Gentofte Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune 2015"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

2 Indholdsfortegnelse Ydelsesbeskrivelser Pakket hjælp Morgenhjælp - Lille Morgenhjælp Mellem Morgenhjælp - Stor Morgenmad Frokost Lille Frokost Stor Eftermiddagshjælp Lille Eftermiddagshjælp - Stor Aftensmad Lille Aftensmad - Stor Aftenhjælp Lille Aftenhjælp Stor Nathjælp Hjælper nr Indsats med henblik på at udvikle/fastholde funktioner /kompetencer Hverdagens aktiviteter Forandringsprocesser Indsats med henblik på at sikre / udføre opgaver Praktiske opgaver Rengøring Tøjvask Indkøb Indkøbsordning Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Madudbringning eller lignende ordninger Personlige opgaver Personlig hygiejne Øvre toilette Nedre toilette Bad Af- / påklædning Toiletbesøg (inkl. skift og alm. soignering i relation til ble / kateter / stomi) Indtagelse af mad / drikke Sondeernæring Opsætning /nedtagning af parenteral ernæring Helbred / sygdom / sundhedsfremme / forebyggelse Undersøgelser Behandlinger Sårpleje Behandling i forbindelse med vejrtrækning Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

3 Behandlinger i forbindelse med kredsløbsforstyrrelser Medicinadministration Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Ledsagelse Struktur og sammenhæng I hverdagens aktiviteter Administration af brugerens økonomi eller lignende Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN

4 Ydelsesbeskrivelser 0. Pakket hjælp Morgenhjælp - Lille Morgenhjælp Mellem Morgenhjælp - Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Morgenhjælp Lille, Mellem og Stor kan indeholde: Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Personlig hygiejne Bad Helbred m.v Øvre toilette Nedre toilette Af -/ påklædning Toiletbesøg Medicingivning Morgenhjælp Mellem og Stor kan yderligere indeholde: Indtagelse af mad / drikke Mobilitet Forflytning Vending / lejring 4

5 Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Morgenhjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Godkendt i Administrativt revideret Morgenmad Frokost Lille Frokost Stor Eftermiddagshjælp Lille Eftermiddagshjælp - Stor Aftensmad Lille Aftensmad - Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger 5

6 Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Morgenmad / Frokost - Lille / Eftermiddagshjælp - Lille / Aftensmad Lille kan indeholde: Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Personlig hygiejne Toiletbesøg Indtagelse af mad / drikke Helbred m.v Medicingivning Frokost Stor / Eftermiddagshjælp Stor / Aftensmad Stor kan yderligere indehold: Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed Morgenmad / Frokost / Eftermiddagshjælp / Aftensmad gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret

7 Aftenhjælp Lille Aftenhjælp Stor Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Aftenhjælp Lille / Aftenhjælp - Stor kan indeholde: Personlig hygiejne Helbred m.v Øvre toilette Nedre toilette Af- / påklædning Toiletbesøg Medicingivning Aftenhjælp Stor kan yderligere indeholde: Indtagelse af mad / drikke Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed Aftenhjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret

8 Nathjælp Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål Kvalitetsmål Omfang og opgaveløsning Særlig forhold Se ydelsesbeskrivelserne for enkeltydelser svarende til nedenstående ydelser i pakkerne. Nathjælp kan indeholde: Personlig hygiejne Toiletbesøg Indtagelse af mad / drikke Helbred m.v Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Hvem bevilger? Tildelingskriterier Godkendt i Visitationen i Pleje & Sundhed. Nathjælp gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Administrativt revideret Hjælper nr. 2 Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordninger Formål At sikre hjælp til brugere, hvor det vurderes at der er behov for 2 8

9 hjælpere på samme tid. Kvalitetsmål Hvem bevilger? Tildelingskriterier At tilbyde hjælp, således at hjælpen ydes med tryghed for brugeren og med sikkert arbejdsmiljø for hjælperne. Visitationen i Pleje & Sundhed Hjælper nr. 2 gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. Relateret til Funktionsvurdering i KL s Fælles Sprog II skal personerne have svære eller totale begrænsninger indenfor aktivitetsområdet: 08. At flytte sig. Afgrænsning Omfang og opgaveløsning Særlige forhold Godkendt i Brugere, som ikke opfylder tildelingskriterierne, vil få hjælp af en hjælper. Hjælper nr. 2 deltager i de aktiviteter, hvor der skal være to tilstede typisk forflytninger. Ikke relevant. Administrativt revideret Indsats med henblik på at udvikle/fastholde funktioner /kompetencer 1.1 Hverdagens aktiviteter Forandringsprocesser Lovhjemmel Lov om hjemmesygeplejerskeordninger 9

10 Formål Ydelsen gives som hjemmesygeplejeydelse, hvor der er behov for en indsats for at brugeren kan komme videre med sit liv, og eksempelvis nyorientere sig efter traumatiske oplevelser eller tab af førlighed, funktioner eller nærtstående pårørende Kvalitetsmål At brugeren får hjælp til at komme videre efter en svær oplevelse At brugeren får hjælp til kontakt med de rigtige hjælpeinstanser At det er den samme medarbejder, der hjælper med psykisk hjælp og støtte hver gang Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Ydelsen gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv helt eller delvist kan håndtere svære eller truende problemstillinger Afgrænsning Den sygeplejefaglige medarbejder skal kunne vurdere brugerens psykiske tilstand i forhold til tegn på f.eks. depression, demens eller alvorlig krise. I alle tilfælde skal medarbejderen kende egne grænser og henvise til hjælp fra eksempelvis psykiatrisk sygeplejekonsulent eller egen læge Ydelsen tildeles som midlertidig hjælp Omfang og opgaveløsning Hjælpen kan bestå i: 1. Samtale, kontakt og nærvær At yde aktiv lytning At kunne rumme brugerens situation og krise, og samtidig adskille den fra egne følelser 2. Observation At kunne observere tegn på forandring, dels tegn på bedring, og tegn på alvorlig krise, demens eller depression, og handle hensigtsmæssigt herpå 3. Formidling af kontakt til andre instanser Formidle kontakt til andre, der kan hjælpe brugeren, eks. egen læge, psykiatrisk sygeplejekonsulent, socialrådgiver 10

11 m.fl. Formidle kontakt til eks. selvhjælpsgrupper, pårørendegruppe, patientforeninger m.fl. Særlige forhold Hvis brugeren er i svær krise, kan det være nødvendig for at overholde kommunens omsorgspligt, at medarbejderen, på trods af evt. afgivne løfter om tavshed til brugeren, bringer observationer og informationer videre til egen læge Yderligere information Godkendt i Administrativt revideret oktober Indsats med henblik på at sikre / udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver Rengøring Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål Kvalitetsmål Hvem bevilger? Tildelingskriterier Afgrænsning At rengøre hjemmet, så det fremstår rent, hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt At brugerens hjem holdes rent Visitationen i Pleje & Sundhed Rengøringen gives til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der normalt ikke hjælp til rengøring. Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt 11

12 Omfang og opgaveløsning udfører Der tildeles ikke hjælp til at rengøre altaner, terrasser, terrassemøbler, havekrukker, vinduespudsning og fælles andel af trappevask. Der vil blive henvist til evt. fælles ordning i bebyggelsen vedrørende trappevask og vinduespudsning eller til hjemmeservicefirma Rengøring udføres en gang om ugen Der er mulighed for at få hjælp til rengøring hver anden Der gøres rent i entre, 1 opholdsstue, 1 soveværelse, køkken og 1 badeværelse. Ægtefæller/samboende par hvor den enes kroniske eller terminale sygdom medfører brug af støjende apparatur, nattebesøg af hjemmeplejen og lignende forstyrrelser, som medfører at der anvendes 2 soveværelser kan da få visiteret rengøring af 2 soveværelser Har man behov for rengøring herudover, henvises der til rengøringsfirmaer Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt 2. Udluftning 3. Inventarrengøring (inkl. sanitet) Rengøring af wc-kumme, håndvask, badekar / brusekabine. Lejlighedsvis afkalkning Rengøring af køkkenbord, vask og komfur. Afrimning og afvaskning af køleskab hver 2. måned. Lejlighedsvis aftørring af køkkenskabslåger Rengøring af udlånshjælpemidler Støvsugning af møbler udføres efter behov 4. Rengøring af overflader Støvaftørring Vask af møbelflader. Fjernelse af spindelvæv udføres efter behov. Støvsugning af fodpaneler efter behov 12

13 5. Gulvrengøring Støvsugning af gulvarealer og tæpper Aftørring eller vask af gulve 6. Skift af sengelinned Skift af sengelinned efter behov Støvsugning af madras, maksimum 4 gange årligt. Vending af madras, hvis det er muligt, maksimum 4 gange årligt Særlige forhold Brugeren har ansvar for at stille rengøringsredskaber til rådighed for medarbejderen, som er i arbejdsmæssig og sikkerhedsmæssig i ordentlig stand Hvor brugeren er forpligtet til rengøring af fælles bad og toilet, kan dette indgå i hjælpen Følgende rengøringsredskaber skal være i hjemmet til udførelse af rengøringen: o Støvsuger med engangspose, intakt støvsugerslange og ledning, evt. teleskop- eller forlængerrør. o Kost og gulvskrubbe eller moppe med teleskopstang og intakte børster / mopgarn Rengøringsmidler skal være miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original emballage. Medarbejderne må ikke anvende produkter, som indeholder klor, soda og salmiakspiritus af hensyn til bevarelse af deres sundhed og et rent miljø Produkterne skal så vidt det er muligt være uden faresymboler, parfume og farve Brugeren må vise forståelse for, at det kan være nødvendigt at ændre ved møbleringen i hjemmet for at sikre at medarbejderen kan komme til og undgå skader Godkendt i Administrativt revideret oktober

14 2.1.2 Tøjvask Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At vaske brugerens tøj og andet brugstøj i boligen, så det er rent og sundhedsmæssigt forsvarligt Kvalitetsmål Brugerens tøj er rent og pænt, og lagt på plads. Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Tøjvask tildeles personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp til tøjvask. Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører Strygning og rulning udføres ikke Omfang og opgaveløsning Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt 2. Sortere vasketøj I samråd med brugeren sorteres tøjet i finvask, kulørtvask og kogevask efter hvilke varmegrader og vaskeprogrammer tøjet kan tåle. Hjælp til pakning af vasketøj, der bringes på vaskeri, renseri og / eller til linnedservice 3. Vaske tøj og tekstiler Klatvask, udføres hvor der er tale om sarte tekstiler af uld og silke, og i meget små mængder Der vaskes tøj efter behov i enten brugerens egen vaskemaskine, i fælles maskine i ejendommen eller på møntvaskeri Medarbejderen forlader vaskeriet, mens tøjet vaskes 14

15 4. Tørre tøj og tekstiler Ophængning / nedtagning af tøj fra tørresnor eller stativ Tørring af tøj i egen tørretumbler, i fællesvaskeri eller på møntvaskeri 5. Lægge tøj sammen og på plads I samråd med brugeren lægges tøjet sammen og på plads Ophængning af skjorter og kjoler m.v. på bøjler 6. Efterbehandling og reparation Der kan anvendes tid på små reparationer som isyning af knap Hjælp til pakning af tøj, der skal sendes i byen til strygning / rulning eller reparation Særlige forhold Brugeren har ansvar for, at den vaskemaskine, der stilles til rådighed i brugerens hjem, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og let tilgængelig Vaskemidlerne skal være miljømærkede, varedeklarerede på dansk og i original emballage Medarbejderne må ikke anvende klorholdige produkter og soda af hensyn til bevarelse af deres sundhed og et rent miljø Pårørende opfordres til at hjælpe til med tøjindkøb og reparationer Godkendt af Administrativt revideret oktober Indkøb Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At sikre hjælp til bestilling af dagligvarer som kolonialvarer og husholdningsartikler ved at bestille varer hos en indkøbsleverandør 15

16 Kvalitetsmål At sikre brugeren forsyninger af almindelige dagligvarer som kolonialvarer og husholdningsartikler ved at udføre indkøbet At medvirke ved ærinder til udbetaling af kontanter At medvirke til at sikre hygiejniske og sundhedsforsvarlige tilstande i køleskabet. At brugeren får købt ind Ved udførelse af indkøbet: at de indkøbte varer er friske, og har så lang holdbarhed som muligt Ved udførelse af indkøbet: at medarbejderen er økonomisk bevidst på brugerens vegne At brugeren får ernæringsrigtig kost At køleskabet er hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Generelt: Indkøb tildeles personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren. A. Hjælp til bestilling ved indkøbsleverandør: Der kan bevilges indkøb op til 2 gange ugentlig hvis brugeren af psykiske årsager ikke kan håndtere et ugentligt indkøb (konfereres med psykiatrisk sygeplejekonsulent). B. Indkøb ved hjemmehjælpsleverandør Hvis brugeren ikke har pårørende eller netværk som kan hjælpe kan der bevilges hjælp til ærinder til udbetaling af kontanter, 5 min/uge Glutenallergikere (dokumenteres ved lægeattest), som ikke kan finde det nødvendige varesortiment hos indkøbsleverandøren, kan få bevilget indkøb ved hjemmehjælpsleverandør Psykisk syge brugere som f.eks. lider af 16

17 vrangforestillinger der hindrer brug af indkøbsleverandør (konfereres med psykiatrisk sygeplejekonsulent). Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen tildeles der ikke hjælp til indkøb. Børn forventes at udføre praktiske opgaver, svarende til det man normalt forventer af hjemmeboende børn i tilsvarende aldersgruppe. Omfang og opgaveløsning Der købes som hovedregel ind en gang om ugen. A. Hjælp til bestilling af varer hos indkøbsleverandør Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Der lægges vægt på at brugeren selv deltager i planlægningen af indkøb Vejledning om kost og nødvendigt væskeindtag 2. Hjælp til at overskue beholdningen af dagligvarer, og hvad der skal købes ind Motivere til indkøb af mad og drikkevarer. Oprydning i køleskab og kolonialskabe, samt udsmidning af fordærvede madvarer og produkter, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet 3. Bestilling af varer Skrivning af indkøbsseddel eller bestillingsseddel Bestillingen fra bruger kan ske telefonisk med personlig betjening. Bruger skal kunne vælge supplerende bestillingsmåder herunder fax, og internet. Brugeren kan bestille varer til levering én gang om ugen. Der hvor hjemmehjælperen bestiller på vegne af brugeren fastsætter leverandøren i samråd med hjemmehjælperen de timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved 17

18 bestilling aftaler leverandør og bruger/hjemmehjælpsleverandøren et tidsrum for leveringen. Se ydelsesbeskrivelse for indkøbsordning for yderligere information om levering m.v. B. Hjælp til indkøb af varer udført af hjemmehjælpsleverandøren Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Brugeren udfører selv de dele af opgaven, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Der lægges vægt på at brugeren selv deltager i planlægningen af indkøb Vejledning om kost og nødvendigt væskeindtag 2. Hjælp til at overskue beholdningen af dagligvarer, og hvad der skal købes ind Motivere til indkøb af mad og drikkevarer. Oprydning i køleskab og kolonialskabe, samt udsmidning af fordærvede madvarer og produkter, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet 3. Udførelse af selve indkøbet Skrivning af indkøbsseddel Indsamling, pakning og hjemtransport af varer 4. Sætte varer på plads I samarbejde med brugeren lægges varerne på den rette og sundhedsmæssigt forsvarlige plads Hjælp til at åbne svær emballage 5. Afregning I samarbejde med brugeren foretages afregning, gennemgang af kvittering, bon, samt aflevering af byttepenge 6. Ærinder til udbetaling af kontanter Der kan ydes hjælp til afhentning af penge i bank / 18

19 Særlige forhold - for indkøb ved hjemmehjælpsleverandør udkørsel af kontanter i de tilfælde, hvor brugeren er ude af stand til at besøge banken, eller hvor pårørende eller andet netværk ikke kan hjælpe til. Det er en betingelse, at brugeren underskriver en fuldmagt I husstande med mere end én person, som begge opfylder tildelingskriterierne for indkøb ved hjemmehjælpsleverandør, kan der tildeles tid til at medarbejderen bringer varerne hjem i 2 omgange under hensyn til indkøbets størrelse Er der ønsker om indkøb af hele kasser vand / øl eller andre lignende tunge varer, skal de bringes ud med bud fra den handlende for brugerens regning Medarbejderen må højst hæve 1500 kr. ad gangen og kun med eengangsfuldmagt. Medarbejderen må aldrig benytte brugerens Dankort/hævekort, eller modtage PIN koden og andre sikkerhedskoder Medarbejderen må maksimalt medbringe kr. af brugerens penge ved indkøb Der købes ind hos nærmeste supermarked Varerne skal kunne transporteres forsvarligt i medarbejderens cykelkurv Godkendt af Administrativt revideret oktober administrativt Indkøbsordning Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Formål At sikre brugeren forsyninger af almindelige dagligvarer. Kvalitetsmål At bestilling og indkøb tager udgangspunkt i brugers behov og ønsker At de indkøbte varer er friske, og har så lang holdbarhed som muligt At hjælpen ydes efter et aktiverende sigte således, at brugeren inddrages aktivt i det omfang det er muligt. 19

20 Hvem bevilger? Visitationen i Pleje & Sundhed Myndighed Tildelingskriterier ved visitation Indkøb ved indkøbsordning tildeles brugere, som grundet varigt eller midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist. I tvivlstilfælde vil egen læge eller anden ekspert kunne inddrages efter forudgående samtykke fra ansøgeren. Målgruppen er brugere i eget hjem og brugere i plejeboliger med hjemmehjælp. Der er to grupper af modtagerne af hjælp til indkøb ved indkøbsordning: Gruppe 1: Kan bestille og modtage varer fra leverandøren og sætte varerne på plads. Gruppe 2: Skal have hjælp fra hjemmehjælpsleverandøren til at bestille varer. Kan ikke nødvendigvis modtage varer og kan ikke nødvendigvis sætte varerne på plads eller åbne svær emballage. Afgrænsning Hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp til indkøb. Hjemmeboende børn forventes at udføre praktiske opgaver, svarende til det man normalt forventer af børn i tilsvarende aldersgruppe. Ydelsen omfatter ikke ærinder i bank. Omfang og opgaveløsning Hjælp til indkøb gennem indkøbsordning omfatter levering af dagligvarer på en fast ugedag inden for et fast tidsinterval. Der vil kunne visiteres tid til hjælp til bestilling. Se ydelsesbeskrivelsen for indkøb afsnit A. 1. Iværksættelse af ydelsen Brugeren præsenteres for de mulige leverandører og skal selvstændigt træffe sit valg. Er dette ikke muligt kan koordinerende sygeplejerske, visitationssygeplejerske eller visitator tildele en leverandør efter et princip, hvor nye brugere i ulige uger tildeles leverandør A og nye brugere i lige uger tildeles leverandør B. Når en bruger visiteres til indkøbsordning, orienterer en af ovennævnte leverandøren. Leverandøren skal herefter tage kontakt med brugeren og sørge for at bruger modtager skriftlig information om bestilling, levering og betaling. Sammen med 20

21 første levering modtager brugeren et varekatalog. Første levering skal iværksættes inden for 5 hverdage efter, at leverandøren har modtaget tilmelding til indkøbsordning fra Visitationen. 2. Bestilling Der hvor brugeren selv kan bestille fastsætter leverandøren i samråd med brugeren de timeintervaller og ugedage, hvor brugeren kan modtage en opringning og meddele sin bestilling. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved bestilling aftaler leverandør og bruger et tidsrum for leveringen. Der hvor hjælperen bestiller på vegne af brugeren fastsætter leverandøren i samråd med hjælperen de timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8-15). Ved bestilling aftaler leverandør og bruger/hjemmehjælpsleverandøren et tidsrum for leveringen. Bestillingen fra bruger skal kunne ske telefonisk med personlig betjening. Bruger skal kunne vælge supplerende bestillingsmåder herunder fax, og internet. Brugeren kan bestille varer til levering én gang om ugen. Akut bestilling: Der kan bestilles varer på hverdage til akut levering samme dag inden kl. 18. Indkøbsleverandøren skal have bestillingen i hænde senest kl. 13. I tilknytning til udskrivelse fra hospital, hvor fristen ikke kan holdes kan det være nødvendigt at bede evt. pårørende hjælpe med at købe ind, så der er mad i weekenden. Hvis der samtidig bestilles madservice er det evt. også muligt at bestille morgenmad, frokost og mellemmåltider til brugeren. I ganske særlige tilfælde, hvor brugeren ikke benytter madservice eller har pårørende eller netværk som kan hjælpe, bevilges et akut indkøb ved hjemmehjælpsleverandør. 3. Levering Leverandøren skal kunne levere de bestilte varer indenfor det aftalte tidsrum (kl. 8 18) til brugerens bopæl, defineret som brugerens hoveddør. Er det ikke muligt at komme i kontakt med brugeren ved aftalt levering, tages varerne retur, brugeren hæfter for de indkøbte varer. Er det fortsat ikke muligt at få kontakt skal leverandørern give Visitationen besked herom. Ved levering til brugere, der ikke er i stand til at låse op og modtage varer, skal leverandøren låse sig ind med udleveret nøgle, således at varerne kan bringes ind i brugerens hjem. Overdragelse af nøgler er udelukkende et anliggende mellem leverandøren og brugeren. Varerne bæres ind i brugers køkken. 21

22 Køle- og frostvarer sættes i køleskab og fryser. Svær emballage åbnes efter aftale med bruger. Varerne må ikke efterlades i opgang eller andre steder uden for brugerens bolig, medmindre leverandøren har lavet en aftale herom med brugeren. Adgang til brugerens hjem med udleveret nøgle må kun finde sted, når brugeren er hjemme. Leveringsdage og helligdage: Leverandøren skal sikre, at der i uger med helligdag/-dage foretages indkøb op til helligdagen/dagene, således at brugeren har mad og drikkevarer i boligen. Leverandøren kan også tilbyde brugeren at levere i weekend eller på helligdage. Forsinkelser og aflysninger: Leverandøren må ikke aflyse planlagte leveringer. Såfremt brugeren ønsker at ændre en aftalt levering, skal brugeren kontakte leverandøren telefonisk senest dagen før inden kl. 12 med forslag om en ny dato. Hvis leverandøren kommer mere end en time før eller efter det på forhånd aftalte tidspunkt, skal leverandøren sørge for at brugeren modtager besked herom. Samtidig skal der aftales et nyt tidspunkt for levering. 4. Betaling Betaling for udbringning af varer: Udbringningen er gratis for modtagere af varig hjælp. For modtagere af midlertidig hjælp vil der være en egenbetaling som i 2012 er fastsat som en takst på 59 kr. pr. gang/udbringning uanset om brugeren selv kan bestille eller skal have hjælp. Skal der hjælp til bestilling af varerne betales der yderligere 20 kr. pr. gang svarende til 10 min. hjemmehjælp. Egenandelen af de 20 kr. fastsættes som egenbetaling for hjemmehjælp i øvrigt efter brugerens indtægtsforhold. Bruger afregner med leverandøren for de bestilte varer. Afregningen er udelukkende et anliggende mellem leverandøren og brugeren. Betaling for vareindkøbet: Brugerens betaling for selve varerne kan ske månedligt via Betalings Service, netbank eller anden form, der aftales mellem bruger og leverandør. Kommunen hæfter ikke for eventuelle økonomiske udeståender 22

23 mellem en bruger og dennes indkøbsleverandør. Særlige forhold Klageadgang Godkendt af Brugeren har mulighed for at skifte til anden leverandør med en måneds varsel til udgangen af en måned. Skiftet foregår ved henvendelse til Visitationen. Ved klager over visitering kan der klages til Det Sociale Nævn. Klager vedrørende leverede varer skal henvendes til leverandøren, mens klager over leverandøren skal henvises til Visitationen Administrativt godkendt Mad Tilberede mad Anrette mad Rydde op / vaske op Lovhjemmel Lov om Social Service 83 Lov om hjemmesygeplejerskeordning Formål At sikre, at brugeren får tilbud om mad Kvalitetsmål At medvirke til at sikre at brugeren får mad At maden er veltilberedt og ser indbydende ud At forebygge unødig vægttab eller vægtøgning Kosten skal være i overensstemmelse med brugernes forventninger og vaner, og så vidt muligt afspejle de individuelle ønsker og behov At personalet kan vejlede og rådgive brugerne om ernæringsrigtig kost Hvem bevilger? Tildelingskriterier Visitationen i Pleje & Sundhed Tilberedning og anretning af mad, samt opvask gives til personer, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller 23

24 psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver helt eller delvist Ydelsen gives til personer, der har behov for hjælp til at: Overskue at få mad Anrette maden Tage initiativ til at spise Huske at spise og drikke Brugere med specielle ernæringsmæssige problemer Småtspisende brugere kan tildeles hjælp til at få smurt snitter, såfremt en risikovurdering (lavt BMI-tal) taler for dette Afgrænsning Brugere, der ikke længere selv kan magte at lave mad, visiteres til madserviceordningen Hvis der i hjemmet er en rask ægtefælle eller samboende voksen, tildeles der ikke hjælp. Børn forventes at udføre praktiske opgaver i hjemmet, svarende til det man normalt forventer af hjemmeboende børn i tilsvarende aldersgruppe Der vaskes ikke op efter gæster Omfang og opgaveløsning Der gives hjælp til tilbredning og anretning af morgenmad, frokost og aftensmad Hjælpen kan bestå i: 1. Guiding og vejledning Der guides, støttes og vejledes med udgangspunkt i at brugeren selv skal udføre det, der magtes Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt Rådgivning om sund og ernæringsrigtig kost 2. Åbning af emballage 3. Morgenmad Tilberedning af grød og æg Ophældning af morgenmadsprodukter Smørre brød Lave kaffe og te 4. Frokost og aftensmad Anrette maden på tallerken 24

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET 2 Forord Denne servicebeskrivelse handler om praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet, enkelte tilstødende

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Til borgere i Middelfart Kommune

Til borgere i Middelfart Kommune Socialafdelingen Middelfart Kommune Skovgade 64 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 4. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-011001-1 Jonna.Soegaard@middelfart.dk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation Levering af dagligvarer for visiterede borgere Kravspecifikation 2014 1 Kravspecifikation I det følgende beskriver Social & Ældre hvilke krav, der stilles til leverandører, der ønsker at leverer dagligvarer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Døgnplejen Udredningspakke Hverdagsrehabilitering Personlig pleje og ernæring Rengøring, vask og indkøb Hjemmesygepleje Korttidspladser Sundhedspolitiske værdier og målsætning

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere