Nr. 1 MARTS årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 MARTS 2013 26. årg."

Transkript

1 Nr. 1 MARTS årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR

2 - sætter

3 Nr. 1 MARTS 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO JUNI 2013 Forsiden : Fra startbordet ved Vinter-cup finalen Hans Hansen og Jytte Frederiksen CMS er. Lille Ida,CMS, er levende reklame. Foto: Henry F. CMS BESTYRELSEN Formand Bjarne Skov Ahlmanns Vej Sønderborg / Mob.: Kasserer Henry Frederiksen Vibevej Augustenborg / Mob.: Bestyrelsesmedlemmer Rikke Holch Nielsen, Jørgen Christensen, Carsten Paulsen, Tina H. Johannsen, Bladredaktion Henry Frederiksen (hf), ansvh. Vibevej Augustenborg Rikke Holch Nielsen (rhn) Vestervang Sønderborg CMS Klubhus: Verdens Ende nr. 6, 6400 Sønderborg Hjemmeside: 3

4 Bestyrelsens side af Henry F. Foråret lurer lige om hjørnet og inden vi ser os, er det der. Få nu cyklerne pudset og smurt, så vi kan få startet vores træning. Alle længes efterhånden at komme ud i naturen og få lidt motion, selvom der er nogle stykker, der har fået lidt motion her i vinter-halvåret. Generalforsamlingen er godt overstået, og vi fik de ledige pladser besat i både bestyrelsen og i udvalgene. Vi sagde farvel til Arne (efter eget ønske) og takkede for arbejdet i bestyrelsen og de mange andre tillidsposter, Arne havde. Vi sagde goddag til Tina, der indtræder i bestyrelsen i stedet for Arne. Tina har sidste år cyklet med i Team Levevis, og er ivrig spinner. Læs referatet inde i bladet. Er der nogle, som ikke deltog i generalforsamlingen, som gerne vil have et eksemplar af regnskabet, så kontakt Henry. Nu kan vi begynder på en frisk og se fremad i 2013, som kan blive et ligeså spændende år som 2012, dog har vi ikke et motorvejsløb og ej heller et 25- års jubilæum. Det bliver spændende at se, hvad turudvalget har i ærmet, der er allerede kommet en kalender på hjemmesiden. Se der, hvad der skal ske. Hjemmesiden får i år et nyt look, en mere brugervenlig håndtering og nemmere at holde up to date, - men, men det kræver input fra medlemmerne, ligesom til klubbladet. Der skal være noget at arbejde med, så er det sjovest!! Cyklemotion Sønderborg afholder 5. og sidste afdeling af Vinter-cup en med efterfølgende fællesspisning. Læs artiklen inde i bladet. Bladet er denne gang udvidet med 4 ekstra sider på grund af megen tekst af referatet fra generalforsamlingen. 4

5 Tillykke med fødselsdagen MARTS 10. Thomas E. Riemer 24. Hans Jacobsen 16. Christian Todsen 13. Jacob Bladt 25. Peter Christiansen 19. Lis Augustenborg 13. Svend Aage Urban 25. Henry Frederiksen 19. Lone Detlefsen 14. Jette Christensen 27. Hanne Madsen 22. Jørgen Hartig 17. Mogens Christensen 28. Rasmus Pedersen 25. Hans Aage Trærup 17. Monika H. Petersen 27. Svend E. Bendiksen 18. Henning D.Jensen JUNI 24. Katrine B. Riggelsen 01.Kristjan Kristjansson APRIL 29. Leif Erik Larsen 03. Morten Andersen 02. Kirsten Dornhoff 03. Hanne H.Andresen 03. Karla N. Andersen MAJ 04. Bo Andresen 03. Irene Thams 13. Henning Seelk 05. Cai Risskov 04. Vilberg Olafsson 15. Svend Jacobsen 09. Jørn Juhl 04. Vivi Riggelsen 18. Søren T. Andersen 07. Birthe Jensen 22. Michael Jensen 08. Bjarne Eliasen 23. Gunnar Jørgensen VELKOMMEN I KLUBBEN Arne Bonde, Svenstrup, Nordborg Vivi Riggelsen,Svenstrup,Nordborg Ditte Bonde Riggelsen, Nordborg Katrine Bonde Riggelsen, Nordborg Agusta Olafsson Indmeldelse i klubben Foregår på den måde, at man går ind på vor hjemmeside: dk og udfylder indmeldelsesblanketten, og sender den til kassereren. Kassereren mailer tilbage og forklarer, hvordan man gør ang. kontingent og klubtøj. 5

6 CHAMPAGNELØBET af Henry Der blev ikke så meget løb ud af det i år (sidste år), som overskriften kunne antyde. Det blev gjort lidt anderledes, hvor vi kl. 10 startede fra klubhuset med at cykle, stille og roligt, ud på en lille tur. Vi havde samlet en 15-stykker, der anført af Lars, cyklede lidt ud på Kær Halvø og derefter ud gennem Ulkebøl med retning mod Sønderskoven. Forbi det gamle Katrinelund og ind på småveje og stier og i en sløjfe udover Huholt over Sdr. Landevejen, og så var vi i den sydlige del af Sønderskoven, tæt på Himmelbjerget, så vi dog ikke kørte op af, på grund af smattede veje. Forbi Fiskehytten (eller tæt på) for så at lande på Gendarmstien og videre ud til Idrætshøjskolen og med vandet hjem, forbi Slottet og videre langs Alssund ud til klubhuset. I klubhuset stod køkkenfolkene klar med Champagne og kransekage, og der blev skålet og ønsket et godt nytår. Det var rigtig godt arrangeret og måden det var arrangeret på, gjorde også at alle kunne være med, da det foregik med både fælles udtur og fælles hjemtur i et adstadigt tempo. Tak for det! Ved 13-tiden takkede alle for en rigtig god dag, og vendte næsen hjem til kødgryderne og grønlangkålen. 6

7 TEMAAFTEN I KLUBHUSET torsdag den 17. januar Der er skrevet referat af dette klubmøde, men vil alligevel ridse et par ting op. Der var i alt 24, der mødte op denne aften. Først punkt denne aften var: Resultatet af den undersøgelse, der tidligere på året 2012 var blevet udsendt. Der var 39 der havde svaret, hvilket svarer til ca. 39% af de mulige deltagere. Der var ca. 100 aktive, der havde denne mulighed. Spørgsmålene gik i undersøgelsen ud på, hvad medlemmerne synes om klubben: Det sociale, arrangementerne, turlederne, deltagelse i arrangementerne, herunder generalforsamling, og hvad der kan gøres bedre eller det er ok sådan som det er pt. Hvordan medlemmerne opfatter klubben, hvad det er det primære cykling, det sociale samvær, eller begge dele. Det sidste håber vi i ledelsen! Over 80% (32) af dem der har svaret, synes klubben fungerer udmærket. De sidste knap 20% (7) mener der er visse ting klubben bør arbejde med. Der blev diskuteret livligt, der kom mange gode idèer og tanker frem, og der blev noteret ned af referenten Jørgen Christensen. Men det er jo kun dejligt, at alle ikke er enige, så det bliver noget at arbejde videre med. Der vil altid være ting, som kan blive bedre. Det vil både bestyrelsen og alle udvalgene nu gå i gang med.. Fortsættes på side 8>>>> 7

8 Der er allerede nogle tiltag i støbeskeen her i Det andet punkt denne aften: DCU-Vision 2015 Flere havde hørt om det før, men Bjarne og Henry fortalte alligevel lidt om det. Begge havde deltaget i et orienteringsmøde i Vejen i efteråret, hvor DCU s ledelse fortalte om det nye, der skulle ske. DCU, som i fremtiden skal hedder Cycling Danmark, påtænker at nedlægge DCU-M, som jo hører under vores domæne og er vores talerør, og samle det hele under en hat, en organisation, nemlig under Cycling Danmark. Det kom der vilde protester ud af fra motionsklubbernes side. Vi følte os sat ud på et sidespor, og Seniorer kom slet ikke på tale. Kontingent og licens skulle stige helt vildt meget. Vores penge skal ikke ind i een fælles kasse, vi har overskud og DCU har underskud! Nu fik de lidt at tænke over! Sidste nyt: Toppen af bestyrelsen i DCU er nu udskiftet, og Niels Sørensen er ny formand. Nu er der kommet helt andre boller på suppen. FORNUFTEN SEJREDE!! Vi glæder os allerede til at høre mere på DCU-M s Årsmøde. Mere info følger i næste klubblad. Kontingent for 2013 Der blev vedtaget på et best.møde, at der i år ikke vedlægges et indbetalingskort i bladet som tidligere. I disse tider med netbank finder vi det ikke nødvendig, da alle (næsten) benytter dette medie. Det er både spild af tid og penge, da klubben betaler for disse kort og betaler også et årligt gebyr for det.. Det vil vi spare!! Find selv ud af, hvilket kategori I hører til (Cyklister/Racer) og HUSK ved indbetalingen at skrive jeres navn. Det er meget vigtigt, for ellers kan det være meget svært at registrere indbetalingen. Kontonr. står på side 30 i bladet og seneste indbetalingsdag er 31. marts!! På grund af påsken er det bankdag den 2. april 2013, der gælder. Med venlig hilsen kassereren 8

9 VINTERCUP 2012/2013 RESULTATERNE FOR ALLE 5 AFDELINGER FORELÆGGER: NAVN 1. AFD. 2. AFD. 3. AFD. 4. AFD. 5. AFD. SAMLET Lars/ Carsten 28. deltog Ikke Henry/ Finn 10. deltog ikke deltog Ikke 22. Jørn/ Klaus Rikke/ Hanne 1. deltog ikke Delt 1. Se billede Vores medlem Michael Jensen, som kører sammen med Jørgen Holm, Danfoss, fik også en flot samlet 1. plads! Læs mere i referatet fra generalforsamlingen fra side 10 >>>19 Et par stemningsbilleder fra Vinter-Cup finalen Rikke Hanne 9

10 REFERAT FRA GENERALFORSAM- LINGEN DEN 6. FEBRUAR 2013 Antal stemmeberettigede: 21 Valg af dirigent Referent Beretning ved formanden Lars Sørensen Jørgen Christensen Generalforsamlingen konstateredes indkaldt med korrekt varsel. Medlemmer: Vi er i dag 157 medlemmer i klubben + 3 passive, 101 er aktive = 63 % (2/3) Fordeling M/K: ca. 60/40 32 er under 25 år =20 %. Det sidste er vigtigt, da det er efter denne % -sats, kommunen beregner vort tilskud. Møder Der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der er afholdt 1 Alssund-Løbet møde. Der har også været afholdt nogle møder i de forskellige udvalg. Der har i år ikke været afholdt årsmøde i DCU-M. Dette skyldes at DCU-M ikke har vidst hvor de stod i forhold til DCU. 2 fra bestyrelsen har deltaget i et møde, hvor DCU fremlagde deres planer for fremtiden. Dette har der været skrevet noget om i klubbladet, og fremlagt ved klubaftenen for en måned siden. Men efter kongressen hvor der blev valgt ny formand, lyder der hel andre toner fra DCU, som I kunne læse i den mail jeg har sendt ud. Der vil blive indkaldt til møde her til foråret, hvor vi vil høre mere om hvad der skal ske. 10 Undersøgelse af klubben Klubben havde i foråret sagt ja til at være med i en

11 undersøgelse af klubben. Der var desværre kun 39 medlemmer der havde lyst til at deltage. Vi har på klubaftenen i januar måned, gennemgået noget af rapporten med de medlemmer, som mødte frem. Dette var et positivt og konstruktiv møde. Der kom mange gode forslag til hvad klubben skulle gøre, og det vil bestyrelsen følge op på. Kurser Der har desværre ikke været nogen medlemmer, som har været på kursus, selvom klubben ellers har tilbudt medlemmerne, at komme på kursus. Det er bare at melde sig, og når der er nok, vil disse kurser blive afholdt. I kan også her gå ind på DCU-M s hjemmeside, og se hvilke kurser der bliver udbudt. Skulle du ønske at deltage i et af disse kurser, så kontakt én fra bestyrelsen. MTB afdeling og afdeling i Nordborg Klubben har haft kontakt til MTB-ALS, for at høre om de ikke kunne tænke sig at være en del af Cyklemotion Sønderborg. Vi havde et møde med nogen fra MTB-ALS, og noget skriveri via mail, men desværre var vi for langt fra hinanden, til at slå os sammen. Klubben er blevet spurgt, om vi ikke havde lyst til at starte en afdeling af klubben på Nordals. Dette gjorde vi så i efteråret, hvor vi havde arrangeret et møde i Havnbjergs Idrætscenter. Her kom 5 personer, som i dag er medlemmer af klubben. Vi har en forventning om, at der kommer en del flere medlemmer når vi starter igen til foråret. Vi planlægger at holde et møde inden sæsonen går i gang. Levevis Det blev i foråret indgået en 1 årig aftale med Levevis, som er et produkt Dansk supermarked sælger. Der er blevet oprette flere hold rundt om i landet. Vores andel var, at stille med 3 ambassadører, som skulle være turleder for disse hold i Sønderborg. Klubben stillede med 4 ambassadører, som hele dette år været turleder for medlemmer af Levevis holdet. Der har kun været ros fra Levevis og klubbens side, for deres indsats. Igennem dette har klubben fået nogle nye medlemmer, som godt kunne tænke sig, at cykle noget mere. Der går rygter om, at flere er på vej. Desværre er Levevis holdet stoppet med udgangen af denne sæson, da Dansk Supermarked ikke ville poste flere penge i projektet. 11

12 Klubhuset Husudvalget har stået for rengøringen af klubhuset. Men det er ikke ensbetydende med, at de som benytter klubhuset ikke skal rydde op efter sig. Man kan godt sætte stole på plads efter brug, og tørre borde af, inden man forlader huset. Da vi købte klubhuset havde vi lavet en aftale med banken, at den kassekredit vi fik lavet så vi kunne købe huset, skulle være afviklet over en 10 årig periode. Det er lykkes klubben, at få kassekreditten vendt fra et minus til et plus på bare 5 år!!. Vi har endda så meget i plus, at vi i efteråret 2012 kunne lave en konto, hvor der er sat penge af til renovering af huset. De projekter som presser sig på, er et nyt tag, engang maling af huset udvendigt, samt renovering af badeværelset. Bestyrelsen og husudvalget kigger på hvad der trænger mest, at få gjort. Det er selvfølgelig op til jer medlemmer, om I vil være med til at sætte huset i stand, eller om vi skal ud og købe hele ydelsen. Jo mere vi gør selv, jo mere kan vi få ordnet for pengene. Turudvalget Turudvalget har gennem sæsonen arrangeret en del klubture, men desværre har nogle af disse ture måtte aflyses, på grund af for få deltagere. Ikke engang et klubmesterskab kunne afholdes, selvom det var arrangeret på en almindelig træningsaften. Der var for få tilmeldte, dog mødte der denne aften 14 medlemmer op til træning. Der lægges et stort arbejde i at arrangere sådanne ture, og så er det frustrerende at se, at kun få deltager. Det er ellers her, vi kan styrke det sociale sammenhold i klubben. Vi kan kun håbe, at turudvalget fremover, har lyst til at arrangere klubture, så en opfordring til Jer medlemmer skal være, at gå ind på hjemmesiden og se hvornår der er planlagt klubture. Disse findes under kalender, og bliver lagt ud først i foråret. Det er dejligt at se, at mange møder op for at cykle på vores træningsture, selvom det ikke altid har været det bedste cykelvejr. Seniorcyklister Seniorcyklisterne har haft mange spændende ture, Vi er glade for at se, at de deltager aktivt i fællesarrangementer. Vi vil rose jer, for at I møder op, selvom der er dårligt vejr til jeres cykelture. Det er dejligt at læse om alle de ture i har været på, på vores hjemmeside. 12

13 Arrangementer Klubben har haft følgende arrangementer i løbet af sæsonen: Motorvejsløbet, som er det største løb klubben har arrangeret. Vi var heldige med vejret den 25 marts. Solen skinnede fra en skyfri himmel, temperaturen sneg sig op på 17 grader, og en let brise fra vest. Der deltog omkring 7000 deltagere. Dog må vi sige, at opbakningen til at hjælpe til dette arrangement godt kunne have været større. Det endte med, at klubben måtte få hjælp udefra, så løbet kunne afvikles forsvarligt. Selvom der har været nogle få ulykker på ruten, af større eller mindre karakter, har vi kun hørt positivt ang. arrangementet. En stor del at overskuddet er gået til julemærkehjemmet i Kollund, og derudover var der et tilskud til klubkassen. Da klubben skulle aflevere checken på de kr., blev vi inviteret ned til spisen sammen med børnene på hjemmet. Vi valgte at cykle der ned, og ved pølsevognen i Sønderhav ventede børnene med deres cykler, så vi kunne følges det sidste stykke op til hjemmet. Efter fælles spisning og overrækkelse af checken fik vi en rundvisning på hjemmet som børnene stod for. Det var nogle rigtige hyggelig timer vi havde sammen. Klubben fik en del mediedækning for dette arrangement i både den skrivende presse, og via tv syd. Alssund-Løbet/Sønderborg Rundt Vores eget cykelløb havde igen en fremgang hvad deltagere angår. Der kom 258 til Alssund-Løbet. Vi kan se at der kommer flere ryttere fra Tyskland, så her skal der måske gøres en større indsats. Til Sønderborg Rundt, kom der ca. samme antal som sidste gang. Der er ikke kommet noget væsentligt kritik i forbindelse med løbet. Vi har modtaget en mail som jeg gerne vil læse op for jer: Vi er et par fra Middelfart, som deltog i Jeres helt perfekte Alssund-Løb i Vi har deltaget i mange løb i Danmark i 2012, men intet slår Jeres Alssund-Løb. Hvornår køres dette løb i 2013? Det vil vi glæde os rigtig meget til at deltage i igen. Gennem-professionelt arrangeret fantastisk løbsarrangement. Mange tak, og rigtig godt nytår til Jer alle. 13

14 Her kunne opbakningen til at hjælpe godt være større, så vi ikke skal finde ikke medlemmer for at kunne afvikle løbet. Vi ved godt, at vores løb ligger i nogens sommerferie. Overskuddet af løbet blev også pænt, dette kan I se, når Henry fremlægger regnskabet. Vi skal i år ud at finde en ny løbs sponsor, da Levevis ikke eksisterer mere. Vi er i gang med at finde en ny løbssponsor, men hvis nogen af Jer kender nogen, som evt. kunne have lyst til at være løbssponsor, så sig endelig til. Så er der blevet arrangeret 3 klubture. Den første tur var til Giroen hvor der deltog 10 medlemmer. Her var turene planlagt, så deltagerne kunne komme til Herning, og se enkeltstarten. Turen startede fredag eftermiddag og sluttede søndag eftermiddag. Den anden tur var en tur for seniorer som gik til Kolding, og som foregik over en weekend. Her deltog 10 medlemmer. En hyggelig tur med godt samvær. Den tredje tur var en tur på MTB fra Viborg til Sønderborg, med overnatning i Viborg og Vejen. Her deltog 10 medlemmer. Det blev en regnfuld og kold tur, men alle synes, det havde været en dejlig tur. Som I kan høre er der ikke mange der deltager i disse ture. Det er synd at der ikke er flere der deltager. Vi er ved at nå grænsen, hvor det ikke kan lønne sig at arrangere disse ture, men vi prøver igen i år, og ser om det er muligt at få flere til at deltage, ellers får det nok en ende med disse klubture, da der ligger et stort arbejde i at arrangere disse ture. Til Gendarmsti-løbet, som starter fra klubhuset, var der 50 tilmeldte. En stor del af deltagerne kom fra andre klubber. Vi startede med morgenkaffe nede i klubhuset, hvor der samtidig blev givet information om turen. Herfra gik turen til under broen i Egernsund, hvor der var muligt at få kaffe/ juice. Herfra gik turen til Padborg, hvor de som havde lyst til at holde en pause, kunne få noget at spise, på tankstationens cafeteria. Størstedelen af deltagerne valgte at tage landevejen hjem, eller tage turen hjem i servicevognen. De som deltog, havde en rigtig god formiddag 14

15 Champagneløbet blev afholdt den sidste dag på året, og den var i år lavet som en hygge cykeltur på 1½ time. De som deltog, havde en rigtig god formiddag. Årets sidste dag blev afsluttet med en gang kransekage og champagne, og et ønske om et godt nytår. Der har også været afholdt et kursus i at fremstille pralinéer, samt kransekage for seniorholdet. Størstedelen skulle bruges til vores jubilæum. Så har vi holdt udvalgsfest, hvor bestyrelsen takkede for udvalgenes indsats. Kulturnat Vi havde meldt os til, men havde glemt at være til stede den dag pladserne blev fordelt. Vi blev tildelt en plads på havnekajen ved slottet, men takkede nej. Vi må også nævne, at dette arrangement ikke tidligere har givet ret mange medlemmer. Så fremover vil klubben ikke deltager ved dette arrangement. En anden begrundelse for det er, at dette ligger ugen efter vores eget cykelløb, og at vi lægger mange kræfter i arrangementet, uden at det øger medlemstallet. Jubilæum Klubben havde den 18.november 25 års jubilæum. Jubilæet var opdelt i 2 arrangementer. Det første var åbent hus på selve dagen her i klubhuset, hvor der kom mange mennesker, både tidligere og nuværende medlemmer, sponsorer, naboklubber, Sønderborg kommune, og Sønderborg Idrætsråd. Vi havde en rigtig god dag, hvor vi også offentliggjorde det billede vi havde fået lavet i anledningen. Kunstneren Gesche Nordmann, som havde fremstillet billedet, var også med til at afsløre dette. Vores nyerhvervelser flagstænger og flag, blev taget i brug på denne dag. Det så smukt ud!! Vi vil gerne takke for alle de flotte gaver klubben har modtaget i den anledning. Den andet var en jubilæumsfest for medlemmer på Danhostel i Sønderborg. Her deltog 47. Vi havde en rigtig god fest med god mad og drikke, samt natmad. Festen sluttede kl. 02:00. 15

16 Vintersæson træning Der er dem som cykler udendørs her i vinterperioden på MTB, og andre er gået indendørs til spinning. De der cykler udendørs, er omkring 10 personer, og på spinning holdet er der 35 tilmeldt, som cykler i Sønderborg Fitness. Hvorfor der er så mange på dette hold skyldes, at vi har solgt 10 cykler til Levevisholdet. Selvom der er overbooket med 5, har vi indtil videre ikke været flere, end der er cykler. Igen i år har vi fået klubbens instruktør Jan Mortensen, som træner for holdet. Vintercup prøveløb Dette løb blev afviklet sammen med Danfoss Cykel Klub. Vi havde i år lavet spørgsmålene, og de havde lavet ruten. Løbet blev afsluttet med grillpølser og øl/vand. Her deltog 22 hold. Vintercup Her har klubben 4 hold med. For nogle går det godt, for andre går det mindre godt, men det kommer lidt an på hvilke spørgsmål der stilles. Det er jo svært at være alt vidende, men bare man har det sjovt. Der bliver sikkert diskuteret meget, hvad svaret er på spørgsmålene. Finalen står lige for døren, og den står vi for. Denne afvikles søndag den 3. marts ved Augustenborg hallerne, Der skal denne dag bruges en del hjælpere, så kig i kalenderen og sæt jer på som hjælper. De som hjælper er selvfølgelig inviteret til vildsvin party sammen med deltagerne. Så kan vi kun håbe, at det er nogen fra vores klub, der står øverst på skamlen, når der skal deles præmier ud. Runde fødselsdage Der er 9 medlemmer der har rundet et skarpt hjørne i deres liv, og klubben har sørget for at ønske dem tillykke med 2 flasker vin. Til slut en stor tak til vores hovedsponsor, Kontor Syd, og Jønnes Cykler. Tak til de offentlige instanser, annoncørerne i Alssund-Løbets program og i klubbladet, andre sponsorer, udvalgene, hjælpere og alle jer medlemmer, som gør en indsats for klubben. P.B.V. Tak!! Debat: Kort orientering om næste års vintercup prøveløb. Beretning godkendt uden yderligere bemærkninger. 16

17 Forelæggelse af revideret regnskab 2012 Alssundløb orientering Henry fremlægger regnskabet. Alle poster gennemgået. Spørgsmål om spinning, sponsorstøtte, vintercup og andre anskaffelser. Andre anskaffelser er flagstænger, kaffemaskiner, maleri. Uddybende om flagstænger. Regnskab godkendt. Orientering om indtægter udgifter. Vi mister Levevis som løbssponsor da de er lukket. Der søges om ny løbssponsor. Det er over et år siden der blev orienteret om at Frøs sparekasse var interesseret. Det er vel på tide at der bliver taget kontakt til dem, så de ikke mister interessen. Budget Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg: Budget fremlagt til orientering. Poster gennemgået uddybende. Der er ikke kommet nogen forslag. Kontingent uændret for Årligt 550,00 kr. Skal der samles penge ind til forbedringer, kan der søges i så mange fonde. På valg er: Arne Larsen Jørgen Christensen modtager genvalg Henry Frederiksen modtaget genvalg Arne Larsen ønsker ikke genvalg. Ny bestyrelsesmedlem foreslået Tina Johannsen valgt for 2 år. Suppleanter: Finn Lassen. Bjarne Kastrup. Finn ønsker ikke at modtage genvalg. Bjarne ikke mødt op, men modtager genvalg. Lars Hansen foreslået som 2. suppleant og valgt. 1. suppleant Bjarne Kastrup 2. suppleant Lars Hansen. 17

18 Valg: Revisorer Hans Jacobsen, Per Ulrik Pedersen. Begge genvalgt. Revisorsupp. Finn Lassen Valgt. Udvalgsmedlemmer:Turudvalg. Lars Sørensen Thomas Riemer Genvalgt. 1person skal vælges for et år. Lars Hansen valgt for et år. Suppleant Jørgen Christensen. Husudvalg: Steen Jørgensen, Torben Anker Petersen ønsker ikke genvalg. Hans Hansen valgt Hans Hansen prøver at finde en person mere fra Nordborg til at indtræde i udvalget. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen at tilføje den eventuelle person. Supp. For 1 år. Vakant. Jørgen Christensen, Gitte Hansen begge genvalgt. Webudvalg. Jørgen Christensen ønsker ikke genvalg Arne Larsen ønsker ikke genvalg. Rikke Holch Nielsen modtager genvalg. Johanne Ahrendt. Valgt Der afventes om der er kontakt til anden person. Bladudvalg: genvalgt. Henry Frederiksen, Rikke Holch Nielsen 18

19 Eventuelt: Bjarne sagde tak for indsatsen til dem der er stoppet i bestyrelsen og div. udvalg. Hans Jacobsen og Arne Larsen modtog en lille gave. Den 3. marts 2013 afholdes Vintercup finalen i Augustenborg. Der mangler hjælpere. Så vi er meget modtagelige for folk der vil hjælpe. Kan tilmelde sig her og der sendes en mail. Der afholdes et intromøde for dem, der har tilmeldt sig. Generalforsamlingen sluttede kl VINTER-CUP FINALEN Som alle sikkert ved, så afholdt Cyklemotion Sønderborg Vinter-cup finalen. Det skete med udgangspunkt fra Augustenborg Hallerne den 3. marts Her var der både start og mål for de over 260 par (520) MTB-motionister fra DCU s region 3, området er faktisk som Region Syddanmark. Vi havde jo igen valgt en flot solskinsdag med en lille frisk brise fra vest. Temperaturen sneg sig op på en 5-6 plusgrader. Perfekt cykeldag! Alle var glade, også arrangørerne. Da alle var sendt af sted fra de 4 forskellige baner og ønsket om en god tur, var der en lille pause til oprydning på startstedet, inden de første skulle komme i mål. Det skete ved halvtolv-tiden, hvor målområdets folk tog imod rytternes startkort, tjekkede ankomsttiden, og bragte dem videre til kontrolrummet, hvor de så blev grundigt set igennem. Kortene skulle så kontrolleres med rigtige klip, antal poster, besvarelser på spørgsmålene og ankomsttiden, inden kortene gik videre til indskrivning. Der var online forbindelse fra kontrolrummet til storskærmen i spisesalen, så alle kunne derfra se resultaterne efterhånden som de røg ind. Meget smart!! Og så blev der diskuteret livligt blandt deltagerne, og spændingen steg: Hvor bliver vi placeret, hvordan har vi klaret os, kommer vi mon på skamlen.. Osv. Fortsættes på side 21 >>>>> 19

20 O P R Å B Jeg er lige kommet hjem fra generalforsamling i vores cykleklub. Det var dejligt at høre om det gode år, vi har haft i klubben med mange spændende arrangementer. Og sikken et stort arbejde nogen har gjort for os alle vi vil jo bare cykle. Men hvor er det vigtigt, at vi påskønner, at vi har en klub, som fungerer. Måske skulle vi repetere 4 i klubbens vedtægter: Som medlem af CMS forpligter man sig til at deltage aktivt i klubbens arbejde, her tænkes især på hjælp ved CMS arrangementer, og at udvise godt kammeratskab under mottoet: Alle hjælper alle. Hvor er medlemmerne henne, når bestyrelsen leder efter medlemmer til bestyrelses- og udvalgsarbejde og hjælpere til vores arrangementer? Det er nødvendigt, at vi alle melder os på banen, hvis vi fortsat ønsker en velfungerende klub og det tror jeg, vi gør. Gitte Hansen - Cyklisterne Bladet Cykel Motion Danmark Der er pt. udsolgt af bladene. Hvis du er interesseret i dette blad, så kontakt Henning. Abonnement på bladet koster kr. 150,-,men så bringer Henning det også lige til døren! Prisen gælder alle 4 numre i hele I første nummer er der indlagt et lille træningshæfte og med alle motionsløb, både i indland som i udland. Se side 28! A N N O N C E Tandem, brugt få gange, komfortabel 21 gear og diverse udstyr. Priside kr.1500,- Kontakt CMS-medlem Per Elmtrup på tlf

21 UDDRAG FRA DCU-M S HJEMME- SIDE!!!!SIDSTE NYT!!!! Ønsker du som motionist at løse rytterlicens, behøver du ikke længere at skifte klub, i 2013 er det, som et prøveår, muligt at løse rytterlicens uden at skifte klub, du går blot ind på hvorefter du på din pc selv bestiller en licens, eneste betingelse er, at du har betalt klubkontingent for 2013, og fortvivl ikke, det bliver checket hos din klub inden accept af licensudstedelse. (05/02) LÆS også side 23 forsættelse af finalereferatet>>>> Der var opstillet en Bordplan, så de forskellige klubber kunne se, hvor de skulle sidde. Så skulle der spises. Menuen stod på Vildsvin med flødekartofler, salatblanding, flutes og brun sovs, alt leveret af Ditlef i Guderup, der havde en kok med til udskæring. Meget festligt, og maden bekom alle godt oven på alle stradbadserne. Da alle havde forsynet sig, tog Finn Jørrald (DCU-M) ordet og oplæste resultater på de 3 bedste i hver klasse, plus det samlede resultat. De kom så efterhånden på podiet, og fik deres præmier overrakt. Vores pigepar, Rikke Holch Nielsen og Hanne Hell Andresen, kom skam også på podiet, og det endda på den øverste skammel med en samlet flot 1. plads. De fik også en 1. plads i 5. afd. Et stort TILLYKKE!! Formanden i CMS, Bjarne Skov, havde en lille overraskelse i ærmet, nemlig flotte sponsorgaver fra Kontor Syd (vores sponsor). Det foregik som opråb af holdnummer, og de skulle være tilstede. Så begyndte deltagerne langsomt at sive ud og kunne køre hjem. Vi fik megen ros for arrangementet, også efterfølgende. Det er vi selvfølgelig glade for og lidt stolte over. Vi vil også siger tak til Halpersonalet for den gode service, de ydede! 21

22 Her er et uddrag fra DCU-M s hjenmmeside, om fordelene ved at have et medlemskort, udover det at kunne forevise det på forlangende. Asien Travel: DCU-Motion har lavet aftale med Asien Travel omkring rundrejse i Thailand, hvor medlemmer kan opnå 500,00 kr. i rabat på en 17- dages rundrejse med afrejse fra København i 2013, ved bestilling opgiv medlemsnummer. CFK: Cykelmotionisternes forsikrings klub yder en prisnedsættelse på kr. 20,00 ved tegning af cykelkaskoforsikring, det er muligt at gå ind på hjemmesiden ved at klikke på logoet på forsiden. FITNESS-WORLD: Ved tegning af medlemskab af Fitness-World får man et prisnedslag på 24% ved oplysning af sit gyldige medlemsnummer, al tilmelding skal ske via hjemmesiden fitness-world.dk og man skal kontakte formanden for DCU-Motion, John Sørensen for at få et adgangsnummer til hjemmesiden. SIKKER-ID: Sikker-ID sælger artikler til påsættelse på f.eks. cykelhjælm indeholdende dit navn, evt. kontaktperson, telefon, blodtype etc. etc. Fordelen består i at medlemmer sparer portoen (pt. kr. 10,50) hvis man under punktet "notat", skriver følgende: DCU-Motion og så sit medlemsnummer. Man vil dog opleve i første omgang at skulle indbetale beløbet, da systemet ikke kan modregne, men beløbet vil være vedlagt i forbindelse med leveringen. SUMMIT ApS: Summit sælger pulsure, computere etc. etc. og man får tilbud som er specielt rettet mod DCU-Motion`s medlemmer ved at klikke sig ind via sponsorlinket på forsiden. Også her skal man opgive gyldigt medlemsnummer. 22

23 Lidt af hvert Der holdes info. møder for alle motionisterne/seniorerne inden sæsonstart. De afholdes på forskellige datoer i marts måned. Se kalender side 29! Forinden vil vi annoncere i Dagspressen og Ugeaviserne, ikke for at vi kommer til at glemme det, men for at få helt nye potentielle medlemmer med. Der sidder sikkert nogen derude og tænker: Havde jeg da bare nogen at cykle sammen med. Nu får de chancen det er nu lidt sjovere at cykle sammen med andre. DCU-Danmarks Cykel Union her afskaffet både bladet Cycling World og motionslicens og det såkaldte klippekort, hvor motionister kunne køre med i rigtige licensløb. Hvis, såfremt man absolut vil have et rigtig Licens er 2013 et prøveår desangående, og medlemmet skal man selv henvende sig til DCU via DCU s hjemmeside. Licensen koster kr. 550,- LÆS også side 21.!!!!NYT I KLUBBLA- DET!!!! Prøv om du kan løse den Den er i middelklassen. Om du kan vinde noget? Tjaee.hvem ved? Send eller aflever den til kassereren, og se om du er heldig. 23

24 Ang.: Test af bukser fra Giordana Testen er faldet positivt ud. 3 medlemmer har nu haft mulighed for at afprøve de nye bukser. Alle er enige om, at de for det første har en bedre pasform, intet der generer og skærer ikke i skuldrene, da de er fremstillet med bredere seler. Selerne er desuden forbundet med to tværstropper på ryggen, så de bedre holdes på plads. For det andet, så er de rarere at have på og sidde på, i op til 6 timer!! Og for det tredie, så er kvaliteten fuldt på højde med dem som profferne cykler med. Derfor har bestyrelsen nu besluttet at gå over til denne tøjleverandør. Der bliver umiddelbart efter generalforsamlingen bestilt det nye sommerklubtøj, af det vi mangler. Det gamle lager af sommerklubtøj, og det er ikke så meget, skal selvfølgelig sælges først. Vi har rigeligt med vintertøj på lager, så derfor opfordrer vi medlemmerne til at investere i dette vintertøj nu, så lageret kan blive nedbragt, og der bliver penge til det nye. Kontakt vor nye tøjbestyrer Lars Sørensen, og hør nærmere.se SIDE 26!!! 24

25 25

26 Udstyrssiden Klubtøj Priserne på tøj fra Xtreme er pr. 1. januar 2013 følgende: Trøjer med korte ærmer, fuld lynlås medl.pris: kr. 275,- Trøjer med lange ærmer, fuld lynlås medl.pris: kr. 375,- Korte bukser, anatomisk medl.pris: kr. 400,- Lange bukser med seler, efterår/forår medl.pris: kr. 450,- Vinterbuks lange medl.pris: kr. 550,- Vinterjakke, thermo medl.pris: kr. 600,- Pakin Windbreaker NY pris! medl.pris: kr. 450,- Pakin Windvest NYHED medl.pris: kr. 350,- Løse ærmer (sæt) medl.pris: kr. 125,- Løse ben (sæt) medl.pris: kr. 150,-!!OBS!!!!OBS!! Ovennævnte priser er gældende så længe lager haves. Priserne på det nye tøj fra Giordana, som vi forventer kommer ca. ultimo foråret, kendes klubpriserne endnu ikke helt præcist. Til den tid SPØRG TØJBESTYREREN: Lars Sørensen 26

27 Der er i år 9 motionister fra CMS, der skal cykle La Marmotte i De Franske Alper. Redaktionen håber at høre deres beretning og strabadserne efterfølgende. (hfr)..og så skal det lige nævnes, at..der i kontingentet automatisk er indeholdt et medlemskort...kontingentet skal først registreres, inden der kan bestilles medlemskort...kortene er gældende fra 1. april, og vil ligge fremme i klubhuset i løbet af april...klubben ikke vil deltage i Kulturnat, da det er for meget arbejde, og giver ikke noget udbytte...seniorerne har skiftet navn til Cyklisterne..vi har fornyet kontrakten med vor sponsor for en ny 3-årig periode. CMS er nu på Facebook Vi er i gang med en større modificering af vores hjemmeside (helt nyt layout). I den forbindelse bliver der bl.a. oprettet en lukket Facebook gruppe(kun for medlemmer af CMS), hvor medlemmerne bl.a. får mulighed for at aftale, hvis man lige vil på en hurtig træningstur og gerne vil have nogle flere med, så kan man lægge en besked om hvor og hvornår. Generelt kan gruppen bruges til at udveksle ideer m.m. Sådan gør du!! Søg på Facebook efter: Cyklemotion Sønderborg- Anmod om optagelse. Med venlig hilsen Webudvalget 27

28 Udvalg Fester og lignende: Turudvalg: Intet fast udvalg, der nedsættes efter behov. Thomas Riemer, Husudvalg: Per Elmtrup, Finn Lassen, Lars Hansen, Helge Bek Hansen, Lars W. Sørensen, Hans Hansen, Cyklistudvalg: Jørgen Christensen, Gitte Hansen, Webudvalg: Rikke H. Nielsen, Klubtøj: Lars W. Sørensen, Johanne Ahrendt, Lån af klubbens cykelstativer, henvendelse til: Lars W. Sørensen, Bladet Cykel - Motion Danmark: Henning Seelk, , mob

29 Kalender /Hæng mig op!! A K T I V I T E T E R Dato Måned Kl. Arrangement / arrangør / mødested Søndag 03. MARTS 10:00 5. afd. (finale) Vinter-cup / CMS Onsdag :00 Info. møde Alssundløbet/klubhus Tirsdag :00 Info.møde Cyklisterne/klubhus Onsdag :30 Info.møde Nordals Idrætscenter Torsdag :30 Info.møde Motionisterne/klubhus Tirsdag :00 Sidste gang spinning Søndag 31.!!!!Kontingentbetaling!!!! Tirsdag 02. APRIL Bankdag for kontingentbetaling Tirsdag :00 Første gang træning/ klubhus Torsdag :00 Første gang træning/ klubhus Tirsdag :00 Første gang Cyklisterne/klubhus Kalender/Datoer/Aktiviteter frem til næste klubblad udkommer, vil blive udsendt via mails. F a s t e træningsture / motion: Træning: Hver tirsdag, kl. 18:30 fra klubhuset NYT-NYT!!! Hver tirsdag, kl. 18:30 fra Nordals Idrætscenter Hver torsdag, kl. 18:30 fra klubhuset Hver søndag, kl. 10:00 fra klubhuset BEMÆRK: den første måned starter vi kl. 18:00, derefter kl. 18:30 Cyklisterne: Hver tirsdag altid kl. 18:00 fra klubhuset 29

30 Kort om CYKLEMOTION SØNDERBORG (CMS) er mødestedet for områdets cykleinteresserede og er organisatorisk tilknyttet DANMARKS CYKLE UNION (DCU) og DCU-MOTION. Selve cykleaktiviteterne er opdelt i to grupper: Cyklisterne, der er for alle med en alm.cykel. Der cykles ca km. med en moderat hastighed, hvor alle kan være med. Venter på hinanden. Motionscykling, opdelt i A og B-hold, er for de lidt hurtigere og som har en rimelig god racercykel med min. 16 gear. Der cykles 3 gange ugentlig, hvor der tilbagelægges ca km. for A-holdet, med en gennemsnitshastighed på ca km/t. B-holdet ca km. med et snit på ca km/t. Herudover arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture, og fælles deltagelse i en række motionscykelløb, samt klubture for alle niveauer, hvor der kan være indlagt motionsløb. Det forventes, at helt nye medlemmer på racer kan klare B-hold- niveauet! Hvis dette lyder som noget for dig, så kontakt en i klubbens bestyrelse (se side 3). Du er også velkommen til at møde op til en af klubbens træningsture (se kalender på foregående side), og cykle med et par gange, for at se om det er noget for dig. HELT UFORPLIGTENDE!! Kontingent for 2012 (1/4-31/3) Aktive motionister (tirsdag/torsdag/søndag) Personligt-/familiekontingent 550 DKK Cyklisterne (tirsdag) Personligt kontingent (1 person) 225 DKK Familiekontingent (flere) 300 DKK Passivt medlemskab *) 100 DKK *) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej heller træning! BEMÆRK: Kontingenterne er inklusive et medlemskort. Familiekontingent dækker den del af familien der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand). Klubbens bankforbindelse: SYDBANK, konto nr.: , hvortil bl.a. kontingentet kan indbetales. Gælder dog ikke til Alssund-Løbet / Sønderborg Rundt! (Særskilt kt.nr.) 30

31 31

32

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Redaktion: www.kaj.flindt@hotmail.dk Nyhedsbrev januar 2011 Udsendt den 30/12 2010 Klubmøder Mød op på Sydgården til hyggelig samvær uden cykel, vi skal fastlægge

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Nr. 4 DECEMBER 2015 28. årg. GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Nr. 4 DECEMBER 2015 28. årg. GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR Nr. 4 DECEMBER 2015 28. årg. GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Nr. 1 Marts 2014 27. årg.

Nr. 1 Marts 2014 27. årg. Nr. 1 Marts 2014 27. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Velkommen til cykling 2017

Velkommen til cykling 2017 Cykling 2017 Velkommen til cykling 2017 Sæsonstart den 26. marts kl. 9.00 Med denne folder vil vi gerne byde velkommen til en ny cykelsæson. Vildbjerg Motion er en motionsklub, der lægger vægt på bredden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub

Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Velkommen i Hammerum Gjellerup Cykelklub Hvem er vi Hammerum Gjellerup Cykelklub blev stifter i 1999. Har som formål at styrke interessen for motionscykling. Klubben er medlem af DCU s motionsafdeling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Nr. 4 December 2012 25. Årg. Julenummeret HOVEDSPONSOR SPONSOR

Nr. 4 December 2012 25. Årg. Julenummeret HOVEDSPONSOR SPONSOR Nr. 4 December 2012 25. Årg. Julenummeret HOVEDSPONSOR SPONSOR - sætter Nr. 4 DEC. 2012 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MARTS 2013 Forsiden :.Sådan ser det ud, - vores nye maleri, som blev afsløret

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i ACK den 3. november 2014

Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 00 Fremmøde: Der var mødt 35. 01 Valg af dirigent: Kirsten Nielsen 02 Valg af protokolfører: Erik 03 Formandens beretning: Der vedlægges bilag efter renskrivning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler.

Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler. Generalforsamling Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler. Dagsorden: Udlevering af tøj og drikkedunke til dem som ikke allerede har fået..

Læs mere

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 1 Sunday, March 15, 2015 Agenda 1 Valg af ordstyrer 2 2 Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning for 2014 2.1 Billeder tilbageblik

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Team Odder

Velkommen til generalforsamling i Team Odder Velkommen til generalforsamling i Team Odder Generalforsamling i Team Odder Styregruppens beretning 17. november 2013 Status Ca. 120 medlemmer og fortsat kraftig vækst i medlemstallet 4 hold (1, 2+, 2

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Formandens beretning:

Formandens beretning: Generalforsamling Oktober 2011 Agenda: Valg af dirigent og referent Formandens beretning for det forløbne år Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960

Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960 Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960 Vi har samlet nogle af de spørgsmål som du måtte stå med hvis du overvejer at begynde i en Cykel Club. Der er sikkert mange andre ting du kunne ønske svar på, og

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg.

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere