Nyt tangtag på Kjeld Post Fårehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt tangtag på Kjeld Post Fårehus"

Transkript

1 Nyt tangtag på Kjeld Post Fårehus En arbejdsrapport over projekt tangtag på Læsø, november Projektnavn: Kjeld Post Fårehus Byggeperiode: september/oktober Sted: Kjeld Post Fårehus, Kokvadgårdsvej, 9940 Byrum Projektansvarlig: Tækkemand Henning Johansen, Storhavevej 4, 9940 Læsø, tlf , og Læsø Salt A/S ved Poul Christensen, Hornfiskrønvej 3, 9940 Læsø, tlf , Deltagere i projektet: Tækkemand Henning Johansen med Morten Pihler, medhjælper og Bjarne Christensen, medhjælper, samt Rune B. Ottesen, 2. års lærling fra Frilandsmuseet, konsulent Lars Keller, Rønde og Poul Christensen fra Læsø Salt. Sponsorater: Realdania DDK, Sagsbehandler Erik Rykind Blarke Rådgiver: Arkitekt Peter Carstens, Erik Ejnar Holms Tegnestue, Eskjær Hovedgaard, Eskjærvej 23, 7870 Roslev, tlf

2 Konsulent på anskaffelse af tang(ålegræs) Lars Keller, Friland 12 B, 8410 Rønde, tlf , Leverandør af tang: Ib Ungermand, Vesternæsvej 1, 4793 Bogø, tlf. Ålegræsnetværk Sjælland: Ib Ungermand, Jens Wedele Petersen og Kurt Schierup, m. f. Fotograf og ansvarlig for hjemmeside: Morten Pihler Indhold Indledning Arbejdsprocessen og metoderne Ny spærkonstruktion Sortering af tang i to kvaliteter Udvikling af maskine til vaskerfremstilling Oplægning af løs tang Oplægning af græstørv på mønning og net over tag Måling af varmeudvikling i taget Måling af sammenfald i taget Formidling Tangleverandører Arkitektens opklarende spørgsmål og svar Konklusion Indledning: I løbet af september og oktober måned i 2008 blev der for første gang i 40 år lavet et helt nyt tangtag på Læsø. Efter en lang og forberedende fødsel, faktisk siden efteråret 2007, lykkedes det endelig initiativtagerne, Henning Johansen og Poul Christensen, at skaffe så store mængder ålegræs af god kvalitet, at et helt nyt pålagt tag kunne se dagen lys. Ålegræsset blev hentet fra den lille sydsjællandske ø Bogø. Projektet blev gennemført på Kjeld Sørensens fårehus på Rønnerne, umiddelbart syd for Byrum ved vejen ud til Saltsyderiet. Arealet hvorpå huset ligger, er forpagtet af Læsø Salt A/S og i lejekontrakten fremgår det at projektet kan gennemføres som beskrevet med offentlig adgang. Det lille fårehus på ca. 25 m2 bliver i folkemunde kaldt Kjeld Post Fårehus og har siden midt i 1800 tallet været anvendt som fåre - og gåsehus til gården Lundsgård i Storhaven. Oplægning af et nyt tangtag på det lille fårehus skal ses som et mindre forprojekt til et større pilotprojekt, hvor man vil vælge at lægge tang på et helt beboelseshus på Læsø. Det er initiativtagernes opfattelse, at der fremover vil blive realistiske muligheder for at hjemtage ålegræs af høj kvalitet fra sydsjællandske øer og fra andre regioner rundt om Østersøen, hvilket har åbnet mulighed for at lave helt nye tangtage på Læsø og undgå de mange frustrerende forsøg på at reparere og lappe på de af de eksisterende tangtage, som i høj grad synes udtjente. Det har desuden været projektets mål at afprøve forskellige kvaliteter af tang, herunder at finde nye teknikker til fremstilling af de specielle vaskere, som er så afgørende for oplægning af ålegræs. Projektet har ligeledes haft til hensigt at arbejde med udvikling af maskiner til tængning med ålegræs, herunder en maskine særskilt til fremstilling af vaskere, men også maskiner til oplægning og redning af tang. Det er projektets mål at vise, at de gamle teknikker ikke er gået tabt og at ålegræsset blot skal have den rette kvalitet og hjemtages i forsvarlig stand, uanset om det er fra danske kyster eller fra kyster i lande rundt om Østersøen. På lidt længere sigt er det ligeledes hensigten at fremkomme med en realistisk og holdbar pris for oplægning af nye

3 tangtage, således at det fremover kan blive attraktivt at bevare sin tanggård på Læsø ved at sikre den et nyt tangtag. Hvis prisen på tangtaget viser sig at blive for høj, er det derefter et mål at sikre en eller anden form for støtte til de ejere, som vil have lavet nyt tangtag på deres gårde, således at øsamfundet Læsø ikke mister disse helt unikke tanggårde. Projektet er gennemført med støtte fra Realdania, som bevilgede DDK til den totale udgift på projektet. Læsø Salt A/S har deltaget som tovholder på projektet og har stillet sit bogholderi til rådighed for budget og regnskabsstyring. Huset står nu færdig tænget og skal i løbet af vinteren undersøges nøje via en række målinger af temperaturer i tangen, samt sammenfald i det oplagte ålegræs. Desuden skal man følge vind og vejrs påvirkning på det nye tag. Taget vil først blive kantklippet til foråret når det endeligt er brændt sammen og formodes at være klar hertil. I løbet af efteråret vil området omkring huset blive indhegnet og de første får og gæs kommer på området i januar Publikum har fri adgang til at besøge projektet og der er lavet et parkeringsareal til otte til ti personbiler, samt en buslomme. Både ved parkeringspladsen og fårehuset er der opsat en informationstavle og der er oprettet en hjemmeside, hvor man kan følge med i alt om projektets videre forløb. Arbejdsprocessen og metoderne: I august måned 2008 fik tækkemand Henning Johansen det første anhængertræk ålegræs til Læsø, i alt ca. 3 tons tang af god kvalitet, som blev deponeret i den lejede lade på Østergård. Tangen blev hjemtaget før projektet var realitetsbehandlet, men vi turde simpelthen ikke vente, idet leverandøren kunne oplyse at ålegræsset var af god kvalitet. Dele af tangen blev anvendt i en række forsøg med netop at lave vaskere og vi blev bestyrket i, at kvaliteten var god nok hertil. Realdania gik ind i projektet den 20. august 2008 med en bevilling på DDK og vi udsendte i fællesskab en pressemeddelelse den 8. september, som blev modtaget med fantastisk interesse for projektet. Det medførte at mange nyhedsmedier, herunder aviser, radio og TV2 senere kom på besøg og lavede fine artikler og optagelser fra arbejdsprocessen. Fårehuset blev ultimo august klargjort til ny tagkonstruktion, idet de gamle spær blev nedtaget. Husets bindingsværk blev repareret, dele udskiftet og resten malet, ligesom der blev flyttet en dør og isat et par nye vinduer. Murværket blev istandsat og en del felter blev ompudset og arealerne omkring huset blev renoveret, således at man kunne skaffe plads til byggeprocessen. Ny spærkonstruktion Den 4. september 2008 modtog vi forslag til tegningsmateriale fra E. E. Holms Tegnestue ved rådgivende arkitekt Peter Carstens og herefter kunne vi henvende os til tømrerfirmaet Øens Handymand som forestod opsætning af ny spærkonstruktion, skokbord, knægte, gavle og gavllem ifølge disse tegninger. Der blev valgt en gammeldags spærkonstruktion, A spær med en rejsning på 50 grader og tømmeret hertil i dimensionerne 4 x 4 med hanebånd. Begge gavlspær har ca. 10 % indfald mod midten af bygningen for at modvirke det udad gående træk.

4 Fremstilling af vaskere Da selve tængningen blev sat i gang, bestod arbejdsholdet af fire personer, Henning Johansen, Morten Pihler, Bjarne Christensen og Rune Ottesen. Sidstnævnte, som er 2. års lærling i tækkefaget på Frilandsmuseet, blev deltager på projektet, da Frilandsmuseet hørte om tangprojektet på Læsø. Frilandsmuseet flyttede i 1951 en tanggård fra Læsø til Frilandsmuseet og har dermed pasning og pleje at tangtaget på denne gård, som en tilbagevendende opgave. Derfor ville de gerne have mere viden om de rent praktiske teknikker ved tængning og spurgte, om de måtte sende os Rune. Rune deltog derfor i fire uger og blev os en fantastisk hjælp. Fremstilling af vaskere kom til at foregå direkte på byggepladsen i et dertil indrettet bord med skotrende. Vaskernes lange hale blev vredet af en håndboremaskine med et påsat spyd. En person betjente boremaskinen, medens en anden formede vaskerens forløb med hånden. Tilsvarende forsøgte vi at lave vaskerens anden ende med den brede krop. Det viste sig at være voldsomt sværere, idet maskinen simpelthen ikke havde styrke nok hertil. Efter forskellige forsøg endte vi med at få fat i en stor tohåndsbetjent boremaskine med påsat spyd, plade og to gribere. Det fungerede og maskinen og personen havde power nok til at vride vaskerens hoved, når blot en person samtidig formede vaskerkroppen med hænderne. Alle vaskere til huset blev herefter fremstillet i skotrendebordet og arbejdet hermed gik hurtigere end forventet, igen blot ålegræsset besad den nødvendige kvalitet.(langfibret) Til ovenstående skal dog tilføjes, at vi havde afprøvet om vi kunne lave hele vaskeren i hånden som gammeldags håndværk og her havde vi slet ingen problemer, når blot tangen var af den gode kvalitet. To kvaliteter af tang, til løs oplægning eller til vaskere Som en hel naturlig ting lærte vi i forløbet at sortere tang i to kvaliteter. Tangen modtages i dag i løst pressede baller og allerede her kan man se, om tangen er velegnet til vaskere eller kan bruges til løs oplægning. Det blev hurtigt en øvelse at se og føle denne forskel. Faktuelt handler det om fibrenes længde, snoning og styrke, men også om tangens renhed i ålegræs, idet der ikke må være for meget andet i den. Det er svært at angive præcis i fiberlængde, men god kvalitet til vaskere kræver f.eks cm længere fibre end til løs tang. Desuden er der også den enkelte fibers bredde og styrke og den har vi ikke endelige trækmål for endnu. Arbejdet med at kvalitetssortere tang blev et helt kapitel for sig og vi lærte i forløbet at det i virkeligheden er bedst at denne sortering foregår på stranden, når ålegræsset blæser ind.

5 Ophængning af vaskere på de tre nederste lægter foregik traditionelt med håndkraft og det blev hurtigt vores opfattelse, at denne del af arbejdet tilsyneladende ikke kan mekaniseres. Til gengæld kan vaskerne lægges på en palle og med maskine (f.eks. knækstyret minilæsser) løftes op til den manuelle pålægning, som kan foregå fra almindeligt stillads. Herved sparer meget løftearbejde. Det viste sig i forløbet at være mindre besværligt at ophænge vaskere, end vi havde forventet og det viste sig også let at låse vaskerne ved ekstra vred om sig selv efter omsnoning på lægten. Ved ophængning af vaskere på gavle lærte vi at vurdere disses længder, således at ensartet tykkelse i gavlen kunne opnås. Den løse tang blev oplagt på vaskervolden med maskine (traktor med frontlæsser). Herved undgik man igen det hårde arbejde med at slæbe tangen op ad en stige. Til gengæld valgte vi som i gamle dage at have folk på taget, som trådte tangen til, jævnede og redte den. Tangen blev løftet på taget i let presset balleform (løsballe) og først på taget blev ballen sprættet op og fordelt. Det gør hele processen langt mere overskuelig og sparer mange arbejdstimer. Vi valgte i dette forsøg at ende med en tangtykkelse på mindst en meter over lægterne, tykkest nederst ved vaskervolden og tyndest i top. Sluttelig lagde vi igen på traditionel vis græstørvsbaner over hele rygningen for at holde på tangen. Disse baner af græstørv, ca. 35cm brede, blev op mod 4,5 m lange for at kunne række langt nok ned på siden. Græstørvenes funktion er blot at holde på tangen, så ikke vinden kan blæse det ned. Vi valgte desuden at lægge et finmasket trawl/net over hele huset for i vinterens løb yderligere at beskytte taget mod vinden. Nettet fjernes når engang tangen er brændt sammen, måske om et års tid. Forsøg og erfaring med maskinhjælp Projektet har udviklet sig fra en lille håndboremaskine over en stor maskine og nu arbejder vi på at udvikle en maskine, der halvautomatisk kan lave vaskere og forventer at have den klar til brug i vinterens løb. Der er enighed om at en sådan maskine er næste skridt i retning af at billiggøre arbejdsprocessen ved reduktion af mandetimer. Den optimale løsning til oplægning af vaskere, tang i baller og løs tang er afprøvet og viste sig som forudset at være en selvkørende byggelift med teleskoparm og drejehoved. Ved brug af en sådan maskine kan alle opgaver på taget udføres forsvarligt og efter Arbejdstilsynets anvisninger og samtidig er der et minimum af brug af mandetimer til pålægning, redning, kæmning og trædning af ålegræsset. Disse maskiner findes på

6 markedet og skal blot have påsat et drejehoved på teleskopet.(kan laves i standard) Priserne på en nyindkøbt maskine svinger alt efter størrelse og kvalitet fra DDK til DDK Sammenbrænding og sammenfald af tangtaget For at følge udviklingen af tangtaget efter pålægning, herunder varmeudvikling og sammenfald indkøbte vi et digitalt måleudstyr en såkaldt datalogger med fugtighedsmåler og termometer med tre følere, som er stukket ca. 50 cm ind i tangtaget fra indersiden. Temperaturen vurderes at være afgørende for om tangen brænder sammen som den skal, for at lave den kage af sammenklistret tang, som er så afgørende for om taget bliver tæt. Dataloggeren, som kan tilsluttes en bærbar PC, registrerer fugt og temperatur hver 12. time. Disse data logges på PCén og gemmes til senere brug, når de skal samles og vurderes. Udenfor huset har vi ved afslutning af tængningen opsat fikspunkter, så vi løbende kan måle tagets tykkelse. Når man tænger et traditionelt tangtag lader man vaskerne hænge ned over væggene undtagen ved vinduer og døre. Derved har man opnået en tilsigtet isolering. Vi regner først med at klippe tagets udhæng til foråret når tangen på taget er endeligt faldet sammen. Herefter skæres fri over døre og vinduer og gavlene studses i en pæn højde jf. tegning fra Peter Carstens. Formidling Medens oplægning af tag stod på, fik vi etableret P-plads på nabogrunden, så gæster kunne komme og følge projektet. P-pladsen omfatter plads til seks-otte personbiler og en busholdeplads. Der blev opsat informationstavle ved P-plads og ved selve huset. Rigtig mange gæster har i løbet af de to måneder besøgt stedet, ligesom det har affødt stor interesse for indbyggerne på Læsø. I 2009 bliver der i en indhegning på 3,5 tønder land indsat får og gæs som naturplejere på græsarealet hvor huset står og der bliver fri adgang for publikum. I det ene rum i huset bliver der en fast udstilling og formidling af tangtage på Læsø og i det andet rum en udstilling og formidling af de dyr (får og gæs), som landskabsplejer området. Desuden vil der i sæsonen blive lavet åbent hus arrangementer. Der er løbende under processen optaget ca. otte timers film, som redigeres og samles på DVD. DVDén bliver i småbidder lagt på projektets hjemmeside og gemt i projektets arkiv. Projektet har skabt en hjemmeside, som fremover vil blive ajourført i takt med udviklingen i projektet. Hjemmesiden vil blive redigeret af Morten Pihler. Tangleverandører Den 3. oktober arrangerede vi et besøg af ålegræsleverandør Ib Ungermand fra Bogø. Med sig havde han to kommende leverandører af tang fra samme område (Møn). De tre fik en rundvisning til 3 4 eksisterende tangtage på Læsø og fik projekt Kjeld Post Fårehus gennemgået nøje på byggepladsen. Det er nemlig særdeles vigtigt at leverandørerne af ålegræs er bekendt med den eller de to kvaliteter af ålegræs, som Læsø får øget behov for til nye tangtage. Det er nu lykkes os at skaffe et netværk af leverandører fra det sydsjællandske område, hvor de gode og tilsyneladende store mængder af ålegræs skyller ind på kysterne ved efterårsstormene. Tangen skal herefter håndteres og det er også en hel videnskab, - først skal den oplægges på græsmark, dernæst tørres og slutteligt presses og bjærges på lager. Vi arbejder fortsat på at få flere leverandører med i kystkæden, således at der ikke smutter god tang væk igen og i den sammenhæng er de fire leverandører, vi indtil nu har lavet aftale med, særdeles vigtige. Det stimulerer selvfølge gevaldigt at der også er en køber i den anden ende, som med en vis vægt kan love at aftage det tang af god kvalitet, som kommer ind hvert år. Det må derfor anbefales at man her og nu arbejder på en egentlig garantiordning til opkøb hos disse leverandører. Ved at arbejde med tangproblematikken i dette forprojekt er vi blevet mere og mere overbeviste om, at vi skal koncentrere os om at få tangen fra danske områder og indtil videre stille det øvrige Østersøområde (Tyskland, Polen osv.) i bero, dels fordi der tilsyneladende kommer rigeligt af kvalitetstang ind på

7 sydsjællandske kyster, dels fordi der er så megen oplæring i at bjærge den og håndtere den. Faktisk ser det ud til at det er her hele projektets krumtap ligger. Transporten af ålegræs til Læsø bør indtil videre løses med lastbil, idet logistikken i området endnu ikke er i orden til at benytte coastere. Det kunne ellers have været det oplagte alternativ at fylde skibslaster med løstpressede baller, men indtil videre skal vi indstille os på at billiggøre lastbiltransporten. I dag transporteres ålegræsset i små løstpressede baller og det betyder stor volumen og for få tons på et lastbiltræk. Vi arbejder på fremover at kunne presse tangen i rundballer, hvilket vil betyde væsentlig flere tons pr. læs, som dermed reducerer den endelige kg. pris. På Læsø har vi sikret os et flerårigt lejemål til en lade, hvor vi kan lagre mindst 100 tons tang. Det er overordentlig vigtigt at kunne opbevare tangen tørt under tag indtil den skal anvendes og det er også på det lager vi opbevarer tang til alle de købere, som skal bruge ålegræs til reparation af eksisterende tangtage. Via opdyrkningen af leverandører af kvalitetsålegræs, er det lykkedes projektet at sikre oplagret tang på Læsø til alles behov, når der tales reparationer. Det har der ikke været tidligere og det er en direkte følge af indsatsen gennem et års arbejde med tangleverancerne. Henning Johansens tækkefirma sælger ålegræsset til omkostningspris, dvs. en kg. pris, som omfatter indkøb og transport til Læsø. Hermed er projektet også med til at hjælpe til med at sikre, at ingen mangler tang til de nødvendige reparationer, som er så afgørende, især for de huse, der er omfattet af fredninger. Arkitektens opklarende spørgsmål: Projektet har haft stor glæde af samarbejdet med arkitekt Peter Carstens, som besidder en meget stor viden om tanghusene på Læsø. Peter Carstens forslag til løsning af spærkonstruktion, gavle osv., er fulgt og vi har haft glæde af en lang række opklarende spørgsmål og rådgivende svar. I Peter Carstens oplæg var der fra starten opstillet en række afklarende spørgsmål til projektforløbet, nogle omkring det praktiske og tekniske, nogle om økonomi: Projektet bør forsøge at afklare følgende spørgsmål: 1) Hvad er godt ålegræs. Hvor lange er de enkelte blade og hvilken træk og vridningsstyrke har det? 2) Hvorfra skaffes godt ålegræs? 3) Hvordan bjærges det? Hvordan pakkes det uden at tage skade? Fugtforhold i ålegræsset ved transport? 4) Hvordan opbevares ålegræsset indtil det skal bruges? 5) Hvor tørt skal ålegræsset være ved snoning af vaskere? 6) Hvor tørt skal ålegræsset til det løse lag over vaskerne være? 7) Hvordan kan man vride vaskere og gumlinger på en god og rationel måde? 8) Hvordan transporteres vaskere og gumlinger fra fremstillingssted til taget uden at de snor sig op? 9) Hvordan fastgøres vaskere og gumlinger til lægter? 10) Hvordan inddækkes gavle? Ved lægtning af gavl (yngste metode) eller 2. Ved udhængning af vaskere over bræddebeklædt gavl? 11) Hvor mange lægter op skal der bindes vaskere for at vaskervolden er tyk nok til lægning af løs ålegræs? 12) Hvordan lægges den løse ålegræs? Tilfældigt eller retningsbestemt? 13) I hvor tykt lag lægges den løse tang? 14) Hvad bruges som bunddække og hvordan? 15) Hvordan udføres rygningen? 16) Hvor meget synker den løse tang 1. og 2. år? 17) Hvor meget skal der efterfyldes?

8 Økonomispørgsmål 1) Hvad koster tangen pr. enhed f.eks. pr. kubikmeter? 2) Hvad koster transporten med bil/skib? 3) Hvad koster tømrerarbejdet? 4) Hvad koster vaskerne. Materialer/arbejdsløn? 5) Hvor meget tang går der til vaskere pr. meter facade? 6) Hvor meget løst tang går der pr. kvm. tag. Materialer/arbejdsløn? 7) Hvad koster rygningstørv. Materialer/løn til oplægning? 8) Hvad koster efterfyldning. Materialer/arbejdsløn? Afklarende svar: Følgende svar skal tages med et lille forbehold, idet projektet er forholdsvist begrænset, hvor ikke alle målinger kan udføres i fuld skala. Dog må de fleste svar siges at være meget retvisende. Ad 1) Godt ålegræs kommer ind på kysten om efteråret når det er udvokset og efterårsstormene løsner det og sender det ind på stranden. Som bjærger er man hurtigt klar over, hvordan godt ålegræs skal være, flot grønt og ikke fedtet, med lange blade og når det tørrer skal det reagere som krøluld, dvs. at det er svært at skille ad. Det skal samtidig være nemt at spinde et tov i hånden og den må ikke umiddelbart kunne sprænge. Der findes forskellige kvaliteter af ålegræs, ligesom den opdeler sig i sorter, men den umiddelbare konklusion er, at man som tængemand ikke er i tvivl om, om tangen dur til at lave vaskere af, ligeså lidt som man er i tvivl om, at den kortfibrede kan bruges til løs oplægningstang. Forårstang er spinkel, indeholder for meget kvælstof og dur kun til isoleringsmateriale og altså ikke til tængning. Den bør dog fjernes fra stranden, så den ikke bliver blandet med efterårstangen og det bliver fremover en af de opgaver, som ålegræsbjergerne skal have med som deres opgave, dvs. jo renere strand jo bedre. Vores konsulent Lars Keller skal bl.a. oplære både de nuværende og kommende bjergerne af ålegræs at holde deres strandstykker rene for dårlig og rådden tang for at undgå opblanding. Ad 2) Lars Keller har via sin research godtgjort, at det mest sikre sted til bjærgning af ålegræs af god kvalitet er Møn, Bogø og omliggende småøer og kyster, idet man her har håndteret ålegræs til videresalg og har opnået en vis erfaring heri. Ad 3) Ålegræsset bjerges på stranden med maskiner, en såkaldt svinglæsser og læsses på vogne. Det fordeles på græsmarker i et tyndt lag, hvorefter det tørres og presses til baller når vandindholdet er 20 %. Efter 15. oktober er det svært at få ålegræsset tørt nok og da må det ligge på marken vinteren over. Fremover vil vi prøve at få presset ålegræs i rundballer for at billiggøre transporten. Ad 4) Ålegræsset kan holde sig meget længe, hvis det er tørt. Derfor er det vigtigt med et stort tørlager. Ad 5) % fugtighed Ad 6) % fugtighed Ad 7) Man kan for meget små midler komme et godt stykke vej i mekaniseringen af vaskerfremstilling, bl.a. vist i projektets brug af kraftige håndboremaskiner. Den stationære løsning på en vaskermaskine arbejdes der videre på i vinteren løb, idet der er gemt tålegræs hertil. Ad 8) Vaskerne skal omvikles en tråd, som holder sammen på vaskerens opspænd. Tråden bør laves af et selvopløseligt materiale, som opløses af regn og fugt når den er endelig oplagt på taget. Ad 9) Vaskerens hale tvindes på traditionel vis rundt om lægten og snos herefter rundt om vaskeren, hvorved den låses. Endelig drejes hele vaskeren et par omgange om sin egen akse. Ad 10) Vi har til det forholdsvis lille hus valgt at lægte begge gavle, idet de forekom os de kønneste og gav os flest udfordringer. Ad 11) Det afhænger af hvor bred en vaskevold man ønsker, hvor god en kvalitet af ålegræs man har og hvor dygtige man er eller bliver til at lave store vaskere. I dette forprojekt blev opgaven snarere at begrænse denne tykkelse. Ad 12 og 13) Tangen lægges tilfældigt, dog således at man udlægger den i et tyndt lag, hvorefter man går frem og tilbage i det udlagte ålegræs til det føles trådt godt sammen. Herefter igen et tyndt lag og så fremdeles. Der udlægges ålegræs indtil det sammentrådt befinder sig i en meters tykkelse over øverste

9 lægtekant. Det samme gælder over mønningen, dog skal der lægges lidt mere på det første stykke over vaskervolden. Ad 14) I dette projekt er der broet (lagt underlag) med ris fra fyr og gran overalt hvor der er lagt løs tang. Ad 15) Rygningen er pålagt græstørv i baner på op til 3,5 4,5 meter. Tørvene er gode sammenhængende strandengstørv. De lægges skulder ved skulder og holder på og trykker tangen. Ad 16 og 17) Om ca. et år forventer vi at tangen er sunket 50 cm. Tørvene fjernes herefter og der pålægges ny tang til vi igen er en meter over lægterne. Herefter lægges der igen nye tørv på mønningen. Økonomisvar: Nedenstående svar på økonomidelen skal igen ses som et overslag på rimelige realistiske forhold. Ad 1) Ålegræs koster DDK 7 pr. kg. Ad 2) Ved nuværende transportform (lastbil) DDK 4 pr. kg. Vi kender ikke prisen med skib, idet denne form for transport indtil videre er opgivet. Ved forsøg med rundballer vil fremkomme en billigere transportpris. Ad 3) Tømrerarbejdet på nærværende projekt har kostet DDDK Ad 4) Nuværende kalkulation er DDK pr. stk. alt efter tykkelse. Ad 5) Der skønnes ca kg pr. løbende facademeter og ca. en - to tons pr. gavl alt efter størrelse og ønsket tykkelse. Ad 6) Der antages at der skal bruges ca. 100 kg pr. m2 og at det beløber sig i løn og materialer til ca. DDK 1500 pr. m2. Ad 7) Rygningstørv vil koste ca. DDK pr. løbende meter rygning. Ad 8) Et overslag på efterfyldning vil herefter beløbe sig til minimum DDK pr. løbende meter rygning, hvor efterfyldningen foregår. Konklusion Som det ses af ovenstående økonomiske overslag og som selvfølgelig kun er efterprøvet på et fårehus med få kvadratmeter, får vi dog et begyndende billede af et prisleje, som slet ikke er så afskrækkende, som tidligere antaget. Et kommende pilotprojekt vil derfor være af altafgørende betydning for at komme videre med de tekniske forbedringer på mekanisering af vaskerfremstilling, de mere sikre kalkulationer over transportøkonomien af ålegræs osv. Med forprojekt Kjeld Post Fårehus fik Læsø sit første nye tanghus i 40 år, med et ålegræstag, som bør kunne holde i måske 200 år. Det lykkedes at bjærge tang af høj kvalitet, det lykkedes at sikre gode leverancer fra et øget netværk af troværdige leverandører fra sydsjællandske kyster, herunder, Møn, Bogø og Fejø m.m. Vi fik udarbejdet gode håndmaskiner til vaskerfremstilling og fik afprøvet de maskiner, som fremover skal til for at hurtiggøre oplægning af løs tang, og mønningstørv osv. Vi fik endelig vist, at vi til fulde på alle områder kan lære at mestre den gamle tængeteknik, hvilket alene fremover kan sikre at de fredede tanggårde på Læsø står til at redde, såfremt der fortsat kan skaffes ålegræs hertil. Som nævnt tidligere er det i forløbet blevet afklaret, at krumtappen i alle kommende tiltag med tangtage, er at sikre leverancer af kvalitetstang. Desuden ved vi med langt større sikkerhed at den forekommer ved sydsjællandske kyster i store mængder, fordelt over flere år og at det helt store arbejde består i at få tilstrækkeligt mandskab til at bjærge den når den er inde og derefter håndtere den korrekt. Derfor bør vi allerede nu have stor opmærksomhed på den del af kommende projekter. Vi anbefaler at det kommende pilotprojekt kommer til at omfatte tængning af et helt beboelseshus og vi mener at vi ved dette første hele projekt, bør undgå at arbejde med et fredet hus. Dels vil et sådant være omfattet af mange restriktioner og dels vil det være alt for risikabelt at udsætte husets interiør for en lang byggeproces uden tag og kun med afdækning med presenninger. Vi er simpelthen nød til at regne med at selve tængeprocessen, dvs. fra vi nedtager det gamle tag og til det nye er oplagt og brændt sammen, vil vare længe, måske op mod fire-fem måneder. Da det er et pilotprojekt, hvor vi øver os i en række endnu ikke fuldt afklarede teknikker, kan vi ikke garantere tagets fulde kvalitet og dermed heller ikke at det bliver

10 fuldstændig tæt. I vinterens løb vil en række tilsyn og målinger af Kjeld Post Fårehus fortælle os en hel masse mere herom og vi forventer sidst i februar, først i marts 2009 at kunne lave endelige konklusioner. Henning Johansen og Poul Christensen

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport År 2015 - sydfacaden Sommeren 2016 - Uldgaardens tangtag renoveres Vores smukke, 300 år gamle tangtag er udtjent - ligesom

Læs mere

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport År 2015 - sydfacaden Sommeren 2016 - Uldgaardens tangtag renoveres Vores smukke, 300 år gamle tangtag er udtjent - ligesom

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Kan det tegnes, kan det laves

Kan det tegnes, kan det laves Kan det tegnes, kan det laves Der er ingen begrænsninger, hvis man vælger teknologien rapid prototyping til sine modeller og prototyper (se nederst fakta om teknologien). Men det betyder ikke, at modellen

Læs mere

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren.

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Calf-Tel De Luxe Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast Indkøbt 2003, 2004 Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Jørgen Kaarup jensen. Tængemænd og vaskerpiger

Jørgen Kaarup jensen. Tængemænd og vaskerpiger Jørgen Kaarup jensen Tængemænd og vaskerpiger 1 5/ TÆNGEMANDEN 6/ Tangtaget 9 / HISTORIEN 10 / ÅLEGRÆSset 13 / TANGHØSTEN 14 / TANGeKsPorten 19 / tangbanken introduktion Det lykkedes. Hvad ingen troede

Læs mere

Hvorfor går sørøvere med klap for øjet?

Hvorfor går sørøvere med klap for øjet? Hvorfor går sørøvere med klap for øjet? Sørøvere går ikke kun med klap for øjet fordi de har skudt det i stykker. Faktisk gøres det for at de kan se hvor kanonkuglerne er, når de går under dæk for at hente

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter.

JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter. JFC kalvehytte JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast, galvaniseret stål Indkøbt Før 2000 (købt brugte), 2000, 2002

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE 2015.08.12 DEN GRØNNE AMBASSADE SIDE 1 AF 6. Er skalérbar. Den er fleksibel. Tager sit udgangspunkt i det gamle danske bulhus

DEN GRØNNE AMBASSADE 2015.08.12 DEN GRØNNE AMBASSADE SIDE 1 AF 6. Er skalérbar. Den er fleksibel. Tager sit udgangspunkt i det gamle danske bulhus DEN GRØNNE AMBASSADE Er skalérbar Den er fleksibel Tager sit udgangspunkt i det gamle danske bulhus Hylder de japanske indflydelser i dansk arkitektur Er ikke et ikon, men en praktisk bygning som skal

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Kapitel H til Grafisk design. Kernetømmerhytten

Kapitel H til Grafisk design. Kernetømmerhytten Kapitel H til Grafisk design Kapitel H 2 Bjælkehuse i Kernetømmer I Rusland er vejret barskt, så her har befolkningen lært at bygge varme og solide boliger. Russiske Bjælkehuse i kernetømmer Kernetømmeret

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Kære læser Konceptet potentiale" distractions performance Potential Distractions Performance

Kære læser Konceptet potentiale distractions performance Potential Distractions Performance Kære læser I dette skriv, vil vi forklare vores tanker bag, og opsætningen for vores juniorprogram. Vi vil forklarer, hvorfor vi sætter træningen sammen som vi gør, og hvilke ting der er afgørende for

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole December 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini igo Mini + Impact XP-mali for opstregning af boldban Linemark igo Mini enkel og effektiv opstregningsmaskine Linemark igo Mini er en opstregningsmaskine,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Vægten Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Grand Vue Holtegaard

Grand Vue Holtegaard Grand Vue Holtegaard Grand Vue Holtegaard indfinder sig arkitektonisk midt i symmetrien i Gl. Holtegaard komplekset, nærmere betegnet placeret imellem hovedbygningen og det barokke haveanlæg. Med forslaget

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Musse Skyttecenter. Færdig - Efterår 2012

Musse Skyttecenter. Færdig - Efterår 2012 Vedligeholdelsesarbejder udført i Musse Skyttecenter 25 m bygningen: Skydelokalet Skydelokalet blev skadet af fugt i 2010-2011 på grund af kraftigt nedbør. Fugt og begyndende råd og svampedannelse i brædder

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Mangler du en idé? IDÉER OG INSPIRATION

Mangler du en idé? IDÉER OG INSPIRATION IDÉER OG INSPIRATION Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling Forslag Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 17. juni 2010 1. Forslag om opsætning af altaner 2. Fuldmagt til salg af ejendommene i Høje Tåstrup og Hedehusene Altaner i AB Jæger Forslaget

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Lidt om bål. Bålregler

Lidt om bål. Bålregler Natur/teknik Lidt om bål Side 1 Lidt om bål Bål er varme. Bål er mad. Bål er lys og gløder. Lige fra urgamle tider har ilden været en vigtig del af menneskets liv. Det at kunne lave ild gav varme og magt.

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket. Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer

ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket. Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer Formål og afvisningskriterier Formål Fynsværket har fyret med halm siden 2009, og

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Udarbejdet af 8.B 2006 OBS1:Skolens tilføjelser eller kommentarer til elevernes forslag til handleplan vil stå efter hvert punkt i kursiv. Vurderingsskema for den Psykiske arbejdmiljø

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester.

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. MASTER TIL EN KVALITETSSTYRINGSHÅNDBOG FOR EN LILLE HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED - TÆKKEFAGET) Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. Firma: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon:

Læs mere

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN - dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN Fakta om Logistikparken Projekt: Lagerbygninger, terminaler og administrationsbyggeri Bebygget areal: Total: 106.000 m 2,, heraf 5000 m 2 kontorer 101.000 m 2 lager

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

Travlhed med pyntning til juleudstillingerne

Travlhed med pyntning til juleudstillingerne Travlhed med pyntning til juleudstillingerne I øjeblikket bliver der pyntet på livet løs, til alle vores udstillinger i november måned. Vi synes det er sjovt og spændende nok specielt i år, da vi har udviklet

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Værtsby ESC 2014 Styregruppemøde 08.01.134 Deltagere: Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Bender, Søren Therkelsen, Anne Holm Sjøberg, Christian Herskind, Morten Pankoke,

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem. VMJK byder velkommen til:

Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem. VMJK byder velkommen til: Så begynder udstillingen i Plantorama 2015 1 Så er efteråret på sit højeste, med gode varme dage og de regnfulde. Så er det jo godt vi har vores model bane hobby, som vi kan hygge os med indendørs. I klubben

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Leverandør til sundhedssektoren siden 1964. Siger det vi gør...

Leverandør til sundhedssektoren siden 1964. Siger det vi gør... Siger det vi gør... Leverandør til sundhedssektoren siden 1964 1 1964-2009 45 år ERFARING Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S blev stiftet i 1964 og har siden været en betydende leverandør til

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere