Litteraturreview om professionsbachelorprojektet foretaget i Netpunkt 7. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturreview om professionsbachelorprojektet foretaget i Netpunkt 7. marts 2014"

Transkript

1 Litteraturreview om professionsbachelorprojektet foretaget i Netpunkt 7. marts Så løfter vi AVISARTIKEL: Weekendavisen Pernille Stensgaard Henvisning til debat Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere Der er et opbrud på vej indenfor uddannelseskravene og i fremtiden vil læreruddannelsen ændres til at indeholde færre fag og mere viden, hvilket vil sige at den enkelte lærer skal specialiseres evt. i kraft af en bachelorgrad 2 Bacheloropgaven i idræt - set udefra TIDSSKRIFTSARTIKEL: Tidsskrift for idræt. - Årg. 67, nr. 4 (2002). - S Lars Elbæk Emne: idræt ; læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; opgaveskrivning 3 Uddannelse: viden, vækst og velfærd : et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Kbh., Undervisningsministeriet, sider, illustreret Undervisningsministeriet ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 40,00 Emne: uddannelse ; videregående uddannelser ; uddannelsesinstitutioner Niveau: fagligt niveau DK5: 37.6 Der fokuseres på de korte og mellemlange videregående uddannelser, som i de senere år har undergået reformer både på den institutionelle og den indholdsmæssige side 4 Barrierer i bacheloropgaven TIDSSKRIFTSARTIKEL: Unge pædagoger , nr S Jette Gottschau, Lars Grønbæk Emne: folkeskolen ; lærere ; lærerrollen ; elever ; lærer-elev forholdet DK5: Med baggrund i studier af 2002 bacheloropgaven i læreruddannelsen overvejer forfatterne, om undervisningen giver de studerende indtryk af, at forholdet mellem elev og viden er uproblematisk, når læreren kan sit fag 5 Kan professionsuddannelserne rumme det videnskabelige og personlige? TIDS- SKRIFTSARTIKEL: Uddannelse. - Årg. 37, nr. 3 (2004). - S Per Fibæk Laursen Serie: Professionsbachelor Findes også på internet Emne: professionsbacheloruddannelser ; bacheloruddannelse ; læreruddannelse ; lærere ; uddannelse ; professionsbachelorer

2 6 Måske er det slet ikke så enkelt : - om professionsbacheloren fra den studerendes perspektiv TIDSSKRIFTSARTIKEL: Uddannelse. - Årg. 37, nr. 3 (2004). - S Kamille Wind Serie: Professionsbachelor Findes også på internet Emne: professionsbacheloruddannelser ; bacheloruddannelse ; professionsbachelorer ; læreruddannelse ; lærere ; uddannelse For en lærerstuderende med godt kendskab til praksis kan diskussionerne om udviklingen af uddannelserne ofte virke abstrakteserie: Unge Pædagogers serie ; B 71 ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 120,00 Emne: opgaveskrivning ; læreruddannelse ; skriftligt arbejde ; DPLI Niveau: fagligt niveau I en række artikler undersøges, hvad der sker med læreruddannelsen og med skriftligheden i den, når krav om akademiske skrivenormer overføres til en professionsuddannelse Indhold: Erfaringer med at etablere et skrivecenter / Lene Storgaard Brok, Charlotte Skafte-Holm og Signe Skov. Charlotte Skafte Holm: Skrivegrupper. Signe Skov: Opgavetyper i professionsuddannelserne. Lene Storgaard Brok: Respons på tekstkvalitet i en lærerstuderendes bacheloropgave. Hanne Møller: Bacheloropgaven i læreruddannelsen 7 Henriksen, John, f Opgavemanualen : skriveprocessens problemformulering, konklusion og formidling BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Kbh., Frydenlund, sider ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 198,00 Emne: opgaveskrivning ; specialeskrivning ; problemformulering Form: vejledninger Målgruppe: ; for studerende DK5: 19.1 Om at skrive og få struktur på en større skriftlig opgave eller et speciale 8 Bacheloropgaven i læreruddannelsen : muligheder, perspektiver, anbefalinger : lærerens bog Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen BOG: 1. udgave. - Frederiksberg, Samfundslitteratur, sider Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 230,00 Emne: læreruddannelse ; bacheloruddannelse ; opgaveskrivning ; læreruddannelse ; opgaveskrivning ; vejledning ; vurdering ; DPLI Niveau: fagligt niveau Den studerendes bog med titel: Lærerbacheloropgaven

3 9 Lærerbacheloropgaven : den studerendes bog Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen BOG: 1. udgave. - Frederiksberg, Samfundslitteratur, sider Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 160,00 Emne: læreruddannelse ; bacheloruddannelse ; opgaveskrivning ; DPLI Niveau: fagligt niveau Lærerens bog med titel: Bacheloropgaven i læreruddannelsen 10 Vejledning : en brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen; Thomas Harboe BOG: 1. udgave. - Frederiksberg, Samfundslitteratur, sider Lotte Rienecker, Thomas Harboe og Peter Stray Jørgensen ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 348,00 Emne: DPLI DK5: 19.1 og internetadresser 11 Læreruddannelsen BOG: Kbh., Danmarks Evalueringsinstitut, sider Danmarks Evalueringsinstitut ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 40,00 12 Hvor bliver barnet af i bacheloropgaverne? TIDSSKRIFTSARTIKEL: Unge pædagoger , nr. 1/2. - S : ill. Jette Gottschau, Lars Grønæk Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; bacheloruddannelse Lærerbacheloropgaven mangler elevperspektivet og fokuserer for meget på at samtænke pædagogiske teorier og færdigheder 13 Lærerbacheloropgaven - i den bedste af alle pædagogiske verdener TIDSSKRIFTSAR- TIKEL: Unge pædagoger , nr. 1/2. - S : ill. Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; bacheloruddannelse ; opgaveskrivning Lærerbacheloropgaven vurderes som en god opgave og en god eksamensform. Gennem fire opgaveeksempler demonstreres de muligheder og kvaliteter opgaven har 14 De pædagogiske professioners autonomi TIDSSKRIFTSARTIKEL: Uddannelse. - Årg. 37, nr. 3 (2004). - S Martin Bayer Serie: Professionsbachelor Findes også på internet

4 Emne: professionsbacheloruddannelser ; bacheloruddannelse ; professionsbachelorer ; pædagogisk uddannelse; pædagoger ; læreruddannelse ; lærere ; uddannelse DK5: Noget tyder på at de pædagogiske professioners autonomi er truet, idet de bliver presset fra uddannelses- og socialpolitisk side 15 Professionsuddannelsen : akademisering: fup eller fakta? TIDSSKRIFTSARTIKEL: Dansk pædagogisk tidsskrift , nr S : ill. Tine Rask Eriksen Emne: professionsbacheloruddannelser ; professionsbachelorer ; bacheloruddannelse ; læreruddannelse ; lærere ; uddannelse ; akademisering Et reelt bud på hvilke ændringer, der (evt.) er sket med indførelsen af professionsbacheloruddannelsen 16 Genvejstaster : til opgaveskrivning og faglig formidling på bacheloruddannelserne forfatter: Johannes Fibiger ; forfatter: Søren Søgaard BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Århus, Academica, sider, illustreret forfatter: Johannes Fibiger ; forfatter: Søren Søgaard ; redaktør: Jørgen Asmussen ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 240,00 Emne: opgaveskrivning ; rapportskrivning ; skriftlig fremstilling ; bacheloruddannelse ; videregående uddannelser Form: vejledninger Målgruppe: ; for studerende DK5: 19.1 Om at skrive funktionelt i genrer som bachelorprojekter, synopser, praktikrapporter og faglige artikler med fokus på bl.a. skriveprocessens arbejdsfaser, skrivecoaching og -blokering, opgaveskrivningens retorik og argumentation samt præsentation og performance 17 På sporet af den studerende, der skal være lærer TIDSSKRIFTSARTIKEL: Unge pædagoger , nr. 3/4. - S Jørgen Kuhlmann Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; praktik ; bachelorgrad En ny forståelse for praktikforløbet på 4. studieår, hvor praktik og bacheloropgave får mulighed for at blive tænk sammen i et tæt samarbejde mellem et lærerteam på en skole og de studerende 18 Gröntved, Susanne Nye sygeplejerskers parathed til at anvende forskningsarbejder i relation til den evidensbaserede sygepleje - belyst ud fra deres bachelorprojekter BOG: Aarhus, Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, IV, 107 sider. - (Publikation fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, nr. 89/2005) Serie: Publikation fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet ; nr. 89/2005 ISBN:

5 ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 90,00 net. Niveau: fagligt niveau DK5: Med resumé på engelsk Øverst på titelsiden: Specialeafhandling i sygeplejevidenskab 19 Skrifter 2004 : om læreruddannelse og lærerprofession Andreas Striib; Benny Bang Carlsen; Kuhlmann h Jørgen BOG: 1. udgave. - Århus, Århus Dag- og Aftenseminarium, sider red. Andreas Striib, Benny Bang Carlsen og Jørgen Kuhlmann Per Fibæk Laursen: Hvad kan vi bruge professions- og bachelorbegreberne til?. Jørgen Kuhlmann: Når den studerende kommer i skole. Kjeld Sten Iversen: Lærer i erfaringsgrupper. Vibeke Enemark og Solveig Troelsen: Studiestart. Elsebeth Jensen: Ledelse af undervisning og samarbejde med eleverne. Benny Bang Carlsen: Det flerkulturelle klasserum. Claus Nelson: Unges medier og medborgerskab, en udfordring til folkeskolen og læreruddannelsen. Elsebeth Jensen: At lede og inddrage - et udviklingsarbejde, en empirisk undersøgelse og et ph.d. projekt. Benny Bang Carlsen: Heltens metamorfoser. Gurli Bjørn Iversen: Om viden og vidensskabelse på den pædagogiske diplomuddannelse. Kirsten Krogh-Jespersen: Lærerprofessionalitet - illusion og vision. Claus Nelson: Læring, identitet og nye medier - børn og unges læring og dannelse med IT og digitale medier. Bibliografisk oversigt over udviklingsarbejder ved ÅDAS Skrifter 2006 : om læreruddannelse og lærerprofession Andreas Striib; Benny Bang Carlsen; Kuhlmann h Jørgen BOG: 1. udgave. - Århus, Århus Dag- og Aftenseminarium, sider red. Andreas Striib, Benny Bang Carlsen og Jørgen Kuhlmann Martin Bayer: Praktikken i spændingsfeltet mellem forskningstilknytning og professionsorientering - et professionsdidaktisk perspektiv. Peter Fregerslev: Den lærerstuderende og den danskfaglige kompetence. Peter Hougaard Madsen: Progression i læreruddannelsen. Mette Rydén Rosenlund og Solveig Troelsen: Danskfaglighed og professionsdidaktik. Ole Løw: Fortællinger i gruppevejledning - Forskellige perspektiver på vejledning og særligt om brug af genfortællende og reflekterende positioner i praktikvejledning. Kirsten Bangsgaard Thomsen, Irma Petersen og Kjeld Sten Iversen: Vejledning af bachelorstuderende i læreruddannelsen - en enkelt sag eller? Benny Bang Carlsen: Heltens metamorfoser - ny ph.d.-afhandling. Bibliografisk oversigt over udviklingsarbejder udarbejdet i tilknytning til EFUenheden ved Århus Dag- og Aftenseminarium Møller, Hanne Diskursiv praksis i læreruddannelsen : en empirisk undersøgelse af bacheloropgavens positioner og udsigelse : ph.d.-afhandling BOG: Kbh., Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk Antropologi,, sider ISBN: Opstilling i folkebiblioteker: FAUSTNR.: Katalogkoder: DBF DAT DBF DAT Anskaffelsesvilkår: ikke i bogh. Niveau: forskningsniveau Med resumé på engelsk

6 22 Projekt bachelor : vejledning, professionslæring og værdier : et forskningsudviklingssamarbejde mellem Roskilde Universitets Center, Institut for Uddannelsesforskning, og Center for Videregående Uddannelser, CVU Sjælland, Udviklingsenheden, Hindholm Hanne Ginger-Mortensen BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Roskilde, Roskilde Universitetscenter ; Fuglebjerg, CVU Sjælland, sider Hanne Ginger-Mortensen m. fl. Anskaffelsesvilkår: pris og eksp. ikke oplyst DK5: Sollann Sørensen, Anna-Louise Knoth Disciplinering under vejledningssamtaler : en undersøgelse af disciplinering af sygeplejestuderende under vejledningssamtaler på basis af Foucaults magtbegreber BOG: Århus, Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, rekvireres...: Medicinerladen, sider. - (Publikation fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, nr. 117/2006) Serie: Publikation fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet ; nr. 117/2006 ISBN: ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 90,00 net. Niveau: fagligt niveau DK5: Med resumé på engelsk Øverst på titelsiden: Kandidatuddannelsen i sygepleje og internetadresser 24 Vurderingskriterier i et professionsperspektiv for vejledning og bedømmelse af lærerbacheloropgaver : anbefalinger Niels Mølgaard, f BOG: 2. oplag. - Silkeborg, Silkeborg Seminarium, sider, illustreret forfatterne: Niels Mølgaard m. fl. ; foto: Søren Wilhelmsen ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 30,00 På omslaget: Bacheloropgaven i læreruddannelsen Tidligere: 1. udgave Professionsbachelor Henrik Friediger BOG: Kbh., Undervisningsministeriet, sider, illustreret. - (Uddannelse, 3 (marts 2004)) redaktion Henrik Friediger m. fl. Serie: Uddannelse ; 3 (marts 2004) Emne: professionalisering ; professionsbachelorer ; uddannelse ; bacheloropgaven ; professionsbachelor Form: Tidsskrift DK5: 37.6 Indhold: Hans Stige Hansen: At skabe forandring i praksis. Martin Bayer: De pædagogiske professioners autonomi. Ulrik Jørgensen: Fra forskellighed til professionsbachelor. Hanne Helleshøj: Profession og professionalitet. Kamille Wind: Måske er det slet

7 ikke så enkelt. Per Fibæk Laursen: Kan professionsuddannelserne rumme det videnskabelige og personlige? Indhold: Hans Stige Hansen: At skabe forandring i praksis. Martin Bayer: De pædagogiske professioners autonomi. Ulrik Jørgensen: Fra forskellighed til professionsbachelor. Hanne Helleshøj: Profession og professionalitet. Kamille Wind: Måske er det slet ikke så enkelt. Per Fibæk Laursen: Kan professionsuddannelserne rumme det videnskabelige og personlige? 26 Bacheloropgaven i læreruddannelsen Ole Gade; René Christiansen BOG: Kbh., Unge Pædagoger, sider, illustreret. - (Unge pædagoger, nr. 1/2, 2004) redigeret af Ole Gade og René Christiansen Serie: Unge pædagoger ; nr. 1/2, 2004 Emne: læreruddannelse ; vejledning ; evaluering ; vurdering ; DPLI Lokal klassifikation: tvh0409; pep Temanummer Indhold: Frits Hedegaard Eriksen: Den danske model og bacheloropgaven. Lærerbacheloropgaven: i den bedste af alle verdener / Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker. Hvor bliver barnet af i bacheloropgaverne? / Jette Gottschau & Lars Grønbæk. Jens Skov Jørgensen: Børn og Unges forbrug : reflektioner over en professionsbacheloropgave. Dennis Astrup: Ensomhed, forvirring og filosofisk samtale : reflektioner over en professionsbacheloropgave. Hanne Møller: Hvor kommer meninger fra?: en analyse af diskursiv praksis i forbindelse med bachelorvejledning og -skrivning 27 Nielsen, Bodil, f Praktik og dansk : lærerkompetencer i praksis BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Kbh., Dansklærerforeningen, sider, illustreret. - (Studieserien) Serie: Studieserien ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 200,00 Emne: praktik ; læreruddannelse ; lærere ; uddannelse ; danskfaget ; danskundervisning Niveau: fagligt niveau Målgruppe: for læreruddannelse Om praktik til lærerstuderende med linjefaget dansk, med forbindelseslinier fra praktik til lærerfaglige problemstillinger og bachelorprojekt 28 Pædagoguddannelsen på tværs Bodil Høyer, f. 1969; Bjørn Hamre BOG: Kbh., Frydenlund, sider, illustreret Bodil Høyer og Bjørn Hamre (red.) ISBN: Seneste oplag: 4. oplag, 2013 Emne: pædagoguddannelse ; pædagogik Niveau: fagligt niveau Målgruppe: for pædagoguddannelse På omslaget: Dannelse i en verden af foranderlighed og internetadresser Indhold: Praksis i pædagoguddannelsen (Introduktion / af Bjørn Hamre og Bodil Høyer. Bjørn Hamre: Praktikken som læringsrum. Lone Cantio: Pædagogens arbejdsfelter. Ida Kornerup: Børn og unge. Mennesker med nedsat funktionsevne / af Birgit Kirkebæk og Ditte Sørensen. Benny Lihme: Mennesker med sociale problemer. Johny Lauritsen: Professioner på tværs. Jens Willer: Pædagogisk udviklingsarbejde og dokumentation. Bachelorprojektet - praksis i uddannelsen til professionsbachelor / af

8 Maria Wahlgreen og Bodil Høyer). Pædagogik (Bjørn Hamre: Introduktion). De faglige discipliners blikke på pædagogik (Bjørn Hamre: Et filosofisk blik på pædagogik. Johny Lauritsen: Et sociologisk blik på pædagogik. Trine Rasmussen: Et antropologisk blik på pædagogik. Jonas Svane: Et psykologisk blik på pædagogik. Jens Willer: Sundhedspædagogik). Livsfasernes betydning for den enkeltes selvdannelse (Jonas Svane: Barndommen - psykologiske perspektiver og pædagogiske udfordringer ; Ungdomslivet - psykologiske perspektiver og pædagogiske udfordringer ; Voksenlivet - psykologiske perspektiver og pædagogiske udfordringer. Anna K. Andreasen: Dannelse af selvet i det sociale samspil). Senmoderne pædagogiske strategier (Lotte Hedegaard- Sørensen: Special- og socialpædagogik i et inkluderende perspektiv. Ida Kornerup: Pædagogiske læreplaner og læring. Jens Willer: Empowerment i et sundhedspædagogisk perspektiv. Vibe Larsen: Interkulturel pædagogik. Johnny Lauritsen: Eksistens og pædagogik). Dansk, kultur og kommunikation (Introduktion / af Maria Wahlgreen og Niels Mors. Niels Mors: Sprog i brug, sproglig udvikling og sprogets mange funktioner. Vivi Andersen: Tegnstøttet kommunikation. Lene Storgaard Brok: Dansk som skriftlig formidling. Maria Wahlgreen: Kommunikation i den pædagogiske praksis. Vibe Larsen: Den flerkulturelle mangfoldighed. Trine Rasmussen: Kulturforstårelse i det pædagogiske arbejde. Niels Mors: Kultur som ramme og værktøj i pædagogisk arbejde. Anna Poulsen: Barnesyn svinklen i bøger og film for børn. Mette Siersted: Fortællinger og æstetisk gods. Bodil Høyer: Livsfortællinger i det pædagogiske arbejde). Individ, institution og samfund (Introduktion / af Maria Wahlgreen og Bodil Høyer. Bodil Høyer: Det pædagogiske arbejde i en offentlig sektor i udvikling ; Identitet og medborgerskab i et samfund i bevægelse. Social arv - et begreb til debat / af Kaj Storgaard Jensen og Helle Kildevang. Ida Kornerup: Internationale konventioner i pædagogisk praksis. Maria Wahlgreen: Institutioner under forandring ; Organisationskulturer i det pædagogiske felt ; Ledelse i pædagogiske institutioner. Jens Willer: Arbejdsmiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde). Linjefagene (Gitte Ladegaard: Linjefagene. Værksted, natur og teknik / af Susanne Østerlund, Lene Hassig Vilslev og Anna K. Andreasen. Susanne Østerlund: Mennesket af, med og mod naturen. Hulen i skoven, konstruktion, magi og udsmykning / af Susanne Østerlund og Lene Hassig Vilslev. Len e Hassig Vilslev: Ritualer - performances indlejrede i større kulturevents. Anna K. Andreasen: Kunstnerisk billedarbejde med de små børn. Udtryk, musik og drama / af Karen Rønne og Mette Siersted. Karen Rønne: Protosprog og performitet. Mette Sierstad: Æstetiske læreprocesser. Sundhed, krop og bevægelse / af Anne Bahrenscheer, Jens Hansen og Jens Willer). Perspektivering (Pædagogens udfordringer i en verden af foranderlighed /af Bodil Høyer og Bjørn Hamre) 29 Koefoed, Lise Sygeplejestuderendes positioneringer mellem akademisering og erhvervsudøvelse, selvstændiggørelse og dominans : en sociologisk undersøgelse af sygeplejestuderendes bacheloropgaver NETDOKUMENT: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, (Kandidatspeciale, nr. 192) forfatter: Lise Koefoed Serie: Kandidatspeciale ; nr. 192 ISBN: FAUSTNR.: Katalogkoder: IDO ARK DIT DIT DAT IDO ARK DIT DIT DAT Adgang via internet (PDF-format) Niveau: fagligt niveau DK5: Med resumé på engelsk På andet titelskærmbillede: Kandidatuddannelsen i sygepleje 30

9 Hvad er akademisk og lærerfaglig kvalitet i lærerbacheloropgaven? TIDSSKRIFTSAR- TIKEL: Unge pædagoger , nr S : ill. Signe Ravn, Bine Nass Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; opgaveskrivning ; kvalitet ; faglighed ; bacheloruddannelse 31 Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen forfatter: Gorm B. Andersen ; forfatter: Jesper Boding BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Frederikshavn, Dafolo, sider forfatter: Gorm B. Andersen ; forfatter: Jesper Boding ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 138,00 Emne: opgaveskrivning ; skriftlig fremstilling Niveau: fagligt niveau Målgruppe: for professionsbacheloruddannelse ; for læreruddannelse og links Indhold: Hvad er en professionsbacheloropgave? ; Struktur og videnskabelighed i opgaven ; Videnskabelig metode ; Indledningen ; Problemformuleringen ; Læsevejledningen ; Teoriafsnittet ; Empiriafsnittet ; Analysen ; Konklusion, handleperspektiv og perspektivering ; Formaliakrav til opgaven ; Brug af vejledere ; Vurdering af bacheloropgaven ; Den gode professionsbacheloropgave Bacheloropgaven - en guide til lærerstuderende forfatter: Bine Nass ; forfatter: Signe Ravn BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Kbh., Gyldendal, sider, illustreret. - (Seminarieserien) forfatter: Bine Nass ; forfatter: Signe Ravn Serie: Seminarieserien ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 175,00 Emne: opgaveskrivning ; skriftlig fremstilling Niveau: fagligt niveau Målgruppe: for læreruddannelse En guide til skriveprocessen i forbindelse med udarbejdelse af bacheloropgave, fra den første ide til den endelige finpudsning og links 32 Tema: Professionsdidaktiske synsvinkler Andreas Striib; Benny Bang Carlsen; Jørgen Kuhlmann BOG: 1. udgave. - Århus, Århus Dag- og Aftenseminarium, sider, illustreret i farver. - (Skrifter om læreruddannelse og lærerprofession, 3. årgang, 2006) red.: Benny Bang Carlsen, Jørgen Kuhlmann og Andreas Striib Serie: Skrifter om læreruddannelse og lærerprofession ; 3. årgang, 2006 ISBN: Emne: læreruddannelse ; profession ; didaktik ; forsøg ; Danmark ; DPLI Martin Bayer: Praktikken i spændingsfeltet mellem forskningstilknytning og professionsorientering - et professionsdidaktisk perspektiv. Peter Fregerslev: Den lærerstuderende og den danskfaglige kompetence. Peter Hougaard Madsen: Progression i læreruddannelsen. Mette Rydén Rosenlund og Solveig Troelsen: Danskfaglighed og professionsdidaktik. Ole Løw: Fortællinger i gruppevejledning - Forskellige perspektiver på vejledning og særligt om brug af genfortællende og reflekterende positioner i praktikvejledning. Kirsten Bangsgaard Thomsen, Irma Petersen og Kjeld Sten Iversen: Vejledning af bachelorstuderende i læreruddannelsen - en enkelt sag eller? Benny Bang Carlsen: Heltens metamorfoser - ny ph.d.-afhandling. Bibliografisk oversigt over udviklingsarbejder udarbejdet i tilknytning til EFUenheden ved Århus Dag- og Aftenseminarium

10 33 Projekt Bachelor : vejledning, professionslæring og værdier BOG: Roskilde, Roskilde Universitetscenter, Institut for Uddannelsesforskning, s. Hanne Ginger-Mortensen - Stinne Glasdam - Søren Hegstrup - Johny Lauritsen (red.) - Jens Pietras - Søren Smidt- Bjarke Solkær - Helle Storm Emne: vejledning ; professionsbachelor ; uddannelsespolitik DK5: 37.6 Pro Et forsknings-udviklingssamarbejde mellem Roskilde Universitetscenter, Institut for Uddannelsesforskning og Center For Videregående Uddannelser, CVU Sjælland, Udviklingsenheden, Hindholm Bacheloropgaven i læreruddannelsen - i tilknytning til religionsfaget BOG: Kbh., Religionspædagogisk Forlag, sider. - (Religionspædagogisk forum, 2008:nr. 3) Serie: Religionspædagogisk forum ; 2008:nr. 3 DK5: Indhold: Gode bacheloropgaver - overvejelser ud fra et kvalitetsudvalg / Michael Riis. Fortælling i kristendomsundervisning - en senmoderne mulighed / Louise Klyvø. Dannelse, forkyndelse og læring / Ellen Olesen Noe. Dannelsesidealet i den moderne folkeskole - og i religionsfaget / Sidsel Rosa Just. Bacheloropgaven set fra klasseværelset / Preben Medom Hansen. Bacheloropgaven som udfoldelse af fagligt kvalificeret refleksion over dannelse / Hans Dorf. Religionsfaglighed og dannelse / Jørn Borup. Bacheloropgaven og professionssvigtet / Jan Oskar Rønnow og Ove Steiner Rasmussen 35 Anvendt teori BOG: Århus, Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College, sider. - (Social skriftserie, nr. 16) Elof Nellemann Nielsen, Jens Eistrup, Steen Juul Hansen, Michael Adam Guul, Svend Aage Andersen ; i samarbejde med Maria Haubjerg, Dorthe Mørch Mikkelsen, Liv Stikling Hermansen Serie: Social skriftserie ; nr. 16 ISBN: Adgang via internet. - Findes også på nettet Emne: bacheloropgave ; opgaveskrivning ; teori i socialt arbejde ; sociologisk teori ; neoinstitutionel organisationsteori ; kritisk teori ; psykologiske teorier ; systemteori ; humanøkologi DK5: Antologiens sigte er at give studerende, der skal i gang med projekter eller større skriftlige opgaver, inspiration til, hvad teorier anvendes til, når det drejer sig om at forstå sociale problemstillinger Indhold: Elof Nellemann Nielsen: Bourdieu. Jens Eistrup: Max Weber - bedaget og aktuel. Steen Juul Hansen: Neoinstitutionel organisationsteori. Michael Adam Guul: Human udviklingsøkologisk systemteori. Svend Aage Andersen: Kritisk teori. 36 Professionsdidaktik : grundlag for undervisning i professionsrettet uddannelse redaktør: Karen Marie Hedegaard ; redaktør: Kirsten Krogh-Jespersen BOG: 1. udgave. - Århus, Klim, sider. - (Didaktiske bidrag) redaktør: Karen Marie Hedegaard ; redaktør: Kirsten Krogh-Jespersen Serie: Didaktiske bidrag ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 299,00 Niveau: fagligt niveau

11 DK5: 37.1 og links 37 Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder redaktør: Stinne Glasdam ; bidrag: Kirsten Beedholm... [et al.] BOG: 1. udgave. - Kbh., Dansk Sygplejeråd, Nyt Nordisk Forlag (eksp.), sider, illustreret redaktør: Stinne Glasdam ; bidrag: Kirsten Beedholm... [et al.] ; tegner: Birgitte LercheDansk Sygeplejeråd ISBN: Seneste oplag: 3. oplag, 2013 Emne: sundhedsuddannelser ; metodelære ; forskningsmetodik ; videnskabelig metode ; opgaveskrivning Form: vejledninger Niveau: fagligt niveau Målgruppe: ; for sygeplejerskeuddannelse ; for fysioterapeutuddannelse ; for ergoterapeutuddannelse ; for jordemoderuddannelse ; for radiografuddannelse ; for diplomuddannelse DK5: og links Indhold: Stinne Glasdam: At komme i gang med et sundhedsfagligt (professions)bachelorprojekt ; Jura og etik - ved studier af og på mennesker inden for sundhedsområdet. Forskellige metodiske tilgange (Studier af litteratur (Ester Hørmann: Litteratursøgning. Litteraturreview ; Diskursanalyse ; Analyse af forskellige former for tekstmateriale / Kirsten Frederiksen og Kirsten Beedholm. Stinne Glasdam: Narrative litteraturreviews gennemført inden for en given teoretisk ramme. Karen Hvidtfeldt Madsen: Selvbiografier som empiri) ; Interview og observation (Stine Glasdam: Semistrukturerede interviews af enkeltpersoner. Jeanette Præstegaard: Fokusgruppeinterview. Gitte Wind: Antropologisk feltarbejde. Linda Kragelund: Obser-views : metode til at generere data og lærerum for undersøger og informant. Malene Kjær Jeppesen: Fotografier og videooptagelser) ; Narrativer ( Birthe D. Pedersen: Fortælling som empirisk materiale. Birte Hedegaard Larsen: Livshistoriske forskningsmetoder. Ingrid Egerod: Narrativer i patientdagbøger. Biografier som narrativer / Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen. Helle Winther: Praksisfortællinger) ; Spørgeskemaundersøgelser (Ingrid Poulsen: Anvendelse af standardiserede spørgeskemaer. Marianne Høyen: Konstruktion af eget spørgeskema) ; Studier med intervention som sigte (Det klinisk kontrollerede forsøg / Helle Vagner og Anne Holm Nyland. Helle Terkildsen Maindal: Interventionsstudier. Auditmetoden / Jan Mainz og Mette Mainz Rode)). Stinne Glasdam: Afslutning af bachelorprojektet 38 Professionsretning i praksis : professionsbachelorprojektet i brydninger mellem arbejde, uddannelse og politik redaktør: Randi Andersen ; redaktør: Finn M. Sommer BOG: 1. udgave. - Roskilde, Roskilde Universitetscenter ; Sorø, University College Sjælland, sider redaktør: Randi Andersen ; redaktør: Finn M. SommerUniversity College Sjælland, Roskilde Universitet ISBN: Niveau: fagligt niveau DK5: 37.6 og links 39 Toft, Trine Informationssøgning til bachelorprojektet : for professionsbachelorer BOG: 1. udgave. - Frederiksberg, Samfundslitteratur, sider, illustreret. - (Studieteknikserien) forfatter: Trine Toft Serie: Studieteknikserien ISBN:

12 Emne: informationssøgning ; bacheloruddannelse ; litteratursøgning Niveau: fagligt niveau Målgruppe: for studerende DK5: og links Indhold: Informationssøgning ; Emnet ; Problemformulering ; Fra problemformulering til informationssøgning ; Dataindsamling ; Folkebiblioteket ; Bibliotek.dk ; Internettet ; Databaser ; Spørg dem, der ved det! ; Referencer ; Sådan kan du lave en litteraturliste ; Anbefalet litteratur 40 Metode og oppgaveskriving for studenter Olav Dalland, BOG: 5. utg. - Oslo, Gyldendal akademisk, s., portr. Olav Dalland ISBN: Emne: hovedoppgave ; faglig ; forfatterskap ; oppgaveskriving ; metode ; prosjektarbeid ; forskningsmetoder ; oppgaver ; skriving ; faglitteratur ; helsefag ; sosialfag ; kvalitativ ; intervju ; observasjon ; prosjektoppgave ; metoder ; studenter ; sykepleie ; spørreskjema ; etikk ; metodologi ; samfunnsforsking ; oppgåveskriving ; samfunnsvitskapleg ; samfunnsvitenskapelig ; methods ; writing ; etics ; fagleg ; forfattarskap ; oppgaveskrivning ; forskningsetikk ; kildekritikk ; høyere ; utdanning NLM: H NLM: WZ 345 UDK: UDK: UDK: UDK: Lokal klassifikation: utg. Oslo : Universitetsforl., 1993 Omslagstittel: Metode og oppgaveskriving 41 Bachelorvinkler på lærerprofessionen *B* NETDOKUMENT: Risskov, Videncenter for Didaktik, VIA University College, VIA University College. Videncenter for Didaktik Nr. 1 (2013)- ISSN: FAUSTNR.: Katalogkoder: DPF DAT DPF DAT Adgang via internet. - Link til elektronisk udgave Dewey: DDC: 21 Årspublikation Også i papirform: Bachelorvinkler på lærerprofessionen 42 Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder redaktør: Stinne Glasdam ; bidrag: Kirsten Beedholm... [et al.] TIDSSKRIFTSARTIKEL: 1. udgave. - Kbh., Dansk Sygplejeråd, Nyt Nordisk Forlag (eksp.), sider, illustreret sider : ill. Busch, Tor Akademisk skriving : for bachelor- og masterstudenter BOG: Oslo, Fagbokforlaget, sider forfatter: Tor Busch ISBN: FAUSTNR.: DK5: Uden klassemærke 43

13 Dalland, Olav, Profesjonsutdanning og dannelse : bacheloroppgavens muligheter BOG: Oslo, Gyldendal akademisk, s. ISBN: Emne: dannelse ; bacheloropgaver ; opgaveskrivning ; professionsbacheloruddannelser ; professionskompetencer Niveau: fagligt niveau DK5: Skriftlighed i læreruddannelsen : med udgangspunkt i bacheloropgaven Lene Storgaard Brok BOG: Kbh., Unge Pædagoger, sider. - (Unge Pædagogers serie, B 71) redigeret af Lene Storgaard Brok ; med bidrag af Lene Storgaard Brok m. fl. ; redaktionel tilrettelæggelse: Ole Gade Serie: Unge Pædagogers serie ; B 71 ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 120,00 Emne: opgaveskrivning ; læreruddannelse ; skriftligt arbejde ; DPLI Niveau: fagligt niveau I en række artikler undersøges, hvad der sker med læreruddannelsen og med skriftligheden i den, når krav om akademiske skrivenormer overføres til en professionsuddannelse Indhold: Erfaringer med at etablere et skrivecenter / Lene Storgaard Brok, Charlotte Skafte-Holm og Signe Skov. Charlotte Skafte Holm: Skrivegrupper. Signe Skov: Opgavetyper i professionsuddannelserne. Lene Storgaard Brok: Respons på tekstkvalitet i en lærerstuderendes bacheloropgave. Hanne Møller: Bacheloropgaven i læreruddannelsen 45 Vejledning : en brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen; Thomas Harboe BOG: 1. udgave. - Frederiksberg, Samfundslitteratur, sider Lotte Rienecker, Thomas Harboe og Peter Stray Jørgensen ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 348,00 Emne: DPLI DK5: 19.1 og internetadresser 46 Skriv en artikel : om videnskabelige, faglige og formidlende artikler Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen; Morten Gandil BOG: 1. udgave. - Frederiksberg, Samfundslitteratur, sider, illustreret Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Morten Gandil ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 168,00 DK5: 19.1 og internetadresser 47 Hvor kommer meninger fra? TIDSSKRIFTSARTIKEL: Unge pædagoger , nr. 1/2. - S Hanne Møller Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; bacheloruddannelse ; opgaveskrivning

14 En analyse af diskursiv praksis i læreruddannelsen i forbindelse med bachelorvejledning og - skrivning 48 Ensomhed, forvirring og filosofisk samtale - reflektioner over en professionsbacheloropgave TIDSSKRIFTSARTIKEL: Unge pædagoger , nr. 1/2. - S : ill. Dennis Astrup Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; bacheloruddannelse ; opgaveskrivning En ny lærer reflekterer over forløbet af hans egen bacheloropgave og påpeger at arbejdsprocessen styrker tilliden til egen professionalitet 49 Børns og unges forbrug - reflektioner over en bacheloropgave TIDSSKRIFTSARTI- KEL: Unge pædagoger , nr. 1/2. - S : ill. Jens Skov Jørgensen Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; bacheloruddannelse ; opgaveskrivning En ny lærer reflekterer over forløbet af sin bacheloropgave og hævder at opgaven giver bedre mulighed for at begrunde praksis udfra eget syn på samfund, børn og skole 50 Lærerbacheloropgaven - i den bedste af alle pædagogiske verdener TIDSSKRIFTSAR- TIKEL: Unge pædagoger , nr. 1/2. - S : ill. Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; bacheloruddannelse ; opgaveskrivning Lærerbacheloropgaven vurderes som en god opgave og en god eksamensform. Gennem fire opgaveeksempler demonstreres de muligheder og kvaliteter opgaven har 51 Jensen, Noona Elisabeth Metodebogen : pædagogstuderende mellem profession og akademisering BOG: 1. udgave. - Kbh., Hans Reitzel, sider, illustreret. - (Socialpædagogisk bibliotek) forfatter: Noona Elisabeth Jensen ; redaktør: Kamma Lund Jensen Serie: Socialpædagogisk bibliotek ISBN: Seneste oplag: 4. oplag, 2013 Emne: pædagoguddannelse Niveau: fagligt niveau Målgruppe: for pædagoguddannelse Indhold: Pædagoguddannelsens placering i spændingsfeltet mellem profession og akademisering ; Social læring i pædagoguddannelsen ; Faglig læsning skaber viden ; At skabe viden om pædagogisk faglighed gennem skriftlighed ; Hvad lærer man gennem samarbejde? ; Undersøgelser og empiri - at skabe viden om pædagogisk praksis ; Opgaveskrivning - at balancere mellem læring og kontrol ; At formidle pædagogisk faglighed ; Undervisning på pædagoguddannelsen 52 Hvad er akademisk og lærerfaglig kvalitet i lærerbacheloropgaven? TIDSSKRIFTSAR- TIKEL: Unge pædagoger , nr S : ill. Signe Ravn, Bine Nass Emne: læreruddannelse ; uddannelse ; lærere ; opgaveskrivning ; kvalitet ; faglighed ; bacheloruddannelse

15 53 Bacheloropgaven - en guide til lærerstuderende forfatter: Bine Nass ; forfatter: Signe Ravn BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Kbh., Gyldendal, sider, illustreret. - (Seminarieserien) forfatter: Bine Nass ; forfatter: Signe Ravn Serie: Seminarieserien ISBN: Pris ved udgivelsen: kr. 175,00 Emne: opgaveskrivning ; skriftlig fremstilling Niveau: fagligt niveau Målgruppe: for læreruddannelse En guide til skriveprocessen i forbindelse med udarbejdelse af bacheloropgave, fra den første ide til den endelige finpudsning og links 54 Den sundhedsvidenskabelige opgave - vejledning og værktøjskasse forfatter: Marianne Lindahl ; forfatter: Carsten Juhl BOG: 2. udgave. - Kbh., Munksgaard Danmark, sider, illustreret forfatter: Marianne Lindahl ; forfatter: Carsten Juhl ; redaktør: Liva Skogemann ISBN: Seneste oplag: 4. oplag, 2013 Emne: opgaveskrivning ; sundhedsuddannelser Form: vejledninger Niveau: fagligt niveau Målgruppe: ; for social- og sundhedsuddannelse ; for sundhedsfaglig uddannelse DK5: Tidligere: 1. udgave Faustnr.: ISBN.: Anvendt teori BOG: Århus, Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College, sider. - (Social skriftserie, nr. 16) Elof Nellemann Nielsen, Jens Eistrup, Steen Juul Hansen, Michael Adam Guul, Svend Aage Andersen ; i samarbejde med Maria Haubjerg, Dorthe Mørch Mikkelsen, Liv Stikling Hermansen Serie: Social skriftserie ; nr. 16 ISBN: Adgang via internet. - Findes også på nettet Emne: bacheloropgave ; opgaveskrivning ; teori i socialt arbejde ; sociologisk teori ; neoinstitutionel organisationsteori ; kritisk teori ; psykologiske teorier ; systemteori ; humanøkologi DK5: Antologiens sigte er at give studerende, der skal i gang med projekter eller større skriftlige opgaver, inspiration til, hvad teorier anvendes til, når det drejer sig om at forstå sociale problemstillinger Indhold: Elof Nellemann Nielsen: Bourdieu. Jens Eistrup: Max Weber - bedaget og aktuel. Steen Juul Hansen: Neoinstitutionel organisationsteori. Michael Adam Guul: Human udviklingsøkologisk systemteori. Svend Aage Andersen: Kritisk teori. 56 Bachelorboka BOG: Oslo, Universitetsforlaget, s., ill

16 Dag Asbjørnsen og Arnt Maasø ; redaksjon: Kjell-Olav Hovde, Marte Stapnes og Magnus Torgersen ; illustrasjoner: Bjørn Rune Lie ISBN: Anskaffelsesvilkår: 149,00 nkr. Emne: Writing ; Students ; Learning ; Interview ; Education, Graduate ; studerende ; universitetsstudier ; undergraduate studerende ; højere uddannelse ; Norge ; studieteknik ; skriftligt arbejde ; eksamen ; uddannelsesstøtte ; bolig ; studenterliv ; bacheloruddannelse ; opgaveskrivning ; velfærd ; jobsøgning Form: håndbøger DK5: ; Lokal klassifikation: Lokal klassifikation: ; DDK-5 Indhold: En ny verden (Oppbygningen av bachelorstudiet ; Studier i utlandet ; Hvem er hvem? og hva kan de gøre for deg? ; Mer bakgrunn om utdanningssystemet før og nå). Studieteknikk (Å være student ; Studieteknikk ; Forelesning ; Å lese pensum). Stå på eksamen (Eksamen i en større sammenheng ; Eksamensplanlegging og tidsbruk ; Eksamensformer ; Noen råd for å skrive bedre besvarelser ; Karaktersystemet ; Regler og rettigheter). Studentliv (Hva skal jeg leve av? ; Hvor skal jeg bo? ; Studentvelferd ; Studentdemokrati ; Fritid). Og så da -- veien videre (Mastergraden ; Jobbsøking ; Jobbintervju ; Universiteter og høyskoler i Norge ; Akademisk ordliste) 57 Metode og oppgaveskriving for studenter Olav Dalland, BOG: 5. utg. - Oslo, Gyldendal akademisk, s., portr. Olav Dalland ISBN: Emne: hovedoppgave ; faglig ; forfatterskap ; oppgaveskriving ; metode ; prosjektarbeid ; forskningsmetoder ; oppgaver ; skriving ; faglitteratur ; helsefag ; sosialfag ; kvalitativ ; intervju ; observasjon ; prosjektoppgave ; metoder ; studenter ; sykepleie ; spørreskjema ; etikk ; metodologi ; samfunnsforsking ; oppgåveskriving ; samfunnsvitskapleg ; samfunnsvitenskapelig ; methods ; writing ; etics ; fagleg ; forfattarskap ; oppgaveskrivning ; forskningsetikk ; kildekritikk ; høyere ; utdanning NLM: H NLM: WZ 345 UDK: UDK: UDK: UDK: Lokal klassifikation: utg. Oslo : Universitetsforl., 1993 Omslagstittel: Metode og oppgaveskriving 58 Busch, Tor Akademisk skriving : for bachelor- og masterstudenter BOG: Bergen, Fagbokforlaget, sider, illustreret forfatter: Tor Busch ISBN: Opstilling i folkebiblioteker: 19.1 FAUSTNR.: Emne: opgaveskrivning ; skriftlig fremstilling ; specialeskrivning Form: vejledninger Niveau: fagligt niveau Målgruppe: ; for studerende DK5: 19.1 Bogen er rettet mod udarbejdelse af bachelor- og masteropgaver, men er også relevant for skrivning af mindre opgaver 59 Dalland, Olav, 1940-

17 Profesjonsutdanning og dannelse : bacheloroppgavens muligheter BOG: Oslo, Gyldendal akademisk, s. ISBN: Emne: dannelse ; bacheloropgaver ; opgaveskrivning ; professionsbacheloruddannelser ; professionskompetencer Niveau: fagligt niveau DK5: 19.1

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej?

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej? Register til årgang 47/1999 Registeret er et forfatter-, titel- og stikordsregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget forfattere, titler og anmelderes navne. Bogens forfatter er angivet i kursiv.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

UNDERVISERMETROEN FRA UNDERVISER TIL UNDERVISER

UNDERVISERMETROEN FRA UNDERVISER TIL UNDERVISER UNDERVISERMETROEN FRA UNDERVISER TIL UNDERVISER DUN-konferencen 29. maj 2012 Lene Tortzen Bager, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen UNI VERSITET UNDERVISERMETROEN SPOR OG STOP 2 FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen SundhedsPÆDAGOGIK i i sundhedsfremme (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen G G a a d d s s F F o o r r lll a a G G SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme Venka

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Titel: Innovativ didaktik på læreruddannelsen 1. Udviklingsprojektets relevans

Titel: Innovativ didaktik på læreruddannelsen 1. Udviklingsprojektets relevans Titel: Innovativ didaktik på læreruddannelsen 1. Udviklingsprojektets relevans Vision Verdens bedste folkeskole indvarsler en pragmatisk vending for såvel folkeskolen som læreruddannelsen, der betyder,

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Bjørg Kjær, ph.d., adjunkt Gladsaxe kommune, 18. januar 2013 Kick off: Videncenter for Inklusion Festsalen Blaagaard/KDAS Kvalitetsdiskussion og professionel

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

KLASSELEDELSE Nye forståelser og handlemuligheder

KLASSELEDELSE Nye forståelser og handlemuligheder KLASSELEDELSE Nye forståelser og handlemuligheder KLASSELEDELSE. Nye forståelser og handlemuligheder Elsebeth Jensen, Ole Løw og bidragyderne 2009 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne: Anders Hamming, Pædagoguddannelsen Dorthe Høst,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Subjektivitet og flersprogethed

Subjektivitet og flersprogethed tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 57. oktober 2013 Subjektivitet og flersprogethed»lad være med at undervise i noget som du ikke føler stærkt for om du nu elsker eller hader det. Alt for ofte

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere