Social- og sundhedshjælpere m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedshjælpere m.fl."

Transkript

1 10 DAGE 10 DAGE 1, 1 DAG 10 DAGE 1 DAG 6 DAGE 10 DAGE 1 DAG Social- og sundhedshjælpere m.fl Plejeopgaver Aktivering Psykiatri og demens Dokumentation og it Medarbejderen og arbejdspladsen De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Magt og omsorg Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Rehabilitering som arbejdsform Personer med demens, sygdomskendskab Brug af pc på arbejdspladsen* Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. Etablering af selvstyrende grupper* Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre Opsporing og forebyggelse af diabetes Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen m.m. Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Håndtering af data i virksomhedens itsystemer* Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Kommunikation i teams* Arbejde med ældre i eget hjem Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Seksualitet og handicappede Medvirken til rehabilitering Omsorg for personer med demens Jobrelateret brug af styresystemer på pc* Arbejdsmiljø i sosuarbejdet - etik og adfærd Videndeling og læring for medarbejdere* Sårpleje, medvirken ved sårpleje Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Genoptræning af patienter med fysiske lidelser Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet It-omsorgssystemer i hjemmeplejen Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job* Værdibaserede arbejdspladser* Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Forebyggelse af selvmord blandt ældre Akut nødhjælp til ældre og handicappede Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job* Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Palliativ omsorg for mennesker med demens Styrkelse af selvmordstruedes mestringsstrategier Samarbejde med ældre om gode kostvaner Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Borgere med alkoholproblemer Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Teamorganiseret hjemmepleje Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats Samarbejde med og praktisk støtte til hørehæmmede Pædagogiske metoder i ældreplejen Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Personlig udvikling til arbejde og uddannelse* Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Forebyggelse og sundhedsfremme Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Værtskab og sociale rammer for ældres måltider Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Interkulturel kompetence i jobudøvelsen* Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Medvirken til pleje af borger med KOL Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. Arbejdet med recovery i psykiatrien Teambuilding for selvstyrende grupper* Vejledning i forflytning Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet* Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere* Kvalitet i offentlige serviceydelser* Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Faglig læsning og skrivning* Konflikthåndtering i sosuarbejdet Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser*

2 10 DAGE 0, 1 DAG Pædagogmedhjælpere på specialskoler Grundkursus: Pædagogmedhjælpere på specialskoler Aktiviteter med og for børn og unge Kommunikation og samarbejde Børns og unges udvikling Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Interkulturelt It-kurser Medarbejderen og arbejdspladsen Børns udtryksformer Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Børns kompetenceudvikling 0-5 år Introduktion til førstehjælp på jobbet* Interkulturel kompetence i jobudøvelsen* Brug af pc på arbejdspladsen* Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job* Børns leg Magt og omsorg Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Forebyggelse og sundhedsfremme Interkulturel pædagogik Håndtering af data i virksomhedens itsystemer* Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser* Teater og drama i pædagogisk arbejde Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Jobrelateret brug af styresystemer på pc* Kvalitet i offentlige serviceydelser* Værdibaserede arbejdspladser* Multimedier i pædagogisk arbejde Planlægning af pædagogiske aktiviteter Tegn til tale Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse* Videndeling og læring for medarbejdere* Børn og natur Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Måltidet i pædagogisk arbejde Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Teambuilding for selvstyrende grupper* Projektudvikling og gennemførelse* Leg med sprog Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Børns motorik, sansning og bevægelse Rehabilitering som arbejdsform Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet* Projektorienteret arbejde* Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Etablering af selvstyrende grupper* Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Faglig læsning og skrivning* Udarbejdelse af projektrapporter* Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Kommunikation i teams* Arbejdet med for tidligt fødte børn Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job* Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere* Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Arbejdet med børn med fysiske handicap Udviklingshæmmede med autisme

3 1 0, 10 DAGE 1 DAG 10 DAGE 10 DAGE Pædagogmedhjælpere Grundkursus: Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Aktiviteter med og for brugerne Kommunikation og samarbejde Børns og unges udvikling Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Interkulturelt Dokumentation og it Medarbejderen og arbejdspladsen Børns udtryksformer Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Børns kompetenceudvikling 0-5 år Introduktion til førstehjælp på jobbet* Interkulturel kompetence i jobudøvelsen* Brug af pc på arbejdspladsen* Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. Børns leg Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Forebyggelse og sundhedsfremme Interkulturel pædagogik Håndtering af data i virksomhedens itsystemer* Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Teater og drama i pædagogisk arbejde Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Leg med sprog Kostplanlægning i forhold til småbørn* Jobrelateret brug af styresystemer på pc* Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job* Multimedier i pædagogisk arbejde Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud Tegn til tale Børn med overfølsomhedssygdomme Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I* Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job* Børn og natur Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Måltidet i pædagogisk arbejde Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Kvalitet i offentlige serviceydelser* Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Planlægning af pædagogiske aktiviteter Børns motorik, sansning og bevægelse Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse* Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Teambuilding for selvstyrende grupper* Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Etablering af selvstyrende grupper* Arbejdet med for tidligt fødte børn Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet* Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Kommunikation i teams* Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser Faglig læsning og skrivning* Videndeling og læring for medarbejdere* Børn og unge med psykisk syge/ misbrugende forældre Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser* Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Arbejdet med børn med fysiske handicap Værdibaserede arbejdspladser* Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere*

4 10 DAGE 10 DAGE 10 DAGE 6 DAGE 10 DAGE 1, 10 DAGE 1 DAG 10 DAGE 1 DAG 6 DAGE 1 DAG Social- og sundhedsassistenter m.fl. - ældre- og handicapområdet Plejeopgaver Aktivering og rehabilitering Psykiatri Dokumentation og it Medarbejderen og arbejdspladsen Pleje og behandling af kræftpatienter Rehabilitering som arbejdsform Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Deltagelse i udviklingsog aktiveringsprojekter Forebyggelse af vold og konfliktintervention Brug af pc på arbejdspladsen* Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. Kommunikation i teams* Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende Selvstændigt arbejde med rehabilitering Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen m.m. Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Personer med demens, sygdomskendskab Håndtering af data i virksomhedens itsystemer* Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Videndeling og læring for medarbejdere* Medicinadministration Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Seksualitet og handicappede Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Jobrelateret brug af styresystemer på pc* Arbejdsmiljø i sosuarbejdet - etik og adfærd Værdibaserede arbejdspladser* Faglig regning og matematik* Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Socialpædagogik og aktiverende metoder Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens It-omsorgssystemer i hjemmeplejen Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job* Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Pleje og behandling af diabetikere Forebyggelse af selvmord blandt ældre Akut nødhjælp til ældre og handicappede Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Kontaktperson i omsorg og sygepleje Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job* Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL Styrkelse af selvmordstruedes mestringsstrategier Samarbejde med ældre om gode kostvaner Neurorehabilitering af senhjerneskadede Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Interkulturel kompetence i jobudøvelsen* Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Sårbehandling, behandlingskrævende sår Pædagogiske metoder i ældreplejen Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Arbejde med sindslidende med misbrug Faglig læsning og skrivning* Teambuilding for selvstyrende grupper* Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Forebyggelse og sundhedsfremme Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Værtskab og sociale rammer for ældres måltider Udviklingshæmmede med autisme Arbejdet med recovery i psykiatrien Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet* Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Hospicemetoder i praksis Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Børn og unge med psykisk syge/ misbrugende forældre Kvalitet i offentlige serviceydelser* Vejledning i forflytning Palliativ omsorg for mennesker med demens Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Opsporing af selvskadende adfærd Teamorganiseret hjemmepleje Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere* Støtte ved selvskadende adfærd Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser* Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Etablering af selvstyrende grupper* Konflikthåndtering i sosuarbejdet

5 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at kvalificere voksne til på et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau. Uddannelsen er normeret svarende til årsværk og kan tages modulopdelt eller som et fuldtidsstudie. På under Uddannelser og Akademiuddannelsen kan du læse mere om uddannelsen, tidspunkter for opstart m.m. Uddannelsen er SVU-berettiget, hvilket du også kan læse mere om på hjemmesiden kr. SVUgodtgørelse Se hjemmesiden 8/8 23/9 19/ Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm. 5 dage. På kurset lærer du på en tillidsvækkende måde at skabe kontakt til, og kommunikere med, den sindslidende i det daglige arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem mm. Ud fra kendskab til baggrunden for menneskers adfærd ved psykoser og angsttilstande lærer du at observere ændringer i borgerens behov og videregive dem til relevante samarbejdspartnere. Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 10 dage i alt. På kurset lærer du at medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger i overensstemmelse med dennes behov, ønsker og sikkerhed. Uge 33 15/8 19/8 Uge 34 og 36 22/8 26/8 og 5/9 9/9 1/ / For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

6 Praktikvejledning af PAU- og SOSU- elever for daglige vejledere 2 uger i alt. Fokus på social- og sundhedsuddannelserne Få værktøj til at tilrettelægge vejledning af elever, som er i praktikuddannelse som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 dage. Målrettet social- og sundhedsområdet Få styr på hvad begrebet Appreciative Inquiry dækker over. Opnå færdigheder i anvendelse af forskellige kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. Kurset retter sig til både ufaglærte såvel som til personer, der har en erhvervsuddannelse, og som arbejder med sundhed, omsorg/pleje eller pædagogisk arbejde. Opsporing og forebyggelse af diabetes 5 dage. Få kendskab til de seneste forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling og hvordan man kan indgå i arbejdet med tidlig opsporing af borgere med uopdaget diabetes. Bliv i stand til at medvirke til forebyggelse af diabetes ud fra viden om sammenhænge mellem kost, motion, medicin og levevis. Bliv også i stand til at indgå i den forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer ved diabetes ud fra viden om de tidligste og almindeligste symptomer, herunder at indgå i tværfagligt samarbejde med hjemmesygeplejen. Lær at vejlede borgeren og pårørende om samfundets øvrige tilbud om hjælp, blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforeninger. Efteruddannelse af SOSU-assistenter 9 uger i alt. Et 9 ugers efteruddannelsesforløb hvor målet er at give social- og sundhedsassistenter et kompetenceløft og en ajourføring af deres uddannelse med den nyeste viden inden for udvalgte områder samt mulighed for teoretisk og praktisk fordybelse. Emner som selvledelse, omsorgsteorier, sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, dokumentation og kr./ dag Uge 35 og 38 29/8 2//9 og 19/9 23/9 11/ /8 31/8 11/ Uge 35 29/8 2/9 Start uge 36 slut ultimo maj 2012 Se hjemmesiden 11/ / For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

7 NYT KURSUS evaluering danner udgangspunkt for en refleksion over egen praksis mhp. at deltagerne bliver i stand til at bidrage til udvikling af praksisfeltet. Indenfor de enkelte fagmoduler vil der være fokus på teorier rettet mod de primærkommunale opgaver, medicinske og kirurgiske opgaver eller opgaver indenfor psykiatrien. Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen mm. 3 dage. I det daglige arbejde med borgere i hjemmeplejen kan det være vanskeligt at tale med borgeren om seksualitet pga. myter og fordomme. På kurset vil du få viden om, hvordan aldersforandringer, fysiske og psykiske handicaps, samt lægemidler kan påvirke seksualiteten. Du vil få redskaber til, hvordan man indgår i dialog med borgeren om seksualitet, og hvordan man, ud fra gældende lovgivning, kan rådgive og vejlede omkring seksualitet, herunder oplysning om hjælpemidler. Du vil endvidere få viden om, hvordan seksuelle behov kan komme til udtryk, og hvordan man respektfuldt kan forholde sig til borgeren og dennes reaktioner. Uddannelsen henvender sig til ansatte i hjemmeplejen. Seksualitet og handicappede 3 dage. På kurset vil du få viden om, hvordan fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt lægemidler kan påvirke seksualiteten. Du vil få redskaber til, hvordan man indgår i dialog med borgeren om seksualitet og hvordan man, ud fra gældende lovgivning, kan rådgive og vejlede omkring seksualitet, herunder oplysning om hjælpemidler. Du vil få viden om, hvordan seksuelle behov kan komme til udtryk, og hvordan man respektfuldt kan forholde sig til borgeren og dennes reaktioner. Uddannelsen henvender sig til ansatte der arbejder med fysisk og psykisk handicappede, fx pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Innovation (Sosu/pæd.): Idéudvikling m.m. 2 dage. Hvis du gør som du plejer, får du samme resultat som du plejer. Gør du noget andet, opnår du et andet resultat. Bliv i stand til at medvirke i kreative og innovative processer, der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Få styr på begreberne innovation og innovative løsninger. Få styr på udvikling af innovative løsninger i den daglige praksis. For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside: 5/9 7/9 5/ /9 7/9 5/ /9 og 7/9 15/7 2011

8 NYT KURSUS GVU Innovation (Sosu/pæd.): Gennemførelse og formidling 2 dage. Skal ældreplejen digitaliseres? Kan 20 % af hjemmeplejens tidsforbrug mindskes gennem forskellige nye tekniske løsninger? For at sikre forankring og ejerskab af nye opgaver, er der behov for, at være klædt på til at gennemføre innovation og formidle nye tiltag. Opgaveflytninger, reformer og lovændringer medfører forandringer i rammerne for det daglige arbejde. Ny teknologi, nye behandlingsmetoder og specialisering giver behov for at tænke de daglige arbejdsgange anderledes, når organiseringen af arbejdet ændres. Få styr på formidling og videns deling. Få styr på relevante redskaber og kreative metoder. Pleje og behandling af diabetikere 5 dage Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring, bliver du selvstændigt, og i samarbejde med andre faggrupper og diabetikeren, i stand til at yde relevant pleje, omsorg og støtte. Du lærer om muligheder, der kan medvirke til, at diabetikeren kan mestre sin sygdom i hverdagen og derved bevare sin livskvalitet og forebygge senkomplikationer. Endvidere bliver du i stand til at medvirke i opsporing og forebyggelse af diabetes og til selvstændigt at vejlede diabetikeren i ordineret diabeteskost, medicin, motion, blodsukker og urinmålinger. Du får også forståelse for, hvilken betydning det kan have at leve med diabetes fysisk, psykisk og socialt. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende. Social- og sundhedshjælperuddannelsen som grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 23 ugers teori med mulighed for 4 ugers praktik. Social- og sundhedshjælperuddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde med elementære sygeplejeopgaver, omsorgsopgaver, aktivering af ældre samt praktisk og personlig hjælp til daglig livsførelse. Uddannelsen giver kompetencer til arbejdet i den kommunale eller private ældrepleje. Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge ind på social- og sundhedsuddannelsens trin 2 social- og sundhedsassistent. (Er du ledig skal du kontakte dit Jobcenter) Se hjemmesiden 20/9 og 21/9 12/ Hjørring Uge 37 12/9 16/9 Start uge 37 (14/9 2011) og slut uge 25 (22/6 2012) 5/ / For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

9 Omskoling (for ledige) 24 ugers teori og 12 ugers praktik. Kompetencegivende forløb til optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Den teoretiske del af undervisningen svarer til teorien på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Forløbet består af 24 ugers teori og 12 ugers praktik. Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje 3 dage. Få kendskab til årsager til og symptomer på inkontinens og til de mest almindelige hjælpemidler. Få redskaber til at medvirke til opsporing af inkontinens og til ukomplekse pleje- og behandlingsforløb af inkontinens. Uddannelsen henvender sig til såvel ufaglærte som faglærte medarbejdere indenfor pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre m.m. samt medarbejdere inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Omsorg for personer med demens 5 dage. Lær at varetage de individuelle behov som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. Få kendskab til hvordan dagligdagen for personer med demens kan tilrettelægges med udgangspunkt i socialpædagogiske strategier og redskaber. Kurset omfatter desuden de almindeligste forekommende symptomer på demens, og hvilke belastninger de kan medføre i dagligdagen. Få viden om reglerne for magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 dag. En af de bedste måder at styrke patientsikkerheden på er ved at blive bedre til at lære af det, der går galt, eller næsten går galt. Fra 2010 har alle ansatte på sundhedsområdet pligt til at rapportere utilsigtede hændelser. Så lovændringen sætter de utilsigtede hændelser på dagsordenen i kommunerne! Få grundlæggende viden om hvad utilsigtede hændelser er, og hvordan man som personale rapporterer dem. Målgruppen er social- og sundhedspersonale i den kommunale ældresektor. Kontakt dit Jobcenter Se hjemmesiden kr./ dag kr./ dag Hjørring Start uge 37 (14/9 2011) og slut uge 25 (22/6 2012) 8/ /9 21/9 5/ Uge 38 19/9 23/9 5/ /9 5/ For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

10 NYT KURSUS Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 10 dage i alt. Kurset beskæftiger sig meget med psyko-social rehabilitering. Som støtte-kontaktperson skal du arbejde motiverende med relationen på baggrund af viden om kommuniktationsmønstre og forsvarsmekanismer. Lær at udarbejde en pædagogisk handleplan i samarbejde med den sindslidende og dine tværfaglige kollegaer. Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning 3 dage. Få kendskab til og viden om sygdommens og medicinpræparaters indflydelse på inkontinens. Få redskaber til at tilrettelægge og gennemføre grundlæggende helhedsorienteret pleje og behandling af inkontinensproblemer, så de i mindst mulig omfang generer borgerens hverdagsliv. Få indsigt til at vejlede og indgå i dialog med borger/patient og kolleger omkring forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering. Få redskaber til at kunne vejlede kolleger i lokale instrukser og til at vurdere egen pleje- og behandlingsindsats for at sikre kvalitet i opgaveløsningen. Længerevarende praktikvejlederuddannelse 24 dage i alt. Fokus på social- og sundhedsuddannelserne Deltagerne videreudvikler deres pædagogiske forudsætninger i forhold til at skabe et godt læringsmiljø, som giver den enkelte elev grundlag for faglig og personlig udvikling. Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 5 dage. Kurset har fokus på at skabe forståelse for den udadreagerende demente borgers situation og at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold hertil. Kurset omhandler både den udadreagerende demente borger, men også borgere med uhensigtsmæssig adfærd, eksempelvis i form af vrangforestillinger, aktivitetsforstyrrelser, aggressivitet, døgnrytmeforstyrrelser samt angst og fobier kr. kr./ dag kr./ dag kr. /dag kr./ dag Uge 38 og 40 19/9 23/9 og 3/10 7/10 5/ /9 28/9 12/ Uge 40, 44, 46, 48 og 49 3/10 7/10 31/10 4/11 14/11 18/11 28/11 2/12 5/12 8/12 Uge 47 21/11 25/11 19/ / For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

11 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 3 dage. Lær at anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen af borgere med senhjerneskade, og hvordan du indgår i det tværfaglige team. Få viden om senhjerneskader herunder anatomi og fysiologi samt hvordan borgerens og de pårørendes ressourcer inddrages. Borgere med alkoholproblemer 5 dage. Lær at identificere tegn og signaler hos en borger med alkoholproblemer og hvordan samarbejdet kan tilrettelægges med borgeren. Få viden om hvordan relevant omsorg og pleje kan tilrettelægges og få redskaber til at tackle aggressiv eller voldelig adfærd. Lær endvidere at vurdere hvornår andre samarbejdsparter bør inddrages. Praktikvejledning af PAU- og SOSU- elever for daglige vejledere 2 uger i alt. Fokus på social- og sundhedsuddannelserne) Få værktøj til at tilrettelægge vejledning af elever, som er i praktikuddannelse som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Hospicemetoder i praksis 5 dage. Flere og flere alvorligt syge mennesker, ønsker at dø i deres eget hjem. Er vi i stand til at opfylde dette ønske? På uddannelsen får du redskaber til at observere de almindeligst forekommende symptomer hos døende. Du bliver i stand til at håndtere svære samtaler med døende og disses pårørende samt til at imødekomme den døendes behov på det eksistentielle/åndelige niveau. Du kan vejlede den døende og dennes pårørende om gældende love og regler på området. Efter døden er indtrådt, kan du tale forløbet igennem med samarbejdspartnere og på den måde afslutte og afrunde forløbet. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende. kr./ dag 23/11 25/11 7/ Uge 47 21/11 25/11 Uge 47 og 50 21/11 25/11 og 12/12 16/12 Uge 48 28/11 2/12 7/ / / For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

12 PÆDAGOGISK OG SOCIALPÆDAGOGISK OMRÅDE: NYT KURSUS Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 5 dage. Kurset har fokus på forebyggelse og håndtering af konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. Du lærer, hvordan du kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen, ved at skabe rammer der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter. Der fokuseres på konfliktforståelse, på egne konfliktmønstre og på anvendelse af forskellige konfliktløsningsmodeller. Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 15 dage i alt. Med udgangspunkt i din praksiserfaring lærer du om børns kompetencer samt at planlægge og iværksætte pædagogiske aktiviteter. Du lærer også, hvordan du kan indgå i et udviklende samspil med børn, forældre og kolleger samt om institutionens samfundsmæssige opgaver og dine pligter og rettigheder. Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 5 dage i alt. Du lærer om funktionsforstyrrelsernes placering i hjernen og om at iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsniveau. Endvidere lærer du, hvordan du med udgangspunkt i forståelse af din egen adfærds betydning for samspillet kan indgå i relationen til den udviklingshæmmede. Desuden lærer du om observation og videregivelse af observationer og om hvordan du indgår i et respektfuldt og anerkendende samarbejde med den udviklingshæmmede, pårørende og fagpersoner. Støtte ved selvskadende adfærd 3 dage. Med udgangspunkt i viden om de processer, der kan medvirke og modvirke selvskadende adfærd, lærer du at yde støtte til et barn, en ung eller en voksen, som udviser selvskadende adfærd. Du arbejder med verbal og nonverbal kommunikation i arbejdet med at støtte borgeren. Der lægges vægt på samarbejde med andre parter og inddragelse af familien som ressource i borgerens rehabilitering samt på refleksion over egen rolle. kr./ dag kr./ dag Uge 34 22/8 26/8 Start uge 34 + uge 36 og 38 22/8 23/8 og 7/9 9/9 8/ / / /8 26/8 8/ For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

13 IDV a Arbejdet i pædagogiske opholdssteder og døgntilbud 10 dage i alt. Lær at indgå i arbejdet med børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Lær at støtte barnets og den unges udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenser af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategier og evne til tilknytning. Praktikvejlederuddannelse 3 dage. Målrettet PAU Få værktøj til at tilrettelægge vejledning af elever, som er i praktikuddannelse som pædagogisk assistent. Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 dage. Målrettet pædagogisk område Få styr på hvad begrebet Appreciative Inquiry dækker over. Opnå færdigheder i anvendelse af forskellige kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. Kurset retter sig til både ufaglærte såvel som til personer, der har en erhvervsuddannelse, og som arbejder med sundhed, omsorg/pleje eller pædagogisk arbejde. 22/8 24/8 og 8/9 9/9 og 19/9 21/9 og 29/9 30/9 8/ kr. 0 kr. 31/8 2/9 11/ /8 31/8 11/ Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 3 dage. Særligt tilrettelagt for pædagogiske opholdssteder modul 1 På kurset lærer du, hvordan du kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. Du lærer desuden, hvordan du kan observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler, herunder videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Du vil få kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og bivirkninger. Medicinadministration 5 dage. Særligt tilrettelagt for pædagogiske opholdssteder modul 2 og 3 Efter modul 2 og 3 har du i tillæg til modul 1 erhvervet viden og egen 29/8 31/8 11/ Uge 36 5/9 9//9 11/ For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

14 praksiserfaring øget selvstændig handlekompetence vedr. varetagelse af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient. Du kan på baggrund af en viden om lægemidlers virkning og bivirkning reagere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste forgiftningstilstande. Du kan i omgangen med lægemidler inddrage relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. Børns udtryksformer 5 dage i alt aftenundervisning 10 aftener. Vær med til at skabe rammer der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. Lær at tilrettelægge aktiviteter ud fra kendskab til børnekultur og børns forskellige udtryksformer såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske tilpasset både det enkelte barn og børnegruppens behov. Arbejdet som familieplejer 5 dage. Bliv bekendt med de grundlæggende lovkrav til og rammer for plejefamiliernes arbejde og opnå forståelse for konsekvenserne for din egen familie. Lær at støtte barnets udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenser af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategier og evne til tilknytning. Pædagogisk assistentuddannelse som grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 52 ugers teori med mulighed for 4 ugers praktik. Uddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde i dag- og døgninstitutioner, dagpleje, SFO og andre pædagogiske tilbud for børn og handicappede. Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge videreuddannelse til professionsbachelor som pædagog kr./uge kr./ dag,- Se hjemmeside Start 30/8 og herefter hver tirsdag aften Uge 37 12/9 16/9 Start uge 43 (24/ ) Slut uge 25 (22/6 2012) 11/ / / Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge 5 dage. Du lærer at opfange signaler om negative sociale påvirkninger hos børn og unge og at støtte barnets eller den unges udvikling ud fra en forståelse for dets situation og reaktionsmønstre. Du lærer desuden om observation og videregivelse af observationer, og hvordan du kan indgå i det tværfaglige samarbejde og et respektfuldt og anerkendende samarbejde med barnet/den unges forældre. Uge 44 31/10 4/11 16/ For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

15 NYT KURSUS Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge 3 dage. Med udgangspunkt i den unges handleplan lærer du at støtte den unge i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Du lærer desuden om inddragelse af den unge i den konkrete efterværnsindsats i samarbejdet med relevante myndigheder og personer i den unges netværk. Du lærer at udføre arbejdet med udgangspunkt i en forståelse for din egen rolle i efterværnsindsatsen samt et kendskab til de grundlæggende lovgivningsmæssige rammer for efterværnsforanstaltninger. kr./ dag 16/11 18/11 30/ Efter aftale Børns leg 5 dage. Lær hvordan du selvstændigt og/eller sammen med kolleger kan støtte børns leg og skabe alsidige og udviklende rammer for børns leg og legemuligheder. Lær endvidere vigtigheden af at du/i kan igangsætte lege og opbygge legemiljøer, der er udviklende og støttende for børnene, herunder yde støtte til børn, som har vanskeligt ved at lege med andre. Det er en forudsætning, at du inden kursusstart har elementær teoretisk viden og praksiserfaring fra området. Leg med sprog 5 dage. Få kendskab til barnets sprogudvikling og lær hvordan du gennem dialog og leg kan medvirke til at stimulere, tilrettelægge og støtte aktiviteter der fremmer sprogudviklingen hos børn også børn hvis sprogudvikling kræver særlig støtte. Lær også hvordan du gennem vurdering af egen kommunikation kan blive bedre i stand til at lytte og tale med børn, så deres sprogudvikling styrkes. Få viden om dialog med kolleger, forældre m.fl. om leg og læring ift. børns sprogudvikling. Få også kendskab til den lovpligtige sprogvurdering. Individuelt Marte Meo forløb Marte Meo-metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende/bevarende kommunikation. Kan aftales som et individuelt forløb eller som tilkøb i forbindelse med et kursus. Det individuelle forløb vil som udgangspunkt indeholde 3 videoseancer og efterfølgende tilbagemeldinger herefter evalueres udbyttet af forløb mhp. på afslutning eller fortsættelse af forløbet. Ring og få et tilbud Uge 47 21/11 25/11 Uge 49 5/12 9/12 Nej Efter aftale Efter aftale 7/ / For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

16 Efter aftale Individuelt coach forløb Coaching er en tankegang og kommunikationsform, der medvirker til at få øje på/udvikle egne kompetencer, samt medvirker til mulighed for på en succesfuld måde at nå sit mål. Kan aftales som et individuelt forløb eller som tilkøb i forbindelse med et kursus. Ved individuelle forløb aftales antal seancer herefter evalueres udbyttet mhp. på afslutning eller fortsættelse af forløbet. Ring og få et tilbud Nej Efter aftale Efter aftale Er du interesseret i at læse mere om den enkelte uddannelse, kan du gå ind på vores hjemmeside For kursister med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside:

17 Kursustilbud AOF-NORD 2011 Nu hvor du står i en situation, hvor du måske skal til at tænke nyt og endelig har tid til at gøre noget for dig selv, så prøv at se om et af vore kurser kunne være lige det du har lyst til eller har behov for. AOF-NORD, Kommunikation, i samarbejde med FOA Aalborg giver dig mulighed for at deltage i en række kurser. Vi har mange års god erfaring i at arbejde med mennesker, der på den ene eller anden måde står i en situation, hvor der skal ske noget nyt. Hvis du har lyst til at høre mere om kurserne eller vil tilmelde dig et eller flere af dem, så kontakt vor sekretær Jeanette Tagmose, Tlf: , Mail: Vi har kurser der spænder vidt, fra Edb til Voksenpædagogik, og der er endog nogle der kombinerer flere muligheder. Prøv at kigge på vore tilbud, og se hvilket der passer bedst til dig. Med venlig hilsen Undervisere fra AOF-Nord, Kommunikation Unni Halvorsen, Maj Lundegaard, Bjarke Schou, Pia Nørgaard og Helle Mølgaard Alle vore kurser foregår på Mylius Erichsensvej 1, 9220 Aalborg SØ

18 Kommunikation Voksenpædagogisk Grundkursus Undervisere: Unni Halvorsen, Bjarke Schou, Pia Nørgaard og Maj Lundegaard Du kan ikke lære et menneske noget. Du kan bare hjælpe det til at opdage det i sig selv Deltagere: Hvis du vil arbejde med kommunikation og formidling og tænker, at det er sider af dig selv, som du vil have styrket, så får du her ny viden og nye værktøjer. Kurset er målrettet dig, der vil have praktisk erfaring i formidling og kommunikation, som du kan tage med i dit nuværende eller kommende arbejde. Indhold: Voksenpædagogisk Grundkursus handler blandt andet om at få fokus på dine kommunikative kompetencer. Du vil blive mere bevidst om din egen måde at agere på. Desuden vil du opnå større selvsikkerhed, og blive mere tydelig i dit budskab. Udbytte: Praktisk erfaring i formidling og kommunikation Konfliktløsning og metoder til håndtering af konflikter Undervisningsmetoder Struktur: Kurset strækker sig over 4 uger med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder rundstykke samt frugt, te/kaffe) Kurser 2011: 29. august 23. september og 3. oktober 28. oktober

19 Kommunikation Zen og kunsten at levere formidable præsentationer Underviser: Bjarke Schou, Nyere kognitiv forskning har vist, at hvis du opbygger dine foredrag efter de samme principper som i Zen, opnår du den maksimale effekt på dine tilhørere. Deltagere: Kurset er for dig der gerne vil blive bedre til at holde foredrag ved blandt andet at bruge PowerPoint. Indhold: På kurset lærer du, hvordan du forbereder og afholder foredrag / oplæg, som engagerer, henrykker og overbeviser dit publikum. Udbytte: Kreativitetsteknikker til at udvikle din idé Arbejde med layout til dine slides Principper og redskaber til, hvordan du får dine slides til at arbejde sammen med dine ord Øvelse i at udarbejde og fremføre dit stof Struktur: Kurset strækker sig over en uge med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder rundstykke/let frokost samt frugt, te/kaffe) Kurser 2011: september, november og december

20 Kommunikation Tre i en Edb, Kommunikation og Mindfulness Undervisere: Unni Halvorsen og Bjarke Schou Når man lige er blevet uden arbejde, har man brug for noget, der kan give én selv noget..noget nyt, noget nyttigt og noget nydelse Deltagere: Vores kursus Tre i en edb, kommunikation og mindfulness henvender sig dig, der er blevet ledig og vil bruge tiden til både fornuft og følelser. Indhold: På kurset får du redskaber på mange områder. Du lærer noget nyt indenfor edb. Du får redskaber til at arbejde med din personlige kommunikation, så du blandt andet bliver sikrere på dig selv. Og sidst men ikke mindst kommer du til at arbejde med mindfulness, der giver ro og balance. Udbytte: Nye og smarte måder at bruge edb på, blandt andet PowerPoint og Billedbehandling Du bliver bedre til at kommunikere Du får enkle og brugbare teknikker til afslapning Alt i alt nye vinkler og ideer til hvordan du kan bruge dig selv Struktur: Struktur: Kurset strækker sig over 2 uger med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder rundstykke/let frokost samt frugt, te/kaffe) Kurser 2011: august, oktober og november

21 Kommunikation Kvinder med kommunikativ succes Underviser: Unni Halvorsen At bruge sine ressourcer fornuftig i kommunikation giver oplagte fordele, både i privat- og arbejdslivet. Deltagere: Vores kursus Kommunikativ succes henvender sig dig der gerne vil være mere direkte og tydelig i din kommunikation. Indhold: På kurset får du redskaber, så du kan vælge forskellige strategier, når du er i dialog med andre. Du lærer at analysere komplekse situationer og får coaching i hvordan du bedst kan håndtere dem. Kurset tager udgangspunkt i en Thomas Profilanalyse og giver dig derfor et helt særligt personligt afsæt og mulighed for at få personlige og relevante redskaber med tilbage i arbejdslivet. Udbytte: Styrk din kommunikation og arbejd med klare målsætninger Lær konstruktiv håndtering af konflikter og modstad Brug dine stærke sider som afsæt til en tydeligere kommunikation Struktur: Kurset strækker sig over en uge med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder PPA-analyse og rundstykke/let frokost samt frugt, te/kaffe) Kurser 2011: august, oktober og november

22 Kommunikation Kom stress i forkøbet Undervisere: Maj Lundegaard og Bjarke Schou Bliver du udfordret på arbejdet, og er de udfordringer du har dem du gerne vil have og dem du mestrer! Deltagere: Vores kursus Kom stress i forkøbet henvender sig til alle der gerne selv vil være aktive deltagere i sin egen arbejdssituation Indhold: På kurset får du konkrete redskaber og gode ideer, som du kan bruge for at få indflydelse på din egen arbejdssituation og tage hånd om dit eget arbejdsliv. Udbytte: Introduktion og øvelser i Mindfulness En personlige Thomas International Profil Analyse med opfølgende samtale og personlig handleplan Oplæg og diskussion omkring stress forebyggelse. Struktur: Kurset strækker sig over en uge med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder PPA-analyse og rundstykke/let frokost samt frugt, te/kaffe) Kursus 2011: august, oktober og 28. november 2. december

23 Kommunikation Assertion - Dialog med respekt Underviser: Pia Nørgaard Dahl Assertion er et redskab, som kan hjælpe dig til at kunne og turde udtrykke dine meninger og behov klart, ærligt og med respekt for andre. Deltagere: Kurset er for dig, der har lyst til at arbejde med forandring og nytænkning - og som ønsker at blive en direkte, ærlig og ligeværdig kommunikationspartner. Indhold: På kurset får du redskaber så du kan udtrykke dine meninger og behov på en klar og ærlig måde og med respekt for dig selv og andre. Kunsten er at sige, hvad du mener - og at gøre det på den rigtige måde, så du opnår det, som du ønsker. Udbytte: Øge din personlige gennemslagskraft Blive bedre til at samarbejde og løse konflikter Styrke din evne til at give og modtage kritik Struktur: Kurset strækker sig over en uge med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder rundstykke/let frokost samt frugt, te/kaffe) Kurser 2011: august, oktober og december

24 Kommunikation Voksenpædagogik og formidling Undervisere: Unni Halvorsen og Maj Lundegaard Tænk at kunne stå op og sige noget i en forsamling og vide hvordan du skal gøre det! Deltagere: Kurset er specielt for dig der gerne vil blive bedre til at formidle noget til andre Indhold: Voksenpædagogik og formidling handler om forholdet mellem modtager og afsender. Du udvikler din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på. Du bliver bedre til at tænke kreativt under pres. Du bliver mere bevidst om din egen måde at agere på. Desuden opnår du større selvsikkerhed, og bliver mere tydelig i dine budskaber. Udbytte: Viden om hvordan du planlægger og gennemfører formidling Større sikkerhed i formidlingssituationer Viden om hvordan din personlige kommunikation virker på andre Struktur: Kurset strækker sig over 2 uger med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder rundstykke/let frokost samt frugt, te/kaffe) Kurser 2011: september, 31. oktober 11. november

25 Kommunikation Edb for nybegyndere Underviser: Bjarke Schou Det mest usympatiske ved computere er at de kun kan sige ja og nej, ikke måske! Målgruppe: Kurset er for dig der er ny bruger eller har lyst til at lære noget om hvordan du bruger en computer. Indhold: Her fortæller vi dig noget om hvordan du kan bruge din computer i et stille og behageligt tempo. Du lærer noget om hvordan computeren er bygget op og hvad de forskellige udtryk betyder. Du lærer hvordan internettet er og hvordan du kan finde det du vil have. Hvis du har lyst lære du også noget om tekstbehandling og hvordan du kan skrive en flot ansøgning. Udbytte: Grundlæggende viden om edb Viden om tekstbehandling Brug af og Internet Struktur: Kurset strækker sig over en uge med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder rundstykke/let frokost samt frugt, te/kaffe) Kurser 2011: august, september, oktober og 28.november 2. december

26 Kommunikation Edb for videregående Underviser: Bjarke Schou Edb er spild af tid. Det er præcis det der gør Edb så vidunderligt! Målgruppe: Kurset er for dig der har brugt internet og computer en lille smule. (Måske har du taget edb for nybegyndere) Indhold: På kurset her arbejdes der med hvordan du kan sætte billeder ind i dine dokumenter og hvordan du kan få et flot layout på det du laver. Du får også undervisning i hvordan du kan lave et imponerende PowerPoint show. Udbytte: Sæt billeder ind i en tekst så de passer der hvor de skal bruges Billedmanipulation Viden om og brug af PowerPoint Struktur: Kurset strækker sig over en uge med undervisning hver dag fra Kursuspris pr. deltager er i alt eksklusiv moms kr ,- (indeholder rundstykke/let frokost samt frugt, te/kaffe) Kurser 2011: september og december

Kursusoversigt 2. halvår 2011

Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Kursustilbud AOF-NORD

Kursustilbud AOF-NORD Kursustilbud AOF-NORD 2011 Nu hvor du står i en situation, hvor du måske skal til at tænke nyt og endelig har tid til at gøre noget for dig selv, så prøv at se om et af vore kurser kunne være lige det

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS 30.190 30.777 35.961 49.018 59.384 61.081 266.411 EPOS - udvikling i antal deltagere 70.000 60.000 50.000

Læs mere

Kursustilbud AOF-NORD

Kursustilbud AOF-NORD Kursustilbud AOF-NORD 2012 Nu hvor du står i en situation, hvor du måske skal til at tænke nyt og endelig har tid til at gøre noget for dig selv, så prøv at se om et af vore kurser kunne være lige det

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Pædagogisk- og psykiatriområdet Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Statistik EPOS:

Statistik EPOS: Statistik EPOS: 2004-2006 I denne rapport er samlet en række oversigter og beskrivelser af aktiviteten på EPOS uddannelser i perioden 2004 06. 1. Hele aktiviteten...3 2. Deltagernes uddannelsesmæssige

Læs mere

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2012 www.sosuc.dk www.sopu.dk Velkommen til efteruddannelse 2012 Velkommen til SOPU og SOSU C som sammen præsenterer kursuskataloget

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Pjecen indeholder oversigt over: - obligatoriske og supplerende interne undervisningsemner i Ældreservice - oversigt over relevante opkvalificeringsuddannelser for

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere