SPROGSKOLER SPROGLIG LEVERANDØR TIL ERHVERVSLIVET. Vores kursister siger at det gør en forskel. at kunne kommunikere professionelt og problemfrit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPROGSKOLER SPROGLIG LEVERANDØR TIL ERHVERVSLIVET. Vores kursister siger at det gør en forskel. at kunne kommunikere professionelt og problemfrit"

Transkript

1 SPROGSKOLER SPROGLIG LEVERANDØR TIL ERHVERVSLIVET Vores kursister siger at det gør en forskel at kunne kommunikere professionelt og problemfrit med udenlandske kunder og leverandører. Når der ikke er en sproglig barriere, kan man koncentrere sig om budskabet og derved skabe gode resultater.

2 Hvorfor lære sprog? Hvorfor lære sprog? Hvorfor skal jeg blive dygtigere til sprog? Kan jeg lære sproget? Er jeg for gammel til at lære sprog? Jeg har allerede dygtige sproglige medarbejdere ansat De unge i dag er meget meget dygtigere til sprog. Svarene på disse spørgsmål er selvfølgelig individuelle. Vi takker for tilliden hos mange virksomheder og tilbyder også gerne dig og din virksomhed at indgå som sproglig sparringspartner. Vi tilbyder at tilføje jer sproglige værktøjer som giver sproglig succes. Store ord, måske, men hvis du ikke kender os, tilbyder vi et møde hvor du kan hilse på os og høre mere om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed. Tiden Du kan få undervisning når det passer dig. 2 Ganske kort kan vi sige: Du skal lære sprog og blive dygtigere til det fordi kommunikation bliver en vigtigere og vigtigere forudsætning for at du som individ og virksomhed kan manøvrere i en globaliseret verden. Du kan lære sproget, og du bliver aldrig for gammel til at kunne lære mere. Forudsætningen for at kunne lære sprog er at du er motiveret og at undervisningen tilpasses dit s sproglige g g e niveau. Det er vigtigt at undervisningen tilpasses dig og ikke omvendt. Med en individuelt tilrettelagt undervisningsplan kan du lære og lære mere. Mange er allerede gode til sprog, og de fleste unge i dag er bedre til sprog end de unge var for 50 år siden, men det betyder ikke at man bare skal lade stå til. Lad os give et eksempel fra sportens Effektiviteten Med vores indlæringsmetode og intensive kursusforløb lærer du hurtigt, og du kan hurtigt se og måle antallet af nye ord du har lært. Opstart Du kan komme hurtigt i gang med vores intensive sprogkurser. verden: En fodboldspiller på et serie 5-hold træner måske en gang om ugen og spiller så kamp i weekenden. En professionel fodboldspiller i fx Real Madrid eller et andet europæisk tophold træner stort set hver dag. De fleste er nok enige i at den professionelle fodboldspiller er meget dygtigere end serie 5-spilleren. Alligevel er det den professionelle fodboldspiller der træner mest. Det gør han fordi det er vigtigt at han bliver ved med at være dygtig og på toppen. Han skal hele tiden udvikle sig. Det skal dygtige medarbejdere også. Derfor skal også de dygtige på kursus. Men de skal selvfølgelig have en undervisning der tager udgangspunkt i deres høje niveau. At kunne begå sig problemfrit på fremmedsprog er i dag vigtigere end nogen- sinde. Engang syntes man at man var godt rustet på de internationale markeder når man havde et godt skoleengelsk, men det rækker som regel ikke i dag. Vi ved fra mange af de virksomheder vi hjælper sprogligt at de vægter vores individuelt tilpassede og intensive sprogkurser højt. I mange virksomheder indgår omkostningerne til intensive sprogkurser som en naturlig del af de omkostninger der er forbundet med at oplære og uddanne virksomhedens nøglemedarbejdere. Dels for at fastholde dygtige medarbejdere, men også for at den enkelte medarbejder står så stærkt som muligt i salgs- og forhandlingssituationer. Nogle virksomheder er i fuld fremgang med dygtige og dynamiske salgsfolk hvor service og leverandørsikkerhed er salgsargumenter der reklameres aktivt for. Ofte bruger virksomheden store beløb dels til moderne og pæne messestande og dels til dyre og flotte brochurer. Alle forberedelser er gjort. Eller er de? At messedeltagerne kan kommunikere problemfrit sprogligt må siges at være særdeles vigtigt. Selvfølgelig kan man få trykt og oversat professionelle brochurer men hvad hjælper det hvis man på messen møder en ihærdigt kommunikerende salgsperson som tydeligvis har problemer dels med ordforråd og dels med grammatikken.

3 Om os Fra starten i 1992 og frem til i dag Da vi startede i 1992 under navnet Aalborg Ny Sprogskole, var vores målsætning at tilbyde erhvervslivet en aktiv og målrettet samarbejdspartner der kunne danne ramme for intensive og målrettede kurser med et stort udbytte. Vi skulle samtidig kunne måles på vores resultater. Vi har siden starten bevæget os ud over Nordjyllands grænser og tilbyder i dag undervisning i hele Danmark. Derfor ændrede vi i 1996 navn og hedder i dag Damsø & Damsø Sprogskoler. Vi må sige at vi til fulde har indfriet vores egne forventninger. Vi har gennem de sidste 15 år været sproglig sparringspartner for mange virksomheder - men også for mange private kursister. 99 % af vores kursister er erhvervskursister. Ud af disse får ca % intensiv eneundervisning med målrettet, indivi- Vi skaber resultater gennem et effektivt samarbejde med dig og din virksomhed. duelt tilrettelagt undervisning. De resterende går på små firmahold med to til seks personer. Damsø & Damsø METODEN Vi har hos Damsø & Damsø Sprogskoler gennem 15 år udviklet og gennemprøvet den mest effektive metode at lære et nyt sprog på. Denne undervisningsmetode er nu godkendt som Damsø & Damsø METODEN. Med Damsø & Damsø METODEN er vores kursister sikret individuelt tilpasset, målrettet og målbar undervisning, og vi udvikler naturligvis stadig vores koncept. Gennem et af branchens bedste evalueringssystemer kan vi bevise at vi holder hvad vi lover og skaber tilfredse kunder. Underviserne Vi beskæftiger ca velkvalificerede undervisere som alle har gennemgået træning i Damsø & Damsø METO- DEN. De er dels native speakers med en relevant faglig baggrund og dels danskere med en sproglig uddannelse. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os. Lene Damsø Carsten Damsø 3

4 Historien Damsø & Damsø Sprogskoler blev etableret af Lene og Carsten Damsø i Opstarten skete under ydmyge forhold, idet firmaets første kontor var beliggende i parrets køkken. Spørger man Lene Damsø om, hvordan forholdene var dengang, fortæller hun med glæde bl.a. om, den store dag da de indkøbte en telefax. Med en stor og ihærdig arbejdsindsats trodsede parret tidens tendens til firmalukninger og konkurser. Allerede ef f- ter kort tid blev køkkenet i Støvring syd for Aalborg for lille til at kunne rum me virksomheden og man flyttede til mere egnede lokaler. Gennem årene har Damsø & Damsø Sprogskoler levet efter princippet om ikke at være de største, men at være de bedste og mest stabile. I dag dækker Damsø & Damsø Spr og- skoler hele landet med afdelinger i København, Odense, Århus og hovedsæde i Aalborg, og de dækker hele verden med kurser i alt fra albansk til ægyptisk - herunder også dansk. Noget helt unikt for Damsø & Damsø Sprogskoler er Damsø & Damsø ME- TODEN, der er udviklet og registreret af Damsø & Damsø Sprogskoler. Damsø & Damsø METODEN, sikrer kursisterne individuelt tilpasset, målrettet og målbar undervisning, der gennem et af branchens bedste evalueringssystemer er garanten for, at de holder, det de lover. For Damsø & Damsø Sprogskoler er det vigtigt, at kunderne kan måle og mærke den sproglige indsats på bundlinjen, hvilket kunderne også giver udtryk for at de kan. Damsø & Damsø Sprogskolers succes skyldes det mange vil omtale som jysk ihærdighed, snusfornuft og stabilitet. Skrevet af J. Heskjær 4

5 Hvor hurtigt kan du lære? Hvad siger vores erfaringer? Det er naturligvis individuelt hvor hurtigt den enkelte kursist forbedrer sine sprogkundskaber. En væsentlig faktor er den arbejdsindsats der lægges i kurset, og de forudsætninger man har når man starter på et kursus. Eksempler Hvis vi udelukkende tænker på det mundtlige, opnår du mærkbare forbedringer allerede efter lektioner. Én havde ikke brugt sit sprog siden gymnasiet 8 år tidligere og fik med 51 lektioner den nødvendige sproglige selvtillid. Udvid dit ordforråd med 1200 ord i løbet af 14 dage! Nogle uden tidligere forkundskaber har følt sig godt rustet til nye udfordringer på en ny arbejdsplads i udlandet med overståede lektioner i kufferten % af det du 80 selv gør Andre har kunnet nøjes med et brush up på lektioner for at lære og træne nye udtryk og nuancer. Der er også dem som afvikler ca. 40 lektioner fordelt over hele året for altid at være ajour med sproget. På baggrund af testen vil vi rådgive dig om det ideelle kursusforløb for dig. Der Du husker ca.: tages hensyn til dit nuværende niveau, dit mål og hvor ofte du bør modtage undervisning. Metoden der sikrer dig gode resultater. Hos os får du undervisning efter Damsø & Damsø METODEN som er din garanti for målrettet, individuel undervisning der giver målbare resultater. Vi er specialister i høj undervisningskvalitet hvor eneundervisning er den undervisningsform der er med til at skabe de gode resultater % af det du 60 selv siger % af det du både hører og ser % af det du ser Den hurtigste måde at blive bedre til sprog er via intensiv eneundervisning. Op til 85 % af vores kursister vælger denne kursusform! Hvordan er dit sproglige niveau? Se side % af det du hører 0 copyright Damsø & Damsø Sprogskoler 5

6 Hvordan er dit sproglige niveau? Har du brug for en vurdering af dit sproglige niveau, så tag en sprogtest hos Damsø & Damsø Sprogskoler. Hvad bliver målt? Du får vurderet din samtalefærdighed, dine grammatiske færdigheder og din udtale. Hvis det skriftlige sprog er vigtigt for dig, kan testen også indeholde en skriftlig opgave. Hvordan foregår testen? Selve testen varer ca. 40 minutter. Den første del af testen er en samtale. Derefter er der en udfyldningsopgave og en kort oversættelse som har til formål at afdække hvor korrekt du er. Hvis det skriftlige er vigtigt, kan testen udbygges med en skriftlig opgave (udvidet test). Den hurtigste måde at blive bedre til sprog er via intensiv eneundervisning. Op til 85 % af vores kursister vælger denne kursusform! Common European Framework Du bliver vurderet efter den fælleseuro- pæiske standard, Common European Framework (se nedenfor), og du får en kort skriftlig beskrivelse af dit niveau. Uafhængig bruger C2 Kan uden besvær forstå næsten alt hvad du læser eller hører. Kan opsummere informationer og argumenter fra både mundtlige og skrevne kilder og gengive disse på en sammenhængende måde. Kan udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist, med evne til at gennemskue betydningsnuancer selv i komplekse sammenhænge. C1 Kan forstå og gennemskue et bredt udvalg af længere, krævende tekster. Kan udtrykke dig flydende og spontant uden alt for synligt at lede efter ordene. Kan bruge sproget effektivt og nuanceret i såvel sociale, som studiemæssige og professionelle sammenhænge. Kan udtrykke dig klart og velstruktureret om komplekse emner samt benytte sproglige redskaber der sikrer sammenhæng og overblik i det du vil udtrykke. Selvstændig bruger B2 Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et fagområde du kender. Kan indgå i samtale med native speakers med så meget fluency og spontanitet at samtalen ikke bliver anstrengende for nogen af parterne. Kan udtrykke dig klart og detaljeret om en bred vifte af emner, fremsætte din mening om dagsaktuelle begivenheder samt udtrykke fordele og ulemper når du skal forholde dig til forskellige problemstillinger. B1 Kan forstå hovedpunkterne i en klar fremstilling om dagligdags forhold, som man støder på i forbindelse med arbejde, skole, fritidsaktiviteter, mv. Kan håndtere de fleste situationer, som kan forudses i forbindelse med at rejse i et land hvor sproget tales. Kan producere en enkel, sammenhængende tekst om dagligdags emner og emner som har din specielle interesse. Kan redegøre for en oplevelse, en begivenhed, for personlige drømme og mål, samt kort fremføre begrundelser og forklaringer i forbindelse med et personligt projekt. Basisbruger A2 Kan forstå sætninger og ofte anvendte udtryk der omhandler vigtige, relevante dagligdagsområder, fx basale oplysninger om dig selv og din familie, om indkøb, omgivelser og arbejde. Kan kommunikere om enkle og dagligdags emner der kun kræver en enkel og direkte udveksling af information. Kan med enkle udtryk beskrive din baggrund og dit nærmiljø samt udtrykke umiddelbare behov. A1 Kan forstå og bruge almindelige, enkle dagligdags udtryk til at få opfyldt helt konkrete kommunikationsbehov. Kan præsentere sig selv eller andre, kan både stille og besvare spørgsmål om personlige forhold, som fx hvor du bor, mennesker du kender eller ting, som du har. Kan indgå i en enkel samtale, hvis den anden part taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe. 6

7 Indlæring og kursusforløb Hvordan foregår undervisningen? For mange af vores kursister er det primære at forbedre de mundtlige færdigheder. Umiddelbart har de ikke behov for at skrive da der ofte er andre der tager sig af det i deres virksomhed. Vi indlærer imidlertid bedst når vi bruger flere af vores sanser (se graf på side 5). Derfor underviser vi hos Damsø & Damsø Sprogskoler som hovedregel efter princippet at lytte, tale, læse og skrive. Hvis du lægger mest vægt på de mundtlige færdigheder, arbejdes der primært med samtale, og indlæringen støttes med korte skriftlige øvelser. Omvendt arbejdes der meget med grammatik og skriftlige øvelser hvis det er vigtigt for dig. Ud over den generelle sprogtræning kan vi også arbejde med den mere specifikke sprogbrug som bruges i forskellige brancher. Som udgangspunkt anbefaler vi vores kursister at der aftales ca. 20 min. hjemmearbejde pr. undervisningsgang da hjemmearbejdet fremmer indlæringen betydeligt. Flere virksomheder benytter vores sprogpakker som en bonus til nøglemedarbejdere eller som en del af en attraktiv lønpakke for at fastholde kernemedarbejdere. Hvornår kan du få undervisning? Vi tilbyder at tilrettelægge den intensive undervisning på hverdage mellem kl og Du kan også få undervisning i weekenden, i juli og mellem jul og nytår. Vi har tid når du har tid! Hvor ofte skal du have undervisning? Hvor ofte du skal have undervisning og antallet af lektioner pr. undervisningsgang tilpasses din kalender. Naturligvis spiller dit sproglige niveau også en rolle for hvor ofte du skal have undervisning. Sprogtest Inden du bestiller et af vores intensive sprogkurser, anbefaler vi at du tager en sprogtest. Sprogtesten måler dit niveau på flere målepunkter som samtale, ordforråd, grammatik og udtale. På baggrund af den udvalgte sprogtest får du et billede af dine nuværende sproglige færdigheder, og dit testresultat vurderes efter den fælleseuropæiske niveauskala Common European Framework (se niveauskala side 6) Evaluering For at sikre dig et godt resultat og samtidig sikre at du når dit mål med kurset, er der brug for vores effektive evalueringssystem. Der evalueres allerede efter tredje undervisningsgang for at tjekke at du er kommet godt fra start. Der evalueres igen umiddelbart efter kurset er slut. Under hele kursusforløbet noterer underviseren din sproglige udvikling i et undervisningsskema. Denne løbende evaluering sikrer at målet nås, og at dine forventninger til kurset indfries. Kursusbevis Når kurset er slut, kan du få et kursusbevis. 7

8 Kursusformer Eneundervisning Undervisningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i dit sproglige niveau og dine ønsker til undervisningen. Utrolig effektiv indlæringsform. Denne kursusform er yderst fleksibel. Lukket firmahold Den form er ideel for kolleger med de samme ønsker til undervisningens indhold. Der kan være fra 2 til 6 kursister på et lukket firmahold. Denne kursusform er også ideel for et ægtepar. 8

9 Kursustyper og sprog du samtidig ønsker at få et bedre forretningssprog. Mulighederne er mange. Det er dig der bestemmer indholdet. Kursustyper Du kan få tilrettelagt et kursus som passer til dit niveau og dine ønsker til kursusindholdet. Måske ønsker du at forbedre dine almene sprogkundskaber mens Tavshedsløfte Når du køber ydelser hos os garanterer vi at alle oplysninger og forhold vi får kendskab til om din virksomhed eller dig som person hemmeligholdes. Eksempler på kursustyper: - Almen sprogundervisning - Forretningssprog - Business for managers - Brush up - Finansielt sprog - Intensive ugekurser og Mini-brush up - Engelsk i London - Teknisk sprog - Telefonsprog - Weekendkurser - Skriv bedre dansk. Få sammensat et individuelt kursusforløb til netop dig og dine sproglige behov. Alle vores kurser kan tilrettelægges så der tages hensyn til hvor stor vægt du lægger på henholdsvis det mundtlige og det skriftlige. En anden meget populær kursustype er Skriv bedre dansk som henvender sig til dig der ønsker at skrive bedre og m ere korrekt dansk. D ette kursus kan både afvikles som eneundervisning og som firmahold. Sprog Du kan få undervisning i det sprog du ønsker, fx engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, russisk, polsk, arabisk, kinesisk, japansk, svensk og dansk. Spørg os hvis det sprog du ønsker at blive undervist i, ikke er nævnt her. I Danmark er der en del udenland- Du kan sammensætte et kursus så det passer til dit niveau og det du skal lære. ske medarbejdere som arbejder som fx ingeniører eller læger. Vi har stor erfaring i at undervise disse medarbejdere i dansk. 9

10 Udstationering Når en person udstationeres eller får arbejde i udlandet, er alle klar over at vedkommende nok skal have noget sprogundervisning, hvis jobbet skal klares tilfredsstillende. Mange overser imidlertid familien. Det er jo ikke kun den ansatte der flytter til udlandet for en kortere eller længere periode. Ofte er der en ægtefælle og måske også børn, der flytter med. Det er derfor ikke nok kun at sikre at medarbejderen kan klare det fremmede sprog. Hvis det skal blive en succes, er det nødvendigt at familien også kan klare sig i de nye omgivelser. Vi har derfor udviklet et koncept der er skræddersyet til at kunne sætte ikke alene den der skal arbejde i udlandet, men også vedkommendes familie i gang på den bedste måde. Vi kalder det Familiepakken. Familiepakken består af: sprogundervisning af medarbejderen almen/business sprogund rvi ni g af ægt fællen almen eller almen/business sprogundervisning af børn almen Det er ikke kun børn i den skolepligtige alder, der kan undervises. Damsø og Damsø Sprogskoler har også erfaring med at undervise førskolebørn. Vi tilby- der undervisning i alle sprog - hør gerne nærmere. Familiepakken kan også anvendes den anden vej. Altså for specialister der kommer til Danmark for at arbejde. Det kan være læger, ingeniører, sportsfolk eller andre. Som et tillæg til Familiepakken tilbyder Damsø & Damsø Sprogskoler også undervisning i dansk kultur og levevis. Som alle Damsø & Damsø Sprogskolers kurser er undervisningen baseret på en individuel sprogtest der sikrer kursisterne det optimale udbytte af undervisningen. For medarbejderen og ægtefællen er der tale om eneundervisning. Børnene kan eventuelt undervises på et hold hvis deres alder og niveau gør det muligt. Kulturforståelse Et er at lære sproget, noget andet er at lære kulturen at kende. Kulturforståelse kan indgå som en naturlig del af kurset. Vi kan sammensætte et kursusforløb der tager udgangspunkt i sproget, men samtidig også er en introduktion i det pågældende lands kultur. 10

11 Kulturforståelse... Èt er at lære sproget, noget andet er at lære kulturen at kende. Vi kender alle Peder Laales ordsprog fra 1300-tallet: Skik følge - eller land fly En del af det at rejse udenlands er at alt ikke er som hjemme. Kulturforståelse kan indgå som en naturlig del af kurset. Italienerne er vidt forskellige fra os danskere. De bliver opdraget på en anden måde, deres moralopfattelse og syn på livet er anderledes. Kirken har stor indflydelse. Der er stor forskel på Nord- og Syditalien. Omgangsformen er formel blandt forretningsfolk. En dansk forretningsmand der ankommer til det første møde i skjorteærmer og uden slips har på forhånd forspildt enhver chance. Englænderne bedømmer én på udtalen og accenten men englænderen tolererer naturligvis mere fra en udlænding. Englænderen er ofte en skødesløs lytter og man bør derfor være omhyggelig med udtalen, konsonanterne må udtales klart og det er ikke spor elegant at sluge hverken titler eller stavelser. Når man taler bør man undertrykke enhver Har du lyst til at læse: mere om sprog så se: form for gestikulationer, mimik eller lydefterligninger. Det engelsk sprog er så rigt, at de ikke er vant til at man skal opføre en pantomimeforestilling for at blive forstået som nogle anvender ved Middelhavets kyster. Forretningssproget, der naturligvis er engelsk giver almindeligvis ikke anledning til vanskeligheder for danske forretningsfolk. Dog er det engelske sprog meget rigt på ord men der skal dog advares imod at overvurdere egne sprogfærdigheder. I Spanien er det kun millionærer og de helt fattige der kan tillade sig at være skødesløse med påklædningen. De spanske mænd afskyr snavsede sko. Deres dybt rodfæstede kærlighed til det skinnende læderfodtøj skal stamme fra hin tid, da manden med de støvede støvler var ham der måtte traske hen ad landevejen mens los cavalleros (ridderne) blandt andet viste deres rang ved de skinnende støvler. Når man hilser med håndtryk siger den ene Hola! Que tal? og der svares Muy bien y tu? og derpå svares Bien gracias. Hvilket oversat betyder: Hvordan går det?, Udmærket, og du?, Fint tak. Sådan hilses der mekanisk, men man må igennem det før man går over til at tale om det der virkelig betyder noget. Tyskerne er i almindelighed mere formelle end danskere. Enhver samtale indledes og afsluttes med håndtryk og tiltaleformen De (Sie). Tyskerne er kun dus med de allernærmeste venner og den nære familie. Den korrekte omgangsform går igen i påklædningen, hvilket i praksis vil sige at man er i jakkesæt og slips. De besøgende forretningsfolk bør derfor være klædt på samme måde. I Japan efterlader man glasset fyldt op hvis man ikke ønsker mere at drikke. Hvis éns glas er tomt er dette et signal til værten om at man gerne vil have fyldt op. Det er meget uopdragent at pege med pegefingeren på personer eller genstande. Man benytter gerne hele hånden h i en flydende bevægelse. v Ifølge den japan- ske kultur går manden før kvinden. Derfor bør man ikke åbne døren for en k kvinde. Hun vil opfatte det som blev hun anset for at v være en fysisk svækling. Saudi-Arabien og Golfstaterne Der gives hånd i større udstrækning end man som nordeuropæer er vant til. Mænd hilser på alle i selskabet. En arabisk kvinde bestemmer selv om hun vil give hånden eller nøjes med et nik. Man bør huske at et arabisk ja ikke altid er et ja og et nej ikke altid er en nej. Araberen er som regel meget høflig og vil nødig støde eller skuffe. Man bør derfor helt klart få præciseret hvad man er blevet enig om inden mødets afslutning. Om at være dus Som dansker i udlandet bør man være tilbageholdende med at blive dus og det børe tilrådes at lade udlændingen tage initiativet! Bortset fra Sverige er man i udlandet ikke nær så tilbøjelige til at blive dus som herhjemme. I Sverige bruger man ofte at tiltale i tredjeperson (når man ikke er dus) fx direktøren eller fru Larsson. Det kan være en hjælp under en samtale med en udenlandsk forretningsforbindelse at lade den pågældendes visitkort ligge foran sig på bordet i stedet for straks at putte det i lommen - og glemme navnet! Hvis du ønsker det, kan du få sammensat et kursusforløb der tager udgangspunkt i sproget, men samtidig også giver indblik i det pågældende lands kultur. Kilde: Sprog og kultur og citater og uddrag fra SprogBogen. 11

12 Oversættelse Hurtig og fejlfri oversættelse - til og fra alle sprog Fagområder Almene emner Forretningskorrespondance Teknik Jura Reklame Medicin Edb/software Licitation/handel Forsikring Forvaltning (kommune, stat og regioner) Kemi Turisme Landbrug Økonomi og regnskab. Sprog Arabisk, bulgarsk, dansk, engelsk, farsi, finsk, fransk, græsk, grønlandsk, hebræisk, hollandsk, islandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, kroatisk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovensk, spansk, svensk, thailandsk, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu mfl. Hurtig og fejlfri oversættelse til og fra alle sprog. Send en mail, og få et uforbindende tilbud inden for 24 timer! Nogle af landets bedste oversættere Alle vores oversættere har en akademisk uddannelse, enten som cand.ling.merc. eller statsautoriseret translatør, og oversætter hurtigt og fejlfrit. Vi kan trække på flere oversættere inden for hvert sprog. Oversætterne har specialiseret sig inden for forskellige fagområder og giver derfor en korrekt og god oversættelse af fagterminologien uanset om teksten er rettet mod eksperter eller lægfolk. Vi oversætter til oversætterens modersmål. Oversætterens baggrund giver kendskab til netop det marked som teksten er rettet mod og giver mulighed for at arbejde professionelt med sproget. Tæt samarbejde med oversætteren Vi tilbyder et tæt samarbejde med oversætteren så oversætteren formidler dit budskab på din måde. Dermed får du en oversættelse der passer til din virksomheds profil og unikke produkt. Høj kvalitet til konkurrencedygtig pris Vi bruger den nyeste teknologi for at sikre en høj, ensartet kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Tavshedsløfte Når du køber ydelser hos os garanterer vi at alle oplysninger og forhold vi får kendskab til om din virksomhed eller dig som person hemmeligholdes. Send din oversættelse til os, gerne pr. e- mail, og vi giver dig hurtigt et tilbud. Vores -adresse er: 12

13 Ansættelsestest, spoglig ekspert, tolkning mv. Sproglig test ved ansættelse Inden din virksomhed ansætter en ny medarbejder, kan vi afdække kandidatens sproglige kompetencer, både de mundtlige og de skriftlige. Vi kan teste niveauet inden for det almene sprog, forretningssprog, teknisk sprog osv. En mundtlig test koster fra kr. 699,00 til kr. 999,00 ekskl. transportomkostninger og 25 % moms. Speak Indtaling af tekst. Få en pris på den konkrete opgave. Tolkning I de situationer hvor du har brug for en sproglig ekspert, vil vi anbefale en af vores tolke. Her vil du have sikkerhed for at du forstår budskabet i kommunikationen ved fx en forhandling, et besøg af nye samarbejdspartnere, køb og salg af virksomheder mv. Vi tilbyder her at være virksomhedens forlængede sproglige arm. Sproglig ekspert Bestil en af vore dygtige sproglige medarbejdere til eksakte sprogopgaver. Det kan fx være at din virksomhed får besøg af en ny kunde, og du føler at det kun- ne være nyttigt at have sproglig assistance i forbindelse med besøget. Vi sørger for at den sproglige kommunikation forløber problemfrit så du kan koncentrere dig om dine produkter, handelsbetingelser mv. Få et tilbud på opgaven. Hjælp til sprogpolitik Damsø & Damsø Sprogskoler holder en del kurser inden for skriftlig dansk kommunikation. Mange virksomheder ønsker hjælp til at få formuleret virksomhedens egen sprogpolitik, fx: Hvordan ønsker vi at kommunikere med omverdenen? Hvordan ønsker vi at omverdenen ser virksomheden? Skriver man De eller du i sine breve? Hvordan spiller beskeder på s ind i sprogpolitikken? Vores kontorer er altid klar til at servicere dig: Booking Har du ændringer til dine undervisningstider er vi altid klar til at hjælpe dig (Mandage-torsdage kl og fredage kl ). Oversættelser Send oversættelsen til os og få en pris. Vi garanterer at du får et tilbud inden for 24 timer. Sprogkurser eller andet Har du spørgsmål er du meget velkommen til at ringe. Vi er klar til at tage imod dit opkald. Gerne undervisning hos os - men også hos dig. Vi dækker hele landet! 13

14 Tidligere kursister udtaler Om sprogkurserne: Super undervisning, kommer vidt omkring så ikke materialet bliver tungt. Man får virkelig fyldt rygsækken. Tom Pedersen, Dansk Eternit A/S, Aalborg Virkelig en god lærer! Holder modet oppe og skaber afvekslende undervisning. Henrik Karup Jørgensen, Royal Greenland A/S, Aalborg Gita Nørgaard, METAX-OLIE A/S, Aalborg Keld Storgaard, RTX Products A/S med forløbet indtil nu, jeg kan ikke tale polsk men har allerede nu fået megen indsigt i sproget, jeg har absolut intet at klage over. Udover det er min lærerinde ikke mindre end fantastisk og særdeles kompetent. Per Mikkelsen, BSM A/S, Bjerringbro Underviseren er hurtig til at opfange ens svage sider og arbejder på en god måde på at rette dem. Serviceniveauet fra underviseren opfattes som overordentligt god! Gunvor Jensen, Thrane & Thrane A/S...vældig godt, god lærer og god stemning i undervisningstiden. Elisa Søndergaard, A. ENGGAARD A/S, Aalborg Jan Bugge Sørensen og Benny Bak, Akzo Nobel Salt A/S, Mariager Gitte Stokholm, ARLA FOODS AKAFA, Svenstrup J. Christian Nielsen, Arne Nielsen Fiskeeksport A/S, Hirtshals Niels Peter Jacobsen, Danoline A/S, Hobro Virkelig god undervisningsform som foregår i en meget afslappet atmosfære og et godt tempo. Kristian Pejstrup, ESKO-GRAPHICS A/S, Hjørring Emma Westmark, MAN B&W Diesel A/S...underviseren var meget god til at variere undervisningen og finde spændende artikler. Det var aldrig kedeligt. Det var et rigtig godt kursus. Mikael Eggert Jørgensen, CABI-Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats, Århus C. Dorte Løvkvist Bæk, Digital Xpres A/S, Århus C. Preben Dahl Johansen, ENERVICE A/S, Holstebro...generelt godt tilpasset. Z. Guldmann, Lindberg A/S, Åbyhøj...så er jeg overordentlig godt tilfreds...lene (underviseren red.) er dygtig og meget engageret. Thomas Persson, JN DATA A/S, Silkeborg...men jeg tror jeg er ved at være på rette kurs med tak for en god underviser der har sat sig ind i mine behov. Hanne Schwartz, Telia Networks, Glostrup...opstart af kurset(5), undervisningstempo(5), materialer(2), kemi til underviser(5), lokaler(4), sprogkonsulent(5) og kontoret(4) - (på en skala 1-5, hvor 5 er overordentligt godt) Bjarne F. Christensen, C ENGINEERING A/S, Vejle 14

15 Begge kursusforløb har været en succes og mere end halvdelen valgte at afslutte danskundervisningen med eksamen. Ud over det rent faglige aspekt, så har medarbejderne været positive over at kunne deltage sammen med kollegaer på tværs af afdelinger, og det har givet samarbejdet og arbejdsmiljøet et løft i dagligdagen. Vi har været glade for projektet, og anbefaler det gerne. Ghita Bech, Kvalitets-og Miljøkoordinator, Mekoprint Chemigraphics A/S, Støvring...kom i kontakt med Damsø & Damsø Sprogskoler via kollega. Serviceniveau fra underviseren, sprogkonsulenten og kontoret (4) - (på en skala 1-5, hvor 5 er overordenligt godt). Palle Mandrup, DM DATA A/S, Risskov...underviseren besidder en stor pædagogisk evne. Lytter i høj grad til ens ønsker til kurset og gennemfører lektionerne på en afslappet facon, dog uden at miste fokus. L. Klug, Aalborg Simpelthen et superkursus! Jette Skou Fuhlendorff, Hadsten og Omegns Folkeblad Det var et meget relevant og veltilrettelagt kursus, og det materiale vi fik med hjem, er en god hjælp i det daglige arbejde. Anna Arhøj, APV Nordic, Silkeborg God kombination mellem teori og praksis. Kursisten/holdet blev hele tiden aktivt involveret i diverse problemstillinger og løsninger. Desuden var der altid tid til en ekstra forklaring hvis noget virkede svært. Gitte Hansen, Nordjyllands Amt... tilfredsstillende kemi mellem underviser og undertegnede Ole Nørgaard, DANSIKRING ERHVERV, Glostrup Dagens ord er en rigtig god måde, man kan se hvor langt og hvor meget man har udviklet sig/ sproget. Jeg er meget glad og overrasket over hvor meget jeg har fået ud af kurset. ANONYM Ovenstående er kun et meget lille udpluk af godkendte referencer. Tavshedsløfte Når du køber ydelser hos os garanterer vi at alle oplysninger og forhold vi får kendskab til om din virksomhed eller dig som person hemmeligholdes. Referencer En meget stor del af vores intensive kursusforløb afvikles under cover. Dette betyder at vi respekterer at det kun er os og virksomhedens involverede medarbejdere der er bekendt med kursusindhold- og forløb. Derfor er det en selvfølgelighed at vi som sproglig leverandør er med til at sikre diskretionen. Via de evalueringsskemaer du udfylder hos har du mulighed for at give din tilladelse til at vi eventuelt bruger dig som reference. Som du kan se på denne side og også på vores hjemmeside kan du se et lille udsnit af kursister som giver en kommentar til deres kursus. 15

16 Vi tilbyder undervisning i vores lokaler og kommer også gerne til dig i din virksomhed. Vi dækker hele landet! Aalborg Damsø & Damsø Sprogskoler Fjordgade Fjordgade Aalborg 23 Tlf Aalborg 0499 Fax+45 Tlf Fax

Sproglig leverandør til erhvervslivet

Sproglig leverandør til erhvervslivet 1 SPROGSKOLER Sproglig leverandør til erhvervslivet Vores kursister siger at det gør en forskel at kunne kommunikere professionelt og problemfrit med udenlandske kunder og leverandører. Når der ikke er

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Din virksomheds internationale website. Eksport

Din virksomheds internationale website. Eksport Din virksomheds internationale website Eksport Din virksomheds internationale website Denne guide skal hjælpe dig med at sikre, at din virksomheds website også fremstår professionelt, når sproget er et

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med Anja Vintov under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 En uge du aldrig vil glemme Vil du træne, genoplades og inspireres med havet og

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI FORMULA RACING RACING with FERRARI FORMULA RACING er et professionelt dansk racerteam stiftet og 100 % ejet af den danske importør af Ferrari og Maserati,

Læs mere