Krav til KTC Portalen som aftalt mellem KTC og Wildside maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til KTC Portalen som aftalt mellem KTC og Wildside maj 2009"

Transkript

1 Krav til KTC Portalen som aftalt mellem KTC og Wildside maj 2009 Kravsspecifikation Det valgte CMS Det er et grundlæggende krav, at der ved leverandørs udvikling af specialmoduler og tilpasninger til KTCs løsning, ikke ændres i standardfunktionerne på den valgte Typo3 installation. Således er alle standardmoduler til rådighed for KTC til alle tider og nye extensions kan implementeres frit efter egne ønsker, uden at det har indflydelse på funktioner og virkefelt i de særlige moduler som leverandøren har udvidet/ udviklet specielt til KTC Portalen. Dette indgår som parameter i kontraktmaterialet. Overordnede koncepter Som det fremgår af følgende, skal systemet kunne håndtere en mængde forskelligt indhold, i form af sites, subdomæner, projektrum mm. og en stor mængde forskellige indholdselementer leveret frontend af de deltagende kommuner, samt i form af nyheder, nyhedsbreve, dialoger, pressemeddelelser mm., som udvirkes i det daglige af foreningen og dens kommunikationsmedarbejdere. Systemet skal ligeledes kunne håndtere en nuanceret brugerskare, med individuelle tilhørsforhold på de forskellige sites, subdomæner, projektrum og lukkede sider. Strukturering af emner og kategorier Der laves en overordnet emneinddeling på KTC Viden Center, der følger foreningens faggruppestruktur. Disse kategorier lægges som metadata på sidetræet for Viden Centret, og arves derfra til brug i hele systemet. Der skal være et admin interface, hvor det er muligt at oprette, redigere, flytte og slette forskellige overordnede emner og kategorier på portalen, samt at sætte filtre og keywords på disse. Kategorisering af indholdselementer Der etableres en FE kategorivælger, således at alle brugere, hvad enten frontend eller backend har nem adgang til at vælge hvilke kategorier et givent indholdselement skal knyttes til. Der implementeres et interface som er hurtigt og stabilt og giver mulighed for at krydse store dele af hierarkiet af med få klik. Når man f.eks. sætter kryds i en overkategori, skal det være muligt at samtidigt vælge alle underkategorier. Kategorivælgeren holder hele tiden styr på allerede valgte og giver hurtig adgang til at brugeren kan fjerne enkelte dele af sine afkrydsninger. Alle brugere har samme interface på min profil, som sikrer at de kan angive hvilke temaer, kategorier og emner de vil følge med i og notificeres om i mails og på min side. Side 1 af 21

2 Relaterede indholdselementer Systemet skal automatisk præsentere brugeren for relateret indhold hver gang han/ hun får vist et emne på skærmen. Udvælgelsen af relaterede indholdselementer baserer sig på systemets evne til at kigge i de enkelte elementers metadata, samt de relationer til emne/ kategori, som blev sat af systemet/ brugeren, da elementet blev oprettet. Relaterede indholdselementer kan vises direkte på en side eller i en særlig frame. Hvilke ting vises? Det er hensigten at efterhånden som der på KTC Portalen introduceres nye services, skal disse vises i højre kolonne når brugere navigerer. I øjeblikket er det aftalt at implementere visning af følgende relaterede viden: Spørgsmål på kompetencenettet ( Kompetencenettet(ahref til startsiden på kompetencenettet ) ) Afsnit fra fildelingsmodulet ( Nyeste afsnit ) Nyheder ( Nyt på KTC Portalen ) Kalenderemner ( Kalenderen ) Ledige stillinger ( Ledige stillinger ) Links ( Relaterede links ) KTC nyhedstjenesten ( KTC Nyhedstjenesten ) Der vises 3 af hver slags (nyeste/ tættest på deadline/ tættest på afholdelse/ lign.) med hver sin overskrift. v. spsm. vises titel og uddrag af spsm (kursiv) trunkeret til maks. 2 linjer v. fildeling vises titel og uddrag af brødtekst (kursiv) trunkeret til maks. 2 linjer v. Nyheder vises titel og uddrag af brødtekst (kursiv) trunkeret til maks. 2 linjer v. kalenderemner vises dato, samt uddrag af overskrift trunkeret til maks 2 linjer v. Ledige stillinger vises ansøgningsfrist, samt uddrag af overskrift trunkeret til maks.2 linjer v. Links vises med neutral pil titel på linket trunkeret til maks 2 linjer v. KTC Nyhedstjenesten vises titel (kursiv) trunkeret til maks 2 linjer Under de viste er et fold ud/ vis alle/ mere link, hvor brugeren i højrekolonnen får mulighed for at afsøge flere relaterede informationer indenfor samme indholdstype. Når man klikker foldes listen ud, og man kan se hele listen (afgrænset af f.eks. antal eller dato). Det skal være muligt at se ALLE relaterede oplysninger i en given kategori. Side 2 af 21

3 Automatiske metadata Når et indholdselement oprettes på en vilkårlig side, oprettes af brugeren/ admin/ system relationer til portalens overordnede emner og kategorier, derudover kan mc_autokeywords lave automatiske metadata på indholdet af sidens elementer, disse kan bruges i metakeywords feltet på sider og til søgning. der kan gøre det let for både søgemaskine, system og mennesker at finde frem den rette viden. Det er i det interface der benyttes til at vælge sider/ kategorier muligt at vælge sider rekursivt, således at indhold automatisk tagges med underliggende sider/ kategorier. Automatisk oprettelse af sider/ kompetencer/ ting til abonnement Når der oprettes en ny kategori i systemet, skal andre moduler der er afhængige af oplysninger om kategorier, automatisk opdateres. Det er altså meningen at man kun skal opdatere og vedligeholde emner og kategorier et sted. Indhold i abonnement Man kan overalt på portalen abonnere på sideindhold. Hver gang nyt indhold tilføjes til emnet/ kategorien eller siden, skal man notificeres. Indholdselementerne præsenteres med type, overskrift, abstract og link i de udsendte mails. Brugeren kan via link i mail gå til min side. Dialoger på kompetencenettet notificeres til de rette brugere øjeblikkeligt. Man bliver automatisk abonnent på kategorien når man sætter siden i abonnement. Oprettelse af forskellige indholdselementer på siderne Det skal være muligt at oprette indhold direkte på den side man befinder sig på. En bruger med de rigtige rettigheder, kan således nemt stille sin egne dokumenter til rådighed for andre, samt kommentere indhold, deltage i forum og stille spørgsmål. Der følger en nøje beskrivelse af en værktøjskasse som skal udvikles netop til dette formål. Værktøjskassen skal ligge på samtlige sider, men tilpasse sig brugerens rettigheder. Kommentarer til indhold Det skal være muligt for brugere, at kommentere indhold på siderne sådan at der kan foregå en yderligere udveksling af meninger/ viden og faglighed om de enkelte elementer. Når det indhold kommenteres, tilknyttes kommentaren til indholdet. Der linkes brugerens offentlige profil der der viser udvalgte stamdata efter brugerrettigheder. Statistik på antalllet af afsnit Admin kan lave forskellige statistikker på tilgangen af indhold til siderne. Man skal kunne sortere på periode (måned, år), samt på kommunenavn, region, osv. Disse informationer bruges til at sammensætte kampagner og sikre overblik over netværkets tilstand/ aktiviteter. Dette løses med Query Editor, og der laves på forhånd et udtræk efter nøjere specifikationer. Side 3 af 21

4 Subdomæner/ hosting Krav subdomæner - Subdomæner oprettes af admin og der kan tildeles backend- og frontend redigeringsrettigheder til en eller flere personer i den pågældende gruppe/ forening. - Det er hensigtsmæssigt hvis der i denne forbindelse nemt kan laves en ny template til brug på disse sider, som udvider standard-templaten med f.eks. nyt stylesheet, logo, menuer, lukkede sider mm. - Det skal være muligt, meget hurtigt at kunne sætte det nye subdomæne i drift og implementere grafik og stylesheets til siderne. Dette skal kunne foregå uden kodekendskab og uden brug af html editor eller lignende. - Der oprettes variabler i constant editor til relevante elementer i menuer, template og stylesheets. - Der skal lægges op til en stor grad af selvbetjening fra den udnævnte webmaster på siderne og adgangsrettigheder til redigering af disse sider, bør være eksklusive, så der kun kan redigeres på netop de sider der tilhører det enkelte subdomæne. - Det skal være muligt at masseoprette sider til brug for foreningen/ sammenslutningen, så de kan komme hurtigt og nemt i drift efter oprettelsen af siderne. - Det skal være muligt at tilknytte samme indholdstyper, som man kan på portalens øvrige sider. - Alle extensions i hele løsningen skal være tilgængelige på subdomæners skabelon. - Det skal være muligt at de enkelte subdomæner har deres egen adresse så der via redirect kan stilles direkte om til subdomænet via adresse i browser (eks. ). - Domænenavnet skal bevares på alle sider og undersider så identiteten på subdomænet bevares (ingen adresser på subdomæner). - Subdomænerne er præsenteret på en aktiv linket liste, som kan sættes ind vilkårligt på resten af portalen. - Webmastere på de enkelte subdomæner bør have mulighed for frontend editering. - Sider kan passwordbeskyttes for brugere/ grupper af subdomænets administrator. Det skal gøres muligt at et site kun læser brugere fra dets eget sidetræ. Kompetencenet Kompetenettets virkefelt på portalen Minimumskrav - Kompetencenettet - Kompetencenettet kan automatisk udsende link til de enkelte spørgsmål til de brugere, som i deres profil har tilvalgt (har abonnement på) forskellige emner og kategorier. - Når man modtager en besked om et nyt spørgsmål, skal det fremgå hvilke kategorier spørgsmålet knytter sig til. - Det fremgår hvad spørgsmålet handler om, og der er et lille udklip af spørsmålet i mailen. - Det skal være muligt for admin at ændre og vedligeholde mailteksterne Side 4 af 21

5 - Det skal være muligt for admin at tilgå statistiske oplysninger om tilmeldte til forskellige sider og indholdselementer på siderne. Løses med Query Editor - Det skal være muligt at vise oversigter over kompetencer/ tilmeldte/ antal dialoger på vilkårlige sider i systemet løses med Query Editor. - Det skal være muligt at slette og tilføje kompetencer i systemet. - Der skal automatisk genereres en rapport over hvem der har modtaget spørgsmål fra systemet. - Det skal være muligt at hente svarprocenter/ statistikker over antal besvarelser indenfor forskellige kategorier og indsætte disse i andre indholdselementer/ sider. - En dialog på kompetencenettet forsvinder ikke og titel, abstract og indhold er stadig tilgængeligt. - Dialoger skal være udsøgbare via indexed search. - Det er muligt at lave statistikker på de enkelte brugeres deltagelse i dialoger mm. - Det skal være muligt for admin at udtrække lister indenfor de forskellige emner og kategorier på KTC Viden Center, finde topsvarere, topspørgere mm. samt hvor mange spørgsmål og svar for hver enkelt kompetence, svarprocent mm. Løses med Query Editor. - Det skal være muligt at tilvælge om man vil notificeres om alle indlæg i dialogerne, eller blot når man modtager svar på et spørgsmål, som man selv har stillet. - Det skal være muligt at folde en hel dialog ud, så man kan se alle spsm. Og svar på samme tid. - Man skal kunne uploade filer til en dialog som bliver knyttet til dialogen. - Der er en særlig forside for videnscenteret hvor seneste dialoger og nemme genveje vises - Det er muligt at oprette Wiki på KTC Videncenter som trækker på den overordnede kategoristruktur. Fildeling Minimumskrav Fildeling - Det er muligt for de forskellige kommuner, at bidrage med filer til netværket via et simpelt interface på de enkelte sider. Når en bruger uploader et dokument, skal det være muligt at sætte forskellige attributter på det: Man skal kunne angive hvilken type indhold der er tale om (procedure, afgørelse, brev, projektbeskrivelse mm). - Det skal være muligt at vedhæfte et billede på et afsnit. - Man kan angive et links til en ekstern fil som downloades til ktcs server. (der skal være et filter så den kun henter godkendte filtyper.) - Der skal være automatisk metadata generering af indhold i overskrift, abstract, indhold, forfatter mm. - Der indsættes automatisk kommunens byvåben, eller brugerens profilbillede mm. i afsnit. - Fildelingmodulet, skal kunne indsættes som element på alle sider - Strukturen i fildelingstjenesten, skal kunne parses automatisk ud fra et af admin angivet toppunkt. - Fildelingsmodulet kan bruges i projektrum og herfra udgives på portalen generelt. Side 5 af 21

6 Projektrum Projektrum på KTC Portalen Minimumskrav Projektrum - Det skal være muligt som bruger på portalen, selv at opsætte projektrum. - Det skal være muligt at automatisere en del af denne opsætning gennem en guide (hvor man klikker sig frem gennem menuer) for at til- og fravælge forskellige egenskaber/ features på siderne. - Der udnævnes automatisk en admin (opretteren) til det pågældende projektrum, der kan invitere forskellige brugere til deltagelse (der udsendes invitationer med du er inviteret til at deltage i et projektrum på (domæne), titel- abstract formåldeltagere mm. klik her for at bekræfte din deltagelse).. - Hvis der er tale om eksterne brugere som ellers ikke ville få adgang til sitet (viden center), skal der laves særlige brugergrupper hertil (automatisk oprettet på baggrund af projektrummets navn). - En liste, som kan placeres som indholdselement på en vilkårlig side, skal kunne vise hvilke åbne og lukkede projektrum der kører på portalen dette løses af Query Editor. - Admin af et projektrum skal kunne Invitere brugere til projektrummet og tildele visnings- og redigeringsrettigheder til den enkelte/ alle. - Projektrum skal fungere efter fastsatte procedurer og skal være meget brugervenlige og sikre, at folk helt uden IT-kundskaber på få minutter, kan have et rum kørende. - I opsætningen skal brugeren definere kategorier til siderne som gør, at sammenhængen mellem resten af portalen bliver god. (placering i menuer, automatisk indplacering af filer og links, relateret viden) - Der kan angives sider og undersider i rummet, samt hvilke moduler (i udvalg) som man vil knytte til siderne (forum, fildeling, kalender, medlemslister). - Der kan oprettes underrum inde i rum, med andre deltagere og formål. - I filarkivet oprettes automatisk mapper til rummets filer. - Projektrummene har ligesom alt andet indhold på portalen, et særligt fagligt tilhørsforhold til de overordnede temaer/ emner og disse tilhørsforhold angives tydeligt. De forskellige projektrum vises også ved søgning, så der trækkes også metadata ud fra disse rum, når systemet finder filer og dialoger mm. - Det er muligt at udsende fælles beskeder til deltagere i et projektrum. - Medlemmer af et projektrum er altid automatisk abonnenter på de enkelte sider projektrummet. - En titel og abstract for et projektrum, formål, deltagertyper mm. er altid offentlige, mens andre udvekslinger mellem rummets deltagere er lukkede/ hemmelige. - Når en ikke-deltager besigtiger projektrummet, skal han kunne se abstract, deltagere, mm. - Når en deltager besigtiger projektrummet, skal han kunne logge på og se seneste filer, dialoger, sider. Løses med Query Editor med sql leveret. - Side 6 af 21

7 Høringer Minimumskrav høringer - Lister over høringer eksisterer kun på passwordbeskyttede sider - Høringsmodulet kan også bruges på undersider/ projektrum som er knyttet til faggruppernes sider. - Ligeledes kan visse høringer distribueres videre i undergrupper under hovedgruppen - Høringer oprettes som objekt af administratoren (sekretariatet) eller eventuelt af den person hos f.eks. KL, der er udnævnt til kontaktperson, eller der kan tildeles en rolle som opretter. - En høringsobjekt har følgende attributter: - Starttidspunkt (oprettet dato, tid, af bruger) - Relation til faggruppe - Ansvarlig (faggruppeformand) - Overskrift - Abstract (lov, ansvarlig, fritekst, styrelse) - Journalnr. (fra kl. eller høringsnummer), eller vores signatur (faggruppens navn, sagsnr. Autoincrement eller lignende). - Deadline (dato, tid mm) - Påmindelse (medlemmer der ikke har svaret, notificeres automatisk med bestemte intervaller op til deadline) Der vises en oversigt over hvem der har svaret (eller antal svar mangler). - Brødtekst - Relation/ links til andre sager, dialoger, websites mm. (findes automatisk af systemet ud fra abstract, dialoger på kompetencenettet, nyheder på siderne mm.) - Status (åben, lukket, under behandling, oversigt over personer der har svaret) - Svar: (det officielle svar fra faggruppen) - Arbejdsgang: - Der afgår automatisk en besked til alle faggruppemedlemmerne med link til høringen. - Når et medlem tilgår høringen har vedkommende mulighed for at give sit svar direkte på siden (den originale høringstekst ændres ikke). - Det er muligt for de andre medlemmer (eller andre med rettigheder til siderne) at kommentere på de enkelte svar. - Et medlem kan ændre i sit eget svar indtil høringen er lukket. - Kun formanden kan genåbne en høring (og indmelder eller admin). - Når alle medlemmer har afgivet svar, skal formanden lave en sammenskrivning af de forskellige medlemmers svar (der kunne måske laves en smart import funktion, så teksten fra medlemmerne automatisk blev indsat i svarene?). Denne sammenskrivning er nødvendig for at en høring kan lukkes. - Formanden kan skrive i det samlede svar indtil høringen lukkes (altså gemme mm.). - Når formanden har sammenskrevet det samlede svar, skal han lukke høringen. - Når høringen lukkes; afgår der en til medlemmerne med besked om at nu er høringen lukket og link til det samlede svar. - Høringen formateres efter høringsskabelonen (som indeholder nødvendige attributter) og ser pæn ud automatisk på Pdf og bliver altså til en fil som sendes Side 7 af 21

8 automatisk til sekretariatet. Alle dialogerne som har ført frem til det endelige høringssvar skal sendes med, når det endelige høringssvar genereres. - Der afsendes besked til sekretariatet indeholdende pdf en. - Høringssvaret sendes enten automatisk til den ansvarlige hos KL (eller andre), eller via sekretariatet. - Det skal være muligt at vedhæfte det vedtagne lovforslag/ bekendtgørelse som høringen har drejet sig om. Dette bør være opretterens eller sekretariatets opgave. - hele høringen, bekendtgørelsen, de enkelte svar, det samlede svar synkroniseres med sekretariatets CRM. - Det endelige høringssvar udformet af indmelder, kan også vedhæftes. (notif). - Der angives en historik på faggruppens høringer, som vises i en samlet oversigt på forsiden af faggruppens sider. Antal høringer i alt, sorterede lister på status, dato, titel, abstract, ecstract, metadata - I systemvinduet vises hvilket stadie en høring er i - Rettigheder tildeles på oprettelsestidspunktet ud fra grupper, kategorier, kommuner, emner, brugere. - En høring (med tilhørende rettigheder) kan videredistribueres til andre ved angivelse af simpel . - Administratorrettigheder kan sættes på oprettelsestidspunktet. - Administratorrettigheder kan videredistribueres af valgte admin til anden ved angivelse af adresse. - Det fremgår også hvem der er med i de enkelte faggrupper og disse informationer. I hver faggruppe er udnævnt et bestyrelsesmedlem som referenceperson, som har naturlig adgang og mulighed for deltagelse i faggruppen. - Faggruppemedlemmer og indmelder meldes automatisk til siderne i deres indholdsabonnement. Høringmodulets funktioner og udforming uddybes ved en workshop. KTC Nyhedstjenesten - Intern Krav KTC Nyhedstjenesten - Det skal være muligt at levere nyhederne direkte ind på en side, et vilkårligt sted som indholdselement. - Materiale fra Aalund netsearch styles efter portalens design og listevisninger - Der er flere visninger af nyhederne på lister, overskrift, link, abstract, exstract, fullnode - Lister med indhold sorteret efter f.eks. dato, kategori, keyword kan indsættes som sideindhold på vilkårlige sider. - Der etableres et interface, hvor det er muligt at matche kategorier på KTC Portalen, men kategorier på Aalund netsearch. Dette skal sikre at indhold bliver importeret og kategoriseret korrekt efter KTC Portalens taksonomier. Side 8 af 21

9 Kalenderservice Minimumskrav Kalendere - Admin kan oprette et vilkårligt antal kalendere, som kan tilgås/ rettes/ oprettes via særligt interface. - Hvis der er andre oprettede kalendere (f.eks. i projektrum) er disse også tilgængelige for admin via dette interface. - Der er et frontend modul, der giver mulighed for at indtaste kalenderemner. - Indhold i kalendere kan også leveres af KTC Nyhedstjenesten. - Det skal være muligt at angive type til kalenderemne, f.eks. møde, konference, årsmøde, workshop. Liste over typer kan vedligeholdes af admin. - Det skal ved et enkelt klik, være muligt at importere kalenderemner til sin egen outlook, pda, mobil eller lignende. - De enkelte kalendere kan vises på forskellige sider efter admins valg. - Den person der har oprettet en kalender i f.eks. et projektrum er automatisk admin på netop denne kalender (men ikke andre). - Brugere kan klikke på inviter og indtaste mailadresser på personer de ønsker at invitere, ved hjælp af en send til en ven extension. - Brugere der har opnået rettigheder i et projektrum eller subdomæne kan via et nemt interface, tilføje nye kalenderemner til kalenderen. - Et kalenderemne har en levetid, som defineres ved oprettelse og som kan ændres i hele systemets levetid. Således kan man (admin) redigere alle attributter på et kalenderemne. - Visse kalendere er lukkede og styres af sekretariatet i de situationer, hvor der er tale om et produkt (folk betaler for at få deres emne vist). - Begivenheder i kalendere tildeles kategorier, så der kan også samles kalendere med indhold fra forskellige kalendere baseret på kategori, emne, dato mm. - Alle brugere har en egen personlig kalender, hvor ting de har tilmeldt sig, holdes ajour. - Personlige kalendere vises på min side - FE modul til oprettelse af kurser og konferencer Side 9 af 21

10 Linkbase Minimumskrav linksdatabase - Denne vedligeholdelse skal i den nye version vedligeholdes automatisk efter portalens overordnede temaer/ emner og den enkelte bruger kan oprette nye links. - Der kan sættes nøgleord på links, som ligeledes kan vælges blandt de overordnede kategorier på sitet. - Links kan vises med de generelle listevisninger, liste, abstract, exstract, billede, fullnode, link Nyhedsbreve Det skal være muligt at afsende nyhedsbreve fra hver af de 3 sider på portalen, samt fra eventuelle subdomæner og faggrupper. Udsendelser kan baseres på modtagere fra brugergrupper, eller importerede.csv lister Det er primært portalens administratorer der skal redigere og udsende nyhedsbrevene. Udsendelser fra de enkelte sider, konfigureres efter de individuelle templates og stylesheets. Minimumskrav nyhedsbreve - Det skal være muligt for administratorer (redaktører), at udsende forskellige typer nyhedsbreve. - Disse er redaktionelt indhold supplerer beskeder der udsendes via indholdsabonnementer - Det skal være nemt og hurtigt at udsende nyhedsbreve, og det skal være muligt at vælge indholdselementer fra alle sider på hele løsningen - Nyhedsbrevene kan udsendes fra hovedsites og subdomæner (med forskelligt design og indhold). - Man kan via et interface vælge at sende til forskellige brugergrupper (admin, redaktører, annoncører, videnscenterbrugere, KTC medlemmer KLbrugere m.fl.). Maillister genereres dynamisk på udsendelsestidspunktet. - Nyhedsbreve kan vises på vilkårlige sider som lister, abstract, exstract, efter kategori, dato, header, fullnode. - Man skal kunne vælge forskellige DB flettefelter, som indføjes i brevet til den enkelte (f.eks. brugernavn, adgangskode, , + mere) Disse flettefelter hentes i databasen for stamoplysninger for brugeren. - Der skal være et statistikmodul knyttet til nyhedsbrevene så det er muligt at registrere hvilke enkeltnyheder der læses mest, hvornår brevene læses og andet. Der kan knyttes forskellige templates til nyhedsbrevene ved udsendelse. - Det skal være muligt for registrerede brugere at abonnere på nyhedsbreve og pressemeddelser fra de KTC Portalen, samt fra alle subdomæner. - Nyhedsbrevs af- og tilmeldingslink medsendes i hvert brev og håndteres automatisk, så admin ikke skal involveres. Side 10 af 21

11 - Det er muligt at vise alle portalens andre moduler, udtræk, lister mm. i alle nyhedsbreve - Nyhedsbrevene skal kunne vises korrekt i alle gængse mailklienter (outlook 2003, Outlook 2007, mail.app) Der medsendes en alternativ ren tekst version. - Der er mulighed for bannerreklamer i nyhedsbreve - Nyhedsbreve skal overholde alle anerkendte standarder. - Nyhedsbreve optimeres så de, så vidt som muligt, kommer helskinnet igennem spamfiltre - Der laves et neutralt template til direct mails ol. Pressemeddelelser Minimumskrav Pressemeddelelser - Der laves en nyhedsbrevstemplate pressemeddelelse. - Pressemeddelelser kan sendes til en fast liste af modtagere (medier) som i andre nyhedsbreve. - Pressemeddelelser kan indgå på siderne på lige fod med andre indholdselementer. - Kan vises i lister, efter dato, kategori, abstract, exstract. - Pressemeddelelser forfattes i simpelt interface og formateres vha. stylesheets og templates. - Pressemeddelelser sendes alternativt som ren tekst. Upload af filer Der laves et filupload modul som kan bruges generelt, der hvor der ikke findes et i forevejen. Det skal kunne kaldes fra andre moduler. Minimumskrav til upload af filer - Der kan uploades filer via FE interface - Filerne kan omdøbes under upload - Filer kan fjernes igen af brugeren ved at klikke på X grafik - Der kan uploades- og omdøbes op til 15 filer i alle FE interfaces hvor et plugin er placeret - Uploadede filer kan ses i brugerens min profil under fanen mit indhold Formularer Der foreslåes følgende extension til formularer: th_mailformplus. Minimumskrav til formularer - Admin skal kunne oprette formularer af forskellig slags BE - Der er mulighed for at vælge at resultater skal gemmes i csv. liste på serveren, sendes som mail og gemmes i databasen. - Der sendes kvittering til indtasteren, hvis formularen indeholder felt Side 11 af 21

12 - Felter fra brugerens stamdata kan hentes automatisk (navn, adresse mm.- alle felter er til rådighed). - Der kan indtastes én eller flere modtagere - Der kan afsendes konfigurerbar besked til indtasteren som sendes pr. mail efter endt indtastning. - Efter indtastning kan viderestilles til anden side - Der kan vælges alle gængse felttyper (afkrydsning, radio, tekst, skjult, ), - Indhold i formularer kan fordeles på flere sider. - Der kan indsættes felter der baseres på tidligere valg i formularen betingelser. - Der implementeres Captcha på alle fomularer så spam undgås Brugeroplysninger Minimumskrav til Brugeroplysninger - Der findes et interface, hvor admin kan sammensætte forskellige visninger af brugere - Der findes mindst 5 standardlister at vælge imellem - Lister indeholder alle felter fra stamdata admin bestemmer hvad der skal skjules - Brugere kan sortere på viste lister ved at klikke på kolonneoverskrifterne - Projektrum indeholder link til liste med kontaktoplysninger - Kompetencenet indeholder link til liste over brugerens kategorier - KTC Medlemslister indeholder link til liste over brugerens stamdata og kontaktdata Blogging KTC har i forbindelse med forskellige events eller temaer, brug for at kunne sætte nogle af sine nøglepersoner fra bestyrelse, faggrupper, eller medlemskredse i scene gennem en blog. Minimumskrav blogging - Admin kan oprette et vilkårligt antal blogs, med vilkårligt antal kategorier/ temaer/ emner - FE Rettigheder kan tildeles direkte til brugere eller grupper. - Lister over blogs- og indhold fra blogs kan vises på lister, baseret på bruger, gruppe, dato, emne, kategori, metadata samt abstract, ecstract, metadata. - Blogs har særligt udseende f.eks. med billede af blogger og overskrift - Der kan laves blogs i projektrum og på KTC Viden Center - Blogs vises i relateret viden - Blogindlæg kan eksporteres via f.eks. RSS Side 12 af 21

13 Brugertyper KTC ønsker forskelle på hvilke felter brugere af forskellige typer har tilgængelige og hvilke brugergrupper de tilhører. Minimumskrav brugertyper - Det er muligt at vælge brugertype v. signon (ansat i kommune, ansat i staten, ansat i privat virksomhed, Kommunalt selskab m.fl.). - De forskellige brugertyper har forskellige tilgængelige felter på min profil og min side ud fra en master brugertype med meget stort udvalg af felter. - Alt efter valg af brugertype tildeles rettigheder og moduler til grupper/ enkeltbrugere - Admin kan konfigurere viste felter på de forskellige brugertyper (uden gui) - Admin kan oprette og vedligeholde brugertyper (uden gui) - Admin kan definere hvilke felter er krævet mm. (uden gui) - Masterbruger defineres i samarbejde mellem KTC og Wildside. - Hver enkelt brugertype har relation til en mappe i storagefolderen på siden, hvor nye elementer af forskellige enheder vedligeholdes (kommuner, stat, virksomhed mm.). IFrames Det er væsentligt for KTC at kunne inddrage resultater, nyheder og input fra andre dele af sektoren, samt evt. fra andre services som stilles til rådighed af foreningen/ foreningens samarbejdspartnere. Derfor skal det være muligt for KTC at åbne for andre websites på angivne steder på KTC Portalen. Minimumskrav IFrames - Der kan oprettes Iframes i alle templates og på alle sider på KTC Portalen, herunder også på subdomæner - I frames kan indsættes som sideelement på alle steder hvor andet sideindhold kan placeres, uanset størrelse, farve osv. - Iframes må ikke konflikte med brugercookies og browsersessioner brugere skal forblive logget på KTC Portalen. - Det er muligt for en Iframe at erstatte en hel side på KTC Portalen incl. menu, logo, banner mm. Der kan evt. benyttes særlig template som efterlader plads Dialogfora Kan oprettes på portalen. Et forum kan tilknyttes emner og temaer og oprettes nemt af en af portalernes FE administratorer (faggruppeformænd eller lignende). Minimumskrav Dialogfora - Der er automatisk notificering til brugere ved nyt indhold i fora hvor man har egne indlæg. - Det er muligt at vedhæfte og omdøbe filer i dialogfora. - Der kan vedhæftes- og omdøbes flere filer til samme tråd Side 13 af 21

14 - Der er mulighed for at notificere andre brugere end de i forevejen tilmeldte til tråden. Via den generelle brugergruppevælger (fra projektrum) - Kan meldes til indholdsabonnement. - Indlæg i dialogfora skal kunne vises på vilkårlige sider som lister sorteret efter dato, kategori, metadata, - Der kan vises plugin med lister over seneste indlæg i fora, baseret på dato, emne, metadata. Afstemninger Quickpoll bruges Minimumskrav Afstemninger - Opsættes af admin som indholdselement på vilkårlige sider. - Der kan være vilkårligt antal afstemninger på samme tid på forskellige dele af portalen. - Resultatet af afstemninger kan vises på vilkårlige sider. - Der kan kun stemmes en gang pr. bruger. Kurser/ konferencer/ events KTC er iværksætter af lokale og landsdækkende konferencer på teknik- og miljøområdet. Der håndteres ligeledes arrangementer for andre foreninger. Deltagere kan være medlemmer af foreningen, brugere på portalen, leverandører eller andre aktører på teknikog miljøområdet, eller tilfældige kunder fra gaden. Minimumskrav kurser/ konferencer/ events - Indholdsredaktører (FE admins) kan oprette kurser, konferencer, workshops, møder o.m.a. - Konferencer kan vises i lister baseret på dato, kategori, metadata mm. eller abstract, extract, - Indeholder tilmeldingsmodul, hvor brugeren kan indtaste sine data og tilmelde sig enkelte af konferencens spor, temaer, middage, overnatning mm. - Admin kan vedligeholde enkeltelementer i kursusmodulet - Tilmeldte får automatisk en besked om at tilmeldingsformularen er udfyldt (med indholdet) tilsendt til angivne mailadresse - Tilmeldte vises med det samme på deltagerlisten, hvor ting som navn, stilling mm. kan indgå. Evt. kan Query Editor bruges. - Der kan laves samlede deltagerlister med fordeling på baggrund af tilmelding til enkeltdele - Der kan laves csv eksport, så der oprettes ordrer klar til fakturering - Det kan i modulet angives hvornår der er åbnet for tilmelding. Side 14 af 21

15 . - Admin kan fra gang til gang angive hvor mange pladser der er, og der vil blive vist antal ledige pladser - Kursusdata kan blandes med almindeligt indhold - Man kan også bruge modulet i f.eks. projektrum til at håndtere tilmeling til møder ol. - Tilmeldte til diverse, får eventet lagt i deres personlige kalender - Det skal være muligt at aflyse kurser/ konferencer/ events - Tilmeldte får automatisk besked og fjernes fra deltagerlister og kalendere hvis noget aflyses Stillingsannoncer Minimumskrav Stillingsannoncer - Er særlig indholdstype - Kan vises på vilkårlige sider som lister baseret på kategori, metadata, ansøgningsfrist, kommune (udbyder) og som abstract, exstract, fullnode. - Indeholder billede/ logo fra udbyder - Har antal faste felter som f.eks. titel, stillingsbeskrivelse, beskrivelse af udbyder ansvarsområder, kontaktoplysninger, ansøgningsfrist. - Bliver usynlige når ansøgningsfrist er overskredet. Artikler Almindelig sideindhold Minimumskrav artikler - Fagbladet Teknik & Miljø kan læses online på baggrund af tildelte brugerrettigheder/ grupper - Artikler kan vises i lister baseret på dato, kategori, metadata, emne, årgang og som listeelement, abstract, exstract, fullnode mm. - Artikler kan kommenteres af besøgende akkurat som alt andet indhold hvor denne option er aktiveret. - Artikler kategoriseret som alt andet indhold og vises i f.eks. relateret viden. Leverandørregister Minimumskrav Leverandørregister. - FE redigering af de fulde objekter baseret på DB indhold - Eksport til fagblad som dynamisk html eller csv. Inkl. Logoer og billeder (billedsti) - Statistik og sammentælling af antallet af annoncer - Ekstra skjulte admin-felter til f.eks. ordredato, faktura-nr. - leverandørannoncer kan vises i lister baseret på dato, kategori, metadata, emne, årgang og som listeelement, abstract, exstract, fullnode. - indeholder fast sæt af attributter, som f.eks. navn, telefonnummer, Side 15 af 21

16 Eksport af indhold Minimumskrav eksport - Alt indhold fra KTC Portalen skal kunne eksporteres direkte til andre hjemmesider. - Indhold fra portalen kan eksporteres som RSS rekusiv for valgte gren på side. - Der laves et template uden navigation der kan bruges i en iframe på et eksternt website. Bannerreklamer Bannerad- systemet skal være fleksibelt over for mange formater og størrelser og have gode muligheder for statistik og målinger. Minimumskrav Bannerreklamer - Bannere kan oprettes på alle sider på KTC Portalen - Bannere kan være i alle grafiske formater og flash, animeret gif mm. - Bannere kan automatisk skjules efter udløb - Samme banner kan vises på forskellige sider - Bannere kan vises i alle gængse internet browsere og klienter (dog ikke animerede) - Bannere indgår i designforslag. Brugeradministration Admin værktøjer - Det er muligt for administratoren af tilgå en fuld visning af enhver brugers profil. - Der skal være fuld redigeringsret for administratoren, samt mulighed for at rette gruppetilhørsforhold og redigere rettigheder til forskellige elementer på sektioner/ sider - Brugere kan få ansvar for FE redigering på udvalgte sektioner. Admin skal kunne konfigurere rettigheder til dette for grupper/ enkeltbrugere - Det skal også være muligt at udføre avanceret søgninger på brugere ud fra forskellige kriterier. Statistik og brugeranalyser Via Query Editor - Det skal være muligt for administratoren at udsøge oplysninger på enkeltpersoner, grupper. Der skal kunne vises lister over brugere der abonnerer på bestemte sider. - Der skal kunne vises lister over brugere der har tilføjet bestemte kategorier til sin brugerprofil. - Der skal kunne laves udtræk over brugere i projektrum, høringer, subdomæner. Side 16 af 21

17 Kommunernes bidrag Via Query Editor og SQL mailliste i directmail - Det skal være muligt at afsende beskeder til alle brugere i en bestemt kommune. - Det skal være muligt at afsende beskeder til alle brugere der abonnerer på en bestemt kategori/ side/ emne - I øjeblikket er der et antal kommuner, som aldrig har leveret afsnit/ dokumenter. Det skal være muligt at udtrække lister over kommuner og deres brugere, som ikke har været aktive. - Det er muligt at sortere og begrænse forskellige udtræk ved dato, kategori o.lign. At hente lister over tilmeldte brugere Via Query Editor - En bruger som har adgang til KTC Viden kan til hver en tid FE, hente en liste over tilmeldte brugere fra sin egen kommune. Listen indeholder: - Navn, , telefon, afdeling, samt oplysninger om tilmeldinger/ sider i abonnement/ kompetencenet. Sletning af brugerprofil relation til indhold - Der skal være et interface FE så en bruger kan slette sin brugerprofil. - Admin har et interface der skal bruges hvis en bruger har flere brugerprofiler så indhold fra profiler kan lægges sammen. Relationer skal så vidt muligt håndteres og sikres automatisk i systemet. - Der bør være en attribut i ethvert indhold, der holder på ejeren, som således kan udskiftes. Min side - Man skal på alle sider, have mulighed for at tilgå sin egen profil, hvor man kan tilog fravælge sider i abonnement, spørgsmål på Kompetencenettet mm. - Min side indeholder egen kalender, hvor events man er tilmeldt via portalen fremgår - Man kan se hvis der er deadline i nogle af de høringer man deltager i - Man kan se seneste høringer, nyheder i ens kategorier (generelt), presse, events, stillinger, dokumenter i fildeling, indlæg i projektrum, debatfora mm. - Liste over- og hurtig genvej til; projektrum, nyhedsbreve, høringsmodul/ høringer, kalenderemner, nyheder, pressemeddelelser, værktøjskasse på KTC Viden, oprettelse af nyt spsm på Kompetencenet mm. - Admin kan pushe indhold til disse sider ved at indsætte listemoduler, og andre extensions - Min side kan konfigureres af brugeren, så de forskellige services til meldes til- og fra. - Brugeren kan opsætte hvor ofte han vil notificeres af systemet (ugentligt, dagligt, når det sker, klokkeslæt mm.). - Brugeren har nem adgang til sine personlige indstillinger på min profil (kan evt. foldes ud i bunden af min side ) Side 17 af 21

18 Ændring af password - Det skal være muligt på sin personlige side, at ændre sit password. En standardformular til dette er tilstrækkelig. Brugertracking - Der bør være mulighed for at kunne holde på visse variabler, der kan gøre det nemt at udvikle brugerspecifikke tiltag på siderne, såsom at hente forskellige oplysninger frem om brugerens aktiviteter og tilmeldinger til forskellige sider, projektgrupper, fora mm. Dette kan gøres ved en blanding af kreativt brug af Query Editor og google analytics. - Det kan også være værdifuldt at kunne afvikle forskellige kampagner i popup vinduer når folk logger på. - Hver gang en bruger interagerer med siderne i fora, på kompetencenettet eller andet, skal indlæg tagges med navn og kommune. Tilmelding af brugere til netværket - Nye brugere udfylder en formular, som automatisk placerer brugeren i en midlertidig brugergruppe til godkendelse af administratoren. - Brugere vælger ved signon en række primære fagområder som de beskæftiger sig med, som sikrer at deres min side fra start er populeret med nyheder, spsm. Mm. - Brugere skal udfylde en række krævede felter før deres profil kan godkendes - Der afsendes en bekræftelse fra systemet (skal kunne konfigureres af admin) og der afgår en notificering til admin om den nye ansøger. - I godkendelsesinterfacet, skal det være muligt for admin, at placere brugeren i forskellige brugergrupper og sætte forskellige rettigheder til moduler, produkter og services. - Der skal være en knap til afslag i dette interface, som sender en besked af sted med angivelse af, hvorfor ansøgningen ikke kan efterkommes. Her skal det være muligt at angive forskellige standardsvar som kan afsendes. - Når en bruger tilmelder sig, skal han/ hun så vidt muligt kunne træffe sine valg i drop-down menuer, da almindelige tekstindtastninger ikke er holdbare data og ikke kan benyttes ved udtræk fra databasen. - Disse forskellige valg af blandt andet kommune og afdeling, baserer sig på udtræk fra Kommune tabellen i databasen. - Captcha er en selvfølge - Det er muligt for brugeren at vælge brugertype ved signon - Alt efter brugertype, kan vælges forskellige indstillinger på min profil Statistik direkte på siderne Side 18 af 21

19 - Det er muligt at lave udtræk på hvem og hvor mange er tilmeldt en side(r) via Query Editoren. - Det skal også fremgå, hvor mange personer der har tilmeldt sig som kompetencepersoner i hver kategori under kompetencenettet. Glemt password - Der skal være en glemt password funktion (der søger i , og brugernavn) hvor brugeren kan få tilsendt sit password. (evt. bliver en ny genereret) Kan brugeren ikke findes kan han udfylde en formular som sender hans data til Admin. Mails cc's til Admin. Minimumskrav til Grafiske elementer - Der bevares 3 hovedindgange til hver af foreningens hovedaktiviteter, som kan leve hvert sit selvstændige liv og have hver sin opbygning og struktur - Portalforsiden gøres mere dynamisk og levende, med mere dynamisk input fra sektionerne - Faneblads metaforen bevares i sidens design - Der lettes på designet, så tunge fuldfarvede flader reduceres i forhold til nuværende - Der er faste elementer på alle sider på hele portalen som f.eks. log på, log af, min profil, print, kontakt, mm. - Sider placeret under en af de 3 hovedsektioner følger sektionens farver, design og typografier - Sitets typografi implementeres i alle RTE på sitet. - Der udarbejdes et fælles koncept for brug af listevisninger, udvidede listevisninger og fuldnode visninger af indholdselementer - Der laves styling af ethvert indholdselement udviklet i løsningen, så det passer til de vedtagne koncepter - Designet muliggør navigation i meget dybe sidehierarkier - Designet åbner mulighed for bannerannoncering på alle sider - Alle extensions er stylet, så de kan indgå på en hvilken som helst side på KTC Portalen uden at ødelægge sidens/ undersidens design og egenart. - Faste formateringer i RTE styles til hver af de 3 hovedsektioner (eks. linkfarve, brødtekst, H1, H2, H3, forfatter, abstract, extract, fullnode, mellemrum, ramme 1, ramme 2, ramme 3 mm.) - Relevante grafiske elementer opdateres til KTC Portalens nye design (eks. colors FCE, Kalenderemner, Stillingsannoncer, Leverandørregister, Nyheder, Pressemeddelelser,, spørgsmål på Kompetencenet, Fildeling mm.) - Design implementeres på en måde, så hvis sidernes design ændres, vil det slå igennem på alle indholdselementer også fra nyere og ældre plugins og extensions. - KTC Kompetencenet, har sin egen forside (indhold, ikke template) - KTC Fildelingen, har særlige forsider til hver af de faglige hovedkategorier (indhold, ikke template) - Der implementeres brødkrumme, brugerne nemmere kan navigere - Det er tydeligt i den grafiske repræsentation af sidenavigationen, hvor man befinder sig, og hvilken side- og evt. sideelement man har valgt. Side 19 af 21

20 - Der implementeres et grafisk sitemap, for hver af de 3 hovedsektioner, med links. - Fast link til google analytics i alle templates, med mulighed for at ændre kode. - Der er særlige templates til flere formål f.eks. incl. top og venstre menu, venstre menu main + højre, top menu main uden højre, topmenu, venstre menu main uden højre, afhængigt af, hvilket indhold der skal vises på den pågældende side. Integration af Aalund Netsearch. - Det ønskes, at der kan integreres til forskellige produkter i Aalund Netsearch suiten. - Indhold fra Aalund Netsearch kan f.eks. leveres i et RSS feed som indsættes på relevante sider, alt efter sidens tema/ emne og øvrige indhold. - Der skal være et interface der gør det muligt at matche kategorier fra Aalund med kategorier på KTC Portalen Samarbejde/ sammenhæng med andre sites - Det skal være muligt for os, at eksportere RSS feeds, eller automatiske/ dynamiske søgninger (Query Editor) på alt inhold. Hvis en bruger sidder på et andet site og kigger i noget materiale, skal der automatisk kunne vises links til indholdselementer på KTC Viden Center. Har brugeren ikke adgang til siden vises en teks der forklarer dette. - Udover det, skal vi kunne levere et logon interface til indsættelse på alle typer websider.,via i frame. - Logoninterfacet, skal indeholde logo, beskrivelse (log på KTC Viden Center) brugernavn, password, og glemt adgangskode. Søgninger på portalen Søgninger Eftersom de fleste brugere efterspørger meget specifik viden, er det vigtigt at portalens søgemaskine matcher brugernes niveau. Det er ikke nok med en søgemaskine hvor man kan lave overordnet søgning der bør også være mulighed for boolske operatorer, vildcards mm. Minimumskrav til Søgninger - Man skal kunne søge på dette emne på denne side, denne kategori, efter en bestemt indholdstype (afgørelser, svarbreve, procedurer, paradigmaer mm), bruger, artikel, nyhed mm. - Søgninger skal resultere i vægtede lister - Ved søgning skal brugeren kunne sætte diverse filtre op for sin søgning, så som kategorier, matreialetyper, plugins. - Resultatet af en søgning vises på en pæn og overskuelig måde evt. i kategorier. - Søgeresultater kan videresendes via send til ven. Søgemaskineoptimering - Alle elementer på siderne på portalen, skal findes af alle de store søgemaskiner. Hvis nogle foretager en søgning på google om et vilkårligt fagligt emne som er repræsenteret på KTC Viden Center eller de andre sites (T&M/ktc), skal Google kunne finde dem. Side 20 af 21

21 - Der skal sørges for at vores metadata både på kategori/ emne niveau, men også helt ned på elementniveau bliver fundet og indekseret af Google. Dataoverførsel Data i KTCs eksisterende database migreres til den nye database via et eller flere importscripts. Data til extensions flyttes umiddelbart efter tabelstrukturen er etableret i databasen og er dermed tilstede ved funktions- og kravstest. Derefter overføres data igen ved sitets re-lancering, dette skal der udarbejdes en god plan for så dobbeltatbejde for alle parter undgåes. Systemdrift En meget væsentlig ting for KTC i forbindelse med implementeringen af portalen er, at der kan sikres en meget stabil drift og sikkerhed for det materiale der ligger på portalen, både i forhold til adgangsrettigheder, men også sikring af data og oppetid på systemet. Der ønskes en samlet driftsaftale med leverandøren der sikrer at systemerne altid kan fungere efter hensigten. Når der udføres forbedringer af systemet af leverandøren, skal det foregå med så lidt som mulig gene for portalbrugerne og Admin. Hosting Er leverandørens ansvar. Der 1000 gb fri trafik pr. måned på KTCs server. Der skal kunne udsendes ubegrænset antal s fra serveren. Der er ikke maksimum på størrelsen af databasen. Der er aftalt en maksimum filupload på 99 mb. Leverandør forpligter sig på at holde serveren og driftsmiljøet opdateret med software, opdateringer mm. der kan sikre- og forbedre driften af systemet, både hvad angår servere og specifikke programmer til afviklingen af Typo3. Leverandøren skal notificere KTC ved alle opdateringer der kan forklare eller forårsage driftsstop på serveren. Disse må kun foregå uden for almindelig kontortid ( ). Leverandøren skal sikre sig, at ingen opdateringer bliver implementeret uden at der er sikkerhed for at den daglige trafik og administration af portalen kan afvikles problemfrit. Opstår der versionskonflikter mellem servere og den implementerede version af systemet er det leverandørens opgave at løse fejlene. Backup Leverandøren leverer dokumentation for backup rutiner og beskrivelser og er garant for at intet data går tabt, hverken under udviklingen af systemet eller under den efterfølgende drift af systemet. Der ønskes en daglig backup af databasestrukturer og indholdselementer, som sendes/ overføres til KTC, der stiller et interface til rådighed. Dette erstatter ikke den daglige backup af installationen på driftserveren hvor database og filer opbevares. Dette er tænkt som ekstra sikring. Side 21 af 21

Uddrag af Visioner for KTC Portalen Tilpasset d. 27-04-2009

Uddrag af Visioner for KTC Portalen Tilpasset d. 27-04-2009 Uddrag af Visioner for KTC Portalen Tilpasset d. 27-04-2009 Visioner og krav til KTC Portalen Side 1 af 54 Indledning Foreliggende dokument har til formål at afklare formål og virkefelter for KTC Portalen.

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de. løsningselementer som skal indgå i løsningen til KTC Portalen, med udgangs-

Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de. løsningselementer som skal indgå i løsningen til KTC Portalen, med udgangs- Katrinebjergvej 113, 1. sal Løsningsbeskrivelse: 86 12 64 65 www.wildside.dk Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de kontakt@wildside.dk løsningselementer som skal indgå

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Secoya CMS CMS. Grundpakke incl. standard programmering af hjemmesiden. Let s work smarter

Secoya CMS CMS. Grundpakke incl. standard programmering af hjemmesiden. Let s work smarter Let sworksmarter Secoya CMS CMS Nedenstående priser er angivet ekskl. moms i danske kroner. Grundpakke 16.900.- incl. standard programmering af hjemmesiden Indholdsredigering Menuredigering Filarkiv Publicering

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Indstillinger i Plus, Maxi og Enterprise

Indstillinger i Plus, Maxi og Enterprise 1 DoCAS Manual Indstillinger i Plus, Maxi og Du er altid velkommen på vores online support på http://docas.uservoice.com 2 Indledning Manualen viser, hvordan du opsætter de forskellige informationer og

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3

Redaktørmanual TYPO3 Redaktørmanual TYPO3 Version: 1.1 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 15/10-2008 Copyright: IdeFA Gruppen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 1.1. Quick info... 2 1.2 Om TYPO3 CMS... 2 2. TYPO3 CMS Opbygning...

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

WordPress 4.2+ Manual

WordPress 4.2+ Manual WordPress.+ Manual Indholdsfortegnelse Introduktion Log ind i din hjemmesides administration Skifte kodeord eller email Administrationen / Kontrolpanelet Dette er dit kontrolpanel. Administrationen sidemenu

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Inspiration, tips og tricks

Inspiration, tips og tricks Køb et helt bibliotek om WordPress ebogen om WordPress 3 er mere omfattende end nogen anden dansk vejledning om WordPress. Køber du ebogen, får du fri adgang til alle kommende versioner. Du køber altså

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning i møde- og medlemsdel. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Rotary Danmarks IT-portal. Maj 2011. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Vejledning i møde- og medlemsdel. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Rotary Danmarks IT-portal. Maj 2011. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Guide til Danskmadogfestservice.dk (the back end)

Guide til Danskmadogfestservice.dk (the back end) Guide til Danskmadogfestservice.dk (the back end) Indhold Login... 2 Opdateringer... 4 Medier... 5 Sider... 6 Kontakt... 7 Newsletter... 9 Wocommerce... 10 Udseende... 11 Bruger... 13 Super Snow... 13

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Nyhedsbreve - brugerdokumentation

Nyhedsbreve - brugerdokumentation Nyhedsbreve - brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Nyhedsbreve på SSI.dk... 2 Nyhedsbrevssamling (kun dansk)... 2 Nyhedsbrev... 2 Nyhedsbrevsartikelmappe... 2 Nyhedsbrevsartikel... 2 HTML-baseret mailindhold

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Linkfactory manualer

Linkfactory manualer Linkfactory manualer Uddrag af manualerne til grundlæggende redaktørog administrator kursus Målgruppe: Administrator og redaktører TYPO3 Manual Dette er et uddrag af Linkfactorys manualer til det grundlæggende

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 2

TYPO3 TRIN FOR TRIN 2 TYPO3 TRIN FOR TRIN 2 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, skriver dit Brugernavn (Username)

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 3 Tilføje en funktionspostkasse 4 Vise ugenumre

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

IFA, marts 2010/MSo. OBS: Hele dette dokument viser screenshots fra backend i Typo3 i det gamle skin, mens du som redaktør arbejder i det nye skin.

IFA, marts 2010/MSo. OBS: Hele dette dokument viser screenshots fra backend i Typo3 i det gamle skin, mens du som redaktør arbejder i det nye skin. IFA, marts 2010/MSo OBS: Hele dette dokument viser screenshots fra backend i Typo3 i det gamle skin, mens du som redaktør arbejder i det nye skin. Introduktion til Typo3 Dette er en introduktion til de

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Kom godt i gang 2 Hvad er Digitalisér.dk 2 Opret dig som bruger 2 Hvis du ikke kan logge ind 2 Brugerprofil 3 Hvad kan jeg på min profil 3 Hvordan ser jeg mit indhold 4 Hvordan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

Vejledning Lærerlogin

Vejledning Lærerlogin Vejledning Lærerlogin Opdateret 15. april 2013 Indhold Indledning... 3 Opsætning på ungdomsskolens hjemmeside... 4 Integrering i selve hjemmesiden... 4 Link... 5 Tildeling af adgangskoder... 6 Indhold...

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere