Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK)"

Transkript

1 Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger A ENGGAARD A/S (DK) El-entreprise, VVS-entreprise, ventilationsentreprise samt sprinklerentreprise i forbindelse med opførelsen af VIA University College, Aarhus. VIA University College har indgået aftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, om køb af fast ejendom inklusive opførelse af et nøglefærdigt og skræddersyet undervisningsbyggeri på en del af "CeresByen" i Aarhus. Der skal i alt opføres ca m2 undervisningsbyggeri samt ca m2 kælder. Følgende 4 fagentrepriser udbydes som delaftaler med forudgående prækvalifikation: VVS-entreprisen: Arbejdet omfatter et komplet varmeanlæg med radiatorer, kaloriferer, strålevarmepaneler, vandanlæg med veksler til varmt vandproduktion, afløbsinstallationer, tagafvanding, UV-tagafvanding af flade tage, sanitet, slangevindere, stigerør, gasinstallationer mv. Ventilationsentreprisen: Arbejdet omfatter detailprojektering og udførelse af mekaniske ventilationsanlæg af hele bygningen, brandventilationsanlæg, punktudsugning, udsugning fra stinkskabe mv. Arbejdet udbydes som funktionsudbud. Sprinklerentreprisen: Arbejdet omfatter et komplet sprinkleranlæg inkl. alarm- og zoneventiler, ny sprinklercentral med sprinklerpump mv. Arbejdet udbydes som funktionsudbud. El-entreprisen: Stærkstrømsinstallationer: Arbejdet omfatter en komplet stærkstrømsinstallation inkl. føringsveje, tavler, stikkontakter, udtag for maskiner og udstyr, belysning, generatoranlæg mv. Svagstrømsinstallationer: Arbejdet omfatter en komplet svagstrømsinstallation for blandt andet ABAog ABDL-anlæg komplet inkl. ansvar for sammenkobling af sammenkoblede brandalarmanlæg iht. Retningslinje 006, talevarslingsanlæg, sikkerhedsbelysning, datainstallationer, brandventilation, tyveri- og adk-anlæg mv. Arbejdet udbydes delvis som funktionsudbud. Virksomheder der er prækvalificeret til alle 4 delarbejder kan endvidere afgive samlet tilbud på de 4 delarbejder, forudsat der er givet pris på delarbejderne. Tildelingskriteriet er billigste pris, hvor summen af de billigste tilbud på de enkelte delarbejder sidestilles med det billigste samlede tilbud, hvoraf den billigste løsning vælges. Udbudsmateriale forventes udsendt ultimo juni 203, med prisafgivelse primo september 203 CPV: , , , , , , Caverion Vejlevej Fredericia

2 2

3 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder HIMMERLAND BOLIGFOERNING Himmerland Boligforening - Ombygning af afdeling 6, Magisterparken, Aalborg. Fagentreprise vedr. renovering af Himmerland Boligforening, afd. 6, Magisterparken. CPV: M. Thomsen-Støtt, Aalborg A/S Halkjærvej Aalborg Telefon: Funderholme Smedie A/S Funderholmevej Silkeborg Telefon: Hustømrerne A/S Katrinebjergvej Århus H Telefon: Fjelsø Entreprise A/S Testrupvej Aalestrup Telefon: Icopal Entreprise A/S Graham Bells Vej Århus N Telefon: Ribe VVS Service A/S Ørstedsvej 6760 Ribe Telefon: Anton Lassens Eftf. A/S Håndværkervej Aalborg Telefon: PD Elevator A/S

4 Ole Rømersvej 600 Haderslev Telefon:

5 Danmark-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, JURIDISK KONTOR Forsikringsmægling og forsikringsrådgivning for Aalborg Kommune. Levering af forsikringsmæglerydelse og forsikringsrådgivning i forbindelse hermed for Aalborg Kommune i perioden til , eventuelt med mulighed for forlængelse til CPV: , Willis I/S Nyhavnsgade 4, 4 th Aalborg

6 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Markedsbesøg. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til markedsbesøg (i et enkelt tilfælde kombineret med Matchmaking) som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Konsukentydelser til Business Missions udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal:

7 Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Konsulentydelser til workshops udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteten markedsbesøg: Markedsbesøgene har til formål at give de deltagende virksomheder et første-håndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Dette vil ske ved at samle 8-0 virksomheder, som har sammenfaldende interesser i forhold til det pågældende marked, kundemålgruppe eller brancher. De tilmeldte virksomheder vil efter rekruttering og forberedelse besøge det valgte marked på et besøg af en til 2-dages varighed. Under besøget vil virksomhederne besøge en messe/udstilling eller på anden vis opnå den fornødne introduktion til det nye marked og potentielle kunder. Opgaver omfattet af kontrakter vedr. markedsbesøg omfatter: Rekruttering af virksomheder til deltagelse i markedsbesøget Planlægning af besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilrettelæggelse af det samlede program under besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilmelding af virksomhederne til messe/udstilling og lign. Modtagelse og ledsagelse af virksomhederne under markedsbesøget Assistance til virksomhederne under markedsbesøget, herunder evt. leje af lokalt transportmiddel, booking af mødelokaler mm. Evt. gennemførelse af matchmaking-arrangement (afhængig af hvilken delaftale, der er tale om). CPV: , Market Select ApS Gammel Nybyvej Svendborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K 2

8 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

9 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Business Missions. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til Business Missions (i nogle tilfælde kombineret med Matchmaking) som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Konsukentydelser til markedsbesøg udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet,

10 Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Konsulentydelser til workshops udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteterne Business Missions: Business Missions har til formål at styrke de deltagende virksomheders viden om nye markeder, herunder såvel danske nærmarkeder som nye vækstmarkeder. Dette vil ske ved at samle 8-0 virksomheder, som har sammenaldende interesser i forhold til det pågældende marked, kundemålgruppe eller brancher. Virksomhederne vil efter rekruttering og forberedelse gennemføre et besøg af 4-5 dages varighed. Besøg til messer/udstillinger, besøg ved relevante virksomheder, møder vedr. finansiering og lovgivning og andre målrettede aktiviteter for gruppen af virksomheder vil bidrage til, at virksomhederne opnår et grundigt kendskab til såvel det nye marked som mulige forretningspartnere, lovgivning og forretningsmuligheder indenfor de valgte sektorer. Opgaver omfattet af kontrakterne omfatter: Evt. rekruttering af virksomheder til deltagelse i business missions (afhænger af, hvilken delaftale, der er tale om) Planlægning af besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilrettelæggelse af det samlede program under besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne, herunder opsætning af alle mødeaftaler og lign. forberedelser Assistance til rekruttering af relevante virksomheder for missionen (i de delaftaler, hvor rekruttering ikke udgør en del af aftalen) Tilmelding af virksomhederne til messe/udstilling og lign. Modtagelse og ledsagelse af virksomhederne under missionen Assistance til virksomhederne under missionen, herunder evt. leje af lokalt transportmiddel, booking af mødelokaler mm. CPV: , Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

11 Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

12 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Workshops. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til workshops som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Konsukentydelser til markedsbesøg udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Konsulentaftaler vedrørende Business Missions udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at

13 kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteterne Workshops. Opgaverne omfattet af de udbudte delaftaler består primært i planlægning og gennemførelse af workshops indenfor nogle på forhånd fastlagte markeder og sektorer. CPV: , Relocare Galoche Allé 5,. sal 4600 Køge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Market Select ApS Gammel Nybyvej Svendborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

14 Danmark-Aars: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Rammeaftale vedr. kaffe, te og tilhørende produkter samt kaffemaskiner. Rammeaftale vedr. kaffe, te og tilhørende produkter samt kaffemaskiner til samtlige enheder og instituioner i Vesthimmerlands og Frederikshavn Kommuner. CPV: , 03300, 55200, 39730, I. M. Frellsen K/S Industrivej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

15 Danmark-Ballerup: Byggearbejde BOLIGFORENINGEN AAB, AFDELING 54 Hovedentreprise vedr. tagrenovering for AAB afd. 54 inkl. option på montage af solcelleanlæg. Hovedentreprise omfattende renovering af tag på 9 boligblokke ( m2 tag), samt option på montering og idriftsættelse af solcelleanlæg på tag på op til ca m2. Afdeling 54 består af 9 stk. 4-etagers boligblokke med 944 almene boliger. Indkøb af solcelleanlægget er bygherreleverance og udbydes særskilt. CPV: , , B. Nygaard Sørensen Stationsallen Herlev Telefon:

16 Danmark-Dianalund: Rengøring FILADELFIA Rengøringsservice - Filadelfia. Rengøringsservice m.v. på Filadelfia. Rengøringsservice omfatter bl.a., rengøring af ambulatorier,sengeafdelinger, fællesarealer herunder også weekendrengøring. Endvidere omfattes køkkenservice (madhåndtering, opvask m.v.) på sengeafdelingerne m.fl. Opgaven udbydes samlet. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV

17 Danmark-Esbjerg: Installation af ventilations- og klimaanlæg MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Installation af ventilations- og klimaanlæg. Glenco AS Stamholmen Hvidovre Telefon:

18 Danmark-Esbjerg: Natriumhypochlorit ESBJERG KOMMUNE, UDBUD & INDKØB () Kemikalier til svømmehaller. Køb af kemikalier til svømmehaller. CPV: Cabola APS Essen Kolding Randers Kemiske Industri Kristrupvej Randers

19 Danmark-Esbjerg: Rådgivning i forbindelse med byggeri ESBJERG KOMMUNE Bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning/tilbygning af 6 delopgaver For Social og Tilbud i Esbjerg Kommune. Annonceringen angår prækvalifikation til Bygherrerådgiverydelsen i f. m. 6 delprojekter for Social og Tilbud, hvor eksisterende byggerier omog/eller tilbygges, således de indeholder tidssvarende boliger og bedre forhold for bl.a. udviklingshæmmede og handicappede. Projekterne tager udgangspunkt i sektorplanen for socialområdet, hvori der er opstillet politiske mål for bo- og dagtilbud til handicappede og udviklingshæmmede. Bygherrerådgiver skal stå for udarbejdelse af udbudsmateriale for totalrådgivnings-ydelserne i f.m. de 6 delprojekter, herunder annoncering, prækvalifikation, udvælgelse og kontrahering med totalrådgiverne. Endvidere skal Bygherrerådgiveren udarbejde førsyn, udfærdige byggeprogram og dispositionsforslag samt indsende skema A, B og C ansøgning. Nærværende udbudsannonce opfordrer interesserede Bygherrerådgivere i at indsende anmodning om at deltagelse i EU-udbud med henblik på at vælge en fælles Bygherrerådgiver for de 6 delprojekter. Den samlede totale budgetramme for de 6 delprojekter i f. m. opgavens gennemførelse forventes at være ca DKK ekskl. moms. Bygherrerådgiver skal forestå totalrådgiverudbud frem til kontrahering med totalrådgiverne samt efterfølgende Bygherrerådgivningsydelser i projekterings- og udførelsesfasen for totalrådgiverene. Bygherrerådgiver skal tillige i udbuddet af totalrådgivningsydelsen for den enkelte delopgave udbyde varetagelsen af bygherrens forpligtigelser i f. m. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 46 af 27. december 2008 samt iht. PAR/FRI's ydelsesbeskrivelse»arbejdsmiljøkoordinering«af november 202 i den indledende fase, særligt under udfærdigelse af byggeprogram og dispositionsforslag. Bygherrerådgivningsarbejderne forventes udført i perioden december 203-december 207. CPV: Atra Arkitekter A/S Vestergade Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

20 Danmark-Faaborg: Diverse specialmaskiner FFV RENOVATION A/S Indkøb af neddeler. Indkøb af. stk. fabriksny selvkørende neddeler til neddeling af have/parkaffald og stort brændbart affaldstræ. CPV: , Aksel Benzin A/S Sandtoften Gentofte Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

21 Danmark-Faaborg: Kemikalier til vandbehandling FFV SPILDEVAND A/S Rammeaftale på polymere og fældningskemikalier. Rammeaftale på levering af polymere og fældningskemikalier til renseanlæg. Del. Ca. 20 tons polymere pr. år. Del 2. Ca. 200 tons løst jernsulfat pr. år. Del 3. ca. 290 tons jernchlorid pr. år. Del 4. Ca. 22, 2 m3 calciumnitrat pr. år. CPV: Kemira OYJ G-Vej København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemira OYJ Kemira OYJ Kemira OYJ

22 Danmark-Fredericia: Edb-maskiner og -artikler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme). Fredericia Kommune har ønsket at udbyde området; bærbare computere, stationære computere og skærme. Der var tale om en rammeaftale på et forventet antal bærbare computere, stationære computere og skærme. Der var tale om en rammeaftale på disse produkter på fra d indtil d Det anførte forbrug er skønnede mængder, udregnet på baggrund af den tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændring. Der var alene tale om et estimat der ikke er bindende for ordregiver. CPV: Hewlett-Packard Aps Engholm Parkvej Allerød Telefon:

23 Danmark-Frederiksberg: Produkter til personlig pleje FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af voksenbleer. Frederiksberg Kommune udbyder køb og levering af voksenbleer. Udbuddet omfatter levering af voksenbleer og tilhørende produkter til plejecentre, institutioner og borgere i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år. Kontrakten kan forlænges med yderligere 2 måneder. Udbyders forventede årlige forbrug er ca DKK, uden moms. CPV: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

24 Danmark-Frederiksberg: Rottebekæmpelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af rottebekæmpelse. Frederiksberg Kommune udbyder rottebekæmpelse. Udbuddet omfatter rottebekæmpelse i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år derudover. Det gennemsnitlige antal nye sager forventes at være ca. 400 pr. år. En sag kan indeholde flere anmeldelser. Nogle tilsyn vil skulle foretages med 2 timers varsel. Nogle tilsyn vil desuden skulle foretages uden for normal arbejdstid, herunder om aftenen/natten, i weekender og på helligdage. CPV: Anticimex A/S Lykkegårdsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Fax:

25 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri ALMENE BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNALE BOLIGER ADMINISTRERET AF DAB Teknisk totalrådgivning i forbindelse med renovering af almene boliger (støttet byggeri). Arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med kommende projekter vedrørende renovering af almene boliger inden for hvert af følgende områder (delaftaler): ) 5-30 mio. DKK, inkl. moms Jylland. 2) 5-30 mio. DKK, inkl. moms Øerne. 3) mio. DKK, inkl. moms Jylland. 4) mio. DKK, inkl. moms Øerne. 5) Over kr. 80 mio. DKK, inkl. moms Jylland. 6) Over kr. 80 mio. DKK, inkl. moms Øerne. CPV:

26 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri ALMENE BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNALE BOLIGER ADMINISTRERET AF DAB Teknisk totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af almene familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og plejeboliger med serviceareal. Arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med kommende projekter vedrørende nybyggeri af almene boliger inden for hvert af følgende områder (delaftaler): ) Almene familie- og ungdomsboliger Jylland. 2) Almene familie- og ungdomsboliger Øerne. 3) Almene ældre- og plejeboliger med serviceareal Jylland. 4) Almene ældre- og plejeboliger med serviceareal Øerne. CPV:

27 Danmark-Frederiksberg: Vedligeholdelse af elevatorer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af elevatorservice. Frederiksberg Kommune udbyder elevatorservice. Udbuddet omfatter eftersyn og reparation af elevatorer og lifte i kommunens ejendomme i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år. Kontrakten stiller krav om opretholdelse af et døgnberedskab, som kan udføre reparationer på alle tidspunkter af døgnet på alle årets dage, inklusive søn- og helligdage. Døgnberedskabet skal kunne modtage og reagere på tilkald fra ordregiver og vagt-/kontrolcentralen. Kontrakten omfatter i alt ca. 30 elevatorer og lifte. CPV: Elecom Elevator ApS Meterbuen Skovlunde Telefon: Fax:

28 Danmark-Glostrup: Turbineanlæg I/S VESTFORBRÆNDING CPV: , 42200, 42300, Turbineanlæg. Vanddampturbiner. Dele til vanddampturbiner. Turbinearbejder. Allen Steam Turbines Highfiels Parc Highfield Road Oakley MK43 7TA Bedford DET FORENEDE KONGERIGE

29 Danmark-Haslev: Metalsalte FAXE SPILDEVANDSCENTER A/S, GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S OG VORDINGBORG RENS A/S 23430r Faxe Spildevandscenter m.fl. Udbud af fældningskemikalier. Faxe Spildevandscenter A/S, Gulborgsund Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S afholder et fælles udbud om indkøb og levering af fældningskemikalier. Der indgås kontrakt med én eller to leverandører vedr. de udbudte kemikaler. Udbuddet er opdelt i 2 delkontrakter: Metalsalte og øvrige kemikaler. CPV: , 24340, , Kemira OYJ P.O. Box 330 (Porkkalankatu 3) FI-000 Helsinki FINLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemira OYJ P.O. Box 330 (Porkkalankatu 3) FI-000 Helsinki FINLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

30 Danmark-Helsingør: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGGÅRDEN AFDELING 42 Totalentreprisekontrakt vedr. nybyggeri af nye ældreegnede boliger Kongevejen, Helsingør, for Boligselskabet Boliggården v/helsingør Boligselskab. Totalentreprise omfattende nybyggeri af 37 almene ældreegnede boliger. CPV: G.V.L. Entreprise A/S Oldvej Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gvl.dk Fax:

31 Danmark-Helsingør: Elektricitet HELSINGØR KOMMUNE Udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser. Udbuddet omfatter Helsingør kommunes indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)). CPV: SEAS-NVE Strømmen Hovedgade Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SEAS-NVE Strømmen Hovedgade Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Hillerød: Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel REGION HOVEDSTADEN Licensaftale for depotsoftwareløsning. Depotsoftwareløsning for udlån af uniformer mellem vaskerier og hospitaler. CPV: Berendsen Textile Service A/S Tobaksvej Søborg

33 Danmark-Hillerød: Vedligeholdelse af elevatorer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Drift, vedligeholdelse, service og lovpligtigt eftersyn af elevatorer og lifte på Frederiksberg og Bispebjerg. Nærværende udbud vedrører 3-årige aftale om drift, vedligeholdelse og service (herunder lovpligtigt eftersyn) af elevatorer og lifte på Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler, samt tilhørende psykiatiske centre. CPV: Otis A/S Ellekær 9A 2730 Herlev Mailadresse: Telefon:

34 Danmark-Hjørring: Dybfrostvarer HJØRRING KOMMUNE Frostvarer 3 delaftaler. Udbuddet vedrører indkøb af frostvarer til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantiner i Hjørring Kommune. Fordelingen på de 3 delaftaler ses nedenunder: Delaftale : Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, frossen fisk, kød- og melboller samt pølser 58 varer Delaftale 2: Frosset fjerkræ 3 varer Delaftale 3: Frossen brød 7 varer. CPV: , 52000, 5330, 53420, , 53300, Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

35 Danmark-Hjørring: Fisk HJØRRING KOMMUNE Friske fisk. Udbuddet vedrører indkøb af Friske fisk til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. CPV: Venmark Fisk A/S Læssevej Hirtshals

36 Danmark-Hjørring: Forarbejdede kartofler HJØRRING KOMMUNE Vakuum kartofler og snitgrønt. Udbuddet vedrører indkøb af vakuum kartofler og snitgrønt til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 20 varer i alt. CPV: , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

37 Danmark-Hjørring: Friske eller frosne grøntsager HJØRRING KOMMUNE Friske grøntsager, frugter og rå kartofler. Udbuddet vedrører indkøb af friske grøntsager, frugter og rå kartofler til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 45 varer i alt. CPV: 53300, , Guldregn Frugt & Grønt Østergade Hjørring

38 Danmark-Hjørring: Konservesvarer HJØRRING KOMMUNE Kolonial m.m. 5 delaftaler. Udbuddet vedrører indkøb af kolonial m.m. til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantiner i Hjørring Kommune. Fordelingen på de 5 delaftaler ses nedenunder: Delaftale : Kolonial, henkogt frugt og survarer 3 varer. Delaftale 2: Saft, juice, marmelade og grød 36 varer. Delaftale 3: Ost, smør, margarine og gær 33 varer. Delaftale 4: Mælkeprodukter, skalæg og æggeprodukter 5 varer. Delaftale 5: Friskt brød 7 varer. CPV: , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Catering Engros A/s Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Fax: Hørkram Food Service A/S Centervej 480 Sorø Mailadresse: Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

39 Danmark-Hjørring: Svinekød HJØRRING KOMMUNE Fersk kød. Udbuddet vedrører indkøb af Fersk kød til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. CPV: 53000, 500, 5200, Slagter Winther Hjørringgade Hirtshals

40 Danmark-Hjørring: Svinekødsprodukter HJØRRING KOMMUNE Pålæg, fiskepålæg og salater. Udbuddet vedrører indkøb af pålæg, fiskepålæg og salater til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 44 varer i alt. CPV: 53400, 5334, 53200, 53220, 53230, , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

41 Danmark-Holbæk: Datamatnetværkstjenester HOLBÆK KOMMUNE WAN netværksstruktur WAN netværksstruktur til Holbæk Kommune. Holbæk Kommune efterspørger en netværksydelse til kommunes datakommunikation (WAN). Løsningen omfatter et netværk, der skal forbinde kommunens decentrale lokationer (administration, skoler, plejecentre, dagtilbud m.m.) med kommunens centrale driftscenter. Løsningen skal udover data også bruges til bl.a. drift af kommunens IP-telefonianlæg. WAN løsningen forventes at omfatte ca. 65 lokationer indenfor kommunes geografi, og skal leveres på fiber. Der skal tilbydes redundans på enkelte forbindelser. CPV: , SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

42 Danmark-Holstebro: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGSELSKABET»SCT. JØRGEN«, HOLSTEBRO Renovering af afd. 25 Skovgaardsvej 6-32, Holstebro. Kontrakt indgået i fagentrepriser. CPV:

43 Danmark-Holstebro: Motorkøretøjsforsikring VESTFORSYNING A/S EU-Udbud af forsikringer for Vestforsyning. Tjenesteydelser. Tjenesteydelseskategori nr. 6: Finansielle tjenesteydelser a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser. CPV: 66540, , , ,

44 Danmark-Holte: Rådgivning i forbindelse med sundheds- og sikkerhedsfarer RUDERSDAL KOMMUNE Udbud af sundhedstjek. Rudersdal Kommune udbyder hermed et sundhedstilbud rettet mod medarbejderne i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune ønsker at tilbyde kommunens medarbejder mulighed for at deltage i et sundhedstjek hvert andet år. CPV: Falck Healthcare A/S Polititorvet København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

45 Danmark-Hvidovre: Engangsbleer HVIDOVRE KOMMUNE Levering af»voksenbleer«til borgere og plejecentre i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup og Albertslund. Levering af»voksenbleer«til borgere og plejecentre i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup og Albertslund. CPV: , Abena A/S Egelund Aabenraa

46 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed VEJDIREKTORATET, DRIFTSDIVISIONEN Rammeaftale trafik- og lystekniske undersøgelser på statsveje i Danmark. Rammeaftale med flere aktører. CPV: Trafitec ApS Forskerparken SCION-DTU Diplomvej, bygning Lyngby Cowi A/S Parallelvej Lyngby ÅF Hansen & Henneberg A/S Lyskær 3EF 2730 Herlev Johnsen Consult Rypevænget Kokkedal ÅF Hansen & Henneberg A/S Lyskær 3EF 2730 Herlev

47 Danmark-København: Dele og tilbehør til fotokopieringsmaskiner DEN DANSKE STAT V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende indkøb af printere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Printer-maskineaftalen). Se under punkt II..5) i EUT: 203/S af CPV: , , 30250, , , , , , Atea A/S Lautrupvang Ballerup

48 Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder FURESØ BOLIGSELSKAB V/KAB Farum Midtpunkt - Hovedentreprise vedrørende boligomdannelser. Hovedentreprisen omfatte omdannelse af ca. 00 boliger fordelt ud over Farum Midtpunkt-bebyggelsen. Byggesagen omfatter et samlet areal på ca m2. Baggrunden for byggesagen er et ønske om at skabe en række boliger som er målrettet et par eller en lille familie. I dag består Farum Midtpunkt primært af store lejligheder på op til 30 m2 samt etværelsesboliger. Der arbejdes overordnet med 6 forskellige boligtyper. Boligerne er placeret i forskellige blokke i hele bebyggelsen, og entreprenøren skal således være forberedt på de logistiske udfordringer som byggesagen byder på. Endvidere skal entreprenøren være opmærksom på at der er total trafikseparering i Farum Midtpunkt. Bygningsarbejderne omfatter alle former for indvendige arbejder samt enkelte ændringer i klimaskærmen og udvidelse af eksisterende altaner. CPV: Ole Jepsen A/S Abildgårdsparken Birkerød

49 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL, PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL METROPOLITAN UNIVERSITY COLLEGE, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND UNIVERSITY COLLEGE ZEALAND, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBAELT, UNIVERSITY COLLEGE SYD UNIVERSITY COLLEGE SOUTH DENMARK, UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK, VIA UNIVERSITY COLLEGE Udbud af fælles praktikportal til professionshøjskolerne. De 7 professionshøjskoler Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol, University College Sjælland, University College Lillebælt, University College Syddanmark, University College Nordjylland og VIA University College udbyder en fælles praktikportal ved udbud af en leverancekontrakt, hvor alle ovennævnte institutioner vil være ordregivende myndigheder og kontraktparter i forhold til den valgte leverandør. De 7 professionshøjskoler har hver mange forskellige uddannelser af forskellige størrelser, hvoraf ca. 0 uddannelsesområder dækker ca. 80 % af studiepladserne. Den fælles praktikportal skal dog kunne håndtere alle uddannelser på institutionerne, som har praktik. Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse. Danske Professionshøjskoler er den politiske interesseorganisation for professionshøjskolerne i Danmark. Danske Professionshøjskoler vil optræde som administrator på vegne af de deltagende institutioner i forhold til udbudsforretningens gennemførelse. Der vil i forbindelse med kontraktens indgåelse ligeledes blive udpeget én institution, som vil få til opgave at koordinere opgavens udførelse i forhold til den valgte leverandør. Kunden skal betragtes som professionshøjskolerne som en helhed i et fællesadministrativt samarbejde og ikke som de enkelte professionshøjskoler. Formålet med den fælles praktikportal er at optimere og IT-understøtte praktikadministrative arbejdsgange på professionshøjskolernes uddannelser. Leverancen vil omfatte én central praktikportal. Brugerne til den fælles praktikportal vil bl.a. være: Personalet på uddannelsen (især administrativt personale, men bl.a. også vejledere/undervisere) Praktikstederne (koordinatorer og vejledere) Studerende. Hovedegenskaberne i den fælles praktikportal forventes at være følgende: a) en indgang til hver af de tre overordnede brugergrupper hhv praktiksteder, studerende og personalet på uddannelserne. b) en fælles kommunikationsplatform mellem alle involverede parter i praktikforløbet c) selvbetjeningsmuligheder for praktiksteder og studerende d) en flowstyringskomponent, som gør processen for praktikforløbet synlig samt muliggør en godkendelsesprocedure og som kan hjælpe brugerne undervejs til at se hvilke trin, de mangler for at understøtte hele processen. e) funktionalitet til at generere, vedligeholde og opbevare praktikrelaterede dokumenter (aftaler, korrespondance o.l.) f) integration til de studieadministrative systemer og mailsystemer g) brugeradministration med integration til professionshøjskolernes AD Specifikke funktionsområder i den fælles praktikportal, vil bl.a. være: Oprette og vedligeholde praktiksted og grundaftale mellem praktiksted og

50 uddannelse/professionshøjskole Tilknytte og vedligeholde tilknytning af praktikpladser på praktiksted Indhente tilvalgsønsker fra studerende Lave automatisk (og manuel) fordeling af praktikpladser Oprette konkret praktikaftale mellem studerende og praktiksted Lave opfølgning på praktikforløb frem til afsluttet praktikforløb Lave statistiske udtræk Etc. Udvikling ønskes gennemført ved anvendelse af en agil metode, hvorfor der vil blive indgået en kontrakt, som er tilpasset den agile metode. Da kunden har begrænset erfaring med den agile metode, vil der være en høj forventning til leverandørens facilitering af den agile proces med kunden og kundens parter. Der forventes at blive gennemført en trinvis udrulning af den centrale løsning til praktikportalen. Den trinvise udrulning forventes at blive fordelt per uddannelse på tværs af institutionerne og/eller per institution. For at sikre høj brugervenlighed i den udviklede løsning, vil der blive stillet høje krav til brugervenlighed. Det er forventningen, at lanceringen af den første version af den fælles praktikportal sker i kvartal af 204. Leverandøren forventes at skulle levere vedligeholdelse og også optionelt varetage driftsopgaven. CPV: Ditmer A/S Søren Frichs Vej 44D 8230 Åbyhøj 2

51 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING Kontrakt om support, vedligeholdelse og videreudvikling af Jobcenter Planner. Denne udbudsforretning vedrørte support, vedligeholdelse og videreudvikling af Jobcenter Planner. Jobcenter Planner er etableret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med henblik på at give borgerne øgede selvbetjeningsmuligheder på Jobnet.dk i forbindelse med booking og om-booking af møder med de kommunale jobcentre. Jobcenter Planner skal: Give borgerne større ansvar og bedre mulighed for indflydelse på kontakten med jobcentrene. Understøtte udstilling af selvbetjeningsløsninger til borgere med kontaktforløb, herunder fx mødeforberedelse. Understøtte den nødvendige kontakt mellem jobcenter og brugerne. Muliggøre opfølgning på servicemål i jobcentrene og den forpligtende kontakt for brugerne. Reducere udeblivelserne fra samtaler. Understøtte en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlernes tid i jobcentrene. Lette jobcentrenes arbejde med kontaktforløbet med borgerne. Brugen af Jobcenter Planner er i pilotdrift i København, Gentofte og Næstved og implementeres forventeligt på landsplan i løbet af 204 og 205. Jobcenter Planner består af følgende dele: Et centralt planlægningsværktøj med en web-baseret brugergrænseflade til sagsbehandlere i jobcentrene. Webservices til integration mellem Jobcenter Planner og Det Fælles Datagrundlag (DFDG). Integration med kalendersystemer i Jobcentrene. Driften af Jobcenter Planner varetages af en ekstern driftsleverandør på en driftsaftale indgået gennem Statens It. Jobcenter Planner indgår som et element i det kompleks af systemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Jobcenter Planner er derfor integreret med Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale system DFDG, hvorigennem der udveksles data med andre systemer, herunder Jobnet.dk og jobcentrenes sagsbehandlersystemer. AMS' applikations-leverandør Visma Consulting varetager pt. vedligehold og udvikling af DFDG. Arbejdsmarkedsstyrelsen søgte på denne baggrund en leverandør, der kunne varetage applikationsansvaret for Jobcenter Planner samt support i forbindelse hermed. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker at dette sker som en agil proces, hvor der etableres et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og den fremtidige leverandørs leveranceteam. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker i den forbindelse i videst muligt omfang at kunne drage nytte af leverandørens kompetencer og erfaring. Derfor forudsættes det, at leverandøren er tilgængelig i nødvendigt omfang for møder, workshops mv. på Arbejdsmarkedsstyrelsens adresse. Det blev ved udbuddet tillige forudsat, at leverandøren stiller de nødvendige lokaler og andre faciliteter til rådighed for det agile samarbejde i nærheden af Arbejdsmarkedsstyrelsens adresse. Væsentlige opgaver i forbindelse med vedligeholdelse vil være: Diagnosticering, fejlrettelse og forebyggende vedligeholdelse til sikring af et velfungerende og stabilt system med et højt serviceniveau.

52 Løbende forbedringer, tilpasning til ny teknologi og afvikling teknisk gæld. Tilpasning i forbindelse med lovændringer og ændringer i eksterne grænseflader. Vedligeholde kodearkiv og teknisk dokumentation. Teknisk support. Bidrage til udarbejdelse af vejledning, undervisningsmateriale og erfaringsopsamling. Væsentlige opgaver i forbindelse med videreudvikling forventes at være: Ændringer, tilpasninger og forbedringer i Jobcenter Planners funktionalitet, herunder specielt med sigte på formålet med systemet, jf. ovenfor. Videreudvikling i forbindelse med kalenderintegration og håndtering af breve. Rådgivning, f.eks. om arkitektur og teknologi samt den forretningsmæssige udnyttelse heraf. Derudover kan der forekomme opgaver i forbindelse med rådgivning, undervisning m.v. i forbindelse med Jobcenter Planner. CPV: , , , , NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg Telefon:

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser November 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune - Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere