Spørgsmål og svar til FG5 - FlexGaranti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar til FG5 - FlexGaranti"

Transkript

1 1 Vedr Option på aftaleforlængelse Der er option på forlængelse af rammeaftaler på op til to år. Forlængelse kan ske flere gange på uændrede vilkår. Hvor mange år kan kontrakten maksimalt vare inklusiv alt option? 2 Hvorfor har trafikselskaberne indført krav om, at der skal afleveres ESPD? Svar på spørgsmål 1-2. Offentliggjort den 28. september Rammeaftalerne har en længde på to år. Forlængelse kan ske op til maksimalt to år yderligere. Dvs. den maksimale kontraktlængde inklusiv eventuel fuld udnyttelse af option på forlængelse er fire år. Kravet om udfyldelse og aflevering af ESPD er et krav til samtlige EU udbud. Trafikselskaberne har i den forbindelse lavet en vejledning i udfyldelse af denne ESPD, som er tilgængelig på udbudshjemmesiden under punktet "ESPD" vil bare gerne vide hvad man gør hvis man nu bruger er Macbook bruger og ikke kan åbne en xlm fil (til at udfylde ESPD)? Skal der stilles 2x10.000,- i garanti, hvis man byder ind på garanti og variabel på samme bil? Eller er det Der skal kun stilles én garanti pr. bil ,- pr. bil? Svar på spørgsmål 3-4. Offentliggjort den 29. september Udfyldelse af tilbud Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner ekskl. moms Og det er ikke inkl moms 11,1 Udfyldelse af tilbud Tilbudet skal afgives på dansk og i danske kroner ekskl.moms. Det vil sige hvis jeg vil have 375 kr pr time. Så skal jeg skrive 300 kr pr time i mit tilbud??? Er den økonomiske aktør optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, eller har denne et tilsvarende certifikat (f.eks. i henhold til et nationalt (præ)kvalifikationssystem)? Hvad betyder dette på ren og skær dansk? Svar på spørgsmål 5-7. Offentliggjort den 3. oktober Hvad svares der til : e) Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge et certifikat vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og skatter og afgifter eller at fremlægge oplysninger, der sætter den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed i stand til at få direkte adgang hertil gennem en national database i en medlemsstat, hvis denne stilles gratis til rådighed? når det ikke er relevant? ESPD filen (espd-request.xml), som er tilgængelig under menupunktet "Udbudsmateriale" i punkt 2 - ESPD, skal ikke åbnes på tilbudsgivers computer. Filen skal gemmes lokalt, og derefter skal den udfyldes online. Udbyder henviser i den forbindelse til "Vejledning i udfyldelse af ESPD", hvor hele proceduren for udfyldelsen er beskrevet. Udbyder går ud fra, at der spørges til, om tilbuddet skal afgives inkl. moms. Svaret hertil er, at såvel tilbudsgivning som afregning er ekskl. moms. Hvis man som tilbudsgiver ønsker 375 kr. i afregning pr. time, så skal man angive 375 kr. i sit tilbud. Virksomheder som er etableret i Danmark, skal svare Ikke relevant på spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører eller har et tilsvarene certifikat, da der i Danmark endnu ikke er fastsat regler om / udarbejdet en sådan liste. Spørgsmål e) er stillet i ESPD ens Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør under punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør. Spørgsmål skal IKKE besvares. Spørgsmålet er stillet i forlængelse af spørgsmålet ovenfor, hvor tilbudsgiver skal svare Ikke relevant. Se spørgsmål og svar nr kan man få hjælp til udfyldelse af udbuds materiale? Udbyder yder ikke hjælp til selve udfyldelsen af tilbuddene. Udbyder kan dog opfordre tilbudsgiverne til at stille specifikke spørgsmål via spørgsmål/svar funktionen på udbudshjemmesiden. Dog kan udbyder kontaktes for teknisk hjælp såsom spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet. Kontaktoplysningerne herfor kan findes på de tre trafikselskabers hjemmesider. 10 Hej. bliver det et krav om garantistillelse på kr. pr. vogn i den kommende FV5? grunden til at vi spørger her, er, om vi kun skal bestille til FG5 eller også tage FV5 med fra starten af. Der vil ikke blive stillet krav om garantistillelse i FV5 - FlexVariabel 11 Hvis man får en garantikontrakt på 2 år pr. 1.Marts 2017 med en evt. forlængelse på yderligere 2 år, må bilen, der stilles til rådighed, højst være 4 år gamle i kontraktens start eller må man stille en anden nyere bil til rådighed ved en evt. forlængelse? Dvs. må man f.eks. Starte med en 5 år gamle bil og skifte til en anden nyere bil ved en evt. forlængelse? Svar på spørgsmål Offentliggjort den 5. oktober Ja, det er tilladt at stille med en bil, der vil overskride vognalderkravet om maksimalt 8 år i løbet af kontraktperioden, så længe entreprenøren udskifter vognen inden bilen overskrider de 8 år. 1 af

2 12 Er det muligt at deponere et beløb svarende til den krævede "anfordringsgaranti" på en spærret konto - med de samme rettigheder for udbyder? Udbyder kan acceptere, at pengene deponeres på en spærret konto, hvis pengene kan frigives på samme vilkår, som de vilkår der fremgår af anfordringsgarantien. Tilbudsgiver skal dog stadig aflevere en forhåndstilkendegivelse i forbindelse med tilbudsafgivelse Vedrørende det nye med underleverandør, vil det sige at en vognmand kan lease vognløb ud til en chauffør med eget cvr nr, men ikke er vognmand? Skal tilbudsgiver altid have en reserve vogn, eller kan man lukke sit vognløb en enkelt dag for service/vedligeholdelse på værksted Kan en vedtægtsbestemmelse for en forening være en konkurrencefordrejende aftale, som gør at en tilbudsgiver risikerer at blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren? Entreprenøren kan efter godkendelse fra udbyder benytte underleverandør. Kravet er at underleverandøren kan opfylde alle vilkår i rammeaftalen og de øvrige udbudsbetingelser. Der henvises i øvrigt til rammeaftalens 10. En entreprenør skal straks indsætte en reservevogn, hvis en vogn tages ud af driften pga. nedbrud eller andre årsager, jf. rammeaftalens 23 stk. 2. Efter udbudsloven 137, stk. 1, nr. 4 kan en tilbudsgiver udelukkes fra at deltage i udbudsproceduren, hvis ordregiver har tilstrækkelige troværdige informationer til at konkludere, at tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre tilbudsgivere eller økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. En vedtægtsbestemmelse, som eksempelvis forbyder foreningens medlemmer at afgive selvstændige tilbud i et udbud, hvor foreningen afgiver tilbud, kan være en konkurrencebegrænsende aftale. En sådan bestemmelse kan siges at have til formål at begrænse antallet af bydende på den enkelte kontrakt. En forening der har en sådan eller lignende bestemmelse i sine vedtægter risikerer derfor at blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Hvis en tilbudsgiver vurderer, at have en vedtægtsbestemmelse, som kunne udgøre en konkurrencebegrænsning, som beskrevet ovenfor, bør tilbudsgiveren overveje, hvorvidt en vedtægtsændring, hvor den konkurrencefordrejende bestemmelse ændres eller fjernes inden afgivelse af tilbud, vil være relevant. 16 Når jeg vil teste signaturen bliver jeg smidt af. Har prøvet i flere dage nu. :-) Ser frem til at høre fra jer. For kontaktoplysninger vedrørende spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden, henvises til trafikselskabernes hjemmesider. 17 For så vidt, at Udbyder vælger at forlænge kontrakterne - og en given entreprenør vælger IKKE at fortsætte under disse omstændigheder, hvorledes vil Udbyder så træffe de nødvendige foranstaltninger til at får vognløbet til at forsætte? Vil der komme en ny udbudsrunde? Eller vil man kontakte de øvrige bydere på det givne vognløb for at få dem til at overtage kontrakten? Det er et kontraktvilkår og en udbudsbetingelse, at udbyder har ret til at forlænge rammeaftalerne. Entreprenør kan ikke frasige sig en forlængelse. 18 a) Jeg har "uploadet" den der ESPD-response - men der er et rødt mærke ud for den. Er det et tegen på at der er noget galt? SKal den laves om? b) Der er også et rødt mærke ud for "vedståelse". Er det også et tegn på at der er fejl? Kan man se noget sted hvori fejlen består? a)hvis der i linjen ud for den vedhæftede espd er en rød firkant længst til højre, skyldes det dokumentet fortsat har tilstanden "Kladde", og dermed ikke er afleveret som en del af tilbuddet. For at inkludere espd-filen som en del af tilbuddet, skal der trykkes på knappen "Underskriv og afslut tilbud". Herefter følges resten af punkterne i instruktionen på hjemmesiden i det øverste punkt under "Læs mere her" b) Hvis der i linjen ud for den indtastede vedståelse er en rød cirkel til højre for linjen skyldes det, at der mangler at blive udfyldt nogle informationer i formularen, idet den ikke er valid. Alle fire felter skal udfyldes, for at formularen er valid og herefter vil farven på cirklen skifte til grøn. Hvis der i linjen ud for den indtastede vedståelse er en rød firkant længst til højre, se da svaret i punkt a. Bemærk at når man stiller sin musemarkør over af de yderste kolonner, fremkommer der en hjælpetekst for hver kolonne. 2 af

3 19 Må jeg byde på garantivogn nummer 2, 5 og 6 (2=personbil, 5=lift bil 6= lift bil med trappetjener), hvis jeg kun ønsker at have en bil i sidste ende? Altså må jeg sende et bud afsted på alle 3 slags biler selvom jeg kun ønsker én bil i sidste ende og takke nej til evt. et eller to tilbud hvis jeg får alle tre tilbud? Er man bundet hvis man byder på alle slags biler og i givet fald kan man ikke fravælge dem hvis det er? Nej, det må man ikke. Hvis tilbudsgiver kun ønsker at køre med én garantivogn, så skal tilbudsgiver beslutte, om der skal afgives tilbud på enten type 2 eller type 5 eller type 6. Ud for den type, der vælges, skal der skrives antallet 1 i vedståelse, og de to andre 0. For eksempel: En tilbudsgiver beslutter sig for kun at vedstå én type 2 vogn. Hermed anføres følgende i vedståelsesformularen 1 type 2 vogn, 0 type 5 vogn og 0 type 6 vogn Svar på spørgsmål Offentliggjort den 7. oktober Hvorfor er der ikke mulighed i tilbuds materialet, at tilføje hjemzone, forstået således hvis jeg byder i Vejle, fordi det er det mest hensigts mæssige for mig, men ikke kan skrive det som hjemzone og det viser sig at, mit bud i Vejle er for dyrt der, men buddene fra mig er billigere i Viborg, vil jeg så blive tilbudt kørsel der, imod mine ønsker. I henhold til jeres svar på spørgsmål 14, jf. rammeaftalens 23 stk. 2, vil efter det der står der, ikke være muligt for små vognmænd at byde, jeg har f.eks. 4 vogne af forskellige vogntyper, 2 vogntyper er ens og ønsker kun at byde med den ene da den anden er optaget af anden kørsel, og kan derfor ikke agere reserve vogn 2 til 3 gange årligt og har ikke råd til en reservevogn. ligeledes vil en vognmand med 1 eller 2 vogne ej heller kunne byde, da der ikke vil være råd til at, have en reserve vogn. Vil i kunne give forslag til evt. løsning af denne opgave. a)kan ikke finde midttrafik variabel fv5 udbudsmateriale og logge ind i det? Har tilmeldt eksisterende bruger 2 gange og afventer mail fra jer, så jeg kan komme derind. Er det ikke offentliggjort endnu, udbud i gang? b)har desuden forsøgt at finde et tlf man kunne ringe og få svar på spørgsmål, men kan ingen numre finde. Er der et nr man kan kontakte? I FG5 - FlexGaranti er hjemzonerne på alle garantivognene defineret i Bilag A i udbudsmaterialet. Det er op til entreprenøren at tilsikre, at kravene til indsættelse af reservevogn overholdes. Hvorledes det sikres i praksis, er udbyder uvedkommende, så længe kravene overholdes. En fast aftale med en anden entreprenør kunne være en mulighed. a) Udbuddet af FV5 - FlexVariabel er endnu ikke offentliggjort og forventes offentliggjort medio oktober. b) se svar på spørgsmål 16 Svar på spørgsmål Offentliggjort den 10. oktober Er det rigtig forstået, at der er en del i espd dokumentet, der ikke skal udfyldes? Så som del 5(V) samt spørgelsmål (e) mm i del 2(ll)? Det er rigtig forstået. Der skal ikke udfyldes noget under spørgsmål e) mm. i del II se svar på spørgsmål 8. Der skal heller ikke udfyldes noget under Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere. 24 a) Har man tænkt sig fra midttrafiks side at holde div aktør oppe på at holde gældende overenskomster denne gang. b) og hvad vil man i givet fald gøre ved dem som byder usandsynlige lave bud ind. jeg tænker bare på at når en ansat koster 197 kr i timen (på laveste overenskomst) er det jo svært at se hvordan vognmænd kan byde ind med kr i timen, når der også skal betales bil,forsikringer og brændstof mm. a) Udbyder henviser til rammeaftalens 15. b) Jf. afsnit Udfyldelse af tilbud, vil udbyder indhente oplysninger om baggrunden for det afgivne tilbud, såfremt udbyder skønner et tilbud som værende et "unormalt lavt bud", og kan på baggrund heraf vælge at afvise tilbuddet. 25 Kan ikke finde formularen ESPD til udfyldelse Se svar på spørgsmål 3 Jeg kan ikke finde beskrivelsen om hvordan man kører på SMS. Skal det forstås sådan at man ikke længere 26 kan få køreordrer ud via SMS under FG5? Ja, se rettelsesblad 9, jf. 24 stk Ved nedbrud skal der straks stilles med en anden bil Mit spørgsmål er så, må en variabel bil kunne bruges der til? Eller må man bruge en bil som værkstedet stiller tilrådighed? Se svar på spørgsmål Hvad koster det en vogn i kontingent om måneden? Udbyder stiller ikke krav om et månedligt kontingent for en vogn. 29 Hvornår skal man senest indsende dokumentation om anfordingsgaranti ved FG5? 30 Vil man modtage mail eller andet når man har udfyldt og underskrivet tilbudssiden? Svar på spørgsmål Offentliggjort den 12. oktober Jf. udbudsmaterialet afsnit 18 - Obligatoriske oplysninger efter tildeling, skal tilbudsgivere indsende den endelige anfordringsgaranti senest den 15. januar Nej. Via den nye online tilbudsafgivelse er det er på ethvert givent tidspunkt muligt for tilbudsgiver at se det tilbud, der er udfyldt og underskrevet. Derfor afsendes der ikke en mail til tilbudsgiver. 3 af

4 31 32 a) ESPD'en: Hvorledes skal man udfylde denne, hvis man benytter underleverandører? Skal der sendes ESPD ind på hver af underleverandørerne? b) I vejledningen står ikke hvad man skal svare i punkt e under "Den økonomiske aktør"? c) I vejledningen står ikke hvad man skal svare i del V under "Afslut"? Vil formode det er "Ja". Jeg kan ikke hente espd - request fra materialet på hjemmesiden. Når jeg åbner filen få jeg masser af tal/bogstaver. Jeg har forsøgt fra 3 forskellige computere a) Tilbudsgiver skal udfylde Del IID: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på. Herudover skal alle underleverandører aflevere en ESPD. Og senest den 15. januar 2017 en serviceattest. b) Se svar på spørgsmål 23, samt revideret vejledning af 11. oktober c) Se svar på spørgsmål 23, samt revideret vejledning af 11. oktober Se svar på spørgsmål Jeg har netop talt med vores bank, og vil derfor anmode jer om at udarbejde en pantsætningserklæring med samme definition og betingelser som en anfordringsgaranti, så banken kan oprette en sikringskonto til os/jer, og vi kan overføre beløbet til ca de 20 vogne vi vil vedstå. Derefter vil banken skrive under og bekræfte at kontoen er oprettet, med de midler ca ( kr). Begrundelsen derfor er at vi alligevel skal stille garanti overfor banken for de penge, da det er et så stort beløb. Udgifterne til en garanti på den beløb er ca 4% årligt, af det garanterede beløb. årligt. Derfor vil vi heller "låse" de på et konto, da vi alligevel har pengene. Som jeg kan forstå på banken er det bare en definerings spørgsmål fra jeres side. Udbyder udarbejder ikke en pantsikringserklæring. Tilbudsgiver skal i samarbejde med sin bank selv sikre, at sikringskontoen opfylder kravene til forhåndstilkendegivelse og anfordringsgaranti. Svar på spørgsmål Offentliggjort den 17. oktober Hvordan er jeres forhold til grøn transport? Jeg tænker her på El biler som jo har en begrænset antal kilometer til rådighed på en opladning og derfor muligvis ville skulle oplades på en vagt. Alle vogne har mulighed for at skulle udføre kørsler i hele Midttrafik, Sydtrafik og FynBus område. Så længe en vogn kan opfylde dette krav inden for vognens åbningstid, samt de øvrige krav til vognene i udbudsmaterialet, er det frit for entreprenøren at vælge, hvilke vogne der vælges til at udføre turene. 35 kan man tilbyde flere garanti vogn nr. Fx type 5 eller 2 i forskellige zoner og vælge kun en vogn til sidst? Se svar på spørgsmål Endnu engang må jeg spørge ind til jeres svar i spørgsmål nr 20, vedr. bilag A, tildeler man kørsel til en tilbudsgiver i forhold til post adresse eller hvordan??, i bilag A er der kun oplyst hvor der skal bruges vogne, men ikke hvordan entreprenør vælges. ved upload af filer er der nogen som er grønne går ud fra de er ok så er der responce.xml den er uploadet med RØD ( kladde) hvad er der galt her? Vedr. tilbud på FG5. Jeg har udfyldt alle punkter, men punkt 3 ESPD, fremstår med rød og pkt. 4 vedr. forhåndsgaranti også med rød. Kan man underskrive og indsende ansøgning alligevel?? Jeg mener at have fulgt vejledningen på alle punkter og kan ikke se der skulle være fejl i ansøgningen. Der tildeles rammeaftale på hver enkelt garantivogn jf. afsnit 15 - Tildeling i udbudsmaterialet. Dvs. ud fra laveste pris, bliver der indgået rammeaftale med den tilbudsgiver, som har afgivet den laveste pris på hver garantivogn. Bilag A indeholder de hjemsteder, hvorfra hver enkelt vogn skal begynde hver dag i de tidsperioder, som også er angivet i bilag A. Dvs. at hvis en entreprenør får tildelt en rammeaftale på garantivogn 2502, så skal vognen være tilgængelig på OUH, Heden 7, 5000 Odense i det tidsrum, der er defineret i bilag A. Se svar på spørgsmål 18. Se svar på spørgsmål 18. Udbyder går ud fra, at der henvises til ESPD del II, punkt A. 39 Er den økonomiske aktør en mikrovirksomhed,en lille eller en mellemstore virksomhed. Jeg er nyopstart enkeltmandsvirksomhed. Skal jeg derfor svare "Nej"? I hjælpeteksten til spørgsmålet i ESPD'en, som er tilgængelig i det lille "i", står definitionerne på disse tre virksomhedsstørrelser. Ud fra disse beskrivelser, skal der svares "Ja" til spørgsmålet om man er en mikrovirksomhed, en lille eller mellemstor virksomhed, hvis man har en enkeltmandsvirksomhed, idet man så hører til kategorien "mikrovirksomhed". 4 af

5 40 41 Del IV : Udvælgelseskriterier Den økonomiske aktør opfylder alle de krævede udvælgelseskriterier : Hvad skal jeg svare her? Hvad vil der ske, såfremt en entreprenør "forsvinder"? (går konkurs, dør eller på anden måde ophører som entreprenør) Vil udbyder så lade "næstbedste bud" fra denne budrunde få chancen for at fortsætte driften? Eller vil der komme en ny udbudsrunde for at fortsætte driften? Eller vil udbyder blot lukke de(t) berørte vognløb? Udbyder går ud fra, at der henvises til ESPD del IV. I denne del stilles der ikke et spørgsmål med teksten "Den økonomiske aktør opfylder alle de krævede udvælgelseskriterier" Udbyder henviser i den forbindelse til den udarbejdet vejledning, se svar på spørgsmål 2. Udbyder vil ikke vælge det næstlaveste bud med mindre situationen opstår inden for vedståelsesfristen den 1. maj Derudover vil udbyder foretage en vurdering i den konkrete situation. Nej Skabeloner til udfyldelse af forhåndstilsagn og anfordringsgaranti kan findes på udbudshjemmesiden - vil det sige der skal indsendes 2 doks en med forhåndstilsagn som man selv udfylder underskriver - anfordringsgaranti er et dok som banken udfylder og underskriver? ESPD. når man har uploadet espd-responce på tilbuds siden, skal man da kunne se sine svar, eller, en hel masse tal og bogstaver? når man åbner den Der skal indsendes en forhåndstilkendegivelse i forbindelse med tilbudsafgivelse dvs. senest den 28. oktober, fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, jf. afsnit Anfordringsgaranti skal indsendes senest den 15. januar 2017, jf. afsnit 18 i udbudsmaterialet, men kan også indsendes ifm. tilbudsafgivelse. Hvis anfordringsgaranti indsendes ifm. tilbudsafgivelse, skal der ikke indsendes en forhåndstilkendegivelse. Det er ikke umiddelbart muligt at se sine svar, når man åbner filen "espd-responce". I forbindelse med udfyldelsen af ESPD er det tilbudsgivers ansvar at sikre, at data udfyldes korrekt. 44 Er det en fejl at der i udbudsmaterialet under "Oversigt over udbudte vogne i FG5" at der under Ærø er udbudt en vogntype 7? Såfremt vogntype 7 er korrekt, udelukker det jo alle vognmænd som kører på taxibevillinger, idet ingen taxi i Danmark jo må have mere end 8 passagerer med, og under beskrivelsen af vogntype 7 står at der skal være plads til 3 korestole samt 7 passagerer. Dette harmonerer heller ikke med at Ærø Kommune - mig bekendt - ønsker kørslen foretaget at vognmænd med taxibevillinger. Ja, det er en fejl. Det er rettet til en vogntype 5, se rettelsesblad nr Er det rigtigt at man IKKE kan læse xlm-filen, forstået på den måde at når man har loaded espd op og trykker "vis" så står det hele fuldstændigt ulæsligt? Eeller gør jeg noget forkert? Se svar på spørgsmål 43 Hvis man antager at en virksomhed har 20 tilladelser, og vælger at vedstå 12 bud, men byder på 20 - og få 46 besked om at vi har fået tildelt 15, kan man så i ultimo 2016 stille garanti for 3 yderligere og dermed have de Nej, en entreprenør vil kun få tilbudt rammeaftaler på det antal vogne, der er vedstået ved tilbudsafgivelse. 15 som man har tildelt? Ja, det er korrekt. Garantivognene med følgende numre er udgået af udbuddet. 47 Er det korrekt forstået, at der er udgået 15 garantivogne med hjemsted i Århus-området? Numrene 5, 7, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 35, 37 og 40 udbydes ikke. Se nærmere i rettelsesblad 3. Svar på spørgsmål Offentliggjort den 19. oktober Der skal indsendes en forhåndstilkendegivelse i forbindelse med tilbudsafgivelse dvs. senest den 28. oktober, fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, jf. afsnit I denne forbindelse hvis man har indsendt og underskrevet tilbud, og indsendt forhåndstilkendegivelse med egen underskrift, hvor det skulle have været en bank - hvad gør man så? Når vi giver tilbud og har tilføjet anfordringsgaranti i tilbuddet er der en rød firkant bagefter er det rigtigt?. Når jeg går om og vil underskrive er den med i det jeg vil sende. men kan ikke lide at firkanten er rød der og de andre steder er den grøn Med hensyn til afholdelse af de 30 minutters pause vil vi høre om de kan lægges fast ind på hjemstedsadressen eller de skal afholdes et vilkårligt sted og tidspunkt? Man sørger for, 1) at få forhåndstilkendegivelsen underskrevet af pengeinstitut, 2) at erstatte den "gamle" forhåndstilkendegivelse med den "nye" på tilbudssiden, 3) at underskrive og afslutte sit tilbud en gang til. Herved bliver det nyeste afsluttede tilbud det gældende tilbud til udbyder. Firkanterne yderst til højre viser om dokumentet er med i senest underskrevne tilbud. Hvis firkanten er rød er dokumentet ikke med i senest underskrevne tilbud. Hvis firkanten er grøn er dokumenter med i seneste underskrevne tilbud. Altså skal tilbudsgiver i dette trykke i knappen øverst "Underskriv og afslut tilbud" for at få anfordringsgarantien med. Nej, pausen kan ikke lægges fast ind på hjemsted eller anden adresse. Pausen vil variere både i tid og sted. 5 af

6 Jeg hører fra nogle vognmænd at der skal indsendes en serviceattest til udbuddet, men når jeg går ind og Nej, den skal ikke indsendes sammen med tilbud. Men senest den 15. januar 2017 skal den indsendes til 51 læser under udbudsmateriale på side 13 ud af 90 nævner i ikke en serviceattest. Skal man indsende sådan en ordregiver. Se nærmere i rettelsesblad 8. attest til at kunne byde eller ej? Hvis udbyder forstår spørgsmålet rigtigt, så spørges der til betingelserne for at afgive tilbud som selvstændig 52 Til garanti udbud, kræves der vognmands tilladelse(r)(kursus)? vognmand. Læs mere her, 53 Garantivogne 95 og 96 som hører til i Tirstrup står som vogngruppe 3? menes der ikke vogngruppe 2? Nej, der menes vogntype 3. Se krav til vogntyper under 22. Svar på spørgsmål Offentliggjort den 21. oktober af

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Du skal være særligt opmærksom på, at hvis en ansøger i

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Vejledning til udbud / tilbudsgivning Fredericia Kommune

Vejledning til udbud / tilbudsgivning Fredericia Kommune Vejledning til udbud / tilbudsgivning Fredericia Kommune Publiceret 05/2016 Kom godt i gang... 1 Opret virksomhed på udbudsnet.dk... 1 Min udbudsliste / min tilbudsliste www.udbudsnet.dk... 3 Udbudsmateriale

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1 FG6 Præcisering Afsnit 6.2 udskiftes med nedenstående: 6.2 Uddannelse Operatøren skal sørge for, at ingen chauffører sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia, inden de har gennemgået

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR Begrænset udbud. Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Aarhus Universitet

SPØRGSMÅL OG SVAR Begrænset udbud. Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Aarhus Universitet SPØRGSMÅL OG SVAR 2017 Begrænset udbud af Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Opdateret: 15-09-2017 version 3 Nr. Spørgsmål Svar 1 Vedr. prækvalifikationsbetingelser ESPD et må afleveres

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Referat af orienteringsmøde MitID

Referat af orienteringsmøde MitID Referat af orienteringsmøde MitID 9. januar 2018 Klassifikation: C - Til offentlig brug Referat af MitID orienteringsmøde torsdag den 4. januar 2018 Sted: Finans Danmark, maliegade 7, 1256 København K.

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 15.07.2016 Bemærk! Ordregivers tilføjelser

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356466-2016:text:da:html -København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S 198-356466 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Oktober 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. AMGROS I/S LEVERANDØR- OG UDBUDSPORTAL UDEN FOR

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Det elektroniske ESPD. Sådan virker det

Det elektroniske ESPD. Sådan virker det Det elektroniske ESPD Sådan virker det Marts 2016 Det elektroniske ESPD Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 9788770296298

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik J.nr Udbud af FG5 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik J.nr Udbud af FG5 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG5 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Side 1 af 90 UDBUDSMATERIALE 1 UDBUDSBETINGELSER 4 1 UDBYDER... 4 2 DEN UDBUDTE KØRSEL... 4 2.1 Aftaleperioden...

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR Marts 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR Marts 2017 Opdateret: 8. marts 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR Marts 2017 Begrænset udbud Rammeaftale om IP konsulentydelser til Spørgsmål nr. 1. Spørgsmål Hvad er meddelelsesnummeret for EUT S? Svar EUT/S nummeret er: 2016/S

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

I tilfælde af at der måtte være to eller flere tilbud, som har samme laveste pris på den enkelte garantivogn, findes vinderen ved lodtrækning.

I tilfælde af at der måtte være to eller flere tilbud, som har samme laveste pris på den enkelte garantivogn, findes vinderen ved lodtrækning. 7. oktober 2016 Rettelsesblad 3 Rettelse til afsnit 15 Tildeling og Bilag A - Oversigt over udbudte vogne i Ændringen er markeret med gult: ------------- 15 Tildeling Der kan bydes på en eller flere garantivogne,

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Leverandørmøde den 19. maj 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor findes dokumenterne

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg

I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg Oplysninger som tilbudsgiver skal aflevere som en del af tilbuddet samt formularer til brug for indsendelse af dokumentation for den vindende tilbudsgiver 15.

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere