Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?"

Transkript

1 Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg

2 Vi skal se på følgende emner: 1: Livslang komorbiditet - betydning af alder og køn hvilke diagnoser og hvor ofte? 2: Hvorfor er der så meget komorbiditet ved ADHD? 3: Hvorfor skal vi beskæftige os med komorbiditet? 4: Opsummering

3 Oplægget omhandler ikke Diskussion af ADHD og differential diagnostik Mange psykiatriske lidelser kan forårsage ADHD symptomer uden at være det. Præsenterer ikke direkte procentsatser for, hvor mange der udvikler hhv. den ene og anden diagnose Oplægget vil understrege hvorfor dette ikke er særligt brugbart

4 ADHD og komorbiditet mere end regel end en undtagelse Ren ADHD forekommer kun i 20-50% af tilfælde MTA studie (N=579 børn og unge med ADHD) (Jensen et al. 1999) Ren ADHD (31.8%) Depression 4% (14%) Angst 38.7% (24.7%) Opposition/ Adfærdsforstyrrelse 54.2% Dertil kommer tics mv

5 Komorbiditet ved ADHD livet igennem Hvilke diagnoser, hvor hyppigt? Data fra et dansk tværsnitsstudie

6 Komorbiditet hos danske børn, unge og voksne med ADHD Førstegangsdiagnosticerede med ADHD (4-65 år, ). Komorbide lidelser 3 måneder +/- dato for førstegangs kontakt m. ADHD. Tværsnitsstudie (barndom, ungdom, tidlig voksenalder, voksenalder) Data fra Dansk Psykiatrisk Central Register N=

7 Et par tekniske detaljer..

8 Population Personer med ADHD der ses i psykiatrien har mere komorbiditet det er derfor de er henvist Alle med ADHD? ADHD m. psykiatrisk kontakt ADHD m. psykiatrisk kontakt

9 Tid Komorbiditet afhænger af alder Komorbiditet kan skifte, overlappe og forsvinde på forskellige tidspunkter i livet: 15 år: Angst 6 år: Enuresis/encporese 25 år: Depression + angst

10 Historie De børn og unge der diagnosticeres i dag kan ikke sammenlignes direkte med de der diagnosticeres i voksenalderen. Resultaterne er således ikke et direkte indblik i børn og unge med ADHDs risikoprofil når de bliver voksne! Vi ser oftest kun de voksne i psykiatrien der har særlige problemstillinger der har ledt til henvisning...men resultaterne understreger pointen om at komorbiditet er dynamisk.

11 Nu til nogle resultater.

12 TOP 3 Hyppigste Procent Autisme Adfærdsforstyrrelse Specifik forstyrrelse af udviklingen Autisme Specifik forstyrrelse af udviklingen Adfærdsforstyrrelse Depression Personlighedsforstyrrelse Misbrug Personlighedsforstyrrelse Depression Misbrug 4-12 år år år 30-65

13 Er risikoen for disse komorbide lidelser jævnt fordelt for alle? Det korte svar er NEJ!

14 Komorbiditet og køn Drenge/mænd: Autisme Tics Adfærdsforstyrrelse Misbrug Specifikke forstyrrelser af udvikling Piger/kvinder: Affektive lidelser Angst OCD Spiseforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser

15 Visse lidelser øger risikoen mere for andre ADHD m. depression ADHD m. autisme Angst Personlighedsforstyrrelse Adfærdsforstyrrelse Misbrug ADHD m. misbrug Adfærdsforstyrrelse Mental retardering 19 Specifikke forstyrrelser af udvikling Tics 8 Depression Psykose Personlighedsforstyrrelse

16 Hovedpointer Risikoen for komorbiditet er ikke statisk men vil ændre sig livet igennem Drenge og piger har en forskellig risikoprofil Ikke alle personer med ADHD er i lige stor risiko for de forskellige diagnoser

17 Men hvorfor er der så meget komorbiditet ved ADHD og hvorfor synes visse lidelser at klumpe sig sammen?

18 Lidt begrebsafklaring Definition: Begreb fra medicinen - Sameksistens mellem flere sygdomme/fysiske tilstande: Brækket ben og forkølelse: To adskilte fysiske tilstande hver sin ætiologi, hver sin behandling. Diagnosen stilles på baggrund af ætiologien

19 Forskellen mellem somatisk og psykiatrisk komorbiditet Psykiatriske lidelser er ikke pænt afgrænsede sygdoms fænomener som diagnosticeres på baggrund af ætiologi, men på baggrund af adfærd. Psykiatriske diagnoser har ikke altid en: Klar separat ætiologi Klart forløb Klar behandling Der er tale om adfærdsmæssige og psykologiske fænomener der afviger fra et begreb om normalitet som ofte har en delt symptomatologi og ætiologi...lad os tage to eksempler

20 ADHD m. autisme (5-52% sameksistens) Autisme m. ADHD (ca. 30%) Befolkningsforekomsten (Autisme 0.5% / ADHD 5%) ADHD m. adfærdsforstyrrelse (ODD/CD) (30-60% sameksistens) ODD/CD m. ADHD (ca %) Befolkningsforekomsten (prævalens af ODD/CD 5-10%/ADHD 5%) Hvorfor ser vi så meget overlap mellem disse psykiatriske fænomener?

21 Risikofaktor Afvigelser Adfærd ADHD og autisme ADHD ADHD+Autisme Autisme Cerebellum Arousal Inhibering Opmærksomheds styring Frontallaps afvigelser Kognitiv fleksibilitet/ planlægning Forøget hvid/grå masse Øget corpus callosum volumen Perservation Rygning i graviditeten Familiær disposition Risikogener Risiko gener Tidlig fødsel Svangserskabsforgiftning Diabetes i graviditet Høj alder v. far Familiær disposition Risikogener

22 Risikofaktor Afvigelser Adfærd ADHD og adfærdsforstyrrelse ADHD ADHD+ODD/CD ODD/CD Arousal Cerebellum Opmærksomheds styring Frontallaps afvigelser Inhiberings vanskeligheder Reduceret cortisol respons Lav sensitivitet over for stress Hypoaktivitet i amygdala Familiær disposition Risiko gener Risiko gener Rygning Familiær disposition Risiko gener Traumer Kritik/afvisning Familiær disposition Hårde opvækst forhold

23 Hovedpointer Høje rater af komorbiditet skyldes således: Sammenfald i ætiologi (delte gener, delte risikofaktorer) Ophobning (risiko faktorer for ADHD + risikofaktorer for autisme/odd/cd). Tilfældigheder (mutationer) og potentielt begrænsningen ved nuværende klassifikation da vi ikke diagnosticerer på baggrund af ætiologi.

24 Hvorfor skal vi beskæftige os med komorbiditet ved ADHD?

25 Hvorfor er det vigtigt at vide noget om komorbiditet ved ADHD? Vigtigt at afdække alle patientens vanskeligheder Peter har ADHD, men han har også motoriske vanskeligheder og indlæringsvanskeligheder vi kan ikke forstå og agere på hans vanskeligheder baseret på ADHD-diagnosen alene. Behov for behandlings af ADHD (medicin, adfærdstræning) Behov for fysioterapeutisk træning for at forbedre motorik Behov for særlige undervisningstiltag for at mindske vanskeligheder ved indlæring

26 Den forebyggende indsats Multifinalitet: samme lidelse kan udvikle sig til forskellige forløb Komorbiditet som tidlig tegn!

27 Eksempel: Piger med ADHD og oppositionel adfærdsforstyrrelse efter 5 år Adfærdsforstyrrelse 25%* ADHD +ODD (N=37) Depression 40%* Bipolar lidelse 25%* ADHD (N=114) Misbrug 30% Adfærdsforstyrrelse 10%* Depression 22%* ADHD - ODD (N=77) Bipolar lidelse 10%* Biederman et al. (2008) J Dev Behav Pediatr. Misbrug 17%

28 Andre fund Komorbiditet er en af de mest veldokumenterede tidlige indikatorer på personer med ADHDs prognose Modre et al. (2011): Personer med ADHD og adfærdsforstyrrelse i 7 års alderen havde en 270% større risiko for at udvikle kriminalitet. Risiko for kriminalitet ikke øget for patienter med ADHD alene. Wilens et al. (2010): Personer med ADHD og adfærdsforstyrrelse i barndom/ungdom havde en 200% forøget risiko for misbrug som unge voksne. Chronis et al. (2010): Unge med ADHD og depression havde en 200% større risiko for at have forsøge selvmord sammenlignet med unge med depression alene.

29 Komorbiditet betydningsfuld for bedste behandling MTA (N=529) Sammenlignede Medicin vs. Adfærdsterapi vs. Kombinationsbehandling. RCT over 14 mdr. Patienter med ADHD+angst = Effekt af alle behandlingstyper Patienter med ren ADHD eller ADHD+ODD/CD = Effekt af medicin Patienter med ADHD+ODD/CD = Bedst effekt af kombination Komorbiditet således betydningsfuld for effekt og behov i behandlingen Jensen et al. 2001, J. Am. Acad Child Adolesc Psychiatry

30 Vi skal altså beskæftige os med komorbiditet fordi Vi skal rundt om alle personens vanskeligheder Komorbidtet kan gøre os klogere på personens prognose og guide den forebyggende indsats Forskellige subtyper/undergrupper af personer med ADHD kan have forskellig effekt af forskellig behandling.

31 Opsampling Vi kan/bør sjældent tale om ADHD alene Mere end 50% har andre lidelser Komorbiditet: Ændrer sig livslangt Kønnene har hver deres risikoprofil Grupper af psykiatriske lidelser klumper sig sammen. Komorbiditet er vigtigt at forholde sig til: For at støtte/behandle alle berørte områder i personer med ADHDs liv For at kvalificere/specificere den forebyggende indsats For at optimere behandlingsindsats

32 Mange tak for opmærksomheden Kontakt:

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G 8 1 ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G Af professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, Odense Som overlæge og forskningsleder

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne

Læs mere

EFFEKT AF BEHANDLING. et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

EFFEKT AF BEHANDLING. et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen EFFEKT AF BEHANDLING et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Karen-Inge Karstoft, Nina Beck, Sara Bek Eriksen & Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet 2014

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3. Plenumoplæg og tre workshops... 6. ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6

Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3. Plenumoplæg og tre workshops... 6. ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6 Indhold Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3 Plenumoplæg og tre workshops... 6 ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6 Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

SENFØLGER & BEHANDLING. af seksuelt misbrug i barndommen

SENFØLGER & BEHANDLING. af seksuelt misbrug i barndommen SENFØLGER & BEHANDLING af seksuelt misbrug i barndommen Karen- Inge Karstoft, Nina Beck & Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet 2012 Trykkeri: Print and Sign, Syddansk Universitet,

Læs mere

SENFØLGER & BEHANDLING. af seksuelt misbrug i barndommen

SENFØLGER & BEHANDLING. af seksuelt misbrug i barndommen SENFØLGER & BEHANDLING af seksuelt misbrug i barndommen Karen-Inge Karstoft, Nina Beck & Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet 2012 Trykkeri: Print and Sign, Syddansk Universitet,

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Vidensbase Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 Vidensbase - Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Marts 2011 Udgivet af Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Opsporing og udredning. National Autisme Plan

Opsporing og udredning. National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan National Autisme Plan Opsporing og udredning Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere