Kursusoversigt 2. halvår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoversigt 2. halvår 2011"

Transkript

1 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at kvalificere voksne til på et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau. Uddannelsen er normeret svarende til årsværk og kan tages modulopdelt eller som et fuldtidsstudie. På under Uddannelser og Akademiuddannelsen kan du læse mere om uddannelsen, tidspunkter for opstart m.m. Uddannelsen er SVU-berettiget, hvilket du også kan læse mere om på hjemmesiden kr. SVUgodtgørelse Se hjemmesiden 8/8 23/9 19/ Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm. På kurset lærer du på en tillidsvækkende måde at skabe kontakt til, og kommunikere med, den sindslidende i det lige arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem mm. Ud fra kendskab til baggrunden for menneskers adfærd ved psykoser og angsttilstande lærer du at observere ændringer i borgerens behov og videregive dem til relevante samarbejdspartnere. Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 10 e i alt. På kurset lærer du at medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger i overensstemmelse med dennes behov, ønsker og sikkerhed. Uge 33 15/8 19/8 Uge 34 og 36 22/8 26/8 og 5/9 9/9 1/ /7 2011

2 Praktikvejledning af PAU- og SOSU- elever for lige vejledere 2 uger i alt. Fokus på social- og sundhedsuddannelserne Få værktøj til at tilrettelægge vejledning af elever, som er i praktikuddannelse som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 e. Målrettet social- og sundhedsområdet Få styr på hvad begrebet Appreciative Inquiry dækker over. Opnå færdigheder i anvendelse af forskellige kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller tilbudsloven. Kurset retter sig til både ufaglærte såvel som til personer, der har en erhvervsuddannelse, og som arbejder med sundhed, omsorg/pleje eller pæogisk arbejde. Opsporing og forebyggelse af diabetes Få kendskab til de seneste forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling og hvordan man kan indgå i arbejdet med tidlig opsporing af borgere med uopet diabetes. Bliv i stand til at medvirke til forebyggelse af diabetes ud fra viden om sammenhænge mellem kost, motion, medicin og levevis. Bliv også i stand til at indgå i den forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer ved diabetes ud fra viden om de tidligste og almindeligste symptomer, herunder at indgå i tværfagligt samarbejde med hjemmesygeplejen. Lær at vejlede borgeren og pårørende om samfundets øvrige tilbud om hjælp, blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforeninger. Efteruddannelse af SOSU-assistenter 9 uger i alt. Et 9 ugers efteruddannelsesforløb hvor målet er at give social- og sundhedsassistenter et kompetenceløft og en ajourføring af deres uddannelse med den nyeste viden inden for udvalgte områder samt mulighed for teoretisk og praktisk fordybelse. Emner som selvledelse, omsorgsteorier, sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, dokumentation og kr./ Uge 35 og 38 29/8 2//9 og 19/9 23/9 11/ /8 31/8 11/ Uge 35 29/8 2/9 Start uge 36 slut ultimo maj 2012 Se hjemmesiden 11/ /7 2011

3 NYT KURSUS evaluering danner udgangspunkt for en refleksion over egen praksis mhp. at deltagerne bliver i stand til at bidrage til udvikling af praksisfeltet. Indenfor de enkelte fagmoduler vil der være fokus på teorier rettet mod de primærkommunale opgaver, medicinske og kirurgiske opgaver eller opgaver indenfor psykiatrien. Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen mm. 3 e. I det lige arbejde med borgere i hjemmeplejen kan det være vanskeligt at tale med borgeren om seksualitet pga. myter og fordomme. På kurset vil du få viden om, hvordan aldersforandringer, fysiske og psykiske handicaps, samt lægemidler kan påvirke seksualiteten. Du vil få redskaber til, hvordan man indgår i dialog med borgeren om seksualitet, og hvordan man, ud fra gældende lovgivning, kan rådgive og vejlede omkring seksualitet, herunder oplysning om hjælpemidler. Du vil endvidere få viden om, hvordan seksuelle behov kan komme til udtryk, og hvordan man respektfuldt kan forholde sig til borgeren og dennes reaktioner. Uddannelsen henvender sig til ansatte i hjemmeplejen. Seksualitet og handicappede 3 e. På kurset vil du få viden om, hvordan fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt lægemidler kan påvirke seksualiteten. Du vil få redskaber til, hvordan man indgår i dialog med borgeren om seksualitet og hvordan man, ud fra gældende lovgivning, kan rådgive og vejlede omkring seksualitet, herunder oplysning om hjælpemidler. Du vil få viden om, hvordan seksuelle behov kan komme til udtryk, og hvordan man respektfuldt kan forholde sig til borgeren og dennes reaktioner. Uddannelsen henvender sig til ansatte der arbejder med fysisk og psykisk handicappede, fx pæogmedhjælpere, pæogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Innovation (Sosu/pæd.): Idéudvikling m.m. 2 e. Hvis du gør som du plejer, får du samme resultat som du plejer. Gør du noget andet, opnår du et andet resultat. Bliv i stand til at medvirke i kreative og innovative processer, der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Få styr på begreberne innovation og innovative løsninger. Få styr på udvikling af innovative løsninger i den lige praksis. 5/9 7/9 5/ /9 7/9 5/ /9 og 7/9 15/7 2011

4 NYT KURSUS GVU Innovation (Sosu/pæd.): Gennemførelse og formidling 2 e. Skal ældreplejen digitaliseres? Kan 20 % af hjemmeplejens tidsforbrug mindskes gennem forskellige nye tekniske løsninger? For at sikre forankring og ejerskab af nye opgaver, er der behov for, at være klædt på til at gennemføre innovation og formidle nye tiltag. Opgaveflytninger, reformer og lovændringer medfører forandringer i rammerne for det lige arbejde. Ny teknologi, nye behandlingsmetoder og specialisering giver behov for at tænke de lige arbejdsgange anderledes, når organiseringen af arbejdet ændres. Få styr på formidling og videns deling. Få styr på relevante redskaber og kreative metoder. Pleje og behandling af diabetikere 5 e Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring, bliver du selvstændigt, og i samarbejde med andre faggrupper og diabetikeren, i stand til at yde relevant pleje, omsorg og støtte. Du lærer om muligheder, der kan medvirke til, at diabetikeren kan mestre sin sygdom i hveren og derved bevare sin livskvalitet og forebygge senkomplikationer. Endvidere bliver du i stand til at medvirke i opsporing og forebyggelse af diabetes og til selvstændigt at vejlede diabetikeren i ordineret diabeteskost, medicin, motion, blodsukker og urinmålinger. Du får også forståelse for, hvilken betydning det kan have at leve med diabetes fysisk, psykisk og socialt. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende. Social- og sundhedshjælperuddannelsen som grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 23 ugers teori med mulighed for 4 ugers praktik. Social- og sundhedshjælperuddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde med elementære sygeplejeopgaver, omsorgsopgaver, aktivering af ældre samt praktisk og personlig hjælp til lig livsførelse. Uddannelsen giver kompetencer til arbejdet i den kommunale eller private ældrepleje. Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge ind på social- og sundhedsuddannelsens trin 2 social- og sundhedsassistent. (Er du ledig skal du kontakte dit Jobcenter) Se hjemmesiden 20/9 og 21/9 12/ Hjørring Uge 37 12/9 16/9 Start uge 37 (14/9 2011) og slut uge 25 (22/6 2012) 5/ /5 2011

5 Omskoling (for ledige) 24 ugers teori og 12 ugers praktik. Kompetencegivende forløb til optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Den teoretiske del af undervisningen svarer til teorien på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Forløbet består af 24 ugers teori og 12 ugers praktik. Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje 3 e. Få kendskab til årsager til og symptomer på inkontinens og til de mest almindelige hjælpemidler. Få redskaber til at medvirke til opsporing af inkontinens og til ukomplekse pleje- og behandlingsforløb af inkontinens. Uddannelsen henvender sig til såvel ufaglærte som faglærte medarbejdere indenfor pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre m.m. samt medarbejdere inden for socialpsykiatrien og socialpæogiske boenheder. Omsorg for personer med demens Lær at varetage de individuelle behov som opstår i hveren hos personer med demens og disses pårørende. Få kendskab til hvordan ligen for personer med demens kan tilrettelægges med udgangspunkt i socialpæogiske strategier og redskaber. Kurset omfatter desuden de almindeligste forekommende symptomer på demens, og hvilke belastninger de kan medføre i ligen. Få viden om reglerne for magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1. En af de bedste måder at styrke patientsikkerheden på er ved at blive bedre til at lære af det, der går galt, eller næsten går galt. Fra 2010 har alle ansatte på sundhedsområdet pligt til at rapportere utilsigtede hændelser. Så lovændringen sætter de utilsigtede hændelser på sordenen i kommunerne! Få grundlæggende viden om hvad utilsigtede hændelser er, og hvordan man som personale rapporterer dem. Målgruppen er social- og sundhedspersonale i den kommunale ældresektor. Kontakt dit Jobcenter Se hjemmesiden kr./ kr./ Hjørring Start uge 37 (14/9 2011) og slut uge 25 (22/6 2012) 8/ /9 21/9 5/ Uge 38 19/9 23/9 5/ /9 5/8 2011

6 NYT KURSUS Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 10 e i alt. Kurset beskæftiger sig meget med psyko-social rehabilitering. Som støtte-kontaktperson skal du arbejde motiverende med relationen på baggrund af viden om kommuniktationsmønstre og forsvarsmekanismer. Lær at udarbejde en pæogisk handleplan i samarbejde med den sindslidende og dine tværfaglige kollegaer. Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning 3 e. Få kendskab til og viden om sygdommens og medicinpræparaters indflydelse på inkontinens. Få redskaber til at tilrettelægge og gennemføre grundlæggende helhedsorienteret pleje og behandling af inkontinensproblemer, så de i mindst mulig omfang generer borgerens hversliv. Få indsigt til at vejlede og indgå i dialog med borger/patient og kolleger omkring forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering. Få redskaber til at kunne vejlede kolleger i lokale instrukser og til at vurdere egen pleje- og behandlingsindsats for at sikre kvalitet i opgaveløsningen. Længerevarende praktikvejlederuddannelse 24 e i alt. Fokus på social- og sundhedsuddannelserne Deltagerne videreudvikler deres pæogiske forudsætninger i forhold til at skabe et godt læringsmiljø, som giver den enkelte elev grundlag for faglig og personlig udvikling. Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Kurset har fokus på at skabe forståelse for den udadreagerende demente borgers situation og at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold hertil. Kurset omhandler både den udadreagerende demente borger, men også borgere med uhensigtsmæssig adfærd, eksempelvis i form af vrangforestillinger, aktivitetsforstyrrelser, aggressivitet, døgnrytmeforstyrrelser samt angst og fobier kr. kr./ kr./ kr. / kr./ Uge 38 og 40 19/9 23/9 og 3/10 7/10 5/ /9 28/9 12/ Uge 40, 44, 46, 48 og 49 3/10 7/10 31/10 4/11 14/11 18/11 28/11 2/12 5/12 8/12 Uge 47 21/11 25/11 19/ /

7 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 3 e. Lær at anvende neuropæogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen af borgere med senhjerneskade, og hvordan du indgår i det tværfaglige team. Få viden om senhjerneskader herunder anatomi og fysiologi samt hvordan borgerens og de pårørendes ressourcer inddrages. Borgere med alkoholproblemer Lær at identificere tegn og signaler hos en borger med alkoholproblemer og hvordan samarbejdet kan tilrettelægges med borgeren. Få viden om hvordan relevant omsorg og pleje kan tilrettelægges og få redskaber til at tackle aggressiv eller voldelig adfærd. Lær endvidere at vurdere hvornår andre samarbejdsparter bør inddrages. Praktikvejledning af PAU- og SOSU- elever for lige vejledere 2 uger i alt. Fokus på social- og sundhedsuddannelserne) Få værktøj til at tilrettelægge vejledning af elever, som er i praktikuddannelse som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Hospicemetoder i praksis Flere og flere alvorligt syge mennesker, ønsker at dø i deres eget hjem. Er vi i stand til at opfylde dette ønske? På uddannelsen får du redskaber til at observere de almindeligst forekommende symptomer hos døende. Du bliver i stand til at håndtere svære samtaler med døende og disses pårørende samt til at imødekomme den døendes behov på det eksistentielle/åndelige niveau. Du kan vejlede den døende og dennes pårørende om gældende love og regler på området. Efter døden er indtrådt, kan du tale forløbet igennem med samarbejdspartnere og på den måde afslutte og afrunde forløbet. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende. kr./ 23/11 25/11 7/ Uge 47 21/11 25/11 Uge 47 og 50 21/11 25/11 og 12/12 16/12 Uge 48 28/11 2/12 7/ / /

8 PÆDAGOGISK OG SOCIALPÆDAGOGISK OMRÅDE: NYT KURSUS Konflikthåndtering i pæogisk arbejde Kurset har fokus på forebyggelse og håndtering af konflikter i det lige pæogiske arbejde. Du lærer, hvordan du kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen, ved at skabe rammer der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter. Der fokuseres på konfliktforståelse, på egne konfliktmønstre og på anvendelse af forskellige konfliktløsningsmodeller. Pæogmedhjælpere i institutioner 15 e i alt. Med udgangspunkt i din praksiserfaring lærer du om børns kompetencer samt at planlægge og iværksætte pæogiske aktiviteter. Du lærer også, hvordan du kan indgå i et udviklende samspil med børn, forældre og kolleger samt om institutionens samfundsmæssige opgaver og dine pligter og rettigheder. Neuropæogik i arbejdet med udviklingshæmmede 5 e i alt. Du lærer om funktionsforstyrrelsernes placering i hjernen og om at iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropæogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsniveau. Endvidere lærer du, hvordan du med udgangspunkt i forståelse af din egen adfærds betydning for samspillet kan indgå i relationen til den udviklingshæmmede. Desuden lærer du om observation og videregivelse af observationer og om hvordan du indgår i et respektfuldt og anerkendende samarbejde med den udviklingshæmmede, pårørende og fagpersoner. Støtte ved selvskadende adfærd 3 e. Med udgangspunkt i viden om de processer, der kan medvirke og modvirke selvskadende adfærd, lærer du at yde støtte til et barn, en ung eller en voksen, som udviser selvskadende adfærd. Du arbejder med verbal og nonverbal kommunikation i arbejdet med at støtte borgeren. Der lægges vægt på samarbejde med andre parter og inddragelse af familien som ressource i borgerens rehabilitering samt på refleksion over egen rolle. kr./ kr./ Uge 34 22/8 26/8 Start uge 34 + uge 36 og 38 22/8 23/8 og 7/9 9/9 8/ / / /8 26/8 8/7 2011

9 IDV a Arbejdet i pæogiske opholdssteder og døgntilbud 10 e i alt. Lær at indgå i arbejdet med børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Lær at støtte barnets og den unges udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenser af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategier og evne til tilknytning. Praktikvejlederuddannelse 3 e. Målrettet PAU Få værktøj til at tilrettelægge vejledning af elever, som er i praktikuddannelse som pæogisk assistent. Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 e. Målrettet pæogisk område Få styr på hvad begrebet Appreciative Inquiry dækker over. Opnå færdigheder i anvendelse af forskellige kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller tilbudsloven. Kurset retter sig til både ufaglærte såvel som til personer, der har en erhvervsuddannelse, og som arbejder med sundhed, omsorg/pleje eller pæogisk arbejde. 22/8 24/8 og 8/9 9/9 og 19/9 21/9 og 29/9 30/9 8/ kr. 0 kr. 31/8 2/9 11/ /8 31/8 11/ Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 3 e. Særligt tilrettelagt for pæogiske opholdssteder modul 1 På kurset lærer du, hvordan du kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. Du lærer desuden, hvordan du kan observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler, herunder videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Du vil få kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og bivirkninger. Medicinadministration Særligt tilrettelagt for pæogiske opholdssteder modul 2 og 3 Efter modul 2 og 3 har du i tillæg til modul 1 erhvervet viden og egen 29/8 31/8 11/ Uge 36 5/9 9//9 11/7 2011

10 praksiserfaring øget selvstændig handlekompetence vedr. varetagelse af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient. Du kan på baggrund af en viden om lægemidlers virkning og bivirkning reagere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste forgiftningstilstande. Du kan i omgangen med lægemidler inddrage relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. Børns udtryksformer 5 e i alt aftenundervisning 10 aftener. Vær med til at skabe rammer der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. Lær at tilrettelægge aktiviteter ud fra kendskab til børnekultur og børns forskellige udtryksformer såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske tilpasset både det enkelte barn og børnegruppens behov. Arbejdet som familieplejer Bliv bekendt med de grundlæggende lovkrav til og rammer for plejefamiliernes arbejde og opnå forståelse for konsekvenserne for din egen familie. Lær at støtte barnets udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenser af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategier og evne til tilknytning. Pæogisk assistentuddannelse som grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 52 ugers teori med mulighed for 4 ugers praktik. Uddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde i - og døgninstitutioner, pleje, SFO og andre pæogiske tilbud for børn og handicappede. Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge videreuddannelse til professionsbachelor som pæog kr./uge kr./,- Se hjemmeside Start 30/8 og herefter hver tirs aften Uge 37 12/9 16/9 Start uge 43 (24/ ) Slut uge 25 (22/6 2012) 11/ / / Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Du lærer at opfange signaler om negative sociale påvirkninger hos børn og unge og at støtte barnets eller den unges udvikling ud fra en forståelse for dets situation og reaktionsmønstre. Du lærer desuden om observation og videregivelse af observationer, og hvordan du kan indgå i det tværfaglige samarbejde og et respektfuldt og anerkendende samarbejde med barnet/den unges forældre. Uge 44 31/10 4/11 16/9 2011

11 NYT KURSUS Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge 3 e. Med udgangspunkt i den unges handleplan lærer du at støtte den unge i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Du lærer desuden om inddragelse af den unge i den konkrete efterværnsindsats i samarbejdet med relevante myndigheder og personer i den unges netværk. Du lærer at udføre arbejdet med udgangspunkt i en forståelse for din egen rolle i efterværnsindsatsen samt et kendskab til de grundlæggende lovgivningsmæssige rammer for efterværnsforanstaltninger. kr./ 16/11 18/11 30/ Efter aftale Børns leg Lær hvordan du selvstændigt og/eller sammen med kolleger kan støtte børns leg og skabe alsidige og udviklende rammer for børns leg og legemuligheder. Lær endvidere vigtigheden af at du/i kan igangsætte lege og opbygge legemiljøer, der er udviklende og støttende for børnene, herunder yde støtte til børn, som har vanskeligt ved at lege med andre. Det er en forudsætning, at du inden kursusstart har elementær teoretisk viden og praksiserfaring fra området. Leg med sprog Få kendskab til barnets sprogudvikling og lær hvordan du gennem dialog og leg kan medvirke til at stimulere, tilrettelægge og støtte aktiviteter der fremmer sprogudviklingen hos børn også børn hvis sprogudvikling kræver særlig støtte. Lær også hvordan du gennem vurdering af egen kommunikation kan blive bedre i stand til at lytte og tale med børn, så deres sprogudvikling styrkes. Få viden om dialog med kolleger, forældre m.fl. om leg og læring ift. børns sprogudvikling. Få også kendskab til den lovpligtige sprogvurdering. Individuelt Marte Meo forløb Marte Meo-metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende/bevarende kommunikation. Kan aftales som et individuelt forløb eller som tilkøb i forbindelse med et kursus. Det individuelle forløb vil som udgangspunkt indeholde 3 videoseancer og efterfølgende tilbagemeldinger herefter evalueres udbyttet af forløb mhp. på afslutning eller fortsættelse af forløbet. Ring og få et tilbud Uge 47 21/11 25/11 Uge 49 5/12 9/12 Nej Efter aftale Efter aftale 7/ /

12 Efter aftale Individuelt coach forløb Coaching er en tankegang og kommunikationsform, der medvirker til at få øje på/udvikle egne kompetencer, samt medvirker til mulighed for på en succesfuld måde at nå sit mål. Kan aftales som et individuelt forløb eller som tilkøb i forbindelse med et kursus. Ved individuelle forløb aftales antal seancer herefter evalueres udbyttet mhp. på afslutning eller fortsættelse af forløbet. Ring og få et tilbud Nej Efter aftale Efter aftale Er du interesseret i at læse mere om den enkelte uddannelse, kan du gå ind på vores hjemmeside

Social- og sundhedshjælpere m.fl.

Social- og sundhedshjælpere m.fl. 10 DAGE 10 DAGE 1, 1 DAG 10 DAGE 1 DAG 6 DAGE 10 DAGE 1 DAG Social- og sundhedshjælpere m.fl. 12-11-2010 Plejeopgaver Aktivering Psykiatri og demens Dokumentation og it Medarbejderen og arbejdspladsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Pædagogisk- og psykiatriområdet Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere