Naturpark Amager. Registrering af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpark Amager. Registrering af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig transport"

Transkript

1 Naturpark Amager Registrering af indgange, stier, hold og

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og metode Analyse resultater Bilag 1. Registrering og analyse af indgangshold Bilag 2. Foto og data registrering af indgange og hold Bilag 3. Indgange til Naturpark Amager. Registrerings ark. Bilag 4. Registrering og analyse af buslinjer og stoppesteder Bilag 5. Opmåling af asfalt og grus stier i Naturpark Amager Side 3 Side 4-5 Side 7 12 Side Side Side Side

3 Naturpark Amager. En registrering af adgangs- og hold, stier og stoppes teder. Baggrund. NST / Hovedstaden har indgået et maliseret samarbejde med København, Tårnby og Dragør kommuner, samt med By & Havn om den langsigtede udvikling af de store naturområder på Vestamager. Naturområdet er unikt i internationalt sammenhæng. Med sine samlede 3000 ha tæt på hovedstadens centrum er det markant større end f.eks. Bois de Bourlogne i Paris (846 ha), Hyde Park i London (250 ha) eller Central Park i New York (351 ha). Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden i henholdsvis København, Tårnby og Dragør Kommuner, samt hele kyststrækningen fra Kongelunden til Dragør tet, rummer til sammen et væld af rekreative muligheder, aktiviteter og oplevelser. Området er grundlag natur- og dyreoplevelser, leg, idræt, fritidsaktiviteter mv. og giver københavnerne en unik mulighed rekreative oplevelser meget tæt på storbyen. Forudsætningen at kunne drage optimal nytte af de storslåede naturområder, er nem adgang via gang, cykel, eller privat bilkørsel og herunder mulighed at parkere egen bil. Amager Fælled, Kongelunden og de kystnære områder i Dragør kommune er uindhegnede områder, mens der af hensyn til dådyrbestanden er hegn omkring Kalvebod Fælled på nær langs kyst diget. Metode. Denne fotoregistrering har til mål at afdække eksisterende hold omkring adgang til hele området, fra Njalsgade i nord og hele vejen rundt om Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden, samt langs Dragør kyststi fra Søvang til Dragør tet. Registreringen har fundet sted af flere omgange i løbet af februar marts 2013, mens der lå et vist lag sne og isdække mange steder. Der er etaget fotoregistrering fra 106 positioner og der er tilsammen taget mere end 262 billeder. Alle positioner er registreret på oversigtskortene, samt på kort på hver af de 106 registreringsblade. Alle registreringsblade er opbygget efter det samme skema, hvor der er registreret adgang, cykler, stoppested bus og / eller metro,, antal er, samt særlige bemærkninger omkring kvalitet, overflade, barrierer og potentialer bedringer. Ved registreringen er endvidere anvendt Naturstyrelsens SagsGIS, topografiske kort, Google maps og Movia s hjemmeside (busstoppesteder) samt materiale stillet til rådighed af København, Tårnby og Dragør kommuner. De angivne længdeangivelser er tilnærmet og skal tages med behold, ligesom der er anvendt beregningsmetoder til angivelse af et antal af er, idet ganske få af de registrerede er er indrettet med opmalede eller på anden måde tydelig angivne båse. 3

4 Analyse resultater. shold. Der er registreret 124 indgange til det samlede område, som alle kan benyttes af såvel som cyklende. Langt hovedparten af stinettet er komprimerede grusstier og kun enkelte asfalterede stier, som til gengæld er lange (cykelstien langs Kalveboderne og på det nye dige, Kalvebodstien, Granatvej og Kanalvej). Endvidere er der en række skovveje og -stier i Kongelunden, herunder ridestier. Stinettet i sammenhæng med Dragør kyststi er altovervejende uden fast overflade (grus eller jord) og kun enkelte steder stærket med armeringsnet at tillade opkørsel med servicebiler mv. Parkeringser. Der er inden det samlede område registreret ca. 33 er. Der er asfalt på en tredjedel af disse (11), mens de øvrige er anlagt med grus, som i udpræget grad er præget af huller eller dybninger i større eller mindre udstrækning. Der er flest mindre er (19) med under 50 er pr.. Ni er har mellem 50 og 100 er og 5 er er på mellem 100 og 400 er. Endvidere er det beregnet, at der langs Søndre Strandvej (2,1 km) kan holde samlet ca. 700 biler langs vejens to sider. Der er således samlet optalt og beregnet tilnærmelsesvist et samlet antal på mellem og er. Hen ved en fjerdedel af disse er ( ) er dog i større eller mindre udstrækning beholdt henholdsvis sportsudøvere, medlemmer af haveeninger, Dan Hostels, boligområder, Dragør golfbane eller er betalingser ( er) i tilknytning til Royal Golf Center. Til brug folk i almindelighed, som udgangspunkt en naturoplevelse, er der således kun ca til er, hvor hen ved to tredjedele er placeret langs Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden og en tredjedel (ca.700) er placeret langs Søndre Strandvej.. Der er langs kanten af hovedparten af det samlede område, på nær langs Kalvebod Fælleds vest- og syd kant. Hen ved to tredje dele af indgangene (63) har adgang til bus og / eller metro inden en afstand af op til 500 m., mens der er mellem en halv eller hel km til et bus stop fra en tredje del (39) af indgangene. Asfalt og grus stier. Der er etaget opmålinger på topografiske kort ved brug af afstandsmålefunktionen i Naturstyrelsens Sags-GIS, samt baseret på stier markeret på kort i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 om Kongelunden, samt Naturstyrelsens folder om Vestamager. Samlet er der mindst 105,4 km stier i hele Naturpark Amager området. Heraf er ca. 1/3 del (34,1 km) asfalt stier og 2/3 dele (71,3 km) er grus eller jord stier. Hertil kommer 13,3 km markerede ridestier i Kongelunden. 4

5 Bilag, detaljerede registreringer. Bilag 1. indeholder en detaljeret analyse af registrerede indgange. Der skelnes imellem tre typer indgange (officielle indgange med bomme og pictogrammer, mindre indgange med en pæl med pictogrammer og uofficielle indgange uden specielle kendetegn). Alle registrerede indgange er inddelt i en af de tre nævnte typer og markerer på kort. Bilag 2. indeholder indledningsvis 4 oversigtskort, som udpeger og nummererer samtlige registrerede indgange og er. Herefter følger 106 fotoregistreringsblade med data vedrørende hold og e muligheder samt korte vurderinger af eksisterende hold og eventuelle udbygningsmuligheder. Nummeret refererer til det enkelte registreringsblad. Bilag 3. indeholder registrerings ark over samtlige indgange. Bilag 4. indeholder en registrering og analyse af hvilke buslinjer, der betjener hele Naturpark Amager og hvor mange stoppesteder, der findes inden en rimelig afstand (0-500 m). Bilag 5. indeholder en GIS baseret opmåling af gå- og cykelstier i hele naturpark området. Endvidere er der opmålt ridestier i Kongelunden. Denne registrering og afrapportering er udført af: Flemming Thornæs, Cand. Arch./byplanlægger, Naturstyrelsen/Hovedstaden, året

6 6

7 Bilag 1. Indgange til Naturpark Amager. Det er registreret og fotograferet fra 106 positioner og sammenlagt er der registreret 124 indgange. I det følgende er indgangene opdelt i tre grupper, at skelne imellem dem som grundlag en mere detaljeret vurdering af antal, standard og eventuelle behov henholdsvis flere indgange, typologisering, eventuelt nyt fælles design og lignende. De officielle indgange er karakteriseret enten ved en bom med piktogrammer, eventuelt med inmationstavle og / eller ved en bred sti / vej, som kan anvendes af såvel, cyklende som af servicevogne. Mindre indgange er karakteriseret ved en pæl med piktogrammer, eventuelt med inmationstavle og en sti af rimelig kvalitet til brug og cykler, herunder også stier ryttere. Uofficielle indgange er karakteriseret ved ikke at have hverken bom, pæl eller inmationstavler. Der er blot tale om en selvtrådt indgang i naturen. Der er registreret 47 officielle indgange, 61 mindre indgange og 16 uofficielle indgange. Der er registreret inden 7 delområder, benævnt A til G. Det har været logisk at optælle i hold til verdenshjørner i delområde A, B og E (Amager Fælled, Royal Golf Center og Kalvebod Fælled). I Skydebaneområdet (C) og i Kongelundsområdet, inklusiv Dragør Golfbane (F) er der registreret indgange såvel langs kanten af områderne som inden i områderne, hvor der er angivet et samlet tal antal indgange i hvert af delområderne. Delområde D (Sti langs Kalveboderne) og G (Dragør Kyststi, inklusiv området omkring Aflandshage) er linjer, hvor der er angivet et samlet tal antal indgange optalt fra den ene til den anden ende. Der er flest officielle indgange i delområde A (14) og F (11). Flest mindre indgange er registreret i delområde F (21) og G (15). Flest uofficielle indgange er også registreret i F (6) og G (6). Fordeling af indgange pr. km2 giver en indikation af muligheden borgernes adgang til de rekreative områder. Det samlede areal omfattet af Naturpark Amager er via Naturstyrelsens Sags-GIS opgjort til omtrentlig 29,7 km2. Med 124 indgange svarer det til gennemsnitlig 4,1 indgange pr. km2. Det kan konstateres, med dette gennemsnitstal som udgangspunkt, at Kalvebod Fælled er markant undersynet med indgangsveje (1 indg. / km2), mens stien langs Kalveboderne er markant oversynet med adgangsveje (30 indg. / km2). Der er lige gode adgangshold til henholdsvis Amager Fælled, Kongelunden og Dragør Kyststi (hhv. 10 og 14 indg. / km2), mens Royal Golf Center og Skydebanerne er tæt på gennemsnittet med hhv. 6 og 3 indgange pr. km2. (antallet af indgange skal stås som holdstal og ikke som antallet af faktuelt optalte indgange). 7

8 Delomr. Delområde Indg. pr. delomr. ca. km2 Indg. pr. km2 Antal indgange Officielle indg. Adg. med bom Mindre indg. Adg. med pæl Uofficielle indg. Ingen markering A Amager Fælled vest 25 2, A Amager Fælled øst 7 (8 fra HF) A Amager Fælled syd 3 3 B Royal Golf Center vest 7 1,2 6 1 (bagindg. låst) B Royal Golf Center øst B Royal Golf Center syd 1 1 C Skydebanerne 2 0, D Sti langs Kalveboderne 6 0, E Kalvebod Fælled nord 19 19, E Kalvebod Fælled vest E Kalvebod Fælled syd 3 3 E Kalvebod Fælled øst F Kongelunden, inkl. Dragør golfbane (0,5 km2) 38 3, G Dragør kyststi, inkl. Aflandshage 27 1, Total ,7 4,

9 A D C B E F G 9

10 10

11 11

12 12

13 Bilag 2. Oversigtskort nr

14 Oversigtskort nr

15 Oversigtskort nr

16 Oversigtskort nr

17 bilister Artillerivej Bus, 10 m. Cirkel, ca. 59 er, Tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Overflade: grus med huller 01 17

18 bilister Artillerivej, Københavns BMX bane m.m Bus, ca. 50 m Firkantet, ca. 30 er Grus med huller. Primært til brug sportsudøvere 02 18

19 bilister Artillerivej, sø til vandscootere Bus, ca. 50 m Firkantet, ca. 10 er Grus med huller. Primært til brug sportsudøvere 03 19

20 bilister Ved slusen Bus, ca m nej Cykel og gangbro binder Sydhavn med Vestamager 04 20

21 bilister Artillerivej Bus, ca. 100 m. Grussti 05 21

22 bilister Artillerivej Sønderbrostien Bus, ca. 20 m. 2 grusstier, den ene bredere end den anden. Mulighed 06 22

23 bilister Artillerivej, haveeningen Hekla Bus, ca. 30 m Cirkulær p pl. Ca. 59 er Grus med huller, tilbagetrukket fra vej, beplantet langs kant, til brug HF medlemmer 07 23

24 bilister Artillerivej, haveeningen Sønderbro Bus, ca. 500 m. Stor firkantet, ca. 32 er Grus med huller. Plads primært til brug haveeningen 08 24

25 bilister Artillerivej Nokkestien Bus, ca.150 m. 2 grusstier, den ene med kommunal pæl, den anden uofficiel trampet sti 09 På modsatte side af Artillerivej er der indgang til Nokken 25

26 off. bilister Artillerivej Grønjordsstien Bus, ca. 200 m. ja Cirkel, ca. 59 er Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning langs kant og sti adgang til fælled. Overflade: grus med store huller 10 26

27 bilister Artillerivej Grønjordstien Bus, ca. 200 m. Stor oval, ca er Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning langs kant og stiadgang til fælled. Overflade: grus med en del huller

28 bilister Artillerivej Bus, ca. 10 m. Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder mv. samt 2 typer grus 12 28

29 bilister Artillerivej Bus, ca. 20 m. Fine grus stier 13 29

30 bilister Artillerivej Bus, ca.50 m. Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder mv. samt 2 typer grus 14 30

31 bilister Artillerivej Artillerivejens skole 15 39? Ca. 31 er til brug Artillerivejens skole 15 31

32 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 300 m. Lille grus sti imellem Artillerivejs skoles idrætsbaner og HF. Faste Batteri 16 32

33 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 500 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem Universitet, DR og Islands Brygge 17 33

34 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 200 m. Grus sti med cykel chikane 18 34

35 bilister Ørestads Boulevard Grønjordstien Bus og metro ca. 50 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem Universitet, DR og Islands Brygge 19 35

36 bilister Ørestads Boulevard Metro, ca. 400 m. nej Grus sti med info. tavle 20 36

37 bilister Ørestads boulevard Metro, ca. 100 m Grus sti med info tavle 21 37

38 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca m. Grus sti 22 38

39 bilister Vejlands Alle, Dan Hostels Bus og metro, m. Ca. 84 er Privat til brug gæster til Dan Hostels, Asfalt og armeringssten 23 39

40 bilister Vejlands Alle, Dan Hostels Bus og metro, m. Asfalt, cykelsti langs Vejlands Alle 24 40

41 bilister Sjællandsbroen Bus, ca. 50 m. Asfalt cykel og gang sti, tunnel under Sjællandsbroen 25 41

42 bilister Sti langs Kalveboderne, nedkørsel fra Sjællandsbroen Bus, ca. 50 til 300 m. Asfalt cykel og gang sti 26 42

43 bilister Sti langs Kalveboderne, ved jernbanebroen Bus, ca. 300 til 600 m. Asfalt cykel og gang sti, langs jernbane bro 27 43

44 bilister Sti langs Kalveboderne / Selinavej. Kbh. Matr. center Bus, m. Ca. 10. er Grus og skærver, cykel og gangsti; asfalt

45 bilister Selinavej Bus, ca. 800 m. Aflåst indkørsel til Royal Golf Center 29 45

46 bilister Selinavej Bus, ca. 850 m. Indkørsel til Københavns skyttecenter og til cykelrute til Ørestad og lufthavn 30 46

47 bilister Selinavej 5 / cykelsti nr Bus, ca. 1,1 km. Ca er Asfalt. Cykel og gangsti i grus 31 47

48 bilister Selinavej 6, Københavns Flugtskydnings Klub Bus, mere end 1 km Ca. 40 er Aflangt asfalt areal uden indgangslåge til KFK 32 48

49 bilister Selinavej 6, Københavns Flugtskydnings Klub Bus, mere end 1 km Min. 60 er Grus med huller, adgang til Schæferhunde klub og sti til Ørestad

50 bilister Selinavej / bro over Vestmotorvejen Bus, mere end 1 km Asfalt sti. Aflåst låge, adgang via vippelåge. Mulighed design udvikling 34 Vestmotorvejen 50

51 bilister Sti til Kalvebod Fælled / sti langs Kalveboderne Bus, mere end 1 km Asfalt gang og cykelsti 35 Vestmotorvejen 51

52 bilister Kalvebodbroen / vestmotorvejen Bus, mere end 1 km Asfalt cykel og gang sti. Mulighed design udvikling Vestmotorvejen 36 52

53 bilister Kalvebodbroen / Røde port Bus, mere end 1 km Asfalt cykel og gangsti Vestmotorvejen 37 53

54 bilister Kanovej, broerne over motorvej og jernbane Metro og bus; ca. ½ til 1 km. Grus og asfalt, cykel og gangstier 38 54

55 bilister Center Boulevard, Royal Golf Club Bus og metro, ca m. Ca er Betalings (asfalt med enkeltstående træer), primært til brug golfspillere 39 55

56 bilister Center Boulevard Bus og metro, ca. 1 km. Lille grus sti over Ørestads Bypark 40 56

57 bilister Center Boulevard, Indvej Bus og metro, ca. 50 til 400 m. Mindre grus sti over Edward Thomsens Vej 41 57

58 bilister Center Boulevard Bus og metro, ca Grus sti over Arne cobsens Alle 42 58

59 bilister Ørestads Boulevard Metrostation Vest Amager Landmark: Hein Heinesens Skulptur 43 59

60 bilister Otto Bachers Alle, hovedindgang til Vestamager Bus og metro, ca. 10 til 200 m. Ca. 43 er Grus og asfalt med huller (bruges også af metro pendlere) 44 60

61 bilister Kalvebod sti, indgang ud HH skulptur Bus og metro, ca m. Asfalt sti 45 61

62 bilister Kalvebod sti, indgang ud 8 - tallet Bus og metro, ca m. Asfalt sti 46 62

63 bilister Kalvebod sti, indgang ud 8 tallet og sorte rækkehuse Bus og metro, ca m. Asfalt sti 47 63

64 bilister Kalvebod sti, indgang ud sorte rækkehuse Bus og metro, ca m. Asfalt sti 48 64

65 bilister Finderupvej Bus og metro, ca m. Ca. 10 er Asfalt, privat /, primært til beboer anvendelse 49 Set fra Vest Amager Set fra Finderupvej 65

66 bilister Ryomgårdsvej Bus og metro, ca. 500 til 1000 m. 3 er Asfalt. P. er er til brug lokal området

67 bilister Ugandavej Bus, ca. 500 m. 3 er Asfalt, del af vende, mulighed udvidelse 51 67

68 bilister Ugandavej (ja) Bus, ca. 500 m. 2 3 er Grus, primært til brug lokal børnehave og spejderhytte. Giver adgang til friløbsområde hunde 52 68

69 bilister Natalvej Bus, ca. 400 m Område luftning af frit hunde 53 69

70 bilister Hilversumsvej, ved pumpehus Bus, ca. 600 m. Ca. 5 er Asfalt, mulighed udvidelse, behov bedre vejvisning 54 70

71 bilister Elborg Alle /Leisel Alle Bus, ca. 800 m. Skov vej. Tvær sti er en sti, cykler og heste 55 71

72 bilister Emmerich Alle / Leisel Alle / 139 Bus ca. 700 m. Skov vej og sti, samt tvær sti, Leisel Alle 56 72

73 bilister Kongelundsvej & Leisel Alle Bus, ca. 200 m. Leisel Alle, natur sti 57 73

74 bilister Kongelundsvej / 142 Bus, ca. 100 m. Ligner mest en heste sti. På begge sider af Kongelundsvej 58 74

75 bilister Frieslandsvej, ved røde låge Bus, ca. 900 m. 4 5 er Grus med huller, mulighed udvidelser 59 75

76 bilister Frieslandsvej Bus, ca. 800 m. Ca. 10 er Grus, jord med huller, mulighed bedringer 60 Fra er der adgang til skov- / ridesti og skovvej på den modsatte side af Frieslandsvej 76

77 bilister Frielandsvej Bus, ca. 700 m. Skovvej, grus 61 77

78 bilister Frieslandsvej Bus, ca. 500 m. Skov vej, grus 62 78

79 bilister Frieslandsvej & Westlandsvej Bus, ca. 300 m. Lille skovsti over Westlandsvej 63 79

80 bilister Frieslandsvej / 153 ja Bus, ca. 200 m. Primært en ride sti 64 80

81 bilister Frieslandsvej / 155 Bus, ca. 500 m. Skov vej og skov og ridesti 65 81

82 bilister Kongelundsvej Bus, ca. 100 m. Skov vej 66 82

83 bilister Skovvej / 158 Bus, ca. 100 m. En officiel og en uofficiel skov sti 67 83

84 bilister Skovvej / 162 Bus, ca. 20 m. 2 parkering områder med 20 / 30 er Grus med huller, græsplane med borde og bænke 68 84

85 bilister Tommerupvej & skovbryn Bus. Ca. 580 m. Skovvej 69 85

86 bilister Skovvej Bus, ca. 150 m er Lang smal, grus med huller 70 86

87 bilister Skovvej Bus, ca. 200 m. Ca er Stor cirkulær, grus med store huller, plæne med borde og bænke 71 87

88 bilister Skovvej / Fasanstien Bus, ca. 300 m. Samme som position

89 bilister Skovvej Bus ca. 500 m. 3 p. er Lille, grus med huller 73 89

90 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Skov sti 74 90

91 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 130 / 160 m. Skov vej, grus 75 91

92 bilister Kongelunds hallen Bus stoppested Ca. 126 er Stor an Kongelundshallen. Armeringssten med markering 76 92

93 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Ca. 270 er Meget stor aflang, grus med mange huller 77 93

94 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Samme som position 75. indgang til kyststi 78 94

95 bilister Kalvebodvej, Fasanstien Bus, ca. 400 m. 2 er Lille, grus med huller 79 95

96 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 775 m. Skovvej, ridesti 80 96

97 bilister Indgang fra Dragør Golfbane Bus stoppested m Græs sti i trace på gammelt dige og skovvej 81 97

98 bilister Dragør golfbane / Bus stoppested m. Ca. 110 er Asfalt og armeringssten med markering 82 98

99 bilister Fælledvej Bus, ca. 250 / 350 m. Ca. 18 er Lille med grus, ridesti tsætter på modsatte side af Fælledvej 83 99

100 bilister Dragør kyststi Bus, ca. 700 m. Skov- / ridesti, binder kyststi med Fasansti

101 bilister Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti og trappe til kyststi

102 bilister Poppelvej Bus, ca. 600 m. Opgang til kyst sti og strandeng

103 bilister Poppelvej Bus, ca. 600 m. Trappe til kyst sti

104 bilister Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti til kyst sti

105 bilister Poppelvej Bus ca. 700 m. Gang sti (jord) til kyst sti

106 bilister Søvej Bus, ca. 800 m. Sti og trappe til kyststi

107 bilister Søvej Bus, ca. 670 m. Sti og trappe til kyststi

108 bilister Søvej Bus, ca. 700 m. Sti og trappe til kyststi

109 bilister Søvej Bus, ca. 700 m. Grus vej

110 bilister Fælledvej Bus, ca. 550 m. Grus vej med lille uofficiel enden

111 bilister Dragør kyst sti / Bachersmindevej Bus, ca. 700 m. Uofficiel sti adgang fra camping

112 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Sti og trappe fra kolonihave

113 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Sti og mulig opkørsel fra kolonihaveening

114 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Trappe fra kolonihaveening

115 bilister Bachersmindevej / Søndre Strandvej Bus, ca. 400 m. Boligbebyggelse med adgang fra fælles areal

116 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 600 m. Asfalt. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej

117 bilister Søndre Strandvej Bus ca. 700 m. Asfalt. mulighed lang hele St. Magleby Strandvej

118 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 460 m. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej

119 bilister Søndre Strandvej / Cafe Sylten Bus ca. 200 m. Ca. 70 er mulighed langs St. Magleby strandvej samt på stor grus ved cafe

120 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 5 m. nej Bro og sti til strandeng

121 bilister Dragør Strandbad Bus, ca m. Ca er Grus ved Dragør strandbad

122 bilister Dragør t Bus, ca. 5 / 600 m Ca. 46 er Grus

123 Bilag 3. Indgange til Naturpark Amager. Registrerings ark. Lokalitet / adresse fotopositio n Adgan g cykliste r off. Adgan g bilister plad s Størrelse og kvalitet af Artillerivej Bus, 10 m. Cirkel, ca. 59 er, overflade: grus med huller Tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Artillerivej Københavns BMX bane m.m ja Bus, ca. 50 m. ja Firkantet grus, ca. 30 er Primært til brug sportsudøvere Artillerivej, sø til vandscootere Bus, ca. 50 m. Lille grus, ca. 10 er Til brug sportsudøvere Ved Slusen, Bus, ca m. nej Cykel og gangbro binder Sydhavn til Vestamager Artillerivej Bus, ca. 100 m Grus sti Artillerivej Bus, ca. 20 m Adg. grus med huller, 2 stier, den ene bredere end den anden. (mulighed ) Artillerivej HF. Hekla Bus, ca. 30 m Cirkel, ca. 59 er, Grus med huller, tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Til brug HF medl. 123

124 Artillerivej HF. Sønderbro Bus, ca. 500 m Stor firkantet, ca. 32 er Grus med huller, primært til brug HF medl. Artillerivej Bus, ca. 150 m 2 grus stier, den ene med kommunal pæl, den anden mere uofficiel. Artillerivej Bus, ca. 200 m Cirkel, ca. 59 er, grus med huller Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning og sti adgang til fælled, grus overflade med huller Artillerivej Bus, ca. 200 m Stor oval, ca Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning hele vejen rundt og sti adgang til fælled. Grus overflade med huller Artillerivej Bus, ca. 10 m Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder m.v. 2 typer grus Artillerivej ja ja Bus, ca. 20 m Fine grus stier Artillerivej ja ja Bus, ca. 50 m Fin artikuleret indgang medoversigtstavle, bænk, affaldsbeholder m.v. 2 typer grus Artillerivejens skole Privat parkering til brug skolen Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 300 m. Lille grus sti mellem skole og HF 124

125 Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 500 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem uni. DR og Islands Brygge Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 200 m Grus sti med cykel chikane Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 50 m Grus sti Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 400 m Grus sti med info tavle Ørestads Boulevard ja ja Metro, ca. 100 m Grus sti Ørestads Boulevard ja ja Bus og Metro, ca m Grus sti Vejlands Alle, Dan Hostels ja ja Bus og metro, m. Ca. 84. er Privat gæster til Dan Hostels, Asfalt og armeringssten Vejlands Alle, Dan Hostels ja ja Bus og metro, m. Asfalt, cykelsti langs Vejlands Alle Sjællandsbroen, Bus, ca. 50 m. Asfalt, cykel og gang sti under Sjællandsbroen Sti langs Kalveboderne Nedkørsel fra Sjællandsbroen Bus, ca. 50 til 300 m. Asfalt, cykel og gang sti 125

126 Sti langs Kalveboderne Ved jernbanebroen Bus, ca. 300 til 600 m. Asfalt, cykel og gang sti langs jernbane bro Sti langs Kalveboderne / Selinavej. Kbh. matr. center Bus, ca. 500 til 1 km. Lille, ca. 10 er pl: grus / skærve. Cykel og gang sti, asfalt Selinavej Bus, ca. 800 m Aflåst indgang til golfbane Selinavej Bus, ca. 850 m. Indkørsel til Københavns skyttecenter og til cykelrute til Ørestad og lufthavn Selinavej 5 / cykelsti nr Bus, ca. 1.1 km Ca er Cykelrute til Ørestad og lufthavn. (skilt: cykelsti nr. 6 står kert) Selinavej 6, KFK Bus, mere end 1 km. Ca. 40 er Asfalt. Aflangt areal uden låge til KFK Selinavej 6, KFK Bus, mere end 1 km. Min. 60 er Grus med huller, adgang til schæferhundeklub og sti til Ørestad Selinavej, bro over vestmotorvej Bus, mere end 1 km. Asfalt sti. Aflåst låge, adgang via vippelåge, mulighed design udvikling Selinavej / sti langs Kalveboderne Bus, mere end 1 km. Asfalt gang og cykel sti Kalvebodbroen Bus, mere end 1 km. Asfalt, adgang til dige og Vestamager, mulighed design udvikling 126

127 Kalvebodbroen, /Røde låge Bus, mere end 1 km. Asfalt, gang og cykel sti, adgang til Vestamager Kanovej, broer over motorvej og jernbane Bus og metro, ca. ½ -1 km Asfalt og grus, cykel og gang sti Royal Golf Club / Copenhagen Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 340 til 350 er Betalings, asfalt med enkeltstående træer, til brug primært golfspillere. Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 1 km Lille grus sti over Ørestads Park. Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Mindre grus sti over Edward Thomsensvej Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Grus sti over Arne cobsens Alle Ørestads Boulevard Hein Heinesens Skulptur. Landmark Otto Bachers Alle, Hovedindgang til Vest Amager ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 43 er Grus og asfalt med huller (bruges også af Metro pendlere!) Kalvebod Sti, indgang ud HH skulptur ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Kalvebod Sti, indgang ud 8 - tallet ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti 127

128 Kalvebod Sti, indgang ud 8-tallet og sorte rækkehuse ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Kalvebod Sti, indgang ud sorte rækkehuse ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Finderupvej ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 10 er Asfalt. Privat / off., primært til beboer anvendelse Ryomgårdsvej ja ja Bus, ca. 500 m til 1 km Ca. 3 er Asfalt, gæsteer bolig området. Mulighed langs afvandingskanal. Træbro fra kanal sti til besøgscenter Ugandavej ja ja Bus, ca. 500 m Ca. 3 er Asfalt, mulighed stor langs afvandingskanal Ugandavej ja (ja) Bus, ca. 500 m Ca. 2 3 er Grus. Primært til brug børnehavne og spejderhytte. til friløbsområde løse hunde Natalvej Bus, ca. 400 m. Grus sti, til friløbsområde løse hunde. Hilversumsvej ja ja Bus, ca. 600 m Ca. 5 er Asfalt. Mulighed udvidelse + behov bedre vejvisning. Ingen vejvisning ved Kongelundsvej 128

129 Elborg Alle / Leisel Alle Bus, ca. 800 m Skov sti Emmerich Alle/ Leisel Alle Bus, ca. 700 m Skov sti / tvær natur sti Kongelundsvej / Leisel Alle Bus, ca. 200 m Skov sti / ridesti Kongelundsvej ja ja Bus, ca. 100 m. Grus / jord Ligner mest en heste sti, på begge sider af Kongelundsvej Frieslandsvej, ved røde låge ja ja Bus, ca.900 m. Ca. 4 5 er Grus med huller, mulighed bedring og udvidelse. Frieslandsvej ja ja Bus, ca. 800 m. Ca. 10 er Grus / jord med huller, mulighed bedringer Frieslandsvej Bus, ca. 700 m Skov vej, grus Frieslandsvej Bus, ca. 500 m Skov vej, grus Frieslandsvej/ Westlandsvej Bus, ca. 300 m. Skov sti / ride sti Frieslands vej Bus, ca. 200 m. Primært en ride sti Frieslandsvej ja ja Bus, ca. 500 m. Skov vej og ride sti Kongelundsvej ja ja Bus, ca. 100 m Skovvej Skovvej Bus, ca. 100 m. Skovstier på begge sider af Kongelundsvej 129

130 Skovvej ja ja Bus, ca. 20 m 2 er, med hver ca er Grus med huller, græsplæne og borde/bænke Tommerupvej / skovbryn 69 Bus, ca. 580 m. Skovvej, mangler skilt ved Tommerupvej Skovvej ja ja Bus, ca. 150 m Ca. 50 til 100 er Grus med huller, lang stor, mulighed bedring Skovvej Bus, ca. 200 m. Ca er Grus med huller Stor cirkulær, græsplæne med bord og bænke Skovvej, Fasanstien Bus, ca. 300 m. Samme som position nr.70, gang, cykel og ridesti Skovvej Bus, ca. 500 m. Ca. 3 er Grus med huller Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Skovsti Kalvebodvej Bus, ca. 130 til 160 m. Skovvej, grus Kongelunds hallen Bus stoppested Ca. 126 er Stor an Kongelundshallen. Armeringssten med markering Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Ca. 270 er Meget stor aflang, grus med mange huller Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Samme Samme sted (position 75), start på kyst sti Kalvebodvej Bus, ca. 400 m. Ca. 2 er Lille, med grus, kan udvides ved skovning 130

131 Kalvebodvej Bus, ca. 775 Skovvej, ride sti Indgang fra Dragør Golfbane Bus stoppested m Græs sti i trace på gammelt dige og skovvej Dragør golfbane / Bus stoppested m. Ca. 110 er Asfalt og armeringssten med markering Fælledvej Bus, ca m. Ca. 18 er Lille med grus, ride sti tsætter på modsatte side af Fælledvej Dragør kyststi Bus, ca. 700 m. Skov- /ridesti, binder kyst sti med Fasan sti Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti / trappe til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 600 m. Armeret opgang til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 600 m. Trappe til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 650 m Sti til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 700 m. Gang sti til kyst sti Søvej Gang sti til kyst sti Søvej ja 670 Gang sti til kyst sti Søvej ja 700 Gang sti til kyst sti 131

132 Søvej Bus, ca. 700 m. Gang sti til kyst sti Fælledvej Bus, ca. 550 m. Grus sti / vej til uofficiel og kyst sti Dragør kyst sti / Bachersmindevej Bus, ca. 700 m. Uofficiel sti fra camping til kyst sti Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti og trappe fra kolonihaveening Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti fra kolonihaveening Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti og trappe fra kolonihaveening Bachersmindevej / Søndre Strandvej Bus, ca. 400 m. Boligbebyggelse med adgang fra fælles areal Søndre Strandvej Bus, ca. 600 m. ja Asfalt. P mulighed langs hele St. Magleby Strandvej. Søndre Strandvej Bus, ca. 700 m. Asfalt. P mulighed langs hele St. Magleby Strandvej. Søndre Strandvej Bus, ca. 460 m. P. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej Søndre Strandvej / Cafe Sylten Bus, ca. 200 m. Ca. 70 er P. mulighed langs Strandvej, samt grus Søndre Strandvej Bus, ca. 5 m Dragør Strandbad Bus, ca m. Ca er Grus Dragør tet Bus, ca m. ja Ca. 46 er Grus 132

133 Bilag 4. Buslinjer. Naturpark Amager området, fra Njalsgade i nord til Dragør i sydøst, betjenes af ti buslinjer. Nogle linjer har kun et eller få stoppesteder i tilknytning til området, mens andre linjer betjener området stort set fra nord til sydøst. Blandt de sidstnævnte har linjerne 30, 33 og 81N henholdsvis 17, 34 og 28 stoppesteder, som alle ligger i rimelig gåafstand til Naturpark Amager området. Fem af de ti buslinjer har start i omegnskommuner mod vest og nord, henholdsvis linje 12, 81N, 250S, 350S og 500S. Der er ingen buslinjer til Naturpark Amager med start fra omegnskommuner syd København Stopperstederne giver adgang til Amager Fælled, Golfbanen, Kalvebodstien, østsiden af Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør kyststi. Der er ingen stoppesteder, der giver adgang til de vestlige og sydlige områder på Kalvebod Fælled. Linjenummer 4A: 12 30: / 78: 81N 250S: 350S 500S: Start- og slutstationer Svanemøllen Lergravsparken Islev Femøren Vesterport st. Bella Center Nørremindesvej Søvang Rådhusen Søvang Rundrute NØ Amager Ballerup st. Dragør stations Buddinge st. Bella Centeret Ballerup st. Dragør stations Kokkedal st. Ørestads st. Antal stoppersteder (0 til 500 m. til Naturpark Amager)

134 . Der er langs kanten af hovedparten af det samlede område, på nær langs Kalvebod Fælleds vest- og syd kant. Hen ved to tredje dele af indgangene (63) har adgang til bus og / eller metro inden en afstand af op til 500 m., mens der er mellem en halv eller hel km til et bus stop fra en tredje del (39) af indgangene. Bus og / eller metro 0 50 m m m m m m km Mere end 1 km

135 Buslinjer i hovedstadsområdet, der kan betjener Naturpark Amager. 4A: Svanemøllen Lergravsparken 12: Islev Femøren 30: Vesterport st. Bella Center Nørremindesvej Søvang 33: Rådhusen Søvang 77 / 78: Rundrute NØ Amager 81N: Ballerup st. Dragør stations 250S: Buddinge st. Bella Centeret 350S: Ballerup st. Dragør stations 500S: Kokkedal st. Ørestads st. 135

136 Linie 4 A Kilde: 136

137 Linie 12 Kilde: 137

138 Linie 30 Kilde: 138

139 Linie 33 Kilde: 139

140 Linie 77 / 78 Kilde: 140

141 Linie 81 N Kilde: 141

142 Linie 250 S Kilde: 142

143 Linie 350 S Kilde: 143

144 Linie 500 S Kilde: 144

145 Bilag 5 Opmåling af asfalt og grus stier i Naturpark Amager. Der er etaget opmålinger på topografiske kort ved brug af afstandsmålefunktionen i Naturstyrelsens Sags-GIS. Endvidere er opmålinger baseret på markerede gå-, cykel- og ridestier som anført i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 om Kongelunden, samt Naturstyrelsens folder om Vestamager. Der er målt fra og til målepunkter benævnt med bogstaver, samt tal (ridestier) Bestemmelse af overflader er baseret på observationer på stedet, samt google ma Der er kun opmålt ridestier i Kongelunden. Opmålingen skal ses som en minimumsopmåling. Der er således ikke opmålt små stier i Kongelunden eller uofficielle trampe stier i nogle af områderne. Samlet er der mindst 105,4 km stier i hele Naturpark Amager. Heraf er ca. 1/3 del (34,1 km) asfalt stier og 2/3 dele (71,3 km) er grus eller jord stier. I Kongelunden er der endvidere opmålt ca. 13,3 km ridestier. Samlet opmåling af delområder Meter Asfalt Grus Amager Fælled Kongelunden Royal Golf Skydebanen Kalvebod Fælled Dragør Sydstrand total Naturpark Amager

146 TOTAL Amager Fælled A/AF AI/AJ Å/AH AF/AG AB/AC/AD/AE Å/AA C/Z/Æ/Ø X/Y J/V T/U O/P/Q/R/S/T K/L/M I/J G/H E/F D/E A/C A/B grus Asfalt meter Amager Fælled A B C D I G E AF AJ AG AI Ø Z O M AH Å Æ Q Y L S T X V K J F H U AG AA AB AD AE 146

147 Total skydebanen D/E C/D A/B Skydebanen TOTAL Royal Golf H/I F/E C/D A/B/I/C grus asfalt meter Royal Golf F D C B A I E H B A C D E 147

148 A Kalvebod Fælled A/B meter 4000 Asfalt 4000 grus B/C/D D/E F/G F C/H B/H langs dige Z B/J B C D Æ G H AB H/I/J I/K C/L/M Å J D O I P D N AC Z/Å Z/Æ G/N N/O M/V Q/P R/S K V AA T R S U X U/T R/AA X/Q AB/AC Tårnby komm. total Kalvebod fælled Q Målepunkter er baseret på gå - og cykelstier som anført i Naturstyrelsens folder om Vestamager

149 Kongelunden meter Asfalt grus A/B I J E O A C P 6 B 15 G 16 D F H 8 R Z 9 Ø 10 S T 11 X Q 3 C/D D/E F/G H/J J/I J/K L/M N/O P/Q R/S T/U V/X Z/Ø P 4 V U 2 Total Kongelunden Ridestier M (1) - (2) (3) - (4) L K N (5) - (6) (7) - (8) (9) - (10) (11) - (12) 2880 (13) - (14) 362 Målepunkter er baseret på gå og ridestier som anført i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 (15) - (16) TOTAL

150 Dragør Sydstrand Meter Asfalt grus C A B - C B A 150

151 151

152

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

BELLA CENTER COPENHAGEN

BELLA CENTER COPENHAGEN BELLA CENTER COPENHAGEN KAPACITETSOVERSIGT 2013/KONGRES & EVENTS Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter > Bella Center Copenhagen / Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

DAF-OPMÅLING. Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby E-mail: daf@dansk-atletik.dk Tlf.: +45 4326 2308 LØBET OPMÅLER

DAF-OPMÅLING. Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby E-mail: daf@dansk-atletik.dk Tlf.: +45 4326 2308 LØBET OPMÅLER DAF-OPMÅLING LØBET Løbsnavn : Esrum Sø Rundt Løbsdato : 30.8.2015 Sted / By : Fredensborg Arrangørforening : Fredensborg AK Ansvarlig kontaktperson : Anders Mandal Telefon/E-mail : 2728 0240 m@ndal.dk

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014

PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014 PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014 Baggrund i at se om haveforeningerne i Kreds 1 har byggetilladelse til deres fællesbygninger. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Chr.gave 11,4220 Korsør

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum.

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Kun 2 ½ km. fra området findes der både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Bebyggelsen grænser op

Læs mere

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum.

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Kun 2 ½ km. fra området findes der både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Bebyggelsen grænser op

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

KiteGuide.dk KBH / Sjælland

KiteGuide.dk KBH / Sjælland KiteGuide.dk KBH / Sjælland Størstedelen af tiden blæser det fra S, SV og V på Sjælland. Så tager københavnerne til SVP / SydvestPynten og nordkøbenhavnerne til LYN / Lynæs, som er gode begyndersteder

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Supercykelsti Københavnerruten

Supercykelsti Københavnerruten Supercykelsti Københavnerruten Opsamling af borgerinddragelsesproces på delstrækningen mellem metrostationerne Femøren St. og Øresund St. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med beboere,

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus - Vision for kollektiv trafikbetjening Maj 2006 SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus Vision for kollektiv trafikbetjening Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens

Læs mere

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Bella Center & Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen 1. BELLA SKY COMWELL HOTEL RECEPTION 2. BELLA SKY COMWELL KONFERENCEINDGANG 3. KONGRESINDGANG 4. INDGANG

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere