Forårsudstilling på UCSyddanmark. Lør. den 4 sept. 2010, kl 10-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forårsudstilling på UCSyddanmark. Lør. den 4 sept. 2010, kl 10-16"

Transkript

1

2 BESTYRELSEN Formand: Connie Borgen Sædding Strandvej 261, 6710 Esbjerg V Næstformand: Ella Biltoft Spangsbjerg Kirkevej 46, Esbjerg Sekretær: Helle Dam Grundtvigs Allé 52, 6700 Esbjerg Kasserer: Tudlik Wiese Sviegade 5, St. Darum, 6740 bramming Stig Larsen Nygårdsvej 30 st., 6700 Esbjerg! AKTIVITETSKALENDER Forårsudstilling på UCSyddanmark Tilmelding: 1. marts til Ella Biltoft Indlevering af værker 11. marts kl Fernisering 13. marts kl Afhentning af værker 28. marts kl Tilmeldingsblanket vedlagt i bladet Lør. den 4 sept. 2010, kl Den store 'komsammen'-dag (afløser for skulpturdag) hos Leif Fogh Jakobsen Vi kan skulpturere, male, tegne,!lave grafik (der findes 2 grafikpresser) eller bare snakke. Bronzeovnen startes op om morgenen, så kan interesserede se en støbning ved 11 tiden. Frokost og kaffe som vi plejer. Forhåndstilmelding og mindst 8 skal melde sig til dagen for at den gennemføres. Læs nærmere på: Redaktør af BRA Bladet: Birthe Gawinski Gellerupvej 16, 6800 Varde Stof til bladet og blog'en sendes pr. mail til: Fotos skal helst være i jpg-format og mindst 200 (og gerne 300) dpi. Web-master: Arlette Skodborg-Jørgensen Tyrens Kvarter 27, 6710 Esbjerg V Spørgsmål eller stof der skal skrives - henvendelse til formanden for bladudvalget Gitte Hadrup Forside: Bali (foto: Helle Dam) BRA Bladet udkommer to gange årligt med et i foråret og et i efteråret. Udkom første gang i

3 Generalforsamling 2010 afholdt på Tobakken torsdag d Der deltog 26 medlemmer. Formanden bød velkommen og efter en sang var der 1. Valg til dirigent. Richardt Dethlefsen blev valgt. 2. Formandens beretning: Året har stået i fornyelsens tegn. Allerførst må jeg understrege at det har været et meget travlt år for bestyrelsen og for en hel del medlemmer. Det hører med når der skal fornyelse og ny energi til i vores gamle forening. Forårsudstillingen på seminariet som nu hedder UCSyddanmark forløb godt og planmæssigt. Denne gang var musikken på spansk guitar- og det faldt i god jord. Pressedækningen var tynd, fordi vi jo egentlig ikke rigtig kom med nogen nyheder. Udstillingen var af varieret kvalitet, og alle de medlemmer der havde lyst til det fik som sædvanlig lov at blive repræsenteret med mindst et værk. Sammensætningen af skulpturer og billeder gjorde at publikum fik en udmærket sanseoplevelse. Bladet der udkommer 2 gange årligt, er som sædvanlig præget af at nye medlemmer kan præsentere sig her, men også fyldt med finurlige!historier fra de gamle medlemmer. Det er mit indtryk, at bladet får det stof der skal til og indeholder de praktiske oplysninger medlemmerne skal bruge. Vi erkendte i 2009 at siden med udstillingsmuligheder trænger til at blive redigeret. Her vil vi gerne have medlemmernes hjælp til gode steder at udstille. I det hele taget vil jeg gerne her opfordre alle medlemmer til at indsende stof til bladet. På vores hjemmeside er der i 2009 og blevet bragt nyt om udstillinger, og billeder fra forårsudstillingen og LAND ART udstillingen. Arlette har haft lidt mere at se til på hjemmesiden, fordi foreningens aktivitetsniveau har være højere. Vi kan i bestyrelsen konstatere tilfredshed med såvel blad som hjemmeside. Året 2009 var Oksens år ifølge kinesisk astrologi. Oksens energi er rolig og vedholdende. Det vil gøre os stålsatte og ansvarlige, og vi vil langsomt, men sikkert, nærme os vores mål. Det passer jo meget godt på bestyrelsens arbejde med LAND ART projektet. Bestyrelsen havde besluttet at afholde LAND ART af følgende grunde: 1.Udfordre foreningens medlemmer og bestyrelsen kunstnerisk,til at lave noget andet end de plejer. 2.Synliggøre foreningen og medlemmerne 3.Sætte spor efter

4 Ad. Punkt 1.!!Udfordringen: Mange følte sig kaldede fra starten, inspirerede og gennemtænkte forskellige skitser til projekter. 1/3 faldt dog ret hurtigt fra igen - måske var udfordringen lige stor nok. Ad.Punkt 2.!!Synliggørelse:Det lykkedes at synliggøre foreningen fordi vi kom med en nyskabelse, vi var da også i avisen 3-4 gange og i TV.!!!!!!!!!!!!! Som en særlig forsikring havde vi inviteret en japansk kunstner, som med japanske indslag skulle kunne vække en lokal journalists interesse.!!!!!!!!!!!!!!land ART bogen er en del af denne synliggørelse, de 800 eksemplarer fordeles ud til biblioteker, skoler og fonde, og til deltagere og øvrige medlemmer.!!!!!!!!!!!!!!vi havde jo også fornøjelsen af en BLOG redigeret af Birthe, som synliggjorde arbejdet med LAND ART, her kunne vi også læse de artikler der efterhånden blev bragt i avisen, journalister kunne følge med i arbejdet. Ad.Punkt 3.!!Sætte spor: BRA har i Oksens år sat spor i landskabet, avisoverskrifter og i deltagernes erindring og hos medlemmerne. Vores gamle forening kan endnu, selv om de fleste medlemmer er 50+ og foreningen nærmer sig 40 år. De spor vi har sat i 2009 skal bruges til at sikre foreningen støtte for de næste mange år. Som formand for bestyrelsen, skal jeg også at redegøre for bagsiden af medaljen. Når vi sædvanligvis afholder vinterudstilling deltager ca. 50 medlemmer, så når vi gør som vi plejer er flere medlemmer aktiverede så at sige. Længe så det ud til at vi kunne være 30 deltagere i LAND ART, hvilket også er i orden, når man nu prøver noget helt nyt. Al begyndelse er svær tænkte vi i bestyrelsen, og ansatte en tovholder til at holde styr på 30 deltagende kunstnere. Vi var bekymrede for at arbejdspresset med projektet, og især bogprojektet ville være for meget for bestyrelsen. Per Ottesen blev valgt fordi han havde et godt samarbejde med Myrthuegaard, og fordi han gerne ville være tovholder for os- og senere skulle han stå for arbejdet med bogen. Han var ret beskeden med hensyn til aflønning, så det kunne vi i bestyrelsen ikke se noget forgjort i. Vi holdt nogle indholdsrige møder og fik bl.a. sat nogle rammer for projektet på Myrthuegaard, og for budgettet - så vidt så godt. Den jordnære Okse har det dog ikke altid let med kommunikation, som er en kvalitet, vandelementet bærer med sig. Okseåret kan derfor gøre diplomatiske forhandlinger til en træg affære. Besværlighederne kan siges med et billede: Hvis der kommer for meget jord i den vandige kommunikationsstrøm bliver resultatet noget værre mudder. Og her hentyder jeg ikke til vejret. Vi var ikke mange deltagere og havde ikke længere brug for en tovholder, derfor stoppede vi samarbejdet med Per Ottesen midt under LAND ART symposiet, for at spare pengene simpelthen. Vi havde dog tilbudt ham at være gæstedeltager i LAND ART projektet og det måtte vi stå ved. Vi er stolte over at have gennemført projektet og over at budgettet holdt. 4

5 Vi forlader 2009 med et pænt overskud på regnskabet- der er penge at arbejde videre med i Det slidsomme okseår er overstået, vi glæder os over at vi nu er gået ind i tigerens år. Tigeren er viljestærk og kraftfuld, giver mulighed for at få succes. Jeg håber for BRA, at Tigerens år smitter af på foreningen. Følgende kommentarer til beretningen: ansatte på Myrthuegård siger, at de aldrig har set så mange mennesker i området, som efter landart udstillingen og der bliver spurgt, om BRA snart kommer igen og laver et projekt. Der var kritik af Per Ottesens indsats i forhold til honoreringen herfor. 3. Regnskabsaflæggelse v/ kasserer Tudlik Wiese. Da jeg ikke er i besiddelse af et eksemplar, kan dette ikke medtages, men jeg kan se på blad forår 08, at regnskabet er aftrykt heri. (se senere her i bladet!) 4. Indkomne forslag. Der var indkommet 2 forslag, nemlig et fra Bjørn Thomsen og et fra Mette Munk Ottosen. Bjørns forslag På fællesudstillinger foretages som hidtil en udvælgelse af indsendte værker. Der kan evt. bortvælges alle indleverede værker. Efter en længere diskussion for og imod, blev forslaget vedtaget med 19 stemmer for og 6 imod, 1 blank. Mettes forslag om at BRA laver en udstilling til fordel for de i verden, der sætter livet på spil for ytringsfrihed i samarbejde med Amnesty blev vel modtaget og bestyrelsen arbejder videre med forslaget og inddrager Mette i en evt. arbejdsgruppe. 5. Fastsættelse af kontingent. Da vi p.t. har overskud, forblev kontingentet uændret kr. 300, Valg af daglig ledelse. Connie Borgen blev genvalgt. Stig Larsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Arlette Skodborg-Jørgensen fortsætter som hjemmesideredaktør. Lause Søgaard blev genvalgt som suppleant og Birthe Gawinski blev nyvalgt som suppleant. Jørgen Lisborg blev genvalgt som revisor og Leif Fogh Jakobsen blev valgt som revisorsuppleant. 7. Eventuelt Det blev oplyst, at indlevering til forårsudstillingen sker 11/3, fernisering er 13/3 og afhentning 28/3. Læs nærmere på Aktivitetskalenderen! Hvis nogen ønsker flere eksemplarer af Spor Vild Spor, kan man rette henvendelse til Tudlik, der vil formidle bestillinger til trykkeriet på 100 stk. De koster kr ,00. Måske kan man slå sig sammen. Det blev foreslået at sende bogen til Kunstavisen. Connie sørger herfor. Der var forslag om på ny at bestille Max Parylewicz til at kommentere medlemmernes værker. Leif Fogh Jakobsen overtager arbejde-sammen-dagen efter Erik Brøndberg. Nærmere herom i Aktivitetskalenderen. 5

6 6

7 Tilbud!!! Til trods for mine gentagne 'hjertesuk' i tidligere blade, må jeg konstatere, at det kun har hjulpet i nogle tilfælde - jeg modtager stadig mange fotos i dårlig kvalitet, som hverken et godt billedbehandlingsprogram eller jeg kan 'redde'. Til dette blad har jeg f.ex. modtaget et billede som i det trykte blad ville være et par cm på hver led og motivet ville således ikke være til at genkende. Jeg har nu besluttet - i stedet for mine 'pædagogiske' indlæg i bladet (som tilsyneladende ikke har været pædagogiske nok!) - at jeg vil tilbyde at arrangere en introduktion til fotografering og billedbehandling Det vil foregå på den måde, at I medbringer jeres kamera OG brugervejledning til samme, samt meget gerne en bærbar computer, hvis I har sådan én. Der vil være et mindre antal computere i det lokale, vi har fået lov til at låne. I første omgang vil jeg meget gerne have en tilkendegivelse fra interesserede deltagere i form af en mail på denne adresse: eller på min mobil: Jeg vil så efterfølgende finde et tidspunkt for arrangementet (skriv gerne hvilke ugedage, der passer jer bedst - jeg kan på forhånd sige, at det ikke bliver en tirsdag!) Der vil være et begrænset antal pladser! (hvis der bliver stor interesse, kan vi evt. lave et ekstra hold) hilsen Birthe Gawinski En opfordring! Jeg vil opfordre jer til at bruge blog'en til at annoncere de udstillinger, I deltager i eller andre arrangementer, I kan anbefale. Hvis I sender mig en mail med informationer om arrangementet, helst med et billede eller et opslag, vil jeg straks lægge det på blog'en. Kommentarer til blogindlæggene er også meget velkomne! Blog'ens adresse er: 7

8 Græsrod Censur Da jeg blev medlem af BRA, for rigtig mange år siden, blev man afvist ved døren, hvis man ikke var god nok. Så kunne man gå hjem og øve sig og så prøve igen. Udmærket ordning - - så skulle man ikke betale for noget man ikke fik. Jeg kom ind i første hug, som medlem nr. 12 på det tidspunkt, så vidt jeg husker. Det blev så senere lavet om til, at man frit kunne melde sig ind, men kunne kun påregne at få ét værk med på BRA-udstillinger, hvis de andre værker man indleverede ikke var gode nok (iflg. et nedsat udvalg). Så kunne man lære af det. I og for sig også en udmærket ordning (man kan så diskutere udvalgets kompetence), men alt i alt en rigtig god forening/græsrodsbevægelse med højt til loftet og plads til alle, som jeg har været glad for at være medlem af. På dette års generalforsamling blev det så vedtaget, at alt kan kasseres af før omtalte udvalg. Der står jeg af! Hele grundlaget er efter min mening så hevet væk under BRA. Som jeg ser det skal bedrevidende amatører så bortdømme andre amatører. Det kan jeg simpelthen ikke stå inde for. Jeg kunne forstå, hvis det var kopisme man ville til livs (det var specielt pinligt da hovedtaleren viste eksempler på det ved BRAs jubilæumsudstilling). Men det er det ikke, så jeg vil derfor i henhold til foreningens paragraf 3, som siger: Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til den daglige ledelse inden udgangen af et år, og udmeldelsen vil da først træde i kraft ved næste kalenderårs begyndelse, melde mig ud af BRA ved næste kalenderårs begyndelse, dels fordi jeg ikke har brug for at være medlem mere (og har ikke haft det i mange år) og dels fordi jeg ikke kan stå inde for det beskrevne. Jeg bøjer mig for demokratiets regler, men bruger det også i forhold til min ytringsfrihed i dette blad. PS. Hvem godkender i øvrigt udvalgets værker?? Rich. Dethlefsen Nyt medlem: Annette Kaaris Krebseparken 30, 6710 Esbjerg V Arbejder med : Akryl og Olie Udstillinger : Januar - Februar 2008 : Glarmester Fredgod Thomsen Hele året fast udstiller : Cafe Creperiet, Henne Strand August 2009 : Esbjerg Havn (Festuge) Container Jeg har malet siden år 2000, hvor jeg startede med at male Akvarel (Kursus AOF). Derefter fik jeg lyst til at male med Olie og Akryl, som nu dyrkes med stor interesse. Jeg maler meget forskellige billeder (mest abstrakte), inspireres af hvad der foregår omkring mig i dagligdagen. 8

9 Nyt medlem (og nyvalgt medlem af bestyrelsen): Stig Larsen Jeg er født 1940 i København og bosat i Esbjerg Siden Som fotograf er jeg autodidakt. Begyndte for alvor at fotografere i midten af tresserne, dengang analogt. Efter en årelang pause genoptog jeg fotografiet i 2004, denne gang med digitalkamera, da den digitale teknik, efter min mening giver meget større frihed i billedprocessen. Mine billeder er naturrealistiske, men for at nå frem til det udtryk jeg gerne vil videregive, arbejder jeg som regel meget på billedet efter det er taget. Jeg betragter således kun selve optagelsen som en skitse. Det er mest mennesker og deres liv jeg forsøger at gengive, men også andre motiver jeg møder på min vej har min interesse. Udstillinger: Vindrosen. Containerbyen, Esbjerg Festuge. Sydvestjysk Sygehus. 9

10 HVORDAN KOM FUMIKO NIWA FRA JAPAN TIL MYRTHUEGÅRD? OG HVORDAN EN IDE` OPSTOD. Af H. Lause Søgaard. Ja det enkle svar ville være : med flyver, tog og bil. Men for at gøre en kort historie lang så startede denne historie i en anden sammenhæng i Tjekkiet år 2000, hvor jeg var inviteret til et internationalt træskulptur-symposium. Japaneren Zenichi Yokoyama var én af de andre deltagere - kommet med på afbud. Den deltagende gruppe (4 nationer) har siden holdt sammen (faktisk startede det hele eet år forinden i Lithauen med nogle af os ). Vi har haft løbende kontakt siden da og kaldt på hinanden, når der har været muligheder for symposier i vore lande. Herudover har nogle af os holdt ferier hos hinanden med og uden familier og venner gennem årene. Og jeg har arbejdet en del for en god kammerat i Tjekkiet uden løn, men har fået opholdet og sommetider rejsen betalt. Det vigtigste er kammeratskabet og alle de interessante oplevelser der tæller højest. Han sørgede bl.a. også for, at jeg fik en separat udstilling med malerier og skulpturer i en gammel jødisk synagoge/museum dernede. Jeg har 2 gange forsøgt at komme med på symposier i Zenichis hjemby, dog uden held indtil videre (kokurrencen er hård). Men i 2009 kom der en invitation fra ham om at komme derover og deltage i en fællesudstilling med hans kunstgruppe AMICAL i 5 dage. Invitationen gjaldt også ophold hos ham privat. 1 måned blev afsat til besøget. De sidste 5 dage besøgte jeg en ung kunstner, Yasue Fukushima (hun var med på symposiet på Fanø Naturlegeplads for 2 år siden) og hendes familie 100 km. nord for Tokyo. En familie hvor hendes far og kæreste også er skulptører. Tilbage til Toyama på den japanske vestkyst hvor udstillingen blev afholdt: Jeg havde sendt ca. 90 kg. træ, bestående af skulpturer og relieffer og en selvbygget transportkasse. Faktisk kunne jeg have sendt færre kilo, det viste sig nemlig, at man kun måtte deltage med max. 4 værker! Men katastrofen blev afværget med, at der blev givet mig mulighed for at lave en lille separat udstilling på 1. salen. OG HVAD har alt dette med Fumiko Niwa at gøre? Jo bl.a. at hun også er medlem af Amical (som jeg nok skal komme mere ind på senere), og var deltager på udstillingen. Vi talte sammen et par gange undervejs - og en aften var vi med 3 af de andre udstillere på en pakistansk restaurant (nærmest et par store skurvogne, uden hjul, placeret bag et hegn på en plads, hvor der var parkeret mange brugte biler til eksport til Pakistan. Et miljø der ville være perfekt til en film..). Senere deltog vi i en stor Amical afslutningsfest på et hotel, hvor venner og familier deltog. Jeg blev placeret ved siden af eet af de andre medlemmer, en overlæge der var i gang med en større omlægning af sygehussystemerne. Spisepindene (jeg afviste høfligt tjeneren, der kom susende med gaffel og kniv til mig) hev det ene lækre mad efter det andet over på tallerkenen, den gode sakevin blev skænket i en lind strøm og snakken gik. Han og jeg talte om Amical og BRA om aktiviteterne som jo hovedsaligt er udstillingsvirksomhed for begge grupper. 10

11 HVAD med om vi laver en kulturudveksling en kontakt mellem jer og os? kom det ud af min mund og fortsatte : Hvad med at lave noget sammen, udstille hos hinanden, besøge hinanden gøre noget sammen!? Good idea, Lause! Jeg foreslog ham at rejse sig op og fortælle om ideen (de fleste ville alligevel ikke kunne forstå mig selvom de, formentligt, pligtskyldigt ville nikke samtykkende, og så var der jo nok ikke sket en skid ). Hjemme igen i BRA`s bestyrelse forelagde jeg ideen. Efter en del snak frem og tilbage blev ideen accepteret. SÅ opstod den glimrende idee til at lave et Land-Art projekt i BRAs regi. Og jeg foreslog at søsætte samarbejdet med Amical i denne forbindelse. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kostede sværdslag men sådan er bestyrelsesarbejde også. Vi fik fastsat nogle rammer, hen ad vejen, omkring den japanske deltagelse. Jeg gik i gang med at maile til min ven Zenichi. Han og jeg var enige om, at han ikke skulle deltage (han har været her i 2 omgange i forbindelse med skulptursymposier, 1 gang var konen med og holdte ferie sammen med min familie). Derfor prøvede han at få et af de yngre medlemmer til at tage af sted. Det lykkedes ikke i første omgang, derfor meldte han sig selv som deltager. Indtil Fumiko Niwa trådte frem i billedet. Her startede så en næsten endeløs strøm af s mellem hende og mig og hendes datter; som det endte med at hun tog med, da hun ikke var så begejstret for at rejse alene. Det endte jo godt: Fumiko fik arbejdet med sine 25 m2 sand, medbragte kalk, reb, papir og farvestrålende tøjstrimler. Hun holdte humøret højt trods dårligt vejr i lange perioder. Hun var meget tilfreds med samarbejdet. Folk var søde til at give hende en hjælpende hånd. Hun var positivt overrasket af Danmark, af natur, kultur af de mennesker hun mødte (jeg fik hende ikke spurgt om hendes forhåndsforventninger ). Et skridt var taget i samarbejdet med AMICAL; et samarbejde og en udveksling som vi får se hvordan kan udvikles hen ad vejen. Mulighederne står åbne for mange ting bl.a. hvis du gerne vil udstille derovre, kontakte dem med spørgsmål om dit og dat vedr. kunst og kultur, eller du gerne vil en tur til Japan (jeg er ret sikker på at der vil blive åbnet døre ). AMICAL er en gruppe tilsvarende BRA på flere punkter. Jeg bad dem om at skrive lidt om dem selv her til bladet : Amical Exhibition is a group exhibition started 25 years ago, when medical doctor M. Shima had passed away, to his memory the exhibition was held by his professional art friends who had admired his paintings and loved his character. 25 members from various art fields: oil paintings, craft, sculpture, stained glass and so on compete each other in this here. Many of them come from Toyama city but one Denmark, some Tokyo and several other areas, and from middle age up to 90 th. This is non-profit nor governmental group but only aims peace with the higher and highest levelled Modern ART. Kontaktmand er : Zenichi Yokoyama heiwa Du er også velkommen til at kontakte mig : 11

12 Historien bag ved to portrætter Så Brian i kopimaskinen med hovedet Nej jeg vil ikke Vil ikke, det begreb troede jeg, jeg havde afskaffet her i fritidsklubben. Jeg må ikke for min mor og far. Nej, - men nu er din mor og far har jo ikke, så kom bare i gang. Og lad lige være med at jokke på stankelbenet, det kan jeg bruge. Aftrykket af Brians hoved og stankelbenet ind på PCén, en kop kaffe, alternativ musik på anlægget og aftenen tegner til at blive rigtig god. I Photoshop fritlægges Brians hoved og Stankelbenet. Arkivfotos åbnes og det hele mikses sammen og sættes sammen i lag på lag indtil noget/et udtryk/stemning kommer frem på skærmen. 4 nætter senere har jeg opgivet drømmen om at se en Trampedach rejse sig af roderiet på skærmen, men jeg har, når jeg er heldig, fundet et par øjne nogle farver en sammensætning af motiver som jeg er glad for at se på, og sådan er det vel med meget her i tilværelsen: If you can t be with the one you love love the one you're with Venlig hilsen Henrik Kock Ps. Alle personer i denne lille hverdagsfortælling er pure fiktive, og jeg vil ikke kunne drages til ansvar for noget som helst. 12

13 Erik Olsen Maleriet er fra!island. Et sted som hedder Sprengisandi. Jeg er færing og har veret pá Island i 25 år, så mine billeder er motiverne!der nordfra. At male -!det er noget, som man ikke kan lade være!med Jeg!arbejder også meget med skulptur og brugskunst. Jeg arbejder meget med kobberskåle og skulpturer. Åbne døre Billeder fra en af vore åbne døre i kunstruten, det er godt besøgt og giver mange dejlige samtaler om kunst og ikke mindst mine høns og fugle, det er spændende og nogle af mine figurer står nu i flere byer, hos publikum som har besøgt os set på sagerne Jens Lindberg 13

14 14 Trine Theut

15 BJØRNEBANDEN NEVER ENDING WORLD TOUR Lad trosse gå...ud i det blå...uden sikkerhedssele...så man dog kan komme helskindet hjem. Den model er vi 3 om at afprøve, indtil dette øjeblik. SCT. PETERSBORG FESTIVALEN 2000 kastede en del af sig på Bra s rygstykker, menneskeligt og økonomisk. Jeg var igen lokket ind i Bra-inderkredsen og var ikke meget for DE RUSSERE, for det stod i skriften: DET KAN KUN LA SIG GØRE FOR FULD DAMP DAG OG NAT. Det kom til at passe. Richardt Dethlefsen og Erik Brøndberg var nogle af dem, der lagde arbejde, hus og kødgryder til under hele Festivalforløbet.. Jeg hængte på. Andre Festivalkæmpere kunne nævnes. Os 3 genbesøgte kunstnerne i kollektivet PUSCHINSKAJA 10, Sct Petersborg, og der aftalte vi en udstilling med Brøndberg, Richardt og jeg et par år efter. Det blev til nogle tunge kufferter...fru Jette (Brøndberg) og medudstilleren, Dorthe Kisow var med. Det blev målestokken for senere begivenheder i livet Så var der blod på tanden. Medens Richardt udstillede i Oslo, fulgtes vi tre ad, for at se nærmere på Galleriet og anden Kunst i Hovedstaden. Brøndbergs søster havde lånt os sin lejlighed, og køleskabet var fyldt op...til os. Der var nogle mellemspil...oplæg til kommende rejser/udstillinger. Richardt havde i al ubemærkethed udstillet i/besøgt Syd Korea, bl. a. via koreanske bekendte fra IMAGE OF ASIA-arrangementerne i Esbjerg.. Det affødte, at Mr. Park fra S K med hans franske ungdomsbekendte, Laurent Barberon, der havde haft et liv i S K som Take Wondoo kæmper og kunstfotograf, sad i min stue og spiste leverpostejmadder m.m. Sammen med Richardt og Brøndberg støvede vi bagefter rundt i Vardes ur- og genbrugsbutikker efter gamle armbåndsure...parks samleobjekter. 15

16 Et udstilingssamarbejde på Samsø med et galleri skulle vi slet ikke ha begyndt på. I Ribe drev vi sammen med Britt Steffensen og Trine Theut Galleri Kolvig, et års tid, det slap vi billigt fra, da den venlige husejer lånte os lokalet kvit og frit...begge de to foretagener var lærerrige sidespring. Måske for at styrke sammenholdet tog vi i 2006 med fruerne Marianne og Jette til Paris en uges tid, og besøgte bl.a. en dag Laurent i hans hjem lidt syd for byen.. Endnu har jeg en erindring fra dufte i hans overdækkede bambusregnskov. Under måltidet ringede Park fra S K og spurgte om vi opførte os pænt!!! Under en septemberstorm, her i 2009 under BRA s LAND ART projekt, havde vi anbragt os selv på en skråning ved Myrthuegård, Esbjerg med udførelse af 2 menneskelige skulpturer overstørrelse. Stormen holdt os faktisk stående. Prøv lige at tråde små synåle i 30 sek/m. Det var vist en eksamen i sammenhold Senere i dec. samme år er en udstilling med Bjørnebandens værker med fly på vej til galleri SUNG I DAEJONG, Syd Korea. Ingredienserne er endnu en gang rugbrødsmadder, denne gang med Kim Jeen, der er til Y-MEN s Verdenskongres i Herning, som repræsentant for sin afdeling i S K. Rich. har igen været på spil, og vi bliver inviteret til at komme personligt med vores kunst. Jeg bliver nu hjemme...det er jo gået godt de andre gange. Hvad jeg af den grund går glip af, er ikke i SMÅTINGSAFDELINGEN...De 2 udstillere må hver dag fordøje et skemalagt program med sight-seeing og sammenkomster mm. Det kræver KONDUITE at være midtpunkt. Udstillingen er NON PROFIT...omstændighederne er i top. Store oplevelser kan fylde meget på papir...kun disse glimt af AKTIVITETER, der jo er udsprunget af SAMVÆRET i BRA. Mr. Park er designer/arkitekt og Kim Jeen, professor på Kunstakademiet i Syd Korea, begge er elskere af rugbrød. På Bandens vegne Bjørn Thomsen 16

17 Spændende studietur til Paris. I slutningen af november rejste jeg på studietur til Paris med Helnæs højskoles kunsthold. Formålet var at søge inspiration og få en kvalificeret gennemgang af Louvres, musé d Orsay og Centre Pompidou og Musee dárt moderne de la ville de Paris samlinger. Derudover var jeg på inspirationstur til mange kirker for at studere kirkevinduer Jeg vil gerne dele en meget speciel oplevelse med jer. Vi undrede os såre over, at der stod kunstnere rundt omkring i salene og malede på SELVESTE LOUVRE. De lignede ikke almindelige studerende, faktisk var de fleste 50+, så jeg troede, at det måske var en gruppe konservatorer der stod og malede kopier af de gamle klassiske værker - med henblik på at efteruddanne sig måske? Jeg henvendte mig til en venligt udseende mand på ca. 60 år. Excusez-moi, parlez vouz anglais? (det er stort set hele mit franske ordforråd) Heldet var med mig, ikke blot talte han et forståeligt engelsk, han ville også gerne snakke. Han fortalte, at han var fritidsmaler og gik på et kursus 2 gange om ugen. De øvrige malere var i samme situation, de gik blot på andre kurser. Da jeg undrende spurgte hvordan i alverden de havde fået lov til at stå og male kopier inde på selveste Louvre, svarede han med et smil, at det havde han søgt chefkonservatoren om og fået tilladelse til at stå på Louvre i 3 måneder for at male denne kopi. 17

18 Bag på hans lærred var stemplet datoen for start og slut og højtidelig skrevet, at han var godkendt og underskrevet med chefkonservatorens navn og stempel. Maleren fortalte, at han skulle indlevere lærredet, inden han startede, det var så her det blev godkendt, det var således ikke muligt at male på et andet lærred. Jamen, hvad er så formålet med dette her, spurgte jeg, og han svarede: Det færdige værk bliver sammen med andre værker udstillet i en sal på Louvre, hvilket skete hvert andet år. Værkerne bliver så vurderet i forhold til det ægte originale værk, hvert et strøg og hvert et pigment skulle males således, at det var tro mod det ægte værk og næsten umuligt at skelne fra originalen. Hvis man fik godkendt sit værk af dommerkomiteen, havde man fået retten til at kalde sig: Klassisk kopist. Titlen var særdeles eftertragtet. Jeg spurgte, om jeg som dansk billedkunstner kunne søge samme tilladelse: Ja det kunne jeg, det ville blot, skulle jeg huske, altid tage nogle måneder at få tilladelsen, for Louvre ville ikke have så mange kopister ad gangen. Vi tog afsked med franskmanden og gik videre og så på de andre kopisters værker. De havde farvepigmenterne med i grundfarverne og blandede alle oliefarverne selv på stedet. Hvad de blandede farverne op i fik jeg ikke spurgt om, men jeg gætter på, at det har været terpentinolie. Hvis nogle af BRAs medlemmer kunne tænke sig at male på Louvre, så er ideen hermed givet videre. Ellers vil jeg slutte denne artikel med at opfordre jer til at tage på studieture til de berømte museer og samlinger. Kontakt nogle højskoler der har kunst på skemaet og hør om der er plads på deres studietur til Paris, Berlin, London eller Firenze. I vil få store kunstoplevelser fordi lærerne, der er uddannede fra de danske kunstakademier, er med til at gennemgå værkerne. Højskolernes økonomi er anstrengt i øjeblikket og de fleste vil gerne have ekstra elever med til at betale turene, der som regel er ret billige. 18

19 Den flotte vinter frister til akvarelmaleri. Her ved Fourfeld Bæk. Vi kan holde et par timer, hvis der er sprit i vandet. Her blev det til 2 akvareller hver. Tudlik og Gitte Efterårsmaleri på Bornholm I oktober!lejede Tudlik Wiese, Ella Biltoft og jeg et dejligt stort hus i Svaneke på Bornholm. Der var god plads, så vi tog 2 malekammerater med. Svaneke måtte det være, fordi Ella har boet der i mange år og gerne kommer tilbage mindst een gang om året. Nu blev det en uge i oktober med rigtig storm og regn vandret og i store mængder. Men vi var forberedt med skitøj og tæpper. Så vi malede ude hver dag. Det blev til mange stormfulde akvareller. Ugen endte med solskin een dag. Jeg har forsøgt mig med at male vand i bevægelse og har fået 2 OK akvareller ud af det. Her er Godafoss i Island malet i 2009, men oplevet i Svend sidder helt ude på kanten På Islandsturen kom vi hele vejen rundt om Island. Det er det mest spændende landskab jeg har oplevet. Her er vulkanen Snefell set fra sydsiden. Gitte Hadrup 19

20 BALI I sommer var jeg på ferie på Bali. Øen har et areal på m2 og 3.3 mill. indbyggere, og jeg så en hel del af øen, men vil her koncentrere mig om Ubud, der er kendt som byen med en egen afslappet, harmonisk stemning og kreativ atmosfære. Den smukke by er et kunstcentrum, der ligger mellem grønne risterrasser og omgivet af stejle kløfter med små brusende floder. Siden 1920-erne og 30-erne er der sket en kulturel opblomstring i Ubud. På det tidspunkt flyttede den tyske kunstner Walter Spies og den hollandske maler Rudolf Bonnet til byen. De grundlagde et kunstnersamfund med støtte fra den kunstinteresserede prins Cokorda Gede Agung Sukawati og inviterede kunstnere fra hele Bali til Ubud. Mange kunstarter spirede frem indenfor kunst og musik. Gusti Nyoman Lempad ( ) er måske Balis mest kendte kunstner og han arbejdede både med maleri, skulpturer og arkitektur, bl.a. Museum Puri Lukisan og Kemuda Taman Sareswatitemplet. Desværre nåede jeg kun 2 museer, nemlig Museum Puri Lukisan, hvor der overvejende var lokal og ældre kunst og Neka Art Museum, som er større og med meget varieret kunst også moderne. Dette museum synes jeg var mere interessant og her blev tilbragt mest tid. 20

21 En aften stod på skygge-dukketeater, som er en ældgammel teaterform. Historierne er moralske fortællinger om den evige kamp mellem det onde og det gode, og figurerne er dæmoner, kongelige, helte, dyr og klovne m.v. Dukkerne, der er af bøffelhud, bevæges foran en lampe, så de danner skygger på lærredet. Efter forestillingen fik jeg et kig bag forhænget til skuespillerne og gamelanorkesteret, i alt ca. 12 mennesker på meget lidt plads. Fra ganske små lærer balinesiske børn at spille gamelanmusik. Det er en særlig indonesisk musikform og hver landsby har sine egne instrumenter. Instrumenterne er metallofoner i alle størrelser, gong-skåle i bronze, bækkener, trommer og store gonger samt fløjter, og musikerne sidder på gulvet. Af danse så jeg legongdans, der danses af 3 særdeles veltrænede og meget yndefulde, smukke, unge piger. Dansen anses for den mest raffinerede af de klassiske danse. Danserinderne er klædt i guldbrokade, har en kraftig, elegant make up på og bærer en krone med blomster. De små legongdanserinder er ml år og så voksne ud på scenen, men når de bagefter gik rundt og satte Balis nationalblomst frangipani bag ørene på publikum, kunne man se, at de var store, meget kraftigt sminkede piger. Vi så også barisdans. Det er en krigsdans med en ung mandlig danser alene på scenen. Han yder en kraftpræstation i kropsbeherskelse og mimik 21

22 Byen Mas lidt syd for Ubud er træskærernes højborg. De skærer de mest komplicerede og snørklede figurer med hundredvis af fine små detaljer. Man støder på de smukkeste træskærerarbejder overalt og de anvendes ofte som udsmykning af bygninger og til dansemasker. Det vrimler også med stenskulpturer i porøs kalksten i templer, private haver, ved hoteller m.v., og motiverne kan være figurer fra hindusagaer, frøer, aber m.v. Det er fantastisk at tænke på, at enhver landsby har ballet, orkester, træskærere og skulptører. Jeg vil meget gerne igen besøge denne utrolig smukke hinduistiske ø, hvor livets indhold er at skabe harmoni, balance og ligevægt mellem det gode og det onde i alle forhold og hvor man tror, at alting er besjælet. Balinesere tror på reinkarnation og for at opnå et bedre liv i næste tilværelse, må man leve i harmoni med sig selv og omgivelserne. Måske er det medvirkende til at skabe den særlige stemning på øen, men også de mange offergaver, der ydes flere gange om dagen og placeres overalt, de mange smukke blomster og i det hele taget den sans for det smukke, der findes overalt også i de mange religiøse optog - gør et besøg på Bali til noget helt særligt. Se flere fotos fra Bali her: Helle Dam 22

23 Land Art kommentarer Vild Spor udstilling kronet med bog Af Hans Jørn Kristensen (uddrag af artikel af i Jyske Vestkysten - d ) ESBJERG: Det storslåede landskab i Marbæk omkring natur-og kulturformidlingscenret Myrthuegård er et af naturens egne mesterværker. I september blev der føjet en ny, fascinende dimension til med en såkaldt Land Art-udstilling, arrangeret af billedkunstforeningen BRA og med titlen»spor Vild Spor«. 15 af foreningens medlemmer suppleret med den japanske kunstner Fumiko Niwa satte deres markante aftryk i landskabet. Et mikado-spil af store træstammer, et rødmalet træ, trærødder fra 1999-orkanen iklædt hætter, andre træer med»gensplejsede«frugter udført i stof, træ, maling og gips, kaniner klippet i papir, livagtige esecortpiger og et ti gange 20 m stort zen-inspireret værk udført med et par ton sand iblandet kalk. Det var blot nogle få af de omkring 100 imponerende værker. Disse og mange flere til kan ses i en bog med superflotte fotos af Birthe Gawinski og akvareltegninger af Gitte Hadrup. Det var første gang, BRA bandt an med en Land Art-udtilling, og også første gang Myrthuegård lagde areal til en sådan udstilling. Da jeg kom fra Ribe i dag ud på Myrthue, lå der en kasse med spor vild spor, som er udgivet af BRA Jeg var lidt forsinket, og nåede ikke at få hilst på jer Nu her til aften har jeg haft tid til at se bogen og cd-rommen igennem, og sikke en flot bog og projekt I kan være meget stolte over, at I på den måde kan vise at lokale kræfter kan skabe en stort kulturelt begivenhed, som inddrager mange lokale kræfter, samtidig med at I skaber noget som ligger i krydsfeltet mellem natur og Kultur. Jeg er meget stolt over at vi på Myrthuegård har været med i dette flotte projekt. Og at det er med til at styrke kulturlivet på en flot måde i Esbjerg kommune Tillykke V/H jens Naturcenterleder Jens Futtrup Natur!Kulturformidlingscentret Myrthuegård samt Skoletjenesten i Esbjerg Kommune Myrtuevej 39 Marbæk 6710 Esbjerg V 23

24 Galleri Bogh & Bøgh Et af de gamle etablerede medlemmer af BRA, Erik Bøgh, har som mange ved, startet et galleri i Ribe. Erik har sammen med hustruen Susanne Bogh etableret sig i Den Gamle Avlsgaard, på Farupvej 10 c i Ribe. Galleriet er blevet til ved et tilfælde, og flere faktore spiller ind, den vigtigste var nok at Erik blev forelsket i sin Susanne og ville gerne have, at Sus kom til Ribe og delte hverdagen med ham, hun sagde ja, og flyttede fra Kolding til Ribe i boligen Nørrelundparken 1c lige overfor Den Gamle Avlsgaard. Imidlertid manglede den lille familie plads, da Eriks atelier fyldte hele 1. sal, og der skulle skaffes plads til Sus og 3 hunde. Tilfældigt hørte de fra en beboer i Nørrelundsparken, at et lokale i avlsgården var ledig. Erik og Sus lejede det, og starten på galleriets historie var begyndt. Vi skriver foråret Hen på foråret blev galleriet godt indrettet med atelier i den ene ende og masser af udstillingsplads i resten af lokalet med lange vægge. Galleriet er ikke større end, at det er hyggeligt med en god atmosfære, når der er ild i brændeovnen, og Erik samtidig arbejder. Det giver stedet liv og ægthed. Sus laver i sin fritid tasker og skåle af snor og stof som er enestående og spændende. Hun udstiller også i galleriet. Foruden Erik og Sus er jeg også fast tilknyttet galleriet sammen med fotograf Gunver Rasmussen og keramikerne Jytte Lysgaard og Randi Platz. Galleriet har 3-4 skiftende udstillinger om året. Galleriet åbnede da også med tidl. og nuværende medlemmer af BRA nemlig kunstnergruppen JARGON, som består af Erik Bøgh, Poul Pava, Peter Bent Nilsen, Jørgen Steinicke og undertegnede (se bagsiden af bladet!) Vi dannede gruppen i 1994, havde vor første udstilling i Fredericia i 1998 og ja så vores anden udstilling i Der kom omkring 200 mennesker til fernisering, folk måtte lukkes ind i hold. I dagens anledning var der opstillet stort telt med borde og stole; underholdning med Irisk folkemusik, så der var en rigtig stor dag for galleriet, Sus og Erik. Der bliver selvfølgelig hverdag igen, men galleriet har i gennemsnit til de store ferniseringer ca. 100 besøgende og et snit på ca. 6 mennesker i de daglige åbningstider. I foråret 2009 udstillede også en kunstnergruppe med en tilknytning til BRA, nemlig COMA, som består af Lars Henning Andersen, Flemming Rendbo, Lars Waldemar og Paul Erik Johansen, og på slutning af året 2009 med udstillingen Havfruer der ikke kan tåle regn Bjørn Thomsen, Jørgen Lisborg og Bodil Ingerslev. Mellem disse udstillinger var der 2 unge kunstnere Jeppe Køser fra Ribe og Alf Pedersen fra Esbjerg. Udstillingen hed Vestkraft og gønt hår. Erik og Susanne er med galleriet blevet godt modtaget i Ribe, som de begge jo er tilflyttere til fra henholdsvis Kolding og Gredstedbro. Pressen har været god, men det er svært at lokke folk til, siger Erik og det er dyrt at drive galleri, men vi holder ud, og håber at folk, når de har fået fordøjet krisen, igen begynder at købe mere kunst. Noget nyt er Ribe Malerskole, som Erik har startet i galleriet, han underviser 4 elever på et hold en gang om ugen, sædvanligvis om torsdagen fra i en 8 ugers periode. Skolen er blevet en succes og er nu på 4. hold, Erik nyder at undervise og en af aftenerne besøger holdene mig for at høre om grafik og prøve at bruge grafikpresseren. Sluttelig vil jeg ønske galleriet held og lykke fremover og opfordre jer, hvis i ikke allerede har besøgt Erik i Ribe, at gøre det, og få en på opleveren og en kunstsnak. Galleriet har åben onsdag-fredag og lørdag-søndag Se også galleriets hjemmeside på Leif Fogh Jakobsen 24

25 Fremstilling af egne fotobøger Hvis I går med tanker om at 'udgive' en bog med fotos af jeres værker, er det faktisk ret nemt. Der findes et utal af steder på nettet, hvor man kan uploade fotos og få printet en bog med disse fotos. På BRA-blog'en har jeg lavet en liste over nogle af dem: Mange af dem er danske, jeg har ikke afprøvet dem, men de ser alle ud til at være nemme at bruge. Jeg har selv gode erfaringer med et amerikansk websted - Blurb.com - de laver hurtigt og ret billigt nogle ganske flotte bøger. Sidst jeg fik lavet en bog tog det 3 dage fra jeg havde uploadet billederne til bogen lå i min postkasse. Man downloader et lille program til computeren, det indeholder forskellige skabeloner, man kan vælge imellem, og så skal man bare lægge de billeder ind, man vil have med i bogen. (De skal selvfølgelig være af højeste kvalitet!). Man kan se et par af mine bøger her: og Birthe Gawinski 25

26 Medlemsliste februar 2010 Alf Pedersen Skjoldsgade Esbjerg Ane Marie Gaardsdal Kastanielunden Esbjerg Ø Anita Norup Jørgensen Præstebrovej Årre Ann Møller Thorsvej 6 a 6840 Oksbøl Anna Høiberg Amagervej Esbjerg Ø Anne Marie Junker Tværgade Gørding Annette Kaaris Krebseparken Esbjerg V Anni Løkke Jensen Kirkebyvej 7, 6852 Billum Arlette Skodborg-Jørgensen Tyrens Kvarter Esbjerg V Arne Stenholt Østergade 33, 2. tv Esbjerg Axella Christensen Birkedals Alle Esbjerg Bent Nielsen Krøgebækvej Hovborg Berit Mathisen Bogøvej Esbjerg V Birgit Just Svarrer Lunasalle Esbjerg N Birthe Gawinski Gellerupvej Varde Bjørn Thomsen Vestergade 25 A 6800 Varde Bodil Kristensen Strandvejen Oksbøl Bodil Ingerslev Lisborg Engvej Grindsted Connie Borgen Sædding Strandvej Esbjerg V Constantin Vasii Søndergade Vejen Dorit Knudsen Lykkeskjærvej Holsted Dorte Warming Sædding Strandvej Esbjerg V Elin Christiansen Rosenvængets Alle Esbjerg Ella Biltoft Spangsbjerg Kirkevej 46, Esbjerg Else Espersen Enggårdsvej Esbjerg V Erik Brøndberg Guldager Stationsvej Esbjerg V Erik Olsen Åmosevænget Esbjerg V Erling Lyngholm Jakobsen Torvegade Esbjerg Flemming Schou Nørregade Varde Flemming Sørensen, Karl Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg Gitte Hadrup Gl. Vardevej Esbjerg N Grethe Gadegaard Hansen Humlevej Esbjerg N Gunver Rasmussen Rugmarken Gredstedbro Hanne Staal Norddalsparken Esbjerg V Hanne Meier Olander Blichersalle Esbjerg Hans H. Holm Kongeåvænget Esbjerg V Helga Lauritzen Nørregade Esbjerg Helle Dam Grundtvigsalle Esbjerg Henrik Kock Gormsgade Esbjerg Hjørdis Reher Sønderkær Billund Ida M. A. Straarup Grindstedvej 13 Lindtrup 6670 Holsted Inger Nielsen, Ærtevænget 4, 6800 Varde Jan Houborg Niels Storgårdsvej Tjæreborg Jens Lindberg Sædding Standvej Esbjerg V Jens Jørgen Jensen Karl Andersensvej Esbjerg V Jens Rud Langvad Ringkøbingvej Varde Jozsef Toth Rolighedsvej 15 st. tv Vejen Jytte Jespersen Skovvænget Esbjerg V Jørgen Lisborg Engvej Grindsted Jørgen Printz Steinicke Fredensgade Holsted Jørgen Zinkernagel Rasmussen Torvegade Esbjerg Kirsten Søndergaard Sdr. Fovrfeldvej Esbjerg V

27 Kjeld Truberg Jensen Vandmøllen Varde Kjeld Albertsen Sønderhaven Varde Laila Buus Nørregade 46 a 6740 Bramming Lars Waldemar Kirkevangen 6 Bryndum 6715 Esbjerg N Lars R. Laursen Kongeaadal 17 C 6771 Gredstedbro Lause Søgaard Broengvej Oksbøl Leif Præstin Sprogøvej Esbjerg V Leif Fogh Jakobsen Vesterbyvej 20 Vilslev 6771 Gredstedbro Lena Mandal Nybrovej Janderup Lene Elisa Thornild Vesterhavsvej Nørre-Nebel Lillian Lohmaann Svendsen Karinevej Varde Linda Jessen Fynsgade Vejen Line Busch Frodesgade 163, Esbjerg Lis Larsen Østergade 5 3 th 6700 Esbjerg Lis Spangsberg Sørensen Roustvej 126 Rousthøje 6818 Årre Lotte Lambæk Granlunden Esbjerg Ø Magny Sørensen Sædding Strandvej Esbjerg V Maj-Britt Bodilius Lindgren Gl. Darumvej Bramming / Mette Nielbæk Lille Bulbjergvej 3 Sjelborg 6710 Esbjerg V Mette Munk Ottosen Svendsgad Esbjerg Ole Svendlund Karinevej Varde Per Jørgensen Solglimtsalle Esbjerg N Peter Sonnicksen Solvænget 5, Nordby 6720 Fanø Pia Petersen Forumvej 59 Alslev 6800 Varde Poul Jensen Egedesmindevej Esbjerg N Ragna Bak Hansen Kornvangen Esbjerg Ø Randi Hundebøll Baldursgade Esbjerg Richardt Dethlefsen Drosselvej Esbjerg Ø Ruth Maria Lauritzen Knudsgade 15, Esbjerg Sofia Rontini Sjællandsgade Esbjerg Solva G. Olsen Havbakken Esbjerg V. Stig Larsen, Nygårdsvej 30 st., 6700 Esbjerg! Susy Grundal Nygårdsvej Esbjerg Torben Rasmussen Fynsgade Esbjerg Trine Theut Vester Vedsted Byvej 32 Vester Vedsted 6760 Ribe Tudlik Wiese Sviegade 5 St. Darum 6740 Bramming Ulla Oltmann Marsvænget Esbjerg V Ulla Holt Poulsen Bredgade Nørre-Nebel Vibeke Qvortrup Nørrelundparken 3 E 6760 Ribe Wina Fiona Gråbrødregade Ribe

28 Kunstnergruppen JARGON, som består af Erik Bøgh, Poul Pava, Peter Bent Nielsen, Jørgen Steinicke og Leif Fogh Jakobsen i hhv (foto: Jørgen Johansen) og 2008

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land Maleren Jørgen Hinke Gennem by over land BEGYNDELSEN... 4 MALERLIVET Bakken... Inspiration... Min bedste handel... 2.sortering... Landskabet... Pastelkridtet... Vilhelmsgave... Rejserne... Ægypten... Pastel

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere