Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger"

Transkript

1 Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger I første projektperiode blev formidlingsnetværket etableret, og der blev udviklet et bredt udvalg af formidlingstilbud til en række af nationalparkens målgrupper. Erfaringerne fra første projekt, skal i de kommende år bruges til at bygge videre på de bæredygtige aktiviteter og indsatser fra første periode. Endvidere skal der suppleres med nye indsatsområder og koncepter, hvoraf nogle af dem skal koordineres og udvikles i samarbejde med de øvrige nationalparker. Endelig styrkes formidlingsindsatsen og samarbejdet med frivillige, ved at forstærke samarbejdet med nationalparkens frivilligkoordinator, så personaleressourcerne på projektet øges. Vision Visionen er at Nationalpark Thy(NPT) er kendt for formidling af høj kvalitet af områdets særprægede kystnatur, spændende kulturhistorie, og enestående friluftsoplevelser i Danmarks største vildmark. Formidlingsnetværket skal arbejde for at sikre, at et besøg i nationalparken bliver en uforglemmelig oplevelse for alle - uanset nationalitet og alder, og give lyst til at komme tilbage til nationalparken igen og igen. Formål: Projektet skal bidrage til at sikre, at der er kvalitetsoplevelser i nationalparken til de forskellige målgrupper, hvad enten man er ung eller gammel, om man er til stille vandreture, mountainbike eller fuglekiggeri. Formidlingsnetværket, der involverer en række formidlingsinstitutioner og formidlingsorienterede frivillige organisationer, bidrager til og understøtter projektets arbejde med at synliggøre, udvikle, koordinere og højne kvaliteten i formidlingen af Nationalpark Thy. Delmål 1. Nationalpark Thy Klasseværelset Målet er at skabe et stærkt samarbejde - om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum - mellem skoler, kommunens undervisnings- og fritidsforvaltning og uformelle læringsmiljøer samt formidlerne i og omkring nationalparken. 2. Kursus og netværk Gennem netværk og kursustilbud skal samarbejde, faglighed og innovationskraft styrkes blandt formidlere og naturvejledere samt frontpersonalet i og omkring nationalparken. 3. Samarbejde med frivillige. Der er allerede et godt samarbejde med en lang række frivillige omkring løsning af opgaver som bemanding af besøgsstedet på Stenbjerg Landingsplads og formidling til forskellige målgrupper. Der er imidlertid et potentiale i at styrke samarbejdet, og målet er at tilrettelægge nye aktiviteter, som tiltrækker nye og flere frivillige, der kan bidrage til gæsternes oplevelse af nationalparken. 4. Formidlingstilbud Der er et vedvarende behov, for at kunne tilbyde en bred og synlig palette af formidlingstilbud til nationalparkens målgrupper. Samtidig med at der bliver flere nationalparker i Danmark stiger behovet også for, at man som gæst i forskellige nationalparker, oplever en ensartethed i formidlingen, som gør gæsten i stand til at afkode ligheder og forskelle på nationalparkerne, deres natur og kulturhistorie. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 1

2 Projektet vil udvikle og synliggøre formidlingstilbud i Nationalpark Thy, og i de tilfælde, hvor der er mulighed for det, skal formidlingstilbuddene udvikles i samarbejde med de øvrige nationalparker og formidlingskoordinatorer. 5. Styrkelse af formidlingssamarbejdet gennem netværk og klynger Formidlingssamarbejdet har hidtil været drevet af Nationalpark Thy og organiseret på projektbasis med eksternt tilskud primært fra Friluftsrådet. Konstruktionen er på lang sigt ikke bæredygtig. Der er et potentiale i at ændre måden netværksdeltagerne samarbejder på, og en justering af formidlingsnetværkets organisering kan bidrage til at fremtidssikre formidlingssamarbejdet, og sikre en større grad af inddragelse og medejerskab til de enkelte indsatser og projekter. Derfor skal samarbejdet ved projektperiodens start reorganiseres, så mulighederne for at udvikle formidlingen i Nationalpark Thy forbedres på længere sigt. Aktiviteter Delmål 1 Pilotprojekt Nationalpark Thy Klasseværelset Det skal være nemmere for lærerne at flytte undervisningen ud i naturen og nationalparken. Derfor iværksættes en række aktiviteter, med et formål at eliminere de oplevede barrierer og problemstillinger. Mulighederne for at undervise ude, skal sammen med de uformelle læringsmiljøers tilbud synliggøres, samtidig med at lærerne skal klædes bedre på til selv at udnytte de naturgivne muligheder. De indledende analyser peger på, at pilotprojektet bør bearbejde fem områder. De fem indsatsområder bidrager hver i sær til at gøre det nemmere for lærerne at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy, til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål Udvikling af undervisningsforløb Gennem partnerskaber mellem skoler og uformelle læringsmiljøer skal der udvikles mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i nationalparken med Folkeskolens mål. De uformelle læringsmiljøers eksisterende udbud af undervisningsforløb skal indpasses, så de passer sammen med de aktuelle trinmål Faciliteter i naturen Der skal udpeges egnede besøgslokaliteter ude i naturen i NPT ud fra kriterier omkring tilgængelighed og variation i naturtyper. En besøgslokalitet er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb, og har modtagefaciliteter med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. I perioden søges etableret mindst en besøgslokalitet Transport Eksisterende transportmuligheder afdækkes med henblik på at iværksætte et pilotprojekt med udvalgte skoler. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med relevante transportaktører. Hensigten er fremadrettet at gøre det nemt, hurtigt og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne Rådgivning og opkvalificering Der etableres en rådgivnings- og opkvalificeringsfunktion, som har til formål at understøtte lærernes brug af naturen som undervisningslokale, og som kvalificerer naturvejledere og formidlere til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter folkeskolens mål. Rådgivningsaktiviteterne skal øge den enkelte lærers og skoles muligheder for at rykke undervisningen udendørs Synlighed Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 2

3 Undervisningsforløb og projektets øvrige tilbud skal samles, struktureres og synliggøres på en webportal. Webportalen skal markedsføres, så mindst 75 % af kommunens lærere har kendskab til tilbuddene på portalen ved projektets afslutning. Det skal også være nemt at booke et besøg på en besøgslokalitet, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Derfor skal der udvikles en bookingfunktion til booking af besøg på et uformelt læringsmiljø, en naturvejleder/formidler samt evt. grej i en grejbank. Resultater - Flere lærere og elever flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken. - Øget samarbejde mellem undervisningsinstitutioner og uformelle læringsmiljøer samt formidlerne i og omkring nationalparken. - Der er sket et kompetenceløft for den enkelte lærer, som har deltaget i projektaktiviteter, i forhold til at rykke undervisningen udendørs. Formidlerne/naturvejlederne bliver opkvalificerede i forhold til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter folkeskolens mål. - Der søges etableret mindst en modtagefacilitet i naturen med ly for regn og mulighed for at gå på toilet. En detaljeret projektbeskrivelse og budget vedr. Nationalpark Thy Klasseværelset er vedlagt som bilag. Delmål 2 Kursus, netværk og samarbejde Gennem netværk og kursustilbud skal samarbejde, faglighed og innovationskraft styrkes blandt formidlere og naturvejledere samt frontpersonalet i og omkring nationalparken. Det er visionen at Nationalpark Thy er kendt for formidling af høj kvalitet, men det kræver en målrettet indsats at sikre en høj kvalitet i formidlingen. Det kræver bl.a. at formidlerne er godt klædt på mht. viden og kompetencer, for at de kan imødekomme efterspørgslen. Innovation og samarbejde Nye idéer og samarbejdsmuligheder opstår, når mennesker er sammen, men i Thy har der ikke tidligere været tradition for at de professionelle formidlere samles for at uddanne sig, sparre, idéudvikle eller søge nye partnerskaber på tværs af organisationerne. Inden for rammerne af Nationalpark Skolen skal der iværksættes forløb, hvor formidlerne udvikler deres kompetencer og færdigheder i forhold til at: - Øge deres personlige nationalpark vidensbank. - Udøve en direkte personlig formidling af høj kvalitet. - Samarbejde og idéudvikle omkring formidlingstilbud på tværs af organisationer. Ud over de fokuserede kursusforløb skal der også gennemføres en årlig workshop målrettet naturvejledere og kulturformidlere i Thy. Resultater: - Øget samarbejde mellem formidlerne på tværs af organisationer. - Generelt kompetenceløft til formidlere og naturvejledere i forhold til at kunne formidle nationalparken til forskellige målgrupper. - Nedbrydning af fordomme og barrierer mellem de forskellige grupperinger. Delmål 3 Samarbejde med frivillige Nationalparken har tilknyttet en større gruppe frivillige, hvoraf der er en fast kerne på ca. 25 personer, som bemander besøgsstedet på Stenbjerg Landingsplads. Der er imidlertid mulighed for at samarbejde med frivillige om mange andre opgaver i nationalpark regi. Det er målet at Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 3

4 udnytte en del af dette potentiale med udgangspunkt i at fastholde eksisterende frivillige og tiltrække nye grupper af frivillige til en bredere palette af opgaver. For at tiltrække og fastholde de frivillige, og for at sikre en basiskvalitet i formidlingen, skal der tilbydes kurser og opkvalificering til de frivillige. Fx kurser i direkte naturformidling, herunder fortællekursus. For at udvide og supplere gruppen skal der igangsættes nye aktiviteter, fx arbejdes på at lave en frivilliggruppe omkring Lodbjerg Fyr. Andre typer aktiviteter skal udvikles, så det ud over at tiltrække flere frivillige også appellerer til nye målgrupper som frivillige, f.eks. turister der involveres i naturbeskyttelse, camp-deltagere der involveres i registrering af arter eller bygger/vedligeholder faciliteter i nationalparken. Resultater: - Generelt kompetenceløft i forhold til at kunne formidle nationalparken til forskellige målgrupper. - Der er udviklet et bredere tilbud af opgaver, som matcher de forskellige frivilliges ønsker og behov med nationalparkens. Delmål 4 Formidlingstilbud Med udgangspunkt i eksisterende succesfulde koncepter, skal der udvikles konkrete oplevelser, events og formidlingstilbud. Det er samtidig vigtigt, at tilbuddene synliggøres ved hjælp af informationsmaterialer. Der arbejdes derfor med tre indsatsområder, der hver i sær understøtter projektets formål Kommercialisering af formidlingstilbud. Udvalgte formidlingstilbud, som er udviklet til skoler, spejdere eller andre lignende målgrupper kan udnyttes kommercielt og målrettes turistsegmentet. Formålet er at udnytte eksisterende materiale til at skabe en kommerciel forretning, og dermed indtægt til de lokale aktører. Ligeledes er der mulighed for at videreudvikle på safari konceptet, og bringe det op på et niveau, så det kan tiltrække et internationalt publikum. Formidlingstilbuddene udvikles så vidt muligt i samarbejde med de øvrige nationalparker og formidlingskoordinatorer Fælles fejring af Nationalparkdagen. Siden 1999 har EUROPARC (www.europarc.org) hvert år den 24. maj fejret og synliggjort de europæiske nationalparker med events og aktiviteter rettet mod borgere, gæster og i særdeleshed skole og uddannelsessøgende unge. Formålet med fejringen er at bringe folk tættere på naturen og skabe offentlig opmærksomhed omkring vigtigheden af naturbeskyttelse og bæredygtig forvaltning af naturens ressourcer. Nationalparkdagen er derfor en oplagt mulighed for de danske nationalparker, for at gøre opmærksom på dels at der er nationalparker i Danmark, og dels de mange oplevelsesmuligheder, som nationalparkerne indbyder til. Der sigtes på en fælles koordinationsmodel for planlægning og afvikling af den Europæiske nationalparkdag, så fejringen i nationalparkerne bygger på lokale kræfter og kompetencer, men også søger fællesnævnere blandt de deltagende nationalparker. Samarbejdet omkring fejringen af den Europæiske Nationalparkdag baseres på at der: - udveksles viden og erfaringer, best practice og samarbejde med henblik på at sikre og udvikle områdernes særlige værdier og beskyttelsesformål. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 4

5 - gennemføres fælles PR og markedsføringsinitiativer rettet mod landsdækkende medier. I tilknytning kan den enkelte nationalpark arbejde med individuelle tiltag, lokale medier og kontaktflader. - sker en udveksling af publikums erfaringer og oplevelser, især børn og unges oplevelser gennem fælles præsentationer på f.eks. hjemmesider, sociale medier mv Informationsmateriale. Nationalparken skal udbyde et dækkende og kvalificeret informationsmateriale om områdets natur, kulturhistorie og friluftsmuligheder. Informationsmateriale inkluderer både trykt materiale (foldere, plakater, kort, m.v.) og elektroniske muligheder (hjemmesider, sociale medier, mobil applikationer m.m.). Der skal videreudvikles på eksisterende materialer og værktøjer, som skal synliggøre og markedsføre arrangementer og formidlingstilbud lokalt og nationalt med henblik på at sikre balance mellem udbud og efterspørgsel til de forskellige målgrupper. Eksempelvis kan der udvikles: - En ny fælles nationalpark mobilapp, som vil medvirke til at sikre både danske og udenlandske gæster en god oplevelse på egen hånd, og medvirke til at undgå konflikter mellem forskellige brugergrupper og sikre viden om adgangsforhold mv. Den kan bruges både i processen med at bestemme rejsemålet, til forberedelse af turen, under besøget i nationalparken, og evt. også til at dele minder med familien efterfølgende. - En tre sproget sms service, som giver gæster og lokale besked om aktuelle arrangementer og fænomener. - En online booking funktion på tre sprog, som gør det nemt for brugere at tilmelde sig arrangementer uafhængigt af udbyderens træffetider. Samtidig bliver det nemt for udbyderen at holde styr på allotment(udbud) og transaktioner m.v. - En fælles dansk designmanual til fysiske oplevelseskalendere, så det bliver nemmere for gæster at få overblik over, hvad der sker i nationalparkerne. - Profiler på udvalgte sociale medier med henblik på at afdække og imødekomme forskellige brugergruppers ønsker til og brug af nationalparken, men også som kanal til at informere om aktiviteter og arrangementer. Udviklingen af informationsmaterialer koordineres så vidt muligt med de øvrige danske nationalparker. Resultater: - De kommercielle formidlingstilbud vil bidrage til aktørernes indtjening, og øge incitamentet for at udvikle yderligere kommercielle tilbud. - En årlig Nationalparkdag vil bidrage til at synliggøre, at der er nationalparker i Danmark, ligesom den vil synliggøre de enkelte nationalparker og de involverede aktører. - Informationsmaterialet understøtter og bidrager til at den enkelte besøgende får en bedre oplevelse i nationalparken. 5. Styrkelse af formidlingssamarbejdet gennem netværk og klynger Formidlingsnetværket har overordnet fungeret tilfredsstillende i den første periode Dog er der et potentiale i at ændre måden netværksdeltagerne samarbejder på, så de enkelte organisationer fx ikke spilder mødetid på projekter, som de ikke er involveret i. En justering af formidlingsnetværkets organisering kan medvirke til at fremtidssikre formidlingssamarbejdet, og sikre en større grad af inddragelse og medejerskab blandt netværksdeltagerne til de enkelte indsatser og projekter. Der arbejdes fremover med en ad-hoc organisering, hvilket giver plads til, at de enkelte organisationer i højere grad bruger kræfterne i de delprojekter, som giver mening for dem at Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 5

6 bruge ressourcer på. Det vil betyde deltagelse i færre styregruppemøder, men med mulighed for at deltage i en eller flere delprojekter, som man har interesse i. Målet er at skabe klynger omkring de enkelte delprojekter. Klyngerne er bl.a. karakteriseret ved at parterne i fællesskab definerer aktiviteterne og partnerne i højere grad er ligeværdige. Samarbejdet er forpligtende, og klyngedeltagerne laver derfor den endelige projektbeskrivelse i fællesskab indenfor rammerne af den overordnede projektbeskrivelse. I tilknytning til projektbeskrivelsen laves en formel projektaftale, som bl.a. definerer hvilke ressourcer hver enkelt klyngemedlem skal levere i projektet. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy - Matrixorganisation Styregruppe Delprojekt 8 Delprojekt 7 Delprojekt 6 Delprojekt 5 Delprojekt 4 Delprojekt 3 Delprojekt 2 Delprojekt 1 Formidlingsaktør 1 Formidlingsaktør 2 Formidlingsaktør 3 Formidlingsaktør 4 Formidlingsaktør 5 Projektleder/formidlingskoordinator (De gule smiley er markerer, hvilke projekter de enkelte aktører eksempelvis deltager i) De enkelte klynger etableres, når styregruppen igangsætter delprojekter. Der er dog en undtagelse, idet delprojekt 1 (skoleprojektet) er så omfattende, at det vil være nødvendigt, at projektet har sin egen styregruppe. Nationalparkbestyrelsen nedsætter styregruppen, som skal bestå af de væsentlige formidlingsorienterede organisationer i og omkring nationalparken. Styregruppen skal træffe de væsentligste beslutninger omkring projektets indhold samt sikre, at projektplanen holdes, og at formålet indfries. Endvidere skal styregruppen sikre, at de godkendte budgetter overholdes. Projektets samarbejdspartnere er eksempelvis: - De øvrige danske nationalparker (formidlingskoordinatorerne) - Naturstyrelsen, Thy - Thisted Kommune (flere forvaltninger) - Museet for Thy og Vester Hanherred - Friluftsrådet - Danmarks Jægerforbund - Støtteforeningen for Nationalpark Thy - Biologisk Forening for Nordvestjylland - Thy Turistbureau - Grejbank Nordvest - Limfjordscentret - Danmarks Naturfredningsforening - Netværk af Aktive Kystbyer - Nationalparkrådet - Museumscenter Hanstholm - Thy-Mors HF og VUC Listen med partnere suppleres løbende i takt med at delprojekterne udrulles. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 6

7 Hver organisation tilknytter et team bestående af to personer til projektet; en ledende medarbejder/nøgleperson og en praktisk formidler. Begge behøver dog ikke deltage i alle møder, men konstruktionen skal sikre en større forankring af aktiviteterne i de enkelte organisationer. Projektlederens rolle er at facilitere projektet, hvilket vil sige at: - Varetage projektets daglige drift og sikre fremdrift i klyngernes arbejde. - Deltagelse i klynger/delprojekter. - Indkalder til netværkets møder, og er ansvarlig for den interne kommunikation og koordinerer den eksterne kommunikation. - Være sekretær for styregruppen. Resultater: - Større grad af inddragelse og medejerskab til de enkelte indsatser og projekter blandt netværksdeltagerne. - Mindre spildtid på møder og projekter, som netværksdeltagerne ikke er involveret i. Målgrupper Projektet har i de kommende tre år en særligt højt prioriteret målgruppe i form af skolegrupper. Der ud over vil projektet arbejde på at sikre, at der er kvalitetsoplevelser i nationalparken til de mange forskellige besøgende i området. Formidling af projektets resultater Projektets resultater formidles løbende, men de en del af resultaterne og erfaringerne kan dog først opsamles i slutningen af projektet, og derfor først videreformidles omkring projektets afslutning. Hvert delprojekt evalueres for sig, og der laves en samlet evaluering ved projektets afslutning. Den løbende resultatformidling sker i form af: - Indslag på Nationalpark TV - Artikler og indlæg på egne websider og facebook sider - Pressemeddelelser - Artikler i relevante fagblade, som fx Naturvejlederforeningens blad - Indlæg på konferencer - Netværksmøder og faglige netværk Budget Friluftsrådet ansøges om i alt kr. fordelt på: kr. til ansættelse af en formidlingskoordinator kr. til medfinansiering af kursus og opkvalificering af frivillige. (Delmål 3) kr. til medfinansiering af ekstern konsulenthjælp i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb. (Delmål 1) kr. til medfinansiering af en facilitet i naturen, som er egnet til at være udgangspunkt for undervisningsforløb i nationalparken. (Delmål 1) Den resterende finansiering af projektets aktiviteter hentes fra nationalparkens egen kasse samt ved medfinansiering fra samarbejdspartnere samt eksterne fondsmidler og lign. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 7

8 Budget Formidlingsnetværk Nationalpark Thy - netværk og klynger I alt Løn og pension til koordinator Indirekte udgifter til kørsel, skrivebord, pc, husleje osv.18 % Netværksrelaterede udgifter til fx møder, herunder lokaleleje og forplejning Delprojekter - investeringer i fx mobilapps, infomaterialer, eksterne konsulenter, faciliteter, synliggørelse osv. Netværksdeltagernes udgifter til deltagelse i netværket, betaler den enkelte organisation selv for. I alt Udkast til Indtægtsbudget Finansiering Løn og pension til koordinator Friluftsrådet Indirekte udgifter til kørsel, skrivebord, pc, Nationalpark Thy husleje osv.18 % Netværksrelaterede udgifter til fx møder, Nationalpark Thy herunder lokaleleje og forplejning Delprojekter - investeringer i fx mobilapps, infomaterialer, eksterne konsulenter, faciliteter, Netværksdeltagere, Friluftsrådet, Nationalpark Thy synliggørelse osv. samt fondsmidler og lign. Netværksdeltagernes udgifter til deltagelse i Netværksdeltagerne netværket I alt Tidsplan Der udarbejdes delprojektbeskrivelser inkl. handlingsplan og milepæle i takt med at delprojekterne under de enkelte hovedindsatsområder igangsættes. Da iværksættelse af delprojekterne sker løbende, er det ikke muligt at detailplanlægge projektet i sin helhed. Der er dog udarbejdet en grovskitse over prioritering af ressourcer på hovedindsatsområderne. Jo mørkere skygge, desto højere aktivitet på det enkelte delprojekt. 1. Nationalpark Thy Klasseværelset 2. Kursus og netværk kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4.kvt 3. Samarbejde med frivillige 4. Formidlingstilbud 5. Organisering og samarbejde Jo mørkere skygge, desto højere aktivitet på det enkelte delprojekt. Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger - version Side 8

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21958 Navn naturvejleder: Bo Immersen Navn arbejdsgiver: Nationalpark Thy Arbejdssted: Nationalpark Thy Adresse: Søholtvej 6 Postnummer/By: 7700

Læs mere

Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum.

Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Vision...1 Formål...1 Hvorfor flytte undervisningen ud?...2 Baggrund for projektet...3

Læs mere

Nationalpark Thy Klasseværelset Evaluering

Nationalpark Thy Klasseværelset Evaluering 2016 Nationalpark Thy Klasseværelset Evaluering Christina Pedersen, praktikant, Bo Bredal Immersen, Projektleder, Nationalparkfond Thy 14-12-2016 Indhold Baggrund for Nationalpark Thy Klasseværelset...

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Velkommen til temadag udeskole i praksis. Hanstholm den 8. nov. 2016

Velkommen til temadag udeskole i praksis. Hanstholm den 8. nov. 2016 Velkommen til temadag udeskole i praksis Hanstholm den 8. nov. 2016 1 Målet med dagen er at du: Udeskole Får konkrete værktøjer til at flytte undervisningen ud i virkeligheden i hhv. fagene dansk, historie,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening Projektansvarlig: DGI Nordvest & Vestjylland Kontakt person(er): Louise Kjærsgaard Bertelsen, projektafdelingsleder Email: LKB@dgi.dk Tlf: 79 40 42 02 Mobil: 30 57 23 76 Adresse: H.C. Ørstedvej 2D, 7900

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats r og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats De baba-frivillige fædre er indsatsens primære forandringsagenter. De indgår i et stærkt fællesskab af fædre. De deltager aktivt i læringsforløbet, og fungerer

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy #2 Nyhedsbrev: 25. juni 2014 Nyt fra Formidlingsnetværk Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle formidlingsindsatser og samarbejder om formidling i Nationalpark Thy. I denne udgave kan du læse

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Velkommen til Udeskole i praksis. Hanstholm den 4. august

Velkommen til Udeskole i praksis. Hanstholm den 4. august Velkommen til Udeskole i praksis Hanstholm den 4. august 2016 1 Lidt om Nationalpark Thy Klasseværelset -Er sat i verden for at gøre det nemt at flytte undervisningen ud i nationalparken, og gøre det nemt

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året:

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året: Bilag 2: Nationalparkcenter Først og fremmest vil vi gerne rose bestyrelsen og sekretariatet for et flot stykke arbejde med nationalparkplanen. Visioner og planer er gode og der er ikke mindst i visionsfasen

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere