FORORD INDHOLD. Forord 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD INDHOLD. Forord 3"

Transkript

1 infos kil Bytorv Opho et: ld / a k og m ultiha tivitet - forb l indels e me llem by, rksæ rutem a rutem a rkør Bypo rt fartdæ : foran mpende staltn ing fremti digt b ygge felt kasse for iv æ som t som skole tteri rkør uden dø fitnes rs sreds kabe r n forbin de etable lse på tvæ ring a rs d f de LANDSBYFORNYELSE I ØSTER JØLBY Områdefornyelsesprogram Morsø Kommune Januar 2012 Ny sv ømm ehal Nyt h a svøm lmfyr til op meha v l og e armnin ftersk ing af ol 1 ove rg indsn ang på in æ df ld dsve fodgæ vring til 1 fa j: s ngerf elt m por + ed be lyysnin ing Mark rkeds pla overrd dækk ads e, sid info f rm d matio emen onss deele om a ta and ter og rr - bus angemen er til at ffo orttæ te sto er ælllle op be l y vares i Jølb Jølby -r Belys unden ning på ud valg gtte e str træ ræk renov e ny bæ ring af hjø ørn nk / b elæg e: ning Oplys t gåen fælllessti tiil de og cykle nde Bely lysnin g på Jølb lby-rru nden gepla Sønd e d e idræ s - primæ rvej-anlæg rt ti g tsban e og l de mind et: byg-s ste, elv-b mx 4 ove rg rg indsn ange på in ævrriin aldsv ing titil indffa l 1 sp ld eje j : or info in oskililt som frre emtitid idi rutte ru emark rkør gt by ggefe feltlt Bypo rt Ikonb : ygge ri Rute Info ma af kri rkør og fo skilt: dtg rt tgrav ens h æller isto torie

2 2

3 FORORD INDHOLD Morsø Kommune har i januar 2011 ansøgt Socialministeriet om midler til at gennemføre områdefornyelse i Øster Jølby (og Øster Assels) Til udarbejdelse af dette områdefornyelsesprogram har Morsø Kommune samarbejdet med RUM arkitekter, der har været konsulenter gennem processen. Programmet indeholder en redegørelsesdel, der beskriver særlige forhold ved området, samt en beslutningsdel, hvor det fremgår, hvilke projekter, der skal gennemføres og hvilke succeskriterier de skal opfylde. Forord 3 Områdebeskrivelse 5 Organisering og proces 8 Idéer 10 Helhedsplan 16 Indsatser 22 Behov for bygningsfornyelse 28 Budget og tidsplan 30 Fondsoversigt 32 Investerings redegørelse 36 Kommunalbestyrelsen ønsker at takke for det store engagement i processen og de mange gode idéer, der kom frem i løbet af planværkstederne. Øster Jølby Lauge Larsen Borgmester i Morsø Kommune Nykøbing 3

4 OVERSIGTSKORT Luftfoto 2009, Øster Jølby og de nære omgivelser 4

5 OMRÅDEBESKRIVELSE Morsø Kommune omfatter øen Mors med Agerø og er beliggende i Limfjorden i det nordvestlige Jylland. Et område med store naturmæssige potentialer og kvaliteter samt et meget engageret lokalsamfund. Morsø Kommune er en del af Region Nordjylland. Landsbyfornyelsen omfatter landsbyen Øster Jølby og dens nære omgivelser. Øster Jølby er øens næststørste by med 659 indbyggere pr. 1. januar Øster Jølby og landskabet Landskabet er bakket og varieret med flere langstrakte dalstrøg. Spredt udover landskabet tegner markskellene sig tydeligt og giver landskabet karakter. Øster Jølby ligger smukt i det bakkede landskab med en vid udsigt mod øst og syd til det brat faldende landskab. I Øster Jølbys vestlige ende falder landskabet brat for atter at stige. Byens hovedgade ligger på terrænets top, og herfra følger resten af byen det umiddelbart jævnt faldende landskab mod syd. Byens udvikling skyldes i høj grad den folkelige bevægelse, der har sat sit tydelige præg på byen og formodentligt været årsag til dens udvikling, og selv i dag har frimenigheden stor betydning for byens liv. Oprindeligt gik hovedlandevejen gennem Øster Jølbys hovedgade, men den nye A26 fra Sallingsund til Vilsund slår et sving umiddelbart sydvest for byen og fører således i dag trafikken uden om byen. Historie De religiøse bevægelser har sat deres tydelige spor i byen bl.a. i form af de bygninger, som er blevet opført på initiativ herfra. Ansgarkirken, det gamle og det nye Ansgarhjem, efterskolen, friskolen, forsamlingshusene, sløjdskolen m.v. Des-uden er grundlæggelsen af Præstbro festplads et vigtigt element, der bruges flittigt og er rammen om mange aktiviteter i byen. Endvidere har frimenighedens aktiviteter generelt været medvirkende årsag til, at byen har udviklet sig og tiltrukket både service og handel, der har gjort byen til et attraktivt sted at bosætte sig. Det gamle Øster Jølby, den oprindelige landsby, var en håndfuld gårde omkring den lille kirke syd for det ny Jølby. Det ny Jølbys beliggenhed kan næsten ses som symbol for den store bevægelse i tiden efter 1864: Det er årene, hvor højskoler og friskoler skyder op, hvor en folkelig selvbevidsthed opstår og dermed også et nyt verdensbillede. Verden er ikke længere begrænset til sognet, beslutninger er ikke bare noget andre træffer, og man lever med i det, som sker i ligesindede kredse overalt i Norden. (Knud Sørensen: En dreng fra Dragstrup.) Vejene har været afgørende for den nye bys placering. Præstbrovej var hovedlandevejen - øens vigtigste - mellem Nykøbing og Vilsund (og dermed Thisted). Hertil kom korsvejen, idet vejene fra hhv. Bjergby-Galtrup og Frøslev her møder hovedvejen. Først i 1840 erne blev der bygget ved hovedlandevejen nord i sognet. Omkring 1845 blev en ejendom udstykket fra Balle, på sydsiden af gaden mod øst. Og i 1849 fra Nørregaard, en mindre gård, den senere præstegård. Ved Korsvejen byggedes det første hus i 1868 af en bager. Dette hus står endnu. Det blev Luftfoto ca

6 Præstbro Anlæg senere overtaget af vognmand Josef Søndergaard Bette Josef og herefter hans datter Karen. De husede i mange år sognebogsamlingen, begyndt 1910, og Karen havde i en periode pensionat. Mellem 1860 og 1880 sker der en rivende udvikling I Øster Jølby, byen vokser og flere meget betydende foreninger og bygninger bliver til i denne periode. Blandt andet Friskolen, Galtrup Højskole, Ansgarkirken, Det Ottekantede Forsamlingshus og Præstbro Anlæg. Med tilflytningen efter dannelsen af frimenigheden i 1883 og den store aktivitet i øvrigt, opstod også grundlag for en række erhvervsdrivende: Brugsforening, købmandshandel,, boghandler, gartnerier, barberer, fotograf, Heides vindmølle- og maskinfabrik, håndværkere, bryggeri. Og derudover en række servicefag og kommunikation - som bibliotek, postkontor og telefoncentral kom der både læge og dyrlæge til byen Af nyere institutioner i byen ses Frimenighedens alderdomshjem Ansgarhjemmet fra 1940, oprindelig bygget af Dagmar Heide som privatbolig. Nu er der her indrettet lejligheder, og et nyt plejehjem og ældreboliger er opført på den anden side af Præstbrovej. I 1947 blev Højskolen omdannet til en efterskole, også landets første af sin art. I 1956 opførte Galtrup-Jølby kommune centralskolen ved Poulsen Dalsvej. Her ligger også et sportsanlæg og hal. Mens byggeriet indtil 1970 hovedsagelig samledes langs Præstbrovej og Poulsen Dalsvej, er der efter dette tidspunkt udstykket parcelhusgrunde i et større område på sydsiden af vejen omkring Ansgarkirken. Byen præges fortsat af stor aktivitet og udvikling, og den har fortsat stor tiltrækningskraft for bosætning. Bymiljøet Øster Jølby er en langstrækt by, hvor man tydeligt fornemmer den gradvise udbygning af byen. De religiøse bevægelsers bygninger har stadig stor betydning i gadebilledet, men byens klare centrum er torvet omkring Brugsen. Det er der, hvor der er liv i byen og de fleste beboere kommer ofte forbi. Byen er vokset i flere perioder; den oprindelig by omkring krydset, den grundtvigske nybyggerby langs Præstbrovej til lærer og andre med tilknytning til bevægelsen og en parcelhus udstykning fra1970 erne, der spreder sig væk fra Præstbrovej mod syd. Bygningernes vedligeholdelsesstandard er overordnet set god, men blandt de helt oprindelige boliger ved krydset er der flere, der trænger til renovering eller nedrivning. Ansgarkirken er stadig et omdrejningspunkt i byen. Højskolen er omdannet til efterskole, sløjdskolen findes, men er privatbolig, frimenighedens gamle alderdomshjem findes som bygning, men funktionen er flyttet til nye omgivelser, Præstbro Anlæg danner stadig rammen om festlige arrangementer. Det ottekantede forsamlingshus blev reddet fra nedrivning og bruges i dag af mange også uden for Øster Jølby. Et offentligt forsamlingshus findes på Øster Jølby skole. Øster Jølby giver indtryk af stadig at være en aktiv by med en del service og handel. 6

7 Indbyggere og aktiviteter Der er omkring 660 indbyggere i Øster Jølby. Der er et rigt foreningsliv med et stort engagement blandt lokalbefolkningen. Borgerforeningen står for mange fælles arrangementer, bl.a. fællesspisninger, fester og højtidsarrangementer. Der er også en stor aktiv gruppe, der er involveret i udbygning af et sportscenter i byen, hvor størstedelen er finansieret af lokale sponsorer og fondsmidler. Det er med til at give et godt sammenhold blandt beboerne i byen. Erhverv og detailhandel I 2009 var der i Øster Jølby registreret 8 små erhvervsvirksomheder med 1-5 ansatte og 2 med 6-10 ansatte. (Tal fra Kommuneplan, 2009) Der er en række mindre detailhandelsbutikker, de fleste beliggende omkring Brugsen. I 2009 var der registreret 4 detailhandelsbutikker, men tallet er meget svingende. handelsby. Øster Jølby er præget af en del tung trafik og hurtigt kørende trafik. Det er særligt problematisk omkring skolerne i byen, hvor det opleves som utrygt jf. Morsø Kommunes trafiksikkerhedsplan. Naturkvaliteter På det nordlige Mors omkring Øster Jølby er terrænet noget bakket. Nogle mindre vandløb har skåret lange slugter ind imellem bakkelandet. Det bakkede landskab falder stejlt mod syd til Erslev Kær. De noget afvekslende jorder er skovløse. Der er flere bynære naturoplevelser, men flere af dem er svært tilgængelige eller også skal man over privat jord. Det gør, at det er et begrænset publikum, der besøge de bynære natruområder. Trafikale forhold Vejene har haft stor betydning for Øster Jølbys udvikling, og har både været årsag til vækst og afmatning. Præstbrovej var oprindeligt hovedlandevejen - øens vigtigste - mellem Nykøbing og Vilsund (og dermed Thisted). Derudover har det haft afgørende betydning for placeringen af Øster Jølby, at vejene fra hhv. Bjergby-Galtrup og Frøslev her møder hovedvejen. Ved etableringen af hovedvej A26 udenom Øster Jølby, har man skabt gode forhold for pendlere, der bor i Øster Jølby, men arbejder andre steder. Til gengæld har man mistet den gennemkørende trafik, der kunne holde gang i en driftig Torvet foran Brugsen 7

8 ORGANISERING OG PROCES Projektets organisation Områdefornyelse i landsbyer er afhængige af et solidt funderet engagement blandt beboerne, og projektet skal tilrettelægges, så beboerne får ejerskab og føler, at det nytter at bidrage. Processen skal være fastlagt på forhånd og skal være nem at involvere sig i, så ildsjælene ikke brænder ud undervejs. Det er vigtigt, at organiseringen sikre; - en forankring i lokalsamfundet, med et bredt spekter af forskellige interesser - et forpligtende samarbejde, med en imødekommende tilgang - en forankring i de øverste beslutningsniveauer i kommunen For at understøtte processen og være bindeled mellem beboerne og den kommunale organisation, blev der dannet en projektgruppe. Projektgruppens opgave var primært at sikre, at processen opfyldte de ovenstående kriterier og at forestå udarbejdelsen af programmet. Projektgruppen består af: Arne Kirk, Natur og Miljø chef Ann-Sophie Øberg, urban designer Team Byplan Marianne D. Galsgaard, arkitekt, Team Byplan Line Toft, landskabsarkitekt og Birgitte Ravn Knop, landskabsarkitekt, RUM arkitekter Samt ad hoc rådgivning fra andre teams i Morsø Kommune. Team Natur, Team Byg, Team Virksomhed og Team Vej Processen Processen vedrørende udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet var af projektgruppen fastlagt til at forløbe i 3 faser: 1. Fase Intro, bestående af møde med nøglepersoner og offentligt borgermøde 2. Fase Planværksteder, bestående af 3 planværksteder med forskellige temaer 3. Fase - Endeligt program, bestående af den politisk godkendelse, præsentation af det endelige program for alle borgere samt indsendelse af programmet til Socialministeriet. Projektgruppen havde inden projektets officielle opstart, inviteret en række nøglepersoner fra Øster Jølby med repræsentanter fra de lokale foreninger til et kick-start møde. På mødet fik de indsigt i projektets omfang og budget, samt lejlighed til at komme med input til, hvordan processen omkring borgerinddragelsen skulle foregå. Nøglepersonernes opgave var herefter at starte debatten omkring landsbyfornyelse op i byerne, så beboerne havde en chance for at udvikle gode idéer. Projektgruppen havde i samråd med nøglepersonerne fastlagt, at processen omkring landsbyfornyelsen skulle starte med et offentligt indbudt borgermøde, hvor beboerne skulle orienteres om projektet og den efterfølgende proces. På det offentlige borgermøde skulle der nedsættes arbejdsgrupper med beboere, der ville deltage i 3 følgende idéværksteder, hvor idéer skulle fostres Borgermøde i Forsamlingshuset 8

9 og projekter fastlægges. Idéværkstederne havde hver et tema og tilhørende aktivitet 1. Idéværksted - Idéudvikling og ønskeworkshop 2. Idéværksted - Gåtur og gennemgang af beboerønsker 3. Idéværksted - Præsentation af helheden, projekterne og budgettet Møder og idéværksteder fandt sted på skolen i Øster Jølby, med et flot fremmøde. Til det offentlige borgermøde deltog ca. 45 mennesker, og ca. 55 meldte sig efterfølgende til en af de arbejdsgrupper. Alle forslag og idéer er blevet drøftet i projektgruppen undervejs og samlet i en helhedsorienteret plan for Øster Jølby, der har dannet grundlag for dette program. Idéværksted på skolen 9

10 IDÉER Dialogen med beboerne er som nævnt foregået på 3 planværksteder i perioden september - november Dialogen har som udgangspunkt taget afsæt i 4 overordnede temaer; Byens rum, Byens bygninger, Byens infrastruktur og Byens grønne omgivelser. På de følgende sider er samlet alle de idéer, der er kommet frem i løbet af processen, både på idéværkstederne og på postkort og andre henvendelser. Derudover er der lavet en analyse til hvert tema. Idéer og analyse danner grundlag for et koncept for hvert tema. Idéerne er indtegnet på kortet med én markering, selvom der er mange, som har foreslået det samme. Der er således ikke på de følgende kort foretaget en prioritering af idéerne. Kortene giver et samlet overblik over alle de idéer, der ligger til grund for den senere prioritering og helhedsplanen for Øster Assels. Præstbrovej v. Brugsen 10

11 11

12 TEMA: BYENS RUM PRÆSTBRO: - KLATREVÆG - TARZANBANE - CYKELCROSS - LØBESTI OMRÅDE VED BRUGSEN: - MARKEDSPLADS: (EVT. OVERDÆKKET) - BETONKLODSER / TRAPPER: SIDDEPLADS TIL ARRANGEMENTER, BUSSTOP, SKATERE - TORV MED BÆNKE OG BLOMSTER BYCENTER / TORV UDVIDES MOD POULSEN DALSVEJ POULSEN DALSVEJ MOTIONSSTIER AF VARIERENDE LÆNGDE OG UDFORMNING: - DEN KORTE: OMKRING HAL, SKOLE, EFTERSKOLE, ASFAL- TERET, SKATE- / RULLESKØJTEBANE, GÅ, LØBE MED FYSISKE AKTIVITETER UNDERVEJS. - DE LANGE: OMKRING KÆRET OG PRÆSTBRO, SANSE- / NATURSTI, GÅ + LØBE AKTIVITETSOMRÅDE FORAN HALLEN: - BLØDE GUMMI / BAKKER - RULLESKØJTE- / SKATEBANE SOMMER OG ISSKØJTEBANE VINTER - PETANQUEBANEN INDTÆNKES - KLATREVÆG FORSKØNNELSE AF OMRÅDET / HUSE I KRYDSET Borgernes ønsker er sammenholdt med en overordnet analyse af byens rum som værende steder, hvor borgerne i Øster Jølby mødes i dag og potentielt kan mødes i fremtiden. De fleste af byrummene i Øster Jølby er koncentreret i byens nordvestlige hjørne med skolens areal som omdrejningspunkt. De eksisterende byrums forskelligartede karakterer, er en kvalitet, som bør bevares og understøttes. Sammenhængen i mellem byrummene bør forstærkes og underbygges. PRÆSTBROVEJ GRØNT OMRÅDE / TORV - EVT MED GADEKÆR - BÆNKE MELLEM BRUGSEN OG ANSGAR- HJEMMET - SKATERLIV: VED BRUGSEN, TOM GRUND PÅ PRÆSTBROVEJ, VED HALLEN, I TOMME BYGNINGER PÅ BAKKEN - ÅRSTIDSBESTEMT UDSMYKNING I BYEN UDVEJEN STI (FJERN BEPLANTNING) RENOVERING AF HJØRNE MED BÆNK Rød = rum for idræt og aktivitet Grøn = landskabelige rum Grå = parkeringsrum Orange = kirken og religionens rum Mørk grøn = overskudsrum SØNDERVEJ: - RULLESKØJTE- / SKATEBANE - BMX CYKELBANE - RENOVERING AF LEGEPLADS - PRIMÆRT TIL SMÅ BØRN Borgerønsker: Byens rum 12 Analyse: Byens rum Koncept / idé: Byens rum

13 TEMA: BYENS GRØNNE INFRASTRUKTUR PRÆSTBROANLÆG: - RENOVERING AF AMFITEATER TIL ARRANGEMENTER + VÆRESTED FOR DAGPLEJE + BØRNEHAVE - RENOVERING AF STISYSTEM TIL GÅENDE OG BMX - RENOVERING AF P-PLADS - (AKTIVERE FLADT OMRÅDE BAG PRÆSTBRO) INFO-SKILT SØ STI + BRO + UDKIGSTÅRN NATURSTIER MARKERING AF RUTEN LØBESTI GÅSTI INFO-SKILT - HANDIKAPVENLIGE STIER Vest for Øster Jølby løber et nordsydgående landskabeligt strøg som indeholder sø, kær og Præstbroanlægget, og syd-øst for byen findes en tidligere kridtgrav. I forhold til borgernes mulighed for at benytte og bevæge sig i det landskab som er i umiddelbar nærhed af hjemmet, må et fokus ligge på at etablere forbindelser mellem de landskabelige interessepunkter samt koblinger ind til byen. OPHOLDSPLADS MED BÆNKE STI LANGS A26 SKOV STI FORBI KRIDTGRAV Borgerønsker: Byens grønne omgivelser Analyse: Byens grønne omgivelser Koncept / idé: Byens grønne omgivelser 13

14 TEMA: BYENS INFRASTRUKTUR FORTOV TIL PRÆSTBRO FARTDÆMPENDE FORANSTALTNING STILLEGADE FLYT BUSSTOP POULSEN DALSVEJ FARTDÆMPENDE FORANSTALTNING FLYT FODGÆNGEROVERGANGE SIKKER STI TIL SKOLEN FLERE FODGÆNGEROVERGANGE PÅ PRÆSTBROVEJ BUSHOLDEPLADS UDVID HJØRNET PRÆSTBROVEJ BELYSNING PÅ STI TIL FRISKOLE Borgernes ønsker er sammenholdt med en overordnet analyse af byens infrastruktur. Øster Jølby nyder godt af sin placering ved hovedvejen A26, som den gennemgående nerve tværs over Mors, og den korte transporttid til Nykøbing. Øster Jølbys lange gennemgående gader er også tilkørselsveje til hovedvejen og de præges af en øget hastighed gennem byen. Et fokus bør ligge på ankomsten til byen og den centrale del af Præstbrovej, hvorom byens fællesfunktioner ligger. CYKELSTI I DEN ENE SIDE FODGÆNGEROVERGANG UDVEJEN NY STI FÆLLESSTI FOR CYKLENDE OG GÅENDE GADEBELYSNING FARTDÆMPENDE FORANSTALTNING Borgerønsker: Byens infrastruktur ANKOMST ANKOMST KRYDSNINGER PÅ HOVEDGADEN ANKOMST ANKOMST 14 Analyse: Byens infrastruktur Koncept / idé: infrastruktur

15 TEMA: BYENS BYGNINGER INDGANGSPORTAL RUGEKASSE FOR IVÆRKSÆTTERI POULSEN DALSVEJ HALMFYR (SVØMMEHAL + EFTERSKOLE) SVØMMEHAL / KURBAD Borgernes ønsker er sammenholdt med en overordnet analyse af byens bygninger - nærmere bestemt fælleshuse. Forstået som bygninger med adgang eller af betydning for mange. SENIOR-BOFÆLLESSKAB FR. JOCOBSENSVEJ AFKLARINGSCENTER NYT ÆLDRECENTER (FODBOLDBANE FRA SØNDERVEJ FLYTTES HERTIL) NYE BOLIGER / (SERVICEFUNKTIONER) PRÆSTBROVEJ Fælleshusene knytter sig i høj grad til byens rum og udpeget er forsamlingshuset, kirken, skolen, friskolen, efterskolen, lægehuset, Brugsen, multihallen og fri-sfoen. På samme måde som for byrummene er det for fælleshusene ligeledes forbindelsen imellem og deres indbyrdes forskelligartede karakter, der bør understøttes. UDVEJEN INDGANGSPORTAL INDGANGSPORTAL STRATEGISK PUNKT MOD A26 MARKERES: SOLCELLER...? Borgerønsker: Byens bygninger Analyse: Byens bygninger / fælleshuse Koncept: byens bygninger / fælleshuse 15

16 HELHEDSPLAN Helhedsplanen er lavet på baggrund af borgerønsker, overordnede analyser og de deraf udtrukne koncepter. Helhedsplanens formål er at opsamle ønsker og forslag samt at indskrive dem i en helhed - i en samlet plan for Øster Jølbys udvikling. De forslag, der er omfattet af byfornyelsesindsatsen er markeret med en hvid ramme, og disse indgår umiddelbart i budgettet og etapeplanen for de næste 5 år, frem til De forslag, som ikke er markeret med en hvid ramme, skal ses som potentielt fremtidige indsatser som borgerne, med dette redskab i hånden kan søge fonds- og puljemidler til at få realiseret. Hovedgreb: Helhedsplanens hovedgreb består først og fremmest af Jølby-runden, der som et sammenhængende indre stiforløb tilbyder en alternativ og sikker rute der passerer og forbinder Jølbys byrum / fælleshuse. Et ydre net af naturstier der fl ere steder knytter an på byen, skaber adgang til de eksisterende landskabelige attraktioner som kan udbygges med skov og sø. I overgangene fra land til by arbejdes med at skabe byporte der iscenesætte de forskellige ankomstsituationer. Fra vest som et bromotiv over en ny sø, fra nord og øst som deciderede hastighedsdæmpende foranstaltninger og mod syd i form at et ikon-byggeri. Præstbrovej De skraverede områder markerer fremtidige byggefelter og de stiplede linier fællesstier for gående og cyklende. 16

17 infoskilt som rutemarkør Jølby-runden Jølby naturstier: vandre- og løbesti med forbindelse til kær, sø, skov og Præstbroanlægget Jølby natursti Bygninger / byggede strukturer Byport : fartdæmpende foranstaltning Fugle- / udkigstårn som opholdssted Byrum - landskabeligt Bytorvet: Ophold / aktivitet - forbindelse mellem by, skole og multihal Byrum - urbant fremtidigt byggefelt Landskab / natur Infrastruktur Sø rugekasse for iværksætteri Infoskilt: Rutemarkør og fortæller af anlæggets historie Byport : bro-motiv som fartdæmpende foranstaltning fremtidigt byggefelt udendørs fitnessredskaber infoskilt som rutemarkør Ny svømmehal Nyt halmfyr til opvarmning af svømmehal og efterskol Jølby-runden Alternativ stiforbindelse på tværs af vejnettet - etablering af de manglende led fællessti langs vej cyklende/gående 1 overgang på indfaldsvej: indsnævring til 1 spor + fodgængerfelt med belysning Præstbroanlægget: Renovering af amfiteater og udnyttelse af terræn til lege- / træningsbane Fællessti til gående og cyklende Jølby-runden Belysning på udvalgte stræk Opholdsplads: Bord + bænk Markedsplads overdække, siddeelementer og informationsstander til at fortælle om arrangementer i Jølby - busstop bevares Oplyst fællessti til gående og cyklende Belysning på Jølby-runden Skov Byport : fartdæmpende foranstaltning renovering af hjørne: ny bænk / belægning 4 overgange på indfaldsveje: indsnævring til 1 spor Søndervej-anlægget: renovering af legeplads - primært til de mindste, fastholde idrætsbane og byg-selv-bmx fremtidigt byggefelt infoskilt som rutemarkør Byport: Ikonbyggeri Infoskilt: Rutemarkør og fortæller af kridtgravens historie 17 17

18 ZOOM PÅ HELHEDSPLAN NV Jølby naturstier: vandre- og løbesti med forbindelse til kær, sø, skov og Præstbroanlægget Fugle- / udkigstårn som opholdssted fremtidigt byggefelt Sø rugekasse for iværksætteri Infoskilt: Rutemarkør og fortæller af anlæggets historie infoskilt som rutemarkør Byport : bro-motiv som fartdæmpende foranstaltning Jølby-runden Alternativ stiforbindelse på tværs af vejnettet - etablering af de manglende led Præstbroanlægget: Renovering af amfiteater og udnyttelse af terræn til lege- / træningsbane 18

19 ZOOM PÅ HELHEDSPLAN NØ infoskilt som rutemarkør Jølby-runden Jølby natursti Bygninger / byggede strukturer Byport : fartdæmpende foranstaltning Byrum - landskabeligt Bytorvet: Ophold / aktivitet - forbindelse mellem by, skole og multihal Byrum - urbant byggefelt Landskab / natur Infrastruktur udendørs fitnessredskaber fremtidigt byggefelt Ny svømmehal Nyt halmfyr til opvarmning af svømmehal og efterskol fællessti langs vej cyklende/gående 1 overgang på indfaldsvej: indsnævring til 1 spor + fodgængerfelt med belysning 19

20 ZOOM PÅ HELHEDSPLAN SV Fællessti til gående og cyklende Opholdsplads: Bord + bænk Markeds overdækk informatio om arrang - busstop Skov renovering af hjørne: ny bænk / belægning Søndervej-anlægget: renovering af legeplads - primært til de mindste, fastholde idrætsbane og byg-selv-bmx infoskilt som rutemarkø Byport: Ikonbyggeri 20

21 ZOOM PÅ HELHEDSPLAN SØ Markedsplads overdække, siddeelementer og informationsstander til at fortælle om arrangementer i Jølby - busstop bevares Jølby-runden Belysning på udvalgte stræk Oplyst fællessti til gående og cyklende Belysning på Jølby-runden Byport : fartdæmpende foranstaltning 4 overgange på indfaldsveje: indsnævring til 1 spor fremtidigt byggefelt infoskilt som rutemarkør ggeri Infoskilt: Rutemarkør og fortæller af kridtgravens historie 21

22 INDSATS: JØLBY-RUNDENS MANGLENDE LED Jølby-runden forløber på henholdsvis eksisterende stille veje og på nye sammenbindende led etableret som stenmelsstier. De nye led er her markeret med rødt og er ført bagom bebyggelser, så ruten både opfylder formålet om at opsamle ØsterJølbys eksisterende byrum og har den mindst mulige kontaktfl ade med de større veje. Derved kan børn bevæge sig ad Jølby-runden mellem skole, SFO, idrætsfaciliteter og hjemmet. Stien krydser for så vidt muligt de større veje lige på og her afsluttes stien med en bom. På strækninger markeret med sorte prikker, er stien suppleret med en lav pullertbelysning, og på enkelte steder med udsigt over landskabet kan placeres et siddemøbel. pullertbelysning bomme ved vejoverskæringer Succeskriteriet er, at der skabes et sammenhængende stisystem, der kan være et sikkert alternativ til færdsel langs de større veje. ny sti med enkelte bænke 22 Inspirationsbilleder

23 kæret stiforbindelse: Jølby-runden Poulsen Dals vej pullertbelysning bænk - udsigt over landskabet mekaniker Brugsen PLAN: JØLBY-RUNDEN 1:250 23

24 INDSATS: 5 VEJOVERSKÆRINGER Hvor Jølby-runden skærer de gennemgående veje i byen afsluttes stien i en indsnævring af vejen til ét spor. Ligeledes ved friskolen laves en indsnævring af vejen til ét spor. Dette skal fungere som en hastighedsdæmpende foranstaltning, der samtidig danner overgang på tværs for gående og cyklende. Der gøres opmærksom på indsnævringen med trafi ktavler og med lave pullerter. Ved skolen er overgangen suppleret yderligere med fodgængerfelt og mastebelysning. Succeskriteriet er, at der skabes sikre krydsninger af de større veje og at hastigheden på disse sænkes til 50 km/t. 24 Inspirationsbilleder

25 Poulsen Dals vej forsamlingshus stiforbindelse: Jølby-runden stiforbindelse: Jølby-runden Brugsen vejoverskæring: indsnævring til 1 spor + fodgængerfelt og mastebelysning PLAN VEJOVERSKÆRING 1:250 25

26 INDSATS: BOBLEPARKEN Bobleparken etableres som et sammenbindende byrum mellem området ved Brugsen forbi skolen til den nye multihal. Fra Poulsen Dals.vej og den nye smøge mod Brugsen hægter to strenge sig på - en med jævn belægning og en med en terrænmæssig bearbejdning. Sidstnævnte fl yder ud i parken og skaber et asfalteret cykle / skaterlandskab, som opfordrer til leg og bevægelse. Dette område suppleres med decideret skaterinventar. Boblerne og cirkulære ringe som grafi k på fl aden fl yder hele vejen langs skolen til multihallen, hvor et lille fl isebelagt areal markerer ankomsten til hallen. Vælger man den fl ade streng ved ankomst fra Poulsen Dals.vej fi nder man i stedet den grønne del af parken. I den eksisterende plæne skabes også enkelte grønne bobler, der er med til at variere den rumlige oplevelse. Det grønne område suppleres med borde, bænke og beplantning. Den eksisterende kiss-and-ride situation bevares, men tidsrummet for lovlig indkørsel indskrænkes til et par timer morgen og eftermiddag. Resten af tiden tilhører arealet de bløde trafikanter, og grafik på vejbanen i form af tal, bogstaver, hinkeruder og lignende kan indtænkes som et udendørs læringsmiljø. Succeskrieteriet er, at der skabes bedre sammenhæng mellem bymidten og det nye Midtmors Sport. Samt at der bliver mulighed for ophold og leg på området. 26 Inspirationsbilleder

27 EFTERSKOLE POULSEN DALSVEJ boldbane skaterampe asfalt asfaltbakker betonelement, 0.5m hævede bobler / grafiske cirkler eksist. p-plads eksist. beplantning FORSAMLINGSHUS skrænt (fra vej ned) græsbakker eksist. plæne eksist. rampe nye fliser MULTIHAL eksist. bunddække hård belægning + bord/bænke BRUGSEN A F eksist. cykelskur B M U nye træer kiss and ride 5 (begrænset tidsrum) Å S H 11 T træningsbane, tal og bogstaver eksist. fliser SKOLE eksist. skolegård hævede bobler / grafiske cirkler HAL C Jølby-runden BOBLEPARKEN : 1:500 27

28 BEHOV FOR BYGNINGSFORNYELSE Krydset Poulsen Dals vej og Præstbrovej Med det formål at gøre bosætning i landdistrikterne bedre fik Morsø Kommune i 2010 mulighed for at søge en statslig pulje med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne - Indsatspuljen. I Morsø kommune har der været stor succes med nedrivning af de allerdårligste boliger, og antallet af nedrevne boliger stiger stødt og er på nuværende tidspunkt på ca. 60. I Øster Jølby er der flere boliger, som står tomme med forfald til følge. Det er ikke alene værdien af det enkelte hus, der forringes, men det påvirker det omkringliggende bymiljø og kan være starten på en negativ udvikling. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for enten at renovere eller nedrive de dårlige boliger. Beboerne i Øster Jølby har peget på en række boliger Morsø Kommune bør være opmærksomme på. Der arbejdes løbende med renovering og nedrivning, og disse boliger vil indgå i det arbejde. Det drejer sig i Øster Jølby særligt om boliger beliggende i krydset mellem Poulsen Dalsvej og Præstbrovej. Succeskriteriet for de dårlige boliger er, at der indgåes frivilige aftaler om nedrivning eller renovering som en del af arbejdet med Indsatspuljen eller som decideret bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven. Tomme og forfaldne bygninger fylder meget i debatten om, hvordan landdistrikterne kan forbedres for bosætning. Forfaldne bygninger bidrager til et negativt billede af de landsbyer og landområder, hvor de findes, og der er risiko for, at en hel landsby eller et område kan blive kendt som ikke attraktivt for såvel bosætning som turisme. Morsø Kommune mærker, som andre kommuner i yderområderne, at der sker en flytning fra landet og landsbyer ind til de større byer. Det efterlader et overskud af huse, hvor de mindst attraktive boliger først kommer til at stå tomme, nedslidte og skæmmende for omgivelserne. Øster Jølby ligger i et område med flere nedslidte huse og problemet er derfor meget synligt. Det er tillige et område, som besøges af mange indbyggere i kommunen og af turister og andre gæster, hvilket betyder at det negative indtryk bliver synligt for mange. Som nævnt har Øster Jølby også en række potentialer såsom et aktivt foreningsliv, spændende kulturmiljø og flot natur og landskaber. Det er vurderingen, at Øster Jølby har gode muligheder for at udvikle sig positivt med hensyn til bosætning og turisme med støtte af områdefornyelse og bygningsfornyelse. Morsø Kommune ansøger om 0,5 mio. kr. fra den særlige statslige udgiftsramme til bygningsfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen i Øster Jølby. 28

29 Krydset Søndervej og Præstbrovej 29

30 BUDGET OG TIDSPLAN Budgettet for landsbyfornyelse i Øster Jølby ser i overslag ud som følgende. I henhold til budgettet søges om en statslig refusion på kr. Morsø Kommune bidrager med det dobbelte kr derudover har Morsø Kommune søgt tilsagn fra LAG en om kr, så det samlede budget for landsbyfornyelsen er på kr. Ydermere er der midler fra Indsatspuljen til renovering og nedrivning af dårlige boliger, herunder også i Øster Jølby. Det præcise beløb til Øster Jølby er ukendt, men det skønnes, at der er midler til ønskede projekter i Øster Jølby. Projektudvikling - Arkitekthonorar - Projektering (12%) - Borgermøder - Uforudsete udgifter (10%) BYENS BYGNINGER Ingen prioriterede indsatser - Bette Karens hus* - Bageren* Anlægsbudget Kommunal udgift Fordeling af den kommunale udgift Når by, bolig- og landdistriktsministeriet har meddelt endeligt tilsagn til landsbyfornyelsen, vil de enkelte projekter blive gennemført efter følgende tidsplan. BYENS INFRASTRUKTUR Øster Jølby runden Overskæringer Landsbyfornyelsen vil blive gennemført som et tværfagligt samarbejde i kommunen, og til hvert delprojekt vil der blive etableret en arbejdesgruppe med relevante fagligheder og nøglepersoner fra Øster Jølby. BYENS RUM Bobleparken - fritidsområde ved skolen BYENS GRØNNE OMRGIVELSER Ingen prioriterede indsatser Samlet udgifter Foreløbigt overskud Samlet aktivitetsramme * Der søges om midler til særlig bygningsfornyelse. 30

31 Legeplads på Søndervej 31

32 FOND / PULJE + WEB INFORMATION RELEVANS ANSØGNINGSFRIST REALDANIA - BYGGERIETS ILDSJÆLE Kampagnen støtter byggeriets ildsjæle, dvs. alle jer, der arbejder frivilligt og passioneret med at forbedre og udvikle det byggede miljø. Projekterne er oftest i mindre skala, og har et alment sigte. Med frivillighed og engagement er projekterne med til at forbedre eller udvikle fysiske rammer til gavn for de lokalsamfund, de indgår i. Erhversbyggeriet Toppen, Svømmehal REALDANIA - BYEN, BYGGERIET, BYGNINGSARVEN Gyldne regler for de projekter vi støtter Projektet skal gøre en positiv, fremadrettet forskel i det byggede miljø Projektet skal have demonstrationsværdi Projektet skal have eller befordre arkitektonisk kvalitet Projektet skal skabe ny viden Projektet skal formidle den opnåede viden til relevante interesser Projektet skal være økonomisk bæredygtigt både i etablering og drift Projektet skal omfatte en vurdering af den miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige bæredygtighed Realdanias støtte skal gøre en forskel i forhold til gennemførelsen af projektet Projektet skal komme almenvellet til gavn Præstbroanlægget FORNYELSESFONDEN - (LÅN/TILSKUD) Fornyelsesfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt understøtter omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder. Eksempler på aktiviteter, der kan opnå støtte, kan være etablering af virksomhedskuvøser, viden- og testfaciliteter, udviklings- og innovationsprojekter eller koordination af omstillingsindsatsen. Erhversbyggeriet Toppen REALDANIA SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER, YDEROMRÅDERNES POTENTIALER YDEROMRAADER.ASPX Kulturarv, natur, god plads, fred og ro. Danmarks yderområder har mange kvaliteter. Realdania sætter fokus på, hvordan man kan øge by- og livskvaliteterne i Danmarks yderområder med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter, som allerede findes. Der skal udvikles nye strategier for yderområderne, med fokus på at fastholde og se nye muligheder - målet er at styrke yderområdernes planlægning, bosætning og turisme. Markedsplads, Fugle- / udkigstårn (prioriteret tema OBS på 2012) REALDANIA SÆRLIGE INDSATSPULJE, SUNDHED OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED DER/SUNDHED.ASPX Det byggede miljø skal gøre os sundere. I Realdania vil vi bidrage målrettet til initiativer og støtte projekter, der kan sætte dagsordenen og bane vejen for bygninger, byer og byrum, der øger alle danskeres fysiske og psykiske sundhed - og dermed livskvaliteten for alle. Stiforbindelser, Fugle- / udkigstårn, (prioriteret tema OBS på 2012) TRYGFONDEN DU?REDIRECTED=TRUE TrygFonden støtter projekter, der øger trygheden for alle i Danmark. Fondens kerneområder er: Sikkerhed - Støtter udvikling af viden og værktøjer, der kan hjælpe med at forebygge ulykker tæt på folks hverdag: hjemme, i skolen, i trafikken eller på stranden. Sundhed Støtter aktiviteter til forebyggelse og helbredelse af sygdomme, og som sikrer flere danskere et godt liv. Vejen går gennem evidensbaseret viden, som omsættes til handling. Trivsel Støtter aktiviteter, der hjælper til at reducere de barrierer, som kan hæmme den enkelte i at udnytte sine potentialer. Alle skal have en mulighed for at deltage i samfundslivet. Målet er at øge trygheden ved at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel i Danmark. Fælles gå-/cyklesti 32

33 FOND / PULJE + WEB INFORMATION RELEVANS ANSØGNINGSFRIST LOKALE OG ANLÆGSFONDEN - LÅN / TILSKUD Fonden støtter Idrætsfaciliteter, kulturhuse, faciliteter til spejder- og friluftsliv, biografer samt musik- og dansefaciliteter. Det gælder både udendørs- og indendørs faciliteter - og dækker både nyopførelser, udbygning og nyindretning af eksisterende anlæg. Der kan søges om etableringstilskud, lån og rådgivning. Udendørs træningspavillion, Markedspladsen Der er ingen ansøgningsfrist, da Fonden foretager løbende sagsbehandling. Der må normalt forventes en sagsbehandlingstid på op til to måneder fra ansøgningen er modtaget med de nødvendige bilag. KLUBLOKALE- OG VÆRESTEDSPULJEN Nybyggeri, ud- og ombygning af klublokaler og væresteder til idræts-, kultur- og fritidsformål samt køb af mindre ejendom til dette formål. Det er dog ikke tilstrækkeligt at ombygge et klublokale eller værested, der skal også være en betragtelig kvadratmeterudvidelse. Multibaner, træningspavilloner samt tilgængelighed/handicapforhold har også mulighed for at opnå støtte i Puljen. Udendørs træningspavillion Der er ingen ansøgningsfrist, da Fonden foretager løbende sagsbehandling. Der må normalt forventes en sagsbehandlingstid på op til to måneder fra ansøgningen er modtaget med de nødvendige bilag. FRILUFTSRÅDET LIV/LOKALE-PROJEKTER.ASPX Tips- og Lottomidler til Friluftslivet støtter lokale friluftsaktiviteter og -projekter, som giver befolkningen bedre muligheder for at opleve og forstå naturen. Det prioriteres at yde støtte til projekter, som er til gavn for offentligheden og som baserer sig på frivillig arbejdskraft. Det betyder, at der som regel er tale om støtte til materialeudgifter. Støtten gives som hjælp til selvhjælp. Det er derfor sjældent, at aktiviteterne finansieres 100%, men et tilskud fra Tipsmidlerne får ofte andre bidragsydere på banen. Tipsmidlerne kan f.eks. ofte supplere bevillinger fra puljen til lokale grønne partnerskaber. Der gives høj prioritet til projekter som bygger på partnerskaber, f.eks. mellem forskellige foreninger eller mellem private og offentlige aktører. Udendørs træningsredskaber Stier i landskabet, Søndervejanlæg, Fugle- / udkigstårn, Der er hvert år tre ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november. Sagsbehandlingen varer normalt 3-4 mdr. fra ansøgningsfristen. STATENS KUNSTFOND Kunst i det offentlige rum: Statens Kunstfond udfører kunst i det offentlige rum i samarbejde med statslige institutioner, kommuner og andre instanser, der ønsker at få kunst som en del af deres daglige omgivelser. Søg tilskud: Offentlige myndigheder og andre institutioner kan søge om at indgå i et fællesprojekt med Statens Kunstfond om at få opført et kunstværk i og omkring bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang. Markedspladsen Ansøgningsfrist: Løbende Hvem kan søge: Institutioner, der henvender sig til offentligheden. 33

34 FOND / PULJE + WEB INFORMATION RELEVANS ANSØGNINGSFRIST LAG THY-MORS Har du en idé til et projekt, som kan skabe job og liv i området, så kan du søge om tilskud til at gennemføre det. Kontakt LAG Thy-Mors, så hjælper vi dig videre. LAG Thy-Mors kan inden for en ramme på godt 4 mio. kroner årligt indstille støtteegnede projekter til Fødevareministeriet. Nye arbejdspladser i landdistrikterne fx mikrovirksomheder, turisme, erhvervsaktiviteter i tilknytning til eller ud over landbruget, service mv. Attraktive levevilkår i landdistrikter fx netværk, faciliteter til kulturelle aktiviteter eller servicefacilieter, fornyelse af landsbyer fx i form af renovering af bygninger, miljøprojekter ved veje, projekter om den lokale natur- og kulturarv, kultur- eller fritidsaktiviteter på landbrugsbedrifter m.v. Stiforbindelser, Fugle- / udkigstårn, Erhversbyggeriet Toppen, Præstbroanlægget,Vådområde, Markedspladsen Deadlines for ansøgningsrunder runde 6. februar 2. runde 7. maj 3. runde 20. august 4. runde 29. oktober LANDDISTRIKTSPULJEN NY HJEMMESIDE! Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund. Puljen bliver anvendt som tilskud til forsøgsprojekter, der fx kan fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt projekter i de små ø-samfund. Herudover gives der også støtte til forsknings- og informationsprojekter. Stiforbindelser, Fugle- / udkigstårn,erhversbyggeriet Toppen, Præstbroanlægget, Markedspladsen Det vides endnu ikke, hvornår ansøgningsfristen er for puljen NYE ARBEJDSPLADSER OG ATTRAKTIVE LEVEVILKÅR TIVE_LEVEVILKAAR.ASPX?ID=39107 (EN DEL AF LANDDISTRIKTSPROGRAMMET) Fødevareministeriet støtter med ordningerne etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Programmet spænder bredt fra fritids/ kulturtilbud til tilskud til mikrovirksomheder, trampestier, turisme, fornyelse af landsbyer mv. Formålet er især at få bosætning og arbejdspladser til at hænge sammen, så det bliver attraktivt for erhvervsaktive familier at slå sig ned udenfor byerne. Stiforbindelser, Fugle- / udkigstårn, Erhversbyggeriet Toppen, Præstbroanlægget, Ansøgningsfrist for forsøgsprojekter i landdistrikterne for 2012 vil blive meldt ud senere. LOKALE GRØNNE PARTNERSKABER PROJEKTER/PROJEKTTYPER/GROENNEPARTNERSKABER/ Lokale Grønne Partnerskaber er en bestemt måde at arbejde sammen på, når en fælles opgave skal løses. Lokale foreninger, organisationer, borgergrupper, lodsejere, institutioner, virksomheder og kommuner mv. kan gå sammen om et fælles projekt. Et projekt skal handle om et eller flere af disse emner: Forbedring af naturen fx gennem græsning, rydning af opvækst samt mindre naturgenopretningsprojekter. Forbedring af mulighederne for friluftsliv fx bedre adgang til naturen, nye faciliteter for friluftslivet og nye målgrupper. Styrkelse af oplevelser og viden om natur fx arrangementer om friluftsliv og sundhed. Præstbroanlægget, Stiforbindelser, Fugle- / udkigstårn, Bord/ bænk ved stier, infoskilte i naturen, Skovrejsning, Etablering af vådområde Etablering af vådområde 3 ansøgningsfrister hvert år: 1. januar, 1. maj og 1. september. NYE VÅDOMRÅDER PROJEKTER/PROJEKTTYPER/VANDPROJEKTER/ (EN DEL AF LANDDISTRIKTSPROGRAMMET) Frem mod 2015 skal der etableres nye vådområder i Danmark for godt en milliard kroner. Formålet er at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor til sårbare fjorde, kyster og søer, da store mængder af disse næringsstoffer skaber iltsvind og skader vandmiljø, dyr og planter. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. Kan søges af kommuner og lodsejere PRIVAT SKOVREJSNING VAT/TILSKUD+TIL+PRIVATSKOVE/SKOVREJSNING/ I Danmark ønsker vi mere skov. Det gør vi, fordi skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m. Det langsigtede mål er en fordobling af det danske skovareal. At rejse skov er en stor opgave. Det kræver både arbejde, tid og penge. Målet om at fordoble skovarealet kan ikke nås uden det offentlige hjælper til. Derfor er det muligt at få tilskud til skovrejsning. Skovrejsning Ansøgningsfristen for tilskud til privat skovrejsning er den 1. maj. 34

35 FOND / PULJE + WEB INFORMATION RELEVANS ANSØGNINGSFRIST SÆRLIG PULJE TIL KOMMUNER OG REGIONER ASPX?ID=81480 (EN DEL AF LANDDISTRIKTSPROGRAMMET) Puljen er afsat blandt andet med det formål at bidrage til renere miljø og bedre tilgængelig natur, samt nye arbejdspladser. Herunder udvikle og forbedre kendskabet til lokale fødevarer. Hver region har i fællesskab med kommunerne i regionen udarbejdet et program med temaer og aktiviteter for de indsatser, der ønskes implementeret. Regionsprogrammet beskriver de udfordringer, regionsområdet står over for (fx færre arbejdspladser, affolkning etc.), hvilke muligheder og ressourcer der ligger i området (fx lokale fødevare, turisme etc.) og angiver, hvordan regionerne og kommunerne i fællesskab iværksætter aktiviteter, der skal afhjælpe udfordringerne, og indfrier potentialet i områdets ressourcer. Skovrejsning, stiforbindelser 35

36 INVESTERINGS REDEGØRELSE Lægehuset v. Dr. Lunds vej Mål for Øster Jølby Morsø Kommune ønsker at understøtte en positiv udvikling af Øster Jølby, med henblik på, at Øster Jølby fortsat skal være en by med potentialer indenfor bosætning og turisme. Der skal være gode tilbud for bosætning og for det rekreative liv i området, der bygger videre på allerede eksisterende værdier. Byen skal fremstå indbydende og være et interessant område for bosætning. Der skal planlægges for gode bolig- og fritidsaktiviteter, der er med til fortsat at skabe en aktiv og engageret by. Morsø Kommune ønsker at udbygge og konkretisere visionerne for Øster Jølby i samarbejde med borgere, grundejere, bygherrer, developere og andre investorer, der har interesse i at udvikle området. Med denne investeringsredegørelse indbyder kommunen hermed interesserede parter til at indgå i et samarbejde om en koordineret og helhedsorienteret indsats for at forny og udvikle området. Det er Morsø Kommunes håb, at landsfornyelsen kan være en løftestang for flere projekter og private investeringer i området. Muligheder i Øster Jølby De fysiske rammer i Øster Jølby skal forskønnes blandt andet ved at fjerne eller renovere de tomme og dårligt vedligeholdte boliger, der skæmmer bybilledet. Mange af boligbebyggelserne bør sættes i stand. Der er i den gældende lokalplaner for Øster Jølby udlagt arealer til bolig- og erhvervsformål. Området omkring Dr. Lunds Vej skal i nærmeste fremtid byggemodnes, så der fortsat kan være attraktive byggegrunde i Øster Jølby. Private investeringer Beboerene i Øster Jølby er meget aktive og engagerede i at holde liv i byen. Flere private initiativer og investeringer er kendetegnende for Øster Jølby, der i fællesskab er med til at udvikle og holde gang i en aktiv by. Midtmors Sport I 2005 blev der nedsat en projektgruppe, der skulle samle idéer og ønsker til et nyt fritidscenter i Øster Jølby. Projektgruppen består af repræsentanter fra en lang række lokale foreninger. Centrets formål er at skabe et være- og samlingssted for områdets borgere. Det er centralt for projektet, at det henvender sig til en bred brugergruppe og bliver et kraftcenter for sport og fritid. Projektet er drevet af lokale og har fået støtte fra mange forskellige steder, både lokale og større fonde og puljer. Projektet har et samlet budget på omkring 14 mio. kr. Midtmors Sport indvies i januar Fribørnehaven Fribørnehaven har investeret i en opgradering af udearealerne med nye legeredskaber og aktivitetsbaner. En del af legepladsen er udbygget ved frivillig arbejdskraft. Det ottekantede forsamlingshus Forsamlingshuset har af flere omgange gennemgået større renoveringer. Huset blev fredet i 1978 og ejes af Galtrup Efterskole. Der er søgt mange fonde til renoveringsarbejdet, og senest søges der midler til renovering af køkken og toiletforholdene. Det ottekantede forsamlingshus har senest i 2011 modtaget 1 mio. kr fra fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 36

37 Lægehus og apotek I 2006 blev det nye lægehuse i Øster Jølby indviet. Etableringen var initieret af det daværende amt og er kommunes største lægehuse med 5 læger indenfor murerne. Efterfølgende blev der bygget et helt nyt apotek med drive-in funktion i tilknytning til lægehuset. Detailhandel Superbrugsen har i 2009 lavet en større ombygning og udvidelse af butikslokalerne Nye investeringer Ønsker en ny investor at investere i Øster Jølby kan henvendelse ske til Morsø Kommune, der kan være behjælpelig med at formidle gældende retningslinjer for nybyggeri m.m. Henvendelse kan rettes til: Natur og Miljø Jernbanevej Nykøbing M. Tlf Mail: Offentlige investeringer I 2012 godkendes programmet for landsbyfornyelsen. Derefter er der fem år til gennemførelse af de forskellige anlægsopgaver. Programmet indeholder en helhedsplan, der bygger på eksisterende forhold og idéer, der er kommet frem i løbet af processen. Det er ønsket, at denne helhedsplan bliver et arbejdsgrundlag for foreninger og aktive borgere i Øster Jølby. Renovering af skolen Øster Jølby skole har fået renoveret bygningerne med nyt tag og er en moderne skole, hvad angår IT og digitalt udstyr. Fodbodlbane Morsø Kommune har i 2006 ydet støtte til etablering af fodboldbane mellem Øster Jølby Skole og Galtrup Efterskole. Åbning af den nyrenoverede Brugs 37

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

FORORD INDHOLD. Forord 3

FORORD INDHOLD. Forord 3 Tom m - me e huse n / - la tal bygg tomme ndsb g e ycam modnin runde: g me ping d be plan tn nin Tom m reno e huse : verin g p æftr amte g Fors a reno mlingsh verin us: g Fors a hand mlingsh u icap toile

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Udfordringsbilledet Serviceplan Mors 2020 / Faldende befolkningstal / Befolkningssammensætning ændrer sig markant Resultat / Udviklingsdagsorden

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ

OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ VELKOMMEN Plan, Byg og Erhverv/ Plan og Byggeri OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ Nykøbing Sj. 19. Januar 2017 Titti Donsted, Planlægger m.a.a. (tidon@odsherred.dk) DAGSORDEN 1. Processen 2. orientering om effekt-måling

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014

Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014 Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014 Oplæg fra Silkeborg Kommune Byansvarlig Mette Geertsen Hvem er jeres byansvarlig og hvad går hun og laver? Hvad vil det sige at Them, Salten og Knudlund

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere