Landsbypolitik for Kerteminde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbypolitik for Kerteminde Kommune"

Transkript

1 Landsbypolitik for Kerteminde Kommune Landsbypolitik for Kerteminde Kommune er udarbejdet i et samarbejde mellem Kerteminde Byråd - Kerteminde Landsbyråd og borgere i Kerteminde Kommune

2 Kerteminde en Kommune med levende landsbyer 1. INDLEDNING FORORD VISION FORMÅL PROCES KARAKTERISTIK AF LANDSBYERNE LANDSBYERNE I KERTEMINDE KOMMUNE ERHVERV - TURISME Erhverv Turisme LANDSBYBORGERNE Bosætning Infrastruktur LANDSBYPOLITIK Fællesskabernes rammer Muligheder for at bo og leve i landsbyerne De forbundne fællesskaber Grønne og bæredygtige fællesskaber Adgang til natur og kultur FREMTIDSPERSPEKTIVER EVALUERINGS- OG HANDLEPLAN

3 1. Indledning 1.1 Forord Kerteminde Kommune er en landkommune idyllisk beliggende på Nordøstfyn. Med sine ha land og knapt indbyggere, spænder Kerteminde Kommune bredt over den varierede nordøstfynske natur - mellem fjord og bælt, over bakkede marker, store skove og idylliske landsbyer, fra Margueritruten til motorvejen - beliggende i et af Danmarks smukkeste naturområder. Kerteminde Kommunes vision natur og kulturarv - vækst og udvikling skal understøtte at landsbyerne og landområderne skal være levende og attraktive lokalmiljøer, hvor nærhed er nøgleord. Samt ønsket om at videreudvikle landsbyernes særegne karakteristika, så landsbyerne i fremtiden vil være attraktive steder at bo og leve i. Det er et ønske fra både Landsbyrådet og Byrådet om at have et tættere samarbejde der foranledigede, at Byrådet besluttede at igangsætte udarbejdelsen af en landsbypolitik. Denne politik skal sætte en politisk retning på udviklingen af landsbyerne, herunder at sætte ord på landsbyernes fremtidige position, og understøtte det frivillige arbejde og fællesskab der lægges i landsbyerne. Landsbyrådet ønsker at indgå et tættere samarbejde og dialog med Kerteminde Kommune om udvikling af landsbyerne, herunder landsbyrådets fremtidige arbejde. Landsbyrådet er en naturlig dialogpartner i udarbejdelse af en fælles landsbypolitik og i den efterfølgende implementering af denne. På baggrund af en proces, der har varet det meste af 2014, og som i høj grad har været præget af inddragende dialog med borgerne, den kommunale administration og Byrådet, med henblik på at indsamle og lytte til behov og ønsker fra alle aktører, har Kerteminde Kommune og Landsbyrådet udarbejdet dette forslag til vision, indsatser og selve landsbypolitikken. På vegne af Kerteminde Byråd Jørgen Schou Formand for Erhverv- og Vækstudvalget 2

4 1.2 Vision Kerteminde en kommune med levende landsbyer De levende landsbyer kendetegnes ved: Små fællesskaber i det store fællesskab Velfungerende miljøer, hvor det er attraktivt at bo for alle generationer - hele livet Stabile og kreative fundamenter for et aktivt arbejds- og fritidsliv Steder som giver adgang til gode natur- og kulturoplevelser Steder der værd at gæste - mere end én gang Steder der er værd at være en del af 1.3. Formål Formålet med en fælles landsbypolitik for de levende landsbyer i Kerteminde Kommune, er at skabe de bedst mulige rammer for velfungerende og attraktive landsbyer, hvor alle generationer kan bo og leve i grønne og bæredygtige miljøer. De levende landsbyer skal modvirke tilbagegang i antallet af beboere i landsbyerne og tiltrække nye beboere, erhverv og turister ved at sætte fokus på landsbyernes udviklingsmuligheder, herunder fællesskaber, levevilkår, infrastruktur og adgang til kultur- og naturoplevelser. Udviklingen og implementeringen af den fælles landsbypolitik skal ske i en tæt dialog mellem Kerteminde Kommune, Kerteminde Landsbyråd og beboerne i landsbyerne. Af kommissoriet for koordinationsgruppens arbejde fremgår det bl.a., at ved udarbejdelsen af en samlet landsbypolitik kan kommunen sætte politisk retning på udviklingen af landsbyerne understøtte det frivillige arbejde der lægges i landsbyerne sætte ord på landsbyernes fremtidige position i kommunen Endvidere at politikken skal indeholde: Vision og mål Indsatsområder og overordnede handleplaner Rammer for samarbejdet herunder rollefordeling og gensidig forventningsafstemning Beskrivelse af landsbyrådets involvering i implementering af landsbypolitikken Fremtidsperspektiver, herunder udvikling/etablering af landsbynetværk og samarbejdsrelationer Plan for evaluering og ajourføring af landsbypolitikken 1.4. Proces Landsbypolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Kerteminde Kommune (Erhverv- og Vækstudvalget) og Kerteminde Landsbyråd. En nedsat koordinationsgruppe med repræsentanter fra Kerteminde Byråd, den kommunale administration og Kerteminde Landsbyråd har været ansvarlig for processen. 3

5 Visionen for landsbypolitikken er blevet til på baggrund af input fra landsbyerne, der er repræsenteret i Kerteminde Landsbyråd. Efterfølgende har der været afholdt 3 dialogmøder med beboere i kommunens landsbyer 1 dialogmøde med kommunalt ansatte 1 temamøde med Byrådet samt 2 møder med unge fra 2 af kommunens landsbyskoler Desuden har processen været fulgt af Kerteminde Landsbyråd på flere møder På baggrund af dialogmøderne besluttede koordinationsudvalget 6 indsatsområder, som skønnedes at kunne dække de mange konkrete forslag til handlinger, der er indkommet fra deltagerne i dialogmøderne. De 6 indsatsområder er: 1. Fællesskabernes rammer 2. Mulighederne for at bo og leve i landsbyerne 3. Erhverv i landsbyerne og landområderne 4. De forbundne fællesskaber 5. Grønne og bæredygtige fællesskaber 6. Adgang til kultur og natur Koordinationsudvalget har herefter udformet et forslag til politikker og suppleret disse med handlinger med udgangspunkt i de forslag, der indkom på dialogmøderne. Processen afsluttedes med et borgermøde i november 2014, hvor interesserede borgere kommenterede det foreliggende forslag, som efter mødet blev finpudset og videresendt til behandling i de stående udvalg forud for endelig godkendelse i Kerteminde Byråd på byrådsmødet primo Oversigt over de 12 største landsbyer i Kerteminde Kommune. De 12 viste landsbyer udgør Kerteminde Landsbyråd, som er et koordinerende organ for landsbyerne i Kerteminde Kommune. I Kerteminde Landsbyråd arbejdes med en opdeling af landsbyerne: Nord: Stubberup, Dalby, Mesinge, Viby og Drigstrup. Midt: Dræby, Kølstrup, Revninge og Rynkeby Syd: Birkende, Marslev og Rønninge 4

6 2. Karakteristik af landsbyerne 2.1 Landsbyerne i Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune er en landkommune i Region Syddanmark med et samlet areal på ca HA og i alt indbyggere, hvoraf de ca er bosiddende i kommunens tre centerbyer dvs. de tre største byer, Kerteminde, Langeskov og Munkebo og er bosiddende i landsbyerne og i det åbne land. Der er 20 landsbyer samt et antal mindre bebyggelser i landområderne. Herunder er der sommerhusområder forskellige steder i kommunen. Der er alle muligheder for et godt liv i landsbyerne, både med hensyn kultur og fritidsliv og ikke mindst den skønne natur lige uden for døren, som giver en fantastisk mulighed for et rigt friluftsliv. Naturen, kunsten, kulturen og ikke mindst alle ildsjælene er nogle af de bærende værdier for bosætningen. Landsbyerne tilbyder forskellighed om man bor i nord på Hindsholm - omgivet af et fantastisk kystlandskab eller i syd - tæt på Odense og motorvejen eller i midten - tæt på Nor og Fjord. Et bærende element for det gode liv i landsbyerne, er de mange forskellige foreninger. De forskelligartede tilbud forsøger at fange beboernes og fællesskabets interesser - hvad enten det drejer sig om sport, sang, musik, skydning, ridning, spejder, dans, gymnastik eller teater m.m. Det rige foreningsliv giver fællesskabet gode betingelser og medvirker til at skabe udvikling, kvalitetsoplevelser, sammenhold og livskvalitet. I landsbyerne er der i alt 11 forsamlingshuse og sognegårde, som danner rammen om forskellige arrangementer og aktiviteter To af kommunens i alt fem idrætshaller er beliggende landsbyerne, nemlig Hindsholmhallen og Nymarkshallen og er i tilknytning til skolerne. Det samlede antal skoler og daginstitutioner i kommunen er godt repræsenteret i landsbyerne. Tre af Kerteminde Kommunes i alt seks kommunale skoler er beliggende i landsbyerne, nemlig Hindsholmskolen, Marslev Skole og Nymarksskolen. Herudover er der også en friskole i Rynkeby og i Revninge samt en efterskole i Drigstrup. Derudover er Østfyns Produktionsskole beliggende i Marslev. Tre af de i alt 9 kommunale daginstitutioner er beliggende i landsbyerne, Bøgebjerg Naturbørnehave, Marslev Børnehus og Børnehuset Nymarken. Pasning af 0-3 årige foregår primært ved dagplejepasningstilbud, hvoraf ca. 1/3 af dagplejetilbuddene ligger i landsbyerne. De primære indkøbsfaciliteter ligger i de tre centerbyer, men derud over er der i Rynkeby, Mesinge og Marslev købmandsforretninger. 5

7 2.2 Erhverv - turisme Erhverv Generelt er Kerteminde Kommune et dynamisk område for store og små erhvervsvirksomheder hvor en del er beliggende i landområderne. De tre centerbyer, Munkebo, Langeskov og Kerteminde har dog den største koncentration af virksomheder med hver sin udviklingsprofil - nemlig Munkebo med nærhed til havn og maritim-teknologisk udvikling, Langeskov med nærhed til motorvej, togstation og transport med industriproduktion samt Kerteminde med kulturarv og historisk turismetiltrækningskraft. Antallet af virksomheder i landområderne er stabilt og med udarbejdelsen af en erhvervspolitik og en dynamisk handleplan, er der fokus på at styrke væksten og muligheden for at etablere erhverv i landområder. Typiske erhverv i landområderne er enkeltmandsvirksomheder indenfor servicefag og kreative fag, landbrug/fødevarefremstilling samt håndværksvirksomheder. På figur ses antal registrerede virksomheder i landsbyerne for henholdsvis nord, syd og midt. (pr. 2013) Antal registrerede CVR virksomheder Nord Syd Midt Turisme Landsbyerne og landområderne i kommunen har mange attraktioner at byde på, både for beboerne og turister. Disse attraktioner har stor værdi for områdets identitet og et stedbundet potentiale, og kan stimulere udviklingen og skabe sammenhængskraft for bosætning og udøvelse af turismeerhverv. Turismen i Kerteminde Kommune er i stigning og erhverv relateret til helårsturisme understøtter væksten og styrker ligeledes borgernes aktiviteter og iværksætterlyst. Kerteminde Kommune har udarbejdet en turismepolitik som skal understøtte turismeerhvervs udvikling. 6

8 2.3 Landsbyborgerne Der findes borgere i stort set alle aldersgrupper i landsbyerne, dog er de markant største grupper de 0-19 årige og de årige, som er gruppen af børnefamilier samt familier hvor børnene er flyttet hjemmefra, og ældre som lige er gået på efterløn. Desuden er der en stigningen af +65 årige. Der sker en markant ændring i gruppen årige. De unge flytter til de større byer for at studere og bosætte sig fremfor at pendle. En udfordring for Kerteminde Kommune er at tiltrække og fastholde aldersgruppen årige. Det har betydning for børnefamilier, at der er god tilgængelighed til områder med gode betingelser for børn, dvs. pasningsmuligheder, skoler og adgang til natur og kultur. Ligeledes har bedsteforældrene en stor tiltrækningskraft og muligheden for at skabe sociale netværk. Herudover betyder det meget, at det er let at komme til de større byer for at fastholde karrieren, og at infrastrukturen virker således at pendlertiden ikke bliver for lang. Skift i flyttemønster Alderssammensætningen i landsbyerne i Kerteminde Kommune Overordnet kan man konkludere, at der i fremtiden forventes færre børnefamilier, færre i den erhvervsaktive alder og markant flere ældre. Den markante befolkningsvækst for gruppen 65+ afspejler, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder. Generelt er der dog en stigning af borgere i Kerteminde Kommune, men de flytter fortrinsvis til områder ved de tre centerbyer- Langesjov, Munkebo og Kerteminde 7

9 2.3.1 Bosætning Befolkningsudviklingen i sognene i Kerteminde Kommune For kommunen som helhed er der blevet 0,6 pct. flere borgere i perioden For kommunen som helhed er der blevet 13,5 pct. færre børn i alderen 0-14 år. Det kunne indikere, at mange unge tager væk, får sig en videregående uddannelse og ikke vender tilbage. Fraflytningen bliver ikke erstattet af tilflyttere med tilsvarende uddannelsesniveau Infrastruktur Fysisk infrastruktur Infrastruktur og mobilitet er afgørende for at binde borgere og virksomheder sammen. For at tiltrække nye borgere og fastholde og udvide arbejdsstyrken, så skal tilgængeligheden til job, fritidsog servicetilbud være i orden. En god infrastruktur og en høj mobilitet er afgørende for borgernes livskvalitet og for virksomhedernes trivsel, udviklingsmuligheder og rekrutteringsgrundlag. Infrastrukturen udvikles løbende for at understøtte byernes udvikling og tilgængeligheden til natur og oplevelser. Kerteminde Kommunes korte afstand til Odense er en vigtig faktor og med Langeskovs attraktive placering tæt på motorvejen, samt togstation i Langeskov, er der fokus på at skabe bedre infrastruktur via attraktive busforbindelse for at tiltrække både virksomheder og nye familier til kommunen. Fynbus og teletaxi er tilgængelige transportmuligheder og dækker hele kommunen. Dog er der udfordringer ved de daglige afgange til og fra landsbyerne. 8

10 Digital infrastruktur Fyn skal være tilgængelig. Også digitalt. Uanset, hvor på Fyn en virksomhed ligger eller man som borger vælger at bosætte sig, skal der være adgang til en ordentlig mobildækning og til et tidssvarende bredbånd. Det er langt fra situationen alle steder i dag. Derfor har kommunerne bag Byregion Fyn igangsat et arbejde for at skaffe bedre dækning på begge områder. De fynske kommuner mener grundlæggende, at der er tale om områder af afgørende national betydning og at dækningen derfor burde være omfattet af forsyningspligten på samme måde som veje, el og vand er det. Men i erkendelse af, at der ikke i øjeblikket er landspolitisk vilje til at støtte det synspunkt, forsøger kommunerne at øge dækningen gennem en bred vifte af tiltag. Målet er, at Fyn i 2020 er dækket af et bredbåndsnet, der ikke alene dækker det aktuelle behov, men også er fremtidssikret i forhold til nye teknologiers krav. Derudover skal mobildækningen på Fyn være blandt landets absolut bedste. Erhvervsstyrelsen har i en opgørelse fra 2013 bekendtgjort at der er næsten 99 % dækning af mobilsignalet i Kerteminde Kommune. Typisk er der 3G dækning til datatransport tilgængeligt i stort set hele kommunen. Det er dog påvist at der er sorte huller i en del af landdistriktsområderne og især på Hindsholm og i den sydlige del af kommunen. En stor udfordring er ligeledes bredbånd, som kræves til internetadgang for borgerne i kommunen. Der er meget varieret tilgængelighed alt efter hvor bopælen er placeret. Dvs. i landsbyområder er der det stort set tilgængeligt, hvorimod det i landområderne er svært tilgængeligt. Der er såvel på kommunalt plan som i Region Syddanmark, stort fokus på bredbånds- og mobildækningsproblematikken, og der er tegn på, at udviklingen går den rigtige vej mod en forbedret infrastruktur for store dele af området. Den manglende digitale infrastruktur forhindrer mange typer virksomheder i at slå sig ned i landdistrikterne, ligesom fuld udnyttelse af digitale informationsstrømme er et stadig vigtigere parameter i familiers valg af bolig og borgernes kontakt til det offentlige. 9

11 3. Landsbypolitik Landsbypolitikken skal skabe de fornødne rammebetingelser og samarbejdsrelationer og tager udgangspunkt i følgende indsatsområder: 1. Fællesskabernes rammer 2. Mulighed for at bo og leve i landsbyerne 3. Erhverv i landsbyerne og landområderne 4. De forbundne fællesskaber 5. Grønne og bæredygtige fællesskaber 6. Adgang til kultur og natur 10

12 3.1 Fællesskabernes rammer Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som kan være med til at pleje og udvikle de nuværende fællesskaber i og mellem landsbyerne samt etablere nye fællesskaber med henblik på at skabe levende landsbyer Vi vil; Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd udpeger som Landsbyfællesskabernes år, hvor der sættes fokus på at stimulere og pleje eksisterende og nye fællesskaber og frivilligheden i og på tværs af landsbyerne i Kerteminde Kommune Vi vil; Kerteminde Kommune og Kerteminde Landsbyråd udarbejder i første halvår 2015 en procedure til modtagelse af nye borgere i landsbyerne. Proceduren skal sættes i gang senest 1/ Vi vil; Kerteminde Kommune opretter fra 2015 en Landsbyudviklingspulje på min kr. årligt, som kan søges af landsbyfællesskaber til konkrete udviklingsinitiativer i de enkelte landsbyer. Kerteminde Landsbyråd skal inddrages i administrationen af puljen. Det gør Kerteminde Kommune også; Kultur- og fritidspolitik Folkeoplysningspolitik Græsrodspulje Velkomstmøde for nye borgere Turistpolitik 11

13 3.2. Muligheder for at bo og leve i landsbyerne Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne udarbejde udviklingsplaner for de enkelte landsbyer i kommunen, som kan medvirke til at fremhæve, bevare og udvikle landsbyernes særpræg og identitet og som kan medvirke til at gøre det attraktivt og muligt at bo og leve i landsbyerne for såvel nuværende som kommende beboere Vi vil; Med henblik på en mere detaljeret fremtidig politik for landsbyerne i Kerteminde Kommune, vil Kerteminde Kommune i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd og borgerne i landsbyerne, udarbejde forslag til udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Udviklingsplanerne skal bl.a. indeholde: a) forslag til grønne bymiljøer b) forslag til fastholdelse og tiltrækning af beboere c) beskrivelse af bygningstilstande og vej- og stiforhold d) beskrivelse af sociale, kulturhistoriske og kulturelle forhold e) beskrivelse af naturen og det åbne land f) beskrivelse af og forslag til landsbyens udfordringer og muligheder g) beskrivelse af eksisterende virksomheder og forslag til fremtidige erhverv/virksomheder h) plan over mulige byggegrunde i landsbyen, herunder anvisning af grunde til evt. særlig bæredygtige bebyggelser i) forslag til områder/bygninger, som evt. kunne tildeles status som flexboliger Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 vedtage en plan, som i en given årrække sikrer børnepasningsmuligheder, daginstitutioner og skoler uden for Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Det gør Kerteminde Kommune også; Børn og ungepolitik Voksenpolitik Work - live - stay Yde tilskud til bevaringsværdige bygninger Nedrivningspulje Kommuneplan og planstrategi Fyn Strategien 12

14 3.3 Erhverv i landsbyerne og landområderne Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som gør det muligt for interesserede at drive og/eller etablere mindre virksomheder i landsbyer og landområder med hensyntagen til gældende lovgivning og stedets særpræg Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 sætte fokus på mulighederne for at understøtte og etablere mindre virksomheder i landsbyerne og i landdistrikterne og derved gøre det lettere og mere interessant at drive og etablere mindre virksomheder/firmaer uden for Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Det gør Kerteminde Kommune også; Nytårskur og innovationspris Erhvervskontakten Erhvervspolitik og erhvervspolitisk handleplan Turismepolitik Salg af erhvervsjord og henvisning af ledige erhvervslokaler LAG MANK (lokale aktionsgrupper Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde) Kommuneplan og planstrategi 13

15 3.4 De forbundne fællesskaber Vi skal; Kerteminde Kommune skal i dialog med Kerteminde Landsbyråd og beboerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer en brugervenlig og stabil offentlig trafik og adgang mellem byerne i kommunen og omkringliggende større byer. Kerteminde Kommune skal endvidere tage initiativer, som sikrer alle borgere i kommunen adgang til tidssvarende digitale netværk herunder bredbånd Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd og andre relevante aktører senest i 2015 nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere behovet for offentlig transport fra/til/mellem byerne i og uden for Kerteminde Kommune - og udarbejde forslag til initiativer, som giver muligheder for tilfredsstillede transport til/fra uddannelsessteder og arbejdspladser samt til/fra naturog kulturtilbud Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med relevante aktører udarbejde en oversigt over, hvordan landsbyerne og landområderne er dækket af mobile og digitale netværk samt arbejde på at få en tilfredsstillende dækning af hele kommunen. Det gør Kerteminde Kommune også; FynBus - lokale busordninger Teletaxiordning Kørselsordning for borgere med nedsat helbred Strategi Fyn fysisk og digital infrastruktur Jord til opsætning af mobilmaster 14

16 3.5 Grønne og bæredygtige fællesskaber Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer at al fremtidig udvikling sker med hensyntagen til et bæredygtigt og grønt miljø Vi vil; Kerteminde Kommune vil i udpege et område i nærheden af en af kommunens landsbyer, hvor interesserede på attraktive vilkår kan tilbydes mulighed for at købe grunde og opføre boliger med fokus på bæredygtighed Vi vil; Kerteminde Kommune vil i 2015 udarbejde en plan for, hvor i kommunen der kan opstilles vindmøller og solcelleanlæg. Det gør Kerteminde Kommune også; Oversigt over ledige byggegrunde i Kerteminde Kommune Oversigt over nuværende lokalplaner Kommuneplan og planstrategi 15

17 3.6 Adgang til natur og kultur Vi skal; Kerteminde Kommune skal sammen med Kerteminde Landsbyråd og befolkningerne i landsbyerne tage initiativer, som sikrer beboere og gæster adgang til natur- og kulturtilbud Vi vil; Kerteminde Kommune vil i samarbejde med Kerteminde Landsbyråd, beboere i landsbyerne og andre relevante aktører i 2015 udpege og beskrive et antal oplevelsesspots, som kan medvirke til at forbinde turisme og landsbyerne. Disse oplevelsesspots skal endvidere medvirke til at forbinde landsbyer, naturen og attraktioner og dermed styrke borgernes relationer til naturen og landsskabet. Det gør Kerteminde Kommune også; Turismepolitik Sundhedspolitik Kort over eksisterende cykel, vandrestier og vandreruter Fritids og kulturpolitik Event- og begivenhedsstrategi 16

18 4. Fremtidsperspektiver Politikken vil have et skarpt fokus på kommunens planstrategi, øvrige politikker samt samarbejdspartnere, som i fællesskab har til opgave på lang sigt at sikre udviklingen af landsbyerne. Desuden håber såvel Kerteminde Kommune som Kerteminde Landsbyråd, at der med den fælles politik for landsbyerne i Kerteminde Kommune er skabt et redskab, som i årene fremover kan være til at sætte retning for udviklingen af landsbyerne. Det er derfor vigtigt, at både Byråd, kommunal administration som Kerteminde Landsbyråd anvender politikken i den ånd, som det er udviklet - nemlig som et dynamisk redskab, som løbende evalueres, ajourføres og fornys. Det er intentionen at denne første udgave af politikken vil danne afsæt for nye og endnu mere konkrete politikker efterhånden som fællesskaberne i landsbyerne udvikles og der udarbejdes lokale udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Det forventes ligeledes, at borgerne i landsbyerne gennem fællesskaberne og udviklingsprocesserne gøres endnu mere involverede og motiverede for at medvirke til udviklingen af deres landsby. Det er således et håb, at landsbyernes borgere løbende vil kunne involveres i evalueringen, ajourføringen og udviklingen af kommende politikker og i implementeringen af disse. Endelig forventes det, at Byråd og den kommunale administration bliver mere bevidste om landsbyernes potentialer og mulighederne for at involvere borgerne endnu mere i spørgsmål, som vedrører de enkelte landsbyers dagligdag og fremtid 5. Evaluerings- og handleplan Politikken vedtages af Kerteminde Byråd og revideres mindst 1 gang i hver byrådsperiode. Politikken er forankret i Erhverv- og Vækstudvalget, og i samarbejde med den kommunale administration og Landsbyrådet for Kerteminde Kommune, udmøntes den i et praktisk partnerskab. Med henblik på at fastholde fokus på landsbyernes udvikling, udarbejdes en handleplan. Denne vil sikre at der ske en løbende opfølgning på og evaluering af effekter og resultater af de politiske prioriterede handlinger og indsatser. Dette vil ske på de 2 årlige møder mellem Erhverv- og Vækstudvalget og repræsentanter fra Kerteminde Landsbyråd. Handleplanen udarbejdes for en 3-årig periode. Billederne i Landsbypolitikken er venligst udlånt af Torben Laigaard og Steen Hjorth 17

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Landdistriktspolitik Thisted Kommune

Landdistriktspolitik Thisted Kommune Landdistriktspolitik Thisted Kommune (udkast oktober2007) 1 Indholdsfortegnelse 1 DEFINITION AF LANDDISTRIKTERNE I THISTED KOMMUNE 3 2 INDLEDNING 3 3 VISION 4 4 INDSATSOMRÅDER 4 4.1 Erhvervsudvikling 4

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

FynBus. Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune. Statusrapport. Juni 2009 UDKAST

FynBus. Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune. Statusrapport. Juni 2009 UDKAST FynBus Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune Statusrapport Juni 2009 UDKAST COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk FynBus Kollektiv trafikplan

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere