52. Afløb og sanitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52. Afløb og sanitet"

Transkript

1 52. Afløb og sanitet Emne: Afløb under bygninger Side 1 af 1 PVC-rør skal være godkendt fabrikat med tilhørende faconstykker og fittings og være VA-godkendt. Gulvafløb i gulv på jord, inkl. ramme og rist, hører under denne entreprise. i rum med beton-/asfaltgulve anvendes gulvafløb i syrefast rustfri stål i kvalitet som Blücher. Som vandlås anvendes materiale i syrefast rustfri stål i kvalitet som Blücher. Ved en byggesags start skal det i samråd med vurderes, om der skal foretages TV-inspektion. TV inspektion skal udføres iht. s standarder. Såfremt en afløbsledning sløjfes/nedlægges, skal den fjernes helt. Er dette ikke muligt eller økonomisk forsvarligt, skal ledningen fyldes op med Leca og afproppes i begge ender. Alle ændringer skal registreres og optegnes. Ved alle nye tilslutninger på eksisterende ledninger, overskæres den eksisterende ledning med diamantskærer, og der isættes grenrør ved anvendelse af gummibøsninger som f.eks. Forsheda. I forbindelse med aflevering udføres gennemspuling af afløbsledninger. Ved umiddelbar reparation af kloaksystemet anvendes samme rørmateriale som på de eksist. Tegningerne skal være RU-godkendte www,auk.dk/akh-teknisk Sidste revisionsdato:

2 52. Afløb og sanitet Emne: Dræn under bygning (omfangsdræn) Side 1 af 1 Det skal vurderes, om evt. fugt i bygning kan skyldes tilstoppede omfangs- eller gulvdræn, eller om tagnedløbsbrønde ikke fungerer optimalt. Ved fugtproblemer skal altid orienteres med henblik på en drøftelse af, hvordan problemet skal løses. Tegninger skal være RU-godkendte. Sidste revisionsdato:

3 52. Afløb og sanitet Emne: Faldstammer, afløbsskåle Side 1 af 1 Faldstammer skal udføres i støbejern eller i syrefast rustfrit stål i kvalitet som Blücher. Afløbsskåle skal udføres i syrefast rustfrit stål i kvalitet som Blücher. Faldstammer og affaldssystemer udføres, så der etableres gode adgangsforhold for renselem, reparation og udskiftning af systemet. Regler for lydniveau i afløbssystemer skal følges i henhold til bygningsreglementet (BR 95). Sidste revisionsdato:

4 52. Afløb og sanitet Emne: Tagrender og nedløb. Side 1 af 1 Husene i CFM-stil fra 1930-tallet havde oprindelig kobbertagrender oven på og inden for facadeydervæggen. Denne tagrendetype findes stadig på bygning 24A og over glasfacader. Husene i CFM-stil har i dag næsten alle firkantede tagrender, mest i zink og få i kobber. Tagrendedimension varierer efter tagfladeareal, ved mindre bygninger ca. 9 x 15 cm. Tagrenderne udgør husenes udhæng. På de store huse arbejder de meget og skal forsynes med ekspansioner. Afløbsstudsen skal udføres i bly. Husene i CFM-stil har alle indvendige tagnedløb, udført som faldstamme, indvendig ommuret eller i resalit og de nyeste i hulmur. Disse tagnedløb giver mange problemer. Noget typisk er, at tagrenden bliver utæt ved afløbsstudsen, fordi tuden ikke er udført i bly, og fordi tagrenden mangler ekspansioner. Faldstammen skal være ført ud i plan med facadeydermuren, og røret igennem facademuren være udført i bly. Faldstammer skal være forsvarlig fastgjort, så de ikke sætter sig og giver vandskader. Faldstammetagnedløb, der etableres i dag i forbindelse med sadeltag, skal stå i tilgængelig indvendig resalit, og udføres i rustfrit stål. Ved tagrenden føres nedløbet frem i plan med udvendig facademur, og skal forsvarlig fastmonteres, og skal kunne renses nedefra et hensigtsmæssigt sted. Endvidere skal resalit isoleres, således at kondensskader ikke opstår. Efter aftale med bygherrerepræsentant - kan tagnedløbene placeres i udvendig resalit. Husene fra før 1930-tallet med taghældning har runde tagrender i zink og udvendige tagnedløb ligeledes i zink. Huse med flade tage og vandretliggende skotrende har mest indvendige tagnedløb udført som faldstamme. Kravet til nye faldstammetagnedløb fra flade tage m.v. er som i forbindelse med sadeltag. Endvidere skal forbindelsen fra tagets tagbrønd og faldstamme udføres med pakning, således at den er tæt for vandtryk. Faldstammen må ikke udføres med faldrør Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

5 52. Afløb og sanitet Emne: Forbrugsanlæg Sidste rev.dato: Toilet: Ifø Cera Patient (høj model): VVS nr. 6010xx.xxx Personale: VVS nr Kort model: VVS nr Håndvask Sæde: VVS nr Armstøtte: Pressalit type R3140 Størrelse: 56 x 42 cm. Håndvask m. hanehul u. overløb Ifø nr Håndvask u. hanehul u. overløb Ifø nr Størrelse 47 x 36 cm. Håndvask m. hanehul u. overløb Ifø nr Håndvask u. hanehul u. overløb Ifø nr Alle ovennævnte håndvaske er med standardbeslag. Bundventil til håndvask VVS nr skal være Viega med ø 6 mm huller i rist Pungvandlås til håndvask Viega nr Lægevask: som Franke type SENS se *2 u. Bemærkning Montering: se Generelt *1 u. Installation/udførelse Generelt *1 Ved alle sanitetsgenstande monteres afspærringsventiler som SAV mini CIM 012 kugleventil VVS nr x. Toilet: Tilslutning skal ske med CU-rør. Håndvask: Der fuges mod væg med hvid sanitets silikone. I forbindelse med montering af armaturer skal der anvendes kit på anlægsfladerne mellem vask og armatur. Handicaptoiletter: Indretning og bestykning af handicaptoiletter skal afklares i forslagsfasen. Fabrikat skal være Pressalit. Armstøtte ved toilet: Kvalitet som Pressalit Rehab. Monteringsvejledning skal følges. Vask monteres før fliser opsættes. Sæbe-/spritdispensor placeres så vidt muligt således, at evt. dryp sker ned i/på vasken. *2 SP Service & Products, tlf Sæbe- og spritdispensere, toiletpapirholdere, gummihandskeholdere, håndservietholdere samt affaldskurve leveres gennem Centraldepotet, AS, NBG. Bestilles, afhentes og monteres under VVS-entreprisen. Ved bestilling skal projektnummer oplyses. Der skal afsættes penge i budget til både indkøb og montering digitale tegninger. Tegninger skal være RU-godkendte. Dato: Side 1 af 1

6 52. Afløb og sanitet Emne: TV-inspektion Side 1 af 1 TV-inspektion udføres efter samme standard og i henhold til kloakanalysen Det skal altid aftales med, hvis man ønsker at afvige fra standarden. DTI, Tillæg til AB 92 og beskrivelse for udførelse, Januar 1995 DTVK Regler for tekniske bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning. Sidste revisionsdato:

7 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Forsyningsanlæg Side 1 af 1 Varmt brugsvand generelt: Der anvendes veksler evt. med mindre akkumuleringstank. Veksler og akkumuleringstank skal være af rustfri stål. Udføres i henhold til: Råd og vejledning om legionella, CAS 1995 tegninger. Sidste revisionsdato:

8 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Brugsvand (rør m.m.) Sidste rev. dato: Rørmateriale: Udføres af rustfrit stål med presfittings i kvalitet som Blücher. Koblingsledninger må udføres i PEX-rør, men dette skal begrænses mest muligt. Hvor rør indstøbes i vægge, anvendes PEX-rør i tomrør. Isoleringskappe: Efter gældende lovkrav. Materiale: Isogenopak eller tilsvarende. Rørmærkning: Udføres som Flo-code i henhold til s standard Rørophæng: Generelt som fab. Müpro med gummiindlæg eller som fab. Blücher Jutek med indlægsbånd. Rørgennemføring: Som Karfa Flex bøsning mellem etageadskillelse. Rosetter ved synlige gennemføringer kan anvendes mellem skilllerum. Gennemføringer for varmeisolerede rør i væg og etageadskillelser etableres med isolerede rørbøsninger svarende til rørenes isoleringsklasse. Afspærringsventiler: Der skal kunne afspærres til det enkelte rum. Ventiler er som MERCURY VVS nr se *1 under bemærkning Termostatisk cirkulationsventil som Frese TemCon + Føringsveje (se pkt (Hovedfordeling/Føringsveje) Udførelse: Ved ombygning skal rør, der ikke anvendes fremover, fjernes helt tilbage til afgreningen på fordelingsledning, således at der ikke opstår stillestående vand ( døde rørender ). Det skal tilstræbes, at stikledninger fra cirkulationsledning til tappested udføres i så korte stræk som muligt. Hvor der er monteret ventiler over nedhængt loft, skal disse afmærkes på loftsfrisen eller væg. Se Mærkning/Labels Udførelse iht. Råd og Vejledning om legionella, CAS 1995 Teknisk afdelings standard for rørmærkning. *1 (Gramenta A/S tlf ) tegninger. Tegningerne skal være RU-godkente. Dato: Side 1 af 1

9 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Forbrugsanlæg (aftapningsventiler) Sidste rev.dato: Armaturtype vælges ud fra kravene til betjening, belastningsgrad. Armaturer forsynes med 3,5 l perlatorer. Teknisk afdeling anbefaler til: Sengestuer: Toni med albuekølle VVS nr Skyllerum: Toni med krydsgreb VVS nr Køkkener: Toni med krydsgreb VVS nr Lægevask: Iqua A50 med Iqua-klick Berøringsfri armatur som Iqua 50 nr xx med transformer. US-rum: Berøringsfri armatur Iqua L 10 med Iqua klick uden bundventil. VVS nr Toni med albuekølle VVS nr eller Uden for patientrelaterede områder: Vask: Berøringsfri armatur Iqua L 10 med Iqua klick uden bundventil. VVS nr Rengøring: Børma med krydsgreb VVS nr (husk tud) evt. med to afgange VVS nr (husk tud og evt. bruser) Køkken: Børma med krydsgreb VVS nr Bruserum: Termostat blandingsbatteri Oras Optima VVS nr se *3 u. Bemærkning Bruser stang Grohe Unica s VVS nr Bruserslange Oras Sensiva VVS nr Håndbruser RST 1510 (Hvid) - se *2 u. Bemærkning Montering:: se Generelt *1 u. Installation/udførelse Generelt: *1 Ved alle sanitetsgenstande monteres afspærringsventiler som SAV mini CIM 012 kugleventil VVS nr x. I forbindelse med montering af armaturer samt brandventil skal der anvendes kit på anlægsfladerne mellem vask og armatur. Monteringsvejledning skal følges. Sæbe-/spritdispensor placeres så vidt muligt således, at evt.dryp sker ned i/på vasken. *2 Bestilles direkte ved fabrikanten SEVO Vandspareteknik, tlf: *3 Handicapmodel Sæbe- og spritdispensere, toiletpapirholdere, gummihandske-holdere, håndservietholdere samt affaldskurve leveres gennem Centraldepotet, ÅS, NBG Bestilles, afhentes og monteres under VVS-entreprisen. Ved bestilling skal projektnummer oplyses. Der skal afsættes penge i budget til både indkøb og montering. Tegninger skal være RU-godkendte. Dato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1 Telefon: Telefax:

10 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Blødt vand (rør mm.) Side 1 af 1 Rørinstallation inkl. fittings og ventiler udføres i rustfrit stål. Rør som Blücher rør med presfittings. Afspærringsventiler som EGO 2-delt kugleventil (rustfri) type 2006 SS PN63 VVS nr xxx Blødtvandsanlæg forefindes følgende steder på ÅKH: Bygning 01A-K, 02A-K, 03A-K, 09C-K, 10D-K, 10C-K, 12A-K. Disse anlæg må max. belastes til 85% af deres ydeevne. kan oplyse den eksisterende belastning på hvert anlæg. tegninger. Sidste revisionsdato:

11 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Destilleret vand (rør mm.) Side 1 af 1 Destilleret vand forefindes kun på Apoteket, bygning 17A. Henvendelse foregår via Apoteket Sidste revisionsdato:

12 53. Vand (koldt, varmt, beh.) Emne: Osmosevand (rør mm.) Side 1 af 1 Rørinstallation inkl. fittings og ventiler udføres i rustfrit stål. Rør som Blücher rør med presfittings. Afspærringsventiler er som EGO 2-delt kugleventil (rustfri) type 2006 SS PN63 VVS nr xxx Leverandør: se u. bemærkning. Osmoseanlæg forefindes i forbindelse med blødtvandsanlæg følgende steder på AS: Bygning 03A-K, 07C-1, 09C-K, 10C-7, kan oplyse den eksisterende belastning på hvert anlæg. Disse anlæg må max. belastes til 85% af deres ydeevne. Leverandør: Silhorko A/S, Århusvej 79, 8660 Skanderborg, tlf: Sidste revisionsdato:

13 54. Luftarter Emne: Forsyningsanlæg (Ilt(O 2 ), Medicinsk trykluft) Sidste rev. dato: Ilt (O 2 ) : Hovedforsyningsanlæg for ilt (O 2 ) er placeret ved bygning 01B, hvor O 2 nødforsyningsanlæget også er placeret. Derudover er et O 2 -nødforsyningsanlæg placeret i gården ved, bygning 24, som kan tilkobles manuelt. Et dobbelt forsyningsrør ( affedtede kobberrør) er fremført gennem tunnel i vestsiden af AS (behandlings- og sengeafd.) og forgrener sig lodret op i de enkelte afdelinger se pkt Hovedfordeling/føringsveje. Medicinsk trykluft: Hovedanlæg er placeret i bygning 07A-K. Anlægget leverer medicinsk luft i kobberrør via tunnelsystemet til en fordelercentral i den enkelte bygning i kælderen. Herfra forgrener rør sig til den enkelte afdeling. Tryk i hovedledning er min. 6 bar. Type: Kompressor: Granzow Lufttørrer: Ultrafilter a/s Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges se 54.4 u. Bemærkning.. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport Sikker omgang med medicinske gasarter og anæstesimidler DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos. Desuden findes der selvstændige udendørs skabe med specielle gasser ved enkelte bygninger: Bygning 05, 09, 10, 11, 12 og 17. Dato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

14 54. Luftarter Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) Sidste rev. dato: Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk Afdeling pt.: Air Liquide Danmark A/S. Ilt (O 2 ) installationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg udføres i tilsvarende blød kobber. Vakuuminstallationer udføres i rustfrit rør eller PVC-rør afhængig af kravspecifikation. Trykluftinstallationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg som tilsvarende blød kobber. N 2 O anvendes ikke mere som anæstesi og forsyningen er derfor permanent nedlagt oktober Samlinger af kobberrør må kun ske ved lodning efter de gældende regler Hvor det er nødvendigt at anvende fittings som rørsamling (sengestuepaneler, afspærringsventiler og afspærringsbokse) skal dette udføres med påloddet unionssamlinger. Der må ikke anvendes kompresfittings. Der udføres hovedafspærring til hver afd/afsnit, Afspærringen føres ned i en hovedafspændingsboks, som monteres indbygget i væggen umiddelbart efter indgangen på afdelingen. Boksen skal være forberedt for O 2 trykluft sug. Derudover placeres der afspændingsbokse for luftarter uden for døren til følgende rum: - OP-stuer - Undersøgelsesrum - Scannerrum Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Side 1 af 2

15 54. Luftarter Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) Side 2 af 2 Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges - se 54.4 u. Bemærkning.. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos Teknisk afdeling. digitale tegnigner. Dato: Side 1 af 2

16 54. Luftarter Emne: Forbrugsanlæg (armaturer m.m.) Sidste rev. dato: Søjler er som fabrikat JM Aluflex A/S type nr / Bestykning aftales iht. brugerønsker. Nødafspærringsbokse som Air Liquide Danmark A/S, type 1 til indbygning om muligt. Nødafspærringsboksen skal være forberedt for: O 2, Med. trykluft og Sug.. Sengestuepaneler af type Air Liquide Danmark A/S eller JM Aluflex A/S, se standard for panel. Elforsyning se under pkt Søjlen udføres med udtag med afkast til det fri. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Rekommandation om udførelse af gassystem udarbejdet af C&K for FSD skal følges se 54.4 u. Bemærkning. DS INF 38, 1. udgave 1988 DSI Projektrapport CAD-tegning kan rekvireres hos. Dato: Side 1 af 1

17 54. Luftarter Emne: O 2 Side 1 af 1 Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk afdeling pt.: fra firma Air Liquide Danmark A/S. Installationer for Ilt (O 2 ) udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg udføres i tilsvarende bløde kobberrør. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere CAD-tegning kan rekvireres hos. Sidste revisionsdato

18 54. Luftarter Emne: Medicinsk trykluft Side 1 af 1 Alle materialer er fedtfrie. Der anvendes kun rør og ventiler efter gældende krav og efter aftale med Teknisk afdeling pt.: fra firma Air Liquide Danmark A/S. Trykluftinstallationer udføres i hårde sømløse affedtede kobberrør. Ledninger i væg som tilsvarende blød kobber. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere CAD-tegning kan rekvireres hos. Sidste revisionsdato:

19 54. Luftarter Emne: Vakuum Side 1 af 1 Vakuuminstallationer udføres i rustfrit rør eller PVC-rør. Rør i vægge udføres i affedtet blød kobberrør. Vakuum: Fabrikat: Busch Vakuumteknik A/S RC 60 1-trins luftkølet omløbssmurt lamelvakuumpumpe. RC 100, - RC 160, - Placering: Bygn./etage/rum: 01A-K, 02A-K, 05A-K, 07A-K, 09A-K, 09C-K og. 10C-K Dækning: Senge- og behandlingsafdelinger. Nyetablerede eller renoverede udtag for luftarter må ikke tages i brug, før de er blevet kontrolleret og godkendt. Rådgiveren for det pågældende projekt har ansvaret for, at blanket nr. TA21 Kontrol af udtag for luftarter udfyldes og sendes til funktionslederen for installationer og anlæg i. foretager derefter teknisk kontrol af udførelse og kodning af de anførte udtag. Hvis der ikke findes fejl, underskriver blanketten og sender den videre til Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesiologisk Afdeling foretager klinisk kontrol af udtagene, og hvis de findes i orden, godkendes de ved underskrift på blanket nr. TA21. Anæstesiologisk Afdeling tager en kopi af blanketten til arkivering og returnerer originalen til. arkiverer den originale blanket og sender en kopi til rådgiveren. Ved projektets afslutning afleverer rådgiveren blanketten sammen med den øvrige projektdokumentation til. I tilfælde af, at eller Anæstesiologisk Afdeling under kontrollen finder fejl på et eller flere udtag, returneres blanket TA21 med nødvendige bemærkninger til rådgiveren, som derefter har ansvaret for, at fejlene rettes. Når fejlene er rettet, fremsender rådgiveren igen blanket nr. TA21 som ovenfor beskrevet. Følgende rekommandationer skal overholdes: Medicinske gasser af august 1998 udarbejdet af C&K for FSD. DS INF 111, 1. udgave 1996 Centralanlæg for gasser. DSI Projektrapport Medicinske gasser del 1: Råd for teknikere. CAD-tegning kan rekvireres hos. Ved enhver nyinstallation eller ændring skal der altid afleveres nye elleropdaterede Sidste revisionsdato:

20 54. Luftarter Emne: N 2 O Sidste rev. dato: N 2 O anvendes ikke mere som anæstesi. Forsyningen er derfor nedlagt oktober 2003 Dato: Side 1 af 1

21 55. Køling Emne: Forsyningsanlæg (aggregater). Sidste rev. dato: Kompressor type som Schroll kompressor. Der skal ved etablering af køling i hvert tilfælde vurderes, om forsyningen kan tilsluttes og leveres fra sygehusets centrale køleanlæg ved bygning 07. Indirekte køling med vand/glykol. Er det muligt, etableres frikøl. Der må ikke anvendes køletårne. Kølerør udføres i rustfri rør, ABS-rør eller PL-rør. Placering af aggregater: Placeres således at service og reparation kan foregå på en nem og bekvem måde. Placering af kondensator/tørkøler skal aftales med. Køle- fryseinstallationer udføres efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 539 om indretning og brug af køleanlæg. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 1 af 1

22 55. Køling Emne: Distributionsanlæg (rør, ventiler). Sidste rev. dato: Kølerør udføres i ABS-rør, PL-rør eller rustfrit rør. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 1 af 1

23

24 56. Varme/Damp/Kondens Emne: Varme, generelt Sidste rev. dato: Ovenfordelt radiator skal monteres med aftapningsventil, VVS nr Nye radiatorer er som fab. Rio. Radiatorer med ribber skal undgås. Radiatortermostat som fab. Danfoss type RA-U med forindstilling og føler RA2000 Hvor radiator tilsluttes CTS-anlæg monteres ventil som fab. Danfoss type RA-U med forindstilling. Regulator leveres af CTS-leverandør. Luftskrue som VVS nr Der er generelt monteret en energimåler for fjernvarme pr. bygning. Efter hovedmåler opdeles rørsystemet i delkredse for rumopvarmning, ventilation og varmt brugsvand. Der monteres bimåler på hver af disse kredse. Bimåler tilsluttes CTS. Alle målere placeres, så aflæsning er let tilgængelig uden brug af stiger. Ved energimåleren monteres dykrørsfølere i fremløb og retur for CTS-overvågning af disse temperaturer. Der etableres ligeledes dyklommer til manuel aflæste temperaturmålere. Rørene ophænges, så de kan isoleres. Radiatoranlægget: Radiatoranlæg skal være tilsluttet blandesløjfe. Blandesløjfe tilsluttes CTS iht. Teknisk Afdelings standard. Cirkulationspumpe skal være trykstyret som Grundfos, type MAGNA med standard isoleringskappe. Radiatoranlægget skal zoneopdeles efter etager, og hver zone forsynes via egen on/off motorventil, som tilsluttes CTS. For sikring af opretholdelse af min. temperatur i rum under nat-/weekendsænkning placeres rumføler i det mest kritiske rum for tvangsåbning af motorventil. Fordelingsrør føres på samme etage som tilhørende radiatorer. I rum, hvor ventilationsanlæg indgår i opvarmning/køling, skal radiatorvarme og ventilation styres via fælles rumføler. Hovedrør og fordelingsrør dimensioneres, så variationer i drivtryk bliver lille. Hvor muligt udføres vendt retur. Derudover monteres strengreguleringer og lignende efter behov. Indregulering skal gennemføres og dokumenteres ved aflevering. Der skal indbygges afspærringsventiler i et omfang, som sikrer, at udskiftning af komponenter kan ske med minimal vandaftapning. Alle komponenter placeres, så de er let tilgængelig for service. Afspærringsventiler skal forsynes med skilte, som angiver hvilket område/rørstrenge, der afspærres. Alle hoved- og delstrenge mærkes med Flo-code system efter AS-standard. Opmærkning af øvrige anlægskomponenter aftales med. Placering over nedhængte lofter markeres på loftsfrise. Ventilationsvarmeflader: Blandesløjfer for vent.varmeflader monteres i umiddelbar nærhed af varmefladen. Ved meget lange forsyningsledninger med risiko for utilladelige tidsforsinkelser ved opstart efter en stilstandsperiode, monteres termostatstyret omløb umiddelbart før blandesløjfer. Der stilles samme krav til afspærringsventiler og opmærkning på rørsystemet samt til vandbalance som for radiatoranlæggene. Side 1 af 2

25 56. Varme/Damp/Kondens Emne: Varme, generelt Isolering: Der isoleres således, at unødigt energitab fra varme installationer undgås iht. lovkrav. Cirkulationspumper isoleres med kappe. Enkelt komponenter i teknikrum som ventiler, motorventiler, målere, snavssamler m.m. isoleres. Dog undtaget enkeltkomponenter på returledninger, der kun betjener ventilationsanlæg. Isoleringen udføres som let aftagelig kappe, eller specialsyet pude med remlukning. Hvor det findes anvendes ventilfabrikantens produkt. Rørisoleringen føres helt frem til kappe eller pude, hvor det er muligt. Varmt brugsvand uanset type skal udføres som Isoleringsklasse 4. Tegningerne skal være RU-godkendte Dato: Side 2 af 2

26 57. Ventilation Emne: Laf-bænke/Stinkskabe Side 1 af 1 Type som HOLTEN Laf-bænke: Indretning og bestykning aftales med brugerne. Stinkskabe: Indretning og bestykning, herunder tilslutning af underskabe aftales med brugerne. Skabet skal forsynes med automatik/akustisk alarm (Evt. type som Lap-Vent) Ved aflevering skal der udføres sporgasprøve. Dokumentation skal forelægges ved aflevering af projektet. Laf-bænke/Stinkskabe er sædvanligvis en bygherreleverance. Vejledning fra Arbejdstilsynet skal følges Tegningerne skal være RU-godkendte Sidste revisionsdato:

27 57. Ventilation Emne: Ventilation, generelt Side 1 af 2 Kanaler er som Lindab Safe/rekt Ved tilslutning til opvaskemaskiner anvendes kanaler i rustfrit stål frem til hovedkanal. Kontrolventiler er som Lindab type KSU. Loftdiffusorer er som Lindab type PKA (lofttilpasset). Fortrængningsarmaturer som Lindab. Poseindblæsning skal udføres således, at pose kan demonteres uden at demontere loftsplader. Mekanisk køling af indblæsningsluft anvendes kun, hvor det er nødvendigt af hensyn til apparatur eller patientbehandling. Luftbefugtning anvendes ikke på Århus Sygehus. Ventilationen skal projekteres, så individuelle behov i rum med forskellige behov, belastning og brugstider kan opfyldes ved hjælp af styrings- og reguleringssystemet, eventuel integreret styring af luftmængde, indblæsningstemperatur, radiatorvarme, belysning, solindfald m.m. Recirkulation af ventilationsluft må kun ske i kontorer og møderum. Varmegenvinding med roterende veksler (fugtig genvinding) må kun etableres i byggeri med administration og kontorer. Varmegenvinding sker med krydsveksler eller væskekoblede batterier (tør genvinding). Indblæsningsarmaturer skal vælges og placeres således, at indblæsning kan ske med fornøden undertemperatur i situationer med kølebehov, uden at der opstår generende træk i opholdszonen. Rum med modstridende krav til varme, køling og brugstider må ikke tilsluttes samme ventilationsanlæg. For ventilationsanlæg må elforbrug til lufttransport ikke overstige 2500 J/m³. Dette gælder for både CAV samt VAV anlæg. Ventilatorer forsynes med frekvensstyrede lavenergimotorer. Filtrering skal projekteres som 2-trins filtrering på primærluft + eventuel sterilfilter afhængig af rummets funktion. Filterfabrikat- og type aftales med. Hovedprojektet skal indeholde en funktionsbeskrivelse af ventilationsanlægget, som detaljeret beskriver formål og sammenhæng mellem anlæggets enkeltfunktioner. Styring af ventilation kan disponeres efter nedenstående rumopdeling. Type 0, ingen ventilation: Depotrum med vinduer Rengøringsrum med vinduer Teknikrum uden varmeafgivende installationer Et- og topersonerskontorer Fællesarealer Alm. sengestuer, dog mindst udelufttilførsel som for opholdsrum efter BR95. Type 1, on/off udsugning med tidsstyring: Toiletrum Baderum Affaldsrum I patientafdelinger skal udsugning være konstant.

28 57. Ventilation Emne: Ventilation, generelt Side 2 af 2 Type 2, on/off ventilation med tidsstyring: Omklædning Skyllerum Type 3, on/off ventilation styret efter bevægelse og med forsinkelse på opstart: Køkken Undersøgelsesrum Præparationsrum Type 4, VAV-anlæg styret efter rumtemperatur: Edb-rum Billedbehandlingsrum Diagnostikrum v. CT scanner Type 5, VAV-anlæg styret efter bevægelse, CO 2 -indhold i rum eller rumtemperatur: Møderum Storrumskontorer Type 6, individuel vurdering Operationsstuer Ventilationsgraden i OP-stuer skal kunne vælges mellem 0, stand-by, normal drift. Normal drift vælges via kontakt (tryk) på stuen. I øvrige rum integreres styring af indblæsningstemperatur og radiatorvarme i rumfølerens reguleringssløjfe. Specielt for teknikrum, hvor der stilles krav om en maksimal grænse i luftfugtigheden, installeres der affugtning i primærluften. Teknikrum/føringsveje skal projekteres således, at der ud over ventilations- og køleagregater er lettilgængelige hovedkanal- og delkanalstrækninger, udformet så luftmængdemålinger kan gennemføres med den krævede tolerance. Aggregater, teknikrum og føringsveje skal dimensioneres, så der på et senere tidspunkt er plads til en kapacitetsudvidelse på ventilation og køling på ca. 25% uden overskridelse af støjniveau. Lufthastigheden i ventilationsaggregatet må ikke overstige 2,5 m/sek. Luftindtag skal placeres på bygningens skyggeside og i en højde over terræn, som minimerer risikoen for indsugning af luft forurenet af trafikos, ophvirvlet støv og anden forurening. Arkitekt/ingeniør skal i projekteringsfasen ved hjælp af varmebalanceberegninger vise, at kravene til det termiske indeklima kan overholdes i rum med kritiske varmebelastninger Operationsstuer udføres efter Ventilation i Operationsstuer, FSD 1999 Sidste revisionsdato:

29 58. Øvrige VVS-anlæg Emne: Sprinkleranlæg (rør mm.) Side 1 af 1 Der udføres normalt ikke sprinkling på Århus Sygehus. Brandskabe som SAV type NO-HA med automatisk strålespids, om muligt til indbygning. Sidste revisionsdato:

30 58. Øvrige VVS-anlæg Emne: Brandhydranter/slangevindere Side 1 af 1 Brandslangeskab: Indbygges i vægge tegl/beton/gips. Brandslangeskabet males med samme farve som væggen. Højdeplacering fremgår af skitse med bl.a. afhængighed af ganghåndliste. Opstalt - brandslangeskab Sidste revisionsdato: Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

31 59. VVS-anlæg, fællesgruppe Emne: Mærkning/Labels Sidste rev. dato: Opmærkningssystem for rørføringer: Flo Code - se under bemærkning *1). Opmærkningssystem for afspærringsventiler eller motorventiler over nedhængt loft: Dymo eller tilsvarende. Rør- og distributionssystemer opmærkes med farvekoder i henhold til DS 134 og 735. Opmærkes minimum for hver meter eller hyppiger, hvor forholdene kræver det. Opmærkning af afspæringsventiler eller motorventiler skal ske på loftfrise eller væg. Ved gennemføring af etageadskillelser/-mure skal rørsystemerne mærkes på hver side af gennemføringen *1) Flo Code A/S Dato: Side 1 af 1

32 61. Teknikrum Emne: Teknikrum (Placering, pladsforhold mht. service) Sidste rev.dato: Teknikrum skal indrettes således, at vand og el er adskilt. Teknikum i tagetager: Gulve skal være vandtætte, med gulvafløb, dog ikke eltavlerum. Teknikrumstyper: Skal altid være separate rum. Eltavlerum: Placering: lodret over hovedtavlerum. Hovedtavle i kælder, etagetavler placeres hensigtsmæssigt på hver etage. Vand og varme: Placeres i kælder. Nicher for fremføring placeres lodret over hinanden. Ventilation: Placeres så tæt ved betjeningsområdet som muligt, gerne i tagetage. Ventilationsteknikrum bør indeholde CTS-undercentral og evt. køleanlæg samt koldvandshane. Teknikrum for elevatorer: Placeres hensigtsmæssigt. Gasarter: Hovedforsyning, afspærringsventiler, fordeling og eventuelle tilslutninger af nødbatterier af flasker skal placeres i kælder. Fri serviceafstand på alle sider af anlæg m.v. skal være min. 80 cm, dog skal serviceafstand til varme og køleflader til ventilation være 80 cm på begge sider og 30 cm over gulv. Foran eltavler skal der være 1 m serviceafstand. I teknikrum installeres termostatstyret udsugning. Erstatningsluft tilføres via brandspjæld. Bortset fra eltavlerum forsynes teknikrum med spulehane og tilhørende afløb. Alle aggregater, komponenter, tavler og forgreninger (inkl. tagafspærringer), som naturligt hører hjemme i teknikrum, skal placeres i disse. Nødvendigt lys og stikkontakter skal installeres. Kontakt til betjening af rumlys skal være forsynet med glimlampe. Hvis der ikke er en eltavle i rummet, skal der være 1 stk. 16A,3x400V stikkontakt og nødvendige 13A, 230V stikkontakter på væg. Forefindes der tavler med nødbelysning, sikringsanlæg, krydsfelt m.v. skal disse også placeres i teknikrum i kælderen. Intet teknikrum må placeres på spidsloft eller i skunk. Loftslemme til tekniske installationer skal forsynes med skydestige. Generelt skal teknikrum placeres hensigtsmæssigt mht. serviceringsforholdene. Ved fastlæggelse af pladskrav skal der tages hensyn til, at udviklingen peger i retning af mere teknisk udstyr. Indretning af teknikrum skal godkendes af s sikkerhedsgruppe. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikation for Teknikrum Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1 Telefon: Telefax:

33 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Forsyning (net) Side 1 af 1 Århus Sygehus er forsynet igennem 8 transformatorer, der igen forsyner i alt 6 transformatortavler, som hver forsyner et antal hovedtavler. Se s tegningsarkiv, skærmbillede Behandlings- og sengeafsnit er nødforsynet ved hjælp af generatoranlæg, dog kan køkken/skyllerum frakobles ved hjælp af anlæg, type: Dupline, placeret i rum 24A-k- 09. Se også Øvrige elanlæg, bygninger. Transformer og forsyningsforhold skal altid vurderes i samarbejde med Teknisk Afdeling. Tavleoversigt samt tavletegning af eksisterende tavler kan rekvireres hos Teknisk Afdeling. Vedr. belastning og tilstand af kabler og tavler henvises til rapport Elforsynings forhold. Rapporten kan rekvireres hos. Tegningerne skal være RU-godkendte Sidste revisionsdato:

34 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Hovedfordeling / føringsveje Side 1 af 1 Føringsveje som etableres vandret skal være: Gitterbakker som fabrikat UNIFIL, type UF2, varmgalvaniseret, højde 54 mm. Lodrette føringsveje skal være kabelstiger. Installationskanaler udover sengestuepaneler skal være som Wexøe, BR 70xxx. eller som Thorsmann. Sengestuepaneler: Se 63.4 El-tekniske anlæg og sengestuepaneler. Føringsveje skal være relativt let tilgængelige for inspektion, service og reparation. Ved projektets afslutning må kabelbakker max. være udnyttet 60% pr. spor. Bæringer for kabelbakker og kabelstiger skal være for 100% last. Føringsveje for el, vvs mm. skal føres lodret. Der udføres skillespor for samtlige installationstyper i hele længden. Lodrette føringsveje skal så vidt muligt være skjulte. Alle føringsveje af metal skal potentialudlignes. Der skal være spor for de forskellige installationsarter i fuld længde. Hvert bygningsafsnit har egen hovedtavle. Fra hovedtavlen skal der etableres hovedledning til hver etagetavle (for k osv.) Ved lange bygninger placeres etagetavlen i midten af bygningen og deles i to (f.eks. i en øst- og vestdel), eller placeres i hvert hjørne af bygningerne. Ved installation i eksisterende føringsveje skal alle afbrudte kabler/ledninger fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavle. Sidste revisionsdato:

35 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Maskiner og maskinanlæg Side 1 af 1 Maskiner og maskinanlæg forsynes normalt fra etagetavlen i pågældende bygningsafsnit, dog skal der ved større anlæg med egen tavle forsynes direkte fra hovedtavlen til anlægstavlen. Anlægstavler skal placeres ved anlægget eller tæt på disse. Sikkerhedsafbryder skal placeres synligt, tilgængeligt og i umiddelbar nærhed af maskinen. Ved bækkenskyllere, opvaskemaskiner o.l. skal sikkerhedsafbryder placeres let tilgængeligt over maskinerne. Sikkerhedsafbrydere skal placeres på den urene side af opvaskemaskinerne. Ved alle maskinanlæg skal der altid forefindes potentialfrie klemmer for signal til CTS-anlæg for fælles fejl. Sidste revisionsdato:

36 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: El-tekniske anlæg (Sengestuepaneler) Side 1 af 1 Fabrikat Air Liquide Danmark A/S eller JM Aluflex A/S, inkl. kulisseskinne Materiale: Aluminium Sengestuepaneler: Udstyres med 2 grupper, forsynet igennem hver sin HPFI-afbryder (f.eks. ABB Stoltz, type f 271, som har både automatsikring og HPFI-afbryder. Fylder som et m-36 modul). Installationen skal opdeles, så hver seng bliver forsynet af to grupper. Sengestuepaneler leveres under bygningsentreprisen. På intensivstuer, præparation og undersøgelsesrum skal der være individuel opdeling og bestykning Standard for sengestuepaneler: Kontakt Sidste revisionsdato:

37 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Armaturer Side 1 af 1 Almen belysning: I samtlige områder, hvor der er nedhængte lofter, indbygges: Jakobsson Menlo 60x60 med T5 rør. Derudover skal der i udvalgte stuer etableres natlys: Thorn, Jalon, H 26 W TC-D, med gitter. Placering aftales med brugerne. I toilet/bad indbygges Menlo 60x60 cm med opal skærm i loft og Kleemann 1x24W uden stikkontakt over spejl på væg. I køkken/skyllerum indbygges Menlo 60x60 cm. Væglamper aftales evt. med brugerne, men leveres med E14/E27 gevind og lavenergi lyskilde. Undersøgelsesrum som almenbelysning Menlo Operationsstuer som Menlo, opal. I depoter: Som Menlo På mindre gangarealer indbygges downlights i nedsænket loft. Der etableres lys under overskabe som Luminestra. Ved lysstofrør skal farve 41 (827) bruges, da det er en varm farve. Over mødeborde nedhænges belysningsarmaturer efter aftale med brugerne. Tændingsprincipper gennemgås med brugerne. Sidste revisionsdato:

38 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Faste el-installationer Side 1 af 1 PIR-sensorer skal indeholde kombination af bevægelsesregistrering og registrering af dagslysindfald med luxmåler. OFF angiver, at lyset skal slukkes manuelt sammen med de øvrige benævnelser. MD: Lysdæmpning efter dagslysindfald. MAN: Manuel lysdæmpning. ZONE: Zoneinddeling af lokale. 2T: Deles på 2 tændinger. LX: Luxmeter slukkes efter variabel dagslysindfald. Luxmåler anvendes kun i rum med direkte dagslystilgang. Der opsættes 1 stk. ved 4 armaturer eller derunder. 2 stk. ved 5-8 armaturer. Ved 9 armaturer eller derover vurderes zoneopdeling i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med projekteringen. Placering af tilstedeværelsesføler: Placering af tilstedeværelsesføler skal ske således, at føleren altid registrerer mindst en af de tilstedeværende personer. Såfremt der monteres anden automatik til styring af belysningsanlæg, skal denne standard dog følges så vidt muligt. Der er i det følgende beskrevet lysstyring i udvalgte områder: Rumtyper Reguleringsprincip Toilet PIR Bad PIR Omklædning PIR Rengøring/depot PIR Affaldsrum PIR Skyllerum PIR Kontorer PIR-MD-ZONE Køkken PIR Undersøgelse PIR-MD-ZONE Præparation PIR-MD-MAN Fællesrum, møde mv. PIR-MD-ZONE-OFF OP-stuer Aftales forud Sengestuer 2T-MD (vinduesrække) Gangarealer 2T natlys 1/3 niveau Forhal MD-ZONE Indgange LX Trappe Trappeautomater Hvor installationer demonteres skal alle ledninger, rør og dåser mv. fjernes ved udhugning mv. og bortskaffes. Gamle/afbrudte kabler/ledninger skal fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavle. Sidste revisionsdato:

39 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Nød- og panikbelysning Sidste rev. dato: Generelt: Der bruges CEAG-anlæg med centraler placeret i de enkelte bygningsafsnit, som overvåges af CEAG CGP PC-overvågningssystem. NB: Der må ikke indbygges nød-/panikbelysning i almindelige armaturer altid i egne armaturer. Der må ikke bruges armaturer med egen forsyning. Dækningsomfang oplyses af. Det skal altid undersøges, om der er plads i eksisterende tavler. Busstrukturen ifm. overvågningssystem udføres iht. fabrikantens anvisning. Opmærkning udføres ifølge. aftale med. Armaturer skal placeres og være monteret på sådan en måde, at de uhindret kan serviceres, herunder udskiftning af lyskilder. Alle armaturer mærkes synligt med gruppe- og armaturnummer ifølge aftale med I forbindelse med aflevering skal anlægget funktionsafprøves i samarbejde med. Rammeaftale med Safe Exit Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax: Side 1 af 1

40 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Elvarme Side 1 af 1 Der må normalt ikke bruges elvarme. Udendørs ramper kan i særlige tilfælde udstyres med varme for at holde dem isfri om vinteren (af sikkerhedsmæssige årsager).. Sidste revisionsdato:

41 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Kraftinstallation Sidste rev. dato: Plastrør for elinstallationer skal generelt være glatte rør PVC- og halogenfri. Ledning for elinstallationer skal være PVC- og halogenfri. Kabel for elinstallationer skal generelt være som NKT, NOIK PVC- og halogenfri. Kraftinstallationen består af et 4-polet 400 volt system til køkken og skyllerumsmaskiner. Lys- og stikkontakter skal være 2-polet installation. Der må aldrig bruges 4-polede grupper til lys og stikkontakter. Kraftinstallationer skal oplægges i føringsveje. Kraftinstallationer til patientkøkkener og personalekøkkener skal som minimum bestå af følgende grupper: Opvaskemaskiner Komfurer Mikrobølgeovne Der etableres IP44 installationer i køkkener og skyllerum. Sikkerhedsafbryder skal udføres planforsænket. 3 grupper til løst eludstyr: (kaffemaskiner, elkedler, brødristere m.v.). Der må maks. tilsluttes 9 stk. edb-stikkontakter (3 stk. trippel stikkontakter) pr. 2-polgruppe. Der skal i såfald enten anvendes 13 amp. automatsikring med en karakteristik D. Dato: Side 1 af 1

42 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) Emne: Tavler Sidste rev. dato: Generelt: Tavlerne skal være af et anerkendt fabrikat (f.eks.: Holec, Cubic, Løgstrup) med god dybde og store kabelfelter. Indgangsfelter skal være i rød ralfarve nr Andre låger og kabelfelter skal være Lysgrå. Der stilles følgende formkrav: Form 4 i hovedtavler og form 2 i etagetavler. Materiellet i tavlen: Til afbrydere større end 16 amp. kan anvendes 4 polet Tytan materiel Til afbrydere (grp. materiel) mindre end eller lig med 16 amp. kan der bruges automatsikringer, minimum udløserkurve C. Til lysgrupper og 230 volt stik må der kun bruges 2-polet sikringsmateriel. Der anvendes automatiksikring 13 amp, minimum udløserkurve C. Til Edb-grupper anvendes 13 amp. automatsikringer, udløserkurve D kombineret med HPFI-relæ. Hovedtavler: Hovedtavlen er den tavle, som forsyner et helt bygningsafsnit, og den er normalt placeret i kælderniveau. Opbygges med plug-in maksimalafbrydere, så udskiftning kan ske uden at afbryde for hele tavlen. Der skal være amperemeter med slæbeviser for hver afgang i tavlen. Skalering skal foretages hensigtsmæssigt. Måletransformatorer til visningen skal påbygges efter plug-in modulet. Etagetavler: Tavler, som er placeret på den enkelte etage, og som dækker den etage, den er placeret på, må ikke forsyne andre bygningsafsnit eller andre etager. Større etagetavler deles i 2 afsnit med hver sin indgangsafbryder samt en køkken- og en skyllerumsdel, som styres over en kontaktor (dupline). Der skal være en master/slave. Tavleafsnit deles i sektioner : en til lysinstallation og stik ved døre en til paneler (div. PC-stik, alm. stik) Der monteres DIN-skinnemålere for hver af sektionerne se emnet energiregistrering. Der monteres ligeledes DIN-skinnemåler ved sektionen for køkken/skyllerum. Transientbeskyttelse placeres kun i tilgang hovedtavle og i tilgang etagetavle. Der må kun bruges transientbeskyttelsesmodul, som kan udskiftes uden brug af værktøj samt med mulighed for fjernindikering ved fejl. Fejlindikeringen føres til klemmer for signal til CTS anlæg. Der må gerne etableres flere transientbeskyttelser i serie. I hovedtavlen sættes der overspændingsafleder 10/350 µ. I etagetavlen sættes der overspændingsafleder 8/20 µ. I kældertavlen (hoved- eller etagetavlen) skal der være 1 stk. 63 A og 1 stk. 16 A CEEstik, der placeres i tavlefront. I etagetavlen skal der generelt være 32 A CEE-stik, placeret i tavlefront. Der skal ved projektets afslutning være disponibel plads i både tavle og kabelfelt på min. 30%. Tavletegninger inkl. forsidetegning skal forelægges til gennemsyn i inden produktion. Alle DIN-skinne målere skal være med pulsudgang for registrering i CTS-anlæg. Alle gamle kabler/ledninger skal fjernes helt tilbage til forsyningsstedet/tavler. Side 1 af 2

43 63. Effektanlæg (Lavspændingsanlæg) dage efter idriftsættelse af tavlen udføres der termografering. Senest 10 dage efter termografering afleveres termograferingsrapporten. Dato: Side 2 af 2

44 64. Elektronik og signalanlæg (Svagstrøm) Emne: Edb-anlæg Side 1 af 1 Ved nybyggeri og ombygning skal man etablere kategori 6, STP, kabelsystem og vægudtag. Kabel udføres som type 4x2x24awg STP, fabr. AMP. LSZH. Vægudtag udføres som dobbeltstik type AMP STP. Rackskabe skal være af fabr. Conitec, type xxxx, gulv/vægskab indeholdende patchpaneler og patchkabler. Switch skal være af typen Cisco 48 port, inkl. 4 stk. wsg Disse skal være indeholdt i projektet som en budgetpris. Der skal indgå 1 stk. powerpanel 5x230V+j, Edb m. glimlampe. Som backbone bruges lysleder multimode 8x62,5/125my med ST-konnektorer. Patchkabler til forskernet skal være blå, af typen kat. 6, STP, AMP. LSZH Rackskabene placeres hensigtsmæssigt, således at den tilladelige længde på kablerne ikke overskrides. Patchkablerne opsættes på dertil hørende kabelbøjler. Disse skal være med i budgettet. Der afsættes 1 stk. trippel edb-stikkontakt over x-felt, forsynet fra særskilt gruppe. Det skal aftales med brugerne, hvor edb-udtag placeres. En normal Edb-arbejdsplads består af: 1 stk. trippel stikkontakt, 1 stk. trippel-edbstikkontakt, 1 stk. dobbelt edb-udtag En forsker Edb-arbejdsplads består af: 1 stk. trippel stikkontakt, 2 stk. trippel edbstikkontakt, 2 stk. dobbelt edb-udtag. IT-afdeling har ansvaret for opdatering. Der skal tages kontakt med IT-afdeling før budgetlægning og projektudarbejdelse. Omfang aftales med IT-afdeling. Sidste revisionsdato:

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 63.0 Lavspænding... 2 Emne: 63.1 Forsyning... 2 63.0 lavspænding...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04. Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg Rev. 2015.04.20 Revision: 2015.04.20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg

Læs mere

Afsnit 9 Teknisk standard Lavspænding. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 9 Teknisk standard Lavspænding. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 9 Teknisk standard Lavspænding Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 63.01 Teknikrum (Placering, pladsforhold mht. service)... 3 63.02 Apparater og maskiner...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 54.11 Distributionsanlæg for medicinske gasser... 3 54.12 Forbrugsanlæg medicinske gasser... 6 54.13 Forsyningsanlæg/Centraler

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

Teknisk paradigma Varme Sfb nr. 56 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Varme Sfb nr. 56 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Varme Sfb nr. 56 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Afdeling Finsensgade 35-6700 Esbjerg Tlf. 7918 2550 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868 Peter Bangsvej 36 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Peter Bangs Vej 36,

Læs mere

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv.

Toilet 1 (WC1) WC skål fastgøres til gulv og tilsluttes vand og afløb. Afløb tilsluttes faldstamme/kloak. Der fuges mellem WC skål og gulv. SANITET - GENERELT Efterfølgende specifikationer af sanitetsporcelæn, sanitetsgenstande, armaturer m.v. skal danne grundlag for arbejdets udførelse. I arbejdet indgår levering og montering af de i sanitetslisten

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.1.1 Indledning... 3 55.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Afdeling Finsensgade 35-6700 Esbjerg Tlf. 7918 2550

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 53.11 Brugsvandsproduktion... 3 53.12 Brugsvand (Rørledninger m.m.)... 5 53.13

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

70. Udstyr generelt. Emne: 70.10 Fast inventar i terræn Side 1 af 1

70. Udstyr generelt. Emne: 70.10 Fast inventar i terræn Side 1 af 1 70. Udstyr generelt Emne: 70.10 Fast inventar i terræn Side 1 af 1 Affaldsbokse: Ved patientrelaterede hovedindgange står en fastmonteret TOPSY MILJØBOX i hvid farve, med brandsikring og topaskebæger.

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00360-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 54 Luftarter. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 54 Luftarter Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 54.0 Generelt...4 54.1 Sikkerhed...5 54.1.1.1 Ledningsbrud, Brandfare...5 54.1.2 Forholdsregler ved uheld...5

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713 Købmagergade 52 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Købmagergade 52, 1150

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 57 Ventilation. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 57 Ventilation. Revision: 2014.07.01 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 57 Ventilation Revision: 2014.07.01 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 57 Ventilation Indholdsfortegnelse 57.1

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Rolighedsvej 23,

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Side 1 af 4 RUMSKEMA Den 3. november 2014 Sag : Møntergade 19, 1116 København K Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Specificerende rumskema: Butik -kælder Rum nr.: 0.01 Loftsinstallationer

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 10 /

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 Tegn. nr. V.03 SAG: Randers Egnsteater, Talentskole Sag nr. 13.01.008 Dato 18.09.2014 Rev. 07.01.

VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 Tegn. nr. V.03 SAG: Randers Egnsteater, Talentskole Sag nr. 13.01.008 Dato 18.09.2014 Rev. 07.01. VVS: Sanitetsliste Sign./ Side JBC/ALO / 2 SANITETSLISTE Efterfølgende specifikationer af sanitetsporcelæn, sanitetsgenstande, armaturer mv. skal danne grundlag for arbejdets udførelse. I arbejdet indgår

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Kulturhuset i Randers

Kulturhuset i Randers Kulturhuset i Randers Indeklima og ventilationsanlæg Skitseoplæg 20. april 2007 Kerstens & Westphal A/S, Rådgivende Ingeniører FRI, Vestergade 28, 8900 Randers Tlf. 89 15 30 30 Fax 86 40 12 80 mail@kwas.dk

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

3 VVS installationer, Pricip for skakte 2014-02-20. 4 Ventilation, Stueplan 2014-02-20. 5 Ventilation, 1. sal 2014-02-20

3 VVS installationer, Pricip for skakte 2014-02-20. 4 Ventilation, Stueplan 2014-02-20. 5 Ventilation, 1. sal 2014-02-20 Henvisning H318-32-RX-732 For el signatur og noter se tegning: H318-EL-RX-680 EL - Signature og noter Indholdsfortegnelse Tekst Revision 1 VVS installationer, Stueplan 2 VVS installationer, 1. sal 3 VVS

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave.

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Ny DS 452 - Nye regler for teknisk isolering Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkoet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Standarden trådte i kraft 1. december 2013 med en overgangsperiode

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Eldrupvej 2, Løvenholm 8963

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere