EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen"

Transkript

1 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg EUC Syd SDE - Odense Selandia Roskilde Tekniske Skole EUC Sjælland CELF

2 Årsstatistik for vvs ernes uddannelsesaktivitet i 2013 Udarbejdet i april 2014 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Beskæftigelse for udlærte Ledighed, Jobmuligheder Tilgang til VVS-energiuddannelsen Tilgang oversigt Tilgang fordelt på specialer Tilgang fordelt på skoler Praktikvirksomheds beliggenhed Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst SKP-elever Aftaletyper Bestand i gang på uddannelsen Bestand oversigt Bestand fordelt på specialer Bestand fordelt på skoler Praktikvirksomheders beliggenhed Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst SKP-elever, Aftaletyper, Øvrige tabeller Karakterer og antal udlærte svende, 2010 til Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge Ophævede uddannelsesaftaler EUX Metode og datakilder April Side 1 af 19

3 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Indledning Årsstatistikken er et supplement til de månedlige statistikker på evu.dk og indeholder derfor flere opgørelser. Årsstatistikken er primært baseret på martsopdateringen af Undervisningsministeriets databank 1. Øvrige datakilder er omtalt i kapitel 6. Figur 1: Seks indsigter Tilgang til uddannelsen er faldende Flest aftaler i Region Hovedstaden Nordjylland Uoplyst/ Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Andel af korte aftaler er stigende Andel lærlinge optaget i Skolepraktik er stigende 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel kvinder i gang med en Vvs-uddannelse Lærlinge optaget i 2013 med udenlandsk herkomst 0,5 % 8,6 % 1 Først i marts er statistikken for til og med forgående december, opgjort relativt sikkert. Derfor laves årsstatistikken på baggrund af martsopdateringen. April Side 2 af 19

4 Årsstatistikken er disponeret efter tilgang til uddannelsen (kapitel 3) og bestand på uddannelsen (kapitel 4). Desuden rummer kapitel 5 en række øvrige statistikker. 1.1 Sammenfatning 16 skoler udbyder Vvs-energiuddannelsen (se afsnit 3.3 Tilgang, fordelt på skoler side 6). I 2013 er der i alt indgået 526 nye praktikaftaler med VVS-energilærlinge. Det er 12% færre nye aftaler sammenlignet med 2012 (se afsnit 3.1 Tilgang oversigt side 5). Ved udgangen af december 2013 var der aktive uddannelsesaftaler. Det er 7% færre end året før (se afsnit 4 Bestand oversigt side 10). Der sker i 2013 en vækst i korte aftaler. I 2012 var ca. 13% af nye aftaler korte men i 2013 var det næsten 1 ud af 5 aftaler (19%) (se afsnit 3.7 Aftaletyper side 9). Der er aktuelt 2 aktive EUX-lærlinge (se afsnit 5.4 EUX side 17). 70% af virksomheder, som er godkendt til at uddanne lærlinge, har ingen aktive lærepladser (se afsnit 5.2 Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge side 17). Andelen af elever i skolepraktik er er steget fra cirka 14% i 2012 til cirka 21% i I 2013 var var der for hver elev optaget i skolepraktik knap fem nye praktikaftaler. I 2012 var der godt syv nye praktikaftaler for hver elev optaget i skolepraktik (se afsnit 3.6). I 2013 fik en større andel svende 12 i svendeprøven end tidligere år (se afsnit 5.2.1). Arbejdsløsheden er på vej ned (se afsnit 2 Beskæftigelse for udlærte side 4) og var ved udgangen af 2013 på 6,2 %. Arbejdsløsheden er størst i København. April Side 3 af 19

5 2 Beskæftigelse for udlærte Vvs-energiuddannede har ved indgangen til 2014 den bedste beskæftigelsessituation siden krisen med en ledighedsprocent på 6,2 for hele landet målt ultimo Til sammenligning er ledighedsprocenten for fx malere 16,2%. 2.1 Ledighed, Tabel 1: Ledighed opgjort ultimo året, i procent Ult Ult Ult Ult Nord-Midtjylland 9,6 7,1 5,8 5,0 Sydjylland-Fyn 9,5 7,5 8,9 5,3 Sjælland-Bornholm 9,8 6,6 6,6 6,3 København 13,7 6,9 7,3 7,8 Total 10,8 7,0 7,1 6,2 Kilde: Detaljer for år, uge 52 hvert år - Ledighedsprocenten er baseret på antallet af medlemmer af a-kassen minus efterlønsmodtagere. 2.2 Jobmuligheder På ams.dk/balance offentliggøres i januar og juni en oversigt over jobmuligheder for forskellige stillingsbetegnelser. Tabel 1 viser, at Arbejdsmarkedsstyrelsen aktuelt vurderer, at der særligt i Hovedstaden og Syddanmark er gode jobmuligheder for Vvs-montører 2. Tabel 2: Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering af jobmuligheder for VVS-energiuddannede* vvs-installatør vvs-montør vvs-tekniker Hovedstaden og sjælland Balance Mangel på arbejdskraft Balance Midtjylland Balance Mangel på arbejdskraft Balance Nordjylland Balance Balance Balance Syddanmark Balance Balance Balance Kilde: Bemærk at AMS opgør stillinger anderledes end de aktuelle uddannelsesspecialer. 2 Bemærk: Arbejdsmarkedsstyrelsens stillingskategorier svarer ikke til de aktuelle specialer. April Side 4 af 19

6 Tilgang - antal aftaler EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Tilgang til Vvs-energiuddannelsen Tilgangen til Vvs-energiuddannelsen var i 2013 den laveste opgjort i databankens historie. 3.1 Tilgang oversigt I tabel 3 nedenfor ses en månedsvis oversigt over tilgangen til VVS-energiuddannelsen. Det fremgår bl.a. at optaget i december 2012 og december 2013 var meget stort. Det hænger sandsynligvis sammen med nedsættelse (2012) og afskaffelse (2013) af præmiebonusordning til virksomhederne. Tabel 3: Vvs-energiuddannelsen januar 2005 til og med november 2013 Kvartal Måned Januar Februar kvartal Marts Total kvartal 3. kvartal April Maj Juni Total Juli August September Total Oktober November kvartal December Total Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databanken. Figur 2: Årlig tilgang til Vvs-energiuddannelsen 2005 til April Side 5 af 19

7 3.2 Tilgang, fordelt på specialer De største vvs-energispecialer er Vvs- og energispecialist samt Vvs og blikkenslager. Dette ses af tabel 4. Over tid ses det, at den relative tilgang til Vvs- og blikkenslagerspecialet er faldende (fx 25% i 2010 og 20% i 2013) mens Vvs- og energispecialistspecialet er stigende (57% i 2010 og 61% i 2013). Tabel 4: Tilgang, fordelt på specialer, Specialer Rustfast industrimontør Ventilationstekniker Vvs og blikkenslager Vvs- og energispecialist Vvs'er Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databanken. Note: P.g.a. databankens anonymisering summer søjler ikke altid til totaler. 3.3 Tilgang, fordelt på skoler TEC på Frederiksberg er den skole, som optager flest vvs-energilærlinge. Tabel 5: Indgåede aftaler, Vvs-energiuddannelsen Region Skole Campus Bornholm Nordsjælland Hovedstaden KTS TEC Total Herningsholm Learnmark Horsens Midtjylland VIA University College AARHUS TECH Total Nordjylland Tech College Aalborg Total EUC Sjælland Sjælland Roskilde tekniske skole Selandia - CEU Total EUC Syd EUC Vest Syddanmark HANSENBERG SDE Total Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databanken. April Side 6 af 19

8 3.4 Praktikvirksomheds beliggenhed Af de 526 nye aftaler er 186, svarende til 35%, indgået hos virksomheder i Region Hovedstaden. Tabel 6: Indgåede aftaler i regioner fordelt på praktikvirksomhedens beliggenhed Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Uoplyst/ ukendt* Total Kilde: Databanken. *Note: Ikke muligt at få oplyst region Figur 3: Andel af nye aftaler i 2013, fordelt på landsdele. Nordjylland Uoplyst/ Sjælland Hovedstaden Midtjylland Syddanmark April Side 7 af 19

9 3.5 Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst Som det fremgår af tabel 7, er der meget få kvinder, der uddanner sig inden for Vvs-faget. I flere år maskerer databanken statistikken, fordi der er færre end fem kvinder, som påbegynder uddannelsen. Dette sker også i 2013, hvor en særkørsel på baggrund af EASY-P dog viser, at fire kvinder påbegyndte en Vvs-energiuddannelse. Figur 4 viser, at andelen af lærlinge med udenlandsk herkomst er svingende fra år til år, men over tid er tendensen en stigning. Andelen af voksenlærlinge har været stigende siden Tabel 7 - Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst År Udenlandsk herkomst (%) Kvinder (%) Voksenlærling (%) Antal i alt ,5% - 25,8% ,2% - 29,4% ,7% 0,8% 27,4% ,3% 0,7% 30,7% ,6% 1,0% 26,5% ,6% 0,9% 24,5% ,0% - 21,9% ,3% 1,0% 22,8% ,6% 0,9% 25,6% ,2% - 26,1% ,6% - 28,9% 526 Kilde: Databanken Figur 4: Relativ udvikling i optaget af lærlinge med henholdsvis en udenlandsk herkomst og med status af voksenlærling (dvs. lærlingen er over 25 år) = indeks % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Udenlandsk Voksenlærlinge April Side 8 af 19

10 3.6 SKP-elever En større andel af nye lærlinge optages i skolepraktik 3, hvilket fremgår af tabel 8. Tabel 8 SKP-elever År Optaget i SKP Tilgang i aftaler Andel SKP 7% 3% 1% 3% 13% 16% 16% 14% 21% Kilde: Databanken og egne beregninger. Andel udregnet som Optaget i SKP /( Tilgang i aftaler + Optaget i SKP ) 3.7 Aftaletyper En større andel af nye VVS-lærlinge starter med korte aftaler, hvilket fremgår af tabel 9. Tabel 9: Aftaletyper, Aftaletyper Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Flex-kombiaftaler Korte I alt Kilde: Databanken 3 Ministeriet har omlagt statistikken. Praktikpladsstatistikken er fra og med januar 2013 opgjort på en ny måde. Det sker som led i Finanslovsaftalen for 2013 og delaftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som blev aftalt med et bredt flertal i Folketinget. De nye regler bag opgørelsen trådte i kraft pr. 1. januar Derfor adskiller tabel 8 sig en anelse fra tidligere årsstatistikker. April Side 9 af 19

11 4 Bestand i gang på uddannelsen Bestanden af aktive aftaler var ved indgangen til 2014 det laveste siden statistikken i Bestand oversigt Tabel 10: Vvs-energiuddannelsen måneder, fordelt på år, ultimo måneden, Kvartal Måned kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kilde: EVU s månedsstatistik, efter databanken. 4.2 Bestand fordelt på specialer Tabel 11: Bestand, fordelt på specialer, Speciale * Rustfast industrimontør Ventilationstekniker VVS og blikkenslager VVS- og energispecialist VVS- og ventilationsmontør VVS'er Total Kilde: EVU s månedsstatistik, efter databanken. April Side 10 af 19

12 4.3 Bestand fordelt på skoler Tabel 12: Bestand, fordelt på skoler, Region Institution Campus Bornholm Erhvervsskolen Nordsjælland Hovedstaden Københavns Tekniske Skole TEC Total Herningsholm Erhvervsskole Learnmark Midtjylland Horsens VIA University College AARHUS TECH Total Tech College Nordjylland Aalborg Total CELF EUC Sjælland Sjælland Roskilde tekniske skole Selandia - CEU Total EUC Syd EUC Vest Syddanmark HANSENBERG SDE Total Total Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databanken. April Side 11 af 19

13 4.4 Praktikvirksomheders beliggenhed Tabel 13: Praktikvirksomheder med igangværende aftaler, fordelt på regioner, Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Uoplyst/ukendt Total Kilde: Databanken. 4.5 Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst Mens andelen af lærlinge med udenlandsk herkomst er stigende, er den lille andel af kvindelige lærlinge faldende. Dette ses af figur 5. Tabel 14: Aldersfordeling for lærlinge med en igangværende aftale År Udenlandsk herkomst (%) Kvinder (%) Voksenlærling (%) Antal i alt ,3% 0,9% 23,0% ,8% 0,8% 26,9% ,8% 0,8% 25,5% ,2% 0,5% 27,7% ,4% 0,7% 28,1% ,6% 0,7% 27,0% ,9% 0,8% 25,0% ,4% 0,6% 23,1% ,6% 0,8% 23,5% ,6% 0,5% 27,9% ,1% 0,5% 31,5% Kilde: Databanken. Udenlandsk herkomst dækker over efterkommere samt født i udlandet. April Side 12 af 19

14 Figur 5: Relativ udvikling i lærlingedemografi ,00% 140,00% 120,00% 100,00% Udenlandsk Voksenlærlinge 80,00% 60,00% 40,00% Kvinder 20,00% 0,00% SKP-elever, Kun en relativ lille andel om end andelen er stigende er i skolepraktik. Tabel 15: SKP-elever, År I gang SKP ult Bestand Andel-SKP 2% 1% 0% 0% 3% 4% 4% 4% 6% Kilde: Databanken. 4.7 Aftaletyper, En stigende del af de igangværende aftaler er korte aftaler, hvilket ses af tabel 16. Tabel 16: Aftaler, fordelt på type, Aftaletype Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Flex-kombiaftaler Korte uddannelsesaftaler Total Kilde: Databanken. April Side 13 af 19

15 5 Øvrige tabeller 5.1 Karakterer og antal udlærte svende, 2010 til 2013 Antal udlærte svende fremgår af tabel 16, hvoraf karakterfordelingen også kan aflæses. Der blev i 2013 givet flere 12-taller end de foregående år. Dette er desuden illustreret i figur 6. Figur 6: Relativ karakterfordeling (pct.) for Vvs-energiuddannelsen Af figur 7 på næste side ses det, at det var det store speciale Vvs- og energispecialist der trak denne udvikling. April Side 14 af 19

16 Figur 7 Relativ karakterfordeling (pct.) for Vvs-energiuddannelsens specialer Tabel 17 er udgangspunktet for figur 7 og 8. April Side 15 af 19

17 Tabel 17: Karakterfordeling og antal udlærte svende ( ) fordelt på specialer År Speciale Karakter I alt udlærte Klima- og miljøtekniker Rustfast industriblikkenslager 2010 VVS og blikkenslager VVS- og energimontør VVS- og energispecialist VVS-, tag og facademontør VVS'er VVS-montør Total Klima- og miljøtekniker Rustfast industriblikkenslager Rustfast industrimontør Ventilationstekniker VVS og blikkenslager VVS- og energimontør VVS- og energispecialist VVS-, tag og facademontør VVS'er VVS-montør Total Rustfast industrimontør Ventilationstekniker VVS og blikkenslager VVS- og energimontør VVS- og energispecialist VVS-, tag og facademontør VVS'er VVS-montør Total Rustfast industrimontør Ventilationstekniker VVS og blikkenslager VVS- og energispecialist VVS'er Total Kilde: EASY-Px April Side 16 af 19

18 5.2 Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge Tabel 18: Antal virksomhedsadresser med godkendelse til at uddanne vvs-energilærlinge, fordelt på om virksomheden aktuelt har en lærling og virksomhedens region. Opgjort ultimo Region Har lærling Har ikke lærling I alt % med lærling Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Ingen info. om region % I alt % Kilde: EASY-P De geografiske virksomhedsadresser (p-numre) er fordelt på 911 virksomheder. 5.3 Ophævede uddannelsesaftaler Tabel 19: Ophævede aftaler Kode Betegnelse Aftale ophævet i prøvetiden 1130 Ophævet efter prøvetiden opsigende part uoplyst 1131 Ophævet efter prøvetiden efter gensidig aftale 1132 Ophævet efter prøvetiden ensidigt af virksomhed 1133 Ophævet efter prøvetiden ensidigt af elev I alt Kilde: EASY-Px 5.4 EUX Der er aktuelt kun 2 aktive EUX-uddannelsesaftaler, en på SDE og en på TEC. April Side 17 af 19

19 6 Metode og datakilder Datagrundlaget i årsstatistikken stammer hovedsageligt fra to kilder: 1. Erhvervsskolernes administrative system EASY-P. EASY-P er det sted, hvor praktikaftaler centralt indberettes af skolerne. I EASY-P er data ikke efterbehandlet på samme måde som i Databanken. Derfor kan der være forskelle mellem de to kilder. Der er ikke offentlig adgang til EASY-P-databasen. Læs mere her: 2. Praktikpladsstatistikken (PRK) i Databanken på Databanken er offentlig tilgængelig og kan tilgås på følgende webadresse: Praktikpladsstatistikken er udtryk for aftaleaktiviteten og ikke ensbetydende med antal elever. Det bunder bl.a. i følgende forhold, som vedrører ophævede uddannelsesaftaler og mix af aftaletyper: Ophævede uddannelsesaftaler: Ophævede uddannelsesaftaler medfører typisk, at eleverne tæller flere gange i praktikpladsstatistikken. Således gælder, at når en person indgår en ordinær aftale på fx Vvsenergiuddannelsen, afbryder aftalen og indgår en ny aftale af samme type på Vvs-energiuddannelsen senere, vil begge aftaler indgå i statistikken. Praktikpladsstatistikken fortæller således ikke præcist, hvor mange unikke cpr-numre der reelt er tilgået uddannelsessystemet i en periode. Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af udtræk fra erhvervsskolernes registreringssystemer EASY-A og EASY-P. Tallene er foreløbige og skal tages med det forbehold, at registeret løbende opdateres. For indgåede aftaler gælder, at én og samme elev kan indgå mere end én aftale. For ordinære kombinationsaftaler samt forløb bestående af korte aftaler medtælles kun den første aftale i forløbet. Forløbsbrud omfatter skift af uddannelse, som er defineret ved skift af CØSA-formål. Ved tilgangen af virksomhedsforlagt undervisningsforløb respekteres det, at én og samme skolepraktikelev kan påbegynde mere end én gang. Tilgang omfatter antal uddannelsesaftaler, der er indgået i perioden, som i denne publikation enten er måned, kvartal eller år. I bestandsopgørelser tælles hver elev kun én gang, og tællingstidspunktet er ultimo perioden, som i denne publikation enten er måned, kvartal eller år. Diskretionshensyn gør, at Undervisningsministeriet ikke offentliggør tal, hvor der er færre end 5 elever, men de indgår i totalerne. Dette indebærer, at totalerne i nogle opgørelser er højere end det antal, der fremgår af tabellerne. Praktikpladsstatistikken tæller på arkivskole, som er den erhvervsskole, hvor lærlingen har påbegyndt sin uddannelse. April Side 18 af 19

20 Øvrige kilder Der er i mindre omfang anvendt supplerende kilder, EASY-P og EASY-Px til uddrag af svendeprøvekarakterer, antal udlærte og virksomhedsgodkendelser til Vvs-energiuddannelsen. Det er hovedreglen, at datakilden er Databanken, hvor tallene er trukket i februar April Side 19 af 19

21 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf.:

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere