Gentofte Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune 2015"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

2 Indholdsfortegnelse Ydelsesbeskrivelser Pakket hjælp Morgenhjælp - Lille Morgenhjælp Mellem Morgenhjælp - Stor Morgenmad Frokost Lille Frokost Stor Eftermiddagshjælp Lille Eftermiddagshjælp - Stor Aftensmad Lille Aftensmad - Stor Aftenhjælp Lille Aftenhjælp Stor Nathjælp Hjælper nr Indsats med henblik på at udvikle/fastholde funktioner /kompetencer Hverdagens aktiviteter Forandringsprocesser Indsats med henblik på at sikre / udføre opgaver Praktiske opgaver Rengøring Tøjvask Indkøb Indkøbsordning Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Madudbringning eller lignende ordninger Personlige opgaver Personlig hygiejne Øvre toilette Nedre toilette Bad Af- / påklædning Toiletbesøg (inkl. skift og alm. soignering i relation til ble / kateter / stomi) Indtagelse af mad / drikke Sondeernæring Opsætning /nedtagning af parenteral ernæring Helbred / sygdom / sundhedsfremme / forebyggelse Undersøgelser Behandlinger Sårpleje Behandling i forbindelse med vejrtrækning Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

3 Behandlinger i forbindelse med kredsløbsforstyrrelser Medicinadministration Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Ledsagelse Struktur og sammenhæng I hverdagens aktiviteter Administration af brugerens økonomi eller lignende Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

4 Ydelsesbeskrivelser 0. Pakket hjælp Morgenhjælp - Lille Morgenhjælp Mellem Morgenhjælp - Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Morgenhjælp Lille, Mellem og Stor kan indeholde: Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Personlig hygiejne Bad Helbred m.v Øvre toilette Nedre toilette Af -/ påklædning Toiletbesøg Medicingivning Morgenhjælp Mellem og Stor kan yderligere indeholde: Indtagelse af mad / drikke Mobilitet Forflytning Vending / lejring 4

5 Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Morgenhjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Godkendt i Administrativt revideret Morgenmad Frokost Lille Frokost Stor Eftermiddagshjælp Lille Eftermiddagshjælp - Stor Aftensmad Lille Aftensmad - Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger 5

6 Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Morgenmad / Frokost - Lille / Eftermiddagshjælp - Lille / Aftensmad Lille kan indeholde: Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Personlig hygiejne Toiletbesøg Indtagelse af mad / drikke Helbred m.v Medicingivning Frokost Stor / Eftermiddagshjælp Stor / Aftensmad Stor kan yderligere indehold: Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed Morgenmad / Frokost / Eftermiddagshjælp / Aftensmad gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret

7 Aftenhjælp Lille Aftenhjælp Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Aftenhjælp Lille / Aftenhjælp - Stor kan indeholde: Personlig hygiejne Helbred m.v Øvre toilette Nedre toilette Af- / påklædning Toiletbesøg Medicingivning Aftenhjælp Stor kan yderligere indeholde: Indtagelse af mad / drikke Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed Aftenhjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret

8 Nathjælp Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Nathjælp kan indeholde: Personlig hygiejne Toiletbesøg Indtagelse af mad / drikke Helbred m.v Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed. Nathjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret Hjælper nr. 2 Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål At sikre hjælp til brugere, hvor det vurderes at der er behov for 2 8

9 hjælpere på samme tid. Kvalitetsmål Hvem bevilger? Tildelingskriterier At tilbyde hjælp, således at hjælpen ydes med tryghed for brugeren og med sikkert arbejdsmiljø for hjælperne. Visitationen i Pleje & Sundhed Hjælper nr. 2 gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Relateret til Funktionsvurdering i KL s Fælles Sprog II skal personerne have svære eller totale begrænsninger indenfor aktivitetsområdet: 08. At flytte sig. Afgrænsning Omfang og opgaveløsning Særlige forhold Godkendt i Brugere, som ikke opfylder tildelingskriterierne, vil få hjælp af en hjælper. Hjælper nr. 2 deltager i de aktiviteter, hvor der skal være to tilstede typisk forflytninger. Ikke relevant. Administrativt revideret Indsats med henblik på at udvikle/fastholde funktioner /kompetencer 1.1 Hverdagens aktiviteter Forandringsprocesser Lovhjemmel Lov om hjemmesygeplejerskeordninger 9

10 Formål Ydelsen gives som hjemmesygeplejeydelse, hvor der er behov for en indsats for at brugeren kan komme videre med sit liv, og eksempelvis nyorientere sig efter traumatiske oplevelser eller tab af førlighed, funktioner eller nærtstående pårørende Kvalitetsmål At brugeren får hjælp til at komme videre efter en svær oplevelse At brugeren får hjælp til kontakt med de rigtige hjælpeinstanser At det er den samme medarbejder, der hjælper med psykisk hjælp og støtte hver gang Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Ydelsen gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv helt eller delvist kan håndtere svære eller truende problemstillinger Afgrænsning Den sygeplejefaglige medarbejder skal kunne vurdere brugerens psykiske tilstand i forhold til tegn på f.eks. depression, demens eller alvorlig krise. I alle tilfælde skal medarbejderen kende egne grænser og henvise til hjælp fra eksempelvis psykiatrisk sygeplejekonsulent eller egen læge Ydelsen tildeles som midlertidig hjælp Omfang og opgaveløsning Hjælpen kan bestå i: 1. Samtale, kontakt og nærvær At yde aktiv lytning At kunne rumme brugerens situation og krise, og samtidig adskille den fra egne følelser 2. Observation At kunne observere tegn på forandring, dels tegn på bedring, og tegn på alvorlig krise, demens eller depression, og handle hensigtsmæssigt herpå 3. Formidling af kontakt til andre instanser Formidle kontakt til andre, der kan hjælpe brugeren, eks. egen læge, psykiatrisk sygeplejekonsulent, socialrådgiver 10

11 m.fl. Formidle kontakt til eks. selvhjælpsgrupper, pårørendegruppe, patientforeninger m.fl. Særlige forhold Hvis brugeren er i svær krise, kan det være nødvendig for at overholde kommunens omsorgspligt, at medarbejderen, på trods af evt. afgivne løfter om tavshed til brugeren, bringer observationer og informationer videre til egen læge Yderligere information Godkendt i Administrativt revideret oktober Indsats med henblik på at sikre / udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver Rengøring Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål Kvalitetsmål Hvem bevilger? Tildelingskriterier Afgrænsning At rengøre hjemmet, så det fremstår rent, hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt At brugerens hjem holdes rent Visitationen i Pleje & Sundhed Rengøringen gives til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der normalt ikke hjælp til rengøring. Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt 11

12 Omfang og opgaveløsning udfører Der tildeles ikke hjælp til at rengøre altaner, terrasser, terrassemøbler, havekrukker, vinduespudsning og fælles andel af trappevask. Der vil blive henvist til evt. fælles ordning i bebyggelsen vedrørende trappevask og vinduespudsning eller til hjemmeservicefirma Rengøring udføres en gang om ugen Der er mulighed for at få hjælp til rengøring hver anden Der gøres rent i entre, 1 opholdsstue, 1 soveværelse, køkken og 1 badeværelse. Ægtefæller/samboende par hvor den enes kroniske eller terminale sygdom medfører brug af støjende apparatur, nattebesøg af hjemmeplejen og lignende forstyrrelser, som medfører at der anvendes 2 soveværelser kan da få visiteret rengøring af 2 soveværelser Har man behov for rengøring herudover, henvises der til rengøringsfirmaer Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt 2. Udluftning 3. Inventarrengøring (inkl. sanitet) Rengøring af wc-kumme, håndvask, badekar / brusekabine. Lejlighedsvis afkalkning Rengøring af køkkenbord, vask og komfur. Afrimning og afvaskning af køleskab hver 2. måned. Lejlighedsvis aftørring af køkkenskabslåger Rengøring af udlånshjælpemidler Støvsugning af møbler udføres efter behov 4. Rengøring af overflader Støvaftørring Vask af møbelflader. Fjernelse af spindelvæv udføres efter behov. Støvsugning af fodpaneler efter behov 12

13 5. Gulvrengøring Støvsugning af gulvarealer og tæpper Aftørring eller vask af gulve 6. Skift af sengelinned Skift af sengelinned efter behov Støvsugning af madras, maksimum 4 gange årligt. Vending af madras, hvis det er muligt, maksimum 4 gange årligt Særlige forhold Brugeren har ansvar for at stille rengøringsredskaber til rådighed for medarbejderen, som er i arbejdsmæssig og sikkerhedsmæssig i ordentlig stand Hvor brugeren er forpligtet til rengøring af fælles bad og toilet, kan dette indgå i hjælpen Følgende rengøringsredskaber skal være i hjemmet til udførelse af rengøringen: o Støvsuger med engangspose, intakt støvsugerslange og ledning, evt. teleskop- eller forlængerrør. o Kost og gulvskrubbe eller moppe med teleskopstang og intakte børster / mopgarn Rengøringsmidler skal være miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original emballage. Medarbejderne må ikke anvende produkter, som indeholder klor, soda og salmiakspiritus af hensyn til bevarelse af deres sundhed og et rent miljø Produkterne skal så vidt det er muligt være uden faresymboler, parfume og farve Brugeren må vise forståelse for, at det kan være nødvendigt at ændre ved møbleringen i hjemmet for at sikre at medarbejderen kan komme til og undgå skader Godkendt i Administrativt revideret oktober

14 2.1.2 Tøjvask Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At vaske brugerens tøj og andet brugstøj i boligen, så det er rent og sundhedsmæssigt forsvarligt Kvalitetsmål Brugerens tøj er rent og pænt, og lagt på plads. Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Tøjvask tildeles personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp til tøjvask. Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører Strygning og rulning udføres ikke Omfang og opgaveløsning Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt 2. Sortere vasketøj I samråd med brugeren sorteres tøjet i finvask, kulørtvask og kogevask efter hvilke varmegrader og vaskeprogrammer tøjet kan tåle. Hjælp til pakning af vasketøj, der bringes på vaskeri, renseri og / eller til linnedservice 3. Vaske tøj og tekstiler Klatvask, udføres hvor der er tale om sarte tekstiler af uld og silke, og i meget små mængder Der vaskes tøj efter behov i enten brugerens egen vaskemaskine, i fælles maskine i ejendommen eller på møntvaskeri Medarbejderen forlader vaskeriet, mens tøjet vaskes 14

15 4. Tørre tøj og tekstiler Ophængning / nedtagning af tøj fra tørresnor eller stativ Tørring af tøj i egen tørretumbler, i fællesvaskeri eller på møntvaskeri 5. Lægge tøj sammen og på plads I samråd med brugeren lægges tøjet sammen og på plads Ophængning af skjorter og kjoler m.v. på bøjler 6. Efterbehandling og reparation Der kan anvendes tid på små reparationer som isyning af knap Hjælp til pakning af tøj, der skal sendes i byen til strygning / rulning eller reparation Særlige forhold Brugeren har ansvar for, at den vaskemaskine, der stilles til rådighed i brugerens hjem, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og let tilgængelig Vaskemidlerne skal være miljømærkede, varedeklarerede på dansk og i original emballage Medarbejderne må ikke anvende klorholdige produkter og soda af hensyn til bevarelse af deres sundhed og et rent miljø Pårørende opfordres til at hjælpe til med tøjindkøb og reparationer Godkendt af Administrativt revideret oktober Indkøb Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At sikre hjælp til bestilling af dagligvarer som kolonialvarer og husholdningsartikler ved at bestille varer hos en indkøbsleverandør 15

16 Kvalitetsmål At sikre brugeren forsyninger af almindelige dagligvarer som kolonialvarer og husholdningsartikler ved at udføre indkøbet At medvirke ved ærinder til udbetaling af kontanter At medvirke til at sikre hygiejniske og sundhedsforsvarlige tilstande i køleskabet. At brugeren får købt ind Ved udførelse af indkøbet: at de indkøbte varer er friske, og har så lang holdbarhed som muligt Ved udførelse af indkøbet: at medarbejderen er økonomisk bevidst på brugerens vegne At brugeren får ernæringsrigtig kost At køleskabet er hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Generelt: Indkøb tildeles personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren. A. Hjælp til bestilling ved indkøbsleverandør: Der kan bevilges indkøb op til 2 gange ugentlig hvis brugeren af psykiske årsager ikke kan håndtere et ugentligt indkøb (konfereres med psykiatrisk sygeplejekonsulent). B. Indkøb ved hjemmehjælpsleverandør Hvis brugeren ikke har pårørende eller netværk som kan hjælpe kan der bevilges hjælp til ærinder til udbetaling af kontanter, 5 min/uge Glutenallergikere (dokumenteres ved lægeattest), som ikke kan finde det nødvendige varesortiment hos indkøbsleverandøren, kan få bevilget indkøb ved hjemmehjælpsleverandør Psykisk syge brugere som f.eks. lider af 16

17 vrangforestillinger der hindrer brug af indkøbsleverandør (konfereres med psykiatrisk sygeplejekonsulent). Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen tildeles der ikke hjælp til indkøb. Børn forventes at udføre praktiske opgaver, svarende til det man normalt forventer af hjemmeboende børn i tilsvarende aldersgruppe. Omfang og opgaveløsning Der købes som hovedregel ind en gang om ugen. A. Hjælp til bestilling af varer hos indkøbsleverandør Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Der lægges vægt på at brugeren selv deltager i planlægningen af indkøb Vejledning om kost og nødvendigt væskeindtag 2. Hjælp til at overskue beholdningen af dagligvarer, og hvad der skal købes ind Motivere til indkøb af mad og drikkevarer. Oprydning i køleskab og kolonialskabe, samt udsmidning af fordærvede madvarer og produkter, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet 3. Bestilling af varer Skrivning af indkøbsseddel eller bestillingsseddel Bestillingen fra bruger kan ske telefonisk med personlig betjening. Bruger skal kunne vælge supplerende bestillingsmåder herunder fax, og internet. Brugeren kan bestille varer til levering én gang om ugen. Der hvor hjemmehjælperen bestiller på vegne af brugeren fastsætter leverandøren i samråd med hjemmehjælperen de timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved 17

18 bestilling aftaler leverandør og bruger/hjemmehjælpsleverandøren et tidsrum for leveringen. Se ydelsesbeskrivelse for indkøbsordning for yderligere information om levering m.v. B. Hjælp til indkøb af varer udført af hjemmehjælpsleverandøren Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Der lægges vægt på at brugeren selv deltager i planlægningen af indkøb Vejledning om kost og nødvendigt væskeindtag 2. Hjælp til at overskue beholdningen af dagligvarer, og hvad der skal købes ind Motivere til indkøb af mad og drikkevarer. Oprydning i køleskab og kolonialskabe, samt udsmidning af fordærvede madvarer og produkter, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet 3. Udførelse af selve indkøbet Skrivning af indkøbsseddel Indsamling, pakning og hjemtransport af varer 4. Sætte varer på plads I samarbejde med brugeren lægges varerne på den rette og sundhedsmæssigt forsvarlige plads Hjælp til at åbne svær emballage 5. Afregning I samarbejde med brugeren foretages afregning, gennemgang af kvittering, bon, samt aflevering af byttepenge 6. Ærinder til udbetaling af kontanter Der kan ydes hjælp til afhentning af penge i bank / 18

19 Særlige forhold - for indkøb ved hjemmehjælpsleverandør udkørsel af kontanter i de tilfælde, hvor brugeren er ude af stand til at besøge banken, eller hvor pårørende eller andet netværk ikke kan hjælpe til. Det er en betingelse, at brugeren underskriver en fuldmagt I husstande med mere end én person, som begge opfylder tildelingskriterierne for indkøb ved hjemmehjælpsleverandør, kan der tildeles tid til at medarbejderen bringer varerne hjem i 2 omgange under hensyn til indkøbets størrelse Er der ønsker om indkøb af hele kasser vand / øl eller andre lignende tunge varer, skal de bringes ud med bud fra den handlende for brugerens regning Medarbejderen må højst hæve 1500 kr. ad gangen og kun med eengangsfuldmagt. Medarbejderen må aldrig benytte brugerens Dankort/hævekort, eller modtage PIN koden og andre sikkerhedskoder Medarbejderen må maksimalt medbringe kr. af brugerens penge ved indkøb Der købes ind hos nærmeste supermarked Varerne skal kunne transporteres forsvarligt i medarbejderens cykelkurv Godkendt af Administrativt revideret oktober administrativt Indkøbsordning Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At sikre brugeren forsyninger af almindelige dagligvarer. Kvalitetsmål At bestilling og indkøb tager udgangspunkt i brugers behov og ønsker At de indkøbte varer er friske, og har så lang holdbarhed som muligt At hjælpen ydes efter et aktiverende sigte således, at brugeren inddrages aktivt i det omfang det er muligt. 19

20 Hvem bevilger? Visitationen i Pleje & Sundhed Myndighed Tildelingskriterier ved visitation Indkøb ved indkøbsordning tildeles brugere, som grundet varigt eller midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren. Målgruppen er brugere i eget hjem og brugere i plejeboliger med hjemmehjælp. Der er to grupper af modtagerne af hjælp til indkøb ved indkøbsordning: Gruppe 1: Kan bestille og modtage varer fra leverandøren og sætte varerne på plads. Gruppe 2: Skal have hjælp fra hjemmehjælpsleverandøren til at bestille varer. Kan ikke nødvendigvis modtage varer og kan ikke nødvendigvis sætte varerne på plads eller åbne svær emballage. Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp til indkøb. Hjemmeboende børn forventes at udføre praktiske opgaver, svarende til det man normalt forventer af børn i tilsvarende aldersgruppe. Ydelsen omfatter ikke ærinder i bank. Omfang og opgaveløsning Hjælp til indkøb gennem indkøbsordning omfatter levering af dagligvarer på en fast ugedag inden for et fast tidsinterval. Der vil kunne visiteres tid til hjælp til bestilling. Se ydelsesbeskrivelsen for indkøb afsnit A. 1. Iværksættelse af ydelsen Brugeren præsenteres for de mulige leverandører og skal selvstændigt træffe sit valg. Er dette ikke muligt kan koordinerende sygeplejerske, visitationssygeplejerske eller visitator tildele en leverandør efter et princip, hvor nye brugere i ulige uger tildeles leverandør A og nye brugere i lige uger tildeles leverandør B. Når en bruger visiteres til indkøbsordning, orienterer en af ovennævnte leverandøren. Leverandøren skal herefter tage kontakt med brugeren og sørge for at bruger modtager skriftlig information om bestilling, levering og betaling. Sammen med 20

21 første levering modtager brugeren et varekatalog. Første levering skal iværksættes inden for 5 hverdage efter, at leverandøren har modtaget tilmelding til indkøbsordning fra Visitationen. 2. Bestilling Der hvor brugeren selv kan bestille fastsætter leverandøren i samråd med brugeren de timeintervaller og ugedage, hvor brugeren kan modtage en opringning og meddele sin bestilling. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved bestilling aftaler leverandør og bruger et tidsrum for leveringen. Der hvor hjælperen bestiller på vegne af brugeren fastsætter leverandøren i samråd med hjælperen de timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved bestilling aftaler leverandør og bruger/hjemmehjælpsleverandøren et tidsrum for leveringen. Bestillingen fra bruger skal kunne ske telefonisk med personlig betjening. Bruger skal kunne vælge supplerende bestillingsmåder herunder fax, og internet. Brugeren kan bestille varer til levering én gang om ugen. Akut bestilling: Der kan bestilles varer på hverdage til akut levering samme dag inden kl. 18. Indkøbsleverandøren skal have bestillingen i hænde senest kl. 13. I tilknytning til udskrivelse fra hospital, hvor fristen ikke kan holdes kan det være nødvendigt at bede evt. pårørende hjælpe med at købe ind, så der er mad i weekenden. Hvis der samtidig bestilles madservice er det evt. også muligt at bestille morgenmad, frokost og mellemmåltider til brugeren. I ganske særlige tilfælde, hvor brugeren ikke benytter madservice eller har pårørende eller netværk som kan hjælpe, bevilges et akut indkøb ved hjemmehjælpsleverandør. 3. Levering Leverandøren skal kunne levere de bestilte varer indenfor det aftalte tidsrum (kl. 8 18) til brugerens bopæl, defineret som brugerens hoveddør. Er det ikke muligt at komme i kontakt med brugeren ved aftalt levering, tages varerne retur, brugeren hæfter for de indkøbte varer. Er det fortsat ikke muligt at få kontakt skal leverandørern give Visitationen besked herom. Ved levering til brugere, der ikke er i stand til at låse op og modtage varer, skal leverandøren låse sig ind med udleveret nøgle, således at varerne kan bringes ind i brugerens hjem. Overdragelse af nøgler er udelukkende et anliggende mellem leverandøren og brugeren. Varerne bæres ind i brugers køkken. 21

22 Køle- og frostvarer sættes i køleskab og fryser. Svær emballage åbnes efter aftale med bruger. Varerne må ikke efterlades i opgang eller andre steder uden for brugerens bolig, medmindre leverandøren har lavet en aftale herom med brugeren. Adgang til brugerens hjem med udleveret nøgle må kun finde sted, når brugeren er hjemme. Leveringsdage og helligdage: Leverandøren skal sikre, at der i uger med helligdag/-dage foretages indkøb op til helligdagen/dagene, således at brugeren har mad og drikkevarer i boligen. Leverandøren kan også tilbyde brugeren at levere i weekend eller på helligdage. Forsinkelser og aflysninger: Leverandøren må ikke aflyse planlagte leveringer. Såfremt brugeren ønsker at ændre en aftalt levering, skal brugeren kontakte leverandøren telefonisk senest dagen før inden kl. 12 med forslag om en ny dato. Hvis leverandøren kommer mere end en time før eller efter det på forhånd aftalte tidspunkt, skal leverandøren sørge for at brugeren modtager besked herom. Samtidig skal der aftales et nyt tidspunkt for levering. 4. Betaling Betaling for udbringning af varer: Udbringningen er gratis for modtagere af varig hjælp. For modtagere af midlertidig hjælp vil der være en egenbetaling som i 2012 er fastsat som en takst på 59 kr. pr. gang/udbringning uanset om brugeren selv kan bestille eller skal have hjælp. Skal der hjælp til bestilling af varerne betales der yderligere 20 kr. pr. gang svarende til 10 min. hjemmehjælp. Egenandelen af de 20 kr. fastsættes som egenbetaling for hjemmehjælp i øvrigt efter brugerens indtægtsforhold. Bruger afregner med leverandøren for de bestilte varer. Afregningen er udelukkende et anliggende mellem leverandøren og brugeren. Betaling for vareindkøbet: Brugerens betaling for selve varerne kan ske månedligt via Betalings Service, netbank eller anden form, der aftales mellem bruger og leverandør. Kommunen hæfter ikke for eventuelle økonomiske udeståender 22

23 mellem en bruger og dennes indkøbsleverandør. Særlige forhold Klageadgang Godkendt af Brugeren har mulighed for at skifte til anden leverandør med en måneds varsel til udgangen af en måned. Skiftet foregår ved henvendelse til Visitationen. Ved klager over visitering kan der klages til Det Sociale Nævn. Klager vedrørende leverede varer skal henvendes til leverandøren, mens klager over leverandøren skal henvises til Visitationen Administrativt godkendt Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordning Formål At sikre, at brugeren får tilbud om mad Kvalitetsmål At medvirke til at sikre at brugeren får mad At maden er veltilberedt og ser indbydende ud At forebygge unødig vægttab eller vægtøgning Kosten skal være i overensstemmelse med brugernes forventninger og vaner, og så vidt muligt afspejle de individuelle ønsker og behov At personalet kan vejlede og rådgive brugerne om ernæringsrigtig kost Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Tilberedning og anretning af mad, samt opvask gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller 23

24 psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist Ydelsen gives til personer, der har behov for hjælp til at: Overskue at få mad Anrette maden Tage initiativ til at spise Huske at spise og drikke Brugere med specielle ernæringsmæssige problemer Småtspisende brugere kan tildeles hjælp til at få smurt snitter, såfremt en risikovurdering (lavt BMI-tal) taler for dette Afgrænsning Brugere, der ikke længere selv kan magte at lave mad, visiteres til madserviceordningen Hvis der i hjemmet er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp. Børn forventes at udføre praktiske opgaver i hjemmet, svarende til det man normalt forventer af hjemmeboende børn i tilsvarende aldersgruppe Der vaskes ikke op efter gæster Omfang og opgaveløsning Der gives hjælp til tilbredning og anretning af morgenmad, frokost og aftensmad Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Der guides, støttes og vejledes med udgangspunkt i at brugeren selv skal udføre det, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Rådgivning om sund og ernæringsrigtig kost 2. Åbning af emballage 3. Morgenmad Tilberedning af grød og æg Ophældning af morgenmadsprodukter Smørre brød Lave kaffe og te 4. Frokost og aftensmad Anrette maden på tallerken 24

Gentofte Kommune 2014

Gentofte Kommune 2014 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2014 Godkendt på den 6. februar 2014 Captia nr.034898-2013

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Ydelseskatalog 1 Indledning:... 3 Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Personlig hjælp og pleje:... 4 Morgenpleje/bad:... 5 Støttestrømper:... 5 Morgenmad:... 5 Middagsmad:... 6 Aftensmad...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje

Kvalitetsstandard for personlig pleje Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. marts 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Indsatskatalog jævnfør 83

Indsatskatalog jævnfør 83 Indsatskatalog jævnfør 83 1 Indholdsfortegnelse. Indsatser med henblik på at sikre / udføre opgaver. Overskrift 83 2.1.1 Rengøring 3 4 2.1.2 Tøjvask 5 2.1.3 Indkøb 6 2.1.4 Mad - Dag 7 2.1.4 Mad - Aften

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

3. Standard for rengøring.

3. Standard for rengøring. 3. Standard for rengøring. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Gentofte Kommune 2017

Gentofte Kommune 2017 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i plejeboliger med fast personale (plejehjem) Gentofte Kommune 2017 Sagsnr. EMN-2016-02211 1. Indsats med henblik på at udvikle / fastholde funktioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

EGEBJERG KOMMUNE - HJEMMEPLEJEN Ydelsesbeskrivelse personlig pleje- version 30.11.02

EGEBJERG KOMMUNE - HJEMMEPLEJEN Ydelsesbeskrivelse personlig pleje- version 30.11.02 EGEBJERG KOMMUNE - HJEMMEPLEJEN Ydelsesbeskrivelse personlig pleje- version 30.11.02 Ydelse Ydelsen består af Faglige standarder for opgavens udførelse Omfang Personlig pleje Morgenpleje/Vask Der ydes

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag 83 i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats. Formålet

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Personlig hjælp og pleje Ydelsestype Personlig hjælp og pleje Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for ernæring Hvad er ydelsens lovgrundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen indgår i ydelsen Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere