Nr. 1 MARTS årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 MARTS 2013 26. årg."

Transkript

1 Nr. 1 MARTS årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR

2 - sætter

3 Nr. 1 MARTS 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO JUNI 2013 Forsiden : Fra startbordet ved Vinter-cup finalen Hans Hansen og Jytte Frederiksen CMS er. Lille Ida,CMS, er levende reklame. Foto: Henry F. CMS BESTYRELSEN Formand Bjarne Skov Ahlmanns Vej Sønderborg / Mob.: Kasserer Henry Frederiksen Vibevej Augustenborg / Mob.: Bestyrelsesmedlemmer Rikke Holch Nielsen, Jørgen Christensen, Carsten Paulsen, Tina H. Johannsen, Bladredaktion Henry Frederiksen (hf), ansvh. Vibevej Augustenborg Rikke Holch Nielsen (rhn) Vestervang Sønderborg CMS Klubhus: Verdens Ende nr. 6, 6400 Sønderborg Hjemmeside: 3

4 Bestyrelsens side af Henry F. Foråret lurer lige om hjørnet og inden vi ser os, er det der. Få nu cyklerne pudset og smurt, så vi kan få startet vores træning. Alle længes efterhånden at komme ud i naturen og få lidt motion, selvom der er nogle stykker, der har fået lidt motion her i vinter-halvåret. Generalforsamlingen er godt overstået, og vi fik de ledige pladser besat i både bestyrelsen og i udvalgene. Vi sagde farvel til Arne (efter eget ønske) og takkede for arbejdet i bestyrelsen og de mange andre tillidsposter, Arne havde. Vi sagde goddag til Tina, der indtræder i bestyrelsen i stedet for Arne. Tina har sidste år cyklet med i Team Levevis, og er ivrig spinner. Læs referatet inde i bladet. Er der nogle, som ikke deltog i generalforsamlingen, som gerne vil have et eksemplar af regnskabet, så kontakt Henry. Nu kan vi begynder på en frisk og se fremad i 2013, som kan blive et ligeså spændende år som 2012, dog har vi ikke et motorvejsløb og ej heller et 25- års jubilæum. Det bliver spændende at se, hvad turudvalget har i ærmet, der er allerede kommet en kalender på hjemmesiden. Se der, hvad der skal ske. Hjemmesiden får i år et nyt look, en mere brugervenlig håndtering og nemmere at holde up to date, - men, men det kræver input fra medlemmerne, ligesom til klubbladet. Der skal være noget at arbejde med, så er det sjovest!! Cyklemotion Sønderborg afholder 5. og sidste afdeling af Vinter-cup en med efterfølgende fællesspisning. Læs artiklen inde i bladet. Bladet er denne gang udvidet med 4 ekstra sider på grund af megen tekst af referatet fra generalforsamlingen. 4

5 Tillykke med fødselsdagen MARTS 10. Thomas E. Riemer 24. Hans Jacobsen 16. Christian Todsen 13. Jacob Bladt 25. Peter Christiansen 19. Lis Augustenborg 13. Svend Aage Urban 25. Henry Frederiksen 19. Lone Detlefsen 14. Jette Christensen 27. Hanne Madsen 22. Jørgen Hartig 17. Mogens Christensen 28. Rasmus Pedersen 25. Hans Aage Trærup 17. Monika H. Petersen 27. Svend E. Bendiksen 18. Henning D.Jensen JUNI 24. Katrine B. Riggelsen 01.Kristjan Kristjansson APRIL 29. Leif Erik Larsen 03. Morten Andersen 02. Kirsten Dornhoff 03. Hanne H.Andresen 03. Karla N. Andersen MAJ 04. Bo Andresen 03. Irene Thams 13. Henning Seelk 05. Cai Risskov 04. Vilberg Olafsson 15. Svend Jacobsen 09. Jørn Juhl 04. Vivi Riggelsen 18. Søren T. Andersen 07. Birthe Jensen 22. Michael Jensen 08. Bjarne Eliasen 23. Gunnar Jørgensen VELKOMMEN I KLUBBEN Arne Bonde, Svenstrup, Nordborg Vivi Riggelsen,Svenstrup,Nordborg Ditte Bonde Riggelsen, Nordborg Katrine Bonde Riggelsen, Nordborg Agusta Olafsson Indmeldelse i klubben Foregår på den måde, at man går ind på vor hjemmeside: dk og udfylder indmeldelsesblanketten, og sender den til kassereren. Kassereren mailer tilbage og forklarer, hvordan man gør ang. kontingent og klubtøj. 5

6 CHAMPAGNELØBET af Henry Der blev ikke så meget løb ud af det i år (sidste år), som overskriften kunne antyde. Det blev gjort lidt anderledes, hvor vi kl. 10 startede fra klubhuset med at cykle, stille og roligt, ud på en lille tur. Vi havde samlet en 15-stykker, der anført af Lars, cyklede lidt ud på Kær Halvø og derefter ud gennem Ulkebøl med retning mod Sønderskoven. Forbi det gamle Katrinelund og ind på småveje og stier og i en sløjfe udover Huholt over Sdr. Landevejen, og så var vi i den sydlige del af Sønderskoven, tæt på Himmelbjerget, så vi dog ikke kørte op af, på grund af smattede veje. Forbi Fiskehytten (eller tæt på) for så at lande på Gendarmstien og videre ud til Idrætshøjskolen og med vandet hjem, forbi Slottet og videre langs Alssund ud til klubhuset. I klubhuset stod køkkenfolkene klar med Champagne og kransekage, og der blev skålet og ønsket et godt nytår. Det var rigtig godt arrangeret og måden det var arrangeret på, gjorde også at alle kunne være med, da det foregik med både fælles udtur og fælles hjemtur i et adstadigt tempo. Tak for det! Ved 13-tiden takkede alle for en rigtig god dag, og vendte næsen hjem til kødgryderne og grønlangkålen. 6

7 TEMAAFTEN I KLUBHUSET torsdag den 17. januar Der er skrevet referat af dette klubmøde, men vil alligevel ridse et par ting op. Der var i alt 24, der mødte op denne aften. Først punkt denne aften var: Resultatet af den undersøgelse, der tidligere på året 2012 var blevet udsendt. Der var 39 der havde svaret, hvilket svarer til ca. 39% af de mulige deltagere. Der var ca. 100 aktive, der havde denne mulighed. Spørgsmålene gik i undersøgelsen ud på, hvad medlemmerne synes om klubben: Det sociale, arrangementerne, turlederne, deltagelse i arrangementerne, herunder generalforsamling, og hvad der kan gøres bedre eller det er ok sådan som det er pt. Hvordan medlemmerne opfatter klubben, hvad det er det primære cykling, det sociale samvær, eller begge dele. Det sidste håber vi i ledelsen! Over 80% (32) af dem der har svaret, synes klubben fungerer udmærket. De sidste knap 20% (7) mener der er visse ting klubben bør arbejde med. Der blev diskuteret livligt, der kom mange gode idèer og tanker frem, og der blev noteret ned af referenten Jørgen Christensen. Men det er jo kun dejligt, at alle ikke er enige, så det bliver noget at arbejde videre med. Der vil altid være ting, som kan blive bedre. Det vil både bestyrelsen og alle udvalgene nu gå i gang med.. Fortsættes på side 8>>>> 7

8 Der er allerede nogle tiltag i støbeskeen her i Det andet punkt denne aften: DCU-Vision 2015 Flere havde hørt om det før, men Bjarne og Henry fortalte alligevel lidt om det. Begge havde deltaget i et orienteringsmøde i Vejen i efteråret, hvor DCU s ledelse fortalte om det nye, der skulle ske. DCU, som i fremtiden skal hedder Cycling Danmark, påtænker at nedlægge DCU-M, som jo hører under vores domæne og er vores talerør, og samle det hele under en hat, en organisation, nemlig under Cycling Danmark. Det kom der vilde protester ud af fra motionsklubbernes side. Vi følte os sat ud på et sidespor, og Seniorer kom slet ikke på tale. Kontingent og licens skulle stige helt vildt meget. Vores penge skal ikke ind i een fælles kasse, vi har overskud og DCU har underskud! Nu fik de lidt at tænke over! Sidste nyt: Toppen af bestyrelsen i DCU er nu udskiftet, og Niels Sørensen er ny formand. Nu er der kommet helt andre boller på suppen. FORNUFTEN SEJREDE!! Vi glæder os allerede til at høre mere på DCU-M s Årsmøde. Mere info følger i næste klubblad. Kontingent for 2013 Der blev vedtaget på et best.møde, at der i år ikke vedlægges et indbetalingskort i bladet som tidligere. I disse tider med netbank finder vi det ikke nødvendig, da alle (næsten) benytter dette medie. Det er både spild af tid og penge, da klubben betaler for disse kort og betaler også et årligt gebyr for det.. Det vil vi spare!! Find selv ud af, hvilket kategori I hører til (Cyklister/Racer) og HUSK ved indbetalingen at skrive jeres navn. Det er meget vigtigt, for ellers kan det være meget svært at registrere indbetalingen. Kontonr. står på side 30 i bladet og seneste indbetalingsdag er 31. marts!! På grund af påsken er det bankdag den 2. april 2013, der gælder. Med venlig hilsen kassereren 8

9 VINTERCUP 2012/2013 RESULTATERNE FOR ALLE 5 AFDELINGER FORELÆGGER: NAVN 1. AFD. 2. AFD. 3. AFD. 4. AFD. 5. AFD. SAMLET Lars/ Carsten 28. deltog Ikke Henry/ Finn 10. deltog ikke deltog Ikke 22. Jørn/ Klaus Rikke/ Hanne 1. deltog ikke Delt 1. Se billede Vores medlem Michael Jensen, som kører sammen med Jørgen Holm, Danfoss, fik også en flot samlet 1. plads! Læs mere i referatet fra generalforsamlingen fra side 10 >>>19 Et par stemningsbilleder fra Vinter-Cup finalen Rikke Hanne 9

10 REFERAT FRA GENERALFORSAM- LINGEN DEN 6. FEBRUAR 2013 Antal stemmeberettigede: 21 Valg af dirigent Referent Beretning ved formanden Lars Sørensen Jørgen Christensen Generalforsamlingen konstateredes indkaldt med korrekt varsel. Medlemmer: Vi er i dag 157 medlemmer i klubben + 3 passive, 101 er aktive = 63 % (2/3) Fordeling M/K: ca. 60/40 32 er under 25 år =20 %. Det sidste er vigtigt, da det er efter denne % -sats, kommunen beregner vort tilskud. Møder Der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der er afholdt 1 Alssund-Løbet møde. Der har også været afholdt nogle møder i de forskellige udvalg. Der har i år ikke været afholdt årsmøde i DCU-M. Dette skyldes at DCU-M ikke har vidst hvor de stod i forhold til DCU. 2 fra bestyrelsen har deltaget i et møde, hvor DCU fremlagde deres planer for fremtiden. Dette har der været skrevet noget om i klubbladet, og fremlagt ved klubaftenen for en måned siden. Men efter kongressen hvor der blev valgt ny formand, lyder der hel andre toner fra DCU, som I kunne læse i den mail jeg har sendt ud. Der vil blive indkaldt til møde her til foråret, hvor vi vil høre mere om hvad der skal ske. 10 Undersøgelse af klubben Klubben havde i foråret sagt ja til at være med i en

11 undersøgelse af klubben. Der var desværre kun 39 medlemmer der havde lyst til at deltage. Vi har på klubaftenen i januar måned, gennemgået noget af rapporten med de medlemmer, som mødte frem. Dette var et positivt og konstruktiv møde. Der kom mange gode forslag til hvad klubben skulle gøre, og det vil bestyrelsen følge op på. Kurser Der har desværre ikke været nogen medlemmer, som har været på kursus, selvom klubben ellers har tilbudt medlemmerne, at komme på kursus. Det er bare at melde sig, og når der er nok, vil disse kurser blive afholdt. I kan også her gå ind på DCU-M s hjemmeside, og se hvilke kurser der bliver udbudt. Skulle du ønske at deltage i et af disse kurser, så kontakt én fra bestyrelsen. MTB afdeling og afdeling i Nordborg Klubben har haft kontakt til MTB-ALS, for at høre om de ikke kunne tænke sig at være en del af Cyklemotion Sønderborg. Vi havde et møde med nogen fra MTB-ALS, og noget skriveri via mail, men desværre var vi for langt fra hinanden, til at slå os sammen. Klubben er blevet spurgt, om vi ikke havde lyst til at starte en afdeling af klubben på Nordals. Dette gjorde vi så i efteråret, hvor vi havde arrangeret et møde i Havnbjergs Idrætscenter. Her kom 5 personer, som i dag er medlemmer af klubben. Vi har en forventning om, at der kommer en del flere medlemmer når vi starter igen til foråret. Vi planlægger at holde et møde inden sæsonen går i gang. Levevis Det blev i foråret indgået en 1 årig aftale med Levevis, som er et produkt Dansk supermarked sælger. Der er blevet oprette flere hold rundt om i landet. Vores andel var, at stille med 3 ambassadører, som skulle være turleder for disse hold i Sønderborg. Klubben stillede med 4 ambassadører, som hele dette år været turleder for medlemmer af Levevis holdet. Der har kun været ros fra Levevis og klubbens side, for deres indsats. Igennem dette har klubben fået nogle nye medlemmer, som godt kunne tænke sig, at cykle noget mere. Der går rygter om, at flere er på vej. Desværre er Levevis holdet stoppet med udgangen af denne sæson, da Dansk Supermarked ikke ville poste flere penge i projektet. 11

12 Klubhuset Husudvalget har stået for rengøringen af klubhuset. Men det er ikke ensbetydende med, at de som benytter klubhuset ikke skal rydde op efter sig. Man kan godt sætte stole på plads efter brug, og tørre borde af, inden man forlader huset. Da vi købte klubhuset havde vi lavet en aftale med banken, at den kassekredit vi fik lavet så vi kunne købe huset, skulle være afviklet over en 10 årig periode. Det er lykkes klubben, at få kassekreditten vendt fra et minus til et plus på bare 5 år!!. Vi har endda så meget i plus, at vi i efteråret 2012 kunne lave en konto, hvor der er sat penge af til renovering af huset. De projekter som presser sig på, er et nyt tag, engang maling af huset udvendigt, samt renovering af badeværelset. Bestyrelsen og husudvalget kigger på hvad der trænger mest, at få gjort. Det er selvfølgelig op til jer medlemmer, om I vil være med til at sætte huset i stand, eller om vi skal ud og købe hele ydelsen. Jo mere vi gør selv, jo mere kan vi få ordnet for pengene. Turudvalget Turudvalget har gennem sæsonen arrangeret en del klubture, men desværre har nogle af disse ture måtte aflyses, på grund af for få deltagere. Ikke engang et klubmesterskab kunne afholdes, selvom det var arrangeret på en almindelig træningsaften. Der var for få tilmeldte, dog mødte der denne aften 14 medlemmer op til træning. Der lægges et stort arbejde i at arrangere sådanne ture, og så er det frustrerende at se, at kun få deltager. Det er ellers her, vi kan styrke det sociale sammenhold i klubben. Vi kan kun håbe, at turudvalget fremover, har lyst til at arrangere klubture, så en opfordring til Jer medlemmer skal være, at gå ind på hjemmesiden og se hvornår der er planlagt klubture. Disse findes under kalender, og bliver lagt ud først i foråret. Det er dejligt at se, at mange møder op for at cykle på vores træningsture, selvom det ikke altid har været det bedste cykelvejr. Seniorcyklister Seniorcyklisterne har haft mange spændende ture, Vi er glade for at se, at de deltager aktivt i fællesarrangementer. Vi vil rose jer, for at I møder op, selvom der er dårligt vejr til jeres cykelture. Det er dejligt at læse om alle de ture i har været på, på vores hjemmeside. 12

13 Arrangementer Klubben har haft følgende arrangementer i løbet af sæsonen: Motorvejsløbet, som er det største løb klubben har arrangeret. Vi var heldige med vejret den 25 marts. Solen skinnede fra en skyfri himmel, temperaturen sneg sig op på 17 grader, og en let brise fra vest. Der deltog omkring 7000 deltagere. Dog må vi sige, at opbakningen til at hjælpe til dette arrangement godt kunne have været større. Det endte med, at klubben måtte få hjælp udefra, så løbet kunne afvikles forsvarligt. Selvom der har været nogle få ulykker på ruten, af større eller mindre karakter, har vi kun hørt positivt ang. arrangementet. En stor del at overskuddet er gået til julemærkehjemmet i Kollund, og derudover var der et tilskud til klubkassen. Da klubben skulle aflevere checken på de kr., blev vi inviteret ned til spisen sammen med børnene på hjemmet. Vi valgte at cykle der ned, og ved pølsevognen i Sønderhav ventede børnene med deres cykler, så vi kunne følges det sidste stykke op til hjemmet. Efter fælles spisning og overrækkelse af checken fik vi en rundvisning på hjemmet som børnene stod for. Det var nogle rigtige hyggelig timer vi havde sammen. Klubben fik en del mediedækning for dette arrangement i både den skrivende presse, og via tv syd. Alssund-Løbet/Sønderborg Rundt Vores eget cykelløb havde igen en fremgang hvad deltagere angår. Der kom 258 til Alssund-Løbet. Vi kan se at der kommer flere ryttere fra Tyskland, så her skal der måske gøres en større indsats. Til Sønderborg Rundt, kom der ca. samme antal som sidste gang. Der er ikke kommet noget væsentligt kritik i forbindelse med løbet. Vi har modtaget en mail som jeg gerne vil læse op for jer: Vi er et par fra Middelfart, som deltog i Jeres helt perfekte Alssund-Løb i Vi har deltaget i mange løb i Danmark i 2012, men intet slår Jeres Alssund-Løb. Hvornår køres dette løb i 2013? Det vil vi glæde os rigtig meget til at deltage i igen. Gennem-professionelt arrangeret fantastisk løbsarrangement. Mange tak, og rigtig godt nytår til Jer alle. 13

14 Her kunne opbakningen til at hjælpe godt være større, så vi ikke skal finde ikke medlemmer for at kunne afvikle løbet. Vi ved godt, at vores løb ligger i nogens sommerferie. Overskuddet af løbet blev også pænt, dette kan I se, når Henry fremlægger regnskabet. Vi skal i år ud at finde en ny løbs sponsor, da Levevis ikke eksisterer mere. Vi er i gang med at finde en ny løbssponsor, men hvis nogen af Jer kender nogen, som evt. kunne have lyst til at være løbssponsor, så sig endelig til. Så er der blevet arrangeret 3 klubture. Den første tur var til Giroen hvor der deltog 10 medlemmer. Her var turene planlagt, så deltagerne kunne komme til Herning, og se enkeltstarten. Turen startede fredag eftermiddag og sluttede søndag eftermiddag. Den anden tur var en tur for seniorer som gik til Kolding, og som foregik over en weekend. Her deltog 10 medlemmer. En hyggelig tur med godt samvær. Den tredje tur var en tur på MTB fra Viborg til Sønderborg, med overnatning i Viborg og Vejen. Her deltog 10 medlemmer. Det blev en regnfuld og kold tur, men alle synes, det havde været en dejlig tur. Som I kan høre er der ikke mange der deltager i disse ture. Det er synd at der ikke er flere der deltager. Vi er ved at nå grænsen, hvor det ikke kan lønne sig at arrangere disse ture, men vi prøver igen i år, og ser om det er muligt at få flere til at deltage, ellers får det nok en ende med disse klubture, da der ligger et stort arbejde i at arrangere disse ture. Til Gendarmsti-løbet, som starter fra klubhuset, var der 50 tilmeldte. En stor del af deltagerne kom fra andre klubber. Vi startede med morgenkaffe nede i klubhuset, hvor der samtidig blev givet information om turen. Herfra gik turen til under broen i Egernsund, hvor der var muligt at få kaffe/ juice. Herfra gik turen til Padborg, hvor de som havde lyst til at holde en pause, kunne få noget at spise, på tankstationens cafeteria. Størstedelen af deltagerne valgte at tage landevejen hjem, eller tage turen hjem i servicevognen. De som deltog, havde en rigtig god formiddag 14

15 Champagneløbet blev afholdt den sidste dag på året, og den var i år lavet som en hygge cykeltur på 1½ time. De som deltog, havde en rigtig god formiddag. Årets sidste dag blev afsluttet med en gang kransekage og champagne, og et ønske om et godt nytår. Der har også været afholdt et kursus i at fremstille pralinéer, samt kransekage for seniorholdet. Størstedelen skulle bruges til vores jubilæum. Så har vi holdt udvalgsfest, hvor bestyrelsen takkede for udvalgenes indsats. Kulturnat Vi havde meldt os til, men havde glemt at være til stede den dag pladserne blev fordelt. Vi blev tildelt en plads på havnekajen ved slottet, men takkede nej. Vi må også nævne, at dette arrangement ikke tidligere har givet ret mange medlemmer. Så fremover vil klubben ikke deltager ved dette arrangement. En anden begrundelse for det er, at dette ligger ugen efter vores eget cykelløb, og at vi lægger mange kræfter i arrangementet, uden at det øger medlemstallet. Jubilæum Klubben havde den 18.november 25 års jubilæum. Jubilæet var opdelt i 2 arrangementer. Det første var åbent hus på selve dagen her i klubhuset, hvor der kom mange mennesker, både tidligere og nuværende medlemmer, sponsorer, naboklubber, Sønderborg kommune, og Sønderborg Idrætsråd. Vi havde en rigtig god dag, hvor vi også offentliggjorde det billede vi havde fået lavet i anledningen. Kunstneren Gesche Nordmann, som havde fremstillet billedet, var også med til at afsløre dette. Vores nyerhvervelser flagstænger og flag, blev taget i brug på denne dag. Det så smukt ud!! Vi vil gerne takke for alle de flotte gaver klubben har modtaget i den anledning. Den andet var en jubilæumsfest for medlemmer på Danhostel i Sønderborg. Her deltog 47. Vi havde en rigtig god fest med god mad og drikke, samt natmad. Festen sluttede kl. 02:00. 15

16 Vintersæson træning Der er dem som cykler udendørs her i vinterperioden på MTB, og andre er gået indendørs til spinning. De der cykler udendørs, er omkring 10 personer, og på spinning holdet er der 35 tilmeldt, som cykler i Sønderborg Fitness. Hvorfor der er så mange på dette hold skyldes, at vi har solgt 10 cykler til Levevisholdet. Selvom der er overbooket med 5, har vi indtil videre ikke været flere, end der er cykler. Igen i år har vi fået klubbens instruktør Jan Mortensen, som træner for holdet. Vintercup prøveløb Dette løb blev afviklet sammen med Danfoss Cykel Klub. Vi havde i år lavet spørgsmålene, og de havde lavet ruten. Løbet blev afsluttet med grillpølser og øl/vand. Her deltog 22 hold. Vintercup Her har klubben 4 hold med. For nogle går det godt, for andre går det mindre godt, men det kommer lidt an på hvilke spørgsmål der stilles. Det er jo svært at være alt vidende, men bare man har det sjovt. Der bliver sikkert diskuteret meget, hvad svaret er på spørgsmålene. Finalen står lige for døren, og den står vi for. Denne afvikles søndag den 3. marts ved Augustenborg hallerne, Der skal denne dag bruges en del hjælpere, så kig i kalenderen og sæt jer på som hjælper. De som hjælper er selvfølgelig inviteret til vildsvin party sammen med deltagerne. Så kan vi kun håbe, at det er nogen fra vores klub, der står øverst på skamlen, når der skal deles præmier ud. Runde fødselsdage Der er 9 medlemmer der har rundet et skarpt hjørne i deres liv, og klubben har sørget for at ønske dem tillykke med 2 flasker vin. Til slut en stor tak til vores hovedsponsor, Kontor Syd, og Jønnes Cykler. Tak til de offentlige instanser, annoncørerne i Alssund-Løbets program og i klubbladet, andre sponsorer, udvalgene, hjælpere og alle jer medlemmer, som gør en indsats for klubben. P.B.V. Tak!! Debat: Kort orientering om næste års vintercup prøveløb. Beretning godkendt uden yderligere bemærkninger. 16

17 Forelæggelse af revideret regnskab 2012 Alssundløb orientering Henry fremlægger regnskabet. Alle poster gennemgået. Spørgsmål om spinning, sponsorstøtte, vintercup og andre anskaffelser. Andre anskaffelser er flagstænger, kaffemaskiner, maleri. Uddybende om flagstænger. Regnskab godkendt. Orientering om indtægter udgifter. Vi mister Levevis som løbssponsor da de er lukket. Der søges om ny løbssponsor. Det er over et år siden der blev orienteret om at Frøs sparekasse var interesseret. Det er vel på tide at der bliver taget kontakt til dem, så de ikke mister interessen. Budget Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg: Budget fremlagt til orientering. Poster gennemgået uddybende. Der er ikke kommet nogen forslag. Kontingent uændret for Årligt 550,00 kr. Skal der samles penge ind til forbedringer, kan der søges i så mange fonde. På valg er: Arne Larsen Jørgen Christensen modtager genvalg Henry Frederiksen modtaget genvalg Arne Larsen ønsker ikke genvalg. Ny bestyrelsesmedlem foreslået Tina Johannsen valgt for 2 år. Suppleanter: Finn Lassen. Bjarne Kastrup. Finn ønsker ikke at modtage genvalg. Bjarne ikke mødt op, men modtager genvalg. Lars Hansen foreslået som 2. suppleant og valgt. 1. suppleant Bjarne Kastrup 2. suppleant Lars Hansen. 17

18 Valg: Revisorer Hans Jacobsen, Per Ulrik Pedersen. Begge genvalgt. Revisorsupp. Finn Lassen Valgt. Udvalgsmedlemmer:Turudvalg. Lars Sørensen Thomas Riemer Genvalgt. 1person skal vælges for et år. Lars Hansen valgt for et år. Suppleant Jørgen Christensen. Husudvalg: Steen Jørgensen, Torben Anker Petersen ønsker ikke genvalg. Hans Hansen valgt Hans Hansen prøver at finde en person mere fra Nordborg til at indtræde i udvalget. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen at tilføje den eventuelle person. Supp. For 1 år. Vakant. Jørgen Christensen, Gitte Hansen begge genvalgt. Webudvalg. Jørgen Christensen ønsker ikke genvalg Arne Larsen ønsker ikke genvalg. Rikke Holch Nielsen modtager genvalg. Johanne Ahrendt. Valgt Der afventes om der er kontakt til anden person. Bladudvalg: genvalgt. Henry Frederiksen, Rikke Holch Nielsen 18

19 Eventuelt: Bjarne sagde tak for indsatsen til dem der er stoppet i bestyrelsen og div. udvalg. Hans Jacobsen og Arne Larsen modtog en lille gave. Den 3. marts 2013 afholdes Vintercup finalen i Augustenborg. Der mangler hjælpere. Så vi er meget modtagelige for folk der vil hjælpe. Kan tilmelde sig her og der sendes en mail. Der afholdes et intromøde for dem, der har tilmeldt sig. Generalforsamlingen sluttede kl VINTER-CUP FINALEN Som alle sikkert ved, så afholdt Cyklemotion Sønderborg Vinter-cup finalen. Det skete med udgangspunkt fra Augustenborg Hallerne den 3. marts Her var der både start og mål for de over 260 par (520) MTB-motionister fra DCU s region 3, området er faktisk som Region Syddanmark. Vi havde jo igen valgt en flot solskinsdag med en lille frisk brise fra vest. Temperaturen sneg sig op på en 5-6 plusgrader. Perfekt cykeldag! Alle var glade, også arrangørerne. Da alle var sendt af sted fra de 4 forskellige baner og ønsket om en god tur, var der en lille pause til oprydning på startstedet, inden de første skulle komme i mål. Det skete ved halvtolv-tiden, hvor målområdets folk tog imod rytternes startkort, tjekkede ankomsttiden, og bragte dem videre til kontrolrummet, hvor de så blev grundigt set igennem. Kortene skulle så kontrolleres med rigtige klip, antal poster, besvarelser på spørgsmålene og ankomsttiden, inden kortene gik videre til indskrivning. Der var online forbindelse fra kontrolrummet til storskærmen i spisesalen, så alle kunne derfra se resultaterne efterhånden som de røg ind. Meget smart!! Og så blev der diskuteret livligt blandt deltagerne, og spændingen steg: Hvor bliver vi placeret, hvordan har vi klaret os, kommer vi mon på skamlen.. Osv. Fortsættes på side 21 >>>>> 19

20 O P R Å B Jeg er lige kommet hjem fra generalforsamling i vores cykleklub. Det var dejligt at høre om det gode år, vi har haft i klubben med mange spændende arrangementer. Og sikken et stort arbejde nogen har gjort for os alle vi vil jo bare cykle. Men hvor er det vigtigt, at vi påskønner, at vi har en klub, som fungerer. Måske skulle vi repetere 4 i klubbens vedtægter: Som medlem af CMS forpligter man sig til at deltage aktivt i klubbens arbejde, her tænkes især på hjælp ved CMS arrangementer, og at udvise godt kammeratskab under mottoet: Alle hjælper alle. Hvor er medlemmerne henne, når bestyrelsen leder efter medlemmer til bestyrelses- og udvalgsarbejde og hjælpere til vores arrangementer? Det er nødvendigt, at vi alle melder os på banen, hvis vi fortsat ønsker en velfungerende klub og det tror jeg, vi gør. Gitte Hansen - Cyklisterne Bladet Cykel Motion Danmark Der er pt. udsolgt af bladene. Hvis du er interesseret i dette blad, så kontakt Henning. Abonnement på bladet koster kr. 150,-,men så bringer Henning det også lige til døren! Prisen gælder alle 4 numre i hele I første nummer er der indlagt et lille træningshæfte og med alle motionsløb, både i indland som i udland. Se side 28! A N N O N C E Tandem, brugt få gange, komfortabel 21 gear og diverse udstyr. Priside kr.1500,- Kontakt CMS-medlem Per Elmtrup på tlf

21 UDDRAG FRA DCU-M S HJEMME- SIDE!!!!SIDSTE NYT!!!! Ønsker du som motionist at løse rytterlicens, behøver du ikke længere at skifte klub, i 2013 er det, som et prøveår, muligt at løse rytterlicens uden at skifte klub, du går blot ind på hvorefter du på din pc selv bestiller en licens, eneste betingelse er, at du har betalt klubkontingent for 2013, og fortvivl ikke, det bliver checket hos din klub inden accept af licensudstedelse. (05/02) LÆS også side 23 forsættelse af finalereferatet>>>> Der var opstillet en Bordplan, så de forskellige klubber kunne se, hvor de skulle sidde. Så skulle der spises. Menuen stod på Vildsvin med flødekartofler, salatblanding, flutes og brun sovs, alt leveret af Ditlef i Guderup, der havde en kok med til udskæring. Meget festligt, og maden bekom alle godt oven på alle stradbadserne. Da alle havde forsynet sig, tog Finn Jørrald (DCU-M) ordet og oplæste resultater på de 3 bedste i hver klasse, plus det samlede resultat. De kom så efterhånden på podiet, og fik deres præmier overrakt. Vores pigepar, Rikke Holch Nielsen og Hanne Hell Andresen, kom skam også på podiet, og det endda på den øverste skammel med en samlet flot 1. plads. De fik også en 1. plads i 5. afd. Et stort TILLYKKE!! Formanden i CMS, Bjarne Skov, havde en lille overraskelse i ærmet, nemlig flotte sponsorgaver fra Kontor Syd (vores sponsor). Det foregik som opråb af holdnummer, og de skulle være tilstede. Så begyndte deltagerne langsomt at sive ud og kunne køre hjem. Vi fik megen ros for arrangementet, også efterfølgende. Det er vi selvfølgelig glade for og lidt stolte over. Vi vil også siger tak til Halpersonalet for den gode service, de ydede! 21

22 Her er et uddrag fra DCU-M s hjenmmeside, om fordelene ved at have et medlemskort, udover det at kunne forevise det på forlangende. Asien Travel: DCU-Motion har lavet aftale med Asien Travel omkring rundrejse i Thailand, hvor medlemmer kan opnå 500,00 kr. i rabat på en 17- dages rundrejse med afrejse fra København i 2013, ved bestilling opgiv medlemsnummer. CFK: Cykelmotionisternes forsikrings klub yder en prisnedsættelse på kr. 20,00 ved tegning af cykelkaskoforsikring, det er muligt at gå ind på hjemmesiden ved at klikke på logoet på forsiden. FITNESS-WORLD: Ved tegning af medlemskab af Fitness-World får man et prisnedslag på 24% ved oplysning af sit gyldige medlemsnummer, al tilmelding skal ske via hjemmesiden fitness-world.dk og man skal kontakte formanden for DCU-Motion, John Sørensen for at få et adgangsnummer til hjemmesiden. SIKKER-ID: Sikker-ID sælger artikler til påsættelse på f.eks. cykelhjælm indeholdende dit navn, evt. kontaktperson, telefon, blodtype etc. etc. Fordelen består i at medlemmer sparer portoen (pt. kr. 10,50) hvis man under punktet "notat", skriver følgende: DCU-Motion og så sit medlemsnummer. Man vil dog opleve i første omgang at skulle indbetale beløbet, da systemet ikke kan modregne, men beløbet vil være vedlagt i forbindelse med leveringen. SUMMIT ApS: Summit sælger pulsure, computere etc. etc. og man får tilbud som er specielt rettet mod DCU-Motion`s medlemmer ved at klikke sig ind via sponsorlinket på forsiden. Også her skal man opgive gyldigt medlemsnummer. 22

23 Lidt af hvert Der holdes info. møder for alle motionisterne/seniorerne inden sæsonstart. De afholdes på forskellige datoer i marts måned. Se kalender side 29! Forinden vil vi annoncere i Dagspressen og Ugeaviserne, ikke for at vi kommer til at glemme det, men for at få helt nye potentielle medlemmer med. Der sidder sikkert nogen derude og tænker: Havde jeg da bare nogen at cykle sammen med. Nu får de chancen det er nu lidt sjovere at cykle sammen med andre. DCU-Danmarks Cykel Union her afskaffet både bladet Cycling World og motionslicens og det såkaldte klippekort, hvor motionister kunne køre med i rigtige licensløb. Hvis, såfremt man absolut vil have et rigtig Licens er 2013 et prøveår desangående, og medlemmet skal man selv henvende sig til DCU via DCU s hjemmeside. Licensen koster kr. 550,- LÆS også side 21.!!!!NYT I KLUBBLA- DET!!!! Prøv om du kan løse den Den er i middelklassen. Om du kan vinde noget? Tjaee.hvem ved? Send eller aflever den til kassereren, og se om du er heldig. 23

24 Ang.: Test af bukser fra Giordana Testen er faldet positivt ud. 3 medlemmer har nu haft mulighed for at afprøve de nye bukser. Alle er enige om, at de for det første har en bedre pasform, intet der generer og skærer ikke i skuldrene, da de er fremstillet med bredere seler. Selerne er desuden forbundet med to tværstropper på ryggen, så de bedre holdes på plads. For det andet, så er de rarere at have på og sidde på, i op til 6 timer!! Og for det tredie, så er kvaliteten fuldt på højde med dem som profferne cykler med. Derfor har bestyrelsen nu besluttet at gå over til denne tøjleverandør. Der bliver umiddelbart efter generalforsamlingen bestilt det nye sommerklubtøj, af det vi mangler. Det gamle lager af sommerklubtøj, og det er ikke så meget, skal selvfølgelig sælges først. Vi har rigeligt med vintertøj på lager, så derfor opfordrer vi medlemmerne til at investere i dette vintertøj nu, så lageret kan blive nedbragt, og der bliver penge til det nye. Kontakt vor nye tøjbestyrer Lars Sørensen, og hør nærmere.se SIDE 26!!! 24

25 25

26 Udstyrssiden Klubtøj Priserne på tøj fra Xtreme er pr. 1. januar 2013 følgende: Trøjer med korte ærmer, fuld lynlås medl.pris: kr. 275,- Trøjer med lange ærmer, fuld lynlås medl.pris: kr. 375,- Korte bukser, anatomisk medl.pris: kr. 400,- Lange bukser med seler, efterår/forår medl.pris: kr. 450,- Vinterbuks lange medl.pris: kr. 550,- Vinterjakke, thermo medl.pris: kr. 600,- Pakin Windbreaker NY pris! medl.pris: kr. 450,- Pakin Windvest NYHED medl.pris: kr. 350,- Løse ærmer (sæt) medl.pris: kr. 125,- Løse ben (sæt) medl.pris: kr. 150,-!!OBS!!!!OBS!! Ovennævnte priser er gældende så længe lager haves. Priserne på det nye tøj fra Giordana, som vi forventer kommer ca. ultimo foråret, kendes klubpriserne endnu ikke helt præcist. Til den tid SPØRG TØJBESTYREREN: Lars Sørensen 26

27 Der er i år 9 motionister fra CMS, der skal cykle La Marmotte i De Franske Alper. Redaktionen håber at høre deres beretning og strabadserne efterfølgende. (hfr)..og så skal det lige nævnes, at..der i kontingentet automatisk er indeholdt et medlemskort...kontingentet skal først registreres, inden der kan bestilles medlemskort...kortene er gældende fra 1. april, og vil ligge fremme i klubhuset i løbet af april...klubben ikke vil deltage i Kulturnat, da det er for meget arbejde, og giver ikke noget udbytte...seniorerne har skiftet navn til Cyklisterne..vi har fornyet kontrakten med vor sponsor for en ny 3-årig periode. CMS er nu på Facebook Vi er i gang med en større modificering af vores hjemmeside (helt nyt layout). I den forbindelse bliver der bl.a. oprettet en lukket Facebook gruppe(kun for medlemmer af CMS), hvor medlemmerne bl.a. får mulighed for at aftale, hvis man lige vil på en hurtig træningstur og gerne vil have nogle flere med, så kan man lægge en besked om hvor og hvornår. Generelt kan gruppen bruges til at udveksle ideer m.m. Sådan gør du!! Søg på Facebook efter: Cyklemotion Sønderborg- Anmod om optagelse. Med venlig hilsen Webudvalget 27

28 Udvalg Fester og lignende: Turudvalg: Intet fast udvalg, der nedsættes efter behov. Thomas Riemer, Husudvalg: Per Elmtrup, Finn Lassen, Lars Hansen, Helge Bek Hansen, Lars W. Sørensen, Hans Hansen, Cyklistudvalg: Jørgen Christensen, Gitte Hansen, Webudvalg: Rikke H. Nielsen, Klubtøj: Lars W. Sørensen, Johanne Ahrendt, Lån af klubbens cykelstativer, henvendelse til: Lars W. Sørensen, Bladet Cykel - Motion Danmark: Henning Seelk, , mob

29 Kalender /Hæng mig op!! A K T I V I T E T E R Dato Måned Kl. Arrangement / arrangør / mødested Søndag 03. MARTS 10:00 5. afd. (finale) Vinter-cup / CMS Onsdag :00 Info. møde Alssundløbet/klubhus Tirsdag :00 Info.møde Cyklisterne/klubhus Onsdag :30 Info.møde Nordals Idrætscenter Torsdag :30 Info.møde Motionisterne/klubhus Tirsdag :00 Sidste gang spinning Søndag 31.!!!!Kontingentbetaling!!!! Tirsdag 02. APRIL Bankdag for kontingentbetaling Tirsdag :00 Første gang træning/ klubhus Torsdag :00 Første gang træning/ klubhus Tirsdag :00 Første gang Cyklisterne/klubhus Kalender/Datoer/Aktiviteter frem til næste klubblad udkommer, vil blive udsendt via mails. F a s t e træningsture / motion: Træning: Hver tirsdag, kl. 18:30 fra klubhuset NYT-NYT!!! Hver tirsdag, kl. 18:30 fra Nordals Idrætscenter Hver torsdag, kl. 18:30 fra klubhuset Hver søndag, kl. 10:00 fra klubhuset BEMÆRK: den første måned starter vi kl. 18:00, derefter kl. 18:30 Cyklisterne: Hver tirsdag altid kl. 18:00 fra klubhuset 29

30 Kort om CYKLEMOTION SØNDERBORG (CMS) er mødestedet for områdets cykleinteresserede og er organisatorisk tilknyttet DANMARKS CYKLE UNION (DCU) og DCU-MOTION. Selve cykleaktiviteterne er opdelt i to grupper: Cyklisterne, der er for alle med en alm.cykel. Der cykles ca km. med en moderat hastighed, hvor alle kan være med. Venter på hinanden. Motionscykling, opdelt i A og B-hold, er for de lidt hurtigere og som har en rimelig god racercykel med min. 16 gear. Der cykles 3 gange ugentlig, hvor der tilbagelægges ca km. for A-holdet, med en gennemsnitshastighed på ca km/t. B-holdet ca km. med et snit på ca km/t. Herudover arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture, og fælles deltagelse i en række motionscykelløb, samt klubture for alle niveauer, hvor der kan være indlagt motionsløb. Det forventes, at helt nye medlemmer på racer kan klare B-hold- niveauet! Hvis dette lyder som noget for dig, så kontakt en i klubbens bestyrelse (se side 3). Du er også velkommen til at møde op til en af klubbens træningsture (se kalender på foregående side), og cykle med et par gange, for at se om det er noget for dig. HELT UFORPLIGTENDE!! Kontingent for 2012 (1/4-31/3) Aktive motionister (tirsdag/torsdag/søndag) Personligt-/familiekontingent 550 DKK Cyklisterne (tirsdag) Personligt kontingent (1 person) 225 DKK Familiekontingent (flere) 300 DKK Passivt medlemskab *) 100 DKK *) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej heller træning! BEMÆRK: Kontingenterne er inklusive et medlemskort. Familiekontingent dækker den del af familien der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand). Klubbens bankforbindelse: SYDBANK, konto nr.: , hvortil bl.a. kontingentet kan indbetales. Gælder dog ikke til Alssund-Løbet / Sønderborg Rundt! (Særskilt kt.nr.) 30

31 31

32

Nr. 1 Marts 2014 27. årg.

Nr. 1 Marts 2014 27. årg. Nr. 1 Marts 2014 27. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Hvem er vi Hammerum Gjellerup Cykelklub blev stifter i 1999. Har som formål at styrke interessen for motionscykling. Klubben er medlem af DCU s motionsafdeling.

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg.

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

Nr. 2 JUNI/JULI 2013 26. årg.

Nr. 2 JUNI/JULI 2013 26. årg. Nr. 2 JUNI/JULI 2013 26. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR - sætter Nr. 2 juni/juli 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO SEPTEMBER 2013 Forsiden : Så er prologen i gang. Corvetten fører feltet gennem

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 1 Sunday, March 15, 2015 Agenda 1 Valg af ordstyrer 2 2 Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning for 2014 2.1 Billeder tilbageblik

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2014 27. årg.

Nr. 3 SEPTEMBER 2014 27. årg. Nr. 3 SEPTEMBER 2014 27. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2015 28. årg.

Nr. 3 SEPTEMBER 2015 28. årg. Nr. 3 SEPTEMBER 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013.

Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013. Emne: S- M- C Nyhedsbrev November 2013 Hjemmesiden Hjemmesiden er under opbygning, og vi håber, at vi kan lancere den inden jul 2013. Forslag til ændret måde at køre på fra sæson start 2014: Bestyrelsen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere