KOLDINGFISKERENISKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERALFORSAMLING DEN 27. MARTS KL REGNSKAB FOR 2011 ARRANGEMENTER 2012 FANGSTSTATISTIK 2011 SET & SKET GARNVOGTER RAPPORT KONTROL RAPPORT

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 19 Udgivelse 1. marts 2012 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. maj 2012 Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til én af byens grejforretninger. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej 46 Mobil: KS KONTINGENT 2012 Senior kr. 1210,- Junior kr. 430,- Pensionister kr. 820,- Familie kr ½ pris for øvrige Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior og familiekontingent. Kr. 50,- for junior og pensionister. Døgnkort Kolding Å kr. 150,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne kr. 50,- (1. maj dec.) Ugekort søerne kr. 250,- (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Steens Jagt og Fiskeri Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Side 1 Side 2 Side 8 Side 11 INDHOLD Foto af Ole Vedsted Generalforsamling Regnskab Garnvogter rapport Side 13 Kontrol 2011 Side 14 Fangststatistik 2011 Side 16 Side 17 Fangst fremgang Set & Sket Side 18 KoldingFiskeren 2002 Side 19 Side 20 Side 21 Junior Program Tur til Æbelø Weekend til Barsø Side 22 Gedde Premiere 2012 Lystfiskeriets Dag Grej Marked Side 23 Beren Bostel 2012 Pighvar tur Kyst Flue Dag Side 24 Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, Tlf Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 2

3 Generalforsamling seniorafdelingen. Kolding Sportsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 kl på Munkensdam Gymnasium i Kolding. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabet 4. Indkomne forslag Forslag 1: Vedtægtsændringer vedrørende medlemstyper Ændringer vedrørende Personer fra samme husstand, der i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse som medlem af foreningen, kan optages på et familiemedlemskab. Et familiemedlemskab kan omfatte højest 2 voksne, der er fyldt 18 år, samt husstandens børn under 18 år. Aktive sportsfiskere, der ikke ønsker at benytte foreningens fiskevande, men som ønsker at støtte foreningen og deltage i foreningens øvrige aktiviteter, kan optages som medlem med begrænset fiskeret (det gamle åløb ved stadion) eller uden fiskeret. Medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret har ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men har derudover samme rettigheder og pligter som medlemmer med fiskeret. Enhver der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke fiskeret og stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men kan deltage i sociale aktiviteter i foreningen. Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar Forslagsstiller: Bestyrelsen Begrundelse: Der skabes med den nye bestemmelse i stk. 6 mulighed for et passivt medlemskab, der er et rent støttemedlemskab uden rettigheder i foreningen og i forhold til Danmarks Sportsfiskerforbund udover mulighed for at deltage i sociale aktiviteter i foreningen. De øvrige ændringer er af redaktionel karakter og indebærer, at 5A, stk. 1 og 2 udgår. 3

4 Forslag 2: Vedtægtsændring vedrørende krav til bopæl for bestyrelsesmedlemmer 4, stk. 9 ændres til 4. Alle valg under 4 skal være danske statsborgere. Ændringen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslagsstiller: Bestyrelsen Begrundelse: Forslaget indebærer, at afstandskravet på 30 km fra Kolding Rådhus ophæves, idet det kan være en uhensigtsmæssig hindring for at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. Aktuelt gør dette sig gældende i forhold til valg af ny kasserer. Forslag 3: Vedtægtsændringer vedrørende kontingent for pensionister A. Med virkning fra 2013 ændres 5. Kontingent og regnskab til følgende: Seniorkontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max. 5 %. Øvrige kontingenter fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar Kontingenttyper: Seniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalenderåret. Juniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 10 år og er under 18 år i starten af kalenderåret. Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. Kontingent for passive medlemmer. Folke- og førtidspensionister, der i 2012 var omfattet af det almindelige pensionistkontingent samt pensionister, der i 2012 var omfattet af bestemmelsen om særlig nedsat kontingent, bevarer retten til det almindelige pensionistkontingent ved fortsat uafbrudt medlemskab af foreningen. Pensionistkontingentet for disse pensionister reguleres fremover i lighed med andre kontingenter jf stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet således at det kan offentliggøres rettidigt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 4

5 Redaktionelle konsekvensrettelser 5A, stk. 3 udgår. Begrundelse for ændringen er at 5A på denne måde er integreret i de paragraffer hvor de naturligt høre hjemme, og at 5A således udgår. Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar B. Med virkning fra 2013 ændres 5, stk. 2 til følgende: 1. Kontingent for folke- og førtidspensionister udgør et beløb, der svarer til forbundskontingent plus halvdelen af den resterende del af det samlede kontingent jf. stk. 1. Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar C. Forslag om ekstraordinær kontingentstigning for pensionister jf 5, stk. 1 Kontingent for folke- og førtidspensionister forhøjes ekstraordinært med virkning fra 2013 med 200 kr. udover den ekstraordinære kontingentstigning på 100 kr., der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2011 og udover den normale prisregulering. Forslaget træder i kraft med virkning fra 1. januar Forslaget udgår, hvis forslag 3A og 3B vedtages. Forslagsstiller: Bestyrelsen Begrundelse: Begrundelsen for ændringen er at sikre foreningens økonomiske fundament for fiskevand og aktiviteter fremover. Foreningen har fra 2005 og frem til udgangen af 2011 oplevet en medlemsnedgang fra 786 til 627. Ved starten af 2012 er medlemstallet faldet yderligere til knap 600. Samtidig vil en stadig større del af foreningens medlemmer være pensionister. Da et pensionistkontingent kun bidrager til foreningen med halvdelen af et seniorkontingent, er medlemsudviklingen stille og roligt ved at begrænse det økonomiske grundlag for de aktiviteter, som er nødvendige for fortsat at kunne sikre foreningens medlemmer: 1) gode fiskemuligheder gennem godt fiskevand og fortsat vandpleje 2) adgangsmuligheder til fiskevandet ved søer og åen 3) et effektivt fiskeopsyn ved vore fiskevande og i Kolding inderfjord 4) en effektiv kommunikation gennem vort blad og WEB aktiviteter til fastholdelse og tilgang af medlemmer 5) en attraktiv og aktiv juniorafdeling 6) samt rammer for foreningsaktiviteter for juniorer, seniorer og veteraner Forslag 3 A indebærer, at bestemmelserne om pensionistkontingent udgår af vedtægterne, men således at pensionister, der i 2012 betaler pensionistkontingentet, ved fortsat uafbrudt medlemskab bevarer retten til pensionistkontingent efter de hidtil gældende regler. Forslag 3 B indebærer, at bestemmelsen om det særligt lave pensionistkontingent efter 10 års medlemskab udgår af vedtægterne, men forslaget bortfalder, såfremt forslag 3 A vedtages. Forslag 3 C indebærer en ekstraordinær kontingentforhøjelse for pensionister, men forslaget bortfalder såfremt forslag 3 A vedtages. 5

6 Forslag 4: Forslag til vedtægtsændringer 3. Generalforsamlingen 2. Bestyrelsen fremlægger Kolding Sportsfiskerforenings budget om handlende det kommende år. 4. Bestyrelsen 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. 2. Et projekt eller en investering, som ikke er budgetgodkendt ved en generalforsamling, forelægges en ny generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. 5. Kontingent og regnskab 2. Veteranseniorkontingent for de ældste medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, udvalgsformænd, fiskeriopsyn, hyttemand betaler halvt kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Juniorkontingentet er gratis det første år, herefter betales der almindeligt juniorkontingent. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet, således at regnskabet kan udsendes rettidigt. Forslagsstiller: Bjarne R. Jensen, Flemming Andersen, Christian Møller, Mogens Lauridsen, Eigil Amlund, Benny Wind, Finn Andersen. Forslag 5: Forslag 1. Ekstraordinær kontingentforhøjelse på 100 kr. for 2012 for seniorer og pensionister udover den normale prisregulering. 2. Såfremt der forekommer byttekort, benyttes disse kun af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. 3. Foreningens fiskekort, statens fisketegn, skal være synligt, når der fiskes ved fiskevandene. Forslagsstiller: Bjarne R. Jensen, Flemming Andersen, Christian Møller, Mogens Lauridsen, Eigil Amlund, Benny Wind, Finn Andersen. Forslag 6 Forslag om ændring af fredningstider Åen åbnes for al fiskeri fra hvert år til og med hvert år. Forslagsstiller: Christian Møller 6

7 5. Valg til bestyrelsen Formand Verner W. Hansen (modtager ikke genvalg) Kasserer Vakant Bestyrelsesmedlem Tommy K. Jensen (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Morten Bertelsen (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Jacob Vistesen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsessuppleant Vakant (vælges for 2 år) Bestyrelsessuppleant Vakant (vælges for 1 år) 6. Eventuelt Foreningen byder på kaffe og brød Kolding Sportsfiskerforening På bestyrelsens vegne Verner W. Hansen Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises for adgang til generalforsamlingen Bemærk skolen er røgfri Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf

8 8

9 9

10 10

11 En oversigt over de observationer Garnvogterne har lavet i løbet af sommeren. Båden blev sat i vandet torsdag den 16. juni. Det har som regel været Mogens Lavridsen og undertegnet ml/cm - der har sejlet. Mvh. Christian Møller Uge 24: ml/cm - Lørdag laver nye fortøjninger til båden sejler ved Svineryggen og Kolding Å. Ved Østerbrogade finder vi 2 tove, der kan bruges til ruser og garn. De fjernes. Uge 26: ml/cm - Mandag Sejler finder tov, der hænger fra sydmolen i havnen. Fjernes. Torsdag Vi antaster 2 personer, der fisker ulovligt med stang ved Trindholmsgade, kl Vi forklarer dem reglerne. Uge 27: ml/cm - Mandag sejler ud kl antaster 3 hollænder, der dørger i fredningszonen. De har fanget 2 store poser fisk. De er sømænd fra et fragtskib, der ligger i Kolding Havn. Vi forklarer dem reglerne, og de sejler ind og hiver båden op og så får vi en finger. Kl antaster vi 3, der fisker fra Sydmolen ved slambassinet. De får at vide, at de fisker ulovligt, og de pakker sammen og går. Tirsdag En fisker ulovligt omkring fodboldbanerne ved Kolding Å han bortvises. Søndag Jeg cm kontrollerer på havneområdet. Jeg antaster 2 tyskere, der fisker ulovligt. Den ene står på Sydmolen, og den anden ved Slambassinet ved udløbet af Kolding Å. Jeg forklarer dem, at det er ulovligt, og de siger, at der mangler skiltning, men pakker dog sammen. Uge 28: ml/cm - Onsdag sejler om aftenen antaster 3 der fisker ulovligt på Sydmolen. De stopper. Fredag sejler om eftermiddagen antaster en båd, der dørger ulovligt i frednings-zonen. Forklarer dem reglerne. Uge 29: Tommy og Carsten og én mere sejler i denne i denne uge. Tommy ringer tirsdag om ulovlig fiskeri i fredningszonen. Vi sejler ud, men de er der ikke. Tirsdag aften ser jeg fra havnemolen en mand, der dørger ulovligt. Jeg forklarer ham reglerne. Fredag Tommy sender mig en mail vedr. sejladsen. De har fundet en ruse, som de sætter igen. Mogens og jeg over -tager sejladsen igen søndag. Vi sejler ud søndag aften kl og forsøger at finde den ruse, Tommy havde fat i. Uden held. Finder i stedet 3 sæt ruser (1 sæt = 2 ruser og et rad) ved Skamlingvejen. Sætter dem igen, og kontakter Fiskerikontrollen. Uge 30: ml/cm. Fiskerikontrollen ringer 4 gange. De sejler i Fjorden, men kan ikke finde de 3 sæt. Jeg kontakter Fiskerikontrollen, og tilbyder at markere ruserne. De er tilfældig i Kolding i bil, og laver kontrol ved havnen. Jeg tilbyder at komme og vise, hvor ruserne ligger. Vi sejler ud kl , hvor vi antaster 2, der dørger i fredningszonen. Fiskerikontrollen venter ved Marina Syd. Vi finder ruserne fra vores båd, og afleverer dem ved slæbestedet til fiskerikontrollen. Lørdag der er 2 både, der dørger i fredningszonen. Vi forklarer dem reglerne og afviser dem. Uge 31: cm. Mandag sejler fra kl til Finder de ruser, som Tommy fortalte om. Kontakter Steen fra fiskerikontrollen. Jeg markerer ruserne med en fender. Der kommer 2 mand i gummibåd fra fiskerikontrollen. Jeg venter ved Marina Syd, og vi sejler sammen ud til ruserne, der ligger midt i fredningszonen. Der er 4 sæt og fiskerikontrollen fjerner dem. Onsdag sejler i Kolding Å En bådejer henvender sig til mig om nogle ulovlige ruser, der står i åen ved Trindholmsgade. Jeg forsøger at finde dem men uden held. Uge 32: ml/cm. Torsdag 2 mand dørger i fredningszonen forklarer END- NU EN GANG reglerne. Axel og Eigil kontrollerer fra land. Uge 33: cm ferie vi sejler kun søndag aften. Der er 2 der fisker ulovligt fra Sydmolen. Vi forklarer reglerne. Uge 35: ml/cm onsdag sejler 1 dørger ulovligt han får reglerne forklaret. Lørdag 2 både dørger ulovligt i fredningszonen. Uge 36: ml/cm mandag sejler efter en båd, der dørger ulovligt. Forklarer IGEN reglerne. Lørdag sejler antaster en båd, der dørger i havnen. 11 Uge 37: ml/cm onsdag 2 både dørger ulovligt i fredningszonen. Lørdag Torben Lindholdt ringer om ulovlige garn i fredningsbæltet. De er observeret af nogle kajakroere, og er uden afmærkninger. Jeg kontakter fiskerikontrollen (Steen) han tager ud om natten, hvor de antaster en kl , som har ulovlige ruser stående ved Apotekervænget i Strandhuse og ulovlige garn Løverodde. Det var en gammel kending, og alt bliver konfiskeret. Søndag jeg sejler ud kl for at finde de garn, som kajakroerne observerede. Dem fandt fiskerikontrollen ikke jeg gjorde heller ikke så de er nok blevet fjernet. Uge 39: ml/cm tirsdag vi sejler, og en person fra Skærbæk dørger i fredningszonen ud for Dalby Å. Der sejler også en båd ud direkte fra broen ved Skamlingvejen han dørger også. Vi forklarer ham reglerne, hvorefter han gi r os fingeren Fredag vi møder et ældre ægtepar fra Holsted de dørger i fredningszonen. De sagde, at de ikke kendte reglerne Uge 41: ml/cm Fredag bliver jeg kontaktet af et medlem, der har fået at vide, at der foregår noget mystisk om natten ulovlig dørgning og sejlads hvor et ægtepar skulle være aktive. Ringer til Fiskerikontrollen. De sætter evt. folk på mandag nat. Sender en mail rundt, for at få lidt hjælp til kontrol fra land. Tommy har været ude lørdag nat for at observere, men der var intet at se. Lørdag sejler i åen og fredningsbæltet vi finder 2 sæt ruser i fredningsbæltet Kontakter fiskerikontrollen (Steen) Uge 42: ml/cm Steen kontakter mandag mig via sms. Tirsdag kigger til båden fiskerikontrollen finder desværre ikke ruserne. Uge 43: ml/cm Mandag Steen ringer vedr. ruserne Tirsdag vi aftaler, at vi finder ruserne. Jeg snakker med Preben Garnvogterne om hvornår vi skal have båden op. Onsdag Steen og jeg aftaler, at vi finder ruserne og afleverer dem ved Rebæk. Det gør vi så og ved hjælp af gps en får fiskerikontrollen så den position, hvor vi fandt dem. Bjarne og Preben har også observeret fra land, så det har været en synes vi selv meget aktiv sommer

12 KOLDING JAGT & FISKERI Kolding Storcenter, Orange Gade, Tlf

13 Fra fiskeriopsynet vil jeg starte med fortælle, at 2011 blev mit første år som formand for opsynet. Der var en masse nye tiltag i form af tilbagemeldinger via mail frem for brev og nye måder at kontrollere på, ved at der skrives navn og medlems nummer op. Der skulle også skabes en ny kontakt til fiskerikontrollen og der var også en masse spørgsmål. Samtidig var der en del af de gamle opsynsmænd som havde valgt at takke af. En stor tak til dem for en god indsats. En masse nye folk skulle så gennemgå en prøve for blive opsynsmand. Det klarede de alle og een efter een var det nye hold ved være på plads. Jeg vil gerne sige en stor tak til hele holdet for indsatsen i 2011 og håber alle er med igen i Der er i 2011 gået 101 kontrol ture og tjekket 195 personer. Her skal det siges, at der er enkelte gengangere, selvom jeg har sorteret de fleste fra. Der er udstedet 2 stk. girokort i juli måned nede ved plovfuren, og der er sendt 11 personer hjem som ikke havde deres kort i orden. Der er udstedt 6 dagkort til søerne. Der er fundet 2 ruser i kanalen ved Påbysø, hvor fiskerikontrollen blev kontaktet og kom og fjernede disse ruser. Der kom en del tlf. opkald i april måned, da der var folk der fiskede i søerne selvom de var fredet i april. Det gav nogle ekstra kontrol ture derud. Den ene dag var vi ikke andet lige kommet hjem fra kontrol tur, da der kom endnu et opkald med ulovlig fiskeri. Der vil i år 2012 være mere fokus i søerne i april måned. Jeg ønske alle et godt fiskeår her i 2012 Rene Staal 13

14 Fangstrapporter Kolding Å 2011 Havørred 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Bækørred 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar Februar Februar Marts Marts April April 1 Maj 3 Maj Juni Juni Juli Juli 2 1 August August September September 1 3 Oktober Oktober 2 November November I alt I alt Laks 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm Regnbue 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 79 cm 89 cm 99 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar Februar Februar 1 Marts Marts 1 April April Maj Maj 1 Juni Juni 1 2 Juli Juli 2 August 1 August 3 September September Oktober 1 Oktober 2 2 November November I alt I alt

15 Harte- Donssøerne Gels Å Gedder 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm Gels å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 89 cm 99 cm 109 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Laks Februar I alt 0 Marts 1 Havørred Søerne April er fredet I alt Maj 7 Regnbue Juni I alt 0 Juli 2 Bækørred August I alt 0 September Oktober November December 3 1 I alt Statistikken fremkommer ved gennemgang af 551 fangstrapporter (87 % medlemmerne) Sneum Å Sandart 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Sneum Å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Bækørred 1 Februar Regnbue 7 2 Marts Havørred/ 1 1 Søerne April er fredet Maj Fredet Fredet Juni Juli August September Oktober Se nyheder på foreningens hjemmeside: November I alt 0 15

16 POSITIV UDVIKLING - FLERE HAVØRREDER I KOLDING Å Christian Møller med laks på 5,6 kg og 82 cm. Fangstrapporterne for 2011 er optalt og resultatet viser, at 2011 blev et rigtigt godt år. Havørred fangsterne er forøget med 14,1% i forhold til I alt er der indrapporteret 822 havørreder mod 706 stk. i En anden positiv udvikling er, at mængden af større havørreder er markant stigende. Set i forhold til 2010, er størrelsen 40-50cm forøget med 24,3%, størrelsen 50-60cm med 34,3%, størrelsen 80-90cm med 30%. I alt er der hjemtaget 629 havørreder og genudsat 193. I 2011 blev der fanget 9 laks mod 7 stk. i Bækørrederne er også i fremgang, hvor der i 2011 blev fanget 23 stk. mod 13 stk. i Også regnbueørred fangsterne er steget. I 2011 blev det til 29 stk. mod 20 stk. i Harte- Donssøerne har også haft en pæn stigning i indrapporterede fangster. I 2011 er der rapporteret 50 gedder-fangster mod 33 gedder i Christian Møller med havørred på 5,7 kg og 74 cm. Christian Møller er altid god for en længere snak om fiskeri, men Christian har også den nødvendige tålmodighed der skal til for at overliste åens blankfisk. Christian har mange flotte havørreder og laks på samvittigheden - mange taget på orm, men også med andre former for agn. Christian bruger desuden rigtig meget tid på jobbet som garnvogter. Fangede havørreder i Kolding Å Kurt Petersen med en flot havørred fanget i Kurt er én af foreningens mest ihærdige sportsfisker, der hvert år med prop og orm, lokker et utal af havørreder til bid. Kurt størst fanget havørred fra Kolding Å er indtil dato, en havørred på 8,5 kg.

17 PREMIERE VED KOLDING Å Premieren bød ikke på de store overraskelser. Som sædvane var der høj vandstand - og langt imellem brugs fisk. Der blev fanget få nedgænger og enkelte grønlænder. Efterfølgende er der fanget ganske få pæne fisk men dog enkelte flotte regnbueørreder, bækørreder og havørreder med sul på kroppen. Et godt eksempel på en god oplevelse er Ole Vedsteds fangst den 18. januar. Først fangede han en undermåler og en nedgænger, men så pludselig var der kontakt til en lidt bedre fisk havørred som kunne give lidt modstand og gav Ole en dejlig fight. Havørreden viste sig at være en flot overspringer på kg og 65 cm. En god start på sæsonen for Ole. HAVØRREDER TIL ANDERS VED KOLDING FJORD Anders med flere, mente den flotte havørred på 60 cm var en laks. Billedet blev efterfølgende sendt til Erling Maigaard, der kunne afkræfte, at der var tale om en laks, som ellers ville have været Anders s første eksemplar. Det er altid et hit at være ved Kolding Fjord, når isen bryder og agnet igen kan kastes ud, uden at den slår smut hen af isen. Anders Thomsen var én af de heldige der fik fisk med hjem. Læs hans beretning her: Dagen startede med et værre blæse vejr, da jeg kom til svinebugten den sidste lørdag i februar. i det første kast med blink fulgte en fisk med ind til land, og den bed på krogen i næste kast fik jeg en havørred på 32 cm. Den blev sat ud igen. Derefter gik min prop under vandet, og en sølvblank havørred fightede jeg med i 10 min., før den kunne landes. Den målte 60 cm. Jeg stod og snakkede med en ældre murermester, og fik et chok da min prop igen forsvandt. Murermesteren sagde at det var en lille en jeg havde hug af, men den var da meget flot med de mange sorte prikker og sine 48 cm. Jeg mødte mange fiskere denne dag, men var den eneste der fangede noget denne dag. 17

18 Nedenstående stod skrevet i Kolding Fiskeren for 10 år siden - marts 2002 Sidste års vinder af Barsø konkurrencen, Torben Lindholst, viser her hvordan en flot kystørred skal se ud. Nu har du igen mulighed for at opleve en weekend på denne dejlige ø midt i Lillebælt. Læs weekendens program inde i bladet. Nytårsturen den 27. dec. Nytårsturen var en klam fornøjelse med snevejr og kun små fisk Traditionen tro oven på alle julefrokosterne skal vi ud på Lillebælt efter Nytårstorsken. Det er næsten også lige så sikkert som ammen i kirken, ønsker man torsk nytårsaften, så må man til fiskehandleren. Det kan dog ikke holde folk tilbage. 27 mand havde en dejlig tur dog uden de store fangster. De fleste torsk var mellem 10 og 34 cm og akkurat som sidste år, blev de genudsat med ordene vi ses til næste år bare lidt større. Utrolig nok har de ikke vokset sig en skid større i løbet af et år. Lars Therkildsen fangede denne havørred på 65 cm som hurtigt blev genudsat efter fotograferingen Å-premiere den 16. januar Å-Premieren den 16. januar. Mange af foreningens medlemmer havde glædet sig til å-premieren og det var også at se ved åen. Et godt skøn, der var vel ca. 75 mand ved åen. Såvel motorvejsbroen som Plovfuren var godt besøgt. Men fiskene havde gemt sig på stykket opstrøms motorvejen eller ude i fjorden. Fangsterne var minimale personligt hørte jeg kun om én regnbueørred på 3,5 kg og 2 nedgænger, den ene afbilledet her og de blev begge nænsomt genudsat, så de kan vokse sig fede til næste opgang. Bent (hyttefar) havde varslet pølser kl og det var noget der kunne trække folk til. Pauser i fiskeriet kan man altid bruge og især en dag hvor fiskene ikke har lyst. De kloge mente at det var på grund af tågen ja, døden skal jo have en årsag. Under el-fiskeriet midt i december, blev der set mange store regnbueørreder oppe i systemet. Åbenbart har de alle forskanset sig her, og venter så bare på at blive fanget den 1. april. Husk at nedgænger skal genudsættes - også selv om den er stor og du er stolt af fangsten - ingen kan være stolt over at hjembringe en mager fisk som ikke har nogen spiseværdi - lad den blive fed. 18

19 Junior program 2012 Klubaftner Storhytten Onsdag d. 21. marts Fisketure Mødetidspunkt Kl kl Søndag d. 25. Marts kl til Avnøvig efter Havørred Onsdag d. 11. April kl til P og T Hvilested Lystfiskersø Søndag d. 13. Maj kl til Sø tur efter Gedder Fredag d. 1. Juni kl til Søndag d. 3. Juni kl Weekend i Storhytten, program følger: Lørdag d. 23. Juni kl til Mede tur Lørdag d. 7. Juni kl til Søndag d. 8. Juni kl Karpetur. SOMMERFERIE.. Onsdag d. 8. August kl til Kolding Å efter Havørred Fredag d. 24. August kl til Søndag d. 26. August kl Weekendtur ud i det blå, program følger: Fredag d. 14. September kl til Søndag d. 16. September kl Weekend i Storhytten, program følger: Søndag d. 28. Oktober kl til Fårupsø tur efter Gedder og Aborre. Søndag d. 18. November kl til Fladfisketur Søndag d. 16. December kl til Søtur efter Jule Gedden BEMÆRK: Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, Regntøj, Madpakke og Fiskegrej. For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil eller Kaare, mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen. Skulle du have lyst til at deltage i seniorernes fisketure, må i gerne det, ifølge med en voksen. Knæk & Bræk Tommy, Kaare, Claus, Carsten, Jesper og Yves Veteraner Veteraner hvad er det? Vi er en gruppe ældre KS medlemmer der mødes hver mandag i ulige uger kl , dog ikke i juli måned, hvor vi holder sommerferie. Vi mødes til fælleskaffebord, hvor vi snakker om næsten alt - primært om fangster og andre oplevelser vi har haft ved vandet med fiskestangen. Vi tager også på fælles fisketure til put and take søer, hvor vi har egen kok med (Eigil). Vi starter med kaffe og rundstykker, så fisker vi, så får vi middagsmad, og så fisker vi igen, nogle kanonture. 19

20 Kysttur til Æbelø efter havørreder gav i stk. landede havørreder. I 2009 lidt færre; men her lå turen også lidt sent, og i 2010 blev det til 3 stk. mellem 55 og 70 cm, for så i 2011 at munde ud i en O tur. Derfor lægger vi turen i sidst i april 3 uger senere end i hvor vandtemperaturen er lidt højere og algerne er borte. Gå ikke glip af denne oplevelse ved en af Fyns bedste kystpladser for havørredfiskeri - og ikke at forglemme, en fantastisk naturoplevelse. Turen til Æbelø foregår på gåben fra fastlandet, og der må påregnes vandring i vandet. Gåturen tager ca. 1 time. Medbring fluegrej, instruktør Niels Hougaard er til stede med gode tips og vejledning. Er du til blink eller bobleflod er du også meget velkommen. Afgang fra parkeringspladsen ved Kolding Købmandsskole Tvedvej 7 kl forventet ankomst til Æbelø kl Vi påregner at være tilbage i Kolding kl. ca Der køres i private biler. Min. 5 deltagere. Tilmelding senest d. 16. april til Torben Lindholst /

21 Sig ikke nej til denne oplevelse. De sidste mange år har vi været mand på turen, men der er plads til mange flere, så vil du prøve noget nyt fiskeri eller genopleve tidligere års fiskeoplevelser på denne fiskerige ø, så tag med. Fredag Vi mødes ved Shell (pølsevognen) på Haderslevvej kl og kører mod Barsø kl Vi tager færgen kl Indkvartering, herefter aftensmad som er skipperlabskovs, aftenfiskeri og natmad, pølser de luxe med det hele. Lørdag Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Så Fiskeri hele dagen. Til de der kan være ved hytten kl er der en lækker frokost Fællesspisning om aftenen - traditionen tro hygger vi om madlavningen; som i år vil munde ud i tryllerier fra vor kok Eigil Amlund. Søndag Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Morgenfiskeri. Frokost som lørdag. Sidste fisk bedømmes kl , herefter er der præmieoverrækkelse, oprydning og hjemtransport. Hjemkomst kl. ca Konkurrencen: Vi fisker fra fredag aften til søndag kl Alle fiskearter fanget fra kysten på Barsø deltager i konkurrencen. Der er 3 præmier i klassen Turens flotteste fisk uanset art. Deltagerpris kr. 300,- for turen inkl. mad og færgebillet. Der afregnes 30,- for transport direkte til den, du kører med. Drikkevarer sælges i hytten. Dysten om rødvinspuljen: Alle kan deltage ved at indskyde en flaske rødvin i rødvinspuljen - hvis du er den heldige lystfisker som vinder 1. præmien i kategorien Turens flotteste fisk uanset art vinder du oven i også rødvinspuljen på??? flasker rødvin. (det er selvfølgelig frivilligt om du vil deltage i spillet om rødvin). Medbring Sovepose, håndklæde, toiletgrej, en flaske rødvin hvis du vil deltage i Rødvins Cuppen. Tilmelding til Torben Lindholst , senest 23. april

22 Geddepremieren i Harte-Donssøerne er en gammel tradition i KS. Det er også en tradition, at Fredericia inviteres til at deltage i premieren, hvor der dystes om en vandrepokal. Storhytten Koldingvej 101 åbner kl , og der kan købes kaffe og friskbagte rundstykker. Fiskeriet starter kl og slutter med indvejningen kl med efterfølgende pølser og brød mv. samt pokaloverrækkelse. Tilmelding er ikke nødvendig. Lystfiskeriets dag: Storhytten danner i år fra kl ramme om Lystfiskeriets dag. Alle der er fiskeinteresserede vil kunne komme og blive informeret om vore fiskevande, aktiviteter og specielt vort juniorarbejde. Vi tillægger det, at give de unge mellem 10 og 18 år viden om naturen og grundlæggende indianeroplevelser i naturen stor betydning og vi har en helt enestående natur til rådighed. Vi opfordrer mødre, fædre og familier til at komme med ungerne denne dag og få et levende indtryk af de meget fine fiskevande og fremragende muligheder, der er for ægte naturoplevelser. Endvidere vil Juniorudvalget informere om vinterarbejdet, hvor fiskebiologi og naturetik er en væsentlig del af undervisningen. Grejmarked: Samtidig med Lystfiskeriets dag inviteres KS medlemmer til at deltage i grejmarked hvor vore medlemmer hver især kan have en lille stand med fiskegrej som skal byttes / handles med dine fiskekammerater. Vi er endvidere indstillet på at evt. overskydende fiskegrej overlades til vore junioraktiviteter. Kaffebaren er åben fra kl og fra kl vil der kunne købes grillpølser, vand og øl. Vi ser frem til en dag med stor aktivitet i Storhytten, Koldingvej 101, Vester Nebel 6040 Egtved. Unge under 18 år vil få mulighed for at prøve fiskeri i søerne ved Storhytten under kyndig vejledning af vore juniorledere. Vi har et mindre antal lånestænger til rådighed. 22

23 Så er vi igen klar til at dyste om Vandrepokalen hos vore tyske venner i Beren Bostel og arrangementet afholdes i Pinsen denne gang på grund af Venskabsforeningens 50 års jubilæum. Gå ikke glip ad denne hyggelige fiskeweekend med godt samvær. Vi kører i private biler fredag 25. maj kl , og forventer at være fremme i Hannover kl Pokaldysten foregår lørdag, hvorefter vi samles for at se, om pokalen skal med til Kolding, herefter er der spisning og hyggeligt samvær. Søndag bliver der rundvisning i området samt råhygge. Mandag vil vi vende næsen hjemad omkring kl. 14 og forventer at være i Kolding kl Prisen for turen vil blive 500,- inkl. transport, overnatning og fortæring. Tilmelding senest 3. maj til Henning Jørgensen Tlf Kim Koed som i flere år har dyrket fiskeri efter denne fremragende spisefisk vil være vor turguide. Har du ikke grejes så er der et pat tip her fod spinnestang som kan bære et gram kystblink, størrelse 8-10 trekroge, tobis eller hornfiskestykker til madding. Kystblinket bruges til kastevægt og trekrogen bindes i en line til blinket og forsynes med enten tobis eller hornfiskestykker. Når tiden for turen nærmer sig og når vi kender til vejret, vil vi på: informerer om tid og sted. Tobis kan bestilles ved Vonsild camping, eller købes på nettet. Hornfiskesæsonen er startet, så det kan ikke være så svært. Vi laver en dag hvor vi mødes i Storhytten kl og starter med at binde de fluer der skal fiskes med på kysten senere på dagen og aftenen / natten. Vi vælger fiskestedet på selve dagen så der er taget hensyn til vind og vejr. Vi sørger for forplejning og kaffe, der kan købes øl og vand. Prisen for arrangementet inkl. fluer og kost er 150, - som betales med check ved skriftlig tilmelding til Torben Lindholst, Brennerpasset 38A,. Program for dagen: fluebinding med Niels Verner/Daniel Brodersen som instruktører frokost og fortsat fluebinding til fiskevand aftensmad ved vandet aften/natfiskeri 23

24 Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej 46 KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Verner W. Hansen Oktobervænget 21 tlf Næstformand / Sekretær: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a tlf / Kasserer: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf / Best. Medl.: Kim Koed Kristensen Jernbanegade Vamdrup tlf Best. medl.: Daniel Brodersen Helligkorsgade 20c st. tv. tlf Best. medl.: Morten Bertelsen Valmuevej 40 tlf Best. medl.: Jesper Hauritz Vyffs Vej 2 tlf Suppleant: Jacob Vistesen Skovløkkevej 14 st. tlf (efter 17.30) Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Å-fiskeri Jesper Hauritz Vyffs Vej 2 tlf Sø-fiskeri Claus Jepsen Stiggaardsvej 5, 1.tv. tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken 8 tlf Vandplejeudvalg søer Formand: Morten Bertelsen Adr.: se bestyrelsen Dennis Jürgensen tlf Konkurrenceudvalg Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Tim Larsen Fejøvænget 16 tlf Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup tlf / Formand: Kim Koed Kristensen Adr.: se bestyrelsen Preben Kaas tlf / Erling Maigaard tlf / Tonny Asmussen tlf Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Henning Jørgensen Tlf Daniel Schmidt Brodersen tlf Søren Larsen Tlf Klubhus Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Visevært og udlejning af hytten: Poul Erik Ladekarl Sparkærvej 22, Vester Nebel 6040 Egtved tlf / Veteranerne Formand: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør / Webmaster: Mogens Laursen Langagervej 46 Tlf Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: René Staal Andersen tlf Kontrol Kolding Å Uffe Smedegaard tlf Kenneth Langelykke tlf Leif Andersen tlf Ronni Gudme tlf Jesper Hauritz tlf Ronni Jensen tlf Michael Lavridsen tlf Ejler Nørager tlf John Pedersen tlf Kontrol Harte Donssøerne Mogens Laursen tlf Kaare H. Andersen tlf Kontrol Bynære søer + Plovfuren Jens J. Jensen tlf Ole Nielsen tlf Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERALFORSAMLING 14. MARTS FANGSTSTATISTIK 949 HAVØRREDER I 2012 STØT KS BLIV ENERI-SPONSOR AKTIVITETER: ÅEN ÅBNER BARSØ

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTRAPPORT INDLAGT I BLADET SØGES: GAMMELT GREJ TIL OPHÆNG I STORHYTTEN TORSKETUR PÅ LILLEBÆLT SØNDAG 28. DEC. FLUEBINDING

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: I 2015, og vi var 511 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til 2014, hvor vi var 493. Af de 511 medlemmer var der 53 juniorer mod 43 året før, 24 ungdom mod 14 året før, 12

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2014 og fisk gratis resten af sæsonen 2013 + Gratis deltagerkort

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Tilmeld medlemsbladet eller læs den på hjemmesiden Ref. Fra Generalforsamlingen Formandens beretning 2009 Beretning fra

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 DER ER ALDRIG FØR SET SÅ MANGE HAVØRREDER I KOLDING Å VED ELFISKERI Kolding Fiskeren Nr. 4-2007 - årgang 14 Udgivelse

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2013 og fisk gratis resten af sæsonen 2012 + Gratis deltagerkort

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling 2010 Fangststatistik for 2009 Beretning 2009 for vandløb & søer Gedde på 110 cm fra kanalerne Foredrag

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Årets generalforsamling udviklede sig nærmest til et drama med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Læs beretningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden for kun kr. 125,- Deltagerprisen er den samme for medlemmer som øvrige deltagere.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 2-2016 - årgang 23 Udgivelse 1. juni 2016 Oplag 250 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening. NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening. NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006 Kolding Fiskeren Nr. 1-2006 - årgang 13 Udgivelse 1. marts 2006 Oplag 900 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING International Fiskekonkurrence 2008 fredag den 3. okt. - søndag den 5. okt. Weekendens program: Fredag kl. 18.00 Fiskeriet

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Sommerferie fiskeri for børn og unge i Slotssøen Kolding Sportsfiskerforening arrangerer i sommerferien 3 dage med fiskeri

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR Formand: Kim Andersen Søparken 77 6230 Rødekro Mobil: 28 94 04 75 Mail: kim-salmo@mail.dk Næstformand: Carl Petersen Hedeløkke 12, Bodum Mobil: 51 21 00 05 Mail: djcdp@petersen.mail.dk Kasserer: Dieter

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERAL- FORSAMLING Den 31. marts Kl. 19.00 I Storhytten Fangstrapport 2015 Årsrapport fra Fiskeriopsyn Kolding Fiskeren

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 Emil Fisker med sin Danmarksrekord, fluefanget Rudskalle 43cm og 1.350g Medlem af Danmarks sportsfiskerforbund 16 2 REDAKTØRENS SIDE Kære læsere,

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Side 18 Side 7 Side 9 Kolding Fiskeren Nr. 2-2013 - årgang 20 Udgivelse 1. juni 2013 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1.

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FISKEREN. TILBUD til nye medlemmer af KS. International Fiskekonkurrence Kolding. Fredag den 6. okt. - søndag den 8. okt. Weekendens program

FISKEREN. TILBUD til nye medlemmer af KS. International Fiskekonkurrence Kolding. Fredag den 6. okt. - søndag den 8. okt. Weekendens program Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 3 ÅRGANG 13 SEPT. 2006 International Fiskekonkurrence 2006 Fredag den 6. okt. - søndag den 8. okt. Weekendens program Fredag kl. 18.00

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

KORSØR LYSTFISKERFORENING

KORSØR LYSTFISKERFORENING Dagsorden for/referat fra bestyrelsesmødet 2014-01-06 Kl. 19.00 22.00 Mødedeltagere Rød = fraværende nsvarsområde Deltagere uden for bestyrelsen nsvarsområde Flemming Petersen () Formand - Uffe Hasselby

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere