INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S"

Transkript

1 PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR.: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold til vedtægternes 4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted: Onsdag, den 15. april 2015, kl. 14:00 i PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O. Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 6: Dagsorden 1. Udpegning af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ad 1. Udpegning af dirigent Bestyrelsen vil i henhold til vedtægternes 9 udpege advokat Philip Nyholm som dirigent. Ad 5. 5A Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2015/2016. Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som bilag 5A. 5B Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier Der henvises til det fuldstændige forslag, som er vedlagt som bilag 5B. Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Følgende er på valg: John Dueholm, formand Karl Peter Korsgaard Sørensen Erik Jensen Skjærbæk Henrik Møgelmose Karina Deacon John Dueholm har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 6A. Bestyrelsen har herudover indstillet Bo Rygaard til nyt medlem af bestyrelsen, og det er bestyrelsens hensigt efterfølgende at vælge Bo Rygaard til formand for bestyrelsen. Bo Rygaard er administrerende direktør i Dreyers Fond. Bo Rygaards kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 6B.

2 Niels-Christian Holmstrøm og Benny Peter Olsen er i henhold til selskabets vedtægter udpeget af henholdsvis KB og B 1903, og er derfor ikke på valg. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen. Ad 7. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller genvalg af: KPMG 2014 P/S CVR-nr Amerika Plads København Ø -- o -- Vedtagelse af de under dagsordenen stillede forslag kræver simpelt flertal. Følgende materiale vil fra den 16. marts 2015 være tilgængelig på selskabets hjemmeside: Indkaldelsen med dagsorden. De fuldstændige forslag. De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport. Oplysninger om stemme- og kapitalforhold pr. 16. marts Formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt. Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til selskabets kontor Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling nominelt DKK fordelt på aktier à DKK 20 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen. En aktionær har alene ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen onsdag den 8. april 2015, kl Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles senest mandag den 13. april 2015, kl , via selskabets hjemmeside under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode, eller hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på tlf.: på hverdage kl eller pr. fax Adgangskort og stemmesedler fremsendes efter registreringsdatoen den 8. april Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest 13. april 2015, kl Fuldmagtsblanketten findes på selskabets hjemmeside Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside under Aktionærklub ved brug af brugernavn og adgangskode senest den 13. april 2015, kl Med venlig hilsen Bestyrelsen

3 BILAG 5A PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSESHONORAR FOR VALGPERIODEN 2015/2016 Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorar for valgperioden 2015/2016: Bestyrelsesformanden Bestyrelsesnæstformanden Formanden for revisionsudvalget Bestyrelsesmedlem kr kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar kr. + ordinært bestyrelsesmedlemshonorar kr. Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på kr. og menige medlemmer af vederlagsudvalget modtager et tillæg på kr.

4 BILAG 5B BEMYNDIGELSE TIL KØB AF EGNE AKTIER Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2010 udløber den 23. april På baggrund heraf stiller bestyrelsen forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at erhverve egne aktier på følgende vilkår: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at erhverve egne aktier, der er fuldt ud indbetalt. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år fra datoen for generalforsamlingen. Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 10 % af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale et vederlag i et interval på +/- 10 % i forhold til den senest noterede handelskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S forud for handlens indgåelse.

5 BILAG 6A PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S - BESTYRELSENS KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern nævnes alene moderselskabet. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse. Niels-Christian Holmstrøm Stilling: Direktør Født 1947 I bestyrelsen fra: 1994 Holmstrøm Management ApS, direktør PARKEN aktier: stk. Formand for KB og KBs fodbold fond og er af KB s bestyrelse udpeget som medlem af bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Fhv. sportsdirektør i F.C. København. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed. Henrik Møgelmose *) Stilling: Advokat Født 1958 I bestyrelsen fra: 2010 Account Data A/S, bestyrelsesformand PARKEN aktier: 500 stk. Marriott Hotels Denmark A/S, bestyrelsesmedlem Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og kapitalmarkedsforhold. Benny Olsen Stilling: Centerchef i UU-Sjælsø Født 1953 I bestyrelsen fra: Handelsskolen København Nord, bestyrelsesmedlem og igen fra: 1999 PARKEN aktier: 852 stk. Ledelse af politisk styret offentlig organisation og fodboldpolitiske organisationer samt ledelse af fodboldklub og -selskaber. Formand for B 1903 og formand for B 1903s Støttefond. Erik Skjærbæk *) Stilling: Direktør Født 1959 I bestyrelsen fra: 2009 ES Parken Holding ApS, direktør PARKEN aktier: stk. ES Parken Invest ApS, direktør Es Parken ApS, direktør ESMIRA Holding ApS, direktør ES Holding 2011 ApS, direktør ES Investering Holding 2011 ApS, direktør IUHU ApS, direktør VS Invest 1 ApS, direktør Danish Properties A/S, bestyrelsesformand Pureteq A/S, bestyrelsesformand Selskabet af 18. december 2012 A/S, bestyrelsesformand ES Ejendomme Holding 2011 A/S, bestyrelsesmedlem Dansk Synergi A/S, bestyrelsesmedlem Sense of Nature Ltd, Malta, bestyrelsesmedlem Generel virksomhedsledelse og -drift.

6 Karl Peter K. Sørensen *) Stilling: Direktør Født 1952 I bestyrelsen fra: 2009 Skakt A/S, direktør PARKEN aktier: stk. Kps Invest A/S, direktør Kps Invest Århus ApS, direktør STEKA ApS, direktør Kps Kapital ApS, direktør Arca A/S, direktør Generel virksomhedsledelse og -drift. Karina Deacon *) Stilling: Regional CFO Født 1969 I bestyrelsen fra: 2013 Ledelseserhverv: PARKEN aktier: 642 stk. ISS Haldus Oü, bestyrelsesmedlem ISS Austria Holding GmbH, bestyrelsesmedlem ISS Israel Comprehensive Business Services Ltd., bestyrelsesmedlem ISS Ashmoret Ltd., bestyrelsesmedlem ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.S., bestyrelsesmedlem ISS Facility Services S.R.L., bestyrelsesformand Økonomistyring, regnskabsaflæggelse og risikostyring.

7 BILAG 6B PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S NYT MEDLEM INDSTILLET TIL BESTYRELSEN - KOMPETENCER OG LEDELSESHVERV Det indstillede nye medlem til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv. Det nye indstillede medlem til bestyrelsen anses for uafhængig i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse. Bo Rygaard Stilling: Administrerende direktør Født 1965 PARKEN aktier: 0 stk. Dreyers Fond, administrerende direktør og bestyrelsesmedlem KFI Erhvervsdrivende fond, bestyrelsesformand HusCompagniet, bestyrelsesformand Skamol Int., bestyrelsesformand Schultz, bestyrelsesformand Musik huset Vega, bestyrelsesmedlem Gad Andressen fonden, bestyrelsesmedlem K & V Petersens fond, bestyrelsesmedlem Strategi, generel virksomhedsledelse og drift, samt M&A

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

PARKEN Årsrapport 2013. Årsrapport 2013. CVR. nr. 15 10 77 07

PARKEN Årsrapport 2013. Årsrapport 2013. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2013 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Idégrundlag og mål 4 Operationel koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 27. marts 2014 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 221 SELSKABSMEDDELELSE 23. februar 2015 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere