Urafstemning om nye overenskomster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urafstemning om nye overenskomster 2014-17"

Transkript

1 Urafstemning om nye overenskomster Træ/Møbel side 3 Industri/Træ/Møbel side 5 Piano/orgel side 7 Textil/Beklædning side 8 Emballage side 10 Den Grafiske Overenskomst... side 11 Posten side 13 3F s Industrigruppe, marts 2014

2 Kære medlem Vi har i Industrigruppen forhandlet os til rette med arbejdsgiverne om nye overenskomster. De sendes nu til afstemning blandt vores medlemmer. Det er blandt andet her, at du har indflydelse som medlem. I denne pjece beskriver vi kort aftalerne på de forskellige overenskomstområder. Så kig under dit eget arbejdsområde for at se, hvilke ændringer der sker for dig. Vi er på vej ud af krisen, og det skulle gerne afspejle sig i overenskomsterne. Vi har lagt vægt på: at sikre reallønnen med en lille fremgang, så der er lidt mere til dagen i morgen. at sikre uddannelse i opsigelsesperioden, så vi kan gøre os attraktive til næste job. at sikre kontakt til din fagforening/a-kasse, hvis du bliver opsagt, så du hurtigt kan blive hjulpet videre i nyt job. at sikre oplysninger om virksomhedens brug af vikarer, så vikaren er sikret de rigtige løn- og arbejdsvilkår. Du kan læse mere om resultaterne i denne pjece. Jeg vil anbefale dig at bruge din stemmeret. Din stemme er din ret til indflydelse - en ret du har som medlem af en rigtig fagforening som 3F, og som de andre ikke har. Din stemme er med til at sikre en højere stemmeprocent, og det er med til at styrke vores mandat til de næste forhandlinger. Alle forhandlingsudvalg og gruppebestyrelsen bakker op og anbefaler et JA til fornyelsen. Med venlig hilsen Mads Andersen Gruppeformand Industrigruppen Træ- og Møbeloverenskomsten (DIO1/TMI) Minimalløn Forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr. til 110,20 kr. pr. time. 1. marts 2015 med 1,65 kr. til 111,85 kr. pr. time. 1. marts 2016 med 1,80 kr. til 113,65 kr. pr. time. Sygeløn Max-satsen forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,20 kr. til 140,05 kr. pr. time. 1. marts 2015 med 1,50 kr. til 141,55 kr. pr. time. 1. marts 2016 med 1,65 kr. til 143,20 kr. pr. time. Genetillæg Fritvalgs lønkonto Pr. 1. marts 2014 forhøjes satserne med 0,3 procent. Pr. 1. marts 2015 forhøjes satserne med 0,4 procent. Pr. 1. marts 2016 forhøjes satserne med 0,3 procent. Der beregnes fritvalgsbidrag af arbejdsgiverbetalt sygeløn. Der skal beregnes feriegodtgørelse og fritvalgsbidrag af kompensation for ikke afholdte feriefridage. Pr. 1. marts 2014, -15, -16 forhøjes lærlingesatser med i gennemsnit 1,9 procent. Arbejdsgiveren skal fremover betale udgifterne til skolehjem (pt. 490 kr./ ugen). 2 3

3 Forældreorlov Fra den 1. juli 2014 udvides forældrenes ret til forældreorlov fra 11 uger til 13 uger fordelt på: Fem uger forbeholdt den ene forælder. Fem uger forbeholdt den anden forælder. Tre uger forbeholdt enten den ene eller den anden forælder. Forældreorloven gælder nu også for forældre af samme køn. Betalingssatsen stiger fra 140 til 145 kroner. Skiftehold Tillæg for skiftehold skal indgå i beregningen, når der søges støtte til selvvalgt uddannelse. Pension Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov. Der skal beregnes pension af ferietillægget for funktionærlignende ansatte. Kompetencefonden Anciennitet nedsættes med tre mdr. til seks mdr. for ret til selvvalgt uddannelse. Der gives ret til en uges kursus i opsigelsesperioden med støtte fra TMKF (Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond). Der gives yderligere støtte til: Flere kurser optages på positivlisten. Lærlinge/elever til fritidsundervisning. Screening til FVU og ordblindeundervisning. uddannelse mv. i fagforening/a-kasse. Fonde Arbejdsgiveren skal indbetale yderligere 3 x 5 øre/time til TUUF (Træets Uddannelses- og Udviklingsfond). Tillidsrepræsentanter har ret til at modtage information om, hvilke lokalaftaler og kutymer som er blevet oplyst fra virksomheden til et vikarbureau for at kunne kontrollere, om de overholdes. Kørepenge/-tid Der er indført en ny bestemmelse med betaling af kørepenge og køretid med personlig løn, hvis der køres uden for arbejdstid til et andet aftalt sted end virksomhedens adresse for fastansatte på permanente arbejdspladser. Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten (Dansk Byggeri) Minimalløn Forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr. til 112,15 kr. 1. marts 2015 med 1,65 kr. til 113,80 kr. 1. marts 2016 med 1,80 kr. til 115,60 kr. Sygeløn Max-satsen forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr. til 136 kr. 1. marts 2015 med 1,50 kr. til 137,50 kr. 1. marts 2016 med 1,50 kr. til 139 kr. Barsel, fædreorlov og forældreorlov Max-satsen forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr. til 136,kr. 1. marts 2015 med 1,50 kr. til 137,50 kr. 1. marts 2016 med 1,50 kr. til 139 kr. Barns første sygedag og børns hospitalsindlæggelse Max-satsen forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr. til 136 kr. 1. marts 2015 med 1,50 kr. til 137,50 kr. 1. marts 2016 med 1,50 kr. til 139 kr. Genetillæg Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling Pr. 1. marts 2014 forhøjes satserne med 0,3 procent. Pr. 1. marts 2015 forhøjes satserne med 0,4 procent. Pr. 1. marts 2016 forhøjes satserne med 0,3 procent. Forskudsbeløbet hæves til kr. 4 5

4 Pr. 1. marts 2014, -15, -16 forhøjes lærlingesatser med 1,9 pct. Forældreorlov Fra den 1. juli 2014 udvides forældrenes ret til orlov fra 11 uger til 13 ugers forældreorlov, som fordeles på: Fem uger forbeholdt den ene forælder. Fem uger forbeholdt den anden forælder. Tre uger forbeholdt enten den ene eller den anden forælder. Forældreorloven gælder nu også for forældre af samme køn. Pension Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov. Bestemmelse om hvornår pension skal være indbetalt. Kompetencefonden Arbejdsgiveren får adgang til at søge skolehjemsudgifter betalt af kompetencefonden, som sikrer mulighed for, at der bliver optaget flere elever. uddannelse mv. i fagforening/a-kasse. Der gives ret til en uges kursus i opsigelsesperioden med løn. Virksomheden får støtte fra kompetencefonden. Det kan gives tre ugers frihed til uddannelse, hvis ikke selvvalgt uddannelse er brugt i forvejen. Løn og lønsystemer Der indføres helt ny tekst om løn og lønsystemer, som indeholder løfteparagraf om løndannelsen på virksomheden. Fonde Arbejdsgiveren skal indbetale yderligere 3 x 5 øre/time til samarbejdsfonden. Tillidsrepræsentanten har ret til at modtage information om, hvilke lokalaftaler og kutymer som er blevet oplyst til et vikarbureau for at kunne kontrollere, om de overholdes. Piano- og Orgeloverenskomsten Udearbejdstillæg og smudstillæg Fritvalgslønkonto Pr. 1. marts 2014 forhøjes satserne med 0,3 procent. Pr. 1. marts 2015 forhøjes satserne med 0,4 procent. Pr. 1. marts 2016 forhøjes satserne med 0,3 procent. Der beregnes fritvalgsbidrag af arbejdsgiverbetalt sygeløn. Der skal beregnes feriegodtgørelse og fritvalgsbidrag af kompensation for ikkeafholdte feriefridage. Pr. 1. marts 2014, -15 og -16 forhøjes lærlingesatser med i gennemsnit 1,9 procent. Arbejdsgiveren skal betale udgifterne til skolehjem. (490 kr./ugen). Forældreorlov Fra den 1. juli 2014 udvides forældrenes ret til forældreorlov fra 11 uger til 13 uger, som fordeles på: Fem uger forbeholdt den ene forælder. Fem uger forbeholdt den anden forælder. Tre uger forbeholdt enten den ene eller den anden forælder. Forældreorloven gælder nu også for forældre af samme køn. Betalingssatsen stiger fra 140 til 145 kr. Pension Forhøjelse af det forhøjede pensionsbidrag under barselsorlov. Kompetencefonden Anciennitet nedsættes til seks mdr. for ret til selvvalgt uddannelse. Der gives ret til en uges kursus i opsigelsesperioden med støtte fra TMKF (Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond). Der gives yderligere støtte til: Flere kurser optages på positivlisten. Lærlinge/elever til fritidsundervisning. Screening til FVU og ordblindeundervisning. 6 7

5 uddannelse mv. i fagforening/a-kasse. Fonde Arbejdsgiveren skal indbetale yderligere 3 x 5 øre/timen til TUUF (Træets Uddannelsesog Udviklingsfond). Rekvirentvirksomhedens tillidsrepræsentant har ret til at modtage information om, hvilke lokalaftaler og kutymer som er blevet oplyst til et vikarbureau for at kunne kontrollere, om de overholdes. Fleksjob Det er aftalt, at parterne drøfter indførsel af bestemmelser om fleksjob. Arbejde i udlandet Det er aftalt, at parterne drøfter mulighed for udarbejdelse af pjece om arbejde i udlandet. Textil- og Beklædningsoverenskomsten Normalløn 1. marts 2014 forhøjes med 2,10 kr. 1. marts 2015 forhøjes med 2,25 kr. 1. marts 2016 forhøjes med 2,40 kr. Tillæg er generelle og kan ikke modregnes. Ungarbejdere aflønnes med 70 procent af normallønsatsen for voksne. Overtidsbetaling Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen 55,40 kr. til 57,35 kr. Pr. 1. marts 2016 forhøjes satsen 57,35 kr. til 59,70 kr. Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen 110,75 kr. til 114,70 kr. Pr. 1. marts 2016 forhøjes satsen 114,70 kr. til 119,35 kr. Fritvalgsbidrag Pr. 1. marts 2014 forhøjes satserne med 0,3 procent. Pr. 1. marts 2015 forhøjes satserne med 0,4 procent. Pr. 1. marts 2016 forhøjes satserne med 0,3 procent. Pr. 1. marts 2014, -15, -16 forhøjes lærlingesatserne med i gennemsnit 1,9 procent. Arbejdsgiveren betaler udgifter til skolehjem, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen (490 kr./ugen). Forældreorlov Fra 1. juli 2014 udvides orloven med en uge til hver af forældrene. Orlov gælder fremover også forældre af samme køn. Betalingssatsen stiger fra 140 til 145 kr. maksimalt. Pension Anciennitetsreglen tydeliggøres. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov. Pension af ferietillæg for funktionærlignende ansatte. Skiftehold Pr. 1. marts 2014, -15, -16 forhøjes alle tillæg (1,5 procent, 1,6 procent, 1,7 procent). Kompetencefonden Anciennitet nedsættes til seks mdr. for ret til selvvalgt uddannelse. Der gives yderligere støtte til: Lærlinge/elever til fritidsundervisning. Screening til FVU og ordblindeundervisning. Dansk til voksne udlændinge. Frihed med løn i to timer til hjælp og vejledning om uddannelse mv. i fagforening/a-kasse. Uddannelsesfonden Arbejdsgiveren skal indbetale yderligere 3 x 5 øre/time til fonden. Tillidsrepræsentanter har ret til at modtage information om, hvilke lokalaftaler og kutymer som er blevet oplyst til et vikarbureau, for at kunne kontrollere, om de overholdes. Arbejdsfordeling Mulighed for mere fleksibel planlægning. Sygdom Beskyttelse mod opsigelse under sygdom forlænges fra tre til fire mdr. 8 9

6 Emballageoverenskomsten Minimalløn Forhøjes pr. 1. marts 2014 til 110,20 kr. 1. marts 2015 til 111,85 kr. 1. marts 2016 til 113,65 kr. Holddrift og varslingssatser Fritvalgs-lønkonto Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen med 0,3 procent. Pr. 1. marts 2015 forhøjes satsen med 0,4 procent. Pr. 1. marts 2016 forhøjes satsen med 0,3 procent. Pension/barsel Forhøjet pensionsbidrag under barsel. Pr. 1. juli 2014 udgør følgende første 14 uger: Arbejdsgiverbidrag pr. time: 8,50 kr. Arbejdstagerbidrag pr. time: 4,25 kr. Samlet bidrag pr. time: 12,75 kr. Forældreorloven gælder nu også forældre af samme køn. Tillidsrepræsentanter får ret til at modtage information om, hvilke lokalaftaler og kutymer som er blevet oplyst til vikarbureaet for at kunne kontrollere, om de overholdes. uddannelse m.v. i fagforening/a-kasse. Ikkeafholdte feriefridage Som kompensation for ikke-afholdte feriefridage er det aftalt, at dette indgår i den ferieberettigede indkomst. Pension indgår ikke i beregningen. Kompetencefonden/selvvalgt uddannelse Tillæg for holddrift indgår i beregningen, når der søges til uddannelse. Anciennitetskrav nedsættes med tre mdr. til seks mdr. for ret til uddannelse. Opsagte med mindst seks mdr. anciennitet gives ret til yderligere en uges kursus i opsigelsesperioden. Nye kursusmuligheder i Industriens Kompetenceudviklingsfond tilføjes i Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond. Emballageindustriens Samarbejdsfond Pr. 1. marts 2014 indbetaler arbejdsgiverne 5 øre pr. time. Pr. 1. marts 2015 indbetaler arbejdsgiverne 10 øre pr. time. Pr. 1. marts 2016 indbetaler arbejdsgiverne 15 øre pr. time. Elevlønningerne fra Den Grafiske Overenskomst følges fortsat med forhøjelse af 3 x 1,9 procent. Arbejdsgiverne skal fremover betale udgifterne til skolehjem (490 kr./ugen). Støtte til elevers fritidsundervisning fra Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond. Den Grafiske Overenskomst Minimalløn Forhøjes pr. 1. marts 2014 til 110,20 kr. 1. marts 2015 til 111,85 kr. 1. marts 2016 til 113,65 kr. Holddrift og varslingssatser Fritvalgslønkonto Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen med 0,3 procent. Pr. 1. marts 2015 forhøjes satsen med 0,4 procent. Pr. 1. marts 2016 forhøjes satsen med 0,3 procent. Der beregnes fritvalgsbidrag for hele perioden, hvor arbejdsgiveren betaler sygeløn

7 Pension/barsel Forhøjet pensionsbidrag under barsel. Pr. 1. juli 2014 udgør følgende første 14 uger: Arbejdsgiverbidrag pr. time 8,50 kr. Arbejdstagerbidrag pr. time 4,25 kr. Samlet bidrag pr. time: 12,75 kr. Forældreorloven gælder nu også forældre af samme køn. Tillidsrepræsentanter får ret til at modtage information om, hvilke lokalaftaler og kutymer som er blevet oplyst til vikarbureaet for at kunne kontrollere, om de overholdes. uddannelse m.v. til fagforeningen/a-kassen. Ikke-afholdte feriefridage Som kompensation for ikke-afholdte feriefridage indgår dette i den ferieberettigede indkomst. Pension indgår ikke i beregningen. Kompetencefonden/selvvalgt uddannelse Tillæg for holddrift indgår i beregningen, når der søges til uddannelse. Anciennitetskrav nedsættes med tre mdr. til seks mdr. for ret til uddannelse. Opsagte med mindst seks mdr. anciennitet gives ret til yderligere en uges kursus i opsigelsesperioden. Nye kurser i danskuddannelse for voksne udlændinge, screening til FVU og ordblindeundervisning vil fremover kunne tildeles støtte. Posten Lokalaftaler til Industriens Overenskomst for Postarbejdere. Lokalaftaler til Industriens Overenskomst for OK-ansatte på særlige vilkår (tidligere tjenestemænd). Overenskomst for Arbejdsledere og Specialister. Løn: Postarbejdere Lønnen forhandles lokalt hvert år. Fritvalgs-lønkontoen øges pr. 1. marts 2014 med 0,3 procent., pr. 1. marts 2015 med 0,4 procent. og pr. 1. marts 2016 med 0,3 procent. Overenskomstansatte på særlige vilkår I tilpasningsforhandlinger 2007 blev det fastlagt, at lønnen reguleres med 90 procent af den sats, der aftales på normallønsområdet. Herudover mulighed for lokale løntillæg. Forbedringen af fritvalgs-kontoen er lagt direkte på lønnen. 1. marts 2014: normallønsregulering: 1,18 pct. + fritvalgslønkonto: 0,30 pct. = 1,48 pct. i samlet regulering. 1.marts 2015: normallønsregulering: 1,25 pct. + fritvalgslønkonto: 0,40 pct. = 1,65 pct. i samlet regulering. 1. marts 2016: normallønsregulering: 1,31 pct. + fritvalgslønkonto: 0,30 pct. = 1,61 pct. i samlet regulering. Samarbejdsformål Til finansiering af samarbejdsformål indbetaler arbejdsgiverne pr. 1. marts 2014, 82,50 kr. pr. fuldtidsansat pr. år til fonden. Pr. 1. marts 2015 udgør bidraget 165 kr. Pr. 1. marts 2016 udgør bidraget 247,60 kr. BK fritidsulykkesforsikringen Pr. 1. marts 2014 forhøjes den årlige præmie, som arbejdsgiverne betaler gennem Den Sociale Fond med 66,61 kr. pr. medarbejder. Elevlønninger forhøjes med 3 x 1,9 procent. Arbejdsgiverne skal fremover betale udgifter til skolehjem. Støtte til elevens fritidsundervisning fra Kompetenceudviklingsfonden

8 Uddannelse Posten tilknyttes Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) inkl. samtlige forbedringer på CO-industriområdet. Tillæg for skiftehold (natpenge) skal indgå i beregningen, når der søges støtte til selvvalgt uddannelse (IKUF). Forældreorlov Forældreorloven øges med en uge til 11 uger, som kan bruges af begge forældrene efter valg. Orlovsrettighederne gælder også forældre af samme køn. Arbejdstid Arbejdstidsaftalen i distribution (D96) gælder nu også søn- og helligdage. Perioden for beskæftigelse af lørdagsafløsere uden for lørdage udvides til at omfatte ugerne 51, 52 og 53 (1). Særlige feriefridage Hvis afviklingstidspunktet ikke er fastlagt den 1. januar i ferieåret, kan de resterende særlige feriedage varsles til afholdelse. Varslingen skal ske efter reglerne for restferie. I en opsigelsesperiode kan afholdelse af særlige feriefridage alene aftales. Tillæg Satserne på særlige ydelser forhøjes således, at de udgør følgende beløb: Natpenge (kl ): 27,30 kr. /timen (1. marts 2014), 27,74 (1. marts 2015), 28,21 (1. marts 2016). Weekendtillæg: 49,59 kr./timen (1. marts 2014), 50,39 (1. marts 2015), 51,24 (1. marts 2016). uddannelse mv. i fagforening/a-kasse. Fonde Arbejdsgiveren skal indbetale yderligere 3 x 5 øre/timen til Industriens Uddannelsesfond. Adgang til IKUF-støtte ved afskedigelse Der gives mulighed for en uges frihed til uddannelse i opsigelsesperioden med støtte fra IKUF. Særligt for arbejdsledere og specialister Uddannelse Der opretholdes en særlig virksomhedsfond for IKUF for arbejdsledere og specialister. Løn og resultatløn Lønnen reguleres med 90 procent af den sats, der aftales på normallønsområdet. Forbedringen af Fritvalgslønkontoen bliver lagt direkte på lønnen. Arbejdsledere og specialister i løngruppe 2-4 får samme lønregulering som Overenskomstansatte på særlige vilkår. For arbejdsledere og specialister i gruppe 5 udgør lønreguleringen: 1. marts 2014: normallønsregulering: 0,98 pct. + fritvalgslønkonto: 0,30 pct. = 1,28 pct. i samlet regulering. 1. marts 2015: normallønsregulering: 1,04 pct. + fritvalgslønkonto: 0,40 pct. = 1,44 i samlet regulering. 1. marts 2016: normallønsregulering: 1,10 pct. + fritvalgslønkonto: 0,30 pct. = 1,40 i samlet regulering. Resultatlønnen afskaffes fra 1. januar På den baggrund ydes lønreguleringen med 1,75 procent for alle i løngruppe 5. Desuden gives et individuelt tillæg mellem ,12 kr. og ,35 kr. Fra 1. marts 2014 fastlægges det lokale forhandlingsudvalg af tillidsrepræsentanten og enhedens chef. Lærlinge Pr. 1. marts 2014, -15 og -16 forhøjes lærlingesatserne med i gennemsnit 1,9 procent. Arbejdsgiveren skal fremover betale udgifterne til skolehjem. (490 kr./ugen) Lærlinge gives mulighed for at søge støtte fra IKUF ved uddannelse

9 Styrk den danske model -brug din stemme! Udgivet af 3F s Industrigruppe, marts 2014 Redaktion: Peter Keiding Layout: Kommunkationsafdelingen Varenr: 10002

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere