Program for efteråret Skibsteknisk Selskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk"

Transkript

1 Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab

2 Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30 mm Kr. 40, mm Kr. 38,00-60 mm og derover Kr. 36,00- Forside foto (helside) Kr ,00- Bagside foto (helside) Kr ,00- Næste Folder : Udkommer januar Deadline for annoncering den 16. november Henvendelse til sekretariatet på : Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 2. Sal DK 1256 København K Att. Ditte A. Kragh Tlf.:

3 Velkommen til efterårssæsonen 2009 Arrangementer Skibsteknisk Selskab byder velkommen til efterårssæsonen med mange spændende emner på programmet hvoraf en del er i miljøets tegn hvilket ikke er helt unaturligt, da det store internationale klimatopmøde COP15 står for døren, når sæsonen er slut. Som sædvanlig bliver det en blanding af rene aftenarrangementer og såkaldte udvidede aftenarrangementer, som vil begynde kl eller og normalt vil være afsluttet omkring kl Der vil blive afholdt en heldagskonference den 26. oktober, hvor der vil blive sat fokus på skibsfartens miljøforhold, ud fra en bredere synsvinkel end normalt, idet også de økonomiske aspekter vedr. miljøforbedringer vil blive belyst. Skibsteknisk Selskab er blevet opfordret til at arrangere denne konference, som en udløber at det arbejde, der i godt et års tid har fundet sted i forbindelse med nedsættelsen af regeringens såkaldte erhvervsklimapanel, hvor det maritime erhverv bl.a. har sat fokus på, hvorledes man kan reducere fremtidens CO2 udslip. Som sædvanlig er der en række nye krav, som træder i kraft for det maritime erhverv, og nogle af disse vil blive belyst ved et udvidet aftenarrangement den 21. september. Sæsonen afsluttes sædvanen tro med et julearrangement, som er lidt uden for den normale genre, hvilket vil blive belyst ved et foredrag fra en af verdens førende konstruktører af U-både. Da Danmark ikke længere har U-både, men da emnet er et teknologisk spændende område har vi valgt at afslutte sæsonen netop med det foredrag. Det sidste blå kort er udsendt! I maj måned valgte en enig bestyrelse i Skibsteknisk Selskab at stoppe traditionen med udsendelse af de såkaldte blå kort med annoncering af de enkelte møder. Beslutningen er begrundet i to forhold, nemlig at der vil kunne spares en del penge årligt, hvilket skal ses i lyset af, at Selskabet desværre også begynder at mærke den økonomiske krise i form af færre annonceindtægter i vores folder samt et vigende antal firmabidragydere. Vi er selvfølgelig kede af, at den økonomiske krise netop kommer til at ramme os på den måde, da vi mener, at der stadig er behov for selskabets virke, uanset om økonomien er problematisk i en del virksomheder i branchen. Vi vil derfor stadig opfordre til at firmaer støtter selskabet gennem firmabidrag og annoncering. Med beslutningen om at stoppe for udsendelsen af blå kort er der i hvert fald taget højde for et evt. aftagende indtægtsgrundlag, og det har betydet, at det enkelte firmabidrag kan holdes på et uændret niveau. Selskabets hjemmeside En anden grund til at de blå kort ikke længere vil blive udsendt er, at man via Selskabets hjemmeside vil kunne tilmelde sig som modtager af en elektronisk udgave af kortet ved at man tilmelder sig den elektroniske nyhedsservice fra vores sekretariat. Dette sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende regi. Endelig vil møderne stadig blive annonceret i bladet SØFART gennem det gode samarbejde som Selskabet gennem årene har opbygget med SØFART. Mødetilmelding og mødested Møder i Skibsteknisk Selskab er normalt gratis, selvom omfanget er udvidet, fordi selskabet har firmabidragydere. Kun heldagskonferencen vil blive afholdt som et betalingsarrangement. Møderne holdes i samarbejde med faggruppen Maritimt Selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, i IDA s konferencecenter på Kalvebod Brygge. Samarbejdet betyder, at der bydes på en forfriskning (sandwich bolle og drikkevarer) kl i forbindelse med møderne. Uanset om man indtager denne forfriskning eller ej, er det under alle omstændigheder nødvendigt at der sker en tilmelding til de enkelte arrangementer via IDA s hjemmeside

4 Vi tilbyder assistance indenfor områderne: Adr.: Badehusvej 18, 9000 Aalborg / Tlf.: / Fax: / / Hjemmeside: Ask us about maritime services DNV is a global provider of services for managing risk. Established in 1864, DNV is an independent foundation with the objective of safeguarding life, property and the environment. DNV comprises 300 offices in 100 countries, with 8,500 employees. DNV Copenhagen Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark tel DNV Aalborg Vandmanden 36, DK-9200 Aalborg SV, Denmark tel DNV Fredericia Snaremosevej 186, DK-7000 Fredericia, Denmark tel Støtte til innovation og udvikling... Markedsgade Grenaa Tlf.: W W W. G R E F T A. D K GREFTA TRYK A/S NYHED: DIGITAL TRYK MILJØBEVIDSTE KVALITETS TRYKSAGER KONKURRENCEDYGTIGE PRISER GRAFISKE TOTALLØSNINGER FREMSTILLING AF HJEMMESIDER

5 Program for efteråret 2009 Mandag 7. september, kl Pirateri set fra en teknisk synsvinkel Mandag 21. september, kl Sidste nyt om fremtidige regler og krav Mandag 5. oktober, kl Præsentation af Transportens Innovationsnetværk - nyt nationalt netværk for sø- og landtransport Mandag 19. oktober, kl Driftsoptimering omkostninger og miljø Mandag 26. oktober, kl Green Ship of the Future grøn teknologi og forretning Mandag 2. november, kl Maritime forskningsprojekter i DCMT (Dansk Center for Maritim Teknologi) Mandag 16. november, kl Oplægning og reaktivering af skibe. Klassekrav og øvrige tekniske forhold. Mandag 30. november, kl Design og konstruktion af moderne U-både (julearrangement) Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive annonceret i»ingeni øren«og»søfart«ca. 2 uger før hvert møde. Informationerne kan også findes på: På samme hjemmeside kan man tilmelde sig for tilsendelse af nyhedsbrev direkte via . Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder KL. 18,30 I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang (undtagen til heldagskonferencerne), men husk tilmelding via IDA s hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs sekretær, Ditte A. Kragh, på tlf Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

6 Legatuddelinger for Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond har i året 2008 støttet uddannelse og videnformidling inden for det skibstekniske område med i alt ca kr. Anvendelsen af beløbet fordeler sig på nedennævnte aktiviteter. I regi af Force Technology afholdtes SIMMAN 2008 Work Shop i København. Formålet var at afdække styrken ved forskellige manøvreprediktionsmetoder i forbindelse med fritsejlende modelforsøg. Støttet med kr. Nordiske Tekniske Højskolers Skibsbygningsstuderendes 61. kongres fandt denne gang sted i København. Kongressen afholdes på skift i de nordiske lande og har til formål at udbrede kendskabet til den maritime industri i Norden, samt ikke mindst medvirke til at skabe kontakter de studerende imellem. Støttet med kr. Konferencen, Design & Operation of Container Ships, der afholdtes i London, havde deltagelse af to danske skibsingeniørstuderende, hvis deltagelse for begges vedkommende var led i et kursus i projektering af et panmax containerskib. Støttet med kr. Med deltagelse af tre danske skibsingeniørstuderende afholdtes Student Meet Industry i Rostock med det formål at skabe kontakt mellem skibsindustrien og skibsingeniørstuderende. Støttet med kr. Efter indstilling fra Danmarks Tekniske Universitet tildeltes fire ingeniørstuderende Fondens Hæderslegat for deres påskønnelsesværdige indsats under studierne. Støttet med i alt kr. Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax Annoncepriser: Standard bredde 85 mm - dobbelt 170 mm 0-30 mm kr. 40,00 pr. mm mm kr. 38,00 pr. mm 60 mm og derover kr. 36,00 pr. mm Forsidefoto: (helside) kr ,00 Bagside (helside) kr ,00

7 Skibsteknisk Selskabs Fonds Legatmodtagere I foråret 2009 er Fondens Hæderslegat tildelt tre skibsingeniørstuderende. Ingrid Marie Vincent Andersen beskæftiger sig med udvikling af miljøstrategi i et rederi på grundlag af en beskrivelse af de miljømæssige problemer og løsningsmuligheder for rederiet. Hovedformålet med projektet, der udføres i samarbejde med rederiet DFDS, har været opstilling af en langsigtet miljøstrategi hvor mulige miljøtiltag identificeres og sammenholdes med omkostningerne, for således at opnå et økonomisk billede af de forventede miljøtiltag. Janus Joensen og Martin Frederik Rasmussen beskæftiger sig i deres projekt med vekselvirkningen mellem skib og propeller, og vigtigheden af at kunne beregne strømningsforholdene nøjagtigt med en arbejdende propeller, og dermed forudsige medstrøms- og sugningskoefficienter og den rotative virkningsgrad. Projektet udføres i samarbejde med firmaet FLOWTECH i Göteborg, der har udviklet det til formålet benyttede beregningsprogram. På billedet er vist de tre DTU studerende, som har modtaget Skibsteknisk Selskabs hæderslegat. Fra højre mod venstre, Janus Joensen, Martin Frederik Rasmussen, Ingrid Marie Vincent Andersen samt yderst til venstre lektor Poul Andersen.

8 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Poul Andersen Lektor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner Tlf Mail: Bjarne Mortensen Country Manager Lloyds Register EMEA, Danmark Tlf Mail: Per Winther Christensen Vice President Safety & Quality Management Rederiet Torm Tlf Mail: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet Ole Steen Knudsen A/S Tlf Mail: Bo Cerup-Simonsen Vice President A.P. Moller Maersk Tlf Mail: Hans Otto Kristensen Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Seniorforsker og adj. professor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner. Tlf Mail: Niels Bagge Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf Mail: Erik Ingolf Tvedt Kontorchef i Søfartsstyrelsen Tlf Mail: Thomas S. Knudsen Direktør MAN Diesel Telefon Mail: Hans Henrik Petersen Afdelingschef Danmarks Rederiforening Tlf Mail:

9 Direktør og kassererfunktion for fond og selskab: Steen Sabinsky Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Helle Wolter (Barselsorlov) Sekretær Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Ditte A. Kragh Sekretær Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Thomas Eefsen Formand for Maritimt Selskab Programleder for Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT), FORCE Tlf Mail: Maritime fotos i denne folder er venligst stillet til rådighed af bl.a. Royal Artic Line, MAN Diesel, OSK-Shiptech A/S og Fredericia Skibsværft. Forsidefoto: Lars Svankjær Redaktion: Hans Otto Kristensen (ansvarsh.) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Poul Andersen Per Winther Christensen Niels Bagge Hans Otto Kristensen Bjarne Mortensen Bent Rasmussen Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Pensioneret Skibsinspektør Tlf Mail: Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Søfartsteknisk Forening v/ Bjarne Mortensen c/o Lloyds Register, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K

10 KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS SINCE 1937 Innovative Customized Design Proven Experience International Project Oriented Lundegaarden, Claessensvej 1 DK-3000 Elsinore, Denmark Phone Fax London KEH Limited Coppergate House, 16 Brune Street London E1 7NJ, United Kingdom Phone +44 (0) Fax +44 (0) Site offices in: Piraeus, Greece Rostock, Germany Saint-Nazaire, France Odense, Denmark ErhvervsMagasinerne & HAVNE SKIBSFART 52. ÅRGANG DECEMBER 2008 NR. 12 MAGASINET FOR NORDISK FISKERI OG FISKEINDUSTRI UDDANNELSE 2009 Maritim Industri MARITIM UGE APRIL ÅRGANG MARTS 2008 NR. 3 DANISH M ARITIME MAGAZINE FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK 10. ÅRGANG DECEMBER/JANUAR 2008 NR EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum FOKUS PÅ : ESBJERG MARITIM INDUSTRI Sporbarhed: Projekter i gang i Danmark og på Færøerne Tun i nutid og fortid - Overfiskeri truer europæisk tun FiskerBladet MAR I TI M I N DU STR I / Havne & Skibsfart Besøg FiskerBladet.dk Havneogskibsfart.dk Maritimindustri.dk DanishMaritimeMagazine.dk 1 Maritim Industri Uddannelse uden blindgyder Det Blå Danmarks Danish Maritime Uddannelsesmagasin Magazine DANISH Søg i over 700 artikler om erhvervet Tilmeld dig vores nyhedsbrev Læs tidligere udgivelser fra magasinerne M ARITIME TV MaritimeTV.dk DanishMaritimeTV.dk Få dit eget abonnement på samtlige magasiner for 375 kr. pr. år i portotilskud : Reg.nr konto , SWIFT VEHODK22 - IBAN DK ErhvervsMagasinerne - Jægergårdsgade Bygn. 03 I Århus C - Tel.: E f t e r å r S k i b s t e k n i s k S e l s k a b

11 CEMT - Europæisk samarbejde mellem skibstekniske selskaber Gennem en længere årrække har Skibsteknisk Selskab haft et samarbejde med en række andre skibstekniske selskaber i Europa. I 1999 ophørte den danske deltagelse i dette samarbejde, da det vurderedes ikke at give nogle mærkbare gevinster. Samme situation har Tyskland befundet sig i, men inden for de sidste par år har det tyske skibstekniske selskab, Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) genoptaget samarbejdet. Ved Skibsteknisk Selskabs bestyrelsesmøde i november 2008 blev det besluttet, at Skibsteknisk Selskab også genoptager samarbejdet med CEMT, som samarbejdet kaldes. Det er en forkortelse for Confederation of European Maritime Technology Socities. Specielt Tyskland og England er interessante samarbejdspartnere dels på grund af den geografiske beliggenhed, men også fordi STG samt de to engelske skibstekniske selskaber RINA (Royal Institution of Naval Architects) og IMAREST (The Institute of Marine Engineering, Science and Technology) ofte arrangerer nogle konferencer af høj faglig kvalitet. Skibsteknisk Selskab formidler gerne kontakter til de tre nævnte foreninger, dersom man ønsker medlemskab af disse foreninger. I øvrigt har Maritimt Selskab under IDA også besluttet at blive medlem CEMT samarbejdet. MacGREGOR is the leading ships engineering and service specialist. Products include hatch covers, cranes, RoRo equipment for ships and ports, and systems for cargo lashing, bulk handling, offshore loadhandling and naval logistics. MacGREGOR operates in 50 countries and has about 60 service stations throughout the world. MacGREGOR (DNK) A/S Smedeholm 11 Tlf.: DK 2730 Herlev Annoncér i Skibsteknisk Selskabs foldere

12 Regnskaber SKIBSTEKNISK SELSKAB Resultatopgørelse for 2008 I N D T Æ G T E R Firmabidrag Renteindtægter Annonceindtægter trykning af folder Indtægter i alt U D G I F T E R Administration Regnskabsassistance Konsulent Porto Kontorartikler, tryksager Bestyrelsesmøder Repræsentation, gaver Gave til Skibsteknisk Selsk. Fond Revision Anden administration Andre udgifter Foredragsholdere mv Trykning af blå kort Rejser, transport Andre udgifter Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Balance pr. 31. december 2008 A K T I V E R Likvide midler Debitorer Danmarks Rederiforening Skibsteknisk Selskabs Fond Beholdning af gæstegaver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt P A S S I V E R Egenkapital: Kapitalkonto, saldo 1/ Årets resultat Egenkapital i alt Gæld: Skibsteknisk Selskabs Fond Europas Maritime Center Søfartens Fremme Skyldig selskabsskat Skyldige omkostninger mv Skyldig moms Gæld i alt Passiver i alt SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND Resultatopgørelse for 2008 I N D T Æ G T E R Konferencer og møder Sponsorbidrag Overført fra Skibsteknisk Selskab Finansielle poster Bankrenter Obligationsrenter Aktieudbytte Realiserede kursavancer, netto Urealiserede tab, netto Gebyrer mv Indtægter i alt U D G I F T E R Driftsudgifter Afholdelse af seminarer og konferencer Legatuddelinger Donationer og sponsorater (incl. WMTC) Administration Regnskabsassistance Kontorartikler, tryksager Revision Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Reg. tidligere års skat 0 0 Årets resultat efter skat Resultatdisponering: Anvendt henlæggelser fra tidligere år Henlagt til fremtidige konferencer og almennyttige formål Overført til kapitalkonto Balance pr. 31. december 2008 A K T I V E R Likvide midler Obligationsbeholdning BRF 4% 2020, nom. Kr kurs 99, BRF 5% 2035, nom. Kr kurs 98, BRF 5% 2038, nom. Kr kurs 98, Aktier, Danske Bank, stk kurs 51, Skibsteknisk Selskab Danmarks Rederiforening Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilgodehavende udbytteskatter Aktiver i alt P A S S I V E R Egenkapital: Kapitalkonto, saldo 1/ Årets resultat Kursreguleringskonto primo Tilbageførte opskr. v. salg, udtræk mv Nedskrivning af værdipapirer Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser, saldo 1/ Anvendt af tidligere hensatte beløb Hensat af årets resultat Hensættelser i alt, pr. 31/ Gæld: Kreditorer Skyldige omkostninger mv Mellemregning, Skibsteknisk Selskab Skyldig moms Gæld i alt Passiver i alt

13 Firmabidragydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer financieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragydere. Alle firmabidragydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er p.t. kr ,- excl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder for tiden økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikkere i Danmark. Aalborg Industries A/S A.C. Lemvigh-Mûller Maersk Line TVO A/S Jørgen Petersen Rådgivende Ingeniører ABB A/S ABS Europe Ltd. Acta A/S Arepa Firenew A/S B&W Scandinavian Contractors A/S BAC Corrosion Control Besigtelseskontoret Bornholmstrafikken Brix & Kamp A/S Marine Bureau Veritas C.C.Jensen A/S Castrol A/S ClassNK Codan Forsikring A/S Corral Line A/S Dampskibs Selskab Norden A/S Danfoss Simco A/S Danfoss A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit Dannebrog Rederi A/S Danske Maritime DESMI A/S Det Norske Veritas DFDS A/S DHI DIAB ApS DOCONTROL A/S DTU Mekanik Eitzen Maritime Services ASA EMRI A/S ErhvervsMagasinerne ApS ERRIA A/S Falck Formco ApS Farvandsvæsenet FORCE Technology Forsvarets Materieltjeneste Fournais Handels & ing. firma A/S Furuno Danmark A/S Geovent A/S Germanischer Lloyd Danmark A/S Gertsen & Olufsen A/S Grontmij Carl Bro - Marine Grefta Tryk A/S Gugliotta & Co. H.Folmer & Co. Hamworthy Svanehøj A/S Hans Buch A/S Hans Jensens Lubricators A/S Hauschildt Marine HH Ferries Hundested Propeller A/S INEXA TNF Aps International Farvefabrik A/S J. Poulsen Shipping Lauritzen Kosan A/S Jens Kristensen John Kristensen Jotun Paints Karstensens Skibsværft A/S Kelvin Hughes A/S Knud E. Hansen A/S Kort & Matrikelstyrelsen Leroy Somer Danmark A/S LF Ventilation A/S Lloyd s Register ODS Logimatic Engineering A/S Lyngsø Marine A/S Cargotec (tidligere MacGregor) MAN Diesel A/S Marco Marine A/S Marine Alignment A/S Marstal Navigationsskole Maskinmesternes Forening Mekanord A/S Metalock Danmark A/S. Mols Linien A/S MS Engineering MSR Consult ApS NAVICON A/S Nordic Lubricants A/S. (BP) Norisol Isoleringsteknik North Atlantic Lines Operation A/S (NAL) Odense Stålskibsværft A/S OSK - Ship Tech A/S Persolit A/S. PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S PumpPac A/S Rederiet J.Lauritsen A/S Rockwool A/S Rolls-Royce AB Rolls-Royce Marine A/S Royal Arctic Line Agentur A/S Scandlines A/S Selco A/S SEMCO MARITIME Siemens A/S PPG Coatings Denmark A/S SIMAC Skagen Skipperskole Skibstegnestuen Skuld Sperry Marine SvitzerWijsmuller Søfartens Arbejdsmiljø Råd Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Tankskibsrederiet Herning A/S Tech-Marine Consulting ApS Thor Rederi A/S Teknologisk Institut Torm Dampskibsselskabet A/S Tryg Forsikring A/S Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wärtsilä Danmark A/S Wencon ApS YORK Marine and Controls Aps Discover the VIKING advantage on Important service information More than 1000 safety products on line All the VIKING news And much more..!

14 Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet af foreningen Skibsteknisk Selskab, den 6. januar Fondens formål er at udbrede skibsteknisk viden, herunder yde støtte til enkeltpersoner, som ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde, og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af bestyrelsen for Skibsteknisk Selskab, således at de i selskabet deltagende foreninger, Søfartsteknisk Forening og Foreningen til Søfartens Fremme, begge er ligeligt repræsenteret. Herudover er generalsekretæren for Skibsteknisk Selskab fast medlem af fondens bestyrelse, og desuden vælges et medlem, som er uafhængig af Skibsteknisk Selskab (formanden). Fondens administration varetages af et sekretariat fælles for Skibsteknisk Selskab og Skibsteknisk Selskabs Fond. Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af de til rådighed værende økonomiske midler i henhold til fondens formål. Enten af egen drift eller på grundlag af ansøgninger. Fondens midler udgøres af et eventuelt overskud fra konferencer, afkast af investeringer og bidrag, der ydes fonden fra anden side. I henhold til vedtægterne foretages en rimelig henlæggelse til konsolidering af fonden. Fonden modtager meget gerne ansøgninger om økonomisk støtte til formål, som falder ind under fondens virke. Det er dog desværre ikke muligt at efterkomme alle ansøgninger, idet bestyrelsen grundet begrænsede midler må prioritere. Eller fordi bestyrelsen vurderer, at ansøgningen falder uden for fondens formål. Bestyrelsen behandler normalt ansøgninger i april og oktober måned. Harness a resource of deeper understanding From noise & vibration control to structural- and machinery dynamics and advanced acoustics, our people put their deeper understanding of these disciplines to work for you. Driven by creative ideas, motivated through enthusiasm and achieved by leading edge tools and expert engineers, we are your one stop shop for fast, reliable and practical engineering solutions. Want us to tell you more? Call , or visit LLOYD S REGISTER ODS

15 På ret kurs Med en søforsikring fra TrygVesta Marine Odense Staalskibsværft A/S Reg. no Postboks Odense C Danmark Telefon Telefax Telegramadr. staalverft A. P. M Ø L L E R - M Æ R S K G R U P P E N Lloyd s Register EMEA Fagfolk mødes på november 2009 Læs mere om Ajour på 9 Strandvejen 104A 2900 Hellerup Tlf: Fax: Services are provided by members of the Lloyd s Register Group. Lloyd s Register and Lloyd s Register EMEA are exempt charities under the UK Charities Act Management and Technology Maskinmestrenes Forening Sperry Marine A Unit of Northrop Grumman Electronic Systems The home of Sperry, Decca & C. Plath products Industrivej Brøndby Tlf.: Fax: Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 DK-2610 Rødovre Phone Fax

16 Fleksibilitet Pålidelighed Empati Ambition Dampskibsselskabet NORDEN A/S har en af industriens mest moderne og konkurrencedygtige flåder og opererer i alt omkring 240 tørlast- og tankskibe (en blanding af ejet og indbefragtet tonnage). Hertil kommer et omfattende nybygningsprogram. Læs mere om os på Annoncér i Skibsteknisk Selskabs foldere GREFTA TRYK A/S GRENAA

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Årsrapport 2013. William Demant 1888-1979

Årsrapport 2013. William Demant 1888-1979 Årsrapport 2013 William Demant 1888-1979 Indhold Om Oticon Fonden 3 Regnskabsberetning 4 Gruppestruktur 4 Bestyrelse 5 God fondsledelse 6 Udviklingsaktiviteter 7 Fonden støtter audiologisk forskning 8

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

- et internationalt afsætningsnetværk

- et internationalt afsætningsnetværk Bliv medlem af danish marine & offshore group 2015 BROCHURE - et internationalt afsætningsnetværk SKAB øget VæKST OG INDTJENING I OFFSHOREBRANCHEN - bliv medlem i dag Danish Marine & Offshore Group (DMOG)

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.biotechmed.dk læs inde i bladet LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

CO SØFART Nummer 4 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. August 2010. 1. maj 2010 Fælledparken. 8. juni 2010

CO SØFART Nummer 4 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. August 2010. 1. maj 2010 Fælledparken. 8. juni 2010 CO SØFART Nummer 4 August 2010 Planlagt til næste nummer (man har en mening...!): * En historie om Ærøfærgerne, med særlig henblik på den planlagte forestående omlægning til egentligt kommunalt selskab.

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere