Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med."

Transkript

1 Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil stå et eksemplar af Gladsaxe Kommunes omsorgsplan på skolens og SFO ernes kontor.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvordan kan daginstitutioner, dagpleje og klubber tage sig af børn og unge i sorg efter et dødsfald?... 3 Omsorgsplan hvis et barn/ung i institutionen mister far, mor eller søskende Omsorgsplan:... 5 Familien Det berørte barn/ung Her og nu:... 5 Langsigtet handleplan:... 5 Den øvrige børne-/ungegruppe Den øvrige forældregruppe Omsorgsplan hvis et barn/ ung i institutionen dør... 6 Omsorgsplan:... 6 Familien Den øvrige børne-/ungegruppe Den øvrige forældregruppe Hvis barnet/den unge dør i institutionen Omsorgsplan hvis en medarbejder i institutionen dør... 7 Omsorgsplan:... 7 Hvis medarbejderen dør på arbejdsstedet Sorgreaktioner:... 8 Børns/unges forståelse af døden hænger sammen med, hvor gamle de er Børn og unges reaktioner:... 8 Omsorg er ikke at sige:... 8 Institutionens huskeliste:... 8 Vi yder selvfølgelig en ekstra omsorg overfor barnet/den unge:... 9

3 HVORDAN KAN INSTITUTIONEN TAGE SIG AF BØRN OG UNGE I SORG EFTER ET DØDSFALD? Hvert år mister over danske børn eller unge deres far eller mor ved død. Efter et dødsfald er der ofte mange ubesvarede spørgsmål og praktiske ting der skal tages stilling til. Ikke kun familien, men også i den institution, hvor barnet/den unge går. Hvem tager kontakt til familien? Hvordan hjælper institutionen bedst familien? Skal institutionen deltage i begravelsen? Hvad med de andre børn/unge og voksne i institutionen? Dette er ofte en række spørgsmål som rejser sig blandt personalet i en institution, der bliver ramt af dødsfald. Voksne, der har ansvaret for børn/unge i den tid de er væk fra hjemmet, er meget centrale personer i børnenes/den unges liv. Det medfører et stort ansvar. Ikke mindst i situationer, hvor børnene/de unge er udsat for svært håndterbare hændelser som dødsfald. Som voksne må vi påtage os det ansvar at inddrage børnene/de unge og ikke skjule vores følelser for dem. Derfor er det også institutionens ansvar at sikre, at ingen børn/unge lades alene med deres sorg. Det er ikke en opgave den enkelte skal stå alene med. Forudsætningen for at kunne yde en god og optimal støtte og hjælp til barnet/den unge er, en erkendelse af at det er hele institutionens ansvar at komme børn/unge i sorg i møde. Det betyder også at det er vigtigt at erkende sin afmagt og at søge hjælp og støtte blandt kolleger, ledelse, den pædagogiske konsulent eller PPR. Regeringens Folkesundhedsprogram nævner bl.a.: Der bør udarbejdes kriseberedskabsplaner eller omsorgsplaner på alle skoler. Det er et væsentligt sundhedsfremmende tiltag, at alle skoler forholder sig til og lægger planer for, hvordan de vil handle i tilfælde af, at skolens eller institutionen, børn, elever eller forældre samt personale kommer i svære livssituationer. Det kan for eksempel være dødsfald, alvorlige ulykker, selvmordsforsøg eller selvmord, skilsmisse mv. Det at have en handleplan giver den enkelte tryghed som basis for handling i stedet for, at situationen skaber afstand og usynliggørelse af de eller dem, som er ramt. Skoler og institutioner bør opfordres til at udarbejde sådanne handleplaner. Denne omsorgsplan giver nogle anvisninger på ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og tidsforløb, og skal ses som en god hjælp til at få krisesituationer til at forløbe på bedst mulig måde. Gladsaxe Kommunes omsorgsplan for institutioner, dagpleje og klubber kan ses: Som en vejledning Som inspiration til drøftelse af hvordan I i jeres institution vil håndtere krisesituationer Som inspiration til udarbejdelsen af institutionens egen omsorgsplan.

4 Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen September 2002 Marianne Milbo Daginstitutionsleder, Birkehaven Birthe Morgensen Daginstitutionsleder, Stjernen Anita Lerche Daginstitutionsleder, Vibevænget Jeanette Slot Pædagogisk konsulent

5 OMSORGSPLAN HVIS ET BARN/UNG I INSTITUTIONEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE. Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter leder/souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen i gang. Hvis det ikke er muligt at få fat på ledelsen, er det barnets/den unges primære lærer/pædagog, der midlertidigt overtager ansvaret. Tag evt. kontakt til pædagogisk konsulent. Øvrigt personale orienteres. Det er en god idé, hvis man på forhånd har taget stilling til og meddelt om man vil kontaktes udenfor arbejdstiden i forbindelse med alvorlige hændelser. Omsorgsplanen gennemgås og ansvarsområder fordeles. OMSORGSPLAN: FAMILIEN. Der tages stilling til hvem der skal være kontaktperson for familien. Hvordan orienteres øvrige børn/unge og forældre? Hvem deltager i begravelsen? Handleplan for barnet/den unge i institutionen nu og på længere sigt. Hvis dødsfaldet er forudsigeligt/ventet, kan der eventuelt laves aftaler på forhånd. DET BERØRTE BARN/UNG. HER OG NU: Der tages stilling til, hvem der skal være barnets/den unges primære kontaktperson. Pædagogen laver i samarbejde med ledelsen en handleplan. Omlægning af øvrige arbejdsopgaver, så pædagogen primært kan koncentrere sig om barnet/den unge, når han/hun kommer i institutionen. Aftaler om supervision/støtte fra leder eller evt. psykolog. Pædagogernes deltagelse i begravelse. Trøstetid Daglig opmærksomhed Invitere til snak Rituelle handlinger Se i øvrigt afsnittet om sorgreaktioner. LANGSIGTET HANDLEPLAN: Ledelse og primære pædagoger sikrer sig gennem en langsigtet handleplan at det løbende vendes, hvordan barnet/den unge har det. DEN ØVRIGE BØRNE-/UNGEGRUPPE. Der tages stilling til, hvem der er ansvarlig for de øvrige børn/unge. Den øvrige børne-/ungegruppe orienteres. Snak om det ramte barn/unge. DEN ØVRIGE FORÆLDREGRUPPE. I samarbejde med den/de berørte forældre tages stilling til, om og evt. hvordan de øvrige forældre orienteres.

6 OMSORGSPLAN HVIS ET BARN/ UNG I INSTITUTIONEN DØR Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter leder/souschef. Øvrigt personale orienteres. Omsorgsplanen gennemgås og ansvarsområder fordeles. OMSORGSPLAN: FAMILIEN. Der tages stilling til, hvem der kontakter familien. Hvem deltager i begravelsen/bisættelsen? Hvordan øvrige børn/unge og forældre orienteres. Mindehøjtidelighed i institutionen for institutionens børn og unge. Hvis dødsfaldet er forudsigeligt/ventet, kan der evt. laves aftaler på forhånd. DEN ØVRIGE BØRNE-/UNGEGRUPPE. Der tages stilling til, hvem der primært er ansvarlig for de øvrige børne-/ungegrupper Øvrige børn/unge orienteres Bedstevenner Tiden efter dødsfaldet DEN ØVRIGE FORÆLDREGRUPPE. Der tages stilling til hvordan de øvrige forældre orienteres. Det skal så vidt muligt ske i samarbejde med de berørte forældre. HVIS BARNET/DEN UNGE DØR I INSTITUTIONEN. I dette tilfælde kontaktes forvaltningen og politiet straks. Ledelsen og forvaltningen er fælles om ansvaret for en handleplan.

7 OMSORGSPLAN HVIS EN MEDARBEJDER I INSTITUTIONEN DØR Den der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter leder/souschef Øvrigt personale orienteres Leder/souschef kontakter forvaltningen OMSORGSPLAN: Forvaltningen og ledelsen skal bl.a. tage højde for: o Om der er akut brug for hjælp til børnepasning o Om der er akut brug for krisebehandling o Hvordan orienteres børnene/de unge? o Hvordan orienteres forældrene? o Afdøde kollegas pårørende o Mindehøjtidelighed i institutionen for institutionens børn/unge HVIS MEDARBEJDEREN DØR PÅ ARBEJDSSTEDET. I dette tilfælde kontaktes politiet og forvaltningen straks. Forvaltningen er ansvarlig for en handleplan.

8 SORGREAKTIONER: Sorg er en følelsesmæssig reaktion på at miste noget vigtigt i ens liv. Ifølge psykolog Johan Cullberg har sorgen 4 faser: 1. Chokfasen: Uvirkelighedsfølelse. (Kan vare fra timer til nogle dage). 2. Reaktionsfasen: (Kan vare flere uger). 3. Bearbejdningsfasen: (Kan vare i over et år). 4. Nyorienteringsfasen: (Vil bestå hele tiden). BØRNS/UNGES FORSTÅELSE AF DØDEN HÆNGER SAMMEN MED, HVOR GAMLE DE ER. 2-4 år: Små børn opfatter ikke døden som endelig. De kan ikke forstå, at den døde far eller mor ikke vender tilbage. De føler sig forladt. Små børn stiller ofte vanskelige spørgsmål år: Børn i den alder forstår gradvis, at døden er uigenkaldelig, det er ikke udsædvanligt, at de forestiller sig døden som en person år: Forholdet til døden begynder at minde om de voksnes. De forstår, at døden er uundgåelig år: Børnene er ofte i stand til at beherske eller fortrænge deres angst modsat mindre børn. Det er ikke usædvanligt at børn i denne aldersgruppe siger, at de ikke er bange for døden år: De unge er i en fase af livet, hvor de frigør sig fra hjemmet. Det gør det ofte ekstra svært at bearbejde tabet og sorgen. BØRN OG UNGES REAKTIONER: Umiddelbart efter dødsfaldet: o Voldsom gråd o Reagerer tilsyneladende slet ikke, opfører sig som om intet var hændt o Voldsom vrede mod den døde OMSORG ER IKKE AT SIGE: Det går nok snart over Sådan skal du ikke tænke Det kunne have været endnu værre Nu skal vi bare se at komme videre Nu synes jeg vi skal prøve at tale om noget andet Græd ikke. Det skal nok gå alt sammen. INSTITUTIONENS HUSKELISTE:

9 Ledelsen og personalet aftaler hvem der er primæromsorgspersoner, der udarbejdes en handleplan for det berørte barn/den berørte unge Der udarbejdes handleplan for de øvrige børn/unge De breve vi skriver til barnet/den unge og til den efterladte skal være personlige Der skal være et klart tilbud om, at vi er parate til at snakke og stå til rådighed overfor barnet/den unge og de efterladte, i det omfang det ønskes. VI YDER SELVFØLGELIG EN EKSTRA OMSORG OVERFOR BARNET/DEN UNGE: Vi sender brev og blomster Vi tilbyder samtaler/henviser til psykolog eller andre relevante personer Vi yder omsorg Vi deltager i begravelsen eller Vi sender blomster til begravelsen Vi opfordrer kammeraterne til at tegne tegninger Vi laver en mindehøjtidelighed i institutionen Aktuelle telefonnumre: (Se Gladsaxe Kommunes omsorgsplan). Litteraturhenvisninger: (Se Gladsaxe Kommunes omsorgsplan).

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere