Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om."

Transkript

1 Indkomne forslag af interesse for Forslagene er listet, så de følger de emner, som de handler om. Nummereringen er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering, blot et registreringsid. Se endvidere regnearket for at få en anden sortering. 1

2 70 adfærd Markedsføring må ikke bevirke at folk tror de må være over det hele Områdemøde 2 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 63 aktivitetsmuligheder En årligt tilbagevendende Vanddag hvor der er fokus på formidling og udvikling af Nationalparkens 30 km2 store vandareal i forhold til såvel rekreative som erhvervsmæssige muligheder Nationalpark Mols Bjerges Venner Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: x : x 224 aktivitetsmuligheder Grejbanker kan etableres og drives af private eller forvaltes af nationalparken. Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: x : x 289 aktivitetsmuligheder Samarbejde med turistcentre i den øvrige del af landet for at tiltrække besøgende til Nationalparken samt en forbedret branding of området. 290 aktivitetsmuligheder I samspil med lokale erhvervsdrivende skal aktiviteter i nationalparken understøttes med faciliteter som overnatning, restauranter og service som eksempelvis cykellapning, kanoudlejning m.m. 291 aktivitetsmuligheder Der kan kunne etableres bed & breakfast, kroer o. lign. hvor det er muligt under hensyntil naturen. 299 aktivitetsmuligheder Etablering af en organisation for aktører inden for turismeerhvervet som i samarbejde med lokalbefolkningen skaber rammerne for erhvervets udvikling og herunder udarbejder en strategi og handleplan. Organisationen skal bl.a. fokusere på nye produkter, nye samarbejdsformer og uddannelser en mere innovativ indgang til det fremtidige turismeerhverv markedsføring af nationalparken Pilotprojektet: 15 bæredygtighed Formidlingstjeneste om bæredygtig levevis og naturforståelse med udgangspunkt fra frilandshaven og Ravnen i Friland Friland Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 302 bæredygtighed Bæredygtig udvikling for fødevareproduktion i nationalparken. Lokale produkter til lokale forbrugere Niels Kanstrup og Lars Andersen 2

3 303 bæredygtighed Byrådet ønsker et samarbejde om: Bæredygtig erhvervs og turismeudvikling Syddjurs Kommune 194 center Medborgerhus Femmøller Strand Eva og Arne Egeskjold Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: x : x 34 erhvervsudvikling Projekter for genanvendelse af ledige driftsbygninger i det åbne land BLIS Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 48 erhvervsudvikling Udvikling af retningslinjer for brug af nationalparkens brand og logo, pris for anvendelse heraf, samt klare regler for arrangementer i nationalparken Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 80 erhvervsudvikling Formidling af hvor man kan øge midler og hvor mange fra Nationalparkfonden, økonomiske rammer Områdemøde1 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 157 erhvervsudvikling Støtte og fremme naturvenlig landbrugsdrift i det omfang det er muligt Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 292 erhvervsudvikling Samarbejde med lokale erhvervsdrivende og udvikling af egnsprodukter. 293 erhvervsudvikling Etablering af et kombineret regionalt og landsdækkende erhvervsudviklingscenter European Innovation College Jan Schmidt Rasmussen 296 erhvervsudvikling Etablering af en ordning som kan give juridisk bistand til den lille mand ved indgåelse af frivillige aftaler Områdemøde erhvervsudvikling Etablere en ordning således at kvalitetsprodukter fra området kan kvalitetsmærkes med Nationalparkens logo Områdemøde erhvervsudvikling Tapperi for af kildevand fra Nationalparken Orbicon A/S 3

4 300 erhvervsudvikling Etablering af en organisation og et rådgivningsorgan til aktører inden for landbrugserhvervet, som arbejder med afdækning nye indtjeningsmuligheder i relation til nationalparken Pilotprojektet: 301 erhvervsudvikling Land og skovbrug skal over tid tilbydes helhedsplaner/natur og kulturplaner som grundlag for udvikling af erhvervet på ejendomsniveau Pilotprojektet: 305 erhvervsudvikling Byrådet ønsker et samarbejde om: Udvikling af kvalitetsbrand og certificeringsordning Syddjurs Kommune 23 kulturformidling Synliggørelse og formidling af oldtidsagre i Sønderskoven ved Rugaard Michael Vinter Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 75 kulturformidling Omdannelse af en landejendom til historisk ejendom, hvor man bruger de gamle dyrkningsmetoder Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 81 kulturformidling Etablering af et historisk landbrug Peter Odderskær Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: Friluftsliv: : x 141 kulturformidling Lyngen tilbage. Forsøgsarealer med opdyrkning af græshedearealer/skovryddede arealer. Dyrkning efter principperne i den historiske landbrugskultur i Mols Bjerge. Poul Erik Bærentzen Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: : x 195 kulturformidling Reetablering af et husmandssted i Mols Bjerge Museet for Syddjurs Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 91 kulturvejleder Øget kulturformidling fx ved oprettelse af en kulturvejlederstilling Pilotprojektet: Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: Kultur: x Friluftsliv: : x 5 nationalparkuddannelse Uddannelseskorps, der skal kunne aflaste lærerne i naturuddannelsesinstitutioner Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: : x 6 nationalparkuddannelse Skabe uddannelsesinstitution, som uddanner inden for natur, formidling o.l. (nationalparkuddannelse) Områdemøde 3 Har interesse for: Formidling: x Forskning: Natur: x Kultur: x Friluftsliv: x : x 4

5 304 netværksdannelse Byrådet ønsker et samarbejde om: Netværksdannelse Syddjurs Kommune 294 trafik Deltage i tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for etablering af en færgeforbindelse mellem Mols og Århus bl.a. med det formål at øge tilgængeligheden og turismen Ole Paaske 150 vedligehold Oprettelse af en samgræsningsforening til naturpleje på små naturarealer DGI Karpenhøj Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 166 vedligehold Projekter som skaber mere kvæg til naturpleje Områdemøde 1 Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: : x 174 vedligehold Adoption af et område til naturpleje m.v. Produktionsskolen mundtligt Har interesse for: Formidling: Forskning: Natur: x Kultur: Friluftsliv: x : x 288 vedligehold Sponsoreret støtte til nationalparken eksempelvis ved adoption af stier, ruter eller områder. 295 vedligehold Der skal arbejdes for, at der bliver en økonomisk balance i at have kvæg til afgræsning. Områdemøde 1 Uddybende beskrivelse af forslag: Forslag fra møder Disse forslag er fremsat mundtligt, derfor er der ikke yderligere dokumentation Forslag fra pilotprojektet Der henvises til pilotprojektet. Forslag nr 15 Projektforslag i forbindelse med planen for Nationalpark Mols Bjerge: Frilandshaven som udgangspunkt for FrilandsSkolen for Bæredygtighed. Projektidé Der tænkes udviklet en formidlingstjeneste, som tager udgangspunkt i praktiske eksempler på bæredygtig levevis og naturforståelse. Frilandshaven og huset Ravnen er oplagt centrum for de fysiske rammer, som helt naturligt også vil inddrage det øvrige Friland og naturen i lokalområdet. Der ønskes udviklet en række aktivitets tilbud, som peger mod en samfundsudvikling med en langt højere naturforståelse og mere bæredygtig naturudnyttelse, end vi har oplevet gennem de seneste generationer. Eksempler på emner, som kan være basis for aktivitet tilbud: 5

6 - Den bæredygtige, naturnære have med økologiske dyrkning af hjemmehørende planter og fokus på biodiversitet indenfor såvel flora som fauna (pindsvinehuler, sommerfugleplanter, biller, fuglehuse, bier mv) - Vilde nytteplanter til øget sundhed (herunder lægeplanter) og madlavning (bl.a. bålmad, udekøkken, jordovn, men også mere alm. køkkenbrug) - Genbrug i have og natursammenhæng. Kompost, regnvand, spildevand er nyttevand, økologisk forståelse. - Kreativitet og kunst. Brug af naturens materialer i bolig og havesammenhæng brugskunst såvel som kreativ kunst til stimulering af sanser. Baggrund Siden Frilands start har Frilandshaven og huset Ravnen været omdrejningspunkt for formidling af Frilandsprojektet. Frilandshaven er således etableret af DR som en formidlingshave, og den har været anvendt af landskabsarkitekt Kjeld Slot og DR medarbejdere Jørgen Skouboe og Anne Hjernø til formidling af forskellige aspekter af naturnær og bæredygtig levevis. Med udgangen af 2009 ophørte DRs samarbejdskontrakt med Friland og Friland er nu i færd med at undersøge, hvorledes vi selv kan videreføre traditionen for formidling og anvende det gode grundlag, som er skabt gennem Frilands første leveår. Ud fra den interesse vi oplever, der er for vores samlede projekt her på Friland, mener vi, at der blandt mange andre tiltag, også er grundlag for at etablere en undervisningsinstitution/skoletjeneste. Dette er ikke en ny ide, idet den har været ytret fra flere frilændere siden begyndelsen, men den har ventet på de nødvendige ressourcer. Det er ej heller en ny tanke at placere Friland synlig i Nationalparken med et formidlingsprojekt. Der er rigtig mange fælles interesser, som kan opdyrkes i samarbejde med andre formidlingsinstitutioner og steder (se Forslag til samarbejdspartnere nedenfor). I forvejen samarbejder Friland med bl.a. Århus og Ålborg Universiteter, Handelshøjskolen, Feldballe Folkeskole (nu Feldballe Friskole) og Kaløskolerne. Friland er et eksperimentarium i bæredygtig levevis både på kultur og natursiden. Vores byggerier er interessante, men det er også vores sociale fællesskaber, synergierne af vores ressourcer, vores selvstændige virksomheder, vores kontakt med lokalsamfundet og Frilandshaven, som drives af folk udefra. I vores landsby er både vild natur, som vi værner om, økologiske haver, stor biodiversitet, alternative spildevandsløsninger, masseovne, flexovne, solfangere og solceller, genbrug, gode legemuligheder for børnene, aktive naboer osv. Siden Frilands opstart har landsbyprojektet været formidlet i form af rundvisninger. Hvert år får grupper en guidet tur på Friland og vi oplever at dette tilbud langt fra dækker behovet og interessen. Friland ligger for foden af det geologiske naturområde som udgør Mols Bjerge formationen. Feldballe Bakker er således et typisk Mols Bjerge landskab : et tydeligt istidslandskab med dødishuller, mange småsøer, overdrev, plantage, lyngbakker, store arealer, som er dyrket økologisk osv. Det hele i gå afstand herfra. I år har vi i samarbejde med haveskribent Anemette Olesen, som har specialiseret sig i vilde planter og gamle glemte køkkenurter, anvendt Frilandshaven som udgangspunkt for naturture, dvs. gåture ud i landskabet, med fokus på naturforståelse og bæredygtig anvendelse af planterne i naturen. Vi oplever en interesse og et behov, men erkender også at udvikling af formidling i denne retning kræver et mere gennemarbejdet og struktureret projekt og hertil er der behov for midler udefra. Det kunne være interessant at formidle mange vinkler af vores bæredygtighedsprojekter igennem mere praktisk undervisning, foredrag, workshops m.m. i et fællesprojekt: FrilandsSkolen for Bæredygtighed. Flere beboere har interesse, uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund for at kunne deltage i et sådant projekt. Det vi mangler, er økonomisk hjælp til at løbe projektet i gang, dvs. at kunne lønne en person, som kan anvende de mange timer, der skal lægges i strukturerings/etableringsfasen og derudover nogle midler til opstart af Frilandshaven i form af honorar til oplægsholdere ved arrangementer og begrænset indkøb af materialer. Målgrupper Forskellige aktivitets tilbud tænkes målrettet: Folke og Friskoler Børnehaver Videregående uddannelsesinstitutioner 6

7 Virksomheder Høj og Efterskoler Foreninger Forslag til samarbejdspartnere Følgende har allerede været involveret i Frilandshaven og formidling herfra og har tilkendegivet interesse for dette projekt: Anemette Olesen, haveskribent Syddjurs Kommune v. Natur og Miljøformidler Anita Søholm Frilandshavens Venner (en gruppe mennesker fra Djursland, som nu står for vedligeholdelse af Frilandshaven) Foredragsholder og opfinder Steen Møller Lærkeland v. Lars Keller og Jo Morandin Lærer og antropologistuderende Tove Bang Hortonom, ph.d. Jens Peter Mølgaard Friland Feldballe Friskole Desuden forstiller vi os følgende mulige samarbejdspartnere: Kaløskolerne Helgenæs Naturefterskole Formidlingsaktører indenfor Nationalparken Kontaktpersoner Tove Bang, Friland 11, 8410 Rønde. Tlf , Helle Hestbjerg (formand for den selvejende institution Friland ), Friland 7, 8410 Rønde. Tlf , start.dk Forslag nr 23 Kortlægning af samtlige oldtidsagre i det gamle Århus Amt i løbet af efteråret. Efterfølgende er det meningen at udvælge enkelte lokaliteter til nærmere tværvidenskabelige undersøgelser. (Uddrag af bilag 20 Oldtidsagre) Forslag nr 34 Genanvendelse af landbrugsbygninger Idekatalog. Indretning af småerhverv, overnatningssteder for cyklende og vandrende m.v. (uddrag af skrivelse fra BLIS bilagshæfte 2) Forslag nr 48 Udvikling af retningslinjer for brug af nationalparkens brand og logo, pris for anvendelse heraf, samt klare regler for arrangementer i nationalparken (uddrag af skrivelse fra b ilag 4) Forslag nr 63 Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 30 kvadratkilometer vand fra Kalø Vig via Ebeltoft Vig og op til havet ud for øen Hjelm, havne i Ebeltoft og Knebejsbro, marinaer i Nappedam, på sydspidsen af Mols og i øer Maritime Feriecenter ved Ebeltoft. Desuden talrige badestrande samt områder for surfere af forskellig art. I farvandet i og omkring nationalparken sejles, roes, dykkes og bades der. Der fiskes både kommercielt i ringe omfang og amatørmæssigt i større omfang og der er rige muligheder for udvikling af fiskeri i området. For eksempel er der konstateret makrel igen i Kalø Vig. Der knytter sig kulturhistoriske momenter til såvel fiskeri erhvervets ud og afvikling samt til anden brug af områdets vand og dette vil være interessant at få belyst for at kunne vurdere mulighederne for en fornyet og forøget indsats til fremme af såvel fiskeri som turisme. 7

8 Nationalpark Mols Bjerges Venner indbyder derfor i samarbejde med de nedenfor nævnte partnere til en såkaldt Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge.Arrangementet skal første gang finde sted lørdag den 3. juli 2010 og vil komme til at foregå ved flere relevante udgangspunkter såsom havne, marinaer, bade og vandsportsstrande alt efter aktiviteten. Herefter er det meningen at vanddagen skal være en tilbagevendende begivenhed den første weekend i juli. Hovedarrangør er Nationalpark Mols Bjerges Venner. Derudover har Danmarks Naturfredningsforenings to Djurslands afdelinger givet tilsagn om at deltage. Yderligere partnere indbydes: Destination Djursland, Sparekassen Kronjylland, Danmarks Sportsfiskerforening, lokale vandværker, Djurslands Landboforening, lokal dykkerforening, Aarhus Universitet, Miljøstyrelsen, DOF, sejl, ro og kajakforeninger, havnefoged! forvaltere, Karpenhøj, mfl, Aktiviteter Der tænkes at blive tilbudt en lang række aktiviteter som alle på den ene eller anden måde har relativ til vand, Disse kunne være: orientering om hvilke fiske arter der findes i området og herunder en orientering om fiskeri erhvervets muligheder, læren om strøm og bundforhold, sejlads, roning (også med kajak), surf aktiviteter, dykning (herunder også snorkling), orientering om fugle og dyreliv på og i vandet, orientering om vand områdets historiske + udviklingsmuligheder, debat med eksperter om klima og miljø forhold, bespisning med fiskeretter, børneland med orientering om akvariefisk mm.. Målgruppen Arrangementet er først og fremmest og på kort sigt tænkt som et tilbud til lokalbefolkningen i og omkring nationalparken for at give et billede af de værdier som findes i området. Dog er det håbet at det på sigt kan indgå i en sammenhæng med mere langsigtede tiltag som f.eks. udbygning at netværk eller med henblik på marketing indenfor turisme. Nationalpark Mols Bjerges Venner Forslag nr 81 Forskning, demonstration og formidling af historiske dyrkningssystemer i Mols området indvirkning på flora og fauna (uddrag af bilag 23 Historisk Landbrug) Forslag nr 141 Projekt Lyngen tilbage i dele af Nationalparken Forsøgsarealer: 1) Opdyrkning af græshedearealer/skovryddede arealer 2) Dyrkning i flg. den gamle landbrugskultur i Mols Bj. (bilag Lynges historie ) 8

9 Forslag nr 150 Bedre muligheder for små husdyrholdere og for afgræsning på små naturarealer: Der er i dag god naturpleje via husdyrafgræsning på de store statsejede arealer i kerneområdet. Men specielt på de små naturarealer kniber det meget med afgræsning, bla. fordi de øgede veterinære, administrative og økonomiske krav til husdyrhold vejer urimelig tungt på små husdyrejere. Små naturarealer ejes stadig oftere af lodsejere helt uden husdyr. Der er behov for at udvikle og afprøve løsninger, der kan lette og øge mulighederne for afgræsning på små naturarealer. Dette skal også ses som en måde at lette inddragelsen af områdets små natur lodsejere i naturbeskyttelsen, jf ovenstående om de urbane arealtypers natur. Vi foreslår demonstrations og udviklingsprojekt ift. praktisk og ikke burokratisk afgræsnings børs eller samgræsningsforeninger i NP, hvor små lodsejere uden afgræsning, kan få kontakt med et netværk af større og mindre husdyr holdere, på en måde som gør det lettere få afgræsset specielt mindre naturarealer (som de store besætningsejere næppe vil gide røre ved), der ellers ikke ville blive afgræsset, hvor man omvendt minimerer bøvl med tilskudsordninger, veterinær kontrol oma. (Overdrev, spgml. 1 2) (Uddrag af bilag 1 DGI Karpenhøj) Forslag nr 157 Nationalparken skal, i det omfang det er muligt, støtte og fremme naturvenlig landbrugsdrift. (Uddrag af bilag 4 ) Forslag nr 194 Hermed et kort oplæg omkring ideen til et medborgerhus ved Femmøller Strand. V forestiller os en placering på den gamle købmandsgrund, Egil Fischers Vej 2, ved Femmøller Strand. Huset skal bestå af tre dele se vedlagte idéskitse: Multisal til kurser, foredrag, fest, udstillinger, galleri mm. Café/Brasserie til brug både udadtil, men også til arrangementer i multisalen 9

10 Lokalhistorisk udstilling om Egil Fischer og feriebyen Femmøller Strand. (Uddrag af bilag 29 Medborgerhus) Forslag nr 195 Reetablering af husmandssted i bjergene (Uddrag af bilag 30 Museet for Syddjurs) Forslag nr 224 Grejbanker kan etableres og drives af private eller forvaltes af nationalparken. (Uddrag af bilag 4 ) Forslag nr 288 Sponsorer har mulighed for at støtte nationalparken eksempelvis ved adoption af stier, ruter eller områder. Forslag nr 293 I Nationalpark Mols Bjerge kunne oprettes et kombineret regionalt og landsdækkende erhvervs udviklingscenter, der i sit idégrundlag og praktiske arbejde skulle indeholde mulighed for udvikle sig til også at blive et europæisk erhvervsudviklingscenter (især EU) for nye, små og mindre virksomheder. Centret bør bla have specialer omkring virksomhedstyper, der i sit daglige virke er skånsomme overfor sine omgivelser, samt omkring virksomhedstyper, der egner sig til en placering udenfor deciderede metropoler (udkantsområder), og derved understøtter udvikling og vækst i disse områder. (Uddrag af bilag Jan Schmidt Rasmussen) Forslag nr 294 Færgeforbindelse mellem Mols og Århus Markedsundersøgelse turisme (Uddrag af bilag 36 Ole Paaske) Forslag nr 298 Nationalpark På Flaske et co sponsoreret projekt Baggrund Baggrunden for Nationalpark På Flaske idéen er ønsket om en bevidstgørelse af dansk natur og miljø gennem et konkret produkt. Produktet skal være en ekstension af og et medie for Nationalpark Mols Bjerge. Styrken ved Nationalpark På Flaske er, at det er et koncept indeholdende både et centralt formidlingsaspekt, et grønt /bæredygtigt aspekt, et branding aspekt og et kommercielt aspekt. Tillige besidder konceptet følgende interesseaspekter: Tidsånden, i tråd med en miljømæssig tankegang. Et behov hos den politisk bevidste forbruger. Notionalpark Mols Bjerge. Interesseorganisotioner: Danmarks Naturfredningsforening, Visit Nordjylland. DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening). Interessenter: Stat, region, kommune Sponsorer: Grundfos, rådgivningsvirksomhed, flaskeproducent, DANVA Koncept Der Ønskes en etablering af et fuldstændigt bæredygtigt vandindvindingsanlæg på velplaceret kildeplads i nationalparken med tilknytning til det kommende besøgscenter. Konceptet tager udgangspunkt i Grundfos LIFELINK, der er et vandindvindingssystem designet til anvendelse i udviklingslandene. Anlægget er baseret på solenergi og dets funktionalitet i Danmark er testet. Dette system vil være en unik platform til formidling af vandets kredsløb, hvor det bliver muligt at visualisere kredsløbet af nationalparkvand fra nedsivning i den omgivende natur til en direkte oppumpning af vandet fra undergrunden og efterfølgende aftapning på speciel Nationalparkflaske (emballagetypen skal indgå i det danske pantsystem). Potentielt vil en opstilling af LIFELINK systemet i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge også være et vindue for dansk knowhow inden for bæredygtig energi og pumpeteknologi. Kort fortalt får den besøgende i nationalparken, der køber/modtager en nationalparkvand tilknyttet en historie til det konkrete produkt. Samtidig er Nationalpark På Flaske en søjle for kommunikation af Nationalparken, hvor det tydeligt skal fremgå hvilke naturprojekter i Nationalpark Mols Bjerge der støttes ved køb af nationalparkvandet. Formål Et folkeligt formål i form af miljøbevidsthed. 10

11 Et naturgeografisk formål. En formidling af naturen og geologien, der kendetegner nationalpark Mols Bjerge. Et image formål for nationalparken. Øget kendskab og associationer til nationalpark Mols Bjerge. Turisme til parken. Et forretningsmæssigt formål. At opnå en forretning, der kan bidrage til udvikling af nationalparken Fundraising Konceptet bygger på en delvis finansiering med Grundfos som hovedsponsor. Grundfos skal bidrage med eksisterende energi og pumpeteknologi. Konceptets fokus på formidling af vandets kredsløb er af stor interesse for DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening). Konceptets niveauer Produkt Nationalpark På Flaske. Branding Muligheden for at gøre Nationalpark Mols Bjerge til et brand. Medie Produktet kan fungere som en søjle for kommunikation. Økonomi Øge de økonomiske muligheder for udvikling af nationalparken, når driften af indvindingsanlægget bliver rentabel. Turist dimension Flere besøgende til nationalparken Mols Bjerge. Formidlingsdimension Kendskab til vandets kredsløb og naturen. Co promotion /samarbejdspartnere Interesseorganisationer, såsom Danmarks Naturfredningsforening. Mål At etablere et møde med Nationalpark Mols Bjerges bestemmende parter. At igangsætte produktion afsalgsmateriale. At finde en potentiel kildeplads i Nationalpark Mols Bjerge. At opnå godkendelse af kildepladsen. At opnå indvindingstilladelse til indvinding afgrundvand. At finde en partner til at producere vand på flaske, en flaskeproducent. At etablere en kildeplads med indvinding og et lille produktionsanlæg, tapperi. Det er målet at etablere en lille produktion åbent for besøgende i nationalparken, så hele produktionsforløbet kan følges, og der bindes en historie til produktet. Budget Omkostninger ved udvikling og etablering af kildeplads med produktion. Dette omfatter: Investering for nationalparken: Idé og koncept fase. Research fase. Borearbejde. Etablere indvindingsboring. Etablering af produktionsanlæg, tapperi. Årligt driftsbudget. Forslag 302 Naturnære fødevarer Vores anden ide er beslægtet med den første. Den drejer sig om at sikre en bæredygtig udvikling for fødevareproduktion i nationalparken. Vi tænker her først og fremmest på kødproduktion og de muligheder der ligger i at sikre et godt og sundt produkt for lokale og besøgende. Vi ved, at der allerede er fokus på dette, men vil gerne yderligere foreslå, at man bringer naturforvaltningen ind i emnet med fuld styrke. Mange af nationalparkens naturtyper er eller burde være lysåbne, hvor afgræsning er et vigtigt redskab, som da også har været praktiseret i mange år. Men vi mener, at hele dette felt kan organiseres meget bedre, så kød (og andre produkter) fra nationalparken i højere grad kan omsættes og forædles i området. Meget af dette styres naturligvis af almindelige markedsmekanismer, men vi mener, at der kan gøres mere for at systematisere og markedsføre lokale produkter til lokale forbrugere. I den sammenhæng er vi blevet optaget af det franske projekt AMAP (se: Her er grundideen en alliance mellem lokale fødevareproducenter og forbrugere, der er med til både at styrke lokaløkonomien, forståelsen og respekten mellem land og by og gode fødevarer, der er produceret på en så bæredygtig som mulig måde, herunder frem for alt uden endeløse dyretransporter. Vi foreslår Nationalpark Mols Bjerge at se nærmere på mulighederne for at gå ind i og støtte en sådan udvikling i området. Vi har gode kontakter i Frankrig og vi kan helt konkret forestå nærmere kontakt og en ekskursion til AMAPenheder for en nærmere demonstration for interesserede i regi af nationalparken. (Uddrag af Bilag 38 Lars Thune Andersen og Niels Kanstrup) Forslag nr 303 En bæredygtig erhvervs og turismeudvikling både miljømæssigt og kommercielt (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) 11

12 Forslag nr 304 Netværksdannelse og samarbejde vidensdeling, værdikædeoptimering etc. (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) Forslag nr 305 Udvikling af kvalitetsbrands og certificeringsordninger for at værne om det unikke. (Uddrag af bilag 8 Syddjurs Kommune) 12

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014

Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014 Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013 - Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...3 Aktiviteter...3 Overnatning...4 Grejbank...4 Igangværende projekter...4

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne.

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 17. september 2010 Referat fra møde

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Den Europæiske Nationalparkdag

Den Europæiske Nationalparkdag Indbydelse til Den Europæiske Nationalparkdag Lørdag d. 24. maj 2014 Kom og deltag i et eller flere af de 14 gratis arrangementer rundt om i Nationalpark Mols Bjerge Den Europæiske Nationalparkdag 2014

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

AGWAPLAN Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark

AGWAPLAN Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark Af. Irene Wiborg og Hans Roust Thysen Dansk Landbrugsrådgivning Indledning Fra generel til målrettet regulering?

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance Projekttitel Kort beskrivelse af projektet Resumé Navn på partnerskabet Projektbeskrivelse Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt er en marin naturpark. Det er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

. natur og friluftsliv, hvor kulturmiljøet er fremhævet og hvor erhvervslivet trives både i

. natur og friluftsliv, hvor kulturmiljøet er fremhævet og hvor erhvervslivet trives både i Frilufts Rodet Friluftsrådets visioner for Nationalpark Mols Bjerge 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Mols Bjerge som et sted med harmoni mellem. natur og friluftsliv, hvor kulturmiljøet er

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Velkommen som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo kan du og din virksomhed blive en naturlig del af en fælles vision, som har fokus på en bæredygtig fremtid, bevarelse af

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013...2 Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...4 Aktiviteter...4 Overnatning på shelterplads og i lavo...5 Grejbank...5

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk HANDLEPLANER Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk Handleplaner Ø K O L O G I S K S A M S Ø O G J O R D B R U G S F O N D E N S A M S Ø K O L O G I S K INDLEDNING Som forholdsvis nystiftet forening

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere