Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan tager vi hånd om hinanden?"

Transkript

1 Hvordan tager vi hånd om hinanden?

2 Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd om hinanden, når et barn, en forælder, en familie, en kollega bliver udsat for en ulykkelig hændelse. Omsorgsplanen har som formål, at sikre alle parter bedst mulig støtte igennem sorg/kriseforløbet. At hjælpe et lille barn eller en kollega i sorg, kan være et meget stort ansvar at bære alene, det er heller ikke rimeligt at nogen skal det. Ved at udarbejde en omsorgshandleplan for dagplejen, forpligter vi hinanden til gensidigt, at hjælpe og støtte hinanden. Vær i alle forhold opmærksom på, at omsorgen skal være et tilbud til børn, forældre og kolleger. Gives der udtryk for, at omsorgen betragtes som unødig involvering, skal dette respekteres. Ved alvorlig sygdom hos et dagplejebarn Dagplejeren holder kontakt til hjemmet, og aftaler hvor meget de øvrige børn/forældre i gruppen skal informeres. Der sendes gaver og tegninger/billeder fra gruppen. Dagplejeren gives mulighed for at besøge barnet. Pædagogen besøger dagplejeren oftere i perioden og "aflaster". Hvis et barn dør Hvis dagplejeren bliver informeret om dødsfaldet i arbejdstiden, kontaktes dagplejekontoret på telefon , som ved ulykke. En fra kontoret kommer straks og er ved dagplejeren. Kommer meddelelsen om dødsfaldet i weekenden, kontakter dagplejeren den pædagog eller leder dagplejeren føler sig mest tryg ved. Under denne kontakt drøftes hvorledes mandag håndteres. Der foretages følgende: De øvrige forældre kontaktes og anmodes om, at afhente børnene. Overvej hvordan budskabet overbringes, vent eventuel med at fortælle om dødsfaldet indtil du står overfor forældrene. Tag hånd om forældrene når de afhenter børnene, lov at holde dem informeret om hvad der skal ske i morgen. Pædagogen bliver hos dagplejeren, tilkalder eventuel en omsorgsperson med nær tilknytning til dagplejeren, der kan være hos hende. Dagplejepædagogen informerer legestuegruppen, telefonisk eller personligt. Dagplejekontoret indrykker dødsannonce i lokalbladet. Dagplejeren og pædagogen deltager i begravelsen. Dagplejekontoret sender opmærksomhed fra dagplejen til begravelsen. Dagplejeren tilbydes professionel hjælp til sorgbearbejdningen. Dagplejepædagogen drøfter sammen med dagplejeren, hvornår, arbejdet genoptages. Pædagogen drøfter med dagplejeren og dagplejekontoret hvornår, den ledige plads genbesættes. Pædagogen er ansvarlig for tæt kontakt med dagplejeren gennem den første tid, det næste halve til hele år. Dagplejeren tilbydes eventuel kontakt med kollega der har oplevet noget tilsvarende. 07/2009 Side 2

3 Hvis et barn kommer alvorligt til skade eller dør i dagplejen Beredskabsplanen i dagplejehåndbogen følges. Pædagogen tilkalder hurtigt en kollega, der kan tage hånd om børnene, medens den faste pædagog tager hånd om dagplejeren. Dagplejepædagogen kører med dagplejeren til hospitalet, og bliver hos hende indtil der er overblik over situationen, eller en anden omsorgsperson tager over. Dagplejpædagogkollegaen følger proceduren som ovenfor i forhold til de øvrige forældre i dagplejen Efterfølgende overvejes hvordan hele situationen drøftes mellem dagplejeren og de øvrige forældre. Der kan eventuel afholdes møde hos dagplejeren sammen med pædagogen eventuel med hjælp fra PPR. Kun lederen må udtale sig til pressen. Lederen orienterer direktør og chef for området om ulykken. Øvrige procedurer som ovenfor beskrevet. Hvis en af barnets forældre dør Når dagplejeren bliver orienteret om dødsfaldet, kontaktes dagplejekontoret/pædagogen, der straks stiller sig til rådighed, tager ud til dagplejeren. Pædagogen vurder sammen med dagplejeren hvorledes resten af dagen skal forløbe. Kan dagplejeren arbejde dagen ud, eller skal børnene omplaceres. Sammen med dagplejeren aftales, hvorledes de øvrige forældre i børnegruppen orienteres om dødsfaldet. Sammen med dagplejeren aftaler pædagogen, hvorledes dagplejerens kontakt til hjemmet skal forløbe i de første dage. Dagplejeren tilbydes fri til deltagelse i begravelsen. Dagplejen sender blomst. Når barnet igen starter i dagplejen, skal dagplejeren være opmærksom på barnets reaktioner, og give barnet mulighed for, at "mindes den døde", ved at tale med barnet, se billeder, gå på kirkegården m.m. Undersøg hvilken besked barnet har fået om, hvor den døde er henne. Tilbyd litteratur om emnet til dagplejeren og eventuel til hjemmet. Pædagogen rette særlig opmærksomhed mod barn og dagplejer i den efterfølgende tid. Ved skilsmisse i barnets familie Hvis et barn gennem en periode ændrer adfærd, fortælles dette til forældrene, som et udtryk for bekymring for barnet. Rygter om forældrenes forhold, kan ikke bruges til direkte henvendelse til forældrene, men skærpet opmærksomhed omkring barnet. Når skilsmissen er en realitet: Dagplejeren præciserer overfor forældrene, at hun ikke er interesseret i forældrenes indbyrdes forhold, men har behov for en afklaring omkring følgende forhold: Hvem har forældremyndigheden? Eventuel samkvemsret. Forhold til søskende. Skal begge forældre informeres/inviteres til arrangementer i dagplejen? Vigtigheden af, at forældrene giver besked om væsentlige ændringer for barnet. Skilsmisse kan give sorgreaktioner hos barnet. Pædagogen taler med dagplejeren om dette, og tilbyder eventuel litteratur om emnet. 07/2009 Side 3

4 Ved alvorlig sygdom eller dødsfald hos en kollega Under sygdomsforløbet: Procedure i personelhåndbogen følges under sygdomsforløbet. Dagplejepædagogen er ansvarlig for kontakten. Ved forventet dødsfald: Når meddelelsen om dødsfaldet kommer, orienteres dagplejepædagogen og legestuegruppen. Dagplejepædagogen og lederen besøger efterladte en af de første dage. Det tilstræbes at kolleger fra legestuegruppen kan deltage i begravelsen. Pædagogerne passer børnene under begravelsen. Ved pludseligt dødsfald: Lederen og pædagogen besøger efterladte en af de første dage. Der arrangeres eventuelt fyraftensmøde, så alle fra legestuegruppen gives mulighed for at tale sammen. Overvej deltagelse af psykolog fra PPR eller Falck. Kolleger fra legestuegruppen deltager sammen med leder og pædagog i begravelsen. Vurder om der er behov for et møde med forældrene fra gruppen, for sammen at bearbejde situationen. Ved alvorlig sygdom eller dødsfald hos en medarbejders ægtefælle Under sygdomsforløbet: Er medarbejderen i arbejde, drøftes om det er muligt at tage et særligt hensyn, tilrettelægge arbejdet således at det belaster mindst muligt. Er medarbejderen ikke i arbejde holder dagplejepædagogen kontakt til hjemmet, og følger situationen. Ved forventet dødsfald: Når dagplejekontoret bliver orienteret, videregives beskeden til dagplejepædagogen der orienterer den øvrige legestuegruppe. Dagplejepædagogen kontakter den efterladte. Dagplejepædagogen deltager i begravelsen. Der sendes en blomst. Dagplejepædagogen holder kontakt til den efterladte og aftaler hvornår arbejdet genoptages. Ved pludseligt dødsfald: Dagplejekontoret kontaktes på nødtelefonen , og der kommer straks en pædagog og tager over i forhold til børn og forældre. Samtidig sørger pædagogen for, hvis dette ikke er sket, at kontakte en pårørende der kan være hos den efterladte. Pædagogen kontakter forældrene og beder dem afhente børnene. Ved afhentning aftales, at de kontaktes senere på dagen eller den efterfølgende dag om morgenen med henblik på fremtidig placering. Pædagogen kontakter legestuegruppen og giver besked om hændelsen. Pædagogen kontakter samme dag eller den efterfølgende dag forældrene, der holdes orienteret. Dagplejen sender blomst til begravelsen. Pædagogen holder kontakt til medarbejderen og aftaler tilbagevenden til arbejdet. 07/2009 Side 4

5 Børns sorgreaktioner Børn reagerer forskelligt, nogle bearbejder hurtigt sorgen efter at dødsfaldet er kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget senere. Børn kan give sig hen, de kan let forglemme sig, men det betyder ikke, at de også glemmer let. Skyldfølelse er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes det tit med "magisk tænkning": "Døde hun, fordi jeg sagde hun var dum? Døde han, fordi jeg sparkede ham engang? Hvis bare jeg gør sådan og sådan, er der ikke flere der dør!" - I disse sammenhænge er rådgivning og vejledning meget vigtigt. Sorgreaktioner hos børn: Angst. Frygt for at være alene. Længsel og savn. Mareridt og søvnproblemer. Skyld, selvbebrejdelse og skam. Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd. Sorgens fire stadier: Chokfasen: Vare et øjeblik til et døgn. Reaktionsfasen: Kan vare flere uger. Bearbejdningsfasen: Kan vare i over år. Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Barnet vil leve med et ar i sjælen som aldrig forsvinder. Man kan ikke forhindre sorgens fugle i at sværme. Men man kan forhindre dem i at bygge rede i sit hår! Litteraturhenvisninger: Til småbørn: O Tool, Donna: Marvin Myrebjørn fatter håb Mejlhede Krogh, Kirsten: Mågen Skriver,Esther: Mads og Mette Jacobsen, Anne: Det var engang vi ikke var her Knudsen, Per Holm: Musen Malle Til voksne: Jacobsen, Anne: Børn og sorg Edvardson, Gudrun: Børn i sorg, børn i krise Hildgård, Lis, Keiser, Lis og Ravn, Lise: Sorg og kriser Jakobsen, Anne: Børn og sorg, om børns reaktioner på tab og død 07/2009 Side 5

6 Dagplejen Ikast-Brande Kommune Bellisvej Nørre-Snede Telefon

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3 Indholdsfortegnelse. 1. Forord s. 3 2. Når en elev dør s. 4 - flagning - kontakt til hjemmet - skolens interne informationsmøde - Forældreråd - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - klassemøde - afdødes

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere