Landsbypolitik for Kerteminde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbypolitik for Kerteminde Kommune"

Transkript

1 Landsbypolitik for Kerteminde Kommune Landsbypolitik for Kerteminde Kommune er udarbejdet i et samarbejde mellem Kerteminde Byråd - Kerteminde Landsbyråd og borgere i Kerteminde Kommune

2 Kerteminde en Kommune med levende landsbyer 1. INDLEDNING FORORD VISION FORMÅL PROCES KARAKTERISTIK AF LANDSBYERNE LANDSBYERNE I KERTEMINDE KOMMUNE ERHVERV - TURISME Erhverv Turisme LANDSBYBORGERNE Bosætning Infrastruktur LANDSBYPOLITIK Fællesskabernes rammer Muligheder for at bo og leve i landsbyerne De forbundne fællesskaber Grønne og bæredygtige fællesskaber Adgang til natur og kultur FREMTIDSPERSPEKTIVER EVALUERINGS- OG HANDLEPLAN

3 1. Indledning 1.1 Forord Kerteminde Kommune er en landkommune idyllisk beliggende på Nordøstfyn. Med sine ha land og knapt indbyggere, spænder Kerteminde Kommune bredt over den varierede nordøstfynske natur - mellem fjord og bælt, over bakkede marker, store skove og idylliske landsbyer, fra Margueritruten til motorvejen - beliggende i et af Danmarks smukkeste naturområder. Kerteminde Kommunes vision natur og kulturarv - vækst og udvikling skal understøtte at landsbyerne og landområderne skal være levende og attraktive lokalmiljøer, hvor nærhed er nøgleord. Samt ønsket om at videreudvikle landsbyernes særegne karakteristika, så landsbyerne i fremtiden vil være attraktive steder at bo og leve i. Det er et ønske fra både Landsbyrådet og Byrådet om at have et tættere samarbejde der foranledigede, at Byrådet besluttede at igangsætte udarbejdelsen af en landsbypolitik. Denne politik skal sætte en politisk retning på udviklingen af landsbyerne, herunder at sætte ord på landsbyernes fremtidige position, og understøtte det frivillige arbejde og fællesskab der lægges i landsbyerne. Landsbyrådet ønsker at indgå et tættere samarbejde og dialog med Kerteminde Kommune om udvikling af landsbyerne, herunder landsbyrådets fremtidige arbejde. Landsbyrådet er en naturlig dialogpartner i udarbejdelse af en fælles landsbypolitik og i den efterfølgende implementering af denne. På baggrund af en proces, der har varet det meste af 2014, og som i høj grad har været præget af inddragende dialog med borgerne, den kommunale administration og Byrådet, med henblik på at indsamle og lytte til behov og ønsker fra alle aktører, har Kerteminde Kommune og Landsbyrådet udarbejdet dette forslag til vision, indsatser og selve landsbypolitikken. På vegne af Kerteminde Byråd Jørgen Schou Formand for Erhverv- og Vækstudvalget 2

4 1.2 Vision Kerteminde en kommune med levende landsbyer De levende landsbyer kendetegnes ved: Små fællesskaber i det store fællesskab Velfungerende miljøer, hvor det er attraktivt at bo for alle generationer - hele livet Stabile og kreative fundamenter for et aktivt arbejds- og fritidsliv Steder som giver adgang til gode natur- og kulturoplevelser Steder der værd at gæste - mere end én gang Steder der er værd at være en del af 1.3. Formål Formålet med en fælles landsbypolitik for de levende landsbyer i Kerteminde Kommune, er at skabe de bedst mulige rammer for velfungerende og attraktive landsbyer, hvor alle generationer kan bo og leve i grønne og bæredygtige miljøer. De levende landsbyer skal modvirke tilbagegang i antallet af beboere i landsbyerne og tiltrække nye beboere, erhverv og turister ved at sætte fokus på landsbyernes udviklingsmuligheder, herunder fællesskaber, levevilkår, infrastruktur og adgang til kultur- og naturoplevelser. Udviklingen og implementeringen af den fælles landsbypolitik skal ske i en tæt dialog mellem Kerteminde Kommune, Kerteminde Landsbyråd og beboerne i landsbyerne. Af kommissoriet for koordinationsgruppens arbejde fremgår det bl.a., at ved udarbejdelsen af en samlet landsbypolitik kan kommunen sætte politisk retning på udviklingen af landsbyerne understøtte det frivillige arbejde der lægges i landsbyerne sætte ord på landsbyernes fremtidige position i kommunen Endvidere at politikken skal indeholde: Vision og mål Indsatsområder og overordnede handleplaner Rammer for samarbejdet herunder rollefordeling og gensidig forventningsafstemning Beskrivelse af landsbyrådets involvering i implementering af landsbypolitikken Fremtidsperspektiver, herunder udvikling/etablering af landsbynetværk og samarbejdsrelationer Plan for evaluering og ajourføring af landsbypolitikken 1.4. Proces Landsbypolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Kerteminde Kommune (Erhverv- og Vækstudvalget) og Kerteminde Landsbyråd. En nedsat koordinationsgruppe med repræsentanter fra Kerteminde Byråd, den kommunale administration og Kerteminde Landsbyråd har været ansvarlig for processen. 3

5 Visionen for landsbypolitikken er blevet til på baggrund af input fra landsbyerne, der er repræsenteret i Kerteminde Landsbyråd. Efterfølgende har der været afholdt 3 dialogmøder med beboere i kommunens landsbyer 1 dialogmøde med kommunalt ansatte 1 temamøde med Byrådet samt 2 møder med unge fra 2 af kommunens landsbyskoler Desuden har processen været fulgt af Kerteminde Landsbyråd på flere møder På baggrund af dialogmøderne besluttede koordinationsudvalget 6 indsatsområder, som skønnedes at kunne dække de mange konkrete forslag til handlinger, der er indkommet fra deltagerne i dialogmøderne. De 6 indsatsområder er: 1. Fællesskabernes rammer 2. Mulighederne for at bo og leve i landsbyerne 3. Erhverv i landsbyerne og landområderne 4. De forbundne fællesskaber 5. Grønne og bæredygtige fællesskaber 6. Adgang til kultur og natur Koordinationsudvalget har herefter udformet et forslag til politikker og suppleret disse med handlinger med udgangspunkt i de forslag, der indkom på dialogmøderne. Processen afsluttedes med et borgermøde i november 2014, hvor interesserede borgere kommenterede det foreliggende forslag, som efter mødet blev finpudset og videresendt til behandling i de stående udvalg forud for endelig godkendelse i Kerteminde Byråd på byrådsmødet primo Oversigt over de 12 største landsbyer i Kerteminde Kommune. De 12 viste landsbyer udgør Kerteminde Landsbyråd, som er et koordinerende organ for landsbyerne i Kerteminde Kommune. I Kerteminde Landsbyråd arbejdes med en opdeling af landsbyerne: Nord: Stubberup, Dalby, Mesinge, Viby og Drigstrup. Midt: Dræby, Kølstrup, Revninge og Rynkeby Syd: Birkende, Marslev og Rønninge 4

6 2. Karakteristik af landsbyerne 2.1 Landsbyerne i Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune er en landkommune i Region Syddanmark med et samlet areal på ca HA og i alt indbyggere, hvoraf de ca er bosiddende i kommunens tre centerbyer dvs. de tre største byer, Kerteminde, Langeskov og Munkebo og er bosiddende i landsbyerne og i det åbne land. Der er 20 landsbyer samt et antal mindre bebyggelser i landområderne. Herunder er der sommerhusområder forskellige steder i kommunen. Der er alle muligheder for et godt liv i landsbyerne, både med hensyn kultur og fritidsliv og ikke mindst den skønne natur lige uden for døren, som giver en fantastisk mulighed for et rigt friluftsliv. Naturen, kunsten, kulturen og ikke mindst alle ildsjælene er nogle af de bærende værdier for bosætningen. Landsbyerne tilbyder forskellighed om man bor i nord på Hindsholm - omgivet af et fantastisk kystlandskab eller i syd - tæt på Odense og motorvejen eller i midten - tæt på Nor og Fjord. Et bærende element for det gode liv i landsbyerne, er de mange forskellige foreninger. De forskelligartede tilbud forsøger at fange beboernes og fællesskabets interesser - hvad enten det drejer sig om sport, sang, musik, skydning, ridning, spejder, dans, gymnastik eller teater m.m. Det rige foreningsliv giver fællesskabet gode betingelser og medvirker til at skabe udvikling, kvalitetsoplevelser, sammenhold og livskvalitet. I landsbyerne er der i alt 11 forsamlingshuse og sognegårde, som danner rammen om forskellige arrangementer og aktiviteter To af kommunens i alt fem idrætshaller er beliggende landsbyerne, nemlig Hindsholmhallen og Nymarkshallen og er i tilknytning til skolerne. Det samlede antal skoler og daginstitutioner i kommunen er godt repræsenteret i landsbyerne. Tre af Kerteminde Kommunes i alt seks kommunale skoler er beliggende i landsbyerne, nemlig Hindsholmskolen, Marslev Skole og Nymarksskolen. Herudover er der også en friskole i Rynkeby og i Revninge samt en efterskole i Drigstrup. Derudover er Østfyns Produktionsskole beliggende i Marslev. Tre af de i alt 9 kommunale daginstitutioner er beliggende i landsbyerne, Bøgebjerg Naturbørnehave, Marslev Børnehus og Børnehuset Nymarken. Pasning af 0-3 årige foregår primært ved dagplejepasningstilbud, hvoraf ca. 1/3 af dagplejetilbuddene ligger i landsbyerne. De primære indkøbsfaciliteter ligger i de tre centerbyer, men derud over er der i Rynkeby, Mesinge og Marslev købmandsforretninger. 5

7 2.2 Erhverv - turisme Erhverv Generelt er Kerteminde Kommune et dynamisk område for store og små erhvervsvirksomheder hvor en del er beliggende i landområderne. De tre centerbyer, Munkebo, Langeskov og Kerteminde har dog den største koncentration af virksomheder med hver sin udviklingsprofil - nemlig Munkebo med nærhed til havn og maritim-teknologisk udvikling, Langeskov med nærhed til motorvej, togstation og transport med industriproduktion samt Kerteminde med kulturarv og historisk turismetiltrækningskraft. Antallet af virksomheder i landområderne er stabilt og med udarbejdelsen af en erhvervspolitik og en dynamisk handleplan, er der fokus på at styrke væksten og muligheden for at etablere erhverv i landområder. Typiske erhverv i landområderne er enkeltmandsvirksomheder indenfor servicefag og kreative fag, landbrug/fødevarefremstilling samt håndværksvirksomheder. På figur ses antal registrerede virksomheder i landsbyerne for henholdsvis nord, syd og midt. (pr. 2013) Antal registrerede CVR virksomheder Nord Syd Midt Turisme Landsbyerne og landområderne i kommunen har mange attraktioner at byde på, både for beboerne og turister. Disse attraktioner har stor værdi for områdets identitet og et stedbundet potentiale, og kan stimulere udviklingen og skabe sammenhængskraft for bosætning og udøvelse af turismeerhverv. Turismen i Kerteminde Kommune er i stigning og erhverv relateret til helårsturisme understøtter væksten og styrker ligeledes borgernes aktiviteter og iværksætterlyst. Kerteminde Kommune har udarbejdet en turismepolitik som skal understøtte turismeerhvervs udvikling. 6

8 2.3 Landsbyborgerne Der findes borgere i stort set alle aldersgrupper i landsbyerne, dog er de markant største grupper de 0-19 årige og de årige, som er gruppen af børnefamilier samt familier hvor børnene er flyttet hjemmefra, og ældre som lige er gået på efterløn. Desuden er der en stigningen af +65 årige. Der sker en markant ændring i gruppen årige. De unge flytter til de større byer for at studere og bosætte sig fremfor at pendle. En udfordring for Kerteminde Kommune er at tiltrække og fastholde aldersgruppen årige. Det har betydning for børnefamilier, at der er god tilgængelighed til områder med gode betingelser for børn, dvs. pasningsmuligheder, skoler og adgang til natur og kultur. Ligeledes har bedsteforældrene en stor tiltrækningskraft og muligheden for at skabe sociale netværk. Herudover betyder det meget, at det er let at komme til de større byer for at fastholde karrieren, og at infrastrukturen virker således at pendlertiden ikke bliver for lang. Skift i flyttemønster Alderssammensætningen i landsbyerne i Kerteminde Kommune Overordnet kan man konkludere, at der i fremtiden forventes færre børnefamilier, færre i den erhvervsaktive alder og markant flere ældre. Den markante befolkningsvækst for gruppen 65+ afspejler, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder. Generelt er der dog en stigning af borgere i Kerteminde Kommune, men de flytter fortrinsvis til områder ved de tre centerbyer- Langesjov, Munkebo og Kerteminde 7

9 2.3.1 Bosætning Befolkningsudviklingen i sognene i Kerteminde Kommune For kommunen som helhed er der blevet 0,6 pct. flere borgere i perioden For kommunen som helhed er der blevet 13,5 pct. færre børn i alderen 0-14 år. Det kunne indikere, at mange unge tager væk, får sig en videregående uddannelse og ikke vender tilbage. Fraflytningen bliver ikke erstattet af tilflyttere med tilsvarende uddannelsesniveau Infrastruktur Fysisk infrastruktur Infrastruktur og mobilitet er afgørende for at binde borgere og virksomheder sammen. For at tiltrække nye borgere og fastholde og udvide arbejdsstyrken, så skal tilgængeligheden til job, fritidsog servicetilbud være i orden. En god infrastruktur og en høj mobilitet er afgørende for borgernes livskvalitet og for virksomhedernes trivsel, udviklingsmuligheder og rekrutteringsgrundlag. Infrastrukturen udvikles løbende for at understøtte byernes udvikling og tilgængeligheden til natur og oplevelser. Kerteminde Kommunes korte afstand til Odense er en vigtig faktor og med Langeskovs attraktive placering tæt på motorvejen, samt togstation i Langeskov, er der fokus på at skabe bedre infrastruktur via attraktive busforbindelse for at tiltrække både virksomheder og nye familier til kommunen. Fynbus og teletaxi er tilgængelige transportmuligheder og dækker hele kommunen. Dog er der udfordringer ved de daglige afgange til og fra landsbyerne. 8

10 Digital infrastruktur Fyn skal være tilgængelig. Også digitalt. Uanset, hvor på Fyn en virksomhed ligger eller man som borger vælger at bosætte sig, skal der være adgang til en ordentlig mobildækning og til et tidssvarende bredbånd. Det er langt fra situationen alle steder i dag. Derfor har kommunerne bag Byregion Fyn igangsat et arbejde for at skaffe bedre dækning på begge områder. De fynske kommuner mener grundlæggende, at der er tale om områder af afgørende national betydning og at dækningen derfor burde være omfattet af forsyningspligten på samme måde som veje, el og vand er det. Men i erkendelse af, at der ikke i øjeblikket er landspolitisk vilje til at støtte det synspunkt, forsøger kommunerne at øge dækningen gennem en bred vifte af tiltag. Målet er, at Fyn i 2020 er dækket af et bredbåndsnet, der ikke alene dækker det aktuelle behov, men også er fremtidssikret i forhold til nye teknologiers krav. Derudover skal mobildækningen på Fyn være blandt landets absolut bedste. Erhvervsstyrelsen har i en opgørelse fra 2013 bekendtgjort at der er næsten 99 % dækning af mobilsignalet i Kerteminde Kommune. Typisk er der 3G dækning til datatransport tilgængeligt i stort set hele kommunen. Det er dog påvist at der er sorte huller i en del af landdistriktsområderne og især på Hindsholm og i den sydlige del af kommunen. En stor udfordring er ligeledes bredbånd, som kræves til internetadgang for borgerne i kommunen. Der er meget varieret tilgængelighed alt efter hvor bopælen er placeret. Dvs. i landsbyområder er der det stort set tilgængeligt, hvorimod det i landområderne er svært tilgængeligt. Der er såvel på kommunalt plan som i Region Syddanmark, stort fokus på bredbånds- og mobildækningsproblematikken, og der er tegn på, at udviklingen går den rigtige vej mod en forbedret infrastruktur for store dele af området. Den manglende digitale infrastruktur forhindrer mange typer virksomheder i at slå sig ned i landdistrikterne, ligesom fuld udnyttelse af digitale informationsstrømme er et stadig vigtigere parameter i familiers valg af bolig og borgernes kontakt til det offentlige. 9

11 3. Landsbypolitik Landsbypolitikken skal skabe de fornødne rammebetingelser og samarbejdsrelationer og tager udgangspunkt i følgende indsatsområder: 1. Fællesskabernes rammer 2. Mulighed for at bo og leve i landsbyerne 3. Erhverv i landsbyerne og landområderne 4. De forbundne fællesskaber 5. Grønne og bæredygtige fællesskaber 6. Adgang til kultur og natur 10

12 3.1 Fællesskabernes rammer Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som kan være med til at pleje og udvikle de nuværende fællesskaber i og mellem landsbyerne samt etablere nye fællesskaber med henblik på at skabe levende landsbyer Vi vil; Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd udpeger som Landsbyfællesskabernes år, hvor der sættes fokus på at stimulere og pleje eksisterende og nye fællesskaber og frivilligheden i og på tværs af landsbyerne i Kerteminde Kommune Vi vil; Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd udarbejder i første halvår 2015 en procedure til modtagelse af nye borgere i landsbyerne. Proceduren skal sættes i gang senest 1/ Vi vil; Kerteminde Kommune opretter fra 2015 en Landsbyudviklingspulje på min kr. årligt, som kan søges af landsbyfællesskaber til konkrete udviklingsinitiativer i de enkelte landsbyer. Kerteminde Landsbyråd skal inddrages i administrationen af puljen. Det gør Kerteminde Kommune også; Kultur- og fritidspolitik Folkeoplysningspolitik Græsrodspulje Velkomstmøde for nye borgere Turistpolitik 11

13 3.2. Muligheder for at bo og leve i landsbyerne Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne udarbejde udviklingsplaner for de enkelte landsbyer i kommunen, som kan medvirke til at fremhæve, bevare og udvikle landsbyernes særpræg og identitet og som kan medvirke til at gøre det attraktivt og muligt at bo og leve i landsbyerne for såvel nuværende som kommende beboere Vi vil; Med henblik på en mere detaljeret fremtidig politik for landsbyerne i Kerteminde Kommune, vil Kerteminde Kommune i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd og borgerne i landsbyerne, udarbejde forslag til udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Udviklingsplanerne skal bl.a. indeholde: a) forslag til grønne bymiljøer b) forslag til fastholdelse og tiltrækning af beboere c) beskrivelse af bygningstilstande og vej- og stiforhold d) beskrivelse af sociale, kulturhistoriske og kulturelle forhold e) beskrivelse af naturen og det åbne land f) beskrivelse af og forslag til landsbyens udfordringer og muligheder g) beskrivelse af eksisterende virksomheder og forslag til fremtidige erhverv/virksomheder h) plan over mulige byggegrunde i landsbyen, herunder anvisning af grunde til evt. særlig bæredygtige bebyggelser i) forslag til områder/bygninger, som evt. kunne tildeles status som flexboliger Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 vedtage en plan, som i en given årrække sikrer børnepasningsmuligheder, daginstitutioner og skoler uden for Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Det gør Kerteminde Kommune også; Børn og ungepolitik Voksenpolitik Work - live - stay Yde tilskud til bevaringsværdige bygninger Nedrivningspulje Kommuneplan og planstrategi Fyn Strategien 12

14 3.3 Erhverv i landsbyerne og landområderne Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som gør det muligt for interesserede at drive og/eller etablere mindre virksomheder i landsbyer og landområder med hensyntagen til gældende lovgivning og stedets særpræg Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 sætte fokus på mulighederne for at understøtte og etablere mindre virksomheder i landsbyerne og i landdistrikterne og derved gøre det lettere og mere interessant at drive og etablere mindre virksomheder/firmaer uden for Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Det gør Kerteminde Kommune også; Nytårskur og innovationspris Erhvervskontakten Erhvervspolitik og erhvervspolitisk handleplan Turismepolitik Salg af erhvervsjord og henvisning af ledige erhvervslokaler LAG MANK (lokale aktionsgrupper Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde) Kommuneplan og planstrategi 13

15 3.4 De forbundne fællesskaber Vi skal; Kerteminde Kommune skal i dialog med Kerteminde Landsbyråd og beboerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer en brugervenlig og stabil offentlig trafik og adgang mellem byerne i kommunen og omkringliggende større byer. Kerteminde Kommune skal endvidere tage initiativer, som sikrer alle borgere i kommunen adgang til tidssvarende digitale netværk herunder bredbånd Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd og andre relevante aktører senest i 2015 nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere behovet for offentlig transport fra/til/mellem byerne i og uden for Kerteminde Kommune - og udarbejde forslag til initiativer, som giver muligheder for tilfredsstillede transport til/fra uddannelsessteder og arbejdspladser samt til/fra naturog kulturtilbud Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med relevante aktører udarbejde en oversigt over, hvordan landsbyerne og landområderne er dækket af mobile og digitale netværk samt arbejde på at få en tilfredsstillende dækning af hele kommunen. Det gør Kerteminde Kommune også; FynBus - lokale busordninger Teletaxiordning Kørselsordning for borgere med nedsat helbred Strategi Fyn fysisk og digital infrastruktur Jord til opsætning af mobilmaster 14

16 3.5 Grønne og bæredygtige fællesskaber Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer at al fremtidig udvikling sker med hensyntagen til et bæredygtigt og grønt miljø Vi vil; Kerteminde Kommune vil i udpege et område i nærheden af en af kommunens landsbyer, hvor interesserede på attraktive vilkår kan tilbydes mulighed for at købe grunde og opføre boliger med fokus på bæredygtighed Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 udarbejde en plan for, hvor i kommunen der kan opstilles vindmøller og solcelleanlæg. Det gør Kerteminde Kommune også; Oversigt over ledige byggegrunde i Kerteminde Kommune Oversigt over nuværende lokalplaner Kommuneplan og planstrategi 15

17 3.6 Adgang til natur og kultur Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer beboere og gæster adgang til natur- og kulturtilbud Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd, beboere i landsbyerne og andre relevante aktører i 2015 udpege og beskrive et antal oplevelsesspots, som kan medvirke til at forbinde turisme og landsbyerne. Disse oplevelsesspots skal endvidere medvirke til at forbinde landsbyer, naturen og attraktioner og dermed styrke borgernes relationer til naturen og landsskabet. Det gør Kerteminde Kommune også; Turismepolitik Sundhedspolitik Kort over eksisterende cykel, vandrestier og vandreruter Fritids og kulturpolitik Event- og begivenhedsstrategi 16

18 4. Fremtidsperspektiver Politikken vil have et skarpt fokus på kommunens planstrategi, øvrige politikker samt samarbejdspartnere, som i fællesskab har til opgave på lang sigt at sikre udviklingen af landsbyerne. Desuden håber såvel Kerteminde Kommune som Kerteminde Landsbyråd, at der med den fælles politik for landsbyerne i Kerteminde Kommune er skabt et redskab, som i årene fremover kan være til at sætte retning for udviklingen af landsbyerne. Det er derfor vigtigt, at både Byråd, kommunal administration som Kerteminde Landsbyråd anvender politikken i den ånd, som det er udviklet - nemlig som et dynamisk redskab, som løbende evalueres, ajourføres og fornys. Det er intentionen at denne første udgave af politikken vil danne afsæt for nye og endnu mere konkrete politikker efterhånden som fællesskaberne i landsbyerne udvikles og der udarbejdes lokale udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Det forventes ligeledes, at borgerne i landsbyerne gennem fællesskaberne og udviklingsprocesserne gøres endnu mere involverede og motiverede for at medvirke til udviklingen af deres landsby. Det er således et håb, at landsbyernes borgere løbende vil kunne involveres i evalueringen, ajourføringen og udviklingen af kommende politikker og i implementeringen af disse. Endelig forventes det, at Byråd og den kommunale administration bliver mere bevidste om landsbyernes potentialer og mulighederne for at involvere borgerne endnu mere i spørgsmål, som vedrører de enkelte landsbyers dagligdag og fremtid 5. Evaluerings- og handleplan Politikken vedtages af Kerteminde Byråd og revideres mindst 1 gang i hver byrådsperiode. Politikken er forankret i Erhverv- og Vækstudvalget, og i samarbejde med den kommunale administration og Landsbyrådet for Kerteminde Kommune, udmøntes den i et praktisk partnerskab. Med henblik på at fastholde fokus på landsbyernes udvikling, udarbejdes en handleplan. Denne vil sikre at der ske en løbende opfølgning på og evaluering af effekter og resultater af de politiske prioriterede handlinger og indsatser. Dette vil ske på de 2 årlige møder mellem Erhverv- og Vækstudvalget og repræsentanter fra Kerteminde Landsbyråd. Handleplanen udarbejdes for en 3-årig periode. Billederne i Landsbypolitikken er venligst udlånt af Torben Laigaard og Steen Hjorth 17

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Fællesskab giver nærmiljøet værdi. Det gode seniorliv i Landsbyen 10.11.14 - Steen Hjorth, Kerteminde Landsbyråd

Fællesskab giver nærmiljøet værdi. Det gode seniorliv i Landsbyen 10.11.14 - Steen Hjorth, Kerteminde Landsbyråd Fællesskab giver nærmiljøet værdi Steen Hjorth 60 år tilfreds efterlønner Bl.a formand for Mesinge Sogns Lokalråd og Kerteminde Landsbyråd Bor i Midskov på Hindsholm, Kerteminde Kommune Fællesskab giver

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer: Landsbypolitik Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne. Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere