ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013"

Transkript

1 ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 Nærværende skrift beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som erhvervskunde. 1. HVEM KAN BLIVE KUNDE? Disse vilkår gælder for erhvervskunder, som: Har deres hovedsæde i Danmark Har et dansk CVR-nummer Kun virksomheder, som opfylder disse to punkter, kan blive kunder i henhold til disse abonnementsvilkår. 2. AFTALEVILKÅR Du finder altid vores gældende abonnements- og samtalepriser samt øvrige priser og gebyrer på vores hjemmeside. Priserne kan ændre sig, f.eks. hvis vi bliver udsat for prisstigninger eller -reduktioner fra vores leverandørers side. Det kan tilsvarende blive nødvendigt at ændre abonnementsvilkårene, f.eks. hvis der sker ændringer i vores aktiviteter eller i den altid omskiftelige telebranche. Vi giver dig besked ved alle væsentlige ændringer i priser eller abonnementsvilkår, især hvis ændringerne er eller kunne være til ulempe for dig (f.eks. prisstigninger). Vi sender dig besked senest 30 dage før ændringerne træder i kraft. For ændringer, som er til din fordel, kan varslet være kortere. 3. HVAD TILBYDER VI? Vi udbyder IP-fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobilt bredbånd samt relaterede ydelser inden for telefoni såsom abonnementer, samtale, overflytning af telefonnumre fra andre selskaber samt omstillingsanlæg og andre avancerede telefoniprodukter. I disse vilkår vil vi herefter omtale alt dette under ét som vores produkter. Vi sælger og servicerer ikke faste internettilslutninger og yder kun service på udstyr (telefoner, modemmer m.m.), som er købt hos os. Du kan finde vejledninger og anden hjælp på vores hjemmeside, men du er også velkommen til at ringe eller e til os; telefonnumre, telefontider osv. fremgår af vores hjemmeside. Du får din egen konto på vores hjemmeside. Du kan logge ind på din konto ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode og se lister over dine samtaler, ændre på dine telefonindstillinger, sætte penge ind, købe udstyr, ændre dine personlige data osv. 4. VORES ANSVAR Det er vores ansvar, at vores produkter fungerer tilfredsstillende og med så få forstyrrelser som muligt, og vi vil gøre vores yderste til, at fejl rettes hurtigt og effektivt. Hvis du oplever fejl på vores produkter, må du derfor straks kontakte os pr. eller telefonisk. Fejl og forstyrrelser kan skyldes vores system eller udstyr, du har købt af os, men kan også skyldes problemer hos vores trafikleverandører eller anden bagvedliggende teknologi. Vi kan ikke påtage os ansvaret for ulemper eller tab, som du måtte have som følge af manglende telefonforbindelse eller andre fejl. Det udstyr, du har købt hos os, er naturligvis omfattet af reglerne for produktansvar jævnfør lovgivningen. Vedr. IP-fastnet: Vores ydelse består primært af selve telefonien. Det omgives imidlertid af en masse andre ting (din telefon, bredbåndsforbindelse, computer, programmer osv.), som

2 er uden for vores rækkevidde. Den slags udstyr opfører sig ikke altid som forventet, og vi kan ikke påtage os ansvaret for problemer, som måtte opstå i udstyr, som du ikke har købt hos, lige som vi heller ikke kan påtage ansvaret, hvis sådant udstyr er skyld i, at din telefoni ikke fungerer tilfredsstillende. Vedr. mobiltelefoni: Vi leverer et SIM-kort og selve telefontrafikken men er afhængige af vores trafikleverandørers sendemaster, dækningsområder og andre faktorer, vi ikke selv er herrer over. Vi kan derfor ikke påtage os ansvaret for, at du altid har den fornødne mobildækning, lige som vi ikke kan påtage os ansvaret for skader el. andre problemer, som kunne opstå i din mobiltelefon eller andet udstyr, som du benytter i sammenhæng med vores mobilabonnement. 5. DINE FORPLIGTELSER Du skal have en aktiv konto, så vi altid kan komme i kontakt med dig. Du skal derfor give os besked, hvis du skifter adresse, ligesom vi skal have besked ved adresseændringer, så vi altid har din korrekte adresse registreret. Vedr. IP-fastnettelefoni og opkald til 112: Opkald fra en IP-fastnettelefon kan ikke spores på samme måde som fra f.eks. en mobiltelefon. Hvis du en dag ringer 112, stilles du om til den alarmcentral, som er nærmest den adresse, din telefon er registreret på. Derfor er det vigtigt og dit ansvar - at der på din evercall-konto er anført den korrekte adresse. Hvis du medbringer din IP-fastnettelefon til andre steder, skal du ved et evt. 112-opkald gøre tydeligt opmærksom på, hvilken adresse du ringer fra, så du bliver stillet hen til den relevante alarmcentral. Vedr. IP-fastnettelefoni og internetforbindelse: En IP-samtale kræver normalt ca. 100 kb/s i såvel upload som download, så det samlede behov afhænger derfor primært af antallet af samtidige samtaler. Du er selv ansvarlig for at have en tilstrækkeligt god internetforbindelse til at kunne benytte den til IP-fastnettelefoni i det påtænkte omfang samt at telefonien gives den nødvendige båndbredde for at fungere tilfredsstillende. Forbindelsen skal desuden være stabil, så båndbredden ikke varierer ud over det normale, da det ellers kan forringe samtalekvaliteten. Hvis du down- eller uploader data, mens du taler i din IP-fastnettelefon, kan det gå ud over samtalekvaliteten, med mindre dit udstyr giver telefonen højeste prioritet, også selvom du har væsentligt større båndbredde end førnævnte. Det kan både være et spørgsmål om, hvilket udstyr, du benytter og om, hvorvidt det er beregnet til at understøtte IP-fastnettelefoni. En aftale om brugen af vores produkter er knyttet til den virksomhed (identificeret ved dens CVR-nummer), vi har indgået aftalen med og kan ikke uden vores skriftlige accept overdrages, hverken helt eller delvist, til en anden virksomhed eller juridisk person 6. OM BRUGEN AF TELEFONIEN Vi forudsætter, at du benytter din telefoni til almindelig samtaletrafik og ikke til specialiserede aktiviteter som f.eks. call center. Sker det, vil vi kunne opsige dit abonnement. Se også afsnit 11 herom. Mobilpakker til erhvervskunder med everconnect: Vi tilbyder mobilpakker med samtale, sms, mms & data til specielle erhvervspriser. Disse pakker er forbeholdt de erhvervskunder, som har et everconnect-abonnement. Opkaldsrestriktioner: Der er ikke fra vores side nogen restriktioner for, hvilke danske numre du kan ringe til, men du har mulighed for inde på din evercallkonto at blokere for opkald til visse typer numre. Du kan også ringe til udlandet, men du skal være opmærksom på, at vi af sikkerhedshensyn blokerer for opkald til visse lande. Kontakt os, hvis der er lande, du

3 ikke kan ringe til,, så fjerner vi blokeringen. Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende specielle forhold vedr. telefoni i udlandet: IP-fastnettelefoni i udlandet: IP-fastnettelefoni er ikke bundet til en bestemt geografisk lokation, og du kan frit medbringe din IP-fastnetrouter eller en PC med en softphone over hele verden og ringe ud via dit IP-fastnettelefonnummer. Ved brug af din IP-fastnettelefon i udlandet takseres du efter samme priser, som hvis du benyttede den fra Danmark. Brug af IP-fastnettelefoni i udlandet forudsætter dog, at du har tegnet et everconnect-abonnement. Mobiltelefoni i udlandet: Når du benytter din mobiltelefoni i udlandet, benytter du sendemaster m.v. fra lokale udbydere af mobiltelefoni. Priserne for brug i udlandet fremgår af vores hjemmeside, men du skal være opmærksom på, at der kan gå længere tid end normalt, før din forbrugskonto er opdateret. Du bør i øvrigt være opmærksom på, at brug af mobilen i udlandet kan være meget dyrt det gælder ikke mindst datatrafik. Vi anbefaler derfor, at du før afrejsen sætter dig ind i priserne for opkald m.v. på din destination. Det kan du gøre på vores hjemmeside, hvor du også kan finde gode råd om brug af mobiltelefoni i udlandet. 7. BETALING Telefonien betales forud. Betaling for samtaler sker via din forbrugskonto. Derfor skal der stå penge på din forbrugskonto, for at du kan ringe. Vi trækker betaling for taletid i takt med dit forbrug. Den første i hver måned trækker vi desuden betaling for eventuelle abonnementer, tillægsabonnementer og pakker for den pågældende måned. Købt udstyr skal betales separat ved bestilling, men vi trækker først betalingen, når vi sender udstyret til dig. Du kan betale med Dankort, e-dankort, Visa eller Mastercard. Betalingsgebyret kan du finde på vores hjemmeside. Ved hvert køb af taletid eller udstyr dannes en faktura, som kan udskrives efter behov, når du er logget ind på din evercallkonto. Vi gemmer dine fakturaer i mindst 3 år. Du får besked flere gange pr. i takt med, at saldoen på din forbrugskonto nærmer sig nul, så du kan nå at sætte penge ind på den. Hvis saldoen bliver negativ, er vi nødt til at sætte din telefon på pause, hvilket betyder, at du ikke kan foretage eller modtage opkald, men vi åbner den igen, så snart du har indsat penge, så saldoen er positiv. Selv om vi skulle have sat din telefon på pause, er der altid åbent for alarmopkald til 112. Hvis der ikke er penge på kontoen til at betale abonnement den første i en måned, sættes din telefon på pause. I resten af den måned kræver en genåbning af telefonen blot, at du sætter penge ind, så din saldo igen er positiv. Er der stadig ved næste månedsskifte ikke penge til at trække månedsabonnement, vil din telefon blive spærret, men du kan stadig åbne den ved blot at sætte penge ind, så saldoen bliver positiv. I begge tilfælde kan du ringe til 112. Hvis der for tredje månedsskifte i træk ikke er penge til at trække abonnement, lukker vi din telefonforbindelse. Du er i så fald nødt til at kontakte os for at få den genåbnet, hvilket koster et genåbningsgebyr, som fremgår af vores hjemmeside. Du kan dog ikke være sikker på at kunne få dit telefonnummer igen. Hvis din IP-fastnettelefon er lukket, kan du hverken ringe til os eller til 112. Fra en tændt mobiltelefon er det altid muligt at ringe 112, også selv om saldoen er negativ. Hvis du har et mobilabonnement uden månedlig abonnementsbetaling, kan din saldo alligevel blive negativ, og så er ovenstående regler for pause, spærring og lukning også gældende. Negativ saldo kan forekomme, hvis du foretager et opkald med kun få kroner på din forbrugskonto. Når det kald afregnes, og der ikke har været penge nok til opkaldet, vil dit SIM-kort blive inaktivt, indtil der igen er sat penge ind. Hvis der tre måneder i træk ikke

4 har været penge på din forbrugskonto, vil dit mobilnummer blive lukket, og du kan ikke længere være sikker på at få nummeret igen. Du skal være opmærksom på, at hvis der mangler penge på din forbrugskonto, så har det indvirkning på samtlige underliggende telefonnumre. Alle numre, som hører til den pågældende forbrugskonto, lukkes, også selv om årsagen alene er manglende abonnementsbetaling på et bestemt nummer. 8. SIKKERHED MOD OG HÆFTELSE VED MISBRUG Vi går meget op i sikkerhed! Derfor bliver der under oprettelsen automatisk genereret en adgangskode til dig. Adgangskoden fremgår af den kvittering, du modtager pr. straks efter tilmeldingen. Du skal bruge din adgangskode og dit brugernavn for at komme ind på din evercallkonto, hvor du selv kan ændre brugernavn og adgangskode, hvis du ønsker det. Det er dit ansvar at sikre, at dit brugernavn og din adgangskode ikke bliver kendt af uvedkommende. Hvis du har glemt dit brugernavn eller din adgangskode, kan du på vores hjemmeside bede om at få en med dit brugernavn og et link, hvor du får mulighed for at ændre din adgangskode, men af sikkerhedshensyn kan du kun få sendt til den , som vi har registreret som din. Din adgangskode er krypteret i vores system, så vi ikke kan se den. Hvis du har glemt din adgangskode, er du derfor nødt til selv at lave en ny. Du hæfter selv for alle samtaler osv. på dit telefonnummer, også selv om nogen bruger din telefon, uden at du ved det eller mod din vilje. Hvis du har mistanke om, at noget sådant finder sted, bør du derfor omgående kontakte os, så vi kan spærre telefonnummeret. Inde på din evercallkonto har du mulighed for selv at spærre mobilnumre. Hvis I driver jeres eget PBX-anlæg eller andet omstillingsanlæg i sammenhæng med vores produkter, hæfter I selv for ethvert misbrug, som har kunnet finde sted, fordi nogen har skaffet sig adgang til jeres anlæg. Hvis andre har fået adgang til din adgangskode og derfor har kunnet fjerne penge fra din forbrugskonto (kan reelt kun ske ved opsigelse dit telefonnummer og overførsel af din saldo), hæfter du selv for op til kr. eller kr. (afhænger af de nærmere omstændigheder). Hvis du selv har oplyst din adgangskode, risikerer du imidlertid at hæfte ubegrænset. Alt dette er nærmere beskrevet i Lov om betalingstjenester. 9. SIKKERHED VEDR. DINE PERSONLIGE DATA For at kunne have dig som kunde er det nødvendigt for os at registrere personlige data som navn og adresse, men vi spørger kun om det absolut nødvendige og ikke om din alder, stilling eller andet, som egentlig ikke kommer os ved. Alle dine data befinder sig på vores centrale computer, som er beskyttet efter alle kunstens regler mod både fysisk og it-mæssigt indbrud. De vil kun blive opbevaret på stationære harddiske og vil ikke, bortset fra vores egen sikkerhedsbackup, blive overført eller kopieret, hverken på papir eller elektronisk. Vi hemmeligholder naturligvis dine data og håndterer dem i overensstemmelse med persondataloven, men vi har en lovmæssig forpligtelse til at videregive visse abonnentdata til TDC s centrale nummerregistrering, hvor de dog ikke er offentligt tilgængelige. 10. OM NUMMEROPLYSNINGSTJENESTER Vi har som udgangspunkt pligt til at videregive dine data til alle relevante oplysningstjenester, som beder om dem. Du kan dog til enhver tid vælge at få udeladt nummer (ofte kaldt "hemmeligt nummer"). I så fald vil du ikke kunne findes hos nogen offentlig nummeroplysningstjeneste. Du har pligt til selv at gøre os opmærksom på, at du ønsker hemmeligt/udeladt nummer. Vi modtager ikke sådan information fra din tidligere udbyder.

5 De data, som skal videregives, hvis du ikke vælger udeladt nummer, begrænser sig til dit telefonnummer, dit navn og dine adresseoplysninger, altså intet om, hvor du har ringet hen osv., og heller ikke din adresse. 11. DINE MULIGHEDER FOR AT OPSIGE DIT ABONNEMENT Opsigelsesvarslet for alle abonnementer er løbende måned, dvs. til førstkommende månedskifte. Hvis du ønsker at overflytte ( portere ) dit nummer til et andet teleselskab, skal du ikke opsige dit nummer hos os men i stedet bestille en portering hos det nye teleselskab, som derefter opsiger dit abonnement hos os. Du kan sige op inde på din evercallkonto. Det er ikke muligt at sige op pr. telefon. Du skal i forbindelse med opsigelsen fortælle os, hvilken konto du ønsker et eventuelt tilgodehavende indsat på. Du kan også vælge at overføre nummeret til en anden abonnent. Ønsker du det, skal vi blot have skriftlig besked fra dig, men den anden abonnent skal naturligvis også skriftligt meddele, at han/hun gerne vil overtage nummeret. Hvis du opsiger dit abonnement uden hverken at overføre dit nummer til et andet selskab eller en anden abonnent, giver du afkald på nummeret, som nedlægges. Efter endt opgørelse af din forbrugskonto udbetaler vi dit tilgodehavende, hvis der efter opsigelsen/udporteringen ikke længere er knyttet numre til den pågældende forbrugskonto. Hvis der efter opsigelsen stadig er et eller flere telefonnumre tilknyttet forbrugskontoen, udbetaler vi ikke restsaldo men lader den stå på forbrugskontoen til brug for de resterende numre. Der gælder lidt forskellige regler mht. opgørelse jf. nedenstående. Opsigelse af et IP-fastnetnummer: Vi tilbagebetaler dit indestående på din forbrugskonto og tilbageholder ikke noget opsigelsesgebyr. Vi kan umiddelbart efter din opsigelse opgøre din konto, så vi i løbet af få dage kan overføre dit evt. tilgodehavende til en af dig anvist bankkonto. Opsigelse af et mobilnummer: Vi tilbagebetaler dit indestående på din forbrugskonto og tilbageholder ikke noget opsigelsesgebyr, men da indberetninger fra udenlandske teleselskaber om brug af mobiler i udlandet kan være længe undervejs, kan vi dog først opgøre dit tilgodehavende 30 dage efter opsigelsen eller udporteringen af dit mobilnummer. I sjældne tilfælde kan indberetninger fra udlandet være endnu længere undervejs, hvorfor det kan blive aktuelt for os at eftersende dig en regning, selv om vi har gjort din slutsaldo op. Opsigelse af mobilt bredbånd: Her gælder de samme forhold som ved opsigelse af et mobilnummer jf. ovenstående. 12. VORES MULIGHEDER FOR AT OPSIGE DIT ABONNEMENT HOS OS I særlige tilfælde kan vi ophæve dit abonnement med omgående virkning. Det kan blive aktuelt, hvis du benytter vores produkter på en måde, som markant afviger fra, hvordan de normalt benyttes, f.eks. som call center, eller ved at videresælge vores produkter (med mindre der på forhånd er aftalt noget sådant). overtræder et eller flere punkter i abonnementsvilkårene og trods vores henstilling undlader at bringe forholdet i orden, f.eks. undlader at give os besked om en ændret adresse.

6 handler uhæderligt eller på anden måde i modstrid med god opførsel, f.eks. uden gyldig grund forsøger at logge dig på en anden abonnents konto. bruger dit abonnement på en måde, som krænker os eller andre, indebærer en risiko for os eller andre abonnenter eller på anden måde ligger udenfor, hvad vi som telefoniudbyder kan stå inde for, f.eks. til drift af en sexlinje eller til spredning af telefonspam. I øvrigt har vi mulighed for at opsige dit abonnement med et varsel på mindst én måned plus 30 dage. Dette vil i så fald ske pr. eller brev. Vi forbeholder os retten til at afvise en ny kunde, hvis vi har en mistanke om, at den påtænkte anvendelse af telefonien falder ind under ovennævnte punkter eller på anden måde strider imod, hvad vi kan stå inde for. 13. DINE FORPLIGTELSER VED ABONNEMENTETS OPHØR Ved abonnementets ophør er du forpligtet til inden 8 dage at returnere eventuelt lånt eller lejet udstyr efter vores nærmere instruktion herom. Eventuelle udgifter i forbindelse med returneringen af udsty ret afholdes af dig. Udstyret skal returneres i samme stand, som du modtog det i. Hvis du ikke returnerer det lånte eller lejede udstyr rettidigt, er vi nødt til at fakturere dig nyværdien af udstyret. 14. FORTRYDELSESRET Vi tilbyder ikke vores erhvervskunder fortrydelsesret, da du i praksis altid har mulighed for at opsige din aftale pr. udgangen af måneden. 15. REKLAMATIONSRET På købt udstyr tilbyder vi en garanti, hvis varighed dog kan afvige fra produkt til produkt, afhængigt af producentens politik. Dette vil derfor skulle fastlægges i det konkrete tilfælde. 16. HVIS VI BLIVER RIGTIGT UENIGE Hvis der skulle opstå problemer, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at løse problemet. Du er altid velkommen til at ringe til os, så vi kan tale om det og finde den bedste løsning. Hvis vi ikke kan tale os til rette, kan du skrive til os pr. brev eller , hvorefter vi normalt også vil svare skriftligt eller i hvert fald skriftligt bekræfte, hvad vi måtte have aftalt pr. telefon. Det sikrer, at vi senere har helt styr på, hvem der mener hvad og hvorfor. Hvis du stadig ikke er tilfreds med vores svar, kan du i nogle tilfælde klage til Teleankenævnet. På deres hjemmeside, finder du nærmere anvisninger, klageskema m.v. Eventuelle tvister afgøres efter dansk lovgivning. Retssager skal anlægges ved Retten i Odense. 17. VILKÅRENES GYLDIGHED Vi har skrevet disse abonnementsvilkår i de bedste intentioner og efter behørig granskning af relevante love og regler. Skulle det alligevel vise sig, at dele af vores vilkår pga. ændringer i lovgivning, fejl fra vores side eller andet strider mod gældende love eller regler, træder de berørte dele af vilkårene naturligvis ud af kraft. De øvrige dele af abonnementsvilkårene vil i så fald bevare deres gyldighed. Vi forbeholder os retten til at overdrage vores kundeforhold, helt eller delvist, til tredjemand.

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 15. januar 2017

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 15. januar 2017 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 15. januar 2017 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Skodborg Telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Skodborg Telefoni/evercall S kodborg Telefoni Skodborg Antennelaug Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Skodborg Telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder

Læs mere

Guide til nummerflytning til TELMORE

Guide til nummerflytning til TELMORE Guide til nummerflytning til TELMORE Start med at gå ind på www.telmore.dk. 1. Vælg Mobil i topmenuen. Du får her et overblik over vores tilbud du har mulighed for blot at betale for forbruget løbende

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Tune Telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Tune Telefoni/evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Tune Telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til HAS Telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til HAS Telefoni/evercall HAS Telefoni Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til HAS Telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder du al nødvendig information

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Kabelplus Telefoni på Frederiksholm Net Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd M014, 51, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall Høng Telefoni Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder du al nødvendig information

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GREENSPEAK MOBIL VILKÅR GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester. 1. GENERELT

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero M010, 50, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Side 1 af 14 INDHOLD GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK... 1 VILKÅR FOR GREENSPEAK MOBIL... 3 1. GENERELT... 3 2. AFTALEN... 3 3. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER...

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til SAF telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til SAF telefoni/evercall SAF telefoni Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til SAF telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder du al nødvendig information

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large. Ver. 3 3/1-2013

Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large. Ver. 3 3/1-2013 Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large Ver. 3 3/1-2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 4 2. Aftalen 4 3. Behandling af kundeoplysninger og nummeroplysninger 6 4. Priser og abonnementsbetingelser

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til DSA Telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til DSA Telefoni/evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til DSA Telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 18. november 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 29. september 2015 Side 1 af 17 Indhold Generelle vilkår for GreenSpeak... 3 1. Generelt... 3 2. Aftalen... 4 3. Behandling af kundeoplysninger... 5 4. Uretmæssig

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Parknet-evercall Telefoni

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Parknet-evercall Telefoni Parknet-evercall Telefoni Fastnettelefon over internettet hos Parknet Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Parknet-evercall Telefoni Denne vejledning vedrører IP-fastnet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut M023, 07, 15. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

OK Ung Betingelser og vilkår

OK Ung Betingelser og vilkår OK Ung Betingelser og vilkår 1. Information og generelle oplysninger 1.1. Nærværende vilkår og betingelser er gældende for aftalen mellem dig og OK a.m.b.a., CVR-nr.: 39170418, Åhave Parkvej 11, 8260 Viby

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Betingelser for Alka tank&tjen.

Betingelser for Alka tank&tjen. Betingelser for Alka tank&tjen. Forbrugere Gælder fra 25. oktober 2016 Indledning Alka tank&tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere