Velkommen til erhvervsuddannelser og EUX på Merkurs Plads. kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til erhvervsuddannelser og EUX på Merkurs Plads. kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16"

Transkript

1 Velkommen til erhvervsuddannelser og EUX på Merkurs Plads Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16

2 Indhold Velkommen til CELF...side 3 EUD og EUX Business, kontor, handel og forretningsservice...side 4 Elevrådet...side 11 Undervisere...side 12 Traditioner...side 14 Statens Uddannelsesstøtte...side 16 Transport: Ungdomskort...side 17 Elevvejledning...side 18 Praktiske oplysninger...side 19 Praktik: Praktikcentret og skolepraktik...side 20 Praktik i udlandet...side 21 Bibliotek...side 22 Kantine...side 23 IT...side 24 Vær med til at skabe en god skole...side 25 Oversigtskort...side 26 Skoleårskalender: feriedage m.m...side 27

3 3 Velkommen til CELF Vi håber, du får nogle gode år. Vi vil gøre vores for at give dig nogle udfordringer - både personligt og fagligt. Og vi håber, du griber disse udfordringer og selv er med til at gøre handelsskolen til et godt sted at være. Det kan være ved at deltage aktivt i undervisningen, men det kan derudover også være gennem elevrådsarbejde, festudvalg eller ved at være med i andre sociale aktiviteter. Endnu engang: Velkommen Michael Bang Adm. direktør

4 EUD og EUX Business, kontor, handel og forretningsservice 4 Velkommen til de merkantile uddannelser. Her vil du få ny viden og mulighed for at udvikle dig på et højt fagligt niveau. Du vil møde nye venner og få nye oplevelser, og vi vil sammen med dig arbejde for, at du når dine mål og får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt. Vi har store og positive forventninger til dig. Du vil blive tilbudt medindflydelse og medansvar, og vi forventer, at du vil være en aktiv medspiller i undervisningen. Du vil sammen med os blive forberedt til både arbejds- og samfundslivet. Både på GF1 og GF2 vil du arbejde med større projekter og opgaver, der sikrer, at du udvikler dig til en attraktiv medarbejder. Du kan i løbet af din uddannelse kvalificere dig til et job indenfor kontor-, finans-, detail-, handels- eller eventområdet. Helle Holst Uddannelseschef Jeannette Poulsen Uddannelsesleder Anne Marie Degn Uddannelsessektretær Ny uddannelsesreform En ny uddannelsesreform er trådt i kraft den 1. august 2015 på erhvervsuddannelsesområdet. Der er sket et stort kvalitetsløft på det faglige område, hvilket betyder, at der indføres en merkantil EUD med fag på C niveau og en EUX, som er en 2 årig gymnasial eksamen med fag på C, B og A niveauer. EUD Business er primært for de elever, der ønsker at få en elevplads indenfor detail, handel eller event. EUX er en gymnasial uddannelse og et krav, hvis du ønsker at få en elevplads inden for kontor eller finans eller vil læse videre på en videregående uddannelse. Med den nye reform er det begrænset, hvor mange gange du kan starte på et grundforløb. Du kan kun starte på GF1 én gang, og på GF2 har du max. 3 forsøg.

5 5 Varighed Uddannelseslængden afhænger af dine forudsætninger, men som hovedregel er varigheden på de forskellige grundforløb således: 40 uger - for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (GF1 og GF2) 20 uger - for elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen (GF2) 20 uger - for elever over 25 år (GF2). Varigheden reduceres i forhold til erhvervet merit på grundfag. 10 uger - for elever, der har bestået en gymnasial eksamen (GF2) Efter grundforløbet skal du i hovedforløb (praktik) i en virksomhed, og det varer normalt 2 år. For elever over 25 år reduceres i praktiktiden i forhold erhvervet merit i praktikperioden. Afslutter du en EUX kan du også læse videre på en videregående uddannelser. EUX-Business Ønsker du at få en uddannelse inden for kontor eller finans, kan du kun opnå dette ved at tage en EUX uddannelse. På EUX er undervisningen tilrettelagt på et gymnasialt fagligt niveau. Med EUX har du mulighed for enten at læse videre eller blive faglært inden for kontor eller finans. EUX Business er et 4-årigt uddannelsesforløb. De 2 første år af uddannelsen bruger du på skolebænken, hvor du først gennemgår et grundforløb og derefter et studieforløb. Grundforløbet varer 1 år, og består af GF1 og GF2 for de elever, der kommer direkte fra folkeskolen. Kommer du ikke direkte fra folkeskolen varer grundforløbet ½ år. Efter grundforløbet fortsætter du på et EUX studieforløb, som tager 1 år. På studieforløbet opnår du gymnasiale niveauer, hvilket betyder, at du får adgang til videregående uddannelser. Dette gælder både efter studieforløbet og efter din praktiktid. Efter de første 2 år kan du enten vælge at stoppe og tage en videregående uddannelse på f.eks. et erhvervsakademi, eller du kan få en praktikplads i 2 år. Uanset hvad du vælger, kan du altid læse videre eller dygtiggøre dig i jobbet. EUX Business starter med grundforløbet, hvor du kan vælge mellem 2 forskellige fagretninger: 1. Administration og ledelse Fagretningen retter sig specielt mod brancher og uddannelser inden for administration, advokat- og lægesekretær, økonomi, revision, turisme, shipping og handel. 2. Handel og Ledelse Fagretningen retter sig specielt mod brancher og uddannelser inden for butik og handel. Undervisning Undervisningen er både teoretisk og praksisorienteret og tager udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden. Du kommer til at arbejde både individuelt og i grupper.

6 6 Din samlede uddannelsestid på skolen er 2 år. 1. år grundforløbet Grundforløbet er opdelt i 2 forløb, hvor du skal gennemføre disse 8 fag på C-niveau: GF1: Dansk C Engelsk C Samfundsfag C Erhvervsfag GF1 har en varighed af 20 undervisningsuger incl. eksamen. Forløbet er inddelt i 5 temaer, og der evalueres efter afslutning af hvert tema. Du skal til eksamen i ét fag, og der trækkes lod mellem engelsk C, dansk C eller samfundsfag C GF2: Informationsteknologi C Erhvervsøkonomi C Organisation C Afsætning C Matematik C Det uddannelsesspecifikke fag Butik og handel eller Kontor og handel GF2 har en varighed af 20 undervisningsuger incl. eksamen. Du skal til eksamen i ét grundfag, og der trækkes lod mellem Erhvervsøkonomi C, Afsætning C, IT C, Matematik C eller organisation C. Desuden skal du til grundforløbsprøveeksamen i det uddannelsesspecifikke fag. Efter at have bestået grundforløbet for EUX, som sammenlagt varer 1 år, fortsætter du på EUX 2. år - studieforløbet. Her gennemfører du fagene på de gymnasiale A og B niveau og enkelte fag på C niveau. 2. år - Studieåret: På dit 2. skoleår skal du gennemføre 7-9 fag på A, B og C niveauer: Dansk A Engelsk B Informationsteknologi B Virksomhedsøkonomi eller Matematik B Afsætning B Samfundsfag B Valgfag f.eks.: Innovation, Psykologi, Markedskommunikation mv. På 2. studieår har alle studieretninger virksomhedsøkonomi eller matematik på B- niveau. Du skal løfte 2 fag fra grundforløbet til B-niveau, eller du skal have 2 nye fag på C-niveau. En eksamen, der giver ret til et EUX-bevis, skal omfatte: 6 prøver i fag på gymnasialt niveau - her tæller også C-niveau fagene med. en mundtlig prøve i det skriftlige eksamensprojekt, som udarbejdes i to eller tre fag. Fagene skal omfatte mindst et fag på mindst B-niveau og et fag fra erhvervsuddannelsen. en større skriftlig opgave Efter 2 år på skolebænken kan du vælge at fortsætte som elev i en virksomhed i 2 år eller læse videre på en videregående uddannelse. Med en EUX bliver du nemlig både faglært og får en gymnasial eksamen, som giver dig adgang til videregående uddannelser f.eks. erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. EUD Butik og handel På EUD Butik og handel får du en uddannelse, der har fokus på det praktiske, og som giver dig mulighed for at vælge netop de fag, du er særligt interesseret i. Efter grundforløbet er du klar til en elevplads i en virksomhed. Din elevtid i virksomheden vil vare 2 år, hvorefter du er udlært.

7 7 Herunder kan du se, hvilke fag du skal have på grundforløbet: Butik og Handel GF1: Dansk D/C Engelsk D/C Almene erhvervsfag GF1 har en varighed af 20 undervisningsuger incl. eksamen. Forløbet er inddelt i 5 temaer, og der evalueres efter afslutning af hvert tema. Du skal til eksamen i ét fag, og der trækkes lod mellem engelsk og dansk. NB! GF1 er kun for de elever, der kommer direkte fra folkeskolen. GF2: Erhvervsøkonomi C IT C Afsætning C Det uddannelsesspecifikke fag Butik og Handel Valgfag GF2 har en varighed af 20 undervisningsuger incl. eksamen. Du skal til eksamen i ét grundfag, og der trækkes lod mellem Erhvervsøkonomi C, Afsætning C eller IT C. Desuden skal du til eksamen i en grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. Efter blot 1 års skolegang er du klar til at starte din karriere i erhvervslivet enten inden for detail, handel eller event. NB! De elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen starter på GF2. EUV EUV Business er vejen til at blive faglært inden for kontor, handel og forretningsservice, hvis du er 25 år eller derover. Der er 3 forskellige spor til voksne, hvor graden af erhvervserfaring og forudgående uddannelse afgør, hvor langt forløbet bliver, og hvilke læringselementer det kommer til at indeholde. Din vejleder vil sammen med dig lave en realkompetencevurdering i forhold til meritering af grundfag og praktikperioden. Den skal ligge til grund for dit uddannelsesforløb og varigheden for dette. EUV1 voksne over 25 år med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, meriteres for grundfagene og praktikperioden. Skoledelen på hovedforløbet skal være 10 % kortere end normalt. EUV2 Voksne over 25 år med relevant erhvervserfaring mindre end 2 år, skal have op til 20 ugers grundfagsundervisning (GF2) og praktikperioden afkortes max. 2 år. Skoledelen på hovedforløbet skal være 10 % kortere end normalt. EUV3 voksne over 25 år uden relevant erhvervserfaring, skal have 20 ugers grundfagsundervisning (GF2) og 2 års praktik. Skoledelen på hovedforløbet er uddannelsesbestemt. Undervisningen på EUX og EUD Business Vi har valgt at arbejde i teams, således at teamets lærere er koncentreret om få klasser og de opgaver, der skal løses i klassen. Lærerteamet vil have meget fokus på din trivsel og dine læringskompetencer, så du når de læringsmål, som netop din uddannelse kræver. Grundforløbene er inddelt i temaer, og hvert tema afsluttes med en evaluering. Der arbejdes med case- og projektorienteret undervisning, så undervisningen bliver mere praksisnær. Når du arbejder med cases og projekter får du mulighed for at øve dine evner til at samarbejde, planlægge, have overblik og være kreativ.

8 8 På grundforløbet vil du også opleve virksomhedsbesøg, gæstelærerarrangementer eller ekskursioner, og målet med disse dage er at gøre undervisningen mere praksisnær. Klasser efter den gamle ordning - før 1. august 2015: Den nye reform betyder, at sundhedsservicesekretæruddannelsen ophører 1. august 2015, og det sidste hold elever slutter deres fagprøve medio september. Vi afslutter et hold HG-turbo ultimo december 2015 og medio april Uddannelsen vil fra 1. august 2015 omstruktureres til en EUV. Desuden har vi HG 2.års klasser, som slutter juni Uddannelsen vil pr. 1. august 2015 omstruktureres til en EUD eller EUX. Undervisningsplan og uddannelsesplan Skolen har udarbejdet den lokale undervisningsplan, som angiver rammerne for undervisningen. Du skal opstille din egen personlige uddannelsesplan. Dette gøres i Elevplan, som er et elektronisk planlægningsværktøj. Du udfylder planen i samarbejde med din kontaktlærer. Virksomhedspraktik - studietur For de elever, der kommer direkte fra folkeskolen, og ønsker at gå videre på GF2, er der mulighed for at komme i praktik i en virksomhed i England i byen Brighton. Her får du mulighed for at styrke dine internationale kompetencer, afprøve dine sprogkundskaber og dine praktiske evner som sælger. Der er også mulighed for at komme på en studietur til Berlin, hvor du får mulighed for at afprøve dine tyskkundskaber. Sygdom/fravær Ved sygdom skal skolen orienteres om årsag og varighed, og inden kl meddele dit fravær til sekretariatet, Anne Marie Degn på eller SMS på I tilfælde af længerevarende sygdom skal fraværet dokumenteres ved lægeerklæring. Fri i undervisningstiden Fri i undervisningstiden gives normalt ikke og kan kun ske efter skriftlig ansøgning til skolen, der vil vurdere konsekvenserne for dit uddannelsesforløb. Studieaktivitet Vi forventer, at du deltager aktivt både i den daglige undervisning, i projekter, caseopgaver, ved fremlæggelser og med hjemmearbejdet. Udviser du ikke den nødvendige aktivitet, så vi kan sikre, at du opnår de nødvendige kompetencer, vil vi iværksætte sanktioner. Det er kontaktlæreren og elevvejlederen, der vurderer, hvilke sanktioner der skal iværksættes. Du skal regne med, at der dagligt er hjemmearbejde i form af læsestof og opgaver, der skal løses. I alle fag stilles der krav om dokumentation for dit arbejde. Derfor skal du sørge for at opbevare dine opgaver i en elektronisk mappe og i et ringbind, hvis de er i papirform. Din faglærer vil orientere dig om omfanget af og afleveringsdatoer for de større afleveringsopgaver. I de fleste fag udarbejdes projekter/rapporter og portfolio, som danner grundlag for eksamen i fagene. Afleverer du ikke disse projekter/rapporter eller portfolio til tiden, kan du ikke indstilles til eksamen i fagene og kan dermed ikke gøre din uddannelse færdig. Evaluering og karakterer Med udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan vil der foregå en løbende evaluering af din opnåelse af kompetencer, og flere gange i løbet af året skal du gennemføre praktiske projekter, hvor vi vil evaluere, om du har opnået de nødvendige kompetencer. Du får standpunktskarakterer i grundfagene. Dvs. at det er dit faglige standpunkt på måletidspunktet, der afgør karakteren. Der gives karakterer i december og i juni.

9 9 Eksamen Både på EUX og EUD afvikles der eksamen i grundfagene som caseeksamen. Eksamensopgaverne består af 5-7 opgaver, som tager udgangspunkt i den aktuelle casevirksomhed, som offentliggøres hvert år i marts måned. Eksamenen afvikles på en casearbejdsdag og en eksamensdag. Der vil være 2 til 5 arbejdsdage mellem de to dage. Eksamenen afvikles mundtligt, og det er censor, der bestemmer, hvilke af de 5-7 opgaver du skal prøves i. EUD GF1: 1 grundfagseksamen i dansk D/C eller engelsk D/C EUD GF2: 1 grundfagseksamen enten i Afsætning C, Erhvervsøkonomi C eller Informationsteknologi C 1 Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. EUX GF1: 1 grundfagseksamen i enten dansk C, engelsk C eller samfundsfag C EUX GF2: 1 grundfagseksamen enten i Afsætning C, Erhvervsøkonomi C, Informationsteknologi C, Organisation C eller Matematik C 1 Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. EUD eller EUX for studenter - STX ere, HF ere eller HTX ere 1 grundfagseksamen enten i Afsætning C, Erhvervsøkonomi C eller Informationsteknologi C 1 Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. EUD eller EUX for studenter - HHX 1 Grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. Klasser efter gammel ordning: HG-Turbo: 3 grundfagseksamener og 1 grundforløbsprøve Sundhedsservicesekretær: 3 grundfagseksamener og hovedforløbsprøve Kontaktlærer Du får tildelt en kontaktlærer, som vil hjælpe dig med at nå dine mål med uddannelsen. Kontaktlæreren vil også følge med i din trivsel og dit fremmøde, og sammen vil I opstille din uddannelsesplan. Kontaktlæreren vil også arbejde for at styrke det sociale miljø i klassen og markere afslutninger op til ferier sammen med klassen. Kontaktlæreren er samtidig klassens faste kontaktperson, som videregiver fælles meddelelser fra skolens ledelse. Mentorordning Du har mulighed for at få tilknyttet en mentor, hvis du har behov for støtte. Tildeling af mentorstøtte sker gennem vores elevvejledning. Bøger Skolen låner dig bøger. Du skal dog selv anskaffe arbejdshæfte til erhvervsøkonomi og evt. ordbøger. Dit boglån registreres på skolens bibliotek, og du hæfter økonomisk for de lånte bøger. Biblioteket meddeler dig, hvornår du skal aflevere bøgerne igen. Stopper du inden uddannelsens afslutning, skal du selv aflevere bøgerne, inden du forlader skolen.

10 10 Skema Skema fremgår af skolens intranet, og du har som elev pligt til hver dag at holde dig ajour med evt. skemaændringer. Kontoret oplyser desuden om skemaændringer via mail eller SMS, såfremt du har oplyst din mail eller telefonnummer. Lærernes fravær/sygdom - aflysning af undervisningen Ved lærerfravær tilstræber skolen at sætte vikar på timerne. Ved langtidssygdom sættes en anden faglærer på undervisningen. Hvis timerne ikke kan vikardækkes, anvendes timerne som studietid, hvor du forbereder dig på baggrund af konkrete opgaver. Mødepligt/faglig udvikling Der er mødepligt til undervisningen, og fremmøde registreres time for time. Da der ikke er mulighed for at forlænge længden af din uddannelse, vil der være fokus på dit fremmøde og at du opnår de nødvendige kompetencer. Ugentlig opfølgning Dine lærere checker fravær én gang om ugen. Her vurderes dit fremmøde og din faglige udvikling Hvis du har været fraværende eller er kommet fagligt bagud, vil der blive lavet en plan, som beskriver hvad du mangler, hvordan du kan indhente disse mangler, og hvordan du vil blive målt Du skal så indhente de manglende kompetencer i det åbne kompetenceværksted på tirsdage og torsdage Hvis dine lærere vurderer, at du er frafaldstruet, bliver UU orienteret. Din kontaktlærer og elevvejleder, vil vurdere dine muligheder for at fortsætte uddannelsen og dit eventuelle behov for yderligere støtte. UU og øvrige relevante kontaktpersoner inviteres til at deltage i disse samtaler. Du indkaldes kun til afklarende samtaler 2 gange, 3. gang vil du blive indkaldt til en afsluttende samtale. Ordensregler Vi forventer, at du overholder ordensreglerne, som er: at du bidrager positivt til en god og respektfuld omgangstone at du sætter stolene op og rydder op efter dig i klasselokalet og i øvrigt behandler skolens ejendom med respekt og undgår hærværk at du undlader mobning og vold og aktivt afholder andre fra at gøre det at du i konfliktsituationer agerer hensigtsmæssigt og bruger skolens personale til at løse konflikten og efterfølgende accepterer skolens anvisninger og beslutninger Det er forbudt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer på skolen eller at være på skolen i påvirket tilstand. Skolen er en røgfri skole. Det er ved lov forbudt at ryge på skolens område, og det gælder både inden- og udendørs. Dette gælder også e-cigaretter. Afklarende samtaler: Du indkaldes til en afklarende samtale, hvis du ikke møder til undervisningen eller ikke forbedrer dig fagligt.

11 11 Overtrædelse af ordens- og fraværsregler: Skolen vil reagere overfor følgende: manglende fremmøde manglende forberedelse, afleveringer og fremlæggelser manglende studieaktivitet mobning, trusler, vold og anden uhensigtsmæssig adfærd manglende overholdelse af rygelovgivningen Afslutninger På GF2 afsluttes året sammen med kontaktlæreren, som udleverer karaktermeddelelser. Året afsluttes med et arrangement sidst i december eller juni måned. Hvis du ikke overholder reglerne, vil skolen iværksætte forskellige tiltag, for at sikre at du gennemfører din uddannelse og opnår en hensigtsmæssig adfærd. Skolens tiltag kan udmønte sig i: obligatorisk kompetenceværksted optagelse på godmorgen- og farvelholdet hjemsendelse på tid bortvisning Fotokopiering/printning Når du kommer på skolen, får du tildelt en printkonto, dvs. at du kan udskrive eller kopiere op til 150 print/kopier. Du har mulighed for at købe flere print. Elevrådet Elevrådet er elevernes talerør, og jeres mulighed for at få indflydelse på skolens udvikling. Afdelingselevrådene Hver afdeling på CELF har sit eget afdelingselevråd, som består af repræsentanter fra hvert hold eller klasse. Her behandler I de emner, som har med jeres afdeling at gøre. Afdelingselevrådene tages med på råd, når der skal arrangeres fællesarrangementer og fester i afdelingerne. Fælleselevrådet Afdelingselevrådene vælger repræsentanter til skolens fælleselevråd FE. Fælleselevrådet tager emner op, som har overordnet betydning for eleverne på CELF. På fælleselevrådsmøderne har eleverne mulighed for at behandle emner sammen med ledere fra skolen. Fælleselevrådet vælger 2 medlemmer, som repræsenterer eleverne i skolens bestyrelse. Du finder forretningsorden for fælleselevrådet på skolen hjemmeside under studiemiljø.

12 12 Undervisere Inger Staunsbjerg Andersen Grundforløb 2, EUX Tysk, dansk, samfundsfag Peter Andersen Grundforløb 2, EUX Erhvervsøkonomi Elsebeth Dalby Grundforløb 1+2, EUX Engelsk, IT, erhvervsfag, uddannelsesspecifikke fag. Marianne Stegmann Frandsen Grundforløb 1+2, EUX Dansk, afsætning, uddannelsesspecifikke fag Pernille Møllnitz Günthel Grundforløb 2, EUX Engelsk, tysk, dansk Lise Jul Jacobsen Grundforløb 2, EUX Dansk, engelsk, organisation Lasse Jensen Grundforløb 2, EUX IT, erhvervsøkonomi, afsætning, uddannelsesspecifikke fag Tenna Spur Jensen Grundforløb 2, EUX Afsætning, IT, uddannelsesspecifikke fag og hovedforløbsundervisning Mads Lynggaard Grundforløb 2, EUX Afsætning, samfundsfag, erhvervsøkonomi, uddannelsesspecifikke fag og hovedforløbsundervisning

13 13 Per Mortensen Grundforløb 1+2, EUX IT, erhvervsfag, organisation, samfundsfag, uddannelsesspecifikke fag Jeannette Poulsen Grundforløb 1+2, EUX Samfundsfag, afsætning, organsiation, uddannelsesspecifikke fag Bettina Retslov Grundforløb 2, EUX IT, erhvervsøkonomi Jesper Troelsgaard Grundforløb 2, EUX IT, afsætning, matematik, erhvervsøkonomi, uddannelsesspecifikke fag og hovedforløbsundervisning

14 14 Traditioner I slutningen af november afholder vi julemesse på handelsskolen. Julemessen sker i samarbejde med byens butikker, så der bliver en ægte julestemning på hele skolen. Eleverne deltager aktivt i planlægningen af julemessen, hvor der bliver arrangeret julemodeshow, julemesse og julestande, underholdning m.v. Grundforløbet afsluttes med et arrangement på skolen. HG Julemesse 2014

15 15 Årgang 2015 Afslutnings- og Gallafest 2015!

16 16 SU og transport SU - Statens Uddannelsesstøtte Du skal selv søge SU på For at bruge minsu, skal du bruge NemID. Hvem kan jeg spørge? Elevvejledningen kan hjælpe dig med dine tvivlsspørgsmål. Eller SU-kontoret: Birgitte Nielsen , Hvornår kan jeg få SU? Kvartalet efter din 18 års fødselsdag kan du få SU - altså 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Det er dog en betingelse, at du er studieaktiv. Skal jeg betale skat af min SU? Ja, det skal du, men skatten er trukket, når du får SU udbetalt. SU-styrelsen får oplysningerne om dine skatteforhold direkte fra skattevæsnet. Hvor meget må jeg tjene ud over min SU? Du kan beregne dit fribeløb på Se under betingelser. Fribeløbet forhøjes, hvis der er måneder, du ikke modtager SU, og du har mulighed for at vælge SU fra i en eller flere måneder for at kunne tjene flere penge. Du skal selv holde styr på, at du ikke kommer til at tjene for meget. Når året er omme, kontrollerer SU-styrelsen, om du har tjent for meget. Hvis du har, skal du betale noget af støtten tilbage. Hvis du vil vide mere? Læs videre på Du får svar på din ansøgning i din e-boks.

17 17 Månedligt SU-stipendium til elever på 18 og 19 år. Grundsats til alle, før skat: kr. 916,00 Maksimalt tillæg til hjemmeboende, afhængig af forældreindkomst: kr ,00 Maksimum ialt: kr ,00 Grundsats til udeboende med særlig godkendelse* før skat: kr ,00 Maksimalt tillæg til udeboende afhængig af forædreindkomst: kr ,00 Maksimum ialt: kr ,00 Alle hjemmeboende er afhængig af forældrenes indkomst. * Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende. Også selvom du er flyttet hjemmefra. Månedligt SU-stipendium til elever på 20 år og derover Hjemmeboende, før skat: Kr ,00 Udeboende, før skat: Kr ,00 Du får svar på din ansøgning i din e-boks. Tilskud til transport - Ungdomskort Med et ungdomskort til 348,30 kr. pr. måned (eller 11,61 kr pr dag) får du: Et periodekort mellem hjem og skole og et periodekort til den kollektive trafik inden for takstområdet, hvor du bor. Desuden mulighed for at spare 25-50% på togrejser. Ungdomskort gælder i både skoleperioder og ferieperioder. Sådan søger du om ungdomskort: Gå på Du skal have følgende klar: Et vellignende digitalt foto af dig selv En mailadresse, der er aktiv Et NemID i dit eget navn. Du får svar på din ansøgning i din e-boks.

18 18 Elevvejledning Hos Elevvejledningen kan du søge råd og vejledning. Elevvejledningen er det naturlige sted at henvende dig, hvis du ønsker at drøfte dine fremtidsplaner, eller hvis du er tvivl om uddannelsens opbygning, valgfag og karakterer. Desuden bør du henvende dig, hvis du fagligt eller socialt går i stå i uddannelsesforløbet. Elevvejlederen hjælper dig til at overvinde forhindringerne, så du har mulighed for at gennemføre din uddannelse. Elevvejlederen har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis du har et problem, du ikke selv kan løse. Frank Bolvig Hansen Elevvejleder Du kan henvende dig, hvis du: har faglige, sociale eller private problemer har brug for lektiehjælp eller sygeundervisning vil vide noget om valgfagsmuligheder føler dig dårligt tilpas i klassen lider af eksamensangst har boligproblemer har lyst til at tale med nogen har brug for vejledning i forbindelse med problemer har spørgsmål til Statens Uddannelsesstøtte (SU) Specialpædagogisk støtte Hvis du har et handicap eller andre vanskeligheder, som kan sidestilles med et handikap, kan du få specialpædagogisk støtte. Formålet er, at du trods dit handicap skal kunne deltage fuldt ud i den almindelige undervisning. Eksempler på støtte Bærbar pc med syntetisk tale til ordblinde elever. Syntetisk tale kan oplæse skrevne tekster. Tegnsprogstolk til døv elev. Støttetimer til elever med koncentrationsog hukommelsesvanskeligheder. Hvis du har behov for specialpædagogisk støtte, skal du kontakte elevvejleder Frank Bolvig Hansen.

19 19 Praktiske oplysninger Kontakt CELF - tlf (hovednr.) Herfra vil du blive stillet videre. Mail: Informationen har åben: mandag - fredag kl Information I informationen kan vi hjælpe dig med følgende: Oplyse om lærerskemaer og finde vej til lokaler Plaster etc. Transport/sygetransport Statens Uddannelsesstøtte, SU Alt muligt andet Lektioner og pauser: lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl Anne Marie Degn Uddannelsessekretær ALARM Ved arbejdsulykker: Yd førstehjælp - tilkald ambulance, (0) 112 og angiv ulykkessted. Underret Informationen på Merkurs Plads på telefon ALARM ved brand: Tryk på brandalarmen og meddel informationen på Merkurs Plads, hvor det brænder på tlf Følg lærerens anvisninger, bevar ro og orden, luk vinduer og døre. Forlad lokalet samlet, Gå til samlingsstedet: Parkeringspladsen. Birgitte Nielsen Uddannelsessekretær Sygemelding: Ring til eller SMS til Bitten Kruse Økonomi- og planlægningsmedarbejder

20 20 Praktik Praktikcentret - hjælper dig med: at finde relevante virksomheder aktuelle stillingsopslag vejledning i udformning af ansøgning og CV at blive registreret som praktikpladssøgende informationer omkring skolepraktikordningen Ring, skriv eller send en SMS til os for nærmere aftale. Eller besøg hos på facebook: https://www.facebook.com/celfpraktikcenter?ref=bookmarks. Ove Jensen Praktikpladskonsulent Tlf Benny Hansen Praktikpladskonsulent Tlf Nina Weesgaard Praktikpladskonsulent Tlf Linda Lenz Praktikpladscentret Tlf Susanne Storm Praktikpladscentret Tlf Skolepraktik Har du ikke opnået en uddannelsesaftale med en virksomhed, har du mulighed for at gennemføre praktikuddannelsen i skolepraktik Vi kan tilbyde skolepraktik indenfor detail- og handelområdet. Der er dog visse kriterier, du skal opfylde for at komme i betragtning. De nærmere regler om egnethed og optagelsesprocedure bliver du informeret om, inden du afslutter grundforløbet. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte praktikmester Henrik Palle via mail: Henrik Palle Praktikmester

21 21 Praktik i udlandet Du kan tage den praktiske del af din uddannelse - eller dele af den - i udlandet. Praktikopholdet kan finde sted overalt i verden, og bliver godkendt som en del af den danske uddannelse, og du får også økonomisk tilskud. Elever på CELF har muligheden for at søge stipendiater til betaling af 3 ugers ophold i udlandet. Så kan du prøve, om det er noget for dig i forhold til en fast elevplads i udlandet. CELF har en række kontakter til udenlandske organisationer, vi hjælper med at finde egnede virksomheder, og er også behjælpelig med at finde et sted at bo. Kontakt Hvis du vil vide mere om din muligheder, kan du kontakte projektsekretariatet i lokale 05, fredag kl. 9 11, projektchef Svend Erik Jessen, tlf , Nina Voigt Projektkoordinator Dansk-tyske uddannelseskontor Handwerkskammer Lübeck Tlf , mail Praktikkontor i Lübeck CELF har etableret et godt netværk i Nordtyskland, som er et af Danmarks vigtigste markeder - og et marked, som vil få stigende betydning i fremtiden. Derfor har CELF i samarbejde med Guldborgsund og Lolland Kommune oprettet et kontor i Lübeck, hvorfra der formidles praktikpladser. Ligesom Lübeck-kontoret hjælper vores elever med alt det praktiske.

22 22 Bibliotek Biblioteket er centralt beliggende med indgang fra skolens kantineområde. Her kan du søge oplysninger, få hjælp og slappe lidt af. Som elev på CELF har du en brugerkonto på biblioteket. I biblioteksbasen Reindex kan du bl.a. tjekke din konto og se, hvad du har lånt, og hvornår du skal forny eller aflevere lånene. https://reindex.dk/celf/rss/portal.php Biblioteket tilbyder: Fag- og skønlitteratur - Sprogkurser Aviser samt danske og internationale tidsskrifter Tv-udsendelser og dokumentarfilm Adgang til online ordbøger, markedsdata, virksomhedsinformation, artikelsamlinger, film m.v. Og skal du bruge noget, vi ikke har, så kan de fleste udgivelser skaffes til dig, hvis du er gået i gang med din informationssøgning i god tid. Du kan også låne (kun til brug på skolen): Høretelefoner Bordtennisbat+bolde, fodbolde eller Volleyball (til beachvolley) Spil (Bezzerwizzer, Trivial Pursuit, skak, UNO m.fl.) Guitar På skolens intranet kan du læse mere om, hvordan du bruger biblioteket, og finde links til databaserne. Når du eller din gruppe skal lave lektier og opgaver, så er bibliotekets arbejdsborde eller sofaer måske stedet at opsøge. Du har mulighed for at bruge bibliotekets syv pc ere samt printer/farveprinter. Og får du brug for hjælp, er der altid nogen at hive fat i. Dorte Tornøe Bibliotekar Karin Holm Biblioteksmedhjælper Åbningstider: Mandag - Torsdag: Fredag: Telefon: Mail:

23 23 Kantine Kantinen har et varieret udbud, hvor du bl.a. kan købe sandwichboller med forskelligt fyld, pizza, lune sandwich, varieret salatbar med pris efter vægt, grønt- og frugtposer, smoothies og meget mere Udbuddet og prisniveauet er baseret på et samspil med eleverne. Det betyder bl.a., at der i kantinen er selvafrydning. Stole og borde sættes på plads efter brug, affald lægges i skraldespandene m.v. Det er væsentligt, at alle er med til at rydde op for at sikre, at kantinen altid er et rart sted at opholde sig. Åbningstider Mandag - torsdag: Fredag: Vi glæder os til at se dig Lene Sarka Ernæringsassistent

24 IT 24 Henvend dig til HelpDesk vedr. fejlmelding: Pr. På tlf.: Skolens IT-udstyr Skolens IT-udstyr er anskaffet til undervisningsformål og skal derfor anvendes til skolerelaterede formål. Du må ikke ændre noget i opsætningen på skolens IT-udstyr, og du skal meddele evt. fejl til IT-afdelingen. Du må IKKE medbringe mad og drikkevarer i IT-lokalerne eller ved terminalerne. Brug af egen pc Vi opfordrer til, at du bruger din egen bærbare pc, mens du går på CELF. Det er selvfølgelig vigtigt, at din pc altid er opdateret med seneste opdateringer, især til antivirussoftware og pc ens trådløse netkort. Vi anbefaler, at din pc s trådløse netkort understøtter standarden A/G/N, det gør størstedelen af nye bærbare pc er. Du er selv ansvarlig for, hvad der foregår via/ på din egen pc. Brug af trådløst netværk Når du skal bruge skolens trådløse net, skal du bruge celfwireless. Når du forbinder din pc til dette trådløse net, vil du blive bedt om at logge på med brugernavn og kodeord. Her bruger du det udleverede brugernavn og kodeord. Glemt brugernavn og kodeord Hvis du har glemt dit brugernavn og/eller kodeord, skal du blot sende en sms til telefonnummeret med teksten kodeord (uden anførselstegn), så får du tilsendt dit brugernavn og gældende kodeord. IT-vejledninger Du kan finde IT-vejledninger på Her finder du bla. vejledning til, hvordan du udskriver fra egen pc og meget andet. Claus Ring Rasmussen IT-chef

25 Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler rmat: 100 x 40 cm. 25 Ordensregler Parkeringsplads for besøgende med ærinde Ved parkering udenfor de afmærkede b opkræves en kontrolafgift på kr. 590, Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Skolen benyttes hver dag af rigtig mange mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi alle overholder nogle få praktiske regler, så her altid er rart at være, og for at give undervisningen kan de allerbedste rammer. Undervisningsmiljø Vi tilstræber, at undervisningsmiljøet er så godt som overhovedet muligt. Rent praktisk kræver det en indsats fra os alle sammen. Derfor: husk jævnligt at lufte ud - det giver ilt til hjernen. Ryd op efter dig og sæt stolene på plads efter sidste time. Sluk lyset og luk vinduerne, inden du går hjem. Hvis vi alle overholder disse få regler, kan rengøringspersonalet gøre ordenligt rent. Fællesarealer og udstyr Stole og borde i fællesarealer må ikke fjernes. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at tilslutte kaffemaskiner. Parkering Knallerter og motorcykler må KUN parkeres på det afmærkede område. Parkering af biler er kun tilladt i de afmærkede felter. Hærværk, tyveri og forsikringsregler Hærværk og tyveri på skolen vil blive meldt til politiet. Der er erstatningspligt for hærværk og skader, som forvoldes på skolens eller andres ejendom. Du skal sikre dig, at du er dækket af egen eller forældres forsikring. Vær opmærksom på, at skolens forsikring ikke dækker, hvis f.eks. dit skab bliver brudt op. Alkohol og rusmidler CELF ønsker, at alle vores elever sikres mu lighed for at kunne gennemføre på normeret tid. Er man påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer, kan man være til gene og fare for sig selv og andre. Derfor er det forbudt at indtage eller sælge rusmidler, og du må heller ikke opholde dig på skolen i påvirket tilstand. Det påhviler alle på skolen aktivt at handle, hvis de får kendskab til, at personer overtræder dette forbud. Ved begrundet mistanke bliver du afkrævet en drug- eller alkoholtest, hvilket er en forudsætning for din fortsatte skolegang. Der kan ved særlige lejligheder dispenseres fra alkoholforbuddet, hvilket kræver en skriftlig tilladelse fra skolens ledelse. Der henvises i øvrigt til skolens misbrugspolitik: Røgfri skole Det er forbudt at ryge på skolens område. Forbuddet gælder også E-cigaretter. Gentagende overtrædelser kan medføre bortvisning. På side 26 finder du et luftfoto af skolen, hvor skolens område er markeret med rødt. Mobning, trusler og vold Vi ønsker,at CELF skal være et trygt sted at være og at lære. Vi accepterer derfor ikke mobning, trusler eller voldelig adfærd, og opfordrer alle til at støtte op om en anerkendende og tolerant omgangsform med hinanden. Oplever du eller udsættes du for ovenstående, skal du meddele det til din kontaktlærer, som vil fortage de nødvendige skridt jævnfør skolens procedurer og regler. Film og fotooptagelse på skolens grund Da skolens område er privat, er det ikke tilladt at fotografere eller lave lyd og videooptagelser uden modpartens samtykke. Lars Bille Hansen Pedelkoordinator

26 Oversigtsfoto Auditorium Bibliotek Kantine 26 Indgang Røgfri skole I henhold til rygeloven må der ikke ryges på skolens grund. HHX EUD Fællesarealer

27 /2016 Eksamen Eksamen Eksamen Eksamen AUGUST SEPTEMBER OKTOBER L 1 T 1 T 1 S 2 O 2 F 2 M 3 32 T 3 L 3 T 4 F 4 S 4 O 5 L 5 M 5 41 T 6 S 6 T 6 F 7 M 7 37 O 7 L 8 T 8 T 8 S 9 O 9 F 9 M T 10 L 10 T 11 F 11 S 11 O 12 L 12 M T 13 S 13 T 13 F 14 M O 14 L 15 T 15 T 15 Efterårsferie S 16 O 16 F 16 M T 17 L 17 T 18 F 18 S 18 O 19 L 19 M T 20 S 20 T 20 F 21 M O 21 L 22 T 22 T 22 S 23 O 23 F 23 M T 24 L 24 T 25 F 25 S 25 O 26 L 26 M T 27 S 27 T 27 F 28 M O 28 L 29 T 29 T 29 S 30 O 30 F 30 M L 31 Udd.dag NOVEMBER DECEMBER JANUAR S 1 T 1 F 1 Juleferie M 2 45 O 2 L 2 T 3 T 3 S 3 O 4 F 4 M 4 1 T 5 L 5 T 5 F 6 S 6 O 6 L 7 M 7 50 T 7 S 8 T 8 F 8 M 9 46 O 9 L 9 T 10 T 10 S 10 O 11 F 11 M 11 2 T 12 L 12 T 12 F 13 S 13 O 13 L 14 M T 14 S 15 T 15 F 15 M O 16 L 16 T 17 T 17 S 17 O 18 F 18 M 18 3 T 19 L 19 T 19 F 20 S 20 O 20 L 21 M T 21 S 22 T 22 F 22 M O 23 Juleferie L 23 T 24 T 24 S 24 O 25 F 25 M 25 4 T 26 L 26 T 26 F 27 S 27 O 27 L 28 M T 28 S 29 T 29 F 29 M O 30 Juleferie L 30 T 31 S 31 FEBRUAR MARTS APRIL M1 5 T 1 F 1 T 2 O 2 L 2 O 3 T 3 S 3 T 4 F 4 M 4 14 F 5 L 5 T 5 L 6 S 6 O 6 S 7 M 7 10 T 7 M 8 6 T 8 F 8 T 9 O 9 L 9 O 10 T 10 S 10 T 11 F 11 M F 12 L 12 T 12 L 13 S 13 O 13 S 14 M T 14 M 15 7 T 15 F 15 T 16 O 16 L 16 O 17 Vinterferie T 17 S 17 T 18 F 18 M F 19 L 19 T 19 L 20 S 20 O 20 S 21 M T 21 M 22 8 T 22 F 22 Bededag T 23 O 23 Påskeferie L 23 O 24 T 24 S 24 T 25 Erhvervsskoledag F 25 M F 26 L 26 T 26 L 27 S 27 O 27 S 28 M 28 Påskeferie T 28 M 29 9 T F 29 O 30 L 30 T 31 MAJ JUNI S 1 O 1 M 2 18 T 2 T 3 F 3 O 4 L 4 T 5 Kr. Himmelfartsdag S 5 F 6 Elevfri M 6 23 L 7 T 7 S 8 O 8 M 9 19 T 9 T 10 F 10 O 11 L 11 T 12 S 12 F 13 M L 14 T 14 S 15 O 15 M pinsedag T 16 T F 17 O 18 L 18 T 19 S 19 F 20 M L 21 T 21 S 22 O 22 M 23 T 23 T F 24 O 25 L 25 T 26 S 26 F 27 M L 28 T 28 S 29 O 29 M T 30 T 31

28 Redaktion: Anne Larsen Nina Friis Hansen Foto: Claus Hansen Patrick Kirkby Ingrid Riis Weber luftfoto CELF Juli 2015 Merkurs Plads Nykøbing F

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til HG 3 Indhold Velkommen til CELF... 3 Handelsskolernes Grunduddannelse - HG... 4 Undervisere... 12 Traditioner... 14 Økonomi SU... 16 Transporttilskud - Ungdomskort... 17

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Praktiske oplysninger...side 4 Fravær og faglig udvikling...side 5 Statens

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort og bustider...side

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Søvej 6 4900 Nakskov 1 Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland Falster Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Studieretninger... 5

Læs mere

Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F.

Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. 2014/15 ELEVHÅNDBOG Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. Indhold Velkommen til Teknisk Gymnasium Lolland-Falster... 3 Teknisk Gymnasium - HTX... 4 Hvem er hvem... 4 Om HTX... 5 Undervisere... 8 Økonomi

Læs mere

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg 3 Indhold Velkommen til CELF...3 Uddannelser Erhvervsuddannelser og EUX...4 Bygge og anlæg...6 Undervisere...8 Strøm, styring og IT...12

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere