Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00."

Transkript

1 Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den 25. juni 2012 Rettelse til udbudsbetingelserne Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Den 20. juni 2012 Rettelse til udbudsbetingelserne Vi er blevet opmærksomme på, at det kan være svært at få fat i oplysninger omkring udledninger (emissioner) til tilbudsblanketterne. Tilbud, hvor det ikke har været muligt at angive de ønskede tal for udledninger, vil stadig blive taget i betragtning ved vurdering af tilbud. Movia forbeholder sig ret til at udbede sig oplysninger om emissioner efter kontraktunderskrivning. Den 19. juni 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål 15 Hvis man skal tegne hjemzone til vogngrupper, hvad er så mindste antal af zoner der skal være. Svar på spørgsmål 15 Der skal være minimum 2 sammenhængende planetzoner i en hjemzone. Spørgsmål 16 Forventer Movia i denne udbudsrunde at benytte den sunde fornuft i forhold til de priser som bliver budt af vognmænd med flere vognløb. Eller bliver der igen skrevet kontrakt med samtlige bud, der bydes med inden for de nævnte antal ønskede vogne? Svar på spørgsmål 16

2 Der vil efter evaluering af alle konditionsmæssige tilbud ske tildeling af kontraker i overensstemmelse med det i udbudsbetingelserne beskrevne tildelingskriterium og den tildelingsproces, som er beskrevet samme sted. Ud over at gøre brug af de gældende udbudsretlige regler, vil Movia i forbindelse med det aktuelle udbud - lighed med tidligere udbud naturligvis også gøre brug af sund fornuft. Spørgsmål 17 Vil Movia benytte samme taktik som Midttrafik, med at opsøge chauffører og kontrollere deres ansættelses forhold? Svar på spørgsmål 17 Movia laver løbende kvalitetskontrol, men blander sig som udgangspunkt ikke i chaufførernes ansættelsesforhold. Der henvises dog til afsnit 6.1. Spørgsmål 18 Har Movia planer om at lave åbningstiden mere flydende så arbejdstiden bedre kan planlægges med det egentlige behov for det enkelte vognløb? Tænker her på at det er Movia der bestemmer hvor lang tid vognløb har til at forlade garage fra turen er udråbt. selv om man har angivet en hvis "kaldetid" Svar på spørgsmål 18 Der er fra start sat en standard varslingstid på 20 min. Denne tid kan vognmanden til enhver tid ønske ændret til en kortere eller længere tid. Den 15. juni 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål 11 Hej...er ved at regne på prisen...start i Maribo...henter i Rødbyhavn kongeleddet 10 kører til sakskøbing...og retur Maribo...time pris kr...hvordan regner i prisen ud... Den pris der er på displayet i bilen..er det incl moms. Svar på spørgsmål 11 Dette spørgsmål kan desværre ikke besvares, da der er for mange ubekendte faktorer. Der henvi-ses til eksemplet i udbudsbetingelserne pkt. 8.1 Beregning af betaling. Den udbudte kørsel er fritaget for moms. Spørgsmål 12

3 Skal der indtegnes kort når man byder med enkeltvogn. Svar på spørgsmål 12 Nej. Spørgsmål 13 Når man udfylder tilbudsblanketten til enkeltvogn, og ikke har indkøbt bilen endnu, - hvordan svarer man så på rubrikkerne registreringsdato, telefonnummer til vogn, kommunikation til Planet, brændstof og vognens totalvægt Svar på spørgsmål 13 Angiv NY BIL i registreringsdato, telefonnummer til vogn, kommunikation til Planet, samt 0 i brændstofforbrug og totalvægt. HUSK at give bilen et nummer i feltet Registrerings- eller identifikationsnummer, hvis der bydes med mere end én bil. Dvs. NY BIL 1 i den første blanket, og NY BIL 2 i den næste. To tilbuds-blanketter må ikke være ens. Spørgsmål 13 Hvad er NOx (gran/km)? Partikler (gram/km), er det ikke nok at bilen har partikel filter efter miljøloven? Disse 2 spørgsmål, kan jo heller ikke besvares, før bilen er bestilt og leveret, kan man istedet skri-ve om den bil man påregner er A-B eller C energimærket? Må man undlade at svare på disse spørgsmål i udbudsmaterialet? Svar på spørgsmål 13 NOx betyder kvælstofoxid og er en udledning der primært stammer fra dieselbiler. At vi efterspør-ger information om NOx og partikler skyldes, at vi via vores miljøregnskab forsøger at danne os et overblik over mængden af de udledninger, der kommer fra vores trafik, og deraf hvilke initiativer vi kan iværksætte for at minimere denne udledning. I dag bliver der bl.a. målt overskridelser af græn-seværdierne for NOx i København. NOx medfører nedsat lungefunktion og kan øge risikoen for infektioner i lungerne. Hvis du ikke kender udledningerne fordi du endnu ikke har bestilt vognen, kan du undlade at notere de efterspurgte oplysninger i tilbudsblanketten (i stedet skrives 0 ), og eftersende oplysningerne, når vognen og dens emissioner kendes. Spørgsmål 14 For en uge siden, sendte jeg et spørgsmål vedr. NOx, hvorfor er det ikke besvaret?

4 Svar på spørgsmål 14 Movia svarer så vidt muligt løbende på spørgsmål. Svar på spørgsmål afgives senest 6 dage inden tilbudsfristen, jf. Den 30. maj 2012 Uddybning til tilbudsblanketten for enkeltvogne Tilbudsblanketten for enkeltvogne, spørgsmål E4: For dieselkøretøjer er i dag ikke anført en egen HC værdi. Værdien optræder kun i relation til benzindrevne køretøjer. I skemaet skrives derfor nul ved HC (gram/km), hvis der bydes med en dieselvogn. Den 22. maj 2012 Rettelse til udbudsbetingelserne Tekst i afsnit 3.1 på side 7 andet afsnit omkring vogntype 5: Vognen skal være udstyret med en trappemaskine med automatisk driftsbremse, som opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Rettes til: Vognen skal være udstyret med en trappemaskine med automatisk driftsbremse, samt opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Spørgsmål og svar Spørgsmål 10 IFT. bil Type 1, betragts biler som VW- Saharan-Touran, eller Ford, Galaxy, S-max- C-max som type 1 eller 2. Svar på spørgsmål 10 Disse vogne betragtes som type 1, hvis de overholder miljøkravene, som er gældende for taxa. Den 11. maj 2012

5 Spørgsmål og svar Spørgsmål 2 Er det servicetid eller køretid, der korrigeres for, når der er brugt for lang tid? Svar på spørgsmål 2 Længere køretid, grundet kø, uheld, vejarbejde o. lign. bliver korrigeret med service-/ventetid. Forklaringen skal ses i lyset af, at vognen geografisk ikke kører længere, den er blot længere tid om det. Hvis afregningen var baseret på betaling pr. km, ville en vogn, der holdt i kø, blive korrigeret for service- og & ventetid, da øget rejsetid ikke ville påvirke selve distancen i km. Der arbejdes i 3 køretidsmatricer hen over døgnet for at tage hensyn til kendte myldretidsintervaller mv. Køretiden er på forhånd definereret af Planet-systemet. Der bliver korrigeret i vente-/servicetid, hvis: vognen kommer ind i tung trafik og holder i kø der er sket et uheld, som skaber kø det tager længere tid at få kunden ind/ud af bilen en kunde ikke er klar Mv. Der bliver korrigeret i køretid, hvis: kunden har bestilt afhentning ved A og aflevering ved B o Det viser sig, at B ikke er korrekt, der skal derfor køres til anden adresse. Kørslen bliver nu A-B-C kunden skal fra A til B o B er en frisør, som har lukket. Kunden køres hjem igen. Turen er nu A B og B A kunde skal fra A til B o Vejen mellem A og B er lukket grundet vejarbejde, og al trafik guides via C (x km. ekstra). Turen laves til A via C til B Spørgsmål 3 Hvis man først åbner sit vognløb februar 2013, hvad så med de 75% liftvogne, man skal stille til rådighed til julekørslen? Svar på spørgsmål 3 Det er kun de vogne, der har været aktive, der skal stilles til rådighed, så i dette tilfælde skal der ikke stilles vogne til rådighed. Spørgsmål 4 Åbning og lukning af vognløb via Vognmandsportalen bliver nævnt som en mulighed i udbudsbe-tingelserne, men hvad med ændring af åbningstiderne? Svar på spørgsmål 4 Der er lavet en forsøgsperiode, hvor operatører, der ønsker at ændre deres åbnings-/lukketid til næste dag eller på selve driftsdagen, kan gøre dette, hvis der ikke ligger ture på vognløbet inden for de første 4 timer. Før var det 9 timer. Da det kun er en forsøgsperiode, er det ikke skrevet i udbudsbetingelserne, og det bliver

6 ikke ændret permanent, før vi ser, hvordan det kommer til at gå, når Region Hovedstaden indtræder i Flextrafik. En løsning kunne være at ændre sin åbningstid permanent. Spørgsmål 5 Hvordan hænger det sammen, at vogngrupper kun vil blive tildelt 10% i tildelingen, men at de skal stille med 25% i helligedagene? Svar på spørgsmål 5 Disse to ting har intet med hinanden at gøre. Spørgsmål 6 Er det kun type 2 og type 3-vogne, der udgår? Svar på spørgsmål 6 Ja, men først i I FV2 kan man altså stadig byde ind med begge vogntyper. Spørgsmål 7 Hvem leverer selepude/barnestol? Svar på spørgsmål 7 Det gør operatøren, hvis han har budt ind med en sådan. Når turen er bestilt korrekt, vælger systemet kun en bil med en selepude/autostol, hvis der skal køres med børn. Spørgsmål 8 Kan man melde ind med flere selepuder? Svar på spørgsmål 8 Ja. Spørgsmål 9 Kan man bruge signaturfilen fra sidste år? Svar på spørgsmål 9 Man skal benytte den nye signaturfil, eller en signatur udstedt af Dan-ID. Hvis man ved en fejl kommer til at benytte den elektroniske signatur fra et andet Movia-udbud, vil tilbuddet dog stadig være gældende. Den 8. maj 2012

7 Spørgsmål og svar Spørgsmål 1 Offentliggøres der en speciel tilbudsblanket? Svar på spørgsmål 1 Tilbudsblanketter findes og downloades under menupunktet Udbudsmateriale.

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Kritik af Movia Flextrafik

VOGNMANDSSPECIALISTERNE. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Kritik af Movia Flextrafik nr. Oktober 2013 18. årgang LØSSALG kr. 10,- 10 Kritik af Movia Flextrafik Amager-Øbro Taxi 4x27 genererer 100.000 flere taxiture på Click A Taxi Wagner fejrer 60 års jubilæum Vognmandskurser til TAXI

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere