Om mit indlæg i PDF-format.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om mit indlæg i PDF-format."

Transkript

1 Om mit indlæg i PDF-format. Genresourseudvalget har bedt mig lægge hele indlægget ud, da mange af mine kommentarer ikke kom med ved selve præsentationen. Disse er nu tilføjet, dels som uddybende tekst, dels for at kæde en mundtlig præsentation sammen i skriftlig form. Jeg håber at læseren vil tilgive mig, at det stadig kan være svært at følge en rød tråd fra start til mål. Men derimod er der en blå endog meget tydelig blå tråd havet! Fårene følges fra naturgræsning ved havet til markedsføring på havet! I øvrigt også velkommen til Sheep-Isle. Her kan du finde næsten alt om Nordens Oprindelige Får Også her, er den blå tråd tydelig.

2 Får i helårs-udedrift Om fordele og ulemper ved markedsføring af kød, skind og uld fra udedrift. Et indlæg i tekst og billeder uden enkle løsninger, men forhåbentlig - til inspiration! Et indlæg af Kjeld Malthe-Bruun, sheep-isle Fåreholderens stærke og svage sider Fåreholder Fåreavler Adfærd Flokinstinkt Lederfår Udedrift Skind Uld Korte haler Avl Produktion Indvoldssnyltere Staldsystemer Foder lange haler

3 Min baggrund Foto herover: I midten min kone og til venstre min lærermester Ottar Hagen, som har lært mig alt om får og hyrder i i fjeldet idag og i gamle dage. Ryfylkeheiene er en sydvestlig udløber af Hardangervidda. I klart vejr kan man skimte Norskehavet længst ude i horisonten mod vest. Foto herunder: Ca. 80% af alle får i Norge er i dag slået sammen under navnet Norsk Kvit Sau NKS. Dette er stort set alle langhalede racer. De resterende er korthalede racer som gammalnorsk sau (villsau) og spælsau, samt nogle få procent importerede langhalede som f. eks blackface m. fl. I gode fjellbeiter er NKS den mest produktive, medens spælsauen og villsauen klarer sig forholdsvis bedst under dårlige forhold.

4 Norsk fjellbeite Ettersanking i heiene

5 Foto herover Her en lille flok moderne spælsau som ikke er kommet med ved hovedsankingen. De er på vej mod vest, og vil selv kunne finde hjem efterhånden som efterårets første sne lægger sig ( 600 moh.) 95 Procent af spælsauen i Norge er såkaldt moderne spælsau. Flere importer fra Island (1971 og 2001) har medført en større, hvid og mere kødfuld spælsau, men også med tab af gamle værdifulde egenskaber som god uld og flokinstinkt. En lille gruppe fåreholdere har holdt fast ved den gamle farvede type fra før 1971 ofte med horn. Denne nu historiske type er under NGH s (Nordisk Genbank, Husdyr) liste over truede fåreracer. Der findes i dag små 1000 moderfår. Den kaldes officielt: Gamalnorsk Spælsau. De fleste spælsau i Danmark er af gamalnorsk type, dog opblandet med 5-10 % islandsk blod. En del heraf helt tilbage fra 1928!! Foto herunder Alle får som tilhører sankelaget jages ned i Krokeholet, og derefter går turen igen opover fjeldet langs driftevejen til den første hytte hvor vi overnatter med får. Læs historien om Driftevegen på Krokeholet med Danskestrædet

6 Villsau Foto herover Dette foto er som skabt til at skabe forvirring!! Officielt findes ikke noget som hedder villsau Villsau er en driftsform som er klassisk på den Norske vestkyst. Fårene lever vildt hele året. Racen hedder Gammel Norsk Sau. I århundreder, muligvis endnu længere tilbage i tiden, har gammel Norsk Sau tilpasset sig barske norske forhold langs kysten med lyng og tang på hovedmenuen. Villsaudrift findes også på store dele af Færøerne, samt på North Ronaldsay, på Orkney-øerne. (North Ronaldsay Native Sheep) Spælsauen er en blanding af tamsau og villsau fra omkring Det er ganske tankevækkende at spælsauen i løbet af små 100 år har tabt en hel del vigtige egenskaber i hænderne på fåreavlere. Den vil ikke længere kunne overleve den norske vestkyst uden en ny tilpasning. På fotoet ses Gamalnorsk Spælsau fra øen Hjelm i Kattegat til venstre, og til højre Gammel Norsk Sau fra Sør-Trøndelag kysten.

7 Om Gamalnorsk Sau (Villsau) For at sælge lam som villsau skal en lang række krav være opfyldt f. eks: Lammet skal have levet ude hele livet, dvs. i villsaudrift. Det vil i praksis sige på hede og strandarealer langs den norske vestkyst. Norsk villsaulag varetager villsauholdernes interesser. F. eks kan kun lam under 14 kg slagtevægt sælges som villsau og dermed opnå ca % højere pris.

8 Gudmund H. K. Niclasen, Færøerne. Citat: Grunden til, at der kun er et lam på fåret, er uden tvivl, at vi fodrer dem så lidt som muligt. At vi fodrer dem så lidt, er til dels for at hærde bestanden, så den klarer sig bedre om vinteren. Det viser sig nemlig, at hvis man er nødt til at tage et får hjem om vinteren, har det svært med at klare sig ude næste vinter. Det er måske kommet alt for let til føden. En anden grund til at fårene bliver fodret så lidt, er for at de ikke skal ligge i underhaugen ved fårehusene, men skal op i fjeldet så vidt muligt for at finde føde. Gudmund er fåreholder på Færøerne og skribent på Sheep-Isle. North Ronaldsay Native Sheep

9 Naturgræsning på Lilla Karlsö Denne ø ved Gotlands sydvestkyst er et af de bedste eksempler på naturgræsning vi har i Norden. Græsningen af øen fortaber sig i tidernes tåge måske helt tilbage til bronsealderen. Lilla Karlsö rummer i dag ca. 350 autotrofer, hvoraf de fleste er afhængige af afgræsning. Generation efter generation af fåreholdere har været naturnære, og erfaring og udmyghed må have været ledetrådene i den altid vanskelige balance der råder på naturarealer, hvor vi mennesker har et eller andet mål! I dag udføre familien Hjernquist denne svære balance med meget varsom hånd. Rent teknisk er det en stor flok gutefår som udføre græsningen. Læs mere om Naturbete med gutefår af Björn Hjernquist. -eller besøg Lilla Karlsö på nettet:

10 Hvad er ren naturgræsning? En driftsform, hvor fårene går ude hele livet. En driftsform som giver får fri adfærd. En driftsform, hvor fårene finder al føden, år efter år, incl. mineraler på det samme areal. En driftsform uden brug af ormemidler. En driftsform hvor traditionel fåreavl ikke er mulig. Naturgræsning eller naturpleje? Naturgræsning er et neutralt udtryk. Får græsser naturarealer, ikke som et redskab, men som et dyr med egen værdiskabning. Naturpleje udtrykker, at får er et redskab. Dette er under vanskelige forhold umuligt. (Den Jyske hede, indlandsklitter). Dagens danske får kan vanskeligt overleve ved ren hedepleje.

11 Ormemidler Ved helårs naturgræsning er ormemidler ikke acceptabelt. Ved akut angreb af parasitter må hele flokken behandles på stald og ikke genudsættes før efter min. 3 uger. Fårenes parasittryk kan nedsættes ved: A. Lavt antal dyr pr.ha, særlig ved monotone områder B. Stor variation i vild flora C. Får der græsser højt (Brændenælde, tidsler, buske) Naturgræsning på Arnakke Etableret 2001, 22 ha. Samarbejde mellem lodsejer, amt og fåreholder. Fårene: Største plus er kystnærhed, med salt, tang, mineraler og rigeligt vinterfoder. Ca vinterfår.

12 Nordic Native Sheep Vinterbeite

13 Vintergræsning Sommergræsning har lav effekt på pleje af naturen. Vintergræsning har god effekt. Fårene er presset til bark, knopper, bær, lyng, buske m. m. Danske får er generelt dårligt tilpasset til vintergræsning, og kødet er overhovedet ikke tilpasset moderne standardisering. Driftsformens + er og er Får i vilddrift eller på store indhegnede områder etablerer sig i en stor flok med lederfår, og får alle adfærdsmæssige hensyn tilgodeset. Dermed bliver de lette at håndterer. Ingen mulighed for tilpasning til moderne standardisering. Skind uld og kød fra naturnær produktion har meget svingende kvalitet Løsning: Klokkeklar baggrundshistorie med lokal afsætning.

14 Lammeproduksjon i forhold til kroppsvekt hos sau. Mastergradsoppgave av Marie Lillehammer, NLH 2004 Forord, citat: Jeg har valgt å konsentrere meg om produksjonseffektivitet som mål på sauenes lønnsomhet. Dette har sin basis i ressursøkonomi. Konklusion, citat: Spælsauen er i dag den mest produksjonseffektive sauen i Norge. Dette skyldes først og fremst at den er lettere enn NKS. Den beste løsningen kan være å bruke spælsauer, siden disse allerede er lettere enn NKS, og er de mest effektive målt i kg. avvendt lam pr. kg. metabolsk søyevekt. Oppgaven kan læses i sin helhed på:

15 Her har vi et problem!

16 Foto herover og herunder. De ofte betydelige problemer som opstår i Danmark omkring naturgræsning med får kan skyldes manglende fornemmelse og hensyntagen til fårs egenart. I nogle nordiske nabolande som f.eks Færøerne, har man desuden 1000-årig tradition for får uden hegn. Et klassisk mønster er inmark og udmark Fårene er som oftest hele året i udmarken, hvor der normalt råder organiserede forhold flokkene i mellem, således at det er ret enkelt for fåreholderen at checke hvis får er hvis. (Som i Ryfylkeheiene!) Får, og da især det oprindelige nordiske får (korthalefåret) synes at have behov for at finde føden over store afstande, og især en meget varieret føde. I Danmark er får næsten altid forment adgang til strandarealer pga. andre hensyn som f.eks turister, fiskere osv. Fårene her luftes en gang eller to om ugen. De kan stort set finde alt hvad de har behov for på stranden. Vil man undgå forskellige sygdomme er Artificielle tilskud med mineraler, sliksten og lignende en dårlig løsning. Nationalparker, som omtales senere, kan være en mulighed, hvis man vil undgå en lang række klassiske og menneskeskabte problemer med fårehold. Tang og saltvand

17 Markedsføring for viderekomne!

18 Råvaren til gourmet-tallerkenen Dyrevelfærd ved transport Får og lam fra udedrift er ikke vant til at blive håndteret. Derfor rummer konceptet helt specielle hensyn. Alle får/lam ankommer til slagteriet i Knebel i en særlig bygget trailer med 3 bokse, for ikke at sammenblande flokkene. (I alt ca dyr) Normaltid for transporten er ca. 30 min. Max ca. 1 time 30 min. Dyrlæge er varskoet på forhånd. Umiddelbart efter dyrlæge-check starter slagtningen. Traileren er beregnet til at stå ude i indhegningerne. Fårene vænnes til traileren ved fodring med hø de sidste 14 dage.

19 Dyreétik ved slagtningen Traileren har en nedfældbar bagplatform som passer sammen med slagteriet. Fårene bedøves med el eller boldtpistol på platformen, og hejses herefter med travers for afblødning. Dette moment er et ingenmandsland. Ingen med kendskab til aflivning af får har hidtil kunnet komme med en patentløsning som kan nedsætte dyrenes stress til noget som ligner 0! Nøglepersonen Chefkok Søren Jensen: Råvaren skal i fokus. Kun får fra naturgræsning. Det må gerne smage får. Det skal stå på menuen, at det er får. Personalet ombord i færgerne skal være positive og velinformeret. Bedst mulige dyreétik under transport og slagtning. Samlenavn: Nordens Oprindelige Får fra farvandet.

20 Krydderurtefarseret Fårebryst Gourmetgæst sidste år ved påsketid: Dette er jo bare almindelig rullepølse! Problem: Hyrdens fejl! Dårlig kommunikation mellem slagter og kok. Fårebrystet forsvandt med det samme fra menuen! Nogle + er ved nicheproduktion Fåreholderne Afsætning af fårekød som gourmet-produkt. Direkte kontakt med forbrugeren. Sæson-produkt (vinterhalvåret) Høj pris i forhold til traditionel marked. Mols-Linien Gennemskuelighed Nærhed (får fra farvandet) Kan påvirke råvarens fremstilling. PR-back-up. God og enkel historie til passagererne.

21 Fra Kattegat til Nordsøen

22 Nationalparker Oplagte områder for fremtidens naturgræsning med får. Det vil kræve får med gamle dyder som lederfår, flokinstinkt, moderegenskaber m. m. Det vil kræve en helt anden markedsføring af kød, uld og skind. Det vil kræve en helt ny uddannelse: Til Fårehyrde

23 Gæst i fremtidens Nationalpark Hvad vil han/hun opleve? Uspoleret natur (kultur) uden hegn. Se en stor samlet flok får græsse på vidderne. Møde fårehyrden og hundene i arbejde. Opleve hvordan fårenes uld plukkes i forsommeren. Se hvordan ulden bearbejdes til væv, filt m. m. Opleve fåret som bærer af Nordisk Kulturarv. Gourmet-middag, med Nationalpark delikatesser. Sove ude under åben himmel på et fåreskind. Forslag til Nationalpark menu!

24 American Grassfed Association Better for the Animals... eating (in the pasture) what nature intended. Better for the Environment... harmony between the land and the animals. Better for the Farmer/Rancher... living and working in a healthy sustainable atmosphere. Better Food... grassfed foods are lower in saturated fats and higher in essential nutrients. Better for You... nutritious grassfed foods support better overall health. Største trussel for nicheproduktion: Udbrud af scrapie i Danmark!

25 Nordens Oprindelige Får og scrapie Scrapie er en såkaldt prionsygdom. Om smittestoffets (agens) ved man endnu ikke ret meget. Det synes dog klart, at et fårs genotype er afgørende for hvor hurtigt et får angribes af scrapie. Nordens Oprindelige Får (Nordic Native Sheep) har af endnu ukendte grunde genotyper som antagelig indikerer lav resistens mod scrapie. Skulle et udbrud af scrapie eller BSE finde sted i Danmark, vil dette som en konsekvens af EU s veterinær-politiske regler på området, betyde en øjeblikkelig afslutning af fårekød markedsført på Molslinien, idet kød fra Nordens Oprindelige Får i så fald vil være såkaldt risikomateriale, dvs. at det skal destrueres. Man ved heller ikke om såkaldte resistente genotyper (ARR/ARR) kan være sunde smittebærere. Den største trussel for dette koncept et naturnært koncept, kommer altså fra regler baseret på problemer i intensiv fåreavl. Scrapie har aldrig været konstanteret i villsaudrift! Uld og pels i naturgræsning Pels og uld fra får som lever ude året rundt er betydelig mere glansfuld, stærk og tæt. Gamle nordiske racer har mange naturfarver og aftegn. Pels og uld forekommer i længder ofte over 30 cm, og i meget varieret fibertykkelse ( fra ca my!) Vegetabilier, torne, burre, m. m. forurener pels og uld og giver store problemer ved fremstillingen af skind og garn. Udegangsfår udvikler normalt mere strid uld med dødhår,stikkelhår (kemp) Ved udegang må der tages hensyn til årstiden når uld og pels skal høstes.

26 Mod nye nicher: Skind og uld Koncept på bedding Med baggrund i det nordiske fårs 1000-årige tradition som bærer af vor kulturarv at indgå i et samarbejde med en moderne designer, om at udvikle ultra-moderne design, baseret på naturnær drift. Nordens egna får måste marknadsföras bättre citat: Juha Kantanen, Bestyrelsesmedlem i Nordisk Genbank, Husdyr. Men hur!! Dette indlæg var et lille eksempel på, hvordan man kan gøre med fårekød, uden at indsnævre fårenes genetiske variation. Får fra naturgræsning udnyttes fuldt ud uanset alder om det så er fåreleverpaté med tyttebær fra dyr over 10 år kan det bruges!! Vil det være muligt at gentage noget lignende omkring skind og uld at undgå indsnævring standardisering, - at undgå, at vigtige egenskaber går tabt for at tilfredsstille øjeblikkets marked?? Vil det i stedet for være muligt, at markedsføre variation, oven i købet variation baseret på en naturnær produktion, hvor råvaren er tæt forbundet med fårenes livsvilkår og det enkelte års muligheder? Overalt i Norden går betydelige mængder skind og uld tabt, fordi der ikke findes et marked for variation Dette vil en ung designer, Malan á Lofti fra Færøerne forsøge at ændre på. I øjeblikket indsamles skind fra 5 nordiske lande for at finde ét design i 5 nordiske varianter et ultramoderne design, skabt til vor tids mennesker. På fotoet en variant fra Færøerne design LOFTI.

27 Uvidenskabeligt efterskrift Den kvikke læser vil have bemærket, at der i dette indlæg ikke skelnes væsentlig mellem forskellige racer. Dette er helt tilsigtet. Min verden består af observationer inden for gruppen af Nordens Oprindelige Får. Det er dette indlægs udgangspunkt. Mine konklusioner underbygger blot Marie Lillehammers, nemlig, at forholdsvis små moderfår, er bedre egnet til at afgræsse dårlige naturarealer uanset race. Når man kritisk skal vurderer mit koncept, er det enkelt at konstatere, at vejen fra naturgræsning til gourmet-tallerkenen på Kattegat, trods alt har været enkel et spørgsmål om at overbevise Mols-Linien om, at de så at sige sejler rundt imellem en verden af gourmet-oplevelser, samlet under logoet: Nordens Oprindelige Får. Denne gruppe får og deres levevis har været meget let at specificere også over for passagerene. Min svære opgave har i samarbejde med Mols-Linien chefkok været, at tilpasse smagsoplevelsen af får, til danske smagsløg. En færing på vej over Kattegat ville udbryde: Dette smager jo slet ikke som hjemme på Færøerne!

Indhold. FÅR Tidsskrift for Dansk Fåreavl Temahæfte: Naturpleje September 2012

Indhold. FÅR Tidsskrift for Dansk Fåreavl Temahæfte: Naturpleje September 2012 Naturpleje Indhold Naturen har brug for får... 3 Fårs græsningsadfærd i naturplejen... 4 Styring af græsningstryk... 8 Får overrasker positivt i naturplejen på Samsø... 10 Naturgræsning og sygdomme...

Læs mere

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dansk Suffolk www.suffolk.dk

Dansk Suffolk www.suffolk.dk Ved formanden. Nyhedsbrev 4.04.2012 Mange af jer er nok næsten færdige med at få lam, mit indtryk er, at der har været færre problemer omkring læmning i år, i forhold til tidligere. Om det skyldes ændret

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

1 Før du køber hvalp. Whoever said you can't buy happiness forgot little puppies Gene Hill

1 Før du køber hvalp. Whoever said you can't buy happiness forgot little puppies Gene Hill Tina s hvalpebog Forord Denne bog er er udarbejdet til fordel for nye hundeejere, garvede hundeejere og hundeinterreseret generelt. Bogen er en samling af hæfter, brochurer og bøger som har en sådan relevans

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Poda Hegn Manual. 1.0 Forord om hegn... side 4-13. 2.0 Hegn til får & geder... side 14-19. 3.0 Hegn til kvæg...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Poda Hegn Manual. 1.0 Forord om hegn... side 4-13. 2.0 Hegn til får & geder... side 14-19. 3.0 Hegn til kvæg... INDHOLDSFORTEGNELSE Poda Hegn Manual 1.0 Forord om hegn.................................. side 4-13 2.0 Hegn til får & geder.............................. side 14-19 3.0 Hegn til kvæg...................................

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING 215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING På baggrund af Dyrevelfærdspuljen, der er underlagt Justitsministeriet, som vi har fået midler fra, har Landsorganisationen

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Kjölur. Indlæring og træning. Den gamle højlandsrute til hest. Anne Sofie Nielsen med ny artikel i serien

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Kjölur. Indlæring og træning. Den gamle højlandsrute til hest. Anne Sofie Nielsen med ny artikel i serien Islandsk Hest er udgivet af e - magasinet 1 årgang / nummer 2 / Oktober 2013 e - magasinet ISLANDSK HEST Kjölur Den gamle højlandsrute til hest Indlæring og træning Anne Sofie Nielsen med ny artikel i

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR

ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE GLEM IKKE DYRET I KRISETIDER 3 HVAD KAN DIN DYREKLINIK? 4 BAG KULISSERNE HOS DIN DYRLÆGE

Læs mere

Japantur - Forårsturen uge 7-8, 2010

Japantur - Forårsturen uge 7-8, 2010 Japantur - Forårsturen uge 7-8, 2010 Så er vi atter tilbage i Japan, på denne tur starter vi i det sydlige nærmer bestemt Okayama Hiroshima området og slutter turen af i Niigata i Nord. I hele den første

Læs mere

Velfærdsproblemer. hos de danske søer

Velfærdsproblemer. hos de danske søer Velfærdsproblemer hos de danske søer Rapporten er udarbejdet af Oktober 2004 Oplag: 500 Layout: Sanne Kjall Egeberg Forsidefoto: Scanpix Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2.

Læs mere

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 Definitioner af og holdninger

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere