UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET"

Transkript

1 COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet for Budget, direktorat R "ressourcer", kontor R4 "IT-infrastruktur og brugerstøtte". 1. ARBEJDSOPGAVER Den udvalgte ansøger kommer til at arbejde i det direktorat, der har ansvaret for, at generaldirektoratet råder over alle nødvendige ressourcer til sine aktiviteter og kommunikerer hensigtsmæssigt vedrørende EU's budget og finansielle programmering, og nærmere bestemt i det kontor, der har ansvaret for infrastruktur, støtte og produktionsstyring af Kommissionens finans- og regnskabssystemer. Overordnet har kontoret til opgave at sikre kontinuiteten i det finansielle IT-system (ABAC) og deltage aktivt i udviklingen af næste generation af Kommissionens finansielle systemer. Den nye kollega skal navnlig bidrage til at udvikle næste iteration af de finansielle ITsystemers teknologistruktur. Han/hun skal også arbejde med at sikre kontinuiteten i de finansielle systemers drift. Som sine kolleger vil vedkommende være ansvarlig for at realisere konkrete delmål med hensyn til udviklingen af de finansielle systemer og for at sikre kontinuiteten i og den videre udvikling af de eksisterende systemer. Vi søger en dynamisk og motiveret medarbejder med en uddannelse på universitetsniveau på IT-området. Jobbet kræver bredt kendskab til IT-teknologier og -rammer. Vedkommende skal være god til at samarbejde, have gode evner inden for analyse og kommunikation og være initiativrig for at at kunne begå sig på dette meget komplicerede og særdeles vigtige område. Opgaver: systemingeniør Opgaverne består bl.a. i at: bidrage til udformning og gennemførelse af næste iteration af finansielle IT-systemer (ABAC) bidrage til velfungerende drift af organisationens finansielle IT-system bidrage til udviklingen og gennemførelsen af servicemanagementprocedurer i og på tværs af kontorer, der beskæftiger sig med IT bidrage til udvikling af nye teknologiske løsninger, der sikrer de eksisterende standarder med hensyn til stabilitet og support bistå med teknologisk ekspertise efter behov og bidrage til udarbejdelse af forslag tilrettelægge og/eller deltage i nødvendige møder samt koordinering og opfølgning aflægge rapport om, hvilke fremskridt der gøres med hensyn til initiativer, ud fra planer, der er opstillet på forhånd, og sikre realiseringen af standarddelmål efter behov bistå i forbindelse med en række IT-supportfunktioner, f.eks. ydeevnefejlfinding, overvågning af informationssystemer og håndtering af problemer i forbindelse med IT-support 1

2 koordinere konkrete opgaver vedrørende finansinformationssystemer med interne og eksterne leverandører. 2. KONTRAKTENS ART OG VARIGHED Den udvalgte ansøger kan få tilbudt en kontrakt som midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, jf. Kommissionens afgørelse af 16. december 2013, der omhandler politikker for ansættelse og anvendelse af midlertidigt ansatte 1. Kontraktens maksimale varighed vil også afhænge af de relevante bestemmelser i Kommissionens afgørelse af 28. april 2004, som ændret ved Kommissionens afgørelse af 16. december 2013, der omhandler den maksimale varighed af ansættelsen af ikke-fastansat personale (syv år over en periode på tolv år) 2. TJENESTESTED NIVEAU Bruxelles AD 5 (til orientering er den månedlige begyndelsesgrundløn på mellem 4 349,59 og 4 532,36 EUR). 3. ANSÆTTELSESKRAV 3.1. GENERELLE BETINGELSER Ansøgere skal opfylde kravene i artikel 12 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte 3, herunder kravet om at være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater EU-institutionerne fører en aktiv ligestillingspolitik og godkender ansøgningerne uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk oprindelse, social baggrund, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering SPECIFIKKE BETINGELSER KVALIFIKATIONER Ansøgerne skal ved ansøgningsfristens udløb have: en uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed, som er afsluttet med et eksamensbevis inden for informationsteknologi

3 ERFARING Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne som supplement til de kvalifikationer, der kræves i punkt 3.2.1, have mindst tre års erhvervserfaring fra fuldtidsarbejde inden for informationsteknologi, der tidsmæssigt skal ligge efter erhvervelsen af det eksamensbevis, der kræves under "Kvalifikationer" SPROG I henhold til artikel 12, stk. 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte skal ansøgerne have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af Den Europæiske Unions officielle sprog. Da engelsk anvendes i stor udstrækning inden for informationsteknologi på internationalt plan, og da størstedelen af IT-dokumentationen er på engelsk (f.eks. inden for forskning, semantisk teknologi og XML), skal ansøgerne have indgående kendskab til skriftligt og mundtligt engelsk for at opfylde tjenestens behov. Kendskab til fransk tæller positivt. 4. KOMPETENCER, DER TÆLLER POSITIVT Erfaring med support af finansielle IT-systemer, hvor der gøres brug af ERP-systemer, tæller positivt. Bred indsigt i IT suppleret med erfaring med innovativ IT-teknologi (mobilapplikationer og serviceorienteret struktur). Generelt kendskab til og erfaring med support af trestrenget og internetbaseret infrastruktur (databaseteknologi, webapplikationsservere, synkron og asynkron serverkommunikation) tæller positivt. Kendskab til forvaltningsrammer for servicemanagement udgør et godt fundament. 5. UDVÆLGELSESPROCEDURE Proceduren forløber i to særskilte på hinanden følgende faser: 5.1. FORHÅNDSUDVÆLGELSE Udvælgelseskomitéen, der er nedsat i henhold til artikel 2, litra c), i Kommissionens afgørelse af 16. december 2013, der omhandler politikker for ansættelse og beskæftigelse af midlertidigt ansatte, foretager en forhåndsudvælgelse på grundlag af de kvalifikationer og den erhvervserfaring, der beskrives i ansøgningsskemaet og begrundelsen. Udover ansøgningsskemaet og begrundelsen skal ansøgere også indsende officielle dokumenter, der bekræfter de oplysninger, der er anført i deres ansøgningsskema, dvs.: 3

4 - kopi af et dokument, der beviser statsborgerskab (id-kort eller pas) - kopi af eksamensbevis(er) for det krævede uddannelsesniveau - arbejdsattester, der dokumenterer længden af erhvervserfaring. Disse dokumenter skal klart vise funktionen, aktivitetsområdet, arbejdsopgaverne samt start- og slutdato og varighed af de enkelte perioder med erhvervserfaring, der skal medregnes i denne udvælgelsesprocedure. Til dette formål skal ansøgerne helst fremlægge arbejdsattester fra deres tidligere arbejdsgivere og den nuværende arbejdsgiver. Hvis det ikke er muligt, vil kopier af f.eks. følgende dokumenter kunne accepteres: arbejdskontrakter, ledsaget af den første og den seneste lønseddel og den endelige månedlige lønseddel for hvert af de mellemliggende år i tilfælde af en kontrakt af mere end et års varighed, officielle breve eller udnævnelser, ledsaget af den sidste lønseddel, redegørelse for beskæftigelsesperioder og skatteangivelser. Endelig accept af ansøgningen er betinget af, at den fornødne dokumentation fremlægges. Hvis disse dokumenter ikke er modtaget inden for den fastsatte frist, vil ansøgningen være ugyldig. Hvis ansøgerne er i tvivl om, hvilke dokumenter der skal fremlægges, og om deres dokumenter er gyldige, opfordres de til at kontakte sekretæren for udvælgelseskomitéen mindst ti arbejdsdage inden fristens udløb via fællespostkassen på følgende adresse: Målet er at sætte ansøgerne i stand til at fremlægge komplet og fyldestgørende dokumentation inden fristens udløb. Den ansøger, der tilbydes job, vil på et senere tidspunkt blive bedt om at fremlægge originalerne af alle de krævede dokumenter med henblik på godkendelse UDVÆLGELSE Ansøgere, der kommer igennem forhåndsudvælgelsen, vil blive indkaldt til en samtale for at blive objektivt og upartisk vurderet og sammenlignet på grundlag af deres kvalifikationer, erhvervserfaring og sprogkundskaber som anført i denne meddelelse. Ansøgere, der ikke har bopæl i Bruxelles, vil få tilbudt et interview via videokonference i en af Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne eller i en af EU's delegationer i tredjelande. Listen over egnede ansøgere vil omfatte mindst én egnet ansøger og være gældende i højst to år. Listens gyldighed kan forlænges. 6. ANSØGNINGER Udfyldt ansøgning og begrundelse for ansøgningen sendes til følgende adresse: Ansøgerne anmodes om at sende deres ansøgning i én i zip- eller pdf-format på under 1 Mb for ikke at overbelaste fællespostkassen. 4

5 Ansøgerne vil ikke kunne ændre i deres oplysninger vedrørende opfyldelse af udvælgelseskriterierne efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgere skal anvende fællespostkassen til al korrespondance med udvælgelseskomitéen og til alle anmodninger om oplysninger. Ansøgningsfristen er den

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

AFGØRELSE Nr. 118/08

AFGØRELSE Nr. 118/08 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION AFGØRELSE Nr. 118/08 VICEGENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til Rådets forretningsorden, særlig artikel 23, og ud fra følgende betragtning:

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal & Filipsen ApS Grafisk Enhed 06-25 Copyright

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT?

ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT? 2012 ISSN 1831-0796 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Særberetning nr. 25 ER DER INDFØRT VÆRKTØJER MED HENBLIK PÅ AT OVERVÅGE, OM MIDLERNE FRA SOCIALFONDEN TIL ÆLDRE ARBEJDSTAGERE ANVENDES EFFEKTIVT? DA Særberetning

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: Annonce Ansvarlig

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere