Program for efteråret Skibsteknisk Selskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk"

Transkript

1 Foto: Torm A/S Program for efteråret 2008 Skibsteknisk Selskab

2

3 Velkommen til efterårssæsonen 2008 Arrangementer Skibsteknisk Selskab byder velkommen til efterårssæsonen 2008 med mange spændende emner på programmet. Igen vil det blive en blanding af rene aftenarrangementer og såkaldte udvidede aftenarrangementer, som normalt begynder kl eller og normalt vil være afsluttet omkring kl Endvidere bydes der på to heldagskonferencer, hvoraf den ene vil strække sig over 2 dage. Denne konference vil sætte fokus på forholdene vedr. skibsemissioner. 2 uger inden konferencen vil et afgørende møde i IMO s MEPC komite, være afsluttet, og resultatet af disse forhandlinger vil bl.a. blive præsenteret på konferencen, ligesom der vil blive sat fokus på det kommende klima topmøde i København I Generelt fylder CO2 problematikken mere og mere i den daglige debat, og det vil også sætte sit præg på mødeaktiviteten. Derfor indledes sæsonen med et møde, hvor der vil blive fortalt om status for det danske Green Ship of the Future projekt, der blev igangsat i april Som noget nyt vil vi i efteråret afholde et arrangement i Frederikshavn, efter opfordring fra nogle initiativrige personer i området, der gjorde opmærksom på det ret omfattende faglige maritime miljø, der er i Nordjylland, herunder Frederikshavn. Vi glæder os over, at vi den 10. november kan sætte det første arrangement i søen og håber, at det kan fortsætte fremover, måske endog med flere arrangementer per sæson. Skibsteknisk Selskabs hjemmeside Der skal endnu engang henvises til Skibsteknisk Selskabs sekretariats hjemmeside, som man kan komme ind på via hjemmesiden eller blot hvorfra man kan klikke sig ind på den mere specifikke del, som omhandler Skibsteknisk Selskab og Skibsteknisk Selskabs Fond, (www.skibstekniskselskab.dk). Vi håber, at man vil gøre flittig brug af hjemmesiden. Vi er også meget lydhøre for kommentarer og forslag til forbedringer. Endelig vil vi opfordre til, at man tilmelder sig den elektroniske nyhedsservice fra vores sekretariat, hvilket sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende fora. Mødetilmelding og mødested Møder i Skibsteknisk Selskab vil fortsat være gratis, selvom omfanget er udvidet. Kun heldagskonferencerne vil blive afholdt som betalingsarrangementer. Møderne vil fortsat blive afholdt i samarbejde med faggruppen Maritimt Selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, hvorfor de også fortsat vil blive afholdt i IDA s konferencecenter på Kalvebod Brygge. Dette samarbejde betyder, at der bydes på en forfriskning (sandwich bolle og drikkevarer) kl i forbindelse med møderne. Uanset om man indtager denne forfriskning eller ej, er det under alle omstændigheder nødvendigt, at der sker en tilmelding til de enkelte arrangementer via IDA s hjemmeside Et lille hjertesuk I forbindelse med mødeafviklingen har vi fra selskabets side et lille hjertesuk, som flere personer er fremkommet med. Jævnligt kommer mødedeltagere for sent til foredragene, og da mødelokalet er sådan indrettet, at personerne stort set dukker op midt på scenen skaber det en vis forstyrrelse for såvel foredragsholderne som tilhørerne. Der skal derfor venligst henstilles til, at man sørger for at indfinde sig i mødelokalet senest, når mødet officielt påbegyndes.

4 Program for efteråret 2008 Mandag 1. september kl Introduktion og invitation til Green ship of the future Mandag 22. september, udvidet aftenmøde Sidste nyt fra Søværnet Mandag 6. oktober, udvidet aftenmøde Maritime projekter på DTU Mandag 20. oktober, udvidet aftenmøde CFD - Perspektiver og projekter Mandag 27. oktober og tirsdag den 28. oktober (kongressalen) 2 dags konference med fokus på emissionsproblematikken for skibsfarten (engelsk sproget) Mandag 3. november, udvidet aftenmøde (engelsk sproget) Maritime Operations in Arctic Waters Mandag 10. november (dette møde holdes på MARTEC i Frederikshavn) Power Supply to Marine Offshore Present and Future. Indlæg fra Wärtsilä og MAN Diesel med afsluttende diskussion. Onsdag 19. november, kl (kongressalen) Konference om brand i skibe (samarbejde med Selskabet for Risikovurdering) Mandag 1. december, kl Julearrangement om TITANIC: Sandheden om Titanic Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive udsendt til alle medlemmer og firmabidragydere samt annonceret i»ingeniøren«og»søfart«ca. 2 uger før hvert møde. Informationerne kan også findes på: Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder KL. 18,30 I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang (undtagen til heldagskonferencerne), men husk tilmelding via IDA s hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs sekretær, Helle Wolter, på tlf Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

5 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Poul Andersen Lektor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner Tlf Mail: Per Winther Christensen Vice President Safety & Quality Management Rederiet Torm Tlf Mail: Niels Bagge Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf Mail: Bjarne Mortensen Country Manager Lloyds Register EMEA, Danmark Tlf Mail: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet Ole Steen Knudsen A/S Tlf Mail: Hans Otto Kristensen Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Seniorforsker og adj. professor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner. Tlf Mail: Erik Ingolf Tvedt Kontorchef i Søfartsstyrelsen Tlf Mail: Hans Henrik Petersen Afdelingschef Danmarks Rederiforening Tlf Mail: Direktør og kassererfunktion for fond og selskab: Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Steen Sabinsky Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Helle Wolter Sekretær Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Bent Rasmussen Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Pensioneret Skibsinspektør Tlf Mail: Poul Andersen Per Winther Christensen Niels Bagge Hans Otto Kristensen Bjarne Mortensen Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Thomas Eefsen Formand for Maritimt Selskab Programleder for Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT), FORCE Tlf Mail: Maritime fotos i denne folder er venligst stillet til rådighed af Rederiet Torm A/S og Søværnet. Redaktion: Hans Otto Kristensen (ansvarsh.) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Søfartsteknisk Forening v/ Bjarne Mortensen c/o Lloyds Register, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K

6 Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet af foreningen Skibsteknisk Selskab, den 6. januar Fondens formål er at udbrede skibsteknisk viden, herunder yde støtte til enkeltpersoner, som ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde, og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af bestyrelsen for Skibsteknisk Selskab, således at de i selskabet deltagende foreninger, Søfartsteknisk Forening og Foreningen til Søfartens Fremme, begge er ligeligt repræsenteret. Herudover er generalsekretæren for Skibsteknisk Selskab fast medlem af fondens bestyrelse, og desuden vælges et medlem, som er uafhængig af Skibsteknisk Selskab (formanden). Fondens administration varetages af et sekretariat fælles for Skibsteknisk Selskab og Skibsteknisk Selskabs Fond. Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af de til rådighed værende økonomiske midler i henhold til fondens formål. Enten af egen drift eller på grundlag af ansøgninger. Fondens midler udgøres af et eventuelt overskud fra konferencer, afkast af investeringer og bidrag, der ydes fonden fra anden side. I henhold til vedtægterne foretages en rimelig henlæggelse til konsolidering af fonden. Fonden modtager meget gerne ansøgninger om økonomisk støtte til formål, som falder ind under fondens virke. Det er dog desværre ikke muligt at efterkomme alle ansøgninger, idet bestyrelsen grundet begrænsede midler må prioritere. Eller fordi bestyrelsen vurderer, at ansøgningen falder uden for fondens formål. Bestyrelsen behandler normalt ansøgninger i april og oktober måned. Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax Annoncér i Skibsteknisk Selskabs foldere det koster kun: 30 mm 1.100,- kr. 40 mm 1.300,- kr. 60 mm 1.900,- kr. 80 mm 2.533,- kr.

7 Skibsteknisk Selskabs Fonds Legatmodtagere Personerne er fra venstre til højre: Lars Peter Løvendahl Raun, Rasmus Damsgaard Kjeldsen og Jesper Rosenkrantz Andersen, alle legatmodtagere og lektor Poul Andersen, MEK, DTU. Lars Peter Raun og Jesper R. Andersen er i gang med deres eksamensarbejde om optimering af skibslinier, mens Rasmus Kjeldsen blev færdig som diplomingeniør med eksamensarbejde om jacketstruktur som fundament for havvindmøller.

8 Vi tilbyder assistance indenfor områderne: Adr.: Badehusvej 18, 9000Aalborg / Tlf.: / Fax: / / Hjemmeside: Ask us about maritime services DNV is a global provider of services for managing risk. Established in 1864, DNV is an independent foundation with the objective of safeguarding life, property and the environment. DNV comprises 300 offices in 100 countries, with 8,000 employees. DNV Copenhagen Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark tel DNV Aalborg Vandmanden 36, DK-9200 Aalborg SV, Denmark tel DNV Fredericia Snaremosevej 186, DK-7000 Fredericia, Denmark tel Støtte til innovation og udvikling...

9 CEMT - Europæisk samarbejde mellem skibstekniske selskaber Gennem en længere årrække har Skibsteknisk Selskab haft et samarbejde med en række andre skibstekniske selskaber i Europa. I 1999 ophørte den danske deltagelse i dette samarbejde, da det vurderedes ikke at give nogle mærkbare gevinster. Samme situation har Tyskland befundet sig i, men inden for de sidste par år har det tyske skibstekniske selskab, Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) genoptaget samarbejdet og samme situation overvejer vi i Skibsteknisk Selskab. I maj måned deltog Skibsteknisk Selskabs generalsekretær, Hans Otto Kristensen, i et møde med de andre selskaber i Europa og næste møde i dette forum vil finde sted i København den 30. oktober, hvorefter der tages beslutning, om den evt. videre deltagelse i CEMT, som samarbejdet kaldes. Det er en forkortelse for Confederation of European Maritime Technology Socities. Specielt Tyskland og England er interessante samarbejdspartnere dels på grund af den geografiske beliggenhed, men også fordi STG samt de to engelske skibstekniske selskaber RINA (Royal Institution of Naval Architects) og IMAREST (The Institute of Marine Engineering, Science and Technology) ofte arrangerer nogle konferencer af høj faglig kvalitet. Skibsteknisk Selskab formidler gerne kontakter til de tre nævnte foreninger, dersom man ønsker medlemskab af disse foreninger. Markedsgade Grenaa Tlf.: GREFTA TRYK A/S NYHED: DIGITAL TRYK MILJØBEVIDSTE KVALITETS TRYKSAGER KONKURRENCEDYGTIGE PRISER GRAFISKE TOTALLØSNINGER FREMSTILLING AF HJEMMESIDER MacGREGOR is the leading ships engineering and service specialist. Products include hatch covers, cranes, RoRo equipment for ships and ports, and systems for cargo lashing, bulk handling, offshore load-handling and naval logistics. MacGREGOR operates in 50 countries and has about 60 service stations throughout the world. MacGREGOR (DNK) A/S Smedeholm 11 Tlf.: DK 2730 Herlev

10

11 Regnskaber SKIBSTEKNISK SELSKAB Resultatopgørelse for 2007 I N D T Æ G T E R Firmabidrag Annonceindtægter trykning af folder Indtægter i alt U D G I F T E R Administration Regnskabsassistance Konsulent Porto Kontorartikler, tryksager Bestyrelsesmøder Repræsentation, gaver Gave til Skibsteknisk Selsk. Fond Revision Anden administration Andre udgifter Gaver til foredragsholdere mv Trykning af blå kort Rejser, transport Spisning med foredragsholdere Andre udgifter Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat af årets resultat Reg. tidligere års skat Årets resultat efter skat Balance pr. 31. december 2007 A K T I V E R Likvide midler Danske Bank BG Bank Debitorer Danmarks Rederiforening Mellemregning STS-fond Tilgodehavende moms Beholdning af gæstegaver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt P A S S I V E R Egenkapital: Kapitalkonto, saldo 1/ Årets resultat Egenkapital i alt Gæld: Skyldig selskabsskat Skyldige omkostninger mv Skyldig moms Gæld i alt Passiver i alt SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND Resultatopgørelse for 2007 I N D T Æ G T E R Konferencer og møder Overført fra Skibsteknisk Selskab Finansielle poster Bankrenter Obligationsrenter Aktieudbytte Realiserede kursavancer, netto Urealiserede tab, netto Gebyrer mv Indtægter i alt U D G I F T E R Driftsudgifter Afholdelse af seminarer og konferencer Legatuddelinger Donationer og sponsorater (incl. WMTC) Administration Regnskabsassistance Kontorartikler, tryksager Revision Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat af årets resultat Reg. tidligere års skat 0 0 Årets resultat efter skat Resultatdisponering: Anvendt henlæggelser fra tidligere år Henlagt til fremtidige konferencer og almennyttige formål Overført til kapitalkonto Balance pr. 31. december 2007 A K T I V E R Likvide midler Danske Bank Girokonto Obligationsbeholdning BRF 4% 2020, nom. Kr kurs 96, BRF 5% 2035, nom. Kr kurs 96, BRF 5% 2038, nom. Kr kurs Aktier, Danske Bank, nom kurs 199, Danmarks Rederiforening Andre tilgodehavender Aktiver i alt P A S S I V E R Egenkapital: Kapitalkonto, saldo 1/ Årets resultat Kursreguleringskonto primo Tilbageførte opskr. v. salg, udtræk mv Nedskrivning af værdipapirer Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser, primo Anvendt af tidligere hensatte beløb Hensat af årets resultat Gæld: Kreditorer Mellemregning, Skibsteknisk Selskab Skyldig moms Gæld i alt Passiver i alt

12

13 Firmabidragydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer financieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragydere. Alle firmabidragydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er p.t. kr ,- excl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder for tiden økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikkere i Danmark. A.C. Lemvigh-Müller A.P.Møller-Mærsk A/S A/S Jørgen Petersen Rådgivende Ingeniører ABB A/S ABS Europe Ltd. Acta A/S ALSTOM Arepa Firenew A/S B&W Scandinavian Contractors A/S BAC Corrosion Control A/S Besigtelses Kontoret A/S BIMCO Bornholmstrafikken BP Marine Brix & Kamp Engineering A/S Bureau Veritas C.C. Jensen A/S Castrol A/S ClassNK (Nippon Kaiji Kyokai) Codan Forsikring A/S Converteam Corral Line A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Danfoss A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit Dannebrog Rederi AS Danske Maritime DESMI A/S Det Norske Veritas DFDS A/S DHI - Institut for Vand og Miljø DIAB ApS EMRI A/S ErhvervsMagasinerne ApS ERRIA A/S Falck Formco ApS Farvandsvæsenet FORCE Technology Forsvarets Materieltjeneste Fournais Handels & ing. firma A/S Furuno Danmark A/S Geovent A/S Germanischer Lloyd Danmark A/S Gertsen & Olufsen A/S Grontmij Carl Bro - Marine Gugliotta & Co H. Folmer & Co. Hamworthy Svanehøj A/S Hans Buch A/S Hans Jensen Lubricators A/S Hauschildt Marine Hempel A/S HH-Ferries A/S Hundested Propeller A/S INEXA PANEL A/S Instituttet for Mekanik, Energi og Konstruktion, DTU International Farvefabrik A/S ISM Consult Iver C. Weilbach & Co. A/S J. Poulsen Shipping A/S Jens Kristensen John Kristensen Jotun Paints Karstensens Skibsværft A/S Kelvin Hughes A/S Knud E. Hansen A/S Kort & Matrikelstyrelsen Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole (KME) Leroy Somer Danmark A/S LF Ventilation A/S Lloyds Register EMEA Logimatic Lyngsø Marine A/S MacGREGOR (DNK) A/S MAN B&W Diesel A/S Marco Marine A/S Marine Alignment A/S Marstal Navigationsskole Maskinmesternes Forening Mekanord A/S Metalock Denmark A/S Mols-Linien A/S MS Engineering MSR-Consult ApS NAVICON A/S Norisol Isoleringsteknik North Atlantic Lines Operation A/S (NAL) Odense Staalskibsværft A/S OSK - ShipTech A/S Persolit PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S PPG Protective & Marine Coatings Pres-Vac Engineering A/S PumPac A/S Rederiet J. Lauritzen A/S Rederiforeningen af 1895 Rockwool A/S Rolls-Royce AB Rolls-Royce Marine A/S Royal Arctic Line Agentur A/S Samsø Linien A/S Scandlines A/S Selco A/S Siemens A/S SIMAC Skagen Skipperskole Skibstegnestuen Skuld Sperry Marine SvitzerWijsmuller Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Tankskibsrederiet Herning A/S Tech-Marine Consulting ApS TESMA Thor Rederi A/S A/S Dampskibsselskabet TORM Tryg Forsikring A/S Unifeeder A/S Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wärtsilä Danmark A/S Wencon ApS York Marine and Control Aps Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S Discover the VIKING advantage on Important service information More than 1000 safety products on line All the VIKING news And much more..!

14 World Maritime Technology Conference (WMTC-2009) Skibsteknisk Selskab er partner i den verdensomspændende maritime teknologiske konference WMTC2009, som løber af stablen i Indien den 21. til den 24. januar 2009 i Mumbai. Programmet omhandler følgende områder: Oceanography and Underwater Operations Maritime Safety, Environment and Security Ship Building, Machinery, Repairs and Recycling Naval Ships and Operations Oil & Gas Industry and Offshore Operations Ports, Dredging and Multimodal Logistics Maritime Policies, Trade, Law, Insurance and Salvage Renewable and Alternative Sources of Energy Human Element and Training Information Technology in Shipping Industry Danmark har fået optaget flg. tre papers til konferencen: Professor Preben Terndrup Pedersen (DTU): Performance Based Criteria for Ship Collision and Grounding Thomas Eefsen (FORCE Technology): Speed, Carbon Emissions and Supply Chain in Container Shipping Benjamin Pjedsted Pedersen (DTU/FORCE Technology): Modelling of Ship Propulsion Performance Der vil også være danske udstillere og vi håber på at se flere af selskabets bidragsydere derude. Indien satser jo på at få en stor skibsbygningsindustri, og derfor kan der knyttes mange gode kontakter derude under konferencen. Fra selskabet vil generalsekretæren, Hans Otto Kristensen, og direktøren, Steen Sabinsky, deltage, da der i forbindelse med konferencen også skal planlægges hvor næste WMTC konference skal afholdes, hvilket bliver i Se mere på og eller kontakt os på tlf.: eller

15 På ret kurs Med en søforsikring fra TrygVesta Marine w ww.manbw.com MAN Diesel Odense Staalskibsværft A/S Reg. no Postboks Odense C Danmark Telefon Telefax Telegramadr. staalverft A. P. M Ø L L E R - M Æ R S K G R U P P E N Lloyd s Register EMEA Fagfolk mødes på november 2008 Læs mere om Ajour på 8 Strandvejen 104A 2900 Hellerup Tlf: Fax: Services are provided by members of the Lloyd s Register Group. Lloyd s Register and Lloyd s Register EMEA are exempt charities under the UK Charities Act Management and Technology Maskinmestrenes Forening Sperry Marine A Unit of Northrop Grumman Electronic Systems The home of Sperry, Decca & C. Plath products Industrivej Brøndby Tlf.: Fax: Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 DK-2610 Rødovre Phone Fax

16 Fleksibilitet Pålidelighed Empati Ambition Dampskibsselskabet NORDEN A/S har en af industriens mest moderne og konkurrencedygtige flåder og opererer i alt omkring 240 tørlast- og tankskibe (en blanding af ejet og indbefragtet tonnage). Hertil kommer et omfattende nybygningsprogram. Læs mere om os på Annoncér i Skibsteknisk Selskabs foldere GREFTA TRYK A/S GRENAA

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30

Læs mere

Program for foråret 2008

Program for foråret 2008 Foto: Dampskibsselskabet Norden A/S Program for foråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Markedsgade 41 8500 Grenaa Tlf.: 86 322 922 grefta@grefta.dk www.grefta.dk WWW.GREFTA.DK GREFTA

Læs mere

Program for foråret 2010

Program for foråret 2010 Program for foråret 2010 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Hamworthy Svanehøj A/S www.hamworthy.com er leverandør af pumper til: LNG, LPG, ethylen, ammoniak, kemikalie- og produkttankere.

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

Nr. 2 4. årgang Maj 2014. Skibsfarten

Nr. 2 4. årgang Maj 2014. Skibsfarten Nr. 2 4. årgang Maj 2014 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet Blue Star Line.................4 Analyse af Port State Controls i Paris MOU............6 Kort Nyt....................9

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER 2004 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 Akademiets formål er på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann TRÆF2013 Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning Den 24. - 25. august 2013 Velkommen Dorthe Jollmann 1 GENERALFORSAMLING Alle, der senest den 1. august har forhåndstilmeldt sig generalforsamlingen,

Læs mere

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME 1 Akademiet for de Tekniske Videnskaber Lundtoftevej 266, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: + 45 45 88 13 11 atvmail@atv.dk Sekretariat:

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB ÅRSMØDE- PROGRAM. Den 26.-28. august 2015 i Frederikshavn

Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB ÅRSMØDE- PROGRAM. Den 26.-28. august 2015 i Frederikshavn Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB ÅRSMØDE- PROGRAM Den 26.-28. august 2015 i Frederikshavn VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN KOMMUNE Velkommen til årsmøde I Frederikshavn Kommune vil vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere