DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST"

Transkript

1 DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende for postarbejdere og overenskomstansatte på særlige vilkår. Læs mere på:

2 INDLEDNING Postarbejdere og overenskomstansatte på særlige vilkår er omfattet af Industriens Overenskomst. Men på mange områder er der lavet særlige aftaler (lokalaftaler), der erstatter overenskomstens bestemmelser. De fleste lokalaftaler er udsprunget af aftaler, der var gældende i Post Danmark inden overgangen til Industriens Overenskomst i Der er indgået et sæt lokalaftaler for postarbejdere og et sæt lokalaftaler for overenskomstansatte på særlige vilkår. Overenskomsten for arbejdsledere og specialister er ikke en del af Industriens Overenskomst, men indeholder dog mange af de samme elementer. Også her har Post Danmark og 3F aftalt fornyelse af en række af aftalerne. ÆNDRINGER SOM GÆLDER ALLE Natarbejde og helbredskontrol Protokollatet om natarbejde og helbredskontrol implementeres i Post Danmark A/S. Konvertering af natpenge til frihed Parterne er enige om, at der i perioden fastsættes en model der giver mulighed for konvertering af natpenge til frihed. Afspadsering i sygeperioder Bestemmelsen om afspadsering, der falder i sygeperioder ændres således, at afspadsering bortfalder og dermed ikke fratrækkes i frihedskvoten. Omsorgsdage Bestemmelsen om omsorgsdage ændres, således at ikke afviklede omsorgsdage i forbindelse med afsked udbetales. Barns første sygedag Bestemmelserne om barns første sygedag ændres, således at det fremgår at fravær på barnets første sygedag er en ret medarbejderne har. Natpengeaftalen I overenskomstperioden forhøjes satserne på særlige ydelser i hen- 2

3 hold til natpengeaftalen med 1,5% og 2%, således at de udgør følgende beløb: Satser 1. marts marts 2011 Natpenge ,65 kr. 26,16 kr. Weekendtillæg 46,59 kr. 47,52 kr. Senior- og fratrædelsesordninger Aftale om seniorordninger og frivillig fratræden suppleres med en kommentar der betyder, at der ikke sker reduktion i antallet af fastholdelsesfridage, hvis medarbejdere på 60 år eller derover er på seniorordning Tjenestefri til organisationsformål Parterne har opnået enighed om en modernisering af Aftale om tjenestefrihed til organisationsformål. Tillidsrepræsentanter Aftale om Tillidsrepræsentanter suppleres med følgende tekst vedrørende afsked af tillidsrepræsentanter: Henvendelse til Dansk Industri skal foretages senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tillidsrepræsentanten har modtaget meddelelsen om, at vedkommende indstilles til afskedigelse. Meddelelsen skal ske skriftligt. (Bestemmelsen gælder ikke for overenskomstansatte på særlige vilkår). Arbejdstidsbestemmelser Parterne er enige om at følge forslag til redigering aftalerne om arbejdstid, således at de fremstår mere læsevenlige, men uden indholdsmæssige konsekvenser. Frihed i særlig anledning Aftale suppleres med følgende kommentar: Medarbejdere, der vælger at fejre egen begivenhed i udlandet har kun ret til 1 fridag, uanset at begivenheden er forbundet med rejse. Sygdom Bestemmelserne om sygdom ændres efter nærmere drøftelse, så de tilnærmes Industriens Overenskomst 29 stk 1, således at misligholdelse fra medarbejderens side kan føre til indeholdelse af sygeløn. Fratrædelse og Forældreorlov Protokollaterne implementeres ikke i Post Danmark. Lokalaftalerne indeholder i forvejen bedre bestemmelser. 3

4 ÆNDRINGER SOM ALENE GÆLDER POSTARBEJDERE Løn Postarbejdernes løn forhandles lokalt (minimalløn). Der er derfor ikke aftalt generelle lønstigninger. Pensionsanciennitet Fra den 1. marts 2011 gennemføres følgende ændringer i lokalaftale nr. 12, Pension: a. Post Danmark indbetaler pensionsbidrag efter 2 måneders ansættelse mod hidtil 9 måneder b. 30-dages reglen ophæves, således at der skal betales pensionsbidrag fra ansættelsens start, såfremt medarbejderen på ansættelsestids punktet er omfattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansættelse, jf Industriens Overenskomst 34 stk 2. SH-godtgørelse beregnet af løn under sygdom Lokalaftale om Søgnehelligdagsbetaling suppleres med følgende kommentar: Under sygdom beregnes SH-godtgørelse efter samme bestemmelser som beregning af sygeferiegodtgørelse. Basisløn til tilkaldevikarer Lokalaftale nr. 37, Løn- og ansættelsesvilkår for tilkaldevikarer suppleres med følgende kommentar: Basislønnen defineres i det respektive forhandlingsområde. Aftale- og forhandlingskompetence vedr. supplerende lønsystem Lokalaftale om Supplerende lønsystemer ændres, således at aftale- og forhandlingskompetencen på ledelsesside fastlægges til enhver tid af virksomhedens ledelse. 4

5 ÆNDRINGER SOM ALENE GÆLDER FOR OVERENSKOMSTANSATTE PÅ SÆRLIGE VILKÅR: Løn Den generelle løn til ansatte på særlige vilkår gives fortsat som normalløn, og er aftalt med udgangspunkt i Transportforliget og de øvrige forlig på normallønsområdet. Parterne er enige om, at der i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010 afsættes en pulje på 90 % af normallønssatsreguleringen pr. 1. marts 2010 og efterfølgende normallønssatsreguleringer i overenskomstperioden, som anvendes til en generel regulering af lønnen. Det giver følgende generelle regulering af basisløn og tillæg (ikke natpenge) i perioden: Procentregulering 1. marts marts 2011 Alle løndele 0,89 % 1,25 %. Den lokale adgang til at forhandle og aftale løndele og tillægsstruktur fastholdes. 5

6 ÆNDRINGER SOM ALENE GÆLDER ARBEJDSLEDERE OG SPECIALISTER M.FL. Løn Den generelle løn til ansatte på overenskomsten fastsættes efter samme principper som lønnen til overenskomstansatte på særlige vilkår. Det giver følgende generelle regulering af løngrupper og tillæg (ikke natpenge) i perioden: Procentregulering 1. marts marts 2011 Alle løndele 0,72 % 1,02 %. Den lokale adgang til at forhandle og aftale løndele og tillægsstruktur fastholdes. Pulje til oprettelse af lønmæssige skævheder m.v. Der afsættes pr. 1. marts 2011 en pulje til oprettelse af lønmæssige skævheder og ansættelsesvilkår. 6

7 ÆNDRINGER SOM GÆLDER OVERENSKOMSTANSATTE PÅ SÆRLIGE VILKÅR SAMT LEDERE OG SPECIALISTER PÅ SÆRLIGE VILKÅR Tjenestemandspension Parterne er enige om, at der i perioden drøftes eventuelle ændringer i bestemmelserne om tjenestemandspensionsgivende tillæg. Frivilligt udlånte tjenestemænd Frivilligt udlånte tjenestemænd er omfattet af de ændringer, der er aftalt for overenskomstansatte på særlige vilkår, såfremt ændringen ikke falder ind under undtagelserne nævnt i bilag 1 til Forhandlingsprotokollat om frivilligt udlånte tjenestemænd, dateret den 11. december EU-dom Parterne er enige om, at gennemføre konsekvenserne af EU-domstolens dom af 20. januar 2009 vedr. sygdom og ferie i forbindelse med afsked med tjenestemandspension. 7

8 Varenr

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status OK2008 7. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. møde i Områdegruppebestyrelsen den 13. december 2010 Udsendt

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne 2014-2017 Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelse... 3 3. Udbetaling af løn... 4 4. Lønbestemmelser... 4 5.

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1.

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere