Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti"

Transkript

1 Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen anvender D1 etiketkassetter med bredder på 9 mm eller 12 mm. Der fås etiketkassetter med tape i mange forskellige farver. Se yderligere informationer på Registrering af garanti Udfyld venligst registreringskortet, og send det til den angivne adresse inden for 7 dage. Se yderligere oplysninger på Sådan kommer du i gang Følg vejledningen på de følgende sider. Strømforsyning Etiketteringsmaskinen strømforsynes ved hjælp af seks AAA-batterier. Etiketteringsmaskinen slukker automatisk efter 2 minutters inaktivitet for at spare på strømforbruget. Sådan indsættes batterierne 1. Fjern batteridækslet i bunden af etiketteringsmaskinen. Se Figur 2. Figur 2 3. Sæt batteridækslet på plads igen. Tag batterierne ud, hvis etiketteringsmaskinen ikke skal bruges i en længere periode. Etiketkassetter DK Etiketteringsmaskinen leveres med en enkelt etiketkassette. Du kan finde oplysninger om køb af yderligere etiketkassetter på Sådan isættes etiketkassetter 1. Tryk på smæklåsen til dækslet over kassetterummet. Se Figur 3. Fjern beskyttelsespap Figur 3 Første gang du tager etiketteringsmaskinen i brug, skal du fjerne det stykke beskyttelsespap, der sidder mellem printhovedet og rullefoden. Se Figur Sørg for, at tapen og farvebåndet sidder stramt over kassetteåbningen, og at tapen kører mellem styrestifterne. Du kan eventuelt dreje spolen i retning med uret for at stramme farvebåndet. 3. Sæt kassetten i etiketteringsmaskinen, så tapen og båndet er placeret mellem printhovedet og rullefoden. Se Figur Indsæt batterierne i henhold til polaritetsangivelserne (+ og -). 23

2 Figur 4 4. Tryk nedad, indtil kassetten klikker på plads. 5. Luk kassettedækslet, og tryk på A for at tænde for etiketteringsmaskinen. Sprogvalg KLIK! Etiketteringsmaskinen kan udskrive etiketter på en række forskellige sprog. Fabriksindstillingen for sprogvalget er engelsk. Indstillingerne for måleenheder (tommer eller millimeter) og udvalget af karakterer er afhængigt af, hvilket sprog du vælger. Sådan indstilles sprogvalget 1. Tryk på Language. 2. Vælg det ønskede sprog ved hjælp af piletasterne, og tryk på ok. Udskrivning af etiketter Nu er etiketteringsmaskinen klar til at udskrive etiketter. Sådan udskrives etiketter 1. Indtast en enkel tekst. 2. Tryk på Print. 3. Klip etiketten af ved hjælp af afklipperarmen. Tillykke! Nu har du udskrevet din første etiket! Du kan læse mere om de forskellige muligheder for at oprette og udskrive etiketter på de følgende sider. Funktioner og muligheder Kontroller, hvor forskellige funktionstaster er placeret på etiketteringsmaskinen. Se eventuelt på Figur 1 på side 22. De følgende afsnit beskriver de enkelte funktioner i detaljer. Tænd-sluk A-knappen bruges til at tænde og slukke for etiketteringsmaskinen. Hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for to minutter, slukkes etiketteringsmaskinen automatisk. Den etiket, du oprettede til sidst, er blevet gemt i hukommelsen og vil blive vist i displayet, når du igen tænder for etiketteringsmaskinen. De forskellige indstillinger vil ligeledes blive gemt. A-knappen bruges også til at annullere udskrivning og vende tilbage til redigeringsmodus. LCD-display Etiketteringsmaskinens LCD-display viser linier med tretten karakterer, men der kan indtastes helt op til 99 karakterer inklusive mellemrum. Du kan bladre igennem teksten på displayet. (Se Figur 5). Det antal karakterer, der vises i displayet, er afhængigt af antallet af mellemrum. Den hurtige brune ræv hopper over den dovne hund. Figur 5 Displayet viser indikatorer for de funktioner, der er aktive. Se Figur 6. Fast længde Antal kopier Store bogstaver Font Rammer/ Juste- Rulle- Typografi Understregning ring panel Figur 6 24

3 Store bogstaver #-tasten bruges til at aktivere og deaktivere store bogstaver. Når funktionen er aktiveret, vises CAPS-indikatoren nederst i displayet, og alle bogstaver, der indtastes, vil være store. Fabriksindstillingen for CAPS-tasten er ON. Når funktionen ikke er aktiveret, vil alle bogstaver, der indtastes, være små. Shift-tasten Når 8-tasten bruges sammen med alfabetiske taster, bestemmer den, om bogstaverne skal være store eller små. Når 8-tasten bruges sammen med numeriske taster eller funktionstaster, bestemmer den, hvilken funktion tasten skal aktivere. Hvis du fx trykker på 0 bliver karakteren til venstre for kursoren slettet, men hvis du trykker på samtidig, bliver hele teksten og formateringen slettet, så displayet er klar til indtastning af ny tekst. Mellemrumstast V bruges til at indsætte mellemrum i teksten. Backspace 0 sletter den karakter, der står til venstre for kursoren. Når du trykker på slettes hele teksten og formateringen. Navigationstaster Navigationstasterne bruges til at gennemse og revidere tekster ved hjælp af pilene. Når du trykker på 8 samtidig med venstre- eller højrepilen flyttes kursoren til begyndelsen eller slutningen af teksten. Du kan navigere gennem de forskellige valgmuligheder i menuerne ved hjælp af pilene, og derefter trykke på ok for at vælge. Annuller C bruges til at annullere og til at forlade en menu uden at foretage et valg. Enter 7 bruges til at indsætte et linieskift i teksten. Ekstratast Extra bruges til at vise undermenuer for enheder, kopier, vis udskrift og udskrivningskontrast. Disse funktioner beskrives senere i denne brugervejledning. Formatering af etiketter Etiketteringsmaskinen har en række formateringsfunktioner til brug ved udformning af etiketter. Etiketteringsmaskinen husker de valg, du senest har foretaget, så hver gang du går ind i en af de menuer, der er beskrevet i dette afsnit, vil kursoren være placeret på den mulighed, du valgte sidste gang. Fonte Du kan vælge mellem tre forskellige fonte: Arial Narrow, Normal og Wide. Den font, du vælger, vil gælde for alle karakterer i teksten. Sådan indstilles fonten 1. Tryk på X. 2. Vælg den ønskede font ved hjælp af piletasterne, og tryk på ok. 25

4 Ændring af typografi Du kan vælge mellem seks forskellige typografier: Fed Kursiv Kontur Skygge Vertikal Spejlvendt Figur 7 Den typografi, du vælger, vil gælde for alle karakterer i teksten. Typografierne kan anvendes for alle alfanumeriske karakterer og symboler. Se yderligere informationer under Symboler og specielle tegn på side 26. Sådan indstilles typografien 1. Tryk på W. 2. Vælg typografi ved hjælp af piletasterne, og tryk på ok. Indramning og understregning Du kan fremhæve tekstelementer ved at tilføje rammer eller understregning. Du kan vælge enten understregning eller indramning ikke begge dele samtidig. Sådan indrammes og understreges tekster 1. Tryk på >. 2. Vælg understregning eller en indramning, og tryk på ok. Ved understregning af etiketter med flere linier, understreges alle linier enkeltvis, men ved indramning, indrammes alle linierne i én ramme. Etiketter med flere linier Der kan udskrives maksimalt to linier på etiketter med bredder på 9 mm og 12 mm. Sådan oprettes etiketter med flere linier 1. Indtast teksten til første linje, og tryk på 7. Displayet viser (symbolet for ny linje) i slutningen af første linje, men symbolet vil ikke blive udskrevet. 2. Indtast teksten til anden linje. Symboler og specielle tegn Du kan indsætte symboler og andre specielle tegn i teksten. Normal Figur 8 Understregning Rektangulær ramme Ramme med spidse ender Ramme med afrundede ender Krokodilleramme Papyrusramme Figur 9 26

5 Symboler og specielle tegn Etiketteringsmaskinen understøtter en lang række symboler, som vist i Figur 9. Sådan indsættes symboler 1. Tryk på Symbols. Nu vises den første række af symbolerne i displayet. 2. Vælg det ønskede symbol ved hjælp af piletasterne. Højre og venstre piletast bruges til at bladre vandret gennem rækken af symboler op- og nedpilene bruges til at bladre lodret gennem rækkerne med symboler. Du kan også trykke på det bogstav, der markerer en given vandret række symboler, for at gå direkte til den pågældende række. 3. Vælg det ønskede symbol, og tryk på ok for at indsætte symbolet i teksten. Internationale karakterer Etiketteringsmaskinen understøtter det udvidede latinske tegnsæt ved hjælp af RACE-teknologien. Disse karakterer vælges ved gentagne tryk på de alfanumeriske taster på samme måde som på mobiltelefoner. Hvis du for eksempel har valgt fransk og trykker gentagne gange på bogstavet a vises bogstaverne a à â æ osv. i en cyklus. Udvalget af karakterer og disses rækkefølge afhænger af hvilket sprog, du har valgt. Valutasymboler bruges til at bladre gennem en række valutasymboler ved hjælp af RACE-teknologien: $ Rækkefølgen af symbolerne afhænger af, hvilket sprog du har valgt. Udskrivningsmuligheder Du kan udskrive flere kopier af samme etiket, udskrive etiketter med fast længde, revidere tekster og formatering samt justere udskrivningskontrasten. Udskrivning af flere kopier Der kan udskrives op til 16 kopier ad gangen af samme etiket. Når der udskrives flere kopier, bliver der printet en stiplet afklipningsafmærkning mellem etiketterne. Sådan udskrives flere kopier 1. Tryk på Extra. 2. Vælg Indstil Antal kopier, og tryk på ok. 3. Brug piletasterne til at gøre antallet af kopier større eller mindre, og tryk på ok. 4. Tryk på Print for at udskrive. Efter udskrivningen går indstillingen tilbage til fabriksindstillingen (1 kopi). Udskrivning af etiketter med fast længde Etikettens længde bestemmes normalt af tekstens længde. Det er dog muligt at oprette etiketter med fast længde, uafhængigt af tekstens længde. Etikettens længde kan fastlægges mellem 40 mm og 400 mm i trin på 2 mm. Fabriksindstillingen for etiketter med fast længde er 100 mm. Alle ændringer af længdeindstillinger bliver bibeholdt til næste gang, de ændres. Sådan indstilles etiketlængden 1. Tryk på 8 + X. 2. Vælg ON for at aktivere funktionen for fast længde. 3. Tryk på pil op for at øge længden, 4. eller på pil ned for at mindske længden. 5. Tryk på ok for at indstille den faste etiketlængde. 6. Når du er færdig med at udskrive, skal du huske at gentage trin 1 og deaktivere funktionen ellers vil alle følgende etiketter blive udskrevet med den faste længde. 27

6 Se udskrift Du kan se teksten og formateringen af etiketten, inden du udskriver. Etiketter med flere linier vises med en linje ad gangen. Sådan ses etiketter inden udskrivning 1. Tryk på Extra. 2. Vælg Tekst eller Format. Hvis du vælger Tekst, vises den indtastede tekst løbende i displayet. Hvis du vælger Format, vises et hurtigt overblik over formateringen. Justering af tekst Når du udskriver etiketter med fast længde, kan du vælge at venstrejustere, højrejustere eller centrere teksten på etiketten. Ved udskrivning af etiketter med flere linier bliver alle linier justeret i henhold til indstillingen. Sådan justeres tekster 1. Tryk på 8 + >. 2. Vælg den ønskede justering, og tryk på ok. 3. Tryk på 0 for at deaktivere justeringsfunktionen. Udskrivningskontrast Udskrivningskontrasten kan justeres, så udskriftens kvalitet optimeres. Sådan indstilles kontrasten 1. Tryk på Extra. 2. Vælg Indstil kontrast, og tryk på ok. 3. Vælg en indstilling for kontrasten, og tryk på ok. Hukommelse Etiketteringsmaskinen har en stor hukommelse til lagring af tekster og formateringer, og maskinen lagrer automatisk de seneste tre udskrevne etiketter gør det muligt at lagre de tre tekster, du oftest anvender og gør det muligt at navngive og lagre de tre mest anvendte etiketformater. Sådan gemmes etikettekster Etiketteringsmaskinen gemmer automatisk de tre senest udskrevne tekster i et tekstlager. Derudover kan du gemme de tre specifikke tekster, som du oftest anvender Sådan gemmes aktuel etikettekst 1. Tryk på 8 + Extra Memory. 2. Vælg GEM og derefter ETIKET. Nu vises den første af hukommelsesplaceringerne. 3. Du kan bladre mellem placeringerne ved hjælp af piletasterne. Du kan gemme tekster på en hvilken som helst af placeringerne, men vær opmærksom på, at hvis du vælger en placering, der allerede er i brug, vil den eksisterende tekst blive overskrevet. 4. Vælg hukommelsesplacering, og tryk på ok. Nu er teksten gemt, og displayet vender automatisk tilbage til den aktuelle etikettekst. Lagring af formater Du kan også gemme de tre specifikke etiketformater, som du oftest anvender. Denne funktion gemmer udelukkende formateringen ikke selve teksten. Sådan gemmes aktuelt etiketformat 1. Tryk på 8 + Extra Memory. 2. Vælg GEM og derefter FORMAT. Nu vises den første af hukommelsesplaceringerne. 3. Du kan bladre mellem placeringerne ved hjælp af piletasterne. Du kan gemme formatet på en hvilken som helst af placeringerne, men vær opmærksom på, at hvis du vælger en placering, der allerede er i brug, vil det eksisterende format blive overskrevet. 4. Vælg en placering, og tryk på ok. Nu vises ordet NAVN? i placeringsfeltet. 28

7 5. Indtast et navn for formatet, og tryk på ok. Nu er formatet gemt, og displayet vender automatisk tilbage til den aktuelle etikettekst. Hentning af gemte tekster og formater Det er nemt at hente de tekster og formater, der er gemt i hukommelsen. Sådan hentes tekster og formater fra hukommelsen 1. Tryk på 8 + Extra Memory. 2. Vælg Hent og derefter ETIKET, FORMAT eller SIDST UDSKREVNE. Nu vises første placering i hukommelsen på samme måde som ved lagring af tekster eller formater. 3. Vælg den tekst eller det format, du ønsker at hente frem, og tryk på ok. Rengøring og vedligeholdelse Etiketteringsmaskinen er udviklet til at fungere problemfrit i lang tid og kræver kun meget lidt vedligeholdelse. Etiketteringsmaskinen bør rengøres regelmæssigt for at fungere korrekt. Sørg for at rense knivbladet, hver gang du skifter etiketkassette. Sådan renses knivbladet 1. Tag etiketkassetten ud af etiketteringsmaskinen. 2. Tryk på afklipperarmen, og hold den nede, så du får adgang til knivbladet. 3. Rens begge sider af knivbladet med en vattot fugtet med sprit. 4. Giv slip på afklipperarmen. Denne fremgangsmåde kan også anvendes i tilfælde af, at knivbladet sætter sig fast i fremrykket position. Sådan renses printhovedet Printhovedet renses ved hjælp af det rengøringsudstyr, der er placeret bag på kassettedækslet. 29

8 Fejlfinding Nedenstående skema indeholder forklaringer på fejlmeddelelser samt løsningsforslag, som du kan bruge, hvis der skulle opstå problemer med etiketteringsmaskinen. Problem/fejlmeddelelse Løsningsforslag Displayet er ikke aktivt Kontroller, at etiketteringsmaskinen er tændt. Udskift batterierne. Dårlig udskriftskvalitet Udskift batterierne. Kontroller, at etiketkassetten er sat korrekt i maskinen. Rens printhovedet. Udskift etiketkassetten. Knivbladet fungerer ikke korrekt Rens knivbladet. Se Rengøring og vedligeholdelse. Udskriver... Det er ikke nødvendigt at gøre noget. Meddelelsen forsvinder automatisk, når udskrivningen er afsluttet. For mange karakterer Slet dele af eller hele teksten. Det maksimale antal karakterer i bufferen er overskredet. For mange linier Vælg et andet format. Det maksimale antal linier er overskredet. Indsæt etiketkassette Sæt en ny etiketkassette i etiketteringsmaskinen. Der er ingen etiketkassette i etiketteringsmaskinen, eller etiketkassetten er tom. Lavt batteriniveau Batterierne er ved at løbe tør for strøm. Tapestop Motoren er stoppet, fordi tapen har sat sig fast. Indstil. Der er valgt udskrivning af etiketter med fast længde, og den fastlagte længde er for kort i forhold til etiketteksten. Udskift batterierne. Fjern tapen, og udskift etiketkassetten. Rens knivbladet. Når denne fejlmeddelelse er vist, vises der en værdi for fast længde, som svarer til den minimumslængde der er nødvendig i forhold til tekstens længde. Du har nu to muligheder: juster indstillingen for den faste længde, eller vælg en smallere font. Hvis ovenstående ikke løser problemet, er du velkommen til at kontakte den lokale afdeling for kundeservice. Se kontaktinformationer for vores kundeserviceafdelinger under Contacting Customer Support on page 43. Feedback om brugervejledningen Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores brugervejledninger, og vil meget gerne have din feedback i den forbindelse. Du må meget gerne sende dine kommentarer og forbedringsforslag til os. Inkluder venligst følgende informationer i din feedback: Produktnavn, brugervejledningsudgave og sidehenvisning. En kort beskrivelse af emnet (fx uklare eller unøjagtige instruktioner eller bør uddybes) Du er også velkommen til at sende os forslag til andre emner, som du gerne vil have inkluderet i brugervejledningerne. Send din til: Vær venligst opmærksom på, at denne adresse kun er beregnet til feedback om brugervejledninger. Hvis du har spørgsmål af teknisk art, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. 30

9 Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med EMCdirektivet og direktivet for lavspænding. Produktet er endvidere udviklet i henhold til følgende internationale standarder: US FCC Klasse B kompatibilitet Sikkerhed EN 60950, IEC 950 og UL 1950 EMC kompatibilitet EN /3, EN /3/4/5/6/8/11 og ENV 50204; EU immunitet EN & tillæg A1, A2 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Informationsteknologisk udstyr, Immunitetskarakteristika Emissioner EN : Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6: Generiske standarder Afsnit 3: Emissionsstandarder for private, kommercielle og lettere industrielle miljøer. Esselte er ISO certificeret. Plastkomponenterne i denne etiketteringsmaskine er mærket med henblik på at sætte brugeren i stand til at bortskaffe komponenterne på en miljøvenlig måde. 31

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier.

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier. Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen LabelPOINT 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang... 75 Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Electronic Labelmaker. Elektronisk märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Tekstmaskine. Sähköinen tarrakirjoitin

Electronic Labelmaker. Elektronisk märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Tekstmaskine. Sähköinen tarrakirjoitin LM350 NEU.qxd 07-11-2003 15:19 Pagina 1 350 Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk märkmaskin Handbok Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Tekstmaskine Brugsanvisning Sähköinen tarrakirjoitin

Læs mere

Professionelle etiketmaskiner til kontoret

Professionelle etiketmaskiner til kontoret Professionelle etiketmaskiner til kontoret Indhold Professionelle DYMO etiketmaskiner kan øge effektiviteten på kontoret. Du kan hurtigt og nemt navngive og identificere LabelManager 120P 4 Enkel etiketmaskine

Læs mere

Industriel etiketmaskine

Industriel etiketmaskine WRAP FLAG 1 FLAG 2 FIXED TBLOCK VERT CAPS BFONT STYLE BOX ULINE BCODE PRINT CLEAR VERT BOX/UL CARD ID ALIGN ERASE BCODE LANG SAVE SAVE GRAPHIC 219 Industriel etiketmaskine Brugermanual www.dymo.dk 2 WRAP

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Introduktion til Orddatabasen

Introduktion til Orddatabasen Introduktion til Orddatabasen Skærmviste ordbanker udgør en nyttig teknik til at indføre elever i ordbehandling og skrivning ved hjælp af en computer. Børn lærer generelt at genkende ord, før de kan sammensætte

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugerhåndbog. www.dymo.com

Brugerhåndbog. www.dymo.com www.dymo.com Brugerhåndbog Tapeudgang Baggrundslys LCD-display Tænd/sluk Afskæring/fremfør Udskriv/antal kopier Genvejstaster Stregkode Symbol Bibliotek Færdig/ESC Tilbage/ryd Navigationstast OK Størrelse/store

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

INTRODUKTION. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter. www.bradyid.

INTRODUKTION. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter. www.bradyid. INTRODUKTION Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter www.bradyid.com/idxpert Velkommen til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter en ny, let håndholdt

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Doros nemme guide til: Sms-beskeder. En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder

Doros nemme guide til: Sms-beskeder. En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder Doros nemme guide til: Sms-beskeder En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder Introduktion Velkommen til Doros nemme guide til at skrive sms-beskeder. Det er en let basisguide til dig,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere