Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK)"

Transkript

1 Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger A ENGGAARD A/S (DK) El-entreprise, VVS-entreprise, ventilationsentreprise samt sprinklerentreprise i forbindelse med opførelsen af VIA University College, Aarhus. VIA University College har indgået aftale med A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma, om køb af fast ejendom inklusive opførelse af et nøglefærdigt og skræddersyet undervisningsbyggeri på en del af "CeresByen" i Aarhus. Der skal i alt opføres ca m2 undervisningsbyggeri samt ca m2 kælder. Følgende 4 fagentrepriser udbydes som delaftaler med forudgående prækvalifikation: VVS-entreprisen: Arbejdet omfatter et komplet varmeanlæg med radiatorer, kaloriferer, strålevarmepaneler, vandanlæg med veksler til varmt vandproduktion, afløbsinstallationer, tagafvanding, UV-tagafvanding af flade tage, sanitet, slangevindere, stigerør, gasinstallationer mv. Ventilationsentreprisen: Arbejdet omfatter detailprojektering og udførelse af mekaniske ventilationsanlæg af hele bygningen, brandventilationsanlæg, punktudsugning, udsugning fra stinkskabe mv. Arbejdet udbydes som funktionsudbud. Sprinklerentreprisen: Arbejdet omfatter et komplet sprinkleranlæg inkl. alarm- og zoneventiler, ny sprinklercentral med sprinklerpump mv. Arbejdet udbydes som funktionsudbud. El-entreprisen: Stærkstrømsinstallationer: Arbejdet omfatter en komplet stærkstrømsinstallation inkl. føringsveje, tavler, stikkontakter, udtag for maskiner og udstyr, belysning, generatoranlæg mv. Svagstrømsinstallationer: Arbejdet omfatter en komplet svagstrømsinstallation for blandt andet ABAog ABDL-anlæg komplet inkl. ansvar for sammenkobling af sammenkoblede brandalarmanlæg iht. Retningslinje 006, talevarslingsanlæg, sikkerhedsbelysning, datainstallationer, brandventilation, tyveri- og adk-anlæg mv. Arbejdet udbydes delvis som funktionsudbud. Virksomheder der er prækvalificeret til alle 4 delarbejder kan endvidere afgive samlet tilbud på de 4 delarbejder, forudsat der er givet pris på delarbejderne. Tildelingskriteriet er billigste pris, hvor summen af de billigste tilbud på de enkelte delarbejder sidestilles med det billigste samlede tilbud, hvoraf den billigste løsning vælges. Udbudsmateriale forventes udsendt ultimo juni 203, med prisafgivelse primo september 203 CPV: , , , , , , Caverion Vejlevej Fredericia

2 2

3 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder HIMMERLAND BOLIGFOERNING Himmerland Boligforening - Ombygning af afdeling 6, Magisterparken, Aalborg. Fagentreprise vedr. renovering af Himmerland Boligforening, afd. 6, Magisterparken. CPV: M. Thomsen-Støtt, Aalborg A/S Halkjærvej Aalborg Telefon: Funderholme Smedie A/S Funderholmevej Silkeborg Telefon: Hustømrerne A/S Katrinebjergvej Århus H Telefon: Fjelsø Entreprise A/S Testrupvej Aalestrup Telefon: Icopal Entreprise A/S Graham Bells Vej Århus N Telefon: Ribe VVS Service A/S Ørstedsvej 6760 Ribe Telefon: Anton Lassens Eftf. A/S Håndværkervej Aalborg Telefon: PD Elevator A/S

4 Ole Rømersvej 600 Haderslev Telefon:

5 Danmark-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, JURIDISK KONTOR Forsikringsmægling og forsikringsrådgivning for Aalborg Kommune. Levering af forsikringsmæglerydelse og forsikringsrådgivning i forbindelse hermed for Aalborg Kommune i perioden til , eventuelt med mulighed for forlængelse til CPV: , Willis I/S Nyhavnsgade 4, 4 th Aalborg

6 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Markedsbesøg. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til markedsbesøg (i et enkelt tilfælde kombineret med Matchmaking) som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Konsukentydelser til Business Missions udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal:

7 Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Konsulentydelser til workshops udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteten markedsbesøg: Markedsbesøgene har til formål at give de deltagende virksomheder et første-håndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Dette vil ske ved at samle 8-0 virksomheder, som har sammenfaldende interesser i forhold til det pågældende marked, kundemålgruppe eller brancher. De tilmeldte virksomheder vil efter rekruttering og forberedelse besøge det valgte marked på et besøg af en til 2-dages varighed. Under besøget vil virksomhederne besøge en messe/udstilling eller på anden vis opnå den fornødne introduktion til det nye marked og potentielle kunder. Opgaver omfattet af kontrakter vedr. markedsbesøg omfatter: Rekruttering af virksomheder til deltagelse i markedsbesøget Planlægning af besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilrettelæggelse af det samlede program under besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilmelding af virksomhederne til messe/udstilling og lign. Modtagelse og ledsagelse af virksomhederne under markedsbesøget Assistance til virksomhederne under markedsbesøget, herunder evt. leje af lokalt transportmiddel, booking af mødelokaler mm. Evt. gennemførelse af matchmaking-arrangement (afhængig af hvilken delaftale, der er tale om). CPV: , Market Select ApS Gammel Nybyvej Svendborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K 2

8 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

9 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Business Missions. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til Business Missions (i nogle tilfælde kombineret med Matchmaking) som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Konsukentydelser til markedsbesøg udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet,

10 Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Konsulentydelser til workshops udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteterne Business Missions: Business Missions har til formål at styrke de deltagende virksomheders viden om nye markeder, herunder såvel danske nærmarkeder som nye vækstmarkeder. Dette vil ske ved at samle 8-0 virksomheder, som har sammenaldende interesser i forhold til det pågældende marked, kundemålgruppe eller brancher. Virksomhederne vil efter rekruttering og forberedelse gennemføre et besøg af 4-5 dages varighed. Besøg til messer/udstillinger, besøg ved relevante virksomheder, møder vedr. finansiering og lovgivning og andre målrettede aktiviteter for gruppen af virksomheder vil bidrage til, at virksomhederne opnår et grundigt kendskab til såvel det nye marked som mulige forretningspartnere, lovgivning og forretningsmuligheder indenfor de valgte sektorer. Opgaver omfattet af kontrakterne omfatter: Evt. rekruttering af virksomheder til deltagelse i business missions (afhænger af, hvilken delaftale, der er tale om) Planlægning af besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilrettelæggelse af det samlede program under besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne, herunder opsætning af alle mødeaftaler og lign. forberedelser Assistance til rekruttering af relevante virksomheder for missionen (i de delaftaler, hvor rekruttering ikke udgør en del af aftalen) Tilmelding af virksomhederne til messe/udstilling og lign. Modtagelse og ledsagelse af virksomhederne under missionen Assistance til virksomhederne under missionen, herunder evt. leje af lokalt transportmiddel, booking af mødelokaler mm. CPV: , Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

11 Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

12 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt - Workshops. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til workshops som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Konsukentydelser til markedsbesøg udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Konsulentaftaler vedrørende Business Missions udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at

13 kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på 3 eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på 3 nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Dette udbud har omfattet konsulentydelser i forbindelse med aktiviteterne Workshops. Opgaverne omfattet af de udbudte delaftaler består primært i planlægning og gennemførelse af workshops indenfor nogle på forhånd fastlagte markeder og sektorer. CPV: , Relocare Galoche Allé 5,. sal 4600 Køge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Market Select ApS Gammel Nybyvej Svendborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

14 Danmark-Aars: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Rammeaftale vedr. kaffe, te og tilhørende produkter samt kaffemaskiner. Rammeaftale vedr. kaffe, te og tilhørende produkter samt kaffemaskiner til samtlige enheder og instituioner i Vesthimmerlands og Frederikshavn Kommuner. CPV: , 03300, 55200, 39730, I. M. Frellsen K/S Industrivej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

15 Danmark-Ballerup: Byggearbejde BOLIGFORENINGEN AAB, AFDELING 54 Hovedentreprise vedr. tagrenovering for AAB afd. 54 inkl. option på montage af solcelleanlæg. Hovedentreprise omfattende renovering af tag på 9 boligblokke ( m2 tag), samt option på montering og idriftsættelse af solcelleanlæg på tag på op til ca m2. Afdeling 54 består af 9 stk. 4-etagers boligblokke med 944 almene boliger. Indkøb af solcelleanlægget er bygherreleverance og udbydes særskilt. CPV: , , B. Nygaard Sørensen Stationsallen Herlev Telefon:

16 Danmark-Dianalund: Rengøring FILADELFIA Rengøringsservice - Filadelfia. Rengøringsservice m.v. på Filadelfia. Rengøringsservice omfatter bl.a., rengøring af ambulatorier,sengeafdelinger, fællesarealer herunder også weekendrengøring. Endvidere omfattes køkkenservice (madhåndtering, opvask m.v.) på sengeafdelingerne m.fl. Opgaven udbydes samlet. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV

17 Danmark-Esbjerg: Installation af ventilations- og klimaanlæg MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Installation af ventilations- og klimaanlæg. Glenco AS Stamholmen Hvidovre Telefon:

18 Danmark-Esbjerg: Natriumhypochlorit ESBJERG KOMMUNE, UDBUD & INDKØB () Kemikalier til svømmehaller. Køb af kemikalier til svømmehaller. CPV: Cabola APS Essen Kolding Randers Kemiske Industri Kristrupvej Randers

19 Danmark-Esbjerg: Rådgivning i forbindelse med byggeri ESBJERG KOMMUNE Bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning/tilbygning af 6 delopgaver For Social og Tilbud i Esbjerg Kommune. Annonceringen angår prækvalifikation til Bygherrerådgiverydelsen i f. m. 6 delprojekter for Social og Tilbud, hvor eksisterende byggerier omog/eller tilbygges, således de indeholder tidssvarende boliger og bedre forhold for bl.a. udviklingshæmmede og handicappede. Projekterne tager udgangspunkt i sektorplanen for socialområdet, hvori der er opstillet politiske mål for bo- og dagtilbud til handicappede og udviklingshæmmede. Bygherrerådgiver skal stå for udarbejdelse af udbudsmateriale for totalrådgivnings-ydelserne i f.m. de 6 delprojekter, herunder annoncering, prækvalifikation, udvælgelse og kontrahering med totalrådgiverne. Endvidere skal Bygherrerådgiveren udarbejde førsyn, udfærdige byggeprogram og dispositionsforslag samt indsende skema A, B og C ansøgning. Nærværende udbudsannonce opfordrer interesserede Bygherrerådgivere i at indsende anmodning om at deltagelse i EU-udbud med henblik på at vælge en fælles Bygherrerådgiver for de 6 delprojekter. Den samlede totale budgetramme for de 6 delprojekter i f. m. opgavens gennemførelse forventes at være ca DKK ekskl. moms. Bygherrerådgiver skal forestå totalrådgiverudbud frem til kontrahering med totalrådgiverne samt efterfølgende Bygherrerådgivningsydelser i projekterings- og udførelsesfasen for totalrådgiverene. Bygherrerådgiver skal tillige i udbuddet af totalrådgivningsydelsen for den enkelte delopgave udbyde varetagelsen af bygherrens forpligtigelser i f. m. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 46 af 27. december 2008 samt iht. PAR/FRI's ydelsesbeskrivelse»arbejdsmiljøkoordinering«af november 202 i den indledende fase, særligt under udfærdigelse af byggeprogram og dispositionsforslag. Bygherrerådgivningsarbejderne forventes udført i perioden december 203-december 207. CPV: Atra Arkitekter A/S Vestergade Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

20 Danmark-Faaborg: Diverse specialmaskiner FFV RENOVATION A/S Indkøb af neddeler. Indkøb af. stk. fabriksny selvkørende neddeler til neddeling af have/parkaffald og stort brændbart affaldstræ. CPV: , Aksel Benzin A/S Sandtoften Gentofte Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

21 Danmark-Faaborg: Kemikalier til vandbehandling FFV SPILDEVAND A/S Rammeaftale på polymere og fældningskemikalier. Rammeaftale på levering af polymere og fældningskemikalier til renseanlæg. Del. Ca. 20 tons polymere pr. år. Del 2. Ca. 200 tons løst jernsulfat pr. år. Del 3. ca. 290 tons jernchlorid pr. år. Del 4. Ca. 22, 2 m3 calciumnitrat pr. år. CPV: Kemira OYJ G-Vej København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemira OYJ Kemira OYJ Kemira OYJ

22 Danmark-Fredericia: Edb-maskiner og -artikler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme). Fredericia Kommune har ønsket at udbyde området; bærbare computere, stationære computere og skærme. Der var tale om en rammeaftale på et forventet antal bærbare computere, stationære computere og skærme. Der var tale om en rammeaftale på disse produkter på fra d indtil d Det anførte forbrug er skønnede mængder, udregnet på baggrund af den tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændring. Der var alene tale om et estimat der ikke er bindende for ordregiver. CPV: Hewlett-Packard Aps Engholm Parkvej Allerød Telefon:

23 Danmark-Frederiksberg: Produkter til personlig pleje FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af voksenbleer. Frederiksberg Kommune udbyder køb og levering af voksenbleer. Udbuddet omfatter levering af voksenbleer og tilhørende produkter til plejecentre, institutioner og borgere i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år. Kontrakten kan forlænges med yderligere 2 måneder. Udbyders forventede årlige forbrug er ca DKK, uden moms. CPV: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

24 Danmark-Frederiksberg: Rottebekæmpelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af rottebekæmpelse. Frederiksberg Kommune udbyder rottebekæmpelse. Udbuddet omfatter rottebekæmpelse i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år derudover. Det gennemsnitlige antal nye sager forventes at være ca. 400 pr. år. En sag kan indeholde flere anmeldelser. Nogle tilsyn vil skulle foretages med 2 timers varsel. Nogle tilsyn vil desuden skulle foretages uden for normal arbejdstid, herunder om aftenen/natten, i weekender og på helligdage. CPV: Anticimex A/S Lykkegårdsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Fax:

25 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri ALMENE BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNALE BOLIGER ADMINISTRERET AF DAB Teknisk totalrådgivning i forbindelse med renovering af almene boliger (støttet byggeri). Arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med kommende projekter vedrørende renovering af almene boliger inden for hvert af følgende områder (delaftaler): ) 5-30 mio. DKK, inkl. moms Jylland. 2) 5-30 mio. DKK, inkl. moms Øerne. 3) mio. DKK, inkl. moms Jylland. 4) mio. DKK, inkl. moms Øerne. 5) Over kr. 80 mio. DKK, inkl. moms Jylland. 6) Over kr. 80 mio. DKK, inkl. moms Øerne. CPV:

26 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri ALMENE BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNALE BOLIGER ADMINISTRERET AF DAB Teknisk totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af almene familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og plejeboliger med serviceareal. Arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med kommende projekter vedrørende nybyggeri af almene boliger inden for hvert af følgende områder (delaftaler): ) Almene familie- og ungdomsboliger Jylland. 2) Almene familie- og ungdomsboliger Øerne. 3) Almene ældre- og plejeboliger med serviceareal Jylland. 4) Almene ældre- og plejeboliger med serviceareal Øerne. CPV:

27 Danmark-Frederiksberg: Vedligeholdelse af elevatorer FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af elevatorservice. Frederiksberg Kommune udbyder elevatorservice. Udbuddet omfatter eftersyn og reparation af elevatorer og lifte i kommunens ejendomme i Frederiksberg Kommune i en periode på 3 år. Kontrakten stiller krav om opretholdelse af et døgnberedskab, som kan udføre reparationer på alle tidspunkter af døgnet på alle årets dage, inklusive søn- og helligdage. Døgnberedskabet skal kunne modtage og reagere på tilkald fra ordregiver og vagt-/kontrolcentralen. Kontrakten omfatter i alt ca. 30 elevatorer og lifte. CPV: Elecom Elevator ApS Meterbuen Skovlunde Telefon: Fax:

28 Danmark-Glostrup: Turbineanlæg I/S VESTFORBRÆNDING CPV: , 42200, 42300, Turbineanlæg. Vanddampturbiner. Dele til vanddampturbiner. Turbinearbejder. Allen Steam Turbines Highfiels Parc Highfield Road Oakley MK43 7TA Bedford DET FORENEDE KONGERIGE

29 Danmark-Haslev: Metalsalte FAXE SPILDEVANDSCENTER A/S, GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S OG VORDINGBORG RENS A/S 23430r Faxe Spildevandscenter m.fl. Udbud af fældningskemikalier. Faxe Spildevandscenter A/S, Gulborgsund Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S afholder et fælles udbud om indkøb og levering af fældningskemikalier. Der indgås kontrakt med én eller to leverandører vedr. de udbudte kemikaler. Udbuddet er opdelt i 2 delkontrakter: Metalsalte og øvrige kemikaler. CPV: , 24340, , Kemira OYJ P.O. Box 330 (Porkkalankatu 3) FI-000 Helsinki FINLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemira OYJ P.O. Box 330 (Porkkalankatu 3) FI-000 Helsinki FINLAND Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

30 Danmark-Helsingør: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGGÅRDEN AFDELING 42 Totalentreprisekontrakt vedr. nybyggeri af nye ældreegnede boliger Kongevejen, Helsingør, for Boligselskabet Boliggården v/helsingør Boligselskab. Totalentreprise omfattende nybyggeri af 37 almene ældreegnede boliger. CPV: G.V.L. Entreprise A/S Oldvej Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gvl.dk Fax:

31 Danmark-Helsingør: Elektricitet HELSINGØR KOMMUNE Udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser. Udbuddet omfatter Helsingør kommunes indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)). CPV: SEAS-NVE Strømmen Hovedgade Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SEAS-NVE Strømmen Hovedgade Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Hillerød: Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel REGION HOVEDSTADEN Licensaftale for depotsoftwareløsning. Depotsoftwareløsning for udlån af uniformer mellem vaskerier og hospitaler. CPV: Berendsen Textile Service A/S Tobaksvej Søborg

33 Danmark-Hillerød: Vedligeholdelse af elevatorer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Drift, vedligeholdelse, service og lovpligtigt eftersyn af elevatorer og lifte på Frederiksberg og Bispebjerg. Nærværende udbud vedrører 3-årige aftale om drift, vedligeholdelse og service (herunder lovpligtigt eftersyn) af elevatorer og lifte på Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler, samt tilhørende psykiatiske centre. CPV: Otis A/S Ellekær 9A 2730 Herlev Mailadresse: Telefon:

34 Danmark-Hjørring: Dybfrostvarer HJØRRING KOMMUNE Frostvarer 3 delaftaler. Udbuddet vedrører indkøb af frostvarer til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantiner i Hjørring Kommune. Fordelingen på de 3 delaftaler ses nedenunder: Delaftale : Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, frossen fisk, kød- og melboller samt pølser 58 varer Delaftale 2: Frosset fjerkræ 3 varer Delaftale 3: Frossen brød 7 varer. CPV: , 52000, 5330, 53420, , 53300, Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

35 Danmark-Hjørring: Fisk HJØRRING KOMMUNE Friske fisk. Udbuddet vedrører indkøb af Friske fisk til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. CPV: Venmark Fisk A/S Læssevej Hirtshals

36 Danmark-Hjørring: Forarbejdede kartofler HJØRRING KOMMUNE Vakuum kartofler og snitgrønt. Udbuddet vedrører indkøb af vakuum kartofler og snitgrønt til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 20 varer i alt. CPV: , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

37 Danmark-Hjørring: Friske eller frosne grøntsager HJØRRING KOMMUNE Friske grøntsager, frugter og rå kartofler. Udbuddet vedrører indkøb af friske grøntsager, frugter og rå kartofler til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 45 varer i alt. CPV: 53300, , Guldregn Frugt & Grønt Østergade Hjørring

38 Danmark-Hjørring: Konservesvarer HJØRRING KOMMUNE Kolonial m.m. 5 delaftaler. Udbuddet vedrører indkøb af kolonial m.m. til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantiner i Hjørring Kommune. Fordelingen på de 5 delaftaler ses nedenunder: Delaftale : Kolonial, henkogt frugt og survarer 3 varer. Delaftale 2: Saft, juice, marmelade og grød 36 varer. Delaftale 3: Ost, smør, margarine og gær 33 varer. Delaftale 4: Mælkeprodukter, skalæg og æggeprodukter 5 varer. Delaftale 5: Friskt brød 7 varer. CPV: , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Catering Engros A/s Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Fax: Hørkram Food Service A/S Centervej 480 Sorø Mailadresse: Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

39 Danmark-Hjørring: Svinekød HJØRRING KOMMUNE Fersk kød. Udbuddet vedrører indkøb af Fersk kød til produktion af mad ved Køkkenområdet og Rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. CPV: 53000, 500, 5200, Slagter Winther Hjørringgade Hirtshals

40 Danmark-Hjørring: Svinekødsprodukter HJØRRING KOMMUNE Pålæg, fiskepålæg og salater. Udbuddet vedrører indkøb af pålæg, fiskepålæg og salater til produktion af mad ved køkkenområdet og rådhuskantinerne i Hjørring Kommune. Udbuddet indeholder 44 varer i alt. CPV: 53400, 5334, 53200, 53220, 53230, , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

41 Danmark-Holbæk: Datamatnetværkstjenester HOLBÆK KOMMUNE WAN netværksstruktur WAN netværksstruktur til Holbæk Kommune. Holbæk Kommune efterspørger en netværksydelse til kommunes datakommunikation (WAN). Løsningen omfatter et netværk, der skal forbinde kommunens decentrale lokationer (administration, skoler, plejecentre, dagtilbud m.m.) med kommunens centrale driftscenter. Løsningen skal udover data også bruges til bl.a. drift af kommunens IP-telefonianlæg. WAN løsningen forventes at omfatte ca. 65 lokationer indenfor kommunes geografi, og skal leveres på fiber. Der skal tilbydes redundans på enkelte forbindelser. CPV: , SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden Svinninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

42 Danmark-Holstebro: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGSELSKABET»SCT. JØRGEN«, HOLSTEBRO Renovering af afd. 25 Skovgaardsvej 6-32, Holstebro. Kontrakt indgået i fagentrepriser. CPV:

43 Danmark-Holstebro: Motorkøretøjsforsikring VESTFORSYNING A/S EU-Udbud af forsikringer for Vestforsyning. Tjenesteydelser. Tjenesteydelseskategori nr. 6: Finansielle tjenesteydelser a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser. CPV: 66540, , , ,

44 Danmark-Holte: Rådgivning i forbindelse med sundheds- og sikkerhedsfarer RUDERSDAL KOMMUNE Udbud af sundhedstjek. Rudersdal Kommune udbyder hermed et sundhedstilbud rettet mod medarbejderne i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune ønsker at tilbyde kommunens medarbejder mulighed for at deltage i et sundhedstjek hvert andet år. CPV: Falck Healthcare A/S Polititorvet København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

45 Danmark-Hvidovre: Engangsbleer HVIDOVRE KOMMUNE Levering af»voksenbleer«til borgere og plejecentre i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup og Albertslund. Levering af»voksenbleer«til borgere og plejecentre i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup og Albertslund. CPV: , Abena A/S Egelund Aabenraa

46 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed VEJDIREKTORATET, DRIFTSDIVISIONEN Rammeaftale trafik- og lystekniske undersøgelser på statsveje i Danmark. Rammeaftale med flere aktører. CPV: Trafitec ApS Forskerparken SCION-DTU Diplomvej, bygning Lyngby Cowi A/S Parallelvej Lyngby ÅF Hansen & Henneberg A/S Lyskær 3EF 2730 Herlev Johnsen Consult Rypevænget Kokkedal ÅF Hansen & Henneberg A/S Lyskær 3EF 2730 Herlev

47 Danmark-København: Dele og tilbehør til fotokopieringsmaskiner DEN DANSKE STAT V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende indkøb af printere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Printer-maskineaftalen). Se under punkt II..5) i EUT: 203/S af CPV: , , 30250, , , , , , Atea A/S Lautrupvang Ballerup

48 Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder FURESØ BOLIGSELSKAB V/KAB Farum Midtpunkt - Hovedentreprise vedrørende boligomdannelser. Hovedentreprisen omfatte omdannelse af ca. 00 boliger fordelt ud over Farum Midtpunkt-bebyggelsen. Byggesagen omfatter et samlet areal på ca m2. Baggrunden for byggesagen er et ønske om at skabe en række boliger som er målrettet et par eller en lille familie. I dag består Farum Midtpunkt primært af store lejligheder på op til 30 m2 samt etværelsesboliger. Der arbejdes overordnet med 6 forskellige boligtyper. Boligerne er placeret i forskellige blokke i hele bebyggelsen, og entreprenøren skal således være forberedt på de logistiske udfordringer som byggesagen byder på. Endvidere skal entreprenøren være opmærksom på at der er total trafikseparering i Farum Midtpunkt. Bygningsarbejderne omfatter alle former for indvendige arbejder samt enkelte ændringer i klimaskærmen og udvidelse af eksisterende altaner. CPV: Ole Jepsen A/S Abildgårdsparken Birkerød

49 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL, PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL METROPOLITAN UNIVERSITY COLLEGE, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND UNIVERSITY COLLEGE ZEALAND, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBAELT, UNIVERSITY COLLEGE SYD UNIVERSITY COLLEGE SOUTH DENMARK, UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK, VIA UNIVERSITY COLLEGE Udbud af fælles praktikportal til professionshøjskolerne. De 7 professionshøjskoler Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol, University College Sjælland, University College Lillebælt, University College Syddanmark, University College Nordjylland og VIA University College udbyder en fælles praktikportal ved udbud af en leverancekontrakt, hvor alle ovennævnte institutioner vil være ordregivende myndigheder og kontraktparter i forhold til den valgte leverandør. De 7 professionshøjskoler har hver mange forskellige uddannelser af forskellige størrelser, hvoraf ca. 0 uddannelsesområder dækker ca. 80 % af studiepladserne. Den fælles praktikportal skal dog kunne håndtere alle uddannelser på institutionerne, som har praktik. Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse. Danske Professionshøjskoler er den politiske interesseorganisation for professionshøjskolerne i Danmark. Danske Professionshøjskoler vil optræde som administrator på vegne af de deltagende institutioner i forhold til udbudsforretningens gennemførelse. Der vil i forbindelse med kontraktens indgåelse ligeledes blive udpeget én institution, som vil få til opgave at koordinere opgavens udførelse i forhold til den valgte leverandør. Kunden skal betragtes som professionshøjskolerne som en helhed i et fællesadministrativt samarbejde og ikke som de enkelte professionshøjskoler. Formålet med den fælles praktikportal er at optimere og IT-understøtte praktikadministrative arbejdsgange på professionshøjskolernes uddannelser. Leverancen vil omfatte én central praktikportal. Brugerne til den fælles praktikportal vil bl.a. være: Personalet på uddannelsen (især administrativt personale, men bl.a. også vejledere/undervisere) Praktikstederne (koordinatorer og vejledere) Studerende. Hovedegenskaberne i den fælles praktikportal forventes at være følgende: a) en indgang til hver af de tre overordnede brugergrupper hhv praktiksteder, studerende og personalet på uddannelserne. b) en fælles kommunikationsplatform mellem alle involverede parter i praktikforløbet c) selvbetjeningsmuligheder for praktiksteder og studerende d) en flowstyringskomponent, som gør processen for praktikforløbet synlig samt muliggør en godkendelsesprocedure og som kan hjælpe brugerne undervejs til at se hvilke trin, de mangler for at understøtte hele processen. e) funktionalitet til at generere, vedligeholde og opbevare praktikrelaterede dokumenter (aftaler, korrespondance o.l.) f) integration til de studieadministrative systemer og mailsystemer g) brugeradministration med integration til professionshøjskolernes AD Specifikke funktionsområder i den fælles praktikportal, vil bl.a. være: Oprette og vedligeholde praktiksted og grundaftale mellem praktiksted og

50 uddannelse/professionshøjskole Tilknytte og vedligeholde tilknytning af praktikpladser på praktiksted Indhente tilvalgsønsker fra studerende Lave automatisk (og manuel) fordeling af praktikpladser Oprette konkret praktikaftale mellem studerende og praktiksted Lave opfølgning på praktikforløb frem til afsluttet praktikforløb Lave statistiske udtræk Etc. Udvikling ønskes gennemført ved anvendelse af en agil metode, hvorfor der vil blive indgået en kontrakt, som er tilpasset den agile metode. Da kunden har begrænset erfaring med den agile metode, vil der være en høj forventning til leverandørens facilitering af den agile proces med kunden og kundens parter. Der forventes at blive gennemført en trinvis udrulning af den centrale løsning til praktikportalen. Den trinvise udrulning forventes at blive fordelt per uddannelse på tværs af institutionerne og/eller per institution. For at sikre høj brugervenlighed i den udviklede løsning, vil der blive stillet høje krav til brugervenlighed. Det er forventningen, at lanceringen af den første version af den fælles praktikportal sker i kvartal af 204. Leverandøren forventes at skulle levere vedligeholdelse og også optionelt varetage driftsopgaven. CPV: Ditmer A/S Søren Frichs Vej 44D 8230 Åbyhøj 2

51 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING Kontrakt om support, vedligeholdelse og videreudvikling af Jobcenter Planner. Denne udbudsforretning vedrørte support, vedligeholdelse og videreudvikling af Jobcenter Planner. Jobcenter Planner er etableret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med henblik på at give borgerne øgede selvbetjeningsmuligheder på Jobnet.dk i forbindelse med booking og om-booking af møder med de kommunale jobcentre. Jobcenter Planner skal: Give borgerne større ansvar og bedre mulighed for indflydelse på kontakten med jobcentrene. Understøtte udstilling af selvbetjeningsløsninger til borgere med kontaktforløb, herunder fx mødeforberedelse. Understøtte den nødvendige kontakt mellem jobcenter og brugerne. Muliggøre opfølgning på servicemål i jobcentrene og den forpligtende kontakt for brugerne. Reducere udeblivelserne fra samtaler. Understøtte en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlernes tid i jobcentrene. Lette jobcentrenes arbejde med kontaktforløbet med borgerne. Brugen af Jobcenter Planner er i pilotdrift i København, Gentofte og Næstved og implementeres forventeligt på landsplan i løbet af 204 og 205. Jobcenter Planner består af følgende dele: Et centralt planlægningsværktøj med en web-baseret brugergrænseflade til sagsbehandlere i jobcentrene. Webservices til integration mellem Jobcenter Planner og Det Fælles Datagrundlag (DFDG). Integration med kalendersystemer i Jobcentrene. Driften af Jobcenter Planner varetages af en ekstern driftsleverandør på en driftsaftale indgået gennem Statens It. Jobcenter Planner indgår som et element i det kompleks af systemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Jobcenter Planner er derfor integreret med Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale system DFDG, hvorigennem der udveksles data med andre systemer, herunder Jobnet.dk og jobcentrenes sagsbehandlersystemer. AMS' applikations-leverandør Visma Consulting varetager pt. vedligehold og udvikling af DFDG. Arbejdsmarkedsstyrelsen søgte på denne baggrund en leverandør, der kunne varetage applikationsansvaret for Jobcenter Planner samt support i forbindelse hermed. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker at dette sker som en agil proces, hvor der etableres et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og den fremtidige leverandørs leveranceteam. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker i den forbindelse i videst muligt omfang at kunne drage nytte af leverandørens kompetencer og erfaring. Derfor forudsættes det, at leverandøren er tilgængelig i nødvendigt omfang for møder, workshops mv. på Arbejdsmarkedsstyrelsens adresse. Det blev ved udbuddet tillige forudsat, at leverandøren stiller de nødvendige lokaler og andre faciliteter til rådighed for det agile samarbejde i nærheden af Arbejdsmarkedsstyrelsens adresse. Væsentlige opgaver i forbindelse med vedligeholdelse vil være: Diagnosticering, fejlrettelse og forebyggende vedligeholdelse til sikring af et velfungerende og stabilt system med et højt serviceniveau.

52 Løbende forbedringer, tilpasning til ny teknologi og afvikling teknisk gæld. Tilpasning i forbindelse med lovændringer og ændringer i eksterne grænseflader. Vedligeholde kodearkiv og teknisk dokumentation. Teknisk support. Bidrage til udarbejdelse af vejledning, undervisningsmateriale og erfaringsopsamling. Væsentlige opgaver i forbindelse med videreudvikling forventes at være: Ændringer, tilpasninger og forbedringer i Jobcenter Planners funktionalitet, herunder specielt med sigte på formålet med systemet, jf. ovenfor. Videreudvikling i forbindelse med kalenderintegration og håndtering af breve. Rådgivning, f.eks. om arkitektur og teknologi samt den forretningsmæssige udnyttelse heraf. Derudover kan der forekomme opgaver i forbindelse med rådgivning, undervisning m.v. i forbindelse med Jobcenter Planner. CPV: , , , , NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg Telefon:

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale...

Læs mere

Construction work for school buildings

Construction work for school buildings Construction work for school buildings Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/39127136.aspx External tender id 432170-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger.

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/28721556.aspx Ekstern udbuds ID 154594-2012

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Udearealer i almene boligafdelinger 2016

Udearealer i almene boligafdelinger 2016 TEMASTATISTIK 2016:8 Udearealer i almene boligafdelinger 2016 Det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger er ca. 14.500 m 2 pr. afdeling eller ca. 182 m 2 pr. bolig i 2016. Der er stor variation

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg.

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/41957128.aspx Ekstern udbuds

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere