Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm"

Transkript

1 503 Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm Danmarks første forsøgsprojekt med facademonterede solceller viser, at der er gode muligheder for at opnå en samlet forbedring af solcellers økonomi ved multifunktionelle anvendelser af solcellevægge. Konceptet, der kan karakteriseres som solbaseret kraftvarme med ventilation, er specielt interessant ved erhvervsejendomme. Peder Vejsig Pedersen og Søren Østergård Jensen Solcelleprojektet på ejendommen Viktoriagade 10B i København drejer sig om etablering af og måling på en multifunktionel solcellegavl, hvor solcellerne udnyttes som facadebeklædning i forbindelse med renovering af ejendommen. Solcellegavlen udnyttes her til produktion af både strøm og varme. Det var blandt andet ideen, at undersøge et koncept hvor solcellernes spildvarme skulle anvendes som forvarmet friskluft til et mekanisk ventilationsanlæg, der bidrager til et godt indeklima i erhvervslejemålene. Projekt giver som det første i Danmark en meget detaljeret redegørelse for mulighederne med hensyn til at forvarme ventilationsluft i forbindelse med facademonterede solceller. Sådanne løsninger kan måske især til nybyggeri være interessante f.eks. også når man satser på at indpasse solceller der kan designes til at matche det årlige reducerede elforbrug til nye typer af mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding. Samlet bør forbruget for to ventilatorer kunne holdes så lavt som 0,24-0,28 W pr. m³ luft i timen. Her vil det i mange tilfælde være muligt med fordel at trække friskluften ind via solcellepaneler. Den nævnte solcellegavl blev opført i sommeren og efteråret 1998 i samarbejde med byfornyelsesrådgiver Bjarne Lundt og byfornyelsesselskabet SBS, med delvis støtte fra EU og Energistyrelsen. Er samtidig ny klimaskærm Solcelleanlægget fungerer som en klimabeskyttende kappe af den oprindelige gavlvæg og kan derved delvist erstatte en ellers tiltrængt klimaskærmende beklædning af gavlen. Endvidere blev gavlen beriget æstetisk ved hjælp af solcellerne. Denne integration af de elproducerende solceller var en del af byfornyelsen af ejendommen og kørte i regi med den øvrige byfornyelse. Den multifunktionelle solcellegavl er opsat på den sydvendte gavl af et 5 etagers baghus i Viktoriagade 10(B). Gavlen vender 22,5 væk fra syd mod øst. Figur 1 viser solcellefeltet på den sydvendte gavl. Figur 2 viser en tegning af bygning og solcellefelt. Som det fremgår af figur 2 består solcellefeltet af i alt 86 såkaldte PV-paneler opsat i et asymmetrisk mønster udfra et arkitektonisk hensyn. Solcellefelterne er på i alt 75 m². Figur 1. Den multifunktionelle solcellegavl samt selve bygningen i Viktoriagade 10B. Figur 2. Placeringen af de enkelte PV-paneler i solcellefeltet samt indløbsåbninger til bygning bag solcellefeltet. PV-panelerne består af monokrystalinske solceller fra Gaia Solar type SE 100 med sort baggrund. PV-panelernes nominelle ydelse er 100 W p dvs. en samlet nominel 20 VVS

2 Figur 3. Indløbet til luftspalten bag PV-panelerne. ydelse på 8,6 kw p. PV-panelerne er via fem invertere i kælderen tilsluttet det offentlige el-net Forvarmet friskluft Solcellefeltet er som vist med den røde lodrette streg i figur 2 opdelt i to separate termiske felter. Feltet til Peder Vejsig Pedersen er civilingeniør fra DTU og medstifter af firmaet Cenergia i Projektleder for flere europæiske forsknings- og udviklingsprojekter inden for energibesparelser i bygninger, med særlig vægt på solvarme- og solcelleanlæg. Søren Østergård Jensen er civilingeniør fra DTU og leder af BuildVISION på Teknologisk Institut i Taastrup hvor han primært arbejder med bygningsintegreret solenergi, termiske forhold i bygninger og naturlig ventilation. højre på ca. 17,5 m² forsyner det mekaniske ventilationssystem på fjerde sal med forvarmet friskluft indtaget på fjerde sal er vist med den runde røde ring. Feltet på ca. 57,5 m² til venstre forsyner første til femte sal med forvarmet frisk luft gennem passive friskluftventiler. Placeringen af friskluftventilerne er i figur 2 angivet med fire små sorte ringe udfor første-fjerde sal samt tre ringe udfor femte sal. Desuden forsyner feltet til venstre det mekaniske ventilations system på tredje sal med forvarmet friskluft indtaget på tredje sal er også her vist med en rund rød ring. Den friske luft suges ind i bunden af solcellefeltet som antydet med små pile i figur 2. Figur 3 viser en del af indløbsåbningen i bunden af den multifunktionelle solcellegavl. Der er placeret et grovmasket net i indløbet for at forhinder fugle og større objekter som f.eks. blade i at komme ind i luftspalten bag PV-panelerne. Køling øger ydelsen Kun en del af solens stråler bliver af PV-panelerne omdannet til elektricitet. Den resterende del af solindfaldet bliver omdannet til varme i solcellerne. Når den friske luft til bygningen passerer bag PV-panelerne, køles PVpanelerne, og luften opvarmes. Når den opvarmede luft anvendes som friskluft i VVS

3 bygningen, reduceres bygningens opvarmningsbehov. Solcellers ydelse falder med temperaturen af solcellerne omkring 0.4% pr. K. Det er derfor fordelagtigt at køle PV-panelerne for at holde deres ydelse oppe. Etableringen af en luftstrøm bag PVpanelerne tjener derfor to formål: solcellernes ydelse stiger, og opvarmningsbehovet falder. Desuden erstatter solcellefeltet en ellers tiltrængt udvendig efterisolering af gavlen solcellefeltet reducerer varmetabet gennem gavlen ved at etablere en bufferzone, som begrænser varmetabet i perioder med ingen eller ringe solindfald, og giver et energitilskud til bygningen i perioder, hvor luften bag PVpanelerne er varmere end rumluften i bygningen. Figur 4. Toppen af solcellefeltet med Orbesen-ventiler til udluftning af spalten bag PV-panelerne, når lufttemperaturen her bliver for høj. Energi Uge 13 Uge 14 Tilført friskluften 18,1 kw/h 13,2 kw/h Hævning af rumtemperaturen 2,9 kw/h 1,3 kw/h Tabel 1. Energi tilført tredje sal i bygningen. Udenfor fyringssæsonen er der ikke behov for en forvarmning af luften til bygning, hvorfor der ikke vil være en luftstrøm bag PVpanelerne. Derfor er der blevet etableret udluftning i toppen af solcellefeltet som vist i figur 4. Der er her placeret ventiler fra Orbesen Teknik, der åbner, når temperaturen i toppen af spalten bag PV-panelerne når en ønsket sætværdi. Herved kan der etableres naturlig ventilation af luftspalten bag PVpanelerne, som vil køle PVpanelerne. Indblæsningsanlæg på tredje sal Ventilationsanlægget til 3. sal er et indblæsningsanlæg. Dvs. der blæses kun frisk luft ind i lejligheden. Den brugte luft bliver presset ud af lejligheden gennem revner og sprækker i klimaskærmen. Det kan være uheldigt, hvis fugtig luft herved kondenserer inde i klimaskærmens konstruktioner. Der blæses dog kun frisk luft ind, når temperaturen i luftspalten er højere end sætpunktet for termostaten, der starter og stopper ventilatoren.anlægget skaber derfor kun overtryk i lejligheden en mindre del af året. Ventilationsanlægget er udstyret med et røgspjæld for at hindre spredning af Ikke den perfekte solvæg Forsøget med den multifunktionelle solvæg og forvarmning af ventilationsluft i denne, er udført på basis af de muligheder der var med den aktuelle solcellegavl i Viktoriagade 10B. Denne solcellevæg kan derfor ikke bruges som dokumentation for, hvorledes den perfekte kombination af solceller til at producere el og levere varme til ventilationsluft skal udføres. Dette ville kræve en optimal dimensionering af ventilationsløsninger i forhold til solcellevæggens størrelse, f.eks. med ventilation af alle lejemål, og det har ikke været muligt. Alligevel er der opnået meget interessante resultater som vil være værdifulde ved fremtidige anvendelser af multifunktionelle solvægge. De kan mest ideelt udføres i forbindelse med nybyggeri eller ved renovering hvor der samtidigt etableres en gennemgribende ventilationsløsning. De fine resultater skyldes ikke mindst en meget fin indsats for relativt få midler fra SolEnergi- Center Danmark på Teknologisk Institut. Således er der både udført målinger og gennemført simuleringsberegninger af mulighederne under mere ideelle betingelser. Indledende beregninger har vist, at for en multifunktionel solcellevæg hvor solceller bruges til forvarmning af ventilationsluft bør en lodret facade ideelt set kunne levere op til 88 kwh pr. m² solceller om året i elydelse og 150 kwh pr. m² i varmeydelse. Målingerne der er gennemført i nærværende projekt viser at det vil være svært at nå mere end 60 kwh pr. m² om året i elydelse selv når der ingen skyggeproblemer er. Med hensyn til varmeydelsen så kan denne typisk ligge mellem 100 kwh pr. m² og 180 kwh pr. m² afhængigt af om ventileringen er 40 m³/h pr. m² eller 100 m³/h pr. m². I nærværende projekt var den væsentlig mindre på grund af de lave luftmængder, som solvæggen blev ventileret med, men beregninger viser at dette burde være muligt. Opnås der årligt f.eks. 55 kwh/ m² i elydelse og 140 kwh pr. m² i varmeydelse, så bliver den årlige besparelse i kr. henholdsvis 90 kr./m² for eldelen og 70 kr./m² for varmedelen. Dette betyder at varmedelen kan blive næsten ligeså betydningsfuld med hensyn til det økonomiske bidrag til besparelsen som eldelen. For tyndfilm solceller som har en lavere elydelse vil varmedelen endda give en væsentlig større del af besparelsen end elydelsen vil. Samtidig har solcellevæggen en isolerende effekt der næsten kan hamle op med en 100 mm efterisolering. Nyt forsøg igang Dermed er der ganske gode muligheder for at multifunktionelle anvendelser af solcellevægge kan give en samlet forbedring af solcelleøkonomien. Især i forbindelse med nyt erhvervsbyggeri bør der således være gode perspektiver for denne kombinerede anvendelse af solceller. I den forbindelse kan det nævnes at Cenergia i samarbejde med firmaet SolarVent nu gennemfører et nyt forsøg med brug af solceller til at forvarme ventilationsluft. Det sker i bebyggelsen Folehaven i Valby hvor solcellerne monteres uden på en metalplade afdækning med små huller i, som der trækkes frisk luft igennem. De er igen monteret uden på et Rockwool facade- og tagisoleringssystem ved navn ProRock, som er meget velegnet til at montere solceller på. Fornuftige nicheanvendelser Det kan endvidere nævnes, at når der ses på de nuværende markedsmæssige muligheder for at anvende solceller i kombination med ventilationsløsninger, så kan der allerede i dag peges på fornuftige nicheanvendelser, hvor solceller kan installeres til at matche det årlige elforbrug til ventilation. Her vil den mest økonomiske løsning være at reducere elforbruget så meget som muligt, og så opsætte solceller der svarer til dette niveau. Til ventilationsanlæg med varmegenvinding har Cenergia til boligbebyggelsen Farumsøgård projekteret et ventilationsanlæg, der kun bruger 20 W i el når begge ventilatorer er i drift. Her vil 1,5 m 2 solceller kunne matche det årlige elforbrug, så men opnår en CO 2 -neutral ventilationsløsning. Den samlede løsning kan udføres med en acceptabel totaløkonomi. [Slutrapport Multifunktionel solcellegavl til forvarmning af friskluft kan erhverves hos Cenergia, , 22 VVS

4 Sammenhæng mellem solcellers ydelse og temperatur eftervist En regressionsanalysen udført af Cenergia på basis af målinger af elydelse og temperaturer i solcellevæggen viser, at der er en sammenhæng mellem solcellernes ydelse og solenergien samt solcellernes temperatur, se figur 10. Solcellernes ydelse stiger med stigende solenergi svarende til en nyttevirkning på 7,8%. Solcellernes ydelse falder når temperaturen af solcellerne stiger. Ydelsen falder således 0,17W/m²K. En temperaturstigning af solcellerne på 20 C giver således 3,4W/m 2 mindre ydelse fra solcellerne. Hvis solenergien som rammer fladen er 500W/m² svarer det til en reduceret ydelse på 8-9%. Denne undersøgelse bekræfter laboratorieundersøgelser som viser at solcellernes ydelse falder med stigende temperatur. Undersøgelsen her er dog behæftet med en vis usikkerhed som skygger fra omkringliggende bygninger, ikke stationære tilstande, variation af solcelletemperaturen i vertikal retning etc. røg via ventilationsanlægget og solcellegavlen En termostat sørger for, at ventilatoren først går i gang, når temperaturen i luftspalten bag PV-panelerne når sætværdien under målingerne ca. 20 C. Via kontrolpanelet for volumenstrøm kan volumenstrømmen af friskluft indstilles mellem fire niveauer: 0, minimum, normal og maksimum. Disse fire værdier er ved målinger fastlagt til 0, 80, 150 og 200 m³/h. Balanceret anlæg på fjerde sal Ventilationsanlægget på fjerde sal er et balanceret anlæg med både ind- og udsugning samt varmegenvinding mellem friskluft og afkastluft fra lejligheden. Figur 6 viser en plan over lejligheden på fjerde sal med ventilationsanlæg. Afkastluften suges fra toilet og arbejdsrum, mens friskluften tilføres arbejdsrummet ca. ¾ inde og langt væk fra udsugningen i samme rum. Ventilationsanlægget fødes med friskluft enten fra spalten bag PV-panelerne eller direkte udefra. Det sidste for at hindre overophedning, når temperaturen bag PVpanelerne er for høj til, at luften kan anvendes som friskluft. Ventilationsanlægget har også et røgspjæld ved intaget fra solcellegavlen. Intentionen var, at volumenstrømmen af friskluft skulle være 90% af volumenstrøm- se dit fagblad på netter Det er ikke alle målinger der er lige præcise Brunata leverer de eneste elektroniske varmemålere, som præcist kan måle varmeforbrug i lavtemperaturanlæg og hvor der er efterisoleret. Nogle varmemålere begynder at registrere forbrug ved en bestemt radiatortemperatur (fx. 29 ºC). De fleste begynder ved en bestemt forskel mellem radiator- og rumtemperatur (fx 5 grader). Men begge disse måleprincipper er upræcise fordi en del af varmeforbruget ikke bliver målt. Brunatas elektroniske varmemåler er den eneste der begynder at registrere forbrug, så snart der er et forbrug. Samtidig sikrer den at man ikke kommer til at betale for varmen fra sol eller brændeovn. Og begge dele er vigtige forudsætninger for at varmeregnskabet bliver retfærdigt. Kig ind på eller ring til os på , hvis du vil vide mere om varmemålinger og hvordan du forhindrer at de går i fisk. Vibevej København NV Tlf VVS

5 men af afkastluft, for at skabe et mindre undertryk i lejligheden for at hindre fugtig luft i at blive presset ud i klimaskærmens konstruktioner. Balanceringen er næsten lykkedes. Ved minimum, normal og maksimum er udgør volumenstrømmen af friskluft henholdsvis 94, 84 og 81% af volumenstrømmen af afkastluft. Varmeveksler og ventilatorer er fra firmaet Eco- Vent. Disse er for varmevekslerens vedkommende karakteriseret ved en høj effektivitet omkring 80% og ventilatorerne er dcventilatorer med lavt strømforbrug. Begge dele blev udviklet i forbindelse med EU-forskningsprojektet PV- VENT. Måleresultater og simuleringsberegninger I figur 7 er vist elydelsen fra den multifunktionelle solcellegavl, som er målt af Københavns Energi. Her ses hvordan nogle vekselrettere sætter senere ind om morgenen d. 21 april sandsynligvis pga. skygger. I figur 8 er vist typiske temperaturer i den multifunktionelle solcellegavl når der er sol. Af tabel 1 ses tilført Indstilling Varmetilskud fra Genvundet varme i Udsuget Af ventilator solcellefelt systemet i alt energi KWh KWh KWh ved sol ikke sol i alt Uden solvæg Med solvæg forskel Min Normal Max Tabel 2. Beregnede ydelser for varmetilskuddet til bygningen fra ventilationsanlæg på fjerde sal inklusiv solcellegavl. ved sol : Energitilførsel når solindfaldet fra solfangerfelt er så højt, at der tilføres mere varme til luften i solvæggen end fra varmetabet fra væggen bagved. ikke sol : Omvendt af ved sol, typisk om natten. i alt : Værdierne fra ved sol og ikke sol summeret. I alt genvundet uden : Her forvarmes den friske luft til varmeveksleren ydelsen er derfor den samlede ydelse af varmeveksler og solcellefelt, forskel : forskellen mellem med og uden. Udsuget : Den udsugede energimængde med afkastluften i fyringssæsonen minus perioder, hvor udelufttemperaturen er højere end 17 0 C. Det ses, at ekstraværdien ved at udnytte varmen fra solcellegavlen reduceres, når der også er varmegenvinding i systemet. Det er derfor vigtigt i hvert enkelt tilfælde nøje at overveje, om kombinationen af solforvarmning og varmegenvinding er rentabel. energi fra solcellegavlen til 3. sal. Denne viser helt klart, at anlægget skal anvendes til forvarmning af friskluft og ikke som rumopvarmningssystem. Af tabel 2 ses på basis af målinger i en kortere periode beregnede ydelser for varmeenergi for et helt år af ventilationsanlæg incl. solcellegavl på 4. sal. Og i tabel 3 ses sparet varmetab der er beregnet for et år for den multifunktionelle solcellegavl. Elforbrug til ventilatorer Der er opsat elmålere til registrering af ventilatorernes elforbrug, men noget egentlig logning af effektfor- bruget har ikke været gennemført. Målerne blev aflæst den 7. maj 2002 altså et lille år efter opsætningen af ventilationsanlæggene. Måleren på tredje sal viste et elforbrug for indblæsningsventilation på 6,8 kwh, mens elmåleren på fjerde sal viste 20,3 kwh for 2 stk ventilatorer for varmegenvindingsanlægget. Dette er ikke er meget og viser tydeligt, at man godt kan opnå et meget lavt elforbrug til ventilation hvis man satser på det. Til sammenligning vil en 15 W elsparepære, der brænder to timer dagligt bruge 11 kwh årligt. Målinger og konklusion Målinger fra Københavns Energi fra d. 24. april 2002 viser at solcellerne i Viktoriagade 10B udnytter ialt 6,6% af den indfaldne solenergi. Dette er lidt mindre end de 8-9% man ideelt burde kunne regne med. Målingerne viser dog samtidigt en indflydelse fra skygger fra nabobygning om morgenen, hvilket nok er en væsentlig del af forklaringen på den lidt lavere ydelse. Nye målinger d. 10 maj 2002 viser en lidt højere samlet soludnyttelse på 7%. Her er solen også lidt højere på himlen. Den valgte placering af solcellerne blev fundet ved en nøje analyse af de bedste placeringsmuligheder i forbindelse med byfornyelsen på Vesterbro, men det var ikke muligt at finde en placering helt uden skygger, og dette må nok vurderes at være en generel svaghed ved facademonterede solceller på bygninger, at det er svært helt at undgå skygger. Figur 5. Ventilationsanlæg på tredje sal. Figur 6. Plan over fjerde sal med ventilationsanlæg. (1) Brandspjæld, (2) Indtag, (3) Afkast føres til tag (4) Indtag (5) Termostatisk bypass (spjæld) Ud over målingerne fra Københavns Energi så er der gennemført en række meget interessante målinger i løbet af foråret 2002 af SolEnergi- Center Danmark, Teknologisk Institut. Disse er sammenholdt med en række simuleringsberegninger så det er muligt at forudsige den årlige termiske ydelse for den multifunktionelle solcellegavl i Viktoriagade. Konklusion Fra slutrapporten fra projektet i Viktoriagade 15 kan konkluderes at: 24 VVS

6 Felt Sparet varmetab Areal af felt Samlet varmetab kwh pr. år m² kwh/m² pr. år T ,2 10,6 T ,2 15,5 T ,2 17,9 T ,4 21,6 T6 81 3,5 23,2 Traditionel isolering ,5 24,1 Tabel 3. Sparet varmetab gennem gavlen som følge af solcellefeltet sammenlignet med traditionel isolering. Der ses at solcellevæggen har en ganske god funktion som isolerende facade. T1 er ud for midten af 1. sal, R2 ud for toppen af 1. sal, T3 ud for toppen af 2. sal, T4 er ud for toppen af 3. sal, T5 er ud for toppen af 4. sal og T6 ud for toppen af 5. sal. o Figur 7. Ydelsesdata fra de 5 vekselrettere. Figur 8 Lufttemperaturerne i luftspalten bag solcellefeltet til venstre i uge 13, 2002 (25. marts 1. april). Solcellefeltets funktion som luftsolfanger er mindst så god som forventet. Toppen af solcellefeltet har samme isoleringsværdi som traditionel efterisolering med 100 mm mineraluld, mens bunden er halvt så god. effektiviteten af varmegenvinderen på fjerde sal er som forventet høj: 75-83% (temperaturvirkningsgrad)ved samme volumenstrøm på begge sider. Den termiske ydelse for den multifunktionelle solcellegavl vurderes på baggrund af beregningerne, at ligge et sted mellem i samme størrelsesorden og fire gange højere end traditionel efterisolering med 100 mm mineraluld afhængig af temperatursætpunkter og volumenstrømme af luft. Den ventilerede luftspalte bag PV-panelerne vurderes at kunne reducere solcelletemperaturen i toppen af feltet med omkring 20 K, hvilket vil øge solcellefeltets ydelse med 8-9%. VVS

Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl

Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl SolEnergiCentret Teknologisk Institut SEC-R-27 Måling af den termiske funktion af en multifunktionel solcellegavl Søren Østergaard Jensen

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

PV-VENT. Low cost energy efficient PV-ventilation in retrofit housing

PV-VENT. Low cost energy efficient PV-ventilation in retrofit housing PV-VENT Low cost energy efficient PV- in retrofit housing Formål med projektet Forskning, udvikling og afprøvning af solassisterede ventialtionssystemer, hvor en del af elforbruget til ventilatorerne leveres

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 4 Lavtemperatur solvarme og ATES Cenergia ApS Marts 2009 Lavtemperatur solfangere Akkumulering af solvarme

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mikkel Selander driftschef i Fællesadministrationen af 2009 (FA09) Fællesadministrationen af 2009 består af Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Boligselskabet Hjem, Brøndbyernes Andelsboligforening,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer.

Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer. Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer. Efterhånden som boliger bliver mere energibesparende på basis af forbedring af

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Giv indeklimaet og økonomien et friskt pust

Læs mere

Fbbb temadag boligselskabet KAB d. 2. oktober 2012

Fbbb temadag boligselskabet KAB d. 2. oktober 2012 Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Forslag

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler Én samlet løsning baseret på fordelene ved naturlig og mekanisk ventilation Som noget nyt på det danske marked tilbydes nu én samlet hybrid

Læs mere

Byfornyelse København Istedgade 43 Solskodder

Byfornyelse København Istedgade 43 Solskodder Byfornyelse København Solskodder Målerapport November 24 Udgivelsesdato : 16. november 24 Projekt : 1.796.1 Udarbejdet : Peter Hesselholt Kontrolleret : Godkendt : Side 1 FORORD Denne målerapport udgør

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

Fra Solar City Horsens til PV Cities

Fra Solar City Horsens til PV Cities Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Formand

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar

IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar Peder Vejsig Pedersen Direktør, civilingeniør Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev,

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 Ventilation 0 VENTILATION VENTILATION Registrering Registrering af ventilation omfatter: ventilationsform(er) areal af ventilerede lokaler driftstid luftskifte værdier

Læs mere

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I NOTAT Sag: Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus - 12-265 Emne: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Dato: 04-12-2012 Vedr.: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Tilbygningen

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Hvis en bygning har monteret solceller registreres følgende: anlægsregistrering solcelleanlægget peak power systemvirkningsgrad. Tabel

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 13 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

136.096 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

136.096 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tunnelvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER Temadag om energimåling, adfærd og indeklima Hvor er vi på vej hen? HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER PILOTPROJEKTER: Wilkenbo Brændgårdsparken Hornemanns Vænge Hovedspørgsmål Er det muligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Laksen 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9480 Løkken BBR-nr.: 860-031901 Energikonsulent: Bertel Jespersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere