Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard."

Transkript

1 1 Referat fra ADHD-foreningen, Midt-Østjyllands 17. ordinære generalforsamling søndag den 3. Februar Formand Søren Zastrow åbnede. 1. Valg af dirigent Ole Bruun Jensen blev valgt som dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere Bød velkommen til gamle og nye. Konstaterede at generalforsamlingen er korrekt indvarslet. Referent Doris Beltoft. Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard. 3. Bestyrelsens beretning Søren Zastrow: Om bestyrelsen: Vi har en stor bestyrelse, der er delt op så vi har arbejdsområder og arbejdsopgaver. Havde mulighed for at opleve de andre bestyrelser gennem Bestyrelsens dag og udveksle erfaringer det samme med formandens dag. Om kongressen: Samme formand som tidligere. Ny målsætning: ADHD Foreningens hovedmålsætning er ændret til at inkludere voksne med ADHD Fokus på mestringsgrupper. Om Landsmødet: Kongressen bliver næste gang i 2014 et landsmøde. Tidligere havde hver lokalgruppe 3 deltagere med stemmeret og taleret og 3 deltagere med taleret. Ændret til pr. 50.medlem dvs. at vores afdeling kan sende omkring 30 deltagere. Om lokalforeningen har været til national konference. Har haft mange kurser, der har været godt besøgt. Om ADHD-ugen uge 38, der har været forskellige arrangementer alt efter hvor i regionen vi er film m.m. Om netværksgrupper møder med lederne. Kommer flere til. Der etableres internetgrupper, så man behøver ikke møde personligt op.

2 2 Medlem af De9 (pårørende paraplyorganisation), som gør et stort arbejde for at promovere ADHD Foreningen. Bruger deres lokaler. Der er mange frivillige. Får mange henvendelser fra coaches og psykologer, som gerne vil starte noget op. Aktiviteter kan ses på hjemmesiden. Der er også startet et nyhedsbrev op. Samarbejde og forbindelse med Århus Kommune. Reference-udvalg, med forskellige professionelle repræsentanter, som taler om hvordan man kan blive en mere ensartet gruppe. Medlemsstatus: Omkring 1000 (1038 senest) medlemmer i Østjylland. Anette B Troelsen: Husk at ændre adresser og adresser. En stor region fysisk. Kursusudvalget: Mette Kragh Jensen gjorde rede for kursusudvalgets aktiviteter og funktion: Kursusudvalget ligger under bestyrelsen, underlagt bestyrelsens ønsker om hvilke kurser vi skal holde. Godt at der er mange der vil gøre noget frivilligt. Vi prøver at tænke bredt. Hvad har medlemmerne brug for? Vi får hints fra medlemmer der sender os mails, bl.a. Kurser vi har afholdt. Kursus for pårørende. Et kursus for dem, der ikke bor på matriklen: Bedsteforældre, tanter, onkler. Hamid underviste. Vi grinte rigtig, rigtig meget. Kursus for kvinder. I forhold til det at være mor. Skulle ikke snakke om vores kære, der har ADHD, men skulle snakke om os selv. Vi fik en opgave, som virkeligt satte gang i noget. Bowlingdag. Det at gøre noget sammen, Dag med kvinder i fokus kvinder og piger med ADHD Trish Nymark. Beautyboksen som skulle fyldes op med gode informationer. Pigerne delte s og telefonnumre. Erno Larsen og Jenny Borup til generalforsamlingen Ser frem til det nye år. Vil gerne prøve at gøre noget andet, end vi har prøvet tidligere.

3 3 Vi kigger på: kvalitet kvalitet i underviseren en der kan komme ud over scenekanten. Kvalitet i maden. 2013: Planlagte kurser. Kursus - Lene Straarup Center for ADHD nyt sted. Kan komme der og få hjælp, uden at ens barn har diagnose. Flere og flere voksne får ADHD mange er i parforhold. Det at leve i parforhold, hvor den ene eller begge har ADHD er en udfordring. John Zeuthen er psykolog og selv har et handicappet barn. Kursus for par. Stor mand, meget rolig, meget konfronterende og rar. De unge. Unge med ADHD og Mindfulness.Vi ved at de unge ikke får særlig meget hjælp til at tackle hverdagen. Chris Nunan. Bowlingdag igen. Vil gerne bruge vores kræfter på noget andet end bowling, men fik reaktioner fra forældre, der gerne ville være med. Så den bliver til noget fem frivillige, der har sagt ja, til at arrangere Basisviden for forældre Horsens og Randers. En lørdag og en søndag, så alle, har mulighed for at komme. Martin Kjærgaard har været mange år i systemet. Mulighed for tilmelding i pausen tilmeldingsblanketter. Søren Zastrow gjorde opmærksom på, at også andre holder arrangementer af relevans for ADHD f.eks. Psyc og Handi-info. Handi-info har et tilbud om økonomisk vejledning for unge/voksne med ADHD en til en. Hjemmesiden henviser til kurser både egne og eksterne. De9i: Mie Boel Villadsen ADHD-foreningens repræsentant i De9. Lene Hedelund som suppleant. De9 dækker hele regionen for de andre foreninger. Et samarbejde mellem ni pårørende-organisationer. ADHD, angst, OCD, depression, Huntingtons, autisme, Sinds pårørende, Spiseforstyrrelse og Alzheimers. Vi har mange overlapninger. Mange har OCD eller autisme og det er en fordel at have samme lokaler. Vil fremhæve Sinds-pårørende, som dækker alle pårørende til alle handicap. De9 har mange kurser, der dækker forældre og bedsteforældre til børn med ADHD.

4 4 De9 er meget et lokale-fællesskab. Ændring der har ikke længere et bestyrelsesmedlem, der kan tage sig af det politiske. Lave høringssvar m.m. Vil høre bestyrelsen om vi selv skal til at lave høringssvar? Kæmper meget for at få noget med ADHD med, de har godt af at vide noget om os. Lene Hedelund sidste møde aftale, at der er to, der skal hænge stillingsopslag op for at få en ung cand. polit. e.l. en frivillig, der kan lave forslag til høringssvar. For der er ingen, der har overskud eller erfaring til at skrive i det kancellisprog. Vores ekspert er blevet formand for Sind. Spørgsmål: Conni Nielsen Findes der kurser for søskende? Svar: Mie henviser til Sind, som har psykologer, til at tage sig af børnegrupper. Elsebeth- handi-info holder også forløb på fem gange for søskende. Susanne Nyborg Hansen. - Medlem af bestyrelsen i Bedre Psykiatri, som også holder netværksgrupper for børn. 4. Regnskab Ved Kasserer Anette Troelsen Regnskab lagt frem på bordene. Gaver er meget vigtigt. Underskud på Ingen spørgsmål bifald godkendt. 5. Budget Fandt ud af, at de forskellige afdelinger kørte forskellige regnskabssystemer, så man blev enige om, at få det samme regnskabs-systemer. Det bliver Excel og det var AT den eneste, der ikke havde. Betyder andre fordelinger. Tallene på bundlinjen er de samme: Planlagt for 2014 at have samme gode aktivitet på kurserne. Medlemstallene ser ud til at ligge meget stabilt, så har ikke budgetteret med flere medlemmer.

5 5 Samme resultat ca i minus. Har brugt mange penge i 2012 for at bringe egenkapitalen ned. Handicap-midler bliver samlet i sekretariatet og vil blive brugt til bl.a. unge lejr. Vi får så i stedet penge fra sekretariatet, men der er ikke udarbejdet en fordelingsnøgle endnu. Det er der taget hensyn til i budgetteringen., Ang. midler: Vi forsøger ikke at lave dobbelt søgninger. Hvis vi ved at forældregrupper eller netværksgrupper søger, søger vi ikke. Vi har heller ikke rigtig ressourcer til det. Vil gerne have frivillige. Der er mange, der slås om puljerne. Mie Villadsen bemærkning til hyggeklubben. Der var ikke kapacitet til det. Kommentar fra Else Hangå, medlem af bestyrelsen i Gigtforeningen og SIND., ang. paragraf 18 midler: Det kan godt betale sig at søge dem. Vi har i Gigtforeningen fået kr. og jeg vil anbefale at bestyrelsen søger - ikke underafdelinger. Foreslår også at rette henvendelse til og deltage i møder i Det sociale Forbrugerudvalg i Århus Kommune Budget godkendt 6. Status Ikke relevant levn fra tidligere, hvor generalforsamlingen lå i april. 7. Forslag Forslag: Christian Nielsen: Kan man oprette en træningsdag for unge mellem 13 og 19 år om hvad det vil sige, at have ADHD og hvordan man tackler det fremadrette?. Svar: Anette Troelsen Jeg vil sende det til sekretariatet. De har større ressourcer at trække på. Vi vil helst ikke gå ud over arrangementer der varer en dag. Og skal vi snakke med de unge, tager det mere end en dag. Vil gerne sende det videre.

6 6 Spørgsmål: Kristina Bejder Hvis det går til sekretariatet, er det så på landsbasis? og kommer det så ud her? Paragraf 41 og 42 det er svært for en almindelig familie at få råd til de her ting. Svar: Anette Troelsen Det er handicap-puljemidlerne, der skal bruges. Så forhåbentlig ikke den store betaling Kommentar: Mette Kragh Jensen - kursusudvalget. Jeg sidder også i forældregruppen. Kender du ikke nogle unge, der har lyst til at snakke med nogle andre unge? Opfordre til at lægge noget ud på Nettet så kan I søge sammen. Og henvende jer til bestyrelsen, om at I gerne vil have sådan et kursus. Har i alt fald mødt to forældre som efterlyser det samme. Kommentar Elsebeth Ottosen: Det har været på ønskesedlen længe. Dem vi har talt med, har ikke kunnet tilbyde noget af en dags varighed har brug for måske 5 dage, og så er det ud over lokalafdelingen. 8. Valg af formand Genvalg af Søren Zastrow. 9. Valg til bestyrelse Præsentation af bestyrelsen: Søren Zastrow: Formand forsøger at holde styr på det hele. Svarer på mail. Deltager i en del møder rundt omkring. Anette Troelsen kasserer har siddet længe i bestyrelsen har styr på formalier. Djursland. På valg modtager genvalg. Lene Hedelund har siddet mange år. Er sekretær og er med i De9i været med til møde i Århus kommune bl.a. Frivillig Fredag. Lene Kjærsgaard næstformand. Hvis I ringer tirsdag aften er det mig. Prøver at huske at tænde for den. Ellers send en mail. Sender oplysninger videre og informationer ind til ADHD-bladet. Hjemmesiderne er mest opdateret. Går meget ind for netværksgrupper. Har netop startet i Grenå Norddjurs netværksgruppe. Kontaktperson for Randers forældregruppe Aktiv i forældregruppen i Randers Rikke Daugaard med i bestyrelsen i et år taget ad hoc opgaver f.eks. med folk, der gerne vil vide mere om ADHD, og jeg har lavet Nyhedsbrevet, der kom ud her plus visitkort. På valg modtager genvalg.

7 7 Chris Nunan undervisning arbejdet med adfærdstræning. Har været med til at arrangere en film-aften Free the mind gerne videregive informationer om, hvad man selv kan gøre. Anna Ottendahl. syg Voksen ADHD har startet en lukket ADHD gruppe på FB for voksne. På valg modtager genvalg To bestyrelsesmedlemmer er gået ud. Genvalg af Rikke Daugaard Christensen, Anna Ottendahl og Anette Troelsen. Valg til bestyrelse godkendt. 10. Valg af suppleanter Info om suppleant kan deltage i bestyrelsesmøder ca. 1 møde om måneden plus 2 bestyrelsesdage om året. Suppleant - Conny Kragh Jensen Suppleant Elsebeth Ottosen Valg af suppleanter godkendt. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bodil Sandersen blev genvalgt som revisor. Erik Stern Nielsen blev valgt som revisorsuppleant. Applaus for bogkassen. 12. Eventuelt. Intet under eventuelt.

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00 NR. 1 FEBRUAR 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Nyhedsbrev Åbningstider og telefonnumre Mandag, onsdag Formand Jette Sloth kl. 9.00-12.00 Mandag Rådgiver Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Tirsdag, onsdag Socialpædagoger

Læs mere