DYMO DYMO. Strømforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYMO DYMO. Strømforsyning"

Transkript

1

2

3

4

5 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige etiketfarver. Etiketterne har udstandset rille i bagtapen, således at bagtapen er let at fjerne. Teksten kan udskrives vandret eller lodret i mange forskellige skriftstørrelser og skrifttyper og kan venstrestilles, højrestilles eller centreres på etiketten. Garantibevis Udfyld venligst garantibeviset og returner det til den pågældende adresse inden syv dage - se garantibrochuren for yderligere oplysninger. Strømforsyning BATTERIER Pres ned på den rillede afmærkning og løft låget af batterirummet - se figur A➊, side 2 Isæt seks størrelse AA-alkaline eller genopladelige Nikkel-cadmium-batterier, og følg polangivelserne A➋. Luk derefter låget. Fjern batterierne, hvis LabelPOINT ikke skal bruges gennem længere tid. AC ADAPTER (medfølger ikke) Tilslut AC-adapteren til stik A➌. Når adapteren tilsluttes, bruger maskinen ikke strøm fra batterierne. Tag AC-adapterstikket ud af LabelPOINT, før strømforsyningen til adapteren slukkes, ellers vil den sidst indtastede etiket ikke blive lagret i maskinens hukommelse (se også ON/OFF). Udskiftning af kassette Tryk ind på den rillede afmærkning, og åben lågen B➊. Hold som vist, og løft derefter kassetten B➋ lige op og ud. Sørg for at tape og farvebånd B➌ er strammet helt op i kassetteåbningen, og at tapen passerer mellem tapestyret, før kassetten isættes som vist. Om nødvendigt drejes spolen B❹ i urets retning for at stramme tapen op. Undersøg om kassettehåndtaget B❺ er sat til den korrekte kassettetype - se side 2. Hakket i kassetten passer ned over håndtaget, når dette er korrekt indstillet. Isæt kassetten med tape og farvebånd positioneret som vist, mellem printerhovedet C➊ og trykrullen C➋. Pres hårdt C➌ indtil kassetten klikker på plads. Undersøg om tape og farvebånd sidder korrekt. Tryk ned på lågen B➊ til den klikker på plads. Lav din første etiket Du er jo uden tvivl spændt på at se, hvad din nye LabelPOINT 200 kan. Før vi går i gang med at gennemgå maskinens mange avancerede egenskaber, så prøv at følge disse enkle trin til at lave din første etiket: 1. Isæt batterierne, eller tilslut AC-adapteren, sæt adapterstikket i maskinen, og tænd for strømmen på kontakten - Power Supply. 2. Åbn låget til kassetterummet og undersøg, om tapekassetten sidder korrekt - se side 2 og Udskiftning af kassette. 3. Luk låget, og tryk derefter på kontakten for at tænde for maskinen. Displayet bør nu se således ud: kursor blinker 4. Indtast dit fulde navn ved hjælp af tastaturet. Hvert tegn du taster vil fremkomme i displayet, for eksempel: DYMO For STORE BOGSTAVER, tast én gang efterfulgt af det ønskede tegn. Tast CAPS for at få alle efterfølgende tegn med STORE BOGSTAVER. Tryk på mellemrumstangenten én gang for at få mellemrum mellem hvert navn. Hvis du taster forkert, tast DEL for at slette fejlen, og tast derefter det rigtige tegn. 5. Når du er færdig med at indskrive navnet, tast. Maskinen vil nu udskrive en etiket, der vil fremkomme i rillen foroven på maskinen. Vent indtil mekanismen er standset, tryk derefter ned på saksefunktionen E, afskær etiketten og fjern den derefter fra maskinen. Du skulle nu have et navneskilt trykt i høj kvalitet smid det ikke væk! Hvis det er din personlige maskine, hvorfor så ikke klæbe etiketten på undersiden af maskinen, så man kan se, hvem den tilhører? Du har lige nu opdaget det første af mange anvendelsesformål til dine DYMOetiketter. DYMO DK 27

6 Displayet Shift on Page indicators Line indicator Italic Outline Justify Underline Box Copies on ABCDEFGHIJKLMN CAPS on BIG font on Mirror on 1 2 Vertical text Displayet viser: Op til to rækker af 15 tegn, plus kursoren, på én gang. Funktionslamper - som vist ovenfor. Displayet vil blinke, hvis du benytter en forkert tast i en funktionssekvens. Funktionstaster ON/OFF Tænder og slukker for maskinen. Maskinen slukker automatisk efter to minutter, hvis der ikke indtastes noget. Den sidst indtastede etiket vil forblive i hukommelsen og vil blive vist i displayet næste gang maskinen tændes. Enhver lagret etiket og indstillinger vil forblive i hukommelsen. Bemærk: Hvis batterierne fjernes i mere end få sekunder, vil al tekst og alle indstillinger blive slettet. Når strømmen igen tilsluttes, vil displayet vise en blinkende kursor (ingen tekst) og indstillingerne vil være fuld højde, standardbredde på tekst og alle andre indstillinger vil være slået fra. STORE BOGSTAVER CAPS Tastes for at få alle efterfølgende tegn med STORT (CAPITALS), hvilket vil blive bekræftet af CAPS-lampen i displayet. Tast igen for at slette og vende tilbage til små bogstaver. SHIFTNØGLEN Tast og hold knappen nede for at få shift -position. Tast og hold knappen nede før indtastning af et bogstav for at få STORE BOGSTAVER (CAPS). Ved taster med dobbeltfunktion skal du taste og holde først for at få den funktion, der er angivet øverst på tasten. Ved at taste og holde knappen nede, før der tastes et bogstav, mens CAPS er aktiveret, får du små bogstaver. DELETE DEL Tast for at slette tegnet til venstre for kursoren, eller for at forlade visse funktioner. SLET TEKST CLEAR + DEL Tastes for at slette hele den aktuelle tekst og slette den angivne længdeindstilling, men bibeholde tekststørrelse og andre indstillinger. Bruges også til at forlade visse funktioner. KURSOR Tast eller for at flytte kursoren hen over teksten, et tegn ad gangen. Tast og hold knappen nede for at skimme over teksten. Tast + eller for at flytte kursoren til begyndelsen eller slutningen af tekstlinien. Når tasten bruges sammen med visse funktionstaster, brug eller for at angive det ønskede valg. Skal man indsætte tegn i teksten, bruges eller til at flytte kursoren hen under tegnet til højre for det ønskede sted, indskriv derefter de ønskede tegn. Tryk på eller for at flytte kursoren til begyndelsen af den forrige eller den næste linie på en etiket med flere linier. Tast + eller for at flytte kursoren til begyndelsen eller slutningen af etiketten. UDSKRIVNING Tast for at udskrive etiketten. Brug saksefunktionen E til at afskære etiketten - se side 2. Hvis displayet viser, er den tape, der er sat i maskinen for smal til, at den pågældende etiket kan udskrives; skift kassette til en bredere tape. VIS UDSKRIFT Giver dig mulighed for at se etiketten, før du udskriver den. PREVIEW Tast + CAPS, og hele teksten vil køre hen over displayet. På etiketter med 2 eller flere linier vil teksten blive fremvist som en enkelt linie. MELLEMRUMSTANGENT Tast for at indsætte et mellemrum i teksten. SYMBOLER + Tastes for at vælge et symbol se SYMBOLER OG SPECIELLE TEGN og symboltabellen på side 2. TEKSTSTØRRELSE SIZE Displayet viser det aktuelle valg af tekststørrelse: Højde Smal Normal Bred lav normal Normal højde kan udskrives på alle etiketter undtagen 6mm. Lav højde kan udskrives på alle etiketter. Tast SIZE for at vælge menu til valg af tekststørrelse: B Brug til at vælge symbolet for den ønskede størrelse, tast derefter for at bekræfte valget. Med B (STOR FONT)-mode kan man fremstille meget synlige etiketter ved at udnytte hele udskrivningshøjden. Med B (STOR FONT)-mode printes al tekst som store bogstaver - uden accent. 28

7 l o dr t For at lave en etiket i B mode skal du bruge eller til at flytte kursoren hen under B og taste (BFONT lyser i displayet). I B mode kan du vælge mellem smal, normal eller bred, men alle andre valgmuligheder er ikke tilgængelige. JUSTERING JUST Etiketter udskrives normalt med venstrestillet tekst. På etiketter med flere linier, tastes JUST for at vælge venstrestillet, højrestillet eller centreret tekst, som vist i displayet. Se også ETIKETLÆNGDE. LODRET TEKST VERT Roterer teksten 90, således at etiketten udskrives, hvilket bekræftes af VERT-lampen i displayet. Tast igen for at slette og vende tilbage til vandret tekst. Bemærk: Lodret tekst kan ikke vælges på etiketter med flere linier. ETIKETTER MED FLERE LINIER Tast for at påbegynde den næste tekstlinie på en etiket med flere linier, fx Dette er en etiket med to linier og displayet vil vise som: Dette er en etiket med to linier Etiketter kan udskrives som følger: 6mm 9mm 9mm 12mm e 1 linie smal tekst Op til 2 linier smal tekst 1 linie normal tekst Op til 2 linier smal tekst 12mm 1 linie normal tekst og displayet vil vise to linier: 2 3 LINE-lampen i displayet til bekræfte antallet af linier i etiketten. INDRAMMET/UNDERSTREGET UDSKRIFT BOX/UL Har man ikke valgt Box/Underline, kan man ved at taste BOX/UL en gang få vist nedenstående menu i displayet: Understreget - = DYMO Firkantet ramme - = Ramme med spidser - = Bløde hjørner - = Siksakramme - = Skyggeramme - = Brug eller til at flytte kursoren hen under det ønskede valg. Tast enten for at vælge det ønskede (bekræftes af eller lampen i displayet), eller tast DEL for at forlade menuen. Når eller lampen vises i displayet, tastes BOX/UL for at fravælge Box/Underline-funktionen. ETIKETLÆNGDE LTH Etiketlængden beregnes normalt automatisk ud fra længden på teksten på etiketten. Etiketlængde-funktionen viser den sidst fastsatte etiketlængde, fx 45mm 1 10 Tast DEL for at forlade etiketlængde-funktionen uden at ændre på længden, eller: Brug eller for at forøge (max 5.000mm) eller afkorte etiketlængden i 1mm-trin, eller eller for at forøge eller afkorte længden i 10mm-trin. Den minimale etiketlængde der kan fastsættes er 45mm. Tast for at fastsætte etiketlængden på alle efterfølgende etiketter, hvilket bekræftes af LTH SETlampen i displayet. Tast LTH for at slette den fastsatte længde og genoptage den automatiske længdeberegning. Hvis den fastsatte længde er for kort til teksten, vil PREVIEW displayet, når du taster eller + CAPS, vise hvor meget længere etiketten er end den angivne længde, fx og etiketten kan ikke udskrives. Enten slettes den fastsatte længde (se ovenfor), eller der tastes LTH to gange og bruges til at forøge længden; etiketten er nu lang nok og kan udskrives. COPIES KOPIER + STYLE Din LabelPOINT kan lave kopier inden for intervallet For at benytte denne facilitet skal du taste og COPIES derefter STYLE for at få vist det senest anvendte antal kopier angivet i displayet, fx # = 03. Brug eller til at forøge eller reducere det ønskede antal kopier, og tast derefter for at bekræfte valget (COPIES-lampen lyser i displayet). For at udskrive det ønskede antal etiketter, tast. For at slette en eksisterende kopiindstlling tastes + COPIES STYLE. Bemærk: En lodret række med prikker vil blive udskrevet mellem hver etiket til at klippe efter. 29

8 FORTLØBENDE NUMMERERING Etiketter kan udskrives med automatisk fortløbende nummerering med 1 tals interval. Indtast det første tal som det yderste højre tegn på etiketten. Tast og derefter og displayet vil automatisk rykke ét tal op til det næste tal. Tast og derefter for at fortsætte sekvensen. Det er også muligt at få fortløbende nummerering, når du udskriver kopier. Indtast det første tal, fx ETIKET 1A. COPIES Derefter tastes og derefter STYLE efterfulgt af, indtil det ønskede antal kopier vises i displayet, fx 10, eller brug eller til at flytte kursoren hen under tallene og indtast det ønskede tal. Tast for at bekræfte. Nu tastes efterfulgt af. Denne kommando vil nu udskrive ti etiketter ETIKET 1A til ETIKET 10A. Når man arbejder med fastsat etiketlængde, vil LabelPOINT standse udskrivningen, når etiketten overskrider den fastsatte længde. SKRIFTTYPER STYLE Tastes for at få vist skrifttypemenuen: 1,2,3...n Z Brug eller til at vælge italic, outline eller spejlvendt skrift, tast derefter for at bekræfte valget. STYLElampen vil lyse i displayet. Tast STYLE igen for at slette og vende tilbage til normal tekst. SIDESKIFT + Du kan inddele din etiket i sider eller tekstblokke, der hver har sin egen tekststørrelse og skrifttyper. Antallet af linier der kan indskrives på hver side vil afhænge af tapebredden. Tast + for at indsætte sideskift. PREVIEW Tast + CAPS for at få vist udskrift; hvert sideskift vil blive angivet med symbolet. GEM SIDSTE ETIKET I HUKOMMELSEN Maskinen vil lagre den sidste etikettekst og indstillinger i hukommelsen, når maskinen slukkes. Når maskinen tændes igen, vil disse blive gendannet og vist i displayet. Hvis man fjerner batterierne i mere end få sekunder, kan disse indstillinger gå tabt. ALIGN PLACERING AF TEKST 1,2,3...n + LTH Når man fastsætter længden på et etiket, kan man hver ALIGN gang man taster + LTH rykke teksten til venstre, centrere den, eller rykke den til højre på etiketten, som vist i displayet. 1,2,3...n C OMREGNING TIL EURO C eller + C LabelPOINT kan programmeres til at omregne en udvalgt C valuta til C eller fra + C Euro. Når denne funktion vælges, gennemsøges etiketten fra højre mod venstre efter et gyldigt tal. Ved første forekomst af et komma (,) eller et punktum (.), der læses fra højre mod venstre, vil blive opfattet som et decimaltegn, fx Hvis maskinen er programmeret til at omregne Euro til Belgiske Franc (se Europrogrammering nedenfor), C kan man ved at taste + C omregne tallet på etiketten til Belgiske Franc og tilføje BF-værdien i slutningen af etiketten: Pris 10.00/ bliver til Pris 10.00/BF Hvis det oprindelige tal står i slutningen af etiketten, vil det blive erstattet af BF-værdien: Pris bliver til Pris BF Ved at taste C kan man omregne tallet på etiketten til Euro og tilføje euroværdien i slutningen af etiketten: Pris 10.00/ bliver til Pris 10.00/e 0.24 Hvis det oprindelige tal står i slutningen af etiketten, vil det blive erstattet af euroværdien: Pris bliver til Pris e 0.24 Bemærk at værdierne rundes af til nærmeste hundredel af en valutaenhed. EUROPROGRAMMERING Maskinen programmeres til at omregne til Euro på følgende måde: Tast + og derefter C. Displayet vil nu vise den seo23t valgte valuta og dennes omregningskurs over for Euro, fx BEF BF40,3399 Brug eller til at køre gennem de tilgængelige valutaer: Østrig: ös Belgien: BF Tyskland: DM Spanien: Pts Finland: mk Frankrig: Fr Irland: Italien L Luxemburg: LF e1 =_ Tast for at bekræfte valget. C Næste gang du taster C eller + C, vil omregningen være mellem Euro og den valgte valuta. Den linie der viser e1 =_ kan brugerprogrammeres. Du kan definere et valutasymbol og en kurs for den pågældende valuta mod Euro, fx $US. Bemærk at for valutaer, hvor omregningskursen er større end Euro, må du indtaste 0 før decimaltegnet i værdien. 30

9 Symboler og specielle tegn INTERNATIONALE KARAKTERER Skal man indsætte en accent i forbindelse med et tegn, tastes tegnet først direkte efterfulgt af accenten, fx tast E efterfulgt af / for at skrive é. Skal man tilføje en accent til et allerede indtastet tegn, bruges eller til at placere kursoren under tegnet til højre for det tegn, der skal ændres, indtast derefter den pågældende accent. SYMBOLS SYMBOLER + Tastes for at få vist symboler og specielle tegn, hvoraf nogle ikke er direkte tilgængelige fra tastaturet. Displayet vil nu vise det senest anvendte symbol, fx A1 med en linie af symboler ovenover. Hvert bogstav refererer til en linie med symboler, der er nummereret fra 1 til 6, som vist i skemaet på side 2. Tast DEL for at slette, eller Indtast et bogstav fra A til Z indtil du finder den ønskede symbollinie. Du kan derefter indtaste et tal mellem 1 og 6 for at vælge det ønskede symbol. Alternativt kan du bruge eller til at gennemgå rækkerne fra A til Z, og derefter bruge eller til at flytte kursuren hen under det ønskede symbol. Tast for at indsætte symbolet i etiketten. KONTRAST PÅ UDSKRIFT kan justeres ved at taste + SYMBOLS efterfulgt af. Herefter vises kontrastsymbolerne Brug eller til at vælge lysere eller mørkere udskrift. Tast for at bekræfte indstillingen. Kontrastniveauet vil blive stillet tilbage på middel, når LabelPOINT slukkes og tændes igen. Bemærk: Med denne funktion kan du justere udskriftskvaliteten til ekstreme temperaturforhold. Rengøring Saksebladene bør jævnligt rengøres. Pres ned på sakseenheden E, og hold den nede for at få saksebladet frem. D➊. Rengør derefter begge sider af saksebladet med en vattot og sprit. Slip sakseenheden E. Tilse og rengør printhovedet D➋ jævnligt, KUN ved brug af vat og sprit. Dårlig print kvalitet med hvid farve Når du anvender hvid tekst på sort tape eller hvid tekst på klar tape, kan det være nødvendigt at anvende den mørkeste kontrast i setting for at opnå en god print kvalitet. Du finder anvisningen på ændring af kontrast under afsnittet Kontrast på udskrift Tapestop tag forsigtigt tapekassetten ud af maskinen fjern/løsgør tape, der har sat sig fast BRYD IKKE farvebåndet - drej på spolen C➌ for at stramme båndet op klip overskydende tape af isæt/udskift tapekassetten Sløv saksefunktion rengør jævnligt saksebladene Intet svar fra printerknappen!!!!!!!!!!!!!!! i displayet indikerer printerstop. Tryk på en hvilken som helst tast for at vende tilbage til det normale display. Åbn kassetterummet og udred tapestop. der blinker i displayet, indikerer at batterierne er flade. Tryk på en hvilken som helst tast for at vende tilbage til det normale display. Udskift batterierne. Hjælper ovenstående ikke? Ring DYMO-kundeservices hotline-telefonnummer for det pågældende land - se garantibeviset. Fejlfinding Displayet lyser ikke undersøg om maskinen er tændt udskift brugte batterier undersøg om AC-adapteren virker Ingen udskrift eller ringe udskriftskvalitet udskift brugte batterier undersøg om tapekassetten sidder korrekt rengør printhovedet udskift tapekassette 31

10 32

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1 www.brother.com Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/550... 1 DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Humanware Technical Writing www.humanware.ca Kom i gang session med Victor Reader Classic Velkommen til Victor Reader Classic, din nye digitale talende bogafspiller.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere