Senior- og fratrædelsesordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Senior- og fratrædelsesordninger"

Transkript

1 Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du kan læse mere om reglerne i PAV: Senior- og retræteordninger: kapitel 33 Frivillig fratræden: kapitel 30 Samt i cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger Perst.nr Indhold 1. Senior- og retræteordninger Frivillig fratræden Senior- og retræteordninger Aftrapning (deltid) iht. 3 i perst.nr. 043/11 Etablering af seniorordning med aftrapning i tid forudsætter, at den ansatte er fyldt 60 år, når seniorordningen træder i kraft - samt at vedkommende i sammenlagt 10 år har været ansat inden for staten og folkekirken mv. Arbejdstiden skal udgøre mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen. I forbindelse med aftrapningen kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at den ansatte får indbetalt hidtidigt pensionsbidrag, og for tjenestemænd kan der bevilges optjening af uændret pensionsalder.

2 Aftrapning i job/charge (retræte) iht. 6 i perst.nr. 043/11 Side 2 af 6 Etablering af seniorordning med aftrapning i job/charge forudsætter, at den ansatte er fyldt 55 år, når seniorordningen træder i kraft - og at den ansatte efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling efter i de seneste 10 år at have været ansat på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling inden for staten og folkekirken mv. Ansættelsesmyndigheden kan også her bevilge, at tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret kan bevare retten til at få pension beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. For overenskomstansatte m.fl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan ansættelsesmyndigheden indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det samlede pensionsbidrag i den nye stilling og det samlede pensionsbidrag i den hidtidige stilling. Udover ekstra pensionsbidrag kan der ydes et personligt, ikke pensionsgivende tillæg efter nærmere fastsatte regler. Løndele Her kan du se hvilke løndele, du skal anvende ifm. ovenstående, når der skal beregnes pension svarende til hidtidigt bidrag. Løndel 0675, Bidrag til tjenestemandspension, senior-/fleksjob Løndelen anvendes til indrapportering af forhøjet bidrag til 36 ifm. seniorordninger eller fleksjob for tjenestemænd. Hvis der er spørgsmål til indbetalingerne, kan henvendelse rettes til Team Forsikring og Pension i Statens Administration, Finansservicecentret. Løndel 0679, Pension, senior, barsel mm (overenskomstansatte) Løndelen anvendes til afregning af Statens pensionsbidrag ifm. seniorordning for overenskomstansatte. Løndelen udregner beløbet som forskellen mellem bidrag på fuld tid og dellønsbidraget. NB. Hvis lønmodtageren har pensionsgivende tillæg, som ikke dellønsberegner, bør løndel 7108 anvendes i stedet for løndel 0679.

3 Løndel 7108, Pensionsbidrag (seniorordning) Løndelen kan anvendes til både tjenestemænd og overenskomstansatte, når der skal indbetales ekstra pensionsbidrag til en pensionskasse. Løndel 7109, Pensionsbidrag (seniorordning) Løndelen anvendes fx i stedet for løndel 0679, hvis der skal beregnes bidrag som forskellen mellem bidraget på to forskellige deltidsbrøker. Løndel 7209, Pensionsbidrag (seniorordning) Løndelen anvendes til det ekstraordinære månedlige pensionsbidrag, arbejdsgiveren skal indbetale i forbindelse med seniorordninger for overenskomstansatte. IAP Side 3 af 6 Løndele til udligningstillæg Her kan du se hvilke løndele, du skal anvende ifm. ydelse af udligningstillæg. Løndel 2080, lønudligningstillæg (ikke-pensionsgiv.) Løndelen anvendes til diverse aftaler om ydelse af udligningstillæg. Løndel 2101, udligningstillæg (ikke-pensionsgiv.) Løndelen anvendes til: 1) Ikke-pensionsgivende lønudligning til overenskomstansatte i klassificerede tjenestemandsstillinger (individuelle aftaler). 2) tjenestemænd, i.h.t. cirkulære L & P 105/83 af 7/9-83, vedr. alderens betydning ved udnævnelse i højere lønramme. Løndel 3882, personligt tillæg, (ikke-pensionsgiv.) Løndelen anvendes til personligt tillæg (det, det tidligere var udligningstillæg ved overgangen til nye lønsystemer). For AC-PKAT udmeldes løndel 3882 under løndel 3892 udligningstillæg

4 Side 4 af 6 Betalt frihed 10 i perst.nr. 043/11 Etablering af seniorordning med betalt frihed og/eller en fastholdelsesbonus forudsætter, at den ansatte er fyldt 62 år, når seniorordningen træder i kraft. Ansættelsesmyndigheden kan bevilge op til 1 dags frihed med løn pr. måned. Fastholdelsesbonus En ansat der er fyldt 62 år kan bevilges en særlig fastholdelsesbonus, hvis den ansatte udskyder sin fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt. Etablering af seniorordning med betalt frihed og/eller en fastholdelsesbonus forudsætter, at den ansatte er fyldt 62 år, når seniorordningen træder i kraft. Løndel 2852, fastholdelsesbonus 2. Frivillig fratræden Tjenestemænd Ansættelsesmyndigheden kan bevilge tjenestemænd, der går på pension som led i frivillig fratræden, en årlig ydelse som supplement til pensionen indtil folkepensionsalderen. Udbetaling af den supplerende ydelse udbetales 1 gang årligt, første gang i tilknytning til fratrædelsen. Der udbetales fuldt årsbeløb op til folkepensionstidspunktet, selv om den sidste udbetalingsperiode er mindre end et helt år. Den supplerende ydelse reguleres med den fastsatte procentregulering af tjenestemandspensioner og udbetales af Statens Pensionssystem i lighed med tjenestemandspensionen. Ansættelsesmyndigheden kan tillægge tjenestemænd, der kan gå på pension som led i frivillig fratræden, op til 4 års ekstra ordinær pensionsalder eller en fratrædelsesgodtgørelse svarende til højst 6 måneders løn. Dette gælder også overenskomstansatte med tjenestemandspensionsret.

5 Følgende løndele anvendes: Side 5 af 6 Løndel 1925, Pensionsalderforhøjelse Løndelen anvendes til betaling af frivillige fratrædelsesordninger med afregning til 36, Pensionsvæsenet for tjenestemænd. Selvejende og private institutioner Da løndelen alene konterer beløbet, skal afregningen til Statens Administration foretages af institutionen på registrerings- og kontonr Hvis der er spørgsmål til indbetalingerne, kan henvendelse rettes til Team Forsikring og Pension i Statens Administration, Finansservicecentret. Løndel 6946, Skattefri fratrædelsesgodtgørelse/jubilæumsgodtgørelse Løndel 6947, Skattepligtig fratrædelsesgodtg./jubilæumsgodtg. Se nærmere beskrivelse af løndel 6946 og 6947 i SLS guiden, samt i emnebeskrivelsen Fratrædelsesgodtg./jubilæumsgratiale. Overenskomstansatte Ansættelsesmyndigheden kan enten yde et fratrædelsesbeløb efter uafbrudt beskæftigelse i min. 12 år og/eller udbetale sædvanlig løn i en tjenestefrihedsperiode på op til 7 måneder. Alternativt til ovenstående kan ansættelsesmyndigheden indbetale op til 4 års ekstraordinært pensionsbidrag løndel Her kan du se hvilke indrapporteringer samt løndele, du kan/skal anvende ifm. frivillig fratræden. Ansættelsesform 9, Frivillig fratræden - anvendes ifm. frivillig fratræden i tilknytning til tjenestefrihed med løn. Du kan indrapportere ansættelsesform via Statistikoplysninger i SLS og HR- Løn. Løndel 7009, Ekstra pensionsbidrag (engangsløndel) Løndelen, som er en engangsløndel, anvendes til indbetaling af ekstra pensionsbidrag ifm. frivillig fratræden og konterer på konto (via automatisk dannet løndel 6009).

6 Løndel 6946, Skattefri fratrædelsesgodtgørelse/jubilæumsgodtgørelse Løndel 6947, Skattepligtig fratrædelsesgodtg./jubilæumsgodtg. Løndel 7150, Pensionsbidrag ved fratrædelsesgodtgørelse Løndel 7208 Ratepension/-forsikring, livrente ved fratrædelsesgodt. VIGTIGT! Dato for indrapportering på løndel 7150 og løndel 7208 skal være identisk med dato for indrapportering af fratrædelsesgodtgørelsen, for at beregning af skat og arbejdsmarkedsbidrag bliver korrekt. Der må max. indrapporteres den skattepligtige del af godtgørelsen. Side 6 af 6 Se nærmere beskrivelse af løndel 6946, 6947, 7150 og 7208 samt beregningseksempler og hjælpeskemaer i emnebeskrivelsen Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Principper for omlægning af grundbeløb... 5 Bilag C Serviceeftersyn af de overenskomst-

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere