- er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt"

Transkript

1 Bilag 1 - er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt Børnene lærer og leger som om de er malere, arkitekter, billedhuggere, fotografer, navigatører, stifindere og piloter Disse børn tænker i forestillinger, billeder og dimensioner og er følsomme over for mønstre, former og farver De har brug for mennesker med sans for tegning, farver, maling, film, materialer til byggeri og puslespil De elsker at udforme ting, tegne, male, visualisere, dagdrømme, skrible og bygge De bliver gode til at forestille sig ting, navigere i rummet, læse kort og huske ting i billeder De stimuleres af besøg på kunstudstillinger, museer, at gå i biografen og i teatret Billede kloghed Rumlig intelligens - udvikles gennem læring og legen med: tolkninger billeder rum og lokaler landskaber farver former figurer størrelser klangfarver dimensioner

2 - er evnen til at fornemme hvad der (sikkert) vil ske, at tankelæse og tænke synkront Børnene lærer og leger som om de er drømmere, forfattere, opfindere, forskere, kunstnere, religiøse tænkere Disse undertiden meget specielle børn har en magisk evne til at bruge deres intuition og til at fornemme hvad der vil ske før tingene sker De har brug for mennesker og at være sammen med originale og specielle mennesker, som kan fortælle historier, som ikke behøver at være en del af det almindelige samfund De elsker at fantasere over religiøse emner, opfinde usynlige personer og foregive at de kommer fra en fjern verden eller en stjerne i en fjern galakse De bliver gode til at opdage og fornemme det magiske, forudsige ting, læse spillets gang og se skjulte sammenhænge og mønstre, som hører hjemme i drømme eller i det ubevidste De stimuleres af fantasifulde beretninger, overnaturlige oplevelser og åndelige eksperimentarier, frie tanker at eksperimentere med, herunder fantasifulde billeder og historier Fornemme kloghed Intuitiv intelligens - udvikles gennem læring og legen med: intuitiv tænkning synkronicitet mønstergenkendelse få ting til at ske at skabe mening med tingene religiøse forestillinger poetiske uforklarligheder universets gåder uforklarlige færdigheder ønsker

3 - er selvindsigt og evnen til at handle på en måde, der er tilpasset denne viden Børnene lærer og leger som om de er store individualister, filosoffer, psykologer, forfattere og kunstnere Disse børn tænker dybt over tingene og holder det meste for sig selv. De har en evne til at forstå egne følelser, og hvem de i virkeligheden er De har brug for mennesker som kan være et forbillede for dem, give dem individuelle oplevelser og sætte dem i stand til at forstå, hvordan ting føles De elsker at sætte sig mål, at drømme, være stille, planlægge og fordybe sig De bliver gode til at arbejde alene og i eget tempo, være vedholdende og trofaste over for mål og følge deres intuition De stimuleres af individuelle udfordrende opgaver, hvor de har tid til sig selv og stilhed til selvstudium og refleksion Jeg kloghed Personlig intelligens - udvikles gennem læring og legen med historier om ens rødder slægtshistorie søskende og familie dem man elsker egen krop følelser normer andre kulturer det anderledes vise mennesker sprog og udtryksformer

4 - evnen til at bruge hele kroppen til at udtrykke ideer og følelser Børnene lærer og leger som om de er dansere, idrætsfolk, håndværkere, maskinoperatører, Børn med denne intelligens tænker i ting, der påvirker kroppen. Den indbefatter evnen til at bruge krop og hænder med stor færdighed De har brug for mennesker som sammen med dem kan iværksætte rollespil, drama, bevægelse, ting de kan bygge, sports aktiviteter og praktisk arbejde De elsker at bevæge sig, løbe, hoppe, bygge gestikulere, danse og røre ved tingene De bliver gode til at dyrke sport, danse, spille teater og arbejde håndværksmæssigt De stimuleres af steder, hvor de kan bevæge sig og røre ved tingene som f.eks. tumleområder og børnemuseer Krops kloghed Fysisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: jord, sand, ild og vand balance gynge svæve og glide klatre cykle vippe hvile rutsche løbe

5 - er evnen til at erkende situationer og episoder, hvor etiske, æstetiske og religiøse faktorer er i indbyrdes balance Børnene lærer og leger som om de er filosoffer, forfattere, kunstnere, lærere og som om at de er ansvarlige, moralske og ansvarsbevidste Disse børn er betænksomme, er tænksomme og overvejer situationer og episoder i forhold til andre børn, voksne og dyr De har brug for livskloge mennesker at snakke og diskutere med De elsker at snakke om andres alvorlige problemer og om hvad der sker mennesker imellem De bliver gode til at tage sig af andre, bestemme godt/ondt, rigtigt/forkert, snakker om skæbner, livet, døden og om religiøse emner De stimuleres af skæbnehistorier og beretninger om børn/personer, religiøse emner og religion på alle planer Livs kloghed eksistentiel intelligens - udvikles gennem læring og legen med: bedsteforældre livets modsætninger skæbnehistorier originale personligheder drømme generationsforskelle natur og menneske liv og død kærlighedshistorier kunstneriske udtryksformer

6 - er evnen til at opfatte og udtrykke rytmer, toner, klangfarver og melodier Børnene lærer og leger som om de er sangere, musikere, komponister og er aktive kyndige lyttere Disse børn tænker i rytmer og melodier - De har en evne til at opfatte samt bruge toner, rytmer og klangfarver De har brug for mennesker som kan rytmisk lege, synge og spille med dem og give dem adgang til musikinstrumenter, samspil, fællessang, baggrundsmusik og lydkulisser De elsker at synge, fløjte, rappe, tromme med hænder og fødder, spille på instrumenter og lytte til musik De bliver gode til at opfatte lyde, huske melodier, lægge mærke til rytmer og høre det for det indre øre De stimuleres af koncerter, adgang til fælles og individuel musikudfoldelse og følelsesmæssige musiske og rytmiske stemninger Musik kloghed musisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: lytte synge danse spille rytme og puls tone og melodi klang dynamik sammenspil fornemmelse intuition

7 - er evnen til at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår Børnene lærer og leger som om de er opdagelsesrejsende, dyrepassere, navigatører, orienteringsfolk, landmænd, biologer, meteorologer, geografer og rumforskere Disse børn har en evne til at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår De har brug for mennesker som er naturmennesker, som kan igangsætte eksperimenter, indsamle og hjælpe dem med at lære at systematisere og skabe orden i kaos De elsker at strukturere og klassificere verden omkring sig, finde mønstre og sammenhænge samt identificere og organisere alt hvad de finder De bliver gode til at opdage uventede ligheder, forudsige ting, læse spillets gang og se sammenhænge og mønstre i tilværelsen De stimuleres af kontakt med dyr og planter, udflugter til skov og strand, naturskoler og eksperimentarier. Natur kloghed natur intelligens - udvikles gennem læring og legen med: vores krop naturen omkring os dyreliv planteliv årstiderne fænomener objekters beskaffenhed vekselvirkning og tid friluftsliv leg og eksperimenter

8 - er evnen til at tænke i tale, bruge ord og have fornemmelse for at kunne lære andre sprog Børnene lærer og leger som om de er forfattere, poeter, historiefortællere, foredragsholdere og journalister Disse børn tænker i talte og skrevne ord, i sproglige rytmer og fraseringer, og er meget opmærksom overfor at kunne benytte andre sprog De har brug for mennesker til diskussioner, stille spørgsmål og lave interviews. De har brug for god litteratur og lyrik og selv vil de gerne tegne, tegne / skrive og skrive historier De vil gerne have bøger, bånd, skriveredskaber, logbøger, diskussioner, oplæsning og samtaler De elsker at tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere De bliver gode til at huske navne, steder, tidspunkter, almindelig ting i hverdagen og de vil gerne fortælle og genfortælle på deres helt egen måde De stimuleres gennem besøg på biblioteker, møder med forfattere og digtere og af oplevelser med sproget i teater og musik og ved fortællearrangementer Ord kloghed Sproglig intelligens - udvikles gennem læring og legen med: at lytte at høre og forstå at tale holdninger adfærdsmønstre handlinger og mimik tegne og skrive sætte ord på billeder sætte ord på lyd sætte ord på natur

9 - er evnen til at skelne sindsstemninger og følelser hos andre mennesker - og at kunne samarbejde Børnene lærer og leger som om de er lærere, trænere, præster, skuespillere, socialrådgivere, organisatorer, ledere og politikere Disse børn har evnen til at forstå andre og fungere i samspil med dem på mange forskellige sociale og demokratiske måder De har brug for mennesker at kunne samtale med, lytte til, samarbejde, forklare og demonstrere og at kunne dele deres erfaringer med andre De elsker at prøve sig selv og egne ideer i forhold til andre og andres holdninger, at have mange venner og at indgå i mange forskellige fællesskaber De bliver gode til at lede og organisere, mægle, være sammen med andre og at snakke De stimuleres af samvær, sociale sammenkomster, fester og fællesbegivenheder, højtider osv. Os kloghed Social intelligens - udvikles gennem læring og leg og spil med: sociale faktorer menneskerettigheder etnicitet politiske faktorer ansvar økonomiske faktorer menneskers behov miljøfaktorer moral og ansvar regler og normer

10 - er evnen til at bruge matematik i praksis (men også at lege med talteori - ligninger - geometri - topologi) Børnene lærer og leger som om de er natur videnskabsmænd og - kvinder, matematikere, arkitekter, landskabsarkitekter, revisorer og detektiver Disse børn tænker i ræsonnementer, problemløsning, tal og abstrakter mønstre, former og strukturer og kan sammenholde forskelle og adskille ligheder De har brug for mennesker som kan samarbejde med dem om at opdage og sanse - med hjælp af videnskabelige redskaber som f.eks. måleinstrumenter og vægte, computere o. lign. De elsker at regne, eksperimentere, stille spørgsmål, lave hovedbrud og undersøge ting De bliver gode til at arbejde med tal, løse opgaver, kategorisere, finde sammenhænge og forudsige ting De stimuleres af besøg på eksperimentarier og planetarier - logiske ræsonnementer, tal og abstrakte mønstre, ved at gøre ting i rækkefølge. Tal kloghed Logisk matematisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: tal og mængde rumlige forhold størrelser sammenligninger af genstande ligheder og forskelle kategoriseringer standarder og ikke-standarder tid og tidsintervaller højdeforskelle tyngde og vægt

11 Bilag 2 I dette bilag er samtlige af aktiviteterne beskrevet detaljeret. Ligeledes fremgår det hvilke didaktiske overvejelser, vi har gjort os i forhold til aktiviteternes læringsmæssige potentiale. Indskolingsarealet 1.0 Udeværksted Hensigt og mål - udeværkstedet er udeskolens base for eksperimenter og forsøg af forskellig art i mange fag. Her findes et hav af materialer og inventar, der befordrer god og faglig udeundervisning. Anvendes af børnene som base for undervisningen. Her kan de arbejde ved bordene, undersøge indsamlet materiale fra ekskursionen, og finde det værktøj og de instrumenter de skal bruge. Anvendes af læreren på samme vis. Undervisningen kan starte og slutte her, materialer til diverse aktiviteter er samlet her, og der er bænke til samling. Konstruktion og materialer Hytten er bygget i Robiniestammer (jordkontakt) og kalmarbrædder i Douglasgran. Intelligenser alle Skolefag i princippet alle. 1

12 1.1 Videnskabs-kasser til div. fag og aktiviteter Vidensskabet indeholder materialer til udeundervisning, herunder emne- og fagorienterede formidlingskasser, der på en trækvogn nemt kan transporteres til bestemmelsesstedet for undervisningen. Hensigt og mål at udendørs undervisningen rent praktisk kan tage udgangspunkt i en række fag- og emneopdelte kasser, hvis indhold giver brede muligheder for tilrettelæggelsen. Beskrivelse anvendes af børnene som det konkrete afsæt for oplevelser, og grundlæggende erfaringer i.f.m. det faglige indhold i undervisningen. Anvendes af læreren som basis for elevoplevelser, der som fælles reference senere kan drages slutninger af. Konstruktion og materialer: kasserne fremstilles i vandfast krydsfiner, individuelt indrettede efter fag/emne. Intelligenser alle, alt efter fag/emne. Skolefag i princippet: alle fag. De forskellige Videnskabs-kasser Skovmatematik (Matematik) Hensigt og mål er at få gjort brugen af matematik jordnær og anvendelig. Med skovmatematik-kassen opdager eleverne mulighederne for konkret brug af matematik i hverdagen. Matematik er som eksakt vidensfag helt oplagt i udeskolen. Beskrivelse anvendes af børnene i arbejde med tal, optælling, kategorisering, statistik, geometri, figurlighed o.s.v. Anvendes af læreren på samme vis; kassens indhold inspirerer og motiverer i sig selv eleverne til at undersøge. Konstruktion og materialer (Indhold): spande til indsamling og sortering, bestemmelsesnøgler (dyr, planter), skrive-/tegneunderlag i træplade, blyanter, målebånd, vægte, luppe, idekatalog, m.m. Intelligenser tal-klog, natur-klog, billed-klog, ord-klog Skolefag matematik m. fl. Vandaktivitet (N/T) Hensigt og mål er at få biologien ind under huden på eleverne; med vandundersøgelser er der mulighed for at stifte bekendtskab med dyr og planter fra en forholdsvis ukendt verden, og lægge grunden til en interesse for biologi og natur (-videnskab). Her ligger mulighederne for de førstehåndserfaringer med natur og teknik, som senere skal danne basis for kategoriseringer og forståelse af teorier. Beskrivelse anvendes af børnene til fangst og opbevaring af vanddyr og planter, bestemmelse og kategorisering, udstilling i form af opsætning af akvarium og tegninger, føring af logbog m.v. Anvendes af læreren på samme vis; de konkrete erfaringer, eleverne gør sig, danner grundlag for generelle slutninger i undervisningen senere hen. Konstruktion og materialer (Indhold): net, kar, bakker, akvarium, bestemmelsesdug, luppe, Hvad finder jeg i sø og å, slanger, håndpumper/hæve agregater, skrive-/ tegneunderlag, blyanter, ide- og opstillingsoversigter Intelligenser natur-klog, ord-klog Skolefag N/T m.fl O-løbskasse (Idræt) Hensigt og mål - Styrke, træning af muskler og motorik, sundhed, krops- og stedfornemmelse omtales ofte som mangelvare blandt børn og unge. I udeskolen gives der mulighed for det hele, f. eks. via O-løb i naturskabt terræn med naturlige ujævnheder og forhindringer Beskrivelse anvendes af børnene til primært at få rørt sig, motionere i frisk luft, og træne opmærksomheden på sin bevægelse rundt i landskabet. 2

13 Anvendes af læreren på samme vis, men også til træning af elevernes orienteringsevne i (forholdsvis) ukendt terræn, at læse og forstå land- og kurvekort, at begribe kompassets funktion. Konstruktion og materialer (Indhold): poster til ophængning, flagposter, kontrolklemmer, kompasser, lokale land- og kurvekort i specifikke målstok, blyanter, fløjter, ure/stopure, diverse instruktions materialer, idekatalog. Intelligenser krops-klog, natur-klog, billede-klog, tal-klog, jeg-klog, fornemme-klog Skolefag idræt m.fl Træskæring (Billedkunst) Hensigt og mål - Billedkunstfaget er oplagt i uderummet; de store armbevægelser.og det, at det ikke gør noget at det sviner, er en motiverende side af faget, som legitimeres her. Gennem skæring i træ får eleverne erfaringer med træ som materiale, værktøj og dets brug, og får mulighed for at udtrykke sig tredimensionelt. Beskrivelse anvendes af børnene til at udtrykke sig i billeder og skulpturer, og gøre sig erfaringer med træ og skarpt værktøj. Anvendes af læreren til udvikling af elevernes rumlige sans, forståelse for proportioner, og kendskab til værktøj og forskellige træsorters muligheder. Glæden ved at skabe billeder er drivkraften. Konstruktion og materialer (Indhold): træskærerknive (klassesæt), små stemmejern, køller, små økser, file, save, sandpapir, forskellige natur-olier, ide- og materialekatalog, førstehjælpskasse. Intelligenser billede-klog, natur-klog, fornemme-klog Skolefag billedkunst, historie m.fl. Naturkøkkenet (N/T) Hensigt og mål er elevernes forståelse for sammenhænge mellem fedme, sygdomme og madkultur; den er uhyre vigtig i skoleårene, hvor gode og dårlige vaner indarbejdes. anvendelsen af råvarer, bl. a. indsamlet i naturen, udvider elevernes begreb om mad og lægger op til samtaler om sundhed og madkultur. Brugen og beherskelsen af ild som redskab, samt de historisk/kulturelle faktorer der ligger i brug af naturens frugt og urter, bliver sidegevinster. Beskrivelse anvendes af børnene som afsæt for udendørs madlavning, og til at få kendskab til mulighederne i naturens spisekammer. Anvendes af læreren som indfaldsvinkel til læring omkring madlavning, madkultur og -historie, sundhed, råvarer, og hygiejne. Konstruktion og materialer (indhold): div. koge- bage- og grillegrej, skåle, målebægre, og service i plast, bålstativ til ophængning af gryder, pander m.v., ildstål, optændingsmateriale, tørrede krydderier, laminerede ark og plancher med oversigter over brugbare urter, frugter og bær fra naturen. Intelligenser natur-klog, krops-klog Skolefag N/T, Historie 1.2 Vandeksperimentarium Hensigt og mål at eleverne får oplevelser og erfaringer med vand som livsnødvendighed og levested for dyr og planter, og som brugbart materiale i.f.m. mål, vægt, og fylde. Beskrivelse anvendes af børnene til eksperimenter og forsøg med vand, tyngdekraft, som drivkraft, forurening og vandrensning, kredsløb, måling m.v. Anvendes af læreren som vigtigt redskab for forståelse af naturlove og økologi, og som indgang til naturvidenskablig tænkning generelt. Konstruktion og materialer: store forbundne plastkar med muligheder for sammenkoblinger (slanger, render) og for opstillinger til diverse eksperimenter med vand, vandmøller, pumper, sten-sand- og kulfiltre, måleudstyr som kander og bægre med måleangivelser, vægte, termometre m.m. Intelligenser natur-klog, tal-klog, Skolefag N/T, matematik 3

14 1.3 Diverse indretning Vask Arbejdsborde og bænke Tavler Trækvogn 1.4 Vidensskab aflåseligt rum til opbevaring af UV materialer. Hensigt med disse fire elementer er, at understøtte og lette udeundervisningen i og omkring aktivitetshytten. Beskrivelse anvendes af børnene i deres undervisnings aktiviteter. Anvendes af læreren på samme måde. Benytter desuden arbejdsborde og tavler til opstillinger og gennemgang af faglige aktiviteter. Konstruktion og materialer: vask i stål eller hård plast nedfældet i hård træplade/bord, monteret med koldt vands hane. Arbejdsborde og bænke solidt udført i høvlet, olieret træ, nogle fastmonterede (ude), andre flytbare (inde i hytten). Tavler i krydsfinér (malede, til kridt), blød plade (opslagstavle), både fastmonterede og på ben. Vidensskab; indrettet op ad ydervæg, med bræddevæg, kraftig dør med lås, og indrettet med reoler i høvlet træ, hylder, kroge, m.v. Intelligenser Skolefag alle. 1.5 Diverse bålaktiviteter Hensigt At lære børnene om ildens facetter. Beskrivelse anvendes af børnene som et centralt samlingspunkt i udeundervisningen. Anvendes af læreren som en aktivitet der kan bruges til både madlavning, historiefortælling, fremstilling af redskaber m.v. Her kan både laves popcorn og bålstederne kan bruges som varmekilde til forskellige forsøg. Konstruktion og materialer Åbent ildsted og en bålovn i jern, der er bygget ind i jordhøj. Intelligenser - alle Skolefag alle 4

15 2.0 Motionsaktiviteter Intentionen er at styrke fysik, motorik, og kropsfornemmelse. De enkelte elementer kan herudover integreres i f. eks. matematik, dansk, engelsk m. fl. i form af bogstav-/stavespil eller taljagt i forskellige variationer. Udover stimulation af kropsklogheden, vil redskaberne også kunne stimulere ord- og talkloghederne. 2.1 Klatrevæg inkl. bogstavsjagt Hensigt og formål er at styrke elevernes fysiske aktivitet, fornemmelse af egen kraft, behændighed og motorik, samt deres evne til overblik. Beskrivelse anvendes af børnene til klatring og leg. Anvendes af læreren til at styrke eleverne fysisk og motorisk. Konstruktion og materialer: klatretårn med rapo over faldsand, med rapellevæg og klatrenet, fremstillet i Robiniestammer, Douglasgran, og nylonnet. Intelligenser krops-klog Skolefag idræt 5

16 2.2 Bjælkebro, balancestamme og stubbe Hensigt og formål er at styrke elevernes fysiske aktivitet, behændighed og motorik. Beskrivelse anvendes af børnene til balancegang og leg. Anvendes af læreren til at styrke eleverne motorisk. Konstruktion og materialer: balancestammer på pæle, fremstillet i Robinie. Intelligenser krops-klog Skolefag idræt 2.3 Armgang Hensigt og mål - er at styrke elevernes fysiske aktivitet, fornemmelse af egen kraft, behændighed og motorik. Beskrivelse anvendes af børnene til armgang. Anvendes af læreren til at styrke eleverne fysisk og motorisk. Konstruktion og materialer; fremstilles i stativer af Robinier med ophængte tov eller fastgjorte rør imellem. Intelligenser krops-klog Skolefag - idræt 2.4 Springbane Hensigt og mål at styrke elevernes fysiske aktivitet, styrke, koordinationsevne, samt overblik. Beskrivelse anvendes af børnene til indbyrdes konkurrence og leg. Anvendes af læreren til at træne løb, afsæt, styrke, koordinations-, og afstands bedømmelsesevne. Konstruktion og materialer; løbebane i sand der munder ud i udgravning med faldsand. Intelligenser krops-klog. Skolefag - idræt 3.0 Oplevelser og fortællinger 3.1 Lindetræ med siddestubbe Hensigt og mål med afsæt i oldnordisk tradition, bruges træet som tingsted ; et samlingspunkt ved specielle lejligheder, til information, historiefortælling o.m.a. Beskrivelse anvendes af børnene til samling i forskellige situationer. Anvendes af læreren til at samle eleverne og rette deres fokus. En slags udendørs klasserum. Konstruktion og materialer; lindetræ med kreds af sidde stubbe (Eg/Robinie) under. Intelligenser jeg-klog, os-klog, livs-klog, fornemme-klog, ord-klog Skolefag alle. 3.2 Pilekrat m. gange Hensigt og mål i forlængelse af sansehaven at skabe et næsten lukket rum der opleves som hule, og hvor stedsansen aktiveres på den snørklede sti. Stien munder ud i en større lysning i krattet, etableret med fortællesto (se pkt. 3.9) Beskrivelse anvendes af børnene som overgang mellem to verdener ; det åbne udeareal udenfor krattet, og det intime univers af dunkle gange der leder til eventyr (fortællestolen). Anvendes af læreren til at opbygge stemning (der er dunkelt, solflimmer mellem grene etc.) der kan beskrives af eleverne, og kan lægge op til aktiviteten ved fortællestolen. 6

17 Konstruktion og materialer; pilekrat plantes tæt, med lange vidjer, der gror hurtigt til. Stien og lysningen holdes fri fra start. Intelligenser billede-klog, natur-klog, jeg-klog Skolefag alle 3.3 Fortællestol med siddestubbe Hensigt og mål hensigten med fortællestolen i pilekrattets lysning er, i et isoleret og uforstyrret rum, at kunne fordybe sig i fortælling. Fortælleren (elev eller lærer) sidder i den magiske stol. Stolen er med sine udskårne figurer, en lille fortælling i sig selv. Beskrivelse anvendes af børnene til at fortælle eventyr, historier, og beretninger for grupper af tilhørere. Anvendes af læreren som fortælleelement, der er knyttet en hvis forventning og tradition til, samt til træning af elevernes mundtlige fremstilling. Konstruktion og materialer; stolen/bænken er solidt bygget i vejrbestandigt træ med udskæringer af eventyrfigurer. Klassesæt af siddestubbe rundt om. Intelligenser ord-klog, livs-klog, jeg-klog, fornemme-klog, os-klog Skolefag - alle 4.0 Sansehave Hensigt og mål - hensigten er, oplevelser gennem især lugt- og synssansen, samt at eleverne får adgang og kendskab til forskellige kulturplanter, og på nært hold kan følge forhold vedr. bestøvning, frugtsætning, insektliv m.v. Gennem pasning af sansehaven får eleverne øjnene op for forskelle mellem vild natur og havekultur. Beskrivelse Eleven: først og fremmest er sansehaven et værested; her er mulighed for at dvæle ved de mange indtryk, der senere skal være udgangspunkt for undervisning. Læreren: der kan foretages undersøgelser over f. eks. forløbet fra blomstersætning over bestøvning til frugtsætning ( f. eks. jordbær) hvor der sluttes af med at anvende frugten. Eller eleverne kan følge et bed fra såning til høst. Insektlivet, der er meget rigt omkring krydderurter, kan blive indgang til forståelse for samspillet mellem dyr og planter. Konstruktion og materialer: stisystem i forskellige underlag, højbede i lange kasser af Robinietræ. Intelligenser natur-klog, livsklog, krops-klog Skolefag N/T, dansk, historie 4.1 Bærbuske og frugttræer (langs sti) 4.2 Jordbærskildpadde (høj med jordbærplanter) 4.3 Krydderurtehøj (langs sti) Hensigt og mål at eleverne får mulighed for at se, dufte og smage, samt får kendskab til historier og forhold der knytter sig til kulturplanterne Beskrivelse anvendes af børnene til iagttagelse, at snuse til, og smage på. Anvendes af læreren til f. eks. at lade eleverne føre logbog over tidsforløb fra blomst til frugt. Undersøge urters tiltrækning af helt bestemte insekter. Sammenligne og sætte ord på dufte, farver, lyde. Konstruktion og materialer Plantning af ribs-, solbær-, blåbær-, og stikkelsbærbuske, æblesorter som Ingrid Marie, Belle de Boskop, Graasten, der alle bærer en historie med sig, Victoria blommetræ, Conference og Clara Frijs pæretræer. Jordbærskildpadde; jordhøj, der tilplantes med jordbærplanter i et mønster, der giver associationer til et skildpaddeskjold. Jordbærplanter i sorter, der sætter bær før og efter skolernes sommerferie. Krydderurtehøj; aflang forhøjning langs stien, der tilplantes med grupper af flerårige krydderurter: estragon, timian, oregano, merian, isop, salvie m.fl. Intelligenser natur-klog, ord-klog, livs-klog, fornemme-klog Skolefag N/T, dansk, historie 7

18 4.4 Højbede 4.5 Drivhus Hensigt og mål Her skal eleverne kunne så urter og blomster og selv medvirke til sansehavens udseende og indhold. Beskrivelse anvendes af børnene til at så i, vande, luge, gøde o.s.v. Opleve skønhed, dufte, farver. Anvendes af læreren til at iværksætte forløb, der åbner elevernes øjne for aktiviteter, der er, og har været, afgørende for vores beståen, aktiviteter der først bærer frugt på lang sigt, lære dem om planters behov for pasning, vand, gødning, samt forståelse for forskelle mellem vild natur og havekultur. Konstruktion og materialer: Højbede: Aflange kasser (2x1x0,5 m.) i robinie (jordbestandig) fyldt med muldjord. Drivhus: 3x2 meter, halvt nedgravet, med plexiglas tag og indlagt vand. Fremstillet i Robinie, med flisesti og muldjord i bedene. Intelligenser Natur-klog, ord-klog, livs-klog Skolefag - N/T, dansk, historie 4.6 Stisystem Hensigt og formål at lede børnene gennem sansehavens rum på forskellige underlag. Beskrivelse anvendes af børnene til at gå på. Anvendes af læreren som anledning til at sætte ord på oplevelsen af gangunderlaget. Konstruktion og materialer: stien etableres som en snoet vej gennem sansehaven, og består af flis, sand, sten og trædefliser i elm eller eg. Intelligenser: krops-klog, naturklog, fornemme-klog Skolefag: dansk, N/T 5.0 Undervisningsskoven Undervisningsskoven er et stykke jord tilplantet med forskellige træsorter for 10 år siden. Den er placeret meter fra skolen, og giver rig mulighed for undervisning i natur- og friluftssammenhæng. 5.1 Bålhytte, halvåben Hensigt og mål - funktion; at fungere som multihytte for forsøg med ild og bålaktiviteter, samt som alternativ til indendørs klasseværelset. Mulighed for ly i.f.m. regn, blæst m.m. Beskrivelse anvendes af børnene som base i undervisningsskoven. Anvendes af læreren på samme vis; mulighed for ly og læ og fortsættelse af undervisning trods uegnet vejr. Konstruktion og materialer; bygget som sekskantet, halvåben hytte (lukket på tre-fire sider) i Robinie og Douglasgran. Intelligenser Skolefag N/T, matematik, dansk, historie 8

19 5.2 Siddestubbe til en klasse Hensigt og mål - siddemulighed i.f.m. instruktion, beskeder, evaluering o.a. Beskrivelse anvendes af børnene til at sidde på. Anvendes af læreren på samme vis, og til at få ro og koncentration på eleverne. Konstruktion og materialer; stubbe, ca. 40 cm. høje, i Douglasgran. Intelligenser Skolefag 5.3 Centralt placeret hævet bålsted Hensigt og mål - til leg og eksperimenter med ild og varme, madlavning. Hævet for at eliminere risiko for fald i ilden. Beskrivelse anvendes af eleverne i f.m. aktiviteter hvor ild/bål indgår. Anvendes af læreren på samme vis. Konstruktion og materialer; Opbygget i tøndeform, i Robinie brædder. Tønden fyldes med sand, og et lag pigsten øverst. Monteret med stativ til ophængning af gryder/grill. Intelligenser naturklog Skolefag N/T, billedkunst, m.fl. 6.0 Den lærende legeplads Intentionen med den lærende legeplads ligger i benævnelsen; at lære mens man leger. Det gælder både generelle sansestimuli, samt faglig sporet træning. En del af spillene og legeredskaberne vil stimulere specifikke intelligenser (eller klogheder ), mens andre har mulighed for variation i indholdet. 6.1 Udendørs tegnetavler Store tegnetavler på væggen placeret i børnehøjde 6.2 Stor kugleramme Højde / bredde ca. 1,30 m 6.3 Tre-i-én spil med mulighed for variationer Areal 9 kvadratmeter 6.4 Tribasket m. tal og bogstaver Gerne 2 baner (stor og lille) og med forskellige sværhedsgrader 6.5 Ringkast, sjippetov, bolde mur Alm. ringkast - banelængde 8 m med 9 punktvandret stolpeskive 2 stk. sjippetovsmarkeringer på flisebelægning: en stor 5x8 meter til stort tov - 3 små 3x3 meter til enkelte tov 5 markerede op-af-mur boldarealer 3x2 meter 6.6 Orienterings spil fordelt rund om på legepladsen med plade og kort Det klassiske DOF skoleorienteringsløb på skoleterrænet 6.7 Vikinge spil med ord / tal vælt de ord du skal bruge Vikingespillet i stor størrelse på træplader 6.8 Tænkestorm med terning og naturpinde kun formen 6 træterninger 9

20 Tænkestormspillet i stor størrelse på træplader 6.9 Ord Rebus spil i træ - i stor størrelse på træplader 6.10 Tal rebus - i stor størrelse på træplader 6.11 Skrive-/tegneunderlag i træplade m. håndtag, klassesæt - opbevares i kasse 6.12 Cykelhjelme - opbevares i kasse 6.13 Refleks veste - opbevares i kasse Mellemtrinnet + overbygningen 7.0 N/T gården 1. Hensigt og mål N/T gården er stort, udendørs eksperimentarium i Natur/Teknik regi, som skal grundlægge elevernes naturvidenskabelige interesse. Her skal eleverne undersøge, forske, og lege i forskellige naturmiljøer, samt gøre forsøg med tekniske installationer i sammenhæng med det indendørs N/T lokale, der ligger opad. Et udendørs faglokale med muligheder. 2. Beskrivelse anvendes af børnene i.f.m. undervisningen i N/T og biologi, i tæt sammenhæng med det indendørs N/T faglokale, der ligger med adgang til N/T gården. Anvendes af læreren som en direkte adgang til meget af det, eleverne ellers måtte nøjes med at læse om i bøgerne. Som en væsentlig del af skolens undervisning i de naturvidenskabelige fag. Konstruktion og materialer; N/T gården er en næsten lukket gård, indrammet af mure til fire sider, således at der skabes læ. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog, m.fl. 4. Skolefag N/T, biologi, fysik, geografi 7.1 Beplantning 1. Hensigt og mål eleverne skal have mulighed for, at studere så mange insekt typer som muligt, så disse planter er nøje udvalgte m.h.t. placering og tiltrækning af specifikke insekter. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til studie af sommerfugle, sværmere, bier m.fl. Anvendes af læreren som studieobjekt for eleverne, til at påvise planter og dyrs indbyrdes afhængighed (symbiose) af hinanden. Konstruktion og materialer; plantning af sommerfuglebuske, brændenælder, solsikker m.fl. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.2 Opsætning af fuglekasser og foderbræt m. installerede kameraer 1. Hensigt og mål på nært hold at kunne følge fuglelivet i redekasse og på foderbrættet uden at forstyrre fuglene. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til studie af fulenes liv fra æglægning, klækning, vækst, og til ungerne forlader reden. På foderbrædter er der mulighed for at observere adfærd, størrelse, 10

21 tegning m.m. på tæt hold. Anvendes af læreren som en helt unik mulighed for at komme tæt på dyrene, hvilket under normale omstændigheder ikke lader sig gøre. Afsæt til føring af logbog med fotos/videooptagelser er nærliggende. Konstruktion og materialer; Fuglekasser og foderbræt bygges i Robinie, installeres med kamera, der opkobles til skolens computere. Placeres således at ledningsføring passer til monitorernes placering indenfor. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi m. fl. 7.3 Stort vandbassin med Archimedes snegl til brug for vandaktiviteter 1. Hensigt og mål er dels læring og naturvidenskabelig interesse vedr. vand som ressource der indgår i forskellige kredsløb, dels indsigt i menneskets brug af opdagelser og teknik i forsøget på at overleve. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til leg, oplevelse og erfaring med vand i kar og bassiner, samt forsøg med teknik, der kan lette omgangen med vandet. Anvendes af læreren til at give eleverne erfaringer og oplevelser med vand som en livsvigtig ressource, der til alle tider har været brugt af mennesket, og som indgang til forståelse for fysikkens love. Konstruktion og materialer; Vanbassin (med render, hævninger og fald) i støbt plast, nedsat i ramme af hårdt, vandfast træ. Archimedes snegl i plast eller aluminium, aftagelig efter behov. Størrelse overvejes i forhold til placering og sneglens størrelse. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog, billedklog (?) 4. Skolefag N/T, biologi, historie 7.4 Etablering af krible-krable miljøer for smådyr Fliser, sten, og tømmer i jordkontakt. Kompostbunke. Halvlukkede kasser med vissent løv 1. Hensigt og mål eleverne kan lave et studie af insekternes liv. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til at få nem og hurtig adgang til undersøgelse af insekter og deres forskellige levesteder. Anvendes af læreren som en nem adgang til læring om insekter og orme. Konstruktion og materialer; 10 fliser, 20x40 cm., halvstore sten (3-5 kg), og tunge tømmerstykker, placeres rundt om i N/T gården på forskelligt underlag og under forskellige lys-/skyggeforhold. Kompostramme (uden bund) 2x2x 0.5 meter i Robinie/Eg. Afklip fra skolens grønne arealer udgør kompostmaterialet. 5 stk. kasser 50x50x40 cm. fremstillet i Robinie eller Eg, placeret forskellige steder i N/T gården. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.5 Afkantede højbede til plante forsøg 1. Hensigt og mål forsøg og fortrolighed med dyrkning af planter. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til forsøg med dyrkning af blomster, urter, buske og små trævækster. Desuden forsøg med braklægning. Anvendes af læreren til at lære eleverne om planters behov for pasning, vand, gødning, samt forståelse for forskelle mellem vild natur og havekultur. Konstruktion og materialer; 5 stk. bede 200x70 cm højde 40 cm., fremstillet i Robinie/Eg. Fyldes med forskellige jordtyper; ler, sand, muld samt blandingsvarianter. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.6 Arbejdsborde og -bænke, installation af vandhaner og vaskeplads 1. Hensigt og mål er, at understøtte og lette udeundervisningen i N/T gården 2. Beskrivelse anvendes af børnene i deres undervisnings aktiviteter. Anvendes af læreren på samme måde. Konstruktion og materialer; arbejdsborde og bænke solidt udført i høvlet, olieret 11

22 hårdt træ, nogle flytbare andre stationært placeret i forhold til vandhaner og afløb. Vask i stål eller hård plast nedfældet i hård træplade/bord, monteret med koldt vands hane. 3. Intelligenser 4. Skolefag N/T, biologi 7.7 Renovering af eksisterende dam 1. Hensigt og mål er renovering af skolens eksisterende dam, så den bliver anvendelig i undervisningen. Målet er en selvrensende dam, med insekter, padder, og småfisk, som kan danne basis for elevernes kendskab til og forståelse for det danske vandmiljø. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til iagttagelse og studie af livet over og under vandet. Anvendes af læreren til elevernes læring om vandmiljø, samt om de enkelte arter der lever der. Konstruktion og materialer; Dammen kantes af på flere sider (hårdt træ), så der kan gås uden nedskridning. Der etableres en mindre ø (beton, jord), samt en gangbro til denne (hårdt træ). Desuden installeres en pumpe (elektrisk) for god cirkulation af vandet i dammen. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.8 Solsystem frise med proportionelle størrelser på planeterne 1. Hensigt og mål til anskuelse for eleverne; at de må få indsigt i planeternes indbyrdes størrelser og deres placering i vort solsystem. At vække interesse for rummet der omgiver kloden. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til iagttagelse og som reference. Anvendes af læreren til anskuelsesundervisning og som reference. Konstruktion og materialer; fremstilles i hårdt træ eller letbeton, som halve kugler, der ophænges på den ene væg i N/T gården. De males og der sættes navneskilte under hver planet. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog 4. Skolefag N/T, geografi, fysik 8.0 Indgang B 8.1 Indgang velkomst på forskellige sprog og med flag Aflange pladeskilte60x15 cm med ordet velkommen og med nationalflag 8.2 Gård med tredimensionale cementskulpturer; kugle, terning, pyramide, kegle, osv. Højde fra 80 til 100 cm bredde i grundfladen højst 100 cm 8.3 Malede geometriske figurer på fliser Størrelsen på de malede figurer er afhængig af flisernes størrelse 8.4 Frise (vandret) på mur med universets historie, angivet med årstal; normale tal og romertal Placeres på væg i højden 1 m 8.5 (Frise fortsat - placeret på flise- eller gangareal) I tilknytning hertil etableres fliselineal, 46 meter 8.6 Lodret lineal placeret op af en gavl, ca. 8 meter, med angivne størrelser på dyr markeret v.h.a. skilte De nederste 3 m angives også med cm derefter ½ meter angivelser 12

23 9.0 De stores udeareal 9.1 Flettet pilehegn En rumdannende afskærmning mod det omgivende areal. 9.2 Trædepæle der angiver højden på udvalgte bjergtoppe Anskuelse gennem flere sanser. Forståelse for storhed kontra lidenhed 9.3 Rytmestave/hængexylofon Musik og klang med større armbevægelser. I robust udførelse. 9.4 Klatremast med net Motorisk og fysisk træning 9.5 Runealfabetet malet på væg Skriftsprog som det var engang. Forståelse for bogstaver, deres lyde, og muligheden for ændringer i dette 9.6 Landkort af Danmark og verden, malet på asfalten i to målstoksforhold, orienteret korrekt i.f.t. verdenshjørnerne. Her kan der spadseres fra København til Øster Tørslev på 3 sekunder, fra Cape Town til Nuuk på 4 sekunder. Oplevelsen af at stå i kæmpegeografien bliver nærværende, og verdenshjørner og kompasgrader ikke så abstrakte. 13

24 Bilag 3 Kursusplan for lærergruppen Mål for kursusvirksomhed Generelt: opkvalificering af lærerstaben. - Lærerne skal have en grundlæggende viden om udeskoleundervisning og didaktik. Som inspiration bruges inden- og udenlandske forsøg og projekter. - Praktisk fagrettet inspiration. Hvordan kan fagligheden i udeskolen opgraderes i samspil med indeskolen? - Teoretisk løft. Udeskolen og folkeskolens fundament: folkeskolens formål, Fælles mål, og læseplanerne. - Afklaring af personlige, fysiske, materielle og strukturelle barrierer for udeskoleundervisning. - Træning i planlægning, afvikling, og evaluering af udeskoleundervisning. Herunder konkret inddragelse af elever og undervisning i skolens hverdag. Specifikt Grønhøjskolen - Skolens egen udeskole definition: angiver retningen for udeskolens undervisning, form og indhold. - Overordnede mål for trinvis inddragelse af udeskoleundervisningen: pædagogiske som faglige. - Fremstilling af 3-års plan. - Nedsættelse af arbejdsgrupper der arbejder med symbiosen ude-indeskole, fag, omfang, afklaring af strukturelle ændringer i.f.t. skemaer, tider, og moduler, teams, samarbejde etc. - Tidsplan for udeskolen: startdato, fixpunkter, evalueringer - Evaluering: internt som eksternt. Kursusvirksomhedens udstrækning Tidsforløb: Vinter 2008 Et antal lærere medvirker på Nordisk-baltisk konference om udeskole på Brandbjerg Højskole, Brandbjerg, 24. og 25. januar Konferencen sætter gennem oplæg og aktiviteter fokus på udeskolens indflydelse på børns helbred, læringspotentialer og livsværdier. Forår 2008: 1. Introduktionsmøde for lærere, ledelse, samarbejdspartnere (CCNatur, vidensbutikken). Foredrag: introduktion til udeskole; Hvad får vi, som vi ikke har? Præsentation af kursusforløb

25 2. Opstart med 2 arbejdsdage for lærere og elever. I samarbejde med konsulenter fra udeskolenetværket, naturvejledere m.fl. Planlagt af skolen og samarbejdspartnere. Formiddagene er udeskole undervisningstid for elever og lærere, opdelt i indskoling, mellemskole, og overbygning (én indkøbt vejleder pr årgang). Denne undervisning er den fælles reference for eftermiddagenes foredrag og workshops for lærere: udeskole undervisning og didaktik: inden- og udenlandske forsøg og projekter. Koblingen mellem ude- og indeskole. Workshops: Der arbejdes i grupper med : Det faglige indhold i sammenhængen ude-indeskole, Omfanget af brug af udeskolen Afklaring af strukturelle og skemamæssige ændringer Samarbejde i udeskolen Foredragene varetages af personer indenfor udeskolenetværket 3. To-måneders forløb hvor alle fag på skift er i fokus i udeskolen, 1 dag pr. fag pr. uge. Planlægning, undervisning, og evaluering af undervisningen foretages af lærerteams med mulighed for back-up og supervision fra vejledere. Fokus på: -udeskolens didaktik og muligheder i.f.t. læseplaner/fælles mål, -sammenhæng i planlægning, undervisning, og evaluering. Ugentligt møde hvor seneste undervisning evalueres, og kommende planlægges. Forløbet skal fungere som kickstarter af lærernes udeskole praksis: 4. Opkvalificering af kommunens naturvejledere For at sikre en kontinuerlig og optimal udnyttelse af udeskole-læringsrummet uddannes, som en del af kursusvirksomheden, lokale udeskolevejledere. Formålet er, at disse vejledere kan supervisere kollegaer. Der sigtes mod, at der kan være en vejleder knyttet til hver afdeling (indskoling, mellemtrin og udskoling).

26 Bilag 4 Vedlagt er CV er for centrale medarbejdere, der samlet dækker det evalueringsfaglige og det udeskole-didaktiske område. Torbjørn Ydegaard - Lektor, Master i pedagogikk Erhvervserfaring CVU Sønderjylland, læreruddannelsen og uddannelsen for ernæring og sundhed Underviser (adjunkt, lektor fra 2004) i pædagogiske fag og friluftsliv. Derudover: Praktikprojekt med studerende i Nepal Udviklingsprojekter. o Undervisning, læring og eksamen. o Studiebesøg i Mongoliet. Forskningsprojekter. o Medborgerskab. Studieforberedende kursus, uddannelses- og erhvervsvejleder-uddannelsen. Voksenunderviseruddannelsen Design Seminariet i Højer Underviser i samfundsfag og pædagogik på. Har bl.a. inddraget arbejdet med ovenstående højskoleprojekt i undervisningen. Deltager i regi af Euroregion Sønderjylland/Schleswig i planlægningen af et tosproget undervisningsmateriale om regionen. Formand for lærerrådet og lærerrepræsentant i bestyrelsen dags dato - Amtscentret for Undervisning i Sønderjylland Pædagogisk konsulent/projektmedarbejder primært med friluftsliv som tema. Arbejder med lærerkurser, som gæstelærer og med opbygning af et udstyrsdepot for friluftsliv. Har bl.a. arbejdet med følgende kortere og længerevarende projekter: Underviser på Alment Voksenpædagogisk Grundkursus. Projekt Nepal. Oplysnings- og internetprojekt. Nepal. Studietur for undervisere (afholdt 2 gange) Det nye Sydafrika. Studietur for undervisere. Sønderjylland. Internet-projekt. Uddannelse Studier ved Universitetet i Oslo. Master i almen pædagogik. Hovedopgave: Kritisk-rationel dannelse Studier ved DPU. PD i almen pædagogik Studier ved Norges Høgfjellsskole. Vejleder i friluftsliv Studier ved Universitetet i Oslo. Cand. mag. i socialpædagogik, antropologi og økonomi. Kursus i miljøfag Examen Philosophicum ved Universitetet i Oslo.

27 Studier ved Århus Universitet. Økonomisk geografi. Meritoverført til Universitetet i Oslo. Udgivelser 2007 Rethinking Popper, Prag: Innovation and Citizenship working paper 2006 NFPF, Örebro: Critical Rationalism: Towards a basic theory of General Education working paper 1991 Vandreture I Nordsverige 1990 Læsø rundt, Trekking in Greenland Mv. Jens Jakob Ellebæk, Lektor, cand. pæd. bio. Mail: Erhvervserfaring & uddannelse CVU Sønderjylland, Lektor i Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i linjefaget natur/teknik, med fokus på fysik, kemi og biologi. Undervisning i linjefaget biologi Udvikling af linjefaget natur/teknik der blev oprettet som nyt fag ved CVU Sønderjylland sommeren Ansat 2006 Videncenter for professionspædagogik ved CVU Sønderjylland Deltagelse i følgende forsknings- udviklingsprojekter ved CVU Sønderjylland: o Nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed. o Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv (del 1. og 2.) o Udvikling og koordination af naturvidenskabsfestival ved CVU Sønderjylland o Fremtidens naturfaglige lærere Samarbejde med SDU om udvikling af masteruddannelsen: Master i naturfagsundervisning o Innovationsmodel for nybegyndere o Alternative læringsmiljøer o Lærerplaner og medborgerskab o o Innovation og naturfag CAND projektet: Karakterisering og kvalificering af det uforberedte besøg på planetariet Orion, Cand. Pæd. i biologi på Danmarks Pædagogiske Universitet, med Medicin fra Århus Universitet som baggrund Århus Universitet, lægevidenskab, Medicinstudiet Vesterlund Ungdomsskole Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i fysik/kemi, musik, matematik 5 års erfaring som ekstern censor og eksaminator ved folkeskolens afgangsprøver i fysik/kemi Lunderskov Efterskole Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i fysik/kemi, musik, matematik

28 Eksaminator ved folkeskolens afgangsprøver i fysik/kemi Publikationer 2007 Ellebæk J.J., Ulrich J., Bækgaard B, Sigurdsson L.: Medborgerskab i skolens fag i Medborgerskab - et nyt dannelsesideal, red. af O Korsgaard (mfl.), Religionspædagogisk forlag Artikel i Universitetsmagasinet Asteriks, Danmarks Pædagogiske Universitet, Livlinje til linjefagslæreren, Asteriks nr. 31, November Ellebæk, J.J., Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv, i Naturfagsdidaktikkens mange facetter Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, Ellebæk, J.J., Evans, R., Support af nye natur/tekniklærere, artikel i det peer reviewede tidskrift MONA, MONA , DPU 2005, Teknik-l%E6rere.pdf 2005 Ellebæk, J.J., PCK som undersøgelsesramme måske endda centralt begreb i læreruddannelsen, i Fra seminarium til skolepraksis i natur/teknik rapport over et forskningsprojekt, Udgivet ifb.m. Det 8.Nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag, Danmarks Pædagogiske Universitet, Ellebæk, J.J., Præsentation af paper på Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag: Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv 2004 Christiansen, J., Ellebæk, J.J., Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv ; Rapport over forskningsudviklingsarbejde 2003 Alsted H., Christiansen, J., Ellebæk, J.J., :Nyddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed, Rapport over forsknings-udviklingsarbejde, 2003 Anne-Marie Tyroll Beck, Adjunkt Mail: Erhvervserfaring & uddannelse 2007 Adjunkt i Videncenter for Evaluering, kvalitetssikring og dokumentation, CVU Sønderjylland. Videncenteret arbejder med klassiske effektevalueringer, processtyrede evalueringsformer, implementering af evaluerings og dokumentationskultur, samt udvikling af kvalitetsstandarder for pædagogiske og faglige professioner og virksomheder Videnskabelig medarbejder, projektansættelse, SDU, Odense, Statskundskab.

29 Undervisning i metode, HD.O studiet. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Kolding. Undervisning i kvalitative og kvantitative metoder. Gennemførelse af case-baserede analyser af organisatoriske, strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger Konsulent, privat firma, projektansættelse. Udvikling af metodiske og generiske principper for kompetenceafklaring indenfor det pædagogiske område Adjunkt i Socialfag, Aabenraa Pædagogseminarium. Undervisning i socialfagets discipliner, vejledning på grund og efteruddannelse, udviklingsopgaver indenfor familierådslagning og akkreditering. - Midtvejsevaluering af implementeringsgrad og omfang af Det gode liv, sundhed og trivsel, fire pilotprojekter i Sønderborg Kommune Lille Barn bevæg dig. Evaluering af implementeringsprocesser i forbindelse med læreplaner i daginstitutioner med særligt fokus på krop og bevægelse og anerkendende pædagogik - En klassisk virkningsevaluering af Innovative skolemadsordninger der kan styrke indlæring og sundhed, Foodture Undervisning, temadage og kursusafholdelse i 7 trins skala sammenhæng mellem vurdering og evaluering i folkeskolen Arbejdsmarkedsstyrelsen, puljemidler til projekt Arbejdsevne-arbejdsprøvning og arbejdsmarked integrationseffekten af arbejdsprøvninger Censor på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning i juridisk, statistisk, økonomisk og sociologisk metode (især sociologisk metode) Forskningsmedarbejder RUC, Socialvidenskab, om lokalsamfundsempowerment i Kgs Enghave Konference om familierådslagning, Kjellerup UFC børn og unge, forundersøgelse på normalsystemets rummeliggørelse Cand.Scient.Soc Udgivelser - Michelsen, Johannes og Tyroll, Beck Anne-Marie (2007) Implementing the European Organic Action Plan in EU member states. Stakeholders perceptions of implementation problems and coping strategies. Delivery 7 Report on the impact of conflicts/synergies and policy proposals for implementing the EU Action Plan in member states - Andersen, John og Tyroll Beck, Anne-Marie m.fl. (2003) Empowerment i storbyens rum. Hans Reitzels Forlag - Andersen, John og Tyroll Beck, Anne-Marie (2003) Lokalsamfundsempowerment et Københavnsk casestudie. Research-paper no 3/03. Department of Social Sciences. RUC - Tyroll, Beck, Anne-Marie, Mortensen, Birgit og Morthorst, Rasmussen, Bo (1999) Normalsystemets rummeliggørelse. Tidsskrift for Socialpædagogik, nr.3 - Tyroll Beck, Anne-Marie (1998) Sammenbrud eller sammenhold? Nogle udviklingstendenser for velfærdssamfundet. Tidsskrift for Socialpædagogik, nr.1

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Udeskoleprojekt på Grønhøjskolen

Udeskoleprojekt på Grønhøjskolen Udeskoleprojekt på Grønhøjskolen - et didaktisk udviklingsprojekt Indholdsfortegnelse Side 1...1.0 Kort præsentation Side 3.. 2.0 Baggrund for projektet 2.1 Filosofien bag udeskoler 2.2 Menneskesyn 2.3

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

BØRNS MANGE EVNER. om arbejdet med forskellige intelligenser i Toftegårdens Børnehave

BØRNS MANGE EVNER. om arbejdet med forskellige intelligenser i Toftegårdens Børnehave Udgivet af Toftegårdens Børnehave, marts 2005 1.oplag Tryk: Møllegårdens Grafisk Grafik: Charlotte Eltang Foto: PF Lars Skaaning Tekst: Toftegårdens Børnehave redigeret af journalist Connie Mikkelsen om

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere