Naturpark Amager. Registrering af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpark Amager. Registrering af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig transport"

Transkript

1 Naturpark Amager Registrering af indgange, stier, hold og

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og metode Analyse resultater Bilag 1. Registrering og analyse af indgangshold Bilag 2. Foto og data registrering af indgange og hold Bilag 3. Indgange til Naturpark Amager. Registrerings ark. Bilag 4. Registrering og analyse af buslinjer og stoppesteder Bilag 5. Opmåling af asfalt og grus stier i Naturpark Amager Side 3 Side 4-5 Side 7 12 Side Side Side Side

3 Naturpark Amager. En registrering af adgangs- og hold, stier og stoppes teder. Baggrund. NST / Hovedstaden har indgået et maliseret samarbejde med København, Tårnby og Dragør kommuner, samt med By & Havn om den langsigtede udvikling af de store naturområder på Vestamager. Naturområdet er unikt i internationalt sammenhæng. Med sine samlede 3000 ha tæt på hovedstadens centrum er det markant større end f.eks. Bois de Bourlogne i Paris (846 ha), Hyde Park i London (250 ha) eller Central Park i New York (351 ha). Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden i henholdsvis København, Tårnby og Dragør Kommuner, samt hele kyststrækningen fra Kongelunden til Dragør tet, rummer til sammen et væld af rekreative muligheder, aktiviteter og oplevelser. Området er grundlag natur- og dyreoplevelser, leg, idræt, fritidsaktiviteter mv. og giver københavnerne en unik mulighed rekreative oplevelser meget tæt på storbyen. Forudsætningen at kunne drage optimal nytte af de storslåede naturområder, er nem adgang via gang, cykel, eller privat bilkørsel og herunder mulighed at parkere egen bil. Amager Fælled, Kongelunden og de kystnære områder i Dragør kommune er uindhegnede områder, mens der af hensyn til dådyrbestanden er hegn omkring Kalvebod Fælled på nær langs kyst diget. Metode. Denne fotoregistrering har til mål at afdække eksisterende hold omkring adgang til hele området, fra Njalsgade i nord og hele vejen rundt om Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden, samt langs Dragør kyststi fra Søvang til Dragør tet. Registreringen har fundet sted af flere omgange i løbet af februar marts 2013, mens der lå et vist lag sne og isdække mange steder. Der er etaget fotoregistrering fra 106 positioner og der er tilsammen taget mere end 262 billeder. Alle positioner er registreret på oversigtskortene, samt på kort på hver af de 106 registreringsblade. Alle registreringsblade er opbygget efter det samme skema, hvor der er registreret adgang, cykler, stoppested bus og / eller metro,, antal er, samt særlige bemærkninger omkring kvalitet, overflade, barrierer og potentialer bedringer. Ved registreringen er endvidere anvendt Naturstyrelsens SagsGIS, topografiske kort, Google maps og Movia s hjemmeside (busstoppesteder) samt materiale stillet til rådighed af København, Tårnby og Dragør kommuner. De angivne længdeangivelser er tilnærmet og skal tages med behold, ligesom der er anvendt beregningsmetoder til angivelse af et antal af er, idet ganske få af de registrerede er er indrettet med opmalede eller på anden måde tydelig angivne båse. 3

4 Analyse resultater. shold. Der er registreret 124 indgange til det samlede område, som alle kan benyttes af såvel som cyklende. Langt hovedparten af stinettet er komprimerede grusstier og kun enkelte asfalterede stier, som til gengæld er lange (cykelstien langs Kalveboderne og på det nye dige, Kalvebodstien, Granatvej og Kanalvej). Endvidere er der en række skovveje og -stier i Kongelunden, herunder ridestier. Stinettet i sammenhæng med Dragør kyststi er altovervejende uden fast overflade (grus eller jord) og kun enkelte steder stærket med armeringsnet at tillade opkørsel med servicebiler mv. Parkeringser. Der er inden det samlede område registreret ca. 33 er. Der er asfalt på en tredjedel af disse (11), mens de øvrige er anlagt med grus, som i udpræget grad er præget af huller eller dybninger i større eller mindre udstrækning. Der er flest mindre er (19) med under 50 er pr.. Ni er har mellem 50 og 100 er og 5 er er på mellem 100 og 400 er. Endvidere er det beregnet, at der langs Søndre Strandvej (2,1 km) kan holde samlet ca. 700 biler langs vejens to sider. Der er således samlet optalt og beregnet tilnærmelsesvist et samlet antal på mellem og er. Hen ved en fjerdedel af disse er ( ) er dog i større eller mindre udstrækning beholdt henholdsvis sportsudøvere, medlemmer af haveeninger, Dan Hostels, boligområder, Dragør golfbane eller er betalingser ( er) i tilknytning til Royal Golf Center. Til brug folk i almindelighed, som udgangspunkt en naturoplevelse, er der således kun ca til er, hvor hen ved to tredjedele er placeret langs Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden og en tredjedel (ca.700) er placeret langs Søndre Strandvej.. Der er langs kanten af hovedparten af det samlede område, på nær langs Kalvebod Fælleds vest- og syd kant. Hen ved to tredje dele af indgangene (63) har adgang til bus og / eller metro inden en afstand af op til 500 m., mens der er mellem en halv eller hel km til et bus stop fra en tredje del (39) af indgangene. Asfalt og grus stier. Der er etaget opmålinger på topografiske kort ved brug af afstandsmålefunktionen i Naturstyrelsens Sags-GIS, samt baseret på stier markeret på kort i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 om Kongelunden, samt Naturstyrelsens folder om Vestamager. Samlet er der mindst 105,4 km stier i hele Naturpark Amager området. Heraf er ca. 1/3 del (34,1 km) asfalt stier og 2/3 dele (71,3 km) er grus eller jord stier. Hertil kommer 13,3 km markerede ridestier i Kongelunden. 4

5 Bilag, detaljerede registreringer. Bilag 1. indeholder en detaljeret analyse af registrerede indgange. Der skelnes imellem tre typer indgange (officielle indgange med bomme og pictogrammer, mindre indgange med en pæl med pictogrammer og uofficielle indgange uden specielle kendetegn). Alle registrerede indgange er inddelt i en af de tre nævnte typer og markerer på kort. Bilag 2. indeholder indledningsvis 4 oversigtskort, som udpeger og nummererer samtlige registrerede indgange og er. Herefter følger 106 fotoregistreringsblade med data vedrørende hold og e muligheder samt korte vurderinger af eksisterende hold og eventuelle udbygningsmuligheder. Nummeret refererer til det enkelte registreringsblad. Bilag 3. indeholder registrerings ark over samtlige indgange. Bilag 4. indeholder en registrering og analyse af hvilke buslinjer, der betjener hele Naturpark Amager og hvor mange stoppesteder, der findes inden en rimelig afstand (0-500 m). Bilag 5. indeholder en GIS baseret opmåling af gå- og cykelstier i hele naturpark området. Endvidere er der opmålt ridestier i Kongelunden. Denne registrering og afrapportering er udført af: Flemming Thornæs, Cand. Arch./byplanlægger, Naturstyrelsen/Hovedstaden, året

6 6

7 Bilag 1. Indgange til Naturpark Amager. Det er registreret og fotograferet fra 106 positioner og sammenlagt er der registreret 124 indgange. I det følgende er indgangene opdelt i tre grupper, at skelne imellem dem som grundlag en mere detaljeret vurdering af antal, standard og eventuelle behov henholdsvis flere indgange, typologisering, eventuelt nyt fælles design og lignende. De officielle indgange er karakteriseret enten ved en bom med piktogrammer, eventuelt med inmationstavle og / eller ved en bred sti / vej, som kan anvendes af såvel, cyklende som af servicevogne. Mindre indgange er karakteriseret ved en pæl med piktogrammer, eventuelt med inmationstavle og en sti af rimelig kvalitet til brug og cykler, herunder også stier ryttere. Uofficielle indgange er karakteriseret ved ikke at have hverken bom, pæl eller inmationstavler. Der er blot tale om en selvtrådt indgang i naturen. Der er registreret 47 officielle indgange, 61 mindre indgange og 16 uofficielle indgange. Der er registreret inden 7 delområder, benævnt A til G. Det har været logisk at optælle i hold til verdenshjørner i delområde A, B og E (Amager Fælled, Royal Golf Center og Kalvebod Fælled). I Skydebaneområdet (C) og i Kongelundsområdet, inklusiv Dragør Golfbane (F) er der registreret indgange såvel langs kanten af områderne som inden i områderne, hvor der er angivet et samlet tal antal indgange i hvert af delområderne. Delområde D (Sti langs Kalveboderne) og G (Dragør Kyststi, inklusiv området omkring Aflandshage) er linjer, hvor der er angivet et samlet tal antal indgange optalt fra den ene til den anden ende. Der er flest officielle indgange i delområde A (14) og F (11). Flest mindre indgange er registreret i delområde F (21) og G (15). Flest uofficielle indgange er også registreret i F (6) og G (6). Fordeling af indgange pr. km2 giver en indikation af muligheden borgernes adgang til de rekreative områder. Det samlede areal omfattet af Naturpark Amager er via Naturstyrelsens Sags-GIS opgjort til omtrentlig 29,7 km2. Med 124 indgange svarer det til gennemsnitlig 4,1 indgange pr. km2. Det kan konstateres, med dette gennemsnitstal som udgangspunkt, at Kalvebod Fælled er markant undersynet med indgangsveje (1 indg. / km2), mens stien langs Kalveboderne er markant oversynet med adgangsveje (30 indg. / km2). Der er lige gode adgangshold til henholdsvis Amager Fælled, Kongelunden og Dragør Kyststi (hhv. 10 og 14 indg. / km2), mens Royal Golf Center og Skydebanerne er tæt på gennemsnittet med hhv. 6 og 3 indgange pr. km2. (antallet af indgange skal stås som holdstal og ikke som antallet af faktuelt optalte indgange). 7

8 Delomr. Delområde Indg. pr. delomr. ca. km2 Indg. pr. km2 Antal indgange Officielle indg. Adg. med bom Mindre indg. Adg. med pæl Uofficielle indg. Ingen markering A Amager Fælled vest 25 2, A Amager Fælled øst 7 (8 fra HF) A Amager Fælled syd 3 3 B Royal Golf Center vest 7 1,2 6 1 (bagindg. låst) B Royal Golf Center øst B Royal Golf Center syd 1 1 C Skydebanerne 2 0, D Sti langs Kalveboderne 6 0, E Kalvebod Fælled nord 19 19, E Kalvebod Fælled vest E Kalvebod Fælled syd 3 3 E Kalvebod Fælled øst F Kongelunden, inkl. Dragør golfbane (0,5 km2) 38 3, G Dragør kyststi, inkl. Aflandshage 27 1, Total ,7 4,

9 A D C B E F G 9

10 10

11 11

12 12

13 Bilag 2. Oversigtskort nr

14 Oversigtskort nr

15 Oversigtskort nr

16 Oversigtskort nr

17 bilister Artillerivej Bus, 10 m. Cirkel, ca. 59 er, Tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Overflade: grus med huller 01 17

18 bilister Artillerivej, Københavns BMX bane m.m Bus, ca. 50 m Firkantet, ca. 30 er Grus med huller. Primært til brug sportsudøvere 02 18

19 bilister Artillerivej, sø til vandscootere Bus, ca. 50 m Firkantet, ca. 10 er Grus med huller. Primært til brug sportsudøvere 03 19

20 bilister Ved slusen Bus, ca m nej Cykel og gangbro binder Sydhavn med Vestamager 04 20

21 bilister Artillerivej Bus, ca. 100 m. Grussti 05 21

22 bilister Artillerivej Sønderbrostien Bus, ca. 20 m. 2 grusstier, den ene bredere end den anden. Mulighed 06 22

23 bilister Artillerivej, haveeningen Hekla Bus, ca. 30 m Cirkulær p pl. Ca. 59 er Grus med huller, tilbagetrukket fra vej, beplantet langs kant, til brug HF medlemmer 07 23

24 bilister Artillerivej, haveeningen Sønderbro Bus, ca. 500 m. Stor firkantet, ca. 32 er Grus med huller. Plads primært til brug haveeningen 08 24

25 bilister Artillerivej Nokkestien Bus, ca.150 m. 2 grusstier, den ene med kommunal pæl, den anden uofficiel trampet sti 09 På modsatte side af Artillerivej er der indgang til Nokken 25

26 off. bilister Artillerivej Grønjordsstien Bus, ca. 200 m. ja Cirkel, ca. 59 er Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning langs kant og sti adgang til fælled. Overflade: grus med store huller 10 26

27 bilister Artillerivej Grønjordstien Bus, ca. 200 m. Stor oval, ca er Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning langs kant og stiadgang til fælled. Overflade: grus med en del huller

28 bilister Artillerivej Bus, ca. 10 m. Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder mv. samt 2 typer grus 12 28

29 bilister Artillerivej Bus, ca. 20 m. Fine grus stier 13 29

30 bilister Artillerivej Bus, ca.50 m. Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder mv. samt 2 typer grus 14 30

31 bilister Artillerivej Artillerivejens skole 15 39? Ca. 31 er til brug Artillerivejens skole 15 31

32 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 300 m. Lille grus sti imellem Artillerivejs skoles idrætsbaner og HF. Faste Batteri 16 32

33 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 500 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem Universitet, DR og Islands Brygge 17 33

34 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca. 200 m. Grus sti med cykel chikane 18 34

35 bilister Ørestads Boulevard Grønjordstien Bus og metro ca. 50 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem Universitet, DR og Islands Brygge 19 35

36 bilister Ørestads Boulevard Metro, ca. 400 m. nej Grus sti med info. tavle 20 36

37 bilister Ørestads boulevard Metro, ca. 100 m Grus sti med info tavle 21 37

38 bilister Ørestads Boulevard Bus og metro, ca m. Grus sti 22 38

39 bilister Vejlands Alle, Dan Hostels Bus og metro, m. Ca. 84 er Privat til brug gæster til Dan Hostels, Asfalt og armeringssten 23 39

40 bilister Vejlands Alle, Dan Hostels Bus og metro, m. Asfalt, cykelsti langs Vejlands Alle 24 40

41 bilister Sjællandsbroen Bus, ca. 50 m. Asfalt cykel og gang sti, tunnel under Sjællandsbroen 25 41

42 bilister Sti langs Kalveboderne, nedkørsel fra Sjællandsbroen Bus, ca. 50 til 300 m. Asfalt cykel og gang sti 26 42

43 bilister Sti langs Kalveboderne, ved jernbanebroen Bus, ca. 300 til 600 m. Asfalt cykel og gang sti, langs jernbane bro 27 43

44 bilister Sti langs Kalveboderne / Selinavej. Kbh. Matr. center Bus, m. Ca. 10. er Grus og skærver, cykel og gangsti; asfalt

45 bilister Selinavej Bus, ca. 800 m. Aflåst indkørsel til Royal Golf Center 29 45

46 bilister Selinavej Bus, ca. 850 m. Indkørsel til Københavns skyttecenter og til cykelrute til Ørestad og lufthavn 30 46

47 bilister Selinavej 5 / cykelsti nr Bus, ca. 1,1 km. Ca er Asfalt. Cykel og gangsti i grus 31 47

48 bilister Selinavej 6, Københavns Flugtskydnings Klub Bus, mere end 1 km Ca. 40 er Aflangt asfalt areal uden indgangslåge til KFK 32 48

49 bilister Selinavej 6, Københavns Flugtskydnings Klub Bus, mere end 1 km Min. 60 er Grus med huller, adgang til Schæferhunde klub og sti til Ørestad

50 bilister Selinavej / bro over Vestmotorvejen Bus, mere end 1 km Asfalt sti. Aflåst låge, adgang via vippelåge. Mulighed design udvikling 34 Vestmotorvejen 50

51 bilister Sti til Kalvebod Fælled / sti langs Kalveboderne Bus, mere end 1 km Asfalt gang og cykelsti 35 Vestmotorvejen 51

52 bilister Kalvebodbroen / vestmotorvejen Bus, mere end 1 km Asfalt cykel og gang sti. Mulighed design udvikling Vestmotorvejen 36 52

53 bilister Kalvebodbroen / Røde port Bus, mere end 1 km Asfalt cykel og gangsti Vestmotorvejen 37 53

54 bilister Kanovej, broerne over motorvej og jernbane Metro og bus; ca. ½ til 1 km. Grus og asfalt, cykel og gangstier 38 54

55 bilister Center Boulevard, Royal Golf Club Bus og metro, ca m. Ca er Betalings (asfalt med enkeltstående træer), primært til brug golfspillere 39 55

56 bilister Center Boulevard Bus og metro, ca. 1 km. Lille grus sti over Ørestads Bypark 40 56

57 bilister Center Boulevard, Indvej Bus og metro, ca. 50 til 400 m. Mindre grus sti over Edward Thomsens Vej 41 57

58 bilister Center Boulevard Bus og metro, ca Grus sti over Arne cobsens Alle 42 58

59 bilister Ørestads Boulevard Metrostation Vest Amager Landmark: Hein Heinesens Skulptur 43 59

60 bilister Otto Bachers Alle, hovedindgang til Vestamager Bus og metro, ca. 10 til 200 m. Ca. 43 er Grus og asfalt med huller (bruges også af metro pendlere) 44 60

61 bilister Kalvebod sti, indgang ud HH skulptur Bus og metro, ca m. Asfalt sti 45 61

62 bilister Kalvebod sti, indgang ud 8 - tallet Bus og metro, ca m. Asfalt sti 46 62

63 bilister Kalvebod sti, indgang ud 8 tallet og sorte rækkehuse Bus og metro, ca m. Asfalt sti 47 63

64 bilister Kalvebod sti, indgang ud sorte rækkehuse Bus og metro, ca m. Asfalt sti 48 64

65 bilister Finderupvej Bus og metro, ca m. Ca. 10 er Asfalt, privat /, primært til beboer anvendelse 49 Set fra Vest Amager Set fra Finderupvej 65

66 bilister Ryomgårdsvej Bus og metro, ca. 500 til 1000 m. 3 er Asfalt. P. er er til brug lokal området

67 bilister Ugandavej Bus, ca. 500 m. 3 er Asfalt, del af vende, mulighed udvidelse 51 67

68 bilister Ugandavej (ja) Bus, ca. 500 m. 2 3 er Grus, primært til brug lokal børnehave og spejderhytte. Giver adgang til friløbsområde hunde 52 68

69 bilister Natalvej Bus, ca. 400 m Område luftning af frit hunde 53 69

70 bilister Hilversumsvej, ved pumpehus Bus, ca. 600 m. Ca. 5 er Asfalt, mulighed udvidelse, behov bedre vejvisning 54 70

71 bilister Elborg Alle /Leisel Alle Bus, ca. 800 m. Skov vej. Tvær sti er en sti, cykler og heste 55 71

72 bilister Emmerich Alle / Leisel Alle / 139 Bus ca. 700 m. Skov vej og sti, samt tvær sti, Leisel Alle 56 72

73 bilister Kongelundsvej & Leisel Alle Bus, ca. 200 m. Leisel Alle, natur sti 57 73

74 bilister Kongelundsvej / 142 Bus, ca. 100 m. Ligner mest en heste sti. På begge sider af Kongelundsvej 58 74

75 bilister Frieslandsvej, ved røde låge Bus, ca. 900 m. 4 5 er Grus med huller, mulighed udvidelser 59 75

76 bilister Frieslandsvej Bus, ca. 800 m. Ca. 10 er Grus, jord med huller, mulighed bedringer 60 Fra er der adgang til skov- / ridesti og skovvej på den modsatte side af Frieslandsvej 76

77 bilister Frielandsvej Bus, ca. 700 m. Skovvej, grus 61 77

78 bilister Frieslandsvej Bus, ca. 500 m. Skov vej, grus 62 78

79 bilister Frieslandsvej & Westlandsvej Bus, ca. 300 m. Lille skovsti over Westlandsvej 63 79

80 bilister Frieslandsvej / 153 ja Bus, ca. 200 m. Primært en ride sti 64 80

81 bilister Frieslandsvej / 155 Bus, ca. 500 m. Skov vej og skov og ridesti 65 81

82 bilister Kongelundsvej Bus, ca. 100 m. Skov vej 66 82

83 bilister Skovvej / 158 Bus, ca. 100 m. En officiel og en uofficiel skov sti 67 83

84 bilister Skovvej / 162 Bus, ca. 20 m. 2 parkering områder med 20 / 30 er Grus med huller, græsplane med borde og bænke 68 84

85 bilister Tommerupvej & skovbryn Bus. Ca. 580 m. Skovvej 69 85

86 bilister Skovvej Bus, ca. 150 m er Lang smal, grus med huller 70 86

87 bilister Skovvej Bus, ca. 200 m. Ca er Stor cirkulær, grus med store huller, plæne med borde og bænke 71 87

88 bilister Skovvej / Fasanstien Bus, ca. 300 m. Samme som position

89 bilister Skovvej Bus ca. 500 m. 3 p. er Lille, grus med huller 73 89

90 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Skov sti 74 90

91 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 130 / 160 m. Skov vej, grus 75 91

92 bilister Kongelunds hallen Bus stoppested Ca. 126 er Stor an Kongelundshallen. Armeringssten med markering 76 92

93 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Ca. 270 er Meget stor aflang, grus med mange huller 77 93

94 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Samme som position 75. indgang til kyststi 78 94

95 bilister Kalvebodvej, Fasanstien Bus, ca. 400 m. 2 er Lille, grus med huller 79 95

96 bilister Kalvebodvej Bus, ca. 775 m. Skovvej, ridesti 80 96

97 bilister Indgang fra Dragør Golfbane Bus stoppested m Græs sti i trace på gammelt dige og skovvej 81 97

98 bilister Dragør golfbane / Bus stoppested m. Ca. 110 er Asfalt og armeringssten med markering 82 98

99 bilister Fælledvej Bus, ca. 250 / 350 m. Ca. 18 er Lille med grus, ridesti tsætter på modsatte side af Fælledvej 83 99

100 bilister Dragør kyststi Bus, ca. 700 m. Skov- / ridesti, binder kyststi med Fasansti

101 bilister Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti og trappe til kyststi

102 bilister Poppelvej Bus, ca. 600 m. Opgang til kyst sti og strandeng

103 bilister Poppelvej Bus, ca. 600 m. Trappe til kyst sti

104 bilister Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti til kyst sti

105 bilister Poppelvej Bus ca. 700 m. Gang sti (jord) til kyst sti

106 bilister Søvej Bus, ca. 800 m. Sti og trappe til kyststi

107 bilister Søvej Bus, ca. 670 m. Sti og trappe til kyststi

108 bilister Søvej Bus, ca. 700 m. Sti og trappe til kyststi

109 bilister Søvej Bus, ca. 700 m. Grus vej

110 bilister Fælledvej Bus, ca. 550 m. Grus vej med lille uofficiel enden

111 bilister Dragør kyst sti / Bachersmindevej Bus, ca. 700 m. Uofficiel sti adgang fra camping

112 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Sti og trappe fra kolonihave

113 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Sti og mulig opkørsel fra kolonihaveening

114 bilister Lille Strand sti Bus, ca. 1 km Trappe fra kolonihaveening

115 bilister Bachersmindevej / Søndre Strandvej Bus, ca. 400 m. Boligbebyggelse med adgang fra fælles areal

116 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 600 m. Asfalt. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej

117 bilister Søndre Strandvej Bus ca. 700 m. Asfalt. mulighed lang hele St. Magleby Strandvej

118 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 460 m. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej

119 bilister Søndre Strandvej / Cafe Sylten Bus ca. 200 m. Ca. 70 er mulighed langs St. Magleby strandvej samt på stor grus ved cafe

120 bilister Søndre Strandvej Bus, ca. 5 m. nej Bro og sti til strandeng

121 bilister Dragør Strandbad Bus, ca m. Ca er Grus ved Dragør strandbad

122 bilister Dragør t Bus, ca. 5 / 600 m Ca. 46 er Grus

123 Bilag 3. Indgange til Naturpark Amager. Registrerings ark. Lokalitet / adresse fotopositio n Adgan g cykliste r off. Adgan g bilister plad s Størrelse og kvalitet af Artillerivej Bus, 10 m. Cirkel, ca. 59 er, overflade: grus med huller Tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Artillerivej Københavns BMX bane m.m ja Bus, ca. 50 m. ja Firkantet grus, ca. 30 er Primært til brug sportsudøvere Artillerivej, sø til vandscootere Bus, ca. 50 m. Lille grus, ca. 10 er Til brug sportsudøvere Ved Slusen, Bus, ca m. nej Cykel og gangbro binder Sydhavn til Vestamager Artillerivej Bus, ca. 100 m Grus sti Artillerivej Bus, ca. 20 m Adg. grus med huller, 2 stier, den ene bredere end den anden. (mulighed ) Artillerivej HF. Hekla Bus, ca. 30 m Cirkel, ca. 59 er, Grus med huller, tilbagetrukket fra vej, beplantet hele vejen rundt. Til brug HF medl. 123

124 Artillerivej HF. Sønderbro Bus, ca. 500 m Stor firkantet, ca. 32 er Grus med huller, primært til brug HF medl. Artillerivej Bus, ca. 150 m 2 grus stier, den ene med kommunal pæl, den anden mere uofficiel. Artillerivej Bus, ca. 200 m Cirkel, ca. 59 er, grus med huller Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning og sti adgang til fælled, grus overflade med huller Artillerivej Bus, ca. 200 m Stor oval, ca Tilbagetrukket fra vej med god bevoksning hele vejen rundt og sti adgang til fælled. Grus overflade med huller Artillerivej Bus, ca. 10 m Fin artikuleret indgang med oversigtstavle, bænk, affaldsbeholder m.v. 2 typer grus Artillerivej ja ja Bus, ca. 20 m Fine grus stier Artillerivej ja ja Bus, ca. 50 m Fin artikuleret indgang medoversigtstavle, bænk, affaldsbeholder m.v. 2 typer grus Artillerivejens skole Privat parkering til brug skolen Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 300 m. Lille grus sti mellem skole og HF 124

125 Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 500 m. Bred grus sti, del af overordnet stinet, særlig pendlings funktion trafik mellem uni. DR og Islands Brygge Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 200 m Grus sti med cykel chikane Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 50 m Grus sti Ørestads Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 400 m Grus sti med info tavle Ørestads Boulevard ja ja Metro, ca. 100 m Grus sti Ørestads Boulevard ja ja Bus og Metro, ca m Grus sti Vejlands Alle, Dan Hostels ja ja Bus og metro, m. Ca. 84. er Privat gæster til Dan Hostels, Asfalt og armeringssten Vejlands Alle, Dan Hostels ja ja Bus og metro, m. Asfalt, cykelsti langs Vejlands Alle Sjællandsbroen, Bus, ca. 50 m. Asfalt, cykel og gang sti under Sjællandsbroen Sti langs Kalveboderne Nedkørsel fra Sjællandsbroen Bus, ca. 50 til 300 m. Asfalt, cykel og gang sti 125

126 Sti langs Kalveboderne Ved jernbanebroen Bus, ca. 300 til 600 m. Asfalt, cykel og gang sti langs jernbane bro Sti langs Kalveboderne / Selinavej. Kbh. matr. center Bus, ca. 500 til 1 km. Lille, ca. 10 er pl: grus / skærve. Cykel og gang sti, asfalt Selinavej Bus, ca. 800 m Aflåst indgang til golfbane Selinavej Bus, ca. 850 m. Indkørsel til Københavns skyttecenter og til cykelrute til Ørestad og lufthavn Selinavej 5 / cykelsti nr Bus, ca. 1.1 km Ca er Cykelrute til Ørestad og lufthavn. (skilt: cykelsti nr. 6 står kert) Selinavej 6, KFK Bus, mere end 1 km. Ca. 40 er Asfalt. Aflangt areal uden låge til KFK Selinavej 6, KFK Bus, mere end 1 km. Min. 60 er Grus med huller, adgang til schæferhundeklub og sti til Ørestad Selinavej, bro over vestmotorvej Bus, mere end 1 km. Asfalt sti. Aflåst låge, adgang via vippelåge, mulighed design udvikling Selinavej / sti langs Kalveboderne Bus, mere end 1 km. Asfalt gang og cykel sti Kalvebodbroen Bus, mere end 1 km. Asfalt, adgang til dige og Vestamager, mulighed design udvikling 126

127 Kalvebodbroen, /Røde låge Bus, mere end 1 km. Asfalt, gang og cykel sti, adgang til Vestamager Kanovej, broer over motorvej og jernbane Bus og metro, ca. ½ -1 km Asfalt og grus, cykel og gang sti Royal Golf Club / Copenhagen Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 340 til 350 er Betalings, asfalt med enkeltstående træer, til brug primært golfspillere. Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca. 1 km Lille grus sti over Ørestads Park. Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Mindre grus sti over Edward Thomsensvej Center Boulevard ja ja Bus og metro, ca m. Grus sti over Arne cobsens Alle Ørestads Boulevard Hein Heinesens Skulptur. Landmark Otto Bachers Alle, Hovedindgang til Vest Amager ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 43 er Grus og asfalt med huller (bruges også af Metro pendlere!) Kalvebod Sti, indgang ud HH skulptur ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Kalvebod Sti, indgang ud 8 - tallet ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti 127

128 Kalvebod Sti, indgang ud 8-tallet og sorte rækkehuse ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Kalvebod Sti, indgang ud sorte rækkehuse ja ja Bus og metro, ca m. Asfalt sti Finderupvej ja ja Bus og metro, ca m. Ca. 10 er Asfalt. Privat / off., primært til beboer anvendelse Ryomgårdsvej ja ja Bus, ca. 500 m til 1 km Ca. 3 er Asfalt, gæsteer bolig området. Mulighed langs afvandingskanal. Træbro fra kanal sti til besøgscenter Ugandavej ja ja Bus, ca. 500 m Ca. 3 er Asfalt, mulighed stor langs afvandingskanal Ugandavej ja (ja) Bus, ca. 500 m Ca. 2 3 er Grus. Primært til brug børnehavne og spejderhytte. til friløbsområde løse hunde Natalvej Bus, ca. 400 m. Grus sti, til friløbsområde løse hunde. Hilversumsvej ja ja Bus, ca. 600 m Ca. 5 er Asfalt. Mulighed udvidelse + behov bedre vejvisning. Ingen vejvisning ved Kongelundsvej 128

129 Elborg Alle / Leisel Alle Bus, ca. 800 m Skov sti Emmerich Alle/ Leisel Alle Bus, ca. 700 m Skov sti / tvær natur sti Kongelundsvej / Leisel Alle Bus, ca. 200 m Skov sti / ridesti Kongelundsvej ja ja Bus, ca. 100 m. Grus / jord Ligner mest en heste sti, på begge sider af Kongelundsvej Frieslandsvej, ved røde låge ja ja Bus, ca.900 m. Ca. 4 5 er Grus med huller, mulighed bedring og udvidelse. Frieslandsvej ja ja Bus, ca. 800 m. Ca. 10 er Grus / jord med huller, mulighed bedringer Frieslandsvej Bus, ca. 700 m Skov vej, grus Frieslandsvej Bus, ca. 500 m Skov vej, grus Frieslandsvej/ Westlandsvej Bus, ca. 300 m. Skov sti / ride sti Frieslands vej Bus, ca. 200 m. Primært en ride sti Frieslandsvej ja ja Bus, ca. 500 m. Skov vej og ride sti Kongelundsvej ja ja Bus, ca. 100 m Skovvej Skovvej Bus, ca. 100 m. Skovstier på begge sider af Kongelundsvej 129

130 Skovvej ja ja Bus, ca. 20 m 2 er, med hver ca er Grus med huller, græsplæne og borde/bænke Tommerupvej / skovbryn 69 Bus, ca. 580 m. Skovvej, mangler skilt ved Tommerupvej Skovvej ja ja Bus, ca. 150 m Ca. 50 til 100 er Grus med huller, lang stor, mulighed bedring Skovvej Bus, ca. 200 m. Ca er Grus med huller Stor cirkulær, græsplæne med bord og bænke Skovvej, Fasanstien Bus, ca. 300 m. Samme som position nr.70, gang, cykel og ridesti Skovvej Bus, ca. 500 m. Ca. 3 er Grus med huller Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Skovsti Kalvebodvej Bus, ca. 130 til 160 m. Skovvej, grus Kongelunds hallen Bus stoppested Ca. 126 er Stor an Kongelundshallen. Armeringssten med markering Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Ca. 270 er Meget stor aflang, grus med mange huller Kalvebodvej Bus, ca. 50 m. Samme Samme sted (position 75), start på kyst sti Kalvebodvej Bus, ca. 400 m. Ca. 2 er Lille, med grus, kan udvides ved skovning 130

131 Kalvebodvej Bus, ca. 775 Skovvej, ride sti Indgang fra Dragør Golfbane Bus stoppested m Græs sti i trace på gammelt dige og skovvej Dragør golfbane / Bus stoppested m. Ca. 110 er Asfalt og armeringssten med markering Fælledvej Bus, ca m. Ca. 18 er Lille med grus, ride sti tsætter på modsatte side af Fælledvej Dragør kyststi Bus, ca. 700 m. Skov- /ridesti, binder kyst sti med Fasan sti Poppelvej Bus, ca. 700 m. Sti / trappe til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 600 m. Armeret opgang til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 600 m. Trappe til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 650 m Sti til kyst sti Poppelvej Bus, ca. 700 m. Gang sti til kyst sti Søvej Gang sti til kyst sti Søvej ja 670 Gang sti til kyst sti Søvej ja 700 Gang sti til kyst sti 131

132 Søvej Bus, ca. 700 m. Gang sti til kyst sti Fælledvej Bus, ca. 550 m. Grus sti / vej til uofficiel og kyst sti Dragør kyst sti / Bachersmindevej Bus, ca. 700 m. Uofficiel sti fra camping til kyst sti Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti og trappe fra kolonihaveening Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti fra kolonihaveening Lille strand sti Bus, ca. 1 km. Sti og trappe fra kolonihaveening Bachersmindevej / Søndre Strandvej Bus, ca. 400 m. Boligbebyggelse med adgang fra fælles areal Søndre Strandvej Bus, ca. 600 m. ja Asfalt. P mulighed langs hele St. Magleby Strandvej. Søndre Strandvej Bus, ca. 700 m. Asfalt. P mulighed langs hele St. Magleby Strandvej. Søndre Strandvej Bus, ca. 460 m. P. mulighed langs hele St. Magleby Strandvej Søndre Strandvej / Cafe Sylten Bus, ca. 200 m. Ca. 70 er P. mulighed langs Strandvej, samt grus Søndre Strandvej Bus, ca. 5 m Dragør Strandbad Bus, ca m. Ca er Grus Dragør tet Bus, ca m. ja Ca. 46 er Grus 132

133 Bilag 4. Buslinjer. Naturpark Amager området, fra Njalsgade i nord til Dragør i sydøst, betjenes af ti buslinjer. Nogle linjer har kun et eller få stoppesteder i tilknytning til området, mens andre linjer betjener området stort set fra nord til sydøst. Blandt de sidstnævnte har linjerne 30, 33 og 81N henholdsvis 17, 34 og 28 stoppesteder, som alle ligger i rimelig gåafstand til Naturpark Amager området. Fem af de ti buslinjer har start i omegnskommuner mod vest og nord, henholdsvis linje 12, 81N, 250S, 350S og 500S. Der er ingen buslinjer til Naturpark Amager med start fra omegnskommuner syd København Stopperstederne giver adgang til Amager Fælled, Golfbanen, Kalvebodstien, østsiden af Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør kyststi. Der er ingen stoppesteder, der giver adgang til de vestlige og sydlige områder på Kalvebod Fælled. Linjenummer 4A: 12 30: / 78: 81N 250S: 350S 500S: Start- og slutstationer Svanemøllen Lergravsparken Islev Femøren Vesterport st. Bella Center Nørremindesvej Søvang Rådhusen Søvang Rundrute NØ Amager Ballerup st. Dragør stations Buddinge st. Bella Centeret Ballerup st. Dragør stations Kokkedal st. Ørestads st. Antal stoppersteder (0 til 500 m. til Naturpark Amager)

134 . Der er langs kanten af hovedparten af det samlede område, på nær langs Kalvebod Fælleds vest- og syd kant. Hen ved to tredje dele af indgangene (63) har adgang til bus og / eller metro inden en afstand af op til 500 m., mens der er mellem en halv eller hel km til et bus stop fra en tredje del (39) af indgangene. Bus og / eller metro 0 50 m m m m m m km Mere end 1 km

135 Buslinjer i hovedstadsområdet, der kan betjener Naturpark Amager. 4A: Svanemøllen Lergravsparken 12: Islev Femøren 30: Vesterport st. Bella Center Nørremindesvej Søvang 33: Rådhusen Søvang 77 / 78: Rundrute NØ Amager 81N: Ballerup st. Dragør stations 250S: Buddinge st. Bella Centeret 350S: Ballerup st. Dragør stations 500S: Kokkedal st. Ørestads st. 135

136 Linie 4 A Kilde: 136

137 Linie 12 Kilde: 137

138 Linie 30 Kilde: 138

139 Linie 33 Kilde: 139

140 Linie 77 / 78 Kilde: 140

141 Linie 81 N Kilde: 141

142 Linie 250 S Kilde: 142

143 Linie 350 S Kilde: 143

144 Linie 500 S Kilde: 144

145 Bilag 5 Opmåling af asfalt og grus stier i Naturpark Amager. Der er etaget opmålinger på topografiske kort ved brug af afstandsmålefunktionen i Naturstyrelsens Sags-GIS. Endvidere er opmålinger baseret på markerede gå-, cykel- og ridestier som anført i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 om Kongelunden, samt Naturstyrelsens folder om Vestamager. Der er målt fra og til målepunkter benævnt med bogstaver, samt tal (ridestier) Bestemmelse af overflader er baseret på observationer på stedet, samt google ma Der er kun opmålt ridestier i Kongelunden. Opmålingen skal ses som en minimumsopmåling. Der er således ikke opmålt små stier i Kongelunden eller uofficielle trampe stier i nogle af områderne. Samlet er der mindst 105,4 km stier i hele Naturpark Amager. Heraf er ca. 1/3 del (34,1 km) asfalt stier og 2/3 dele (71,3 km) er grus eller jord stier. I Kongelunden er der endvidere opmålt ca. 13,3 km ridestier. Samlet opmåling af delområder Meter Asfalt Grus Amager Fælled Kongelunden Royal Golf Skydebanen Kalvebod Fælled Dragør Sydstrand total Naturpark Amager

146 TOTAL Amager Fælled A/AF AI/AJ Å/AH AF/AG AB/AC/AD/AE Å/AA C/Z/Æ/Ø X/Y J/V T/U O/P/Q/R/S/T K/L/M I/J G/H E/F D/E A/C A/B grus Asfalt meter Amager Fælled A B C D I G E AF AJ AG AI Ø Z O M AH Å Æ Q Y L S T X V K J F H U AG AA AB AD AE 146

147 Total skydebanen D/E C/D A/B Skydebanen TOTAL Royal Golf H/I F/E C/D A/B/I/C grus asfalt meter Royal Golf F D C B A I E H B A C D E 147

148 A Kalvebod Fælled A/B meter 4000 Asfalt 4000 grus B/C/D D/E F/G F C/H B/H langs dige Z B/J B C D Æ G H AB H/I/J I/K C/L/M Å J D O I P D N AC Z/Å Z/Æ G/N N/O M/V Q/P R/S K V AA T R S U X U/T R/AA X/Q AB/AC Tårnby komm. total Kalvebod fælled Q Målepunkter er baseret på gå - og cykelstier som anført i Naturstyrelsens folder om Vestamager

149 Kongelunden meter Asfalt grus A/B I J E O A C P 6 B 15 G 16 D F H 8 R Z 9 Ø 10 S T 11 X Q 3 C/D D/E F/G H/J J/I J/K L/M N/O P/Q R/S T/U V/X Z/Ø P 4 V U 2 Total Kongelunden Ridestier M (1) - (2) (3) - (4) L K N (5) - (6) (7) - (8) (9) - (10) (11) - (12) 2880 (13) - (14) 362 Målepunkter er baseret på gå og ridestier som anført i Skov- og Naturstyrelsens folder om vandreture, nr. 13 (15) - (16) TOTAL

150 Dragør Sydstrand Meter Asfalt grus C A B - C B A 150

151 151

152

Supercykelsti Københavnerruten

Supercykelsti Københavnerruten Supercykelsti Københavnerruten Opsamling af borgerinddragelsesproces på delstrækningen mellem metrostationerne Femøren St. og Øresund St. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med beboere,

Læs mere

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur Bilag 1 - Side -1 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Bilag 1 - Side -2 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Dato: 26.09.2014 Notatnummer: 2084251.01 Rev: 4 Udarbejdet

Læs mere

Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011

Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011 Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011 15 13 12 16 14 11 17 10 9 19 20 1 5 21 6 22 7 4 28 31 8 3 23 24 29 26 25 30 27 2 18 Indholdsfortegnelse Baggrund

Læs mere

Udvikling af blå og grønne områder over tid samt analyse af tilgængeligheden

Udvikling af blå og grønne områder over tid samt analyse af tilgængeligheden Udvikling af blå og grønne områder over tid samt analyse af tilgængeligheden ARBEJDSRAPPORT Ole Hjorth Caspersen Christian Fertner Hans Skov-Petersen Patrik Karlsson Nyed SKOV & LANDSKAB 137 / 2011 KOLOFON

Læs mere

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Støttet med tilskud fra Tips og Lottomidler til friluftslivet Landskabsværkstedet Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg C www.landskab.nu

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik Rekreativ Politik Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik INDHOLD FORORD Som kommune er man, i forhold

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan TILGÆNGELIGHEDSPLAN Rebild Kommune Tilgængelighedsplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged

Læs mere

Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Bilag 1 ØRESTAD SYD Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST 9 15-07-2011 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Fakta om Korsør. Bilag til rapport Fakta om Korsør

Fakta om Korsør. Bilag til rapport Fakta om Korsør Fakta om Korsør Bilag til rapport Fakta om Korsør 1. Til- og fraflytteranalyse (2013) 2. Analyse af pendlingsmønster (2013) 3. Sundhedsprofil, region Sjælland (2014) Center for Vækst og Plan Februar 2015

Læs mere

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Tematisk hovedrapport Thomas Hedemark Lundhede Toke Emil Panduro Linda Kummel Alexander Ståhle Axel Heyman Bo Jellesmark Thorsen 216 b IFRO Rapport

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins university of copenhagen Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Lundhede, Thomas; Panduro, Toke Emil; Kummel, Linda ; Ståhle, Alexander; Heyman, Axel; Thorsen, Bo Jellesmark Publication

Læs mere

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Bykvaliteter i Sydsjælland

Bykvaliteter i Sydsjælland Bykvaliteter i Sydsjælland SvAJ as KOMMUNESAMARBEJDET SJÆLLAND SYD SEPTEMBER 2006 Indhold INTRODUKTION FORMÅL, BEGREBER OG METODE FUNKTIONER TILGÆNGELIGHED OVERORDNEDE RESULTATER BYKVALITET OG BYROLLER

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Helhedsplan for Brøndby Strand centrum

Helhedsplan for Brøndby Strand centrum K o m m u n e p l a n t i l l æ g # 13 Helhedsplan for Brøndby Strand centrum Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Juni 2009 2 Helhedsplanen er udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde med arkitektfirmaet

Læs mere