- er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt"

Transkript

1 Bilag 1 - er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt Børnene lærer og leger som om de er malere, arkitekter, billedhuggere, fotografer, navigatører, stifindere og piloter Disse børn tænker i forestillinger, billeder og dimensioner og er følsomme over for mønstre, former og farver De har brug for mennesker med sans for tegning, farver, maling, film, materialer til byggeri og puslespil De elsker at udforme ting, tegne, male, visualisere, dagdrømme, skrible og bygge De bliver gode til at forestille sig ting, navigere i rummet, læse kort og huske ting i billeder De stimuleres af besøg på kunstudstillinger, museer, at gå i biografen og i teatret Billede kloghed Rumlig intelligens - udvikles gennem læring og legen med: tolkninger billeder rum og lokaler landskaber farver former figurer størrelser klangfarver dimensioner

2 - er evnen til at fornemme hvad der (sikkert) vil ske, at tankelæse og tænke synkront Børnene lærer og leger som om de er drømmere, forfattere, opfindere, forskere, kunstnere, religiøse tænkere Disse undertiden meget specielle børn har en magisk evne til at bruge deres intuition og til at fornemme hvad der vil ske før tingene sker De har brug for mennesker og at være sammen med originale og specielle mennesker, som kan fortælle historier, som ikke behøver at være en del af det almindelige samfund De elsker at fantasere over religiøse emner, opfinde usynlige personer og foregive at de kommer fra en fjern verden eller en stjerne i en fjern galakse De bliver gode til at opdage og fornemme det magiske, forudsige ting, læse spillets gang og se skjulte sammenhænge og mønstre, som hører hjemme i drømme eller i det ubevidste De stimuleres af fantasifulde beretninger, overnaturlige oplevelser og åndelige eksperimentarier, frie tanker at eksperimentere med, herunder fantasifulde billeder og historier Fornemme kloghed Intuitiv intelligens - udvikles gennem læring og legen med: intuitiv tænkning synkronicitet mønstergenkendelse få ting til at ske at skabe mening med tingene religiøse forestillinger poetiske uforklarligheder universets gåder uforklarlige færdigheder ønsker

3 - er selvindsigt og evnen til at handle på en måde, der er tilpasset denne viden Børnene lærer og leger som om de er store individualister, filosoffer, psykologer, forfattere og kunstnere Disse børn tænker dybt over tingene og holder det meste for sig selv. De har en evne til at forstå egne følelser, og hvem de i virkeligheden er De har brug for mennesker som kan være et forbillede for dem, give dem individuelle oplevelser og sætte dem i stand til at forstå, hvordan ting føles De elsker at sætte sig mål, at drømme, være stille, planlægge og fordybe sig De bliver gode til at arbejde alene og i eget tempo, være vedholdende og trofaste over for mål og følge deres intuition De stimuleres af individuelle udfordrende opgaver, hvor de har tid til sig selv og stilhed til selvstudium og refleksion Jeg kloghed Personlig intelligens - udvikles gennem læring og legen med historier om ens rødder slægtshistorie søskende og familie dem man elsker egen krop følelser normer andre kulturer det anderledes vise mennesker sprog og udtryksformer

4 - evnen til at bruge hele kroppen til at udtrykke ideer og følelser Børnene lærer og leger som om de er dansere, idrætsfolk, håndværkere, maskinoperatører, Børn med denne intelligens tænker i ting, der påvirker kroppen. Den indbefatter evnen til at bruge krop og hænder med stor færdighed De har brug for mennesker som sammen med dem kan iværksætte rollespil, drama, bevægelse, ting de kan bygge, sports aktiviteter og praktisk arbejde De elsker at bevæge sig, løbe, hoppe, bygge gestikulere, danse og røre ved tingene De bliver gode til at dyrke sport, danse, spille teater og arbejde håndværksmæssigt De stimuleres af steder, hvor de kan bevæge sig og røre ved tingene som f.eks. tumleområder og børnemuseer Krops kloghed Fysisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: jord, sand, ild og vand balance gynge svæve og glide klatre cykle vippe hvile rutsche løbe

5 - er evnen til at erkende situationer og episoder, hvor etiske, æstetiske og religiøse faktorer er i indbyrdes balance Børnene lærer og leger som om de er filosoffer, forfattere, kunstnere, lærere og som om at de er ansvarlige, moralske og ansvarsbevidste Disse børn er betænksomme, er tænksomme og overvejer situationer og episoder i forhold til andre børn, voksne og dyr De har brug for livskloge mennesker at snakke og diskutere med De elsker at snakke om andres alvorlige problemer og om hvad der sker mennesker imellem De bliver gode til at tage sig af andre, bestemme godt/ondt, rigtigt/forkert, snakker om skæbner, livet, døden og om religiøse emner De stimuleres af skæbnehistorier og beretninger om børn/personer, religiøse emner og religion på alle planer Livs kloghed eksistentiel intelligens - udvikles gennem læring og legen med: bedsteforældre livets modsætninger skæbnehistorier originale personligheder drømme generationsforskelle natur og menneske liv og død kærlighedshistorier kunstneriske udtryksformer

6 - er evnen til at opfatte og udtrykke rytmer, toner, klangfarver og melodier Børnene lærer og leger som om de er sangere, musikere, komponister og er aktive kyndige lyttere Disse børn tænker i rytmer og melodier - De har en evne til at opfatte samt bruge toner, rytmer og klangfarver De har brug for mennesker som kan rytmisk lege, synge og spille med dem og give dem adgang til musikinstrumenter, samspil, fællessang, baggrundsmusik og lydkulisser De elsker at synge, fløjte, rappe, tromme med hænder og fødder, spille på instrumenter og lytte til musik De bliver gode til at opfatte lyde, huske melodier, lægge mærke til rytmer og høre det for det indre øre De stimuleres af koncerter, adgang til fælles og individuel musikudfoldelse og følelsesmæssige musiske og rytmiske stemninger Musik kloghed musisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: lytte synge danse spille rytme og puls tone og melodi klang dynamik sammenspil fornemmelse intuition

7 - er evnen til at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår Børnene lærer og leger som om de er opdagelsesrejsende, dyrepassere, navigatører, orienteringsfolk, landmænd, biologer, meteorologer, geografer og rumforskere Disse børn har en evne til at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår De har brug for mennesker som er naturmennesker, som kan igangsætte eksperimenter, indsamle og hjælpe dem med at lære at systematisere og skabe orden i kaos De elsker at strukturere og klassificere verden omkring sig, finde mønstre og sammenhænge samt identificere og organisere alt hvad de finder De bliver gode til at opdage uventede ligheder, forudsige ting, læse spillets gang og se sammenhænge og mønstre i tilværelsen De stimuleres af kontakt med dyr og planter, udflugter til skov og strand, naturskoler og eksperimentarier. Natur kloghed natur intelligens - udvikles gennem læring og legen med: vores krop naturen omkring os dyreliv planteliv årstiderne fænomener objekters beskaffenhed vekselvirkning og tid friluftsliv leg og eksperimenter

8 - er evnen til at tænke i tale, bruge ord og have fornemmelse for at kunne lære andre sprog Børnene lærer og leger som om de er forfattere, poeter, historiefortællere, foredragsholdere og journalister Disse børn tænker i talte og skrevne ord, i sproglige rytmer og fraseringer, og er meget opmærksom overfor at kunne benytte andre sprog De har brug for mennesker til diskussioner, stille spørgsmål og lave interviews. De har brug for god litteratur og lyrik og selv vil de gerne tegne, tegne / skrive og skrive historier De vil gerne have bøger, bånd, skriveredskaber, logbøger, diskussioner, oplæsning og samtaler De elsker at tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere De bliver gode til at huske navne, steder, tidspunkter, almindelig ting i hverdagen og de vil gerne fortælle og genfortælle på deres helt egen måde De stimuleres gennem besøg på biblioteker, møder med forfattere og digtere og af oplevelser med sproget i teater og musik og ved fortællearrangementer Ord kloghed Sproglig intelligens - udvikles gennem læring og legen med: at lytte at høre og forstå at tale holdninger adfærdsmønstre handlinger og mimik tegne og skrive sætte ord på billeder sætte ord på lyd sætte ord på natur

9 - er evnen til at skelne sindsstemninger og følelser hos andre mennesker - og at kunne samarbejde Børnene lærer og leger som om de er lærere, trænere, præster, skuespillere, socialrådgivere, organisatorer, ledere og politikere Disse børn har evnen til at forstå andre og fungere i samspil med dem på mange forskellige sociale og demokratiske måder De har brug for mennesker at kunne samtale med, lytte til, samarbejde, forklare og demonstrere og at kunne dele deres erfaringer med andre De elsker at prøve sig selv og egne ideer i forhold til andre og andres holdninger, at have mange venner og at indgå i mange forskellige fællesskaber De bliver gode til at lede og organisere, mægle, være sammen med andre og at snakke De stimuleres af samvær, sociale sammenkomster, fester og fællesbegivenheder, højtider osv. Os kloghed Social intelligens - udvikles gennem læring og leg og spil med: sociale faktorer menneskerettigheder etnicitet politiske faktorer ansvar økonomiske faktorer menneskers behov miljøfaktorer moral og ansvar regler og normer

10 - er evnen til at bruge matematik i praksis (men også at lege med talteori - ligninger - geometri - topologi) Børnene lærer og leger som om de er natur videnskabsmænd og - kvinder, matematikere, arkitekter, landskabsarkitekter, revisorer og detektiver Disse børn tænker i ræsonnementer, problemløsning, tal og abstrakter mønstre, former og strukturer og kan sammenholde forskelle og adskille ligheder De har brug for mennesker som kan samarbejde med dem om at opdage og sanse - med hjælp af videnskabelige redskaber som f.eks. måleinstrumenter og vægte, computere o. lign. De elsker at regne, eksperimentere, stille spørgsmål, lave hovedbrud og undersøge ting De bliver gode til at arbejde med tal, løse opgaver, kategorisere, finde sammenhænge og forudsige ting De stimuleres af besøg på eksperimentarier og planetarier - logiske ræsonnementer, tal og abstrakte mønstre, ved at gøre ting i rækkefølge. Tal kloghed Logisk matematisk intelligens - udvikles gennem læring og legen med: tal og mængde rumlige forhold størrelser sammenligninger af genstande ligheder og forskelle kategoriseringer standarder og ikke-standarder tid og tidsintervaller højdeforskelle tyngde og vægt

11 Bilag 2 I dette bilag er samtlige af aktiviteterne beskrevet detaljeret. Ligeledes fremgår det hvilke didaktiske overvejelser, vi har gjort os i forhold til aktiviteternes læringsmæssige potentiale. Indskolingsarealet 1.0 Udeværksted Hensigt og mål - udeværkstedet er udeskolens base for eksperimenter og forsøg af forskellig art i mange fag. Her findes et hav af materialer og inventar, der befordrer god og faglig udeundervisning. Anvendes af børnene som base for undervisningen. Her kan de arbejde ved bordene, undersøge indsamlet materiale fra ekskursionen, og finde det værktøj og de instrumenter de skal bruge. Anvendes af læreren på samme vis. Undervisningen kan starte og slutte her, materialer til diverse aktiviteter er samlet her, og der er bænke til samling. Konstruktion og materialer Hytten er bygget i Robiniestammer (jordkontakt) og kalmarbrædder i Douglasgran. Intelligenser alle Skolefag i princippet alle. 1

12 1.1 Videnskabs-kasser til div. fag og aktiviteter Vidensskabet indeholder materialer til udeundervisning, herunder emne- og fagorienterede formidlingskasser, der på en trækvogn nemt kan transporteres til bestemmelsesstedet for undervisningen. Hensigt og mål at udendørs undervisningen rent praktisk kan tage udgangspunkt i en række fag- og emneopdelte kasser, hvis indhold giver brede muligheder for tilrettelæggelsen. Beskrivelse anvendes af børnene som det konkrete afsæt for oplevelser, og grundlæggende erfaringer i.f.m. det faglige indhold i undervisningen. Anvendes af læreren som basis for elevoplevelser, der som fælles reference senere kan drages slutninger af. Konstruktion og materialer: kasserne fremstilles i vandfast krydsfiner, individuelt indrettede efter fag/emne. Intelligenser alle, alt efter fag/emne. Skolefag i princippet: alle fag. De forskellige Videnskabs-kasser Skovmatematik (Matematik) Hensigt og mål er at få gjort brugen af matematik jordnær og anvendelig. Med skovmatematik-kassen opdager eleverne mulighederne for konkret brug af matematik i hverdagen. Matematik er som eksakt vidensfag helt oplagt i udeskolen. Beskrivelse anvendes af børnene i arbejde med tal, optælling, kategorisering, statistik, geometri, figurlighed o.s.v. Anvendes af læreren på samme vis; kassens indhold inspirerer og motiverer i sig selv eleverne til at undersøge. Konstruktion og materialer (Indhold): spande til indsamling og sortering, bestemmelsesnøgler (dyr, planter), skrive-/tegneunderlag i træplade, blyanter, målebånd, vægte, luppe, idekatalog, m.m. Intelligenser tal-klog, natur-klog, billed-klog, ord-klog Skolefag matematik m. fl. Vandaktivitet (N/T) Hensigt og mål er at få biologien ind under huden på eleverne; med vandundersøgelser er der mulighed for at stifte bekendtskab med dyr og planter fra en forholdsvis ukendt verden, og lægge grunden til en interesse for biologi og natur (-videnskab). Her ligger mulighederne for de førstehåndserfaringer med natur og teknik, som senere skal danne basis for kategoriseringer og forståelse af teorier. Beskrivelse anvendes af børnene til fangst og opbevaring af vanddyr og planter, bestemmelse og kategorisering, udstilling i form af opsætning af akvarium og tegninger, føring af logbog m.v. Anvendes af læreren på samme vis; de konkrete erfaringer, eleverne gør sig, danner grundlag for generelle slutninger i undervisningen senere hen. Konstruktion og materialer (Indhold): net, kar, bakker, akvarium, bestemmelsesdug, luppe, Hvad finder jeg i sø og å, slanger, håndpumper/hæve agregater, skrive-/ tegneunderlag, blyanter, ide- og opstillingsoversigter Intelligenser natur-klog, ord-klog Skolefag N/T m.fl O-løbskasse (Idræt) Hensigt og mål - Styrke, træning af muskler og motorik, sundhed, krops- og stedfornemmelse omtales ofte som mangelvare blandt børn og unge. I udeskolen gives der mulighed for det hele, f. eks. via O-løb i naturskabt terræn med naturlige ujævnheder og forhindringer Beskrivelse anvendes af børnene til primært at få rørt sig, motionere i frisk luft, og træne opmærksomheden på sin bevægelse rundt i landskabet. 2

13 Anvendes af læreren på samme vis, men også til træning af elevernes orienteringsevne i (forholdsvis) ukendt terræn, at læse og forstå land- og kurvekort, at begribe kompassets funktion. Konstruktion og materialer (Indhold): poster til ophængning, flagposter, kontrolklemmer, kompasser, lokale land- og kurvekort i specifikke målstok, blyanter, fløjter, ure/stopure, diverse instruktions materialer, idekatalog. Intelligenser krops-klog, natur-klog, billede-klog, tal-klog, jeg-klog, fornemme-klog Skolefag idræt m.fl Træskæring (Billedkunst) Hensigt og mål - Billedkunstfaget er oplagt i uderummet; de store armbevægelser.og det, at det ikke gør noget at det sviner, er en motiverende side af faget, som legitimeres her. Gennem skæring i træ får eleverne erfaringer med træ som materiale, værktøj og dets brug, og får mulighed for at udtrykke sig tredimensionelt. Beskrivelse anvendes af børnene til at udtrykke sig i billeder og skulpturer, og gøre sig erfaringer med træ og skarpt værktøj. Anvendes af læreren til udvikling af elevernes rumlige sans, forståelse for proportioner, og kendskab til værktøj og forskellige træsorters muligheder. Glæden ved at skabe billeder er drivkraften. Konstruktion og materialer (Indhold): træskærerknive (klassesæt), små stemmejern, køller, små økser, file, save, sandpapir, forskellige natur-olier, ide- og materialekatalog, førstehjælpskasse. Intelligenser billede-klog, natur-klog, fornemme-klog Skolefag billedkunst, historie m.fl. Naturkøkkenet (N/T) Hensigt og mål er elevernes forståelse for sammenhænge mellem fedme, sygdomme og madkultur; den er uhyre vigtig i skoleårene, hvor gode og dårlige vaner indarbejdes. anvendelsen af råvarer, bl. a. indsamlet i naturen, udvider elevernes begreb om mad og lægger op til samtaler om sundhed og madkultur. Brugen og beherskelsen af ild som redskab, samt de historisk/kulturelle faktorer der ligger i brug af naturens frugt og urter, bliver sidegevinster. Beskrivelse anvendes af børnene som afsæt for udendørs madlavning, og til at få kendskab til mulighederne i naturens spisekammer. Anvendes af læreren som indfaldsvinkel til læring omkring madlavning, madkultur og -historie, sundhed, råvarer, og hygiejne. Konstruktion og materialer (indhold): div. koge- bage- og grillegrej, skåle, målebægre, og service i plast, bålstativ til ophængning af gryder, pander m.v., ildstål, optændingsmateriale, tørrede krydderier, laminerede ark og plancher med oversigter over brugbare urter, frugter og bær fra naturen. Intelligenser natur-klog, krops-klog Skolefag N/T, Historie 1.2 Vandeksperimentarium Hensigt og mål at eleverne får oplevelser og erfaringer med vand som livsnødvendighed og levested for dyr og planter, og som brugbart materiale i.f.m. mål, vægt, og fylde. Beskrivelse anvendes af børnene til eksperimenter og forsøg med vand, tyngdekraft, som drivkraft, forurening og vandrensning, kredsløb, måling m.v. Anvendes af læreren som vigtigt redskab for forståelse af naturlove og økologi, og som indgang til naturvidenskablig tænkning generelt. Konstruktion og materialer: store forbundne plastkar med muligheder for sammenkoblinger (slanger, render) og for opstillinger til diverse eksperimenter med vand, vandmøller, pumper, sten-sand- og kulfiltre, måleudstyr som kander og bægre med måleangivelser, vægte, termometre m.m. Intelligenser natur-klog, tal-klog, Skolefag N/T, matematik 3

14 1.3 Diverse indretning Vask Arbejdsborde og bænke Tavler Trækvogn 1.4 Vidensskab aflåseligt rum til opbevaring af UV materialer. Hensigt med disse fire elementer er, at understøtte og lette udeundervisningen i og omkring aktivitetshytten. Beskrivelse anvendes af børnene i deres undervisnings aktiviteter. Anvendes af læreren på samme måde. Benytter desuden arbejdsborde og tavler til opstillinger og gennemgang af faglige aktiviteter. Konstruktion og materialer: vask i stål eller hård plast nedfældet i hård træplade/bord, monteret med koldt vands hane. Arbejdsborde og bænke solidt udført i høvlet, olieret træ, nogle fastmonterede (ude), andre flytbare (inde i hytten). Tavler i krydsfinér (malede, til kridt), blød plade (opslagstavle), både fastmonterede og på ben. Vidensskab; indrettet op ad ydervæg, med bræddevæg, kraftig dør med lås, og indrettet med reoler i høvlet træ, hylder, kroge, m.v. Intelligenser Skolefag alle. 1.5 Diverse bålaktiviteter Hensigt At lære børnene om ildens facetter. Beskrivelse anvendes af børnene som et centralt samlingspunkt i udeundervisningen. Anvendes af læreren som en aktivitet der kan bruges til både madlavning, historiefortælling, fremstilling af redskaber m.v. Her kan både laves popcorn og bålstederne kan bruges som varmekilde til forskellige forsøg. Konstruktion og materialer Åbent ildsted og en bålovn i jern, der er bygget ind i jordhøj. Intelligenser - alle Skolefag alle 4

15 2.0 Motionsaktiviteter Intentionen er at styrke fysik, motorik, og kropsfornemmelse. De enkelte elementer kan herudover integreres i f. eks. matematik, dansk, engelsk m. fl. i form af bogstav-/stavespil eller taljagt i forskellige variationer. Udover stimulation af kropsklogheden, vil redskaberne også kunne stimulere ord- og talkloghederne. 2.1 Klatrevæg inkl. bogstavsjagt Hensigt og formål er at styrke elevernes fysiske aktivitet, fornemmelse af egen kraft, behændighed og motorik, samt deres evne til overblik. Beskrivelse anvendes af børnene til klatring og leg. Anvendes af læreren til at styrke eleverne fysisk og motorisk. Konstruktion og materialer: klatretårn med rapo over faldsand, med rapellevæg og klatrenet, fremstillet i Robiniestammer, Douglasgran, og nylonnet. Intelligenser krops-klog Skolefag idræt 5

16 2.2 Bjælkebro, balancestamme og stubbe Hensigt og formål er at styrke elevernes fysiske aktivitet, behændighed og motorik. Beskrivelse anvendes af børnene til balancegang og leg. Anvendes af læreren til at styrke eleverne motorisk. Konstruktion og materialer: balancestammer på pæle, fremstillet i Robinie. Intelligenser krops-klog Skolefag idræt 2.3 Armgang Hensigt og mål - er at styrke elevernes fysiske aktivitet, fornemmelse af egen kraft, behændighed og motorik. Beskrivelse anvendes af børnene til armgang. Anvendes af læreren til at styrke eleverne fysisk og motorisk. Konstruktion og materialer; fremstilles i stativer af Robinier med ophængte tov eller fastgjorte rør imellem. Intelligenser krops-klog Skolefag - idræt 2.4 Springbane Hensigt og mål at styrke elevernes fysiske aktivitet, styrke, koordinationsevne, samt overblik. Beskrivelse anvendes af børnene til indbyrdes konkurrence og leg. Anvendes af læreren til at træne løb, afsæt, styrke, koordinations-, og afstands bedømmelsesevne. Konstruktion og materialer; løbebane i sand der munder ud i udgravning med faldsand. Intelligenser krops-klog. Skolefag - idræt 3.0 Oplevelser og fortællinger 3.1 Lindetræ med siddestubbe Hensigt og mål med afsæt i oldnordisk tradition, bruges træet som tingsted ; et samlingspunkt ved specielle lejligheder, til information, historiefortælling o.m.a. Beskrivelse anvendes af børnene til samling i forskellige situationer. Anvendes af læreren til at samle eleverne og rette deres fokus. En slags udendørs klasserum. Konstruktion og materialer; lindetræ med kreds af sidde stubbe (Eg/Robinie) under. Intelligenser jeg-klog, os-klog, livs-klog, fornemme-klog, ord-klog Skolefag alle. 3.2 Pilekrat m. gange Hensigt og mål i forlængelse af sansehaven at skabe et næsten lukket rum der opleves som hule, og hvor stedsansen aktiveres på den snørklede sti. Stien munder ud i en større lysning i krattet, etableret med fortællesto (se pkt. 3.9) Beskrivelse anvendes af børnene som overgang mellem to verdener ; det åbne udeareal udenfor krattet, og det intime univers af dunkle gange der leder til eventyr (fortællestolen). Anvendes af læreren til at opbygge stemning (der er dunkelt, solflimmer mellem grene etc.) der kan beskrives af eleverne, og kan lægge op til aktiviteten ved fortællestolen. 6

17 Konstruktion og materialer; pilekrat plantes tæt, med lange vidjer, der gror hurtigt til. Stien og lysningen holdes fri fra start. Intelligenser billede-klog, natur-klog, jeg-klog Skolefag alle 3.3 Fortællestol med siddestubbe Hensigt og mål hensigten med fortællestolen i pilekrattets lysning er, i et isoleret og uforstyrret rum, at kunne fordybe sig i fortælling. Fortælleren (elev eller lærer) sidder i den magiske stol. Stolen er med sine udskårne figurer, en lille fortælling i sig selv. Beskrivelse anvendes af børnene til at fortælle eventyr, historier, og beretninger for grupper af tilhørere. Anvendes af læreren som fortælleelement, der er knyttet en hvis forventning og tradition til, samt til træning af elevernes mundtlige fremstilling. Konstruktion og materialer; stolen/bænken er solidt bygget i vejrbestandigt træ med udskæringer af eventyrfigurer. Klassesæt af siddestubbe rundt om. Intelligenser ord-klog, livs-klog, jeg-klog, fornemme-klog, os-klog Skolefag - alle 4.0 Sansehave Hensigt og mål - hensigten er, oplevelser gennem især lugt- og synssansen, samt at eleverne får adgang og kendskab til forskellige kulturplanter, og på nært hold kan følge forhold vedr. bestøvning, frugtsætning, insektliv m.v. Gennem pasning af sansehaven får eleverne øjnene op for forskelle mellem vild natur og havekultur. Beskrivelse Eleven: først og fremmest er sansehaven et værested; her er mulighed for at dvæle ved de mange indtryk, der senere skal være udgangspunkt for undervisning. Læreren: der kan foretages undersøgelser over f. eks. forløbet fra blomstersætning over bestøvning til frugtsætning ( f. eks. jordbær) hvor der sluttes af med at anvende frugten. Eller eleverne kan følge et bed fra såning til høst. Insektlivet, der er meget rigt omkring krydderurter, kan blive indgang til forståelse for samspillet mellem dyr og planter. Konstruktion og materialer: stisystem i forskellige underlag, højbede i lange kasser af Robinietræ. Intelligenser natur-klog, livsklog, krops-klog Skolefag N/T, dansk, historie 4.1 Bærbuske og frugttræer (langs sti) 4.2 Jordbærskildpadde (høj med jordbærplanter) 4.3 Krydderurtehøj (langs sti) Hensigt og mål at eleverne får mulighed for at se, dufte og smage, samt får kendskab til historier og forhold der knytter sig til kulturplanterne Beskrivelse anvendes af børnene til iagttagelse, at snuse til, og smage på. Anvendes af læreren til f. eks. at lade eleverne føre logbog over tidsforløb fra blomst til frugt. Undersøge urters tiltrækning af helt bestemte insekter. Sammenligne og sætte ord på dufte, farver, lyde. Konstruktion og materialer Plantning af ribs-, solbær-, blåbær-, og stikkelsbærbuske, æblesorter som Ingrid Marie, Belle de Boskop, Graasten, der alle bærer en historie med sig, Victoria blommetræ, Conference og Clara Frijs pæretræer. Jordbærskildpadde; jordhøj, der tilplantes med jordbærplanter i et mønster, der giver associationer til et skildpaddeskjold. Jordbærplanter i sorter, der sætter bær før og efter skolernes sommerferie. Krydderurtehøj; aflang forhøjning langs stien, der tilplantes med grupper af flerårige krydderurter: estragon, timian, oregano, merian, isop, salvie m.fl. Intelligenser natur-klog, ord-klog, livs-klog, fornemme-klog Skolefag N/T, dansk, historie 7

18 4.4 Højbede 4.5 Drivhus Hensigt og mål Her skal eleverne kunne så urter og blomster og selv medvirke til sansehavens udseende og indhold. Beskrivelse anvendes af børnene til at så i, vande, luge, gøde o.s.v. Opleve skønhed, dufte, farver. Anvendes af læreren til at iværksætte forløb, der åbner elevernes øjne for aktiviteter, der er, og har været, afgørende for vores beståen, aktiviteter der først bærer frugt på lang sigt, lære dem om planters behov for pasning, vand, gødning, samt forståelse for forskelle mellem vild natur og havekultur. Konstruktion og materialer: Højbede: Aflange kasser (2x1x0,5 m.) i robinie (jordbestandig) fyldt med muldjord. Drivhus: 3x2 meter, halvt nedgravet, med plexiglas tag og indlagt vand. Fremstillet i Robinie, med flisesti og muldjord i bedene. Intelligenser Natur-klog, ord-klog, livs-klog Skolefag - N/T, dansk, historie 4.6 Stisystem Hensigt og formål at lede børnene gennem sansehavens rum på forskellige underlag. Beskrivelse anvendes af børnene til at gå på. Anvendes af læreren som anledning til at sætte ord på oplevelsen af gangunderlaget. Konstruktion og materialer: stien etableres som en snoet vej gennem sansehaven, og består af flis, sand, sten og trædefliser i elm eller eg. Intelligenser: krops-klog, naturklog, fornemme-klog Skolefag: dansk, N/T 5.0 Undervisningsskoven Undervisningsskoven er et stykke jord tilplantet med forskellige træsorter for 10 år siden. Den er placeret meter fra skolen, og giver rig mulighed for undervisning i natur- og friluftssammenhæng. 5.1 Bålhytte, halvåben Hensigt og mål - funktion; at fungere som multihytte for forsøg med ild og bålaktiviteter, samt som alternativ til indendørs klasseværelset. Mulighed for ly i.f.m. regn, blæst m.m. Beskrivelse anvendes af børnene som base i undervisningsskoven. Anvendes af læreren på samme vis; mulighed for ly og læ og fortsættelse af undervisning trods uegnet vejr. Konstruktion og materialer; bygget som sekskantet, halvåben hytte (lukket på tre-fire sider) i Robinie og Douglasgran. Intelligenser Skolefag N/T, matematik, dansk, historie 8

19 5.2 Siddestubbe til en klasse Hensigt og mål - siddemulighed i.f.m. instruktion, beskeder, evaluering o.a. Beskrivelse anvendes af børnene til at sidde på. Anvendes af læreren på samme vis, og til at få ro og koncentration på eleverne. Konstruktion og materialer; stubbe, ca. 40 cm. høje, i Douglasgran. Intelligenser Skolefag 5.3 Centralt placeret hævet bålsted Hensigt og mål - til leg og eksperimenter med ild og varme, madlavning. Hævet for at eliminere risiko for fald i ilden. Beskrivelse anvendes af eleverne i f.m. aktiviteter hvor ild/bål indgår. Anvendes af læreren på samme vis. Konstruktion og materialer; Opbygget i tøndeform, i Robinie brædder. Tønden fyldes med sand, og et lag pigsten øverst. Monteret med stativ til ophængning af gryder/grill. Intelligenser naturklog Skolefag N/T, billedkunst, m.fl. 6.0 Den lærende legeplads Intentionen med den lærende legeplads ligger i benævnelsen; at lære mens man leger. Det gælder både generelle sansestimuli, samt faglig sporet træning. En del af spillene og legeredskaberne vil stimulere specifikke intelligenser (eller klogheder ), mens andre har mulighed for variation i indholdet. 6.1 Udendørs tegnetavler Store tegnetavler på væggen placeret i børnehøjde 6.2 Stor kugleramme Højde / bredde ca. 1,30 m 6.3 Tre-i-én spil med mulighed for variationer Areal 9 kvadratmeter 6.4 Tribasket m. tal og bogstaver Gerne 2 baner (stor og lille) og med forskellige sværhedsgrader 6.5 Ringkast, sjippetov, bolde mur Alm. ringkast - banelængde 8 m med 9 punktvandret stolpeskive 2 stk. sjippetovsmarkeringer på flisebelægning: en stor 5x8 meter til stort tov - 3 små 3x3 meter til enkelte tov 5 markerede op-af-mur boldarealer 3x2 meter 6.6 Orienterings spil fordelt rund om på legepladsen med plade og kort Det klassiske DOF skoleorienteringsløb på skoleterrænet 6.7 Vikinge spil med ord / tal vælt de ord du skal bruge Vikingespillet i stor størrelse på træplader 6.8 Tænkestorm med terning og naturpinde kun formen 6 træterninger 9

20 Tænkestormspillet i stor størrelse på træplader 6.9 Ord Rebus spil i træ - i stor størrelse på træplader 6.10 Tal rebus - i stor størrelse på træplader 6.11 Skrive-/tegneunderlag i træplade m. håndtag, klassesæt - opbevares i kasse 6.12 Cykelhjelme - opbevares i kasse 6.13 Refleks veste - opbevares i kasse Mellemtrinnet + overbygningen 7.0 N/T gården 1. Hensigt og mål N/T gården er stort, udendørs eksperimentarium i Natur/Teknik regi, som skal grundlægge elevernes naturvidenskabelige interesse. Her skal eleverne undersøge, forske, og lege i forskellige naturmiljøer, samt gøre forsøg med tekniske installationer i sammenhæng med det indendørs N/T lokale, der ligger opad. Et udendørs faglokale med muligheder. 2. Beskrivelse anvendes af børnene i.f.m. undervisningen i N/T og biologi, i tæt sammenhæng med det indendørs N/T faglokale, der ligger med adgang til N/T gården. Anvendes af læreren som en direkte adgang til meget af det, eleverne ellers måtte nøjes med at læse om i bøgerne. Som en væsentlig del af skolens undervisning i de naturvidenskabelige fag. Konstruktion og materialer; N/T gården er en næsten lukket gård, indrammet af mure til fire sider, således at der skabes læ. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog, m.fl. 4. Skolefag N/T, biologi, fysik, geografi 7.1 Beplantning 1. Hensigt og mål eleverne skal have mulighed for, at studere så mange insekt typer som muligt, så disse planter er nøje udvalgte m.h.t. placering og tiltrækning af specifikke insekter. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til studie af sommerfugle, sværmere, bier m.fl. Anvendes af læreren som studieobjekt for eleverne, til at påvise planter og dyrs indbyrdes afhængighed (symbiose) af hinanden. Konstruktion og materialer; plantning af sommerfuglebuske, brændenælder, solsikker m.fl. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.2 Opsætning af fuglekasser og foderbræt m. installerede kameraer 1. Hensigt og mål på nært hold at kunne følge fuglelivet i redekasse og på foderbrættet uden at forstyrre fuglene. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til studie af fulenes liv fra æglægning, klækning, vækst, og til ungerne forlader reden. På foderbrædter er der mulighed for at observere adfærd, størrelse, 10

21 tegning m.m. på tæt hold. Anvendes af læreren som en helt unik mulighed for at komme tæt på dyrene, hvilket under normale omstændigheder ikke lader sig gøre. Afsæt til føring af logbog med fotos/videooptagelser er nærliggende. Konstruktion og materialer; Fuglekasser og foderbræt bygges i Robinie, installeres med kamera, der opkobles til skolens computere. Placeres således at ledningsføring passer til monitorernes placering indenfor. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi m. fl. 7.3 Stort vandbassin med Archimedes snegl til brug for vandaktiviteter 1. Hensigt og mål er dels læring og naturvidenskabelig interesse vedr. vand som ressource der indgår i forskellige kredsløb, dels indsigt i menneskets brug af opdagelser og teknik i forsøget på at overleve. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til leg, oplevelse og erfaring med vand i kar og bassiner, samt forsøg med teknik, der kan lette omgangen med vandet. Anvendes af læreren til at give eleverne erfaringer og oplevelser med vand som en livsvigtig ressource, der til alle tider har været brugt af mennesket, og som indgang til forståelse for fysikkens love. Konstruktion og materialer; Vanbassin (med render, hævninger og fald) i støbt plast, nedsat i ramme af hårdt, vandfast træ. Archimedes snegl i plast eller aluminium, aftagelig efter behov. Størrelse overvejes i forhold til placering og sneglens størrelse. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog, billedklog (?) 4. Skolefag N/T, biologi, historie 7.4 Etablering af krible-krable miljøer for smådyr Fliser, sten, og tømmer i jordkontakt. Kompostbunke. Halvlukkede kasser med vissent løv 1. Hensigt og mål eleverne kan lave et studie af insekternes liv. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til at få nem og hurtig adgang til undersøgelse af insekter og deres forskellige levesteder. Anvendes af læreren som en nem adgang til læring om insekter og orme. Konstruktion og materialer; 10 fliser, 20x40 cm., halvstore sten (3-5 kg), og tunge tømmerstykker, placeres rundt om i N/T gården på forskelligt underlag og under forskellige lys-/skyggeforhold. Kompostramme (uden bund) 2x2x 0.5 meter i Robinie/Eg. Afklip fra skolens grønne arealer udgør kompostmaterialet. 5 stk. kasser 50x50x40 cm. fremstillet i Robinie eller Eg, placeret forskellige steder i N/T gården. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.5 Afkantede højbede til plante forsøg 1. Hensigt og mål forsøg og fortrolighed med dyrkning af planter. 2. Beskrivelse anvendes af børnene til forsøg med dyrkning af blomster, urter, buske og små trævækster. Desuden forsøg med braklægning. Anvendes af læreren til at lære eleverne om planters behov for pasning, vand, gødning, samt forståelse for forskelle mellem vild natur og havekultur. Konstruktion og materialer; 5 stk. bede 200x70 cm højde 40 cm., fremstillet i Robinie/Eg. Fyldes med forskellige jordtyper; ler, sand, muld samt blandingsvarianter. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.6 Arbejdsborde og -bænke, installation af vandhaner og vaskeplads 1. Hensigt og mål er, at understøtte og lette udeundervisningen i N/T gården 2. Beskrivelse anvendes af børnene i deres undervisnings aktiviteter. Anvendes af læreren på samme måde. Konstruktion og materialer; arbejdsborde og bænke solidt udført i høvlet, olieret 11

22 hårdt træ, nogle flytbare andre stationært placeret i forhold til vandhaner og afløb. Vask i stål eller hård plast nedfældet i hård træplade/bord, monteret med koldt vands hane. 3. Intelligenser 4. Skolefag N/T, biologi 7.7 Renovering af eksisterende dam 1. Hensigt og mål er renovering af skolens eksisterende dam, så den bliver anvendelig i undervisningen. Målet er en selvrensende dam, med insekter, padder, og småfisk, som kan danne basis for elevernes kendskab til og forståelse for det danske vandmiljø. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til iagttagelse og studie af livet over og under vandet. Anvendes af læreren til elevernes læring om vandmiljø, samt om de enkelte arter der lever der. Konstruktion og materialer; Dammen kantes af på flere sider (hårdt træ), så der kan gås uden nedskridning. Der etableres en mindre ø (beton, jord), samt en gangbro til denne (hårdt træ). Desuden installeres en pumpe (elektrisk) for god cirkulation af vandet i dammen. 3. Intelligenser natur-klog 4. Skolefag N/T, biologi 7.8 Solsystem frise med proportionelle størrelser på planeterne 1. Hensigt og mål til anskuelse for eleverne; at de må få indsigt i planeternes indbyrdes størrelser og deres placering i vort solsystem. At vække interesse for rummet der omgiver kloden. 2. Beskrivelse anvendes af eleverne til iagttagelse og som reference. Anvendes af læreren til anskuelsesundervisning og som reference. Konstruktion og materialer; fremstilles i hårdt træ eller letbeton, som halve kugler, der ophænges på den ene væg i N/T gården. De males og der sættes navneskilte under hver planet. 3. Intelligenser natur-klog, tal-klog 4. Skolefag N/T, geografi, fysik 8.0 Indgang B 8.1 Indgang velkomst på forskellige sprog og med flag Aflange pladeskilte60x15 cm med ordet velkommen og med nationalflag 8.2 Gård med tredimensionale cementskulpturer; kugle, terning, pyramide, kegle, osv. Højde fra 80 til 100 cm bredde i grundfladen højst 100 cm 8.3 Malede geometriske figurer på fliser Størrelsen på de malede figurer er afhængig af flisernes størrelse 8.4 Frise (vandret) på mur med universets historie, angivet med årstal; normale tal og romertal Placeres på væg i højden 1 m 8.5 (Frise fortsat - placeret på flise- eller gangareal) I tilknytning hertil etableres fliselineal, 46 meter 8.6 Lodret lineal placeret op af en gavl, ca. 8 meter, med angivne størrelser på dyr markeret v.h.a. skilte De nederste 3 m angives også med cm derefter ½ meter angivelser 12

23 9.0 De stores udeareal 9.1 Flettet pilehegn En rumdannende afskærmning mod det omgivende areal. 9.2 Trædepæle der angiver højden på udvalgte bjergtoppe Anskuelse gennem flere sanser. Forståelse for storhed kontra lidenhed 9.3 Rytmestave/hængexylofon Musik og klang med større armbevægelser. I robust udførelse. 9.4 Klatremast med net Motorisk og fysisk træning 9.5 Runealfabetet malet på væg Skriftsprog som det var engang. Forståelse for bogstaver, deres lyde, og muligheden for ændringer i dette 9.6 Landkort af Danmark og verden, malet på asfalten i to målstoksforhold, orienteret korrekt i.f.t. verdenshjørnerne. Her kan der spadseres fra København til Øster Tørslev på 3 sekunder, fra Cape Town til Nuuk på 4 sekunder. Oplevelsen af at stå i kæmpegeografien bliver nærværende, og verdenshjørner og kompasgrader ikke så abstrakte. 13

24 Bilag 3 Kursusplan for lærergruppen Mål for kursusvirksomhed Generelt: opkvalificering af lærerstaben. - Lærerne skal have en grundlæggende viden om udeskoleundervisning og didaktik. Som inspiration bruges inden- og udenlandske forsøg og projekter. - Praktisk fagrettet inspiration. Hvordan kan fagligheden i udeskolen opgraderes i samspil med indeskolen? - Teoretisk løft. Udeskolen og folkeskolens fundament: folkeskolens formål, Fælles mål, og læseplanerne. - Afklaring af personlige, fysiske, materielle og strukturelle barrierer for udeskoleundervisning. - Træning i planlægning, afvikling, og evaluering af udeskoleundervisning. Herunder konkret inddragelse af elever og undervisning i skolens hverdag. Specifikt Grønhøjskolen - Skolens egen udeskole definition: angiver retningen for udeskolens undervisning, form og indhold. - Overordnede mål for trinvis inddragelse af udeskoleundervisningen: pædagogiske som faglige. - Fremstilling af 3-års plan. - Nedsættelse af arbejdsgrupper der arbejder med symbiosen ude-indeskole, fag, omfang, afklaring af strukturelle ændringer i.f.t. skemaer, tider, og moduler, teams, samarbejde etc. - Tidsplan for udeskolen: startdato, fixpunkter, evalueringer - Evaluering: internt som eksternt. Kursusvirksomhedens udstrækning Tidsforløb: Vinter 2008 Et antal lærere medvirker på Nordisk-baltisk konference om udeskole på Brandbjerg Højskole, Brandbjerg, 24. og 25. januar Konferencen sætter gennem oplæg og aktiviteter fokus på udeskolens indflydelse på børns helbred, læringspotentialer og livsværdier. Forår 2008: 1. Introduktionsmøde for lærere, ledelse, samarbejdspartnere (CCNatur, vidensbutikken). Foredrag: introduktion til udeskole; Hvad får vi, som vi ikke har? Præsentation af kursusforløb

25 2. Opstart med 2 arbejdsdage for lærere og elever. I samarbejde med konsulenter fra udeskolenetværket, naturvejledere m.fl. Planlagt af skolen og samarbejdspartnere. Formiddagene er udeskole undervisningstid for elever og lærere, opdelt i indskoling, mellemskole, og overbygning (én indkøbt vejleder pr årgang). Denne undervisning er den fælles reference for eftermiddagenes foredrag og workshops for lærere: udeskole undervisning og didaktik: inden- og udenlandske forsøg og projekter. Koblingen mellem ude- og indeskole. Workshops: Der arbejdes i grupper med : Det faglige indhold i sammenhængen ude-indeskole, Omfanget af brug af udeskolen Afklaring af strukturelle og skemamæssige ændringer Samarbejde i udeskolen Foredragene varetages af personer indenfor udeskolenetværket 3. To-måneders forløb hvor alle fag på skift er i fokus i udeskolen, 1 dag pr. fag pr. uge. Planlægning, undervisning, og evaluering af undervisningen foretages af lærerteams med mulighed for back-up og supervision fra vejledere. Fokus på: -udeskolens didaktik og muligheder i.f.t. læseplaner/fælles mål, -sammenhæng i planlægning, undervisning, og evaluering. Ugentligt møde hvor seneste undervisning evalueres, og kommende planlægges. Forløbet skal fungere som kickstarter af lærernes udeskole praksis: 4. Opkvalificering af kommunens naturvejledere For at sikre en kontinuerlig og optimal udnyttelse af udeskole-læringsrummet uddannes, som en del af kursusvirksomheden, lokale udeskolevejledere. Formålet er, at disse vejledere kan supervisere kollegaer. Der sigtes mod, at der kan være en vejleder knyttet til hver afdeling (indskoling, mellemtrin og udskoling).

26 Bilag 4 Vedlagt er CV er for centrale medarbejdere, der samlet dækker det evalueringsfaglige og det udeskole-didaktiske område. Torbjørn Ydegaard - Lektor, Master i pedagogikk Erhvervserfaring CVU Sønderjylland, læreruddannelsen og uddannelsen for ernæring og sundhed Underviser (adjunkt, lektor fra 2004) i pædagogiske fag og friluftsliv. Derudover: Praktikprojekt med studerende i Nepal Udviklingsprojekter. o Undervisning, læring og eksamen. o Studiebesøg i Mongoliet. Forskningsprojekter. o Medborgerskab. Studieforberedende kursus, uddannelses- og erhvervsvejleder-uddannelsen. Voksenunderviseruddannelsen Design Seminariet i Højer Underviser i samfundsfag og pædagogik på. Har bl.a. inddraget arbejdet med ovenstående højskoleprojekt i undervisningen. Deltager i regi af Euroregion Sønderjylland/Schleswig i planlægningen af et tosproget undervisningsmateriale om regionen. Formand for lærerrådet og lærerrepræsentant i bestyrelsen dags dato - Amtscentret for Undervisning i Sønderjylland Pædagogisk konsulent/projektmedarbejder primært med friluftsliv som tema. Arbejder med lærerkurser, som gæstelærer og med opbygning af et udstyrsdepot for friluftsliv. Har bl.a. arbejdet med følgende kortere og længerevarende projekter: Underviser på Alment Voksenpædagogisk Grundkursus. Projekt Nepal. Oplysnings- og internetprojekt. Nepal. Studietur for undervisere (afholdt 2 gange) Det nye Sydafrika. Studietur for undervisere. Sønderjylland. Internet-projekt. Uddannelse Studier ved Universitetet i Oslo. Master i almen pædagogik. Hovedopgave: Kritisk-rationel dannelse Studier ved DPU. PD i almen pædagogik Studier ved Norges Høgfjellsskole. Vejleder i friluftsliv Studier ved Universitetet i Oslo. Cand. mag. i socialpædagogik, antropologi og økonomi. Kursus i miljøfag Examen Philosophicum ved Universitetet i Oslo.

27 Studier ved Århus Universitet. Økonomisk geografi. Meritoverført til Universitetet i Oslo. Udgivelser 2007 Rethinking Popper, Prag: Innovation and Citizenship working paper 2006 NFPF, Örebro: Critical Rationalism: Towards a basic theory of General Education working paper 1991 Vandreture I Nordsverige 1990 Læsø rundt, Trekking in Greenland Mv. Jens Jakob Ellebæk, Lektor, cand. pæd. bio. Mail: Erhvervserfaring & uddannelse CVU Sønderjylland, Lektor i Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i linjefaget natur/teknik, med fokus på fysik, kemi og biologi. Undervisning i linjefaget biologi Udvikling af linjefaget natur/teknik der blev oprettet som nyt fag ved CVU Sønderjylland sommeren Ansat 2006 Videncenter for professionspædagogik ved CVU Sønderjylland Deltagelse i følgende forsknings- udviklingsprojekter ved CVU Sønderjylland: o Nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed. o Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv (del 1. og 2.) o Udvikling og koordination af naturvidenskabsfestival ved CVU Sønderjylland o Fremtidens naturfaglige lærere Samarbejde med SDU om udvikling af masteruddannelsen: Master i naturfagsundervisning o Innovationsmodel for nybegyndere o Alternative læringsmiljøer o Lærerplaner og medborgerskab o o Innovation og naturfag CAND projektet: Karakterisering og kvalificering af det uforberedte besøg på planetariet Orion, Cand. Pæd. i biologi på Danmarks Pædagogiske Universitet, med Medicin fra Århus Universitet som baggrund Århus Universitet, lægevidenskab, Medicinstudiet Vesterlund Ungdomsskole Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i fysik/kemi, musik, matematik 5 års erfaring som ekstern censor og eksaminator ved folkeskolens afgangsprøver i fysik/kemi Lunderskov Efterskole Bla. varetaget følgende funktioner: Undervisning i fysik/kemi, musik, matematik

28 Eksaminator ved folkeskolens afgangsprøver i fysik/kemi Publikationer 2007 Ellebæk J.J., Ulrich J., Bækgaard B, Sigurdsson L.: Medborgerskab i skolens fag i Medborgerskab - et nyt dannelsesideal, red. af O Korsgaard (mfl.), Religionspædagogisk forlag Artikel i Universitetsmagasinet Asteriks, Danmarks Pædagogiske Universitet, Livlinje til linjefagslæreren, Asteriks nr. 31, November Ellebæk, J.J., Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv, i Naturfagsdidaktikkens mange facetter Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, Ellebæk, J.J., Evans, R., Support af nye natur/tekniklærere, artikel i det peer reviewede tidskrift MONA, MONA , DPU 2005, Teknik-l%E6rere.pdf 2005 Ellebæk, J.J., PCK som undersøgelsesramme måske endda centralt begreb i læreruddannelsen, i Fra seminarium til skolepraksis i natur/teknik rapport over et forskningsprojekt, Udgivet ifb.m. Det 8.Nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag, Danmarks Pædagogiske Universitet, Ellebæk, J.J., Præsentation af paper på Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag: Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv 2004 Christiansen, J., Ellebæk, J.J., Udvikling af nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed (PCK) i et longitudinelt perspektiv ; Rapport over forskningsudviklingsarbejde 2003 Alsted H., Christiansen, J., Ellebæk, J.J., :Nyddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed, Rapport over forsknings-udviklingsarbejde, 2003 Anne-Marie Tyroll Beck, Adjunkt Mail: Erhvervserfaring & uddannelse 2007 Adjunkt i Videncenter for Evaluering, kvalitetssikring og dokumentation, CVU Sønderjylland. Videncenteret arbejder med klassiske effektevalueringer, processtyrede evalueringsformer, implementering af evaluerings og dokumentationskultur, samt udvikling af kvalitetsstandarder for pædagogiske og faglige professioner og virksomheder Videnskabelig medarbejder, projektansættelse, SDU, Odense, Statskundskab.

29 Undervisning i metode, HD.O studiet. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Kolding. Undervisning i kvalitative og kvantitative metoder. Gennemførelse af case-baserede analyser af organisatoriske, strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger Konsulent, privat firma, projektansættelse. Udvikling af metodiske og generiske principper for kompetenceafklaring indenfor det pædagogiske område Adjunkt i Socialfag, Aabenraa Pædagogseminarium. Undervisning i socialfagets discipliner, vejledning på grund og efteruddannelse, udviklingsopgaver indenfor familierådslagning og akkreditering. - Midtvejsevaluering af implementeringsgrad og omfang af Det gode liv, sundhed og trivsel, fire pilotprojekter i Sønderborg Kommune Lille Barn bevæg dig. Evaluering af implementeringsprocesser i forbindelse med læreplaner i daginstitutioner med særligt fokus på krop og bevægelse og anerkendende pædagogik - En klassisk virkningsevaluering af Innovative skolemadsordninger der kan styrke indlæring og sundhed, Foodture Undervisning, temadage og kursusafholdelse i 7 trins skala sammenhæng mellem vurdering og evaluering i folkeskolen Arbejdsmarkedsstyrelsen, puljemidler til projekt Arbejdsevne-arbejdsprøvning og arbejdsmarked integrationseffekten af arbejdsprøvninger Censor på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning i juridisk, statistisk, økonomisk og sociologisk metode (især sociologisk metode) Forskningsmedarbejder RUC, Socialvidenskab, om lokalsamfundsempowerment i Kgs Enghave Konference om familierådslagning, Kjellerup UFC børn og unge, forundersøgelse på normalsystemets rummeliggørelse Cand.Scient.Soc Udgivelser - Michelsen, Johannes og Tyroll, Beck Anne-Marie (2007) Implementing the European Organic Action Plan in EU member states. Stakeholders perceptions of implementation problems and coping strategies. Delivery 7 Report on the impact of conflicts/synergies and policy proposals for implementing the EU Action Plan in member states - Andersen, John og Tyroll Beck, Anne-Marie m.fl. (2003) Empowerment i storbyens rum. Hans Reitzels Forlag - Andersen, John og Tyroll Beck, Anne-Marie (2003) Lokalsamfundsempowerment et Københavnsk casestudie. Research-paper no 3/03. Department of Social Sciences. RUC - Tyroll, Beck, Anne-Marie, Mortensen, Birgit og Morthorst, Rasmussen, Bo (1999) Normalsystemets rummeliggørelse. Tidsskrift for Socialpædagogik, nr.3 - Tyroll Beck, Anne-Marie (1998) Sammenbrud eller sammenhold? Nogle udviklingstendenser for velfærdssamfundet. Tidsskrift for Socialpædagogik, nr.1

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm... 5 1. Formål... 5 2. Skolens pædagogiske linje... 5 3. Elevgrundlag... 6 4. Geografisk rekruttering:... 7

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Forstander: Birgith Dahl Rasmussen [ 1 ] Indholdsfortegnelse Skema 2014-15... 3 Årsplan 2014-15... 3 Skolens formål, værdigrundlag og målsætning... 4 Uddybning af de enkelte punkter...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Vejledende læreplan for Lokale valg

Vejledende læreplan for Lokale valg Vejledende læreplan for Lokale valg *********** A: Formål og Introduktion B 2 Lokale valg september 2002 Formålet for undervisningen i lokale valg (Jf. 38 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Fremtidens børnebyggeri

Fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri - rum til leg og læring Udgivet af Børn og Unge Århus Kommune August 2008

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere