Landsbypolitik for Kerteminde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbypolitik for Kerteminde Kommune"

Transkript

1 Landsbypolitik for Kerteminde Kommune Landsbypolitik for Kerteminde Kommune er udarbejdet i et samarbejde mellem Kerteminde Byråd - Kerteminde Landsbyråd og borgere i Kerteminde Kommune

2 Kerteminde en Kommune med levende landsbyer 1. INDLEDNING FORORD VISION FORMÅL PROCES KARAKTERISTIK AF LANDSBYERNE LANDSBYERNE I KERTEMINDE KOMMUNE ERHVERV - TURISME Erhverv Turisme LANDSBYBORGERNE Bosætning Infrastruktur LANDSBYPOLITIK Fællesskabernes rammer Muligheder for at bo og leve i landsbyerne De forbundne fællesskaber Grønne og bæredygtige fællesskaber Adgang til natur og kultur FREMTIDSPERSPEKTIVER EVALUERINGS- OG HANDLEPLAN

3 1. Indledning 1.1 Forord Kerteminde Kommune er en landkommune idyllisk beliggende på Nordøstfyn. Med sine ha land og knapt indbyggere, spænder Kerteminde Kommune bredt over den varierede nordøstfynske natur - mellem fjord og bælt, over bakkede marker, store skove og idylliske landsbyer, fra Margueritruten til motorvejen - beliggende i et af Danmarks smukkeste naturområder. Kerteminde Kommunes vision natur og kulturarv - vækst og udvikling skal understøtte at landsbyerne og landområderne skal være levende og attraktive lokalmiljøer, hvor nærhed er nøgleord. Samt ønsket om at videreudvikle landsbyernes særegne karakteristika, så landsbyerne i fremtiden vil være attraktive steder at bo og leve i. Det er et ønske fra både Landsbyrådet og Byrådet om at have et tættere samarbejde der foranledigede, at Byrådet besluttede at igangsætte udarbejdelsen af en landsbypolitik. Denne politik skal sætte en politisk retning på udviklingen af landsbyerne, herunder at sætte ord på landsbyernes fremtidige position, og understøtte det frivillige arbejde og fællesskab der lægges i landsbyerne. Landsbyrådet ønsker at indgå et tættere samarbejde og dialog med Kerteminde Kommune om udvikling af landsbyerne, herunder landsbyrådets fremtidige arbejde. Landsbyrådet er en naturlig dialogpartner i udarbejdelse af en fælles landsbypolitik og i den efterfølgende implementering af denne. På baggrund af en proces, der har varet det meste af 2014, og som i høj grad har været præget af inddragende dialog med borgerne, den kommunale administration og Byrådet, med henblik på at indsamle og lytte til behov og ønsker fra alle aktører, har Kerteminde Kommune og Landsbyrådet udarbejdet dette forslag til vision, indsatser og selve landsbypolitikken. På vegne af Kerteminde Byråd Jørgen Schou Formand for Erhverv- og Vækstudvalget 2

4 1.2 Vision Kerteminde en kommune med levende landsbyer De levende landsbyer kendetegnes ved: Små fællesskaber i det store fællesskab Velfungerende miljøer, hvor det er attraktivt at bo for alle generationer - hele livet Stabile og kreative fundamenter for et aktivt arbejds- og fritidsliv Steder som giver adgang til gode natur- og kulturoplevelser Steder der værd at gæste - mere end én gang Steder der er værd at være en del af 1.3. Formål Formålet med en fælles landsbypolitik for de levende landsbyer i Kerteminde Kommune, er at skabe de bedst mulige rammer for velfungerende og attraktive landsbyer, hvor alle generationer kan bo og leve i grønne og bæredygtige miljøer. De levende landsbyer skal modvirke tilbagegang i antallet af beboere i landsbyerne og tiltrække nye beboere, erhverv og turister ved at sætte fokus på landsbyernes udviklingsmuligheder, herunder fællesskaber, levevilkår, infrastruktur og adgang til kultur- og naturoplevelser. Udviklingen og implementeringen af den fælles landsbypolitik skal ske i en tæt dialog mellem Kerteminde Kommune, Kerteminde Landsbyråd og beboerne i landsbyerne. Af kommissoriet for koordinationsgruppens arbejde fremgår det bl.a., at ved udarbejdelsen af en samlet landsbypolitik kan kommunen sætte politisk retning på udviklingen af landsbyerne understøtte det frivillige arbejde der lægges i landsbyerne sætte ord på landsbyernes fremtidige position i kommunen Endvidere at politikken skal indeholde: Vision og mål Indsatsområder og overordnede handleplaner Rammer for samarbejdet herunder rollefordeling og gensidig forventningsafstemning Beskrivelse af landsbyrådets involvering i implementering af landsbypolitikken Fremtidsperspektiver, herunder udvikling/etablering af landsbynetværk og samarbejdsrelationer Plan for evaluering og ajourføring af landsbypolitikken 1.4. Proces Landsbypolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Kerteminde Kommune (Erhverv- og Vækstudvalget) og Kerteminde Landsbyråd. En nedsat koordinationsgruppe med repræsentanter fra Kerteminde Byråd, den kommunale administration og Kerteminde Landsbyråd har været ansvarlig for processen. 3

5 Visionen for landsbypolitikken er blevet til på baggrund af input fra landsbyerne, der er repræsenteret i Kerteminde Landsbyråd. Efterfølgende har der været afholdt 3 dialogmøder med beboere i kommunens landsbyer 1 dialogmøde med kommunalt ansatte 1 temamøde med Byrådet samt 2 møder med unge fra 2 af kommunens landsbyskoler Desuden har processen været fulgt af Kerteminde Landsbyråd på flere møder På baggrund af dialogmøderne besluttede koordinationsudvalget 6 indsatsområder, som skønnedes at kunne dække de mange konkrete forslag til handlinger, der er indkommet fra deltagerne i dialogmøderne. De 6 indsatsområder er: 1. Fællesskabernes rammer 2. Mulighederne for at bo og leve i landsbyerne 3. Erhverv i landsbyerne og landområderne 4. De forbundne fællesskaber 5. Grønne og bæredygtige fællesskaber 6. Adgang til kultur og natur Koordinationsudvalget har herefter udformet et forslag til politikker og suppleret disse med handlinger med udgangspunkt i de forslag, der indkom på dialogmøderne. Processen afsluttedes med et borgermøde i november 2014, hvor interesserede borgere kommenterede det foreliggende forslag, som efter mødet blev finpudset og videresendt til behandling i de stående udvalg forud for endelig godkendelse i Kerteminde Byråd på byrådsmødet primo Oversigt over de 12 største landsbyer i Kerteminde Kommune. De 12 viste landsbyer udgør Kerteminde Landsbyråd, som er et koordinerende organ for landsbyerne i Kerteminde Kommune. I Kerteminde Landsbyråd arbejdes med en opdeling af landsbyerne: Nord: Stubberup, Dalby, Mesinge, Viby og Drigstrup. Midt: Dræby, Kølstrup, Revninge og Rynkeby Syd: Birkende, Marslev og Rønninge 4

6 2. Karakteristik af landsbyerne 2.1 Landsbyerne i Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune er en landkommune i Region Syddanmark med et samlet areal på ca HA og i alt indbyggere, hvoraf de ca er bosiddende i kommunens tre centerbyer dvs. de tre største byer, Kerteminde, Langeskov og Munkebo og er bosiddende i landsbyerne og i det åbne land. Der er 20 landsbyer samt et antal mindre bebyggelser i landområderne. Herunder er der sommerhusområder forskellige steder i kommunen. Der er alle muligheder for et godt liv i landsbyerne, både med hensyn kultur og fritidsliv og ikke mindst den skønne natur lige uden for døren, som giver en fantastisk mulighed for et rigt friluftsliv. Naturen, kunsten, kulturen og ikke mindst alle ildsjælene er nogle af de bærende værdier for bosætningen. Landsbyerne tilbyder forskellighed om man bor i nord på Hindsholm - omgivet af et fantastisk kystlandskab eller i syd - tæt på Odense og motorvejen eller i midten - tæt på Nor og Fjord. Et bærende element for det gode liv i landsbyerne, er de mange forskellige foreninger. De forskelligartede tilbud forsøger at fange beboernes og fællesskabets interesser - hvad enten det drejer sig om sport, sang, musik, skydning, ridning, spejder, dans, gymnastik eller teater m.m. Det rige foreningsliv giver fællesskabet gode betingelser og medvirker til at skabe udvikling, kvalitetsoplevelser, sammenhold og livskvalitet. I landsbyerne er der i alt 11 forsamlingshuse og sognegårde, som danner rammen om forskellige arrangementer og aktiviteter To af kommunens i alt fem idrætshaller er beliggende landsbyerne, nemlig Hindsholmhallen og Nymarkshallen og er i tilknytning til skolerne. Det samlede antal skoler og daginstitutioner i kommunen er godt repræsenteret i landsbyerne. Tre af Kerteminde Kommunes i alt seks kommunale skoler er beliggende i landsbyerne, nemlig Hindsholmskolen, Marslev Skole og Nymarksskolen. Herudover er der også en friskole i Rynkeby og i Revninge samt en efterskole i Drigstrup. Derudover er Østfyns Produktionsskole beliggende i Marslev. Tre af de i alt 9 kommunale daginstitutioner er beliggende i landsbyerne, Bøgebjerg Naturbørnehave, Marslev Børnehus og Børnehuset Nymarken. Pasning af 0-3 årige foregår primært ved dagplejepasningstilbud, hvoraf ca. 1/3 af dagplejetilbuddene ligger i landsbyerne. De primære indkøbsfaciliteter ligger i de tre centerbyer, men derud over er der i Rynkeby, Mesinge og Marslev købmandsforretninger. 5

7 2.2 Erhverv - turisme Erhverv Generelt er Kerteminde Kommune et dynamisk område for store og små erhvervsvirksomheder hvor en del er beliggende i landområderne. De tre centerbyer, Munkebo, Langeskov og Kerteminde har dog den største koncentration af virksomheder med hver sin udviklingsprofil - nemlig Munkebo med nærhed til havn og maritim-teknologisk udvikling, Langeskov med nærhed til motorvej, togstation og transport med industriproduktion samt Kerteminde med kulturarv og historisk turismetiltrækningskraft. Antallet af virksomheder i landområderne er stabilt og med udarbejdelsen af en erhvervspolitik og en dynamisk handleplan, er der fokus på at styrke væksten og muligheden for at etablere erhverv i landområder. Typiske erhverv i landområderne er enkeltmandsvirksomheder indenfor servicefag og kreative fag, landbrug/fødevarefremstilling samt håndværksvirksomheder. På figur ses antal registrerede virksomheder i landsbyerne for henholdsvis nord, syd og midt. (pr. 2013) Antal registrerede CVR virksomheder Nord Syd Midt Turisme Landsbyerne og landområderne i kommunen har mange attraktioner at byde på, både for beboerne og turister. Disse attraktioner har stor værdi for områdets identitet og et stedbundet potentiale, og kan stimulere udviklingen og skabe sammenhængskraft for bosætning og udøvelse af turismeerhverv. Turismen i Kerteminde Kommune er i stigning og erhverv relateret til helårsturisme understøtter væksten og styrker ligeledes borgernes aktiviteter og iværksætterlyst. Kerteminde Kommune har udarbejdet en turismepolitik som skal understøtte turismeerhvervs udvikling. 6

8 2.3 Landsbyborgerne Der findes borgere i stort set alle aldersgrupper i landsbyerne, dog er de markant største grupper de 0-19 årige og de årige, som er gruppen af børnefamilier samt familier hvor børnene er flyttet hjemmefra, og ældre som lige er gået på efterløn. Desuden er der en stigningen af +65 årige. Der sker en markant ændring i gruppen årige. De unge flytter til de større byer for at studere og bosætte sig fremfor at pendle. En udfordring for Kerteminde Kommune er at tiltrække og fastholde aldersgruppen årige. Det har betydning for børnefamilier, at der er god tilgængelighed til områder med gode betingelser for børn, dvs. pasningsmuligheder, skoler og adgang til natur og kultur. Ligeledes har bedsteforældrene en stor tiltrækningskraft og muligheden for at skabe sociale netværk. Herudover betyder det meget, at det er let at komme til de større byer for at fastholde karrieren, og at infrastrukturen virker således at pendlertiden ikke bliver for lang. Skift i flyttemønster Alderssammensætningen i landsbyerne i Kerteminde Kommune Overordnet kan man konkludere, at der i fremtiden forventes færre børnefamilier, færre i den erhvervsaktive alder og markant flere ældre. Den markante befolkningsvækst for gruppen 65+ afspejler, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder. Generelt er der dog en stigning af borgere i Kerteminde Kommune, men de flytter fortrinsvis til områder ved de tre centerbyer- Langesjov, Munkebo og Kerteminde 7

9 2.3.1 Bosætning Befolkningsudviklingen i sognene i Kerteminde Kommune For kommunen som helhed er der blevet 0,6 pct. flere borgere i perioden For kommunen som helhed er der blevet 13,5 pct. færre børn i alderen 0-14 år. Det kunne indikere, at mange unge tager væk, får sig en videregående uddannelse og ikke vender tilbage. Fraflytningen bliver ikke erstattet af tilflyttere med tilsvarende uddannelsesniveau Infrastruktur Fysisk infrastruktur Infrastruktur og mobilitet er afgørende for at binde borgere og virksomheder sammen. For at tiltrække nye borgere og fastholde og udvide arbejdsstyrken, så skal tilgængeligheden til job, fritidsog servicetilbud være i orden. En god infrastruktur og en høj mobilitet er afgørende for borgernes livskvalitet og for virksomhedernes trivsel, udviklingsmuligheder og rekrutteringsgrundlag. Infrastrukturen udvikles løbende for at understøtte byernes udvikling og tilgængeligheden til natur og oplevelser. Kerteminde Kommunes korte afstand til Odense er en vigtig faktor og med Langeskovs attraktive placering tæt på motorvejen, samt togstation i Langeskov, er der fokus på at skabe bedre infrastruktur via attraktive busforbindelse for at tiltrække både virksomheder og nye familier til kommunen. Fynbus og teletaxi er tilgængelige transportmuligheder og dækker hele kommunen. Dog er der udfordringer ved de daglige afgange til og fra landsbyerne. 8

10 Digital infrastruktur Fyn skal være tilgængelig. Også digitalt. Uanset, hvor på Fyn en virksomhed ligger eller man som borger vælger at bosætte sig, skal der være adgang til en ordentlig mobildækning og til et tidssvarende bredbånd. Det er langt fra situationen alle steder i dag. Derfor har kommunerne bag Byregion Fyn igangsat et arbejde for at skaffe bedre dækning på begge områder. De fynske kommuner mener grundlæggende, at der er tale om områder af afgørende national betydning og at dækningen derfor burde være omfattet af forsyningspligten på samme måde som veje, el og vand er det. Men i erkendelse af, at der ikke i øjeblikket er landspolitisk vilje til at støtte det synspunkt, forsøger kommunerne at øge dækningen gennem en bred vifte af tiltag. Målet er, at Fyn i 2020 er dækket af et bredbåndsnet, der ikke alene dækker det aktuelle behov, men også er fremtidssikret i forhold til nye teknologiers krav. Derudover skal mobildækningen på Fyn være blandt landets absolut bedste. Erhvervsstyrelsen har i en opgørelse fra 2013 bekendtgjort at der er næsten 99 % dækning af mobilsignalet i Kerteminde Kommune. Typisk er der 3G dækning til datatransport tilgængeligt i stort set hele kommunen. Det er dog påvist at der er sorte huller i en del af landdistriktsområderne og især på Hindsholm og i den sydlige del af kommunen. En stor udfordring er ligeledes bredbånd, som kræves til internetadgang for borgerne i kommunen. Der er meget varieret tilgængelighed alt efter hvor bopælen er placeret. Dvs. i landsbyområder er der det stort set tilgængeligt, hvorimod det i landområderne er svært tilgængeligt. Der er såvel på kommunalt plan som i Region Syddanmark, stort fokus på bredbånds- og mobildækningsproblematikken, og der er tegn på, at udviklingen går den rigtige vej mod en forbedret infrastruktur for store dele af området. Den manglende digitale infrastruktur forhindrer mange typer virksomheder i at slå sig ned i landdistrikterne, ligesom fuld udnyttelse af digitale informationsstrømme er et stadig vigtigere parameter i familiers valg af bolig og borgernes kontakt til det offentlige. 9

11 3. Landsbypolitik Landsbypolitikken skal skabe de fornødne rammebetingelser og samarbejdsrelationer og tager udgangspunkt i følgende indsatsområder: 1. Fællesskabernes rammer 2. Mulighed for at bo og leve i landsbyerne 3. Erhverv i landsbyerne og landområderne 4. De forbundne fællesskaber 5. Grønne og bæredygtige fællesskaber 6. Adgang til kultur og natur 10

12 3.1 Fællesskabernes rammer Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som kan være med til at pleje og udvikle de nuværende fællesskaber i og mellem landsbyerne samt etablere nye fællesskaber med henblik på at skabe levende landsbyer Vi vil; Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd udpeger som Landsbyfællesskabernes år, hvor der sættes fokus på at stimulere og pleje eksisterende og nye fællesskaber og frivilligheden i og på tværs af landsbyerne i Kerteminde Kommune Vi vil; Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd udarbejder i første halvår 2015 en procedure til modtagelse af nye borgere i landsbyerne. Proceduren skal sættes i gang senest 1/ Vi vil; Kerteminde Kommune opretter fra 2015 en Landsbyudviklingspulje på min kr. årligt, som kan søges af landsbyfællesskaber til konkrete udviklingsinitiativer i de enkelte landsbyer. Kerteminde Landsbyråd skal inddrages i administrationen af puljen. Det gør Kerteminde Kommune også; Kultur- og fritidspolitik Folkeoplysningspolitik Græsrodspulje Velkomstmøde for nye borgere Turistpolitik 11

13 3.2. Muligheder for at bo og leve i landsbyerne Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne udarbejde udviklingsplaner for de enkelte landsbyer i kommunen, som kan medvirke til at fremhæve, bevare og udvikle landsbyernes særpræg og identitet og som kan medvirke til at gøre det attraktivt og muligt at bo og leve i landsbyerne for såvel nuværende som kommende beboere Vi vil; Med henblik på en mere detaljeret fremtidig politik for landsbyerne i Kerteminde Kommune, vil Kerteminde Kommune i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd og borgerne i landsbyerne, udarbejde forslag til udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Udviklingsplanerne skal bl.a. indeholde: a) forslag til grønne bymiljøer b) forslag til fastholdelse og tiltrækning af beboere c) beskrivelse af bygningstilstande og vej- og stiforhold d) beskrivelse af sociale, kulturhistoriske og kulturelle forhold e) beskrivelse af naturen og det åbne land f) beskrivelse af og forslag til landsbyens udfordringer og muligheder g) beskrivelse af eksisterende virksomheder og forslag til fremtidige erhverv/virksomheder h) plan over mulige byggegrunde i landsbyen, herunder anvisning af grunde til evt. særlig bæredygtige bebyggelser i) forslag til områder/bygninger, som evt. kunne tildeles status som flexboliger Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 vedtage en plan, som i en given årrække sikrer børnepasningsmuligheder, daginstitutioner og skoler uden for Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Det gør Kerteminde Kommune også; Børn og ungepolitik Voksenpolitik Work - live - stay Yde tilskud til bevaringsværdige bygninger Nedrivningspulje Kommuneplan og planstrategi Fyn Strategien 12

14 3.3 Erhverv i landsbyerne og landområderne Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som gør det muligt for interesserede at drive og/eller etablere mindre virksomheder i landsbyer og landområder med hensyntagen til gældende lovgivning og stedets særpræg Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 sætte fokus på mulighederne for at understøtte og etablere mindre virksomheder i landsbyerne og i landdistrikterne og derved gøre det lettere og mere interessant at drive og etablere mindre virksomheder/firmaer uden for Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Det gør Kerteminde Kommune også; Nytårskur og innovationspris Erhvervskontakten Erhvervspolitik og erhvervspolitisk handleplan Turismepolitik Salg af erhvervsjord og henvisning af ledige erhvervslokaler LAG MANK (lokale aktionsgrupper Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde) Kommuneplan og planstrategi 13

15 3.4 De forbundne fællesskaber Vi skal; Kerteminde Kommune skal i dialog med Kerteminde Landsbyråd og beboerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer en brugervenlig og stabil offentlig trafik og adgang mellem byerne i kommunen og omkringliggende større byer. Kerteminde Kommune skal endvidere tage initiativer, som sikrer alle borgere i kommunen adgang til tidssvarende digitale netværk herunder bredbånd Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd og andre relevante aktører senest i 2015 nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere behovet for offentlig transport fra/til/mellem byerne i og uden for Kerteminde Kommune - og udarbejde forslag til initiativer, som giver muligheder for tilfredsstillede transport til/fra uddannelsessteder og arbejdspladser samt til/fra naturog kulturtilbud Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med relevante aktører udarbejde en oversigt over, hvordan landsbyerne og landområderne er dækket af mobile og digitale netværk samt arbejde på at få en tilfredsstillende dækning af hele kommunen. Det gør Kerteminde Kommune også; FynBus - lokale busordninger Teletaxiordning Kørselsordning for borgere med nedsat helbred Strategi Fyn fysisk og digital infrastruktur Jord til opsætning af mobilmaster 14

16 3.5 Grønne og bæredygtige fællesskaber Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer at al fremtidig udvikling sker med hensyntagen til et bæredygtigt og grønt miljø Vi vil; Kerteminde Kommune vil i udpege et område i nærheden af en af kommunens landsbyer, hvor interesserede på attraktive vilkår kan tilbydes mulighed for at købe grunde og opføre boliger med fokus på bæredygtighed Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 udarbejde en plan for, hvor i kommunen der kan opstilles vindmøller og solcelleanlæg. Det gør Kerteminde Kommune også; Oversigt over ledige byggegrunde i Kerteminde Kommune Oversigt over nuværende lokalplaner Kommuneplan og planstrategi 15

17 3.6 Adgang til natur og kultur Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer beboere og gæster adgang til natur- og kulturtilbud Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd, beboere i landsbyerne og andre relevante aktører i 2015 udpege og beskrive et antal oplevelsesspots, som kan medvirke til at forbinde turisme og landsbyerne. Disse oplevelsesspots skal endvidere medvirke til at forbinde landsbyer, naturen og attraktioner og dermed styrke borgernes relationer til naturen og landsskabet. Det gør Kerteminde Kommune også; Turismepolitik Sundhedspolitik Kort over eksisterende cykel, vandrestier og vandreruter Fritids og kulturpolitik Event- og begivenhedsstrategi 16

18 4. Fremtidsperspektiver Politikken vil have et skarpt fokus på kommunens planstrategi, øvrige politikker samt samarbejdspartnere, som i fællesskab har til opgave på lang sigt at sikre udviklingen af landsbyerne. Desuden håber såvel Kerteminde Kommune som Kerteminde Landsbyråd, at der med den fælles politik for landsbyerne i Kerteminde Kommune er skabt et redskab, som i årene fremover kan være til at sætte retning for udviklingen af landsbyerne. Det er derfor vigtigt, at både Byråd, kommunal administration som Kerteminde Landsbyråd anvender politikken i den ånd, som det er udviklet - nemlig som et dynamisk redskab, som løbende evalueres, ajourføres og fornys. Det er intentionen at denne første udgave af politikken vil danne afsæt for nye og endnu mere konkrete politikker efterhånden som fællesskaberne i landsbyerne udvikles og der udarbejdes lokale udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Det forventes ligeledes, at borgerne i landsbyerne gennem fællesskaberne og udviklingsprocesserne gøres endnu mere involverede og motiverede for at medvirke til udviklingen af deres landsby. Det er således et håb, at landsbyernes borgere løbende vil kunne involveres i evalueringen, ajourføringen og udviklingen af kommende politikker og i implementeringen af disse. Endelig forventes det, at Byråd og den kommunale administration bliver mere bevidste om landsbyernes potentialer og mulighederne for at involvere borgerne endnu mere i spørgsmål, som vedrører de enkelte landsbyers dagligdag og fremtid 5. Evaluerings- og handleplan Politikken vedtages af Kerteminde Byråd og revideres mindst 1 gang i hver byrådsperiode. Politikken er forankret i Erhverv- og Vækstudvalget, og i samarbejde med den kommunale administration og Landsbyrådet for Kerteminde Kommune, udmøntes den i et praktisk partnerskab. Med henblik på at fastholde fokus på landsbyernes udvikling, udarbejdes en handleplan. Denne vil sikre at der ske en løbende opfølgning på og evaluering af effekter og resultater af de politiske prioriterede handlinger og indsatser. Dette vil ske på de 2 årlige møder mellem Erhverv- og Vækstudvalget og repræsentanter fra Kerteminde Landsbyråd. Handleplanen udarbejdes for en 3-årig periode. Billederne i Landsbypolitikken er venligst udlånt af Torben Laigaard og Steen Hjorth 17

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Fakta om Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune er en kommune med et samlet areal på 736,41 km 2. Ikast-Brande Kommune havde pr. 01-01-2011

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Planlægning for tilgængelighed

Planlægning for tilgængelighed Hanstholm Planlægning for tilgængelighed Mål Det er målet, at nye infrastrukturinvesteringer skal sikre optimale vækstmuligheder for Fyn, samtidigt med at investeringerne skal fremtidssikres i forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 November 2014 Den lokale aktionsgruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK) Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Indhold Resumé... 4 A. Navn og adresse...

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd i december 009. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere