Elevhåndbog 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhåndbog 2014/2015"

Transkript

1 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads Nykøbing

2 Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere Traditioner Studieture Information - praktiske oplysninger Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland Falster Vi håber, du får nogle gode år her på handelsgymnasiet. Vi vil gøre vores for at give dig nogle udfordringer - både personligt og fagligt. Vi håber, du griber disse udfordringer og selv er med til at gøre handelsgymnasiet til et godt sted at være. Det kan være ved at deltage aktivt i undervisningen, men det kan derudover også være gennem elevrådsarbejde, festudvalg eller ved at være med i andre sociale aktiviteter. Endnu engang: Velkommen Økonomi SU Transporttilskud - Ungdomskort Vejledning Elevvejledning Faciliteter Bibliotek Kantine Hvad må jeg? Og hvad må jeg ikke? IT på CELF Ordensregler Oversigtsfoto med rygeregler Skoleårskalender med feriedage m.m Michael Bang Adm. direktør Kim Normand Direktør 3

3 Handelsgymnasiet - HHX De erhvervsgymnasiale uddannelser på CELF består af enten en handelsgymnasial uddannelse eller en uddannelse på det tekniske gymnasium. Begge uddannelser kvalificerer dig til en videregående uddannelse. Uanset hvilken uddannelse du har valgt for de næste 3 år, vil vi gøre vores til, at du får dine forventninger opfyldt. På handelsgymnasiet lægger vi især vægt på de samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle fag, men samtidig giver uddannelsen dig gode muligheder for personlig udvikling, så du kan fungere i alle dele af voksenlivet. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse og ser frem til, at du vil bidrage aktivt til skolens liv. Vi vil stille krav til dig igennem de kommende tre år. Til gengæld må du også stille krav til skolen, dine lærere og klassekammerater, så du får en rigtig god uddannelse. Det er først og fremmest op til dig selv, hvor meget du vil have ud af den tid, du er her. Generelt har du selv ansvar for at få udbytte af undervisningen gennem aktiv deltagelse og forberedelse. Vi håber også, at du får overskud til at involvere dig i de forskellige aktiviteter, som ligger uden for timerne. Det kan være i elevråd, aktivitetsudvalg eller andre ting, som gør skoledagen sjovere og mere indholdsrig for os alle. På HHX-lærernes vegne ønsker vi dig en god studiestart og håber, at du vil få 3 gode år her hos os. Helle Holst Rektor Undervisningen Undervisningen på HHX er fortrinsvis tilrettelagt med dobbeltlektioner. Du vil møde flere forskellige former for undervisning. Der vil være traditionel klasseundervisning, ligesom gruppearbejde, projektarbejde og individuel fremlæggelse vil være en del af skolens arbejdsmetoder. De forskellige undervisningsmetoder skal træne dig i at arbejde på forskellig måde med de fag, du lærer på handelsgymnasiet, ligesom de skal afspejle de forskellige måder at arbejde på, som du vil møde senere i dit arbejdsliv. Samtidig skal de træne dig i at kunne udarbejde de projekter, som indgår i uddannelsen. Som en del af undervisningen deltager elever fra handelsgymnasiet også i forskellige aktiviteter uden for skolen. Her kan eksempelvis nævnes virksomhedsbesøg og besøg på kulturelle institutioner. Mødepligt på HHX I modsætning til folkeskolen, hvor du har undervisningspligt, kommer du frivilligt her på skolen for at lære noget, som du kan bruge på de videregående uddannelser eller i en praktikplads i erhvervslivet efter eksamen. For at skolen over for Undervisningsministeriet kan stå inde for, at du har været igennem det stof, du skal kunne, har du mødepligt til undervisningen. Mødepligt vil sige, at alt fravær bliver registreret, hvad enten det er, fordi du er syg, har sovet over dig en morgen eller andet. Fravær registreres på skolen via en elektronisk protokol, som din lærer fører. Dette betyder, at det i hver lektion vil blive registreret, om du er til stede eller ej. Grænsen for fravær her på skolen ligger på 10% af det samlede timetal. Når dit fravær nærmer sig denne procentsats, vil din kontaktlærer tale med dig herom - hvilket du kan betragte som en mundtlig advarsel. Hvis du fortsat har et højt fravær, vil du blive kaldt til samtale. Her vil du blive bedt om at forklare, hvorfor dit fravær er højt, og du kan evt. blive bedt om at aflevere en lægeerklæring. Denne lægeerklæring skal du selv betale. Det er meget væsentligt, at du selv holder øje med, hvor meget fravær du har evt. ved at skrive i din kalender/lektiebog, når du har været fraværende. Du kan desuden tjekke din fraværsstatistik på skolens intranet - mycelf. Det er altså din egen pligt at holde styr på dit fravær. Hvis du ikke har en god forklaring på dit fravær, får du 1. skriftlige advarsel. Hvis du bliver ved med at have et højt fravær, får du 2. skriftlige advarsel. Yderligere fravær betyder, at du ikke kan fortsætte på skolen eller må gå året om. I særlige tilfælde kan det på 3. år af uddannelsen betyde, at du bliver indstillet til eksamen på særlige vilkår. Det vil sige, at du skal op i alle fag på 3. år og bestå eksamen med karakteren 2 i gennemsnit. Udover mødepligt til timerne har du også pligt til at aflevere de skriftlige opgaver, som stilles i de enkelte fag. Men selvfølgelig er det sådan, at hvis du kan dokumentere en længere sygdomsperiode, så prøver vi på at finde nogle løsninger, som alle kan leve med. Her er det vigtigt, at du henvender dig til skolen hurtigst muligt. 4 5

4 Hvis du er under 18 år, vil der ved hver skriftlig advarsel blive givet besked til dine forældre. Der skelnes ikke mellem lovligt og ulovligt fravær. Frihed til ferie uden for skolens ferieplan kan ikke bevilges. Tandlægebesøg, køreundervisning m.v. må ikke finde sted i undervisningstiden. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen i løbet af dagen f.eks. på grund af akut opstået sygdom, skal du huske at give besked til de lærere, du skulle have haft senere på dagen. Du kan blive bortvist fra undervisningen, hvis du gør dig skyldig i alvorlige disciplinære forseelser. Dette vil dog kun ske, hvis mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt. Sygdom/aflysninger af undervisningen Ved lærerfravær forsøger skolen at sætte vikar på timerne. Det kan være en af klassens lærere, som tager timerne i stedet for. Ved langtidssygdom sættes en anden lærer på undervisningen. Hvis vi ikke kan finde en vikar, betragtes timerne som studietid. Det vil sige timer, hvor du arbejder med lektier, afleveringsopgaver eller forbereder dig til anden undervisning. Ved ændringer, der ikke gives i god tid, får du besked via SMS. Lektier på handelsgymnasiet Uddannelsen på handelsgymnasiet er en boglig uddannelse, som i løbet af de 3 år vil stille store krav til dig. Det betyder blandt andet, at du må påregne, at mængden af lektier til tider kan være betydelig. Mange fag bliver ofte sjovere, når man får indsigt i dem og viden om, hvordan fagene hænger sammen. En sådan indsigt og viden kan kun komme ved din aktive deltagelse i timerne og ved, at du møder velforberedt til undervisningen. Af erfaring ved vi, at meget erhvervsarbejde har en markant indflydelse på den mængde af lektier, du kan nå at lave. Derfor har meget erhvervsarbejde stor betydning for dine karakterer og dermed det endelige resultat, som er eksamensbeviset på din studentereksamen. Lektiecafé Skolen planlægger lektiecafé/lektiehjælp i de fag, hvor du som elev efterspørger dette. Hvis der er fag, som du synes er meget svære, og du derfor gerne vil have hjælp, kan du kontakte en elevvejleder. Skolen kan stille en lærer eller en elev til rådighed - typisk 2 timer efter skoletid eller om tirsdagen i 3. lektion. Du kan ikke påregne, at det er din egen lærer, som har lektiecaféen, men der er altid hjælp at hente. Skriveværksted Ud over lektiecafé arrangerer vi skriveværksted, hvor du vil kunne få hjælp til de skriftlige opgaver. Desuden kan du blive henvist til at møde i skriveværkstedet, hvis du ikke får afleveret dine skriftlige opgaver rettidigt. Vejledning til skriftligt arbejde Med jævne mellemrum vil der være skemalagt tid, hvor du kan få hjælp til at lave dine skriftlige opgaver. Bøger Skolen låner dig bøger til de forskellige fag. Dog skal du selv anskaffe ordbøger, og du skal selv købe opgavesamling til virksomhedsøkonomi. Dit boglån registreres på skolens bibliotek, og du hæfter økonomisk for de lånte bøger. Du skal derfor sørge for at aflevere dine bøger på biblioteket ved det enkelte fags afslutning, eller hvis du holder op før uddannelsens afslutning. Computer I noget af undervisningen er det hensigtsmæssigt at have en computer til rådighed. Vi regner med, at du medbringer din egen. Kopiering/udprintning Eleverne har mulighed for at anvende kopimaskinen, som er placeret overfor informationen. Hver elev tildeles et antal udskrifter på vores printere ved skoleårets start. Disse kan også anvendes ved kopiering. Har du behov for flere udskrifter, skal du selv betale. Dette foregår på biblioteket. Du køber print i kantinen, og kontoret indsætter det på din printkonto. Elevråd Hvis du vil have indflydelse på din uddannelse, så er elevrådet stedet for dig. Elevrådet mødes jævnligt for at diskutere og forhåbentligt forbedre alles hverdag på skolen. Der sidder en repræsentant fra hver klasse, og elevrådet er også repræsenteret i bl.a. skolens bestyrelse, hvor de deltager i arbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer. Skolens ferieplan finder du i kalenderen på side 27. I forhold til HHX-uddannelsen skal du være opmærksom på følgende datoer: Sidste skoledag inden eksamen for 3. års HHX er onsdag den 20. maj På 2. år af HHX er sidste skoledag inden eksamen fredag den 22. maj år har sidste skoledag inden eksamen fredag den 29. maj Ret til ændringer forbeholdes. 6 7

5 Fagene på handelsgymnasiet På gymnasieafdelingen starter du med et ½ års grundforløb Grundforløb 1. år 2. år 3. år Studieområde del 1 Studieretningsforløb Obligatoriske fag Studieområde del 2 Studieretningsfag Valgfag Studieområde del 3 Obligatoriske fag Der indgår følgende fag på niveau C (1 år), B (2 år) og A (3 år). Afsætning B Dansk A Engelsk A Erhvervsret C International økonomi B Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B 2. fremmedsprog B (dog A hvis det er et begyndersprog) Valgfag Du skal vælge 1-4 valgfag, som enten er helt nye, eller som løfter et obligatorisk fag eller et studieretningsfag op på et højere niveau. Afsætning A Tysk A Filosofi C eller B Finansiering C Innovation C International økonomi A Kulturforståelse C eller B Markedskommunikation C Matematik B eller A Mediefag C Organisation C Psykologi C eller B Statistik C Virksomhedsøkonomi A Spansk B Fransk B Studieområdet Ud over den fagopdelte undervisning indgår der en række alternative aktiviteter, bl.a. følgende: Undervisning inden for et virksomhedsøkonomisk område, et samfundsøkonomisk område og et kulturelt orienteret område. IT-værktøj Fysisk udfoldelse og sundhed Erhvervscase Det internationale område Studieretningsprojekt Studieretninger Der kan vælges mellem følgende retninger. Dog er oprettelse betinget af, at der er et tilstrækkeligt antal elever, der vælger retningen. Økonomisk orienterede Den økonomiske linje Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Matematik B Finanslinien Virksomhedsøkonomi A, Matematik B eller A, Finansiering C Internationalt orienteret Den globale linje Afsætning A, International økonomi A, Kulturforståelse C Sprog- og turismelinjen Afsætning A, Tysk A, Kulturforståelse B Markedsorienteret Markedsføringslinjen Innovation C eller Psykologi C Eksaminer/prøver - og karakterer I løbet af de 3 år, du går på HHX, skal du op til 8 mundtlige og skriftlige prøver. Hvis du har 5 fag på A-niveau, skal du op i 9 prøver. Desuden skal du aflevere et studieretningsprojekt, og den karakter, du får for det, vil også optræde på dit eksamensbevis. Ud over disse prøver vil der være en række årsprøver i løbet af de tre år, således at du bliver trænet i at gå til eksamen. 3 gange om året får du karakterer i alle fag. Ved årets slutning indkaldes de elever, som har lave karakterer, for at vi kan finde ud af, om vedkommende skal gå om, gå over på en anden uddannelse, eller om vedkommende kan klare sig igennem ved en energisk indsats. 8 9

6 Undervisere Undervisere Elisabeth Andersen Engelsk Kim Elgaard Andersen Dansk, mediefag Lars Juel Andersen Erhvervsret Lene Jenrich Afsætning, innovation Niels Bloch Køser Engelsk, spansk Jens Lauesen Dansk Pernille Åkerlund Bonde Samfundsfag, international økonomi Johannes R. Brusvang Virksomhedsøkonomi, finansiering, organisation international økonomi Janus Bødker Engelsk Anders Dam Lind Virksomhedsøkonomi, finansiering Brian Malmberg Spansk, engelsk Mark Møller Samfundsfag, samtidshistorie, international økonomi Bjørn Nordahl Eriksen Afsætning, innovation, markedskommunikation Jonas Hansen Virksomhedsøkonomi, finansiering Karen Anne Holt Herdahl Matematik Peter Olesen Engelsk, samtidshistorie Karsten Pagh Virksomhedsøkonomi, international økonomi, innovation Martin Pihl Samtidshistorie, dansk 10 11

7 Undervisere Jens Nielsen Piper Samfundsfag, it, international økonomi Marcelo Alejandro Ramón Spansk Ann Lund Rasmussen Tysk, kulturforståelse Line Blander Reinhardt Matematik Betina Rohrbeck Tysk Maria Borggaard Sibo Samtidshistorie, psykologi Christa Skafte Christiansen Afsætning, markedskommunikation, international økonomi Martin T. Sørensen Dansk, engelsk 12 13

8 Traditioner Ud over undervisningen vil handelsgymnasiet også stå for aktiviteter, som ikke direkte har forbindelse med undervisningsfagene. I perioder har der været badminton- og håndboldhold, ligesom der flere gange har været arrangeret fodboldturnering for handelsskolerne øst for Storebælt. I foråret afholdes kampen om Nykøbing, som er en fodbolddyst mellem Katedralskolen og Merkurs Plads. Der er en drengeog en pigevandrepokal, og i 2014/2015 har vi pigepokalen. I løbet af skoleåret afholdes der også fællesarrangementer med mellemrum. Den første tirsdag i hver måned er der fællessamling, som klasserne på skift har ansvar for at arrangere. Fællesarrangementerne kan handle om aktuelle samfundsspørgsmål, være af faglig karakter, et led i studievejledningen eller mere kunstneriske eller underholdningsprægede. Ideer til fællesarrangementerne skulle gerne komme fra eleverne og meddeles til klasserepræsentanterne. Studieture på HHX På HHX har der gennem en årrække været tradition for at tage på studietur. På 1. år på den internationale linje er der i foråret mulighed for en tur med udveksling På 2. år er der mulighed for en studietur til en storby i Europa. Turen finder sted for alle klasser i uge 38. Det er den enkelte klasse og klassens lærere, der bestemmer, hvilken by deres studietur skal gå til. For at en klasse kan komme på studietur, skal der være opbakning fra mindst 80% af klassens elever, og desuden skal turen leve op til nogle krav vedrørende transporttid og fagligt indhold. På 3. år er der mulighed for ture med faglig fordybelse planlagt af skolen. Turene kan planlægges på tværs af klasserne og skal afvikles senest i marts måned. På 3. år på den internationale linje er der mulighed for en studietur til lidt fjernere himmelstrøg, hvis det er klassens ønske. Vi har f.eks. haft klasser i Kina, Indien, og i Cuba. I 2015 skal HH3B til Argentina. Brobygningsforløb og introduktionskurser På HHX har vi brobygningsforløb af en uges varighed for elever fra 9. og 10. klasse og introduktionskurser af 2 dages varighed for elever fra 8. klasse. Formålet er, at eleverne lærer vores skole at kende - både fag, undervisningsformer og skolemiljø. Efter begge forløb skal eleverne kunne vælge HG eller HHX til eller fra på et kvalificeret grundlag. Erhvervsskoledag Tirsdag den 30. september Vi får besøg af en masse 6. klasses elever fra folkeskolen. Tag godt imod dem. Fodbolddyst mod Katedralskolen 14 15

9 Student på HHX De tre år på HHX afsluttes med en dimittendfest for årets studenter. Arrangementet plejer at være meget festligt og højtideligt med taler, sange og overrækkelse af beviser. Inden denne fest holdes en gallafest i forbindelse med sidste skoledag. Denne fest har 3. års-eleverne arrangeret. Det har været nogle meget festlige og morsomme aftener, hvor alle har været klædt i gallatøj

10 Praktiske oplysninger Kontakt CELF - tlf Skolens hovednummer. Herfra vil du blive stillet videre. Mail: SU - Statens Uddannelsesstøtte - Information I informationen kan vi hjælpe dig med følgende: Oplyse om lærerskemaer og finde vej til lokaler Plaster etc. Transport/sygetransport Statens Uddannelsesstøtte, SU Alt muligt andet Lektioner og pauser: 1-2. lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl ALARM Ved arbejdsulykker: Yd førstehjælp - tilkald ambulance, (0) 112 og angiv ulykkessted. Underret Informationen på Merkurs Plads på telefon ALARM ved brand: Tryk på brandalarmen og meddel informationen på Merkurs Plads, hvor det brænder på tlf Følg lærerens anvisninger, bevar ro og orden, luk vinduer og døre. Forlad lokalet samlet, Gå til samlingsstedet: Parkeringspladsen. Sygemelding SMS din sygemelding på , så vil det automatisk blive registreret i UMS - User Mangement System (vejledning får du hos din kontaklærer). Alternativt kan du ringe på tlf fra kl Informationen har åben: mandag - fredag kl Birgitte Nielsen Uddannelsessekretær Maria Larsen Uddannelsessekretær Bitten Kruse Økonomi- og planlægningsmedarbejder Du skal selv søge SU på For at bruge minsu, skal bruge NemID. Hvornår kan jeg få SU? Kvartalet efter din 18 års fødselsdag kan du få SU - altså 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Det er dog en betingelse, at du er studieaktiv. Skal jeg betale skat af min SU? Ja, det skal du, men skatten er trukket, når du får SU udbetalt. SU-styrelsen får oplysningerne om dine skatteforhold direkte fra skattevæsnet. Hvor meget må jeg tjene ud over min SU? Du kan beregne dit fribeløb på Se under betingelser. Fribeløbet forhøjes, hvis der er måneder, du ikke modtager SU, og du har mulighed for at vælge SU fra i en eller flere måneder for at kunne tjene flere penge. Månedligt SU-stipendium til elever på 18 og 19 år. Grundsats til alle, før skat: kr. 906,00 Maksimalt tillæg til hjemmeboende, afhængig af forældreindkomst: kr ,00 Maksimum ialt: kr ,00 Grundsats til udeboende med særlig godkendelse* før skat: kr ,00 Maksimalt tillæg til udeboende afhængig af forædreindkomst: kr ,00 Maksimum ialt: kr ,00 * Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende. Også selvom du er flyttet hjemmefra. Månedligt SU-stipendium til elever på 20 år og derover Hjemmeboende, før skat: Kr ,00 Udeboende, før skat: Kr ,00 Du skal selv holde styr på, at du ikke kommer til at tjene for meget. Når året er omme, kontrollerer SU-styrelsen, om du har tjent for meget. Hvis du har, skal du betale noget af støtten tilbage. Hvem kan jeg spørge? Elevvejledningen kan hjælpe dig med dine tvivlsspørgsmål. Eller SU-kontoret: Birgitte Nielsen, , Hvis du vil vide mere? Læs videre på

11 Tilskud til transport - Ungdomskort Med et ungdomskort til 343,20 kr. pr. måned (eller 11,44 kr pr dag) får du: Et periodekort mellem hjem og skole og et periodekort til den kollektive trafik inden for takstområdet, hvor du bor. Desuden mulighed for at spare 25-50% på togrejser. Ungdomskort gælder i både skoleperioder og ferieperioder. Sådan søger du om ungdomskort: Gå på Du skal have følgende klar: Et vellignende digitalt foto af dig selv En mailadresse, der er aktiv Et NemID i dit eget navn. Husk at bestille dit ungdomskort i god tid. Elevvejledning Hos Elevvejledningen kan du søge råd og vejledning. Elevvejledningen er det naturlige sted at henvende dig, hvis du ønsker at drøfte din uddannelse, eller hvis du er tvivl om uddannelsens opbygning, valgfag og karakterer. Desuden bør du henvende dig, hvis du fagligt eller socialt går i stå i uddannelsesforløbet. Du kan få hjælp til at overvinde forhindringerne, så du har mulighed for at gennemføre din uddannelse. Også elever, der gerne vil udfordres yderligere fagligt kan få hjælp. Er I flere, som efterspørger faglige indspark eller sociale aktiviteter, må I meget gerne kigge ind til en snak. Vi vil jo gerne udbyde det rigtige! Elevvejlederen har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis du har et problem, du ikke selv kan løse. Du kan f. eks. henvende dig til os, hvis du: har faglige, sociale eller private problemer har brug for specialpædagogisk støtte har brug for lektiehjælp eller sygeundervisning vil vide noget om valgfagsmuligheder føler dig dårligt tilpas i klassen lider af eksamensangst har boligproblemer har lyst til at tale med nogen har brug for vejledning i forbindelse med problemer har spørgsmål til Statens Uddannelsesstøtte (SU) Mark Møller Elevvejleder

12 Bibliotek Kantine Biblioteket er centralt beliggende med indgang fra skolens kantineområde, her kan du søge oplysninger, få hjælp og slappe lidt af. Som elev på CELF har du en brugerkonto på biblioteket. I biblioteksbasen Reindex kan du bl.a. tjekke din konto og se, hvad du har lånt, og hvornår du skal forny eller aflevere lånene. Kort URL: http: /yok.dk/ a Biblioteket tilbyder: Fag- og skønlitteratur Aviser samt danske og internationale tidsskrifter Tv-udsendelser og dokumentarfilm Adgang til online ordbøger, markedsdata, virksomhedsinformation, artikelsamlinger, film m.v. Og skal du bruge noget, vi ikke har, så kan de fleste udgivelser skaffes til dig, hvis du er gået i gang med din informationssøgning i god tid. Du kan også låne (kun til brug på skolen): Høretelefoner Bordtennisbat og bolde Volleyball (til beachvolley) Spil (Bezzerwizzer, Trivial Pursuit, skak, UNO m.fl.) Guitar På skolens intranet mycelf kan du læse mere om, hvordan du bruger biblioteket, og finde links til databaserne. Når du eller din gruppe skal lave lektier og opgaver, så er bibliotekets arbejdsborde eller sofaer måske stedet at opsøge. Du har mulighed for at bruge bibliotekets syv pc erer samt printer/farveprinter. Og får du brug for hjælp, er der altid nogen at hive fat i. Kantinen har et varieret udbud, hvor du bl.a. kan købe sandwichboller med forskelligt fyld, pizza, lune sandwich, varieret salatbar med pris efter vægt, grønt- og frugtposer, smoothies og meget mere Udbuddet og prisniveauet er baseret på et samspil med eleverne. Det betyder bl.a., at der i kantinen er selvafrydning. Stole og borde sættes på plads efter brug, affald lægges i skraldespandene m.v. Det er væsentligt, at alle er med til at rydde op for at sikre, at kantinen altid er et rart sted at opholde sig. Vi glæder os til at se dig Jeanette W. Petersen Ernæringsassistent Åbningstider Mandag - torsdag: Fredag: Dorte Tornøe, Bibliotekar Karin Holm Biblioteksmedhjælper Åbningstider: Mandag - Torsdag: Fredag: Telefon: Mail: 22 23

13 Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Henvend dig til HelpDesk vedr. fejlmelding Parkeringsplads for besøgende med ærinde på IT på CELF Pr. På tlf.: Ordensregler Ved parkering udenfor de afmærkede båse opkræves en kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Skolens IT-udstyr Skolens IT-udstyr er anskaffet til undervisningsformål og skal derfor anvendes til skolerelaterede formål. Du må ikke ændre noget i opsætningen på skolens IT-udstyr, og du skal meddele evt. fejl til IT-afdelingen. Du må IKKE medbringe mad og drikkevarer i IT-lokalerne eller ved terminalerne. Brug af egen pc Vi opfordrer til, at du bruger din egen bærbare pc, mens du går på CELF. Det er selvfølgelig vigtigt, at din pc altid er opdateret med seneste opdateringer, især til antivirussoftware og pc ens trådløse netkort. Vi anbefaler, at din pc s trådløse netkort understøtter standarden A/G/N, det gør størstedelen af nye bærbare pc er. Du er selv ansvarlig for, hvad der foregår via/ på din egen pc. Brug af trådløst netværk Når du skal bruge skolens trådløse net, skal du bruge celfwireless. Når du forbinder din pc til dette trådløse net, vil du blive bedt om at logge på med brugernavn og kodeord. Her bruger du det udleverede brugernavn og kodeord. Download CELFs app den er tilgængelig både som Android og IOS. Glemt brugernavn og kodeord Hvis du har glemt dit brugernavn og/eller kodeord, skal du blot sende en sms til telefonnummeret med teksten kodeord (uden anførselstegn), så får du tilsendt dit brugernavn og gældende kodeord. Din og dit personlige drev Når du er elev på CELF, får du en personlig adresse og et personligt drev, hvorpå du kan gemme dine opgaver mm. Mail og personligt drev ligger i skyen på Microsoft Office 365 platform. Du kan tilgå Office 365 (mail og personligt drev) ved at klikke på fanebladet Elevmail på forsiden af skolens intranet MyCELF. Du logger på med dit udleverede brugernavn efterfulgt eksempel på brugernavn koden dertil er den samme, som du har fået udleveret. Når du først er logget på Office 365 finder du din mailbox under fanebladet Outlook, og dit personlige drev under fanebladet OneDrive. MyCELF ER CELF s Intranet, og det er her, du kan finde mange praktiske oplysninger og tilgår Office 365. IT-vejledninger Du kan finde IT-vejledninger på http: /itvejledninger.celf.dk. Her finder du bla. vejledning til, hvordan du udskriver fra egen pc og meget andet. Vær med til at skabe en god skole! Skolen benyttes hver dag af over 800 ansatte, elever, studerende og kursister. Det er derfor vigtigt, at vi alle overholder nogle få praktiske regler, for at alle kan føle sig godt tilpas på skolen og få glæde af undervisningen og miljøet. Pas godt på skolen, inventaret og omgivelserne. Meddel straks til en af de ansatte, hvis der er noget, der ikke fungerer. Undervisningslokaler - oprydning Stolene i undervisningslokaler skal sættes på plads efter sidste time. Stole, der ikke kan hænge, lægges på bordet. Husk at rydde op, lukke vinduerne og slukke lyset, inden du går hjem. Husk, at rengøringspersonalet er ansat til at gøre rent og ikke til at rydde op. Fællesarealer og udstyr Stole og borde i fællesarealer må ikke fjernes. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at tilslutte kaffemaskiner. Videoovervågning Som en forebyggende foranstaltning foretages der videoovervågning af skolens arealer indendørs som udendørs. Parkering Knallerter og motorcykler må KUN parkeres på det afmærkede område. Parkering af biler er kun tilladt i de afmærkede felter. Hærværk, tyveri og forsikringsregler Hærværk og tyveri på skolen, vil blive meldt til politiet. Eleverne har erstatningspligt for hærværk og skader, som de forvolder på skolens eller andres ejendom. Du skal sikre dig, at du er dækket af egen eller forældres forsikring. Vær opmærksom på, at skolens forsikring ikke dækker. Alkohol og rusmidler Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning, derfor er det forbudt at indtage eller sælge rusmidler, og du må heller ikke opholde dig på skolen i påvirket tilstand. Ved begrundet mistanke kan du blive afkrævet en drug- eller alkoholtest, som forudsætning for din fortsatte skolegang. Der kan ved særlige lejligheder såsom fester og afslutninger, dispenseres fra alkoholforbuddet, men det kræver en skriftlig tilladelse fra skolens ledelse. Der henvises i øvrigt til skolens misbrugspolitik. Røgfri skole Det er forbudt at ryge på skolens matrikel, både inden- og udendørs. Forbuddet gælder også E-cigaretter. Gentagne overtrædelser kan medføre bortvisning. På side 26 finder du et luftfoto af skolen, hvor vi har markeret skolens område med rødt. Mobning, trusler og vold Alle skal vær trygge ved at færdes på skolen, mobning, trusler eller voldelig adfærd tolereres ikke og vil medføre bortvisning. Da skolens område er privat, er det ikke tilladt at fotografere eller lave lyd og videooptagelser, uden modpartens samtykke. Lars Bille Hansen Pedelkoordinator Claus Ring Rasmussen IT-chef 24 25

14 Oversigtsfoto HHX HG AUGUST SEPTEMBER OKTOBER F 1 M 1 36 O 1 L 2 T 2 T 2 S 3 O 3 F 3 M 4 32 T 4 L 4 T 5 F 5 S 5 O 6 L 6 M 6 41 T 7 Skolestart S 7 T 7 F 8 M 8 37 O 8 L 9 T 9 T 9 S 10 O 10 F 10 M T 11 L 11 T 12 F 12 S 12 O 13 L 13 M T 14 S 14 T 14 F 29 M O 29 L 30 T 30 Erhvervsskoledag T 30 S 31 F 31 F 15 M O 15 Efterårsferie hh2a: L 16 T 16 Berlin T 16 hh2b: S 17 O 17 Athen F 17 hh2c: M T 18 Barcelona L 18 T 19 F 19 hh2d: Istanbul S 19 O 20 L 20 M T 21 S 21 T 21 F 22 M O 22 L 23 T 23 T 23 S 24 O 24 F 24 M T 25 L 25 T 26 F 26 S 26 O 27 L 27 M T 28 S 28 T 28 Auditorium Bibliotek Kantine Indgang Fællesarealer Røgfri skole I henhold til rygeloven må der ikke ryges på skolen grund / 2015 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR L 1 M 1 49 T 1 S 1 Juleferie S 2 T 2 F 2 M 2 6 M 3 45 O 3 L 3 T 3 T 4 T 4 S 4 O 4 O 5 F 5 M 5 2 T 5 T 6 L 6 T 6 F 6 F 7 S 7 O 7 L 7 hh3b: Argentina MARTS APRIL MAJ JUNI S 1 O 1 F 1 St. Bededag M 1 23 O 4 L 4 M 4 19 T 4 T 5 S 5 T 5 F 5 L 8 M 8 50 T 8 S 8 S 8 O 8 F 8 M 8 24 S 9 T 9 F 9 M 9 7 M 9 11 T 9 L 9 T 9 M O 10 L 10 T 10 T 11 T 11 S 11 O 11 O 12 F 12 M 12 3 T 12 T 10 F 10 S 10 O 10 O 11 L 11 M T 11 T 12 S 12 T 12 F 12 T 13 L 13 T 13 F 13 F 14 S 14 O 14 L 14 L 15 M T 15 S 15 F 13 M O 13 L 13 L 14 T 14 T 14 Kr. Himmelfartsdag S 14 S 15 O 15 F 15 Elevfri M S 16 T 16 F 16 M 16 8 M T 16 L 16 T 16 M O 17 L 17 T 17 T 17 F 17 S 17 O 17 T 18 T 18 S 18 O 18 O 18 L 18 M T 18 O 19 F 19 Juleferie M 19 4 T 19 T 20 L 20 T 20 F 20 F 21 S 21 O 21 L 21 L 22 M T 22 S 22 S 23 T 23 F 23 M 23 9 T 19 S 19 T 19 F 19 F 20 M O 20 sidste skoledag 3. år L 20 L 21 T 21 T 21 S 21 S 22 O 22 F 22 sidste skoledag 2. år M M T 23 L 23 T 23 M O 24 L 24 T 24 T 24 F 24 S 24 O 24 T 25 T 25 Juleferie S 25 O 25 O 26 F 26 M 26 5 T 26 O 25 L 25 M pinsedag T 25 T 26 S 26 T F 26 T 27 L 27 T 27 F 27 F 27 M O 27 L 27 F 28 S 28 O 28 L 28 S 29 O 29 F 29 sidste skoledag 1. år M M T 30 L 30 T 30 Påskeferie T 31 S 31 M 2 10 T 2 Påskeferie L 2 T 2 T 3 F 3 S 3 O 3 F 6 M 6 Påskeferie O 6 L 6 L 7 T 7 15 T 7 S 7 L 29 HG- Julemesse M 29 1 T 29 S 30 T 30 F 30 O 31 Juleferie L 31 hh3b: Argentina L 28 T 28 T 28 S 28 Grundlovsdag Vinterferie 26 27

15 Merkurs Plads Nykøbing F. Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Praktiske oplysninger...side 4 Fravær og faglig udvikling...side 5 Statens

Læs mere

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg 3 Indhold Velkommen til CELF...3 Uddannelser Erhvervsuddannelser og EUX...4 Bygge og anlæg...6 Undervisere...8 Strøm, styring og IT...12

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort og bustider...side

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere