Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen."

Transkript

1 Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed som man ikke selv har været herre over. Der er forskel på hvordan den enkelte reagerer på sådanne begivenheder. Det skyldes at vi alle sammen er forskellige, med forskellig baggrund og psyke. Mange ting spiller ind, hvis man skal forsøge at forstå hvorfor den ene har lettere ved at bearbejde et tab end en anden, og hvorfor nogle er voldsomt sårbare overfor tilsyneladende små tab, mens andre ikke påvirkes i nævneværdig grad. Men nogen af de ting der med sikkerhed betyder noget for dette er vores opvækst, og tidligere erfaringer i ungdoms og voksenliv. Er der fx tidligere ubearbejdede kriser i bagagen, skal der måske ikke så forfærdelig meget til før der kommer en voldsom reaktion. Når en person rammes af en traumatisk sorg og krise, slår den almindelige måde at tænke og handle på ikke længere til. De redskaber vi plejer at bruge til at løse problemer, er ikke tilstrækkelige, og vi kan ikke se nogen udvej. Det udløser et følelsesmæssigt kaos, som gør det helt eller delvist umuligt at se nogen fremtid, eller mening med livet. Der bliver kort sagt vendt op og ned på vores liv og hele vores verdensbillede og fremtidsplaner synker i grus. Der mærkes et væld af blandede og ofte modsatrettede følelser, såsom fortvivlelse, angst, skyld, vrede og hysteri. Fornuften forsvinder for en tid, og erstattes af disse stærke og skræmmende følelser. Typisk vil den kriseramte føle at tankerne kører i ring, og måske gentage sig selv, eller tale usammenhængende. På det tidspunkt forekommer det usandsynligt at livet nogensinde bliver normalt igen, og at vi kan komme videre som et helt menneske. Selvom kriser kan have vidt forskellige forløb, kan de alligevel inddeles i følgende faser: Chokfasen Reaktionsfasen Bearbejdningsfasen Nyorienteringsfasen Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget af at vi har svært ved at forstå hvad der er sket, og prøver at fornægte det, eller tror det er et mareridt.

2 Personer i chokfasen kan opføre sig som om de er afsindige, fuldstændig ude af trit med normale handlingsmønstre og fx at skrige, græde uhæmmet, smadre ting eller blive fuldkommen handlingslammede eller overdrevent rolige - situationen taget i betragtning. Chokfasen varer fra få minutter til nogle døgn, og afsluttes med at den sorgramte er nødt til at erkende hvad der er sket. Typisk vil personen senere have svært ved at huske noget fra denne fase. Reaktionsfasen I reaktionsfasen går alvoren op for den sorgramte, som hengiver sig til sine følelser, og græder, er fortvivlet eller raser. Den varer uger eller måneder og opleves uhyre smertefuld, når kaos og voldsomme reaktioner blandes med angst, skyldfølelse og vrede. Måske ønsker den kriseramte endda at være død. Virkeligheden kan være så forfærdelig, at den må erkendes. Personen vil forsøge at forstå hvorfor 'det' skete, og vende tilbage til dette emne igen og igen, uden at kunne få et svar. 'Hvorfor lige mig' vil også være et tilbagevendende spørgsmål. Selvom erkendelsen er indtruffet, kan denne ligge fjernt fra virkeligheden. Mange rammes af skyld følelse i form af fralæggelse eller påtagelse også når det modsatte i virkeligheden er tilfældet. Nogen forsøger i denne periode at undertrykke eller fortrænge sine følelser, men er indvendigt fortvivlede. En krisesituation varer oftest fra 6-8 uger. Får den ramte ikke afløb for krisen i den pågældende periode, kan det medføre nedsat funktionsevne. Dyb gråd er vigtig i denne fase, da den virker befriende og sørger for at vi giver slip på vores følelser, men det kan forekomme skræmmende, idet man kan frygte at man aldrig mere holder op med at hulke. - Dyb gråd varer imidlertid sjældent mere end minutter, herefter vil den enten ophøre eller gå over i lettere gråd afbrudt af pauser. I denne periode er der fare for at den sorgramte kommer til at isolere sig fra omverdenen, der kan virke truende eller ligegyldig. Reaktioner af legemlig karakter er almindelige, og mange oplever søvnforstyrrelser eller hallucinationer. Bearbejdningsfasen Bearbejdningsfasen varer fra nogle måneder op til 1 år. Den sorgramte opnår en accept af situationen, begynder at forholde sig til realiteterne og få et mere realistisk billede af det hændte. Dog er det almindeligt, at det mistede idealiseres og fremstår i et perfekt skær, som ikke er dækkende for virkeligheden. Den kriseramte er ikke længere helt opslugt at traumet, men begynder at orientere sig mod fremtiden. Langsomt letter den tunge dyne af fortvivlelse der har betydet at alt andet var ligegyldigt og uden mening. Det tager tid, og nogen ting bliver aldrig det samme, men nye værdier får lov at få sin plads. Alligevel er det fortsat nødvendigt at tale om sorgen og mærke og give efter for sine følelser. Dette er fortsat en vigtig del af bearbejdningen, også selvom det kan være svært for omverdenen at bearbejdningen tager "så lang tid".

3 Nyorienteringsfasen Denne fase har ikke nogen egentlig afslutning idet den dækker tiden efter traumet, når denne er bearbejdet. Traumet indgår nu som en del af de samlede livserfaringer personen har, men ofte vil denne fortsat være sårbar på fx mærkedage eller lign. Billedet af den eller det mistede og fortiden er blevet mere nuanceret og troværdigt. Man vil på nuværende tidspunkt igen have overskud til at etablere sociale forhold til andre mennesker, og har ikke længere behov for hele tiden at dele sin sorg med andre. Hvad kan man selv og andre gøre? Når man skal have bearbejdet sin sorg er det først og fremmest vigtigt at man ikke er alene med den. Dvs. man har brug for at der er nogen man kan tale med og græde ud hos personer der kan rumme sorgen. Det kan fx være familie eller venner, men det er ikke altid det er tilstrækkeligt. Som man kan se ovenfor er det et langvarigt forløb at gennemleve en sorg, og det kan være svært for andre at rumme den sorgramtes følelser gennem tilstrækkelig grad. Nogle kan, hvis de er meget ked af det, opleve en følelse af at miste sig selv psykisk. Er man sammen med en person der har oplevelsen af at miste sig selv, så er der en rigtig god ide at hjælpe vedkommende til at mærke sig selv fysisk. Fysisk berøring eller at gå en tur med vedkommende kan være eksempler på dette og dermed hjælpsomt for den ramte person. Desværre er det ikke altid, man selv er i stand til at se, når man har brug for professionel hjælp, men ofte er der heldigvis nogen i ens omgangskreds der kan. Hvis du er pårørende til en sorgramt, og kan se at denne har brug for mere hjælp, end nogen i dennes netværk kan yde, så fortæl den sorgramte om dine bekymringer. Ofte kan det være en lettelse, at nogen tør sige at man har brug for hjælp, i en tid hvor alting synes uoverskueligt og man bruger al sin energi på at holde sammen på sig selv. Derfor kan det i øvrigt være en god ide at tale med nogle nærtstående om hvad man skal gøre for hinanden. På den måde har man en aftale at forholde sig til, og det kan gøre det lettere fx at foreslå kontakt til læge eller psykolog, også selvom det ikke er sikkert den sorgramte i situationen er enig i vurderingen. Man skal give sig selv lov til at bearbejde krisen i den tid det nu engang må tage. Det betyder også at man skal lade sig sygemelde hvis det er nødvendigt, og det er det for mange. For nogen kan det være nyttigt at skrive dagbog. Enten til sig selv, en nærtstående eller en form for netværksgruppe. Det kan dels hjælpe til at få sat ord på tingene, men også så man over tid kan se at det går fremad. For ikke at blive for udmattede i sorgen, er der for mange hjælpsomt at skabe sig et såkaldt sorgfredet rum. Det betyder i praksis at der er flere timer i døgnet hvor man ikke imødekommer henvendelser udefra.

4 Dvs. at man freder sig selv og sine tanker vha. at lukke af for velmenende forstyrrelser fra andre mennesker. Eksempler kan være ikke at hele tiden være tilgængelig på telefon, mail, facebook mm. Der findes også selvhjælpsgrupper eller egentlig gruppeterapi, som kan hjælpe i bearbejdningsfasen. I nogle tilfælde kan det være hjælpsomt og nødvendigt med lægeordineret medicinsk behandling i en overgang. Indtagelse af alkohol eller andre rusmidler samt selvmedicenering kan ikke hjælpe dig til at bearbejde sorgen, men kan måske dulme og holde sorgen på afstand en tid. Til gengæld medfører det en lang række andre problemstillinger, og sorgen bearbejdes som sagt ikke. Behandling Man kan til enhver tid opsøge sin egen praktiserende læge og bede om en samtale. Nogle læger tilbyder jævnlige samtalekonsultationer, men det kan også være du hører til en af nedenstående grupper, så du kan få tilskud til en psykolog. Henvisning kan udstedes af alment praktiserende læger, herunder vagtlæger. II den aktuelle situation, pårørende ved dødsfald, og ulykkesofre. Hvad er psykologhjælp? Psykologhjælp er typisk psykoterapi. Når man får psykoterapi på grund af sorg vil behandlingen som regel bestå af hjælp til at få styr på voldsomme følelser i forbindelse med tab og sorg og de mange modsatrettede følelser. Samtalerne kan hjælpe en til at blive bevidst om disse følelser og få et realistisk forhold til dem, så man på sigt kan forlige sig med det, der er sket, og komme videre i sit liv. Det er hårdt arbejde at få psykologhjælp, og man skal ikke forvente at opleve en bedring med det samme, men det kan være en stor og ikke mindst nødvendig hjælp på lidt længere sigt! At komme i sorg over en traumatisk begivenhed er i sig selv en naturlig reaktion, men hvis ikke man formår at bearbejde denne reaktion kan man risikere at få langvarige problemer fremover, i form af angst, depression eller andre psykiske problemer. Anbefalinger Vi anbefaler at der i morgen kommer et tilbud om netværks sorggrupper for familie og pårørende/venner. Disse bør startes op i løbet af de næste 14 dage. Birthe Stensig Ipsen og Turi Nørholm vil tilbyde sin professionelle erfaring til planlægning af opstart af disse. De der er interesserede i at deltage i netværksgrupper kan skrive sig på tilmeldingslister efter Gudstjenesten i morgen. På listen skal fremgå hvilken relationel tilknytning vedkommende har til den afdøde, navn, alder og mobilnummer. Venlig hilsen

5 Birthe Stensig Ipsen kontakt Diakon Turi Nørholm kontakt Psykoterapeut

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Det er almindeligt at reagere Når man har været udsat for en voldsom

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere