Naturpark Amager. Registrering af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpark Amager. Registrering af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig transport"

Transkript

1 Naturpark Amager Registrering af indgange, stier, hold og

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og metode Analyse resultater Bilag 1. Registrering og analyse af indgangshold Bilag 2. Foto og data registrering af indgange og hold Bilag 3. Indgange til Naturpark Amager. Registrerings ark. Bilag 4. Registrering og analyse af buslinjer og stoppesteder Bilag 5. Opmåling af asfalt og grus stier i Naturpark Amager Side 3 Side 4-5 Side 7 12 Side Side Side Side

3 Naturpark Amager. En registrering af adgangs- og hold, stier og stoppes teder. Baggrund. NST / Hovedstaden har indgået et maliseret samarbejde med København, Tårnby og Dragør kommuner, samt med By & Havn om den langsigtede udvikling af de store naturområder på Vestamager. Naturområdet er unikt i internationalt sammenhæng. Med sine samlede 3000 ha tæt på hovedstadens centrum er det markant større end f.eks. Bois de Bourlogne i Paris (846 ha), Hyde Park i London (250 ha) eller Central Park i New York (351 ha). Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden i henholdsvis København, Tårnby og Dragør Kommuner, samt hele kyststrækningen fra Kongelunden til Dragør tet, rummer til sammen et væld af rekreative muligheder, aktiviteter og oplevelser. Området er grundlag natur- og dyreoplevelser, leg, idræt, fritidsaktiviteter mv. og giver københavnerne en unik mulighed rekreative oplevelser meget tæt på storbyen. Forudsætningen at kunne drage optimal nytte af de storslåede naturområder, er nem adgang via gang, cykel, eller privat bilkørsel og herunder mulighed at parkere egen bil. Amager Fælled, Kongelunden og de kystnære områder i Dragør kommune er uindhegnede områder, mens der af hensyn til dådyrbestanden er hegn omkring Kalvebod Fælled på nær langs kyst diget. Metode. Denne fotoregistrering har til mål at afdække eksisterende hold omkring adgang til hele området, fra Njalsgade i nord og hele vejen rundt om Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden, samt langs Dragør kyststi fra Søvang til Dragør tet. Registreringen har fundet sted af flere omgange i løbet af februar marts 2013, mens der lå et vist lag sne og isdække mange steder. Der er etaget fotoregistrering fra 106 positioner og der er tilsammen taget mere end 262 billeder. Alle positioner er registreret på oversigtskortene, samt på kort på hver af de 106 registreringsblade. Alle registreringsblade er opbygget efter det samme skema, hvor der er registreret adgang, cykler, stoppested bus og / eller metro,, antal er, samt særlige bemærkninger omkring kvalitet, overflade, barrierer og potentialer bedringer. Ved registreringen er endvidere anvendt Naturstyrelsens SagsGIS, topografiske kort, Google maps og Movia s hjemmeside (busstoppesteder) samt materiale stillet til rådighed af København, Tårnby og Dragør kommuner. De angivne længdeangivelser er tilnærmet og skal tages med behold, ligesom der er anvendt beregningsmetoder til angivelse af et antal af er, idet ganske få af de registrerede er er indrettet med opmalede eller på anden måde tydelig angivne båse. 3

4 Analyse resultater. shold. Der er registreret 124 indgange til det samlede område, som alle kan benyttes af såvel som cyklende. Langt hovedparten af stinettet er komprimerede grusstier og kun enkelte asfalterede stier, som til gengæld er lange (cykelstien langs Kalveboderne og på det nye dige, Kalvebodstien, Granatvej og Kanalvej). Endvidere er der en række skovveje og -stier i Kongelunden, herunder ridestier. Stinettet i sammenhæng med Dragør kyststi er altovervejende uden fast overflade (grus eller jord) og kun enkelte steder stærket med armeringsnet at tillade opkørsel med servicebiler mv. Parkeringser. Der er inden det samlede område registreret ca. 33 er. Der er asfalt på en tredjedel af disse (11), mens de øvrige er anlagt med grus, som i udpræget grad er præget af huller eller dybninger i større eller mindre udstrækning. Der er flest mindre er (19) med under 50 er pr.. Ni er har mellem 50 og 100 er og 5 er er på mellem 100 og 400 er. Endvidere er det beregnet, at der langs Søndre Strandvej (2,1 km) kan holde samlet ca. 700 biler langs vejens to sider. Der er således samlet optalt og beregnet tilnærmelsesvist et samlet antal på mellem og er. Hen ved en fjerdedel af disse er ( ) er dog i større eller mindre udstrækning beholdt henholdsvis sportsudøvere, medlemmer af haveeninger, Dan Hostels, boligområder, Dragør golfbane eller er betalingser ( er) i tilknytning til Royal Golf Center. Til brug folk i almindelighed, som udgangspunkt en naturoplevelse, er der således kun ca til er, hvor hen ved to tredjedele er placeret langs Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden og en tredjedel (ca.700) er placeret langs Søndre Strandvej.. Der er langs kanten af hovedparten af det samlede område, på nær langs Kalvebod Fælleds vest- og syd kant. Hen ved to tredje dele af indgangene (63) har adgang til bus og / eller metro inden en afstand af op til 500 m., mens der er mellem en halv eller hel km til et bus stop fra en tredje del (39) af indgangene. Asfalt og grus stier. Der er etaget opmålinger på topografiske kort ved brug af afstandsmålefunktionen i Naturstyrelsens Sags-GIS, samt baseret på stier markeret på kort i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 om Kongelunden, samt Naturstyrelsens folder om Vestamager. Samlet er der mindst 105,4 km stier i hele Naturpark Amager området. Heraf er ca. 1/3 del (34,1 km) asfalt stier og 2/3 dele (71,3 km) er grus eller jord stier. Hertil kommer 13,3 km markerede ridestier i Kongelunden. 4

5 Bilag, detaljerede registreringer. Bilag 1. indeholder en detaljeret analyse af registrerede indgange. Der skelnes imellem tre typer indgange (officielle indgange med bomme og pictogrammer, mindre indgange med en pæl med pictogrammer og uofficielle indgange uden specielle kendetegn). Alle registrerede indgange er inddelt i en af de tre nævnte typer og markerer på kort. Bilag 2. indeholder indledningsvis 4 oversigtskort, som udpeger og nummererer samtlige registrerede indgange og er. Herefter følger 106 fotoregistreringsblade med data vedrørende hold og e muligheder samt korte vurderinger af eksisterende hold og eventuelle udbygningsmuligheder. Nummeret refererer til det enkelte registreringsblad. Bilag 3. indeholder registrerings ark over samtlige indgange. Bilag 4. indeholder en registrering og analyse af hvilke buslinjer, der betjener hele Naturpark Amager og hvor mange stoppesteder, der findes inden en rimelig afstand (0-500 m). Bilag 5. indeholder en GIS baseret opmåling af gå- og cykelstier i hele naturpark området. Endvidere er der opmålt ridestier i Kongelunden. Denne registrering og afrapportering er udført af: Flemming Thornæs, Cand. Arch./byplanlægger, Naturstyrelsen/Hovedstaden, året

6 6

7 Bilag 1. Indgange til Naturpark Amager. Det er registreret og fotograferet fra 106 positioner og sammenlagt er der registreret 124 indgange. I det følgende er indgangene opdelt i tre grupper, at skelne imellem dem som grundlag en mere detaljeret vurdering af antal, standard og eventuelle behov henholdsvis flere indgange, typologisering, eventuelt nyt fælles design og lignende. De officielle indgange er karakteriseret enten ved en bom med piktogrammer, eventuelt med inmationstavle og / eller ved en bred sti / vej, som kan anvendes af såvel, cyklende som af servicevogne. Mindre indgange er karakteriseret ved en pæl med piktogrammer, eventuelt med inmationstavle og en sti af rimelig kvalitet til brug og cykler, herunder også stier ryttere. Uofficielle indgange er karakteriseret ved ikke at have hverken bom, pæl eller inmationstavler. Der er blot tale om en selvtrådt indgang i naturen. Der er registreret 47 officielle indgange, 61 mindre indgange og 16 uofficielle indgange. Der er registreret inden 7 delområder, benævnt A til G. Det har været logisk at optælle i hold til verdenshjørner i delområde A, B og E (Amager Fælled, Royal Golf Center og Kalvebod Fælled). I Skydebaneområdet (C) og i Kongelundsområdet, inklusiv Dragør Golfbane (F) er der registreret indgange såvel langs kanten af områderne som inden i områderne, hvor der er angivet et samlet tal antal indgange i hvert af delområderne. Delområde D (Sti langs Kalveboderne) og G (Dragør Kyststi, inklusiv området omkring Aflandshage) er linjer, hvor der er angivet et samlet tal antal indgange optalt fra den ene til den anden ende. Der er flest officielle indgange i delområde A (14) og F (11). Flest mindre indgange er registreret i delområde F (21) og G (15). Flest uofficielle indgange er også registreret i F (6) og G (6). Fordeling af indgange pr. km2 giver en indikation af muligheden borgernes adgang til de rekreative områder. Det samlede areal omfattet af Naturpark Amager er via Naturstyrelsens Sags-GIS opgjort til omtrentlig 29,7 km2. Med 124 indgange svarer det til gennemsnitlig 4,1 indgange pr. km2. Det kan konstateres, med dette gennemsnitstal som udgangspunkt, at Kalvebod Fælled er markant undersynet med indgangsveje (1 indg. / km2), mens stien langs Kalveboderne er markant oversynet med adgangsveje (30 indg. / km2). Der er lige gode adgangshold til henholdsvis Amager Fælled, Kongelunden og Dragør Kyststi (hhv. 10 og 14 indg. / km2), mens Royal Golf Center og Skydebanerne er tæt på gennemsnittet med hhv. 6 og 3 indgange pr. km2. (antallet af indgange skal stås som holdstal og ikke som antallet af faktuelt optalte indgange). 7

8 Delomr. Delområde Indg. pr. delomr. ca. km2 Indg. pr. km2 Antal indgange Officielle indg. Adg. med bom Mindre indg. Adg. med pæl Uofficielle indg. Ingen markering A Amager Fælled vest 25 2, A Amager Fælled øst 7 (8 fra HF) A Amager Fælled syd 3 3 B Royal Golf Center vest 7 1,2 6 1 (bagindg. låst) B Royal Golf Center øst B Royal Golf Center syd 1 1 C Skydebanerne 2 0, D Sti langs Kalveboderne 6 0, E Kalvebod Fælled nord 19 19, E Kalvebod Fælled vest E Kalvebod Fælled syd 3 3 E Kalvebod Fælled øst F Kongelunden, inkl. Dragør golfbane (0,5 km2) 38 3, G Dragør kyststi, inkl. Aflandshage 27 1, Total ,7 4,

9 A D C B E F G 9

10 10

11 11

12 12

13 Bilag 2. Oversigtskort nr

14 Oversigtskort nr

15 Oversigtskort nr

16 Oversigtskort nr

17 bilister Artillerivej Bus, 10 m. Cirkel, ca. 59 er, Tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Overflade: grus med huller 01 17

18 bilister Artillerivej, Københavns BMX bane m.m Bus, ca. 50 m Firkantet, ca. 30 er Grus med huller. Primært til brug sportsudøvere 02 18

19 bilister Artillerivej, sø til vandscootere Bus, ca. 50 m Firkantet, ca. 10 er Grus med huller. Primært til brug sportsudøvere 03 19

20 bilister Ved slusen Bus, ca m nej Cykel og gangbro binder Sydhavn med Vestamager 04 20

21 bilister Artillerivej Bus, ca. 100 m. Grussti 05 21

22 bilister Artillerivej Sønderbrostien Bus, ca. 20 m. 2 grusstier, den ene bredere end den anden. Mulighed 06 22

23 bilister Artillerivej, haveeningen Hekla Bus, ca. 30 m Cirkulær p pl. Ca. 59 er Grus med huller, tilbagetrukket fra vej, beplantet langs kant, til brug HF medlemmer 07 23

24 bilister Artillerivej, haveeningen Sønderbro Bus, ca. 500 m. Stor firkantet, ca. 32 er Grus med huller. Plads primært til brug haveeningen 08 24

25 bilister Artillerivej Nokkestien Bus, ca.150 m. 2 grusstier, den ene med kommunal pæl, den anden uofficiel trampet sti 09 På modsatte side af Artillerivej er der indgang til Nokken 25

26 off. bilister Artillerivej Grønjordsstien Bus, ca. 200 m. ja Cirkel, ca. 59 er Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning langs kant og sti adgang til fælled. Overflade: grus med store huller 10 26

27 bilister Artillerivej Grønjordstien Bus, ca. 200 m. Stor oval, ca er Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning langs kant og stiadgang til fælled. Overflade: grus med en del huller

28 bilister Artillerivej Bus, ca. 10 m. Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder mv. samt 2 typer grus 12 28

29 bilister Artillerivej Bus, ca. 20 m. Fine grus stier 13 29

30 bilister Artillerivej Bus, ca.50 m. Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder mv. samt 2 typer grus 14 30

31 bilister Artillerivej Artillerivejens skole 15 39? Ca. 31 er til brug Artillerivejens skole 15 31

32 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 300 m. Lille grus sti imellem Artillerivejs skoles idrætsbaner og HF. Faste Batteri 16 32

33 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 500 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem Universitet, DR og Islands Brygge 17 33

34 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 200 m. Grus sti med cykel chikane 18 34

35 bilister Ørestads Boulevard Grønjordstien Bus og metro ca. 50 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem Universitet, DR og Islands Brygge 19 35

36 bilister Ørestads Boulevard Metro, ca. 400 m. nej Grus sti med info. tavle 20 36

37 bilister Ørestads boulevard Metro, ca. 100 m Grus sti med info tavle 21 37

38 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca m. Grus sti 22 38

39 bilister Vejlands Alle, Dan Hostels Bus og metro, m. Ca. 84 er Privat til brug gæster til Dan Hostels, Asfalt og armeringssten 23 39

40 bilister Vejlands Alle, Dan Hostels Bus og metro, m. Asfalt, cykelsti langs Vejlands Alle 24 40

41 bilister Sjællandsbroen Bus, ca. 50 m. Asfalt cykel og gang sti, tunnel under Sjællandsbroen 25 41

42 bilister Sti langs Kalveboderne, nedkørsel fra Sjællandsbroen Bus, ca. 50 til 300 m. Asfalt cykel og gang sti 26 42

43 bilister Sti langs Kalveboderne, ved jernbanebroen Bus, ca. 300 til 600 m. Asfalt cykel og gang sti, langs jernbane bro 27 43

44 bilister Sti langs Kalveboderne / Selinavej. Kbh. Matr. center Bus, m. Ca. 10. er Grus og skærver, cykel og gangsti; asfalt

45 bilister Selinavej Bus, ca. 800 m. Aflåst indkørsel til Royal Golf Center 29 45

46 bilister Selinavej Bus, ca. 850 m. Indkørsel til Københavns skyttecenter og til cykelrute til Ørestad og lufthavn 30 46

47 bilister Selinavej 5 / cykelsti nr Bus, ca. 1,1 km. Ca er Asfalt. Cykel og gangsti i grus 31 47

48 bilister Selinavej 6, Københavns Flugtskydnings Klub Bus, mere end 1 km Ca. 40 er Aflangt asfalt areal uden indgangslåge til KFK 32 48

49 bilister Selinavej 6, Københavns Flugtskydnings Klub Bus, mere end 1 km Min. 60 er Grus med huller, adgang til Schæferhunde klub og sti til Ørestad

50 bilister Selinavej / bro over Vestmotorvejen Bus, mere end 1 km Asfalt sti. Aflåst låge, adgang via vippelåge. Mulighed design udvikling 34 Vestmotorvejen 50

51 bilister Sti til Kalvebod Fælled / sti langs Kalveboderne Bus, mere end 1 km Asfalt gang og cykelsti 35 Vestmotorvejen 51

52 bilister Kalvebodbroen / vestmotorvejen Bus, mere end 1 km Asfalt cykel og gang sti. Mulighed design udvikling Vestmotorvejen 36 52

53 bilister Kalvebodbroen / Røde port Bus, mere end 1 km Asfalt cykel og gangsti Vestmotorvejen 37 53

54 bilister Kanovej, broerne over motorvej og jernbane Metro og bus; ca. ½ til 1 km. Grus og asfalt, cykel og gangstier 38 54

55 bilister Center Boulevard, Royal Golf Club Bus og metro, ca m. Ca er Betalings (asfalt med enkeltstående træer), primært til brug golfspillere 39 55

56 bilister Center Boulevard Bus og metro, ca. 1 km. Lille grus sti over Ørestads Bypark 40 56

57 bilister Center Boulevard, Indvej Bus og metro, ca. 50 til 400 m. Mindre grus sti over Edward Thomsens Vej 41 57

58 bilister Center Boulevard Bus og metro, ca Grus sti over Arne cobsens Alle 42 58

59 bilister Ørestads Boulevard Metrostation Vest Amager Landmark: Hein Heinesens Skulptur 43 59

60 bilister Otto Bachers Alle, hovedindgang til Vestamager Bus og metro, ca. 10 til 200 m. Ca. 43 er Grus og asfalt med huller (bruges også af metro pendlere) 44 60

61 bilister Kalvebod sti, indgang ud HH skulptur Bus og metro, ca m. Asfalt sti 45 61

62 bilister Kalvebod sti, indgang ud 8 - tallet Bus og metro, ca m. Asfalt sti 46 62

63 bilister Kalvebod sti, indgang ud 8 tallet og sorte rækkehuse Bus og metro, ca m. Asfalt sti 47 63

64 bilister Kalvebod sti, indgang ud sorte rækkehuse Bus og metro, ca m. Asfalt sti 48 64

65 bilister Finderupvej Bus og metro, ca m. Ca. 10 er Asfalt, privat /, primært til beboer anvendelse 49 Set fra Vest Amager Set fra Finderupvej 65

66 bilister Ryomgårdsvej Bus og metro, ca. 500 til 1000 m. 3 er Asfalt. P. er er til brug lokal området

67 bilister Ugandavej Bus, ca. 500 m. 3 er Asfalt, del af vende, mulighed udvidelse 51 67

68 bilister Ugandavej (ja) Bus, ca. 500 m. 2 3 er Grus, primært til brug lokal børnehave og spejderhytte. Giver adgang til friløbsområde hunde 52 68

69 bilister Natalvej Bus, ca. 400 m Område luftning af frit hunde 53 69

70 bilister Hilversumsvej, ved pumpehus Bus, ca. 600 m. Ca. 5 er Asfalt, mulighed udvidelse, behov bedre vejvisning 54 70

71 bilister Elborg Alle /Leisel Alle Bus, ca. 800 m. Skov vej. Tvær sti er en sti, cykler og heste 55 71

72 bilister Emmerich Alle / Leisel Alle / 139 Bus ca. 700 m. Skov vej og sti, samt tvær sti, Leisel Alle 56 72

73 bilister Kongelundsvej & Leisel Alle Bus, ca. 200 m. Leisel Alle, natur sti 57 73

74 bilister Kongelundsvej / 142 Bus, ca. 100 m. Ligner mest en heste sti. På begge sider af Kongelundsvej 58 74

75 bilister Frieslandsvej, ved røde låge Bus, ca. 900 m. 4 5 er Grus med huller, mulighed udvidelser 59 75

76 bilister Frieslandsvej Bus, ca. 800 m. Ca. 10 er Grus, jord med huller, mulighed bedringer 60 Fra er der adgang til skov- / ridesti og skovvej på den modsatte side af Frieslandsvej 76

77 bilister Frielandsvej Bus, ca. 700 m. Skovvej, grus 61 77

78 bilister Frieslandsvej Bus, ca. 500 m. Skov vej, grus 62 78

79 bilister Frieslandsvej & Westlandsvej Bus, ca. 300 m. Lille skovsti over Westlandsvej 63 79

80 bilister Frieslandsvej / 153 ja Bus, ca. 200 m. Primært en ride sti 64 80

81 bilister Frieslandsvej / 155 Bus, ca. 500 m. Skov vej og skov og ridesti 65 81

82 bilister Kongelundsvej Bus, ca. 100 m. Skov vej 66 82

83 bilister Skovvej / 158 Bus, ca. 100 m. En officiel og en uofficiel skov sti 67 83

84 bilister Skovvej / 162 Bus, ca. 20 m. 2 parkering områder med 20 / 30 er Grus med huller, græsplane med borde og bænke 68 84

85 bilister Tommerupvej & skovbryn Bus. Ca. 580 m. Skovvej 69 85

86 bilister Skovvej Bus, ca. 150 m er Lang smal, grus med huller 70 86

87 bilister Skovvej Bus, ca. 200 m. Ca er Stor cirkulær, grus med store huller, plæne med borde og bænke 71 87

88 bilister Skovvej / Fasanstien Bus, ca. 300 m. Samme som position

89 bilister Skovvej Bus ca. 500 m. 3 p. er Lille, grus med huller 73 89

90 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Skov sti 74 90

91 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 130 / 160 m. Skov vej, grus 75 91

92 bilister Kongelunds hallen Bus stoppested Ca. 126 er Stor an Kongelundshallen. Armeringssten med markering 76 92

93 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Ca. 270 er Meget stor aflang, grus med mange huller 77 93

94 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Samme som position 75. indgang til kyststi 78 94

95 bilister Kalvebodvej, Fasanstien Bus, ca. 400 m. 2 er Lille, grus med huller 79 95

96 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 775 m. Skovvej, ridesti 80 96

97 bilister Indgang fra Dragør Golfbane Bus stoppested m Græs sti i trace på gammelt dige og skovvej 81 97

98 bilister Dragør golfbane / Bus stoppested m. Ca. 110 er Asfalt og armeringssten med markering 82 98

99 bilister Fælledvej Bus, ca. 250 / 350 m. Ca. 18 er Lille med grus, ridesti tsætter på modsatte side af Fælledvej 83 99

100 bilister Dragør kyststi Bus, ca. 700 m. Skov- / ridesti, binder kyststi med Fasansti

101 bilister Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti og trappe til kyststi

102 bilister Poppelvej Bus, ca. 600 m. Opgang til kyst sti og strandeng

103 bilister Poppelvej Bus, ca. 600 m. Trappe til kyst sti

104 bilister Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti til kyst sti

105 bilister Poppelvej Bus ca. 700 m. Gang sti (jord) til kyst sti

106 bilister Søvej Bus, ca. 800 m. Sti og trappe til kyststi

107 bilister Søvej Bus, ca. 670 m. Sti og trappe til kyststi

108 bilister Søvej Bus, ca. 700 m. Sti og trappe til kyststi

109 bilister Søvej Bus, ca. 700 m. Grus vej

110 bilister Fælledvej Bus, ca. 550 m. Grus vej med lille uofficiel enden

111 bilister Dragør kyst sti / Bachersmindevej Bus, ca. 700 m. Uofficiel sti adgang fra camping

112 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Sti og trappe fra kolonihave

113 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Sti og mulig opkørsel fra kolonihaveening

114 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Trappe fra kolonihaveening

115 bilister Bachersmindevej / Søndre Strandvej Bus, ca. 400 m. Boligbebyggelse med adgang fra fælles areal

116 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 600 m. Asfalt. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej

117 bilister Søndre Strandvej Bus ca. 700 m. Asfalt. mulighed lang hele St. Magleby Strandvej

118 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 460 m. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej

119 bilister Søndre Strandvej / Cafe Sylten Bus ca. 200 m. Ca. 70 er mulighed langs St. Magleby strandvej samt på stor grus ved cafe

120 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 5 m. nej Bro og sti til strandeng

121 bilister Dragør Strandbad Bus, ca m. Ca er Grus ved Dragør strandbad

122 bilister Dragør t Bus, ca. 5 / 600 m Ca. 46 er Grus

123 Bilag 3. Indgange til Naturpark Amager. Registrerings ark. Lokalitet / adresse fotopositio n Adgan g cykliste r off. Adgan g bilister plad s Størrelse og kvalitet af Artillerivej Bus, 10 m. Cirkel, ca. 59 er, overflade: grus med huller Tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Artillerivej Københavns BMX bane m.m ja Bus, ca. 50 m. ja Firkantet grus, ca. 30 er Primært til brug sportsudøvere Artillerivej, sø til vandscootere Bus, ca. 50 m. Lille grus, ca. 10 er Til brug sportsudøvere Ved Slusen, Bus, ca m. nej Cykel og gangbro binder Sydhavn til Vestamager Artillerivej Bus, ca. 100 m Grus sti Artillerivej Bus, ca. 20 m Adg. grus med huller, 2 stier, den ene bredere end den anden. (mulighed ) Artillerivej HF. Hekla Bus, ca. 30 m Cirkel, ca. 59 er, Grus med huller, tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Til brug HF medl. 123

124 Artillerivej HF. Sønderbro Bus, ca. 500 m Stor firkantet, ca. 32 er Grus med huller, primært til brug HF medl. Artillerivej Bus, ca. 150 m 2 grus stier, den ene med kommunal pæl, den anden mere uofficiel. Artillerivej Bus, ca. 200 m Cirkel, ca. 59 er, grus med huller Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning og sti adgang til fælled, grus overflade med huller Artillerivej Bus, ca. 200 m Stor oval, ca Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning hele vejen rundt og sti adgang til fælled. Grus overflade med huller Artillerivej Bus, ca. 10 m Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder m.v. 2 typer grus Artillerivej ja ja Bus, ca. 20 m Fine grus stier Artillerivej ja ja Bus, ca. 50 m Fin artikuleret indgang medoversigtstavle, bænk, affaldsbeholder m.v. 2 typer grus Artillerivejens skole Privat parkering til brug skolen Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 300 m. Lille grus sti mellem skole og HF 124

125 Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 500 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem uni. DR og Islands Brygge Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 200 m Grus sti med cykel chikane Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 50 m Grus sti Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 400 m Grus sti med info tavle Ørestads Boulevard ja ja Metro, ca. 100 m Grus sti Ørestads Boulevard ja ja Bus og Metro, ca m Grus sti Vejlands Alle, Dan Hostels ja ja Bus og metro, m. Ca. 84. er Privat gæster til Dan Hostels, Asfalt og armeringssten Vejlands Alle, Dan Hostels ja ja Bus og metro, m. Asfalt, cykelsti langs Vejlands Alle Sjællandsbroen, Bus, ca. 50 m. Asfalt, cykel og gang sti under Sjællandsbroen Sti langs Kalveboderne Nedkørsel fra Sjællandsbroen Bus, ca. 50 til 300 m. Asfalt, cykel og gang sti 125

126 Sti langs Kalveboderne Ved jernbanebroen Bus, ca. 300 til 600 m. Asfalt, cykel og gang sti langs jernbane bro Sti langs Kalveboderne / Selinavej. Kbh. matr. center Bus, ca. 500 til 1 km. Lille, ca. 10 er pl: grus / skærve. Cykel og gang sti, asfalt Selinavej Bus, ca. 800 m Aflåst indgang til golfbane Selinavej Bus, ca. 850 m. Indkørsel til Københavns skyttecenter og til cykelrute til Ørestad og lufthavn Selinavej 5 / cykelsti nr Bus, ca. 1.1 km Ca er Cykelrute til Ørestad og lufthavn. (skilt: cykelsti nr. 6 står kert) Selinavej 6, KFK Bus, mere end 1 km. Ca. 40 er Asfalt. Aflangt areal uden låge til KFK Selinavej 6, KFK Bus, mere end 1 km. Min. 60 er Grus med huller, adgang til schæferhundeklub og sti til Ørestad Selinavej, bro over vestmotorvej Bus, mere end 1 km. Asfalt sti. Aflåst låge, adgang via vippelåge, mulighed design udvikling Selinavej / sti langs Kalveboderne Bus, mere end 1 km. Asfalt gang og cykel sti Kalvebodbroen Bus, mere end 1 km. Asfalt, adgang til dige og Vestamager, mulighed design udvikling 126

127 Kalvebodbroen, /Røde låge Bus, mere end 1 km. Asfalt, gang og cykel sti, adgang til Vestamager Kanovej, broer over motorvej og jernbane Bus og metro, ca. ½ -1 km Asfalt og grus, cykel og gang sti Royal Golf Club / Copenhagen Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 340 til 350 er Betalings, asfalt med enkeltstående træer, til brug primært golfspillere. Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 1 km Lille grus sti over Ørestads Park. Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Mindre grus sti over Edward Thomsensvej Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Grus sti over Arne cobsens Alle Ørestads Boulevard Hein Heinesens Skulptur. Landmark Otto Bachers Alle, Hovedindgang til Vest Amager ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 43 er Grus og asfalt med huller (bruges også af Metro pendlere!) Kalvebod Sti, indgang ud HH skulptur ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Kalvebod Sti, indgang ud 8 - tallet ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti 127

128 Kalvebod Sti, indgang ud 8-tallet og sorte rækkehuse ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Kalvebod Sti, indgang ud sorte rækkehuse ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Finderupvej ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 10 er Asfalt. Privat / off., primært til beboer anvendelse Ryomgårdsvej ja ja Bus, ca. 500 m til 1 km Ca. 3 er Asfalt, gæsteer bolig området. Mulighed langs afvandingskanal. Træbro fra kanal sti til besøgscenter Ugandavej ja ja Bus, ca. 500 m Ca. 3 er Asfalt, mulighed stor langs afvandingskanal Ugandavej ja (ja) Bus, ca. 500 m Ca. 2 3 er Grus. Primært til brug børnehavne og spejderhytte. til friløbsområde løse hunde Natalvej Bus, ca. 400 m. Grus sti, til friløbsområde løse hunde. Hilversumsvej ja ja Bus, ca. 600 m Ca. 5 er Asfalt. Mulighed udvidelse + behov bedre vejvisning. Ingen vejvisning ved Kongelundsvej 128

129 Elborg Alle / Leisel Alle Bus, ca. 800 m Skov sti Emmerich Alle/ Leisel Alle Bus, ca. 700 m Skov sti / tvær natur sti Kongelundsvej / Leisel Alle Bus, ca. 200 m Skov sti / ridesti Kongelundsvej ja ja Bus, ca. 100 m. Grus / jord Ligner mest en heste sti, på begge sider af Kongelundsvej Frieslandsvej, ved røde låge ja ja Bus, ca.900 m. Ca. 4 5 er Grus med huller, mulighed bedring og udvidelse. Frieslandsvej ja ja Bus, ca. 800 m. Ca. 10 er Grus / jord med huller, mulighed bedringer Frieslandsvej Bus, ca. 700 m Skov vej, grus Frieslandsvej Bus, ca. 500 m Skov vej, grus Frieslandsvej/ Westlandsvej Bus, ca. 300 m. Skov sti / ride sti Frieslands vej Bus, ca. 200 m. Primært en ride sti Frieslandsvej ja ja Bus, ca. 500 m. Skov vej og ride sti Kongelundsvej ja ja Bus, ca. 100 m Skovvej Skovvej Bus, ca. 100 m. Skovstier på begge sider af Kongelundsvej 129

130 Skovvej ja ja Bus, ca. 20 m 2 er, med hver ca er Grus med huller, græsplæne og borde/bænke Tommerupvej / skovbryn 69 Bus, ca. 580 m. Skovvej, mangler skilt ved Tommerupvej Skovvej ja ja Bus, ca. 150 m Ca. 50 til 100 er Grus med huller, lang stor, mulighed bedring Skovvej Bus, ca. 200 m. Ca er Grus med huller Stor cirkulær, græsplæne med bord og bænke Skovvej, Fasanstien Bus, ca. 300 m. Samme som position nr.70, gang, cykel og ridesti Skovvej Bus, ca. 500 m. Ca. 3 er Grus med huller Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Skovsti Kalvebodvej Bus, ca. 130 til 160 m. Skovvej, grus Kongelunds hallen Bus stoppested Ca. 126 er Stor an Kongelundshallen. Armeringssten med markering Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Ca. 270 er Meget stor aflang, grus med mange huller Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Samme Samme sted (position 75), start på kyst sti Kalvebodvej Bus, ca. 400 m. Ca. 2 er Lille, med grus, kan udvides ved skovning 130

131 Kalvebodvej Bus, ca. 775 Skovvej, ride sti Indgang fra Dragør Golfbane Bus stoppested m Græs sti i trace på gammelt dige og skovvej Dragør golfbane / Bus stoppested m. Ca. 110 er Asfalt og armeringssten med markering Fælledvej Bus, ca m. Ca. 18 er Lille med grus, ride sti tsætter på modsatte side af Fælledvej Dragør kyststi Bus, ca. 700 m. Skov- /ridesti, binder kyst sti med Fasan sti Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti / trappe til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 600 m. Armeret opgang til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 600 m. Trappe til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 650 m Sti til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 700 m. Gang sti til kyst sti Søvej Gang sti til kyst sti Søvej ja 670 Gang sti til kyst sti Søvej ja 700 Gang sti til kyst sti 131

132 Søvej Bus, ca. 700 m. Gang sti til kyst sti Fælledvej Bus, ca. 550 m. Grus sti / vej til uofficiel og kyst sti Dragør kyst sti / Bachersmindevej Bus, ca. 700 m. Uofficiel sti fra camping til kyst sti Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti og trappe fra kolonihaveening Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti fra kolonihaveening Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti og trappe fra kolonihaveening Bachersmindevej / Søndre Strandvej Bus, ca. 400 m. Boligbebyggelse med adgang fra fælles areal Søndre Strandvej Bus, ca. 600 m. ja Asfalt. P mulighed langs hele St. Magleby Strandvej. Søndre Strandvej Bus, ca. 700 m. Asfalt. P mulighed langs hele St. Magleby Strandvej. Søndre Strandvej Bus, ca. 460 m. P. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej Søndre Strandvej / Cafe Sylten Bus, ca. 200 m. Ca. 70 er P. mulighed langs Strandvej, samt grus Søndre Strandvej Bus, ca. 5 m Dragør Strandbad Bus, ca m. Ca er Grus Dragør tet Bus, ca m. ja Ca. 46 er Grus 132

133 Bilag 4. Buslinjer. Naturpark Amager området, fra Njalsgade i nord til Dragør i sydøst, betjenes af ti buslinjer. Nogle linjer har kun et eller få stoppesteder i tilknytning til området, mens andre linjer betjener området stort set fra nord til sydøst. Blandt de sidstnævnte har linjerne 30, 33 og 81N henholdsvis 17, 34 og 28 stoppesteder, som alle ligger i rimelig gåafstand til Naturpark Amager området. Fem af de ti buslinjer har start i omegnskommuner mod vest og nord, henholdsvis linje 12, 81N, 250S, 350S og 500S. Der er ingen buslinjer til Naturpark Amager med start fra omegnskommuner syd København Stopperstederne giver adgang til Amager Fælled, Golfbanen, Kalvebodstien, østsiden af Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør kyststi. Der er ingen stoppesteder, der giver adgang til de vestlige og sydlige områder på Kalvebod Fælled. Linjenummer 4A: 12 30: / 78: 81N 250S: 350S 500S: Start- og slutstationer Svanemøllen Lergravsparken Islev Femøren Vesterport st. Bella Center Nørremindesvej Søvang Rådhusen Søvang Rundrute NØ Amager Ballerup st. Dragør stations Buddinge st. Bella Centeret Ballerup st. Dragør stations Kokkedal st. Ørestads st. Antal stoppersteder (0 til 500 m. til Naturpark Amager)

134 . Der er langs kanten af hovedparten af det samlede område, på nær langs Kalvebod Fælleds vest- og syd kant. Hen ved to tredje dele af indgangene (63) har adgang til bus og / eller metro inden en afstand af op til 500 m., mens der er mellem en halv eller hel km til et bus stop fra en tredje del (39) af indgangene. Bus og / eller metro 0 50 m m m m m m km Mere end 1 km

135 Buslinjer i hovedstadsområdet, der kan betjener Naturpark Amager. 4A: Svanemøllen Lergravsparken 12: Islev Femøren 30: Vesterport st. Bella Center Nørremindesvej Søvang 33: Rådhusen Søvang 77 / 78: Rundrute NØ Amager 81N: Ballerup st. Dragør stations 250S: Buddinge st. Bella Centeret 350S: Ballerup st. Dragør stations 500S: Kokkedal st. Ørestads st. 135

136 Linie 4 A Kilde: 136

137 Linie 12 Kilde: 137

138 Linie 30 Kilde: 138

139 Linie 33 Kilde: 139

140 Linie 77 / 78 Kilde: 140

141 Linie 81 N Kilde: 141

142 Linie 250 S Kilde: 142

143 Linie 350 S Kilde: 143

144 Linie 500 S Kilde: 144

145 Bilag 5 Opmåling af asfalt og grus stier i Naturpark Amager. Der er etaget opmålinger på topografiske kort ved brug af afstandsmålefunktionen i Naturstyrelsens Sags-GIS. Endvidere er opmålinger baseret på markerede gå-, cykel- og ridestier som anført i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 om Kongelunden, samt Naturstyrelsens folder om Vestamager. Der er målt fra og til målepunkter benævnt med bogstaver, samt tal (ridestier) Bestemmelse af overflader er baseret på observationer på stedet, samt google ma Der er kun opmålt ridestier i Kongelunden. Opmålingen skal ses som en minimumsopmåling. Der er således ikke opmålt små stier i Kongelunden eller uofficielle trampe stier i nogle af områderne. Samlet er der mindst 105,4 km stier i hele Naturpark Amager. Heraf er ca. 1/3 del (34,1 km) asfalt stier og 2/3 dele (71,3 km) er grus eller jord stier. I Kongelunden er der endvidere opmålt ca. 13,3 km ridestier. Samlet opmåling af delområder Meter Asfalt Grus Amager Fælled Kongelunden Royal Golf Skydebanen Kalvebod Fælled Dragør Sydstrand total Naturpark Amager

146 TOTAL Amager Fælled A/AF AI/AJ Å/AH AF/AG AB/AC/AD/AE Å/AA C/Z/Æ/Ø X/Y J/V T/U O/P/Q/R/S/T K/L/M I/J G/H E/F D/E A/C A/B grus Asfalt meter Amager Fælled A B C D I G E AF AJ AG AI Ø Z O M AH Å Æ Q Y L S T X V K J F H U AG AA AB AD AE 146

147 Total skydebanen D/E C/D A/B Skydebanen TOTAL Royal Golf H/I F/E C/D A/B/I/C grus asfalt meter Royal Golf F D C B A I E H B A C D E 147

148 A Kalvebod Fælled A/B meter 4000 Asfalt 4000 grus B/C/D D/E F/G F C/H B/H langs dige Z B/J B C D Æ G H AB H/I/J I/K C/L/M Å J D O I P D N AC Z/Å Z/Æ G/N N/O M/V Q/P R/S K V AA T R S U X U/T R/AA X/Q AB/AC Tårnby komm. total Kalvebod fælled Q Målepunkter er baseret på gå - og cykelstier som anført i Naturstyrelsens folder om Vestamager

149 Kongelunden meter Asfalt grus A/B I J E O A C P 6 B 15 G 16 D F H 8 R Z 9 Ø 10 S T 11 X Q 3 C/D D/E F/G H/J J/I J/K L/M N/O P/Q R/S T/U V/X Z/Ø P 4 V U 2 Total Kongelunden Ridestier M (1) - (2) (3) - (4) L K N (5) - (6) (7) - (8) (9) - (10) (11) - (12) 2880 (13) - (14) 362 Målepunkter er baseret på gå og ridestier som anført i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 (15) - (16) TOTAL

150 Dragør Sydstrand Meter Asfalt grus C A B - C B A 150

151 151

152

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Kalvebod Fælled (kort A) Københavns Skyttecenter (Selinevej) Området langs Kalvebodløbet (Dæmningsvej) Ejer: Den

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2015 november 2015. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Cykelparkering ved Metrostationer

Cykelparkering ved Metrostationer Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Inspiration. Inspiration. Inspiration til bymiljø med kanaler. Bebyggelse i 3 etager. Bebyggelse i 3 etager. Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg

Inspiration. Inspiration. Inspiration til bymiljø med kanaler. Bebyggelse i 3 etager. Bebyggelse i 3 etager. Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg Diagram Delområde A Europlan Arkitekter 03.12.05 Station Busstation Jern ban etra cé Hal Reers esvi nge t IDRÆTSPARK j B% : 80 Etageareal : 48.000 m² Max etageantal :

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på: http://www.jogg.dk og http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage august 2010 oktober 2010. Tirsdag

Læs mere

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage juli 2009 oktober 2009. Torsdag 2/07 2009 Klubhuset - Amager Strandpark - Hedegårdsvej

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER UDLEJES FOR AMAGER FÆLLEDVEJ 112-142 2300 KBH. S SCHADES HAVE 1 MODERNE KØBENHAVNER-LEJLIGHED MED BÅDE LYS OG UDSIGT 2 SCHADES HAVE Schades

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR Telefon 58 38 08 40 Mobil 30 54 90 59 E-mail: poseidel@dbmail.dk Stiftet den 10. juni 1969 - Dit lokale

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014 SV15 Forstudier SV15 Lokalisering / events og design / inventar 3.9.214 Sydhavn i det grønne København 1 5 km Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 2 Tilslutninger til byens net 1

Læs mere

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen 1 Brøndby Strand-løsningen 1 1.362 50 0 0 1.135 114 114 00:01:54 00:01:54 00:02:06 42,9 36,5 33,2 Park Allé/Ring 3 1.362 50 20 00:02:06 33,2 4 716 50 0 0 489 68 68 00:01:08 00:06:21 00:06:59 38,0 29,3

Læs mere

BELLA CENTER COPENHAGEN

BELLA CENTER COPENHAGEN BELLA CENTER COPENHAGEN KAPACITETSOVERSIGT 2013/KONGRES & EVENTS Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter > Bella Center Copenhagen / Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på:  søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage november 2010 februar 2011 November 2010 Tirsdag 2/11 2010

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, 78, stk. 5, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km RICKSHAWTUR: Bygholm Sø og Åbjergskoven RICKSHAWTUR FRA: Ceres Bygholm Sø og Åbjergskoven LÆNGDE: 6,6 km Kør en tur i skoven ved Bygholm Sø. I 1918 blev Bygholm Å opdæmmet for at levere vandkraft til et

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Velkommen til. Avedøre Holme

Velkommen til. Avedøre Holme Velkommen til Avedøre Holme 1 Avedøre Holme 2650 Hvidovre Kommune byder dig velkommen som medarbejder i en virksomhed på Avedøre Holme. Vi byder også velkommen til en aktiv kommune med et rigt kultur-

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring CHRISTIANSHAVNSRUTEN Oplæg til linjeføring Marts 2010 Udarbejdet af: TMF Center for Anlæg og Udbud Grontmij Carl Bro A/S Marts 2010 Københavns Kommune INDHOLD 1. INDLEDNING FORMÅL 4 BAGGRUND 4 FINANSIERING

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

POWERMAN DENMARK 2014: Racebriefing

POWERMAN DENMARK 2014: Racebriefing Location: Islands brygge Copenhagen Området åbner kl. 06.00 Cykel afleveres senest kl. 08.00 Cykel kan IKKE fjernes fra til kl. 12.30 15.00 POWERMAN Løbe rute 5 km runde Islands Brygge Christianhavns Vold

Læs mere

Find vej til DEKS. 1.1 Fra lufthavnen Du kan enten tage en taxa direkte til Amtssygehuset i Herlev eller med tog og bus.

Find vej til DEKS. 1.1 Fra lufthavnen Du kan enten tage en taxa direkte til Amtssygehuset i Herlev eller med tog og bus. Version 3. 2012-03-26 Find vej til DEKS Der er flere måder at komme til DEKS på. 1 Ankomst med fly, tog, bus eller taxa... 1 1.1 Fra lufthavnen... 1 1.1.1 Med taxa... 1 1.1.2 Med tog og bus... 1 1.2 Fra

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

MATEMATIK I HASLEBAKKER 14 OPGAVER

MATEMATIK I HASLEBAKKER 14 OPGAVER MATEMATIK I HASLEBAKKER 14 OPGAVER Matematik i Hasle Bakker Hasle Bakker er et oplagt mål for ekskursioner, der lægger op til, at eleverne åbner øjnene for de muligheder, naturen giver. Leg, bevægelse,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania Det er blevet påstået af folk fra det offentlige, at Christiania har godkendt den planlagte cykelrute. Det har Christiania ikke! Grunden

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

DAF-OPMÅLING. Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby E-mail: daf@dansk-atletik.dk Tlf.: +45 4326 2308 LØBET OPMÅLER

DAF-OPMÅLING. Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby E-mail: daf@dansk-atletik.dk Tlf.: +45 4326 2308 LØBET OPMÅLER DAF-OPMÅLING LØBET Løbsnavn : Esrum Sø Rundt Løbsdato : 30.8.2015 Sted / By : Fredensborg Arrangørforening : Fredensborg AK Ansvarlig kontaktperson : Anders Mandal Telefon/E-mail : 2728 0240 m@ndal.dk

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

Nøragersmindevej Sydvestpynten. Otto Baches Allé. Søvang

Nøragersmindevej Sydvestpynten. Otto Baches Allé. Søvang mandag - fredag Irlandsvej 5.09 5.16 5.21 5.25 5.25 5.29 5.33 5.39 5.45 5.51 5.53 5.59 6.03 6.05 5.39 5.46 5.51 5.55 5.55 5.59 6.03 6.09 6.09 6.16 6.21 6.25 6.25 6.29 6.33 6.39 6.45 6.51 6.53 6.59 7.03

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN Cross/motionsløb 2012-2013 Cross/motionsløb 2012-2013 for alle løbeglade børn og voksne, motionister og konkurrenceløbere DGI s cross- og motionsløb afholdes endnu engang

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Q&A s vedr. Ørestad Fælled Kvarter. QA's Ørestad Fælled Kvarter - opdateret januar 2017

NOTAT. Rette vedkommende. Q&A s vedr. Ørestad Fælled Kvarter. QA's Ørestad Fælled Kvarter - opdateret januar 2017 NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: By & Havn Emne: Q&A s vedr. Ørestad Fælled Kvarter QA's Ørestad Fælled Kvarter - opdateret januar 2017 Nærværende Q&A s vedrørende byudviklingen af Ørestad Fælled Kvarter

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov NOTAT Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015 Mødedeltagere: Björn E.H. Jensen,Greve Kommune Morten Vincents, Roskilde

Læs mere

Badesikkerhedsplan 2012. Badesikkerhedsplan 2012. Haderslev Kommune Brand og Redning 2/20

Badesikkerhedsplan 2012. Badesikkerhedsplan 2012. Haderslev Kommune Brand og Redning 2/20 Badesikkerhedsplan 2012 Haderslev Kommune Brand og Redning 2/20 Indhold Introduktion... 4 Det afhjælpende beredskab... 5 Selvhjælp... 5 Beredskabet ved Brand og Redning... 6 Beredskabets materiel... 6

Læs mere