52. Afløb og sanitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52. Afløb og sanitet"

Transkript

1 52. Afløb og sanitet Emne: Afløb under bygninger Side 1 af 1 PVC-rør skal være godkendt fabrikat med tilhørende faconstykker og fittings og være VA-godkendt. Gulvafløb i gulv på jord, inkl. ramme og rist, hører under denne entreprise. i rum med beton-/asfaltgulve anvendes gulvafløb i syrefast rustfri stål i kvalitet som Blücher. Som vandlås anvendes materiale i syrefast rustfri stål i kvalitet som Blücher. Ved en byggesags start skal det i samråd med vurderes, om der skal foretages TV-inspektion. TV inspektion skal udføres iht. s standarder. Såfremt en afløbsledning sløjfes/nedlægges, skal den fjernes helt. Er dette ikke muligt eller økonomisk forsvarligt, skal ledningen fyldes op med Leca og afproppes i begge ender. Alle ændringer skal registreres og optegnes. Ved alle nye tilslutninger på eksisterende ledninger, overskæres den eksisterende ledning med diamantskærer, og der isættes grenrør ved anvendelse af gummibøsninger som f.eks. Forsheda. I forbindelse med aflevering udføres gennemspuling af afløbsledninger. Ved umiddelbar reparation af kloaksystemet anvendes samme rørmateriale som på de eksist. Tegningerne skal være RU-godkendte www,auk.dk/akh-teknisk Sidste revisionsdato:

2 52. Afløb og sanitet Emne: Dræn under bygning (omfangsdræn) Side 1 af 1 Det skal vurderes, om evt. fugt i bygning kan skyldes tilstoppede omfangs- eller gulvdræn, eller om tagnedløbsbrønde ikke fungerer optimalt. Ved fugtproblemer skal altid orienteres med henblik på en drøftelse af, hvordan problemet skal løses. Tegninger skal være RU-godkendte. Sidste revisionsdato:

3 52. Afløb og sanitet Emne: Faldstammer, afløbsskåle Side 1 af 1 Faldstammer skal udføres i støbejern eller i syrefast rustfrit stål i kvalitet som Blücher. Afløbsskåle skal udføres i syrefast rustfrit stål i kvalitet som Blücher. Faldstammer og affaldssystemer udføres, så der etableres gode adgangsforhold for renselem, reparation og udskiftning af systemet. Regler for lydniveau i afløbssystemer skal følges i henhold til bygningsreglementet (BR 95). Sidste revisionsdato:

4 52. Afløb og sanitet Emne: Tagrender og nedløb. Side 1 af 1 Husene i CFM-stil fra 1930-tallet havde oprindelig kobbertagrender oven på og inden for facadeydervæggen. Denne tagrendetype findes stadig på bygning 24A og over glasfacader. Husene i CFM-stil har i dag næsten alle firkantede tagrender, mest i zink og få i kobber. Tagrendedimension varierer efter tagfladeareal, ved mindre bygninger ca. 9 x 15 cm. Tagrenderne udgør husenes udhæng. På de store huse arbejder de meget og skal forsynes med ekspansioner. Afløbsstudsen skal udføres i bly. Husene i CFM-stil har alle indvendige tagnedløb, udført som faldstamme, indvendig ommuret eller i resalit og de nyeste i hulmur. Disse tagnedløb giver mange problemer. Noget typisk er, at tagrenden bliver utæt ved afløbsstudsen, fordi tuden ikke er udført i bly, og fordi tagrenden mangler ekspansioner. Faldstammen skal være ført ud i plan med facadeydermuren, og røret igennem facademuren være udført i bly. Faldstammer skal være forsvarlig fastgjort, så de ikke sætter sig og giver vandskader. Faldstammetagnedløb, der etableres i dag i forbindelse med sadeltag, skal stå i tilgængelig indvendig resalit, og udføres i rustfrit stål. Ved tagrenden føres nedløbet frem i plan med udvendig facademur, og skal forsvarlig fastmonteres, og skal kunne renses nedefra et hensigtsmæssigt sted. Endvidere skal resalit isoleres, således at kondensskader ikke opstår. Efter aftale med bygherrerepræsentant - kan tagnedløbene placeres i udvendig resalit. Husene fra før 1930-tallet med taghældning har runde tagrender i zink og udvendige tagnedløb ligeledes i zink. Huse med flade tage og vandretliggende skotrende har mest indvendige tagnedløb udført som faldstamme. Kravet til nye faldstammetagnedløb fra flade tage m.v. er som i forbindelse med sadeltag. Endvidere skal forbindelsen fra tagets tagbrønd og faldstamme udføres med pakning, således at den er tæt for vandtryk. Faldstammen må ikke udføres med faldrør Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

5 52. Afløb og sanitet Emne: Forbrugsanlæg Sidste rev.dato: Toilet: Ifø Cera Patient (høj model): VVS nr. 6010xx.xxx Personale: VVS nr Kort model: VVS nr Håndvask Sæde: VVS nr Armstøtte: Pressalit type R3140 Størrelse: 56 x 42 cm. Håndvask m. hanehul u. overløb Ifø nr Håndvask u. hanehul u. overløb Ifø nr Størrelse 47 x 36 cm. Håndvask m. hanehul u. overløb Ifø nr Håndvask u. hanehul u. overløb Ifø nr Alle ovennævnte håndvaske er med standardbeslag. Bundventil til håndvask VVS nr skal være Viega med ø 6 mm huller i rist Pungvandlås til håndvask Viega nr Lægevask: som Franke type SENS se *2 u. Bemærkning Montering: se Generelt *1 u. Installation/udførelse Generelt *1 Ved alle sanitetsgenstande monteres afspærringsventiler som SAV mini CIM 012 kugleventil VVS nr x. Toilet: Tilslutning skal ske med CU-rør. Håndvask: Der fuges mod væg med hvid sanitets silikone. I forbindelse med montering af armaturer skal der anvendes kit på anlægsfladerne mellem vask og armatur. Handicaptoiletter: Indretning og bestykning af handicaptoiletter skal afklares i forslagsfasen. Fabrikat skal være Pressalit. Armstøtte ved toilet: Kvalitet som Pressalit Rehab. Monteringsvejledning skal følges. Vask monteres før fliser opsættes. Sæbe-/spritdispensor placeres så vidt muligt således, at evt. dryp sker ned i/på vasken. *2 SP Service & Products, tlf Sæbe- og spritdispensere, toiletpapirholdere, gummihandskeholdere, håndservietholdere samt affaldskurve leveres gennem Centraldepotet, AS, NBG. Bestilles, afhentes og monteres under VVS-entreprisen. Ved bestilling skal projektnummer oplyses. Der skal afsættes penge i budget til både indkøb og montering digitale tegninger. Tegninger skal være RU-godkendte. Dato: Side 1 af 1

6 52. Afløb og sanitet Emne: TV-inspektion Side 1 af 1 TV-inspektion udføres efter samme standard og i henhold til kloakanalysen Det skal altid aftales med, hvis man ønsker at afvige fra standarden. DTI, Tillæg til AB 92 og beskrivelse for udførelse, Januar 1995 DTVK Regler for tekniske bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning. Sidste revisionsdato:

7 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Forsyningsanlæg Side 1 af 1 Varmt brugsvand generelt: Der anvendes veksler evt. med mindre akkumuleringstank. Veksler og akkumuleringstank skal være af rustfri stål. Udføres i henhold til: Råd og vejledning om legionella, CAS 1995 tegninger. Sidste revisionsdato:

8 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Brugsvand (rør m.m.) Sidste rev. dato: Rørmateriale: Udføres af rustfrit stål med presfittings i kvalitet som Blücher. Koblingsledninger må udføres i PEX-rør, men dette skal begrænses mest muligt. Hvor rør indstøbes i vægge, anvendes PEX-rør i tomrør. Isoleringskappe: Efter gældende lovkrav. Materiale: Isogenopak eller tilsvarende. Rørmærkning: Udføres som Flo-code i henhold til s standard Rørophæng: Generelt som fab. Müpro med gummiindlæg eller som fab. Blücher Jutek med indlægsbånd. Rørgennemføring: Som Karfa Flex bøsning mellem etageadskillelse. Rosetter ved synlige gennemføringer kan anvendes mellem skilllerum. Gennemføringer for varmeisolerede rør i væg og etageadskillelser etableres med isolerede rørbøsninger svarende til rørenes isoleringsklasse. Afspærringsventiler: Der skal kunne afspærres til det enkelte rum. Ventiler er som MERCURY VVS nr se *1 under bemærkning Termostatisk cirkulationsventil som Frese TemCon + Føringsveje (se pkt (Hovedfordeling/Føringsveje) Udførelse: Ved ombygning skal rør, der ikke anvendes fremover, fjernes helt tilbage til afgreningen på fordelingsledning, således at der ikke opstår stillestående vand ( døde rørender ). Det skal tilstræbes, at stikledninger fra cirkulationsledning til tappested udføres i så korte stræk som muligt. Hvor der er monteret ventiler over nedhængt loft, skal disse afmærkes på loftsfrisen eller væg. Se Mærkning/Labels Udførelse iht. Råd og Vejledning om legionella, CAS 1995 Teknisk afdelings standard for rørmærkning. *1 (Gramenta A/S tlf ) tegninger. Tegningerne skal være RU-godkente. Dato: Side 1 af 1

9 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Forbrugsanlæg (aftapningsventiler) Sidste rev.dato: Armaturtype vælges ud fra kravene til betjening, belastningsgrad. Armaturer forsynes med 3,5 l perlatorer. Teknisk afdeling anbefaler til: Sengestuer: Toni med albuekølle VVS nr Skyllerum: Toni med krydsgreb VVS nr Køkkener: Toni med krydsgreb VVS nr Lægevask: Iqua A50 med Iqua-klick Berøringsfri armatur som Iqua 50 nr xx med transformer. US-rum: Berøringsfri armatur Iqua L 10 med Iqua klick uden bundventil. VVS nr Toni med albuekølle VVS nr eller Uden for patientrelaterede områder: Vask: Berøringsfri armatur Iqua L 10 med Iqua klick uden bundventil. VVS nr Rengøring: Børma med krydsgreb VVS nr (husk tud) evt. med to afgange VVS nr (husk tud og evt. bruser) Køkken: Børma med krydsgreb VVS nr Bruserum: Termostat blandingsbatteri Oras Optima VVS nr se *3 u. Bemærkning Bruser stang Grohe Unica s VVS nr Bruserslange Oras Sensiva VVS nr Håndbruser RST 1510 (Hvid) - se *2 u. Bemærkning Montering:: se Generelt *1 u. Installation/udførelse Generelt: *1 Ved alle sanitetsgenstande monteres afspærringsventiler som SAV mini CIM 012 kugleventil VVS nr x. I forbindelse med montering af armaturer samt brandventil skal der anvendes kit på anlægsfladerne mellem vask og armatur. Monteringsvejledning skal følges. Sæbe-/spritdispensor placeres så vidt muligt således, at evt.dryp sker ned i/på vasken. *2 Bestilles direkte ved fabrikanten SEVO Vandspareteknik, tlf: *3 Handicapmodel Sæbe- og spritdispensere, toiletpapirholdere, gummihandske-holdere, håndservietholdere samt affaldskurve leveres gennem Centraldepotet, ÅS, NBG Bestilles, afhentes og monteres under VVS-entreprisen. Ved bestilling skal projektnummer oplyses. Der skal afsættes penge i budget til både indkøb og montering. Tegninger skal være RU-godkendte. Dato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1 Telefon: Telefax:

10 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Blødt vand (rør mm.) Side 1 af 1 Rørinstallation inkl. fittings og ventiler udføres i rustfrit stål. Rør som Blücher rør med presfittings. Afspærringsventiler som EGO 2-delt kugleventil (rustfri) type 2006 SS PN63 VVS nr xxx Blødtvandsanlæg forefindes følgende steder på ÅKH: Bygning 01A-K, 02A-K, 03A-K, 09C-K, 10D-K, 10C-K, 12A-K. Disse anlæg må max. belastes til 85% af deres ydeevne. kan oplyse den eksisterende belastning på hvert anlæg. tegninger. Sidste revisionsdato:

11 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Destilleret vand (rør mm.) Side 1 af 1 Destilleret vand forefindes kun på Apoteket, bygning 17A. Henvendelse foregår via Apoteket Sidste revisionsdato:

12 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Osmosevand (rør mm.) Side 1 af 1 Rørinstallation inkl. fittings og ventiler udføres i rustfrit stål. Rør som Blücher rør med presfittings. Afspærringsventiler er som EGO 2-delt kugleventil (rustfri) type 2006 SS PN63 VVS nr xxx Leverandør: se u. bemærkning. Osmoseanlæg forefindes i forbindelse med blødtvandsanlæg følgende steder på AS: Bygning 03A-K, 07C-1, 09C-K, 10C-7, kan oplyse den eksisterende belastning på hvert anlæg. Disse anlæg må max. belastes til 85% af deres ydeevne. Leverandør: Silhorko A/S, Århusvej 79, 8660 Skanderborg, tlf: Sidste revisionsdato:

13 54. Luftarter Emne: Forsyningsanlæg (Ilt(O 2 ), Medicinsk trykluft) Sidste rev. dato: Ilt (O 2 ) : Hovedforsyningsanlæg for ilt (O 2 ) er placeret ved bygning 01B, hvor O 2 nødforsyningsanlæget også er placeret. Derudover er et O 2 -nødforsyningsanlæg placeret i gården ved, bygning 24, som kan tilkobles manuelt. Et dobbelt forsyningsrør ( affedtede kobberrør) er fremført gennem tunnel i vestsiden af AS (behandlings- og sengeafd.) og forgrener sig lodret op i de enkelte afdelinger se pkt Hovedfordeling/føringsveje. Medicinsk trykluft: Hovedanlæg er placeret i bygning 07A-K. Anlægget leverer medicinsk luft i kobberrør via tunnelsystemet til en fordelercentral i den enkelte bygning i kælderen. Herfra forgrener rør sig til den enkelte afdeling. Tryk i hovedledning er min. 6 bar. Type: Kompressor: Granzow Lufttørrer: Ultrafilter a/s Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges se 54.4 u. Bemærkning.. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport Sikker omgang med medicinske gasarter og anæstesimidler DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos. Desuden findes der selvstændige udendørs skabe med specielle gasser ved enkelte bygninger: Bygning 05, 09, 10, 11, 12 og 17. Dato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

14 54. Luftarter Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) Sidste rev. dato: Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk Afdeling pt.: Air Liquide Danmark A/S. Ilt (O 2 ) installationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg udføres i tilsvarende blød kobber. Vakuuminstallationer udføres i rustfrit rør eller PVC-rør afhængig af kravspecifikation. Trykluftinstallationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg som tilsvarende blød kobber. N 2 O anvendes ikke mere som anæstesi og forsyningen er derfor permanent nedlagt oktober Samlinger af kobberrør må kun ske ved lodning efter de gældende regler Hvor det er nødvendigt at anvende fittings som rørsamling (sengestuepaneler, afspærringsventiler og afspærringsbokse) skal dette udføres med påloddet unionssamlinger. Der må ikke anvendes kompresfittings. Der udføres hovedafspærring til hver afd/afsnit, Afspærringen føres ned i en hovedafspændingsboks, som monteres indbygget i væggen umiddelbart efter indgangen på afdelingen. Boksen skal være forberedt for O 2 trykluft sug. Derudover placeres der afspændingsbokse for luftarter uden for døren til følgende rum: - OP-stuer - Undersøgelsesrum - Scannerrum Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Side 1 af 2

15 54. Luftarter Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) Side 2 af 2 Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges - se 54.4 u. Bemærkning.. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos Teknisk afdeling. digitale tegnigner. Dato: Side 1 af 2

16 54. Luftarter Emne: Forbrugsanlæg (armaturer m.m.) Sidste rev. dato: Søjler er som fabrikat JM Aluflex A/S type nr / Bestykning aftales iht. brugerønsker. Nødafspærringsbokse som Air Liquide Danmark A/S, type 1 til indbygning om muligt. Nødafspærringsboksen skal være forberedt for: O 2, Med. trykluft og Sug.. Sengestuepaneler af type Air Liquide Danmark A/S eller JM Aluflex A/S, se standard for panel. Elforsyning se under pkt Søjlen udføres med udtag med afkast til det fri. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges se 54.4 u. Bemærkning. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos. Dato: Side 1 af 1

17 54. Luftarter Emne: O 2 Side 1 af 1 Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk afdeling pt.: fra firma Air Liquide Danmark A/S. Installationer for Ilt (O 2 ) udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg udføres i tilsvarende bløde kobberrør. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere CAD-tegning kan rekvireres hos. Sidste revisionsdato

18 54. Luftarter Emne: Medicinsk trykluft Side 1 af 1 Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk afdeling pt.: fra firma Air Liquide Danmark A/S. Trykluftinstallationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg som tilsvarende blød kobber. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere CAD-tegning kan rekvireres hos. Sidste revisionsdato:

19 54. Luftarter Emne: Vakuum Side 1 af 1 Vakuuminstallationer udføres i rustfrit rør eller PVC-rør. Rør i vægge udføres i affedtet blød kobberrør. Vakuum: Fabrikat: Busch Vakuumteknik A/S RC 60 1-trins luftkølet omløbssmurt lamelvakuumpumpe. RC 100, - RC 160, - Placering: Bygn./etage/rum: 01A-K, 02A-K, 05A-K, 07A-K, 09A-K, 09C-K og. 10C-K Dækning: Senge- og behandlingsafdelinger. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser. DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere. CAD-tegning kan rekvireres hos. Ved enhver nyinstallation eller ændring skal der altid afleveres nye elleropdaterede Sidste revisionsdato:

20 54. Luftarter Emne: N 2 O Sidste rev. dato: N 2 O anvendes ikke mere som anæstesi. Forsyningen er derfor nedlagt oktober 2003 Dato: Side 1 af 1

21 55. Køling Emne: Forsyningsanlæg (aggregater). Sidste rev. dato: Kompressor type som Schroll kompressor. Der skal ved etablering af køling i hvert tilfælde vurderes, om forsyningen kan tilsluttes og leveres fra sygehusets centrale køleanlæg ved bygning 07. Indirekte køling med vand/glykol. Er det muligt, etableres frikøl. Der må ikke anvendes køletårne. Kølerør udføres i rustfri rør, ABS-rør eller PL-rør. Placering af aggregater: Placeres således at service og reparation kan foregå på en nem og bekvem måde. Placering af kondensator/tørkøler skal aftales med. Køle- fryseinstallationer udføres efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 539 om indretning og brug af køleanlæg. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 1 af 1

22 55. Køling Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler). Sidste rev. dato: Kølerør udføres i ABS-rør, PL-rør eller rustfrit rør. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 1 af 1

23

24 56. Varme/Damp/Kondens Emne: Varme, generelt Sidste rev. dato: Ovenfordelt radiator skal monteres med aftapningsventil, VVS nr Nye radiatorer er som fab. Rio. Radiatorer med ribber skal undgås. Radiatortermostat som fab. Danfoss type RA-U med forindstilling og føler RA2000 Hvor radiator tilsluttes CTS-anlæg monteres ventil som fab. Danfoss type RA-U med forindstilling. Regulator leveres af CTS-leverandør. Luftskrue som VVS nr Der er generelt monteret en energimåler for fjernvarme pr. bygning. Efter hovedmåler opdeles rørsystemet i delkredse for rumopvarmning, ventilation og varmt brugsvand. Der monteres bimåler på hver af disse kredse. Bimåler tilsluttes CTS. Alle målere placeres, så aflæsning er let tilgængelig uden brug af stiger. Ved energimåleren monteres dykrørsfølere i fremløb og retur for CTS-overvågning af disse temperaturer. Der etableres ligeledes dyklommer til manuel aflæste temperaturmålere. Rørene ophænges, så de kan isoleres. Radiatoranlægget: Radiatoranlæg skal være tilsluttet blandesløjfe. Blandesløjfe tilsluttes CTS iht. Teknisk Afdelings standard. Cirkulationspumpe skal være trykstyret som Grundfos, type MAGNA med standard isoleringskappe. Radiatoranlægget skal zoneopdeles efter etager, og hver zone forsynes via egen on/off motorventil, som tilsluttes CTS. For sikring af opretholdelse af min. temperatur i rum under nat-/weekendsænkning placeres rumføler i det mest kritiske rum for tvangsåbning af motorventil. Fordelingsrør føres på samme etage som tilhørende radiatorer. I rum, hvor ventilationsanlæg indgår i opvarmning/køling, skal radiatorvarme og ventilation styres via fælles rumføler. Hovedrør og fordelingsrør dimensioneres, så variationer i drivtryk bliver lille. Hvor muligt udføres vendt retur. Derudover monteres strengreguleringer og lignende efter behov. Indregulering skal gennemføres og dokumenteres ved aflevering. Der skal indbygges afspærringsventiler i et omfang, som sikrer, at udskiftning af komponenter kan ske med minimal vandaftapning. Alle komponenter placeres, så de er let tilgængelig for service. Afspærringsventiler skal forsynes med skilte, som angiver hvilket område/rørstrenge, der afspærres. Alle hoved- og delstrenge mærkes med Flo-code system efter AS-standard. Opmærkning af øvrige anlægskomponenter aftales med. Placering over nedhængte lofter markeres på loftsfrise. Ventilationsvarmeflader: Blandesløjfer for vent.varmeflader monteres i umiddelbar nærhed af varmefladen. Ved meget lange forsyningsledninger med risiko for utilladelige tidsforsinkelser ved opstart efter en stilstandsperiode, monteres termostatstyret omløb umiddelbart før blandesløjfer. Der stilles samme krav til afspærringsventiler og opmærkning på rørsystemet samt til vandbalance som for radiatoranlæggene. Side 1 af 2

25 56. Varme/Damp/Kondens Emne: Varme, generelt Isolering: Der isoleres således, at unødigt energitab fra varme installationer undgås iht. lovkrav. Cirkulationspumper isoleres med kappe. Enkelt komponenter i teknikrum som ventiler, motorventiler, målere, snavssamler m.m. isoleres. Dog undtaget enkeltkomponenter på returledninger, der kun betjener ventilationsanlæg. Isoleringen udføres som let aftagelig kappe, eller specialsyet pude med remlukning. Hvor det findes anvendes ventilfabrikantens produkt. Rørisoleringen føres helt frem til kappe eller pude, hvor det er muligt. Varmt brugsvand uanset type skal udføres som Isoleringsklasse 4. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 2 af 2

26 57. Ventilation Emne: Laf-bænke/Stinkskabe Side 1 af 1 Type som HOLTEN Laf-bænke: Indretning og bestykning aftales med brugerne. Stinkskabe: Indretning og bestykning, herunder tilslutning af underskabe aftales med brugerne. Skabet skal forsynes med automatik/akustisk alarm (Evt. type som Lap-Vent) Ved aflevering skal der udføres sporgasprøve. Dokumentation skal forelægges ved aflevering af projektet. Laf-bænke/Stinkskabe er sædvanligvis en bygherreleverance. Vejledning fra Arbejdstilsynet skal følges Tegningerne skal være RU-godkendte Sidste revisionsdato:

27 57. Ventilation Emne: Ventilation, generelt Side 1 af 2 Kanaler er som Lindab Safe/rekt Ved tilslutning til opvaskemaskiner anvendes kanaler i rustfrit stål frem til hovedkanal. Kontrolventiler er som Lindab type KSU. Loftdiffusorer er som Lindab type PKA (lofttilpasset). Fortrængningsarmaturer som Lindab. Poseindblæsning skal udføres således, at pose kan demonteres uden at demontere loftsplader. Mekanisk køling af indblæsningsluft anvendes kun, hvor det er nødvendigt af hensyn til apparatur eller patientbehandling. Luftbefugtning anvendes ikke på Århus Sygehus. Ventilationen skal projekteres, så individuelle behov i rum med forskellige behov, belastning og brugstider kan opfyldes ved hjælp af styrings- og reguleringssystemet, eventuel integreret styring af luftmængde, indblæsningstemperatur, radiatorvarme, belysning, solindfald m.m. Recirkulation af ventilationsluft må kun ske i kontorer og møderum. Varmegenvinding med roterende veksler (fugtig genvinding) må kun etableres i byggeri med administration og kontorer. Varmegenvinding sker med krydsveksler eller væskekoblede batterier (tør genvinding). Indblæsningsarmaturer skal vælges og placeres således, at indblæsning kan ske med fornøden undertemperatur i situationer med kølebehov, uden at der opstår generende træk i opholdszonen. Rum med modstridende krav til varme, køling og brugstider må ikke tilsluttes samme ventilationsanlæg. For ventilationsanlæg må elforbrug til lufttransport ikke overstige 2500 J/m³. Dette gælder for både CAV samt VAV anlæg. Ventilatorer forsynes med frekvensstyrede lavenergimotorer. Filtrering skal projekteres som 2-trins filtrering på primærluft + eventuel sterilfilter afhængig af rummets funktion. Filterfabrikat- og type aftales med. Hovedprojektet skal indeholde en funktionsbeskrivelse af ventilationsanlægget, som detaljeret beskriver formål og sammenhæng mellem anlæggets enkeltfunktioner. Styring af ventilation kan disponeres efter nedenstående rumopdeling. Type 0, ingen ventilation: Depotrum med vinduer Rengøringsrum med vinduer Teknikrum uden varmeafgivende installationer Et- og topersonerskontorer Fællesarealer Alm. sengestuer, dog mindst udelufttilførsel som for opholdsrum efter BR95. Type 1, on/off udsugning med tidsstyring: Toiletrum Baderum Affaldsrum I patientafdelinger skal udsugning være konstant.

28 57. Ventilation Emne: Ventilation, generelt Side 2 af 2 Type 2, on/off ventilation med tidsstyring: Omklædning Skyllerum Type 3, on/off ventilation styret efter bevægelse og med forsinkelse på opstart: Køkken Undersøgelsesrum Præparationsrum Type 4, VAV-anlæg styret efter rumtemperatur: Edb-rum Billedbehandlingsrum Diagnostikrum v. CT scanner Type 5, VAV-anlæg styret efter bevægelse, CO 2 -indhold i rum eller rumtemperatur: Møderum Storrumskontorer Type 6, individuel vurdering Operationsstuer Ventilationsgraden i OP-stuer skal kunne vælges mellem 0, stand-by, normal drift. Normal drift vælges via kontakt (tryk) på stuen. I øvrige rum integreres styring af indblæsningstemperatur og radiatorvarme i rumfølerens reguleringssløjfe. Specielt for teknikrum, hvor der stilles krav om en maksimal grænse i luftfugtigheden, installeres der affugtning i primærluften. Teknikrum/føringsveje skal projekteres således, at der ud over ventilations- og køleagregater er lettilgængelige hovedkanal- og delkanalstrækninger, udformet så luftmængdemålinger kan gennemføres med den krævede tolerance. Aggregater, teknikrum og føringsveje skal dimensioneres, så der på et senere tidspunkt er plads til en kapacitetsudvidelse på ventilation og køling på ca. 25% uden overskridelse af støjniveau. Lufthastigheden i ventilationsaggregatet må ikke overstige 2,5 m/sek. Luftindtag skal placeres på bygningens skyggeside og i en højde over terræn, som minimerer risikoen for indsugning af luft forurenet af trafikos, ophvirvlet støv og anden forurening. Arkitekt/ingeniør skal i projekteringsfasen ved hjælp af varmebalanceberegninger vise, at kravene til det termiske indeklima kan overholdes i rum med kritiske varmebelastninger Operationsstuer udføres efter Ventilation i Operationsstuer, FSD 1999 Sidste revisionsdato:

29 58. Øvrige VVS-anlæg Emne: Sprinkleranlæg (rør mm.) Side 1 af 1 Der udføres normalt ikke sprinkling på Århus Sygehus. Brandskabe som SAV type NO-HA med automatisk strålespids, om muligt til indbygning. Sidste revisionsdato:

30 58. Øvrige VVS-anlæg Emne: Brandhydranter/slangevindere Side 1 af 1 Brandslangeskab: Indbygges i vægge tegl/beton/gips. Brandslangeskabet males med samme farve som væggen. Højdeplacering fremgår af skitse med bl.a. afhængighed af ganghåndliste. Opstalt - brandslangeskab Sidste revisionsdato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

31 59. VVS-anlæg, fællesgruppe Emne: Mærkning/Labels Sidste rev. dato: Opmærkningssystem for rørføringer: Flo Code - se under bemærkning *1). Opmærkningssystem for afspærringsventiler eller motorventiler over nedhængt loft: Dymo eller tilsvarende. Rør- og distributionssystemer opmærkes med farvekoder i henhold til DS 134 og 735. Opmærkes minimum for hver meter eller hyppiger, hvor forholdene kræver det. Opmærkning af afspæringsventiler eller motorventiler skal ske på loftfrise eller væg. Ved gennemføring af etageadskillelser/-mure skal rørsystemerne mærkes på hver side af gennemføringen *1) Flo Code A/S Dato: Side 1 af 1

32 61. Teknikrum Emne: Teknikrum (Placering, pladsforhold mht. service) Sidste rev.dato: Teknikrum skal indrettes således, at vand og el er adskilt. Teknikum i tagetager: Gulve skal være vandtætte, med gulvafløb, dog ikke eltavlerum. Teknikrumstyper: Skal altid være separate rum. Eltavlerum: Placering: lodret over hovedtavlerum. Hovedtavle i kælder, etagetavler placeres hensigtsmæssigt på hver etage. Vand og varme: Placeres i kælder. Nicher for fremføring placeres lodret over hinanden. Ventilation: Placeres så tæt ved betjeningsområdet som muligt, gerne i tagetage. Ventilationsteknikrum bør indeholde CTS-undercentral og evt. køleanlæg samt koldvandshane. Teknikrum for elevatorer: Placeres hensigtsmæssigt. Gasarter: Hovedforsyning, afspærringsventiler, fordeling og eventuelle tilslutninger af nødbatterier af flasker skal placeres i kælder. Fri serviceafstand på alle sider af anlæg m.v. skal være min. 80 cm, dog skal serviceafstand til varme og køleflader til ventilation være 80 cm på begge sider og 30 cm over gulv. Foran eltavler skal der være 1 m serviceafstand. I teknikrum installeres termostatstyret udsugning. Erstatningsluft tilføres via brandspjæld. Bortset fra eltavlerum forsynes teknikrum med spulehane og tilhørende afløb. Alle aggregater, komponenter, tavler og forgreninger (inkl. tagafspærringer), som naturligt hører hjemme i teknikrum, skal placeres i disse. Nødvendigt lys og stikkontakter skal installeres. Kontakt til betjening af rumlys skal være forsynet med glimlampe. Hvis der ikke er en eltavle i rummet, skal der være 1 stk. 16A,3x400V stikkontakt og nødvendige 13A, 230V stikkontakter på væg. Forefindes der tavler med nødbelysning, sikringsanlæg, krydsfelt m.v. skal disse også placeres i teknikrum i kælderen. Intet teknikrum må placeres på spidsloft eller i skunk. Loftslemme til tekniske installationer skal forsynes med skydestige. Generelt skal teknikrum placeres hensigtsmæssigt mht. serviceringsforholdene. Ved fastlæggelse af pladskrav skal der tages hensyn til, at udviklingen peger i retning af mere teknisk udstyr. Indretning af teknikrum skal godkendes af s sikkerhedsgruppe. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikation for Teknikrum Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1 Telefon: Telefax:

33 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Forsyning (net) Side 1 af 1 Århus Sygehus er forsynet igennem 8 transformatorer, der igen forsyner i alt 6 transformatortavler, som hver forsyner et antal hovedtavler. Se s tegningsarkiv, skærmbillede Behandlings- og sengeafsnit er nødforsynet ved hjælp af generatoranlæg, dog kan køkken/skyllerum frakobles ved hjælp af anlæg, type: Dupline, placeret i rum 24A-k- 09. Se også Øvrige elanlæg, bygninger. Transformer og forsyningsforhold skal altid vurderes i samarbejde med Teknisk Afdeling. Tavleoversigt samt tavletegning af eksisterende tavler kan rekvireres hos Teknisk Afdeling. Vedr. belastning og tilstand af kabler og tavler henvises til rapport Elforsynings forhold. Rapporten kan rekvireres hos. Tegningerne skal være RU-godkendte Sidste revisionsdato:

34 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Hovedfordeling / føringsveje Side 1 af 1 Føringsveje som etableres vandret skal være: Gitterbakker som fabrikat UNIFIL, type UF2, varmgalvaniseret, højde 54 mm. Lodrette føringsveje skal være kabelstiger. Installationskanaler udover sengestuepaneler skal være som Wexøe, BR 70xxx. eller som Thorsmann. Sengestuepaneler: Se 63.4 El-tekniske anlæg og sengestuepaneler. Føringsveje skal være relativt let tilgængelige for inspektion, service og reparation. Ved projektets afslutning må kabelbakker max. være udnyttet 60% pr. spor. Bæringer for kabelbakker og kabelstiger skal være for 100% last. Føringsveje for el, vvs mm. skal føres lodret. Der udføres skillespor for samtlige installationstyper i hele længden. Lodrette føringsveje skal så vidt muligt være skjulte. Alle føringsveje af metal skal potentialudlignes. Der skal være spor for de forskellige installationsarter i fuld længde. Hvert bygningsafsnit har egen hovedtavle. Fra hovedtavlen skal der etableres hovedledning til hver etagetavle (for k osv.) Ved lange bygninger placeres etagetavlen i midten af bygningen og deles i to (f.eks. i en øst- og vestdel), eller placeres i hvert hjørne af bygningerne. Ved installation i eksisterende føringsveje skal alle afbrudte kabler/ledninger fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavle. Sidste revisionsdato:

35 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Maskiner og maskinanlæg Side 1 af 1 Maskiner og maskinanlæg forsynes normalt fra etagetavlen i pågældende bygningsafsnit, dog skal der ved større anlæg med egen tavle forsynes direkte fra hovedtavlen til anlægstavlen. Anlægstavler skal placeres ved anlægget eller tæt på disse. Sikkerhedsafbryder skal placeres synligt, tilgængeligt og i umiddelbar nærhed af maskinen. Ved bækkenskyllere, opvaskemaskiner o.l. skal sikkerhedsafbryder placeres let tilgængeligt over maskinerne. Sikkerhedsafbrydere skal placeres på den urene side af opvaskemaskinerne. Ved alle maskinanlæg skal der altid forefindes potentialfrie klemmer for signal til CTS-anlæg for fælles fejl. Sidste revisionsdato:

36 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: El-tekniske anlæg (Sengestuepaneler) Side 1 af 1 Fabrikat Air Liquide Danmark A/S eller JM Aluflex A/S, inkl. kulisseskinne Materiale: Aluminium Sengestuepaneler: Udstyres med 2 grupper, forsynet igennem hver sin HPFI-afbryder (f.eks. ABB Stoltz, type f 271, som har både automatsikring og HPFI-afbryder. Fylder som et m-36 modul). Installationen skal opdeles, så hver seng bliver forsynet af to grupper. Sengestuepaneler leveres under bygningsentreprisen. På intensivstuer, præparation og undersøgelsesrum skal der være individuel opdeling og bestykning Standard for sengestuepaneler: Kontakt Sidste revisionsdato:

37 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Armaturer Side 1 af 1 Almen belysning: I samtlige områder, hvor der er nedhængte lofter, indbygges: Jakobsson Menlo 60x60 med T5 rør. Derudover skal der i udvalgte stuer etableres natlys: Thorn, Jalon, H 26 W TC-D, med gitter. Placering aftales med brugerne. I toilet/bad indbygges Menlo 60x60 cm med opal skærm i loft og Kleemann 1x24W uden stikkontakt over spejl på væg. I køkken/skyllerum indbygges Menlo 60x60 cm. Væglamper aftales evt. med brugerne, men leveres med E14/E27 gevind og lavenergi lyskilde. Undersøgelsesrum som almenbelysning Menlo Operationsstuer som Menlo, opal. I depoter: Som Menlo På mindre gangarealer indbygges downlights i nedsænket loft. Der etableres lys under overskabe som Luminestra. Ved lysstofrør skal farve 41 (827) bruges, da det er en varm farve. Over mødeborde nedhænges belysningsarmaturer efter aftale med brugerne. Tændingsprincipper gennemgås med brugerne. Sidste revisionsdato:

38 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Faste el-installationer Side 1 af 1 PIR-sensorer skal indeholde kombination af bevægelsesregistrering og registrering af dagslysindfald med luxmåler. OFF angiver, at lyset skal slukkes manuelt sammen med de øvrige benævnelser. MD: Lysdæmpning efter dagslysindfald. MAN: Manuel lysdæmpning. ZONE: Zoneinddeling af lokale. 2T: Deles på 2 tændinger. LX: Luxmeter slukkes efter variabel dagslysindfald. Luxmåler anvendes kun i rum med direkte dagslystilgang. Der opsættes 1 stk. ved 4 armaturer eller derunder. 2 stk. ved 5-8 armaturer. Ved 9 armaturer eller derover vurderes zoneopdeling i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med projekteringen. Placering af tilstedeværelsesføler: Placering af tilstedeværelsesføler skal ske således, at føleren altid registrerer mindst en af de tilstedeværende personer. Såfremt der monteres anden automatik til styring af belysningsanlæg, skal denne standard dog følges så vidt muligt. Der er i det følgende beskrevet lysstyring i udvalgte områder: Rumtyper Reguleringsprincip Toilet PIR Bad PIR Omklædning PIR Rengøring/depot PIR Affaldsrum PIR Skyllerum PIR Kontorer PIR-MD-ZONE Køkken PIR Undersøgelse PIR-MD-ZONE Præparation PIR-MD-MAN Fællesrum, møde mv. PIR-MD-ZONE-OFF OP-stuer Aftales forud Sengestuer 2T-MD (vinduesrække) Gangarealer 2T natlys 1/3 niveau Forhal MD-ZONE Indgange LX Trappe Trappeautomater Hvor installationer demonteres skal alle ledninger, rør og dåser mv. fjernes ved udhugning mv. og bortskaffes. Gamle/afbrudte kabler/ledninger skal fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavle. Sidste revisionsdato:

39 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Nød- og panikbelysning Sidste rev. dato: Generelt: Der bruges CEAG-anlæg med centraler placeret i de enkelte bygningsafsnit, som overvåges af CEAG CGP PC-overvågningssystem. NB: Der må ikke indbygges nød-/panikbelysning i almindelige armaturer altid i egne armaturer. Der må ikke bruges armaturer med egen forsyning. Dækningsomfang oplyses af. Det skal altid undersøges, om der er plads i eksisterende tavler. Busstrukturen ifm. overvågningssystem udføres iht. fabrikantens anvisning. Opmærkning udføres ifølge. aftale med. Armaturer skal placeres og være monteret på sådan en måde, at de uhindret kan serviceres, herunder udskiftning af lyskilder. Alle armaturer mærkes synligt med gruppe- og armaturnummer ifølge aftale med I forbindelse med aflevering skal anlægget funktionsafprøves i samarbejde med. Rammeaftale med Safe Exit Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax: Side 1 af 1

40 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Elvarme Side 1 af 1 Der må normalt ikke bruges elvarme. Udendørs ramper kan i særlige tilfælde udstyres med varme for at holde dem isfri om vinteren (af sikkerhedsmæssige årsager).. Sidste revisionsdato:

41 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Kraftinstallation Sidste rev. dato: Plastrør for elinstallationer skal generelt være glatte rør PVC- og halogenfri. Ledning for elinstallationer skal være PVC- og halogenfri. Kabel for elinstallationer skal generelt være som NKT, NOIK PVC- og halogenfri. Kraftinstallationen består af et 4-polet 400 volt system til køkken og skyllerumsmaskiner. Lys- og stikkontakter skal være 2-polet installation. Der må aldrig bruges 4-polede grupper til lys og stikkontakter. Kraftinstallationer skal oplægges i føringsveje. Kraftinstallationer til patientkøkkener og personalekøkkener skal som minimum bestå af følgende grupper: Opvaskemaskiner Komfurer Mikrobølgeovne Der etableres IP44 installationer i køkkener og skyllerum. Sikkerhedsafbryder skal udføres planforsænket. 3 grupper til løst eludstyr: (kaffemaskiner, elkedler, brødristere m.v.). Der må maks. tilsluttes 9 stk. edb-stikkontakter (3 stk. trippel stikkontakter) pr. 2-polgruppe. Der skal i såfald enten anvendes 13 amp. automatsikring med en karakteristik D. Dato: Side 1 af 1

42 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Tavler Sidste rev. dato: Generelt: Tavlerne skal være af et anerkendt fabrikat (f.eks.: Holec, Cubic, Løgstrup) med god dybde og store kabelfelter. Indgangsfelter skal være i rød ralfarve nr Andre låger og kabelfelter skal være Lysgrå. Der stilles følgende formkrav: Form 4 i hovedtavler og form 2 i etagetavler. Materiellet i tavlen: Til afbrydere større end 16 amp. kan anvendes 4 polet Tytan materiel Til afbrydere (grp. materiel) mindre end eller lig med 16 amp. kan der bruges automatsikringer, minimum udløserkurve C. Til lysgrupper og 230 volt stik må der kun bruges 2-polet sikringsmateriel. Der anvendes automatiksikring 13 amp, minimum udløserkurve C. Til Edb-grupper anvendes 13 amp. automatsikringer, udløserkurve D kombineret med HPFI-relæ. Hovedtavler: Hovedtavlen er den tavle, som forsyner et helt bygningsafsnit, og den er normalt placeret i kælderniveau. Opbygges med plug-in maksimalafbrydere, så udskiftning kan ske uden at afbryde for hele tavlen. Der skal være amperemeter med slæbeviser for hver afgang i tavlen. Skalering skal foretages hensigtsmæssigt. Måletransformatorer til visningen skal påbygges efter plug-in modulet. Etagetavler: Tavler, som er placeret på den enkelte etage, og som dækker den etage, den er placeret på, må ikke forsyne andre bygningsafsnit eller andre etager. Større etagetavler deles i 2 afsnit med hver sin indgangsafbryder samt en køkken- og en skyllerumsdel, som styres over en kontaktor (dupline). Der skal være en master/slave. Tavleafsnit deles i sektioner : en til lysinstallation og stik ved døre en til paneler (div. PC-stik, alm. stik) Der monteres DIN-skinnemålere for hver af sektionerne se emnet energiregistrering. Der monteres ligeledes DIN-skinnemåler ved sektionen for køkken/skyllerum. Transientbeskyttelse placeres kun i tilgang hovedtavle og i tilgang etagetavle. Der må kun bruges transientbeskyttelsesmodul, som kan udskiftes uden brug af værktøj samt med mulighed for fjernindikering ved fejl. Fejlindikeringen føres til klemmer for signal til CTS anlæg. Der må gerne etableres flere transientbeskyttelser i serie. I hovedtavlen sættes der overspændingsafleder 10/350 µ. I etagetavlen sættes der overspændingsafleder 8/20 µ. I kældertavlen (hoved- eller etagetavlen) skal der være 1 stk. 63 A og 1 stk. 16 A CEEstik, der placeres i tavlefront. I etagetavlen skal der generelt være 32 A CEE-stik, placeret i tavlefront. Der skal ved projektets afslutning være disponibel plads i både tavle og kabelfelt på min. 30%. Tavletegninger inkl. forsidetegning skal forelægges til gennemsyn i inden produktion. Alle DIN-skinne målere skal være med pulsudgang for registrering i CTS-anlæg. Alle gamle kabler/ledninger skal fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavler. Side 1 af 2

43 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) dage efter idriftsættelse af tavlen udføres der termografering. Senest 10 dage efter termografering afleveres termograferingsrapporten. Dato: Side 2 af 2

44 64. Elektronik og signalanlæg (Svagstrøm) Emne: Edb-anlæg Side 1 af 1 Ved nybyggeri og ombygning skal man etablere kategori 6, STP, kabelsystem og vægudtag. Kabel udføres som type 4x2x24awg STP, fabr. AMP. LSZH. Vægudtag udføres som dobbeltstik type AMP STP. Rackskabe skal være af fabr. Conitec, type xxxx, gulv/vægskab indeholdende patchpaneler og patchkabler. Switch skal være af typen Cisco 48 port, inkl. 4 stk. wsg Disse skal være indeholdt i projektet som en budgetpris. Der skal indgå 1 stk. powerpanel 5x230V+j, Edb m. glimlampe. Som backbone bruges lysleder multimode 8x62,5/125my med ST-konnektorer. Patchkabler til forskernet skal være blå, af typen kat. 6, STP, AMP. LSZH Rackskabene placeres hensigtsmæssigt, således at den tilladelige længde på kablerne ikke overskrides. Patchkablerne opsættes på dertil hørende kabelbøjler. Disse skal være med i budgettet. Der afsættes 1 stk. trippel edb-stikkontakt over x-felt, forsynet fra særskilt gruppe. Det skal aftales med brugerne, hvor edb-udtag placeres. En normal Edb-arbejdsplads består af: 1 stk. trippel stikkontakt, 1 stk. trippel-edbstikkontakt, 1 stk. dobbelt edb-udtag En forsker Edb-arbejdsplads består af: 1 stk. trippel stikkontakt, 2 stk. trippel edbstikkontakt, 2 stk. dobbelt edb-udtag. IT-afdeling har ansvaret for opdatering. Der skal tages kontakt med IT-afdeling før budgetlægning og projektudarbejdelse. Omfang aftales med IT-afdeling. Sidste revisionsdato:

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:

Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Generelt Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: I alle byggeprojekter, som medfører en ændring i forbruget af varme, el eller vand, skal der samtidig

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Njalsgade 74-108 Matr. nr.: 144 Eksercerpladsen Opførelsesår:

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772 H.C. Ørsted Instituttet EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Universitetsparken

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012 1 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. Andelsboligforeningen Steenwinkel

Vedligeholdelsesplan. Andelsboligforeningen Steenwinkel Vedligeholdelsesplan Maj 2013 Sag nr.: 12134/15911 Andelsboligforeningen Steenwinkel CT-Consult rådgivende ingeniørfirma ApS Vodroffsvej 61, 1. sal, 1900 Frederiksberg C. Tlf: 32 11 52 20 / 51 28 38 04

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Telefon- og adresseliste på kommunale og andre afdelinger, der ofte er involveret i byggeprocessen.

Telefon- og adresseliste på kommunale og andre afdelinger, der ofte er involveret i byggeprocessen. 1 2 Telefon- og adresseliste på kommunale og andre afdelinger, der ofte er involveret i byggeprocessen. Adresser pr. maj 2012. Telefon Ejendomme, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg 76161616 - Projekt, Energi,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere