ELEVHÅNDBOG VELKOMMEN til HG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG"

Transkript

1 ELEVHÅNDBOG VELKOMMEN til HG

2 3 Indhold Velkommen til CELF... 3 Handelsskolernes Grunduddannelse - HG... 4 Undervisere Traditioner Økonomi SU Transporttilskud - Ungdomskort Velkommen til CELF Vi håber, du får nogle gode år på HG. Vi vil gøre vores for at give dig nogle udfordringer - både personligt og fagligt. Og vi håber, du griber disse udfordringer og selv er med til at gøre handelsskolen til et godt sted at være. Det kan være ved at deltage aktivt i undervisningen, men det kan derudover også være gennem elevrådsarbejde, festudvalg eller ved at være med i andre sociale aktiviteter. Endnu engang: Velkommen Vejledning Elevvejledning Praktikcenter Praktiske oplysninger Faciliteter Bibliotek Kantine Hvad må jeg? Og hvad må jeg ikke? IT på CELF Ordensregler Oversigtsfoto med rygeregler Skoleårskalender med feriedage m.m Michael Bang Adm. direktør Kim Normand Direktør

3 Handelsskolernes Grunduddannelse (HG) 4 5 På HG vil du få ny viden, nye venner og nye oplevelser. Vi vil sammen med dig arbejde for, at du når dine mål og får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt. Vi har store og positive forventninger til dig. Du vil blive tilbudt medindflydelse og medansvar, og vi forventer, at du vil være en aktiv medspiller i undervisningen. Vi vil sammen forberede dig til både arbejdslivet og samfundslivet, og derfor vil der i forløbet være flere praktikophold og større projekter, som sikrer, at du udvikler dig til en attraktiv medarbejder. Helle Holst Uddannelseschef Jeannette Poulsen Pædagogisk koordinator Du skal i løbet af din uddannelse kvalificere dig til et job inden for detail, kontor, handel, event eller finans. Opbygning og undervisning Uddannelserne er opdelt i grundforløb og hovedforløb. Du starter på grundforløbet, hvor du kan vælge mellem forskellige grundforløbspakker. Pakkernes indhold er tilpasset dine forudsætninger og de mål, du stiler imod. Anne Marie Degn Uddannelsessektretær På HG kan du vælge én af nedenstående grundforløbspakker: obligatorisk business kontor og studie turbo student På grundforløbet kvalificerer du dig til optagelse på hovedforløbene. Der er meget forskel på kravene til de forskellige hovedforløb, og du vil derfor sammen med din kontaktlærer planlægge, hvilke niveauer du skal vælge for at nå dine mål. Vi sørger for, at undervisningen og opgaverne understøtter dine valg af niveau og dit mål med uddannelsen. Sundhedsservicesekretæruddannelsen Du har også mulighed for at starte på sundhedsservicesekretæruddannelsen. Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb - i alt 45 uger. Hele uddannelsen er skolebaseret, og du skal I løbet af uddannelsen i 15 uger i praktik i virksomheder inden for sundhedssektoren. HG-året På HG har vi valgt at arbejde i teams, således at teamets lærere er koncentreret om få klasser og de opgaver, der skal løses i klassen. Lærerteamet vil have meget fokus på din trivsel og dine læringskompetencer, så du når de læringsmål, som netop din uddannelse kræver. Året på HG1 og HG2 er inddelt i 3-4 projektperioder, og hver periode afsluttes med et praktisk projekt. I forbindelse med projekterne arbejder vi meget med dine faglige og personlige kvalifikationer. Projekterne er en mindre eksamen i den undervisning, som er foregået op til projektet. I projekterne får du mulighed for at øve dine evner til at samarbejde, planlægge, have overblik og være kreativ. På HGT planlægges der 2 projekter. Undervisningen er også tilrettelagt med en række profilfag, der er brancherelateret, altså fag der lægger sig tæt op af de arbejdssituationer, du vil opleve i din praktikperiode. Desuden vil du kunne vælge forskellige valgfag, På grundforløbet vil du også opleve virksomhedsbesøg, gæstelærerarrangementer eller ekskursioner, og målet med disse dage er at gøre undervisningen mere praksisnær.

4 6 7 Vi skaber rammerne om undervisningstilbuddene, men det er helt afgørende, at du deltager aktivt i undervisningen, hvis din uddannelse skal blive en succes. Varighed Uddannelsen afhænger af dine forudsætninger, men som hovedregel varer grundforløbet: 14 uger for stx ere, htx ere og hf ere (student) 38 uger, hvis du har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse (turbo) 38 til 76 uger, hvis du kommer fra folkeskolen (obligatorisk, business samt kontor og studie), Efter grundforløbet skal du i hovedforløb (praktik) i en virksomhed, og det varer normalt 2 år. Undervisningsplan og uddannelsesplan Skolen har udarbejdet den lokale undervisningsplan, som angiver rammerne for undervisningen. Du skal opstille din egen personlige uddannelsesplan. Dette gøres i Elevplan, som er et elektronisk planlægningsværktøj. Du udfylder planen i samarbejde med din kontaktlærer. Virksomhedspraktik Vi har indbygget praktik på hvert skoleår, hvor du får mulighed for at afprøve, om dit erhvervsvalg er rigtigt. I praktikperioden kan du tilegne dig praktiske, erhvervsfaglige kompetencer, som kan styrke din forståelse af teorien. Skolens praktikpladscenter er behjælpelig med at formidle kontakt til virksomhederne, men du skal selv søge pladsen. Der er mulighed for yderligere praktik, som kan aftales individuelt. Studietur For at styrke dine internationale og sproglige kompetencer tilbydes der på HG 2. år en studietur/ekskursion. Du betaler selv for ekskursionen. Skolen forventer, at du deltager i turen, men er du forhindret i at deltage, benyttes dagene til ekstra praktik. Fremmøde/fravær Der er mødepligt til undervisningen, og fremmøde er en vigtig del af din personlige handlingsplan og registreres time for time af lærerne via skolens intranet - mycelf. Alt fravær registreres og opgøres løbende, og det vurderes om, du kan fortsætte eller skal gå hele perioden om. Fraværsprocedure: Samtaler: Samtale 1 udløses ved: Samtale 2 udløses ved: Samtale 3 udløses ved: Samtale 4 udløses ved: Samtaler: Samtale 1 udløses ved: Samtale 2 udløses ved: Samtale 3 udløses ved: HG1, HG2, HGT og HGshs 50 lektioner pr. skoleår 76 lektioner pr. skoleår 101 lektioner pr. skoleår 126 lektioner pr. skoleår HG-studenter 25 lektioner pr. skoleår 37 lektioner pr. skoleår 50 lektioner pr. skoleår Samtale 1 og 2: Når grænsen for henholdsvis samtale 1 og 2 overskrides, indkaldes du til en fraværssamtale hos din kontaktlærer. Årsag til fraværet og konklusion på samtalen noteres på et samtaleskema, som arkiveres hos uddannelsessekretæren. Kontaktlæreren sørger for at informere relevante parter om aftalens indhold. Samtale 3 og 4: Når grænserne for samtale 3 og 4 overskrides, indkaldes du til samtale hos din elevvejleder. Årsag til fraværet og konklusion på samtalen noteres på et samtaleskema. Elevvejlederen sørger for at informere relevante parter om aftalens indhold. Udebliver du fra indkaldelsen til 4. samtale for hg-studenter 3. samtale, uden gyldig grund og rettidigt afbud, udmeldes du med virkning fra den dato, du er indkaldt til samtale. Samtalerne har til formål at opstille en handlingsplan for, hvordan fraværet kan bringes ned. Som eksempler på tiltag kan nævnes: 1. Obligatorisk deltagelse i lektieværksted, for at du kan nå det faglige niveau 2. Forlængelse af uddannelsesforløbet - evt. tage grundforløbet om. 3. Fratagelse af SU i en periode, indtil du er studieaktiv igen 4. Udmeldelse Sygdom/fravær Ved sygdom skal skolen orienteres om årsag og varighed. Første dag, du er syg, skal du inden kl meddele dit fravær til sekretariatet, Anne Marie Degn på eller SMS på I tilfælde af længerevarende sygdom skal fraværet dokumenteres ved lægeerklæring. Fri i undervisningstiden Fri i undervisningstiden gives normalt ikke og kan kun ske efter skriftlig ansøgning til skolen, der vil vurdere konsekvenserne for dit uddannelsesforløb. Studieaktivitet og afleveringsopgaver På HG forventer vi, at du deltager aktivt både i den daglige undervisning, i projekter, profilfag, valgfag, ved fremlæggelser og med hjemmearbejdet. Udviser du ikke den nødvendige aktivitet, så vi kan sikre, at du opnår de nødvendige kompetencer, vil vi iværksætte sanktioner. Det er kontaktlæreren og elevvejlederen, der vurderer, hvilke sanktioner der skal iværksættes. Du skal regne med, at der dagligt er hjemmearbejde i form af læsestof og opgaver, der skal løses. I alle fag stilles der krav om dokumentation for dit arbejde. Derfor skal du sørge for at opbevare dine opgaver i en elektronisk mappe og i et ringbind hvis de er i papirform.

5 8 9 Din faglærer vil orientere dig om omfanget af og afleveringsdatoer for de større afleveringsopgaver. I de fleste fag udarbejdes projekter/rapporter og portofolio, som danner grundlag for eksamen i fagene. Afleverer du ikke disse projekter/rapporter eller portofolio til tiden, kan du ikke indstilles til eksamen i fagene, og kan dermed ikke gøre din uddannelse færdig. Evaluering og karakterer Med udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan vil der foregå en løbende evaluering af din opnåelse af kompetencer, og flere gange i løbet af året skal du gennemføre praktiske projekter, hvor vi vil evaluere, om du har opnået de nødvendige kompetencer. På HG får du standpunktskarakterer i grundfagene. Dvs. at det er dit faglige standpunkt på måletidspunktet, der afgør karakteren. Du får karakterer i december og i maj. Eksamen På HG afvikles eksamen i grundfagene som caseeksamen. Eksamensopgaverne består af 5-7 opgaver, som tager udgangspunkt i den aktuelle casevirksomhed, som offentliggøres hvert år i marts måned. Eksamen afvikles på en casearbejdsdag og en eksamensdag. Der vil være 2 til 5 arbejdsdage mellem de to dage. På casearbejdsdagen har du 8 timer til at udarbejde opgaven, men du kan arbejde videre på opgaven helt frem til eksamensdagen. Eksamen afvikles mundtligt, og det er censor, der bestemmer, hvilke af de 5-7 opgaver du skal prøves i. Ud over eksamen i grundfag skal du til grundforløbsprøve, som er den samlede evaluering af de opnåede kompetencer. HG 1. år: 1 grundfagseksamen og tværfaglig årsprøve eller grundforløbsprøve HG 2. år: 2 grundfagseksamener og grundforløbsprøve HG-Turbo: 3 grundfagseksamener og grundforløbsprøve HG-Student: Grundforløbsprøve Sundhedsservicesekretær: 3 grundfagseksamener og hovedforløbsprøve Kontaktlærer Du får tildelt en kontaktlærer, som vil hjælpe dig med at nå dine mål med uddannelsen. Kontaktlæreren vil også følge med i din trivsel og dit fremmøde, og sammen vil I opstille din uddannelsesplan. Kontaktlæreren vil også arbejde for at styrke det sociale miljø i klassen og markere afslutninger op til ferier sammen med klassen. Kontaktlæreren er samtidig klassens faste kontaktperson, som videregiver fælles meddelelser fra skolens ledelse. Din kontaktlærer vil afholde 3 samtaler med dig i løbet af skoleåret. Mentorordning Du har mulighed for at få tilknyttet en mentor, hvis du har behov for støtte. Tildeling af mentorstøtte sker gennem vores elevvejledning. Bøger Skolen låner dig næsten alle bøger. Du skal dog selv anskaffe arbejdshæfte til erhvervsøkonomi og evt. ordbøger. Dit boglån registreres på skolens bibliotek, og du hæfter økonomisk for de lånte bøger. Biblioteket meddeler dig, hvornår du skal aflevere bøgerne igen. Stopper du inden uddannelsens afslutning, skal du selv aflevere bøgerne, inden du forlader skolen. Skema Skema fremgår af skolens intranet - mycelf, og du har som elev pligt til hver dag at holde dig ajour med evt. skemaændringer. Kontoret oplyser desuden om skemaændringer via mail eller SMS. Lærernes fravær/sygdom - aflysning af undervisningen Ved lærerfravær tilstræber skolen at sætte vikar på timerne. Ved langtidssygdom sættes en anden faglærer på undervisningen. Hvis timerne ikke kan vikardækkes, anvendes timerne som studietid, hvor du forbereder dig på baggrund af konkrete opgaver. Ordens- og fraværsregler på hg Vi forventer, at du overholder ordensreglerne, som er beskrevet på side 6 og 25. Hvis du ikke overholder reglerne, vil skolen iværksætte forskellige tiltag, for at sikre at du gennemfører din uddannelse og opnår en hensigtsmæssig adfærd. Skolens tiltag kan udmønte sig i: obligatorisk lektieværksted optagelse på godmorgen- og farvelholdet hjemsendelse på tid bortvisning Fotokopiering/udprintning Når du kommer på skolen, får du tildelt en printkonto, dvs. at du kan udskrive op til 150 print/kopier fra vores computere. Du har mulighed for at købe flere print. HG-afslutning På HG1 afsluttes året sammen med kontaktlæreren, som udleverer karaktermeddelelser. På HG2 afsluttes året med et afslutningsarrangement sidst i juni måned, hvor jeres familier også er velkomne.

6 10 11 Skolepraktik HG-uddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, således at undervisningen senest efter gennemførelsen af et grundforløb veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Har du ikke opnået en uddannelsesaftale med en virksomhed, har du mulighed for at gennemføre praktikuddannelsen i skolepraktik. Der er dog visse kriterier, du skal opfylde for at komme i betragtning. De nærmere regler om egnethed og optagelsesprocedure bliver du informeret om, inden du afslutter grundforløbet. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte praktikmesteren. Internationalisering Vi lever i en globaliseret verden, og CELF prioriterer internationale aktiviteter højt. For at give skolens elever større muligheder har CELF en lang række tilbud såsom udvekslinger, praktikophold i udlandet herunder formidling af praktikpladser - og vejledning for elever, der i en kortere eller længere periode har mod på at prøve kræfter i det store udland. I EU-regi har CELF adgang til tre ugers praktikophold i udlandet med alle udgifter betalt for skolens elever. Opholdene tildeles elever, der efterfølgende ønsker at komme i praktik i udlandet. Hvis du vil vide mere om dine muligheder, kan du kontakte projektsekretariatet på Kringelborg Allé 7, (lokale 07), fredag kl Elevrådet Elevrådet er elevernes talerør, og jeres mulighed for at få indflydelse på skolens udvikling. Afdelingselevrådene Hver afdeling på CELF har sit eget afdelingselevråd, som består af repræsentanter fra hvert hold eller klasse. Her behandler I de emner, som har med jeres afdeling at gøre. Afdelingselevrådene tages med på råd, når der skal arrangeres fællesarrangementer og fester i afdelingerne. Fælleselevrådet Afdelingselevrådene vælger repræsentanter til skolens fælleselevråd FE. Fælleselevrådet tager emner op, som har overordnet betydning for eleverne på CELF. På fælleselevrådsmøderne har eleverne mulighed for at behandle emner sammen med ledere fra skolen. Fælleselevrådet vælger 2 medlemmer, som repræsenterer eleverne i skolens bestyrelse. Henrik Palle Praktikmester

7 UNDERVISERE 12 - UNDERVISERE 13 Jannie Andsbjerg Sundhedsfag Inger Staunsbjerg Andersen Tysk, dansk, samfundsfag Peter Andersen Samfundsfag, erhvervsøkonomi Rene Jensen IT, samfundsfag, erhvervsøkonomi Tenna Spur Jensen Salg og service, IT Keld Langøe Salg og service, erhvervsøkonomi, samfundsfag Elsebeth Dalby Engelsk, IT Marianne Stegmann Frandsen Dansk, salg og service Pernille Møllnitz Günthel engelsk, tysk, dansk Mads Lynggaard Salg og service, samfundsfag, erhvervsøkonomi, Per Mortensen IT, salg og service, samfundsfag Jeannette Poulsen Salg og service, samfundsfag Lars Juel Andersen Salg og service, samfundsfag Lise Jul Jacobsen Dansk, engelsk Lasse Jensen IT, salg og service, erhvervsøkonomi Jörg Rekittke Tysk, erhvervsøkonomi Bettina Retslov IT, erhvervsøkonomi Jesper Troelsgaard IT, salg og service, erhvervsøkonomi

8 14 15 Traditioner På HG 2 er der mulighed for at komme på studietur eller en ekskursion. Evt. opsparing til turen kan starte allerede på HG 1. år. I slutningen af november afholder vi julemesse på handelsskolen. Julemessen sker i samarbejde med byens butikker, så der bliver en ægte julestemning på hele skolen. HG-eleverne deltager aktivt i planlægningen af julemessen, hvor der bliver arrangeret jule-teater-modeshow, julemesse og julestande, juleværksteder, underholdning m.v. Årets afslutning markeres med en afslutnings- og gallafest. Det er en aften, der bliver set frem til med forventning og spænding. Eleverne har som regel fundet det helt store galladress frem til begivenheden. HG Julemesse 2014 HGér 2014 HG-afslutnings- og Gallafest 2014!

9 16 17 SU og transport SU - Statens Uddannelsesstøtte Du skal selv søge SU på For at bruge minsu, skal du bruge NemID. Hvem kan jeg spørge? Elevvejledningen kan hjælpe dig med dine tvivlsspørgsmål. Eller SU-kontoret: Birgitte Nielsen , Månedligt SU-stipendium til elever på 18 og 19 år. Grundsats til alle, før skat: kr. 906,00 Maksimalt tillæg til hjemmeboende, afhængig af forældreindkomst: kr ,00 Maksimum ialt: kr ,00 Grundsats til udeboende med særlig godkendelse* før skat: kr ,00 Maksimalt tillæg til udeboende afhængig af forædreindkomst: kr ,00 Maksimum ialt: kr ,00 * Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende. Også selvom du er flyttet hjemmefra. Månedligt SU-stipendium til elever på 20 år og derover Hjemmeboende, før skat: Kr ,00 Udeboende, før skat: Kr ,00 Hvornår kan jeg få SU? Kvartalet efter din 18 års fødselsdag kan du få SU - altså 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Det er dog en betingelse, at du er studieaktiv. Skal jeg betale skat af min SU? Ja, det skal du, men skatten er trukket, når du får SU udbetalt. SU-styrelsen får oplysningerne om dine skatteforhold direkte fra skattevæsnet. Hvor meget må jeg tjene ud over min SU? Du kan beregne dit fribeløb på Se under betingelser. Fribeløbet forhøjes, hvis der er måneder, du ikke modtager SU, og du har mulighed for at vælge SU fra i en eller flere måneder for at kunne tjene flere penge. Du skal selv holde styr på, at du ikke kommer til at tjene for meget. Når året er omme, kontrollerer SU-styrelsen, om du har tjent for meget. Hvis du har, skal du betale noget af støtten tilbage. Hvis du vil vide mere? Læs videre på Tilskud til transport - Ungdomskort Med et ungdomskort til 343,20 kr. pr. måned (eller 11,44 kr pr dag) får du: Et periodekort mellem hjem og skole og et periodekort til den kollektive trafik inden for takstområdet, hvor du bor. Desuden mulighed for at spare 25-50% på togrejser. Ungdomskort gælder i både skoleperioder og ferieperioder. Sådan søger du om ungdomskort: Gå på Du skal have følgende klar: Et vellignende digitalt foto af dig selv En mailadresse, der er aktiv Et NemID i dit eget navn. Husk at bestille dit ungdomskort i god tid.

10 18 19 Elevvejledning Praktikplads Hos Elevvejledningen kan du søge råd og vejledning. Elevvejledningen er det naturlige sted at henvende dig, hvis du ønsker at drøfte dine fremtidsplaner, eller hvis du er tvivl om uddannelsens opbygning, valgfag og karakterer. Desuden bør du henvende dig, hvis du fagligt eller socialt går i stå i uddannelsesforløbet. Praktikcentret - hjælper dig med: at finde relevante virksomheder aktuelle stillingsopslag vejledning i udformning af ansøgning og CV at blive registreret som praktikpladssøgende informationer omkring skolepraktikordningen Elevvejlederen hjælper dig til at overvinde forhindringerne, så du har mulighed for at gennemføre din uddannelse. Elevvejlederen har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis du har et problem, du ikke selv kan løse. Frank Bolvig Hansen Elevvejleder Du kan henvende dig, hvis du: har faglige, sociale eller private problemer har brug for lektiehjælp eller sygeundervisning vil vide noget om valgfagsmuligheder føler dig dårligt tilpas i klassen lider af eksamensangst har boligproblemer har lyst til at tale med nogen har brug for vejledning i forbindelse med problemer har spørgsmål til Statens Uddannelsesstøtte (SU) Ring, skriv eller send en SMS til os for nærmere aftale. Eller besøg hos på facebook: https://www.facebook.com/celfpraktikcenter?ref=bookmarks. Ove Jensen Praktikpladskonsulent Tlf Benny Hansen Praktikpladskonsulent Tlf Nina Weesgaard Praktikpladskonsulent Tlf Specialpædagogisk støtte Hvis du har et handicap eller andre vanskeligheder, som kan sidestilles med et handicap, kan du få specialpædagogisk støtte. Formålet er, at du trods dit handicap skal kunne deltage fuldt ud i den almindelige undervisning. Eksempler på støtte Bærbar pc med syntetisk tale til ordblind elev. Syntetisk tale kan oplæse skrevne tekster. Tegnsprogstolk til døv elev. Støttetimer til elev med koncentrationsog hukommelsesvanskeligheder. Hvis du har behov for specialpædagogisk støtte, skal du kontakte elevvejleder Frank Bolvig Hansen. Linda Lenz Praktikpladscentret Tlf Susanne Storm Praktikpladscentret Tlf

11 20 21 Praktiske oplysninger Kontakt CELF - tlf (hovednr.) Herfra vil du blive stillet videre. Mail: Information I informationen kan vi hjælpe dig med følgende: Oplyse om lærerskemaer og finde vej til lokaler Plaster etc. Transport/sygetransport Statens Uddannelsesstøtte, SU Alt muligt andet Lektioner og pauser: lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl lek. kl ALARM Ved arbejdsulykker: Yd førstehjælp - tilkald ambulance, (0) 112 og angiv ulykkessted. Underret Informationen på Merkurs Plads på telefon Informationen har åben: mandag - fredag kl Birgitte Nielsen Uddannelsessekretær Bibliotek Biblioteket er centralt beliggende med indgang fra skolens kantineområde. Her kan du søge oplysninger, få hjælp og slappe lidt af. Som elev på CELF har du en brugerkonto på biblioteket. I biblioteksbasen Reindex kan du bl.a. tjekke din konto og se, hvad du har lånt, og hvornår du skal forny eller aflevere lånene. Kort URL: Biblioteket tilbyder: Fag- og skønlitteratur Aviser samt danske og internationale tidsskrifter Tv-udsendelser og dokumentarfilm Adgang til online ordbøger, markedsdata, virksomhedsinformation, artikelsamlinger, film m.v. Og skal du bruge noget, vi ikke har, så kan de fleste udgivelser skaffes til dig, hvis du er gået i gang med din informationssøgning i god tid. Du kan også låne (kun til brug på skolen): Høretelefoner Bordtennisbat og bolde til bordfodbold eller Volleyball (til beachvolley) Spil (Bezzerwizzer, Trivial Pursuit, skak, UNO m.fl.) Guitar På skolens intranet mycelf kan du læse mere om, hvordan du bruger biblioteket, og finde links til databaserne. Når du eller din gruppe skal lave lektier og opgaver, så er bibliotekets arbejdsborde eller sofaer måske stedet at opsøge. Du har mulighed for at bruge bibliotekets syv pc ere samt printer/farveprinter. Og får du brug for hjælp, er der altid nogen at hive fat i. ALARM ved brand: Tryk på brandalarmen og meddel informationen på Merkurs Plads, hvor det brænder på tlf Følg lærerens anvisninger, bevar ro og orden, luk vinduer og døre. Forlad lokalet samlet, Gå til samlingsstedet: Parkeringspladsen. Anne Marie Degn Uddannelsessekretær Dorte Tornøe Bibliotekar Karin Holm Biblioteksmedhjælper Sygemelding: Ring til eller SMS til Bitten Kruse Økonomi- og planlægningsmedarbejder Åbningstider: Mandag - Torsdag: Fredag: Telefon: Mail:

12 22 23 Kantine Kantinen har et varieret udbud, hvor du bl.a. kan købe sandwichboller med forskelligt fyld, pizza, lune sandwich, varieret salatbar med pris efter vægt, grønt- og frugtposer, smoothies og meget mere. Udbuddet og prisniveauet er baseret på et samspil med eleverne. Det betyder bl.a., at der i kantinen er selvafrydning. Stole og borde sættes på plads efter brug, affald lægges i skraldespandene m.v. Det er væsentligt, at alle er med til at rydde op for at sikre, at kantinen altid er et rart sted at opholde sig. Åbningstider Mandag - torsdag: Fredag: Vi glæder os til at se dig Jeanette Wang Ernæringsassistent

13 Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Parkering foran trappen er ikke tilladt Ved overtrædelse af parkeringsbestemmelserne opkræves kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler IT på CELF 24 Henvend dig til HelpDesk vedr. fejlmelding: 25 Pr. På tlf.: Ordensregler Parkeringsplads for besøgende med ærinde på Ved parkering udenfor de afmærkede båse opkræves en kontrolafgift på kr. 590,- Parkeringspladsen drives efter privatretlige regler Skolens IT-udstyr Skolens IT-udstyr er anskaffet til undervisningsformål og skal derfor anvendes til skolerelaterede formål. Du må ikke ændre noget i opsætningen på skolens IT-udstyr, og du skal meddele evt. fejl til IT-afdelingen. Du må IKKE medbringe mad og drikkevarer i IT-lokalerne eller ved terminalerne. Brug af egen pc Vi opfordrer til, at du bruger din egen bærbare pc, mens du går på CELF. Det er selvfølgelig vigtigt, at din pc altid er opdateret med seneste opdateringer, især til antivirussoftware og pc ens trådløse netkort. Vi anbefaler, at din pc s trådløse netkort understøtter standarden A/G/N, det gør størstedelen af nye bærbare pc er. Du er selv ansvarlig for, hvad der foregår via/ på din egen pc. Brug af trådløst netværk Når du skal bruge skolens trådløse net, skal du bruge celfwireless. Når du forbinder din pc til dette trådløse net, vil du blive bedt om at logge på med brugernavn og kodeord. Her bruger du det udleverede brugernavn og kodeord. Download CELFs app den er tilgængelig både som Android og IOS. Glemt brugernavn og kodeord Hvis du har glemt dit brugernavn og/eller kodeord, skal du blot sende en sms til telefonnummeret med teksten kodeord (uden anførselstegn), så får du tilsendt dit brugernavn og gældende kodeord. Din og dit personlige drev Når du er elev på CELF, får du en personlig adresse og et personligt drev, hvorpå du kan gemme dine opgaver mm. Mail og personligt drev ligger i skyen på Microsoft Office 365 platform. Du kan tilgå Office 365 (mail og personligt drev) ved at klikke på fanebladet Elevmail på forsiden af skolens intranet MyCELF. Du logger på med dit udleverede brugernavn efterfulgt eksempel på brugernavn koden dertil er den samme, som du har fået udleveret. Når du først er logget på Office 365 finder du din mailbox under fanebladet Outlook, og dit personlige drev under fanebladet OneDrive. MyCELF Er CELF s Intranet, og her kan du finde mange praktiske oplysninger og tilgå Office 365. IT-vejledninger Du kan finde IT-vejledninger på Her finder du bla. vejledning til, hvordan du udskriver fra egen pc og meget andet. Vær med til at skabe en god skole! Skolen benyttes hver dag af over 800 ansatte, elever, studerende og kursister. Det er derfor vigtigt, at vi alle overholder nogle få praktiske regler, for at alle kan føle sig godt tilpas på skolen og få glæde af undervisningen og miljøet. Pas godt på skolen, inventaret og omgivelserne. Meddel straks til en af de ansatte, hvis der er noget, der ikke fungerer. Undervisningslokaler - oprydning Stolene i undervisningslokaler skal sættes på plads efter sidste time. Stole, der ikke kan hænge, lægges på bordet. Husk at rydde op, lukke vinduerne og slukke lyset, inden du går hjem. Husk, at rengøringspersonalet er ansat til at gøre rent og ikke til at rydde op. Fællesarealer og udstyr Stole og borde i fællesarealer må ikke fjernes. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at tilslutte kaffemaskiner. Videoovervågning Som en forebyggende foranstaltning foretages der videoovervågning af skolens arealer indendørs som udendørs. Parkering Knallerter og motorcykler må KUN parkeres på det afmærkede område. Parkering af biler er kun tilladt i de afmærkede felter. Du skal sikre dig, at du er dækket af egen eller forældres forsikring. Vær opmærksom på, at skolens forsikring ikke dækker. Alkohol og rusmidler Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning, derfor er det forbudt at indtage eller sælge rusmidler, og du må heller ikke opholde dig på skolen i påvirket tilstand. Ved begrundet mistanke kan du blive afkrævet en drug- eller alkoholtest, som forudsætning for din fortsatte skolegang. Der kan ved særlige lejligheder såsom fester og afslutninger, dispenseres fra alkoholforbuddet, men det kræver en skriftlig tilladelse fra skolens ledelse. Der henvises i øvrigt til skolens misbrugspolitik. Røgfri skole Det er forbudt at ryge på skolens matrikel, både inden- og udendørs. Forbuddet gælder også E-cigaretter. Gentagne overtrædelser kan medføre bortvisning. På side 34 finder du et luftfoto af skolen, hvor vi har markeret skolens område med rødt. Mobning, trusler og vold Alle skal være trygge ved at færdes på skolen, mobning, trusler eller voldelig adfærd tolereres ikke og vil medføre bortvisning. Da skolens område er privat, er det ikke tilladt at fotografere eller lave lyd og videooptagelser, uden modpartens samtykke. Claus Ring Rasmussen IT-chef Hærværk, tyveri og forsikringsregler Hærværk og tyveri på skolen vil blive meldt til politiet. Eleverne har erstatningspligt for hærværk og skader, som de forvolder på skolens eller andres ejendom. Lars Bille Hansen Pedelkoordinator

14 26 27 Oversigtsfoto Auditorium Bibliotek Kantine HHX HG Fællesarealer 2014 / 2015 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER F 1 M 1 36 O 1 L 2 T 2 T 2 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR L 1 M 1 49 T 1 S 1 Juleferie S 2 T 2 F 2 M 2 6 S 3 O 3 F 3 M 3 45 O 3 L 3 T 3 M 4 32 T 4 L 4 T 4 T 4 S 4 O 4 T 5 F 5 S 5 O 5 F 5 M 5 2 T 5 O 6 L 6 M 6 41 T 6 L 6 T 6 F 6 T 7 Skolestart S 7 T 7 F 8 M 8 37 O 8 F 7 S 7 O 7 L 7 L 8 M 8 50 T 8 S 8 L 9 T 9 T 9 S 9 T 9 F 9 M 9 7 S 10 O 10 F 10 M T 11 L 11 T 12 F 12 S 12 M O 10 L 10 T 10 T 11 T 11 S 11 O 11 O 12 F 12 M 12 3 T 12 Vinterferie O 13 L 13 M T 13 L 13 T 13 F 13 T 14 S 14 T 14 F 15 M O 15 L 16 T 16 T 16 F 29 M O 29 L 30 T 30 Erhvervsskoledag T 30 S 31 F 31 Efterårsferie F 14 S 14 O 14 L 14 L 15 M T 15 S 15 S 16 T 16 F 16 M 16 8 S 17 O 17 F 17 M O 17 L 17 T 17 M T 18 L 18 T 18 T 18 S 18 O 18 T 19 F 19 S 19 O 20 L 20 M O 19 F 19 Juleferie M 19 4 T 19 T 20 L 20 T 20 F 20 T 21 S 21 T 21 F 21 S 21 O 21 L 21 F 22 M O 22 L 22 M T 22 S 22 L 23 T 23 T 23 S 23 T 23 F 23 M 23 9 S 24 O 24 F 24 M O 24 L 24 T 24 M T 25 L 25 T 26 F 26 S 26 T 25 T 25 Juleferie S 25 O 25 O 26 F 26 M 26 5 T 26 O 27 L 27 M T 27 L 27 T 27 F 27 T 28 S 28 T 28 F 28 S 28 O 28 L 28 L 29 M 29 1 T 29 S 30 T 30 F 30 O 31 Juleferie L 31 Indgang Røgfri skole I henhold til rygeloven må der ikke ryges på skolen grund. MARTS APRIL MAJ JUNI S 1 O 1 F 1 St. Bededag M 1 23 O 4 L 4 M 4 19 T 4 T 5 S 5 T 5 F 5 M T 30 L 30 T 30 Påskeferie T 31 S 31 M 2 10 T 2 Påskeferie L 2 T 2 T 3 F 3 S 3 O 3 F 6 M 6 Påskeferie 15 O 6 L 6 L 7 T 7 T 7 S 7 L 14 T 14 T 14 Kr. Himmelfartsdag S 14 S 15 O 15 F 15 Elevfri M Grundlovsdag S 8 O 8 F 8 M 8 24 M 9 11 T 9 L 9 T 9 T 10 F 10 S 10 O 10 O 11 L 11 M T 11 T 12 S 12 T 12 F 12 F 13 M O 13 L 13 M T 16 L 16 T 16 T 17 F 17 S 17 O 17 O 18 L 18 M T 18 T 19 S 19 T 19 F 19 F 20 M O 20 L 20 L 21 T 21 T 21 S 21 S 22 O 22 F 22 M M T 23 L 23 T 23 T 24 F 24 S 24 O 24 O 25 L 25 M pinsedag T 25 T 26 S 26 T F 26 F 27 M O 27 L 27 L 28 T 28 T 28 S 28 S 29 O 29 F 29 M 29 27

15 1 LEVARD NR. BOU- 2 1) Merkurs Plads 2) Kringelborg Allé 7 Redaktion: Anne Larsen Nina Friis Hansen Foto: Claus Hansen Nina Friis Hansen Patrick Kirkby Ingrid Riis Weber luftfoto Juli 2014 Merkurs Plads Nykøbing F

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Søvej 6 4900 Nakskov 1 Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland Falster Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Studieretninger... 5

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Praktiske oplysninger...side 4 Fravær og faglig udvikling...side 5 Statens

Læs mere

Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F.

Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. 2014/15 ELEVHÅNDBOG Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. Indhold Velkommen til Teknisk Gymnasium Lolland-Falster... 3 Teknisk Gymnasium - HTX... 4 Hvem er hvem... 4 Om HTX... 5 Undervisere... 8 Økonomi

Læs mere

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til Erhvervsuddannelserne på Kringelborg 3 Indhold Velkommen til CELF...3 Uddannelser Erhvervsuddannelser og EUX...4 Bygge og anlæg...6 Undervisere...8 Strøm, styring og IT...12

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX på Kringelborg Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort og bustider...side

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg 1 Velkommen til alle nye elever på Handelsskolen Viborg Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere