BRUGSANVISNING SLANGEPUMPE TYPE 110

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING SLANGEPUMPE TYPE 110"

Transkript

1 BRUGSANVISNING SLANGEPUMPE TYPE 110 A - Kabinet B - M4 skruer C - Kalibrering af flow D - Indstilling af flow E - Max. flow uafhængig af indstillet omdrejningstal F - Stop (stand by) G - Start H - Pumpemodul I - Reversering af pumpehjul K - Kugleleje for pumpehjulsaksel L - Forlejeplade M - Trehuls topmøtrik O - Specialnøgle til pumpekanaler, (ikke standardtilbehør) P - Rullebane R - Rullebanelås S - Pumpens medbringerskive T - Indstilling af slangediameter V - M 5 Stagbolte X - Pumpehjulsaksel Z - Display

2 GENERELT... 3 SPECIFIKATIONER... 3 KANALER... 4 OPSTILLING... 5 BETJENING... 5 OMSTILLING AF PUMPENS PARAMETRE... 6 MODELLER MED DOSE FUNKTION... 7 SLANGER... 7 MONTERING AF PUMPESLANGE... 7 EVENTUELLE FEJL OG DERES ÅRSAG... 7 UENS OG USTABILT FLOW... 8 SLANGEN "VANDRER" GENNEM PUMPEN... 8 SLANGEBRUD... 8 VEDLIGEHOLDELSE... 8 DEMONTERING AF PUMPEMODULER... 8 MONTAGE AF PUMPEMODUL... 9 INSTRUCTION SWITCH CONTROL CABLING CONTROL INPUTS CONTROL OUTPUT ELECTRICAL SPECIFICATIONS RESERVEDELE GARANTIBESTEMMELSER INSTRUCTION RS232 REMOTE CONTROL ASCII CONTROL CODES... 16

3 GENERELT Slangepumpe type 110 drives af en stepmotor, monteret på en gearkasse. Pumpehjulshastigheden ændres trinløst. Som standard leveres type 110 med 1-20 kanaler, og med max. hastighed og antal kanaler efter ønske. Pumpens max. hastighed kan kun ændres ved udskiftning af motor/gearkassen. Alle funktioner styres af en microprocessor. Kontrol af operationer foretages via tastatur, samt alfanumerisk LCD-display. Indstillet hastighed, samt div. serviceparametre lagres, således at pumpen efter afbrydelse af hovedstrømmen, starter med den sidst indstillede hastighed eller i Standby, afhængig af tilstanden før afbrydelsen. Indstillede værdier, samt funktioner opdateres ca. 1 gang pr. minut. Indstillet hastighed kan dog programmeres ved at trykke stop og derefter start. Type 110 kan udbygges til et større antal kanaler end det ovenfor beskrevne. Hvis pumpen ønskes udbygget, så kontakt venligst os eller vor forhandler, med hensyn til flow (omdrejningstal) og det ønskede antal kanaler. Udskiftning af gearkasse samt prom bør kun foretages af os eller vor forhandler. Slangepumpen er konstrueret til anvendelse af tre forskellige standard pumpehoveder. ( 2-3 eller 6 rullers minipuls). Således er det muligt at dække ethvert behov, som f.eks. lang slangeholdbarhed og næsten pulsfri dosering. Pumpekanalerne er modulopbyggede og kan senere udbygges til et vilkårligt antal kanaler uden indgreb i drivenheden. Det er således også muligt at udbygge med kombinationer af 2-3 eller 6 rullers system på samme pumpe. Pumpemoduler leveres som reservedel komplet med slangeholdere, samt pumpehjulsaksel type og 3 stag type svarende til den ønskede udbygning af slangepumpen. SPECIFIKATIONER Omdrejningshastighed: Digitalt indstillet, absolut nøjagtighed bedre end 0,25% af indstillet værdi. Genindstillingsnøjagtighed 100% (quarts nøjagtighed, bedre end+/- 0,1 % pr måned). Hastighedsstabilitet bedre end 0,1 % for variationer i netspænding, belastning eller temperatur. Temperatur: 0 40 C Netspænding: 230 V AC % 50/60 Hz. (Kan leveres i 115 volts udgave). Effektforbrug: 50 W max. Dimensioner: H 130 x B 220 x D 230 mm (uden kanaler). Vægt uden kanaler: 110 SC(R) - 4,0 kg. 110 AC(R)20-4,4 kg. 110 AC(R)40-4,8 kg. 110 AC(R)80-5,3 kg. Støjniveau: 35 db (A). KUN MODEL MED DOSE Min. og Max. antal doser: eller konstant. Min. og Max. pause: 0,1 sek timer.

4 KANALER Kanaltype A Minimal pulsering. Pumpehjul med 6 fjederbelastede trykruller. Kan anvende alle slanger med indvendig diameter 0,1 4,0 mm. Slangens godstykkelse 0,8 1,0 mm. Slange indvendig dia. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 ml pr. omdrejning 0,030 0,08 0,20 0,30 0,55 0,67 1,15 Kanaltype B Nogen pulsering, større flow og længere slangeholdbarhed end ved type A. Pumpehjul med 2 fjederbelastede trykruller. Anvender samme slanger som kanal type A. Slange indvendig dia. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 ml pr. omdrejning 0,031 0,111 0,25 0,444 0,70 1,00 1,7 Kanaltype L Nogen pulsering, stort flow. Pumpehjul med 3 fjederbelastede trykruller. Kan anvende slanger med indvendig diameter 3,0 6,0 mm. Slangens godstykkelse skal være 1,5 1,6 mm. Slange indvendig dia. 3,0 4,0 5,0 6,0 ml pr. omdrejning 0,95 1,65 2,31 3,3 Tekniske data kanal A, B og L : Udvendig diameter: Ø 96 mm Rullebanediameter: Ø 60 mm Max. pumpetryk: 1,5 kg/cm2 (15 meter VS) Max. sugehøjde: 6 m VS. (Afhængig af slange type). Vægt pr kanal type A og B: 150 g Vægt pr kanal type L: 200 g Flow = omdr. X ml pr. omdr. Pumpe nr: 110- type 110 leveret med max. rpm. kanaler type: For at udnytte slangepumpe type 110 bedst muligt, er det vigtigt at læse efterfølgende anvisninger nøje. Efter den egentlige brugsanvisning findes en vejledning i afhjælpning af mindre driftforstyrrelser. Kan pumpen ikke bringes til at fungere tilfredsstillende efter gennemgang af afsnittet for driftforstyrrelser, så tag venligst kontakt med os eller vor forhandler. Vi henleder opmærksomheden på at denne pumpe kun er til laboratoriebrug, og derfor ikke må anvendes til infusion eller andre formål i direkte kontakt med patienter.

5 OPSTILLING Ved modtagelsen kontrolleres pumpen for eventuelle transportskader, og man sikrer sig at pumpens mærkespænding (se typeskilt) er i overensstemmelse med tilslutningsstedets netspænding. Pumpen skal forskriftsmæssig tilsluttes forsyningsnettets beskyttelsesjord. Omgivelsestemperaturen skal være inden for de i specifikationerne angivne. (0 40 C). Hvis pumpen ønskes anvendt ved omgivelsestemperaturer som er uden for dette område, så kontakt os eller vor forhandler. Sørg for rigelig luft omkring kabinettet. Åbningerne i bagpladen og bunden må ikke tildækkes. BETJENING Pumpen tilsluttes netspændingen og hovedafbryderen (14) i pumpens bagplade tændes. (fig. 2 side??). Kontrol: Tekst i display. Pumpens hastighed (flow) ændres ved tryk på tasterne (D). Hastigheden indstilles trinløst ved at holde tasten indtrykket indtil den ønskede hastighed vises i display'et. Finindstilling foretages med korte tryk. Holdes tasterne (D) indtrykket i længere tid, vil display'et vise "OUT OF RANGE". Når tasten slippes vil pumpen automatisk indstille sig på det højest opnåelige flow for den pågældende pumpe og den forud programmerede slangediameter. Rasle og resonanslyde kan forekomme i det lave hastigheds område. Dette har ingen betydning i forhold til pumpens flow. Hvis der imidlertid ønskes dosering uden støj anbefales det at skifte til en slange med mindre lysning, herved øges hastigheden for at opnå det samme flow. Yderligere skal det bemærkes, at hvis kun en kanal er i brug på en pumpe med flere kanaler monteret, så anbefales det at anvende den kanal længst væk fra drivenheden. Med tasten <-> ændres pumpehjulenes omløbsretning, hvilket kan foretages uden stop af pumpen. Til hurtig fyldning af slangerne anvendes tasten FEED. Med tasten indtrykket kører pumpen med max. hastighed indtil tasten slippes, hvorefter hastigheden igen er den forudindstillede. Ved tryk på STOP er det muligt at sætte pumpen "Standby" uden at afbryde pumpen på hovedafbryderen. I "Standby" tilstanden er det muligt at forudindstille alle pumpens parametre. (OBS. I dose mode skal skal der trykkes to gange på STOP for at opnå "standby" tilstand. Med tasten (T) indkodes pumpeslangens indvendige diameter. Tryk 1 gang på tasten (T) og indstil herefter slangediameter med tasterne (D). Når korrekt slangediameteren er valgt trykkes START, pumpen viser herefter den valgte kanaltype ("A", "B", "L" eller "XL"). Hvis pumpen står til DOSERING vil den efter endnu et tryk på START vise total doseringstid i min. eller timer. Efter endnu et tryk på START viser pumpen den valgte dose eller det valgte flow, og er herefter klar til anvendelse. På grund af tolerancer i slangers indvendige diameter, vildet i display'et viste flow kun være et cirka flow. For at bringe det udlæste flow i overensstemmelse med det aktuelle flow, afvejes det aktuelle flow, og herefter holdes tasten (C) indtrykket, samtidig med at det afvejede flow indtilles i display'et med tasterne (D). Slip (C). En kalibreringsfaktor er nu lagret i pumpens hukommelse og back up, således at pumpen vil starte op med denne kalibreringsfaktor efter en afbrydelse af netspændingen. Kalibreringsfaktoreren kan kun nulstilles ved at (T) tasten indtrykkes og slangediameteren ændres som beskrevet ovenfor.

6 Udover de allerede omtalte funktioner kan der via undermenuer vælges nedenstående parametre: Visning af pumpehjulenes hastighed i RPM, volumen eller volumen dose. Hvis "DOSE" er valgt kan der vælges mellem "ANTI DROP ON/OFF". Hvis ON: pumpen suger automatisk dråben væk fra en eventuel dyse. Hvis OFF: pumpestop uden tilbagesug. Delay start On or OFF: Hvis ON starter pumpen med pause. Aktuelt flow vist i ml/min. eller ml/hour: (Alle flow under 1 ml vises altid i microliter). I "DOSE" mode skifter pumpen automatisk mellem microliter, ml og liter. I Stand by viser displayet den valgte dosis og under dosering vises resterende dose i %. (Ved meget korte doseringer når pumpen ikke at vise resterende dose i %). Kanaltypevalg A, B, L og XL.: Bør kun ændres hvis kanalerne udskiftes til en anden type end den fra fabrikken monterede, eller pumpen eventuelt er forsynet med forskellige kanaltyper. Valg af pumpenummer: Kun aktuelt ved fjernstyring. (Se RS 232 Manual). OMSTILLING AF PUMPENS PARAMETRE Tryk START og /\ ind samtidig. Displayet viser herefter "setup menu??" Tryk FEED. og vælg "Volume", "Volume Dose" eller "Rotation" med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Hvis "Volumen" eller "Rotation" er valgt, vælges "Ref. minutes" eller "Ref. hours", med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Hvis "Volumen Dose" er valgt, vælges "Anti Drop ON eller OFF" med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Hvis "Volumen Dose" er valgt, vælges "Delay start" ON eller OFF" med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Vælg kanaltype "A", "B", "L" eller "XL" med piletasterne. Når det ønskede er valgt, trykkes START (enter). Nu viser displayet "RS232 no. :". Her vælges hvilket opkaldsnummer pumpen skal forsynes med hvis flere pumper skal linkes sammen. Når det ønskede nummer er valgt med piletasterne, trykkes START (enter) og pumpen er klar. O.B.S: Det er meget vigtigt at den på pumpen monterede kanaltype svarer til den indkodede kanaltype. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det i displayet viste flow ikke være korrekt.

7 MODELLER MED DOSE FUNKTION Når "volumen dose" er valgt på modeller med dose funktion, kan nedenstående parametre indstilles ved samtidigt tryk på to knapper: Ved dobbelttryk på (T) og (C) knapperne vælges det ønskede antal doser. Når korrekt antal er indstillet trykkes START (enter). Ved dobbelttryk på (C) og (STOP) knapperne vælges pausetiden imellem doserne. Når pausetiden er indstillet trykkes START (enter). Når "volumen dose" vælges, indstiller pumpen automatisk doseringshastigheden til max. Hvis der ønskes en lavere doseringshastighed, vælges dette ved dobbelttryk på knapperne (STOP) og (FEED). Når doseringshastigheden er indstillet trykkes START (enter). Hvis pumpen ønskes afbrudt midt i et programforløb kan dette lade sig gøre ved et enkelt tryk på STOP. Pumpen stopper omgående og vil ved tryk på startknappen fortsætte doseringen fra det sted i programforløbet hvor stopknappen blev aktiveret. For at forlade et programforløb skal der trykkes på STOP 2 gange. SLANGER Pumpeslangen skal være af en god elastisk kvalitet, og vi anbefaler til rullebaner type B1 og A1 en siliconegummislange med vægtykkelse 0,8-1,0 mm og max. 6 mm udvendig diameter. Til rullebaner type L1 vægtykkelse 1,5 1,6 mm og max. udvendig diameter 9 mm. Andre pumpeslanger specielt fremstillet til slangepumper, kan med fordel benyttes i pumpe type 110. MONTERING AF PUMPESLANGE Rullebanelås (R) drejes opad, og rullebanen (P) trækkes ud af modulet ved hjælp af rullebanelåsen. Pumpeslangen lægges på plads nede i modulet (H) og rullebanen trykkes ned i modulet og låses med rullebanelåsen (R). Anvendes slanger med mindre end 1.0 mm lysning, trækkes slangen ca 5 mm ud ved slangeholderen. Dette sikrer at slangen ligger korrekt inde i rullebanen. Korrekt rulletryk og fastholdelse etableres automatisk. Hver enkelt slange kan udskiftes individuelt uden indvirkning på de øvrige kanaler. Det er ikke nødvendigt at stoppe pumpen ved slangeskift. Pumpen kan pumpe med lige så mange forskellige slange dimensioner som antal kanaler. EVENTUELLE FEJL OG DERES ÅRSAG Check nedenstående punkter: Netspændingen ifølge typeskiltet bag på pumpen. Netledningen skal være trykket helt i bund i netbrønden bag på pumpen. Sikringer i orden. (Fig side??). Pumpe model 110SC(R): 2 stk 250 ma T. Pumpe model 110AC(R)20: 2 stk 250 ma T. Pumpe model 110AC(R)40: 2 stk 500 ma T. Pumpe model 110AC(R)80: 2 stk 800 ma T.

8 Fejl i elektronikdel, motor eller gearkasse. Slange eller fremmedlegemer i klemme mellem pumpehjul og pumpesektion (Rullebaner afmonteres). UENS OG USTABILT FLOW Forkert slangekvalitet (Se punkt: Slanger). Ovalt slangetværsnit (udslidt slange) Fejl på pumpehjul. Trykruller er ude af justering. Trykruller og lederuller sidder fast (smør evt. med tynd olie). Trykruller sidder fast, (kan ikke bevæges frem af fjedertrykket på grund af urenheder). SLANGEN "VANDRER" GENNEM PUMPEN Forkert slangekvalitet (se afsnit: Slanger). Snavs (væske) mellem slangeholder og slange. Slangeholderen sidder fast på grund af urenheder. (se afsnit: Vedligeholdelse). SLANGEBRUD Hvis der sker slangebrud med væskeudslip til følge, skal pumpekanalerne adskilles og renses ifølge afsnittet: Vedligeholdelse. Medfører et slangebrud, at stærkt ætsende væske trænger ind i pumpehjul, kiler etc., bør man straks søge at begrænse skaderne ved forsigtigt at skylle med rent vand før demon tage. VIGTIGT: Netkablet skal fjernes fra pumpens netbrønd inden der skylles med vand. VEDLIGEHOLDELSE Pumpens, motorens og gearkassens lejer er eengangssmurte og kræver ingen vedligeholdelse. Slangeholderne skal kunne bevæge sig let frem og tilbage, og skal derfor inspiceres jævnligt. Fjeder skal, uden monteret slange, kunne trykke slangeholderne ind i flugt med pumpekanalens yderkant. Hvis slangeholderen sidder fast eller går trægt, skal pumpekanalerne adskilles og renses. (se afsnit: Demontering af pumpemoduler). DEMONTERING AF PUMPEMODULER Pumpemodulerne (H) afmonteres med trehulstopmøtrik (M) ved hjælp af trehulsnøglen (O) (ikke standard tilbehør). (se fig. 3) samt side 1. Forlejepladen (L) og pumpehjulsaksel (X) fjernes fra modulet.

9 Styrebøsningerne trykkes forsigtig ud, og modulet er nu helt adskilt. Undgå værktøj som ridser. Kontrol og rensning af pumpehjul. Pumpehjulene aftørres og kontrolleres for beskadigelser. Kontroller om trykruller og lederuller roterer meget let. Når trykrullesystemet trykkes ind, skal fjederen meget let kunne trykke rullen tilbage. Alle pumpehjulets bevægelige dele smøres evt. med tynd olie. Kontrol og rensning af pumpemodulets øvrige dele. Alle dele (undtagen pumpehjul) afvaskes i varmt sæbevand. MONTAGE AF PUMPEMODUL Når pumpemodulet monteres, undlader man at anbringe den midterste styrebøsning og fjederen Når modulet er bygget op, trykkes den midterste styrebøsning på plads, samtidig med at fjedrene placeres i deres respektive hak. Stagboltene (V) uden møtrik (M) skrues ind i pumpens forplade. Pumpemodulet (H) sættes ind på stagboltene (V) og man sørger for at styrebøsningerne går ind hullerne i forpladen, samtidig med at tappene i pumpehjulet går ind i medbringerskivens huller (S). Hvis rullebanerne klemmer, strammes den nederste trehulsmøtrik lidt mere end de to øverste. Afprøv herefter alle slangelangeholdere (se punkt: Vedligeholdelse). PUMPEKANAL TYPE 105.A1

10 PUMPEKANAL TYPE 105.B1 PUMPEKANAL TYPE 105.L1

11 , INSTRUCTION SWITCH CONTROL The 110 pumptype are delivered with a DSUB connector, allowing external control using simple switch/relayboxes or timer units. CABLING. Pump module: DB9 Female Pin Description 1 Chassis ground 2 SW5 - Stop input 3 SW4 - Reverse input 4 SW6 - Start input 5 SW3 - Feed input 6 Reserved 7 Ext. ground signal return 8 Control stop output 9 Dose stop output CONTROL INPUTS The pump is controlled making switch closures from function input pins to ext. ground pin. A continous signal is required on inputs Feed and Reverse, and a pulsed signal on inputs Start and Stop. IMPORTANT! To control the pump properly, make sure that the front panel Forward/Reverse switch is deselected (not locked).

12 The front panel switches Reverse, Start, Stop and Feed operate in parallel with external switches, so don't touch during an external controlled session. The front panel STOP key acts as an emergency stop. The pump is stopped and will not start again before the proper input line is activated. CONTROL OUTPUT In dose mode, the Dose stop output is activated approx. 0.5 sec. when the dose is finished (and the pump is stopped). Control stop is used in some versions to stop another unit. When used, the output is activated for approx 0,5 sec. ELECTRICAL SPECIFICATIONS Inputs. When open, the switches is internally pulled up to approx. 12 V. When closed, approx. 10 ma is running through the switch. DON'T CONNECT AN EXTERNAL POWER SUPPLY TO CONTROL INPUTS! Output. NPN open collector transistor. Emitter connected to ext. ground. Switch current: max. 100 ma. Saturation voltage: max. 1 V. Switch supply voltage: max. 30 V. SWITCH CONTROL USE PORT NO. 3

13 RESERVEDELE 105.A B L.1 Enkelt kanal komplet 6 ruller. Enkelt kanal komplet 2 ruller. Enkelt kanal komplet 3 ruller Rullebane komplet type "B" Mellemstykke til type "A" og "B" Kiler pr. 1 sæt. til type "A" og "B" Fjeder Låse og opspændingsplade Styrebøsning pr. sæt (3stk) Stagbolte for modul pr. sæt (3stk) Forlejeplade Pumpehjulsaksel Trehuls topmøtrik for forlejeplade Pumpehjul type "A" 6 ruller Trykfjeder til type "A" og "B" Aksel for trykrulle til type "A" og "B" Trykrulle til type "A" og "B" Pumpehjul type "B" 2 ruller Rullebane komplet type "A" Pumpehjul type "L" 3 ruller Trykrulle "L" Aksel for trykrulle "L" Trykfjeder "L" Rullebane komplet type "L" Mellemstykke "L" Kiler pr. 1 sæt. "L" Kontrolprint komplet ex. kabler Tastatur komplet ex. kabler MEC omskifter Display ex. kabler Transformer ex. kabler Kabel for tastatur Blæser Kabel for display RS-232 link sæt komplet. 110.SAS. 110.UFB SAI.F Motor og gearkasse komplet for pumpe type 110AC(R) Angiv venligst serienummer. Motor ex. gearkasse for pumpe type 110SC(R). Gearkasse for pumpe type 110SC(R) Angiv venligst serienummer Specialnøgle Hovedafbryder med netfilter.

14 GARANTIBESTEMMELSER Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved dette apparat, kan De gøre brug af garantien, som er indeholdt i dette garantibevis. Garantien indskrænker ikke Deres rettigheder overfor gældende lov. GARANTIPERIODE. Denne garanti er gældende i 36 måneder fra den af Dem dokumenterede dato for købet hos os eller vor forhandler. GARANTIENS OMFANG Vort serviceværksted eller vor forhandler forpligter sig til for vor regning at afhjælpe fabrikations- og materialefejl, der er konstateret ved apparatets normale anvendelse. Ved afhjælpning af fejl skal køberen indlevere apparatet med angivelse af købsdato og serienummer til vort serviceværksted eller til den forhandler hvor produktet er købt. Skal apparatet forsendes eller transporteres til service, er det vigtigt at emballagen er af god kvalitet, da pumpens motorophæng kan tage skade af kraftige slag og stød. Skader og fejl opstået under transport (forsendelse), som følge af mangelfuld eller dårlig emballering etc. er ikke dækket af garantien. Garantiydelserne gennemføres uden beregning. Reparationen bevirker hverken en forlængelse eller en ny start af garantiperioden. Udskiftede dele overgår til os som vor ejendom. Efter afhjælpning af fejl sker returneringen af apparatet for vor regning. GARANTIEN OMFATTER IKKE Fejl eller skader direkte eller indirekte opstået ved fejlbetjening, misbrug, undladelse af at foretage vedligeholdelse som foreskrevet i brugsanvisningen, indtrængende vand, fejlagtig indbygning opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, ekstraordinære spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser, som f.eks. defekte sikringer i forsyningsnettets elektriske installationer, samt reparationer eller indgreb udført af andre end os eller vor forhandler, uden vor skriftlige accept. SALGSDATO: STEMPEL: FAKTURA NR: TYPE/SERIENUMMER: FORHANDLER:

15 INSTRUCTION RS232 REMOTE CONTROL Functional specification GENERAL DESCRIPTION. The 110 pump can be delivered with a RS232 data port, allowing intelligent remote control from a PC or equivalent. In the standard version up to 9 pumps may be connected to one RS232 line, and individually controlled. Daisy chain technique is used. In this way only 1 PC COM port is used to control 9 pumps. Pump no. is manual set from the front panel, using the Setup menu. Mode switching between manual and auto mode is controlled from the RS232 line. In AUTO mode all front panel keys (except the STOP key) is inactive. If the STOP key is activated, the pump stops and mode is switched to MANUAL. Simple ASCII strings are used for communication between the PC and the pump. All data characters transmitted and received are 7 bit ASCII code (only uppercase characters are recognized). Received characters may be echoed or not to check transmission. All pumps accept pump no. '0', but no response is transmitted in that case. Use this no. to initialize all pumps, then use individual no's to control different pumps. All pumps connected to the chain must be switched on to enable RS232 amplifiers. CR (0D hex) is string terminator. This terminator starts command execution and clears the input buffer. Strings longer than 18 characters (excl. CR) are not accepted (truncated). Any LF (0A hex) is skipped. Don't transmit a new command before an accept/reject (or status plus accept/reject) command is received from the pump module. Transmission parameters: Type : RS232 Baudrate : 9600 Databits : 7 Parity : Space Stopbit : 1 Handshake Protocol : None : Character Echo and Response string. Default: Echo on. Cable for Communication between Pump and PC: Use a PC to PC 9 pin/9 Pin or 9 pin/25 pin Female/Female PC/PC link cable. Cable for Communication between Pumps: Use a 9 pin/9 pin Female/Female PC/PC link cable.

16 Pump module: DB9 Male PC COMX: or Pump module: DB9 Male Pin Description Pin Description 3 TxD (out). 2 RxD (in) 2 RxD (in).. 3 TxD (out) 5 Signal Ground 5 Signal Ground Pump module: DB9 Male PC COMX: DB25 Male Pin Description Pin Description 3 TxD (out).. 3 RxD (in) 2 RxD (in) 2 TxD (out) 5 Signal Ground. Signal Ground ASCII CONTROL Auto / Manual Selection. Command identifier 3 x Command. M: Select Manual mode. R: Select RS232 mode. 4 CR End of Command C. Set Calibration constant. 1 C Command identifier 3..7 fix Calibration constant ( ) Default: CR End of Command D. Dose set. 1 D Command identifier 3..y float Dose value in ml. y+1 CR End of Command E. Echo On/Off. 1 E Command identifier 3 x Command. E: Select echo on. N: Select echo off. 4 CR End of Command.

17 F. Forward start. 1 F Command identifier 3 CR End of Command. G. Get status. 1 G Command identifier 3 CR End of Command. Status response transmitted. 1 G Response identifier. 3 x Pump channel. A, B, L or (XL) x.x Tube bore. 0.5 to 12 (mm) 7 x Speed mode. D: Dose, Anti drop On. d: Dose, Anti drop Off. R: Rotation. V: Volume. 8 x Time unit. H: Hour. M: Minute. 9 x Condition. C: Calibrate. D: Dose running. F: Forward. R: Reverse. S: Standby. >: Feed forward. <: Feed reverse. 10..y float Programmed speed value (floating point). y, Comma separator. y+1 fix Programmed calibration constant ( ) y+6, Comma separator. y+7 float Programmed dose value (floating point. z CR End of status response M. Mode set. 1 M Command identifier. 3 x Speed mode. D: Dose, Anti drop On. d: Dose, Anti drop Off. R: Rotation. V: Volume. 4 x Time unit. M: Minute. H: Hour. 5 CR End of Command.

18 P. Preset speed. 1 P Command identifier 3..y float Speed. RPM or ml/min, selected by Speed Mode. Time unit doesn't affect setting or actual speed, only displayed values. y+1 CR End of Command Q. Query dose. 1 Q Command identifier 3 CR End of Command. Status response transmitted. 1 Q Response identifier. 3 x Condition code. D: Dose running, Anti drop On. d: Dose running, Anti drop Off. S: Standby.?: Error or condition not possible. R. Reverse start. 1 R Command identifier 3 CR End of Command. S. Stop. 1 S Command identifier 3 CR End of Command. T. Tube set. 1 T Response identifier. 3 x Pump channel. A, B, L or X(L). 4 x Tube bore table no. (1..7). If tube bore is changed, calibration constant is set to default value CR End of Command.

19 V. Version. 1 V Command identifier 3 CR End of Command. Version response transmitted. No Description 1..y ASCII string describing pump hardware and software. y+1 CR End of response W. Write display. 1 W Command identifier 3 18 Text.. Display text ASCII 19 CR End of Command. X. Feed. 1 X Command identifier 3 x Command. S: Set feed. R: Reset feed. 4 CR End of Command. Y. Test. (for service use only, not specified) 1 Y Command identifier 3! 4 CR End of Command. Z. Clear display (Zap). 1 Z Command identifier 3 CR End of Command.

20 General reply on commands (Transmission OK): 1 $ Accept identifier. 3 CR End of response General reply on commands (Transmission NOT OK): 1? Reject identifier. 3 CR End of response Comments: Floating point format IEEE. Max no. of characters recognized: E-xx. Examples of allowed strings: E2, E-1, , , 12.3 Always make status reads to be sure that pump is in the mode selected. In dose mode, use Query Dose instead of Get status, to speed up transmission time. Up to 9 pumps can be connected to one RS232 line. Connect the data port no. 1 to the PC'er or equivalent. Connect data port no. 2 to data port no. 1 on the next pump in the chain.

21

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: 36 78 41 85 Fax: 36 78 64 65

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: 36 78 41 85 Fax: 36 78 64 65 B R U G S A N V I S N I N G K Ø L E C E N T R I F U G E T Y P E 157 MP RF For at udnytte KØLECENTRIFUGE TYPE 157.MP.RF bedst mulig, er det meget vigtigt at læse denne brugsanvisning meget nøje. Efter den

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark Konstant Regn 7 Brugsanvisning Version 4.5. 1 1-04. Funktioner: Hastighedsregulering For og eftervanding Total vandingstid Længde af slangen Aktuel hastighed Batteri volt Laderegulator Tryksensor Stopsensor

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere