Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt"

Transkript

1 Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt Nærværende Sikkerhedsvejledning og kortfattet brugsanvisning til printere omfatter alm. anvisning i installering og betjening af printeren samt visse enkle justeringer man selv kan foretage; men den er ikke udtømmende. Der fås følgende anden dokumentation til Zebra R110Xi/R170Xi printere hos forhandlere: User Guide (brugsanvisning) (rsd.nr / 23063L-003 ZPL II Programming Guide (programmeringsanvisning) (rsd.nr L / 45542L) Maintenance Manual (vedligeholdsanvisning) (rsd.nr L / 48152L) Indholdsfortegnelse Specifikationer Isætning af etiketter og farvebånd Betjening Kalibrering Indstilling Vedligeholdelse Justering Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-1

2 Specifikationer Elektricitet V vekselstrøm; Hz Tabel 1 Strømforbrug (100 % sorttryk ved 6 ips) Maksimum Ventetid 250W 25W Driftsbetingelser Drift Opbevaring 5 40 C 20 85% relativ luftfugtighed uden kondensering C 5 85% relativ luftfugtighed uden kondensering Sikringer R110Xi/R170Xi har ikke en sikring, der kan udskiftes af brugeren. Farvebånd og printhovedslitage Ved termotransfertrykning skal farvebåndet sættes i forud for KALIBRERING. Farvebånd til printere skal være mindst lige så brede som etiketterne. Zebra farvebånd har en uhyre glat bagside, der beskytter printhovedet mod slid fra etiketterne. Hvis farvebåndet er smallere end etiketterne, bliver dele af printhovedet ubeskyttet og slides derfor unødig hurtigt. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

3 Isætning af etiketter og farvebånd Isætning af etiketter Figur 1 Etiketisætning printerkomponenter Figur 2 Etiketisætning til de fem former for etiketaftagning Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-3

4 Isætning af etiketter på rulle i afrivningsmode (Figur 2-A) 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Sæt etiketrullen (Figur 1-E) på bøjlen (Figur 1-F) eller fremføringsakslen (ekstraudstyr). 3. Åbn printhovedet ved at føre håndtaget øverst på printhovedmekanismen til ÅBEN stilling (Figur 1-A). 4. Løsn fingerskruen på etiketstyret (Figur 1-M), og før styret så langt ud fra printerstellet, som det kan komme. 5. Før strimlen under aflastningsrullen (Figur 1-P), under den nedre rulle (Figur 1-L), mellem den øvre etiketstyreplade og hovedetiketstyret, under printhovedet og hen over undervalsen (Figur 1-J). 6. Justér etiketstyret (Figur 1-M), sådan at det netop rører ved strimlens yderkant uden at lave fold i den; det skal være parallel med strimlen. Spænd derpå fingerskruen igen. 7. Luk printhovedet med håndtaget (Figur 1-B). 8. VIGTIGT: Justér etiketføleren, som anvist side page 15. Dispenseringsmode (Figur 2-B) Bemærk Printeren trykker pænest, når man anbringer maskinen i vater. Det gælder især for brede printere og brede etiketter. Står printeren ikke vandret, kan etiketterne rulle skævt på eller endda ud over enden af oprulleakslen, så de bliver ødelagt. 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Hvis oprullepladen er sat i printeren, skal den aftages og opbevares på de to monteringsskruer på frontpanelets inderside. Hakket i oprullepladen skal vende opad, så aftagningssensoren kan mærke en etiket, der er taget af. 3. Sæt etiketrullen i efter anvisningen for afrivningsmode, sådan at der stikker ca. 1 m strimmel uden for afrivningsbarren; og drejer det sig om etiketter på bagpapir, skal etiketterne tages af dette stykke strimmel, så man får et iføringsstykke. 4. Tag krogen (Figur 1-G) fra oprulningsspindlens aksel (Figur 1-H). Hvis der benyttes en kerne, fjernes alt bånd fra kernen og skubbes på oprullespindlen, til det ligger tæt lige mod ledepladen. 5. Rul bagpapiret 1-2 omgange om oprulleakslen, og sæt krogen på den igen. Se efter, at bagpapirstrimlen lægger an mod bagpapirstyrepladen. (På nogle etikettyper, især mærkeskilte, kan man blive nødt til at sætte enden af etiketstrimlen fast på kernen med tape, hvis den ikke vil stramme om kernen af sig selv. Men LAD VÆRE MED at bruge tape, medmindre det er absolut nødvendigt). Bemærk Inden man låser printhovedet, skal man se efter på hele etiketruten, at 1) etiketterne ligger an mod inder- og yderstyrene, og at etiketfremføringsstyret kun lige rører etiketterne, at 2) etiketterne ligger stramt, og 3) at etiketstrimlen sidder lige både i hele stien og på oprulleakslen hhv. -kernen. 6. Når man er færdig med ovenstående punkter, lukker man printhovedet, så etiketterne låses fast. Hvis etiketterne ikke er rettet rigtigt ind, kan strimlen rulle skævt på oprulleakslen hhv. -kernen, hvilket på sin side indvirker på etiketgangen og trykningen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

5 Oprullermode (Figur 2-C og Figur 2-D) Bemærk Printeren trykker pænest, når man anbringer maskinen i vater. Det gælder især for brede printere og brede etiketter. Står printeren ikke vandret, kan etiketterne rulle skævt på eller endda ud over enden af oprulleakslen, så de bliver ødelagt. 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Tag oprullepladen (Figur 2-F) af opbevaringspladsen foran printhovedmekanismen i etiketrummet. 3. Vend oprullepladen således, at læben på monteringsbøjlen (Figur 2-G) vender nedad. 4. Sæt krogpladens flig i sidepladens nederste åbning. 5. (Kun printere, der kun har oprullefunktionen, Figur 2-C) Ret oprullepladens øverste ende ind efter det tilsvarende hak i sidepladen. 6. Skub oprullepladen ind, så den lægger an mod stellet. 7. Før etiketter i efter anvisning for afrivningsmode, sådan at der stikker ca. 1 m strimmel uden for afrivningsbarren; og drejer det sig om etiketter på bagpapir, skal etiketterne tages af dette stykke strimmel, så man får et iføringsstykke. 8. Tag krogen (Figur 1-G) af oprulleakslen (Figur 1-H). Hvis man benytter oprullerkerne, skal al tape tages af kernen og kernen skydes helt på oprulleakslen, så den sidder ind mod styrepladen. 9. Før strimlen igennem, som vist i Figur 1 og Figur 2, rul den 1 2 omgange enten 1) omkring oprulleakslen, og sæt krogen på igen, eller 2) omkring en 7,6 cm kerne. (På nogle etikettyper, især mærkeskilte, kan man blive nødt til at sætte enden af etiketstrimlen fast på kernen med tape, hvis den ikke vil stramme om kernen af sig selv. Men LAD VÆRE MED at bruge tape, medmindre det er absolut nødvendigt). Bemærk Inden man lukker printhovedet, skal man se efter på hele etiketruten, at 1) etiketterne ligger an mod inder- og yderstyrene, og at etiketfremføringsstyret bare lige rører etiketterne, at 2) etiketterne ligger stramt, og 3) at etiketterne er indbyrdes parallelle og med etiketruten idet de vindes på oprulleakslen el. - kernen. 10. Når man har fuldført ovenstående punkter, lukker man printhovedet, så etiketterne låses fast. Hvis etiketterne ikke er rettet rigtigt ind, kan strimlen rulle skævt på oprulleakslen el. - kernen, hvilket på sin side indvirker på etiketgangen og trykningen. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-5

6 Isætning af foldeetiketter (Figur 3) Foldeetiketter kan anbringes enten i bunden af etiketrummet, i fødeskuffen til foldeetiketter eller udenfor med indgang gennem bunden eller bagsiden af printeren. Etiketstyret (Figur 1-M) skal justeres med fingerskruen, så etiketterne ikke løber skævt. Styret skal være parallel med strimmelkanten. Figur 3 Isætning af foldeetiketter Isætning af farvebånd Jf. Figur 4. Når farvebåndet sættes i, skal man sørge for, at farvebåndskernen er trykket helt op mod stoppet på fremføringsakslen (Figur 4-D). Farvebånd skal være mindst lige så brede som etiketterne. 1. Ret farvebåndsfødeakseldelene ind, så fjederpladerne flugter med hinanden (Figur 4). 2. Sæt farvebåndsrullen på fremføringsakslen til farvebånd (Figur 4-D). 3. Lav en førestrimmel til farvebåndet på følgende måde. Riv et stykke etiket med bagpapir af på ca cm. Tag en etiket af denne strimmel, og klister halvdelen af etiketten på strimmelenden og den anden halvdel på farvebåndsenden; denne sammenhængende strimmel kan nu bruges som førestrimmel for farvebåndet. 4. Luk printhovedet op med håndtaget på (A), og før førestrimlen igennem printmekanismen, under overrullen (Figur 4-K) og ud over undervalsen (Figur 4-J). 5. Se efter at pilen på knoppen retter ind med forsænkningen (jf. detailudsnit Figur 5), inden farvebåndet vikles om farvebåndsoprulleakslen. 6. Rul så farvebåndet (inkl. førestrimlen, dersom man har brugt sådan) om farvebåndsoprulleakslen (Figur 4-C), og drej den venstre om flere omgange. 7. Luk printhovedet med håndtaget (Figur 4-B). DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

7 Figur 4 Isætning af farvebånd rudtagning af brugt farvebånd Jf. Figur Riv farvebåndet over tæt ved farvebåndsoprulleakslen (Figur 5-A). 2. Drej knoppen (Figur 5-B) højre om til den stopper, mens De holder igen på farvebåndsoprulleakslen, hvorved man får farvebåndsudløserpladerne til at slå ned (Figur 5-C), så akslen slipper båndrullen. 3. Træk farvebåndet af farvebåndsoprulleakslen, og se efter, når det er taget af, at pilen på knoppen retter ind med forsænkningen i farvebåndsoprulleakslen (jf. detailudsnit). 4. Tag den tomme kerne af farvebåndsfødeakslen. Figur 5 Udtagning af farvebånd Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-7

8 Betjening Tastatur på frontpanel Tabel 2 Tastatur på frontpanel Tastatur Betydning PAUSE-tast (start og end). Figur 6 Forpanel Der fremføres en etiket hver gang, der trykkes på denne tast. (Kun aktiv i PAUSE-mode). Ved et tryk annulleres indeværende trykkejob. Man rydder hele bufferen ved at trykke og holde tasten, indtil DATA- indikatoren slukkes. (Kun aktiv i PAUSE-mode). Tryk denne tast en gang til omkalibrering af etiket- og farvebåndsfølere til korrekt etiketlængde og indstille etikettype (endeløs hhv. ikke-endeløs). Disse taster benyttes til indstillinger. Indikatorer på frontpanel Indikatorerne gennemgås i Tabel 3. Bemærk Hvis der både er en driftstilstand, der får en indikator til at lyse, og en, der får den samme indikator til at blinke, på samme tid, blinker indikatoren. Tabel 3 Indikatorer Indikator Status Betydning TAKE LABEL (tag etiket) ERROR (fejl) Slukket Blinker Slukket Blinker Normal drift. (Kun aktiv i dispenseringsmode) Etiket færdig; printeren pauserer, indtil etiketten tages af. Normal drift. Ingen printerfejl registreret. Printerfejl registreret. Fejlens art står på LCD-skærmen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

9 Tabel 3 Indikatorer Indikator Status Betydning CHECK RIBBON (tjek farvebånd) Slukket Normal drift. Farvebåndet er sat korrekt i. Tændt Der er ikke sat farvebånd i (printer står i termotransfermode). Skærmen viser fejlmelding. PAPER OUT (udgået for etiketter) Slukket Normal drift. Etiketter er sat korrekt i. Tændt Etiketføler registrerer ingen etiket. Printeren pauserer, skærmen viser fejlmelding, og PAUSE-indikator er tændt. PAUSE Slukket Normal drift. Tændt Printeren pauserer; der blev trykket på -tasten, der er indsat en pause-kommando i etiketformateringen, on-line verifikation har registreret en fejl, eller der er registreret en driftsfejl. DATA Slukket Normal drift. Der hverken modtages eller behandles data. Tændt Data er under behandling eller trykning er i gang. Data er ikke under overførsel. Blinker Printeren modtager data. Blinket bliver langsommere, når printeren ikke kan rumme flere data, men returnerer til normal hastighed, når data kan overføres igen. Kalibrering Når man har sat etiketter og farvebånd i, kan man tænde printeren. Den går gennem selvafprøvning hver gang den blive tændt Når printeren tændes, går den igennem en selvafprøvning. Når selvafprøvningen er færdig, står der PRINTER KLAR på skærmen. Kalibreringen er automatisk, og i løbet heraf fører printeren nogle få etiketter frem til registrering af etiketlængde og farvebåndsfølerindstilling. Kalibrering finder automatisk sted hver gang printhovedet åbnes. Vigtigt Dersom man har slået automatisk kalibrering fra, skal farvebånds- og etiketkalibrering foretages manuelt efter menuen på skærmen hver gang der skiftes etiket- og farvebåndstype. 1. Tryk på. 2. Tryk på. Printeren fører flere etiketter ud. 3. Tryk på. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-9

10 Indstilling Når man er færdig med kalibreringen, kan man indstille parametre til trykning efter ønske på de fem taster, der sidder lige under skærmen. De indstillinger man skal foretage til at få printeren i gang, står i Tabel 4; men anvisningerne er ikke udtømmende. Der henvises endvidere til brugsanvisningen. Man åbner indstillingsfunktionen ved at trykke på når der står PRINTER KLAR på skærmen. Følg anvisningerne i Tabel 4. Man kan afslutte indstillingsfunktionen når som helst ved at trykke på (følg anvisningerne til sidst i skema 2). Når der står en stjerne (*) øverst til højre på skærmen betyder det at den givne indstilling er anderledes end den der er lagret. Man stiller parametre med den højre og venstre sorte ovale tast lige under skærmen: Øger værdien, svarer ja, angiver tændt eller viser næste valg. Reducerer værdien, svarer nej, angiver afbrudt eller viser forrige valg. Tabel 4 Indstilling Tryk på: Skærmen viser: Forklaring PRINTER KLAR Normal printerdrift. SVÆRTNING Tryk på de ovale taster til ændring af tryksværtning. FORSIGTIG: Man bør køre med den lyseste indstilling, der giver den ønskede trykkvalitet. Indstilles sværtning for mørkt, kan det medføre blækpletter eller- udtværing og gennembrænding af farvebånd. Man skifter sprog på skærmen på følgende måde (spring over dette, hvis skærmen står i det korrekte sprog): SPROG Man skifter skærmsprog ved at trykke på de ovale taster. SVÆRTNING TRYKHASTIGHED AFRIVNING PRINTERMODE ETIKETTYPE Man stiller tryksværtningen ved at trykke på de ovale taster. FORSIGTIG: Man bør køre med den lyseste indstilling, der giver den ønskede trykkvalitet. Indstilles sværtning for mørkt, kan det medføre blækpletter eller- udtværing og gennembrænding af farvebånd. Trykhastigheden sættes op og ned med de ovale taster. Man stiller etiketpositionen i forhold til afrivningspladen efter trykningen med de ovale taster. Denne indstilling skal ændres, hvis etiketterne rives over på det forkerte sted. Man kan vælge afrivnings-, dispenserings-, saks- eller oprullermode på de ovale taster. Man skal selvfølgelig kun vælge de modi, der forefindes på printeren (til visse modi skal man have ekstraudstyr). Man indstiller til endeløs hhv. ikke-endeløs etikettype på de ovale taster. Ikke-endeløs: Printeren registrerer automatisk etiketlængden på skår, mellemrum, trykmærke eller bagpapir mellem etiketterne. Endeløs: Hertil skal man indtaste en værdi for etiketlængde (^LLxxxx i ZPL og ZPL II) i formateringen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

11 Tabel 4 Indstilling Tryk på: Skærmen viser: Forklaring FØLERTYPE TRYKTYPE TRYKBREDDE MAKS. LÆNGDE SKRIFTLISTE STREGKODELISTE BILLEDLISTE Man stiller følertype til mellemrum hhv. trykmærke med de ovale taster. Hvis etiketterne ikke har sort trykmærke bagpå, skal printeren stå på standardindstilling (mellemrum). Man indstiller til den type trykning man ønsker at anvende ved at trykke på de ovale taster: Direkte termotrykning (uden farvebånd) eller termotransfertrykning (hvortil bruges farvebånd og termotransferetikettype). Indstil trykbredden med de ovale taster, så den passer til etiketterne. Indstil den maksimale tryklængde med de ovale taster. Indstil på den længde, der er nærmest ved, men ikke mindre end den faktiske etiketlængde, der skal trykkes. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over alle skrifttyper. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over alle stregkoder. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste af alle tegninger. FORMATLISTE Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste af alle de etiketformater, der for øjeblikket gemmes i printerens DRAM, EPROM (ekstraudstyr) og hukommelseskort (ekstraudstyr). INDSTILLINGSLISTE Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over den aktuelle printerindstilling. alle lister Ved tryk på højre ovale tast trykker printeren en liste med alle skrifttyper, stregkoder, tegninger og de aktuelle printerindstillinger. GEM INDSTILLING Med de ovale taster kan man vælge mellem følgende: PERMANENT: gemmer indstillingerne, når der er slukket for strømmen. TEMPORÆRT: gemmer indstillingerne, til de ændres igen, eller til der slukkes for strømmen. ANNULLER: annullerer alle indstillinger foretaget siden indstillingsfunktionen blev åbnet. INDLÆS STAND.: indlæser standardværdier fra fabrikken for alle parametre. Bemærk: Der henvises til brugsanvisningen! Printeren skal kalibreres og printhovedtryk skal tilbagestilles. INDLÆS SID.GEM: indlæser værdier fra den sidste permanente lagring. Tryk på til bekræftelse af det valgte alternativ. PRINTER KLAR Indstillingsfunktionen er afsluttet, og printeren er klar til drift. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-11

12 Vedligeholdelse Printeren skal gøres ren efter nedenstående rengøringsplan, jf. Tabel 5. Tabel 5 Rengøringsplan Printerdel Rengøringsmetode Hyppighed Printhoved (Figur 7-A) opløsningsmiddel* Termotrykning: Undervalse (Figur 7-B) opløsningsmiddel* Hver gang der skiftes etiketrulle (hhv. 150 m foldetiketter). Etiketføler trykluft Termotransfertrykning: (Figur 9-A og Figur 10-A) Hver gang der skiftes farvebånd. Etiketsti (Figur 1) opløsningsmiddel* Farvebåndsføler (Figur 7-C) trykluft Dispenserings- hhv. opløsningsmiddel* Så snart det er tiltrængt. afrivningsbarre (Figur 7-E) Etiket-klarføler (Figur 7-D) trykluft En gang om måneden Trykmærkeføler (Figur 7-F) trykluft En gang om måneden * Anvend forebyggende vedligeholdelsessæt, rsd. nummer 47362, eller en opløsning af 90% isopropylalkohol og 10% demineraliseret vand. Rengøring af printhoved og undervalse Uregelmæssig trykkvalitet, såsom blanke steder i stregkoder og tegninger, tyder på printhovedet er snavset. Man får bedst trykkvalitet med rengøring som anvist herunder hver gang der skiftes farvebånd. Rengør efter hver rulle termobånd (450 m), efter hver rulle direkte termomedie (150 m), eller når meddelelsen "CLEAN HEAD NOW/(RENGØR PRINTHOVED NU)" vises på LCD displayet. Forsigtig Printhovedet kan blive så varmt at man brænder sig på det. Forsigtig, Statisk elektricitet Overhold sikkerhedsforanstaltningerne for elektrostatisk sikkerhed ved håndtering af komponenter som printkort og printhoveder, der er følsomme overfor statisk elektricitet. 1. Åbn printhovedet med håndtaget. 2. Tag etiketter og farvebånd ud af printmekanismen. 3. Anvend forebyggende vedligeholdelsessæt, rsd. nummer 47362, eller en opløsning af 90% isopropylalkohol og 10% demineraliseret vand på en applikator. Aftør printhovedelementerne (Figur 7-A) fra ende til ende.(trykelementerne er den gråsorte stribe lige bag den forkromede kant på printhovedet). Vent nogle få sekunder på at væsken fordamper. 4. Rens undervalsen (Figur 7-B) grundigt med opløsningsmiddel, idet den drejes rundt. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

13 5. Fjern papirfnug og støv fra øvrige ruller, etiketføler (Figur 9-A og Figur 10-A), trykmærkeføler (Figur 7-F) og farvebåndsføler (Figur 7-C) med en børste el. støvsuger. 6. Sæt farvebånd og etiketter i igen, luk printhovedet, og fortsæt trykningen. Bemærk Hvis det ikke forbedrer trykkvaliteten, kan man prøve at rense printhovedet med Save-a-Printhead rensetape der har specialbelægning til at fjerne snavs uden at skade printhovedet. Der henvises til brugsanvisningen ligesom vejledning fås ved at ringe til autoriseret Zebra-forhandler. Figur 7 Rengøring af printhoved og undervalse Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-13

14 Justering Trykstang Trykstangen skal indstilles sådan, at den giver et jævnt tryk på etiketterne i fremføringen ved at skyde trykmekanismerne til passende steder på stangen. Dersom man trykker på smalle etiketter og printeren har to trykmekanismer, kan man centrere den ene under etiketterne og skyde den anden ud til siden (og tage trykket af den mekanisme, der ikke er i brug). Tryk på printhoved Printhovedet får størst mulig levetid, hvis du benytter det mindst mulige tryk, der giver den ønskede udskriftskvalitet. Trykket på printhovedet skal justeres, hvis trykningen er for lys i den ene side, eller hvis der trykkes på tykkere papir, jf. Figur Gør udskriften mindre mørk med betjeningselementerne på frontpanelet og udskriv nogle etiketter. 2. Løsn låsemøtrikkerne (Figur 8-A). 3. Visse typer etikette skal have højere printhovedtryk for at få ordentlig trykkvalitet. Så sådanne etiketter kan man stille trykket op og ned på justermøtrikkerne (Figur 8-B), så trykket er lige mørkt i højre og venstre side af trykfeltet. 4. Gør udskriften mørkere, til den ønskede kvalitet opnås, med betjeningselementerne på frontpanelet. 5. Spænd låsemøtrikkerne igen. Figur 8 Justering af printhovedtryk DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

15 Etiketføler Etiketføleren skal indstilles således, at den kan registrere bagpapiret mellem etiketterne eller et hul eller skår mellem etiketterne. Fabriksindstillingen skulle være fuldtud tilstrækkelig til langt de fleste etikettyper. Er den imidlertid ikke det, kan man justere på følgende måde. Justering af øverste etiketfølerdel 1. Tag farvebåndet ud; og find den øverste etiketfølerdel (Figur 9-A). 2. Løsn skruen. 3. Skyd etiketføleren hen i revnen, til den sidder lige op over mellemrummet, skåret eller hullet mellem etiketterne. Træk ledningerne forsigtigt gennem holderstroppen. Hvis der skal justeres for langt ud mod ydersiden, kan man blive nødt til at tage ledningsdækslet af og sætte det til side. 4. Spænd skruen igen. Figur 9 Øvre del af etiketføler Justering efter yderste etikethalvdel: 5. Tag farvebåndet ud; og find den øverste etiketfølerdel (Figur 9-A). 6. Skru stjerneskruen ud. 7. Løft op i etiketføleren, og flyt føleren og ledningsdækslet over til den yderste halvdel. Træk forsigtigt ledningerne gennem holderstropperne. Hvis der skal justeres langt ud mod ydersiden, kan man blive nødt til at sætte ledningsdækslet til side. 8. Sæt stjerneskruen i igen, og spænd den. 9. Sørg for, at ledningerne går nede i rillen på etiketfølerskinnen. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-15

16 Justering af nederste etiketfølerdel 1. Find den nederste etiketfølerdel (Figur 10-A) under den bageste rulleaksel. (Det er et kredsløbskort i en fjederklips). 2. Skyd føleren, så de to messingfarvede infrarøde lamper står lige under den øverste etiketfølerdel. Træk forsigtig ledningerne ud efter behov (ledningerne skal have lidt slæk). Bemærk Hvis føleren flyttes indad, og der derved bliver en større løkke på ledningerne, skal man tage dækslet af elektroniksiden på printeren og meget forsigtigt trække ledningerne derind. Ledningerne skal fæstnes med klips, så de ikke kan komme til at gnubbe mod nogen af kileremmene. Figur 10 Nedre del af etiketføler DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere