Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt"

Transkript

1 Zebra R110Xi/R170Xi Kort Funktionsoversigt Nærværende Sikkerhedsvejledning og kortfattet brugsanvisning til printere omfatter alm. anvisning i installering og betjening af printeren samt visse enkle justeringer man selv kan foretage; men den er ikke udtømmende. Der fås følgende anden dokumentation til Zebra R110Xi/R170Xi printere hos forhandlere: User Guide (brugsanvisning) (rsd.nr / 23063L-003 ZPL II Programming Guide (programmeringsanvisning) (rsd.nr L / 45542L) Maintenance Manual (vedligeholdsanvisning) (rsd.nr L / 48152L) Indholdsfortegnelse Specifikationer Isætning af etiketter og farvebånd Betjening Kalibrering Indstilling Vedligeholdelse Justering Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-1

2 Specifikationer Elektricitet V vekselstrøm; Hz Tabel 1 Strømforbrug (100 % sorttryk ved 6 ips) Maksimum Ventetid 250W 25W Driftsbetingelser Drift Opbevaring 5 40 C 20 85% relativ luftfugtighed uden kondensering C 5 85% relativ luftfugtighed uden kondensering Sikringer R110Xi/R170Xi har ikke en sikring, der kan udskiftes af brugeren. Farvebånd og printhovedslitage Ved termotransfertrykning skal farvebåndet sættes i forud for KALIBRERING. Farvebånd til printere skal være mindst lige så brede som etiketterne. Zebra farvebånd har en uhyre glat bagside, der beskytter printhovedet mod slid fra etiketterne. Hvis farvebåndet er smallere end etiketterne, bliver dele af printhovedet ubeskyttet og slides derfor unødig hurtigt. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

3 Isætning af etiketter og farvebånd Isætning af etiketter Figur 1 Etiketisætning printerkomponenter Figur 2 Etiketisætning til de fem former for etiketaftagning Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-3

4 Isætning af etiketter på rulle i afrivningsmode (Figur 2-A) 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Sæt etiketrullen (Figur 1-E) på bøjlen (Figur 1-F) eller fremføringsakslen (ekstraudstyr). 3. Åbn printhovedet ved at føre håndtaget øverst på printhovedmekanismen til ÅBEN stilling (Figur 1-A). 4. Løsn fingerskruen på etiketstyret (Figur 1-M), og før styret så langt ud fra printerstellet, som det kan komme. 5. Før strimlen under aflastningsrullen (Figur 1-P), under den nedre rulle (Figur 1-L), mellem den øvre etiketstyreplade og hovedetiketstyret, under printhovedet og hen over undervalsen (Figur 1-J). 6. Justér etiketstyret (Figur 1-M), sådan at det netop rører ved strimlens yderkant uden at lave fold i den; det skal være parallel med strimlen. Spænd derpå fingerskruen igen. 7. Luk printhovedet med håndtaget (Figur 1-B). 8. VIGTIGT: Justér etiketføleren, som anvist side page 15. Dispenseringsmode (Figur 2-B) Bemærk Printeren trykker pænest, når man anbringer maskinen i vater. Det gælder især for brede printere og brede etiketter. Står printeren ikke vandret, kan etiketterne rulle skævt på eller endda ud over enden af oprulleakslen, så de bliver ødelagt. 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Hvis oprullepladen er sat i printeren, skal den aftages og opbevares på de to monteringsskruer på frontpanelets inderside. Hakket i oprullepladen skal vende opad, så aftagningssensoren kan mærke en etiket, der er taget af. 3. Sæt etiketrullen i efter anvisningen for afrivningsmode, sådan at der stikker ca. 1 m strimmel uden for afrivningsbarren; og drejer det sig om etiketter på bagpapir, skal etiketterne tages af dette stykke strimmel, så man får et iføringsstykke. 4. Tag krogen (Figur 1-G) fra oprulningsspindlens aksel (Figur 1-H). Hvis der benyttes en kerne, fjernes alt bånd fra kernen og skubbes på oprullespindlen, til det ligger tæt lige mod ledepladen. 5. Rul bagpapiret 1-2 omgange om oprulleakslen, og sæt krogen på den igen. Se efter, at bagpapirstrimlen lægger an mod bagpapirstyrepladen. (På nogle etikettyper, især mærkeskilte, kan man blive nødt til at sætte enden af etiketstrimlen fast på kernen med tape, hvis den ikke vil stramme om kernen af sig selv. Men LAD VÆRE MED at bruge tape, medmindre det er absolut nødvendigt). Bemærk Inden man låser printhovedet, skal man se efter på hele etiketruten, at 1) etiketterne ligger an mod inder- og yderstyrene, og at etiketfremføringsstyret kun lige rører etiketterne, at 2) etiketterne ligger stramt, og 3) at etiketstrimlen sidder lige både i hele stien og på oprulleakslen hhv. -kernen. 6. Når man er færdig med ovenstående punkter, lukker man printhovedet, så etiketterne låses fast. Hvis etiketterne ikke er rettet rigtigt ind, kan strimlen rulle skævt på oprulleakslen hhv. -kernen, hvilket på sin side indvirker på etiketgangen og trykningen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

5 Oprullermode (Figur 2-C og Figur 2-D) Bemærk Printeren trykker pænest, når man anbringer maskinen i vater. Det gælder især for brede printere og brede etiketter. Står printeren ikke vandret, kan etiketterne rulle skævt på eller endda ud over enden af oprulleakslen, så de bliver ødelagt. 1. Vælg den ønskede printermode fra frontpanelet. 2. Tag oprullepladen (Figur 2-F) af opbevaringspladsen foran printhovedmekanismen i etiketrummet. 3. Vend oprullepladen således, at læben på monteringsbøjlen (Figur 2-G) vender nedad. 4. Sæt krogpladens flig i sidepladens nederste åbning. 5. (Kun printere, der kun har oprullefunktionen, Figur 2-C) Ret oprullepladens øverste ende ind efter det tilsvarende hak i sidepladen. 6. Skub oprullepladen ind, så den lægger an mod stellet. 7. Før etiketter i efter anvisning for afrivningsmode, sådan at der stikker ca. 1 m strimmel uden for afrivningsbarren; og drejer det sig om etiketter på bagpapir, skal etiketterne tages af dette stykke strimmel, så man får et iføringsstykke. 8. Tag krogen (Figur 1-G) af oprulleakslen (Figur 1-H). Hvis man benytter oprullerkerne, skal al tape tages af kernen og kernen skydes helt på oprulleakslen, så den sidder ind mod styrepladen. 9. Før strimlen igennem, som vist i Figur 1 og Figur 2, rul den 1 2 omgange enten 1) omkring oprulleakslen, og sæt krogen på igen, eller 2) omkring en 7,6 cm kerne. (På nogle etikettyper, især mærkeskilte, kan man blive nødt til at sætte enden af etiketstrimlen fast på kernen med tape, hvis den ikke vil stramme om kernen af sig selv. Men LAD VÆRE MED at bruge tape, medmindre det er absolut nødvendigt). Bemærk Inden man lukker printhovedet, skal man se efter på hele etiketruten, at 1) etiketterne ligger an mod inder- og yderstyrene, og at etiketfremføringsstyret bare lige rører etiketterne, at 2) etiketterne ligger stramt, og 3) at etiketterne er indbyrdes parallelle og med etiketruten idet de vindes på oprulleakslen el. - kernen. 10. Når man har fuldført ovenstående punkter, lukker man printhovedet, så etiketterne låses fast. Hvis etiketterne ikke er rettet rigtigt ind, kan strimlen rulle skævt på oprulleakslen el. - kernen, hvilket på sin side indvirker på etiketgangen og trykningen. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-5

6 Isætning af foldeetiketter (Figur 3) Foldeetiketter kan anbringes enten i bunden af etiketrummet, i fødeskuffen til foldeetiketter eller udenfor med indgang gennem bunden eller bagsiden af printeren. Etiketstyret (Figur 1-M) skal justeres med fingerskruen, så etiketterne ikke løber skævt. Styret skal være parallel med strimmelkanten. Figur 3 Isætning af foldeetiketter Isætning af farvebånd Jf. Figur 4. Når farvebåndet sættes i, skal man sørge for, at farvebåndskernen er trykket helt op mod stoppet på fremføringsakslen (Figur 4-D). Farvebånd skal være mindst lige så brede som etiketterne. 1. Ret farvebåndsfødeakseldelene ind, så fjederpladerne flugter med hinanden (Figur 4). 2. Sæt farvebåndsrullen på fremføringsakslen til farvebånd (Figur 4-D). 3. Lav en førestrimmel til farvebåndet på følgende måde. Riv et stykke etiket med bagpapir af på ca cm. Tag en etiket af denne strimmel, og klister halvdelen af etiketten på strimmelenden og den anden halvdel på farvebåndsenden; denne sammenhængende strimmel kan nu bruges som førestrimmel for farvebåndet. 4. Luk printhovedet op med håndtaget på (A), og før førestrimlen igennem printmekanismen, under overrullen (Figur 4-K) og ud over undervalsen (Figur 4-J). 5. Se efter at pilen på knoppen retter ind med forsænkningen (jf. detailudsnit Figur 5), inden farvebåndet vikles om farvebåndsoprulleakslen. 6. Rul så farvebåndet (inkl. førestrimlen, dersom man har brugt sådan) om farvebåndsoprulleakslen (Figur 4-C), og drej den venstre om flere omgange. 7. Luk printhovedet med håndtaget (Figur 4-B). DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

7 Figur 4 Isætning af farvebånd rudtagning af brugt farvebånd Jf. Figur Riv farvebåndet over tæt ved farvebåndsoprulleakslen (Figur 5-A). 2. Drej knoppen (Figur 5-B) højre om til den stopper, mens De holder igen på farvebåndsoprulleakslen, hvorved man får farvebåndsudløserpladerne til at slå ned (Figur 5-C), så akslen slipper båndrullen. 3. Træk farvebåndet af farvebåndsoprulleakslen, og se efter, når det er taget af, at pilen på knoppen retter ind med forsænkningen i farvebåndsoprulleakslen (jf. detailudsnit). 4. Tag den tomme kerne af farvebåndsfødeakslen. Figur 5 Udtagning af farvebånd Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-7

8 Betjening Tastatur på frontpanel Tabel 2 Tastatur på frontpanel Tastatur Betydning PAUSE-tast (start og end). Figur 6 Forpanel Der fremføres en etiket hver gang, der trykkes på denne tast. (Kun aktiv i PAUSE-mode). Ved et tryk annulleres indeværende trykkejob. Man rydder hele bufferen ved at trykke og holde tasten, indtil DATA- indikatoren slukkes. (Kun aktiv i PAUSE-mode). Tryk denne tast en gang til omkalibrering af etiket- og farvebåndsfølere til korrekt etiketlængde og indstille etikettype (endeløs hhv. ikke-endeløs). Disse taster benyttes til indstillinger. Indikatorer på frontpanel Indikatorerne gennemgås i Tabel 3. Bemærk Hvis der både er en driftstilstand, der får en indikator til at lyse, og en, der får den samme indikator til at blinke, på samme tid, blinker indikatoren. Tabel 3 Indikatorer Indikator Status Betydning TAKE LABEL (tag etiket) ERROR (fejl) Slukket Blinker Slukket Blinker Normal drift. (Kun aktiv i dispenseringsmode) Etiket færdig; printeren pauserer, indtil etiketten tages af. Normal drift. Ingen printerfejl registreret. Printerfejl registreret. Fejlens art står på LCD-skærmen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

9 Tabel 3 Indikatorer Indikator Status Betydning CHECK RIBBON (tjek farvebånd) Slukket Normal drift. Farvebåndet er sat korrekt i. Tændt Der er ikke sat farvebånd i (printer står i termotransfermode). Skærmen viser fejlmelding. PAPER OUT (udgået for etiketter) Slukket Normal drift. Etiketter er sat korrekt i. Tændt Etiketføler registrerer ingen etiket. Printeren pauserer, skærmen viser fejlmelding, og PAUSE-indikator er tændt. PAUSE Slukket Normal drift. Tændt Printeren pauserer; der blev trykket på -tasten, der er indsat en pause-kommando i etiketformateringen, on-line verifikation har registreret en fejl, eller der er registreret en driftsfejl. DATA Slukket Normal drift. Der hverken modtages eller behandles data. Tændt Data er under behandling eller trykning er i gang. Data er ikke under overførsel. Blinker Printeren modtager data. Blinket bliver langsommere, når printeren ikke kan rumme flere data, men returnerer til normal hastighed, når data kan overføres igen. Kalibrering Når man har sat etiketter og farvebånd i, kan man tænde printeren. Den går gennem selvafprøvning hver gang den blive tændt Når printeren tændes, går den igennem en selvafprøvning. Når selvafprøvningen er færdig, står der PRINTER KLAR på skærmen. Kalibreringen er automatisk, og i løbet heraf fører printeren nogle få etiketter frem til registrering af etiketlængde og farvebåndsfølerindstilling. Kalibrering finder automatisk sted hver gang printhovedet åbnes. Vigtigt Dersom man har slået automatisk kalibrering fra, skal farvebånds- og etiketkalibrering foretages manuelt efter menuen på skærmen hver gang der skiftes etiket- og farvebåndstype. 1. Tryk på. 2. Tryk på. Printeren fører flere etiketter ud. 3. Tryk på. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-9

10 Indstilling Når man er færdig med kalibreringen, kan man indstille parametre til trykning efter ønske på de fem taster, der sidder lige under skærmen. De indstillinger man skal foretage til at få printeren i gang, står i Tabel 4; men anvisningerne er ikke udtømmende. Der henvises endvidere til brugsanvisningen. Man åbner indstillingsfunktionen ved at trykke på når der står PRINTER KLAR på skærmen. Følg anvisningerne i Tabel 4. Man kan afslutte indstillingsfunktionen når som helst ved at trykke på (følg anvisningerne til sidst i skema 2). Når der står en stjerne (*) øverst til højre på skærmen betyder det at den givne indstilling er anderledes end den der er lagret. Man stiller parametre med den højre og venstre sorte ovale tast lige under skærmen: Øger værdien, svarer ja, angiver tændt eller viser næste valg. Reducerer værdien, svarer nej, angiver afbrudt eller viser forrige valg. Tabel 4 Indstilling Tryk på: Skærmen viser: Forklaring PRINTER KLAR Normal printerdrift. SVÆRTNING Tryk på de ovale taster til ændring af tryksværtning. FORSIGTIG: Man bør køre med den lyseste indstilling, der giver den ønskede trykkvalitet. Indstilles sværtning for mørkt, kan det medføre blækpletter eller- udtværing og gennembrænding af farvebånd. Man skifter sprog på skærmen på følgende måde (spring over dette, hvis skærmen står i det korrekte sprog): SPROG Man skifter skærmsprog ved at trykke på de ovale taster. SVÆRTNING TRYKHASTIGHED AFRIVNING PRINTERMODE ETIKETTYPE Man stiller tryksværtningen ved at trykke på de ovale taster. FORSIGTIG: Man bør køre med den lyseste indstilling, der giver den ønskede trykkvalitet. Indstilles sværtning for mørkt, kan det medføre blækpletter eller- udtværing og gennembrænding af farvebånd. Trykhastigheden sættes op og ned med de ovale taster. Man stiller etiketpositionen i forhold til afrivningspladen efter trykningen med de ovale taster. Denne indstilling skal ændres, hvis etiketterne rives over på det forkerte sted. Man kan vælge afrivnings-, dispenserings-, saks- eller oprullermode på de ovale taster. Man skal selvfølgelig kun vælge de modi, der forefindes på printeren (til visse modi skal man have ekstraudstyr). Man indstiller til endeløs hhv. ikke-endeløs etikettype på de ovale taster. Ikke-endeløs: Printeren registrerer automatisk etiketlængden på skår, mellemrum, trykmærke eller bagpapir mellem etiketterne. Endeløs: Hertil skal man indtaste en værdi for etiketlængde (^LLxxxx i ZPL og ZPL II) i formateringen. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

11 Tabel 4 Indstilling Tryk på: Skærmen viser: Forklaring FØLERTYPE TRYKTYPE TRYKBREDDE MAKS. LÆNGDE SKRIFTLISTE STREGKODELISTE BILLEDLISTE Man stiller følertype til mellemrum hhv. trykmærke med de ovale taster. Hvis etiketterne ikke har sort trykmærke bagpå, skal printeren stå på standardindstilling (mellemrum). Man indstiller til den type trykning man ønsker at anvende ved at trykke på de ovale taster: Direkte termotrykning (uden farvebånd) eller termotransfertrykning (hvortil bruges farvebånd og termotransferetikettype). Indstil trykbredden med de ovale taster, så den passer til etiketterne. Indstil den maksimale tryklængde med de ovale taster. Indstil på den længde, der er nærmest ved, men ikke mindre end den faktiske etiketlængde, der skal trykkes. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over alle skrifttyper. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over alle stregkoder. Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste af alle tegninger. FORMATLISTE Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste af alle de etiketformater, der for øjeblikket gemmes i printerens DRAM, EPROM (ekstraudstyr) og hukommelseskort (ekstraudstyr). INDSTILLINGSLISTE Ved tryk på højre ovale tast trykkes en liste over den aktuelle printerindstilling. alle lister Ved tryk på højre ovale tast trykker printeren en liste med alle skrifttyper, stregkoder, tegninger og de aktuelle printerindstillinger. GEM INDSTILLING Med de ovale taster kan man vælge mellem følgende: PERMANENT: gemmer indstillingerne, når der er slukket for strømmen. TEMPORÆRT: gemmer indstillingerne, til de ændres igen, eller til der slukkes for strømmen. ANNULLER: annullerer alle indstillinger foretaget siden indstillingsfunktionen blev åbnet. INDLÆS STAND.: indlæser standardværdier fra fabrikken for alle parametre. Bemærk: Der henvises til brugsanvisningen! Printeren skal kalibreres og printhovedtryk skal tilbagestilles. INDLÆS SID.GEM: indlæser værdier fra den sidste permanente lagring. Tryk på til bekræftelse af det valgte alternativ. PRINTER KLAR Indstillingsfunktionen er afsluttet, og printeren er klar til drift. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-11

12 Vedligeholdelse Printeren skal gøres ren efter nedenstående rengøringsplan, jf. Tabel 5. Tabel 5 Rengøringsplan Printerdel Rengøringsmetode Hyppighed Printhoved (Figur 7-A) opløsningsmiddel* Termotrykning: Undervalse (Figur 7-B) opløsningsmiddel* Hver gang der skiftes etiketrulle (hhv. 150 m foldetiketter). Etiketføler trykluft Termotransfertrykning: (Figur 9-A og Figur 10-A) Hver gang der skiftes farvebånd. Etiketsti (Figur 1) opløsningsmiddel* Farvebåndsføler (Figur 7-C) trykluft Dispenserings- hhv. opløsningsmiddel* Så snart det er tiltrængt. afrivningsbarre (Figur 7-E) Etiket-klarføler (Figur 7-D) trykluft En gang om måneden Trykmærkeføler (Figur 7-F) trykluft En gang om måneden * Anvend forebyggende vedligeholdelsessæt, rsd. nummer 47362, eller en opløsning af 90% isopropylalkohol og 10% demineraliseret vand. Rengøring af printhoved og undervalse Uregelmæssig trykkvalitet, såsom blanke steder i stregkoder og tegninger, tyder på printhovedet er snavset. Man får bedst trykkvalitet med rengøring som anvist herunder hver gang der skiftes farvebånd. Rengør efter hver rulle termobånd (450 m), efter hver rulle direkte termomedie (150 m), eller når meddelelsen "CLEAN HEAD NOW/(RENGØR PRINTHOVED NU)" vises på LCD displayet. Forsigtig Printhovedet kan blive så varmt at man brænder sig på det. Forsigtig, Statisk elektricitet Overhold sikkerhedsforanstaltningerne for elektrostatisk sikkerhed ved håndtering af komponenter som printkort og printhoveder, der er følsomme overfor statisk elektricitet. 1. Åbn printhovedet med håndtaget. 2. Tag etiketter og farvebånd ud af printmekanismen. 3. Anvend forebyggende vedligeholdelsessæt, rsd. nummer 47362, eller en opløsning af 90% isopropylalkohol og 10% demineraliseret vand på en applikator. Aftør printhovedelementerne (Figur 7-A) fra ende til ende.(trykelementerne er den gråsorte stribe lige bag den forkromede kant på printhovedet). Vent nogle få sekunder på at væsken fordamper. 4. Rens undervalsen (Figur 7-B) grundigt med opløsningsmiddel, idet den drejes rundt. DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

13 5. Fjern papirfnug og støv fra øvrige ruller, etiketføler (Figur 9-A og Figur 10-A), trykmærkeføler (Figur 7-F) og farvebåndsføler (Figur 7-C) med en børste el. støvsuger. 6. Sæt farvebånd og etiketter i igen, luk printhovedet, og fortsæt trykningen. Bemærk Hvis det ikke forbedrer trykkvaliteten, kan man prøve at rense printhovedet med Save-a-Printhead rensetape der har specialbelægning til at fjerne snavs uden at skade printhovedet. Der henvises til brugsanvisningen ligesom vejledning fås ved at ringe til autoriseret Zebra-forhandler. Figur 7 Rengøring af printhoved og undervalse Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-13

14 Justering Trykstang Trykstangen skal indstilles sådan, at den giver et jævnt tryk på etiketterne i fremføringen ved at skyde trykmekanismerne til passende steder på stangen. Dersom man trykker på smalle etiketter og printeren har to trykmekanismer, kan man centrere den ene under etiketterne og skyde den anden ud til siden (og tage trykket af den mekanisme, der ikke er i brug). Tryk på printhoved Printhovedet får størst mulig levetid, hvis du benytter det mindst mulige tryk, der giver den ønskede udskriftskvalitet. Trykket på printhovedet skal justeres, hvis trykningen er for lys i den ene side, eller hvis der trykkes på tykkere papir, jf. Figur Gør udskriften mindre mørk med betjeningselementerne på frontpanelet og udskriv nogle etiketter. 2. Løsn låsemøtrikkerne (Figur 8-A). 3. Visse typer etikette skal have højere printhovedtryk for at få ordentlig trykkvalitet. Så sådanne etiketter kan man stille trykket op og ned på justermøtrikkerne (Figur 8-B), så trykket er lige mørkt i højre og venstre side af trykfeltet. 4. Gør udskriften mørkere, til den ønskede kvalitet opnås, med betjeningselementerne på frontpanelet. 5. Spænd låsemøtrikkerne igen. Figur 8 Justering af printhovedtryk DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

15 Etiketføler Etiketføleren skal indstilles således, at den kan registrere bagpapiret mellem etiketterne eller et hul eller skår mellem etiketterne. Fabriksindstillingen skulle være fuldtud tilstrækkelig til langt de fleste etikettyper. Er den imidlertid ikke det, kan man justere på følgende måde. Justering af øverste etiketfølerdel 1. Tag farvebåndet ud; og find den øverste etiketfølerdel (Figur 9-A). 2. Løsn skruen. 3. Skyd etiketføleren hen i revnen, til den sidder lige op over mellemrummet, skåret eller hullet mellem etiketterne. Træk ledningerne forsigtigt gennem holderstroppen. Hvis der skal justeres for langt ud mod ydersiden, kan man blive nødt til at tage ledningsdækslet af og sætte det til side. 4. Spænd skruen igen. Figur 9 Øvre del af etiketføler Justering efter yderste etikethalvdel: 5. Tag farvebåndet ud; og find den øverste etiketfølerdel (Figur 9-A). 6. Skru stjerneskruen ud. 7. Løft op i etiketføleren, og flyt føleren og ledningsdækslet over til den yderste halvdel. Træk forsigtigt ledningerne gennem holderstropperne. Hvis der skal justeres langt ud mod ydersiden, kan man blive nødt til at sætte ledningsdækslet til side. 8. Sæt stjerneskruen i igen, og spænd den. 9. Sørg for, at ledningerne går nede i rillen på etiketfølerskinnen. Dansk 23064L-003 R1 12/6/04 DA-15

16 Justering af nederste etiketfølerdel 1. Find den nederste etiketfølerdel (Figur 10-A) under den bageste rulleaksel. (Det er et kredsløbskort i en fjederklips). 2. Skyd føleren, så de to messingfarvede infrarøde lamper står lige under den øverste etiketfølerdel. Træk forsigtig ledningerne ud efter behov (ledningerne skal have lidt slæk). Bemærk Hvis føleren flyttes indad, og der derved bliver en større løkke på ledningerne, skal man tage dækslet af elektroniksiden på printeren og meget forsigtigt trække ledningerne derind. Ledningerne skal fæstnes med klips, så de ikke kan komme til at gnubbe mod nogen af kileremmene. Figur 10 Nedre del af etiketføler DA L-003 R1 12/6/04 Dansk

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren!

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! H er har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage kontakt med din HP-forhandler eller ringe til Kundesupport (du kan finde telefonnummeret

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication Lightwriter SL40 Brugsanvisning SL40 dedicated to communication Lightwriter SL40 User Guide For Software v1.0 This is a User Guide for Lightwriter SL40. For updates or additions, see our website at http://www.toby-churchill.com

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport HP's kundesupport Tak, fordi du købte en HP DeskJet-printer. Da HP ønsker, at det skal være så let og ubesværet som muligt at eje printeren, understøtter vi købet med HP kundesupport, som er en prisbelønnet

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere