Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om."

Transkript

1 Indkomne forslag af interesse for Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om. Nummereringen er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering, blot et registreringsid. Se endvidere regnearket for at få en anden sortering. 1

2 70 adfærd Markedsføring må ikke bevirke at folk tror de må være over det hele Områdemøde 2 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 63 aktivitetsmuligheder En årligt tilbagevendende Vanddag hvor der er fokus på formidling og udvikling af Nationalparkens 30 km2 store vandareal i forhold til såvel rekreative som erhvervsmæssige muligheder Nationalpark Mols Bjerges Venner Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: x : x 224 aktivitetsmuligheder Grejbanker kan etableres og drives af private eller forvaltes af nationalparken. Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: x : x 289 aktivitetsmuligheder Samarbejde med turistcentre i den øvrige del af landet for at tiltrække besøgende til Nationalparken samt en forbedret branding of området. 290 aktivitetsmuligheder I samspil med lokale erhvervsdrivende skal aktiviteter i nationalparken understøttes med faciliteter som overnatning, restauranter og service som eksempelvis cykellapning, kanoudlejning m.m. 291 aktivitetsmuligheder Der kan kunne etableres bed & breakfast, kroer o. lign. hvor det er muligt under hensyntil naturen. 299 aktivitetsmuligheder Etablering af en organisation for aktører inden for turismeerhvervet som i samarbejde med lokalbefolkningen skaber rammerne for erhvervets udvikling og herunder udarbejder en strategi og handleplan. Organisationen skal bl.a. fokusere på nye produkter, nye samarbejdsformer og uddannelser en mere innovativ indgang til det fremtidige turismeerhverv markedsføring af nationalparken Pilotprojektet: 15 bæredygtighed Formidlingstjeneste om bæredygtig levevis og naturforståelse med udgangspunkt fra frilandshaven og Ravnen i Friland Friland Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 302 bæredygtighed Bæredygtig udvikling for fødevareproduktion i nationalparken. Lokale produkter til lokale forbrugere Niels Kanstrup og Lars Andersen 2

3 303 bæredygtighed Byrådet ønsker et samarbejde om: Bæredygtig erhvervs og turismeudvikling Syddjurs Kommune 194 center Medborgerhus Femmøller Strand Eva og Arne Egeskjold Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: x : x 34 erhvervsudvikling Projekter for genanvendelse af ledige driftsbygninger i det åbne land BLIS Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 48 erhvervsudvikling Udvikling af retningslinjer for brug af nationalparkens brand og logo, pris for anvendelse heraf, samt klare regler for arrangementer i nationalparken Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 80 erhvervsudvikling Formidling af hvor man kan øge midler og hvor mange fra Nationalparkfonden, økonomiske rammer Områdemøde1 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 157 erhvervsudvikling Støtte og fremme naturvenlig landbrugsdrift i det omfang det er muligt Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 292 erhvervsudvikling Samarbejde med lokale erhvervsdrivende og udvikling af egnsprodukter. 293 erhvervsudvikling Etablering af et kombineret regionalt og landsdækkende erhvervsudviklingscenter European Innovation College Jan Schmidt Rasmussen 296 erhvervsudvikling Etablering af en ordning som kan give juridisk bistand til den lille mand ved indgåelse af frivillige aftaler Områdemøde erhvervsudvikling Etablere en ordning således at kvalitetsprodukter fra området kan kvalitetsmærkes med Nationalparkens logo Områdemøde erhvervsudvikling Tapperi for af kildevand fra Nationalparken Orbicon A/S 3

4 300 erhvervsudvikling Etablering af en organisation og et rådgivningsorgan til aktører inden for landbrugserhvervet, som arbejder med afdækning nye indtjeningsmuligheder i relation til nationalparken Pilotprojektet: 301 erhvervsudvikling Land og skovbrug skal over tid tilbydes helhedsplaner/natur og kulturplaner som grundlag for udvikling af erhvervet på ejendomsniveau Pilotprojektet: 305 erhvervsudvikling Byrådet ønsker et samarbejde om: Udvikling af kvalitetsbrand og certificeringsordning Syddjurs Kommune 23 kulturformidling Synliggørelse og formidling af oldtidsagre i Sønderskoven ved Rugaard Michael Vinter Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 75 kulturformidling Omdannelse af en landejendom til historisk ejendom, hvor man bruger de gamle dyrkningsmetoder Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 81 kulturformidling Etablering af et historisk landbrug Peter Odderskær Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 141 kulturformidling Lyngen tilbage. Forsøgsarealer med opdyrkning af græshedearealer/skovryddede arealer. Dyrkning efter principperne i den historiske landbrugskultur i Mols Bjerge. Poul Erik Bærentzen Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: : x 195 kulturformidling Reetablering af et husmandssted i Mols Bjerge Museet for Syddjurs Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 91 kulturvejleder Øget kulturformidling fx ved oprettelse af en kulturvejlederstilling Pilotprojektet: Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 5 nationalparkuddannelse Uddannelseskorps, der skal kunne aflaste lærerne i naturuddannelsesinstitutioner Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: : x 6 nationalparkuddannelse Skabe uddannelsesinstitution, som uddanner inden for natur, formidling o.l. (nationalparkuddannelse) Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: x : x 4

5 304 netværksdannelse Byrådet ønsker et samarbejde om: Netværksdannelse Syddjurs Kommune 294 trafik Deltage i tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for etablering af en færgeforbindelse mellem Mols og Århus bl.a. med det formål at øge tilgængeligheden og turismen Ole Paaske 150 vedligehold Oprettelse af en samgræsningsforening til naturpleje på små naturarealer DGI Karpenhøj Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 166 vedligehold Projekter som skaber mere kvæg til naturpleje Områdemøde 1 Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 174 vedligehold Adoption af et område til naturpleje m.v. Produktionsskolen mundtligt Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: x : x 288 vedligehold Sponsoreret støtte til nationalparken eksempelvis ved adoption af stier, ruter eller områder. 295 vedligehold Der skal arbejdes for, at der bliver en økonomisk balance i at have kvæg til afgræsning. Områdemøde 1 Uddybende beskrivelse af forslag: Forslag fra møder Disse forslag er fremsat mundtligt, derfor er der ikke yderligere dokumentation Forslag fra pilotprojektet Der henvises til pilotprojektet. Forslag nr 15 Projektforslag i forbindelse med planen for Nationalpark Mols Bjerge: Frilandshaven som udgangspunkt for FrilandsSkolen for Bæredygtighed. Projektidé Der tænkes udviklet en formidlingstjeneste, som tager udgangspunkt i praktiske eksempler på bæredygtig levevis og naturforståelse. Frilandshaven og huset Ravnen er oplagt centrum for de fysiske rammer, som helt naturligt også vil inddrage det øvrige Friland og naturen i lokalområdet. Der ønskes udviklet en række aktivitets tilbud, som peger mod en samfundsudvikling med en langt højere naturforståelse og mere bæredygtig naturudnyttelse, end vi har oplevet gennem de seneste generationer. Eksempler på emner, som kan være basis for aktivitet tilbud: 5

6 - Den bæredygtige, naturnære have med økologiske dyrkning af hjemmehørende planter og fokus på biodiversitet indenfor såvel flora som fauna (pindsvinehuler, sommerfugleplanter, biller, fuglehuse, bier mv) - Vilde nytteplanter til øget sundhed (herunder lægeplanter) og madlavning (bl.a. bålmad, udekøkken, jordovn, men også mere alm. køkkenbrug) - Genbrug i have og natursammenhæng. Kompost, regnvand, spildevand er nyttevand, økologisk forståelse. - Kreativitet og kunst. Brug af naturens materialer i bolig og havesammenhæng brugskunst såvel som kreativ kunst til stimulering af sanser. Baggrund Siden Frilands start har Frilandshaven og huset Ravnen været omdrejningspunkt for formidling af Frilandsprojektet. Frilandshaven er således etableret af DR som en formidlingshave, og den har været anvendt af landskabsarkitekt Kjeld Slot og DR medarbejdere Jørgen Skouboe og Anne Hjernø til formidling af forskellige aspekter af naturnær og bæredygtig levevis. Med udgangen af 2009 ophørte DRs samarbejdskontrakt med Friland og Friland er nu i færd med at undersøge, hvorledes vi selv kan videreføre traditionen for formidling og anvende det gode grundlag, som er skabt gennem Frilands første leveår. Ud fra den interesse vi oplever, der er for vores samlede projekt her på Friland, mener vi, at der blandt mange andre tiltag, også er grundlag for at etablere en undervisningsinstitution/skoletjeneste. Dette er ikke en ny ide, idet den har været ytret fra flere frilændere siden begyndelsen, men den har ventet på de nødvendige ressourcer. Det er ej heller en ny tanke at placere Friland synlig i Nationalparken med et formidlingsprojekt. Der er rigtig mange fælles interesser, som kan opdyrkes i samarbejde med andre formidlingsinstitutioner og steder (se Forslag til samarbejdspartnere nedenfor). I forvejen samarbejder Friland med bl.a. Århus og Ålborg Universiteter, Handelshøjskolen, Feldballe Folkeskole (nu Feldballe Friskole) og Kaløskolerne. Friland er et eksperimentarium i bæredygtig levevis både på kultur og natursiden. Vores byggerier er interessante, men det er også vores sociale fællesskaber, synergierne af vores ressourcer, vores selvstændige virksomheder, vores kontakt med lokalsamfundet og Frilandshaven, som drives af folk udefra. I vores landsby er både vild natur, som vi værner om, økologiske haver, stor biodiversitet, alternative spildevandsløsninger, masseovne, flexovne, solfangere og solceller, genbrug, gode legemuligheder for børnene, aktive naboer osv. Siden Frilands opstart har landsbyprojektet været formidlet i form af rundvisninger. Hvert år får grupper en guidet tur på Friland og vi oplever at dette tilbud langt fra dækker behovet og interessen. Friland ligger for foden af det geologiske naturområde som udgør Mols Bjerge formationen. Feldballe Bakker er således et typisk Mols Bjerge landskab : et tydeligt istidslandskab med dødishuller, mange småsøer, overdrev, plantage, lyngbakker, store arealer, som er dyrket økologisk osv. Det hele i gå afstand herfra. I år har vi i samarbejde med haveskribent Anemette Olesen, som har specialiseret sig i vilde planter og gamle glemte køkkenurter, anvendt Frilandshaven som udgangspunkt for naturture, dvs. gåture ud i landskabet, med fokus på naturforståelse og bæredygtig anvendelse af planterne i naturen. Vi oplever en interesse og et behov, men erkender også at udvikling af formidling i denne retning kræver et mere gennemarbejdet og struktureret projekt og hertil er der behov for midler udefra. Det kunne være interessant at formidle mange vinkler af vores bæredygtighedsprojekter igennem mere praktisk undervisning, foredrag, workshops m.m. i et fællesprojekt: FrilandsSkolen for Bæredygtighed. Flere beboere har interesse, uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund for at kunne deltage i et sådant projekt. Det vi mangler, er økonomisk hjælp til at løbe projektet i gang, dvs. at kunne lønne en person, som kan anvende de mange timer, der skal lægges i strukturerings/etableringsfasen og derudover nogle midler til opstart af Frilandshaven i form af honorar til oplægsholdere ved arrangementer og begrænset indkøb af materialer. Målgrupper Forskellige aktivitets tilbud tænkes målrettet: Folke og Friskoler Børnehaver Videregående uddannelsesinstitutioner 6

7 Virksomheder Høj og Efterskoler Foreninger Forslag til samarbejdspartnere Følgende har allerede været involveret i Frilandshaven og formidling herfra og har tilkendegivet interesse for dette projekt: Anemette Olesen, haveskribent Syddjurs Kommune v. Natur og Miljøformidler Anita Søholm Frilandshavens Venner (en gruppe mennesker fra Djursland, som nu står for vedligeholdelse af Frilandshaven) Foredragsholder og opfinder Steen Møller Lærkeland v. Lars Keller og Jo Morandin Lærer og antropologistuderende Tove Bang Hortonom, ph.d. Jens Peter Mølgaard Friland Feldballe Friskole Desuden forstiller vi os følgende mulige samarbejdspartnere: Kaløskolerne Helgenæs Naturefterskole Formidlingsaktører indenfor Nationalparken Kontaktpersoner Tove Bang, Friland 11, 8410 Rønde. Tlf , Helle Hestbjerg (formand for den selvejende institution Friland ), Friland 7, 8410 Rønde. Tlf , start.dk Forslag nr 23 Kortlægning af samtlige oldtidsagre i det gamle Århus Amt i løbet af efteråret. Efterfølgende er det meningen at udvælge enkelte lokaliteter til nærmere tværvidenskabelige undersøgelser. (Uddrag af bilag 20 Oldtidsagre) Forslag nr 34 Genanvendelse af landbrugsbygninger Idekatalog. Indretning af småerhverv, overnatningssteder for cyklende og vandrende m.v. (uddrag af skrivelse fra BLIS bilagshæfte 2) Forslag nr 48 Udvikling af retningslinjer for brug af nationalparkens brand og logo, pris for anvendelse heraf, samt klare regler for arrangementer i nationalparken (uddrag af skrivelse fra b ilag 4) Forslag nr 63 Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 30 kvadratkilometer vand fra Kalø Vig via Ebeltoft Vig og op til havet ud for øen Hjelm, havne i Ebeltoft og Knebejsbro, marinaer i Nappedam, på sydspidsen af Mols og i øer Maritime Feriecenter ved Ebeltoft. Desuden talrige badestrande samt områder for surfere af forskellig art. I farvandet i og omkring nationalparken sejles, roes, dykkes og bades der. Der fiskes både kommercielt i ringe omfang og amatørmæssigt i større omfang og der er rige muligheder for udvikling af fiskeri i området. For eksempel er der konstateret makrel igen i Kalø Vig. Der knytter sig kulturhistoriske momenter til såvel fiskeri erhvervets ud og afvikling samt til anden brug af områdets vand og dette vil være interessant at få belyst for at kunne vurdere mulighederne for en fornyet og forøget indsats til fremme af såvel fiskeri som turisme. 7

8 Nationalpark Mols Bjerges Venner indbyder derfor i samarbejde med de nedenfor nævnte partnere til en såkaldt Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge.Arrangementet skal første gang finde sted lørdag den 3. juli 2010 og vil komme til at foregå ved flere relevante udgangspunkter såsom havne, marinaer, bade og vandsportsstrande alt efter aktiviteten. Herefter er det meningen at vanddagen skal være en tilbagevendende begivenhed den første weekend i juli. Hovedarrangør er Nationalpark Mols Bjerges Venner. Derudover har Danmarks Naturfredningsforenings to Djurslands afdelinger givet tilsagn om at deltage. Yderligere partnere indbydes: Destination Djursland, Sparekassen Kronjylland, Danmarks Sportsfiskerforening, lokale vandværker, Djurslands Landboforening, lokal dykkerforening, Aarhus Universitet, Miljøstyrelsen, DOF, sejl, ro og kajakforeninger, havnefoged! forvaltere, Karpenhøj, mfl, Aktiviteter Der tænkes at blive tilbudt en lang række aktiviteter som alle på den ene eller anden måde har relativ til vand, Disse kunne være: orientering om hvilke fiske arter der findes i området og herunder en orientering om fiskeri erhvervets muligheder, læren om strøm og bundforhold, sejlads, roning (også med kajak), surf aktiviteter, dykning (herunder også snorkling), orientering om fugle og dyreliv på og i vandet, orientering om vand områdets historiske + udviklingsmuligheder, debat med eksperter om klima og miljø forhold, bespisning med fiskeretter, børneland med orientering om akvariefisk mm.. Målgruppen Arrangementet er først og fremmest og på kort sigt tænkt som et tilbud til lokalbefolkningen i og omkring nationalparken for at give et billede af de værdier som findes i området. Dog er det håbet at det på sigt kan indgå i en sammenhæng med mere langsigtede tiltag som f.eks. udbygning at netværk eller med henblik på marketing indenfor turisme. Nationalpark Mols Bjerges Venner Forslag nr 81 Forskning, demonstration og formidling af historiske dyrkningssystemer i Mols området indvirkning på flora og fauna (uddrag af bilag 23 Historisk Landbrug) Forslag nr 141 Projekt Lyngen tilbage i dele af Nationalparken Forsøgsarealer: 1) Opdyrkning af græshedearealer/skovryddede arealer 2) Dyrkning i flg. den gamle landbrugskultur i Mols Bj. (bilag Lynges historie ) 8

9 Forslag nr 150 Bedre muligheder for små husdyrholdere og for afgræsning på små naturarealer: Der er i dag god naturpleje via husdyrafgræsning på de store statsejede arealer i kerneområdet. Men specielt på de små naturarealer kniber det meget med afgræsning, bla. fordi de øgede veterinære, administrative og økonomiske krav til husdyrhold vejer urimelig tungt på små husdyrejere. Små naturarealer ejes stadig oftere af lodsejere helt uden husdyr. Der er behov for at udvikle og afprøve løsninger, der kan lette og øge mulighederne for afgræsning på små naturarealer. Dette skal også ses som en måde at lette inddragelsen af områdets små natur lodsejere i naturbeskyttelsen, jf ovenstående om de urbane arealtypers natur. Vi foreslår demonstrations og udviklingsprojekt ift. praktisk og ikke burokratisk afgræsnings børs eller samgræsningsforeninger i NP, hvor små lodsejere uden afgræsning, kan få kontakt med et netværk af større og mindre husdyr holdere, på en måde som gør det lettere få afgræsset specielt mindre naturarealer (som de store besætningsejere næppe vil gide røre ved), der ellers ikke ville blive afgræsset, hvor man omvendt minimerer bøvl med tilskudsordninger, veterinær kontrol oma. (Overdrev, spgml. 1 2) (Uddrag af bilag 1 DGI Karpenhøj) Forslag nr 157 Nationalparken skal, i det omfang det er muligt, støtte og fremme naturvenlig landbrugsdrift. (Uddrag af bilag 4 ) Forslag nr 194 Hermed et kort oplæg omkring ideen til et medborgerhus ved Femmøller Strand. V forestiller os en placering på den gamle købmandsgrund, Egil Fischers Vej 2, ved Femmøller Strand. Huset skal bestå af tre dele se vedlagte idéskitse: Multisal til kurser, foredrag, fest, udstillinger, galleri mm. Café/Brasserie til brug både udadtil, men også til arrangementer i multisalen 9

10 Lokalhistorisk udstilling om Egil Fischer og feriebyen Femmøller Strand. (Uddrag af bilag 29 Medborgerhus) Forslag nr 195 Reetablering af husmandssted i bjergene (Uddrag af bilag 30 Museet for Syddjurs) Forslag nr 224 Grejbanker kan etableres og drives af private eller forvaltes af nationalparken. (Uddrag af bilag 4 ) Forslag nr 288 Sponsorer har mulighed for at støtte nationalparken eksempelvis ved adoption af stier, ruter eller områder. Forslag nr 293 I Nationalpark Mols Bjerge kunne oprettes et kombineret regionalt og landsdækkende erhvervs udviklingscenter, der i sit idégrundlag og praktiske arbejde skulle indeholde mulighed for udvikle sig til også at blive et europæisk erhvervsudviklingscenter (især EU) for nye, små og mindre virksomheder. Centret bør bla have specialer omkring virksomhedstyper, der i sit daglige virke er skånsomme overfor sine omgivelser, samt omkring virksomhedstyper, der egner sig til en placering udenfor deciderede metropoler (udkantsområder), og derved understøtter udvikling og vækst i disse områder. (Uddrag af bilag Jan Schmidt Rasmussen) Forslag nr 294 Færgeforbindelse mellem Mols og Århus Markedsundersøgelse turisme (Uddrag af bilag 36 Ole Paaske) Forslag nr 298 Nationalpark På Flaske et co sponsoreret projekt Baggrund Baggrunden for Nationalpark På Flaske idéen er ønsket om en bevidstgørelse af dansk natur og miljø gennem et konkret produkt. Produktet skal være en ekstension af og et medie for Nationalpark Mols Bjerge. Styrken ved Nationalpark På Flaske er, at det er et koncept indeholdende både et centralt formidlingsaspekt, et grønt /bæredygtigt aspekt, et branding aspekt og et kommercielt aspekt. Tillige besidder konceptet følgende interesseaspekter: Tidsånden, i tråd med en miljømæssig tankegang. Et behov hos den politisk bevidste forbruger. Notionalpark Mols Bjerge. Interesseorganisotioner: Danmarks Naturfredningsforening, Visit Nordjylland. DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening). Interessenter: Stat, region, kommune Sponsorer: Grundfos, rådgivningsvirksomhed, flaskeproducent, DANVA Koncept Der Ønskes en etablering af et fuldstændigt bæredygtigt vandindvindingsanlæg på velplaceret kildeplads i nationalparken med tilknytning til det kommende besøgscenter. Konceptet tager udgangspunkt i Grundfos LIFELINK, der er et vandindvindingssystem designet til anvendelse i udviklingslandene. Anlægget er baseret på solenergi og dets funktionalitet i Danmark er testet. Dette system vil være en unik platform til formidling af vandets kredsløb, hvor det bliver muligt at visualisere kredsløbet af nationalparkvand fra nedsivning i den omgivende natur til en direkte oppumpning af vandet fra undergrunden og efterfølgende aftapning på speciel Nationalparkflaske (emballagetypen skal indgå i det danske pantsystem). Potentielt vil en opstilling af LIFELINK systemet i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge også være et vindue for dansk knowhow inden for bæredygtig energi og pumpeteknologi. Kort fortalt får den besøgende i nationalparken, der køber/modtager en nationalparkvand tilknyttet en historie til det konkrete produkt. Samtidig er Nationalpark På Flaske en søjle for kommunikation af Nationalparken, hvor det tydeligt skal fremgå hvilke naturprojekter i Nationalpark Mols Bjerge der støttes ved køb af nationalparkvandet. Formål Et folkeligt formål i form af miljøbevidsthed. 10

11 Et naturgeografisk formål. En formidling af naturen og geologien, der kendetegner nationalpark Mols Bjerge. Et image formål for nationalparken. Øget kendskab og associationer til nationalpark Mols Bjerge. Turisme til parken. Et forretningsmæssigt formål. At opnå en forretning, der kan bidrage til udvikling af nationalparken Fundraising Konceptet bygger på en delvis finansiering med Grundfos som hovedsponsor. Grundfos skal bidrage med eksisterende energi og pumpeteknologi. Konceptets fokus på formidling af vandets kredsløb er af stor interesse for DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening). Konceptets niveauer Produkt Nationalpark På Flaske. Branding Muligheden for at gøre Nationalpark Mols Bjerge til et brand. Medie Produktet kan fungere som en søjle for kommunikation. Økonomi Øge de økonomiske muligheder for udvikling af nationalparken, når driften af indvindingsanlægget bliver rentabel. Turist dimension Flere besøgende til nationalparken Mols Bjerge. Formidlingsdimension Kendskab til vandets kredsløb og naturen. Co promotion /samarbejdspartnere Interesseorganisationer, såsom Danmarks Naturfredningsforening. Mål At etablere et møde med Nationalpark Mols Bjerges bestemmende parter. At igangsætte produktion afsalgsmateriale. At finde en potentiel kildeplads i Nationalpark Mols Bjerge. At opnå godkendelse af kildepladsen. At opnå indvindingstilladelse til indvinding afgrundvand. At finde en partner til at producere vand på flaske, en flaskeproducent. At etablere en kildeplads med indvinding og et lille produktionsanlæg, tapperi. Det er målet at etablere en lille produktion åbent for besøgende i nationalparken, så hele produktionsforløbet kan følges, og der bindes en historie til produktet. Budget Omkostninger ved udvikling og etablering af kildeplads med produktion. Dette omfatter: Investering for nationalparken: Idé og koncept fase. Research fase. Borearbejde. Etablere indvindingsboring. Etablering af produktionsanlæg, tapperi. Årligt driftsbudget. Forslag 302 Naturnære fødevarer Vores anden ide er beslægtet med den første. Den drejer sig om at sikre en bæredygtig udvikling for fødevareproduktion i nationalparken. Vi tænker her først og fremmest på kødproduktion og de muligheder der ligger i at sikre et godt og sundt produkt for lokale og besøgende. Vi ved, at der allerede er fokus på dette, men vil gerne yderligere foreslå, at man bringer naturforvaltningen ind i emnet med fuld styrke. Mange af nationalparkens naturtyper er eller burde være lysåbne, hvor afgræsning er et vigtigt redskab, som da også har været praktiseret i mange år. Men vi mener, at hele dette felt kan organiseres meget bedre, så kød (og andre produkter) fra nationalparken i højere grad kan omsættes og forædles i området. Meget af dette styres naturligvis af almindelige markedsmekanismer, men vi mener, at der kan gøres mere for at systematisere og markedsføre lokale produkter til lokale forbrugere. I den sammenhæng er vi blevet optaget af det franske projekt AMAP (se: Her er grundideen en alliance mellem lokale fødevareproducenter og forbrugere, der er med til både at styrke lokaløkonomien, forståelsen og respekten mellem land og by og gode fødevarer, der er produceret på en så bæredygtig som mulig måde, herunder frem for alt uden endeløse dyretransporter. Vi foreslår Nationalpark Mols Bjerge at se nærmere på mulighederne for at gå ind i og støtte en sådan udvikling i området. Vi har gode kontakter i Frankrig og vi kan helt konkret forestå nærmere kontakt og en ekskursion til AMAPenheder for en nærmere demonstration for interesserede i regi af nationalparken. (Uddrag af Bilag 38 Lars Thune Andersen og Niels Kanstrup) Forslag nr 303 En bæredygtig erhvervs og turismeudvikling både miljømæssigt og kommercielt (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) 11

12 Forslag nr 304 Netværksdannelse og samarbejde vidensdeling, værdikædeoptimering etc. (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) Forslag nr 305 Udvikling af kvalitetsbrands og certificeringsordninger for at værne om det unikke. (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) 12

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Indkomne forslag af interesse for formidling. Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om.

Indkomne forslag af interesse for formidling. Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om. Indkomne forslag af interesse for formidling Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om. Nummereringen er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering, blot et registreringsid. Se

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ TILRETTET 2015 NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. De danske nationalparkers logoer 3 2. Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Mols Bjerge 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Mols Bjerge 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Mols Bjerge 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Mols Bjerge som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, hvor kulturmiljøet er fremhævet og hvor

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Femmøller Strand Med borgerlius

Femmøller Strand Med borgerlius Femmøller Strande 27.n.aj 2010 Femmøller Strand Med borgerlius Hermed et kort oplæ omkring ideen til et medborgerhus ved Fernniøller Strand. V foresti ler os en placering på den gamle købrnandsgrund, Egil

Læs mere

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land 2017 Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land Udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land er i høj grad båret af samarbejde og inddragelse af de omgivende lokalsamfund. Som et led i

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018 Introduktion til Nationalpark Thy Nationalparkskolen 2018 Nationalpark et internationalt brand Stærkere brand end Michelin-guiden (344 mio. hits på google ift. 6,7 mio.) Yellowstone var den første i verden

Læs mere

Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014

Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014 Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014 Dagens program Formiddag 8.30-8.45 Baggrunden for et nyt samarbejde 8.45-9-15 Samarbejde

Læs mere

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling en målrettet

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014

Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014 Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013 - Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...3 Aktiviteter...3 Overnatning...4 Grejbank...4 Igangværende projekter...4

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

BILAG R: PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTTITEL: HAVHAVER I SYDDJURS KOMMUNE. 1 of 8. Rådgiver: Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J - FRI

BILAG R: PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTTITEL: HAVHAVER I SYDDJURS KOMMUNE. 1 of 8. Rådgiver: Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J - FRI 1 of 8 BILAG R: PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTTITEL: HAVHAVER I SYDDJURS KOMMUNE Rådgiver: Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken)

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Baggrund Der mangler fødevareproduktionslokaler i Vejen Kommune. Der har været mindst 4 konkrete henvendelse inden for de

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus NAPPEDAM BÅDELAUG Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus Side!1 NAPPEDAM BÅDELAUG NAPPEDAM BÅDELAUG BYGGER NYE KLUBFACILITETER FOR JOLLE- OG KAJAKAFDELING Baggrundsinformation en bådehavn for foden af

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

Bevillings og udvælgelsesprocedure m.v. for behandling af konkrete enkeltprojekter fra borgere og lodsejere. Kan omfatte alle formål.

Bevillings og udvælgelsesprocedure m.v. for behandling af konkrete enkeltprojekter fra borgere og lodsejere. Kan omfatte alle formål. Bilag 1 Tilladelser fra lodsejer Bevillings og udvælgelsesprocedure m.v. for behandling af konkrete enkeltprojekter fra borgere og lodsejere. Kan omfatte alle formål. Kan omfatte alle målsætninger. Projektet

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Klage over forslag til ny råstofplan 2015 16.03.2015

Klage over forslag til ny råstofplan 2015 16.03.2015 Klage over forslag til ny råstofplan 2015 16.03.2015 Til - Regionspolitikerne i Region Midt, og embedsværket - Kommunalpolitikerne i Syddjurs Kommune, - Kulturstyrelsen, - Ministeriet for by, bolig og

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere