Program for foråret 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for foråret 2008"

Transkript

1 Foto: Dampskibsselskabet Norden A/S Program for foråret 2008 Skibsteknisk Selskab

2 Markedsgade Grenaa Tlf.: GREFTA TRYK A/S MILJØBEVIDSTE KVALITETS TRYKSAGER HURTIG OG RETTIDIG LEVERING KONKURRENCEDYGTIGE PRISER GRAFISKE TOTALLØSNINGER FREMSTILLING AF HJEMMESIDER

3 Velkommen til forårssæsonen 2008 Arrangementer Skibsteknisk Selskab byder velkommen til forårssæsonen med mange spændende emner på programmet. Igen vil programmet blive en blanding af rene aftenarrangementer og såkaldte udvidede aftenarrangementer, som vil begynde kl eller og normalt vil være afsluttet omkring kl Endvidere byder vi traditionen tro på en heldagskonference, hvor der vil blive sat fokus på brugen af naturgas som energikilde indenfor fremdrivning af skibe med skelen til den tiltagende fokus på skibsfartens miljøforhold. Vi håber selvfølgelig på en god tilslutning også til dette initiativ. I det hele taget betyder tilslutningen til arrangementerne meget, da det giver den ønskede dynamik mellem foredragsholderne og publikum i form af spørgsmål og kommentarer. Ny hjemmeside Den Danske Maritime Fond bevilgede i 2006 et større beløb til Skibsteknisk Selskab, Foreningen til Søfartens Fremme samt Europas Maritime Udviklingscenter, således at disse tre foreninger, med fælles sekretariat vil kunne udvikle en fælles hjemmeside. Udviklingen af denne hjemmeside er ved at være tilendebragt, således at den allerede er i funktion, og man vil herigennem kunne følge med i de tre foreningers aktiviteter, herunder se en omtale af de kommende foredrag. Som med alt nyt beder vi om en vis tålmodighed hos brugeren, da der stadig mangler elementer, der skal afpudses og gøres helt færdige, men vi har valgt at bruge hjemmesiden fremover til at kommunikere med det maritime erhverv på, hvorfor den overordnede fælles hjemmeside har fået domænenavnet eller blot hvorfra man også kan klikke sig ind på den mere specifikke del, som omhandler Skibsteknisk Selskab og Skibsteknisk Selskabs Fond, (www.skibstekniskselskab.dk). Vi håber, at man vil tage vel imod hjemmesiden og gøre flittig brug af den. Vi er også meget lydhøre for kommentarer og forslag til forbedringer. Endelig vil vi opfordre til, at man tilmelder sig den elektroniske nyhedsservice fra vores sekretariat, hvilket sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende regi. Mødetilmelding og mødested Møder i Skibsteknisk Selskab vil fortsat være gratis, selvom omfanget er udvidet. Kun heldagskonferencen vil blive afholdt som et betalingsarrangement. Møderne vil fortsat blive afholdt i samarbejde med faggruppen Maritimt Selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, hvorfor de også fortsat vil blive afholdt i IDA s konferencecenter på Kalvebod Brygge. Dette samarbejde betyder, at der fortsat bydes på en forfriskning (sandwich bolle og drikkevarer) kl i forbindelse med møderne. Uanset om man indtager denne forfriskning eller ej, er det under alle omstændigheder nødvendigt at der sker en tilmelding til de enkelte arrangementer via IDA s hjemmeside

4 Program for foråret januar (kl ) Vagtskibe - Nytænkning og Innovation v/ Esvagt 21. januar (kl ) Offshore accommodation and support vessel Fra ide til virkelighed v/rederiet J. Lauritzen 4. februar (kl ) Fra skrotning til levetidsforlængelse af boreplatforme v/ Offshore Center Danmark 18. februar (kl ) Dansk skibsdesign set med engelske øjne samt sidste nyt fra en 70 års jubilar, Knud E. Hansen 3. marts (kl ) Brug af gas til skibsfremdrivning status i dag og fremtidsperspektiver 10. marts (kl ) Advanced Marine Vehicles v/ Volker Bertram og Maridan 31. marts (kl ) FREMSKIB/LOAS (Præsentation af brændolieanalyseudstyr v/ NanoNord) Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive udsendt til alle medlemmer og firmabidragydere samt annonceret i»ingeniøren«og»søfart«ca. 2 uger før hvert møde. Informationerne kan også findes på: Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder KL. 18,30 I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang (undtagen til heldagskonferencen), men husk tilmelding via IDA s hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs sekretær, Helle Wolter, på tlf Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

5 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Poul Andersen Lektor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner Tlf Mail: Per Winther Christensen Vice President Safety & Quality Management Rederiet Torm Tlf Mail: Niels Bagge Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf Mail: Bjarne Mortensen Country Manager Lloyds Register EMEA, Danmark Tlf Mail: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet Ole Steen Knudsen A/S Tlf Mail: Hans Otto Kristensen Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Senior projektleder hos Force Technology. Adjungeret professor på DTU/MEK. Tlf Mail: Sekretariatsleder og kassererfunktion for fond og selskab: Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Poul Andersen Per Winther Christensen Niels Bagge Hans Otto Kristensen Bjarne Mortensen Steen Sabinsky Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Bent Rasmussen Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Pensioneret Skibsinspektør Tlf Mail: Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Thomas Eefsen Formand for Maritimt Selskab Programleder for Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT), FORCE Tlf Mail: Maritime fotos i denne folder er venligst stillet til rådighed af Dampskibsselskabet Norden A/S samt Handelsflådens fotokonkurrence. Redaktion: Hans Otto Kristensen (ansvarshavende) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa Søfartsteknisk Forening v/ Bjarne Mortensen c/o Lloyds Register, Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K

6 Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet af foreningen Skibsteknisk Selskab, den 6. januar Fondens formål er at udbrede skibsteknisk viden, herunder yde støtte enkeltpersoner, som ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde, og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Fonden ledes af en bestyrelse, der vælges af bestyrelsen for Skibsteknisk Selskab, således at de i selskabet deltagende foreninger, Søfartsteknisk Forening og Foreningen til Søfarten Fremme, begge er ligeligt repræsenteret. Herudover er generalsekretæren for Skibsteknisk Selskab fast medlem af fondens bestyrelse, og desuden vælges et medlem, som er uafhængig af Skibsteknisk Selskab (formanden). Fondens økonomiske midler udgøres af et eventuelt overskud fra konferencer, afkast af investerede midler og bidrag, der ydes fonden fra anden side. Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af tilrådighed værende midler i henhold til fondens formål. Enten af egen drift eller på grundlag af ansøgninger. I henhold til vedtægterne foretages en rimelig henlæggelse til konsolidering af fonden. Desværre er det ikke muligt at efterkomme alle modtagne ansøgninger. Enten fordi ansøgningen falder uden for fondens formål, eller fordi bestyrelsen grundet begrænsede midler må prioritere ansøgningerne. Bestyrelsen behandler normalt ansøgninger i april og oktober måned. Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax Annoncér i Skibsteknisk Selskabs foldere det koster kun: 30 mm 1.100,- kr. 40 mm 1.300,- kr. 60 mm 1.900,- kr. 80 mm 2.533,- kr.

7 Skibsteknisk Selskabs Fond i efteråret 2007 Personerne er, fra venstre til højre, de tre legatmodtagere Bo Lydersen, Karsten Frederiksen, Keun Woo Shin og lektor Poul Andersen, MEK, DTU. Bo Lydersen og Karsten Frederiksen er netop ved at afslutte deres eksamensarbejde: Effektivitet af bovpropeller, mens Keun Woo Shin er begyndt som PhD-studerende på DTU efter af have udført eksamensarbejde med emnet Ship-Tug Interaction. Bo Lydersen og Karsten Frederiksen, begge studerende ved DTU, er efter ansøgning bevilget kr Beløbet dækker omkostninger i forbindelse med besøg hos Roll Royce, Kamewa, som led i deres eksamensprojekt om effektivitet af bovpropellere. Fondens Hæderslegat er tildelt PhD-studerende Keun Woo Shin, samt diplomstuderende Bo Lydersen og Karsten Frederiksen med hver kr Keun Woo Shin er færdig som International Master i Coastal and Maritime Engineering. Som sit eksamensprojekt har han arbejdet med hydrodynamisk vekselvirkning mellem skib og slæbebåd. I sit efterfølgende PhDstudium arbejder han med propellerstrømninger. Bo Lydersen og Karsten Frederiksen arbejder i deres eksamensprojekt med effektivitet af bovpropellere. Projektet er overvejende eksperimentielt og foregår i samarbejde med FORCE Technology. Hæderslegatet kan ikke søges, men gives efter indstilling fra Sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner, MEK, ved Danmarks Tekniske Universitet til studerende, som udviser gåpåmod, flid og dygtighed.

8 Vi tilbyder assistance indenfor områderne: Adr.: Badehusvej 18, 9000Aalborg / Tlf.: / Fax: / / Hjemmeside: Ask us about maritime services DNV is a global provider of services for managing risk. Established in 1864, DNV is an independent foundation with the objective of safeguarding life, property and the environment. DNV comprises 300 offices in 100 countries, with 7,500 employees. Maritim Iværksætter er du en af dem eller er du rådgiver/ressourceperson? Netværket Maritime Rådgivere og Ressourcepersoner. Vi vil gerne samle Danmarks førende eksperter i den maritime sektor. Så nye iværksættere inden for den maritime sektor kan tage kontakt til disse eksperter, når de har brug for rådgivning og sparring i dybden. Vil du, en eller flere i din virksomhed/organisation være med i dette rådgiver ekspertnetværk, så meld jer på banen til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) via Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Har ovenstående din interesse så klik ind på: og læs mere under News eller kontakt EMUC, Steen Sabinsky, tlf DNV Copenhagen Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark tel DNV Aalborg Vandmanden 36, DK-9200 Aalborg SV, Denmark tel DNV Fredericia Snaremosevej 186, DK-7000 Fredericia, Denmark tel Støtte til innovation og udvikling... Fluoropolymer foul release coating M.O.B. & F.R.B. både Zodiac gummibåde Zodiac redningsflåder & MES Helly Hansen redningsdragter Secumar redningsveste Comet nødraketter Jotron VHF, EPIRB, SART Naval TV-satellitantenner BW-700 brovagtalarmer Phontech intercom Radiopejlere Motorola VHF/UHF radioer Want to improve your profits... and reduce emissions at the same time? Contact International Farvefabrik A/S Tel: Amager Strandvej København S Tlf Fax

9 WMTC konference i Mumbai januar 2009 Skibsteknisk Selskab deltager fortsat i planlægningen af den 3. såkaldte WMTC konference (World Martime Technology Conference) som vil blive afholdt i Mumbai i januar Fra Skibsteknisk Selskab, som følger planlægningen af denne konference, opfordres til at indgive forslag til foredrag ved konferencen i Indien. Det kunne være spændende, om vi fra dansk side kunne vise flaget i Mumbai ved at deltage med foredragsholdere samt en fælles udstillingsstand, idet WMTC konferencerne er kendetegnet ved tekniske foredrag med tilhørende udstillingsstande. Skibsteknisk Selskabs Fond vil støtte evt. danske indlæg/foredrag med betaling af samtlige deltagerudgifter for foredragsholderne. Har man allerede nu interesse i at deltage som udstiller, hører vi gerne herom i Skibsteknisk Selskabs sekretariat. MacGREGOR, part of Cargotec, is the global market leader providing marine cargo handling and offshore load-handling solutions. Our products include hatch cowers, cargo cranes, RoRo equipment, cargo lashing systems, offshore cranes with and without Active Heave Compensation, sub-sea systems, winches, A-frames, rescue davit systems, bulk handling systems and their service. MacGREGOR operates in 30 shipping and shipbuilding countries and our service network consists of more than 60 service stations. Visit our website at Iver C. Weilbach A/S Toldbodgade 35 DK-1253 Copenhagen K MacGREGOR (DNK) A/S, Smedeholm 11, DK 2730 Herlev Tlf.: Phone: Fax:

10 Firmabidragydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer financieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragydere. Alle firmabidragydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er p.t. kr ,- excl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder for tiden økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikkere i Danmark. A.C. Lemvigh-Müller Gertsen & Olufsen A/S A.P.Møller-Mærsk A/S Geveke Teknik A/S A/S Jørgen Petersen Rådgivende Ingeniører Hamworthy Svanehøj A/S Gugliotta & Co Acta A/S Hans Jensen Lubricators A/S Alstom Danmark A/S Hauschildt Marine Arepa Firenew A/S Hempel A/S B&W Scandinavian Contractors A/S HH-Ferries A/S BAC Corrosion Control A/S Hundested Propeller A/S Besigtelses Kontoret A/S INEXA PANEL A/S BIMCO Instituttet for Mekanik, Energi og Konskruktion, DTU Bornholmstrafikken BP Marine International Farvefabrik A/S Brix & Kamp Engineering A/S ISM Consult Bureau Veritas Iver C. Weilbach & Co. A/S C.C. Jensen A/S J. Poulsen Shipping A/S Castrol A/S Jens Kristensen Codan Forsikring A/S John Kristensen Converteam Jotun Paints Corral Line A/S Karstensens Skibsværft A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Kelvin Hughes A/S Danfoss A/S Knud E. Hansen A/S Danmarks Rederiforening Kort & Matrikelstyrelsen Danmarks Skibskredit Leroy Somer Danmark A/S Danske Maritime LF Ventilation A/S DESMI A/S Lloyds Register EMEA Det Norske Veritas Lyngsø Marine A/S DFDS A/S MacGREGOR (DNK) A/S DHI - Institut for Vand og Miljø Marco Marine A/S DIAB ApS Marine Alignment A/S EMRI A/S Marstal Navigationsskole ErhvervsMagasinerne ApS Maskinmesternes Forening Falck Formco ApS Mekanord A/S FORCE Technology Metalock Denmark A/S Forsvarets Materieltjeneste Mols-Linien A/S Fournais Handels & ing. firma A/S MS Engineering Furuno Danmark A/S MSR-Consult ApS Geovent A/S Norisol Isoleringsteknik Germanischer LLoyd Danmark A/S North Atlantic Lines Operation A/S (NAL) Odense Stålskibsværft A/S Ole Steen Knudsen A/S Persolit PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S Rederiet J. Lauritzen A/S Rederiforeningen af 1895 Rolls-Royce AB Rolls-Royce Marine A/S Royal Arctic Line Agentur A/S Samsø Linien A/S Scandlines A/S Selco A/S Semco Maritime Siemens A/S Sigma Coatings A/S SIMAC Skagen Skipperskole Skibstegnestuen Skuld Sperry Marine SvitzerWijsmuller Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Tankskibsrederiet Herning A/S Tech-Marine Consulting ApS TESMA Thor Rederi A/S A/S Dampskibsselskabet TORM Tryg Forsikring A/S Unifeeder A/S Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wärtsilä Danmark A/S Wencon ApS York Marine and Controsl Aps Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S Discover the new Important service information More than 1000 safety products on line All the VIKING news And much more..!

11 På ret kurs Med en søforsikring fra Trygs Marineafdeling w ww.manbw.com MAN Diesel Odense Staalskibsværft A/S Reg. no Postboks Odense C Danmark Telefon Telefax Telegramadr. staalverft A. P. M Ø L L E R - M Æ R S K G R U P P E N Lloyd s Register EMEA Strandvejen 104A DK-2900 Hellerup, Denmark Fagfolk mødes på november 2008 Læs mere om Ajour på 8 Tlf: Fax: LIFE MATTERS Management and Technology Maskinmestrenes Forening Sperry Marine A Unit of Northrop Grumman Electronic Systems The home of Sperry, Decca & C. Plath products Industrivej Brøndby Tlf.: Fax: Services are provided by members of the Lloyd s Register Group. Lloyd s Register is an exempt charity under the UK Charities Act Bureau Veritas World wide classification and related services. Denmark Østbanegade København Tel: Fax: Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 DK-2610 Rødovre Phone Fax

12 Fleksibilitet Pålidelighed Empati Ambition Dampskibsselskabet NORDEN A/S har en af industriens mest moderne og konkurrencedygtige flåder og opererer i alt omkring 240 tørlast- og tankskibe (en blanding af ejet og indbefragtet tonnage). Hertil kommer et omfattende nybygningsprogram. Læs mere om os på cargo planning & loading computer systems Annoncér i Skibsteknisk Selskabs foldere GREFTA TRYK A/S GRENAA

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg N o 34 Sommer 2015 transport Aalborg Industrisymbioser Læs også om: Den Intelligente Containerterminal Rejsebureau åbner på havnen Tema: The Tall Ships Races 2015 Rambøll: Havnen udvikler byen Aalborg

Læs mere

M/S SIMAC SAFETY. ON BOARD Side 8 DAG. En uddannelse. Nr. 32 November 2012. Side 14 uden GRÆNSER

M/S SIMAC SAFETY. ON BOARD Side 8 DAG. En uddannelse. Nr. 32 November 2012. Side 14 uden GRÆNSER Nr. 32 November 2012 M/S SIMAC EVENT- DAG Side 4 på SIMAC SAFETY ON BOARD Side 8 En uddannelse Side 14 uden GRÆNSER Svendborg International Maritime Academy Nana Høgsland Kommunikations- og marketingkoordinator

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS

MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED - SUNDHED OG MILJØ MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS TORSDAG D. 27. - FREDAG D. 28. AUGUST ONSDAG D. 26. AUGUST - GET2GETHER HOTEL NYBORG STRAND MSSM

Læs mere

Danish Maritime Fair. - Den direkte vej til det Maritime Danmark

Danish Maritime Fair. - Den direkte vej til det Maritime Danmark Danish Maritime Fair - Den direkte vej til det Maritime Danmark København - Nordeuropas hjerte Ny international maritim messe Danmark er for første gang nogensinde vært for en stor maritim messe, når Bella

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere