Sproglig leverandør til erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproglig leverandør til erhvervslivet"

Transkript

1 1 SPROGSKOLER Sproglig leverandør til erhvervslivet Vores kursister siger at det gør en forskel at kunne kommunikere professionelt og problemfrit med udenlandske kunder og leverandører. Når der ikke er en sproglig barriere, kan man koncentrere sig om budskabet og derved skabe gode resultater.

2 Hvorfor lære sporg? 2 Hvorfor lære sprog? Hvorfor skal jeg blive dygtigere til sprog? Kan jeg lære sproget? Er jeg for gammel til at lære sprog? Jeg har allerede dygtige sproglige medarbejdere ansat De unge i dag er meget meget dygtigere til sprog. han fordi det er vigtigt at han bliver ved med at være dygtig og på toppen. Han skal hele tiden udvikle sig. Det skal dygtige medarbejdere også. Derfor skal også de dygtige på kursus. Men de skal selvfølgelig have en undervisning der tager udgangspunkt i deres høje niveau. At kunne begå sig problemfrit på fremmedsprog er i dag vigtigere end nogensinde. Svarene på disse spørgsmål er selvfølgelig individuelle. Ganske kort kan vi sige: Du skal lære sprog og blive dygtigere til det fordi kommunikation bliver en vigtigere og vigtigere forudsætning for at du som individ og virksomhed kan manøvrere i en globaliseret verden. Du kan lære sproget, og du bliver aldrig for gammel til at kunne lære mere. Forudsætningen for at kunne lære sprog er at du er motiveret og at undervisningen tilpasses dit sproglige niveau. Det er vigtigt at undervisningen tilpasses dig og ikke omvendt. Med en individuelt tilrettelagt undervisningsplan kan du lære og lære mere. Mange er allerede gode til sprog, og de fleste unge i dag er bedre til sprog end de unge var for 50 år siden, men det betyder ikke at man bare skal lade stå til. Lad os give et eksempel fra sportens verden: En fodboldspiller på et serie 5-hold træner måske en gang om ugen og spiller så kamp i weekenden. En professionel fodboldspiller i fx Real Madrid eller et andet europæisk tophold træner stort set hver dag. De fleste er nok enige i at den professionelle fodboldspiller er meget dygtigere end serie 5-spilleren. Alligevel er det den professionelle fodboldspiller der træner mest. Det gør Engang syntes man at man var godt rustet på de internationale markeder når man havde et godt skoleengelsk, men det rækker som regel ikke i dag. Vi ved fra mange af de virksomheder vi hjælper sprogligt at de vægter vores individuelt tilpassede og intensive sprogkurser højt. I mange virksomheder indgår omkostningerne til intensive sprogkurser som en naturlig del af de omkostninger der er forbundet med at oplære og uddanne virksomhedens nøglemedarbejdere. Dels for at fastholde dygtige medarbejdere, men også for at den enkelte medarbejder står så stærkt som muligt i salgs- og forhandlingssituationer. Nogle virksomheder er i fuld fremgang med dygtige og dynamiske salgsfolk hvor service og leverandørsikkerhed er salgsargumenter der reklameres aktivt for. Ofte bruger virksomheden store beløb dels til moderne og pæne messestande og dels til dyre og flotte brochurer. Alle forberedelser er gjort. Eller er de? At messedeltagerne kan kommunikere problemfrit sprogligt må siges at være særdeles vigtigt. Selvfølgelig kan man få trykt og oversat professionelle brochurer men hvad hjælper det hvis man på messen møder en ihærdigt kommunikerende salgsperson som tydeligvis har problemer dels med ordforråd og dels med grammatikken. Vi takker for tilliden hos mange virksomheder og tilbyder også gerne dig og din virksomhed at indgå som sproglig sparringspartner. Tiden Du kan få undervisning når det passer dig. Vi tilbyder at tilføje jer sproglige værktøjer som giver sproglig succes. Store ord, måske, men hvis du ikke kender os, tilbyder vi et møde hvor du kan hilse på os og høre mere om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed. Effektiviteten Med vores indlæringsmetode og intensive kursusforløb lærer du hurtigt, og du kan hurtigt se og måle antallet af nye ord du har lært. Opstart Du kan komme hurtigt i gang med vores intensive sprogkurser.

3 3 Om os Fra starten i 1992 og frem til i dag Da vi startede i 1992 under navnet Aalborg Ny Sprogskole, var vores målsætning at tilbyde erhvervslivet en aktiv og målrettet samarbejdspartner der kunne danne ramme for intensive og målrettede kurser med et stort udbytte. Vi skulle samtidig kunne måles på vores resultater. Vi har siden starten bevæget os ud over Nordjyllands grænser og tilbyder i dag undervisning i hele Danmark. Derfor ændrede vi i 1996 navn og hedder i dag Damsø & Damsø Sprogskoler. Damsø & Damsø METODEN Vi har hos Damsø & Damsø Sprogskoler gennem 15 år udviklet og gennemprøvet den mest effektive metode at lære et nyt sprog på. Denne undervisningsmetode er nu godkendt som Damsø & Damsø METODEN. Med Damsø & Damsø METODEN er vores kursister sikret individuelt tilpasset, målrettet og målbar undervisning, og vi udvikler naturligvis stadig vores koncept. Gennem et af branchens bedste evalueringssystemer kan vi bevise at vi holder hvad vi lover og skaber tilfredse kunder. Vi må sige at vi til fulde har indfriet vores egne forventninger. Vi har gennem de sidste 15 år været sproglig sparringspartner for mange virksomheder - men også for mange private kursister. 99 % af vores kursister er erhvervskursister. Ud af disse får ca % intensiv eneundervisning med målrettet, individuelt tilrettelagt undervisning. De resterende går på små firmahold med to til seks personer. Underviserne Vi beskæftiger ca velkvalificerede undervisere som alle har gennemgået træning i Damsø & Damsø METODEN. De er dels native speakers med en relevant faglig baggrund og dels danskere med en sproglig uddannelse. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os. Lene Damsø Ringe sprogkundskaber bremser eksport Flere virksomheder indrømmer at have tabt eksport på grund af for dårlige sprogkundskaber KØBENHAVN: Blot 7,7 % af 330 danske virksomheder har undersøgt behovet for sprogundervisning og har fastlagt en sproglig uddannelse for medarbejderne. De 330 virksomheder deltager i den danske del af en EUundersøgelse af virksomheders muligheder for at klare sig rent sprogligt i det indre marked. Mere end hver tiende virksomhed indrømmer, at de er gået glip af mulige eksportordrer på grund af et for dårligt eller manglende kendskab til sprog. Carsten Damsø

4 Historien 4 Damsø & Damsø Sprogskoler blev etableret af Lene og Carsten Damsø i Opstarten skete under ydmyge forhold, idet firmaets første kontor var beliggende i parrets køkken. Spørger man Lene Damsø om, hvordan forholdene var dengang, fortæller hun med glæde bl.a. om, den store dag da de indkøbte en telefax. Med en stor og ihærdig arbejdsindsats trodsede parret tidens tendens til firmalukninger og konkurser. Allerede efter kort tid blev køkkenet i Støvring syd for Aalborg for lille til at kunne rumme virksomheden og man flyttede til mere egnede lokaler. Gennem årene har Damsø & Damsø Sprogskoler levet efter princippet om ikke at være de største, men at være de bedste og mest stabile. I dag dækker Damsø & Damsø Sprogskoler hele landet med afdelinger i København, Odense, Århus og hovedsæde i Aalborg, og de dækker hele verden med kurser i alt fra albansk til ægyptisk - herunder også dansk. Noget helt unikt for Damsø & Damsø Sprogskoler er Damsø & Damsø METODEN, der er udviklet og registreret af Damsø & Damsø Sprogskoler. Damsø & Damsø METODEN, sikrer kursisterne individuelt tilpasset, målrettet og målbar undervisning, der gennem et af branchens bedste evalueringssystemer er garanten for, at de holder, det de lover. For Damsø & Damsø Sprogskoler er det vigtigt, at kunderne kan måle og mærke den sproglige indsats på bundlinjen, hvilket kunderne også giver udtryk for at de kan. Damsø & Damsø Sprogskolers succes skyldes det mange vil omtale som jysk ihærdighed, snusfornuft og stabilitet. Skrevet af J. Heskjær

5 5 Hvor hurtigt kan du lære? Hvad siger vores erfaringer? Det er naturligvis individuelt hvor hurtigt den enkelte kursist forbedrer sine sprogkundskaber. En væsentlig faktor er den arbejdsindsats der lægges i kurset, og de forudsætninger man har når man starter på et kursus. Eksempler Hvis vi udelukkende tænker på det mundtlige, opnår du mærkbare forbedringer allerede efter lektioner. Én havde ikke brugt sit sprog siden gymnasiet 8 år tidligere og fik med 51 lektioner den nødvendige sproglige selvtillid. Nogle uden tidligere forkundskaber har følt sig godt rustet til nye udfordringer på en ny arbejdsplads i udlandet med overståede lektioner i kufferten. Andre har kunnet nøjes med et brush up på lektioner for at lære og træne nye udtryk og nuancer. Der er også dem som afvikler ca. 40 lektioner fordelt over hele året for altid at være ajour med sproget. På baggrund af testen vil vi rådgive dig om det ideelle kursusforløb for dig. Der tages hensyn til dit nuværende niveau, dit mål og hvor ofte du bør modtage undervisning. Metoden der sikrer dig gode resultater. Hos os får du undervisning efter Damsø & Damsø METODEN som er din garanti for målrettet, individuel undervisning der giver målbare resultater. Vi er specialister i høj undervisningskvalitet hvor eneundervisning er den undervisningsform der er med til at skabe de gode resultater. Du husker ca.: (hvordan er dit sproglige niveau? se side 6) 85-90% af det du selv gør 65-70% af det du selv siger 50-55% af det du både hører og ser 30-35% af det du ser 20% af det du hører

6 Hvordan er dit sproglige niveau? 6 Har du brug for en vurdering af dit sproglige niveau, så tag en sprogtest hos Damsø & Damsø Sprogskoler. Hvad bliver målt? Du får vurderet din samtalefærdighed, dine grammatiske færdigheder og din udtale. Hvis det skriftlige sprog er vigtigt for dig, kan testen også indeholde en skriftlig opgave. Hvordan foregår testen? Selve testen varer ca. 40 minutter. Den første del af testen er en samtale. Derefter er der en udfyldningsopgave og en kort oversættelse som har til formål at afdække hvor korrekt du er. Hvis det skriftlige er vigtigt, kan testen udbygges med en skriftlig opgave (udvidet test). Common European Framework Du bliver vurderet efter den fælleseuropæiske standard, Common European Framework (se nedenfor), og du får en kort skriftlig beskrivelse af dit niveau. Uafhængig C2 Kan uden besvær forstå næsten alt hvad du læser eller hører. Kan opsummere informationer og argumenbruger ter fra både mundtlige og skrevne kilder og gengive disse på en sammenhængende måde. Kan udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist, med evne til at gennemskue betydningsnuancer selv i komlekse sammenhænge. C1 Kan forstå og gennemskue et bredt udvalg af længere, krævende tekster. Kan udtrykke dig flydende spontant uden alt for synligt at lede efter ordene. Kan bruge sproget effektivt og nuanceret i såvel sociale, som studiemæssige og professionelle sammenhænge. Kan udtrykke dig klart og velstruktureret om komplekse emner samt benytte sproglige redskaber der sikrer sammenhæng og overblik i det du vil udtrykke. Selvstændig B2 Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige bruger diskussioner inden for et fagområde du kender. Kan indgå i samtale med native speakers med så meget fluency og spontanitet at samtalen ikke bliver anstrengende for nogen af parterne. Kan udtrykke dig klart og detaljeret om en bred vifte af emner, fremsætte din mening om dagsaktuelle begivenheder samt udtrykke fordele og ulemper når du skal forholde dig til forskellige problemstillinger. B1 Kan forstå hovedpunkterne i en klar fremstilling om dagligdags forhold, som man støder på i forbindelse med arbejde, skole, fritidsaktiviteter, mv. Kan håndtere de fleste situationer, som kan forudses i forbindelse med at rejse i et land hvor sproget tales. Kan producere en enkel, sammenhængende tekst om dagligdags emner og emner som har din specielle interesse. Kan redegøre for en oplevelse, en begivenhed, for personlige drømme og mål, samt kort frem føre begrundelser og forklaringer i forbindelse med et personligt projekt. Basis- A2 Kan forstå sætninger og ofte anvendte udtryk der omhandler vigtige, relevante dagligdagsområder, fx bruger basale oplysninger om dig selv og din familie, om indkøb, omgivelser og arbejde. Kan kommunikere om enkle og dagligdags emner der kun kræver en enkel og direkte udveksling af information. Kan med enkle udtryk beskrive din baggrund og dit nærmiljø samt udtrykke umiddelbare behov. A1 Kan forstå og bruge almindelige, enkle dagligdags udtryk til at få opfyldt helt konkrete kommunikations behov. Kan præsentere sig selv eller andre, kan både stille og besvare spørgsmål om personlige forhold, som fx hvor du bor, mennesker du kender eller ting, som du har. Kan indgå i en enkel samtale, hvis den anden part taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe.

7 7 Indlæring og kursusforløb Hvordan foregår undervisningen? For mange af vores kursister er det primære at forbedre de mundtlige færdigheder. Umiddelbart har de ikke behov for at skrive da der ofte er andre der tager sig af det i deres virksomhed. Vi indlærer imidlertid bedst når vi bruger flere af vores sanser (se figur på side 5). Derfor underviser vi hos Damsø & Damsø Sprogskoler som hovedregel efter princippet at lytte, tale, læse og skrive. Hvis du lægger mest vægt på de mundtlige færdigheder, arbejdes der primært med samtale, og indlæringen støttes med korte skriftlige øvelser. Omvendt arbejdes der meget med grammatik og skriftlige øvelser hvis det er vigtigt for dig. Ud over den generelle sprogtræning kan vi også arbejde med den mere specifikke sprogbrug som bruges i forskellige brancher. Som udgangspunkt anbefaler vi vores kursister at der aftales ca. 20 min. hjemmearbejde pr. undervisningsgang da hjemmearbejdet fremmer indlæringen betydeligt. Hvornår kan du få undervisning? Vi tilbyder at tilrettelægge den intensive undervisning på hverdage mellem kl og Du kan også få undervisning i weekenden, i juli og mellem jul og nytår. Vi har tid når du har tid! undervisningsgang tilpasses din kalender. Naturligvis spiller dit sproglige niveau også en rolle for hvor ofte du skal have undervisning. Sprogtest Inden du bestiller et af vores intensive sprogkurser, anbefaler vi at du tager en sprogtest. Sprogtesten måler dit niveau på flere målepunkter som samtale, ordforråd, grammatik og udtale. På baggrund af den udvalgte sprogtest får du et billede af dine nuværende sproglige færdigheder, og dit testresultat vurderes efter den fælleseuropæiske niveauskala Common European Framework (se niveauskala side 6) Evaluering For at sikre dig et godt resultat og samtidig sikre at du når dit mål med kurset, er der brug for vores effektive evalueringssystem. Der evalueres allerede efter tredje undervisningsgang for at tjekke at du er kommet godt fra start. Der evalueres igen umiddelbart efter kurset er slut. Under hele kursusforløbet noterer underviseren din sproglige udvikling i et undervisningsskema. Denne løbende evaluering sikrer at målet nås, og at dine forventninger til kurset indfries. Hvor ofte skal du have undervisning? Hvor ofte du skal have undervisning og antallet af lektioner pr. Kursusbevis Når kurset er slut, kan du få et kursusbevis. Flere virksomheder benytter vores sprogpakker som en bonus til nøglemedarbejdere eller som en del af en attraktiv lønpakke for at fastholde kernemedarbejdere. Den hurtigste måde at blive bedre til sprog er via intensiv eneundervisning. Op til 85 % af vores kursister vælger denne kursusform! Vores kurser tilrettelægges efter Damsø & Damsø METODEN. Kurset har denne overordnede struktur: Sprogtest Plan og målsætning for kurset Undervisning (dagens ord) Evaluering 1 Sidste gang - opsamling Evaluering 2 Damsø & Damsø METODEN sikrer dig en effektiv og målrettet indlæring hvor dagens ord sætter fokus på antallet af nye ord som du vil bruge i fremtiden. Med Damsø & Damsø METODEN er du sikret individuelt tilpasset, målrettet og målbar undervisning!

8 Kursusformer 8 Få sammensat et individuelt kursusforløb til netop dig og dine sproglige behov. Mest glad har jeg været for mine sprogkund skaber, for kan man kommunikere med sine omgivelser, er der også chancer for forståelse og mere lærdom. Og måske vigtigst af alt: en vis sikkerhed. Harry Motor Eneundervisning Undervisningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i dit sproglige niveau og dine ønsker til undervisningen. Utrolig effektiv indlæringsform. Denne kursusform er yderst fleksibel. Tavshedsløfte det du skal lære. Når du køber ydelser hos os garanterer vi at alle oplysninger og forhold vi får kendskab til om din virksomhed eller dig som person hemmeligholdes. Lukket firmahold Den form er ideel for kolleger med de samme ønsker til undervisningens indhold. Der kan være fra 2 til 6 kursister på et lukket firmahold. Denne kursusform er også ideel for et ægtepar.

9 9 Kursustyper og sprog Fremmedsprog halter KØBENHAVN: Myten om at danskere er supergode til sprog er punkteret. En undersøgelse, foretaget af Udviklingscenteret viser at 57 % af danskere er gode til engelsk og 33 % til tysk. Derimod er kun 3 % i stand til at føre en hverdagssamtale på fransk Du kan sammensætte et kursus så det passer til dit niveau og Tavshedsløfte det du skal lære. Kursustyper Du kan få tilrettelagt et kursus som passer til dit niveau og dine ønsker til kursusindholdet. Måske ønsker du at forbedre dine almene sprogkundskaber mens du samtidig ønsker at få et bedre forretningssprog. Mulighederne er mange. Det er dig der bestemmer indholdet. Eksempler på kursustyper: - Almen sprogundervisning - Forretningssprog - Business for managers - Brush up - Finansielt sprog - Intensive ugekurser og Mini-brush up - Engelsk i London - Teknisk sprog - Telefonsprog - Weekendkurser - Skriv bedre dansk. Alle vores kurser kan tilrettelægges så der tages hensyn til hvor stor vægt du lægger på henholdsvis det mundtlige og det skriftlige. En anden meget populær kursustype er Skriv bedre dansk som henvender sig til dig der ønsker at skrive bedre og mere korrekt dansk. Dette kursus kan både afvikles som eneundervisning og som firmahold. Sprog Du kan få undervisning i det sprog du ønsker, fx engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, russisk, polsk, arabisk, kinesisk, japansk, svensk og dansk. Spørg os hvis det sprog du ønsker at blive undervist i, ikke er nævnt her. I Danmark er der en del udenlandske medarbejdere som arbejder som fx ingeniører eller læger. Vi har stor erfaring i at undervise disse medarbejdere i dansk.

10 Udstationering 10 Når en person udstationeres eller får arbejde i udlandet, er alle klar over at vedkommende nok skal have noget sprogundervisning, hvis jobbet skal klares tilfredsstillende. Mange overser imidlertid familien. Det er jo ikke kun den ansatte der flytter til udlandet for en kortere eller længere periode. Ofte er der en ægtefælle og måske også børn, der flytter med. Det er derfor ikke nok kun at sikre at medarbejderen kan klare det fremmede sprog. Hvis det skal blive en succes, er det nødvendigt at familien også kan klare sig i de nye omgivelser. Vi har derfor udviklet et koncept der er skræddersyet til at kunne sætte ikke alene den der skal arbejde i udlandet, men også vedkommendes familie i gang på den bedste måde. Vi kalder det Familiepakken. Familiepakken består af: sprogundervisning af medarbejderen almen/business sprogundervisning af ægtefællen almen eller almen/business sprogundervisning af børn almen Det er ikke kun børn i den skolepligtige alder, der kan undervises. Damsø og Damsø Sprogskoler har også erfaring med at undervise førskolebørn. Vi tilbyder undervisning i alle sprog - hør gerne nærmere. Familiepakken kan også anvendes den anden vej. Altså for specialister der kommer til Danmark for at arbejde. Det kan være læger, ingeniører, sportsfolk eller andre. Som et tillæg til Familiepakken tilbyder Damsø & Damsø Sprogskoler også undervisning i dansk kultur og levevis. Som alle Damsø & Damsø Sprogskolers kurser er undervisningen baseret på en individuel sprogtest der sikrer kursisterne det optimale udbytte af undervisningen. For medarbejderen og ægtefællen er der tale om eneundervisning. Børnene kan eventuelt undervises på et hold hvis deres alder og niveau gør det muligt.

11 11 Kulturforståelse... Èt er at lære sproget, noget andet er at lære kulturen at kende. Vi kender alle Peder Laales ordsprog fra 1300-tallet: Skik følge - eller land fly En del af det at rejse udenlandser at alt ikke er som hjemme. Kulturforståelse kan indgå som en naturlig del af kurset. Italienerne er vidt forskellige fra os danskere. De bliver opdraget på en anden måde, deres moralopfattelse og syn på livet er anderledes. I Spanien er det kun millionærer og de helt fattige der kan tillade sig at være skødesløse med påklædningen. De spanske mænd afskyr snavsede sko. Deres dybt rodfæstede kærlighed til det skinnende læderfodtøj skal stamme fra hin tid, da manden med de støvede støvler var ham der måtte traske hen ad landevejen mens los cavalleros (ridderne) blandt andet viste deres rang ved de skinnende støvler. Når man hilser med håndtryk siger den ene Hola! Que tal? og der svares Muy bien y tu? og derpå svares Bien gracias. Hvilket oversat betyder: Hvordan går det?, Udmærket, og du?, Fint tak. Sådan hilses der mekanisk, men man må igennem det før man går over til at tale om det der virkelig betyder noget. med pegefingeren på personer eller genstande. Man benytter gerne hele hånden i en flydende bevægelse. Ifølge den japanske kultur går manden før kvinden. Derfor bør man ikke åbne døren for en kvinde. Hun vil opfatte det som blev hun anset for at være en fysisk svækling. Saudi-Arabien og Golfstaterne Der gives hånd i større udstrækning end man som nordeuropæer er vant til. Mænd hilser på alle i selskabet. En arabisk kvinde bestemmer selv om hun vil give hån den eller nøjes med et nik. Man bør huske at et arabisk ja ikke altid er et ja og et nej ikke altid er en nej. Araberen er som regel meget høflig og vil nødig støde eller skuffe. Man bør derfor helt klart få præciseret hvad man er blevet enig om inden mødets afslutning. Om at være dus som dansker i udlandet bør man være tilbageholdende med at blive dus og det børe tilrådes at lade udlændingen tage initiativet! Bortset fra Sverige er man i udlandet ikke nær så tilbøjelige til at blive dus som herhjemme. I Sverige bruger man ofte at tiltale i tredjeperson (når man ikke er dus) fx direktøren eller fru Larsson. Tyskerne er i almindelighed mere formelle end danskere. Enhver samtale indledes og afsluttes med håndtryk og tiltaleformen De (Sie). Tyskerne er kun dus med de allernærmeste venner og den nære familie. Den korrekte omgangsform går igen i påklædningen, hvilket i praksis vil sige at man er i jakkesæt og slips. De besøgende forretningsfolk bør derfor være klædt på samme måde. Hvis du ønsker det, kan du få sammensat et kursusforløb der tager udgangspunkt i sproget, men samtidig også giver indblik i det pågældende lands kultur. I Japan efterlader man glasset fyldt op hvis man ikke ønsker mere at drikke. Hvis éns glas er tomt er dette et signal til værten om at man gerne vil have fyldt op. Det er meget uopdragent at pege Kilde: Sprog og kultur og ciater og uddrag fra SprogBogen. Kulturforståelse Et er at lære sproget, noget andet er at lære kulturen at kende. Kulturforståelse kan indgå som en naturlig del af kurset. Vi kan sammensætte et kursusforløb der tager udgangspunkt i sproget, men samtidig også er en introduktion i det pågældende lands kultur.

12 Oversættelse 12 Hurtig og fejlfri oversættelse - til og fra alle sprog Fagområder Almene emner Forretningskorrespondance Teknik Jura Reklame Medicin Edb/software Licitation/handel Forsikring Forvaltning (kommune, stat og regioner) Kemi Turisme Landbrug Økonomi og regnskab. Nogle af landets bedste oversættere Alle vores oversættere har en akademisk uddannelse, enten som cand.ling.merc. eller statsautoriseret translatør, og oversætter hurtigt og fejlfrit. Vi kan trække på flere oversættere inden for hvert sprog. Oversætterne har specialiseret sig inden for forskellige fagområder og giver derfor en korrekt og god oversættelse af fagterminologien uanset om teksten er rettet mod eksperter eller lægfolk. Vi oversætter til oversætterens modersmål. Oversætterens baggrund giver kendskab til netop det marked som teksten er rettet mod og giver mulighed for at arbejde professionelt med sproget. Tæt samarbejde med oversætteren Vi tilbyder et tæt samarbejde med oversætteren så oversætteren formidler dit budskab på din måde. Dermed får du en oversættelse der passer til din virksomheds profil og unikke produkt. Sprog Arabisk bulgarsk dansk engelsk farsi finsk fransk græsk grønlandsk hebrisk hollandsk islandsk italiensk japansk kinesisk koreansk kroatisk norsk polsk portugisisk rumænsk russisk slovensk spansk svensk thailandsk tjekkisk tyrkisk tysk ungarsk urdu mfl. Høj kvalitet til konkurrencedygtig pris Vi bruger den nyeste teknologi for at sikre en høj, ensartet kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Send din oversættelse til os, gerne pr. , og vi giver dig hurtigt et tilbud. Vores -adresse er:

13 13 Ansættelsestest, sproglig ekspert, tolkning mv. Vores kontorer er altid klar til at servicere dig: Booking Har du ændringer til dine undervisningstider er vi altid klar til at hjælpe dig (Mandage-torsdage kl og fredage kl ). Oversættelser Send oversættelsen til os og få en pris. Vi garanterer at du får et tilbud inden for 24 timer. Sproglig test ved ansættelse Inden din virksomhed ansætter en ny medarbejder, kan vi afdække kandidatens sproglige kompetencer, både de mundtlige og de skriftlige. Vi kan teste niveauet inden for det almene sprog, forretningssprog, teknisk sprog osv. En mundtlig test koster fra kr. 699,00 til kr. 999,00 ekskl. transportomkostninger og 25 % moms. Speak Indtaling af tekst. Få en pris på den konkrete opgave. Sprogkurser eller andet Har du spørgsmål er du meget velkommen til at ringe. Vi er klar til at tage imod dit opkald. Hurtig og fejlfri oversættelse til og fra alle sprog. Send en mail, og få et uforbindende tilbud inden for 24 timer! Tavshedsløfte Når du køber ydelser hos os garanterer vi at alle oplysninger ogforhold vi får kendskab til om din virksomhed eller dig som person hemmeligholdes. Tolkning I de situationer hvor du har brug for en sproglig ekspert, vil vi anbefale en af vores tolke. Her vil du have sikkerhed for at du forstår budskabet i kommunikationen ved fx en forhandling, et besøg af nye samarbejdspartnere, køb og salg af virksomheder mv. Vi tilbyder her at være virksomhedens forlængede sproglige arm. Sproglig ekspert Bestil en af vore dygtige sproglige medarbejdere til eksakte sprogopgaver. Det kan fx være at din virksomhed får besøg af en ny kunde, og du føler at det kunne være nyttigt at have sproglig assistance i forbindelse med besøget. Vi sørger for at den sproglige kommunikation forløber problemfrit så du kan koncentrere dig om dine produkter, handelsbetingelser mv. Få et tilbud på opgaven. Hjælp til sprogpolitik Damsø & Damsø Sprogskoler holder en del kurser inden for skriftlig dansk kommunikation. Mange virksomheder ønsker hjælp til at få formuleret virksomhedens egen sprogpolitik, fx: Hvordan ønsker vi at kommunikere med omverdenen? Hvordan ønsker vi at omverdenen ser virksomheden? Skriver man De eller du i sine breve? Hvordan spiller beskeder på s ind i sprogpolitikken?

14 Tidligere kursister udtaler 14 Om sprogkurserne: Super undervisning, kommer vidt omkring så ikke materialet bliver tungt. Man får virkelig fyldt rygsækken. Tom Pedersen, Dansk Eternit A/S, Aalborg Virkelig en god lærer! Holder modet oppe og skaber afvekslende undervisning. Henrik Karup Jørgensen, Royal Greenland A/S, Aalborg Keld Storgaard, RTX Products A/S...underviseren var meget god til at variere undervisningen og finde spændende artikler. Det var aldrig kedeligt. Det var et rigtig godt kursus. Mikael Eggert Jørgensen, CABI-Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats, Århus C. Underviseren er hurtig til at opfange ens svage sider og arbejder på en god måde på at rette dem. Service niveauet fra underviseren opfattes som overordentligt god! Gunvor Jensen, Thrane & Thrane A/S...vældig godt, god lærer og god stemning i undervisningstiden. Elisa Søndergaard, A. ENGGAARD A/S, Aalborg Jan Bugge Sørensen og Benny Bak, Akzo Nobel Salt A/S, Mariager Gitte Stokholm, ARLA FOODS AKAFA, Svenstrup J. Christian Nielsen, Arne Nielsen Fiskeeksport A/S, Hirtshals Niels Peter Jacobsen, Danoline A/S, Hobro Virkelig god undervisningsform som foregår i en meget afslappet atmosfære og et godt tempo. Kristian Pejstrup, ESKO-GRAPHICS A/S, Hjørring Emma Westmark, MAN B&W Diesel A/S Dorte Løvkvist Bæk, Digital Xpres A/S, Århus C. Preben Dahl Johansen, ENERVICE A/S, Holstebro...generelt godt tilpasset. Z. Guldmann, Lindberg A/S, Åbyhøj...Lene (underviseren red.) er dygtig og meget engageret. Thomas Persson, JN DATA A/S, Silkeborg...men jeg tror jeg er ved at være på rette kurs med tak for en god underviser der har sat sig ind i mine behov. Hanne Schwartz, Telia Networks, Glostrup...opstart af kurset(5), undervisningstempo( 5), materialer(2), kemi til underviser( 5), lokaler(4), sprogkonsulent(5) og kontoret(4) - (på en skala 1-5, hvor 5 er overordentligt godt) Bjarne F. Christensen, C ENGINEERING A/S, Vejle...så er jeg overordentlig godt tilfreds med forløbet indtil nu, jeg kan ikke tale polsk men har allerede nu fået megen indsigt i sproget, jeg har absolut intet at klage over. Udover det er min lærerinde ikke mindre end fantastisk og særdeles kompetent. Per Mikkelsen, BSM A/S, Bjerringbro Gita Nørgaard, METAX-OLIE A/S, Aalborg

15 15 Begge kursusforløb har været en succes og mere end halvdelen valgte at afslutte danskundervisningen med eksamen. Ud over det rent faglige aspekt, så har medarbejderne været positive over at kunne deltage sammen med kollegaer på tværs af afdelinger, og det har givet samarbejdet og arbejdsmiljøet et løft i dagligdagen. Vi har været glade for projektet, og anbefalerdet gerne. Ghita Bech, Kvalitets-og Miljøkoordinator, Mekoprint Chemigraphics A/S, Støvring God kombination mellem teori og praksis. Kursisten/holdet blev hele tiden aktivt involveret i diverse problemstillinger og løsninger. Desuden var der altid tid til en ekstra forklaring hvis noget virkede svært. Gitte Hansen, Nordjyllands Amt... tilfredsstillende kemi mellem underviser og undertegnede Ole Nørgaard, DANSIKRINGERHVERV, Glostrup...kom i kontakt med Damsø & Damsø Sprogskoler via kollega. Serviceniveau fra underviseren, sprogkonsulenten og kontoret (4) - (på en skala 1-5, hvor 5 er overordenligt godt). Palle Mandrup, DM DATA A/S, Risskov Dagens ord er en rigtig god måde, man kan se hvor langt og hvor meget man har udviklet sig/ sproget. Jeg er meget glad og overrasket over hvor meget jeg har fået ud af kurset. ANONYM...underviseren besidder en stor pædagogisk evne. Lytter i høj grad til ens ønsker til kurset og gennemfører lektionerne på en afslappet facon, dog uden at miste fokus. L. Klug, Aalborg Simpelthen et superkursus! Jette Skou Fuhlendorff, Hadsten og Omegns Folkeblad Det var et meget relevant og veltilrettelagt kursus, og det materiale vi fik med hjem, er en god hjælp i det daglige arbejde. Anna Arhøj, APV Nordic, Silkeborg Ovenstående er kun et meget lille udpluk af godkendte referencer. Referencer En meget stor del af vores intensive kursusforløb afvikles under cover. Dette betyder at vi respekterer at det kun er os og virksomhedens involverede medarbejdere der er bekendt med kursusindhold- og forløb. Derfor er det en selvfølgelighed at vi som sproglig leverandør er med til at sikre diskretionen. Via de evalueringsskemaer du udfylder hos har du mulighed for at give din tilladelse til at vi eventuelt bruger dig som reference. Som du kan se på denne side og også på vores hjemmeside kan du se et lille udsnit af kursister som giver en kommentar til deres kursus. Tavshedsløfte Når du køber ydelser hos os garanterer vi at alle oplysninger og forhold vi får kendskab til om din virksomhed eller dig som person hemmeligholdes.

16 16 Vi tilbyder undervisning i vores lokaler og kommer også gerne til dig i din virksomhed. Vi dækker hele landet! Aalborg Damsø & Damsø Sprogskoler Fjordgade Aalborg Tlf Fax Århus Damsø & Damsø Sprogskoler Runetoften Århus V. Tlf Fax Odense Damsø & Damsø Sprogskoler Tlf Fax København Damsø & Damsø Sprogskoler Tlf Fax

SPROGSKOLER SPROGLIG LEVERANDØR TIL ERHVERVSLIVET. Vores kursister siger at det gør en forskel. at kunne kommunikere professionelt og problemfrit

SPROGSKOLER SPROGLIG LEVERANDØR TIL ERHVERVSLIVET. Vores kursister siger at det gør en forskel. at kunne kommunikere professionelt og problemfrit SPROGSKOLER SPROGLIG LEVERANDØR TIL ERHVERVSLIVET Vores kursister siger at det gør en forskel at kunne kommunikere professionelt og problemfrit med udenlandske kunder og leverandører. Når der ikke er en

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog.

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber.

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Dokumentation. sproglige realkompetencer

Dokumentation. sproglige realkompetencer 1 Dokumentation af sproglige realkompetencer 2 Et NordplusVoksen-projekt for Studieskolen, København Folkuniversitetet, Sverige Folkeuniversitetet, Norge udarbejdet af Christoph Schepers, Studieskolen

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Indsæt eget foto her

Indsæt eget foto her Indsæt eget foto her Præsentation af og stillingen Fabrikschef hos NN A/S Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 12. september 2012

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle!

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS 中 国 异 途 I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS KOM TÆT PÅ KINA! Invester i fremtiden og oplev verdens næste supermagt bag facaden på en studietur, der byder

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Interview med afdelingsøkonoma

Interview med afdelingsøkonoma Interview med afdelingsøkonoma Sonja: Ja. Altså, lige først så vil jeg sådan lidt høre om, hvordan du oplever fællesskabet her på arbejdspladsen. Altså, hvordan har folk sammen det, både når de arbejder

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013 Intro Projekt Sprogtest via Skype er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Studieskolen v/ Christoph

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

VEJLEDNING I UDFYLDNING AF EUROPASS-SPROGPASSET INDLEDNING

VEJLEDNING I UDFYLDNING AF EUROPASS-SPROGPASSET INDLEDNING VEJLEDNING I UDFYLDNING AF EUROPASS-SPROGPASSET INDLEDNING Europass-sprogpasset er et dokument, som indeholder oplysninger om dine sprogfærdigheder og din sprogkompetence. Det er udarbejdet af Europarådet

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Ansøgning Ansøgning om tilladelse til mærkning af produkter med "TILTRO TIL TEKSTILER" - Testet for sundhedsskadelige

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet

Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet 2 dage der fremtidssikrer din funktion Den professionelle reception Suveræn service er at give mere end forventet Intensiv Komeptenceudvikling Øget status og anerkendelse i dit job styrk din position internt

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus.

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus. 1 HARRY FILM Hos Elgiganten har du alle tiders mulighed for at forme din egen karriere og du vil i din tid hos os, blive udfordret på både personlige og faglige kompetencer. Du er lige nu i gang med CAT

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed KN Rengøring blev en realitet, da den jyske vinduespolerer Kaj Nielsen i 1983 valgte at udvide sin forretning til også at omfatte rengøring. Tilliden

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk Inspiration til jobcentre Dette katalog omhandler god praksis på arbejdsmarkedsrettede kurser for jobcentre, der vil igangsætte danskundervisning for flygtninge/indvandrere

Læs mere