Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om."

Transkript

1 Indkomne forslag af interesse for Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om. Nummereringen er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering, blot et registreringsid. Se endvidere regnearket for at få en anden sortering. 1

2 70 adfærd Markedsføring må ikke bevirke at folk tror de må være over det hele Områdemøde 2 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 63 aktivitetsmuligheder En årligt tilbagevendende Vanddag hvor der er fokus på formidling og udvikling af Nationalparkens 30 km2 store vandareal i forhold til såvel rekreative som erhvervsmæssige muligheder Nationalpark Mols Bjerges Venner Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: x : x 224 aktivitetsmuligheder Grejbanker kan etableres og drives af private eller forvaltes af nationalparken. Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: x : x 289 aktivitetsmuligheder Samarbejde med turistcentre i den øvrige del af landet for at tiltrække besøgende til Nationalparken samt en forbedret branding of området. 290 aktivitetsmuligheder I samspil med lokale erhvervsdrivende skal aktiviteter i nationalparken understøttes med faciliteter som overnatning, restauranter og service som eksempelvis cykellapning, kanoudlejning m.m. 291 aktivitetsmuligheder Der kan kunne etableres bed & breakfast, kroer o. lign. hvor det er muligt under hensyntil naturen. 299 aktivitetsmuligheder Etablering af en organisation for aktører inden for turismeerhvervet som i samarbejde med lokalbefolkningen skaber rammerne for erhvervets udvikling og herunder udarbejder en strategi og handleplan. Organisationen skal bl.a. fokusere på nye produkter, nye samarbejdsformer og uddannelser en mere innovativ indgang til det fremtidige turismeerhverv markedsføring af nationalparken Pilotprojektet: 15 bæredygtighed Formidlingstjeneste om bæredygtig levevis og naturforståelse med udgangspunkt fra frilandshaven og Ravnen i Friland Friland Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 302 bæredygtighed Bæredygtig udvikling for fødevareproduktion i nationalparken. Lokale produkter til lokale forbrugere Niels Kanstrup og Lars Andersen 2

3 303 bæredygtighed Byrådet ønsker et samarbejde om: Bæredygtig erhvervs og turismeudvikling Syddjurs Kommune 194 center Medborgerhus Femmøller Strand Eva og Arne Egeskjold Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: x : x 34 erhvervsudvikling Projekter for genanvendelse af ledige driftsbygninger i det åbne land BLIS Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 48 erhvervsudvikling Udvikling af retningslinjer for brug af nationalparkens brand og logo, pris for anvendelse heraf, samt klare regler for arrangementer i nationalparken Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 80 erhvervsudvikling Formidling af hvor man kan øge midler og hvor mange fra Nationalparkfonden, økonomiske rammer Områdemøde1 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 157 erhvervsudvikling Støtte og fremme naturvenlig landbrugsdrift i det omfang det er muligt Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 292 erhvervsudvikling Samarbejde med lokale erhvervsdrivende og udvikling af egnsprodukter. 293 erhvervsudvikling Etablering af et kombineret regionalt og landsdækkende erhvervsudviklingscenter European Innovation College Jan Schmidt Rasmussen 296 erhvervsudvikling Etablering af en ordning som kan give juridisk bistand til den lille mand ved indgåelse af frivillige aftaler Områdemøde erhvervsudvikling Etablere en ordning således at kvalitetsprodukter fra området kan kvalitetsmærkes med Nationalparkens logo Områdemøde erhvervsudvikling Tapperi for af kildevand fra Nationalparken Orbicon A/S 3

4 300 erhvervsudvikling Etablering af en organisation og et rådgivningsorgan til aktører inden for landbrugserhvervet, som arbejder med afdækning nye indtjeningsmuligheder i relation til nationalparken Pilotprojektet: 301 erhvervsudvikling Land og skovbrug skal over tid tilbydes helhedsplaner/natur og kulturplaner som grundlag for udvikling af erhvervet på ejendomsniveau Pilotprojektet: 305 erhvervsudvikling Byrådet ønsker et samarbejde om: Udvikling af kvalitetsbrand og certificeringsordning Syddjurs Kommune 23 kulturformidling Synliggørelse og formidling af oldtidsagre i Sønderskoven ved Rugaard Michael Vinter Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 75 kulturformidling Omdannelse af en landejendom til historisk ejendom, hvor man bruger de gamle dyrkningsmetoder Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 81 kulturformidling Etablering af et historisk landbrug Peter Odderskær Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 141 kulturformidling Lyngen tilbage. Forsøgsarealer med opdyrkning af græshedearealer/skovryddede arealer. Dyrkning efter principperne i den historiske landbrugskultur i Mols Bjerge. Poul Erik Bærentzen Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: : x 195 kulturformidling Reetablering af et husmandssted i Mols Bjerge Museet for Syddjurs Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 91 kulturvejleder Øget kulturformidling fx ved oprettelse af en kulturvejlederstilling Pilotprojektet: Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 5 nationalparkuddannelse Uddannelseskorps, der skal kunne aflaste lærerne i naturuddannelsesinstitutioner Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: : x 6 nationalparkuddannelse Skabe uddannelsesinstitution, som uddanner inden for natur, formidling o.l. (nationalparkuddannelse) Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: x : x 4

5 304 netværksdannelse Byrådet ønsker et samarbejde om: Netværksdannelse Syddjurs Kommune 294 trafik Deltage i tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for etablering af en færgeforbindelse mellem Mols og Århus bl.a. med det formål at øge tilgængeligheden og turismen Ole Paaske 150 vedligehold Oprettelse af en samgræsningsforening til naturpleje på små naturarealer DGI Karpenhøj Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 166 vedligehold Projekter som skaber mere kvæg til naturpleje Områdemøde 1 Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 174 vedligehold Adoption af et område til naturpleje m.v. Produktionsskolen mundtligt Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: x : x 288 vedligehold Sponsoreret støtte til nationalparken eksempelvis ved adoption af stier, ruter eller områder. 295 vedligehold Der skal arbejdes for, at der bliver en økonomisk balance i at have kvæg til afgræsning. Områdemøde 1 Uddybende beskrivelse af forslag: Forslag fra møder Disse forslag er fremsat mundtligt, derfor er der ikke yderligere dokumentation Forslag fra pilotprojektet Der henvises til pilotprojektet. Forslag nr 15 Projektforslag i forbindelse med planen for Nationalpark Mols Bjerge: Frilandshaven som udgangspunkt for FrilandsSkolen for Bæredygtighed. Projektidé Der tænkes udviklet en formidlingstjeneste, som tager udgangspunkt i praktiske eksempler på bæredygtig levevis og naturforståelse. Frilandshaven og huset Ravnen er oplagt centrum for de fysiske rammer, som helt naturligt også vil inddrage det øvrige Friland og naturen i lokalområdet. Der ønskes udviklet en række aktivitets tilbud, som peger mod en samfundsudvikling med en langt højere naturforståelse og mere bæredygtig naturudnyttelse, end vi har oplevet gennem de seneste generationer. Eksempler på emner, som kan være basis for aktivitet tilbud: 5

6 - Den bæredygtige, naturnære have med økologiske dyrkning af hjemmehørende planter og fokus på biodiversitet indenfor såvel flora som fauna (pindsvinehuler, sommerfugleplanter, biller, fuglehuse, bier mv) - Vilde nytteplanter til øget sundhed (herunder lægeplanter) og madlavning (bl.a. bålmad, udekøkken, jordovn, men også mere alm. køkkenbrug) - Genbrug i have og natursammenhæng. Kompost, regnvand, spildevand er nyttevand, økologisk forståelse. - Kreativitet og kunst. Brug af naturens materialer i bolig og havesammenhæng brugskunst såvel som kreativ kunst til stimulering af sanser. Baggrund Siden Frilands start har Frilandshaven og huset Ravnen været omdrejningspunkt for formidling af Frilandsprojektet. Frilandshaven er således etableret af DR som en formidlingshave, og den har været anvendt af landskabsarkitekt Kjeld Slot og DR medarbejdere Jørgen Skouboe og Anne Hjernø til formidling af forskellige aspekter af naturnær og bæredygtig levevis. Med udgangen af 2009 ophørte DRs samarbejdskontrakt med Friland og Friland er nu i færd med at undersøge, hvorledes vi selv kan videreføre traditionen for formidling og anvende det gode grundlag, som er skabt gennem Frilands første leveår. Ud fra den interesse vi oplever, der er for vores samlede projekt her på Friland, mener vi, at der blandt mange andre tiltag, også er grundlag for at etablere en undervisningsinstitution/skoletjeneste. Dette er ikke en ny ide, idet den har været ytret fra flere frilændere siden begyndelsen, men den har ventet på de nødvendige ressourcer. Det er ej heller en ny tanke at placere Friland synlig i Nationalparken med et formidlingsprojekt. Der er rigtig mange fælles interesser, som kan opdyrkes i samarbejde med andre formidlingsinstitutioner og steder (se Forslag til samarbejdspartnere nedenfor). I forvejen samarbejder Friland med bl.a. Århus og Ålborg Universiteter, Handelshøjskolen, Feldballe Folkeskole (nu Feldballe Friskole) og Kaløskolerne. Friland er et eksperimentarium i bæredygtig levevis både på kultur og natursiden. Vores byggerier er interessante, men det er også vores sociale fællesskaber, synergierne af vores ressourcer, vores selvstændige virksomheder, vores kontakt med lokalsamfundet og Frilandshaven, som drives af folk udefra. I vores landsby er både vild natur, som vi værner om, økologiske haver, stor biodiversitet, alternative spildevandsløsninger, masseovne, flexovne, solfangere og solceller, genbrug, gode legemuligheder for børnene, aktive naboer osv. Siden Frilands opstart har landsbyprojektet været formidlet i form af rundvisninger. Hvert år får grupper en guidet tur på Friland og vi oplever at dette tilbud langt fra dækker behovet og interessen. Friland ligger for foden af det geologiske naturområde som udgør Mols Bjerge formationen. Feldballe Bakker er således et typisk Mols Bjerge landskab : et tydeligt istidslandskab med dødishuller, mange småsøer, overdrev, plantage, lyngbakker, store arealer, som er dyrket økologisk osv. Det hele i gå afstand herfra. I år har vi i samarbejde med haveskribent Anemette Olesen, som har specialiseret sig i vilde planter og gamle glemte køkkenurter, anvendt Frilandshaven som udgangspunkt for naturture, dvs. gåture ud i landskabet, med fokus på naturforståelse og bæredygtig anvendelse af planterne i naturen. Vi oplever en interesse og et behov, men erkender også at udvikling af formidling i denne retning kræver et mere gennemarbejdet og struktureret projekt og hertil er der behov for midler udefra. Det kunne være interessant at formidle mange vinkler af vores bæredygtighedsprojekter igennem mere praktisk undervisning, foredrag, workshops m.m. i et fællesprojekt: FrilandsSkolen for Bæredygtighed. Flere beboere har interesse, uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund for at kunne deltage i et sådant projekt. Det vi mangler, er økonomisk hjælp til at løbe projektet i gang, dvs. at kunne lønne en person, som kan anvende de mange timer, der skal lægges i strukturerings/etableringsfasen og derudover nogle midler til opstart af Frilandshaven i form af honorar til oplægsholdere ved arrangementer og begrænset indkøb af materialer. Målgrupper Forskellige aktivitets tilbud tænkes målrettet: Folke og Friskoler Børnehaver Videregående uddannelsesinstitutioner 6

7 Virksomheder Høj og Efterskoler Foreninger Forslag til samarbejdspartnere Følgende har allerede været involveret i Frilandshaven og formidling herfra og har tilkendegivet interesse for dette projekt: Anemette Olesen, haveskribent Syddjurs Kommune v. Natur og Miljøformidler Anita Søholm Frilandshavens Venner (en gruppe mennesker fra Djursland, som nu står for vedligeholdelse af Frilandshaven) Foredragsholder og opfinder Steen Møller Lærkeland v. Lars Keller og Jo Morandin Lærer og antropologistuderende Tove Bang Hortonom, ph.d. Jens Peter Mølgaard Friland Feldballe Friskole Desuden forstiller vi os følgende mulige samarbejdspartnere: Kaløskolerne Helgenæs Naturefterskole Formidlingsaktører indenfor Nationalparken Kontaktpersoner Tove Bang, Friland 11, 8410 Rønde. Tlf , Helle Hestbjerg (formand for den selvejende institution Friland ), Friland 7, 8410 Rønde. Tlf , start.dk Forslag nr 23 Kortlægning af samtlige oldtidsagre i det gamle Århus Amt i løbet af efteråret. Efterfølgende er det meningen at udvælge enkelte lokaliteter til nærmere tværvidenskabelige undersøgelser. (Uddrag af bilag 20 Oldtidsagre) Forslag nr 34 Genanvendelse af landbrugsbygninger Idekatalog. Indretning af småerhverv, overnatningssteder for cyklende og vandrende m.v. (uddrag af skrivelse fra BLIS bilagshæfte 2) Forslag nr 48 Udvikling af retningslinjer for brug af nationalparkens brand og logo, pris for anvendelse heraf, samt klare regler for arrangementer i nationalparken (uddrag af skrivelse fra b ilag 4) Forslag nr 63 Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 30 kvadratkilometer vand fra Kalø Vig via Ebeltoft Vig og op til havet ud for øen Hjelm, havne i Ebeltoft og Knebejsbro, marinaer i Nappedam, på sydspidsen af Mols og i øer Maritime Feriecenter ved Ebeltoft. Desuden talrige badestrande samt områder for surfere af forskellig art. I farvandet i og omkring nationalparken sejles, roes, dykkes og bades der. Der fiskes både kommercielt i ringe omfang og amatørmæssigt i større omfang og der er rige muligheder for udvikling af fiskeri i området. For eksempel er der konstateret makrel igen i Kalø Vig. Der knytter sig kulturhistoriske momenter til såvel fiskeri erhvervets ud og afvikling samt til anden brug af områdets vand og dette vil være interessant at få belyst for at kunne vurdere mulighederne for en fornyet og forøget indsats til fremme af såvel fiskeri som turisme. 7

8 Nationalpark Mols Bjerges Venner indbyder derfor i samarbejde med de nedenfor nævnte partnere til en såkaldt Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge.Arrangementet skal første gang finde sted lørdag den 3. juli 2010 og vil komme til at foregå ved flere relevante udgangspunkter såsom havne, marinaer, bade og vandsportsstrande alt efter aktiviteten. Herefter er det meningen at vanddagen skal være en tilbagevendende begivenhed den første weekend i juli. Hovedarrangør er Nationalpark Mols Bjerges Venner. Derudover har Danmarks Naturfredningsforenings to Djurslands afdelinger givet tilsagn om at deltage. Yderligere partnere indbydes: Destination Djursland, Sparekassen Kronjylland, Danmarks Sportsfiskerforening, lokale vandværker, Djurslands Landboforening, lokal dykkerforening, Aarhus Universitet, Miljøstyrelsen, DOF, sejl, ro og kajakforeninger, havnefoged! forvaltere, Karpenhøj, mfl, Aktiviteter Der tænkes at blive tilbudt en lang række aktiviteter som alle på den ene eller anden måde har relativ til vand, Disse kunne være: orientering om hvilke fiske arter der findes i området og herunder en orientering om fiskeri erhvervets muligheder, læren om strøm og bundforhold, sejlads, roning (også med kajak), surf aktiviteter, dykning (herunder også snorkling), orientering om fugle og dyreliv på og i vandet, orientering om vand områdets historiske + udviklingsmuligheder, debat med eksperter om klima og miljø forhold, bespisning med fiskeretter, børneland med orientering om akvariefisk mm.. Målgruppen Arrangementet er først og fremmest og på kort sigt tænkt som et tilbud til lokalbefolkningen i og omkring nationalparken for at give et billede af de værdier som findes i området. Dog er det håbet at det på sigt kan indgå i en sammenhæng med mere langsigtede tiltag som f.eks. udbygning at netværk eller med henblik på marketing indenfor turisme. Nationalpark Mols Bjerges Venner Forslag nr 81 Forskning, demonstration og formidling af historiske dyrkningssystemer i Mols området indvirkning på flora og fauna (uddrag af bilag 23 Historisk Landbrug) Forslag nr 141 Projekt Lyngen tilbage i dele af Nationalparken Forsøgsarealer: 1) Opdyrkning af græshedearealer/skovryddede arealer 2) Dyrkning i flg. den gamle landbrugskultur i Mols Bj. (bilag Lynges historie ) 8

9 Forslag nr 150 Bedre muligheder for små husdyrholdere og for afgræsning på små naturarealer: Der er i dag god naturpleje via husdyrafgræsning på de store statsejede arealer i kerneområdet. Men specielt på de små naturarealer kniber det meget med afgræsning, bla. fordi de øgede veterinære, administrative og økonomiske krav til husdyrhold vejer urimelig tungt på små husdyrejere. Små naturarealer ejes stadig oftere af lodsejere helt uden husdyr. Der er behov for at udvikle og afprøve løsninger, der kan lette og øge mulighederne for afgræsning på små naturarealer. Dette skal også ses som en måde at lette inddragelsen af områdets små natur lodsejere i naturbeskyttelsen, jf ovenstående om de urbane arealtypers natur. Vi foreslår demonstrations og udviklingsprojekt ift. praktisk og ikke burokratisk afgræsnings børs eller samgræsningsforeninger i NP, hvor små lodsejere uden afgræsning, kan få kontakt med et netværk af større og mindre husdyr holdere, på en måde som gør det lettere få afgræsset specielt mindre naturarealer (som de store besætningsejere næppe vil gide røre ved), der ellers ikke ville blive afgræsset, hvor man omvendt minimerer bøvl med tilskudsordninger, veterinær kontrol oma. (Overdrev, spgml. 1 2) (Uddrag af bilag 1 DGI Karpenhøj) Forslag nr 157 Nationalparken skal, i det omfang det er muligt, støtte og fremme naturvenlig landbrugsdrift. (Uddrag af bilag 4 ) Forslag nr 194 Hermed et kort oplæg omkring ideen til et medborgerhus ved Femmøller Strand. V forestiller os en placering på den gamle købmandsgrund, Egil Fischers Vej 2, ved Femmøller Strand. Huset skal bestå af tre dele se vedlagte idéskitse: Multisal til kurser, foredrag, fest, udstillinger, galleri mm. Café/Brasserie til brug både udadtil, men også til arrangementer i multisalen 9

10 Lokalhistorisk udstilling om Egil Fischer og feriebyen Femmøller Strand. (Uddrag af bilag 29 Medborgerhus) Forslag nr 195 Reetablering af husmandssted i bjergene (Uddrag af bilag 30 Museet for Syddjurs) Forslag nr 224 Grejbanker kan etableres og drives af private eller forvaltes af nationalparken. (Uddrag af bilag 4 ) Forslag nr 288 Sponsorer har mulighed for at støtte nationalparken eksempelvis ved adoption af stier, ruter eller områder. Forslag nr 293 I Nationalpark Mols Bjerge kunne oprettes et kombineret regionalt og landsdækkende erhvervs udviklingscenter, der i sit idégrundlag og praktiske arbejde skulle indeholde mulighed for udvikle sig til også at blive et europæisk erhvervsudviklingscenter (især EU) for nye, små og mindre virksomheder. Centret bør bla have specialer omkring virksomhedstyper, der i sit daglige virke er skånsomme overfor sine omgivelser, samt omkring virksomhedstyper, der egner sig til en placering udenfor deciderede metropoler (udkantsområder), og derved understøtter udvikling og vækst i disse områder. (Uddrag af bilag Jan Schmidt Rasmussen) Forslag nr 294 Færgeforbindelse mellem Mols og Århus Markedsundersøgelse turisme (Uddrag af bilag 36 Ole Paaske) Forslag nr 298 Nationalpark På Flaske et co sponsoreret projekt Baggrund Baggrunden for Nationalpark På Flaske idéen er ønsket om en bevidstgørelse af dansk natur og miljø gennem et konkret produkt. Produktet skal være en ekstension af og et medie for Nationalpark Mols Bjerge. Styrken ved Nationalpark På Flaske er, at det er et koncept indeholdende både et centralt formidlingsaspekt, et grønt /bæredygtigt aspekt, et branding aspekt og et kommercielt aspekt. Tillige besidder konceptet følgende interesseaspekter: Tidsånden, i tråd med en miljømæssig tankegang. Et behov hos den politisk bevidste forbruger. Notionalpark Mols Bjerge. Interesseorganisotioner: Danmarks Naturfredningsforening, Visit Nordjylland. DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening). Interessenter: Stat, region, kommune Sponsorer: Grundfos, rådgivningsvirksomhed, flaskeproducent, DANVA Koncept Der Ønskes en etablering af et fuldstændigt bæredygtigt vandindvindingsanlæg på velplaceret kildeplads i nationalparken med tilknytning til det kommende besøgscenter. Konceptet tager udgangspunkt i Grundfos LIFELINK, der er et vandindvindingssystem designet til anvendelse i udviklingslandene. Anlægget er baseret på solenergi og dets funktionalitet i Danmark er testet. Dette system vil være en unik platform til formidling af vandets kredsløb, hvor det bliver muligt at visualisere kredsløbet af nationalparkvand fra nedsivning i den omgivende natur til en direkte oppumpning af vandet fra undergrunden og efterfølgende aftapning på speciel Nationalparkflaske (emballagetypen skal indgå i det danske pantsystem). Potentielt vil en opstilling af LIFELINK systemet i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge også være et vindue for dansk knowhow inden for bæredygtig energi og pumpeteknologi. Kort fortalt får den besøgende i nationalparken, der køber/modtager en nationalparkvand tilknyttet en historie til det konkrete produkt. Samtidig er Nationalpark På Flaske en søjle for kommunikation af Nationalparken, hvor det tydeligt skal fremgå hvilke naturprojekter i Nationalpark Mols Bjerge der støttes ved køb af nationalparkvandet. Formål Et folkeligt formål i form af miljøbevidsthed. 10

11 Et naturgeografisk formål. En formidling af naturen og geologien, der kendetegner nationalpark Mols Bjerge. Et image formål for nationalparken. Øget kendskab og associationer til nationalpark Mols Bjerge. Turisme til parken. Et forretningsmæssigt formål. At opnå en forretning, der kan bidrage til udvikling af nationalparken Fundraising Konceptet bygger på en delvis finansiering med Grundfos som hovedsponsor. Grundfos skal bidrage med eksisterende energi og pumpeteknologi. Konceptets fokus på formidling af vandets kredsløb er af stor interesse for DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening). Konceptets niveauer Produkt Nationalpark På Flaske. Branding Muligheden for at gøre Nationalpark Mols Bjerge til et brand. Medie Produktet kan fungere som en søjle for kommunikation. Økonomi Øge de økonomiske muligheder for udvikling af nationalparken, når driften af indvindingsanlægget bliver rentabel. Turist dimension Flere besøgende til nationalparken Mols Bjerge. Formidlingsdimension Kendskab til vandets kredsløb og naturen. Co promotion /samarbejdspartnere Interesseorganisationer, såsom Danmarks Naturfredningsforening. Mål At etablere et møde med Nationalpark Mols Bjerges bestemmende parter. At igangsætte produktion afsalgsmateriale. At finde en potentiel kildeplads i Nationalpark Mols Bjerge. At opnå godkendelse af kildepladsen. At opnå indvindingstilladelse til indvinding afgrundvand. At finde en partner til at producere vand på flaske, en flaskeproducent. At etablere en kildeplads med indvinding og et lille produktionsanlæg, tapperi. Det er målet at etablere en lille produktion åbent for besøgende i nationalparken, så hele produktionsforløbet kan følges, og der bindes en historie til produktet. Budget Omkostninger ved udvikling og etablering af kildeplads med produktion. Dette omfatter: Investering for nationalparken: Idé og koncept fase. Research fase. Borearbejde. Etablere indvindingsboring. Etablering af produktionsanlæg, tapperi. Årligt driftsbudget. Forslag 302 Naturnære fødevarer Vores anden ide er beslægtet med den første. Den drejer sig om at sikre en bæredygtig udvikling for fødevareproduktion i nationalparken. Vi tænker her først og fremmest på kødproduktion og de muligheder der ligger i at sikre et godt og sundt produkt for lokale og besøgende. Vi ved, at der allerede er fokus på dette, men vil gerne yderligere foreslå, at man bringer naturforvaltningen ind i emnet med fuld styrke. Mange af nationalparkens naturtyper er eller burde være lysåbne, hvor afgræsning er et vigtigt redskab, som da også har været praktiseret i mange år. Men vi mener, at hele dette felt kan organiseres meget bedre, så kød (og andre produkter) fra nationalparken i højere grad kan omsættes og forædles i området. Meget af dette styres naturligvis af almindelige markedsmekanismer, men vi mener, at der kan gøres mere for at systematisere og markedsføre lokale produkter til lokale forbrugere. I den sammenhæng er vi blevet optaget af det franske projekt AMAP (se: Her er grundideen en alliance mellem lokale fødevareproducenter og forbrugere, der er med til både at styrke lokaløkonomien, forståelsen og respekten mellem land og by og gode fødevarer, der er produceret på en så bæredygtig som mulig måde, herunder frem for alt uden endeløse dyretransporter. Vi foreslår Nationalpark Mols Bjerge at se nærmere på mulighederne for at gå ind i og støtte en sådan udvikling i området. Vi har gode kontakter i Frankrig og vi kan helt konkret forestå nærmere kontakt og en ekskursion til AMAPenheder for en nærmere demonstration for interesserede i regi af nationalparken. (Uddrag af Bilag 38 Lars Thune Andersen og Niels Kanstrup) Forslag nr 303 En bæredygtig erhvervs og turismeudvikling både miljømæssigt og kommercielt (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) 11

12 Forslag nr 304 Netværksdannelse og samarbejde vidensdeling, værdikædeoptimering etc. (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) Forslag nr 305 Udvikling af kvalitetsbrands og certificeringsordninger for at værne om det unikke. (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) 12

Forord. Indholdfortegnelse

Forord. Indholdfortegnelse Årsberetning 2013 Indholdfortegnelse Forord Forord... 3 Nationalpark Mols Bjerges vision og formål...4 Bestyrelse... 5 Råd... 5 Sekretariat... 7 Udvalg... 7 Udvalg for natur... 7 Udvalg for velkomstcenter...8

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Region Midtjylland og Limfjordsgruppen Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Maj 2006 Lokale og regionale udviklingsstrategier Side

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Fødevarepotentiale i de to nationalparker Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Skjern Å. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Fødevarepotentiale i de to nationalparker Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Skjern Å. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse Fødevarepotentiale i de to nationalparker Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Skjern Å Resultater af en spørgeskemaundersøgelse Marts 1 Med udpegningen af nationalparker får danskerne og besøgende

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020

Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020 Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020 Side 1 af 33 Indhold Kort resumé af strategien... 3 Navn og Adresse... 4 Kontaktperson (formand for den lokale

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Jordbrug og oplevelsesøkonomi

Jordbrug og oplevelsesøkonomi Jordbrug og oplevelsesøkonomi Kompetencekrav og uddannelsesbehov knyttet til oplevelsesøkonomi i jordbrug Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Dansk Landbrug. Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik

Dansk Landbrug. Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik Dansk Landbrug Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik Indhold 1. Landdistrikterne en verden af muligheder.................... side 3 2. Rammer for landdistriktspolitikken...........................

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere