52. Afløb og sanitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52. Afløb og sanitet"

Transkript

1 52. Afløb og sanitet Emne: Afløb under bygninger Side 1 af 1 PVC-rør skal være godkendt fabrikat med tilhørende faconstykker og fittings og være VA-godkendt. Gulvafløb i gulv på jord, inkl. ramme og rist, hører under denne entreprise. i rum med beton-/asfaltgulve anvendes gulvafløb i syrefast rustfri stål i kvalitet som Blücher. Som vandlås anvendes materiale i syrefast rustfri stål i kvalitet som Blücher. Ved en byggesags start skal det i samråd med vurderes, om der skal foretages TV-inspektion. TV inspektion skal udføres iht. s standarder. Såfremt en afløbsledning sløjfes/nedlægges, skal den fjernes helt. Er dette ikke muligt eller økonomisk forsvarligt, skal ledningen fyldes op med Leca og afproppes i begge ender. Alle ændringer skal registreres og optegnes. Ved alle nye tilslutninger på eksisterende ledninger, overskæres den eksisterende ledning med diamantskærer, og der isættes grenrør ved anvendelse af gummibøsninger som f.eks. Forsheda. I forbindelse med aflevering udføres gennemspuling af afløbsledninger. Ved umiddelbar reparation af kloaksystemet anvendes samme rørmateriale som på de eksist. Tegningerne skal være RU-godkendte www,auk.dk/akh-teknisk Sidste revisionsdato:

2 52. Afløb og sanitet Emne: Dræn under bygning (omfangsdræn) Side 1 af 1 Det skal vurderes, om evt. fugt i bygning kan skyldes tilstoppede omfangs- eller gulvdræn, eller om tagnedløbsbrønde ikke fungerer optimalt. Ved fugtproblemer skal altid orienteres med henblik på en drøftelse af, hvordan problemet skal løses. Tegninger skal være RU-godkendte. Sidste revisionsdato:

3 52. Afløb og sanitet Emne: Faldstammer, afløbsskåle Side 1 af 1 Faldstammer skal udføres i støbejern eller i syrefast rustfrit stål i kvalitet som Blücher. Afløbsskåle skal udføres i syrefast rustfrit stål i kvalitet som Blücher. Faldstammer og affaldssystemer udføres, så der etableres gode adgangsforhold for renselem, reparation og udskiftning af systemet. Regler for lydniveau i afløbssystemer skal følges i henhold til bygningsreglementet (BR 95). Sidste revisionsdato:

4 52. Afløb og sanitet Emne: Tagrender og nedløb. Side 1 af 1 Husene i CFM-stil fra 1930-tallet havde oprindelig kobbertagrender oven på og inden for facadeydervæggen. Denne tagrendetype findes stadig på bygning 24A og over glasfacader. Husene i CFM-stil har i dag næsten alle firkantede tagrender, mest i zink og få i kobber. Tagrendedimension varierer efter tagfladeareal, ved mindre bygninger ca. 9 x 15 cm. Tagrenderne udgør husenes udhæng. På de store huse arbejder de meget og skal forsynes med ekspansioner. Afløbsstudsen skal udføres i bly. Husene i CFM-stil har alle indvendige tagnedløb, udført som faldstamme, indvendig ommuret eller i resalit og de nyeste i hulmur. Disse tagnedløb giver mange problemer. Noget typisk er, at tagrenden bliver utæt ved afløbsstudsen, fordi tuden ikke er udført i bly, og fordi tagrenden mangler ekspansioner. Faldstammen skal være ført ud i plan med facadeydermuren, og røret igennem facademuren være udført i bly. Faldstammer skal være forsvarlig fastgjort, så de ikke sætter sig og giver vandskader. Faldstammetagnedløb, der etableres i dag i forbindelse med sadeltag, skal stå i tilgængelig indvendig resalit, og udføres i rustfrit stål. Ved tagrenden føres nedløbet frem i plan med udvendig facademur, og skal forsvarlig fastmonteres, og skal kunne renses nedefra et hensigtsmæssigt sted. Endvidere skal resalit isoleres, således at kondensskader ikke opstår. Efter aftale med bygherrerepræsentant - kan tagnedløbene placeres i udvendig resalit. Husene fra før 1930-tallet med taghældning har runde tagrender i zink og udvendige tagnedløb ligeledes i zink. Huse med flade tage og vandretliggende skotrende har mest indvendige tagnedløb udført som faldstamme. Kravet til nye faldstammetagnedløb fra flade tage m.v. er som i forbindelse med sadeltag. Endvidere skal forbindelsen fra tagets tagbrønd og faldstamme udføres med pakning, således at den er tæt for vandtryk. Faldstammen må ikke udføres med faldrør Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

5 52. Afløb og sanitet Emne: Forbrugsanlæg Sidste rev.dato: Toilet: Ifø Cera Patient (høj model): VVS nr. 6010xx.xxx Personale: VVS nr Kort model: VVS nr Håndvask Sæde: VVS nr Armstøtte: Pressalit type R3140 Størrelse: 56 x 42 cm. Håndvask m. hanehul u. overløb Ifø nr Håndvask u. hanehul u. overløb Ifø nr Størrelse 47 x 36 cm. Håndvask m. hanehul u. overløb Ifø nr Håndvask u. hanehul u. overløb Ifø nr Alle ovennævnte håndvaske er med standardbeslag. Bundventil til håndvask VVS nr skal være Viega med ø 6 mm huller i rist Pungvandlås til håndvask Viega nr Lægevask: som Franke type SENS se *2 u. Bemærkning Montering: se Generelt *1 u. Installation/udførelse Generelt *1 Ved alle sanitetsgenstande monteres afspærringsventiler som SAV mini CIM 012 kugleventil VVS nr x. Toilet: Tilslutning skal ske med CU-rør. Håndvask: Der fuges mod væg med hvid sanitets silikone. I forbindelse med montering af armaturer skal der anvendes kit på anlægsfladerne mellem vask og armatur. Handicaptoiletter: Indretning og bestykning af handicaptoiletter skal afklares i forslagsfasen. Fabrikat skal være Pressalit. Armstøtte ved toilet: Kvalitet som Pressalit Rehab. Monteringsvejledning skal følges. Vask monteres før fliser opsættes. Sæbe-/spritdispensor placeres så vidt muligt således, at evt. dryp sker ned i/på vasken. *2 SP Service & Products, tlf Sæbe- og spritdispensere, toiletpapirholdere, gummihandskeholdere, håndservietholdere samt affaldskurve leveres gennem Centraldepotet, AS, NBG. Bestilles, afhentes og monteres under VVS-entreprisen. Ved bestilling skal projektnummer oplyses. Der skal afsættes penge i budget til både indkøb og montering digitale tegninger. Tegninger skal være RU-godkendte. Dato: Side 1 af 1

6 52. Afløb og sanitet Emne: TV-inspektion Side 1 af 1 TV-inspektion udføres efter samme standard og i henhold til kloakanalysen Det skal altid aftales med, hvis man ønsker at afvige fra standarden. DTI, Tillæg til AB 92 og beskrivelse for udførelse, Januar 1995 DTVK Regler for tekniske bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning. Sidste revisionsdato:

7 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Forsyningsanlæg Side 1 af 1 Varmt brugsvand generelt: Der anvendes veksler evt. med mindre akkumuleringstank. Veksler og akkumuleringstank skal være af rustfri stål. Udføres i henhold til: Råd og vejledning om legionella, CAS 1995 tegninger. Sidste revisionsdato:

8 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Brugsvand (rør m.m.) Sidste rev. dato: Rørmateriale: Udføres af rustfrit stål med presfittings i kvalitet som Blücher. Koblingsledninger må udføres i PEX-rør, men dette skal begrænses mest muligt. Hvor rør indstøbes i vægge, anvendes PEX-rør i tomrør. Isoleringskappe: Efter gældende lovkrav. Materiale: Isogenopak eller tilsvarende. Rørmærkning: Udføres som Flo-code i henhold til s standard Rørophæng: Generelt som fab. Müpro med gummiindlæg eller som fab. Blücher Jutek med indlægsbånd. Rørgennemføring: Som Karfa Flex bøsning mellem etageadskillelse. Rosetter ved synlige gennemføringer kan anvendes mellem skilllerum. Gennemføringer for varmeisolerede rør i væg og etageadskillelser etableres med isolerede rørbøsninger svarende til rørenes isoleringsklasse. Afspærringsventiler: Der skal kunne afspærres til det enkelte rum. Ventiler er som MERCURY VVS nr se *1 under bemærkning Termostatisk cirkulationsventil som Frese TemCon + Føringsveje (se pkt (Hovedfordeling/Føringsveje) Udførelse: Ved ombygning skal rør, der ikke anvendes fremover, fjernes helt tilbage til afgreningen på fordelingsledning, således at der ikke opstår stillestående vand ( døde rørender ). Det skal tilstræbes, at stikledninger fra cirkulationsledning til tappested udføres i så korte stræk som muligt. Hvor der er monteret ventiler over nedhængt loft, skal disse afmærkes på loftsfrisen eller væg. Se Mærkning/Labels Udførelse iht. Råd og Vejledning om legionella, CAS 1995 Teknisk afdelings standard for rørmærkning. *1 (Gramenta A/S tlf ) tegninger. Tegningerne skal være RU-godkente. Dato: Side 1 af 1

9 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Forbrugsanlæg (aftapningsventiler) Sidste rev.dato: Armaturtype vælges ud fra kravene til betjening, belastningsgrad. Armaturer forsynes med 3,5 l perlatorer. Teknisk afdeling anbefaler til: Sengestuer: Toni med albuekølle VVS nr Skyllerum: Toni med krydsgreb VVS nr Køkkener: Toni med krydsgreb VVS nr Lægevask: Iqua A50 med Iqua-klick Berøringsfri armatur som Iqua 50 nr xx med transformer. US-rum: Berøringsfri armatur Iqua L 10 med Iqua klick uden bundventil. VVS nr Toni med albuekølle VVS nr eller Uden for patientrelaterede områder: Vask: Berøringsfri armatur Iqua L 10 med Iqua klick uden bundventil. VVS nr Rengøring: Børma med krydsgreb VVS nr (husk tud) evt. med to afgange VVS nr (husk tud og evt. bruser) Køkken: Børma med krydsgreb VVS nr Bruserum: Termostat blandingsbatteri Oras Optima VVS nr se *3 u. Bemærkning Bruser stang Grohe Unica s VVS nr Bruserslange Oras Sensiva VVS nr Håndbruser RST 1510 (Hvid) - se *2 u. Bemærkning Montering:: se Generelt *1 u. Installation/udførelse Generelt: *1 Ved alle sanitetsgenstande monteres afspærringsventiler som SAV mini CIM 012 kugleventil VVS nr x. I forbindelse med montering af armaturer samt brandventil skal der anvendes kit på anlægsfladerne mellem vask og armatur. Monteringsvejledning skal følges. Sæbe-/spritdispensor placeres så vidt muligt således, at evt.dryp sker ned i/på vasken. *2 Bestilles direkte ved fabrikanten SEVO Vandspareteknik, tlf: *3 Handicapmodel Sæbe- og spritdispensere, toiletpapirholdere, gummihandske-holdere, håndservietholdere samt affaldskurve leveres gennem Centraldepotet, ÅS, NBG Bestilles, afhentes og monteres under VVS-entreprisen. Ved bestilling skal projektnummer oplyses. Der skal afsættes penge i budget til både indkøb og montering. Tegninger skal være RU-godkendte. Dato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1 Telefon: Telefax:

10 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Blødt vand (rør mm.) Side 1 af 1 Rørinstallation inkl. fittings og ventiler udføres i rustfrit stål. Rør som Blücher rør med presfittings. Afspærringsventiler som EGO 2-delt kugleventil (rustfri) type 2006 SS PN63 VVS nr xxx Blødtvandsanlæg forefindes følgende steder på ÅKH: Bygning 01A-K, 02A-K, 03A-K, 09C-K, 10D-K, 10C-K, 12A-K. Disse anlæg må max. belastes til 85% af deres ydeevne. kan oplyse den eksisterende belastning på hvert anlæg. tegninger. Sidste revisionsdato:

11 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Destilleret vand (rør mm.) Side 1 af 1 Destilleret vand forefindes kun på Apoteket, bygning 17A. Henvendelse foregår via Apoteket Sidste revisionsdato:

12 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Osmosevand (rør mm.) Side 1 af 1 Rørinstallation inkl. fittings og ventiler udføres i rustfrit stål. Rør som Blücher rør med presfittings. Afspærringsventiler er som EGO 2-delt kugleventil (rustfri) type 2006 SS PN63 VVS nr xxx Leverandør: se u. bemærkning. Osmoseanlæg forefindes i forbindelse med blødtvandsanlæg følgende steder på AS: Bygning 03A-K, 07C-1, 09C-K, 10C-7, kan oplyse den eksisterende belastning på hvert anlæg. Disse anlæg må max. belastes til 85% af deres ydeevne. Leverandør: Silhorko A/S, Århusvej 79, 8660 Skanderborg, tlf: Sidste revisionsdato:

13 54. Luftarter Emne: Forsyningsanlæg (Ilt(O 2 ), Medicinsk trykluft) Sidste rev. dato: Ilt (O 2 ) : Hovedforsyningsanlæg for ilt (O 2 ) er placeret ved bygning 01B, hvor O 2 nødforsyningsanlæget også er placeret. Derudover er et O 2 -nødforsyningsanlæg placeret i gården ved, bygning 24, som kan tilkobles manuelt. Et dobbelt forsyningsrør ( affedtede kobberrør) er fremført gennem tunnel i vestsiden af AS (behandlings- og sengeafd.) og forgrener sig lodret op i de enkelte afdelinger se pkt Hovedfordeling/føringsveje. Medicinsk trykluft: Hovedanlæg er placeret i bygning 07A-K. Anlægget leverer medicinsk luft i kobberrør via tunnelsystemet til en fordelercentral i den enkelte bygning i kælderen. Herfra forgrener rør sig til den enkelte afdeling. Tryk i hovedledning er min. 6 bar. Type: Kompressor: Granzow Lufttørrer: Ultrafilter a/s Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges se 54.4 u. Bemærkning.. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport Sikker omgang med medicinske gasarter og anæstesimidler DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos. Desuden findes der selvstændige udendørs skabe med specielle gasser ved enkelte bygninger: Bygning 05, 09, 10, 11, 12 og 17. Dato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

14 54. Luftarter Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) Sidste rev. dato: Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk Afdeling pt.: Air Liquide Danmark A/S. Ilt (O 2 ) installationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg udføres i tilsvarende blød kobber. Vakuuminstallationer udføres i rustfrit rør eller PVC-rør afhængig af kravspecifikation. Trykluftinstallationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg som tilsvarende blød kobber. N 2 O anvendes ikke mere som anæstesi og forsyningen er derfor permanent nedlagt oktober Samlinger af kobberrør må kun ske ved lodning efter de gældende regler Hvor det er nødvendigt at anvende fittings som rørsamling (sengestuepaneler, afspærringsventiler og afspærringsbokse) skal dette udføres med påloddet unionssamlinger. Der må ikke anvendes kompresfittings. Der udføres hovedafspærring til hver afd/afsnit, Afspærringen føres ned i en hovedafspændingsboks, som monteres indbygget i væggen umiddelbart efter indgangen på afdelingen. Boksen skal være forberedt for O 2 trykluft sug. Derudover placeres der afspændingsbokse for luftarter uden for døren til følgende rum: - OP-stuer - Undersøgelsesrum - Scannerrum Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Side 1 af 2

15 54. Luftarter Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) Side 2 af 2 Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges - se 54.4 u. Bemærkning.. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos Teknisk afdeling. digitale tegnigner. Dato: Side 1 af 2

16 54. Luftarter Emne: Forbrugsanlæg (armaturer m.m.) Sidste rev. dato: Søjler er som fabrikat JM Aluflex A/S type nr / Bestykning aftales iht. brugerønsker. Nødafspærringsbokse som Air Liquide Danmark A/S, type 1 til indbygning om muligt. Nødafspærringsboksen skal være forberedt for: O 2, Med. trykluft og Sug.. Sengestuepaneler af type Air Liquide Danmark A/S eller JM Aluflex A/S, se standard for panel. Elforsyning se under pkt Søjlen udføres med udtag med afkast til det fri. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges se 54.4 u. Bemærkning. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos. Dato: Side 1 af 1

17 54. Luftarter Emne: O 2 Side 1 af 1 Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk afdeling pt.: fra firma Air Liquide Danmark A/S. Installationer for Ilt (O 2 ) udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg udføres i tilsvarende bløde kobberrør. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere CAD-tegning kan rekvireres hos. Sidste revisionsdato

18 54. Luftarter Emne: Medicinsk trykluft Side 1 af 1 Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk afdeling pt.: fra firma Air Liquide Danmark A/S. Trykluftinstallationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg som tilsvarende blød kobber. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere CAD-tegning kan rekvireres hos. Sidste revisionsdato:

19 54. Luftarter Emne: Vakuum Side 1 af 1 Vakuuminstallationer udføres i rustfrit rør eller PVC-rør. Rør i vægge udføres i affedtet blød kobberrør. Vakuum: Fabrikat: Busch Vakuumteknik A/S RC 60 1-trins luftkølet omløbssmurt lamelvakuumpumpe. RC 100, - RC 160, - Placering: Bygn./etage/rum: 01A-K, 02A-K, 05A-K, 07A-K, 09A-K, 09C-K og. 10C-K Dækning: Senge- og behandlingsafdelinger. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser. DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere. CAD-tegning kan rekvireres hos. Ved enhver nyinstallation eller ændring skal der altid afleveres nye elleropdaterede Sidste revisionsdato:

20 54. Luftarter Emne: N 2 O Sidste rev. dato: N 2 O anvendes ikke mere som anæstesi. Forsyningen er derfor nedlagt oktober 2003 Dato: Side 1 af 1

21 55. Køling Emne: Forsyningsanlæg (aggregater). Sidste rev. dato: Kompressor type som Schroll kompressor. Der skal ved etablering af køling i hvert tilfælde vurderes, om forsyningen kan tilsluttes og leveres fra sygehusets centrale køleanlæg ved bygning 07. Indirekte køling med vand/glykol. Er det muligt, etableres frikøl. Der må ikke anvendes køletårne. Kølerør udføres i rustfri rør, ABS-rør eller PL-rør. Placering af aggregater: Placeres således at service og reparation kan foregå på en nem og bekvem måde. Placering af kondensator/tørkøler skal aftales med. Køle- fryseinstallationer udføres efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 539 om indretning og brug af køleanlæg. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 1 af 1

22 55. Køling Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler). Sidste rev. dato: Kølerør udføres i ABS-rør, PL-rør eller rustfrit rør. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 1 af 1

23

24 56. Varme/Damp/Kondens Emne: Varme, generelt Sidste rev. dato: Ovenfordelt radiator skal monteres med aftapningsventil, VVS nr Nye radiatorer er som fab. Rio. Radiatorer med ribber skal undgås. Radiatortermostat som fab. Danfoss type RA-U med forindstilling og føler RA2000 Hvor radiator tilsluttes CTS-anlæg monteres ventil som fab. Danfoss type RA-U med forindstilling. Regulator leveres af CTS-leverandør. Luftskrue som VVS nr Der er generelt monteret en energimåler for fjernvarme pr. bygning. Efter hovedmåler opdeles rørsystemet i delkredse for rumopvarmning, ventilation og varmt brugsvand. Der monteres bimåler på hver af disse kredse. Bimåler tilsluttes CTS. Alle målere placeres, så aflæsning er let tilgængelig uden brug af stiger. Ved energimåleren monteres dykrørsfølere i fremløb og retur for CTS-overvågning af disse temperaturer. Der etableres ligeledes dyklommer til manuel aflæste temperaturmålere. Rørene ophænges, så de kan isoleres. Radiatoranlægget: Radiatoranlæg skal være tilsluttet blandesløjfe. Blandesløjfe tilsluttes CTS iht. Teknisk Afdelings standard. Cirkulationspumpe skal være trykstyret som Grundfos, type MAGNA med standard isoleringskappe. Radiatoranlægget skal zoneopdeles efter etager, og hver zone forsynes via egen on/off motorventil, som tilsluttes CTS. For sikring af opretholdelse af min. temperatur i rum under nat-/weekendsænkning placeres rumføler i det mest kritiske rum for tvangsåbning af motorventil. Fordelingsrør føres på samme etage som tilhørende radiatorer. I rum, hvor ventilationsanlæg indgår i opvarmning/køling, skal radiatorvarme og ventilation styres via fælles rumføler. Hovedrør og fordelingsrør dimensioneres, så variationer i drivtryk bliver lille. Hvor muligt udføres vendt retur. Derudover monteres strengreguleringer og lignende efter behov. Indregulering skal gennemføres og dokumenteres ved aflevering. Der skal indbygges afspærringsventiler i et omfang, som sikrer, at udskiftning af komponenter kan ske med minimal vandaftapning. Alle komponenter placeres, så de er let tilgængelig for service. Afspærringsventiler skal forsynes med skilte, som angiver hvilket område/rørstrenge, der afspærres. Alle hoved- og delstrenge mærkes med Flo-code system efter AS-standard. Opmærkning af øvrige anlægskomponenter aftales med. Placering over nedhængte lofter markeres på loftsfrise. Ventilationsvarmeflader: Blandesløjfer for vent.varmeflader monteres i umiddelbar nærhed af varmefladen. Ved meget lange forsyningsledninger med risiko for utilladelige tidsforsinkelser ved opstart efter en stilstandsperiode, monteres termostatstyret omløb umiddelbart før blandesløjfer. Der stilles samme krav til afspærringsventiler og opmærkning på rørsystemet samt til vandbalance som for radiatoranlæggene. Side 1 af 2

25 56. Varme/Damp/Kondens Emne: Varme, generelt Isolering: Der isoleres således, at unødigt energitab fra varme installationer undgås iht. lovkrav. Cirkulationspumper isoleres med kappe. Enkelt komponenter i teknikrum som ventiler, motorventiler, målere, snavssamler m.m. isoleres. Dog undtaget enkeltkomponenter på returledninger, der kun betjener ventilationsanlæg. Isoleringen udføres som let aftagelig kappe, eller specialsyet pude med remlukning. Hvor det findes anvendes ventilfabrikantens produkt. Rørisoleringen føres helt frem til kappe eller pude, hvor det er muligt. Varmt brugsvand uanset type skal udføres som Isoleringsklasse 4. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 2 af 2

26 57. Ventilation Emne: Laf-bænke/Stinkskabe Side 1 af 1 Type som HOLTEN Laf-bænke: Indretning og bestykning aftales med brugerne. Stinkskabe: Indretning og bestykning, herunder tilslutning af underskabe aftales med brugerne. Skabet skal forsynes med automatik/akustisk alarm (Evt. type som Lap-Vent) Ved aflevering skal der udføres sporgasprøve. Dokumentation skal forelægges ved aflevering af projektet. Laf-bænke/Stinkskabe er sædvanligvis en bygherreleverance. Vejledning fra Arbejdstilsynet skal følges Tegningerne skal være RU-godkendte Sidste revisionsdato:

27 57. Ventilation Emne: Ventilation, generelt Side 1 af 2 Kanaler er som Lindab Safe/rekt Ved tilslutning til opvaskemaskiner anvendes kanaler i rustfrit stål frem til hovedkanal. Kontrolventiler er som Lindab type KSU. Loftdiffusorer er som Lindab type PKA (lofttilpasset). Fortrængningsarmaturer som Lindab. Poseindblæsning skal udføres således, at pose kan demonteres uden at demontere loftsplader. Mekanisk køling af indblæsningsluft anvendes kun, hvor det er nødvendigt af hensyn til apparatur eller patientbehandling. Luftbefugtning anvendes ikke på Århus Sygehus. Ventilationen skal projekteres, så individuelle behov i rum med forskellige behov, belastning og brugstider kan opfyldes ved hjælp af styrings- og reguleringssystemet, eventuel integreret styring af luftmængde, indblæsningstemperatur, radiatorvarme, belysning, solindfald m.m. Recirkulation af ventilationsluft må kun ske i kontorer og møderum. Varmegenvinding med roterende veksler (fugtig genvinding) må kun etableres i byggeri med administration og kontorer. Varmegenvinding sker med krydsveksler eller væskekoblede batterier (tør genvinding). Indblæsningsarmaturer skal vælges og placeres således, at indblæsning kan ske med fornøden undertemperatur i situationer med kølebehov, uden at der opstår generende træk i opholdszonen. Rum med modstridende krav til varme, køling og brugstider må ikke tilsluttes samme ventilationsanlæg. For ventilationsanlæg må elforbrug til lufttransport ikke overstige 2500 J/m³. Dette gælder for både CAV samt VAV anlæg. Ventilatorer forsynes med frekvensstyrede lavenergimotorer. Filtrering skal projekteres som 2-trins filtrering på primærluft + eventuel sterilfilter afhængig af rummets funktion. Filterfabrikat- og type aftales med. Hovedprojektet skal indeholde en funktionsbeskrivelse af ventilationsanlægget, som detaljeret beskriver formål og sammenhæng mellem anlæggets enkeltfunktioner. Styring af ventilation kan disponeres efter nedenstående rumopdeling. Type 0, ingen ventilation: Depotrum med vinduer Rengøringsrum med vinduer Teknikrum uden varmeafgivende installationer Et- og topersonerskontorer Fællesarealer Alm. sengestuer, dog mindst udelufttilførsel som for opholdsrum efter BR95. Type 1, on/off udsugning med tidsstyring: Toiletrum Baderum Affaldsrum I patientafdelinger skal udsugning være konstant.

28 57. Ventilation Emne: Ventilation, generelt Side 2 af 2 Type 2, on/off ventilation med tidsstyring: Omklædning Skyllerum Type 3, on/off ventilation styret efter bevægelse og med forsinkelse på opstart: Køkken Undersøgelsesrum Præparationsrum Type 4, VAV-anlæg styret efter rumtemperatur: Edb-rum Billedbehandlingsrum Diagnostikrum v. CT scanner Type 5, VAV-anlæg styret efter bevægelse, CO 2 -indhold i rum eller rumtemperatur: Møderum Storrumskontorer Type 6, individuel vurdering Operationsstuer Ventilationsgraden i OP-stuer skal kunne vælges mellem 0, stand-by, normal drift. Normal drift vælges via kontakt (tryk) på stuen. I øvrige rum integreres styring af indblæsningstemperatur og radiatorvarme i rumfølerens reguleringssløjfe. Specielt for teknikrum, hvor der stilles krav om en maksimal grænse i luftfugtigheden, installeres der affugtning i primærluften. Teknikrum/føringsveje skal projekteres således, at der ud over ventilations- og køleagregater er lettilgængelige hovedkanal- og delkanalstrækninger, udformet så luftmængdemålinger kan gennemføres med den krævede tolerance. Aggregater, teknikrum og føringsveje skal dimensioneres, så der på et senere tidspunkt er plads til en kapacitetsudvidelse på ventilation og køling på ca. 25% uden overskridelse af støjniveau. Lufthastigheden i ventilationsaggregatet må ikke overstige 2,5 m/sek. Luftindtag skal placeres på bygningens skyggeside og i en højde over terræn, som minimerer risikoen for indsugning af luft forurenet af trafikos, ophvirvlet støv og anden forurening. Arkitekt/ingeniør skal i projekteringsfasen ved hjælp af varmebalanceberegninger vise, at kravene til det termiske indeklima kan overholdes i rum med kritiske varmebelastninger Operationsstuer udføres efter Ventilation i Operationsstuer, FSD 1999 Sidste revisionsdato:

29 58. Øvrige VVS-anlæg Emne: Sprinkleranlæg (rør mm.) Side 1 af 1 Der udføres normalt ikke sprinkling på Århus Sygehus. Brandskabe som SAV type NO-HA med automatisk strålespids, om muligt til indbygning. Sidste revisionsdato:

30 58. Øvrige VVS-anlæg Emne: Brandhydranter/slangevindere Side 1 af 1 Brandslangeskab: Indbygges i vægge tegl/beton/gips. Brandslangeskabet males med samme farve som væggen. Højdeplacering fremgår af skitse med bl.a. afhængighed af ganghåndliste. Opstalt - brandslangeskab Sidste revisionsdato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

31 59. VVS-anlæg, fællesgruppe Emne: Mærkning/Labels Sidste rev. dato: Opmærkningssystem for rørføringer: Flo Code - se under bemærkning *1). Opmærkningssystem for afspærringsventiler eller motorventiler over nedhængt loft: Dymo eller tilsvarende. Rør- og distributionssystemer opmærkes med farvekoder i henhold til DS 134 og 735. Opmærkes minimum for hver meter eller hyppiger, hvor forholdene kræver det. Opmærkning af afspæringsventiler eller motorventiler skal ske på loftfrise eller væg. Ved gennemføring af etageadskillelser/-mure skal rørsystemerne mærkes på hver side af gennemføringen *1) Flo Code A/S Dato: Side 1 af 1

32 61. Teknikrum Emne: Teknikrum (Placering, pladsforhold mht. service) Sidste rev.dato: Teknikrum skal indrettes således, at vand og el er adskilt. Teknikum i tagetager: Gulve skal være vandtætte, med gulvafløb, dog ikke eltavlerum. Teknikrumstyper: Skal altid være separate rum. Eltavlerum: Placering: lodret over hovedtavlerum. Hovedtavle i kælder, etagetavler placeres hensigtsmæssigt på hver etage. Vand og varme: Placeres i kælder. Nicher for fremføring placeres lodret over hinanden. Ventilation: Placeres så tæt ved betjeningsområdet som muligt, gerne i tagetage. Ventilationsteknikrum bør indeholde CTS-undercentral og evt. køleanlæg samt koldvandshane. Teknikrum for elevatorer: Placeres hensigtsmæssigt. Gasarter: Hovedforsyning, afspærringsventiler, fordeling og eventuelle tilslutninger af nødbatterier af flasker skal placeres i kælder. Fri serviceafstand på alle sider af anlæg m.v. skal være min. 80 cm, dog skal serviceafstand til varme og køleflader til ventilation være 80 cm på begge sider og 30 cm over gulv. Foran eltavler skal der være 1 m serviceafstand. I teknikrum installeres termostatstyret udsugning. Erstatningsluft tilføres via brandspjæld. Bortset fra eltavlerum forsynes teknikrum med spulehane og tilhørende afløb. Alle aggregater, komponenter, tavler og forgreninger (inkl. tagafspærringer), som naturligt hører hjemme i teknikrum, skal placeres i disse. Nødvendigt lys og stikkontakter skal installeres. Kontakt til betjening af rumlys skal være forsynet med glimlampe. Hvis der ikke er en eltavle i rummet, skal der være 1 stk. 16A,3x400V stikkontakt og nødvendige 13A, 230V stikkontakter på væg. Forefindes der tavler med nødbelysning, sikringsanlæg, krydsfelt m.v. skal disse også placeres i teknikrum i kælderen. Intet teknikrum må placeres på spidsloft eller i skunk. Loftslemme til tekniske installationer skal forsynes med skydestige. Generelt skal teknikrum placeres hensigtsmæssigt mht. serviceringsforholdene. Ved fastlæggelse af pladskrav skal der tages hensyn til, at udviklingen peger i retning af mere teknisk udstyr. Indretning af teknikrum skal godkendes af s sikkerhedsgruppe. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikation for Teknikrum Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1 Telefon: Telefax:

33 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Forsyning (net) Side 1 af 1 Århus Sygehus er forsynet igennem 8 transformatorer, der igen forsyner i alt 6 transformatortavler, som hver forsyner et antal hovedtavler. Se s tegningsarkiv, skærmbillede Behandlings- og sengeafsnit er nødforsynet ved hjælp af generatoranlæg, dog kan køkken/skyllerum frakobles ved hjælp af anlæg, type: Dupline, placeret i rum 24A-k- 09. Se også Øvrige elanlæg, bygninger. Transformer og forsyningsforhold skal altid vurderes i samarbejde med Teknisk Afdeling. Tavleoversigt samt tavletegning af eksisterende tavler kan rekvireres hos Teknisk Afdeling. Vedr. belastning og tilstand af kabler og tavler henvises til rapport Elforsynings forhold. Rapporten kan rekvireres hos. Tegningerne skal være RU-godkendte Sidste revisionsdato:

34 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Hovedfordeling / føringsveje Side 1 af 1 Føringsveje som etableres vandret skal være: Gitterbakker som fabrikat UNIFIL, type UF2, varmgalvaniseret, højde 54 mm. Lodrette føringsveje skal være kabelstiger. Installationskanaler udover sengestuepaneler skal være som Wexøe, BR 70xxx. eller som Thorsmann. Sengestuepaneler: Se 63.4 El-tekniske anlæg og sengestuepaneler. Føringsveje skal være relativt let tilgængelige for inspektion, service og reparation. Ved projektets afslutning må kabelbakker max. være udnyttet 60% pr. spor. Bæringer for kabelbakker og kabelstiger skal være for 100% last. Føringsveje for el, vvs mm. skal føres lodret. Der udføres skillespor for samtlige installationstyper i hele længden. Lodrette føringsveje skal så vidt muligt være skjulte. Alle føringsveje af metal skal potentialudlignes. Der skal være spor for de forskellige installationsarter i fuld længde. Hvert bygningsafsnit har egen hovedtavle. Fra hovedtavlen skal der etableres hovedledning til hver etagetavle (for k osv.) Ved lange bygninger placeres etagetavlen i midten af bygningen og deles i to (f.eks. i en øst- og vestdel), eller placeres i hvert hjørne af bygningerne. Ved installation i eksisterende føringsveje skal alle afbrudte kabler/ledninger fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavle. Sidste revisionsdato:

35 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Maskiner og maskinanlæg Side 1 af 1 Maskiner og maskinanlæg forsynes normalt fra etagetavlen i pågældende bygningsafsnit, dog skal der ved større anlæg med egen tavle forsynes direkte fra hovedtavlen til anlægstavlen. Anlægstavler skal placeres ved anlægget eller tæt på disse. Sikkerhedsafbryder skal placeres synligt, tilgængeligt og i umiddelbar nærhed af maskinen. Ved bækkenskyllere, opvaskemaskiner o.l. skal sikkerhedsafbryder placeres let tilgængeligt over maskinerne. Sikkerhedsafbrydere skal placeres på den urene side af opvaskemaskinerne. Ved alle maskinanlæg skal der altid forefindes potentialfrie klemmer for signal til CTS-anlæg for fælles fejl. Sidste revisionsdato:

36 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: El-tekniske anlæg (Sengestuepaneler) Side 1 af 1 Fabrikat Air Liquide Danmark A/S eller JM Aluflex A/S, inkl. kulisseskinne Materiale: Aluminium Sengestuepaneler: Udstyres med 2 grupper, forsynet igennem hver sin HPFI-afbryder (f.eks. ABB Stoltz, type f 271, som har både automatsikring og HPFI-afbryder. Fylder som et m-36 modul). Installationen skal opdeles, så hver seng bliver forsynet af to grupper. Sengestuepaneler leveres under bygningsentreprisen. På intensivstuer, præparation og undersøgelsesrum skal der være individuel opdeling og bestykning Standard for sengestuepaneler: Kontakt Sidste revisionsdato:

37 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Armaturer Side 1 af 1 Almen belysning: I samtlige områder, hvor der er nedhængte lofter, indbygges: Jakobsson Menlo 60x60 med T5 rør. Derudover skal der i udvalgte stuer etableres natlys: Thorn, Jalon, H 26 W TC-D, med gitter. Placering aftales med brugerne. I toilet/bad indbygges Menlo 60x60 cm med opal skærm i loft og Kleemann 1x24W uden stikkontakt over spejl på væg. I køkken/skyllerum indbygges Menlo 60x60 cm. Væglamper aftales evt. med brugerne, men leveres med E14/E27 gevind og lavenergi lyskilde. Undersøgelsesrum som almenbelysning Menlo Operationsstuer som Menlo, opal. I depoter: Som Menlo På mindre gangarealer indbygges downlights i nedsænket loft. Der etableres lys under overskabe som Luminestra. Ved lysstofrør skal farve 41 (827) bruges, da det er en varm farve. Over mødeborde nedhænges belysningsarmaturer efter aftale med brugerne. Tændingsprincipper gennemgås med brugerne. Sidste revisionsdato:

38 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Faste el-installationer Side 1 af 1 PIR-sensorer skal indeholde kombination af bevægelsesregistrering og registrering af dagslysindfald med luxmåler. OFF angiver, at lyset skal slukkes manuelt sammen med de øvrige benævnelser. MD: Lysdæmpning efter dagslysindfald. MAN: Manuel lysdæmpning. ZONE: Zoneinddeling af lokale. 2T: Deles på 2 tændinger. LX: Luxmeter slukkes efter variabel dagslysindfald. Luxmåler anvendes kun i rum med direkte dagslystilgang. Der opsættes 1 stk. ved 4 armaturer eller derunder. 2 stk. ved 5-8 armaturer. Ved 9 armaturer eller derover vurderes zoneopdeling i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med projekteringen. Placering af tilstedeværelsesføler: Placering af tilstedeværelsesføler skal ske således, at føleren altid registrerer mindst en af de tilstedeværende personer. Såfremt der monteres anden automatik til styring af belysningsanlæg, skal denne standard dog følges så vidt muligt. Der er i det følgende beskrevet lysstyring i udvalgte områder: Rumtyper Reguleringsprincip Toilet PIR Bad PIR Omklædning PIR Rengøring/depot PIR Affaldsrum PIR Skyllerum PIR Kontorer PIR-MD-ZONE Køkken PIR Undersøgelse PIR-MD-ZONE Præparation PIR-MD-MAN Fællesrum, møde mv. PIR-MD-ZONE-OFF OP-stuer Aftales forud Sengestuer 2T-MD (vinduesrække) Gangarealer 2T natlys 1/3 niveau Forhal MD-ZONE Indgange LX Trappe Trappeautomater Hvor installationer demonteres skal alle ledninger, rør og dåser mv. fjernes ved udhugning mv. og bortskaffes. Gamle/afbrudte kabler/ledninger skal fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavle. Sidste revisionsdato:

39 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Nød- og panikbelysning Sidste rev. dato: Generelt: Der bruges CEAG-anlæg med centraler placeret i de enkelte bygningsafsnit, som overvåges af CEAG CGP PC-overvågningssystem. NB: Der må ikke indbygges nød-/panikbelysning i almindelige armaturer altid i egne armaturer. Der må ikke bruges armaturer med egen forsyning. Dækningsomfang oplyses af. Det skal altid undersøges, om der er plads i eksisterende tavler. Busstrukturen ifm. overvågningssystem udføres iht. fabrikantens anvisning. Opmærkning udføres ifølge. aftale med. Armaturer skal placeres og være monteret på sådan en måde, at de uhindret kan serviceres, herunder udskiftning af lyskilder. Alle armaturer mærkes synligt med gruppe- og armaturnummer ifølge aftale med I forbindelse med aflevering skal anlægget funktionsafprøves i samarbejde med. Rammeaftale med Safe Exit Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax: Side 1 af 1

40 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Elvarme Side 1 af 1 Der må normalt ikke bruges elvarme. Udendørs ramper kan i særlige tilfælde udstyres med varme for at holde dem isfri om vinteren (af sikkerhedsmæssige årsager).. Sidste revisionsdato:

41 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Kraftinstallation Sidste rev. dato: Plastrør for elinstallationer skal generelt være glatte rør PVC- og halogenfri. Ledning for elinstallationer skal være PVC- og halogenfri. Kabel for elinstallationer skal generelt være som NKT, NOIK PVC- og halogenfri. Kraftinstallationen består af et 4-polet 400 volt system til køkken og skyllerumsmaskiner. Lys- og stikkontakter skal være 2-polet installation. Der må aldrig bruges 4-polede grupper til lys og stikkontakter. Kraftinstallationer skal oplægges i føringsveje. Kraftinstallationer til patientkøkkener og personalekøkkener skal som minimum bestå af følgende grupper: Opvaskemaskiner Komfurer Mikrobølgeovne Der etableres IP44 installationer i køkkener og skyllerum. Sikkerhedsafbryder skal udføres planforsænket. 3 grupper til løst eludstyr: (kaffemaskiner, elkedler, brødristere m.v.). Der må maks. tilsluttes 9 stk. edb-stikkontakter (3 stk. trippel stikkontakter) pr. 2-polgruppe. Der skal i såfald enten anvendes 13 amp. automatsikring med en karakteristik D. Dato: Side 1 af 1

42 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Tavler Sidste rev. dato: Generelt: Tavlerne skal være af et anerkendt fabrikat (f.eks.: Holec, Cubic, Løgstrup) med god dybde og store kabelfelter. Indgangsfelter skal være i rød ralfarve nr Andre låger og kabelfelter skal være Lysgrå. Der stilles følgende formkrav: Form 4 i hovedtavler og form 2 i etagetavler. Materiellet i tavlen: Til afbrydere større end 16 amp. kan anvendes 4 polet Tytan materiel Til afbrydere (grp. materiel) mindre end eller lig med 16 amp. kan der bruges automatsikringer, minimum udløserkurve C. Til lysgrupper og 230 volt stik må der kun bruges 2-polet sikringsmateriel. Der anvendes automatiksikring 13 amp, minimum udløserkurve C. Til Edb-grupper anvendes 13 amp. automatsikringer, udløserkurve D kombineret med HPFI-relæ. Hovedtavler: Hovedtavlen er den tavle, som forsyner et helt bygningsafsnit, og den er normalt placeret i kælderniveau. Opbygges med plug-in maksimalafbrydere, så udskiftning kan ske uden at afbryde for hele tavlen. Der skal være amperemeter med slæbeviser for hver afgang i tavlen. Skalering skal foretages hensigtsmæssigt. Måletransformatorer til visningen skal påbygges efter plug-in modulet. Etagetavler: Tavler, som er placeret på den enkelte etage, og som dækker den etage, den er placeret på, må ikke forsyne andre bygningsafsnit eller andre etager. Større etagetavler deles i 2 afsnit med hver sin indgangsafbryder samt en køkken- og en skyllerumsdel, som styres over en kontaktor (dupline). Der skal være en master/slave. Tavleafsnit deles i sektioner : en til lysinstallation og stik ved døre en til paneler (div. PC-stik, alm. stik) Der monteres DIN-skinnemålere for hver af sektionerne se emnet energiregistrering. Der monteres ligeledes DIN-skinnemåler ved sektionen for køkken/skyllerum. Transientbeskyttelse placeres kun i tilgang hovedtavle og i tilgang etagetavle. Der må kun bruges transientbeskyttelsesmodul, som kan udskiftes uden brug af værktøj samt med mulighed for fjernindikering ved fejl. Fejlindikeringen føres til klemmer for signal til CTS anlæg. Der må gerne etableres flere transientbeskyttelser i serie. I hovedtavlen sættes der overspændingsafleder 10/350 µ. I etagetavlen sættes der overspændingsafleder 8/20 µ. I kældertavlen (hoved- eller etagetavlen) skal der være 1 stk. 63 A og 1 stk. 16 A CEEstik, der placeres i tavlefront. I etagetavlen skal der generelt være 32 A CEE-stik, placeret i tavlefront. Der skal ved projektets afslutning være disponibel plads i både tavle og kabelfelt på min. 30%. Tavletegninger inkl. forsidetegning skal forelægges til gennemsyn i inden produktion. Alle DIN-skinne målere skal være med pulsudgang for registrering i CTS-anlæg. Alle gamle kabler/ledninger skal fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavler. Side 1 af 2

43 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) dage efter idriftsættelse af tavlen udføres der termografering. Senest 10 dage efter termografering afleveres termograferingsrapporten. Dato: Side 2 af 2

44 64. Elektronik og signalanlæg (Svagstrøm) Emne: Edb-anlæg Side 1 af 1 Ved nybyggeri og ombygning skal man etablere kategori 6, STP, kabelsystem og vægudtag. Kabel udføres som type 4x2x24awg STP, fabr. AMP. LSZH. Vægudtag udføres som dobbeltstik type AMP STP. Rackskabe skal være af fabr. Conitec, type xxxx, gulv/vægskab indeholdende patchpaneler og patchkabler. Switch skal være af typen Cisco 48 port, inkl. 4 stk. wsg Disse skal være indeholdt i projektet som en budgetpris. Der skal indgå 1 stk. powerpanel 5x230V+j, Edb m. glimlampe. Som backbone bruges lysleder multimode 8x62,5/125my med ST-konnektorer. Patchkabler til forskernet skal være blå, af typen kat. 6, STP, AMP. LSZH Rackskabene placeres hensigtsmæssigt, således at den tilladelige længde på kablerne ikke overskrides. Patchkablerne opsættes på dertil hørende kabelbøjler. Disse skal være med i budgettet. Der afsættes 1 stk. trippel edb-stikkontakt over x-felt, forsynet fra særskilt gruppe. Det skal aftales med brugerne, hvor edb-udtag placeres. En normal Edb-arbejdsplads består af: 1 stk. trippel stikkontakt, 1 stk. trippel-edbstikkontakt, 1 stk. dobbelt edb-udtag En forsker Edb-arbejdsplads består af: 1 stk. trippel stikkontakt, 2 stk. trippel edbstikkontakt, 2 stk. dobbelt edb-udtag. IT-afdeling har ansvaret for opdatering. Der skal tages kontakt med IT-afdeling før budgetlægning og projektudarbejdelse. Omfang aftales med IT-afdeling. Sidste revisionsdato:

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Komponentliste Bips nr. 50-58. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Komponentliste Bips nr. 50-58. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Komponentliste Bips nr. 50-58 Revision: 2015-01-31 Bips nr. 50-58 - Komponentliste Indholdsfortegnelse Materialer og produkter... 3 Generelle forskrifter, normer m.v....

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Kontraktbilag 7. Fælles dokumenter

Kontraktbilag 7. Fælles dokumenter Sagsnr.: 1-23-4-101-39-15 Udkast til kontrakt Kontraktbilag 7 Fælles dokumenter Indholdsfortegnelse DAGKIRURGISK AFDELING: Hængesøjle - Anæstesi, Plan 1 (DAG 1)... side 1 Hængesøjle - Anæstesi, Plan 2

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50 1 GULVVARME, FREM GULV RT, B5 RT, B6 B6 GULVVARMEKREDS 6 TIL FORDELERSKAB B B1 B5 B6 RT,B, A RUMTERMOSTAT FOR KREDS B OG B AFLØB FDU, B AFLØB FØRT I GULV ELLER VÆG BRUGSVAND, KOLDT RT, B1 RT, B BRUGSVAND,

Læs mere

Carolineskolen Tilstandsvurdering af tekniske installationer

Carolineskolen Tilstandsvurdering af tekniske installationer Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Sammendrag og økonomisk overslag... 2 3. Tilstandsvurdering, udbedringsforslag... 5 3.1 Varmeanlæg... 5 3.1.1 Teknikrumsinstallationer... 5 3.1.2 Varmefordelende

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Kontraktbilag 7. Fælles dokumenter

Kontraktbilag 7. Fælles dokumenter Sagsnr.: 1-23-4-101-11-13 Udkast til kontrakt Kontraktbilag 7 Fælles dokumenter Indholdsfortegnelse DAGKIRURGISK AFDELING: Hængesøjle - Anæstesi, Plan 1 (DAG 1)... side 1 Hængesøjle - Anæstesi, Plan 2

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Haldum-Hinnerup Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Nærum Park OMBYGNING OG RENOVERING

Nærum Park OMBYGNING OG RENOVERING Nærum Park Før du begynder renoveringen af din lejlighed, bedes du læse denne vejledning inden du går i gang. Er du i tvivl, kontakt din vicevært eller administrator. På side 6 finder du telefonnummer

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:

Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Generelt Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: I alle byggeprojekter, som medfører en ændring i forbruget af varme, el eller vand, skal der samtidig

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey.

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme Krav til energiregistrering med EnergyKey Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Formål med energiregistrering

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Information om arbejder i eksisterende lejligheder

Information om arbejder i eksisterende lejligheder Information om arbejder i eksisterende lejligheder Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I sags nr 05.143 vor ref IBS side 1/7 dato 13-10-2006 Andelsboligforeningen Solbjerg - Tagboliger Arbejder

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere