Forundersøgelse af eksisterende initiativer og erfaringer inden for oplevelsesøkonomi i forbindelse med naturvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse af eksisterende initiativer og erfaringer inden for oplevelsesøkonomi i forbindelse med naturvejledning"

Transkript

1 Forundersøgelse af eksisterende initiativer og erfaringer inden for oplevelsesøkonomi i forbindelse med naturvejledning Undersøgelsen er initieret af Friluftsrådet Undersøgelsen er udarbejdet af Ringkøbing-Skjern Museum, v. Carsten Ege Møller Maj 2011 Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Baggrund for undersøgelsen... 4 Metode... 5 Screening og udvalg af cases... 5 Afgrænsning... 5 Interview og spørgeramme... 5 Oplevelsesøkonomi som teater... 6 Cases... 7 Case 1 Bestigbjerge.dk - Søhøjlandet... 7 Case 2 Bøf, Brøl og Bourdeaux Bangsbo Dyrehave... 9 Case 3 Fossiljagt NaturBornholm Case 4 Maratonvandring Nationalpark Thy Case 5 Planetstien podcast Lemvig Case 6 Naturcenter Vestamager Case 7 Gå chefkokken i bedene Dragsholm Case 8 Undervandssti Mols Bjerge Case 9 Kys Frøen Det Sydfynske Øhav Case 10 Sort sol Vadehavet Projekter til opfølgning Projekter under Vadehavsprojektet Nationalpark Skjern Å Moler historier Sammenfatning og vurdering af de 10 cases Konklusion Mulige pilotprojekter Bilag Bilag 1 Inspirationslinks og litteratur Bilag 2 Spørgeramme Bilag 3 Kontaktpersoner

3 Resume Denne forundersøgelse afdækker nye udviklingsmuligheder for Naturvejlederordningen i Danmark. Fokus for undersøgelsen er at finde cases i de danske nationalparker, hvor naturvejlederen i samarbejde med andre aktører, når nye målgrupper ved at inddrage oplevelsesøkonomiske værktøjer. Undersøgelsen skal danne udgangspunkt for pilotprojekter, der kan videreudvikle naturvejlederordningen. Analysen af de 10 cases udgøres af interview med relevante respondenter, samt en efterfølgende generel vurdering af dem, i forhold til økonomi, målgrupper, tværgående samarbejder, nyhedsværdi, naturvejledningens kerneydelser, samt en vurdering af hvordan oplevelsen er sammensat. Undersøgelsen viser, at det er muligt at nå nye målgrupper gennem elementer som storytelling og involvering. Samtidigt tyder det på, at samarbejde med kommercielle aktører i høj grad kan være en fordel i forhold til markedsføring og eksempelvis catering. Som en del af konklusionen udpeges der tre mulige pilotprojekter: Kombination af naturvejledning, lokale produkter og oplevelser Nordisk mad, Storytelling goes Nordic og Naturvejledningen i pakkeløsninger samarbejde med kommercielle aktører. 3

4 Indledning Naturvejlederordningen har eksisteret siden 1986 i Danmark, og har i de 25 år været med til at sætte naturen og formidlingen af den på dagsordenen både lokalt og nationalt. Samfundet har i samme periode udviklet sig markant, specielt er mængden af underholdningstilbud steget eksplosivt, og samtidigt er adgangen til dem, blevet stadigt lettere med de digitale mediers fremmarch. Denne udvikling har også givet nutidens borgere en meget let og direkte adgang til enorme mængder af viden, hvilket skaber nye udfordringer for naturvejledningen i Danmark. For når man hjemme i stuen på nettet på få sekunder kan finde 150 film med elefanter, der spiser/leger/parer sig/slås, hvorfor skal man så bruge tid på at transportere sig ud i en natur der er kold, klam og beskidt for at se vadefugle, der måske ikke er der,? Konkurrencen om vores tid er hård, og hvordan skal naturvejledningen tilkæmpe sig den berettigede del af den? En del af svaret kan måske findes i en oplevelsesøkonomisk tilgang til produktudvikling, eller nye tværgående samarbejdsformer med aktører fra andre brancher som for eksempel den kommercielle turismeindustri. Formål Det overordnede fokus for denne forundersøgelse er at undersøge om naturvejledningen igennem oplevelsesøkonomiske samarbejdsprojekter har opnået: 1. At nå nye målgrupper. 2. At finde nye udviklingsområder for naturvejledningen som helhed. Undersøgelsen skal være udgangspunkt for igangsætning af pilotprojekter i nationalparker, som skal bidrage til udvikling af naturformidling i forbindelse med oplevelsesøkonomi og virke som inspiration for andre, der ønsker at arbejde inden for området. Baggrund for undersøgelsen Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen har i løbet af 2010 afholdt en række workshops omkring udvikling af naturvejledningen i Danmark. På baggrund af de indspil der kom frem, er fem indsatsområder blevet udvalgt. Ét af områderne er "Naturformidling i nationalparker." Indsatsområdet drejer sig dels om udvikling af oplevelsesøkonomi/oplevelsespakker og dels om involvering af frivillige i relation til naturvejledning i nationalparker. I den forbindelse har Friluftsrådet initieret denne forundersøgelse omkring oplevelsesøkonomi, der skal afdække, hvilke eksisterende projekter, der har taget de nye tendenser til sig, og uddrage de erfaringer, man har gjort sig i projekterne. 4

5 Metode Screening og udvalg af cases Undersøgelsen er indledt med en screening for relevante projekter gennem flere forskellige kanaler. Da undersøgelsen har danske nationalparker som fokusområde, er der taget kontakt til netværket af koordinerende naturvejledere i nuværende og kommende nationalparker, for at undersøge kendskabet til brugbare cases. Netværket Danske Destinationer er kontaktet for projekter, hvor naturvejledningen er blevet kombineret med oplevelsesøkonomi og kommercielle turismeaktører. Der er blevet foretaget en internetscreening på brugbare cases Herudover er alle kontaktpersoner blevet bedt om at udpege andre projekter eller aktører, der kunne have interesse for undersøgelsen. De 10 cases er udvalgt med baggrund i undersøgelsens overordnede mål: at finde projekter der kombinerer naturvejledningen med oplevelsesøkonomi, og som derigennem når nye målgrupper. Herudover har fokus været på nye formidlingsformer og nye samarbejdsrelationer med eksempelvis kommercielle aktører. Hver af de 10 cases, er udvalgt på baggrund af en bestemt samarbejds- eller formidlingsform eller et bestemt oplevelseslag på projektet. Der kan således være flere af casene, der ligner hinanden på nogle områder. Afgrænsning I løbet af screeningen blev det klart, at undersøgelsen ikke kunne begrænses til nationalparkområderne. Nationalparkerne i Danmark har eksisteret i for kort tid til, at der er iværksat tilstrækkeligt med projekter, som der er opnået relevante erfaringer med. Der er dog flere steder opstartet projekter, der på sigt vil være interessante at følge, og disse er præsenteret i afsnittet projekter til opfølgning. Undersøgelsen er af pladshensyn blevet begrænset til tilbud i Danmark. Interview og spørgeramme Der er valgt en kvalitativ tilgang til interviewdelen, da denne form bedst belyser de enkelte nuancer i projekterne. De foretagne interviews er alle foregået telefonisk, og har haft en uformel karakter i forhold til beskrivelsen af den enkelte case, samt de erfaringer respondenten har gjort med projektet. Respondenterne er enten naturvejledere selv eller er lokale turismeaktører der har deltaget i samarbejdsprojekter med naturvejledere. I et enkelt tilfælde er der medtaget et projekt uden naturvejlederdeltagelse. Nedenstående parametre vurderer interviewpersonerne på værdier fra 1-7 og dataene indsættes i et spindelvævsdiagram. Hver case beskrives kort med det tilhørende diagram, og herudover beskrives kort respondenternes overordnede erfaringer samt undersøgelsens mulige anbefalinger. 5

6 De opstillede parametre i spørgerammen er valgt for at sikre en vis ensretning af data, hvilket giver en mulighed for, at sammenligne de enkelte cases. Det skal dog understreges, at den grafiske fremstilling giver udtryk for respondenternes subjektive vurdering Spørgerammen er udvalgt i samråd med Friluftsrådet ud fra en væsentlighedsbetragtning og indeholder følgende spørgsmål. Er projektet rentabelt? Hvilke nye målgrupper henvender projektet sig til? Hvilke projektpartnere er involveret i samarbejdet? I hvor høj grad der er tale om et nyudviklet produkt? I hvor høj grad indgår naturvejledning? Hvordan er oplevelsen sammensat (oplevelsens DNA)? 1 Oplevelsesøkonomi som teater I forbindelse med denne undersøgelse tages der udgangspunkt i Pine og Gilmores metafor om oplevelsesøkonomien som teater, hvor det fokus er at iscenesætte en mindeværdig, involverende og personlig oplevelse, der vil medføre en øget omsætning 2. 1 Den variant af Oplevelsens DNA, der anvendes i denne undersøgelse, er udviklet af APEX Center for anvendt oplevelsesøkonomi, ved Aalborg Universitet. 2 Se Pine & Gilmore

7 Cases Case 1 Bestigbjerge.dk - Søhøjlandet I Søhøjlandet i Midtjylland har man startet et projekt om 15 danske bjergtoppe - Himmelbjerget, Ejer Bavnehøj, Yding Skovhøj osv. Ideen til projektet stammer fra en norsk bog Guide til det danske høyfjellet, hvor en norsk fjeldvandrer og forfatter Roger Pihl, med et glimt i øjet, beskriver de danske bjerges kulturhistorie og de muligheder for oplevelser, der venter på toppene. I Danmark tog man fat i ideen om de danske bjerge, og startede projektet bestigbjerge.dk. Projektets omdrejningspunkt er, som navnet antyder hjemmesiden bestigbjerge.dk, hvorfra brugerne kan hente turbeskrivelser og kort til bjergtoppe over 100 meter i Søhøjlandet i Midtjylland. Det nyskabende ved projektet er, at brugerne har mulighed for at registrere højdemeter fra hvert bjerg på hjemmesiden, og brugeren kan således selv følge egen fremgang og sammenligne med andre brugere. Der er etableret en Hall of Fame, hvor de brugere, der har været på alle toppe registreres. Hele sitets storytelling er baseret på bjergbestigervinklen, således henter man ikke turbeskrivelser men bjergbeskrivelser, og ordet bjerg anvendes konsekvent om alle toppe. Denne storytelling gennemsiver også de ture naturvejledere og andre guider laver på bjergtoppene. Eksempelvis spørges i starten af turene til, hvilket fodtøj grupperne har på, og der advares om faldende iltniveau under opstigningen. Sitet har været en succes, man har fået megen mediebevågenhed, og en af de lokale kroer har slået sig op på bjergferie for de besøgende. Konceptet gøres landsdækkende i april Overordnede erfaringer: Storytelling behøver ikke være stort og forkromet - en enkel idé gerne med lidt humor kan sagtens trække folk til. Konkurrenceelementet samt oploadningen af data trækker børnene til forældre + bedsteforældre bruger bjergbeskrivelserne. Efter første tur er det børnene, der vil videre til næste top. Lodsejere er ofte meget stolte omkring deres jord og kan derfor inddrages i partnerskaber om formidlingen af dem. Der eksisterer en fascination at teknologi, som det kan være nødvendigt at koble sig op på. Anbefalinger: Storytelling er en god måde at ændre indpakningen af naturvejledningen, så den får en bredere appel, uden at hele naturvejlederturen behøver at ændre form Involvering af brugerne i at skabe eget indhold kan tænkes bredt 7

8 Vurdering af interessenter/naturvejledere Bestigbjerge.dk Økonomi 8 Oplevelsens DNA Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi Respondentens kommentarer til vurderingen Økonomien i projektet har hidtil været båret af projektmidler. Fra april 2011 overgår finansieringen projektet til at de deltagende bjerge skal betale for at være med. Den eneste indtjening pt. er deltagerbetaling på turene samt reklamer på hjemmesiden. Projektet når i høj grad nye målgrupper: børn med bedsteforældre, børnefamilier, ekstremsportsudøvere på cykel eller i løb, der prøver at nå alle toppe på en dag, folkeskoler og skoler for ADHD ramte børn. Guiderne der laver ture på bjergene er en blanding af naturvejledere og kulturhistoriske formidlere. Projektet er et samarbejde mellem foreningen Ejer Bavnehøjs venner, netværket Oplev Søhøjlandet der er en sammenslutning af museer og naturskoler i området, Natur og Ungdom og Destination Skanderborg. Oplev Søhøjlandet, har indtil nu haft ledelsen af projektet, med støtte til fundraising fra Ejer Bavnehøjs venner. Destination Skanderborg overtager projektet i forhold til den landsdækkende, fase projektet træder ind i. 8

9 Case 2 Bøf, Brøl og Bourdeaux Bangsbo Dyrehave Bøf, Brøl og Bourdeaux er et koncept etableret i Bangsbo Dyrehave ved Frederikshavn med udgangspunkt i formidling af kronvildt i brunst. Brugeren bestiller en samlet pakke indeholdende et eftermiddags/aftens arrangement. Pakken indeholder en velkomst med en kop kaffe, en guidet tur for at se brølende kronvildt i brunst og efterfølgende spisning af grillet kronvildtkød med rødvin til. Nogle områder har forsøgt at koble flere elementer på med blandede erfaringer, som for eksempel overnatning i telt, eller at kombinere kronvildtturen med at se bævere. Når konceptet begrænses til velkomst, kronvildttur og middag, er det lykkedes at få en succes med turene flere steder i landet, blandt andet i Bangsbo Dyrehave. Det nyskabende i konceptet er at koble formidlingen af kronvildtet med den smagsoplevelse, hvor man spiser kronvildtet efterfølgende. Overordnede erfaringer: Når koncepter udvikles bør man vurdere kritisk på hvor mange mandskabstimer, der skal bruges til arrangementet. Det er ofte der, den største økonomiske belastning ligger. Derfor bør man outsource ressourcekrævende dele af arrangementet som eksempelvis cateringdelen til kommercielle aktører. Anbefalinger: Hvis det er muligt bør man generelt indtænke relevante smagsoplevelser i naturvejledningen, da det tyder på at det trækker et bredere publikum end naturoplevelsen alene. Vurdering af interessenter/naturvejledere Bøf, brøl og Bourdeaux Bangsbo dyrehave Oplevelsens DNA Økonomi Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi Respondentens kommentarer til vurderingen Turene giver et mindre overskud, og der er generelt god søgning til dem. 9

10 Brugerne der benytter sig af produktet er primært par i alderen 60+ samt forældre med store børn den sidste gruppe kan ellers være svær at nå med traditionelle ture. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavns kommunes naturvejleder, en lokal kok og Toppen af Danmark destinationsselskabet i Nordjylland. I det daglige samarbejder naturvejlederen og kokken om projektet, og destinationsselskabet deltager i forbindelse med markedsføring. 10

11 Case 3 Fossiljagt NaturBornholm NaturBornholm er hovedcenter for formidlingen af naturen på Bornholm. I centeret præsenteres Bornholms naturhistorie fra 1,7 milliarder år siden til i dag ved forskellige involverende formidlingsformer. Centerets guider er for en stor dels vedkommende naturvejledere, og der arrangeres med base i centeret flere ture ud i den bornholmske natur. Centerets største naturvejledningsmæssige succes er turene til Risebæk og Robbedale, hvor man i geologiske profiler kan se tilbage i tiden. Brugerne får udleveret en hakke eller en si til selv at finde fossiler i nærmere definerede områder med nedfaldsmateriale. Da brugerne for det meste kan få lov at beholde det de finder, får turene et strejf af skattejagt over sig. Idet Bornholm er det eneste sted i Danmark man kan finde så gamle fossiler, er turene unikke i en dansk sammenhæng Overordnede erfaringer: Skattejagtselementet giver en spændende oplevelse for brugerne Det unikke træk giver en del danske turister fra andre egne af landet. Anbefalinger: Brugerne bør i høj grad involveres i tilbuddene og skattejagts elementet kan i denne sammenhæng være centralt. Det er godt at brugerne får noget konkret med hjem. Det forstærker brugernes videreformidling af oplevelsen til familie og venner. Herudover fungerer et eventuelt fund som et minde. Vurdering af interessenter/naturvejledere Fossiljagt NaturBornholm Økonomi 8 Oplevelsens DNA Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi Respondentens kommentarer til vurderingen Respondenten vurderede at økonomien var dårlig på turene, der koster kroner, og man havde en udfordring med at finde det rigtige niveau for markedsføring. Den væsentligste 11

12 udfordring er om det skal være en åben eller en forudbestilt tur. Den første sæson kørte de med åbne ture, og det resulterede ofte i at alt for mange gæster mødte frem - flere end NaturBornholm havde udstyr til. Anden sæson skulle brugerne have købt billet forud på NaturBornholm, hvilket resulterede i alt for få deltagere og en dårlig økonomi. Man arbejder nu med at løse denne problemstilling. Turene tiltrækker i høj grad børnefamilier, og på grund af sprogversionering af turene tyske og polske turister. NaturBornholm står selv for alt hvad der vedrører turene formidling, det praktiske samt markedsføring. 12

13 Case 4 Maratonvandring Nationalpark Thy I forbindelse med en vandrefestival i Nordjylland opstod ideen om at lave en maraton vandring mellem Agger Tange i sydspidsen af Nationalpark Thy til Hanstholm i nord. Vandringen blev afholdt i efterårsferien, inddelt i etaper og var planlagt således, at hver etape afsluttedes ved et overnatningssted. På alle etaper af turen formidlede forskellige naturvejledere området med hver deres speciale og lokalkendskab. Deltagerantallet var i 2010 på ca. 15 per etape, hvoraf ca. 6 gennemførte hele turen, prisen var 30 kr. pr. etape. Vandringen blev gennemført i samarbejde med Thy Turistbureau og Thisted Kommune i 2010 Maratonvandringen gentages i år med øget fokus på markedsføring, og kroerne på ruten inddrages sammen med turismebranchen i videreudvikling af projektet. Prisen for hele turen bliver i 2011 ca kr. inklusiv 5 vandringer, daglig bagagetransport/ bustransport til udgangspunktet, 4 overnatninger samt alle måltider fra mandag aften til og med fredag middag. Prisen for deltagelse i en enkelt etape bliver 50 kr. Overordnede erfaringer: Markedsføring af sådanne nye tiltag er altafgørende for succes og samtidigt skal nogle projekter løbes i gang over en årrække. Det kan være vanskeligt for den sidste vejleder på ruten, at formidle nye emner, men brugerne der deltog hele vandringen, har i evalueringen ikke haft bemærkninger til de overlap, der var. Anbefalinger: Maratonvandringen er en ny måde at tænke den traditionelle naturvejledertur - i nogle tilfælde skal man bare ændre på et enkelt parameter for at forandre et givent produkt. Det kan være tidspunktet på dagen, tempoet eller distancen Mange produkter skal have tid til at etablere sig på markedet. Det er derfor en fordel at aftale en forsøgsperiode på eksempelvis 3 år, hvor man tester bæredygtigheden af produktet. Vurdering af interessenter/naturvejledere Maratonvandring NP THY Økonomi 8 Oplevelsens DNA Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi 13

14 Respondentens kommentarer til vurderingen I forhold til nye målgrupper har man oplevet at produktet rammer en gruppe man ellers ikke når børnefamilien med teenage børn. Ellers har produktet haft mange af de sædvanlige brugere. Organiseringen i 2010 bestod af tre aktører. VisitNordjylland, der stod for den overordnede markedsføring, Thisted Kommune der leverede økonomisk støtte til transport samt Naturstyrelsen Thy, der lagde størstedelen af arbejdstimerne og økonomien i projektet. I 2011 vil man inddrage Thy Turistbureau på et mere aktivt plan, så overnatningsdelen og bespisningen kan sælges med i den samlede pakke. Herudover inddrages Nationalpark Thy. Målet for vandringen i 2011 er 12 gennemgående deltagere, hvilket får projektet til at løbe rundt. 14

15 Case 5 Planetstien podcast Lemvig Planetstien blev etableret i Lemvig i 1984 og er en gengivelse af vores solsystem i målestoksforholdet 1: Man starter i centrum af Lemvig ved en skulptur af solen og undervejs udad i solsystemet passerer man skulpturer, der repræsenterer de andre planeter. I en brochure præsenteres brugerne også løbende for den landskendte digter Thøger Larsens digte. Som en del af VisitNordjylland og Netværk Limfjordens projekt Limfjordsfortællinger fik man udarbejdet en dramatiseret fortælling til Planetstien af det århusianske teater Katapult. Denne fortælling kan nu hentes som podcast på Planetstiens hjemmeside Alternativt kan brugerne låne en mp3 afspiller på Lemvig museum. Den dramatiserede udgave er henvendt til voksne og tager udgangspunkt i de romerske guders univers. Det nyskabende ved projektet er den meget alternative vinkel og form podwalken har. Overordnede erfaringer: En podcast er fleksibel og billig i drift, og kan i denne alternative form anvendes som et supplement, når det formidlede stof primært henvender sig til den fagligt interesserede. Det er afgørende for projektets forankring at der forventningsafstemmes imellem projektets partnere i forhold til fagligt niveau. Anbefalinger: Når nye oplevelsesprægede formidlingsformer planlægges, er det en overvejelse værd at have et mere fagligt / traditionelt tilbud på samme lokalitet. Dette vil udvide målgruppen og generere genbesøg. Vurdering af interessenter/naturvejledere Planetstien Lemvig Økonomi 8 Oplevelsens DNA Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi Respondentens kommentarer til vurderingen Projektet er blevet fundraiset af Netværk Limfjorden, der i samarbejde med VisitNordjylland har stået for projektledelsen. Teater Katapult og Lemvig Museum har lagt arbejdstimer i projektet. 15

16 Det er gratis at låne mp3 afspillerne og at hente podwalken, samtidigt er der næsten ingen driftsudgift, så projektet løber rundt med det nuværende aktivitetsniveau. Respondenten vurderede, at man kunne styrke markedsføringsindsatsen for podwalken ved at inddrage turismebranchen. Der er ikke naturvejledning knyttet til turen. 16

17 Case 6 Naturcenter Vestamager Naturcenter Vestamager formidler naturen syd for Ørestaden på Amager, og har ca besøgende om året. Centeret består af en række forskellige offentlige, halvoffentlige og private aktører der samarbejder. Centeret ejes af Naturstyrelsen der udlejer lokaler og et mindre udstillingslokale til København og Tårnbys Naturskoler. De andre lejere udgøres af et beskyttet værksted der udlejer cykler og rulleskøjter, samt et privat forpagtet traktørsted og en privat hesteudlejer. Det nyskabende ved centeret er den høje grad af produktintegration og samarbejde, der foregår i centeret. Hvis brugerne efterspørger en hestetur hos hesteudlejeren tilbydes naturvejledningen som et naturligt tilkøb, eller der tilbydes naturvejledning på cykel eller rulleskøjter som en del af Store Cykeldag. Traktørstedet tænkes ind i denne sammenhæng i forhold til fester og firmaarrangementer. Samarbejdet foregår også ved markedsføring, man kan således på naturcenterets hjemmeside, finde information og links til udlejningsfimaerne og traktørstedet. Generelt arbejder centeret også med at koble sig på eksisterende tiltag, landsdækkende kampagner osv. for at begrænse markedsføringsomkostninger. Overordnede erfaringer: Naturcenteret fungerer som et udgangspunkt for brugere med naturinteresse, og på grund af det høje niveau af samarbejde, får brugerne kendskab til de mange forskellige muligheder for naturoplevelser. Når naturcenteret i samarbejde har arrangementer med markedspladskarakter, hvor alle aktører har aktiviteter i løbet af dagen, tiltrækkes børnefamilier i høj grad. Anbefalinger: Det er i høj grad en turisme/brugertrend, at man gerne vil have mulighed for at shoppe rundt mellem flere forskellige tilbud. Derfor bør man overveje at integrere markedsføringen af de forskellige tilbud, der er knyttet til en given lokalitet, og overveje samarbejde med andre lokale aktører. Vurdering af interessenter/naturvejledere Naturcenter Vestamager Økonomi 6 Oplevelsens DNA 4 2 Nye Målgrupper 0 Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi 17

18 Respondentens kommentarer til vurderingen Økonomien ikke vurderet på centeret som helhed, men på de samarbejdsprojekter, der er på tværs af aktørerne. Her er respondentens vurdering, at økonomien løber rundt i forhold til den arbejdstid, der indgår i koordineringen af aktiviteter. Centeret når næsten alle målgrupper, men den største gruppe er børnefamilier. Projekterne på centeret involverer primært centerets aktører, og de drives primært frem af Naturstyrelsen, mens de andre aktører kobles på ad hoc. 18

19 Case 7 Gå chefkokken i bedene Dragsholm På Dragsholm Slot i Odsherred har freelance naturvejlederen Jørgen Stoltz i samarbejde med slottets restauratør taget initiativ til oplevelsesproduktet Urtevandring med naturvejlederen De vilde urter ved Dragsholm slot vi går chefkokken i bedene. Naturvejlederen tager brugerne med på en formiddagstur rundt på slottets arealer skov, mark og strand, hvor der formidles om bæredygtig brug af spiselige urter i naturen. Turen slutter kl tilbage på slottet, hvor man kan købe en let frokostanretning, hvor nogle af de vilde urter indgår. Det er muligt at nøjes med at købe urtevandringen og spise et andet sted, men de fleste af brugerne på turene vælger at spise i restauranten. Turen afholdes også som eftermiddagsarrangement for slottets gæster, der slutter turen af med en gourmetmiddag, hvor de formidlede urter også indgår. Herudover samarbejder Jørgen Stoltz med lokale gårdbutikker og fødevareproducenter om udvikling af nye lokale fødevarer. Overordnede erfaringer: Der er meget stor fokus på nordisk mad lige nu, brugerne vil gerne ud og lære den spiselige natur at kende. Anbefalinger: I forhold til den nationale og internationale fokus på nordisk mad, er der en niche for naturvejlederne i forhold til udvikling af lokale produkter. Hvis en naturvejleder har hjulpet en producent med forskellige spiselige ingredienser til et produkt, kunne producenten via sin markedsføring præsentere naturvejlederens ture eller viden om naturen via emballage, hjemmeside eller andet markedsføringsmateriale. Vurdering af interessenter/naturvejledere Gå chefkokken i beddende Økonomi 8 Oplevelsens DNA Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi Respondentens kommentarer til vurderingen Prisen på turene er 50kr, og de afholdes ca. 15 gange om året både som offentlige ture og som bestilte ture. 19

20 Der nås i høj grad nye målgrupper med turene. Turene tiltrækker således mange brugere i aldersklassen 20-35år, der overnatter på slottet som gæster ved bryllupper, samt grupper der ikke er interesserede i natur, men derimod har interesse i gastronomi. I forbindelse med arrangementet er det kun Jørgen Stoltz og kokken på Dragsholm der deltager i selve udførelsen af turen. Markedsføringen udføres gennem samarbejdet Gode Historier som den lokale turismeorganisation står for. I samarbejdet mellem de forskellige formidlere i Gode Historier er der lavet en aftale om en fælles minimumspris på ture på 50 kr. 20

21 Case 8 Undervandssti Mols Bjerge Mols Bjerge Nationalpark dækker udover Mols Bjerge og Ebeltoft by også en del af havet omkring Djursland. For at formidle vandet og de oplevelser, der venter i det, opstod ideen til undervandsstien i formidlingspartnerskabet. Stien ligger ved Fuglsø Strand og består af en række forhindringer på mellem 1,5 og 3,5 meters dybde, hvor brugerne enten svømmer igennem / siksak eller skal prøve forskellige aktiviteter i vandet, som at løfte vægte og åbne luger og lign. Stien kan benyttes både af snorklere og dykkere og planlægges udvidet med flere aktiviteter de kommende år. Der arrangeres naturvejledte snorkleture til stien, hvor områdets marinbiologi kort formidles inden turen starter. Projektet har skabt en hel del medieinteresse ved lokale og regionale medier og har således både været i lokale trykte medier, radio og tv. Overordnede erfaringer: Når nye anderledes faciliteter etableres kan det være et langt sejt træk, ikke fordi relevante myndigheder nødvendigvis er modstandere af ideen, nytænkte faciliteter eller formidlingsformer. Men det kan være vanskeligt for dem at afgøre, hvilket regelsæt der skal anvendes, i forbindelse med godkendelse. Selve naturvejledningen bliver relativt kort, når folk står i våddragter og gerne vil ud i vandet inden det bliver for koldt. Anbefalinger: Nytænkte og anderledes faciliteter i naturen giver mulighed for at tiltrække nye målgrupper til naturvejledningen. En skæv facilitet til et allerede eksisterende besøgssted eller en unik lokation til en facilitet kan skabe medieinteresse, som kan bruges til at markedsføre andre tilbud eller projekter. Vurdering af interessenter/naturvejledere Undervandssti Mols Bjerge Økonomi 8 Oplevelsens DNA Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi Respondentens kommentarer til vurderingen 21

22 Det vurderes at man når nye målgrupper med projektet flere firmaer, badegæster i området, skoleklasser og den lokale efterskole bruger stien. Fra Formidlingspartnerskabet deltog DGI Karpenhøj med arbejdstimer, en lokal dykkerklub med arbejdstimer, den koordinerende naturvejleder deltog med projektledelse, arbejdstimer samt fundraising arbejde. Respondenten vurderede, at det ville have været en fordel at inddrage den lokale havnemyndighed i projektet på et tidligere tidspunkt, så havnemyndighedens viden om etablering af faciliteter på vandet kunne komme ind i projektarbejdet. Naturvejledningens kerneydelser var fordelt på holdinstruktion i ca. 15% af tiden og yderligere 15% på individuelle forespørgsler. 22

23 Case 9 Kys Frøen Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S er et tværkommunalt samarbejde mellem fire syd og midtfynske kommuner, Faaborg-Midtffyn, Svendborg, Langeland og Ærø. Formålet med Naturturisme er at udvikle turismeerhvervet indenfor natur og kulturoplevelser i de fire kommuner gennem forskellige projekter. Projektet Kys frøen er initieret af Naturturisme I/S og projektet består af et nyt formidlingskoncept på tre lokaliteter i det sydfynske Øhav - Skovsgaard, Søbygaard og Trente Mølle. På hver lokalitet findes en aktivitetsrettet udstilling og en kraftigt udvidet grejbank. Udstillingen giver en meget kort introduktion til et emne, eksempelvis spiselige urter, og derefter anvisninger på hvilke aktiviteter, man som besøgende kan gå ud og lave, samt hvilket udstyr man skal medbringe. Det er således ikke viden om et givent emne, der formidles i udstillingerne, men anvisninger på 10 konkrete aktiviteter på hver lokalitet rettet mod børnefamilier. Aktiviteterne skal involvere hele familien voksne og børn og strækker sig bredt. Eksempler er: lav dine egne krydderfrikadeller, optag fuglelyde og teambuilding for familien. Det er naturvejlederaktiviteter uden naturvejleder. De materialer som aktiviteten kræver som eksempelvis optageudstyret, findes på lokaliteten som i udgangspunktet er ubemandet. I projektet har man dog har man valgt at lægge 2 af de 3 Kys Frøen lokaliteter ved bemandede besøgssteder. Det er planen at udvide projektet med nogle mindre Kys Haletudsen lokaliteter. Overordnede erfaringer: Når man arbejder med ubemandet aktivitetsformidling er det altafgørende at aktivitetsvejledningerne er meget præcise, således at brugerne eksempelvis husker at tage fiskenettet med til vandhullet alt skal være lige til at gå til. De to bemandede besøgssteder har efter projektets opstart haft en stigning i besøgstallet på ca. 25% og brugerne har givet mange positive tilbagemeldinger. Erfaringen generelt er, at der er overraskende få problemer med udstyr der forsvinder og lign, dog har der været indbrud på det ubemandede center nogle gange. Partnerne vurderer ikke, at det har direkte relation til det nye koncept og de dertil hørende materialer, da indbrud på denne lokalitet har været et jævnligt tilbagevendende problem lang tid før projektets start. Anbefalinger: Det er en generel trend, at brugerne vil involveres og vil være med til selv at skabe oplevelsen. Mange udstillinger med plancher rundt omkring kunne redesignes, så brugerne selv kommer ud og oplever og involveres i naturen, i stedet for at køre til naturcenteret / udstillingen, læse plancherne og derefter køre hjem. Specielt i forhold til børnefamilier er det vigtigt at børnene deltager i en aktivitet. Vurdering af interessenter/naturvejledere 23

24 Kys Frøen Naturturisme I/S Økonomi 8 Oplevelsens DNA Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi Respondentens kommentarer til vurderingen Vurderingen af økonomien i projektet vedrører kun driften, selve etableringen af lokaliteterne vil typisk være en udgift man fundraiser til. I forhold til målgrupper kan børnefamilier være svære at nå med traditionelle tilbud, men den store fleksibilitet i Kys Frøen ingen faste mødetidspunkter, ingen begrænsning i at være del af en naturvejledertur med fast tidsplan samt muligheden for involverende aktiviteter, tiltaler i høj grad børnefamilierne. Det tværgående samarbejde består af Naturturisme I/S, Skovsgaard der er ejet af Danmarks Naturfredningsforening, Søbygaard som er en del af Ærø Museum og af Trente Mølle Naturskole. Naturturisme I/S har stået for projektledelsen samt for fundraisingen til projektet, de andre partnere i samarbejdet har bidraget med arbejdstid. Når projektet scorer meget højt på oplevelsens DNA er det med baggrund i, at der forefindes 30 forskellige aktiviteter i projektet, som hvor nogle scorer højt på et af parametrene og nogle scorer højt på andre. 24

25 Case 10 Sort sol Vadehavet Sort Sol turene i Vadehavet blev startet af Iver Gram sidst i 1970érne som et abonnementstilbud til den lokale avis Jyske Tidende den senere Jyske Vestkysten. Men det er gradvist over årene blevet udvidet til også at være åbne arrangementer. Turene varer ca. 3 timer og har fokus på de enorme stæreflokke, der om aftenen søger til overnatning i rørskovene. Selve turene foregår som traditionelle naturvejlederture, med fælles transport fra et mødested til selve sitet, men da turene blev startet op, var de banebrydende i en dansk sammenhæng. Det specielle ved Sort Sol turene er den store brandingsmæsssige succes de har haft. Der er ikke mange i Danmark, der ikke har hørt om turene. Iver Grams firma Sort Safari har i løbet af årene udvidet repertoiret til nu også at omfatte: Østerssafari, Sælsafari, Hvid Sol og Grå Sol med henholdsvis svaner og gæs i marsken, samt flere kulturhistoriske ture. Overordnede erfaringer: Det er vigtigt at inddrage de aktører, fra starten der skal være med i projektet og at overveje hvad de ville kunne have ud af projektet også økonomisk. Man skal ikke have berøringsangst overfor alternative samarbejdspartnere. Brugerne vil selv have mulighed for at sammensætte deres egne pakker af flere forskellige tilbud. Anbefalinger: Hvis man har et stærkt og meget besøgt produkt, kan dette anvendes til at promovere andre tiltag. Den kommercialiserede tilgang Sort Safari har til naturoplevelser, er i høj grad værd at lade sig inspirere af. Naturvejledningen bliver ikke ringere af, at man tjener penge på den. Vurdering af interessenter/naturvejledere Sort Sol Vadehavet Økonomi 8 Oplevelsens DNA Nye Målgrupper Naturvejledningens kerneydelser Tværgående samarbejder Nyhedsværdi Respondentens kommentarer til vurderingen 25

26 Projektet når i høj grad 55+ segmentet, og udover de naturinteresserede er en meget stor del af brugerne, nogen der aldrig har været på en naturvejledertur før. Turene er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk forening, Fugleværnsfonden, Jyske Vestkysten, de lokale turistkontorer og Sort Safari, der alle lægger arbejdstid i turene. Naturstyrelsen og DOF leverer guider, Jyske Vestkysten står i samarbejde med Sort Safari for salg og markedsføring, og Sort Safari står for projektledelsen. 26

27 Projekter til opfølgning Følgende projekter er i øjeblikket i gang, men det er endnu for tidligt at drage konklusioner derfra. Derfor anbefales det at følge op på disse projekter ved deres afslutning Projekter under Vadehavsprojektet Vadehavsprojektet er et treårigt projekt i Sydvestjylland med en samlet omsætning på 21 millioner kr. Projektet har mange forskelligartede underprojekter, hvor flere af dem relaterer sig til naturvejledningsaktiviteterne i området. Der er underprojekter indenfor kajakturisme, lystfisketurisme, cykelturisme og digital formidling. Mange af disse projekter er i opstart og idéfasen og ventes implementeret i Nationalpark Skjern Å Nationalpark kød og narturformidling Naturplejen i Skjern Enge foregår for en stor dels vedkommende med græsning af kødkvæg, der afgræsser engarealerne til glæde for specielt vadefugle. Producenterne i området vil forsøge at brande kødproduktet som specielt naturvenligt, og i denne sammenhæng kan naturvejlederne i området få en afgørende betydning. I forbindelse med markedsføringen af kødproduktet overvejes det pt. i hvilken grad naturvejlederne kan inddrages i projektet. Smartphone Applikation Kommunerne omkring den kommende Nationalpark Skjern Å udarbejder, en smartphone applikation, der skal formidle nationalparkens natur og kulturhistorie. Ideen er, at denne applikation skal have et interaktivt præg, som udover basisinformationer gerne skulle inkludere aktiviteter for børn og voksne. Applikationen ventes færdig i slutningen af Moler historier Morslands Historiske Museum har, som et supplement til deres formidling om moleret på Mors, fået udarbejdet en podwalk af forfatteren Bent Haller. Podwalken er en fiktiv historie, der er lavet med udgangspunkt i moleret. Man får således ikke faktuel viden om moleret på sin gåtur, men en alternativ vinkel på en formidlet tur. Morslands Historiske Museum har ikke haft tilbuddet åbent i så lang tid, og det er derfor begrænset hvor mange erfaringer man indtil videre har gjort med projektet. 27

28 Sammenfatning og vurdering af de 10 cases Det følgende afsnit er en vurdering af erfaringer fra de 10 cases, generelle anbefalinger og respondenternes kommentarer i forhold til de opstillede parametre. Økonomi Det er forholdsvis få af casene, der giver økonomisk overskud for arrangøren, hvilket kan have flere årsager. Flere af respondenterne angiver vigtigheden af at inddrage de kommercielle aktører til hjælp med markedsføring, catering osv. tidligere i projektudviklingen. Hvis man i fremtidige projekter inddrager de kommercielle aktører allerede fra opstarten, vil det kommercielle aspekt være fremherskende i hele processen. Hvis cateringdelen eksempelvis er stor nok til, at en kommerciel aktør vil overtage, så tyder det på at det er en god ide at outsource denne del. Markedsføringen er også et centralt punkt. Hvis ingen har kendskab til et produkt, hvordan skal de så kunne købe det? Flere af respondenterne har direkte angivet udfordringer omkring markedsføring som årsag til manglende indtjening, og de fleste af respondenterne har angivet vigtigheden af et godt samarbejde med det lokale turismekontor på dette område. Nogle produkter skal også løbes i gang over tid for at kendskabet hos målgruppen når at bundfældes. Derfor kan det være en fordel på forhånd at aftale en forsøgsperiode på eksempelvis 3 år, hvor produktet forfines og tilpasses brugernes tilbagemeldinger. Herudover er det en udfordring at prissætte produktet. Mange naturvejledere er delvist offentligt finansieret, og har derfor en forpligtelse til at formidle områdets natur til flest muligt. Dette kan være i modstrid mod at prissætte produkter højt nok til at dække alle udgifter, da man af hensyn til antallet af deltagere kan være interesseret i at produktet er så billigt som muligt. En mulighed er at opdele de forskellige produkter, man arbejder med i kommercielle produkter og ikke kommercielle produkter. På denne måde er der klare linjer i projektudviklingen fra start. Tværgående samarbejde De fleste af respondenterne fremhæver vigtigheden af at inddrage alle aktører helt fra starten af, lodsejere, turismebranchen, overnatningssteder, restauranter osv. Dette skal sikre at de involveredes kompetencer kommer i spil i både produktudviklingen og i gennemførelsen af projektet. Inddragelsen vil naturligvis også generere ejerskab hos aktørerne, der vil gavne projektet senere. Det er i den indledende fase også afgørende at overveje, hvad de enkelte aktører kan få ud af projektet økonomisk. Det er centralt at man i jagten på aktører i et projekt ser udover sine normale samarbejdspartnere, dette kan give nye spændende muligheder. 28

29 Et godt samarbejde kan også generere en merværdi til aktørerne i projektet. Flere af respondenterne fremhæver, at man igennem netværket henviser til hinandens produkter. Fx vil overnatningsstedet være mere tilbøjelige til at kontakte naturvejlederen for et arrangement, når de har større grupper. For at lette samarbejdet lokalt kan det overvejes at ensrette priserne på guidede ture i området. På denne måde har udbyderne ikke dette som internt konkurrenceparameter. På det mere overordnede plan er der ikke en fælles organiseringsmodel, som alle projekterne har gjort brug af. Typisk ligger fundraising og projektledelse i samme organisation, og herudover inddrager man de relevante aktører. Flere af respondenterne fremhæver som nævnt ovenfor, at det er centralt at inddrage det lokale turismekontor i udviklingen af markedsføringen samt gennemførelsen af denne. Nyhedsværdi I mange tilfælde kan en anderledes vinkel eller storytelling på et eksisterende tilbud være nok til at skabe opmærksomhed. Flere af de undersøgte cases er egentlig traditionelle naturvejlederture med en anderledes ramme som eksempelvis bjergbestigning. Hvis man er i gang med at udvikle nye faciliteter kan en anderledes placering eller en ny måde at etablere en enkelt del på skabe god PR, og det giver samtidig mulighed for at tiltrække nye målgrupper. Hvis man har opmærksomhed omkring et eksisterende produkt, bør denne udnyttes til at promovere de andre tilbud man har. Naturvejledningens kerneydelser Der er ikke nogen modsætning mellem naturvejledningens kerneydelser og oplevelsesøkonomi - med fokus på hvordan man skaber en oplevelse og genererer overskud på denne. Mange naturvejledere anvender allerede oplevelsesøkonomi i nogen udstrækning. Men det er meget forskelligt hvor oplevelsesorienteret den enkelte naturvejleder mener et givent produkt kan være og samtidig leve op til det faglige niveau, som naturvejlederordningen skal tilbyde. En mulighed kunne være at kombinere det oplevelsesorienterede tilbud med et mere fagligt tilbud, hvilket vil give brugerne en valgmulighed mere, samt et incitament til genbesøg. Nye målgrupper Flere af respondenterne bemærker, at der er en generel tendens til at de traditionelle naturvejlederture med mund til øre formidling, uden et klart storytelling tema eller involvering af deltagerne, er nedadgående i besøgstal. De eneste undtagelser er ture som er vinklet meget skarpt, eller ture med store dyr som eksempelvis kronvildt eller havørne. Respondenterne angiver at børnefamilier i høj grad tiltales af meget fleksible tilbud, der ikke har fast mødetidspunkt eller er en gåtur med en fast plan. Tilbud der har markedspladskarakter, og som giver mulighed for involvering for børnene - eksempelvis gennem aktiviteter, er derimod meget populære. En målgruppe der kan være svær at nå, er de lidt ældre børn og teenagere. I forhold til denne målgruppe bør man overveje en mere oplevelsesorienteret tilgang med storytelling, involvering og digitalisering af tilbuddene. Det kan være en udfordring, at det naturfaglige indhold i nogle tilfælde vil blive nedprioriteret i det konkrete produkt, men dette bør også sættes i forhold til hvilke 29

30 oplevelsestilbud naturvejledertilbuddet konkurrerer med. Målgruppen forventer en vis grad af underholdning, denne kan komme igennem storytelling i fantasygenren, nordisk mytologi eller alternativt mere actionprægede eller skattejagtsprægede ture. I stedet for at nedskalere oplevelseselementet, som kan være nødvendigt for at nå målgruppen, bør man fokusere på, hvordan man får målgruppen til i højere grad at søge yderligere naturfaglige oplysninger før og efter deltagelsen i arrangementet. Interessen skal tændes med den spændende anderledes formidling. Hvis de ældre børn er i selskab med deres forældre indikerer undersøgelsen, at det skal være oplevelser man er fælles om, gerne med en lidt skæv vinkel som maratonvandringen i Thy eller en smagsoplevelse som Bøf, Brøl og Bourdeaux. Målgruppen over 50 søger stadig de klassiske ture, men vil i stigende grad gerne have ekstra oplevelser med. Eksempelvis oplever flere respondenter stigende søgning på smagsoplevelsesture som svampe- og snapseture. Mere generelt beskriver flere af respondenterne at brugerne gerne vil shoppe rundt mellem flere tilbud, en trend man også ser i turismebranchen generelt. Brugerne vil have mulighed for selv at sammensætte de tilbud, de finder interessante til en hjemmedesignet pakkeløsning. De er i mindre grad tiltrukket af færdigpakkede løsninger, som de ikke selv har haft indflydelse på. Dette behov kan man tilgodese ved at have flere tilbud på samme sted, eksempelvis kunne man målrette nogle tilbud til børn og andre til voksne på samme tidspunkt eller lokation. I dette tilfælde vil det være oplagt at inddrage andre aktører til at stå for dele at tilbuddet. Oplevelsens DNA Storytelling Storytelling er et stort potentiale i naturvejledningen, specielt overfor de yngre målgrupper der er vant til rolle- og computerspil. En mulighed er at benytte nordisk mytologi som storytelling ramme om en tur. Den nordiske mytologi indeholder mange referencer til dyr og planter, som det er oplagt at inddrage. At benytte sig af storytelling behøver ikke at være stort og forkromet, en enkel ide med lidt humor kan trække en bredere gruppe af folk til. Smagsoplevelser Der er i øjeblikket fokus på det nordiske køkken, hvilket giver naturvejlederne en unik mulighed for at formidle naturen til en ny målgruppe, der måske kun er interesseret i den form for natur der kan spises gerne lidt lækkert tilberedt. Naturvejlederen har netop det specialkendskab til områdets spiselige flora og fauna som brugerne efterspørger. Spisestederne og producenterne er derfor oplagte samarbejdspartnere på dette område. Hvis en naturvejleder har hjulpet en producent med forskellige spiselige ingredienser til et produkt, kunne producenten via sin markedsføring præsentere naturvejlederens ture eller viden om naturen via emballage, hjemmeside eller andet markedsføringsmateriale. 30

31 Der er mange naturvejledere, der allerede nu kombinerer ture og arrangementer med smagsoplevelser, og det er noget som respondenterne angiver som deres mest efterspurgte produkter pt. Involvering I flere af de undersøgte cases angiver respondenterne at involvering af brugerne en stor del af baggrunden for succesen. Det er en trend indenfor oplevelser generelt, at brugerne selv vil være med til at skabe oplevelsen, ved selv at få lov til at undersøge, konkurrere eller på anden vis være aktiv. Involvering kan både foregå på selve arrangementet eller foregå online før og efter turen. Denne trend kan også med fordel overføres på udstillinger, hvor brugerne via aktivitetsbeskrivelser motiveres til at komme ud i naturen, i stedet for at kun at opleve naturformidlingen i naturcenteret. Det digitale Der er mange projekter, hvor man kombinerer naturformidling med mobile digitale medier. I denne sammenhæng kan man udnytte de muligheder for interaktion mediet giver mulighed for. Det er ikke nødvendigt med endnu en brochure i digital form. Det er muligheden for at involvere, overraske og sørge for at brugeren kommer ud og undersøger naturen eller laver aktiviteter i naturen, nye formidlingsprojekter kan benytte sig af. Hvis man har etableret et meget oplevelsesorienteret tilbud, bør man overveje et mere fagligt tilbud til at supplere, så brugerne har en valgmulighed. Dette giver samtidigt et incitament til at vende tilbage for at opleve tilbud nummer to. Der er forskellige holdninger til brugen af mobile medier i naturformidlingen, men der er en fascination af de digitale teknologier blandt store dele af befolkningen, som det kan være nødvendigt at koble sig op på, hvis denne målgruppe skal nås. Konklusion Denne forundersøgelse har analyseret 10 meget forskellige cases, hvor naturformidlere i varierende omfang og på forskellige måder, har taget oplevelsesøkonomien til sig, og startet samarbejdsprojekter med et varierende antal kommercielle og ikke kommercielle aktører. Flere af projekterne når i høj grad nye målgrupper, gennem nye formidlingsformer og inddragelse af oplevelsesøkonomiske elementer som involvering og storytelling. En af de erfaringer der kan uddrages af denne undersøgelse er, at samarbejde med andre aktører og specielt kommercielle aktører kan være en stor fordel for naturvejlederen. Det kan give projektet en bedre økonomi, og samtidig er de nye kompetencer med til at højne kvaliteten i projekterne. Denne inddragelse bør overvejes helt fra idefasen og udformningen af projektet. Respondenterne vurderer, at brugerne generelt efterspørger oplevelser, der involverer dem. De yngre målgrupper efterspørger storytelling, de digitale teknologier fascinerer store dele af brugerne og smagsoplevelser tiltaler de ældre segmenter. 31

32 I det følgende afsnit vil forundersøgelsen foreslå nye mulige pilotprojekter til de danske nationalparker, hvor de erfaringer der er uddraget fra forundersøgelsen i forskellig grad kommer i spil. Mulige pilotprojekter Kombination af naturvejledning, lokale produkter og oplevelser Nordisk mad Nordisk mad er meget oppe i tiden og grundprincippet er, at man ikke importerer råvarer udefra, men i stedet anvender lokale råvarer naturens spisekammer bidrager til nye gastronomiske oplevelser. Samtidigt fremhæver flere respondenter, at det netop er smagsoplevelserne som brugerne efterspørger. Denne undersøgelse antyder et potentiale i at lave samarbejdsprojekter med kommercielle aktører som fx lokale producenter. Naturvejlederne kan i denne sammenhæng få en nøglerolle, da de netop kender den lokale spiselige natur, og kan formidle den natur som en senere smagsoplevelse er en del af. En oplagt mulighed er et samarbejde mellem lokale producenter af fødevarer, spisesteder og naturvejlederne. Spisestederne og producenterne får promoveret deres varer i naturvejledningen, og til gengæld får naturvejlederen adgang til nye målgrupper samt mulighed for øget eksponering gennem producenternes og spisestedernes markedsføring. Storytelling goes Nordic Hvordan tilgodeses de yngre målgruppers ønske om underholdning i naturvejledningen? En mulighed er at tage udgangspunkt i nordisk mytologi, der har mange referencer til vores natur, lyn, ravne, asketræet, mistelten osv. Den nordiske mytologi er oplagt at inddrage, da den er unik for de nordiske lande og dermed interessant for turister, og samtidigt er den en stor del af vores kulturarv. Referencerne i den nordiske mytologi til flora og fauna kan omformes til lokale forhold, og man kan skabe en fortælling, hvor man ikke er på tur med naturvejlederen, men med Loke (der er klædt ud) på jagt efter Iduns æbler. Et formidlingsprojekt kunne derfor være et samarbejde mellem naturvejlederen og en rollespilsforening om at udvikle et nyt formidlingstilbud. Rollespilsforeningen har erfaring med at opbygge en historie, hvilket kan kombineres med naturvejlederens viden om natur og gode lokale sites og derved skabe et nyt tilbud, der tilgodeser de unges ønsker. Naturvejlederen og rollespilsforeningen kan i samarbejde markedsføre det nye tilbud, hvorved naturvejlederen også får mulighed for at udvide kundegrundlaget for øvrige ture og arrangementer. Naturvejledningen i pakkeløsninger samarbejde med kommercielle aktører Hvordan styrkes det kommercielle aspekt i naturvejledningen? Én mulighed er at opstarte nye projekter, hvor naturvejledningen indgår som del af større pakkeløsninger i samarbejde med lokale overnatningssteder, forlystelser og spisesteder. Da mange brugere gerne vil shoppe rundt mellem forskellige tilbud, bør det overvejes om pakkeløsningerne skal være tematiserede om eksempelvis vadefugle, eller mere fleksible, så brugerne kan vælge til og fra på alle hylder. Det kan være en mulighed at lade naturvejledertilbud indgå på forskellige online bookingplatforme, sammen med overnatning og bespisning. 32

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Brugernes holdninger Nationalpark Mols Bjerge

Brugernes holdninger Nationalpark Mols Bjerge Brugernes holdninger Nationalpark Mols Bjerge Spørgeskema- og interviewundersøgelse Marts 2011 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Brugernes holdninger Nationalpark

Læs mere

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet...

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Jakob Stigsen Andersen Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Afrapportering af projektet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Jordbrug og oplevelsesøkonomi

Jordbrug og oplevelsesøkonomi Jordbrug og oplevelsesøkonomi Kompetencekrav og uddannelsesbehov knyttet til oplevelsesøkonomi i jordbrug Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

NORDJYLLAND PÅ EN TALLERKEN

NORDJYLLAND PÅ EN TALLERKEN NORDJYLLAND PÅ EN TALLERKEN Rapportpræsentation på baggrund af udviklingsprojektet: Hele Nordjylland på en Tallerken for VisitNordjylland august december 2014 NORDJYLLAND PÅ EN TALLERKEN Forfatter: Lene

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Studienumre: 0213-2342, 0213-2303, 0213-2355 E-mail: Ldnielsen@mail.dmjx.dk Titel: Vikingeskibsmuseet en oplevelse for hele

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere