Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK)"

Transkript

1 Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger A ENGGAARD A/S (DK) El-entreprise, VVS-entreprise, ventilationsentreprise samt sprinklerentreprise i forbindelse med opførelsen af VIA University College, Aarhus. VIA University College har indgået aftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, om køb af fast ejendom inklusive opførelse af et nøglefærdigt og skræddersyet undervisningsbyggeri på en del af "CeresByen" i Aarhus. Der skal i alt opføres ca m2 undervisningsbyggeri samt ca m2 kælder. Følgende 4 fagentrepriser udbydes som delaftaler med forudgående prækvalifikation: VVS-entreprisen: Arbejdet omfatter et komplet varmeanlæg med radiatorer, kaloriferer, strålevarmepaneler, vandanlæg med veksler til varmt vandproduktion, afløbsinstallationer, tagafvanding, UV-tagafvanding af flade tage, sanitet, slangevindere, stigerør, gasinstallationer mv. Ventilationsentreprisen: Arbejdet omfatter detailprojektering og udførelse af mekaniske ventilationsanlæg af hele bygningen, brandventilationsanlæg, punktudsugning, udsugning fra stinkskabe mv. Arbejdet udbydes som funktionsudbud. Sprinklerentreprisen: Arbejdet omfatter et komplet sprinkleranlæg inkl. alarm- og zoneventiler, ny sprinklercentral med sprinklerpump mv. Arbejdet udbydes som funktionsudbud. El-entreprisen: Stærkstrømsinstallationer: Arbejdet omfatter en komplet stærkstrømsinstallation inkl. føringsveje, tavler, stikkontakter, udtag for maskiner og udstyr, belysning, generatoranlæg mv. Svagstrømsinstallationer: Arbejdet omfatter en komplet svagstrømsinstallation for blandt andet ABAog ABDL-anlæg komplet inkl. ansvar for sammenkobling af sammenkoblede brandalarmanlæg iht. Retningslinje 006, talevarslingsanlæg, sikkerhedsbelysning, datainstallationer, brandventilation, tyveri- og adk-anlæg mv. Arbejdet udbydes delvis som funktionsudbud. Virksomheder der er prækvalificeret til alle 4 delarbejder kan endvidere afgive samlet tilbud på de 4 delarbejder, forudsat der er givet pris på delarbejderne. Tildelingskriteriet er billigste pris, hvor summen af de billigste tilbud på de enkelte delarbejder sidestilles med det billigste samlede tilbud, hvoraf den billigste løsning vælges. Udbudsmateriale forventes udsendt ultimo juni 203, med prisafgivelse primo september 203 CPV: , , , , , , Caverion Vejlevej Fredericia

2 2

3 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder HIMMERLAND BOLIGFOERNING Himmerland Boligforening - Ombygning af afdeling 6, Magisterparken, Aalborg. Fagentreprise vedr. renovering af Himmerland Boligforening, afd. 6, Magisterparken. CPV: M. Thomsen-Støtt, Aalborg A/S Halkjærvej Aalborg Telefon: Funderholme Smedie A/S Funderholmevej Silkeborg Telefon: Hustømrerne A/S Katrinebjergvej Århus H Telefon: Fjelsø Entreprise A/S Testrupvej Aalestrup Telefon: Icopal Entreprise A/S Graham Bells Vej Århus N Telefon: Ribe VVS Service A/S Ørstedsvej 6760 Ribe Telefon: Anton Lassens Eftf. A/S Håndværkervej Aalborg Telefon: PD Elevator A/S

4 Ole Rømersvej 600 Haderslev Telefon:

5 Danmark-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, JURIDISK KONTOR Forsikringsmægling og forsikringsrådgivning for Aalborg Kommune. Levering af forsikringsmæglerydelse og forsikringsrådgivning i forbindelse hermed for Aalborg Kommune i perioden til , eventuelt med mulighed for forlængelse til CPV: , Willis I/S Nyhavnsgade 4, 4 th Aalborg

6 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Markedsbesøg. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til markedsbesøg (i et enkelt tilfælde kombineret med Matchmaking) som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Konsukentydelser til Business Missions udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal:

7 Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Konsulentydelser til workshops udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteten markedsbesøg: Markedsbesøgene har til formål at give de deltagende virksomheder et første-håndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Dette vil ske ved at samle 8-0 virksomheder, som har sammenfaldende interesser i forhold til det pågældende marked, kundemålgruppe eller brancher. De tilmeldte virksomheder vil efter rekruttering og forberedelse besøge det valgte marked på et besøg af en til 2-dages varighed. Under besøget vil virksomhederne besøge en messe/udstilling eller på anden vis opnå den fornødne introduktion til det nye marked og potentielle kunder. Opgaver omfattet af kontrakter vedr. markedsbesøg omfatter: Rekruttering af virksomheder til deltagelse i markedsbesøget Planlægning af besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilrettelæggelse af det samlede program under besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilmelding af virksomhederne til messe/udstilling og lign. Modtagelse og ledsagelse af virksomhederne under markedsbesøget Assistance til virksomhederne under markedsbesøget, herunder evt. leje af lokalt transportmiddel, booking af mødelokaler mm. Evt. gennemførelse af matchmaking-arrangement (afhængig af hvilken delaftale, der er tale om). CPV: , Market Select ApS Gammel Nybyvej Svendborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K 2

8 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

9 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Business Missions. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til Business Missions (i nogle tilfælde kombineret med Matchmaking) som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Konsukentydelser til markedsbesøg udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet,

10 Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Konsulentydelser til workshops udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteterne Business Missions: Business Missions har til formål at styrke de deltagende virksomheders viden om nye markeder, herunder såvel danske nærmarkeder som nye vækstmarkeder. Dette vil ske ved at samle 8-0 virksomheder, som har sammenaldende interesser i forhold til det pågældende marked, kundemålgruppe eller brancher. Virksomhederne vil efter rekruttering og forberedelse gennemføre et besøg af 4-5 dages varighed. Besøg til messer/udstillinger, besøg ved relevante virksomheder, møder vedr. finansiering og lovgivning og andre målrettede aktiviteter for gruppen af virksomheder vil bidrage til, at virksomhederne opnår et grundigt kendskab til såvel det nye marked som mulige forretningspartnere, lovgivning og forretningsmuligheder indenfor de valgte sektorer. Opgaver omfattet af kontrakterne omfatter: Evt. rekruttering af virksomheder til deltagelse i business missions (afhænger af, hvilken delaftale, der er tale om) Planlægning af besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilrettelæggelse af det samlede program under besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne, herunder opsætning af alle mødeaftaler og lign. forberedelser Assistance til rekruttering af relevante virksomheder for missionen (i de delaftaler, hvor rekruttering ikke udgør en del af aftalen) Tilmelding af virksomhederne til messe/udstilling og lign. Modtagelse og ledsagelse af virksomhederne under missionen Assistance til virksomhederne under missionen, herunder evt. leje af lokalt transportmiddel, booking af mødelokaler mm. CPV: , Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

11 Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

12 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Workshops. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til workshops som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Konsukentydelser til markedsbesøg udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Konsulentaftaler vedrørende Business Missions udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at

13 kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteterne Workshops. Opgaverne omfattet af de udbudte delaftaler består primært i planlægning og gennemførelse af workshops indenfor nogle på forhånd fastlagte markeder og sektorer. CPV: , Relocare Galoche Allé 5,. sal 4600 Køge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Market Select ApS Gammel Nybyvej Svendborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

14 Danmark-Aars: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Rammeaftale vedr. kaffe, te og tilhørende produkter samt kaffemaskiner. Rammeaftale vedr. kaffe, te og tilhørende produkter samt kaffemaskiner til samtlige enheder og instituioner i Vesthimmerlands og Frederikshavn Kommuner. CPV: , 03300, 55200, 39730, I. M. Frellsen K/S Industrivej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

15 Danmark-Ballerup: Byggearbejde BOLIGFORENINGEN AAB, AFDELING 54 Hovedentreprise vedr. tagrenovering for AAB afd. 54 inkl. option på montage af solcelleanlæg. Hovedentreprise omfattende renovering af tag på 9 boligblokke ( m2 tag), samt option på montering og idriftsættelse af solcelleanlæg på tag på op til ca m2. Afdeling 54 består af 9 stk. 4-etagers boligblokke med 944 almene boliger. Indkøb af solcelleanlægget er bygherreleverance og udbydes særskilt. CPV: , , B. Nygaard Sørensen Stationsallen Herlev Telefon:

16 Danmark-Dianalund: Rengøring FILADELFIA Rengøringsservice - Filadelfia. Rengøringsservice m.v. på Filadelfia. Rengøringsservice omfatter bl.a., rengøring af ambulatorier,sengeafdelinger, fællesarealer herunder også weekendrengøring. Endvidere omfattes køkkenservice (madhåndtering, opvask m.v.) på sengeafdelingerne m.fl. Opgaven udbydes samlet. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV

17 Danmark-Esbjerg: Installation af ventilations- og klimaanlæg MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Installation af ventilations- og klimaanlæg. Glenco AS Stamholmen Hvidovre Telefon:

18 Danmark-Esbjerg: Natriumhypochlorit ESBJERG KOMMUNE, UDBUD & INDKØB () Kemikalier til svømmehaller. Køb af kemikalier til svømmehaller. CPV: Cabola APS Essen Kolding Randers Kemiske Industri Kristrupvej Randers

19 Danmark-Esbjerg: Rådgivning i forbindelse med byggeri ESBJERG KOMMUNE Bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning/tilbygning af 6 delopgaver For Social og Tilbud i Esbjerg Kommune. Annonceringen angår prækvalifikation til Bygherrerådgiverydelsen i f. m. 6 delprojekter for Social og Tilbud, hvor eksisterende byggerier omog/eller tilbygges, således de indeholder tidssvarende boliger og bedre forhold for bl.a. udviklingshæmmede og handicappede. Projekterne tager udgangspunkt i sektorplanen for socialområdet, hvori der er opstillet politiske mål for bo- og dagtilbud til handicappede og udviklingshæmmede. Bygherrerådgiver skal stå for udarbejdelse af udbudsmateriale for totalrådgivnings-ydelserne i f.m. de 6 delprojekter, herunder annoncering, prækvalifikation, udvælgelse og kontrahering med totalrådgiverne. Endvidere skal Bygherrerådgiveren udarbejde førsyn, udfærdige byggeprogram og dispositionsforslag samt indsende skema A, B og C ansøgning. Nærværende udbudsannonce opfordrer interesserede Bygherrerådgivere i at indsende anmodning om at deltagelse i EU-udbud med henblik på at vælge en fælles Bygherrerådgiver for de 6 delprojekter. Den samlede totale budgetramme for de 6 delprojekter i f. m. opgavens gennemførelse forventes at være ca DKK ekskl. moms. Bygherrerådgiver skal forestå totalrådgiverudbud frem til kontrahering med totalrådgiverne samt efterfølgende Bygherrerådgivningsydelser i projekterings- og udførelsesfasen for totalrådgiverene. Bygherrerådgiver skal tillige i udbuddet af totalrådgivningsydelsen for den enkelte delopgave udbyde varetagelsen af bygherrens forpligtigelser i f. m. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 46 af 27. december 2008 samt iht. PAR/FRI's ydelsesbeskrivelse»arbejdsmiljøkoordinering«af november 202 i den indledende fase, særligt under udfærdigelse af byggeprogram og dispositionsforslag. Bygherrerådgivningsarbejderne forventes udført i perioden december 203-december 207. CPV: Atra Arkitekter A/S Vestergade Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

20 Danmark-Faaborg: Diverse specialmaskiner FFV RENOVATION A/S Indkøb af neddeler. Indkøb af. stk. fabriksny selvkørende neddeler til neddeling af have/parkaffald og stort brændbart affaldstræ. CPV: , Aksel Benzin A/S Sandtoften Gentofte Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

21 Danmark-Faaborg: Kemikalier til vandbehandling FFV SPILDEVAND A/S Rammeaftale på polymere og fældningskemikalier. Rammeaftale på levering af polymere og fældningskemikalier til renseanlæg. Del. Ca. 20 tons polymere pr. år. Del 2. Ca. 200 tons løst jernsulfat pr. år. Del 3. ca. 290 tons jernchlorid pr. år. Del 4. Ca. 22, 2 m3 calciumnitrat pr. år. CPV: Kemira OYJ G-Vej København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemira OYJ Kemira OYJ Kemira OYJ

22 Danmark-Fredericia: Edb-maskiner og -artikler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme). Fredericia Kommune har ønsket at udbyde området; bærbare computere, stationære computere og skærme. Der var tale om en rammeaftale på et forventet antal bærbare computere, stationære computere og skærme. Der var tale om en rammeaftale på disse produkter på fra d indtil d Det anførte forbrug er skønnede mængder, udregnet på baggrund af den tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændring. Der var alene tale om et estimat der ikke er bindende for ordregiver. CPV: Hewlett-Packard Aps Engholm Parkvej Allerød Telefon:

23 Danmark-Frederiksberg: Produkter til personlig pleje FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af voksenbleer. Frederiksberg Kommune udbyder køb og levering af voksenbleer. Udbuddet omfatter levering af voksenbleer og tilhørende produkter til plejecentre, institutioner og borgere i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år. Kontrakten kan forlænges med yderligere 2 måneder. Udbyders forventede årlige forbrug er ca DKK, uden moms. CPV: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

24 Danmark-Frederiksberg: Rottebekæmpelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af rottebekæmpelse. Frederiksberg Kommune udbyder rottebekæmpelse. Udbuddet omfatter rottebekæmpelse i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år derudover. Det gennemsnitlige antal nye sager forventes at være ca. 400 pr. år. En sag kan indeholde flere anmeldelser. Nogle tilsyn vil skulle foretages med 2 timers varsel. Nogle tilsyn vil desuden skulle foretages uden for normal arbejdstid, herunder om aftenen/natten, i weekender og på helligdage. CPV: Anticimex A/S Lykkegårdsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Fax:

25 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri ALMENE BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNALE BOLIGER ADMINISTRERET AF DAB Teknisk totalrådgivning i forbindelse med renovering af almene boliger (støttet byggeri). Arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med kommende projekter vedrørende renovering af almene boliger inden for hvert af følgende områder (delaftaler): ) 5-30 mio. DKK, inkl. moms Jylland. 2) 5-30 mio. DKK, inkl. moms Øerne. 3) mio. DKK, inkl. moms Jylland. 4) mio. DKK, inkl. moms Øerne. 5) Over kr. 80 mio. DKK, inkl. moms Jylland. 6) Over kr. 80 mio. DKK, inkl. moms Øerne. CPV:

26 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri ALMENE BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNALE BOLIGER ADMINISTRERET AF DAB Teknisk totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af almene familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og plejeboliger med serviceareal. Arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med kommende projekter vedrørende nybyggeri af almene boliger inden for hvert af følgende områder (delaftaler): ) Almene familie- og ungdomsboliger Jylland. 2) Almene familie- og ungdomsboliger Øerne. 3) Almene ældre- og plejeboliger med serviceareal Jylland. 4) Almene ældre- og plejeboliger med serviceareal Øerne. CPV:

27 Danmark-Frederiksberg: Vedligeholdelse af elevatorer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af elevatorservice. Frederiksberg Kommune udbyder elevatorservice. Udbuddet omfatter eftersyn og reparation af elevatorer og lifte i kommunens ejendomme i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år. Kontrakten stiller krav om opretholdelse af et døgnberedskab, som kan udføre reparationer på alle tidspunkter af døgnet på alle årets dage, inklusive søn- og helligdage. Døgnberedskabet skal kunne modtage og reagere på tilkald fra ordregiver og vagt-/kontrolcentralen. Kontrakten omfatter i alt ca. 30 elevatorer og lifte. CPV: Elecom Elevator ApS Meterbuen Skovlunde Telefon: Fax:

28 Danmark-Glostrup: Turbineanlæg I/S VESTFORBRÆNDING CPV: , 42200, 42300, Turbineanlæg. Vanddampturbiner. Dele til vanddampturbiner. Turbinearbejder. Allen Steam Turbines Highfiels Parc Highfield Road Oakley MK43 7TA Bedford DET FORENEDE KONGERIGE

29 Danmark-Haslev: Metalsalte FAXE SPILDEVANDSCENTER A/S, GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S OG VORDINGBORG RENS A/S 23430r Faxe Spildevandscenter m.fl. Udbud af fældningskemikalier. Faxe Spildevandscenter A/S, Gulborgsund Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S afholder et fælles udbud om indkøb og levering af fældningskemikalier. Der indgås kontrakt med én eller to leverandører vedr. de udbudte kemikaler. Udbuddet er opdelt i 2 delkontrakter: Metalsalte og øvrige kemikaler. CPV: , 24340, , Kemira OYJ P.O. Box 330 (Porkkalankatu 3) FI-000 Helsinki FINLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemira OYJ P.O. Box 330 (Porkkalankatu 3) FI-000 Helsinki FINLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

30 Danmark-Helsingør: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGGÅRDEN AFDELING 42 Totalentreprisekontrakt vedr. nybyggeri af nye ældreegnede boliger Kongevejen, Helsingør, for Boligselskabet Boliggården v/helsingør Boligselskab. Totalentreprise omfattende nybyggeri af 37 almene ældreegnede boliger. CPV: G.V.L. Entreprise A/S Oldvej Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gvl.dk Fax:

31 Danmark-Helsingør: Elektricitet HELSINGØR KOMMUNE Udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser. Udbuddet omfatter Helsingør kommunes indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)). CPV: SEAS-NVE Strømmen Hovedgade Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SEAS-NVE Strømmen Hovedgade Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Hillerød: Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel REGION HOVEDSTADEN Licensaftale for depotsoftwareløsning. Depotsoftwareløsning for udlån af uniformer mellem vaskerier og hospitaler. CPV: Berendsen Textile Service A/S Tobaksvej Søborg

33 Danmark-Hillerød: Vedligeholdelse af elevatorer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Drift, vedligeholdelse, service og lovpligtigt eftersyn af elevatorer og lifte på Frederiksberg og Bispebjerg. Nærværende udbud vedrører 3-årige aftale om drift, vedligeholdelse og service (herunder lovpligtigt eftersyn) af elevatorer og lifte på Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler, samt tilhørende psykiatiske centre. CPV: Otis A/S Ellekær 9A 2730 Herlev Mailadresse: Telefon:

34 Danmark-Hjørring: Dybfrostvarer HJØRRING KOMMUNE Frostvarer 3 delaftaler. Udbuddet vedrører indkøb af frostvarer til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantiner i Hjørring Kommune. Fordelingen på de 3 delaftaler ses nedenunder: Delaftale : Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, frossen fisk, kød- og melboller samt pølser 58 varer Delaftale 2: Frosset fjerkræ 3 varer Delaftale 3: Frossen brød 7 varer. CPV: , 52000, 5330, 53420, , 53300, Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

35 Danmark-Hjørring: Fisk HJØRRING KOMMUNE Friske fisk. Udbuddet vedrører indkøb af Friske fisk til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. CPV: Venmark Fisk A/S Læssevej Hirtshals

36 Danmark-Hjørring: Forarbejdede kartofler HJØRRING KOMMUNE Vakuum kartofler og snitgrønt. Udbuddet vedrører indkøb af vakuum kartofler og snitgrønt til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 20 varer i alt. CPV: , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

37 Danmark-Hjørring: Friske eller frosne grøntsager HJØRRING KOMMUNE Friske grøntsager, frugter og rå kartofler. Udbuddet vedrører indkøb af friske grøntsager, frugter og rå kartofler til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 45 varer i alt. CPV: 53300, , Guldregn Frugt & Grønt Østergade Hjørring

38 Danmark-Hjørring: Konservesvarer HJØRRING KOMMUNE Kolonial m.m. 5 delaftaler. Udbuddet vedrører indkøb af kolonial m.m. til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantiner i Hjørring Kommune. Fordelingen på de 5 delaftaler ses nedenunder: Delaftale : Kolonial, henkogt frugt og survarer 3 varer. Delaftale 2: Saft, juice, marmelade og grød 36 varer. Delaftale 3: Ost, smør, margarine og gær 33 varer. Delaftale 4: Mælkeprodukter, skalæg og æggeprodukter 5 varer. Delaftale 5: Friskt brød 7 varer. CPV: , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Catering Engros A/s Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Fax: Hørkram Food Service A/S Centervej 480 Sorø Mailadresse: Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

39 Danmark-Hjørring: Svinekød HJØRRING KOMMUNE Fersk kød. Udbuddet vedrører indkøb af Fersk kød til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. CPV: 53000, 500, 5200, Slagter Winther Hjørringgade Hirtshals

40 Danmark-Hjørring: Svinekødsprodukter HJØRRING KOMMUNE Pålæg, fiskepålæg og salater. Udbuddet vedrører indkøb af pålæg, fiskepålæg og salater til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 44 varer i alt. CPV: 53400, 5334, 53200, 53220, 53230, , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

41 Danmark-Holbæk: Datamatnetværkstjenester HOLBÆK KOMMUNE WAN netværksstruktur WAN netværksstruktur til Holbæk Kommune. Holbæk Kommune efterspørger en netværksydelse til kommunes datakommunikation (WAN). Løsningen omfatter et netværk, der skal forbinde kommunens decentrale lokationer (administration, skoler, plejecentre, dagtilbud m.m.) med kommunens centrale driftscenter. Løsningen skal udover data også bruges til bl.a. drift af kommunens IP-telefonianlæg. WAN løsningen forventes at omfatte ca. 65 lokationer indenfor kommunes geografi, og skal leveres på fiber. Der skal tilbydes redundans på enkelte forbindelser. CPV: , SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

42 Danmark-Holstebro: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGSELSKABET»SCT. JØRGEN«, HOLSTEBRO Renovering af afd. 25 Skovgaardsvej 6-32, Holstebro. Kontrakt indgået i fagentrepriser. CPV:

43 Danmark-Holstebro: Motorkøretøjsforsikring VESTFORSYNING A/S EU-Udbud af forsikringer for Vestforsyning. Tjenesteydelser. Tjenesteydelseskategori nr. 6: Finansielle tjenesteydelser a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser. CPV: 66540, , , ,

44 Danmark-Holte: Rådgivning i forbindelse med sundheds- og sikkerhedsfarer RUDERSDAL KOMMUNE Udbud af sundhedstjek. Rudersdal Kommune udbyder hermed et sundhedstilbud rettet mod medarbejderne i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune ønsker at tilbyde kommunens medarbejder mulighed for at deltage i et sundhedstjek hvert andet år. CPV: Falck Healthcare A/S Polititorvet København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

45 Danmark-Hvidovre: Engangsbleer HVIDOVRE KOMMUNE Levering af»voksenbleer«til borgere og plejecentre i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup og Albertslund. Levering af»voksenbleer«til borgere og plejecentre i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup og Albertslund. CPV: , Abena A/S Egelund Aabenraa

46 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed VEJDIREKTORATET, DRIFTSDIVISIONEN Rammeaftale trafik- og lystekniske undersøgelser på statsveje i Danmark. Rammeaftale med flere aktører. CPV: Trafitec ApS Forskerparken SCION-DTU Diplomvej, bygning Lyngby Cowi A/S Parallelvej Lyngby ÅF Hansen & Henneberg A/S Lyskær 3EF 2730 Herlev Johnsen Consult Rypevænget Kokkedal ÅF Hansen & Henneberg A/S Lyskær 3EF 2730 Herlev

47 Danmark-København: Dele og tilbehør til fotokopieringsmaskiner DEN DANSKE STAT V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende indkøb af printere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Printer-maskineaftalen). Se under punkt II..5) i EUT: 203/S af CPV: , , 30250, , , , , , Atea A/S Lautrupvang Ballerup

48 Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder FURESØ BOLIGSELSKAB V/KAB Farum Midtpunkt - Hovedentreprise vedrørende boligomdannelser. Hovedentreprisen omfatte omdannelse af ca. 00 boliger fordelt ud over Farum Midtpunkt-bebyggelsen. Byggesagen omfatter et samlet areal på ca m2. Baggrunden for byggesagen er et ønske om at skabe en række boliger som er målrettet et par eller en lille familie. I dag består Farum Midtpunkt primært af store lejligheder på op til 30 m2 samt etværelsesboliger. Der arbejdes overordnet med 6 forskellige boligtyper. Boligerne er placeret i forskellige blokke i hele bebyggelsen, og entreprenøren skal således være forberedt på de logistiske udfordringer som byggesagen byder på. Endvidere skal entreprenøren være opmærksom på at der er total trafikseparering i Farum Midtpunkt. Bygningsarbejderne omfatter alle former for indvendige arbejder samt enkelte ændringer i klimaskærmen og udvidelse af eksisterende altaner. CPV: Ole Jepsen A/S Abildgårdsparken Birkerød

49 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL, PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL METROPOLITAN UNIVERSITY COLLEGE, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND UNIVERSITY COLLEGE ZEALAND, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBAELT, UNIVERSITY COLLEGE SYD UNIVERSITY COLLEGE SOUTH DENMARK, UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK, VIA UNIVERSITY COLLEGE Udbud af fælles praktikportal til professionshøjskolerne. De 7 professionshøjskoler Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol, University College Sjælland, University College Lillebælt, University College Syddanmark, University College Nordjylland og VIA University College udbyder en fælles praktikportal ved udbud af en leverancekontrakt, hvor alle ovennævnte institutioner vil være ordregivende myndigheder og kontraktparter i forhold til den valgte leverandør. De 7 professionshøjskoler har hver mange forskellige uddannelser af forskellige størrelser, hvoraf ca. 0 uddannelsesområder dækker ca. 80 % af studiepladserne. Den fælles praktikportal skal dog kunne håndtere alle uddannelser på institutionerne, som har praktik. Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse. Danske Professionshøjskoler er den politiske interesseorganisation for professionshøjskolerne i Danmark. Danske Professionshøjskoler vil optræde som administrator på vegne af de deltagende institutioner i forhold til udbudsforretningens gennemførelse. Der vil i forbindelse med kontraktens indgåelse ligeledes blive udpeget én institution, som vil få til opgave at koordinere opgavens udførelse i forhold til den valgte leverandør. Kunden skal betragtes som professionshøjskolerne som en helhed i et fællesadministrativt samarbejde og ikke som de enkelte professionshøjskoler. Formålet med den fælles praktikportal er at optimere og IT-understøtte praktikadministrative arbejdsgange på professionshøjskolernes uddannelser. Leverancen vil omfatte én central praktikportal. Brugerne til den fælles praktikportal vil bl.a. være: Personalet på uddannelsen (især administrativt personale, men bl.a. også vejledere/undervisere) Praktikstederne (koordinatorer og vejledere) Studerende. Hovedegenskaberne i den fælles praktikportal forventes at være følgende: a) en indgang til hver af de tre overordnede brugergrupper hhv praktiksteder, studerende og personalet på uddannelserne. b) en fælles kommunikationsplatform mellem alle involverede parter i praktikforløbet c) selvbetjeningsmuligheder for praktiksteder og studerende d) en flowstyringskomponent, som gør processen for praktikforløbet synlig samt muliggør en godkendelsesprocedure og som kan hjælpe brugerne undervejs til at se hvilke trin, de mangler for at understøtte hele processen. e) funktionalitet til at generere, vedligeholde og opbevare praktikrelaterede dokumenter (aftaler, korrespondance o.l.) f) integration til de studieadministrative systemer og mailsystemer g) brugeradministration med integration til professionshøjskolernes AD Specifikke funktionsområder i den fælles praktikportal, vil bl.a. være: Oprette og vedligeholde praktiksted og grundaftale mellem praktiksted og

50 uddannelse/professionshøjskole Tilknytte og vedligeholde tilknytning af praktikpladser på praktiksted Indhente tilvalgsønsker fra studerende Lave automatisk (og manuel) fordeling af praktikpladser Oprette konkret praktikaftale mellem studerende og praktiksted Lave opfølgning på praktikforløb frem til afsluttet praktikforløb Lave statistiske udtræk Etc. Udvikling ønskes gennemført ved anvendelse af en agil metode, hvorfor der vil blive indgået en kontrakt, som er tilpasset den agile metode. Da kunden har begrænset erfaring med den agile metode, vil der være en høj forventning til leverandørens facilitering af den agile proces med kunden og kundens parter. Der forventes at blive gennemført en trinvis udrulning af den centrale løsning til praktikportalen. Den trinvise udrulning forventes at blive fordelt per uddannelse på tværs af institutionerne og/eller per institution. For at sikre høj brugervenlighed i den udviklede løsning, vil der blive stillet høje krav til brugervenlighed. Det er forventningen, at lanceringen af den første version af den fælles praktikportal sker i kvartal af 204. Leverandøren forventes at skulle levere vedligeholdelse og også optionelt varetage driftsopgaven. CPV: Ditmer A/S Søren Frichs Vej 44D 8230 Åbyhøj 2

51 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING Kontrakt om support, vedligeholdelse og videreudvikling af Jobcenter Planner. Denne udbudsforretning vedrørte support, vedligeholdelse og videreudvikling af Jobcenter Planner. Jobcenter Planner er etableret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med henblik på at give borgerne øgede selvbetjeningsmuligheder på Jobnet.dk i forbindelse med booking og om-booking af møder med de kommunale jobcentre. Jobcenter Planner skal: Give borgerne større ansvar og bedre mulighed for indflydelse på kontakten med jobcentrene. Understøtte udstilling af selvbetjeningsløsninger til borgere med kontaktforløb, herunder fx mødeforberedelse. Understøtte den nødvendige kontakt mellem jobcenter og brugerne. Muliggøre opfølgning på servicemål i jobcentrene og den forpligtende kontakt for brugerne. Reducere udeblivelserne fra samtaler. Understøtte en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlernes tid i jobcentrene. Lette jobcentrenes arbejde med kontaktforløbet med borgerne. Brugen af Jobcenter Planner er i pilotdrift i København, Gentofte og Næstved og implementeres forventeligt på landsplan i løbet af 204 og 205. Jobcenter Planner består af følgende dele: Et centralt planlægningsværktøj med en web-baseret brugergrænseflade til sagsbehandlere i jobcentrene. Webservices til integration mellem Jobcenter Planner og Det Fælles Datagrundlag (DFDG). Integration med kalendersystemer i Jobcentrene. Driften af Jobcenter Planner varetages af en ekstern driftsleverandør på en driftsaftale indgået gennem Statens It. Jobcenter Planner indgår som et element i det kompleks af systemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Jobcenter Planner er derfor integreret med Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale system DFDG, hvorigennem der udveksles data med andre systemer, herunder Jobnet.dk og jobcentrenes sagsbehandlersystemer. AMS' applikations-leverandør Visma Consulting varetager pt. vedligehold og udvikling af DFDG. Arbejdsmarkedsstyrelsen søgte på denne baggrund en leverandør, der kunne varetage applikationsansvaret for Jobcenter Planner samt support i forbindelse hermed. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker at dette sker som en agil proces, hvor der etableres et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og den fremtidige leverandørs leveranceteam. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker i den forbindelse i videst muligt omfang at kunne drage nytte af leverandørens kompetencer og erfaring. Derfor forudsættes det, at leverandøren er tilgængelig i nødvendigt omfang for møder, workshops mv. på Arbejdsmarkedsstyrelsens adresse. Det blev ved udbuddet tillige forudsat, at leverandøren stiller de nødvendige lokaler og andre faciliteter til rådighed for det agile samarbejde i nærheden af Arbejdsmarkedsstyrelsens adresse. Væsentlige opgaver i forbindelse med vedligeholdelse vil være: Diagnosticering, fejlrettelse og forebyggende vedligeholdelse til sikring af et velfungerende og stabilt system med et højt serviceniveau.

52 Løbende forbedringer, tilpasning til ny teknologi og afvikling teknisk gæld. Tilpasning i forbindelse med lovændringer og ændringer i eksterne grænseflader. Vedligeholde kodearkiv og teknisk dokumentation. Teknisk support. Bidrage til udarbejdelse af vejledning, undervisningsmateriale og erfaringsopsamling. Væsentlige opgaver i forbindelse med videreudvikling forventes at være: Ændringer, tilpasninger og forbedringer i Jobcenter Planners funktionalitet, herunder specielt med sigte på formålet med systemet, jf. ovenfor. Videreudvikling i forbindelse med kalenderintegration og håndtering af breve. Rådgivning, f.eks. om arkitektur og teknologi samt den forretningsmæssige udnyttelse heraf. Derudover kan der forekomme opgaver i forbindelse med rådgivning, undervisning m.v. i forbindelse med Jobcenter Planner. CPV: , , , , NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg Telefon:

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune - Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø Kommuner. Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere