Gentofte Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune 2015"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

2 Indholdsfortegnelse Ydelsesbeskrivelser Pakket hjælp Morgenhjælp - Lille Morgenhjælp Mellem Morgenhjælp - Stor Morgenmad Frokost Lille Frokost Stor Eftermiddagshjælp Lille Eftermiddagshjælp - Stor Aftensmad Lille Aftensmad - Stor Aftenhjælp Lille Aftenhjælp Stor Nathjælp Hjælper nr Indsats med henblik på at udvikle/fastholde funktioner /kompetencer Hverdagens aktiviteter Forandringsprocesser Indsats med henblik på at sikre / udføre opgaver Praktiske opgaver Rengøring Tøjvask Indkøb Indkøbsordning Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Madudbringning eller lignende ordninger Personlige opgaver Personlig hygiejne Øvre toilette Nedre toilette Bad Af- / påklædning Toiletbesøg (inkl. skift og alm. soignering i relation til ble / kateter / stomi) Indtagelse af mad / drikke Sondeernæring Opsætning /nedtagning af parenteral ernæring Helbred / sygdom / sundhedsfremme / forebyggelse Undersøgelser Behandlinger Sårpleje Behandling i forbindelse med vejrtrækning Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

3 Behandlinger i forbindelse med kredsløbsforstyrrelser Medicinadministration Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Ledsagelse Struktur og sammenhæng I hverdagens aktiviteter Administration af brugerens økonomi eller lignende Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

4 Ydelsesbeskrivelser 0. Pakket hjælp Morgenhjælp - Lille Morgenhjælp Mellem Morgenhjælp - Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Morgenhjælp Lille, Mellem og Stor kan indeholde: Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Personlig hygiejne Bad Helbred m.v Øvre toilette Nedre toilette Af -/ påklædning Toiletbesøg Medicingivning Morgenhjælp Mellem og Stor kan yderligere indeholde: Indtagelse af mad / drikke Mobilitet Forflytning Vending / lejring 4

5 Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Morgenhjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Godkendt i Administrativt revideret Morgenmad Frokost Lille Frokost Stor Eftermiddagshjælp Lille Eftermiddagshjælp - Stor Aftensmad Lille Aftensmad - Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger 5

6 Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Morgenmad / Frokost - Lille / Eftermiddagshjælp - Lille / Aftensmad Lille kan indeholde: Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Personlig hygiejne Toiletbesøg Indtagelse af mad / drikke Helbred m.v Medicingivning Frokost Stor / Eftermiddagshjælp Stor / Aftensmad Stor kan yderligere indehold: Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed Morgenmad / Frokost / Eftermiddagshjælp / Aftensmad gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret

7 Aftenhjælp Lille Aftenhjælp Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Aftenhjælp Lille / Aftenhjælp - Stor kan indeholde: Personlig hygiejne Helbred m.v Øvre toilette Nedre toilette Af- / påklædning Toiletbesøg Medicingivning Aftenhjælp Stor kan yderligere indeholde: Indtagelse af mad / drikke Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed Aftenhjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret

8 Nathjælp Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Nathjælp kan indeholde: Personlig hygiejne Toiletbesøg Indtagelse af mad / drikke Helbred m.v Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed. Nathjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret Hjælper nr. 2 Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål At sikre hjælp til brugere, hvor det vurderes at der er behov for 2 8

9 hjælpere på samme tid. Kvalitetsmål Hvem bevilger? Tildelingskriterier At tilbyde hjælp, således at hjælpen ydes med tryghed for brugeren og med sikkert arbejdsmiljø for hjælperne. Visitationen i Pleje & Sundhed Hjælper nr. 2 gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Relateret til Funktionsvurdering i KL s Fælles Sprog II skal personerne have svære eller totale begrænsninger indenfor aktivitetsområdet: 08. At flytte sig. Afgrænsning Omfang og opgaveløsning Særlige forhold Godkendt i Brugere, som ikke opfylder tildelingskriterierne, vil få hjælp af en hjælper. Hjælper nr. 2 deltager i de aktiviteter, hvor der skal være to tilstede typisk forflytninger. Ikke relevant. Administrativt revideret Indsats med henblik på at udvikle/fastholde funktioner /kompetencer 1.1 Hverdagens aktiviteter Forandringsprocesser Lovhjemmel Lov om hjemmesygeplejerskeordninger 9

10 Formål Ydelsen gives som hjemmesygeplejeydelse, hvor der er behov for en indsats for at brugeren kan komme videre med sit liv, og eksempelvis nyorientere sig efter traumatiske oplevelser eller tab af førlighed, funktioner eller nærtstående pårørende Kvalitetsmål At brugeren får hjælp til at komme videre efter en svær oplevelse At brugeren får hjælp til kontakt med de rigtige hjælpeinstanser At det er den samme medarbejder, der hjælper med psykisk hjælp og støtte hver gang Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Ydelsen gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv helt eller delvist kan håndtere svære eller truende problemstillinger Afgrænsning Den sygeplejefaglige medarbejder skal kunne vurdere brugerens psykiske tilstand i forhold til tegn på f.eks. depression, demens eller alvorlig krise. I alle tilfælde skal medarbejderen kende egne grænser og henvise til hjælp fra eksempelvis psykiatrisk sygeplejekonsulent eller egen læge Ydelsen tildeles som midlertidig hjælp Omfang og opgaveløsning Hjælpen kan bestå i: 1. Samtale, kontakt og nærvær At yde aktiv lytning At kunne rumme brugerens situation og krise, og samtidig adskille den fra egne følelser 2. Observation At kunne observere tegn på forandring, dels tegn på bedring, og tegn på alvorlig krise, demens eller depression, og handle hensigtsmæssigt herpå 3. Formidling af kontakt til andre instanser Formidle kontakt til andre, der kan hjælpe brugeren, eks. egen læge, psykiatrisk sygeplejekonsulent, socialrådgiver 10

11 m.fl. Formidle kontakt til eks. selvhjælpsgrupper, pårørendegruppe, patientforeninger m.fl. Særlige forhold Hvis brugeren er i svær krise, kan det være nødvendig for at overholde kommunens omsorgspligt, at medarbejderen, på trods af evt. afgivne løfter om tavshed til brugeren, bringer observationer og informationer videre til egen læge Yderligere information Godkendt i Administrativt revideret oktober Indsats med henblik på at sikre / udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver Rengøring Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål Kvalitetsmål Hvem bevilger? Tildelingskriterier Afgrænsning At rengøre hjemmet, så det fremstår rent, hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt At brugerens hjem holdes rent Visitationen i Pleje & Sundhed Rengøringen gives til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der normalt ikke hjælp til rengøring. Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt 11

12 Omfang og opgaveløsning udfører Der tildeles ikke hjælp til at rengøre altaner, terrasser, terrassemøbler, havekrukker, vinduespudsning og fælles andel af trappevask. Der vil blive henvist til evt. fælles ordning i bebyggelsen vedrørende trappevask og vinduespudsning eller til hjemmeservicefirma Rengøring udføres en gang om ugen Der er mulighed for at få hjælp til rengøring hver anden Der gøres rent i entre, 1 opholdsstue, 1 soveværelse, køkken og 1 badeværelse. Ægtefæller/samboende par hvor den enes kroniske eller terminale sygdom medfører brug af støjende apparatur, nattebesøg af hjemmeplejen og lignende forstyrrelser, som medfører at der anvendes 2 soveværelser kan da få visiteret rengøring af 2 soveværelser Har man behov for rengøring herudover, henvises der til rengøringsfirmaer Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt 2. Udluftning 3. Inventarrengøring (inkl. sanitet) Rengøring af wc-kumme, håndvask, badekar / brusekabine. Lejlighedsvis afkalkning Rengøring af køkkenbord, vask og komfur. Afrimning og afvaskning af køleskab hver 2. måned. Lejlighedsvis aftørring af køkkenskabslåger Rengøring af udlånshjælpemidler Støvsugning af møbler udføres efter behov 4. Rengøring af overflader Støvaftørring Vask af møbelflader. Fjernelse af spindelvæv udføres efter behov. Støvsugning af fodpaneler efter behov 12

13 5. Gulvrengøring Støvsugning af gulvarealer og tæpper Aftørring eller vask af gulve 6. Skift af sengelinned Skift af sengelinned efter behov Støvsugning af madras, maksimum 4 gange årligt. Vending af madras, hvis det er muligt, maksimum 4 gange årligt Særlige forhold Brugeren har ansvar for at stille rengøringsredskaber til rådighed for medarbejderen, som er i arbejdsmæssig og sikkerhedsmæssig i ordentlig stand Hvor brugeren er forpligtet til rengøring af fælles bad og toilet, kan dette indgå i hjælpen Følgende rengøringsredskaber skal være i hjemmet til udførelse af rengøringen: o Støvsuger med engangspose, intakt støvsugerslange og ledning, evt. teleskop- eller forlængerrør. o Kost og gulvskrubbe eller moppe med teleskopstang og intakte børster / mopgarn Rengøringsmidler skal være miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original emballage. Medarbejderne må ikke anvende produkter, som indeholder klor, soda og salmiakspiritus af hensyn til bevarelse af deres sundhed og et rent miljø Produkterne skal så vidt det er muligt være uden faresymboler, parfume og farve Brugeren må vise forståelse for, at det kan være nødvendigt at ændre ved møbleringen i hjemmet for at sikre at medarbejderen kan komme til og undgå skader Godkendt i Administrativt revideret oktober

14 2.1.2 Tøjvask Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At vaske brugerens tøj og andet brugstøj i boligen, så det er rent og sundhedsmæssigt forsvarligt Kvalitetsmål Brugerens tøj er rent og pænt, og lagt på plads. Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Tøjvask tildeles personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp til tøjvask. Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører Strygning og rulning udføres ikke Omfang og opgaveløsning Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt 2. Sortere vasketøj I samråd med brugeren sorteres tøjet i finvask, kulørtvask og kogevask efter hvilke varmegrader og vaskeprogrammer tøjet kan tåle. Hjælp til pakning af vasketøj, der bringes på vaskeri, renseri og / eller til linnedservice 3. Vaske tøj og tekstiler Klatvask, udføres hvor der er tale om sarte tekstiler af uld og silke, og i meget små mængder Der vaskes tøj efter behov i enten brugerens egen vaskemaskine, i fælles maskine i ejendommen eller på møntvaskeri Medarbejderen forlader vaskeriet, mens tøjet vaskes 14

15 4. Tørre tøj og tekstiler Ophængning / nedtagning af tøj fra tørresnor eller stativ Tørring af tøj i egen tørretumbler, i fællesvaskeri eller på møntvaskeri 5. Lægge tøj sammen og på plads I samråd med brugeren lægges tøjet sammen og på plads Ophængning af skjorter og kjoler m.v. på bøjler 6. Efterbehandling og reparation Der kan anvendes tid på små reparationer som isyning af knap Hjælp til pakning af tøj, der skal sendes i byen til strygning / rulning eller reparation Særlige forhold Brugeren har ansvar for, at den vaskemaskine, der stilles til rådighed i brugerens hjem, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og let tilgængelig Vaskemidlerne skal være miljømærkede, varedeklarerede på dansk og i original emballage Medarbejderne må ikke anvende klorholdige produkter og soda af hensyn til bevarelse af deres sundhed og et rent miljø Pårørende opfordres til at hjælpe til med tøjindkøb og reparationer Godkendt af Administrativt revideret oktober Indkøb Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At sikre hjælp til bestilling af dagligvarer som kolonialvarer og husholdningsartikler ved at bestille varer hos en indkøbsleverandør 15

16 Kvalitetsmål At sikre brugeren forsyninger af almindelige dagligvarer som kolonialvarer og husholdningsartikler ved at udføre indkøbet At medvirke ved ærinder til udbetaling af kontanter At medvirke til at sikre hygiejniske og sundhedsforsvarlige tilstande i køleskabet. At brugeren får købt ind Ved udførelse af indkøbet: at de indkøbte varer er friske, og har så lang holdbarhed som muligt Ved udførelse af indkøbet: at medarbejderen er økonomisk bevidst på brugerens vegne At brugeren får ernæringsrigtig kost At køleskabet er hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Generelt: Indkøb tildeles personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren. A. Hjælp til bestilling ved indkøbsleverandør: Der kan bevilges indkøb op til 2 gange ugentlig hvis brugeren af psykiske årsager ikke kan håndtere et ugentligt indkøb (konfereres med psykiatrisk sygeplejekonsulent). B. Indkøb ved hjemmehjælpsleverandør Hvis brugeren ikke har pårørende eller netværk som kan hjælpe kan der bevilges hjælp til ærinder til udbetaling af kontanter, 5 min/uge Glutenallergikere (dokumenteres ved lægeattest), som ikke kan finde det nødvendige varesortiment hos indkøbsleverandøren, kan få bevilget indkøb ved hjemmehjælpsleverandør Psykisk syge brugere som f.eks. lider af 16

17 vrangforestillinger der hindrer brug af indkøbsleverandør (konfereres med psykiatrisk sygeplejekonsulent). Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen tildeles der ikke hjælp til indkøb. Børn forventes at udføre praktiske opgaver, svarende til det man normalt forventer af hjemmeboende børn i tilsvarende aldersgruppe. Omfang og opgaveløsning Der købes som hovedregel ind en gang om ugen. A. Hjælp til bestilling af varer hos indkøbsleverandør Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Der lægges vægt på at brugeren selv deltager i planlægningen af indkøb Vejledning om kost og nødvendigt væskeindtag 2. Hjælp til at overskue beholdningen af dagligvarer, og hvad der skal købes ind Motivere til indkøb af mad og drikkevarer. Oprydning i køleskab og kolonialskabe, samt udsmidning af fordærvede madvarer og produkter, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet 3. Bestilling af varer Skrivning af indkøbsseddel eller bestillingsseddel Bestillingen fra bruger kan ske telefonisk med personlig betjening. Bruger skal kunne vælge supplerende bestillingsmåder herunder fax, og internet. Brugeren kan bestille varer til levering én gang om ugen. Der hvor hjemmehjælperen bestiller på vegne af brugeren fastsætter leverandøren i samråd med hjemmehjælperen de timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved 17

18 bestilling aftaler leverandør og bruger/hjemmehjælpsleverandøren et tidsrum for leveringen. Se ydelsesbeskrivelse for indkøbsordning for yderligere information om levering m.v. B. Hjælp til indkøb af varer udført af hjemmehjælpsleverandøren Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Der lægges vægt på at brugeren selv deltager i planlægningen af indkøb Vejledning om kost og nødvendigt væskeindtag 2. Hjælp til at overskue beholdningen af dagligvarer, og hvad der skal købes ind Motivere til indkøb af mad og drikkevarer. Oprydning i køleskab og kolonialskabe, samt udsmidning af fordærvede madvarer og produkter, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet 3. Udførelse af selve indkøbet Skrivning af indkøbsseddel Indsamling, pakning og hjemtransport af varer 4. Sætte varer på plads I samarbejde med brugeren lægges varerne på den rette og sundhedsmæssigt forsvarlige plads Hjælp til at åbne svær emballage 5. Afregning I samarbejde med brugeren foretages afregning, gennemgang af kvittering, bon, samt aflevering af byttepenge 6. Ærinder til udbetaling af kontanter Der kan ydes hjælp til afhentning af penge i bank / 18

19 Særlige forhold - for indkøb ved hjemmehjælpsleverandør udkørsel af kontanter i de tilfælde, hvor brugeren er ude af stand til at besøge banken, eller hvor pårørende eller andet netværk ikke kan hjælpe til. Det er en betingelse, at brugeren underskriver en fuldmagt I husstande med mere end én person, som begge opfylder tildelingskriterierne for indkøb ved hjemmehjælpsleverandør, kan der tildeles tid til at medarbejderen bringer varerne hjem i 2 omgange under hensyn til indkøbets størrelse Er der ønsker om indkøb af hele kasser vand / øl eller andre lignende tunge varer, skal de bringes ud med bud fra den handlende for brugerens regning Medarbejderen må højst hæve 1500 kr. ad gangen og kun med eengangsfuldmagt. Medarbejderen må aldrig benytte brugerens Dankort/hævekort, eller modtage PIN koden og andre sikkerhedskoder Medarbejderen må maksimalt medbringe kr. af brugerens penge ved indkøb Der købes ind hos nærmeste supermarked Varerne skal kunne transporteres forsvarligt i medarbejderens cykelkurv Godkendt af Administrativt revideret oktober administrativt Indkøbsordning Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At sikre brugeren forsyninger af almindelige dagligvarer. Kvalitetsmål At bestilling og indkøb tager udgangspunkt i brugers behov og ønsker At de indkøbte varer er friske, og har så lang holdbarhed som muligt At hjælpen ydes efter et aktiverende sigte således, at brugeren inddrages aktivt i det omfang det er muligt. 19

20 Hvem bevilger? Visitationen i Pleje & Sundhed Myndighed Tildelingskriterier ved visitation Indkøb ved indkøbsordning tildeles brugere, som grundet varigt eller midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren. Målgruppen er brugere i eget hjem og brugere i plejeboliger med hjemmehjælp. Der er to grupper af modtagerne af hjælp til indkøb ved indkøbsordning: Gruppe 1: Kan bestille og modtage varer fra leverandøren og sætte varerne på plads. Gruppe 2: Skal have hjælp fra hjemmehjælpsleverandøren til at bestille varer. Kan ikke nødvendigvis modtage varer og kan ikke nødvendigvis sætte varerne på plads eller åbne svær emballage. Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp til indkøb. Hjemmeboende børn forventes at udføre praktiske opgaver, svarende til det man normalt forventer af børn i tilsvarende aldersgruppe. Ydelsen omfatter ikke ærinder i bank. Omfang og opgaveløsning Hjælp til indkøb gennem indkøbsordning omfatter levering af dagligvarer på en fast ugedag inden for et fast tidsinterval. Der vil kunne visiteres tid til hjælp til bestilling. Se ydelsesbeskrivelsen for indkøb afsnit A. 1. Iværksættelse af ydelsen Brugeren præsenteres for de mulige leverandører og skal selvstændigt træffe sit valg. Er dette ikke muligt kan koordinerende sygeplejerske, visitationssygeplejerske eller visitator tildele en leverandør efter et princip, hvor nye brugere i ulige uger tildeles leverandør A og nye brugere i lige uger tildeles leverandør B. Når en bruger visiteres til indkøbsordning, orienterer en af ovennævnte leverandøren. Leverandøren skal herefter tage kontakt med brugeren og sørge for at bruger modtager skriftlig information om bestilling, levering og betaling. Sammen med 20

21 første levering modtager brugeren et varekatalog. Første levering skal iværksættes inden for 5 hverdage efter, at leverandøren har modtaget tilmelding til indkøbsordning fra Visitationen. 2. Bestilling Der hvor brugeren selv kan bestille fastsætter leverandøren i samråd med brugeren de timeintervaller og ugedage, hvor brugeren kan modtage en opringning og meddele sin bestilling. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved bestilling aftaler leverandør og bruger et tidsrum for leveringen. Der hvor hjælperen bestiller på vegne af brugeren fastsætter leverandøren i samråd med hjælperen de timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved bestilling aftaler leverandør og bruger/hjemmehjælpsleverandøren et tidsrum for leveringen. Bestillingen fra bruger skal kunne ske telefonisk med personlig betjening. Bruger skal kunne vælge supplerende bestillingsmåder herunder fax, og internet. Brugeren kan bestille varer til levering én gang om ugen. Akut bestilling: Der kan bestilles varer på hverdage til akut levering samme dag inden kl. 18. Indkøbsleverandøren skal have bestillingen i hænde senest kl. 13. I tilknytning til udskrivelse fra hospital, hvor fristen ikke kan holdes kan det være nødvendigt at bede evt. pårørende hjælpe med at købe ind, så der er mad i weekenden. Hvis der samtidig bestilles madservice er det evt. også muligt at bestille morgenmad, frokost og mellemmåltider til brugeren. I ganske særlige tilfælde, hvor brugeren ikke benytter madservice eller har pårørende eller netværk som kan hjælpe, bevilges et akut indkøb ved hjemmehjælpsleverandør. 3. Levering Leverandøren skal kunne levere de bestilte varer indenfor det aftalte tidsrum (kl. 8 18) til brugerens bopæl, defineret som brugerens hoveddør. Er det ikke muligt at komme i kontakt med brugeren ved aftalt levering, tages varerne retur, brugeren hæfter for de indkøbte varer. Er det fortsat ikke muligt at få kontakt skal leverandørern give Visitationen besked herom. Ved levering til brugere, der ikke er i stand til at låse op og modtage varer, skal leverandøren låse sig ind med udleveret nøgle, således at varerne kan bringes ind i brugerens hjem. Overdragelse af nøgler er udelukkende et anliggende mellem leverandøren og brugeren. Varerne bæres ind i brugers køkken. 21

22 Køle- og frostvarer sættes i køleskab og fryser. Svær emballage åbnes efter aftale med bruger. Varerne må ikke efterlades i opgang eller andre steder uden for brugerens bolig, medmindre leverandøren har lavet en aftale herom med brugeren. Adgang til brugerens hjem med udleveret nøgle må kun finde sted, når brugeren er hjemme. Leveringsdage og helligdage: Leverandøren skal sikre, at der i uger med helligdag/-dage foretages indkøb op til helligdagen/dagene, således at brugeren har mad og drikkevarer i boligen. Leverandøren kan også tilbyde brugeren at levere i weekend eller på helligdage. Forsinkelser og aflysninger: Leverandøren må ikke aflyse planlagte leveringer. Såfremt brugeren ønsker at ændre en aftalt levering, skal brugeren kontakte leverandøren telefonisk senest dagen før inden kl. 12 med forslag om en ny dato. Hvis leverandøren kommer mere end en time før eller efter det på forhånd aftalte tidspunkt, skal leverandøren sørge for at brugeren modtager besked herom. Samtidig skal der aftales et nyt tidspunkt for levering. 4. Betaling Betaling for udbringning af varer: Udbringningen er gratis for modtagere af varig hjælp. For modtagere af midlertidig hjælp vil der være en egenbetaling som i 2012 er fastsat som en takst på 59 kr. pr. gang/udbringning uanset om brugeren selv kan bestille eller skal have hjælp. Skal der hjælp til bestilling af varerne betales der yderligere 20 kr. pr. gang svarende til 10 min. hjemmehjælp. Egenandelen af de 20 kr. fastsættes som egenbetaling for hjemmehjælp i øvrigt efter brugerens indtægtsforhold. Bruger afregner med leverandøren for de bestilte varer. Afregningen er udelukkende et anliggende mellem leverandøren og brugeren. Betaling for vareindkøbet: Brugerens betaling for selve varerne kan ske månedligt via Betalings Service, netbank eller anden form, der aftales mellem bruger og leverandør. Kommunen hæfter ikke for eventuelle økonomiske udeståender 22

23 mellem en bruger og dennes indkøbsleverandør. Særlige forhold Klageadgang Godkendt af Brugeren har mulighed for at skifte til anden leverandør med en måneds varsel til udgangen af en måned. Skiftet foregår ved henvendelse til Visitationen. Ved klager over visitering kan der klages til Det Sociale Nævn. Klager vedrørende leverede varer skal henvendes til leverandøren, mens klager over leverandøren skal henvises til Visitationen Administrativt godkendt Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordning Formål At sikre, at brugeren får tilbud om mad Kvalitetsmål At medvirke til at sikre at brugeren får mad At maden er veltilberedt og ser indbydende ud At forebygge unødig vægttab eller vægtøgning Kosten skal være i overensstemmelse med brugernes forventninger og vaner, og så vidt muligt afspejle de individuelle ønsker og behov At personalet kan vejlede og rådgive brugerne om ernæringsrigtig kost Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Tilberedning og anretning af mad, samt opvask gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller 23

24 psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist Ydelsen gives til personer, der har behov for hjælp til at: Overskue at få mad Anrette maden Tage initiativ til at spise Huske at spise og drikke Brugere med specielle ernæringsmæssige problemer Småtspisende brugere kan tildeles hjælp til at få smurt snitter, såfremt en risikovurdering (lavt BMI-tal) taler for dette Afgrænsning Brugere, der ikke længere selv kan magte at lave mad, visiteres til madserviceordningen Hvis der i hjemmet er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp. Børn forventes at udføre praktiske opgaver i hjemmet, svarende til det man normalt forventer af hjemmeboende børn i tilsvarende aldersgruppe Der vaskes ikke op efter gæster Omfang og opgaveløsning Der gives hjælp til tilbredning og anretning af morgenmad, frokost og aftensmad Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Der guides, støttes og vejledes med udgangspunkt i at brugeren selv skal udføre det, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Rådgivning om sund og ernæringsrigtig kost 2. Åbning af emballage 3. Morgenmad Tilberedning af grød og æg Ophældning af morgenmadsprodukter Smørre brød Lave kaffe og te 4. Frokost og aftensmad Anrette maden på tallerken 24

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere

Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere Projekt Syddanske talenter Projektet er finansieret af Syddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark Valgfag: Skills til social- og sundhedshjælpere Version 1 12-08-2013 Valgfag: Skills til social- og

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Afsnit 1 Indledning... 4 1.1 Lige muligheder for handicappede... 4 1.2 Principper og holdninger

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri U D E N M A D O G D R I K K E D E L 1 Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Uden mad og drikke Del 1 Måltider til glæde for ældre FødevareRapport

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere