- er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt"

Transkript

1 Bilag 1 - er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt Børnene lærer og leger som om de er malere, arkitekter, billedhuggere, fotografer, navigatører, stifindere og piloter Disse børn tænker i forestillinger, billeder og dimensioner og er følsomme over for mønstre, former og farver De har brug for mennesker med sans for tegning, farver, maling, film, materialer til byggeri og puslespil De elsker at udforme ting, tegne, male, visualisere, dagdrømme, skrible og bygge De bliver gode til at forestille sig ting, navigere i rummet, læse kort og huske ting i billeder De stimuleres af besøg på kunstudstillinger, museer, at gå i biografen og i teatret Billede kloghed Rumlig intelligens - udvikles gennem læring og legen med: tolkninger billeder rum og lokaler landskaber farver former figurer størrelser klangfarver dimensioner

2 - er evnen til at fornemme hvad der (sikkert) vil ske, at tankelæse og tænke synkront Børnene lærer og leger som om de er drømmere, forfattere, opfindere, forskere, kunstnere, religiøse tænkere Disse undertiden meget specielle børn har en magisk evne til at bruge deres intuition og til at fornemme hvad der vil ske før tingene sker De har brug for mennesker og at være sammen med originale og specielle mennesker, som kan fortælle historier, som ikke behøver at være en del af det almindelige samfund De elsker at fantasere over religiøse emner, opfinde usynlige personer og foregive at de kommer fra en fjern verden eller en stjerne i en fjern galakse De bliver gode til at opdage og fornemme det magiske, forudsige ting, læse spillets gang og se skjulte sammenhænge og mønstre, som hører hjemme i drømme eller i det ubevidste De stimuleres af fantasifulde beretninger, overnaturlige oplevelser og åndelige eksperimentarier, frie tanker at eksperimentere med, herunder fantasifulde billeder og historier Fornemme kloghed Intuitiv intelligens - udvikles gennem læring og legen med: intuitiv tænkning synkronicitet mønstergenkendelse få ting til at ske at skabe mening med tingene religiøse forestillinger poetiske uforklarligheder universets gåder uforklarlige færdigheder ønsker

3 - er selvindsigt og evnen til at handle på en måde, der er tilpasset denne viden Børnene lærer og leger som om de er store individualister, filosoffer, psykologer, forfattere og kunstnere Disse børn tænker dybt over tingene og holder det meste for sig selv. De har en evne til at forstå egne følelser, og hvem de i virkeligheden er De har brug for mennesker som kan være et forbillede for dem, give dem individuelle oplevelser og sætte dem i stand til at forstå, hvordan ting føles De elsker at sætte sig mål, at drømme, være stille, planlægge og fordybe sig De bliver gode til at arbejde alene og i eget tempo, være vedholdende og trofaste over for mål og følge deres intuition De stimuleres af individuelle udfordrende opgaver, hvor de har tid til sig selv og stilhed til selvstudium og refleksion Jeg kloghed Personlig intelligens - udvikles gennem læring og legen med historier om ens rødder slægtshistorie søskende og familie dem man elsker egen krop følelser normer andre kulturer det anderledes vise mennesker sprog og udtryksformer

4 - evnen til at bruge hele kroppen til at udtrykke ideer og følelser Børnene lærer og leger som om de er dansere, idrætsfolk, håndværkere, maskinoperatører, Børn med denne intelligens tænker i ting, der påvirker kroppen. Den indbefatter evnen til at bruge krop og hænder med stor færdighed De har brug for mennesker som sammen med dem kan iværksætte rollespil, drama, bevægelse, ting de kan bygge, sports aktiviteter og praktisk arbejde De elsker at bevæge sig, løbe, hoppe, bygge gestikulere, danse og røre ved tingene De bliver gode til at dyrke sport, danse, spille teater og arbejde håndværksmæssigt De stimuleres af steder, hvor de kan bevæge sig og røre ved tingene som f.eks. tumleområder og børnemuseer Krops kloghed Fysisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: jord, sand, ild og vand balance gynge svæve og glide klatre cykle vippe hvile rutsche løbe

5 - er evnen til at erkende situationer og episoder, hvor etiske, æstetiske og religiøse faktorer er i indbyrdes balance Børnene lærer og leger som om de er filosoffer, forfattere, kunstnere, lærere og som om at de er ansvarlige, moralske og ansvarsbevidste Disse børn er betænksomme, er tænksomme og overvejer situationer og episoder i forhold til andre børn, voksne og dyr De har brug for livskloge mennesker at snakke og diskutere med De elsker at snakke om andres alvorlige problemer og om hvad der sker mennesker imellem De bliver gode til at tage sig af andre, bestemme godt/ondt, rigtigt/forkert, snakker om skæbner, livet, døden og om religiøse emner De stimuleres af skæbnehistorier og beretninger om børn/personer, religiøse emner og religion på alle planer Livs kloghed eksistentiel intelligens - udvikles gennem læring og legen med: bedsteforældre livets modsætninger skæbnehistorier originale personligheder drømme generationsforskelle natur og menneske liv og død kærlighedshistorier kunstneriske udtryksformer

6 - er evnen til at opfatte og udtrykke rytmer, toner, klangfarver og melodier Børnene lærer og leger som om de er sangere, musikere, komponister og er aktive kyndige lyttere Disse børn tænker i rytmer og melodier - De har en evne til at opfatte samt bruge toner, rytmer og klangfarver De har brug for mennesker som kan rytmisk lege, synge og spille med dem og give dem adgang til musikinstrumenter, samspil, fællessang, baggrundsmusik og lydkulisser De elsker at synge, fløjte, rappe, tromme med hænder og fødder, spille på instrumenter og lytte til musik De bliver gode til at opfatte lyde, huske melodier, lægge mærke til rytmer og høre det for det indre øre De stimuleres af koncerter, adgang til fælles og individuel musikudfoldelse og følelsesmæssige musiske og rytmiske stemninger Musik kloghed musisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: lytte synge danse spille rytme og puls tone og melodi klang dynamik sammenspil fornemmelse intuition

7 - er evnen til at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår Børnene lærer og leger som om de er opdagelsesrejsende, dyrepassere, navigatører, orienteringsfolk, landmænd, biologer, meteorologer, geografer og rumforskere Disse børn har en evne til at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår De har brug for mennesker som er naturmennesker, som kan igangsætte eksperimenter, indsamle og hjælpe dem med at lære at systematisere og skabe orden i kaos De elsker at strukturere og klassificere verden omkring sig, finde mønstre og sammenhænge samt identificere og organisere alt hvad de finder De bliver gode til at opdage uventede ligheder, forudsige ting, læse spillets gang og se sammenhænge og mønstre i tilværelsen De stimuleres af kontakt med dyr og planter, udflugter til skov og strand, naturskoler og eksperimentarier. Natur kloghed natur intelligens - udvikles gennem læring og legen med: vores krop naturen omkring os dyreliv planteliv årstiderne fænomener objekters beskaffenhed vekselvirkning og tid friluftsliv leg og eksperimenter

8 - er evnen til at tænke i tale, bruge ord og have fornemmelse for at kunne lære andre sprog Børnene lærer og leger som om de er forfattere, poeter, historiefortællere, foredragsholdere og journalister Disse børn tænker i talte og skrevne ord, i sproglige rytmer og fraseringer, og er meget opmærksom overfor at kunne benytte andre sprog De har brug for mennesker til diskussioner, stille spørgsmål og lave interviews. De har brug for god litteratur og lyrik og selv vil de gerne tegne, tegne / skrive og skrive historier De vil gerne have bøger, bånd, skriveredskaber, logbøger, diskussioner, oplæsning og samtaler De elsker at tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere De bliver gode til at huske navne, steder, tidspunkter, almindelig ting i hverdagen og de vil gerne fortælle og genfortælle på deres helt egen måde De stimuleres gennem besøg på biblioteker, møder med forfattere og digtere og af oplevelser med sproget i teater og musik og ved fortællearrangementer Ord kloghed Sproglig intelligens - udvikles gennem læring og legen med: at lytte at høre og forstå at tale holdninger adfærdsmønstre handlinger og mimik tegne og skrive sætte ord på billeder sætte ord på lyd sætte ord på natur

9 - er evnen til at skelne sindsstemninger og følelser hos andre mennesker - og at kunne samarbejde Børnene lærer og leger som om de er lærere, trænere, præster, skuespillere, socialrådgivere, organisatorer, ledere og politikere Disse børn har evnen til at forstå andre og fungere i samspil med dem på mange forskellige sociale og demokratiske måder De har brug for mennesker at kunne samtale med, lytte til, samarbejde, forklare og demonstrere og at kunne dele deres erfaringer med andre De elsker at prøve sig selv og egne ideer i forhold til andre og andres holdninger, at have mange venner og at indgå i mange forskellige fællesskaber De bliver gode til at lede og organisere, mægle, være sammen med andre og at snakke De stimuleres af samvær, sociale sammenkomster, fester og fællesbegivenheder, højtider osv. Os kloghed Social intelligens - udvikles gennem læring og leg og spil med: sociale faktorer menneskerettigheder etnicitet politiske faktorer ansvar økonomiske faktorer menneskers behov miljøfaktorer moral og ansvar regler og normer

10 - er evnen til at bruge matematik i praksis (men også at lege med talteori - ligninger - geometri - topologi) Børnene lærer og leger som om de er natur videnskabsmænd og - kvinder, matematikere, arkitekter, landskabsarkitekter, revisorer og detektiver Disse børn tænker i ræsonnementer, problemløsning, tal og abstrakter mønstre, former og strukturer og kan sammenholde forskelle og adskille ligheder De har brug for mennesker som kan samarbejde med dem om at opdage og sanse - med hjælp af videnskabelige redskaber som f.eks. måleinstrumenter og vægte, computere o. lign. De elsker at regne, eksperimentere, stille spørgsmål, lave hovedbrud og undersøge ting De bliver gode til at arbejde med tal, løse opgaver, kategorisere, finde sammenhænge og forudsige ting De stimuleres af besøg på eksperimentarier og planetarier - logiske ræsonnementer, tal og abstrakte mønstre, ved at gøre ting i rækkefølge. Tal kloghed Logisk matematisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: tal og mængde rumlige forhold størrelser sammenligninger af genstande ligheder og forskelle kategoriseringer standarder og ikke-standarder tid og tidsintervaller højdeforskelle tyngde og vægt

11 Bilag 2 I dette bilag er samtlige af aktiviteterne beskrevet detaljeret. Ligeledes fremgår det hvilke didaktiske overvejelser, vi har gjort os i forhold til aktiviteternes læringsmæssige potentiale. Indskolingsarealet 1.0 Udeværksted Hensigt og mål - udeværkstedet er udeskolens base for eksperimenter og forsøg af forskellig art i mange fag. Her findes et hav af materialer og inventar, der befordrer god og faglig udeundervisning. Anvendes af børnene som base for undervisningen. Her kan de arbejde ved bordene, undersøge indsamlet materiale fra ekskursionen, og finde det værktøj og de instrumenter de skal bruge. Anvendes af læreren på samme vis. Undervisningen kan starte og slutte her, materialer til diverse aktiviteter er samlet her, og der er bænke til samling. Konstruktion og materialer Hytten er bygget i Robiniestammer (jordkontakt) og kalmarbrædder i Douglasgran. Intelligenser alle Skolefag i princippet alle. 1

12 1.1 Videnskabs-kasser til div. fag og aktiviteter Vidensskabet indeholder materialer til udeundervisning, herunder emne- og fagorienterede formidlingskasser, der på en trækvogn nemt kan transporteres til bestemmelsesstedet for undervisningen. Hensigt og mål at udendørs undervisningen rent praktisk kan tage udgangspunkt i en række fag- og emneopdelte kasser, hvis indhold giver brede muligheder for tilrettelæggelsen. Beskrivelse anvendes af børnene som det konkrete afsæt for oplevelser, og grundlæggende erfaringer i.f.m. det faglige indhold i undervisningen. Anvendes af læreren som basis for elevoplevelser, der som fælles reference senere kan drages slutninger af. Konstruktion og materialer: kasserne fremstilles i vandfast krydsfiner, individuelt indrettede efter fag/emne. Intelligenser alle, alt efter fag/emne. Skolefag i princippet: alle fag. De forskellige Videnskabs-kasser Skovmatematik (Matematik) Hensigt og mål er at få gjort brugen af matematik jordnær og anvendelig. Med skovmatematik-kassen opdager eleverne mulighederne for konkret brug af matematik i hverdagen. Matematik er som eksakt vidensfag helt oplagt i udeskolen. Beskrivelse anvendes af børnene i arbejde med tal, optælling, kategorisering, statistik, geometri, figurlighed o.s.v. Anvendes af læreren på samme vis; kassens indhold inspirerer og motiverer i sig selv eleverne til at undersøge. Konstruktion og materialer (Indhold): spande til indsamling og sortering, bestemmelsesnøgler (dyr, planter), skrive-/tegneunderlag i træplade, blyanter, målebånd, vægte, luppe, idekatalog, m.m. Intelligenser tal-klog, natur-klog, billed-klog, ord-klog Skolefag matematik m. fl. Vandaktivitet (N/T) Hensigt og mål er at få biologien ind under huden på eleverne; med vandundersøgelser er der mulighed for at stifte bekendtskab med dyr og planter fra en forholdsvis ukendt verden, og lægge grunden til en interesse for biologi og natur (-videnskab). Her ligger mulighederne for de førstehåndserfaringer med natur og teknik, som senere skal danne basis for kategoriseringer og forståelse af teorier. Beskrivelse anvendes af børnene til fangst og opbevaring af vanddyr og planter, bestemmelse og kategorisering, udstilling i form af opsætning af akvarium og tegninger, føring af logbog m.v. Anvendes af læreren på samme vis; de konkrete erfaringer, eleverne gør sig, danner grundlag for generelle slutninger i undervisningen senere hen. Konstruktion og materialer (Indhold): net, kar, bakker, akvarium, bestemmelsesdug, luppe, Hvad finder jeg i sø og å, slanger, håndpumper/hæve agregater, skrive-/ tegneunderlag, blyanter, ide- og opstillingsoversigter Intelligenser natur-klog, ord-klog Skolefag N/T m.fl O-løbskasse (Idræt) Hensigt og mål - Styrke, træning af muskler og motorik, sundhed, krops- og stedfornemmelse omtales ofte som mangelvare blandt børn og unge. I udeskolen gives der mulighed for det hele, f. eks. via O-løb i naturskabt terræn med naturlige ujævnheder og forhindringer Beskrivelse anvendes af børnene til primært at få rørt sig, motionere i frisk luft, og træne opmærksomheden på sin bevægelse rundt i landskabet. 2

13 Anvendes af læreren på samme vis, men også til træning af elevernes orienteringsevne i (forholdsvis) ukendt terræn, at læse og forstå land- og kurvekort, at begribe kompassets funktion. Konstruktion og materialer (Indhold): poster til ophængning, flagposter, kontrolklemmer, kompasser, lokale land- og kurvekort i specifikke målstok, blyanter, fløjter, ure/stopure, diverse instruktions materialer, idekatalog. Intelligenser krops-klog, natur-klog, billede-klog, tal-klog, jeg-klog, fornemme-klog Skolefag idræt m.fl Træskæring (Billedkunst) Hensigt og mål - Billedkunstfaget er oplagt i uderummet; de store armbevægelser.og det, at det ikke gør noget at det sviner, er en motiverende side af faget, som legitimeres her. Gennem skæring i træ får eleverne erfaringer med træ som materiale, værktøj og dets brug, og får mulighed for at udtrykke sig tredimensionelt. Beskrivelse anvendes af børnene til at udtrykke sig i billeder og skulpturer, og gøre sig erfaringer med træ og skarpt værktøj. Anvendes af læreren til udvikling af elevernes rumlige sans, forståelse for proportioner, og kendskab til værktøj og forskellige træsorters muligheder. Glæden ved at skabe billeder er drivkraften. Konstruktion og materialer (Indhold): træskærerknive (klassesæt), små stemmejern, køller, små økser, file, save, sandpapir, forskellige natur-olier, ide- og materialekatalog, førstehjælpskasse. Intelligenser billede-klog, natur-klog, fornemme-klog Skolefag billedkunst, historie m.fl. Naturkøkkenet (N/T) Hensigt og mål er elevernes forståelse for sammenhænge mellem fedme, sygdomme og madkultur; den er uhyre vigtig i skoleårene, hvor gode og dårlige vaner indarbejdes. anvendelsen af råvarer, bl. a. indsamlet i naturen, udvider elevernes begreb om mad og lægger op til samtaler om sundhed og madkultur. Brugen og beherskelsen af ild som redskab, samt de historisk/kulturelle faktorer der ligger i brug af naturens frugt og urter, bliver sidegevinster. Beskrivelse anvendes af børnene som afsæt for udendørs madlavning, og til at få kendskab til mulighederne i naturens spisekammer. Anvendes af læreren som indfaldsvinkel til læring omkring madlavning, madkultur og -historie, sundhed, råvarer, og hygiejne. Konstruktion og materialer (indhold): div. koge- bage- og grillegrej, skåle, målebægre, og service i plast, bålstativ til ophængning af gryder, pander m.v., ildstål, optændingsmateriale, tørrede krydderier, laminerede ark og plancher med oversigter over brugbare urter, frugter og bær fra naturen. Intelligenser natur-klog, krops-klog Skolefag N/T, Historie 1.2 Vandeksperimentarium Hensigt og mål at eleverne får oplevelser og erfaringer med vand som livsnødvendighed og levested for dyr og planter, og som brugbart materiale i.f.m. mål, vægt, og fylde. Beskrivelse anvendes af børnene til eksperimenter og forsøg med vand, tyngdekraft, som drivkraft, forurening og vandrensning, kredsløb, måling m.v. Anvendes af læreren som vigtigt redskab for forståelse af naturlove og økologi, og som indgang til naturvidenskablig tænkning generelt. Konstruktion og materialer: store forbundne plastkar med muligheder for sammenkoblinger (slanger, render) og for opstillinger til diverse eksperimenter med vand, vandmøller, pumper, sten-sand- og kulfiltre, måleudstyr som kander og bægre med måleangivelser, vægte, termometre m.m. Intelligenser natur-klog, tal-klog, Skolefag N/T, matematik 3

14 1.3 Diverse indretning Vask Arbejdsborde og bænke Tavler Trækvogn 1.4 Vidensskab aflåseligt rum til opbevaring af UV materialer. Hensigt med disse fire elementer er, at understøtte og lette udeundervisningen i og omkring aktivitetshytten. Beskrivelse anvendes af børnene i deres undervisnings aktiviteter. Anvendes af læreren på samme måde. Benytter desuden arbejdsborde og tavler til opstillinger og gennemgang af faglige aktiviteter. Konstruktion og materialer: vask i stål eller hård plast nedfældet i hård træplade/bord, monteret med koldt vands hane. Arbejdsborde og bænke solidt udført i høvlet, olieret træ, nogle fastmonterede (ude), andre flytbare (inde i hytten). Tavler i krydsfinér (malede, til kridt), blød plade (opslagstavle), både fastmonterede og på ben. Vidensskab; indrettet op ad ydervæg, med bræddevæg, kraftig dør med lås, og indrettet med reoler i høvlet træ, hylder, kroge, m.v. Intelligenser Skolefag alle. 1.5 Diverse bålaktiviteter Hensigt At lære børnene om ildens facetter. Beskrivelse anvendes af børnene som et centralt samlingspunkt i udeundervisningen. Anvendes af læreren som en aktivitet der kan bruges til både madlavning, historiefortælling, fremstilling af redskaber m.v. Her kan både laves popcorn og bålstederne kan bruges som varmekilde til forskellige forsøg. Konstruktion og materialer Åbent ildsted og en bålovn i jern, der er bygget ind i jordhøj. Intelligenser - alle Skolefag alle 4

15 2.0 Motionsaktiviteter Intentionen er at styrke fysik, motorik, og kropsfornemmelse. De enkelte elementer kan herudover integreres i f. eks. matematik, dansk, engelsk m. fl. i form af bogstav-/stavespil eller taljagt i forskellige variationer. Udover stimulation af kropsklogheden, vil redskaberne også kunne stimulere ord- og talkloghederne. 2.1 Klatrevæg inkl. bogstavsjagt Hensigt og formål er at styrke elevernes fysiske aktivitet, fornemmelse af egen kraft, behændighed og motorik, samt deres evne til overblik. Beskrivelse anvendes af børnene til klatring og leg. Anvendes af læreren til at styrke eleverne fysisk og motorisk. Konstruktion og materialer: klatretårn med rapo over faldsand, med rapellevæg og klatrenet, fremstillet i Robiniestammer, Douglasgran, og nylonnet. Intelligenser krops-klog Skolefag idræt 5

16 2.2 Bjælkebro, balancestamme og stubbe Hensigt og formål er at styrke elevernes fysiske aktivitet, behændighed og motorik. Beskrivelse anvendes af børnene til balancegang og leg. Anvendes af læreren til at styrke eleverne motorisk. Konstruktion og materialer: balancestammer på pæle, fremstillet i Robinie. Intelligenser krops-klog Skolefag idræt 2.3 Armgang Hensigt og mål - er at styrke elevernes fysiske aktivitet, fornemmelse af egen kraft, behændighed og motorik. Beskrivelse anvendes af børnene til armgang. Anvendes af læreren til at styrke eleverne fysisk og motorisk. Konstruktion og materialer; fremstilles i stativer af Robinier med ophængte tov eller fastgjorte rør imellem. Intelligenser krops-klog Skolefag - idræt 2.4 Springbane Hensigt og mål at styrke elevernes fysiske aktivitet, styrke, koordinationsevne, samt overblik. Beskrivelse anvendes af børnene til indbyrdes konkurrence og leg. Anvendes af læreren til at træne løb, afsæt, styrke, koordinations-, og afstands bedømmelsesevne. Konstruktion og materialer; løbebane i sand der munder ud i udgravning med faldsand. Intelligenser krops-klog. Skolefag - idræt 3.0 Oplevelser og fortællinger 3.1 Lindetræ med siddestubbe Hensigt og mål med afsæt i oldnordisk tradition, bruges træet som tingsted ; et samlingspunkt ved specielle lejligheder, til information, historiefortælling o.m.a. Beskrivelse anvendes af børnene til samling i forskellige situationer. Anvendes af læreren til at samle eleverne og rette deres fokus. En slags udendørs klasserum. Konstruktion og materialer; lindetræ med kreds af sidde stubbe (Eg/Robinie) under. Intelligenser jeg-klog, os-klog, livs-klog, fornemme-klog, ord-klog Skolefag alle. 3.2 Pilekrat m. gange Hensigt og mål i forlængelse af sansehaven at skabe et næsten lukket rum der opleves som hule, og hvor stedsansen aktiveres på den snørklede sti. Stien munder ud i en større lysning i krattet, etableret med fortællesto (se pkt. 3.9) Beskrivelse anvendes af børnene som overgang mellem to verdener ; det åbne udeareal udenfor krattet, og det intime univers af dunkle gange der leder til eventyr (fortællestolen). Anvendes af læreren til at opbygge stemning (der er dunkelt, solflimmer mellem grene etc.) der kan beskrives af eleverne, og kan lægge op til aktiviteten ved fortællestolen. 6

17 Konstruktion og materialer; pilekrat plantes tæt, med lange vidjer, der gror hurtigt til. Stien og lysningen holdes fri fra start. Intelligenser billede-klog, natur-klog, jeg-klog Skolefag alle 3.3 Fortællestol med siddestubbe Hensigt og mål hensigten med fortællestolen i pilekrattets lysning er, i et isoleret og uforstyrret rum, at kunne fordybe sig i fortælling. Fortælleren (elev eller lærer) sidder i den magiske stol. Stolen er med sine udskårne figurer, en lille fortælling i sig selv. Beskrivelse anvendes af børnene til at fortælle eventyr, historier, og beretninger for grupper af tilhørere. Anvendes af læreren som fortælleelement, der er knyttet en hvis forventning og tradition til, samt til træning af elevernes mundtlige fremstilling. Konstruktion og materialer; stolen/bænken er solidt bygget i vejrbestandigt træ med udskæringer af eventyrfigurer. Klassesæt af siddestubbe rundt om. Intelligenser ord-klog, livs-klog, jeg-klog, fornemme-klog, os-klog Skolefag - alle 4.0 Sansehave Hensigt og mål - hensigten er, oplevelser gennem især lugt- og synssansen, samt at eleverne får adgang og kendskab til forskellige kulturplanter, og på nært hold kan følge forhold vedr. bestøvning, frugtsætning, insektliv m.v. Gennem pasning af sansehaven får eleverne øjnene op for forskelle mellem vild natur og havekultur. Beskrivelse Eleven: først og fremmest er sansehaven et værested; her er mulighed for at dvæle ved de mange indtryk, der senere skal være udgangspunkt for undervisning. Læreren: der kan foretages undersøgelser over f. eks. forløbet fra blomstersætning over bestøvning til frugtsætning ( f. eks. jordbær) hvor der sluttes af med at anvende frugten. Eller eleverne kan følge et bed fra såning til høst. Insektlivet, der er meget rigt omkring krydderurter, kan blive indgang til forståelse for samspillet mellem dyr og planter. Konstruktion og materialer: stisystem i forskellige underlag, højbede i lange kasser af Robinietræ. Intelligenser natur-klog, livsklog, krops-klog Skolefag N/T, dansk, historie 4.1 Bærbuske og frugttræer (langs sti) 4.2 Jordbærskildpadde (høj med jordbærplanter) 4.3 Krydderurtehøj (langs sti) Hensigt og mål at eleverne får mulighed for at se, dufte og smage, samt får kendskab til historier og forhold der knytter sig til kulturplanterne Beskrivelse anvendes af børnene til iagttagelse, at snuse til, og smage på. Anvendes af læreren til f. eks. at lade eleverne føre logbog over tidsforløb fra blomst til frugt. Undersøge urters tiltrækning af helt bestemte insekter. Sammenligne og sætte ord på dufte, farver, lyde. Konstruktion og materialer Plantning af ribs-, solbær-, blåbær-, og stikkelsbærbuske, æblesorter som Ingrid Marie, Belle de Boskop, Graasten, der alle bærer en historie med sig, Victoria blommetræ, Conference og Clara Frijs pæretræer. Jordbærskildpadde; jordhøj, der tilplantes med jordbærplanter i et mønster, der giver associationer til et skildpaddeskjold. Jordbærplanter i sorter, der sætter bær før og efter skolernes sommerferie. Krydderurtehøj; aflang forhøjning langs stien, der tilplantes med grupper af flerårige krydderurter: estragon, timian, oregano, merian, isop, salvie m.fl. Intelligenser natur-klog, ord-klog, livs-klog, fornemme-klog Skolefag N/T, dansk, historie 7

18 4.4 Højbede 4.5 Drivhus Hensigt og mål Her skal eleverne kunne så urter og blomster og selv medvirke til sansehavens udseende og indhold. Beskrivelse anvendes af børnene til at så i, vande, luge, gøde o.s.v. Opleve skønhed, dufte, farver. Anvendes af læreren til at iværksætte forløb, der åbner elevernes øjne for aktiviteter, der er, og har været, afgørende for vores beståen, aktiviteter der først bærer frugt på lang sigt, lære dem om planters behov for pasning, vand, gødning, samt forståelse for forskelle mellem vild natur og havekultur. Konstruktion og materialer: Højbede: Aflange kasser (2x1x0,5 m.) i robinie (jordbestandig) fyldt med muldjord. Drivhus: 3x2 meter, halvt nedgravet, med plexiglas tag og indlagt vand. Fremstillet i Robinie, med flisesti og muldjord i bedene. Intelligenser Natur-klog, ord-klog, livs-klog Skolefag - N/T, dansk, historie 4.6 Stisystem Hensigt og formål at lede børnene gennem sansehavens rum på forskellige underlag. Beskrivelse anvendes af børnene til at gå på. Anvendes af læreren som anledning til at sætte ord på oplevelsen af gangunderlaget. Konstruktion og materialer: stien etableres som en snoet vej gennem sansehaven, og består af flis, sand, sten og trædefliser i elm eller eg. Intelligenser: krops-klog, naturklog, fornemme-klog Skolefag: dansk, N/T 5.0 Undervisningsskoven Undervisningsskoven er et stykke jord tilplantet med forskellige træsorter for 10 år siden. Den er placeret meter fra skolen, og giver rig mulighed for undervisning i natur- og friluftssammenhæng. 5.1 Bålhytte, halvåben Hensigt og mål - funktion; at fungere som multihytte for forsøg med ild og bålaktiviteter, samt som alternativ til indendørs klasseværelset. Mulighed for ly i.f.m. regn, blæst m.m. Beskrivelse anvendes af børnene som base i undervisningsskoven. Anvendes af læreren på samme vis; mulighed for ly og læ og fortsættelse af undervisning trods uegnet vejr. Konstruktion og materialer; bygget som sekskantet, halvåben hytte (lukket på tre-fire sider) i Robinie og Douglasgran. Intelligenser Skolefag N/T, matematik, dansk, historie 8

19 5.2 Siddestubbe til en klasse Hensigt og mål - siddemulighed i.f.m. instruktion, beskeder, evaluering o.a. Beskrivelse anvendes af børnene til at sidde på. Anvendes af læreren på samme vis, og til at få ro og koncentration på eleverne. Konstruktion og materialer; stubbe, ca. 40 cm. høje, i Douglasgran. Intelligenser Skolefag 5.3 Centralt placeret hævet bålsted Hensigt og mål - til leg og eksperimenter med ild og varme, madlavning. Hævet for at eliminere risiko for fald i ilden. Beskrivelse anvendes af eleverne i f.m. aktiviteter hvor ild/bål indgår. Anvendes af læreren på samme vis. Konstruktion og materialer; Opbygget i tøndeform, i Robinie brædder. Tønden fyldes med sand, og et lag pigsten øverst. Monteret med stativ til ophængning af gryder/grill. Intelligenser naturklog Skolefag N/T, billedkunst, m.fl. 6.0 Den lærende legeplads Intentionen med den lærende legeplads ligger i benævnelsen; at lære mens man leger. Det gælder både generelle sansestimuli, samt faglig sporet træning. En del af spillene og legeredskaberne vil stimulere specifikke intelligenser (eller klogheder ), mens andre har mulighed for variation i indholdet. 6.1 Udendørs tegnetavler Store tegnetavler på væggen placeret i børnehøjde 6.2 Stor kugleramme Højde / bredde ca. 1,30 m 6.3 Tre-i-én spil med mulighed for variationer Areal 9 kvadratmeter 6.4 Tribasket m. tal og bogstaver Gerne 2 baner (stor og lille) og med forskellige sværhedsgrader 6.5 Ringkast, sjippetov, bolde mur Alm. ringkast - banelængde 8 m med 9 punktvandret stolpeskive 2 stk. sjippetovsmarkeringer på flisebelægning: en stor 5x8 meter til stort tov - 3 små 3x3 meter til enkelte tov 5 markerede op-af-mur boldarealer 3x2 meter 6.6 Orienterings spil fordelt rund om på legepladsen med plade og kort Det klassiske DOF skoleorienteringsløb på skoleterrænet 6.7 Vikinge spil med ord / tal vælt de ord du skal bruge Vikingespillet i stor størrelse på træplader 6.8 Tænkestorm med terning og naturpinde kun formen 6 træterninger 9

20 Tænkestormspillet i stor størrelse på træplader 6.9 Ord Rebus spil i træ - i stor størrelse på træplader 6.10 Tal rebus - i stor størrelse på træplader 6.11 Skrive-/tegneunderlag i træplade m. håndtag, klassesæt - opbevares i kasse 6.12 Cykelhjelme - opbevares i kasse 6.13 Refleks veste - opbevares i kasse Mellemtrinnet + overbygningen 7.0 N/T gården 1. Hensigt og mål N/T gården er stort, udendørs eksperimentarium i Natur/Teknik regi, som skal grundlægge elevernes naturvidenskabelige interesse. Her skal eleverne undersøge, forske, og lege i forskellige naturmiljøer, samt gøre forsøg med tekniske installationer i sammenhæng med det indendørs N/T lokale, der ligger opad. Et udendørs faglokale med muligheder. 2. Beskrivelse anvendes af børnene i.f.m. undervisningen i N/T og biologi, i tæt sammenhæng med det indendørs N/T faglokale, der ligger med adgang til N/T gården. Anvendes af læreren som en direkte adgang til meget af det, eleverne ellers måtte nøjes med at læse om i bøgerne. Som en væsentlig del af skolens undervisning i de naturvidenskabelige fag. Konstruktion og materialer; N/T gården er en næsten lukket gård, indrammet af mure til fire sider, således at der skabes læ. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog, m.fl. 4. Skolefag N/T, biologi, fysik, geografi 7.1 Beplantning 1. Hensigt og mål eleverne skal have mulighed for, at studere så mange insekt typer som muligt, så disse planter er nøje udvalgte m.h.t. placering og tiltrækning af specifikke insekter. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til studie af sommerfugle, sværmere, bier m.fl. Anvendes af læreren som studieobjekt for eleverne, til at påvise planter og dyrs indbyrdes afhængighed (symbiose) af hinanden. Konstruktion og materialer; plantning af sommerfuglebuske, brændenælder, solsikker m.fl. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.2 Opsætning af fuglekasser og foderbræt m. installerede kameraer 1. Hensigt og mål på nært hold at kunne følge fuglelivet i redekasse og på foderbrættet uden at forstyrre fuglene. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til studie af fulenes liv fra æglægning, klækning, vækst, og til ungerne forlader reden. På foderbrædter er der mulighed for at observere adfærd, størrelse, 10

21 tegning m.m. på tæt hold. Anvendes af læreren som en helt unik mulighed for at komme tæt på dyrene, hvilket under normale omstændigheder ikke lader sig gøre. Afsæt til føring af logbog med fotos/videooptagelser er nærliggende. Konstruktion og materialer; Fuglekasser og foderbræt bygges i Robinie, installeres med kamera, der opkobles til skolens computere. Placeres således at ledningsføring passer til monitorernes placering indenfor. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi m. fl. 7.3 Stort vandbassin med Archimedes snegl til brug for vandaktiviteter 1. Hensigt og mål er dels læring og naturvidenskabelig interesse vedr. vand som ressource der indgår i forskellige kredsløb, dels indsigt i menneskets brug af opdagelser og teknik i forsøget på at overleve. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til leg, oplevelse og erfaring med vand i kar og bassiner, samt forsøg med teknik, der kan lette omgangen med vandet. Anvendes af læreren til at give eleverne erfaringer og oplevelser med vand som en livsvigtig ressource, der til alle tider har været brugt af mennesket, og som indgang til forståelse for fysikkens love. Konstruktion og materialer; Vanbassin (med render, hævninger og fald) i støbt plast, nedsat i ramme af hårdt, vandfast træ. Archimedes snegl i plast eller aluminium, aftagelig efter behov. Størrelse overvejes i forhold til placering og sneglens størrelse. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog, billedklog (?) 4. Skolefag N/T, biologi, historie 7.4 Etablering af krible-krable miljøer for smådyr Fliser, sten, og tømmer i jordkontakt. Kompostbunke. Halvlukkede kasser med vissent løv 1. Hensigt og mål eleverne kan lave et studie af insekternes liv. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til at få nem og hurtig adgang til undersøgelse af insekter og deres forskellige levesteder. Anvendes af læreren som en nem adgang til læring om insekter og orme. Konstruktion og materialer; 10 fliser, 20x40 cm., halvstore sten (3-5 kg), og tunge tømmerstykker, placeres rundt om i N/T gården på forskelligt underlag og under forskellige lys-/skyggeforhold. Kompostramme (uden bund) 2x2x 0.5 meter i Robinie/Eg. Afklip fra skolens grønne arealer udgør kompostmaterialet. 5 stk. kasser 50x50x40 cm. fremstillet i Robinie eller Eg, placeret forskellige steder i N/T gården. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.5 Afkantede højbede til plante forsøg 1. Hensigt og mål forsøg og fortrolighed med dyrkning af planter. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til forsøg med dyrkning af blomster, urter, buske og små trævækster. Desuden forsøg med braklægning. Anvendes af læreren til at lære eleverne om planters behov for pasning, vand, gødning, samt forståelse for forskelle mellem vild natur og havekultur. Konstruktion og materialer; 5 stk. bede 200x70 cm højde 40 cm., fremstillet i Robinie/Eg. Fyldes med forskellige jordtyper; ler, sand, muld samt blandingsvarianter. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.6 Arbejdsborde og -bænke, installation af vandhaner og vaskeplads 1. Hensigt og mål er, at understøtte og lette udeundervisningen i N/T gården 2. Beskrivelse anvendes af børnene i deres undervisnings aktiviteter. Anvendes af læreren på samme måde. Konstruktion og materialer; arbejdsborde og bænke solidt udført i høvlet, olieret 11

22 hårdt træ, nogle flytbare andre stationært placeret i forhold til vandhaner og afløb. Vask i stål eller hård plast nedfældet i hård træplade/bord, monteret med koldt vands hane. 3. Intelligenser 4. Skolefag N/T, biologi 7.7 Renovering af eksisterende dam 1. Hensigt og mål er renovering af skolens eksisterende dam, så den bliver anvendelig i undervisningen. Målet er en selvrensende dam, med insekter, padder, og småfisk, som kan danne basis for elevernes kendskab til og forståelse for det danske vandmiljø. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til iagttagelse og studie af livet over og under vandet. Anvendes af læreren til elevernes læring om vandmiljø, samt om de enkelte arter der lever der. Konstruktion og materialer; Dammen kantes af på flere sider (hårdt træ), så der kan gås uden nedskridning. Der etableres en mindre ø (beton, jord), samt en gangbro til denne (hårdt træ). Desuden installeres en pumpe (elektrisk) for god cirkulation af vandet i dammen. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.8 Solsystem frise med proportionelle størrelser på planeterne 1. Hensigt og mål til anskuelse for eleverne; at de må få indsigt i planeternes indbyrdes størrelser og deres placering i vort solsystem. At vække interesse for rummet der omgiver kloden. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til iagttagelse og som reference. Anvendes af læreren til anskuelsesundervisning og som reference. Konstruktion og materialer; fremstilles i hårdt træ eller letbeton, som halve kugler, der ophænges på den ene væg i N/T gården. De males og der sættes navneskilte under hver planet. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog 4. Skolefag N/T, geografi, fysik 8.0 Indgang B 8.1 Indgang velkomst på forskellige sprog og med flag Aflange pladeskilte60x15 cm med ordet velkommen og med nationalflag 8.2 Gård med tredimensionale cementskulpturer; kugle, terning, pyramide, kegle, osv. Højde fra 80 til 100 cm bredde i grundfladen højst 100 cm 8.3 Malede geometriske figurer på fliser Størrelsen på de malede figurer er afhængig af flisernes størrelse 8.4 Frise (vandret) på mur med universets historie, angivet med årstal; normale tal og romertal Placeres på væg i højden 1 m 8.5 (Frise fortsat - placeret på flise- eller gangareal) I tilknytning hertil etableres fliselineal, 46 meter 8.6 Lodret lineal placeret op af en gavl, ca. 8 meter, med angivne størrelser på dyr markeret v.h.a. skilte De nederste 3 m angives også med cm derefter ½ meter angivelser 12

23 9.0 De stores udeareal 9.1 Flettet pilehegn En rumdannende afskærmning mod det omgivende areal. 9.2 Trædepæle der angiver højden på udvalgte bjergtoppe Anskuelse gennem flere sanser. Forståelse for storhed kontra lidenhed 9.3 Rytmestave/hængexylofon Musik og klang med større armbevægelser. I robust udførelse. 9.4 Klatremast med net Motorisk og fysisk træning 9.5 Runealfabetet malet på væg Skriftsprog som det var engang. Forståelse for bogstaver, deres lyde, og muligheden for ændringer i dette 9.6 Landkort af Danmark og verden, malet på asfalten i to målstoksforhold, orienteret korrekt i.f.t. verdenshjørnerne. Her kan der spadseres fra København til Øster Tørslev på 3 sekunder, fra Cape Town til Nuuk på 4 sekunder. Oplevelsen af at stå i kæmpegeografien bliver nærværende, og verdenshjørner og kompasgrader ikke så abstrakte. 13

24 Bilag 3 Kursusplan for lærergruppen Mål for kursusvirksomhed Generelt: opkvalificering af lærerstaben. - Lærerne skal have en grundlæggende viden om udeskoleundervisning og didaktik. Som inspiration bruges inden- og udenlandske forsøg og projekter. - Praktisk fagrettet inspiration. Hvordan kan fagligheden i udeskolen opgraderes i samspil med indeskolen? - Teoretisk løft. Udeskolen og folkeskolens fundament: folkeskolens formål, Fælles mål, og læseplanerne. - Afklaring af personlige, fysiske, materielle og strukturelle barrierer for udeskoleundervisning. - Træning i planlægning, afvikling, og evaluering af udeskoleundervisning. Herunder konkret inddragelse af elever og undervisning i skolens hverdag. Specifikt Grønhøjskolen - Skolens egen udeskole definition: angiver retningen for udeskolens undervisning, form og indhold. - Overordnede mål for trinvis inddragelse af udeskoleundervisningen: pædagogiske som faglige. - Fremstilling af 3-års plan. - Nedsættelse af arbejdsgrupper der arbejder med symbiosen ude-indeskole, fag, omfang, afklaring af strukturelle ændringer i.f.t. skemaer, tider, og moduler, teams, samarbejde etc. - Tidsplan for udeskolen: startdato, fixpunkter, evalueringer - Evaluering: internt som eksternt. Kursusvirksomhedens udstrækning Tidsforløb: Vinter 2008 Et antal lærere medvirker på Nordisk-baltisk konference om udeskole på Brandbjerg Højskole, Brandbjerg, 24. og 25. januar Konferencen sætter gennem oplæg og aktiviteter fokus på udeskolens indflydelse på børns helbred, læringspotentialer og livsværdier. Forår 2008: 1. Introduktionsmøde for lærere, ledelse, samarbejdspartnere (CCNatur, vidensbutikken). Foredrag: introduktion til udeskole; Hvad får vi, som vi ikke har? Præsentation af kursusforløb

25 2. Opstart med 2 arbejdsdage for lærere og elever. I samarbejde med konsulenter fra udeskolenetværket, naturvejledere m.fl. Planlagt af skolen og samarbejdspartnere. Formiddagene er udeskole undervisningstid for elever og lærere, opdelt i indskoling, mellemskole, og overbygning (én indkøbt vejleder pr årgang). Denne undervisning er den fælles reference for eftermiddagenes foredrag og workshops for lærere: udeskole undervisning og didaktik: inden- og udenlandske forsøg og projekter. Koblingen mellem ude- og indeskole. Workshops: Der arbejdes i grupper med : Det faglige indhold i sammenhængen ude-indeskole, Omfanget af brug af udeskolen Afklaring af strukturelle og skemamæssige ændringer Samarbejde i udeskolen Foredragene varetages af personer indenfor udeskolenetværket 3. To-måneders forløb hvor alle fag på skift er i fokus i udeskolen, 1 dag pr. fag pr. uge. Planlægning, undervisning, og evaluering af undervisningen foretages af lærerteams med mulighed for back-up og supervision fra vejledere. Fokus på: -udeskolens didaktik og muligheder i.f.t. læseplaner/fælles mål, -sammenhæng i planlægning, undervisning, og evaluering. Ugentligt møde hvor seneste undervisning evalueres, og kommende planlægges. Forløbet skal fungere som kickstarter af lærernes udeskole praksis: 4. Opkvalificering af kommunens naturvejledere For at sikre en kontinuerlig og optimal udnyttelse af udeskole-læringsrummet uddannes, som en del af kursusvirksomheden, lokale udeskolevejledere. Formålet er, at disse vejledere kan supervisere kollegaer. Der sigtes mod, at der kan være en vejleder knyttet til hver afdeling (indskoling, mellemtrin og udskoling).

26 Bilag 4 Vedlagt er CV er for centrale medarbejdere, der samlet dækker det evalueringsfaglige og det udeskole-didaktiske område. Torbjørn Ydegaard - Lektor, Master i pedagogikk Erhvervserfaring CVU Sønderjylland, læreruddannelsen og uddannelsen for ernæring og sundhed Underviser (adjunkt, lektor fra 2004) i pædagogiske fag og friluftsliv. Derudover: Praktikprojekt med studerende i Nepal Udviklingsprojekter. o Undervisning, læring og eksamen. o Studiebesøg i Mongoliet. Forskningsprojekter. o Medborgerskab. Studieforberedende kursus, uddannelses- og erhvervsvejleder-uddannelsen. Voksenunderviseruddannelsen Design Seminariet i Højer Underviser i samfundsfag og pædagogik på. Har bl.a. inddraget arbejdet med ovenstående højskoleprojekt i undervisningen. Deltager i regi af Euroregion Sønderjylland/Schleswig i planlægningen af et tosproget undervisningsmateriale om regionen. Formand for lærerrådet og lærerrepræsentant i bestyrelsen dags dato - Amtscentret for Undervisning i Sønderjylland Pædagogisk konsulent/projektmedarbejder primært med friluftsliv som tema. Arbejder med lærerkurser, som gæstelærer og med opbygning af et udstyrsdepot for friluftsliv. Har bl.a. arbejdet med følgende kortere og længerevarende projekter: Underviser på Alment Voksenpædagogisk Grundkursus. Projekt Nepal. Oplysnings- og internetprojekt. Nepal. Studietur for undervisere (afholdt 2 gange) Det nye Sydafrika. Studietur for undervisere. Sønderjylland. Internet-projekt. Uddannelse Studier ved Universitetet i Oslo. Master i almen pædagogik. Hovedopgave: Kritisk-rationel dannelse Studier ved DPU. PD i almen pædagogik Studier ved Norges Høgfjellsskole. Vejleder i friluftsliv Studier ved Universitetet i Oslo. Cand. mag. i socialpædagogik, antropologi og økonomi. Kursus i miljøfag Examen Philosophicum ved Universitetet i Oslo.

27 Studier ved Århus Universitet. Økonomisk geografi. Meritoverført til Universitetet i Oslo. Udgivelser 2007 Rethinking Popper, Prag: Innovation and Citizenship working paper 2006 NFPF, Örebro: Critical Rationalism: Towards a basic theory of General Education working paper 1991 Vandreture I Nordsverige 1990 Læsø rundt, Trekking in Greenland Mv. Jens Jakob Ellebæk, Lektor, cand. pæd. bio. Mail: Erhvervserfaring & uddannelse CVU Sønderjylland, Lektor i Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i linjefaget natur/teknik, med fokus på fysik, kemi og biologi. Undervisning i linjefaget biologi Udvikling af linjefaget natur/teknik der blev oprettet som nyt fag ved CVU Sønderjylland sommeren Ansat 2006 Videncenter for professionspædagogik ved CVU Sønderjylland Deltagelse i følgende forsknings- udviklingsprojekter ved CVU Sønderjylland: o Nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed. o Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv (del 1. og 2.) o Udvikling og koordination af naturvidenskabsfestival ved CVU Sønderjylland o Fremtidens naturfaglige lærere Samarbejde med SDU om udvikling af masteruddannelsen: Master i naturfagsundervisning o Innovationsmodel for nybegyndere o Alternative læringsmiljøer o Lærerplaner og medborgerskab o o Innovation og naturfag CAND projektet: Karakterisering og kvalificering af det uforberedte besøg på planetariet Orion, Cand. Pæd. i biologi på Danmarks Pædagogiske Universitet, med Medicin fra Århus Universitet som baggrund Århus Universitet, lægevidenskab, Medicinstudiet Vesterlund Ungdomsskole Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i fysik/kemi, musik, matematik 5 års erfaring som ekstern censor og eksaminator ved folkeskolens afgangsprøver i fysik/kemi Lunderskov Efterskole Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i fysik/kemi, musik, matematik

28 Eksaminator ved folkeskolens afgangsprøver i fysik/kemi Publikationer 2007 Ellebæk J.J., Ulrich J., Bækgaard B, Sigurdsson L.: Medborgerskab i skolens fag i Medborgerskab - et nyt dannelsesideal, red. af O Korsgaard (mfl.), Religionspædagogisk forlag Artikel i Universitetsmagasinet Asteriks, Danmarks Pædagogiske Universitet, Livlinje til linjefagslæreren, Asteriks nr. 31, November Ellebæk, J.J., Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv, i Naturfagsdidaktikkens mange facetter Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, Ellebæk, J.J., Evans, R., Support af nye natur/tekniklærere, artikel i det peer reviewede tidskrift MONA, MONA , DPU 2005, Teknik-l%E6rere.pdf 2005 Ellebæk, J.J., PCK som undersøgelsesramme måske endda centralt begreb i læreruddannelsen, i Fra seminarium til skolepraksis i natur/teknik rapport over et forskningsprojekt, Udgivet ifb.m. Det 8.Nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag, Danmarks Pædagogiske Universitet, Ellebæk, J.J., Præsentation af paper på Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag: Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv 2004 Christiansen, J., Ellebæk, J.J., Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv ; Rapport over forskningsudviklingsarbejde 2003 Alsted H., Christiansen, J., Ellebæk, J.J., :Nyddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed, Rapport over forsknings-udviklingsarbejde, 2003 Anne-Marie Tyroll Beck, Adjunkt Mail: Erhvervserfaring & uddannelse 2007 Adjunkt i Videncenter for Evaluering, kvalitetssikring og dokumentation, CVU Sønderjylland. Videncenteret arbejder med klassiske effektevalueringer, processtyrede evalueringsformer, implementering af evaluerings og dokumentationskultur, samt udvikling af kvalitetsstandarder for pædagogiske og faglige professioner og virksomheder Videnskabelig medarbejder, projektansættelse, SDU, Odense, Statskundskab.

29 Undervisning i metode, HD.O studiet. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Kolding. Undervisning i kvalitative og kvantitative metoder. Gennemførelse af case-baserede analyser af organisatoriske, strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger Konsulent, privat firma, projektansættelse. Udvikling af metodiske og generiske principper for kompetenceafklaring indenfor det pædagogiske område Adjunkt i Socialfag, Aabenraa Pædagogseminarium. Undervisning i socialfagets discipliner, vejledning på grund og efteruddannelse, udviklingsopgaver indenfor familierådslagning og akkreditering. - Midtvejsevaluering af implementeringsgrad og omfang af Det gode liv, sundhed og trivsel, fire pilotprojekter i Sønderborg Kommune Lille Barn bevæg dig. Evaluering af implementeringsprocesser i forbindelse med læreplaner i daginstitutioner med særligt fokus på krop og bevægelse og anerkendende pædagogik - En klassisk virkningsevaluering af Innovative skolemadsordninger der kan styrke indlæring og sundhed, Foodture Undervisning, temadage og kursusafholdelse i 7 trins skala sammenhæng mellem vurdering og evaluering i folkeskolen Arbejdsmarkedsstyrelsen, puljemidler til projekt Arbejdsevne-arbejdsprøvning og arbejdsmarked integrationseffekten af arbejdsprøvninger Censor på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning i juridisk, statistisk, økonomisk og sociologisk metode (især sociologisk metode) Forskningsmedarbejder RUC, Socialvidenskab, om lokalsamfundsempowerment i Kgs Enghave Konference om familierådslagning, Kjellerup UFC børn og unge, forundersøgelse på normalsystemets rummeliggørelse Cand.Scient.Soc Udgivelser - Michelsen, Johannes og Tyroll, Beck Anne-Marie (2007) Implementing the European Organic Action Plan in EU member states. Stakeholders perceptions of implementation problems and coping strategies. Delivery 7 Report on the impact of conflicts/synergies and policy proposals for implementing the EU Action Plan in member states - Andersen, John og Tyroll Beck, Anne-Marie m.fl. (2003) Empowerment i storbyens rum. Hans Reitzels Forlag - Andersen, John og Tyroll Beck, Anne-Marie (2003) Lokalsamfundsempowerment et Københavnsk casestudie. Research-paper no 3/03. Department of Social Sciences. RUC - Tyroll, Beck, Anne-Marie, Mortensen, Birgit og Morthorst, Rasmussen, Bo (1999) Normalsystemets rummeliggørelse. Tidsskrift for Socialpædagogik, nr.3 - Tyroll Beck, Anne-Marie (1998) Sammenbrud eller sammenhold? Nogle udviklingstendenser for velfærdssamfundet. Tidsskrift for Socialpædagogik, nr.1

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord.

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. Sproglig intelligens (at være ord-klog ) Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere. huske navne, steder,

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Der kan være aktiviteter, hvor der er tilmelding (kan være bindende) og andre aktiviteter, hvor man bare kan deltage, når man har lyst.

Der kan være aktiviteter, hvor der er tilmelding (kan være bindende) og andre aktiviteter, hvor man bare kan deltage, når man har lyst. SFO aktiviteter og Værksteder Nogle af aktiviteterne kører som en fast aktivitet hver uge. Andre følger årstiden eller er knyttet til faste traditioner som jul, fastelavn Hop & Rock osv. Nogle af aktiviteter

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Indhold 3 Indledning 4 Natur i Fremtidens Dagtilbud 5 Fokusområder 6 Pædagogiske principper 8 Eksempler på aktiviteter 9 Eksempel på pædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Engagement og fællesskab

Engagement og fællesskab Indhold: Engagement og fællesskab Sprog m fokus på leg, læsning og skrivning Kreative og musiske udtryksforme Matematisk opmærksomhed Naturlige fænomener Krop og bevægelse Mål for 0. klasse Evaluering.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

De uanede muligheder! Leg bliver den væsentligste faktor i fremtidens samfund og vil påvirke både uddannelse og vores hverdag

De uanede muligheder! Leg bliver den væsentligste faktor i fremtidens samfund og vil påvirke både uddannelse og vores hverdag Leg bliver den væsentligste faktor i fremtidens samfund og vil påvirke både uddannelse og vores hverdag De uanede muligheder! Hvordanlærer børn gennem leg og en præsentation af legeuniverser? Til: 2011-01-20

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Udeskoleprojekt på Grønhøjskolen

Udeskoleprojekt på Grønhøjskolen Udeskoleprojekt på Grønhøjskolen - et didaktisk udviklingsprojekt Indholdsfortegnelse Side 1...1.0 Kort præsentation Side 3.. 2.0 Baggrund for projektet 2.1 Filosofien bag udeskoler 2.2 Menneskesyn 2.3

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Indhold 3 Indledning 4 Naturfænomener i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Tal og mængder 8 Læringsområde Mønstre og former 10 Læringsområde

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS 2013-2014 Dagtilbudsloven Ifølge Dagtilbudsloven skal Sundbrinkens Børnehus udarbejde pædagogiske læreplaner, der giver retning for

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Naturfag. Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09

Naturfag. Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09 Naturfag Skolens navn: Agedrup Skole Skoleår: 08-09 Indledning Formålet med denne selvevaluering er at undersøge status og visioner for skolens indsats på det naturfaglige område og at understøtte en refleksions-

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Lucinahaven som Profilinstitution

Lucinahaven som Profilinstitution Lucinahaven som Profilinstitution Børn i alderen 0-6 år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer

Personlige og sociale kompetencer Udkast til læringsmål ved overgang fra vuggestue / dagpleje til børnehave (ca. 3 år) Personlige og sociale kompetencer De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestue/

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå er et musik- og teaterprojekt for dagplejere og deres børn i Aarhus Kommunes Dagpleje. Projektet er kendetegnet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Fællesskab, tryghed og omsorg er en forudsætning for leg, læring og udvikling. Ordrup Skole Værdiprogram

Fællesskab, tryghed og omsorg er en forudsætning for leg, læring og udvikling. Ordrup Skole Værdiprogram Fællesskab, tryghed og omsorg er en forudsætning for leg, læring og udvikling Ordrup Skole Værdiprogram Ordrups værdibaserede program er udarbejdet og udgivet i et samarbejde mellem Ordrup skole, Grønnegården

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere