Årsberetning Forskningsenheden. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Afdeling Bispebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Forskningsenheden. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Afdeling Bispebjerg"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Afdeling Bispebjerg 1

2 ÅRET DER GIK...3 Forskningsenhedens ansatte i Forskningsudvalg ved BUC Bispebjerg...4 Komitteer og officielt nedsatte grupper:...5 PHD STUDERENDE...6 PhD studerende på BUC Bispebjerg Phd udfærdiget protokol klar til indskrivning...6 Ph.D vejledning andre centre...6 UNDERVISNING...8 Undervisning og vejledning...8 Bachelor og Kandidat opgaver ARRANGEMENTER ORGANISERET AF FORSKNINGSENHEDEN V/ BUC BISPEBJERG...9 Foredrag ved internationale konferencer...9 Foredrag og oplæg...10 Populærvidenskabelige foredrag...10 Oplæg indenfor forskningssammenhæng...11 POSTER...11 Danmark...11 Internationale konferencer...12 Forskningsorienterede kurser...12 Enkeltstående undervisning Bidrag til tidsskrifter og bøger...15 PROJEKTER...16 Nye projekter Igangværende projekter per Bevillinger...22 Til slut vil vi gerne takke vore samarbejdspartnere

3 Året der gik 2012 Et år karakteriseret af planlægning, opstart og implementering af nye projekter samt god fremdrift i igangværende projekter! Forskningsenheden har været i vækst hvilket er blevet konsolideret i og med at u.t. per blev ansat i et 5-årig professorat, og ved udgangen af 2012 var der ansat 1 post-doc, 4 indskrevne PhD.- studerende (deraf 2 i TEA projekt), 2 forskningsårsstuderende (TEA projekt) og 1 forskningsassistent. Midler til forskningsenheden stammer fra BUC Bispebjerg, fra forskningspuljen Region Hovedstadens Psykiatri og fra eksterne fonde. Enheden har deltaget i en betydelig undervisnings- og formidlingsaktivitet i Ud over undervisning af medicinstuderende har afdelingens medarbejdere bidraget med vejledning, ekstern/intern undervisning, foredrag, oplæg og posters, såvel som aktiv international review- og bedømmelsesarbejde på PhD afhandlinger i Norden. TEA projektet, som er det største kliniske projekt i enheden, er kommet godt i gang med rekruttering af patienter og udover at det er et enestående og relevant projekt set i et internationalt perspektiv, har Katrine Pagsberg og hendes mange engagerede medarbejder også bidraget betragteligt til at harmonisere standarden for klinisk udredning og behandling i denne svære gruppe af psykotiske patienter, som BUC Bispebjerg har højtspecialiseret ansvar for. Projektet har også formået at indhente eksterne bevillinger i Vi er i løbet af året kommet godt i gang med rekruttering af patienter på spiseforstyrrelsesområde (B 132 og B 102) og flere projekter indenfor neuropsykiatriske sygdomme -Tourette syndrom og ADHD (B193) er i opstartsfasen og på bedding i Der er aktuelt ca. 10 igangværende projekter, der har fået eksterne bevillinger. Vi har i 2012 offentliggjort videnskabeligt arbejde i internationale tidsskrifter og der vil være hovedfokus på at øge det tal i de kommende år. Nye udfordringer er først og fremmest at skaffe mere kontorplads og en fungerende infrastruktur, for at kunne ansætte flere medarbejdere, som bearbejder klinisk relevante problemstillinger. Ikke mindst vil det være vigtigt for et nyt og ungt miljø, at have mulighed for at tiltrække sig forskningsårsstuderende og andre medarbejdere for en kortere periode, noget som er umuligt uden de fysiske og organisatoriske rammer til det. Vi ser frem til en styrkelse af forskning gennem fusionen til det nye Børne- og ungdomspsykiatriske Center Hovedstaden, hvor forskningsenheden skal ekspandere og organiseres på en hensigtsmæssig måde, som kan sikre synergier hen ad vejen. Professor Kerstin Plessen 3

4 Forskningsenhedens ansatte i 2012 Titel Professor, PhD (forskningsansvarlig) Overlæge, seniorforsker, PhD Overlæge, Post-doc, PhD Psykolog PhD-stud Psykolog Forskningsassistent, Psykolog Forskningssekretær Studentermedhjælper, Psyk. stud TEA Overlæge, PhD (leder TEA projekt) Cand.Scient.Soc Klinisk assistent, MD PhD-stud. MD Forskningssygeplejerske Forskningssygeplejerske Forskningssygeplejerske AC medarbejder AC medarbejder AC medarbejder AC medarbejder Medicinstuderende Medicinstuderende Navn Kerstin Jessica Plessen Katrine Pagsberg Susanne V. Koch Svend Erik Mouridsen Mette Bentz Julie Hagstrøm Nina Gydsbæk Tine Pedersen Katrine Pagsberg Dea Gowers Klauber Ditte Rudå Karsten Gjessing Jensen Louise Hedegaard Ole Steen Funk-Hansen Sofie Eldon Kristian Nohr Rasmussen Louise Munkholm Karin Frydenlund Pedersen Mette Justesen Natasha Askbo Sarah Görtz VIA 7 PhD-stud. MD Psykolog Post-doc, PhD Birgitte Klee Burton Nicoline Hemager Anne Thorup Beliggenhed Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg Forskningsenheden Bispebjerg Bakke30, indgang 16.B st København N Forskningsudvalg ved BUC Bispebjerg Forskningsudvalget holder månedligt møde hvor drøftelse af nye protokoller, igangværende projekter og for centeret forskningsrelevante tiltag er agenda. Forskningsudvalgets medlemmer: Centerchef Anne-Rose Wang Professor, PhD Kerstin Plessen Overlæge, PhD Katrine Pagsberg Ledende psykolog Jack Byman Psykolog Svend Erik Mouridsen MD, PhD Else-Marie Olsen 4

5 Komitteer og officielt nedsatte grupper: Medlem af Forskningsråd, Region Hovedstaden Psykiatri (Kerstin Plessen) Medlem af Sundhedsfaglig Råd i BUP, Region Hovedstaden Psykiatri (Kerstin Plessen) Leder for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for Anoreksia nervosa (Kerstin Plessen, udvalg nedsat af BUP.dk) Medlem afarbejdsgruppe til udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ADHD (Kerstin Plessen, udvalg nedsat af BUP.dk og ledet af Tine Houmann) Scientific Committee for the Congress 2013, Dublin, European Society for Child-and Adolescent Psychiatry (Kerstin Plessen) Scientific Advisory Board, Bergen Child Study (Kerstin Plessen) Forberedelseskomite til Region Hovedstaden Psykiatri Forskningsdag (Kerstin Plessen) Medlem af Dansk psykiatrisk selskab, Forskningsudvalg (Katrine Pagsberg) Medlem af lægemiddelkomiteen (Katrine Pagsberg) Medlem af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, udvalget vedr. antipsykotika (Katrine Pagsberg) 5

6 PHD STUDERENDE PhD studerende på BUC Bispebjerg 2012 Karsten Gjessing Jensen: Kardielle og metaboliske bivirkninger ved behandling at børn og unge mellem 12 og 17 år med aripiprazol eller quetiapin - et dobbeltblindet, randomiseret, dansk multicenterstudie Vejleder: Katrine Pagsberg, Professor Anders Fink-Jensen, overlæge PhD Klaus Jensen Mette Bentz: Social kognition og præstationsovervågning hos børn og unge med anoreksi. Vejleder:Kerstin Plessen, Bivejleder Psykolog, PhD Jens Richard Jepsen Birgitte Klee Burton: Performance monitoring, opmærksomhed og motorisk udvikling hos børn med øget risiko for udvikling af skizofreni eller bipolar lidelse. Vejleder: Kerstin Plessen, Bivejleder Jens Richard Jepsen, Professor Merete Nordentoft Phd udfærdiget protokol klar til indskrivning Ditte Rudaa: Et randomiseret dobbeltblindet multicenterstudie af quetiapin versus aripiprazol til børn og unge med psykose. Forekomst af neuromotoriske bivirkninger, type og sværhedsgrad. Vejledere: Professor Anders Fink-Jensen, Katrine Pagsberg, overlæge, PhD Kristian Winge, Dea Gowers Klauber: Børn og unge med psykose: Livskvalitet og oplevelse af stigmatisering. TEA-forsøget: Tolerabilitet og effekt af antipsykotika hos børn og unge med psykose Vejleder: Katrine Pagsberg, cand.scient.soc, lektor, PhD Inger Kryger Pedersen Nicoline Hemager, Psykolog: Neurocognitive profiles in 7-year-old offspring of parents with schizophrenia or with bipolar disorder Vejleder: Kerstin Plessen, Bivejleder Jens Richard Jepsen, Merete Nordentoft Ph.D vejledning andre centre KU Ida Dyhr Caspersen, Psykolog: Visuel opmærksomhed hos børn med ADHD Vejleder: Lektor, Ph.D Thomas Habekost, Projektvejleder Kerstin Plessen BUC Glostrup Kristine Kaalund-Jørgensen, MD: Sammenhængen mellem CES1 genotype og methylphenidat respons hos børn med ADHD INDICES, arbejdspakke 6 - et ph.d.-studie Vejleder: Overlæge, Ph.D Pia Jeppesen, overlæge Tine Houmann, Projektvejleder Katrine Pagsberg Marie Stentebjerg Olesen, MD: Et randomiseret dobbelt-blindet multicenter forsøg af quetiapin versus aripiprazol tilhos børn og unge med psykose: kan tidlig antipsykotisk effekt forudsige senere klinisk effekt? Vejledere: Pia Jeppesen, Katrine Pagsberg, Christoph Correll Anja Munkholm, MD Det udviklingsmæssige forløb af spiseproblemer i barndommen Vejledere: Overlæge, dr. med. Anne Mette Skovgaard, Mrc. Psych. MD Nadia Milali, MD, PhD Else Marie Olsen 6

7 PC Glostrup: Jacob Rydkjær, MD Forstyrrelser i opmærksomhedsfunktion og evnen til at sortere sanseindtryk hos unge med psykose symptomer Vejledere: PhD Bob Oranje, Katrine Pagsberg, professor Birte Glenthøj PC Sct Hans: Linh Thi Thuy Duong, MD Klinisk afgrænsning af kromosomale subtyper af skizofreni Vejledere: Professor Thomas Werge, Professor Josef Parnas, Katrine Pagsberg Dansk Teknisk Universitet Mehdi Ordikhani-Seyedlar A Brain-computer Interface System for Neuro-rehabilitation of Children with ADHD Vejledere: Prof. Hartwig Siebner, Ass.prof. Sadasivan Puthusserypady, Ass.prof. Helge Biarne Dissing Sørensen, Kerstin Plessen Universitet i Bergen, Norge: Heike Eichele, MD Cognitive and Behavioral Control in Children with Tourette Syndrome Vejleder: Kerstin Plessen, Ass.prof. Ingvar Bjelland Ole Andreas Hovda, MD Socialkognitive Deficits in a longitudinal perspective Vejledere: Kerstin Plessen, post-doc Maj-Britt Posserud, Prof. Tom Eichele Universitet i Oslo, Norge: Kjell Hove Høvik, Psykolog Specific cognitive and emotional impairments in children with Tourette syndrome Vejledere: Prof. PhD Merete Oie, Kerstin Plessen Bedømmer af PhD projekter i 2012 (Kerstin Plessen) Bedømmer af PhD projekt Alireza Salami, Medicinsk Fakultet, Universitet Umeå, Sweden. Decoding the Complex Brain, Multivariate and Multimodal Analyses of Neuroimaging Data (Supervisor Professor Lars Nyberg; forsvar , Umeå). Bedømmer af PhD projekt Lene Vesterager, SUND, Københavns Universitet. Cognitive Remediation in First Episode Schizophrenia: Effects on Cognition and Functional capacity (Supervisor Merete Nordentoft; forsvar , København). Bedømmer af PhD projekt Janne Lund Helverskov, Medicinsk Fakultet, Århus Universitet. Classification and Outcome of Eating Disorders (Supervisor Professor Per Hove Thomsen; forsvar , Århus). Bedømmer af PhD projekt Olga Ousdal, Medicinsk Fakultet, Universitet Umeå, Sweden. On the role of the human amygdala. Mapping functions and individual variations using fmri (Supervisor Professor Ole Andreassen; forsvar , Oslo). 7

8 UNDERVISNING Undervisning og vejledning Lektorer Professor, Overlæge PhD Kerstin Plessen B-lektor: Overlæge, PhD Katrine Pagsberg B-lektor Overlæge, PhD N. Patrick Gosden C-Lektor Overlæge, PhD Susanne V. Koch C-Lektor Overlæge, Mala Moszkowicz På BUC Bispebjerg underviser lektorerne medicinstuderende på 4 semester kandidat i BUP blokkursus og kliniske ophold, med 6 hold á 4 dage per semester, med eksamination 2 gange årligt. Udover undervisning vejleder lektorerne de medicinstuderende i bachelor- og kandidatopgaver Bachelor og Kandidat opgaver 2012 Susanne Kathem "Theory of mind". Et litteratur studie. Kandidat opgave Vejleder: N. Patrick Gosden. Censor Speciallæge, Vibeke V. Goldschmidt. Hedvig Björkman The use of performance measures in Theory of Mind as diagnosis of children with High Functioning Autism or Asperger s Syndrome. Bachelor opgave Vejleder: Kerstin Plessen. Censor Speciallæge Nini Smedegaard Olesen. Katarina Resen Atomoxetin til behandling af børn og unge med ADHD Bachelor opgave Vejleder: Katrine Pagsberg. Censor Overlæge Marianne Kastrup. Sonja LaBianca CNV status within families of Autism Spectrum Disorder (ASD) and/or Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Kandidatopgave/Forskningsårsopgave Vejleder:Professor Thomas Werge, Speciallæge Jette LaBianca og Katrine Pagsberg. Censor Overlæge Sally Timm - eksamen på PC Sct. Hans Maria Oxenbøl Knudsen stud. pharm: Bivirkningsprofiler for børn og unge i behandling med methylphenidat. En retrospektiv deskriptiv analyse af patientjournaler. Kandidatopgave Vejledere: Professor Ebba Holme, Katrine Pagsberg 8

9 Arrangementer organiseret af Forskningsenheden v/ BUC Bispebjerg Dansk Tourette Forening/Kerstin Plessen og Per H.Thomsen Symposium Tourette syndrom i Danmark Professor Hans-Christoph Steinhausen, BUP Aalborg Miniseminar Current Focus of Research in Ålborg Professor Emeritus Allen Frances, former chair dept. of Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University USA, and chair DSM IV Task force Gæsteforelæsning The Uses and Misuses of Psychiatric Diagnosis Kerstin Plessen Tiltrædelsesforelæsning Self-Regulation in ADHD and Tourette Syndrome Dealing with Impulses Symposium i forbindelse med Tiltrædelsesforelæsning Assoc. prof. Anne Halmøy (Bergen Universitet) Identifying Risk Factors for the Development of ADHD in National Registries in Norway Prof. Bradley Peterson (Columbia Universitet, New York) Neuroimaging in ADHD and its Contribution for the Validity and the Diagnostic of the Disorder Prof. Aribert Rothenberger (Universitet Göttingen) Current Status of Evidence for Treatment with Neurofeedback in Children with ADHD Prof. Hans-Christoph Steinhausen (Ålborg Sygehus, Århus Universitet) The Incidence of ADHD in Denmark from 1995 to 2010 Prof. PhD Niels Bilenberg (Syddansk Universitet) Prospective Collection of Data in Children and Adolescents with ADHD in Denmark Prof. dr.med. Per Hove Thomsen (Århus Universitet) Studying the Effect of Parental Skills Training in Denmark Post-doc Pascale Sandmann, Universitet i Oldenburg - Oplæg The Brain s Plasticity Measured with EEG in Individuals with Cochlea Implant Professor Edmund Sonuga-Barke, University of Southamton UK Miniseminar og oplæg ved Neuropsykiatriske Regionskonference Non-medical Therapy of ADHD, BUC Glostrup TEA-dag.Oplæg ved TEA-gruppen, Copenhagen Trial Unit og Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Foredrag ved internationale konferencer Kerstin Plessen: Variability of Performance and within Neurobiological Measures in Children with TS Symposiet: What s new in TS? International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) Paris Kerstin Plessen: Emosjonsregulering hos barn med ADHD: «Stopp- Vent Gå» studien Plenumsforedrag Årsmøde i BUP selskab Trondheim, Norge 9

10 Foredrag og oplæg Kerstin Plessen: Klinisk Billede og Ætiologi af TS Tourette symposium (i samarbejde med TS forening) København Kerstin Plessen: National klinisk retningslinje for Anoreksia nervosa Årsmøde BUP Nyborg Strand Katrine Pagsberg: Diagnostik, retningslinjer og behandling ved børn med psykose, med fokus på DSM-5 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børne-og ungdomspsykiatri Ålborg Kerstin Plessen: Diagnostik, retningslinjer og behandling ved TS, med fokus på DSM-5 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børne-og ungdomspsykiatri Ålborg Kerstin Plessen: Klinisk billede, årsagsforhold og forløb ved TS Tourette symposium (i samarbejde med TS forening) Risskov Kerstin Plessen: Emotional Regulation in ADHD. Forskningsudvalget Dansk Psykiatrisk Selskab: ADHD from cradle to adult psychiatry - a developmental perspective København Populærvidenskabelige foredrag Kerstin Plessen: Hjernens utvikling og modning hos barn Norwegian Consortium on Brain Development Domus Medica, Oslo Kerstin Plessen: På sporet af ADHD i hjernen Forskningens Døgn 2012 Region Hovedstadens Psykiatri: Myter og fakta om ADHD, Bispebjerg Hospital København Kerstin Plessen: Børn af forældre med psykisk sygdom Region Hovedstadens Psykiatri: Sindets dag, Rigshospitalet København Katrine Pagsberg: Skizofreni og psykoser hos børn og unge Symptomer, undersøgelser og behandling Psykiatri Fonden: Børn og unges psykiske forstyrrelser København 10

11 Oplæg indenfor forskningssammenhæng Mette Bentz: Netværksmøde, netværk for autismeforskning, Odense Oplæg om projektet "Social Kognition hos børn og unge med anoreksi" Mette Bentz: Psykiatrisk Center, Amager (månedligt forskningstema ved behandlermøde). Oplæg med temaet: Undersøgelse af social kognition - eksemplificeret ved et forskningsprojekt." Kerstin Plessen: Forskning indenfor BUP i Regionen & BUC Hillerød Poster Danmark Region Hovedstadens Forskningsdag, Rigshospitalet Visuospatiale evner hos raske søskende og børn til personer med Tourettes syndrom En tillægsundersøgelse i rammen af et europæisk multicenterstudie af tics hos børn (EMTICS) Psykolog, Forskningsassistent Julie Hagstrøm Error adaptation, Attention and motor development in children at high risk of developing schizophrenia or bipolar disorders. Birgitte Klee Burton Social Cognition in Children and Adolescents with Anorexia Nervosa. Mette Bentz TEA forsøget: Rekrutteringsstatus Katrine Pagsberg TEA projektet: Et randomiseret dobbelt-blindet multicenter forsøg af quetiapin versus aripiprazol til børn og unge med psykose: Etablering af alders- og kønsrelaterede referencestandarder for væsentlige variabler i psykoseforskningen hos børn og unge Natasha Askbo Ph.D dag, Nyborg Performance Monitoring, Attention and motor development in children at high risk of developing schizophrenia or bipolar disorders. Birgitte Klee Burton Social Kognition hos børn og unge med anoreksi Mette Bentz 11

12 Ph.D dag på SUND, Københavns Universitet Social Kognition hos børn og unge med anoreksi. Mette Bentz Internationale konferencer Den 9. Nordiske Kongres om Spiseforstyrrelser, København, Young Patients at Follow-up. Mette Bentz Group Psychotherapy with Inpatient Adolescents with AN og BN, Workshop Psykolog Tina Holm Nyland og Psykolog Birger Larsen IEPA kongress, San Francisco Attention and Motor Development in Children at High Risk of Developing Schizophrenia or Bipolar Disorders. Birgitte Klee Burton 20th World Congress of Psychiatric Genetics, Hamburg An Association Between DISC1 Genotype and White Matter Integrity Using DTI. Jacobsen, K., Westerhausen, R., Dramsdahl, M., Plessen, K. J., Johansson, S. & Haavik, J SIRS conference 2012, Firenze Recruitment status of the TEA Trial The TEA trial: Tolerance and Effect of Antipsychotics in Children and Adolescents with Psychosis Katrine Pagsberg et al. Working Memory-related Brain Activity in Antipsychotic-naïve Schizophrenia Patients after Seven Months of Quetiapine Nejad, A. B., Ebdrup, B. H., Rasmussen, H., Aggernæs, B., Baaré, W. F. C., Siebner, H. R. & Glenthøj, B. OHBM 2012, Beijing, Kina fmri Changes Associated with Antipsychotic Treatment in Initially Drug-naïve Schizophrenia Patients Nejad, A. B., Ebdrup, B. H., Rasmussen, H., Aggernæs, B., Baaré, W. F. C., Siebner, H. R. & Glenthøj, B. Forskningsorienterede kurser Kursus i K-SADS-PL afholdt af Kerstin Plessen og Katrine Pagsbeg, BUC Bispebjerg samt Pia Jeppesen og Overlæge Tine Houmann, BUC Glostrup / Kursus i K-SADS-PL afholdt af Kerstin Plessen og Katrine Pagsbeg, BUC Bispebjerg samt Pia Jeppesen og Tine Houmann, BUC Glostrup Kursus i Psykofarmakologi for speciallæger v/ Kerstin Plessen og Katrine Pagsberg Teoretisk kursus i neurobiologisk børne- og ungdomspsykiatri, H-kursus for speciallæger v/ Katrine Pagsberg Teoretisk kursus i spæd- og småbørnspsykiatri, H-kursus for speciallæger v/mala Moszkowicz Teoretisk kursus i behandling af spiseforstyrrelser, H-kursus for speciallæger v/ulla Moslet og Psykolog, Ph.d-stud. Mette Bentz Teoretisk kursus i neuropsykiatri, H-kursus for speciallæger v/kerstin Plessen

13 Enkeltstående undervisning Kerstin Plessen: Neuropsykiatri Program for Sundhedsstyrelsens kursusdag i Neurologi for specialtandlægestuderende i Odontologi Panum Kerstin Plessen: Behandling af børn med TS med Habit reversal treatment BUP ambulatorium Bergen, Norge Kerstin Plessen: ADHD Hvordan kan neurobiologi hjælpe til at forstå det kliniske billede? Temadag ADHD, børneambulatorium BUC Bispebjerg Katrine Pagsberg: Ungdomspsykiatri Domstolsstyrelsen, uddannelse af dommere: Sager om børn og unge marts 2012, København Katrine Pagsberg: Stemningsstabiliserende medicin Dansk Psykolog Forening: Kursus i psykofarmakologi, specialuddannelsen af psykologer

14 2012 Publikationer Bilenberg, N., Gillberg, C., Houmann, T., Kadesjø, B., Lensing, M. B., Plessen, K. J., Strand, G., Thomsen, P. H. & Worning, A. (2012) Prescription rates of ADHD medication in the Scandinavian countries and their national guidelines. Nordic Journal of Psychiatry; 66 (1): Cavanna, A. E., Rickards, H., Worrall, R., Hoekstra, P. J., Plessen, K. J. & Roessner, V. (2012) From ipse dixit to evidence-based guidelines: On the optimal management of Tourette syndrome European Journal of Paediatric Neurology; 16(3):310-1 Dramsdahl, M., Westerhausen, R., Haavik, J., Hugdahl, K. & Plessen, K. J. (2012) Adults with attention-deficit/hyperactivity disorder - A diffusion-tensor imaging study of the corpus callosum Psychiatry Research 28; 201(2): Hastrup, L. H., Kronborg, C., Bertelsen, M., Jeppesen, P., Jorgensen, P., Petersen, L., Thorup, A., Simonsen, E. & Nordentoft, M.(2012) Cost-effectiveness of early intervention in first-episode psychosis: economic evaluation of a randomised controlled trial (the OPUS study) British Journal of Psychiatry; 202(1):35-41 Mouridsen, S. E., Rich, B. & Isager, T.(2012) Fractures in Individuals With and Without a History of Infantile Autism. A Danish Register Study Based on Hospital Discharge Diagnoses Journal of Autism and Developmental Disorders; 42(4): Mouridsen, S. E.(2012) Current status on autism spectrum disorders and offending Research in Autism Spectrum Disorders; 6: Sund, A. M., Bjelland, I., Holgersen, H., Israel, P. & Plessen, K. J. (2012) Om depresjon hos barn og unge med vekt på biologiske modeller Norsk Psykologforening. Tidsskrift;49(1): Sørensen, L., Plessen, K. J. & Lundervold, A. J. (okt 2012) The Impact of Inattention and Emotional Problems on Cognitive Control in Primary School Children Journal of Attention Disorders; 16(7): Thomsen, R., Rasmussen, H. B., Linnet, K., INDICES Consortium, Plessen, K. J. & Pagsberg, A. K. (2012) Enantioselective determination of methylphenidate and ritalinic acid in whole blood from forensic cases using automated solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry Journal of Analytical Toxicology;36(8):

15 2012 Bidrag til tidsskrifter og bøger Bentz, M. (2012) Familiebaseret behandling af børn og unge med anorexi BestPractice.5.årgang (16) Bentz, M., Fjelkegård, M. & Skjærbæk, M. (2012) Behandling af børn og unge med anorexi og autismespektrumforstyrrelse Spiseforstyrrelser - Symptomer, årsager og behandling. Hecht, L. K. & Hartvig Schousboe, B. (red.). 1 udg. København: PsykiatriFonden, Vol. 1, (15) Fjelkegård, M. & Lydolff, A. (2012) Intensiv dagbehandling for børn og unge og deres familier Spiseforstyrrelser - Symptomer, årsager og behandling.1 udg. København: PsykiatriFonden, Vol. 1, ( 14) Houmann, T., Plessen, K. J., Thomsen, P. H., Hvolby, A. & Dalsgaard, S. (2012) Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje/bup.dk. Mouridsen, S. E. (2012) Mortality Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. In Volkmar, F. R. (red.). Springer Publishing Company, Olsen, EM. Wright, CM. Failure to Thrive in Infancy: Anthropometric Definitions Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease Springer (68) Pagsberg, A. K. (2012) Skizofreni og andre psykotiske tilstande hos børn og unge Børne- og ungdomspsykiatri, 3. udgave. Skovgaard, A. M. & Hove Thomsen, P. (red.). 3. oplag udg. København: FADL's Forlag, Vol. 1. udgave (18) Plessen, K. J.(2012) Tourettes syndrom Børne- og ungdomspsykiatri, 3. udgave. Skovgaard, A. M. & Hove Thomsen, P. (red.). 3. oplag udg. København: FADL's Forlag, Vol. 1. udgave (14) Plessen, K. J. (2012) Spiseforstyrrelser hos børn og unge Børne- og ungdomspsykiatri, 3. udgave. Skovgaard, A. M. & Hove Thomsen, P. (red.). 3. oplag udg. København: FADL's Forlag, Vol. 1. udgave (16) Plessen, K. J., Hörder, K., Olsen, E.M. & Rokkedal, C. (2012) Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af Anoreksia nervosa hos børn og unge Faglig retningslinje/bup.dk. Rydkjær, J., Pagsberg, A. K. & Oranje, B. (2012) Informationsbeabejdning hos børn og unge med ADHD eller psykose BestPractice (19) Thougaard, B. (1 sep 2012) Fysioterapi og spiseforstyrrelser Spiseforstyrrelser - Symptomer, årsager og behandling. Hecht, L. K. & Hartvig Schousboe, B. (red.). 1 udg. København: PsykiatriFonden, Vol. 1 (8)

16 Projekter Nye projekter 2012 Outcome med hensyn til psykiatriske lidelser og kognitiv funktion hos børn, der har gennemgået epilepsikirurgi opfølgning gennem registerdata Børn med epilepsi har en øget risiko for psykiatriske lidelser i forhold til baggrundsbefolkningen, og nyere forskning tyder på, at IQ kunne være en prædiktor for barnets funktion og succesrate af operationen. Formålet er derfor at undersøge en gruppe af 55 danske børn fra 5-16 år, der i perioden har gennemgået epilepsikirurgi, i forhold til kognitiv funktion og psykiatriske diagnoser, herunder undersøge en eventuel ændring præ- og postoperativt. Disse børn skal desuden sammenlignes på registerniveau med børn, der er henvist til epilepsikirurgisk udredning, men som ikke kunne opereres. Startdato: Projektleder: Kerstin J. Plessen. Projektmedarbejdere: Professor Peter Uldall, Læge Hanne Elberling, Læge Tina Hentze og Julie Hagstrøm. Organisationer: DRCMR, Hvidovre Hospital, Pædiatrisk klinik I, RH og BUC Bispebjerg. Finansiering: Region Hovestadens Psykiatri (Projektstipendie efterår 2012) Social kognition og præstationsovervågning hos børn og unge med anoreksi Projektet har til hensigt at øge forståelsen af de psykologiske og neurobiologiske karakteristika, der adskiller dem, der rammes af anoreksi (nervøs spisevægring, herefter AN), fra dem, der ikke gør. Projektet indeholder både en klinisk, psykologisk undersøgelse (fokus på sociale samspil) og en hjernescanning (fokus på de unges optagethed af at overvåge egen præstation). Startdato: PhD-studerende: Mette Bentz Vejledere: Kerstin Plessen, Jens Richard Jepsen Projektleder: Kerstin J. Plessen. Projektmedarbejdere: Jens Richardt Møllegaard Jepsen, MD, DMSc Hartwig R. Siebner og Tine Pedersen. Organisationer: DRCMR, Hvidovre Hospital og BUC Bispebjerg. Finansiering: Region Hovedstaden Psykiatri Visuel opmærksomhed hos børn med ADHD - Centre for Neuropsychological Attention Studies Trods mangeårig forskning efterspørges stadig biologiske markører eller intermediære fænotyper, der vil gøre det muligt at diagnosticere ADHD på et mere objektivt, målbart grundlag. Projektets formål er at tegne en kognitiv profil af visuelle opmærksomhedsforstyrrelser hos børn med ADHD, idet symptomer og testpræstationer vil blive tolket inden for rammerne af Bundesens Theory of Visual Attention-model. Desuden vil projektet belyse effekten af behandling med methylphenidat på en række visuelle opmærksomhedsfunktioner. Startdato: Projektleder: Lektor, PhD Thomas Habekost. Projektvejleder: Kerstin J. Plessen. PhD-studerende: Ida Dyhr Caspersen Organisationer: KU og BUC Bispebjerg Finansiering: Semper Aude Stipend til Thomas Habekost, KU Et europæisk multicenterstudie af tics hos børn Dette projekt er en del af et større EU-projekt, der søger at undersøge årsager til Tourette syndrom for på den måde at kunne forbedre behandlingsmulighederne på længere sigt. Fokus er på sammenhængen mellem genetiske faktorer og udsættelse for gruppe A-streptokokker i udviklingen af tics og beslægtede symptomer. Startdato: Projektleder: Dr.Pieter Hoekstra, Universitet i Groningen, NL Lokal projektleder: Kerstin J. Plessen. Projektmedarbejdere: Overlæge Liselotte Skov, Sygeplejerske Judy Grejsen og Julie Hagstrøm Organisationer: Touretteklinikken, Herlev Hospital, EU samarbejdspartnere og BUC Bispebjerg Finansiering: EU-7 rammeprogram 16

17 Arvelighed ved Tourettes Syndrom (TS) - Et internationalt multicenterstudie Studiets formål er at identificere gener og genetiske mekanismer, som medvirker til TS, kroniske tics og relaterede kliniske lidelser, herunder OCD og ADHD, hos personer med disse kliniske fænotyper og deres pårørende. På længere sigt er håbet, at studiet vil bidrage til udvikling af nye metoder til behandling og muligvis også forebyggelse af TS og relaterede lidelser til gavn for fremtidige generationer. Startdato: Projektleder: Dr.Gary Hyman Lokal Projektleder: Kerstin J. Plessen. Projektmedarbejder: Julie Hagstrøm. Organisationer: Internationale samarbejdspartnere og BUC Bispebjerg Finansiering: National Institute of Mental Health, USA Forekomst og forløb af psykisk sygdom hos 0-3 årige børn en registerbaseret undersøgelse af førstegangsdiagnoser for børn undersøgt fra 1997 og med follow-up indtil 2010 Der er tiltagende opmærksomhed på psykisk sygdom hos børn i spæd- og småbarnealderen, men der foreligger kun få populationsbaserede undersøgelser af dette. Via de etablerede danske nationale registre bestemmes hyppigheden (incidencen) af psykisk sygdom blandt 0-3 årige børn i Danmark i perioden Endvidere beskrives forløbet af diagnoser over tid hos børn, der er diagnosticeret mere end én gang, og betydningen af mulige biologiske og socio-demografiske risikofaktorer. Startdato: Projektleder: Anne Mette Skovgaard Projektmedarbejdere: Susanne V Koch, læge Carolina Hvelplund, statistiker Mikael Andersson. Organisationer: BUC Glostrup, BUC Bispebjerg, Statens Serum Institut, Epidemiologisk Forskning. Financiering: Beatrice Surovell Haskell Fund for Child Mental Health Research of Copenhagen, Fru C. Hermansens Mindelegat. Forekomst af autismespektrumforstyrrelser blandt børn og unge med anoreksia nervosa samt deres søskende Tidligere undersøgelser peger på, at patienter med anoreksia nervosa (AN) har vanskeligheder i forhold til socialt samspil, fleksibilitet og restriktiv adfærd, som ligner træk der ses hos personer med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Nogle undersøgelser peger desuden på en ophobning af AN og ASF i familier. Forekomsten af AN og ASF hos patienter og deres familiemedlemmer er dog ikke tidligere undersøgt i større populationsbaserede studier. Formålet med undersøgelsen er ved hjælp af landsdækkende danske registre at bestemme hyppigheden af ASF hos patienter med AN samt blandt deres søskende. Startdato: Projektleder: Kerstin J Plessen Projektmedarbejder: Susanne V Koch, Svend Erik Mouridsen, Mikael Andersson. Organisationer: BUC Bispebjerg, Statens Serum Institut, Epidemiologisk Forskning. Financiering: Region Hovedstadens Psykiatri. VIA7-Neurocognitive profiles in 7-year-old offspring of parents with schizophrenia or with bipolar disorder The aim of this project is to characterize the neurocognitive profiles of children at genetic high risk for schizophrenia or bipolar disorder and compare their neurocognitive profiles with children of healthy controls. We will establish a cohort of year-old children with either 0, 1 or 2 parents with schizophrenia spectrum psychosis or bipolar disorder. Children in all three groups will be assessed with an array of clinical and neurocognitive measures to detect symptoms and psychiatric diagnoses and to evaluate their neurocognitive function. Startdato: Projektledere: Kerstin J. Plessen, Professor Merete Nordentoft, Professor Ole Mors Projektmedarbejdere: Anne Thorup, Jens Richardt Møllegaard Jepsen, Læge, PhD stud. Anne Ranning, Psykolog, PhD stud. Camilla Christiani, Birgitte Klee Burton, Læge, PhD-stud. Ditte Ellersgaard, Psykolog, PhD-stud. Aja Greve, Psykolog, PhD-stud.Ditte Gantriis og Psykolog, Nicoline Hemager. 17

18 Organisationer: PC København, AUH og BUC Bispebjerg Finansiering: ipsych (Lundbeckfonden), Region Hovestaden Psykiatri, Subprojekt: Error Adaptation, Attention, and Motor Abilities in Children at High Risk of developing Schizophrenia or Bipolar Disorder. Et ph.d.-projekt under "The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 7" Børn født af forældre med skizofreni eller bipolær lidelse har en genetisk betinget forhøjet risiko for senere i livet selv at udvikle skizofreni. Samtidig er de i risiko for at vokse op under forhold, som er præget af usikkerhed og manglende stabilitet sammenlignet med andre børn. Disse børn udgør således en særlig sårbar gruppe og beskrives i den videnskabelige litteratur som "high risk"-børn. Error adaptation, dvs. evnen til at lære fra egne fejl, er ikke undersøgt i denne gruppe børn. Flere studier tyder på, at børn med ADHD har en nedsat evne for "error adaptation", og måling af denne egenskab kan bidrage til bedre at karakterisere opmærksomhedsproblemer og deres samspil med kognitiv kontrol. Formålet med dette ph.d.- studie er derfor at belyse, om high risk -børn har nedsat "error adaptation", som kunne være bindeled mellem opmærksomhedsvanskelighederne og den forsinkede neuromotoriske udvikling. Startdato: PhD-studerende; Birgitte Klee Burton Vejledere: Kerstin Plessen, Jens Richard Jepsen, Merete Nordentoft Projektmedarbejdere: Anne Thorup og Jens Richardt Møllegaard Jepsen, Anne Ranning, Camilla Christiani, Ditte Ellersgaard, Aja Greve, Ditte Granhøj, Sygeplejerske Mette Skjærbæk og Nicoline Hemager. Organisationer: PC København, AUH og BUC Bispebjerg Finansiering: Region Hovedstadens Psykiatri 3-årig PhD legat Subprojekt: Neurocognitive profiles in 7-year-old offspring of parents with schizophrenia or with bipolar disorder Longitudinal high-risk studies and birth cohort studies have shown, that children at genetic high risk for developing schizophrenia and at high risk for bipolar disorder have cognitive deficits, delayed neuromotor development, emotional problems, and impaired social function during childhood compared to offspring of healthy controls. The aim of this project is to characterize the neurocognitive profiles of children at genetic high risk for schizophrenia or bipolar disorder and compare their neurocognitive profiles with children of healthy controls. We will focus on the following neurocognitive domains: General intelligence, processing speed, memory, attention, executive functions, decision making, and risk taking. Startdato: PhD-studerende; Nicoline Hemager Vejledere: Kerstin Plessen, Jens Richard Jepsen, Merete Nordentoft Projektmedarbejdere: Anne Thorup, Læge, Anne Ranning, Camilla Christiani, Ditte Ellersgaard, Aja Greve, Ditte Granhøj, Mette Skjærbæk Organisationer: PC København, AUH og BUC Bispebjerg Finansiering: ipsych - Lundbeckfonden 18

19 Igangværende projekter per Profil og forløb af kognitive deficits hos børn og unge med anorexia nervosa Tidligere undersøgelser har vist, at patienter med anoreksi (AN) oftere end andre har nedsat kognitiv fleksibilitet, overblik, opmærksomhed og hukommelse. Disse forstyrrelser kan både have været til stede før anoreksisygdommen, og kan være opstået som følge af underernæringen eller høre sammen med andre psykiatriske sygdomme, som hyppigere rammer patienter med anoreksi. Formålet med denne undersøgelse er at belyse sammenhængen mellem kognition og AN og undersøge betydningen af køn, alder og komorbiditet. Startdato: Projektleder og PhD-studerende: Psykolog Gry Telléus Kjærsdam. Vejledere: Professor Per Hove Thomsen, Psykolog, Jens Richard Jepsen, Psykolog, PhD Birgitte Fagerlund Projektmedarbejdere: Overlæge Maiken Fjelkegård, Mette Bentz og Eva Christiansen. Organisationer: Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Aalborg Hospital, AU og BUC Bispebjerg Financiering: Aalborg Universitet TEA-forsøget. Tolerabilitet og effekt af antipsykotika hosl børn og unge med psykose Den medicin der i dag bliver givet til børn og unge med psykose er kun i begrænset omfang testet på børn og unge. Det primære formål med TEA forsøget er at sammenligne effekt og bivirkninger af to godkendte typer medicin mod psykose (med de aktive stoffer aripiprazol og quetiapin ) blandt børn og unge i alderen år. TEA-forsøget er et dansk, randomiseret (lodtræknings-) forsøg, der finder sted i Børne- og ungdomspsykiatriske Centre over hele landet. Startdato: , rekrutteringsopstart Projektleder: Katrine Pagsberg. Projektmedarbejdere:Marie Stentebjerg-Olesen, Dea Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Ditte Rudå,, PhD Birgitte Fagerlund, Jens Richardt Jepsen, Anders Fink-Jensen, Pia Jeppesen, MD Christoph Correll, Overlæge Christian Gluud, Forskningsass. Jane Lindschou Hansen, Forskningskord. PhD Maria Skoog, MD, PhD Jørn Wetterslev, Centerchef Anne-Rose Wang, Overlæge Anne Marie R. Christensen, Overlæge Maria Deurell,, Centerchef Uwe Klahn, Overlæge Jørgen Dyrborg, Per Hove Thomsen, Professor Hans-Christoph Steinhausen, overlæge Peter Jantzen, Psykolog Ditte Lammers, Professor Niels Bilenberg, Christoph Correll, Thomas Werge,læge Simone Rasmussen, læge Louise Nyvang, læge Anne Dorte Stenstrøm,læge Marlene Lauritzen, sygeplejerske Louise Hedegaard, sygeplejerske Sofie Eldon Organisationer: Børne- og Ungdomspsykiatriske centre i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nord, Region Midt, Danmarks Tekniske Universitet, PC Sct. Hans, PC København, Albert Einstein College of Medicine, New York Financiering: Region Hovedstadens Psykiatri BUC-Bispebjerg, TRYG fonden, Regionen Hovedstadens Forskningsfond, Forskningsfonden i Region Syddanmark, Region Sjællands Forskningsfond, Psykiatrifonden, Psykiatrisk Forskningsfond af 1967, Knud og Dagny Andresens Fond, Fonden af , Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram, Fonden til lægevidenskabens fremme, Elizabeth Stevns og Niels Rindom Fond, AP Møllers fond, Forskningsrådet for Sundhed og sygdom Subprojekt: Livskvalitet og stigmatisering hos børn og unge med psykose. Formålet er at undersøge livskvalitet og stigmatisering hos børn og unge med psykose før og under behandling med antipsykotika. Voksenstudier har vist, at mental lidelse kan medføre nedsat livskvalitet og stigmatisering. Trods et stigende forbrug af antipsykotika til børn og unge mangler der evidensbaseret viden på dette område. Meget få studier har undersøgt mentalt syge børn og unges oplevelse af stigmatisering, eller hvordan sygdommen og/eller behandling med antipsykotika påvirker deres livskvalitet. Antipsykotika reducerer psykosesymptomer, men både behovet for kontinuerlig medicinsk behandling og risikoen for alvorlige fysiske og psykiske bivirkninger, kan være en psykisk belastning for barnet, som kan påvirke dets livskvalitet og øge risikoen for stigmatisering. Usikkerhed om medicinens effektivitet og risikoen for skadevirkninger, skærper belastningen. Projektet er unikt, da det er det første videnskabelige kliniske psykofarmakaforsøg i dansk børne- og ungdomspsykiatri, som fokuserer på børn og unges subjektive oplevelser af 19

20 livskvalitet og stigmatisering ved psykisk lidelse og medicinsk behandling. Den nye viden kan medvirke til at imødegå stigmatisering og livskvalitetsforringelse ved psykose, samt forbedre muligheden for at effektivisere og individualisere behandlingen. Startdato: PhD-studerende; Dea Gowers Klauber Vejledere: Katrine Pagsberg, Inge Kryger Projektmedarbejdere: Ditte Rudå, Studerende Karsten Gjessing Jensen, Marie-Stentebjerg Olesen Organisationer: BUC Bispebjerg, Glostrup, Hillerød, Region Sjælland, Region Syd, Region Nord, Region Midt Finansiering: Psykiatrifonden Subprojekt: Kardielle og metaboliske bivirkninger ved antipsykotisk behandling af børn og unge (12-17 år) med psykose - et dobbeltblindet, randomiseret, dansk multicenterstudie Patienter med psykotiske tilstande har en forventet levealder der er op til 18 år kortere end baggrundsbefolkningen, og størstedelen af denne overdødelighed skyldes hjerte- /karsygdomme. Børn og unge med psykose er en særligt sårbar gruppe, der ofte kræver mangeårig behandling for at begrænse de mest invaliderende symptomer. Børn og unge med psykose har oftest sværere symptomer og dårligere prognose, end hvis tilstanden indtræffer senere i livet. Selv om det er kendt, at børn og unge reagerer anderledes på medicin end voksne, er der kun lavet få og små studier, der har fokuseret på effekt og bivirkninger hos disse patienter, hvorfor læger i dag behandler disse lidelser uden solid viden til at begrunde deres valg af antipsykotika. Dette ph.d. studie, der er en del af TEA-forsøget, fokuserer på de såkaldte kardiometaboliske bivirkninger, eksempelvis vægtøgning, sukkersyge og hjerterytmeændringer ved behandling af børn og unge mellem 12 og 17 år, med netop de to mest anvendte antipsykotika til aldersgruppen. Ph.d. studiets resultater vil bidrage til en forbedret og individualiseret behandling, førende til færre bivirkninger, øget livskvalitet, mindre overdødelighed og reducerede samfundsmæssige omkostninger. TEA-forsøget sammenligner effekt og bivirkninger ved antipsykotisk behandling. Projektet udgår fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg og udføres på 7 universitetshospitaler i Danmark. Målet er 200 psykotiske børn og unge, hvilket er det hidtil største forsøg af sin slags. Status er 60 inkluderede. Hvis det forventede antal forsøgspersoner ikke kan opnås, vil de statistiske tests laves som ved en interimsanalyse. Startdato: PhD-studerende: Karsten Gjessing Jensen Vejledere: Katrine Pagsberg, Anders Fink-Jensen Projektmedarbejdere: Ditte Rudå, Dea Klauber, Marie-Stentebjerg Olesen Organisationer: BUC Bispebjerg, Glostrup, Hillerød, Region Sjælland, Region Syd, Region Nord, Region Midt Finansiering: Trygfonden Subprojekt: KinectTM-baseret måling af bevægeforstyrrelser hos unge, skizofrene patienter. Projektet er en videreudbygning af et stort strategisk forskningsprojekt (TEA), som undersøger effekt og bivirkninger ved brug af antipsykotika til børn og unge. Vi vil i et tværfagligt samarbejde mellem neuropsykiatrien i Region H og Danmarks Tekniske Universitet udvikle et computerbaseret instrument til kvantificering af bevægeforstyrrelser. Bevægeforstyrrelser hos patienter med skizofreni er generende og stigmatiserende og skyldes ofte bivirkninger til den antipsykotiske medicin, som kan betyde, at patienterne ophører med deres behandling. Bevægeforstyrrelser er desuden påvist inden behandling hos voksne 20

21 skizofrene, mens viden om børn og unge på dette område mangler. Vi vil videreudvikle KinectTM, som via spillekonsollen Xbox kan registrere bevægelser vha en dybdesensor, så den reliabelt kan måle bevægeforstyrrelser før og efter opstart af medicin. Instrumentet vil appellere til yngre patienter, idet bevægelserne registreres, mens patienten bevæger sig under et spil. Det vil være billigt, præcist, nemt at implementere og på sigt ressourcebesparende ved at kunne erstatte dele af den tidskrævende, kliniske bivirkningsmonitorering. Studiet vil bidrage til en bedre kortlægning og forståelse af skizofreniens symptomatologi samt til en præcis, reliabel bivirkningsregistrering og dermed en optimeret patientbehandling. Startdato: PhD-studerende (søger); Ditte Rudå Vejledere: Katrine Pagsberg, Anders Fink-Jensen, Kristian Winge Projektmedarbejdere: Dea Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Organisationer: BUC Bispebjerg, Glostrup, Hillerød, Region Sjælland, Region Syd, Region Nord, Region Midt, Dansmarks Tekniske Univerisitet Finansiering: Region Hovedstadens Forskningsfond Arv og Miljø Projektets formål er at undersøge det ætiologiske grundlag for psykiatriske lidelser hos børn og unge samt at finde prognostiske markører for sygdomsforløb og behandlingsrespons. Projektets overordnede strategi er at gennemføre gen-miljø-undersøgelser hos børn og unge med psykiske lidelser og hos deres familiemedlemmer. Projektets design er firdelt: 1) Rekruttering af deltagere (børn og unge med psykiske lidelser og deres familiemedlemmer) mhp. at tilvejebringe det biologiske grundlag for undersøgelsen. 2) Indsamling og analyse af biologisk prøvemateriale fra deltagerne. 3) Indsamling af kliniske og demografiske data fra deltagerne. 4) Gennemførsel af gen-miljø-analyser med udgangspunkt i det indsamlede datamateriale. Startdato: Projektleder: Katrine Pagsberg og Thomas Werge. Organisationer: PC Sct. Hans og BUC Bispebjerg Financiering: Lundbeckfonden INDICES Individualiseret behandling med fokus på carboxylesterase 1 (CES1). Farmakogenetiske undersøgelser af CES1-genet i relation til behandling med methylphenidat og trandolapril hos personer med henholdsvis ADHD eller kronisk hjertesygdom. Der er meget store individuelle forskelle i virkningen af de fleste lægemidler. Nogle mennesker ofte mere end halvdelen får således slet ikke gavn af behandling med et lægemiddel, og andre udvikler bivirkninger. Disse forskelle er i vid udstrækning arveligt betingede, men faktorer i miljøet og den enkeltes levevis spiller også en rolle. En relativt høj procentdel af børn der behandles for ADHD med methylfenidat - optil 30% - har ikke gavn af denne behandling og må sættes i behandling med et andet lægemiddel. Methylfenidat er tillige på Lægemiddelstyrelsens Top-10 liste over lægemidler, der hyppigst er sat i forbindelse med bivirkninger. Trandolapril, der anvendes til behandling af kronisk hjertesygdom hører til gruppen af ACE-hæmmere, er også på denne liste. Ligesom for methylfenidat er der store forskelle i virkningen af trandolapril. Formål: 1) Retningsliner for individualiseret behandling af ADHD og kronisk hjertesygdom. 2) Udvikling af companion diagnostics. 3) Formulering af hypoteser om fedme og metabolisk syndrom. 4 årigt tværfagligt multicenterstudie omfattende 9 separate arbejdspakker på 10 forskellige selvstændige enheder: Farmakokinetiske undersøgelser baseret på unge raske forsøgspersoner, analyse af CES1-genet og omkringliggende pseudogener kombineret med metabolomic profiling med henblik på identifikation af faktorer, der kan forudsige individuelle forskelle i behandling med methylfenidat og trandolapril. 21

22 Lægemiddelinteraktioner, der involverer CES og har mulig klinisk relevans, vil blive identificeret ved in-vitro teknikker. Solexa-baseret deep sequencing af CES1-genet, pre-dose metabolomic profling af blodprøver fra raske forsøgspersoner med massespektrometri efterfulgt af principal component analysis og pathway-analyse, korrelation af farmakokinetiske parametre med CES1-genotype og metabolomic profile. Afprøvning af fundne markører i to prospektive patientstudier og undersøgelse af lægemiddelinteraktioners betydning for udfald af behandling med methylfenidat og trandolapril. (WP6 og WP8) Startdato: Projektleder: Seniorforsker Henrik Berg Rasmussen Projektmedarbejdere: Professor, Kristian Linnet, Overlæge Kim Peder Dalhoff, Afdelingsleder PhD Hreinn Steffanson, Professor Thomas Hankemeier, Professor Søren Brunak, Tine Houmann, Overlæge, PhD Peter Riis Hansen, Associate professor Rima Kaddurah-Daouk, Professor Poul Erik Hansen, Anne Katrine Pagsberg, Kerstin Plessen, Professor Johan Ahlner, Professor Ingolf Cascobi, Professor Jan Buitelaar, Professor Simon Thomas. Organisationer: Psykiatrisk Center Sct. Hans, Retspsykiatrisk afd. R, BUC Glostrup, Hjertemedicinsk afdeling, Psykiatrisk Center Sct. Hans og BUC Bispebjerg Financiering: Det strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund Bevillinger Lundbeckfonden Motivation and its Impact on Self-Regulatory Control in Children with Tourette syndrome PhD Projekt, læge Katrine Maigaard Region Hovedstadens Psykiatri Error Adaptation in Children at high risk for psychosis and bipolar disorder. PhD Projekt, Birgitte Klee Burton Region Hovedstadens Psykiatri Social Cognition in Children with ADHD - Correlation with ADHD core symptoms and Prediction of Neuropsychiological Measures PhD Protokol, Psykolog Pernille P. Jeppesen Region Hovedstadens Psykiatri HP Statistik, registerudtræk og drift vedrørende registerstudier Kerstin Plessen, Susanne V. Koch Region Hovedsatdens Psykiatri INDICES Forberedelsesstipendium Maria Oxenbøl Knudsen, Katrine Pagsberg, Henrik Rasmussen, Kerstin Plessen TEA Jacob Madsen og hustru Olga Madsens TEA løn AC AK Pagsberg Psykiatrisk Forskningsfond af TEA drift AK Pagsberg Knud og Dagny Andresens Fond

23 TEA lægeløn AK Pagsberg Region Hovedstadens Strategiske Forskningsfond TEA Ditte Rudaa og DTU A Fink-Jensen /AK Pagsberg Fonden af TEA post.doc AKP AK Pagsberg Trygfonden TEA Post doc AKP AK Pagsberg Psykiatrifonden TEA PhD Dea DG Klauber Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram TEA Forskningsstipendie Natasha Askbo AK Pagsberg Region Hovedstadens Psykiatri TEA Statistik AK Pagsberg Region Slællands Forskningsfond TEA Lægeløn i Region Sjælland Jesper Pedersen Region Hovedstadens Psykiatri Anuum Karsten Gjessing Jensen Anuum Dea Gowers Klauber Region Hovedstadens forskningsfond 50% studieafgift Karsten Gjessing Jensen % studieafgift Mette Bentz % studieafgift Birgitte Klee Burton

24 Til slut vil vi gerne takke vore samarbejdspartnere Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup (nu Afdeling Glostrup) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hillerød (nu Afdeling Hillerød) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, Aarhus Universitetshospital Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Syddansk Universitet, Odense Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling A, Ålborg Psykiatriske Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Sjælland Psykatrisk Center Rigshospitalet, København Psykatrisk Center Sct Hans, Forskningsinstututtet for Biologisk Psykiatri, Roskilde CNSR, Psykatrisk Center Glostrup Psykatrisk Center København Børneafdelingen Herlev Hospital Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital Pharmakologisk afdeling, Københavns Universitet Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Rigshospitalet Albert Einstein College of Medicine and Zucker Hillside Hospital, New York Psykologisk Fakultet og Medisinsk og Odontologisk Fakultet, Universitet i Bergen New York State Institute of Psychiatry and Columbia University, USA Sykehus Innlandet, Lillehammer Gillberg Center, University of Gøteborg Pædiatrisk klinik Rigshospitalet Kennedy Centeret, Glostrup Statens Serum Institut, København University of Groningen 24

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Personale... 5 Igangværende forskning... 8 Ph.d.-projekter...

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Personale 4 Igangværende forskning 7 Ph.d.-projekter 7 Ph.d.-projekter, hvori Børne-

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Version 4 Maj 2014 2 Henvendelse vedr. dokumentalistrapporten til: Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 1998 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 1998 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 5 1.3. DPS's struktur 6 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Projekt CHANGE: Det gælder livet

Projekt CHANGE: Det gælder livet En lodtrækningsundersøgelse af systematisk intervention for at bedre psykisk syges helbredstilstand Resume... 1 Formål... 2 1 Baggrund... 3 2 Metode i CHANGE-projektet... 6 3 Projektets forankring og implementering...

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning...3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt. Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver...

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere