Har Du Hvad Der Skal Til For At Være CPO?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har Du Hvad Der Skal Til For At Være CPO?"

Transkript

1 KNIGHT ACADEMY Your Education becomes Our Responsibility LIVVAGTSUDDANNELSEN GRUND FORLØBET Har Du Hvad Der Skal Til For At Være CPO? If you do... then prove it by joining the Knight Academy!

2 Indholdsfortegnelse Indhold Beskrivelse af uddannelsen. Side- 03 Formål med uddannelsen Side- 03 Knight Academy undervisningskoncept. Side- 04 Uddannelses indhold Side- 07 Elev bedømmelser Side- 09 Elev forudsætninger Side- 10 Pris og betaling Side- 11 Knight Academy kontaktdetaljer Side- 12 Tilmeldingsblanket Side- 13

3 Beskrivelse af uddannelse og formål. Kort beskrivelse af uddannelsen: Grunduddannelsen er et 22 uger langt forløb og er baseret på en 37 timers uge med enkelte weekend øvelser. Du vil under denne uddannelse blive undervist i alle aspekter af livvagtens arbejde dvs. alt fra første klient interview til fuld operationsstyring. Uddannelsen er tilrettelagt så du opnår et niveau hvor du kan varetage og forestå sikkerheden i lande med trusselsbillede svarende op til Sydamerika, Østeuropa eller et hvert andet ikke krigsbetonede land. Der er på uddannelsen også sat fokus på at lære eleven ledelse, administration og undervisning så eleven efter endt uddannelse kan fungere som privat sub kontrakter, Teamleader eller selvstændig erhvervsdrivene. Uddannelsen er så alsidige og kompetence givende at det er lige så meget en sikkerhedsspecialist uddannelse som livvagt uddannelse hvorfor de fleste i sikkerhedsbranchen vil kunne få og gøre gavn af denne uddannelse. Forløbet er sammensat så største delen af den teoretiske undervisning er koncentrerede omkring begyndelsen af uddannelsen for på den måde hurtig at opnå en dyb baggrundsviden og forståelse af de forskellige fag og arbejdsområder inden for livvagtsbranchen. Den teoretiske undervisning er fuldt op af en praktisk gennemgang og uddannelsen hovedformål er at gennem gentagende gange at gennemføre den praktiske undervisning på en så virkeligheds realistisk måde der skal simulere de faktiske måde og metoder en livvagt arbejder på. Dette medvirker at eleven efter endt uddannelse har opnået en vis praktisk erfaring og rutine i arbejdet som livvagt. Dette er særligt vigtigt i det videre forløb med at skulle ud at finde arbejde her vil vores elever gennem særlige uddannelsespapir kunne dokumenter praktisk erfaring og en vis rutine. Formål med uddannelsen: At sætte eleven i stand til at kunne arbejde med personbeskyttelse som individ og/eller, i en hvilken som helst position i et større eller mindre team. At sætte eleven i stand til at kunne opsætte og styre en fuld operation helt fra det indledende interview af klient til slut briefingen. At sætte eleven i stand til på en sikkerheds fuldt forsvarlig måde at kunne operer i miljøer/områder med mellem til høj risiko eksempelvis øst Europa, Mexico, eller et hvilken som helt land uden krig. At sætte eleven i stand til at kunne arbejde med alle under grupper af livvagts faget eksempelvis surveillance detection, Residenctial security, og IED afsøgninger. At give eleven erfaring og rutine gennem gentagende gange at udføre den praktiske del af modulerne. At lære eleven ledelse, administration, og undervisning så eleven kan starte en selvstændig karriere

4 Knight Akademiets Undervisningskoncept Knight Akademiets Special Forces Træningskoncept: Knight Akademiet følger det gennem prøvede og testede koncept af Crawl-Walk-Run hvilket betyder at for hver et træningsscenarie forklarer vi først teorien bag i detaljer, derefter demonstrer vi scenariet sammen med eleverne efter dette dirigerer og observere vi mens eleverne tester deres færdigheder igen og igen. Dette træningskoncept har været standartmetoden brugt af eliten, specialenheder gennem årtier. Alle Knight Academy træningsmoduler består af tre specifikke faser: Kerneteorifasen Består af højt researchede lektioner, hvor der enten bruges visuelle hjælpemidler og/eller rør og prøv inklusiv løselig tid til elevspørgsmål og svar. Elevernes forståelse af den underviste teori bliver gentagende gange testet under kurset. Demonstrationsfasen Under denne fase vil instruktøren/underviseren fysisk vise hvordan man sikkert udfører de fysiske dele af modulet og walk and show de ikke-fysiske aspekter. Dette er gjort med fuld medvirkning fra eleverne og åben mulighed for spørgsmål og svar. Udførelsesfasen Under denne fase skal eleverne udføre modulet/faget gørende brug af både deres hukommelse af den viden der blev undervist i teorifasen og deres visuelle hukommelse af demonstrationsfasen. Alle Knight Akademiets fysiske øvelser følger crawl-walk-run konceptet, og således vil eleven gentage øvelsen med øget fart, indtil den har nået et professionelt niveau af færdigheden.

5 Vores Dag til Dag Træningsproces: Hver dag vil bestå af en eller flere specifikke moduler, som er direkte relateret til arbejdet som livvagt. Knight Akademiets træning lægger vægt på at undervise og teste eleverne i alle elementerne af industrien, samt at give eleverne vital viden som skal holde dem i sikrere og i live, selv i kampscenarier. Morgen 07:00 til ~10:00 Mange dage starter typisk med fysisk kamptræning. Efter bad og morgenmad vil eleven blive undervist i modulspecifikke teorilektioner efterfulgt af muligheden for at stille spørgsmål. Efter en kort pause vil eleven deltage i en demonstration af det netop underviste materiale, så eleven kan få en bedre praktisk forståelse af de nyligt lærte taktikker og teknikker. Formiddag 10:00 to ~12:00 Efter frokost vil eleven få tid sammen med de øvrige elever for at forberede og planlægge det praktiske træningsscenarie og derefter teste sig selv og de andre elever under vejledning og observation af Knight Academy instruktører eller undervisere. Eftermiddag 1200 to ~16:00 Elevens dag vil ende med teorilektioner, for at færdiggøre det specifikke modul. Hver dag afsluttes med en Team leader -debriefing. Senere i forløbet vil eftermiddagen typisk gå med at opbygge praktisk erfaring og rutine. Eleven vil tage del i realistiske trænings øvelser: Hver specifikt modul vil blive integreret ind i en praktisk live øvelse som eleven vil tage del af under uddannelsen. Øvelserne finder sted både på uddannelsesstedet og andre lokaliteter, og indeholder flere scenarier som et livvagts team kan møde i virkeligheden. Nøgle ordet her er realistiske øvelser, så eleven skal være opmærksom på at denne både vil opleve fysiske og mentale belastninger samt møde udfordringer denne med største sandsynlighed aldrig har oplevet før. Men en ting er sikkert: du vil forlade Knight Academy grunduddannelse, velvidende at du har lært at håndtere fare på sådan en måde at du vil kunne sikre din klients, dit teams og din egen sikkerhed, selv i områder med høj risiko. Dit Knight Academy diplom, som tilkendegiver dine egenskaber som livvagt, vil blive certificeret af professionelle og erfarne instruktører. I tillæg vil du rejse afsted med nyfundet selvtillid, egenskaber og stolthed i at vide at du succesfuldt har gennemført et af de mest krævende og realistiske CP uddannelser tilgængelig for den private sektor.

6 Hvorfor Knight Akademiet Benytter Dette Trænings Koncept: Vi tror på at denne hands on the job træning videre giver langt mere erfaring og ikke mindst praktisk erfaring til eleven, kontra blot at studere manualer og deltage i klasseundervisning time efter time som så mange andre CP kursusudbydere gør. Faktum er at der ingen belønning er til dem der bliver nummer to i en Close Quarter battle, hvilket er grunden til at Knight Academy kurser og uddannelser er strengt beståede eller dumpede. For i den rigtige CP verden er der ingen genvej til at kunne beskytte en anden persons liv, enten har du det i dig eller også har du det ikke. Hvis du består denne uddannelse ved du, du har det! Knight Academy Diplomer: Knight Academy burger et træningskoncept oprindeligt udviklet til 22-SAS i alle vores kurser og uddannelser. Kombinationen af Knight Academy instruktørernes store operationelle erfaringer og det SASgennemprøvede og testede træningskoncept, sikrer at eleverne vil modtage en meget realistisk og professionel uddannelse. Ydermere vil du have et diplom som du fuldt ud har fortjent i blod, sved og tårer og du kan være stolt af at vide at du hører til en elite gruppe af CP-operative. Knight Academy Instruktøren & Eleven: Under kurset vil eleven være under direkte tilsyn af meget erfarne, operative og professionelle instruktører. Knight Academy instruktørerne vil instruere eleverne i hvordan man opsætter en hel CP operation, fra begyndelsen af det indledende interview med klienten til slut på opgaven, og eleven skal give sin sidste briefing til klienten. Alle Knight Academy instruktører har stor erfaring i hver deres felt. Eleven vil derfor lære fra personer der gentagende gange i skarpe situationer har afprøvet netop det de underviser. Så hvis det er vigtigt for dig som elev at din instruktør skal have real world CP-erfaring er Knight Academy et naturligt valg som din træningsudbyder.

7 Uddannelses indhold Knight Akademiets grunduddannelse til livvagt består af 14 kernemoduler der hver især består af flere sub-moduler og fag. Modulerne vil blive undervist i en given rækkefølge under uddannelsen, hvor hvert modul/fag komplementerer de fag og moduler der er undervist før dette, og derigennem skaber en komplet uddannelse. Moduler & Fag uddannelsen: Herunder vil du finde en liste med alle de specifikke kernemoduler og de fleste sub-moduler og fag som vil blive undervist under uddannelsen: Basis Close Protection Introduction & History of Close Protection, Case & Country Threat Assessments CPO Skills & Use of Force Communication Embus/Debus & Formations Client Interview & Advanced Profile Terrorism Awareness & Counter Terrorism Terrorist Planning Process Terrorist Case Studies Kidnap & Extortion Threats wheel Of terror High Risk Close Protection Personal Security Detail Tactics Counter Assault Team Tactics Concealed & Open use of Firearms Ambush drills and Escort procedures CP Operations Management Contracts, Insurance & Equipment Operations Management Orders, Briefings & Communications Residential Security Team Residential & Compound Security Planning Security Guarding Procedures Control-Room & Ops-Management hotel Security Check point

8 Navigation Map reading Compass Navigation sign in the nature Security Advance Party Reconnaissance & Route Planning Venue Specific Security Planning Driving Ramming, push out, PIT Manoeuvres Mobile Security & Convoy Driving CP Driving & Evasive Manoeuvres IED Prevention & Detection Improvised Explosive Device Awareness Basic Use & Handling of Explosives IED Letter-bombs & Interior Searches IED Exterior & Vehicle Searches IED Standard Operational Procedures Counter Surveillance Measures Covert Surveillance Theory Surveillance Detection Theory & Routes Electronic Espionage Counter Measures Psychical Training & Education Hand-to-Hand Combat Defence against Impact & Edged Weapons Disarming of Firearms Swimming & lifeguard training Trauma & Casualty Care Tactical CP Trauma Care Tactical Casualty Evacuation Medical Emergencies & First Aid Fire Fighting Basic fire theory Basic Fire fighting Fire fighting material CP Training Exercises Client Professional & Leisure Activities Client Residential & Rural Activities

9 Elev bedømmelser Vurdering af Elevernes Færdigheder: I tillæg til den viden og de færdigheder eleven lærer i kernemodulerne, vil eleven også blive bedømt på individuel presteren, samt elevens evner til at arbejde i et team. Knight Academy instruktørerne vil bedømme eleverne i følgende færdigheder og personlige styrker: Motivation Selvdisciplin Våbenhåndtering Opmærksomhed Initiativ Ubevæbnet nærkamp Aggression Teamwork Selvtillid Selvkontrol Udholdenhed Køreegenskaber Interviews: Eleven vil løbende under uddannelsen have interviews med en instruktør som fortælle om det går planmæssigt frem eller om der er områder der skal forbedres. Eksamener Eleverne vil være under konstant evaluering under forløbet og vil blive vurderet på både deres arrangecement og præsterende i undervisningen. Der er skriftlige eksamener eller afkrydsningsskemaer til alle fag samt der er praktiske prøver som enkel person og som del i gruppe, i den samlede Vurdering indgår også en række hjemmeopgaver og den afsluttende øvelse som strækker sig over 1-2 døgn. Diplomer og uddannelses papir Beståede Elever vil modtage Knight Akademiets Diplom for Livvagtsuddannelse på engelsk og dansk. Samt en skriftlig udtalelse således også på dansk og engelsk foruden dette vil der blive lavet et erfaring og rutine diplom der skal dokumenter at eleven har en vis erfaring og rutine i udvalgte emner.

10 Elevforudsætninger Vi har ikke de store krav til eleven forud for begyndelse af uddannelsen. Vi afholder dog visitations samtaler for at sikre at de elever vi optager er af en vis modenhed og gjort af de rette holdninger. Samt at motivationen og grunden til at eleven ønsker denne uddannelse er baserede på fornuftige og realistiske grundlæg. Elevforudsætning For at kunne blive optaget på uddannelsen skal følgende være opfyldt: Have ren straffeattest Kørekort minimum kategori B Tale, læse, skrive og forstå dansk Tal, læse og forstå engelsk Have gennemført en visitationssamtale og vurderet egnet til gennemførelse af uddannelsen. Det forventes desuden at eleven på mødedagen er i en fornuftig fysiskform. Ikke lider af alvorlige fysiske skader der forhindre deltagelse i øvelser (enhver skade også gamle alvorlige skader skal oplyses under visitationssamtalen)

11 Pris og Betaling Pris for uddannelsen. Uddannelsen har en vejledende salgspris på danske kroner. Dvs kr. om ugen. Denne pris inkludere alle uddannelsesmaterialer, øvelser og undervisning, der er altså ingen yderlige udgifter forbundet med uddannelsen. Der er mulighed for rabat ved gruppetilmeldinger og uddannelses løsninger til virksomheder. Betaling. Ved tilmelding indbetales minimum 2/3 af den aftalte kursus pris. Den resterende 1/3 indbetales senest 14 dage før uddannelses start. Her er så ledes tale om forudbetaling og dette er gældende for både private, virksomheder og institutioner. Ved forhindret fremmøde eller sygdom overføres betalingen til næste forløb. SU under uddannelse. Der arbejdes lige nu på at få uddannelsen godkendt til SU dette vil medføre at der er mulighed for at kunne modtage SU under uddannelsen. Vi forventer at have dette afklaret snarest. Personel i forsvaret. For personer ansat i forsvaret er der mulighed for at kunne benytte jeres CU opsparing til betaling for uddannelsen. Og der er således lavet en rabat ordning til ansatte i forsvaret der resultere i en uddannelses pris på Kr. For mere information omkring benyttelsen af CU kontakt da CU vejlederen på den kaserne du er ansat på. Uddannelses støtte. Der er for nogle personer en mulighed for betaling eller støtte her til gennem det lokale jobcenter, din kommune eller din a-kasse.

12 Knight Academy Kontakt information Knight Academy Rismosevej Viby J Tlf.: mail: Web.

13 Tilmeldingsblanket Navn: Cpr. Nr.: Adresse: Adresse: Land: Nationalitet: Pasnummer: Udløbsdato: Mobil tlf.: Hjemme tlf.: Civil Status: Børn: Kørekort nr.: Sprogkundskaber: Uddannelse/r: Tidligere straffet: Brug af medicin: For hvad: Skader: Militær erfaring: Rang: Aftrådt: Specielle militære færdigheder: Våben kendskab: Kendskab til eksplosiver: Kort beskrivelse af dig selv: Hvorfor vil du være livvagt?: Signatur: Dato:

Personbeskyttelse og -eskorte

Personbeskyttelse og -eskorte Personbeskyttelse og -eskorte Analyse af jobområdet September 2010 Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse

Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse informationshæfte Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse Du lærer en suveræn

Læs mere

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Velkommen! Du er sikkert interesseret i massage og helst god massage. Vil du have en uddannelse hvor vi både

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable.

LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable. LSV Group A/S LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable. Effektive og rentable processer skaber grobund

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse EXPANDs grundlæggende coachuddannelse Danmarks første ICF ACSTH godkendte coachuddannelse Vores grundlæggende coachuddannelse henvender sig til dig, der stiller krav til din uddannelse: den skal være professionelt

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere

VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016

VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016 VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016 SPROGKURSER DANSKKURSER SKRIFTLIG KOMMUNIKATION PRÆSENTATIONSTEKNIK PERSONLIG UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBNE HOLD Introduktion

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere