Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt"

Transkript

1 Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt Nærværende Sikkerhedsvejledning og kortfattet brugsanvisning til printere omfatter alm. anvisning i installering og betjening af printeren samt visse enkle justeringer man selv kan foretage; men den er ikke udtømmende. Der fås følgende anden dokumentation til Zebra R110Xi/R170Xi printere hos forhandlere: User Guide (brugsanvisning) (rsd.nr / 23063L-003 ZPL II Programming Guide (programmeringsanvisning) (rsd.nr L / 45542L) Maintenance Manual (vedligeholdsanvisning) (rsd.nr L / 48152L) Indholdsfortegnelse Specifikationer Isætning af etiketter og farvebånd Betjening Kalibrering Indstilling Vedligeholdelse Justering Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-1

2 Specifikationer Elektricitet V vekselstrøm; Hz Tabel 1 Strømforbrug (100 % sorttryk ved 6 ips) Maksimum Ventetid 250W 25W Driftsbetingelser Drift Opbevaring 5 40 C 20 85% relativ luftfugtighed uden kondensering C 5 85% relativ luftfugtighed uden kondensering Sikringer R110Xi/R170Xi har ikke en sikring, der kan udskiftes af brugeren. Farvebånd og printhovedslitage Ved termotransfertrykning skal farvebåndet sættes i forud for KALIBRERING. Farvebånd til printere skal være mindst lige så brede som etiketterne. Zebra farvebånd har en uhyre glat bagside, der beskytter printhovedet mod slid fra etiketterne. Hvis farvebåndet er smallere end etiketterne, bliver dele af printhovedet ubeskyttet og slides derfor unødig hurtigt. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

3 Isætning af etiketter og farvebånd Isætning af etiketter Figur 1 Etiketisætning printerkomponenter Figur 2 Etiketisætning til de fem former for etiketaftagning Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-3

4 Isætning af etiketter på rulle i afrivningsmode (Figur 2-A) 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Sæt etiketrullen (Figur 1-E) på bøjlen (Figur 1-F) eller fremføringsakslen (ekstraudstyr). 3. Åbn printhovedet ved at føre håndtaget øverst på printhovedmekanismen til ÅBEN stilling (Figur 1-A). 4. Løsn fingerskruen på etiketstyret (Figur 1-M), og før styret så langt ud fra printerstellet, som det kan komme. 5. Før strimlen under aflastningsrullen (Figur 1-P), under den nedre rulle (Figur 1-L), mellem den øvre etiketstyreplade og hovedetiketstyret, under printhovedet og hen over undervalsen (Figur 1-J). 6. Justér etiketstyret (Figur 1-M), sådan at det netop rører ved strimlens yderkant uden at lave fold i den; det skal være parallel med strimlen. Spænd derpå fingerskruen igen. 7. Luk printhovedet med håndtaget (Figur 1-B). 8. VIGTIGT: Justér etiketføleren, som anvist side page 15. Dispenseringsmode (Figur 2-B) Bemærk Printeren trykker pænest, når man anbringer maskinen i vater. Det gælder især for brede printere og brede etiketter. Står printeren ikke vandret, kan etiketterne rulle skævt på eller endda ud over enden af oprulleakslen, så de bliver ødelagt. 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Hvis oprullepladen er sat i printeren, skal den aftages og opbevares på de to monteringsskruer på frontpanelets inderside. Hakket i oprullepladen skal vende opad, så aftagningssensoren kan mærke en etiket, der er taget af. 3. Sæt etiketrullen i efter anvisningen for afrivningsmode, sådan at der stikker ca. 1 m strimmel uden for afrivningsbarren; og drejer det sig om etiketter på bagpapir, skal etiketterne tages af dette stykke strimmel, så man får et iføringsstykke. 4. Tag krogen (Figur 1-G) fra oprulningsspindlens aksel (Figur 1-H). Hvis der benyttes en kerne, fjernes alt bånd fra kernen og skubbes på oprullespindlen, til det ligger tæt lige mod ledepladen. 5. Rul bagpapiret 1-2 omgange om oprulleakslen, og sæt krogen på den igen. Se efter, at bagpapirstrimlen lægger an mod bagpapirstyrepladen. (På nogle etikettyper, især mærkeskilte, kan man blive nødt til at sætte enden af etiketstrimlen fast på kernen med tape, hvis den ikke vil stramme om kernen af sig selv. Men LAD VÆRE MED at bruge tape, medmindre det er absolut nødvendigt). Bemærk Inden man låser printhovedet, skal man se efter på hele etiketruten, at 1) etiketterne ligger an mod inder- og yderstyrene, og at etiketfremføringsstyret kun lige rører etiketterne, at 2) etiketterne ligger stramt, og 3) at etiketstrimlen sidder lige både i hele stien og på oprulleakslen hhv. -kernen. 6. Når man er færdig med ovenstående punkter, lukker man printhovedet, så etiketterne låses fast. Hvis etiketterne ikke er rettet rigtigt ind, kan strimlen rulle skævt på oprulleakslen hhv. -kernen, hvilket på sin side indvirker på etiketgangen og trykningen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

5 Oprullermode (Figur 2-C og Figur 2-D) Bemærk Printeren trykker pænest, når man anbringer maskinen i vater. Det gælder især for brede printere og brede etiketter. Står printeren ikke vandret, kan etiketterne rulle skævt på eller endda ud over enden af oprulleakslen, så de bliver ødelagt. 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Tag oprullepladen (Figur 2-F) af opbevaringspladsen foran printhovedmekanismen i etiketrummet. 3. Vend oprullepladen således, at læben på monteringsbøjlen (Figur 2-G) vender nedad. 4. Sæt krogpladens flig i sidepladens nederste åbning. 5. (Kun printere, der kun har oprullefunktionen, Figur 2-C) Ret oprullepladens øverste ende ind efter det tilsvarende hak i sidepladen. 6. Skub oprullepladen ind, så den lægger an mod stellet. 7. Før etiketter i efter anvisning for afrivningsmode, sådan at der stikker ca. 1 m strimmel uden for afrivningsbarren; og drejer det sig om etiketter på bagpapir, skal etiketterne tages af dette stykke strimmel, så man får et iføringsstykke. 8. Tag krogen (Figur 1-G) af oprulleakslen (Figur 1-H). Hvis man benytter oprullerkerne, skal al tape tages af kernen og kernen skydes helt på oprulleakslen, så den sidder ind mod styrepladen. 9. Før strimlen igennem, som vist i Figur 1 og Figur 2, rul den 1 2 omgange enten 1) omkring oprulleakslen, og sæt krogen på igen, eller 2) omkring en 7,6 cm kerne. (På nogle etikettyper, især mærkeskilte, kan man blive nødt til at sætte enden af etiketstrimlen fast på kernen med tape, hvis den ikke vil stramme om kernen af sig selv. Men LAD VÆRE MED at bruge tape, medmindre det er absolut nødvendigt). Bemærk Inden man lukker printhovedet, skal man se efter på hele etiketruten, at 1) etiketterne ligger an mod inder- og yderstyrene, og at etiketfremføringsstyret bare lige rører etiketterne, at 2) etiketterne ligger stramt, og 3) at etiketterne er indbyrdes parallelle og med etiketruten idet de vindes på oprulleakslen el. - kernen. 10. Når man har fuldført ovenstående punkter, lukker man printhovedet, så etiketterne låses fast. Hvis etiketterne ikke er rettet rigtigt ind, kan strimlen rulle skævt på oprulleakslen el. - kernen, hvilket på sin side indvirker på etiketgangen og trykningen. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-5

6 Isætning af foldeetiketter (Figur 3) Foldeetiketter kan anbringes enten i bunden af etiketrummet, i fødeskuffen til foldeetiketter eller udenfor med indgang gennem bunden eller bagsiden af printeren. Etiketstyret (Figur 1-M) skal justeres med fingerskruen, så etiketterne ikke løber skævt. Styret skal være parallel med strimmelkanten. Figur 3 Isætning af foldeetiketter Isætning af farvebånd Jf. Figur 4. Når farvebåndet sættes i, skal man sørge for, at farvebåndskernen er trykket helt op mod stoppet på fremføringsakslen (Figur 4-D). Farvebånd skal være mindst lige så brede som etiketterne. 1. Ret farvebåndsfødeakseldelene ind, så fjederpladerne flugter med hinanden (Figur 4). 2. Sæt farvebåndsrullen på fremføringsakslen til farvebånd (Figur 4-D). 3. Lav en førestrimmel til farvebåndet på følgende måde. Riv et stykke etiket med bagpapir af på ca cm. Tag en etiket af denne strimmel, og klister halvdelen af etiketten på strimmelenden og den anden halvdel på farvebåndsenden; denne sammenhængende strimmel kan nu bruges som førestrimmel for farvebåndet. 4. Luk printhovedet op med håndtaget på (A), og før førestrimlen igennem printmekanismen, under overrullen (Figur 4-K) og ud over undervalsen (Figur 4-J). 5. Se efter at pilen på knoppen retter ind med forsænkningen (jf. detailudsnit Figur 5), inden farvebåndet vikles om farvebåndsoprulleakslen. 6. Rul så farvebåndet (inkl. førestrimlen, dersom man har brugt sådan) om farvebåndsoprulleakslen (Figur 4-C), og drej den venstre om flere omgange. 7. Luk printhovedet med håndtaget (Figur 4-B). DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

7 Figur 4 Isætning af farvebånd rudtagning af brugt farvebånd Jf. Figur Riv farvebåndet over tæt ved farvebåndsoprulleakslen (Figur 5-A). 2. Drej knoppen (Figur 5-B) højre om til den stopper, mens De holder igen på farvebåndsoprulleakslen, hvorved man får farvebåndsudløserpladerne til at slå ned (Figur 5-C), så akslen slipper båndrullen. 3. Træk farvebåndet af farvebåndsoprulleakslen, og se efter, når det er taget af, at pilen på knoppen retter ind med forsænkningen i farvebåndsoprulleakslen (jf. detailudsnit). 4. Tag den tomme kerne af farvebåndsfødeakslen. Figur 5 Udtagning af farvebånd Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-7

8 Betjening Tastatur på frontpanel Tabel 2 Tastatur på frontpanel Tastatur Betydning PAUSE-tast (start og end). Figur 6 Forpanel Der fremføres en etiket hver gang, der trykkes på denne tast. (Kun aktiv i PAUSE-mode). Ved et tryk annulleres indeværende trykkejob. Man rydder hele bufferen ved at trykke og holde tasten, indtil DATA- indikatoren slukkes. (Kun aktiv i PAUSE-mode). Tryk denne tast en gang til omkalibrering af etiket- og farvebåndsfølere til korrekt etiketlængde og indstille etikettype (endeløs hhv. ikke-endeløs). Disse taster benyttes til indstillinger. Indikatorer på frontpanel Indikatorerne gennemgås i Tabel 3. Bemærk Hvis der både er en driftstilstand, der får en indikator til at lyse, og en, der får den samme indikator til at blinke, på samme tid, blinker indikatoren. Tabel 3 Indikatorer Indikator Status Betydning TAKE LABEL (tag etiket) ERROR (fejl) Slukket Blinker Slukket Blinker Normal drift. (Kun aktiv i dispenseringsmode) Etiket færdig; printeren pauserer, indtil etiketten tages af. Normal drift. Ingen printerfejl registreret. Printerfejl registreret. Fejlens art står på LCD-skærmen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

9 Tabel 3 Indikatorer Indikator Status Betydning CHECK RIBBON (tjek farvebånd) Slukket Normal drift. Farvebåndet er sat korrekt i. Tændt Der er ikke sat farvebånd i (printer står i termotransfermode). Skærmen viser fejlmelding. PAPER OUT (udgået for etiketter) Slukket Normal drift. Etiketter er sat korrekt i. Tændt Etiketføler registrerer ingen etiket. Printeren pauserer, skærmen viser fejlmelding, og PAUSE-indikator er tændt. PAUSE Slukket Normal drift. Tændt Printeren pauserer; der blev trykket på -tasten, der er indsat en pause-kommando i etiketformateringen, on-line verifikation har registreret en fejl, eller der er registreret en driftsfejl. DATA Slukket Normal drift. Der hverken modtages eller behandles data. Tændt Data er under behandling eller trykning er i gang. Data er ikke under overførsel. Blinker Printeren modtager data. Blinket bliver langsommere, når printeren ikke kan rumme flere data, men returnerer til normal hastighed, når data kan overføres igen. Kalibrering Når man har sat etiketter og farvebånd i, kan man tænde printeren. Den går gennem selvafprøvning hver gang den blive tændt Når printeren tændes, går den igennem en selvafprøvning. Når selvafprøvningen er færdig, står der PRINTER KLAR på skærmen. Kalibreringen er automatisk, og i løbet heraf fører printeren nogle få etiketter frem til registrering af etiketlængde og farvebåndsfølerindstilling. Kalibrering finder automatisk sted hver gang printhovedet åbnes. Vigtigt Dersom man har slået automatisk kalibrering fra, skal farvebånds- og etiketkalibrering foretages manuelt efter menuen på skærmen hver gang der skiftes etiket- og farvebåndstype. 1. Tryk på. 2. Tryk på. Printeren fører flere etiketter ud. 3. Tryk på. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-9

10 Indstilling Når man er færdig med kalibreringen, kan man indstille parametre til trykning efter ønske på de fem taster, der sidder lige under skærmen. De indstillinger man skal foretage til at få printeren i gang, står i Tabel 4; men anvisningerne er ikke udtømmende. Der henvises endvidere til brugsanvisningen. Man åbner indstillingsfunktionen ved at trykke på når der står PRINTER KLAR på skærmen. Følg anvisningerne i Tabel 4. Man kan afslutte indstillingsfunktionen når som helst ved at trykke på (følg anvisningerne til sidst i skema 2). Når der står en stjerne (*) øverst til højre på skærmen betyder det at den givne indstilling er anderledes end den der er lagret. Man stiller parametre med den højre og venstre sorte ovale tast lige under skærmen: Øger værdien, svarer ja, angiver tændt eller viser næste valg. Reducerer værdien, svarer nej, angiver afbrudt eller viser forrige valg. Tabel 4 Indstilling Tryk på: Skærmen viser: Forklaring PRINTER KLAR Normal printerdrift. SVÆRTNING Tryk på de ovale taster til ændring af tryksværtning. FORSIGTIG: Man bør køre med den lyseste indstilling, der giver den ønskede trykkvalitet. Indstilles sværtning for mørkt, kan det medføre blækpletter eller- udtværing og gennembrænding af farvebånd. Man skifter sprog på skærmen på følgende måde (spring over dette, hvis skærmen står i det korrekte sprog): SPROG Man skifter skærmsprog ved at trykke på de ovale taster. SVÆRTNING TRYKHASTIGHED AFRIVNING PRINTERMODE ETIKETTYPE Man stiller tryksværtningen ved at trykke på de ovale taster. FORSIGTIG: Man bør køre med den lyseste indstilling, der giver den ønskede trykkvalitet. Indstilles sværtning for mørkt, kan det medføre blækpletter eller- udtværing og gennembrænding af farvebånd. Trykhastigheden sættes op og ned med de ovale taster. Man stiller etiketpositionen i forhold til afrivningspladen efter trykningen med de ovale taster. Denne indstilling skal ændres, hvis etiketterne rives over på det forkerte sted. Man kan vælge afrivnings-, dispenserings-, saks- eller oprullermode på de ovale taster. Man skal selvfølgelig kun vælge de modi, der forefindes på printeren (til visse modi skal man have ekstraudstyr). Man indstiller til endeløs hhv. ikke-endeløs etikettype på de ovale taster. Ikke-endeløs: Printeren registrerer automatisk etiketlængden på skår, mellemrum, trykmærke eller bagpapir mellem etiketterne. Endeløs: Hertil skal man indtaste en værdi for etiketlængde (^LLxxxx i ZPL og ZPL II) i formateringen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

11 Tabel 4 Indstilling Tryk på: Skærmen viser: Forklaring FØLERTYPE TRYKTYPE TRYKBREDDE MAKS. LÆNGDE SKRIFTLISTE STREGKODELISTE BILLEDLISTE Man stiller følertype til mellemrum hhv. trykmærke med de ovale taster. Hvis etiketterne ikke har sort trykmærke bagpå, skal printeren stå på standardindstilling (mellemrum). Man indstiller til den type trykning man ønsker at anvende ved at trykke på de ovale taster: Direkte termotrykning (uden farvebånd) eller termotransfertrykning (hvortil bruges farvebånd og termotransferetikettype). Indstil trykbredden med de ovale taster, så den passer til etiketterne. Indstil den maksimale tryklængde med de ovale taster. Indstil på den længde, der er nærmest ved, men ikke mindre end den faktiske etiketlængde, der skal trykkes. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over alle skrifttyper. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over alle stregkoder. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste af alle tegninger. FORMATLISTE Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste af alle de etiketformater, der for øjeblikket gemmes i printerens DRAM, EPROM (ekstraudstyr) og hukommelseskort (ekstraudstyr). INDSTILLINGSLISTE Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over den aktuelle printerindstilling. alle lister Ved tryk på højre ovale tast trykker printeren en liste med alle skrifttyper, stregkoder, tegninger og de aktuelle printerindstillinger. GEM INDSTILLING Med de ovale taster kan man vælge mellem følgende: PERMANENT: gemmer indstillingerne, når der er slukket for strømmen. TEMPORÆRT: gemmer indstillingerne, til de ændres igen, eller til der slukkes for strømmen. ANNULLER: annullerer alle indstillinger foretaget siden indstillingsfunktionen blev åbnet. INDLÆS STAND.: indlæser standardværdier fra fabrikken for alle parametre. Bemærk: Der henvises til brugsanvisningen! Printeren skal kalibreres og printhovedtryk skal tilbagestilles. INDLÆS SID.GEM: indlæser værdier fra den sidste permanente lagring. Tryk på til bekræftelse af det valgte alternativ. PRINTER KLAR Indstillingsfunktionen er afsluttet, og printeren er klar til drift. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-11

12 Vedligeholdelse Printeren skal gøres ren efter nedenstående rengøringsplan, jf. Tabel 5. Tabel 5 Rengøringsplan Printerdel Rengøringsmetode Hyppighed Printhoved (Figur 7-A) opløsningsmiddel* Termotrykning: Undervalse (Figur 7-B) opløsningsmiddel* Hver gang der skiftes etiketrulle (hhv. 150 m foldetiketter). Etiketføler trykluft Termotransfertrykning: (Figur 9-A og Figur 10-A) Hver gang der skiftes farvebånd. Etiketsti (Figur 1) opløsningsmiddel* Farvebåndsføler (Figur 7-C) trykluft Dispenserings- hhv. opløsningsmiddel* Så snart det er tiltrængt. afrivningsbarre (Figur 7-E) Etiket-klarføler (Figur 7-D) trykluft En gang om måneden Trykmærkeføler (Figur 7-F) trykluft En gang om måneden * Anvend forebyggende vedligeholdelsessæt, rsd. nummer 47362, eller en opløsning af 90% isopropylalkohol og 10% demineraliseret vand. Rengøring af printhoved og undervalse Uregelmæssig trykkvalitet, såsom blanke steder i stregkoder og tegninger, tyder på printhovedet er snavset. Man får bedst trykkvalitet med rengøring som anvist herunder hver gang der skiftes farvebånd. Rengør efter hver rulle termobånd (450 m), efter hver rulle direkte termomedie (150 m), eller når meddelelsen "CLEAN HEAD NOW/(RENGØR PRINTHOVED NU)" vises på LCD displayet. Forsigtig Printhovedet kan blive så varmt at man brænder sig på det. Forsigtig, Statisk elektricitet Overhold sikkerhedsforanstaltningerne for elektrostatisk sikkerhed ved håndtering af komponenter som printkort og printhoveder, der er følsomme overfor statisk elektricitet. 1. Åbn printhovedet med håndtaget. 2. Tag etiketter og farvebånd ud af printmekanismen. 3. Anvend forebyggende vedligeholdelsessæt, rsd. nummer 47362, eller en opløsning af 90% isopropylalkohol og 10% demineraliseret vand på en applikator. Aftør printhovedelementerne (Figur 7-A) fra ende til ende.(trykelementerne er den gråsorte stribe lige bag den forkromede kant på printhovedet). Vent nogle få sekunder på at væsken fordamper. 4. Rens undervalsen (Figur 7-B) grundigt med opløsningsmiddel, idet den drejes rundt. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

13 5. Fjern papirfnug og støv fra øvrige ruller, etiketføler (Figur 9-A og Figur 10-A), trykmærkeføler (Figur 7-F) og farvebåndsføler (Figur 7-C) med en børste el. støvsuger. 6. Sæt farvebånd og etiketter i igen, luk printhovedet, og fortsæt trykningen. Bemærk Hvis det ikke forbedrer trykkvaliteten, kan man prøve at rense printhovedet med Save-a-Printhead rensetape der har specialbelægning til at fjerne snavs uden at skade printhovedet. Der henvises til brugsanvisningen ligesom vejledning fås ved at ringe til autoriseret Zebra-forhandler. Figur 7 Rengøring af printhoved og undervalse Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-13

14 Justering Trykstang Trykstangen skal indstilles sådan, at den giver et jævnt tryk på etiketterne i fremføringen ved at skyde trykmekanismerne til passende steder på stangen. Dersom man trykker på smalle etiketter og printeren har to trykmekanismer, kan man centrere den ene under etiketterne og skyde den anden ud til siden (og tage trykket af den mekanisme, der ikke er i brug). Tryk på printhoved Printhovedet får størst mulig levetid, hvis du benytter det mindst mulige tryk, der giver den ønskede udskriftskvalitet. Trykket på printhovedet skal justeres, hvis trykningen er for lys i den ene side, eller hvis der trykkes på tykkere papir, jf. Figur Gør udskriften mindre mørk med betjeningselementerne på frontpanelet og udskriv nogle etiketter. 2. Løsn låsemøtrikkerne (Figur 8-A). 3. Visse typer etikette skal have højere printhovedtryk for at få ordentlig trykkvalitet. Så sådanne etiketter kan man stille trykket op og ned på justermøtrikkerne (Figur 8-B), så trykket er lige mørkt i højre og venstre side af trykfeltet. 4. Gør udskriften mørkere, til den ønskede kvalitet opnås, med betjeningselementerne på frontpanelet. 5. Spænd låsemøtrikkerne igen. Figur 8 Justering af printhovedtryk DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

15 Etiketføler Etiketføleren skal indstilles således, at den kan registrere bagpapiret mellem etiketterne eller et hul eller skår mellem etiketterne. Fabriksindstillingen skulle være fuldtud tilstrækkelig til langt de fleste etikettyper. Er den imidlertid ikke det, kan man justere på følgende måde. Justering af øverste etiketfølerdel 1. Tag farvebåndet ud; og find den øverste etiketfølerdel (Figur 9-A). 2. Løsn skruen. 3. Skyd etiketføleren hen i revnen, til den sidder lige op over mellemrummet, skåret eller hullet mellem etiketterne. Træk ledningerne forsigtigt gennem holderstroppen. Hvis der skal justeres for langt ud mod ydersiden, kan man blive nødt til at tage ledningsdækslet af og sætte det til side. 4. Spænd skruen igen. Figur 9 Øvre del af etiketføler Justering efter yderste etikethalvdel: 5. Tag farvebåndet ud; og find den øverste etiketfølerdel (Figur 9-A). 6. Skru stjerneskruen ud. 7. Løft op i etiketføleren, og flyt føleren og ledningsdækslet over til den yderste halvdel. Træk forsigtigt ledningerne gennem holderstropperne. Hvis der skal justeres langt ud mod ydersiden, kan man blive nødt til at sætte ledningsdækslet til side. 8. Sæt stjerneskruen i igen, og spænd den. 9. Sørg for, at ledningerne går nede i rillen på etiketfølerskinnen. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-15

16 Justering af nederste etiketfølerdel 1. Find den nederste etiketfølerdel (Figur 10-A) under den bageste rulleaksel. (Det er et kredsløbskort i en fjederklips). 2. Skyd føleren, så de to messingfarvede infrarøde lamper står lige under den øverste etiketfølerdel. Træk forsigtig ledningerne ud efter behov (ledningerne skal have lidt slæk). Bemærk Hvis føleren flyttes indad, og der derved bliver en større løkke på ledningerne, skal man tage dækslet af elektroniksiden på printeren og meget forsigtigt trække ledningerne derind. Ledningerne skal fæstnes med klips, så de ikke kan komme til at gnubbe mod nogen af kileremmene. Figur 10 Nedre del af etiketføler DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt

110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt 110PAX4/R110PAX4 Kort funktionsoversigt Denne vejledning indeholder den grundlæggende vejledning til opfyldning, klargøring og betjening af printeren. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen.

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

ZE500 Kort funktionsoversigt

ZE500 Kort funktionsoversigt Denne vejledning viser den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerorientering ZE500 printerne leveres i en konfiguration til højre hånd (printermekanismen

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

S4M Kort funktionsoversigt

S4M Kort funktionsoversigt S4M Kort funktionsoversigt I denne vejledning betjenes den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i S4M brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur 1 Printeren udvendigt Front 1 2 Bagside

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus. Kort funktionsoversigt

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus. Kort funktionsoversigt Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus Kort funktionsoversigt 2005 ZIH Corp. The copyrights in this manual and the label print engine described therein are owned by Zebra Technologies Corporation. Unauthorized reproduction

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor Betjeningsvejledning SensoLyt 700 IQ IQ SENSOR NET ph/orp sensor ba15324e01 09/2001 SensoLyt 700 IQ SensoLyt 700 IQ Indholdsfortegnelse 1 Indkøring.................................... 1-1 1.1 Indkøring

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ZT400 Series Kort funktionsoversigt

ZT400 Series Kort funktionsoversigt ZT400 Series Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne i printerens

Læs mere

Gevindskæremaskine 230V

Gevindskæremaskine 230V Brugsanvisning Varenr.: 9044430 Gevindskæremaskine 230V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Gevindskæremaskine 230V Varenummer: 9044430 Beskrivelse: Gevindskæremaskine

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere