EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen"

Transkript

1 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg EUC Syd SDE - Odense Selandia Roskilde Tekniske Skole EUC Sjælland CELF

2 Årsstatistik for vvs ernes uddannelsesaktivitet i 2013 Udarbejdet i april 2014 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Beskæftigelse for udlærte Ledighed, Jobmuligheder Tilgang til VVS-energiuddannelsen Tilgang oversigt Tilgang fordelt på specialer Tilgang fordelt på skoler Praktikvirksomheds beliggenhed Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst SKP-elever Aftaletyper Bestand i gang på uddannelsen Bestand oversigt Bestand fordelt på specialer Bestand fordelt på skoler Praktikvirksomheders beliggenhed Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst SKP-elever, Aftaletyper, Øvrige tabeller Karakterer og antal udlærte svende, 2010 til Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge Ophævede uddannelsesaftaler EUX Metode og datakilder April Side 1 af 19

3 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Indledning Årsstatistikken er et supplement til de månedlige statistikker på evu.dk og indeholder derfor flere opgørelser. Årsstatistikken er primært baseret på martsopdateringen af Undervisningsministeriets databank 1. Øvrige datakilder er omtalt i kapitel 6. Figur 1: Seks indsigter Tilgang til uddannelsen er faldende Flest aftaler i Region Hovedstaden Nordjylland Uoplyst/ Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Andel af korte aftaler er stigende Andel lærlinge optaget i Skolepraktik er stigende 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel kvinder i gang med en Vvs-uddannelse Lærlinge optaget i 2013 med udenlandsk herkomst 0,5 % 8,6 % 1 Først i marts er statistikken for til og med forgående december, opgjort relativt sikkert. Derfor laves årsstatistikken på baggrund af martsopdateringen. April Side 2 af 19

4 Årsstatistikken er disponeret efter tilgang til uddannelsen (kapitel 3) og bestand på uddannelsen (kapitel 4). Desuden rummer kapitel 5 en række øvrige statistikker. 1.1 Sammenfatning 16 skoler udbyder Vvs-energiuddannelsen (se afsnit 3.3 Tilgang, fordelt på skoler side 6). I 2013 er der i alt indgået 526 nye praktikaftaler med VVS-energilærlinge. Det er 12% færre nye aftaler sammenlignet med 2012 (se afsnit 3.1 Tilgang oversigt side 5). Ved udgangen af december 2013 var der aktive uddannelsesaftaler. Det er 7% færre end året før (se afsnit 4 Bestand oversigt side 10). Der sker i 2013 en vækst i korte aftaler. I 2012 var ca. 13% af nye aftaler korte men i 2013 var det næsten 1 ud af 5 aftaler (19%) (se afsnit 3.7 Aftaletyper side 9). Der er aktuelt 2 aktive EUX-lærlinge (se afsnit 5.4 EUX side 17). 70% af virksomheder, som er godkendt til at uddanne lærlinge, har ingen aktive lærepladser (se afsnit 5.2 Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge side 17). Andelen af elever i skolepraktik er er steget fra cirka 14% i 2012 til cirka 21% i I 2013 var var der for hver elev optaget i skolepraktik knap fem nye praktikaftaler. I 2012 var der godt syv nye praktikaftaler for hver elev optaget i skolepraktik (se afsnit 3.6). I 2013 fik en større andel svende 12 i svendeprøven end tidligere år (se afsnit 5.2.1). Arbejdsløsheden er på vej ned (se afsnit 2 Beskæftigelse for udlærte side 4) og var ved udgangen af 2013 på 6,2 %. Arbejdsløsheden er størst i København. April Side 3 af 19

5 2 Beskæftigelse for udlærte Vvs-energiuddannede har ved indgangen til 2014 den bedste beskæftigelsessituation siden krisen med en ledighedsprocent på 6,2 for hele landet målt ultimo Til sammenligning er ledighedsprocenten for fx malere 16,2%. 2.1 Ledighed, Tabel 1: Ledighed opgjort ultimo året, i procent Ult Ult Ult Ult Nord-Midtjylland 9,6 7,1 5,8 5,0 Sydjylland-Fyn 9,5 7,5 8,9 5,3 Sjælland-Bornholm 9,8 6,6 6,6 6,3 København 13,7 6,9 7,3 7,8 Total 10,8 7,0 7,1 6,2 Kilde: Detaljer for år, uge 52 hvert år - Ledighedsprocenten er baseret på antallet af medlemmer af a-kassen minus efterlønsmodtagere. 2.2 Jobmuligheder På ams.dk/balance offentliggøres i januar og juni en oversigt over jobmuligheder for forskellige stillingsbetegnelser. Tabel 1 viser, at Arbejdsmarkedsstyrelsen aktuelt vurderer, at der særligt i Hovedstaden og Syddanmark er gode jobmuligheder for Vvs-montører 2. Tabel 2: Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering af jobmuligheder for VVS-energiuddannede* vvs-installatør vvs-montør vvs-tekniker Hovedstaden og sjælland Balance Mangel på arbejdskraft Balance Midtjylland Balance Mangel på arbejdskraft Balance Nordjylland Balance Balance Balance Syddanmark Balance Balance Balance Kilde: Bemærk at AMS opgør stillinger anderledes end de aktuelle uddannelsesspecialer. 2 Bemærk: Arbejdsmarkedsstyrelsens stillingskategorier svarer ikke til de aktuelle specialer. April Side 4 af 19

6 Tilgang - antal aftaler EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Tilgang til Vvs-energiuddannelsen Tilgangen til Vvs-energiuddannelsen var i 2013 den laveste opgjort i databankens historie. 3.1 Tilgang oversigt I tabel 3 nedenfor ses en månedsvis oversigt over tilgangen til VVS-energiuddannelsen. Det fremgår bl.a. at optaget i december 2012 og december 2013 var meget stort. Det hænger sandsynligvis sammen med nedsættelse (2012) og afskaffelse (2013) af præmiebonusordning til virksomhederne. Tabel 3: Vvs-energiuddannelsen januar 2005 til og med november 2013 Kvartal Måned Januar Februar kvartal Marts Total kvartal 3. kvartal April Maj Juni Total Juli August September Total Oktober November kvartal December Total Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databanken. Figur 2: Årlig tilgang til Vvs-energiuddannelsen 2005 til April Side 5 af 19

7 3.2 Tilgang, fordelt på specialer De største vvs-energispecialer er Vvs- og energispecialist samt Vvs og blikkenslager. Dette ses af tabel 4. Over tid ses det, at den relative tilgang til Vvs- og blikkenslagerspecialet er faldende (fx 25% i 2010 og 20% i 2013) mens Vvs- og energispecialistspecialet er stigende (57% i 2010 og 61% i 2013). Tabel 4: Tilgang, fordelt på specialer, Specialer Rustfast industrimontør Ventilationstekniker Vvs og blikkenslager Vvs- og energispecialist Vvs'er Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databanken. Note: P.g.a. databankens anonymisering summer søjler ikke altid til totaler. 3.3 Tilgang, fordelt på skoler TEC på Frederiksberg er den skole, som optager flest vvs-energilærlinge. Tabel 5: Indgåede aftaler, Vvs-energiuddannelsen Region Skole Campus Bornholm Nordsjælland Hovedstaden KTS TEC Total Herningsholm Learnmark Horsens Midtjylland VIA University College AARHUS TECH Total Nordjylland Tech College Aalborg Total EUC Sjælland Sjælland Roskilde tekniske skole Selandia - CEU Total EUC Syd EUC Vest Syddanmark HANSENBERG SDE Total Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databanken. April Side 6 af 19

8 3.4 Praktikvirksomheds beliggenhed Af de 526 nye aftaler er 186, svarende til 35%, indgået hos virksomheder i Region Hovedstaden. Tabel 6: Indgåede aftaler i regioner fordelt på praktikvirksomhedens beliggenhed Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Uoplyst/ ukendt* Total Kilde: Databanken. *Note: Ikke muligt at få oplyst region Figur 3: Andel af nye aftaler i 2013, fordelt på landsdele. Nordjylland Uoplyst/ Sjælland Hovedstaden Midtjylland Syddanmark April Side 7 af 19

9 3.5 Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst Som det fremgår af tabel 7, er der meget få kvinder, der uddanner sig inden for Vvs-faget. I flere år maskerer databanken statistikken, fordi der er færre end fem kvinder, som påbegynder uddannelsen. Dette sker også i 2013, hvor en særkørsel på baggrund af EASY-P dog viser, at fire kvinder påbegyndte en Vvs-energiuddannelse. Figur 4 viser, at andelen af lærlinge med udenlandsk herkomst er svingende fra år til år, men over tid er tendensen en stigning. Andelen af voksenlærlinge har været stigende siden Tabel 7 - Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst År Udenlandsk herkomst (%) Kvinder (%) Voksenlærling (%) Antal i alt ,5% - 25,8% ,2% - 29,4% ,7% 0,8% 27,4% ,3% 0,7% 30,7% ,6% 1,0% 26,5% ,6% 0,9% 24,5% ,0% - 21,9% ,3% 1,0% 22,8% ,6% 0,9% 25,6% ,2% - 26,1% ,6% - 28,9% 526 Kilde: Databanken Figur 4: Relativ udvikling i optaget af lærlinge med henholdsvis en udenlandsk herkomst og med status af voksenlærling (dvs. lærlingen er over 25 år) = indeks % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Udenlandsk Voksenlærlinge April Side 8 af 19

10 3.6 SKP-elever En større andel af nye lærlinge optages i skolepraktik 3, hvilket fremgår af tabel 8. Tabel 8 SKP-elever År Optaget i SKP Tilgang i aftaler Andel SKP 7% 3% 1% 3% 13% 16% 16% 14% 21% Kilde: Databanken og egne beregninger. Andel udregnet som Optaget i SKP /( Tilgang i aftaler + Optaget i SKP ) 3.7 Aftaletyper En større andel af nye VVS-lærlinge starter med korte aftaler, hvilket fremgår af tabel 9. Tabel 9: Aftaletyper, Aftaletyper Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Flex-kombiaftaler Korte I alt Kilde: Databanken 3 Ministeriet har omlagt statistikken. Praktikpladsstatistikken er fra og med januar 2013 opgjort på en ny måde. Det sker som led i Finanslovsaftalen for 2013 og delaftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som blev aftalt med et bredt flertal i Folketinget. De nye regler bag opgørelsen trådte i kraft pr. 1. januar Derfor adskiller tabel 8 sig en anelse fra tidligere årsstatistikker. April Side 9 af 19

11 4 Bestand i gang på uddannelsen Bestanden af aktive aftaler var ved indgangen til 2014 det laveste siden statistikken i Bestand oversigt Tabel 10: Vvs-energiuddannelsen måneder, fordelt på år, ultimo måneden, Kvartal Måned kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kilde: EVU s månedsstatistik, efter databanken. 4.2 Bestand fordelt på specialer Tabel 11: Bestand, fordelt på specialer, Speciale * Rustfast industrimontør Ventilationstekniker VVS og blikkenslager VVS- og energispecialist VVS- og ventilationsmontør VVS'er Total Kilde: EVU s månedsstatistik, efter databanken. April Side 10 af 19

12 4.3 Bestand fordelt på skoler Tabel 12: Bestand, fordelt på skoler, Region Institution Campus Bornholm Erhvervsskolen Nordsjælland Hovedstaden Københavns Tekniske Skole TEC Total Herningsholm Erhvervsskole Learnmark Midtjylland Horsens VIA University College AARHUS TECH Total Tech College Nordjylland Aalborg Total CELF EUC Sjælland Sjælland Roskilde tekniske skole Selandia - CEU Total EUC Syd EUC Vest Syddanmark HANSENBERG SDE Total Total Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databanken. April Side 11 af 19

13 4.4 Praktikvirksomheders beliggenhed Tabel 13: Praktikvirksomheder med igangværende aftaler, fordelt på regioner, Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Uoplyst/ukendt Total Kilde: Databanken. 4.5 Lærlingedemografi: Køn, alder og herkomst Mens andelen af lærlinge med udenlandsk herkomst er stigende, er den lille andel af kvindelige lærlinge faldende. Dette ses af figur 5. Tabel 14: Aldersfordeling for lærlinge med en igangværende aftale År Udenlandsk herkomst (%) Kvinder (%) Voksenlærling (%) Antal i alt ,3% 0,9% 23,0% ,8% 0,8% 26,9% ,8% 0,8% 25,5% ,2% 0,5% 27,7% ,4% 0,7% 28,1% ,6% 0,7% 27,0% ,9% 0,8% 25,0% ,4% 0,6% 23,1% ,6% 0,8% 23,5% ,6% 0,5% 27,9% ,1% 0,5% 31,5% Kilde: Databanken. Udenlandsk herkomst dækker over efterkommere samt født i udlandet. April Side 12 af 19

14 Figur 5: Relativ udvikling i lærlingedemografi ,00% 140,00% 120,00% 100,00% Udenlandsk Voksenlærlinge 80,00% 60,00% 40,00% Kvinder 20,00% 0,00% SKP-elever, Kun en relativ lille andel om end andelen er stigende er i skolepraktik. Tabel 15: SKP-elever, År I gang SKP ult Bestand Andel-SKP 2% 1% 0% 0% 3% 4% 4% 4% 6% Kilde: Databanken. 4.7 Aftaletyper, En stigende del af de igangværende aftaler er korte aftaler, hvilket ses af tabel 16. Tabel 16: Aftaler, fordelt på type, Aftaletype Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Flex-kombiaftaler Korte uddannelsesaftaler Total Kilde: Databanken. April Side 13 af 19

15 5 Øvrige tabeller 5.1 Karakterer og antal udlærte svende, 2010 til 2013 Antal udlærte svende fremgår af tabel 16, hvoraf karakterfordelingen også kan aflæses. Der blev i 2013 givet flere 12-taller end de foregående år. Dette er desuden illustreret i figur 6. Figur 6: Relativ karakterfordeling (pct.) for Vvs-energiuddannelsen Af figur 7 på næste side ses det, at det var det store speciale Vvs- og energispecialist der trak denne udvikling. April Side 14 af 19

16 Figur 7 Relativ karakterfordeling (pct.) for Vvs-energiuddannelsens specialer Tabel 17 er udgangspunktet for figur 7 og 8. April Side 15 af 19

17 Tabel 17: Karakterfordeling og antal udlærte svende ( ) fordelt på specialer År Speciale Karakter I alt udlærte Klima- og miljøtekniker Rustfast industriblikkenslager 2010 VVS og blikkenslager VVS- og energimontør VVS- og energispecialist VVS-, tag og facademontør VVS'er VVS-montør Total Klima- og miljøtekniker Rustfast industriblikkenslager Rustfast industrimontør Ventilationstekniker VVS og blikkenslager VVS- og energimontør VVS- og energispecialist VVS-, tag og facademontør VVS'er VVS-montør Total Rustfast industrimontør Ventilationstekniker VVS og blikkenslager VVS- og energimontør VVS- og energispecialist VVS-, tag og facademontør VVS'er VVS-montør Total Rustfast industrimontør Ventilationstekniker VVS og blikkenslager VVS- og energispecialist VVS'er Total Kilde: EASY-Px April Side 16 af 19

18 5.2 Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge Tabel 18: Antal virksomhedsadresser med godkendelse til at uddanne vvs-energilærlinge, fordelt på om virksomheden aktuelt har en lærling og virksomhedens region. Opgjort ultimo Region Har lærling Har ikke lærling I alt % med lærling Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Ingen info. om region % I alt % Kilde: EASY-P De geografiske virksomhedsadresser (p-numre) er fordelt på 911 virksomheder. 5.3 Ophævede uddannelsesaftaler Tabel 19: Ophævede aftaler Kode Betegnelse Aftale ophævet i prøvetiden 1130 Ophævet efter prøvetiden opsigende part uoplyst 1131 Ophævet efter prøvetiden efter gensidig aftale 1132 Ophævet efter prøvetiden ensidigt af virksomhed 1133 Ophævet efter prøvetiden ensidigt af elev I alt Kilde: EASY-Px 5.4 EUX Der er aktuelt kun 2 aktive EUX-uddannelsesaftaler, en på SDE og en på TEC. April Side 17 af 19

19 6 Metode og datakilder Datagrundlaget i årsstatistikken stammer hovedsageligt fra to kilder: 1. Erhvervsskolernes administrative system EASY-P. EASY-P er det sted, hvor praktikaftaler centralt indberettes af skolerne. I EASY-P er data ikke efterbehandlet på samme måde som i Databanken. Derfor kan der være forskelle mellem de to kilder. Der er ikke offentlig adgang til EASY-P-databasen. Læs mere her: 2. Praktikpladsstatistikken (PRK) i Databanken på Databanken er offentlig tilgængelig og kan tilgås på følgende webadresse: Praktikpladsstatistikken er udtryk for aftaleaktiviteten og ikke ensbetydende med antal elever. Det bunder bl.a. i følgende forhold, som vedrører ophævede uddannelsesaftaler og mix af aftaletyper: Ophævede uddannelsesaftaler: Ophævede uddannelsesaftaler medfører typisk, at eleverne tæller flere gange i praktikpladsstatistikken. Således gælder, at når en person indgår en ordinær aftale på fx Vvsenergiuddannelsen, afbryder aftalen og indgår en ny aftale af samme type på Vvs-energiuddannelsen senere, vil begge aftaler indgå i statistikken. Praktikpladsstatistikken fortæller således ikke præcist, hvor mange unikke cpr-numre der reelt er tilgået uddannelsessystemet i en periode. Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af udtræk fra erhvervsskolernes registreringssystemer EASY-A og EASY-P. Tallene er foreløbige og skal tages med det forbehold, at registeret løbende opdateres. For indgåede aftaler gælder, at én og samme elev kan indgå mere end én aftale. For ordinære kombinationsaftaler samt forløb bestående af korte aftaler medtælles kun den første aftale i forløbet. Forløbsbrud omfatter skift af uddannelse, som er defineret ved skift af CØSA-formål. Ved tilgangen af virksomhedsforlagt undervisningsforløb respekteres det, at én og samme skolepraktikelev kan påbegynde mere end én gang. Tilgang omfatter antal uddannelsesaftaler, der er indgået i perioden, som i denne publikation enten er måned, kvartal eller år. I bestandsopgørelser tælles hver elev kun én gang, og tællingstidspunktet er ultimo perioden, som i denne publikation enten er måned, kvartal eller år. Diskretionshensyn gør, at Undervisningsministeriet ikke offentliggør tal, hvor der er færre end 5 elever, men de indgår i totalerne. Dette indebærer, at totalerne i nogle opgørelser er højere end det antal, der fremgår af tabellerne. Praktikpladsstatistikken tæller på arkivskole, som er den erhvervsskole, hvor lærlingen har påbegyndt sin uddannelse. April Side 18 af 19

20 Øvrige kilder Der er i mindre omfang anvendt supplerende kilder, EASY-P og EASY-Px til uddrag af svendeprøvekarakterer, antal udlærte og virksomhedsgodkendelser til Vvs-energiuddannelsen. Det er hovedreglen, at datakilden er Databanken, hvor tallene er trukket i februar April Side 19 af 19

21 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf.:

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

El-nyhedsbrev marts 2015

El-nyhedsbrev marts 2015 El-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Vinderen af DM i Skills Statistik for Elektrikeruddannelsen Nyt om den nye Møder i hele landet om den nye Lancering af skuemesterportal Nyt fra kompetence udviklingsfonden

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

3. Praktik på erhvervsuddannelserne

3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3.1 Sammenfatning 113 3.2 Praktikpladser på virksomheder 114 3.3 Praktikpladser følger af vækst 12 3.4 Elever, der søger praktikplads 126 3.5 Elever i skolepraktik 137

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Løsninger til opgaveruvm s Databank

Løsninger til opgaveruvm s Databank Løsninger til opgaveruvm s Databank Opgave 1 Overgang til uddannelse (EOU) 1a. Gå ind på databankens hjemmeside http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmdataweb/maincategories.aspx? og vælg Overgang til uddannelse

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev december 2014

Vvs-nyhedsbrev december 2014 Vvs-nyhedsbrev december 2014 Indhold: Ny vvs-energiuddannelse på vej Statistik for Vvs-energiuddannelsen Misvisende udtalelser om ny elektrikeruddannelse DM i Skills 2015 Nyt AMU-overblik Det nye evukurser.dk

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK OG RØR Aftalen om forpraktik er indgået mellem TEKNIQ Installatørernes Organisation og henholdsvis Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk EI-Forbund. Spørgsmål til

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg AUB konference 1. september 2015 I forbindelse med AUB-projektet blev der afholdt en konference i Odense den 1. september om det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne. Jørgen T. Møller fra

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvalitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvalitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvalitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Anlægsstruktør. Stenhugger. Murer. Anlægsstruktør. Total BU. Tømrer

Anlægsstruktør. Stenhugger. Murer. Anlægsstruktør. Total BU. Tømrer Pr. 31/1. 2015 Stenhugger pr. 31/1. 2015 226 36 31 22 9 18 1.338 1.696 4.732 pr. 31/1. 2015 39 6 38 10 11 56 163 332 4.567 (med praktikplads) pr. 31/1. 2015 31 7 5 332 377 943 i skolepraktik pr. 31/1.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere