DYMO DYMO. Strømforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYMO DYMO. Strømforsyning"

Transkript

1

2

3

4

5 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige etiketfarver. Etiketterne har udstandset rille i bagtapen, således at bagtapen er let at fjerne. Teksten kan udskrives vandret eller lodret i mange forskellige skriftstørrelser og skrifttyper og kan venstrestilles, højrestilles eller centreres på etiketten. Garantibevis Udfyld venligst garantibeviset og returner det til den pågældende adresse inden syv dage - se garantibrochuren for yderligere oplysninger. Strømforsyning BATTERIER Pres ned på den rillede afmærkning og løft låget af batterirummet - se figur A➊, side 2 Isæt seks størrelse AA-alkaline eller genopladelige Nikkel-cadmium-batterier, og følg polangivelserne A➋. Luk derefter låget. Fjern batterierne, hvis LabelPOINT ikke skal bruges gennem længere tid. AC ADAPTER (medfølger ikke) Tilslut AC-adapteren til stik A➌. Når adapteren tilsluttes, bruger maskinen ikke strøm fra batterierne. Tag AC-adapterstikket ud af LabelPOINT, før strømforsyningen til adapteren slukkes, ellers vil den sidst indtastede etiket ikke blive lagret i maskinens hukommelse (se også ON/OFF). Udskiftning af kassette Tryk ind på den rillede afmærkning, og åben lågen B➊. Hold som vist, og løft derefter kassetten B➋ lige op og ud. Sørg for at tape og farvebånd B➌ er strammet helt op i kassetteåbningen, og at tapen passerer mellem tapestyret, før kassetten isættes som vist. Om nødvendigt drejes spolen B❹ i urets retning for at stramme tapen op. Undersøg om kassettehåndtaget B❺ er sat til den korrekte kassettetype - se side 2. Hakket i kassetten passer ned over håndtaget, når dette er korrekt indstillet. Isæt kassetten med tape og farvebånd positioneret som vist, mellem printerhovedet C➊ og trykrullen C➋. Pres hårdt C➌ indtil kassetten klikker på plads. Undersøg om tape og farvebånd sidder korrekt. Tryk ned på lågen B➊ til den klikker på plads. Lav din første etiket Du er jo uden tvivl spændt på at se, hvad din nye LabelPOINT 200 kan. Før vi går i gang med at gennemgå maskinens mange avancerede egenskaber, så prøv at følge disse enkle trin til at lave din første etiket: 1. Isæt batterierne, eller tilslut AC-adapteren, sæt adapterstikket i maskinen, og tænd for strømmen på kontakten - Power Supply. 2. Åbn låget til kassetterummet og undersøg, om tapekassetten sidder korrekt - se side 2 og Udskiftning af kassette. 3. Luk låget, og tryk derefter på kontakten for at tænde for maskinen. Displayet bør nu se således ud: kursor blinker 4. Indtast dit fulde navn ved hjælp af tastaturet. Hvert tegn du taster vil fremkomme i displayet, for eksempel: DYMO For STORE BOGSTAVER, tast én gang efterfulgt af det ønskede tegn. Tast CAPS for at få alle efterfølgende tegn med STORE BOGSTAVER. Tryk på mellemrumstangenten én gang for at få mellemrum mellem hvert navn. Hvis du taster forkert, tast DEL for at slette fejlen, og tast derefter det rigtige tegn. 5. Når du er færdig med at indskrive navnet, tast. Maskinen vil nu udskrive en etiket, der vil fremkomme i rillen foroven på maskinen. Vent indtil mekanismen er standset, tryk derefter ned på saksefunktionen E, afskær etiketten og fjern den derefter fra maskinen. Du skulle nu have et navneskilt trykt i høj kvalitet smid det ikke væk! Hvis det er din personlige maskine, hvorfor så ikke klæbe etiketten på undersiden af maskinen, så man kan se, hvem den tilhører? Du har lige nu opdaget det første af mange anvendelsesformål til dine DYMOetiketter. DYMO DK 27

6 Displayet Shift on Page indicators Line indicator Italic Outline Justify Underline Box Copies on ABCDEFGHIJKLMN CAPS on BIG font on Mirror on 1 2 Vertical text Displayet viser: Op til to rækker af 15 tegn, plus kursoren, på én gang. Funktionslamper - som vist ovenfor. Displayet vil blinke, hvis du benytter en forkert tast i en funktionssekvens. Funktionstaster ON/OFF Tænder og slukker for maskinen. Maskinen slukker automatisk efter to minutter, hvis der ikke indtastes noget. Den sidst indtastede etiket vil forblive i hukommelsen og vil blive vist i displayet næste gang maskinen tændes. Enhver lagret etiket og indstillinger vil forblive i hukommelsen. Bemærk: Hvis batterierne fjernes i mere end få sekunder, vil al tekst og alle indstillinger blive slettet. Når strømmen igen tilsluttes, vil displayet vise en blinkende kursor (ingen tekst) og indstillingerne vil være fuld højde, standardbredde på tekst og alle andre indstillinger vil være slået fra. STORE BOGSTAVER CAPS Tastes for at få alle efterfølgende tegn med STORT (CAPITALS), hvilket vil blive bekræftet af CAPS-lampen i displayet. Tast igen for at slette og vende tilbage til små bogstaver. SHIFTNØGLEN Tast og hold knappen nede for at få shift -position. Tast og hold knappen nede før indtastning af et bogstav for at få STORE BOGSTAVER (CAPS). Ved taster med dobbeltfunktion skal du taste og holde først for at få den funktion, der er angivet øverst på tasten. Ved at taste og holde knappen nede, før der tastes et bogstav, mens CAPS er aktiveret, får du små bogstaver. DELETE DEL Tast for at slette tegnet til venstre for kursoren, eller for at forlade visse funktioner. SLET TEKST CLEAR + DEL Tastes for at slette hele den aktuelle tekst og slette den angivne længdeindstilling, men bibeholde tekststørrelse og andre indstillinger. Bruges også til at forlade visse funktioner. KURSOR Tast eller for at flytte kursoren hen over teksten, et tegn ad gangen. Tast og hold knappen nede for at skimme over teksten. Tast + eller for at flytte kursoren til begyndelsen eller slutningen af tekstlinien. Når tasten bruges sammen med visse funktionstaster, brug eller for at angive det ønskede valg. Skal man indsætte tegn i teksten, bruges eller til at flytte kursoren hen under tegnet til højre for det ønskede sted, indskriv derefter de ønskede tegn. Tryk på eller for at flytte kursoren til begyndelsen af den forrige eller den næste linie på en etiket med flere linier. Tast + eller for at flytte kursoren til begyndelsen eller slutningen af etiketten. UDSKRIVNING Tast for at udskrive etiketten. Brug saksefunktionen E til at afskære etiketten - se side 2. Hvis displayet viser, er den tape, der er sat i maskinen for smal til, at den pågældende etiket kan udskrives; skift kassette til en bredere tape. VIS UDSKRIFT Giver dig mulighed for at se etiketten, før du udskriver den. PREVIEW Tast + CAPS, og hele teksten vil køre hen over displayet. På etiketter med 2 eller flere linier vil teksten blive fremvist som en enkelt linie. MELLEMRUMSTANGENT Tast for at indsætte et mellemrum i teksten. SYMBOLER + Tastes for at vælge et symbol se SYMBOLER OG SPECIELLE TEGN og symboltabellen på side 2. TEKSTSTØRRELSE SIZE Displayet viser det aktuelle valg af tekststørrelse: Højde Smal Normal Bred lav normal Normal højde kan udskrives på alle etiketter undtagen 6mm. Lav højde kan udskrives på alle etiketter. Tast SIZE for at vælge menu til valg af tekststørrelse: B Brug til at vælge symbolet for den ønskede størrelse, tast derefter for at bekræfte valget. Med B (STOR FONT)-mode kan man fremstille meget synlige etiketter ved at udnytte hele udskrivningshøjden. Med B (STOR FONT)-mode printes al tekst som store bogstaver - uden accent. 28

7 l o dr t For at lave en etiket i B mode skal du bruge eller til at flytte kursoren hen under B og taste (BFONT lyser i displayet). I B mode kan du vælge mellem smal, normal eller bred, men alle andre valgmuligheder er ikke tilgængelige. JUSTERING JUST Etiketter udskrives normalt med venstrestillet tekst. På etiketter med flere linier, tastes JUST for at vælge venstrestillet, højrestillet eller centreret tekst, som vist i displayet. Se også ETIKETLÆNGDE. LODRET TEKST VERT Roterer teksten 90, således at etiketten udskrives, hvilket bekræftes af VERT-lampen i displayet. Tast igen for at slette og vende tilbage til vandret tekst. Bemærk: Lodret tekst kan ikke vælges på etiketter med flere linier. ETIKETTER MED FLERE LINIER Tast for at påbegynde den næste tekstlinie på en etiket med flere linier, fx Dette er en etiket med to linier og displayet vil vise som: Dette er en etiket med to linier Etiketter kan udskrives som følger: 6mm 9mm 9mm 12mm e 1 linie smal tekst Op til 2 linier smal tekst 1 linie normal tekst Op til 2 linier smal tekst 12mm 1 linie normal tekst og displayet vil vise to linier: 2 3 LINE-lampen i displayet til bekræfte antallet af linier i etiketten. INDRAMMET/UNDERSTREGET UDSKRIFT BOX/UL Har man ikke valgt Box/Underline, kan man ved at taste BOX/UL en gang få vist nedenstående menu i displayet: Understreget - = DYMO Firkantet ramme - = Ramme med spidser - = Bløde hjørner - = Siksakramme - = Skyggeramme - = Brug eller til at flytte kursoren hen under det ønskede valg. Tast enten for at vælge det ønskede (bekræftes af eller lampen i displayet), eller tast DEL for at forlade menuen. Når eller lampen vises i displayet, tastes BOX/UL for at fravælge Box/Underline-funktionen. ETIKETLÆNGDE LTH Etiketlængden beregnes normalt automatisk ud fra længden på teksten på etiketten. Etiketlængde-funktionen viser den sidst fastsatte etiketlængde, fx 45mm 1 10 Tast DEL for at forlade etiketlængde-funktionen uden at ændre på længden, eller: Brug eller for at forøge (max 5.000mm) eller afkorte etiketlængden i 1mm-trin, eller eller for at forøge eller afkorte længden i 10mm-trin. Den minimale etiketlængde der kan fastsættes er 45mm. Tast for at fastsætte etiketlængden på alle efterfølgende etiketter, hvilket bekræftes af LTH SETlampen i displayet. Tast LTH for at slette den fastsatte længde og genoptage den automatiske længdeberegning. Hvis den fastsatte længde er for kort til teksten, vil PREVIEW displayet, når du taster eller + CAPS, vise hvor meget længere etiketten er end den angivne længde, fx og etiketten kan ikke udskrives. Enten slettes den fastsatte længde (se ovenfor), eller der tastes LTH to gange og bruges til at forøge længden; etiketten er nu lang nok og kan udskrives. COPIES KOPIER + STYLE Din LabelPOINT kan lave kopier inden for intervallet For at benytte denne facilitet skal du taste og COPIES derefter STYLE for at få vist det senest anvendte antal kopier angivet i displayet, fx # = 03. Brug eller til at forøge eller reducere det ønskede antal kopier, og tast derefter for at bekræfte valget (COPIES-lampen lyser i displayet). For at udskrive det ønskede antal etiketter, tast. For at slette en eksisterende kopiindstlling tastes + COPIES STYLE. Bemærk: En lodret række med prikker vil blive udskrevet mellem hver etiket til at klippe efter. 29

8 FORTLØBENDE NUMMERERING Etiketter kan udskrives med automatisk fortløbende nummerering med 1 tals interval. Indtast det første tal som det yderste højre tegn på etiketten. Tast og derefter og displayet vil automatisk rykke ét tal op til det næste tal. Tast og derefter for at fortsætte sekvensen. Det er også muligt at få fortløbende nummerering, når du udskriver kopier. Indtast det første tal, fx ETIKET 1A. COPIES Derefter tastes og derefter STYLE efterfulgt af, indtil det ønskede antal kopier vises i displayet, fx 10, eller brug eller til at flytte kursoren hen under tallene og indtast det ønskede tal. Tast for at bekræfte. Nu tastes efterfulgt af. Denne kommando vil nu udskrive ti etiketter ETIKET 1A til ETIKET 10A. Når man arbejder med fastsat etiketlængde, vil LabelPOINT standse udskrivningen, når etiketten overskrider den fastsatte længde. SKRIFTTYPER STYLE Tastes for at få vist skrifttypemenuen: 1,2,3...n Z Brug eller til at vælge italic, outline eller spejlvendt skrift, tast derefter for at bekræfte valget. STYLElampen vil lyse i displayet. Tast STYLE igen for at slette og vende tilbage til normal tekst. SIDESKIFT + Du kan inddele din etiket i sider eller tekstblokke, der hver har sin egen tekststørrelse og skrifttyper. Antallet af linier der kan indskrives på hver side vil afhænge af tapebredden. Tast + for at indsætte sideskift. PREVIEW Tast + CAPS for at få vist udskrift; hvert sideskift vil blive angivet med symbolet. GEM SIDSTE ETIKET I HUKOMMELSEN Maskinen vil lagre den sidste etikettekst og indstillinger i hukommelsen, når maskinen slukkes. Når maskinen tændes igen, vil disse blive gendannet og vist i displayet. Hvis man fjerner batterierne i mere end få sekunder, kan disse indstillinger gå tabt. ALIGN PLACERING AF TEKST 1,2,3...n + LTH Når man fastsætter længden på et etiket, kan man hver ALIGN gang man taster + LTH rykke teksten til venstre, centrere den, eller rykke den til højre på etiketten, som vist i displayet. 1,2,3...n C OMREGNING TIL EURO C eller + C LabelPOINT kan programmeres til at omregne en udvalgt C valuta til C eller fra + C Euro. Når denne funktion vælges, gennemsøges etiketten fra højre mod venstre efter et gyldigt tal. Ved første forekomst af et komma (,) eller et punktum (.), der læses fra højre mod venstre, vil blive opfattet som et decimaltegn, fx Hvis maskinen er programmeret til at omregne Euro til Belgiske Franc (se Europrogrammering nedenfor), C kan man ved at taste + C omregne tallet på etiketten til Belgiske Franc og tilføje BF-værdien i slutningen af etiketten: Pris 10.00/ bliver til Pris 10.00/BF Hvis det oprindelige tal står i slutningen af etiketten, vil det blive erstattet af BF-værdien: Pris bliver til Pris BF Ved at taste C kan man omregne tallet på etiketten til Euro og tilføje euroværdien i slutningen af etiketten: Pris 10.00/ bliver til Pris 10.00/e 0.24 Hvis det oprindelige tal står i slutningen af etiketten, vil det blive erstattet af euroværdien: Pris bliver til Pris e 0.24 Bemærk at værdierne rundes af til nærmeste hundredel af en valutaenhed. EUROPROGRAMMERING Maskinen programmeres til at omregne til Euro på følgende måde: Tast + og derefter C. Displayet vil nu vise den seo23t valgte valuta og dennes omregningskurs over for Euro, fx BEF BF40,3399 Brug eller til at køre gennem de tilgængelige valutaer: Østrig: ös Belgien: BF Tyskland: DM Spanien: Pts Finland: mk Frankrig: Fr Irland: Italien L Luxemburg: LF e1 =_ Tast for at bekræfte valget. C Næste gang du taster C eller + C, vil omregningen være mellem Euro og den valgte valuta. Den linie der viser e1 =_ kan brugerprogrammeres. Du kan definere et valutasymbol og en kurs for den pågældende valuta mod Euro, fx $US. Bemærk at for valutaer, hvor omregningskursen er større end Euro, må du indtaste 0 før decimaltegnet i værdien. 30

9 Symboler og specielle tegn INTERNATIONALE KARAKTERER Skal man indsætte en accent i forbindelse med et tegn, tastes tegnet først direkte efterfulgt af accenten, fx tast E efterfulgt af / for at skrive é. Skal man tilføje en accent til et allerede indtastet tegn, bruges eller til at placere kursoren under tegnet til højre for det tegn, der skal ændres, indtast derefter den pågældende accent. SYMBOLS SYMBOLER + Tastes for at få vist symboler og specielle tegn, hvoraf nogle ikke er direkte tilgængelige fra tastaturet. Displayet vil nu vise det senest anvendte symbol, fx A1 med en linie af symboler ovenover. Hvert bogstav refererer til en linie med symboler, der er nummereret fra 1 til 6, som vist i skemaet på side 2. Tast DEL for at slette, eller Indtast et bogstav fra A til Z indtil du finder den ønskede symbollinie. Du kan derefter indtaste et tal mellem 1 og 6 for at vælge det ønskede symbol. Alternativt kan du bruge eller til at gennemgå rækkerne fra A til Z, og derefter bruge eller til at flytte kursuren hen under det ønskede symbol. Tast for at indsætte symbolet i etiketten. KONTRAST PÅ UDSKRIFT kan justeres ved at taste + SYMBOLS efterfulgt af. Herefter vises kontrastsymbolerne Brug eller til at vælge lysere eller mørkere udskrift. Tast for at bekræfte indstillingen. Kontrastniveauet vil blive stillet tilbage på middel, når LabelPOINT slukkes og tændes igen. Bemærk: Med denne funktion kan du justere udskriftskvaliteten til ekstreme temperaturforhold. Rengøring Saksebladene bør jævnligt rengøres. Pres ned på sakseenheden E, og hold den nede for at få saksebladet frem. D➊. Rengør derefter begge sider af saksebladet med en vattot og sprit. Slip sakseenheden E. Tilse og rengør printhovedet D➋ jævnligt, KUN ved brug af vat og sprit. Dårlig print kvalitet med hvid farve Når du anvender hvid tekst på sort tape eller hvid tekst på klar tape, kan det være nødvendigt at anvende den mørkeste kontrast i setting for at opnå en god print kvalitet. Du finder anvisningen på ændring af kontrast under afsnittet Kontrast på udskrift Tapestop tag forsigtigt tapekassetten ud af maskinen fjern/løsgør tape, der har sat sig fast BRYD IKKE farvebåndet - drej på spolen C➌ for at stramme båndet op klip overskydende tape af isæt/udskift tapekassetten Sløv saksefunktion rengør jævnligt saksebladene Intet svar fra printerknappen!!!!!!!!!!!!!!! i displayet indikerer printerstop. Tryk på en hvilken som helst tast for at vende tilbage til det normale display. Åbn kassetterummet og udred tapestop. der blinker i displayet, indikerer at batterierne er flade. Tryk på en hvilken som helst tast for at vende tilbage til det normale display. Udskift batterierne. Hjælper ovenstående ikke? Ring DYMO-kundeservices hotline-telefonnummer for det pågældende land - se garantibeviset. Fejlfinding Displayet lyser ikke undersøg om maskinen er tændt udskift brugte batterier undersøg om AC-adapteren virker Ingen udskrift eller ringe udskriftskvalitet udskift brugte batterier undersøg om tapekassetten sidder korrekt rengør printhovedet udskift tapekassette 31

10 32

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

1231X, 1232X & 1491X

1231X, 1232X & 1491X 1231X, 1232X & 1491X 1231X 1232X 1491X Type Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Tastatur 10-Tast

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere