Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014."

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens program. Desværre måtte velkomsten ved direktør Camilla Lydiksen udgå pga. sygdom. Dagsorden til Generalforsamling: Punkt 1. Valg af dirigent Mogens Greve blev valgt som dirigent, varslede generalforsamlingen rettidigt indkaldt, og derved lovgyldig. Punkt 2. Valg af referent og stemmetællere. Ole B. Jensen blev valgt som referent. Mette Skov Petersen og Ann Baunbæk Hansen blev valgt som stemmetællere. Punkt 3. Bestyrelsens beretning v/formand Søren Zastrow Søren gennemgik de arbejdsområder som bestyrelsen har arbejdet med i Netværksgrupper Aarhus, Horsens, Randers, Odder, Grenå Faurskov, Norddjurs/Syddjurs.. Facebook Lukket gruppe for voksne i midt-østjylland. Cafeer Horsens, Randers Århus og Skanderborg cafeerne er lukket i øjeblikket. Projekt Super-Brugsen i Hinnerup: Fra 1. aug kunne man donere sin flaskepant til ADHD foreningen lokal afd. I Super-Brugsen i Hinnerup Kort oplistning af bestyrelsens samarbejdet med Hovedforening og andre foreninger i Projekter KIK (Kærlighed I Kaos) Et skidt videre (Projekt for voksne) Landsmøde (For medlemmer og bestyrelse)

2 Frivillige og andre foreninger og organisationer: De9 (paraplyorganisation) DH (Dansk Handicapforbund) Handi info og Psyk info (Århus Kommune) Flere vil være frivillige. Flere frivillige. Kontakt med uge med ADHD som gerne vil gøre noget for andre unge der har ADHD Bestyrelsens aktiviteter i 2013 PT medlemmer Opstart af netværksgruppe i Grenå Generalforsamling d. 12 marts vedr. frivillighuset Kursusforløb med 2. psykologer omkring samarbejde med dit barns netværk Deltagelse på en skole i Grenå- vedr. Handinaut projektet Deltagelse i en gruppe omkring frivilligpolitikken via hovedforeningen Deltagelse i arrangement om ADHD d. 27. maj De viser bl.a. filmen Jeg hader ADHD Aftale med Super Brugsen i Hinnerup. På tildeling af pantningen til ADHD foreningen. ADHD ugen; Der bliver lagt ting ud på flere biblioteker Mindmap ved hele bestyrelsen. Inklusion i skolen via DE9 Unge frivillige i frivilligbank Møder med frivillige, Frivillig fredag Århus Frivillig fredag Randers Nyhedsbrev Kursus omkring mænd og drenge med ADHD Møde med SELVHJÆLP Århus. Rådgivning for voksne med ADHD, og en for forældre Temadag om frivilligarbejde i ADHD foreningen i Fredericia. Netværksgruppemøder Møde med journalist studerende, der gerne ville lave opgave/radioudsend Møder Århus/Randers Kommune Skolen udfordrer, omkring inklusion og den nye folkeskolelov, Dialogmøde i Århus kommune. Formanden er blevet interviewet af Runa Bjørn, Århus kommune, om hvordan overgangen er fra barn til voksen i forhold til støtte mm. Det skal bruges til en ADHD strategi. Deltager i arbejdsseminar i Århus kommune d. 10. juni

3 Der er kommet indkaldelse til møde i DH (dansk handicap organisationer) i Århus d. 22. maj Møde med Randers kommune om at gå fra ung til voksen. Dialogmøde med Århus kommune og andre interesseorganisationer vedr. samarbejde og tiltag i kommunen Aflevering af ADHD handleplanen hos politikere Præsentation af kursusudvalgets arbejde ved Elsebeth Ottosen. Kurser i 2013 blev kort gennemgået og hvordan det havde været. Samt fortalt hvem som sidder i kursus udv. Kursusudvalget er et udvalg under bestyrelsen. Det består pt. af 4-6 Kvinder, der alle har børn/unge med ADHD. Vi forsøger at lave så bred vifte af kurser/oplæg, som vi udbyder til vores medlemmer. Vi arbejder efter devisen at der skal være noget lokalt til alle, unge og voksne med ADHD, forældre, partner og slægtninge til folk med ADHD, samt fagpersonale som arbejder med og for personer med diagnosen. I 2013 har vi haft arrangeret følgende: At dele livet sammen med ADHD (d. 9/3-13) Aflyst pga. sygdom for par med ADHD/ADD Kursusholder cand.psyk. John Zeuthen John blev desværre sygemeldt, så vi måtte aflyse kurset. Find balancen i dit ungdomsliv og familieliv med mindfulness og EFT. (d. 14/4-13) For unge med ADHD fra 15+ med støtteperson Kursusholder Cand.mag. i psykologi/kognitiv træner Chris Nunan Der deltog 44 personer Kursuset var en vekselvirkning mellem teori og praksis, god responds fra kursusdeltagerne Bowling for hele familien i Viby (d. 15/9-13) Tidligere arrangeret og afholdt af kursusudvalget Men i år blev arrangementet varetaget og afholdt af en gruppe frivillige forældre. Arrangørerne havde gjort et godt stykke arbejde og havde styr på arrangementet, til stor glæde for vore medlemmer. Basisviden til forældre til børn og unge med ADHD og ADD (d. 6/10-13) Kursusholder var distrikts pædagog Martin Kærgaard Heldagsarrangement i Horsens midtby En god og informationsrig dag, godt oplæg og super foredragsholder

4 Forslag om kurser -> mail os, Info om kommende kurser: Følg med på vores hjemmeside: Hjemmeside og nyhedsbreve: ved Rikke fra bestyrelsen Nyt fra hovedforeningen. Der kommer ny hjemmeside for hovedforeningen og lokalafdelingerne, i løbet af sommeren 2014, så der kan godt forekomme problemer indtil det nye er kommet op at køre. Nyhedsbreve i tilmeldte hvor ca. 50% åbner mailen hver gang.. Vi forsøger at lave indholdet så alle får gavn af nyhedsbrevet både fagpersoner, forældre og voksne med ADHD. Der er udkommet 6 nyhedsbreve, der kan ses på hjemmesiden. Hjemmeside Opdatering af aktiviteter, kurser osv. Spørgsmål fra salen: Ledsagerkort: - Der vil komme et link til hvordan man søger om ledsagerkort. Hjemmesiden: - På den nye hjemmeside arbejdes der på at sætte nyttige links til apps osv. Formandens beretning blev godkendt. Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab: v/annette Troelsen Gennemgang af regnskabet. Spørgsmål omkring hvad handicap pulje midler er for noget. Der blev forklaret hvad det er og hvad der fra hovedforeningen er besluttet man gør i Regnskabet for 2013 blev godkendt. Vedlagt som bilag. Punkt 5. Fremlæggelse Budget Fremlæggelse af budgetforslag til 2014 ved Annette Troelsen. Snak omkring $8 midler og opfordring til at støtte. Kan fratrækkes i skat. (Kræver at man oplyser sit cpr. Nr.) Forslag til lave en mobil liste Budget er 2014 godkendt. Vedlagt som bilag.

5 Punkt 5b. Status for indeværende kalenderår til drøftelse Dette er en tilføjelse til den udsendte dagsorden, men i henhold til vedtægterne skal dette punkt være indeholdt i dagsorden for generalforsamlingen. Tidligere blev generalforsamlingen afholdt senere på året, og der var derfor behov for en gennemgang af indeværende års aktiviteter. Da generalforsamlingen nu ligger tidligere på året, er dette punkt ikke aktuelt længere. Punkt 6. Indkommende forslag Ingen indkommende forslag Punkt 7. Valg til bestyrelsen Følgende på valg: Lene Kjærgaard (modtager genvalg) Lene Hedelund Bilde Kjeldsen (modtager genvalg) Chris Nunan (modtager genvalg) Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, blev genvalgt. Den konstituerede bestyrelse kan ses på ADHD foreningens hjemmeside under lokalforeningen, Midt-Østjylland. Punkt. 8. Valg af suppleanter Første suppleant: Conny Krag Jensen, Viby J. Aarhus Anden suppleant: Britt Skov Mortensen, Randers Blev valgt ind som suppleanter Punkt 9. Valg af revisor og revisor suppleant: Bodil Sandersen blev genvalgt som revisor. Erik Stern Nielsen blev valgt som revisor suppleant. Punkt 10. Indkommende forslag Ingen indkommende forslag

6 Punkt 11. Debat oplæg, hvor skal vi hen, du? v/rikke Debat oplæg. Hvad vil vi her i lokalafdelingen? Bestyrelsen vil gerne hører fra forsamlingen nogle indspark til evt. Hvor skal vi bevæge os hen? Projekt i Aarhus med tre skoler to psykologer (Louise Juul, Anne-Mette H. Knudsen) omkring inklusion netværkssamarbejde Forslag til bestyrelsen om at danne grupper for piger i års alderen. Ekspertisen er her på psyk. Skolereformen: Inklusion i skolerne hvordan klæder vi skolerne/rigtig godt på for at få et optimal inklusions forløb Opfordring til forældre at komme på banen og få fortalt hvordan ens barn har osv. Der er brug for opkvalificering af lærerne, at de bliver klædt. Åbenhed ved forældremøde Kommunikation er en vigtig ting, kinabøger, skoleintra, Samarbejde mellem de forskellige lokalforeninger: I Randers arbejdes der på samarbejde med autisme foreningen Der bliver lagt kurser fra andre foreninger på hjemmesiden under eksterne kurser. Forslag om kurser til de lidt ældre unge (18 og 25) hvilke muligheder er der og hvad har de af rettigheder osv. Forældre rettigheder. Også kurser med andre problematikker (ex. sprog) oveni ADHD eller lign. ADHD foreningens hjemmeside under samtalefora kan man også henter en del info. Afrunding ved Rikke Punkt 12. Evt. Ny frivillig konsulent blev præsenteret. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. Dirigent, Mogens Greve

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj.

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. Fremmødte: Johan Thorup Nielsen, DARU formand John Fatum, DARU + CAS Mogens, Team Delta

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Ja, så er der igen gået et år, og siden vi sidst havde generalforsamling. Som tiden da går!

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Nyhedsbrev Åbningstider og telefonnumre Mandag, onsdag Formand Jette Sloth kl. 9.00-12.00 Mandag Rådgiver Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Tirsdag, onsdag Socialpædagoger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere