BRUGSANVISNING SLANGEPUMPE TYPE 110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING SLANGEPUMPE TYPE 110"

Transkript

1 BRUGSANVISNING SLANGEPUMPE TYPE 110 A - Kabinet B - M4 skruer C - Kalibrering af flow D - Indstilling af flow E - Max. flow uafhængig af indstillet omdrejningstal F - Stop (stand by) G - Start H - Pumpemodul I - Reversering af pumpehjul K - Kugleleje for pumpehjulsaksel L - Forlejeplade M - Trehuls topmøtrik O - Specialnøgle til pumpekanaler, (ikke standardtilbehør) P - Rullebane R - Rullebanelås S - Pumpens medbringerskive T - Indstilling af slangediameter V - M 5 Stagbolte X - Pumpehjulsaksel Z - Display

2 GENERELT... 3 SPECIFIKATIONER... 3 KANALER... 4 OPSTILLING... 5 BETJENING... 5 OMSTILLING AF PUMPENS PARAMETRE... 6 MODELLER MED DOSE FUNKTION... 7 SLANGER... 7 MONTERING AF PUMPESLANGE... 7 EVENTUELLE FEJL OG DERES ÅRSAG... 7 UENS OG USTABILT FLOW... 8 SLANGEN "VANDRER" GENNEM PUMPEN... 8 SLANGEBRUD... 8 VEDLIGEHOLDELSE... 8 DEMONTERING AF PUMPEMODULER... 8 MONTAGE AF PUMPEMODUL... 9 INSTRUCTION SWITCH CONTROL CABLING CONTROL INPUTS CONTROL OUTPUT ELECTRICAL SPECIFICATIONS RESERVEDELE GARANTIBESTEMMELSER INSTRUCTION RS232 REMOTE CONTROL ASCII CONTROL CODES... 16

3 GENERELT Slangepumpe type 110 drives af en stepmotor, monteret på en gearkasse. Pumpehjulshastigheden ændres trinløst. Som standard leveres type 110 med 1-20 kanaler, og med max. hastighed og antal kanaler efter ønske. Pumpens max. hastighed kan kun ændres ved udskiftning af motor/gearkassen. Alle funktioner styres af en microprocessor. Kontrol af operationer foretages via tastatur, samt alfanumerisk LCD-display. Indstillet hastighed, samt div. serviceparametre lagres, således at pumpen efter afbrydelse af hovedstrømmen, starter med den sidst indstillede hastighed eller i Standby, afhængig af tilstanden før afbrydelsen. Indstillede værdier, samt funktioner opdateres ca. 1 gang pr. minut. Indstillet hastighed kan dog programmeres ved at trykke stop og derefter start. Type 110 kan udbygges til et større antal kanaler end det ovenfor beskrevne. Hvis pumpen ønskes udbygget, så kontakt venligst os eller vor forhandler, med hensyn til flow (omdrejningstal) og det ønskede antal kanaler. Udskiftning af gearkasse samt prom bør kun foretages af os eller vor forhandler. Slangepumpen er konstrueret til anvendelse af tre forskellige standard pumpehoveder. ( 2-3 eller 6 rullers minipuls). Således er det muligt at dække ethvert behov, som f.eks. lang slangeholdbarhed og næsten pulsfri dosering. Pumpekanalerne er modulopbyggede og kan senere udbygges til et vilkårligt antal kanaler uden indgreb i drivenheden. Det er således også muligt at udbygge med kombinationer af 2-3 eller 6 rullers system på samme pumpe. Pumpemoduler leveres som reservedel komplet med slangeholdere, samt pumpehjulsaksel type og 3 stag type svarende til den ønskede udbygning af slangepumpen. SPECIFIKATIONER Omdrejningshastighed: Digitalt indstillet, absolut nøjagtighed bedre end 0,25% af indstillet værdi. Genindstillingsnøjagtighed 100% (quarts nøjagtighed, bedre end+/- 0,1 % pr måned). Hastighedsstabilitet bedre end 0,1 % for variationer i netspænding, belastning eller temperatur. Temperatur: 0 40 C Netspænding: 230 V AC % 50/60 Hz. (Kan leveres i 115 volts udgave). Effektforbrug: 50 W max. Dimensioner: H 130 x B 220 x D 230 mm (uden kanaler). Vægt uden kanaler: 110 SC(R) - 4,0 kg. 110 AC(R)20-4,4 kg. 110 AC(R)40-4,8 kg. 110 AC(R)80-5,3 kg. Støjniveau: 35 db (A). KUN MODEL MED DOSE Min. og Max. antal doser: eller konstant. Min. og Max. pause: 0,1 sek timer.

4 KANALER Kanaltype A Minimal pulsering. Pumpehjul med 6 fjederbelastede trykruller. Kan anvende alle slanger med indvendig diameter 0,1 4,0 mm. Slangens godstykkelse 0,8 1,0 mm. Slange indvendig dia. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 ml pr. omdrejning 0,030 0,08 0,20 0,30 0,55 0,67 1,15 Kanaltype B Nogen pulsering, større flow og længere slangeholdbarhed end ved type A. Pumpehjul med 2 fjederbelastede trykruller. Anvender samme slanger som kanal type A. Slange indvendig dia. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 ml pr. omdrejning 0,031 0,111 0,25 0,444 0,70 1,00 1,7 Kanaltype L Nogen pulsering, stort flow. Pumpehjul med 3 fjederbelastede trykruller. Kan anvende slanger med indvendig diameter 3,0 6,0 mm. Slangens godstykkelse skal være 1,5 1,6 mm. Slange indvendig dia. 3,0 4,0 5,0 6,0 ml pr. omdrejning 0,95 1,65 2,31 3,3 Tekniske data kanal A, B og L : Udvendig diameter: Ø 96 mm Rullebanediameter: Ø 60 mm Max. pumpetryk: 1,5 kg/cm2 (15 meter VS) Max. sugehøjde: 6 m VS. (Afhængig af slange type). Vægt pr kanal type A og B: 150 g Vægt pr kanal type L: 200 g Flow = omdr. X ml pr. omdr. Pumpe nr: 110- type 110 leveret med max. rpm. kanaler type: For at udnytte slangepumpe type 110 bedst muligt, er det vigtigt at læse efterfølgende anvisninger nøje. Efter den egentlige brugsanvisning findes en vejledning i afhjælpning af mindre driftforstyrrelser. Kan pumpen ikke bringes til at fungere tilfredsstillende efter gennemgang af afsnittet for driftforstyrrelser, så tag venligst kontakt med os eller vor forhandler. Vi henleder opmærksomheden på at denne pumpe kun er til laboratoriebrug, og derfor ikke må anvendes til infusion eller andre formål i direkte kontakt med patienter.

5 OPSTILLING Ved modtagelsen kontrolleres pumpen for eventuelle transportskader, og man sikrer sig at pumpens mærkespænding (se typeskilt) er i overensstemmelse med tilslutningsstedets netspænding. Pumpen skal forskriftsmæssig tilsluttes forsyningsnettets beskyttelsesjord. Omgivelsestemperaturen skal være inden for de i specifikationerne angivne. (0 40 C). Hvis pumpen ønskes anvendt ved omgivelsestemperaturer som er uden for dette område, så kontakt os eller vor forhandler. Sørg for rigelig luft omkring kabinettet. Åbningerne i bagpladen og bunden må ikke tildækkes. BETJENING Pumpen tilsluttes netspændingen og hovedafbryderen (14) i pumpens bagplade tændes. (fig. 2 side??). Kontrol: Tekst i display. Pumpens hastighed (flow) ændres ved tryk på tasterne (D). Hastigheden indstilles trinløst ved at holde tasten indtrykket indtil den ønskede hastighed vises i display'et. Finindstilling foretages med korte tryk. Holdes tasterne (D) indtrykket i længere tid, vil display'et vise "OUT OF RANGE". Når tasten slippes vil pumpen automatisk indstille sig på det højest opnåelige flow for den pågældende pumpe og den forud programmerede slangediameter. Rasle og resonanslyde kan forekomme i det lave hastigheds område. Dette har ingen betydning i forhold til pumpens flow. Hvis der imidlertid ønskes dosering uden støj anbefales det at skifte til en slange med mindre lysning, herved øges hastigheden for at opnå det samme flow. Yderligere skal det bemærkes, at hvis kun en kanal er i brug på en pumpe med flere kanaler monteret, så anbefales det at anvende den kanal længst væk fra drivenheden. Med tasten <-> ændres pumpehjulenes omløbsretning, hvilket kan foretages uden stop af pumpen. Til hurtig fyldning af slangerne anvendes tasten FEED. Med tasten indtrykket kører pumpen med max. hastighed indtil tasten slippes, hvorefter hastigheden igen er den forudindstillede. Ved tryk på STOP er det muligt at sætte pumpen "Standby" uden at afbryde pumpen på hovedafbryderen. I "Standby" tilstanden er det muligt at forudindstille alle pumpens parametre. (OBS. I dose mode skal skal der trykkes to gange på STOP for at opnå "standby" tilstand. Med tasten (T) indkodes pumpeslangens indvendige diameter. Tryk 1 gang på tasten (T) og indstil herefter slangediameter med tasterne (D). Når korrekt slangediameteren er valgt trykkes START, pumpen viser herefter den valgte kanaltype ("A", "B", "L" eller "XL"). Hvis pumpen står til DOSERING vil den efter endnu et tryk på START vise total doseringstid i min. eller timer. Efter endnu et tryk på START viser pumpen den valgte dose eller det valgte flow, og er herefter klar til anvendelse. På grund af tolerancer i slangers indvendige diameter, vildet i display'et viste flow kun være et cirka flow. For at bringe det udlæste flow i overensstemmelse med det aktuelle flow, afvejes det aktuelle flow, og herefter holdes tasten (C) indtrykket, samtidig med at det afvejede flow indtilles i display'et med tasterne (D). Slip (C). En kalibreringsfaktor er nu lagret i pumpens hukommelse og back up, således at pumpen vil starte op med denne kalibreringsfaktor efter en afbrydelse af netspændingen. Kalibreringsfaktoreren kan kun nulstilles ved at (T) tasten indtrykkes og slangediameteren ændres som beskrevet ovenfor.

6 Udover de allerede omtalte funktioner kan der via undermenuer vælges nedenstående parametre: Visning af pumpehjulenes hastighed i RPM, volumen eller volumen dose. Hvis "DOSE" er valgt kan der vælges mellem "ANTI DROP ON/OFF". Hvis ON: pumpen suger automatisk dråben væk fra en eventuel dyse. Hvis OFF: pumpestop uden tilbagesug. Delay start On or OFF: Hvis ON starter pumpen med pause. Aktuelt flow vist i ml/min. eller ml/hour: (Alle flow under 1 ml vises altid i microliter). I "DOSE" mode skifter pumpen automatisk mellem microliter, ml og liter. I Stand by viser displayet den valgte dosis og under dosering vises resterende dose i %. (Ved meget korte doseringer når pumpen ikke at vise resterende dose i %). Kanaltypevalg A, B, L og XL.: Bør kun ændres hvis kanalerne udskiftes til en anden type end den fra fabrikken monterede, eller pumpen eventuelt er forsynet med forskellige kanaltyper. Valg af pumpenummer: Kun aktuelt ved fjernstyring. (Se RS 232 Manual). OMSTILLING AF PUMPENS PARAMETRE Tryk START og /\ ind samtidig. Displayet viser herefter "setup menu??" Tryk FEED. og vælg "Volume", "Volume Dose" eller "Rotation" med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Hvis "Volumen" eller "Rotation" er valgt, vælges "Ref. minutes" eller "Ref. hours", med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Hvis "Volumen Dose" er valgt, vælges "Anti Drop ON eller OFF" med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Hvis "Volumen Dose" er valgt, vælges "Delay start" ON eller OFF" med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Vælg kanaltype "A", "B", "L" eller "XL" med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Nu viser displayet "RS232 no. :". Her vælges hvilket opkaldsnummer pumpen skal forsynes med hvis flere pumper skal linkes sammen. Når det ønskede nummer er valgt med piletasterne, trykkes START (enter) og pumpen er klar. O.B.S: Det er meget vigtigt at den på pumpen monterede kanaltype svarer til den indkodede kanaltype. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det i displayet viste flow ikke være korrekt.

7 MODELLER MED DOSE FUNKTION Når "volumen dose" er valgt på modeller med dose funktion, kan nedenstående parametre indstilles ved samtidigt tryk på to knapper: Ved dobbelttryk på (T) og (C) knapperne vælges det ønskede antal doser. Når korrekt antal er indstillet trykkes START (enter). Ved dobbelttryk på (C) og (STOP) knapperne vælges pausetiden imellem doserne. Når pausetiden er indstillet trykkes START (enter). Når "volumen dose" vælges, indstiller pumpen automatisk doseringshastigheden til max. Hvis der ønskes en lavere doseringshastighed, vælges dette ved dobbelttryk på knapperne (STOP) og (FEED). Når doseringshastigheden er indstillet trykkes START (enter). Hvis pumpen ønskes afbrudt midt i et programforløb kan dette lade sig gøre ved et enkelt tryk på STOP. Pumpen stopper omgående og vil ved tryk på startknappen fortsætte doseringen fra det sted i programforløbet hvor stopknappen blev aktiveret. For at forlade et programforløb skal der trykkes på STOP 2 gange. SLANGER Pumpeslangen skal være af en god elastisk kvalitet, og vi anbefaler til rullebaner type B1 og A1 en siliconegummislange med vægtykkelse 0,8-1,0 mm og max. 6 mm udvendig diameter. Til rullebaner type L1 vægtykkelse 1,5 1,6 mm og max. udvendig diameter 9 mm. Andre pumpeslanger specielt fremstillet til slangepumper, kan med fordel benyttes i pumpe type 110. MONTERING AF PUMPESLANGE Rullebanelås (R) drejes opad, og rullebanen (P) trækkes ud af modulet ved hjælp af rullebanelåsen. Pumpeslangen lægges på plads nede i modulet (H) og rullebanen trykkes ned i modulet og låses med rullebanelåsen (R). Anvendes slanger med mindre end 1.0 mm lysning, trækkes slangen ca 5 mm ud ved slangeholderen. Dette sikrer at slangen ligger korrekt inde i rullebanen. Korrekt rulletryk og fastholdelse etableres automatisk. Hver enkelt slange kan udskiftes individuelt uden indvirkning på de øvrige kanaler. Det er ikke nødvendigt at stoppe pumpen ved slangeskift. Pumpen kan pumpe med lige så mange forskellige slange dimensioner som antal kanaler. EVENTUELLE FEJL OG DERES ÅRSAG Check nedenstående punkter: Netspændingen ifølge typeskiltet bag på pumpen. Netledningen skal være trykket helt i bund i netbrønden bag på pumpen. Sikringer i orden. (Fig side??). Pumpe model 110SC(R): 2 stk 250 ma T. Pumpe model 110AC(R)20: 2 stk 250 ma T. Pumpe model 110AC(R)40: 2 stk 500 ma T. Pumpe model 110AC(R)80: 2 stk 800 ma T.

8 Fejl i elektronikdel, motor eller gearkasse. Slange eller fremmedlegemer i klemme mellem pumpehjul og pumpesektion (Rullebaner afmonteres). UENS OG USTABILT FLOW Forkert slangekvalitet (Se punkt: Slanger). Ovalt slangetværsnit (udslidt slange) Fejl på pumpehjul. Trykruller er ude af justering. Trykruller og lederuller sidder fast (smør evt. med tynd olie). Trykruller sidder fast, (kan ikke bevæges frem af fjedertrykket på grund af urenheder). SLANGEN "VANDRER" GENNEM PUMPEN Forkert slangekvalitet (se afsnit: Slanger). Snavs (væske) mellem slangeholder og slange. Slangeholderen sidder fast på grund af urenheder. (se afsnit: Vedligeholdelse). SLANGEBRUD Hvis der sker slangebrud med væskeudslip til følge, skal pumpekanalerne adskilles og renses ifølge afsnittet: Vedligeholdelse. Medfører et slangebrud, at stærkt ætsende væske trænger ind i pumpehjul, kiler etc., bør man straks søge at begrænse skaderne ved forsigtigt at skylle med rent vand før demon tage. VIGTIGT: Netkablet skal fjernes fra pumpens netbrønd inden der skylles med vand. VEDLIGEHOLDELSE Pumpens, motorens og gearkassens lejer er eengangssmurte og kræver ingen vedligeholdelse. Slangeholderne skal kunne bevæge sig let frem og tilbage, og skal derfor inspiceres jævnligt. Fjeder skal, uden monteret slange, kunne trykke slangeholderne ind i flugt med pumpekanalens yderkant. Hvis slangeholderen sidder fast eller går trægt, skal pumpekanalerne adskilles og renses. (se afsnit: Demontering af pumpemoduler). DEMONTERING AF PUMPEMODULER Pumpemodulerne (H) afmonteres med trehulstopmøtrik (M) ved hjælp af trehulsnøglen (O) (ikke standard tilbehør). (se fig. 3) samt side 1. Forlejepladen (L) og pumpehjulsaksel (X) fjernes fra modulet.

9 Styrebøsningerne trykkes forsigtig ud, og modulet er nu helt adskilt. Undgå værktøj som ridser. Kontrol og rensning af pumpehjul. Pumpehjulene aftørres og kontrolleres for beskadigelser. Kontroller om trykruller og lederuller roterer meget let. Når trykrullesystemet trykkes ind, skal fjederen meget let kunne trykke rullen tilbage. Alle pumpehjulets bevægelige dele smøres evt. med tynd olie. Kontrol og rensning af pumpemodulets øvrige dele. Alle dele (undtagen pumpehjul) afvaskes i varmt sæbevand. MONTAGE AF PUMPEMODUL Når pumpemodulet monteres, undlader man at anbringe den midterste styrebøsning og fjederen Når modulet er bygget op, trykkes den midterste styrebøsning på plads, samtidig med at fjedrene placeres i deres respektive hak. Stagboltene (V) uden møtrik (M) skrues ind i pumpens forplade. Pumpemodulet (H) sættes ind på stagboltene (V) og man sørger for at styrebøsningerne går ind hullerne i forpladen, samtidig med at tappene i pumpehjulet går ind i medbringerskivens huller (S). Hvis rullebanerne klemmer, strammes den nederste trehulsmøtrik lidt mere end de to øverste. Afprøv herefter alle slangelangeholdere (se punkt: Vedligeholdelse). PUMPEKANAL TYPE 105.A1

10 PUMPEKANAL TYPE 105.B1 PUMPEKANAL TYPE 105.L1

11 , INSTRUCTION SWITCH CONTROL The 110 pumptype are delivered with a DSUB connector, allowing external control using simple switch/relayboxes or timer units. CABLING. Pump module: DB9 Female Pin Description 1 Chassis ground 2 SW5 - Stop input 3 SW4 - Reverse input 4 SW6 - Start input 5 SW3 - Feed input 6 Reserved 7 Ext. ground signal return 8 Control stop output 9 Dose stop output CONTROL INPUTS The pump is controlled making switch closures from function input pins to ext. ground pin. A continous signal is required on inputs Feed and Reverse, and a pulsed signal on inputs Start and Stop. IMPORTANT! To control the pump properly, make sure that the front panel Forward/Reverse switch is deselected (not locked).

12 The front panel switches Reverse, Start, Stop and Feed operate in parallel with external switches, so don't touch during an external controlled session. The front panel STOP key acts as an emergency stop. The pump is stopped and will not start again before the proper input line is activated. CONTROL OUTPUT In dose mode, the Dose stop output is activated approx. 0.5 sec. when the dose is finished (and the pump is stopped). Control stop is used in some versions to stop another unit. When used, the output is activated for approx 0,5 sec. ELECTRICAL SPECIFICATIONS Inputs. When open, the switches is internally pulled up to approx. 12 V. When closed, approx. 10 ma is running through the switch. DON'T CONNECT AN EXTERNAL POWER SUPPLY TO CONTROL INPUTS! Output. NPN open collector transistor. Emitter connected to ext. ground. Switch current: max. 100 ma. Saturation voltage: max. 1 V. Switch supply voltage: max. 30 V. SWITCH CONTROL USE PORT NO. 3

13 RESERVEDELE 105.A B L.1 Enkelt kanal komplet 6 ruller. Enkelt kanal komplet 2 ruller. Enkelt kanal komplet 3 ruller Rullebane komplet type "B" Mellemstykke til type "A" og "B" Kiler pr. 1 sæt. til type "A" og "B" Fjeder Låse og opspændingsplade Styrebøsning pr. sæt (3stk) Stagbolte for modul pr. sæt (3stk) Forlejeplade Pumpehjulsaksel Trehuls topmøtrik for forlejeplade Pumpehjul type "A" 6 ruller Trykfjeder til type "A" og "B" Aksel for trykrulle til type "A" og "B" Trykrulle til type "A" og "B" Pumpehjul type "B" 2 ruller Rullebane komplet type "A" Pumpehjul type "L" 3 ruller Trykrulle "L" Aksel for trykrulle "L" Trykfjeder "L" Rullebane komplet type "L" Mellemstykke "L" Kiler pr. 1 sæt. "L" Kontrolprint komplet ex. kabler Tastatur komplet ex. kabler MEC omskifter Display ex. kabler Transformer ex. kabler Kabel for tastatur Blæser Kabel for display RS-232 link sæt komplet. 110.SAS. 110.UFB SAI.F Motor og gearkasse komplet for pumpe type 110AC(R) Angiv venligst serienummer. Motor ex. gearkasse for pumpe type 110SC(R). Gearkasse for pumpe type 110SC(R) Angiv venligst serienummer Specialnøgle Hovedafbryder med netfilter.

14 GARANTIBESTEMMELSER Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved dette apparat, kan De gøre brug af garantien, som er indeholdt i dette garantibevis. Garantien indskrænker ikke Deres rettigheder overfor gældende lov. GARANTIPERIODE. Denne garanti er gældende i 36 måneder fra den af Dem dokumenterede dato for købet hos os eller vor forhandler. GARANTIENS OMFANG Vort serviceværksted eller vor forhandler forpligter sig til for vor regning at afhjælpe fabrikations- og materialefejl, der er konstateret ved apparatets normale anvendelse. Ved afhjælpning af fejl skal køberen indlevere apparatet med angivelse af købsdato og serienummer til vort serviceværksted eller til den forhandler hvor produktet er købt. Skal apparatet forsendes eller transporteres til service, er det vigtigt at emballagen er af god kvalitet, da pumpens motorophæng kan tage skade af kraftige slag og stød. Skader og fejl opstået under transport (forsendelse), som følge af mangelfuld eller dårlig emballering etc. er ikke dækket af garantien. Garantiydelserne gennemføres uden beregning. Reparationen bevirker hverken en forlængelse eller en ny start af garantiperioden. Udskiftede dele overgår til os som vor ejendom. Efter afhjælpning af fejl sker returneringen af apparatet for vor regning. GARANTIEN OMFATTER IKKE Fejl eller skader direkte eller indirekte opstået ved fejlbetjening, misbrug, undladelse af at foretage vedligeholdelse som foreskrevet i brugsanvisningen, indtrængende vand, fejlagtig indbygning opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, ekstraordinære spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser, som f.eks. defekte sikringer i forsyningsnettets elektriske installationer, samt reparationer eller indgreb udført af andre end os eller vor forhandler, uden vor skriftlige accept. SALGSDATO: STEMPEL: FAKTURA NR: TYPE/SERIENUMMER: FORHANDLER:

15 INSTRUCTION RS232 REMOTE CONTROL Functional specification GENERAL DESCRIPTION. The 110 pump can be delivered with a RS232 data port, allowing intelligent remote control from a PC or equivalent. In the standard version up to 9 pumps may be connected to one RS232 line, and individually controlled. Daisy chain technique is used. In this way only 1 PC COM port is used to control 9 pumps. Pump no. is manual set from the front panel, using the Setup menu. Mode switching between manual and auto mode is controlled from the RS232 line. In AUTO mode all front panel keys (except the STOP key) is inactive. If the STOP key is activated, the pump stops and mode is switched to MANUAL. Simple ASCII strings are used for communication between the PC and the pump. All data characters transmitted and received are 7 bit ASCII code (only uppercase characters are recognized). Received characters may be echoed or not to check transmission. All pumps accept pump no. '0', but no response is transmitted in that case. Use this no. to initialize all pumps, then use individual no's to control different pumps. All pumps connected to the chain must be switched on to enable RS232 amplifiers. CR (0D hex) is string terminator. This terminator starts command execution and clears the input buffer. Strings longer than 18 characters (excl. CR) are not accepted (truncated). Any LF (0A hex) is skipped. Don't transmit a new command before an accept/reject (or status plus accept/reject) command is received from the pump module. Transmission parameters: Type : RS232 Baudrate : 9600 Databits : 7 Parity : Space Stopbit : 1 Handshake Protocol : None : Character Echo and Response string. Default: Echo on. Cable for Communication between Pump and PC: Use a PC to PC 9 pin/9 Pin or 9 pin/25 pin Female/Female PC/PC link cable. Cable for Communication between Pumps: Use a 9 pin/9 pin Female/Female PC/PC link cable.

16 Pump module: DB9 Male PC COMX: or Pump module: DB9 Male Pin Description Pin Description 3 TxD (out). 2 RxD (in) 2 RxD (in).. 3 TxD (out) 5 Signal Ground 5 Signal Ground Pump module: DB9 Male PC COMX: DB25 Male Pin Description Pin Description 3 TxD (out).. 3 RxD (in) 2 RxD (in) 2 TxD (out) 5 Signal Ground. Signal Ground ASCII CONTROL Auto / Manual Selection. Command identifier 3 x Command. M: Select Manual mode. R: Select RS232 mode. 4 CR End of Command C. Set Calibration constant. 1 C Command identifier 3..7 fix Calibration constant ( ) Default: CR End of Command D. Dose set. 1 D Command identifier 3..y float Dose value in ml. y+1 CR End of Command E. Echo On/Off. 1 E Command identifier 3 x Command. E: Select echo on. N: Select echo off. 4 CR End of Command.

17 F. Forward start. 1 F Command identifier 3 CR End of Command. G. Get status. 1 G Command identifier 3 CR End of Command. Status response transmitted. 1 G Response identifier. 3 x Pump channel. A, B, L or (XL) x.x Tube bore. 0.5 to 12 (mm) 7 x Speed mode. D: Dose, Anti drop On. d: Dose, Anti drop Off. R: Rotation. V: Volume. 8 x Time unit. H: Hour. M: Minute. 9 x Condition. C: Calibrate. D: Dose running. F: Forward. R: Reverse. S: Standby. >: Feed forward. <: Feed reverse. 10..y float Programmed speed value (floating point). y, Comma separator. y+1 fix Programmed calibration constant ( ) y+6, Comma separator. y+7 float Programmed dose value (floating point. z CR End of status response M. Mode set. 1 M Command identifier. 3 x Speed mode. D: Dose, Anti drop On. d: Dose, Anti drop Off. R: Rotation. V: Volume. 4 x Time unit. M: Minute. H: Hour. 5 CR End of Command.

18 P. Preset speed. 1 P Command identifier 3..y float Speed. RPM or ml/min, selected by Speed Mode. Time unit doesn't affect setting or actual speed, only displayed values. y+1 CR End of Command Q. Query dose. 1 Q Command identifier 3 CR End of Command. Status response transmitted. 1 Q Response identifier. 3 x Condition code. D: Dose running, Anti drop On. d: Dose running, Anti drop Off. S: Standby.?: Error or condition not possible. R. Reverse start. 1 R Command identifier 3 CR End of Command. S. Stop. 1 S Command identifier 3 CR End of Command. T. Tube set. 1 T Response identifier. 3 x Pump channel. A, B, L or X(L). 4 x Tube bore table no. (1..7). If tube bore is changed, calibration constant is set to default value CR End of Command.

19 V. Version. 1 V Command identifier 3 CR End of Command. Version response transmitted. No Description 1..y ASCII string describing pump hardware and software. y+1 CR End of response W. Write display. 1 W Command identifier 3 18 Text.. Display text ASCII 19 CR End of Command. X. Feed. 1 X Command identifier 3 x Command. S: Set feed. R: Reset feed. 4 CR End of Command. Y. Test. (for service use only, not specified) 1 Y Command identifier 3! 4 CR End of Command. Z. Clear display (Zap). 1 Z Command identifier 3 CR End of Command.

20 General reply on commands (Transmission OK): 1 $ Accept identifier. 3 CR End of response General reply on commands (Transmission NOT OK): 1? Reject identifier. 3 CR End of response Comments: Floating point format IEEE. Max no. of characters recognized: E-xx. Examples of allowed strings: E2, E-1, , , 12.3 Always make status reads to be sure that pump is in the mode selected. In dose mode, use Query Dose instead of Get status, to speed up transmission time. Up to 9 pumps can be connected to one RS232 line. Connect the data port no. 1 to the PC'er or equivalent. Connect data port no. 2 to data port no. 1 on the next pump in the chain.

21

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX BRUGSANVISNING MINIVORTEX TYPE 120.00, 120.01, 120.02 og 120.03 VIGTIGT! PRODUCENTEN AF DENNE MINIVORTEX ER KUN ANSVARLIG FOR SIKKERHED OG PÅLIDELIG DRIFT NÅR: - Den anvendes i overensstemmelse med denne

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere