udfordringer muligheder og 01/15 Side 15 Konference om den nye ISO 9001: februar 2015 på OCC trompet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udfordringer muligheder og 01/15 Side 15 Konference om den nye ISO 9001:2015 26. februar 2015 på OCC trompet"

Transkript

1 trompet 01/15 Side 15 Konference om den nye ISO 9001: februar 2015 på OCC muligheder og udfordringer ISO 9001:2015 Artikel 4 af 4 med de sidste afsnit. Side 3 Kvalitetsdage 2015 Kvalitet en udfordrende ledelsesopgave. Side 26 Kvalitet er ingen tilfældighed DFK årsberegning. Side 8

2 indhold 01/15 trompet ISO 9001:2015 status December 2014 Hør mere på konferencen den ISO 9001:2015 status December (artikel 4 af 4 vedr. ISO 9001:2015) Af Bent Møller / Chefkonsulent, IRCA-registreret Lead Auditor / FORCE Technology Kvalitet er ingen tilfældighed Årsberetning 2014 Af Ib Orlamundt, formand for DFK Løbende krav om forbedringer eller krav om løbende forbedringer Af Lasse Michael Ahm, Lasse Ahm Consult DFK konference 26. februar Ny ISO 9001 muligheder og udfordringer Afholdes i Odense Congress Center. Den nye ISO 9001 vil give mere værdi for alle Interview med Lead auditor Anna-Lise Struve, Novo Nordisk A/S Af Annemette Schultz Jørgensen, freelance journalist ISO 9001 er interessant, konfronterende og krævende Interview med Kvalitetschef Lene Betina Hansen, SOSVIKAR A/S Af Media Relations Manager Helle Pryds Bruun, Dansk Standard Nyt fundament for cementkoncern. Interview med kvalitets- og arbejdsmiljøchef Birgit Jensen og kvalitetsingeniør Pernille Munk Frandsen, Aalborg Portland Af salgs- og marketingkonsulent Jørn Jensen, Bureau Veritas Kvalitet i optimeringsprocessen. Interview med Administrerende direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas Af salgs- og marketingkonsulent Jørn Jensen, Bureau Veritas DFK Kvalitetsdage 2015 Afholdes den 20. og 21. april 2015 på Severin kursuscenter, Middelfart Ordinær generalforsamling 2015 Afholdes den 26. februar 2015 LEdig Stiling: Danfoss A/S søger Factory Quality Engineer Siden sidst Oversigt over leverandører, Velkommen til vore nye medlemmer, Søger du en kvalitetsmedarbejder?, Medlemmer søger nye udfordringer Bagsiden Beskrivelse af konference den 26. februar 2015: Ny ISO 9001 muligheder og udfordringer Afholdes i Odense Congress Center. ISO 9001:2015 status December 2014 Nu er den kommende ISO 9001:2015 nået dertil, hvor den er godkendt som Draft international Standard (DIS) i oktober 2014, og standarden kan fortsætte i processen og der kan klargøres en Final Draft International Standard (FDIS), som planlægges frigivet medio Af Bent Møller / Chefkonsulent, IRCA-registeret lead auditor, FORCE Technology, Nu er den kommende ISO 9001:2015 nået dertil, hvor den er godkendt som Draft international Standard (DIS) i oktober 2014, og standarden kan fortsætte i processen og der kan klargøres en Final Draft International Standard (FDIS), som planlægges frigivet medio Der kom ca kommentarer fra hele verden til den DIS, der var i høring fra sommeren 2014 og til 10. oktober. Disse kommentarer blev bearbejdet på et møde i november, og FDIS en færdiggøres i løbet af 1. kvartal 2015, således den kan klargøres til ISO sekretariatet for oversættelse til fransk. Parallelt med udgivelsen af ISO 9001:2015 er det planlagt at udgive et vejledende dokument, ISO TS 9002:2015 eller en håndbog, som vil give forklaring og eksempler på, hvordan standardens krav kan opfyldes i lighed med det dokument, der i dag hedder ISO 9001, Håndbog for små og mellemstore virksomheder. Artiklen her fokuserer på de sidste 2 afsnit af standarden og lister kort de annekser, der er planlagt til standarden. Strukturen i standarden følger den besluttede fællesstruktur for alle ledelsessystem-standarder, og er som følger: 1 Omfang 2 Normative referencer 3 Termer og definitioner 4 Virksomhedens rammer 5 Lederskab 6 planlægning af kvalitetsledelsessystemet 7 Støtteaktiviteter 8 Drift 9 Præstationsevaluering 10 Forbedring 9. Præstationsevaluering Overvågning, måling, analyse og evaluering Generelt Det skal fastlægges hvad, hvordan og hvornår, der skal overvåges og måles samt hvordan og hvornår, resultatet skal analyseres og evalueres. Præstationen og effektiviteten af det etablerede kvalitetsledelsessystem skal evalueres. Der skal opretholdes bevis for de opnåede resultater. Kundetilfredshed Kundes opfattelse af, i hvilken grad kundens forventninger er opfyldt, skal overvåges, og der skal fastlægges metoder for indsamling og gennemgang af denne information. Analyse og evaluering Relevante data og informationer fra overvågning og måling skal analyseres og evalueres, og resultatet skal bruges til at evaluere: overensstemmelse med krav til produkt og ydelse kundetilfredshed præstation og ledelsessystemets effektivitet effektiv implementering af planlægning, herunder handlinger til at realisere muligheder og behandle risici eksterne leverandøres præstation behov for forbedringer af ledelsessystemet. Intern audit Der skal gennemføres interne audits med planlagte intervaller for at give information om overensstemmelse med krav, etableret i eget system og kravene i ledelsessystem-standarden (ISO 9001), og om disse krav er effektivt indført, og om systemet er vedligeholdt. Organisationen skal: planlægge, etablere, indføre og vedligeholde et auditprogram, der angiver frekvens, metode, ansvar, krav til planlægning og rapportering. Ved planlægningen af programmet skal der tages højde for vigtigheden af involverede processer og ændrin- 2 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 3

3 ISO 9001:2015 status December 2014 Figur 1: ISO 9001:2015 Kvalitetsledelsessystemets struktur ISO 9001:2015 Kvalitetsledelsessystem ISO 9001:2015 struktur Kvalitetsledelsessystem struktur 4 Virksomhedens rammer Planlæg Planlæg Udfør Tjek Udfør Korriger Tjek Korriger 4 7 Støtte- 7 Støtteaktiviteter evaluering 9 Præstations- 5 Lederskab Virksomhedens 6 Planlægning 5 Lederskab 6 Planlægning 8 Drift 8 Drift aktiviteter rammer 9 Præstations- 10 Forbedring evaluering 10 Forbedring overvågnings- og måleresultater resultat af audits eksterne leverandørers præstation tilgængelige ressourcer effektiviteten i forhold til at realisere muligheder og behandle risici muligheder for forbedringer. 4.1 Forståelse for virksomheden og dens rammer 4.2 Forståelse af interessenters behov og forventninger 4.1 Forståelse for 6.1 Handling for at 5.1 Lederskab og 7.1 Ressourcer 6.1 Handling for at 8.1 Drifts 9.1 Overvågning, 5.1 Lederskab og 7.1 Ressourcer 8.1 Drifts virksomheden og håndtere af håndtere af planlægning og måling, analyse planlægning og og engagement engagement dens rammer muligheder og risici - Mennesker muligheder og risici styring - Mennesker evaluering styring - Infrastruktur - Infrastruktur - Drifts miljø - Drifts miljø 4.2 Forståelse af - Overvågnings og - Overvågnings og 6.2 Kvalitetsmål og måleressourcer 6.2 Kvalitetsmål og 8.2 Krav til interessenters måleressourcer 8.2 Krav til 5.2 Kundefokus plan for at Opnå 5.2 Kundefokus - Organisatorisk plan for at Opnå produkter og 9.2 Intern audit behov og - Organisatorisk produkter og dem viden dem ydelser forventninger viden ydelser 9.1 Overvågning, 10.1 Generelt måling, analyse og evaluering 10.2 Afvigelser og korrigerende 9.2 Intern audit handlinger 10.1 Generelt 10.2 Afvigelser og korrigerende handlinger Resultatet af ledelsens gennemgang skal opbevares som dokumenteret information. 4.3 Fastlæggelse af kvalitetsledelsessystemet omfang 4.3 Fastlæggelse 8.3 Udvikling og 6.3 Planlægning af 6.3 Planlægning af 5.3 Kvalitetspolitik af kvalitetsledelses- 5.3 Kvalitetspolitik 7.2 Kompetence konstruktion af 7.2 Kompetence ændringer ændringer systemet omfang produkter og ydelse 8.3 Udvikling og 9.3 Ledelsens 10.3 Løbende 9.3 Ledelsens konstruktion af gennemgang forbedring gennemgang produkter og ydelse 10.3 Løbende forbedring Bent Møller FORCE Technology 4.4 Kvalitetsledelsessystemet Baseret på ISO (DIS) 9001:2015 Dec Organiastionens 4.4 Kvalitetsledelsessystemet og roller, ansvar beføjelser Bent Møller FORCE Technology Baseret på ISO (DIS) 9001:2015 Dec Organiastionens 7.3 Bevidshed roller, ansvar og beføjelser 7.4 Kommunikation 7.5 Dokumenteret information 8.4 Styring af eksternte 7.3 Bevidshed leverencer 8.5 Produktion og 7.4 Kommunikation ydelses levering 8.6 Frigivelse 7.5 af Dokumenteret produkt og ydelse information 8.7 Styring af afvigende output 8.4 Styring af eksternte ger, der kan influere på organisatio- leverencer nen samt resultater fra tidligere audits fastlægge kriterier og omfang af 8.5 Produktion og hver audit ydelses levering vælge auditorer, således der sikres objektivitet og upartiskhed i auditprocessen 8.6 Frigivelse af produkt og rapportere ydelse resultatet til relevant ledelse gennemføre passende korrektion og korrigerende handling uden unødig 8.7 Styring af afvigende output forsinkelse opbevare dokumenteret information som bevis på indførelse af auditprogrammet og auditresultater. Ledelsens gennemgang Topledelsen skal gennemføre evaluering af ledelsessystemet med planlagte intervaller for at sikre, at systemet er egnet, fyldestgørende, effektivt og i sammenhæng med organisationens strategiske retning. Ledelsens gennemgang skal være planlagt og udført under hensyntagen til: status på beslutninger fra tidligere evalueringer ændringer i eksterne og interne forhold, der er relevante for ledelsessystemet information om præstationen og effektiviteten af ledelsessystemet, herunder tendenser for: kundetilfredshed og tilbagemelding fra relevante interessenter i hvor høj grad ledelsessystemets mål er opnået procespræstationer og overensstemmelse af krav til produkter og ydelser afvigelser og korrigerende handlinger mini CV: Bent Møller Chefkonsulent, FORCE Technology Ledende auditor, FORCE Certification IRCA Certificeret QMS Lead Auditor QMS Uddannet Diplom Ingeniør, Bygge- Anlæg TQM i administration og ledelse Arbejdet med kvalitetsledelse og audit i mere end 30 år i produktions- og servicevirksomheder. Medlem af det Danske Standardiseringsudvalg S216 Kvalitetsledelse Udpeget teknisk ekspert ISO TC 176 SC2 WG24 i forbindelse med revision af ISO 9001 Tidligere udpeget teknisk ekspert ISO TC 176 SC3 WG16 i forbindelse med revision af ISO Auditering af ledelsessystemer Vejledning 4 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 5

4 ISO 9001:2015 status December 2014 ISO DIS 9001:2015 Quality management systems - Requirements Figur 2: mindmap med alle standardens punkter 10.1 General Nonconformity and corrective action [D] 10 Improvements 10.3 Continual improvement General [D] Customer satisfaction 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation Analysis and evaluation Internal audit [D] 9 Performance evaluation General Management review input 9.3 Management review Management review output [D] 8.1 Operational planning and control [D] Customer communication Determination of requirements related to products and services Review of requirements related to 8.2 Requirements for products and services products and services [D] Changes to requirements for products and services [D] General Design and development planning [D] Design and development inputs 8.3 Design and development of products and services Design and development controls [D] Design and development outputs [D] Design and development changes [D] 8 Operation General [D] Type and extent of control of 8.4 Control of external provision external provision Information for external providers Control Production and service provision [D] Identification and traceability Property belonging to customer or external providers [D] 8.5 Production and service provision Preservation Post-delivery activities Control of changes [D] 8.6 Release of products and services [D] 8.7 Control of nonconforming outputs [D] ISO DIS 9001:2015 [D] Documented information 4.1 Understanding the organization and its content 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 4 Context of the organization 4.3 Determining the scope of the quality management system [D] 4.4 Quality management system [D] 5.1 Leadership and commitment 5.2 Leadership and commitment with respect to the needs and expectations of 5 Leadership customers 5.3 Quality policy [D] 5.3 Organizational roles, responsibility and authorities Actions to address opportunities and risk [D] 6 Planning 6.2 Quality objectives and planning to achieve them Planning of changes [D] General People Infrastructure 7.1 Resources Process environment General [D] Monitoring and measuring devices Measurement traceability [D] Organizational knowledge 7 Support 7.2 Competence [D] 7.3 Awareness 7.4 Communication General Creating and updating 7.5 Documented information Control of documented information Forbedring Generelt Organisationen skal fastlægge og vælge muligheder for forbedring samt ISO DIS dec2014.mmap BM indføre nødvendige handlinger til at opfylde kundekrav og øge kundens tilfredshed. Disse skal, hvor det er passende, indeholde: en forbedring af produkt og ydelse for at opfylde kundekrav samt fastlægge fremtidige behov og forventninger korrektion, forebyggelse eller reducering af uønskede resultater forbedring af præstationen og effektiviteten af det etablerede ledelsessystem. Afvigelser og korrigerende handlinger Når en afvigelse eller kundeklage optræder, skal der reageres på forholdet med handlinger til at styre afvigelsen samt korrigere forholdet og håndtere konsekvenserne. fastlægge om tilsvarende afvigelser findes eller kan findes andet steds iværksætte nødvendige handlinger gennemgå effektiviteten af iværksatte korrigerende handlinger opdatere de muligheder og risici, der er fastlagt ved planlægning af systemet eller aktiviteten eventuelt lave ændringer i det etablerede ledelsessystem. Korrigerende handlinger skal være passende i forhold til afvigelsens konsekvens. Der skal opretholdes dokumenteret information som bevis for afvigelsen og de gennemførte handlinger samt resultatet af gennemførte korrigerede handlinger. Løbende forbedringer Organisationen skal løbende forbedre ledelsessystemets egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet. Anneks Der er planlagt et informativt annekser til standarden der giver forklaring på den nye struktur, terminologien og koncepterne der er brugt i standarden. Anneks A1: Struktur og terminologi Anneks A2: Produkt og ydelse Anneks A3: Forståelse for interessenters behov og forventninger Anneks A4: Risiko basseret tænkning Anneks A5: Anvendelse (udeladelser) Anneks A6: Dokumenteret information Anneks A7: Organisatorisk viden Anneks A18 Styring af eksternt leverede produkter og ydelser Forklaringerne i annekserne har været brugt som en del af den beskrivende tekster her i artikelserien. Bliv klar til ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Opgraderingsseminar Er du klar til den nye version af ISO 9001? Ved du, hvad ændringerne bliver? Hvordan bliver overgangsfasen, og hvad kommer det til at betyde for dig? Deltag i et ISO 9001:2015 Opgraderingsseminar og få styr på ændringerne i den nye standard. Læs mere og tilmeld dig på Behov for handlinger til at fjerne årsagen til afvigelsen skal evalueres for at sikre, at afvigelsen ikke optræder igen eller opstår andre steder ved at: analysere afvigelsen fastlægge årsagen til afvigelsen 6 magasinet kvalitet 0 1 / 15 Resultater fra analyser og evalueringer, herunder resultat fra ledelsens gennemgang, skal bruges til at overveje behov eller muligheder for løbende forbedring. Bureau Veritas Denmark Tlf Oldenborggade 1B DK-7000 Fredericia Vesterbrogade 149 DK-1620 København V Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding Vestkraftgade 1 DK-6700 Esbjerg

5 Kvalitet er ingen tilfældighed Kvalitet er ingen tilfældighed 2014 blev endnu et godt år for DFK. Af Ib Orlamundt / formand for DFK Årets kvalitetskonferencer og netværksarrangementer har været rigtig godt besøgt og fået fine bedømmelser fra deltagerne, og dermed faldet godt i tråd med DFK s mål om at skabe rammer for debat og videndeling om kvalitetsstyring Der har i årets løb været øget fokus på at fortælle om den nye ISO 9001:2015. Både i medlemsbladet Magasinet Kvalitet, på konferencerne og i netværksarbejdet, har drøftelser om den nye standard fyldt stadigt mere. DFK fastholder dette fokus i 2015, hvor vi bl.a. i februar måned indbyder til en konference under overskriften Ny ISO 9001, da DFK vil bidrage til at alle får en fælles national forståelse for den nye ISO9001. I foråret 2013 startede vi et Debatforum på nettet, men som tidligere fortalt blev det ikke benyttet. I stedet oprettede vi i foråret en LinkedIn gruppe på nettet. DFK s LinkedIn gruppe har slået helt anderledes positivt an. På forholdsvis kort tid er der kommet knapt 250 medlemmer af gruppen. Prøv selv at gå på LinkedIn og følg de forskellige debatter, eller start selv én. Stadig flere har fået øjnene op for den unikke mulighed det er at kunne adressere DFK s medlemskreds direkte - både ved opslag af Stillingsannoncer, og i form af tilbuddet om gratis at få sin Jobprofil på nettet, hvis man søger nye udfordringer. DFK har i en lang årrække været medlem af den europæiske kvalitetsorganisation EOQ. Vi har løbende forholdt os til de forskellige fordele og mulighederne dette medlemskab gav for DFK s medlemskreds. Vi har nu vurderet, at omkostningerne ved medlemsskabet langt fra står mål med udbyttet. Konklusionen er derfor, at vi har meldt DFK ud af EOQ. Traditionelt set har DFK henvendt sig til kvalitetschefer og -medarbejdere i industrien. Det gør vi fortsat, men en lang række af de udfordringer der er omkring håndtering af kvalitet er de samme for industrien som for virksomheder i servicebranchen og inden for det offentlige. Herudover kan der være rigtig mange gode muligheder i at få nyttig inspiration på tværs af faggrænser. I erkendelse heraf har vi i årets løb arbejdet på at få kontakt til nye medlemsgrupper. Konkret har vi her sidst på året haft gode kontakter med såvel sundhedsvæsenet som det kommunale marked. Medlemsstatus De seneste års tendens i medlemsudviklingen er fortsat i Således kan vi konstatere en positiv stigning i antallet af firmamedlemmer, og et lille fald i antallet af personlige medlemsskaber. Især i årets sidste halvdel er tilgangen af nye medlemmer vokset. Bestyrelsen Ved generalforsamlingen i foråret fik DFK ny kasserer. Den hidtidige kasserer havde valgt at stoppe efter i en lang årrække at have fungeret dels som bestyrelsesmedlem og næstformand og i de seneste år også som kasserer. Midt på året fik vi et nyt bestyrelsesmedlem, som erstatning for én der valgte at træde ud af bestyrelsen. På hjemmesiden er der en oversigt over bestyrelsens medlemmer. Kvalitetsnetværk DFK s netværksgrupper trives fint. Der er stadig 4 grupper fordelt med 2 i det jysk/fynske område, og 2 på Sjælland. Vi har i årets løb fået 13 nye medlemmer, mens nogle har meldt sig ud, og i 2015 er der yderligere 5 der starter i grupperne. Alt i alt en meget tilfredsstillende udvikling. Interessen for deltagelse i netværksgrupperne er stigende, hvilket gør, at der i foråret 2015 vil blive etableret informationsmøder med henblik på at oprette nye grupper. Kvalitetsdage I maj måned gennemførte vi en ny type arrangement - Kvalitetsdage Tilbuddet om at deltage gjaldt alle medlemmer af DFK. Arrangementet der løb over halvanden dag, blev gennemført under temaet De bedste kvalitetschefer hvordan?. I alt 15 kvalitetsfolk deltog i de intensive aktiviteter, som gennem både fysisk aktivitet, læring og networking gav deltagerne en fin oplevelse. Den efterfølgende evaluering var positiv i sådan en grad, at vi har besluttet at gentage et lignende arrangement i Der er meget mere information om Kvalitetsdage 2015 på hjemmesiden og i dette nummer af Magasinet Kvalitet. Konferencer I snit har 70 medlemmer deltaget i hver af årets 4 konferencer. Der var flest på konferencen i september, hvor 110 deltagere på Hotel Storebælt hørte om Kvalitet ganske enkelt kunsten at simplificere og herunder deltog i en interessant workshop, hvor temaer omkring forenkling var i fokus. Konferencen i maj blev afviklet på virksomheden Fiberline Composites i Middelfart, og handlede om Succes gennem professionel håndtering af kundekrav. Deltagerne var godt tilfredse med både tema og indlæg og som sædvanligt, når en konference afholdes på en virksomhed, var der en interessant rundvisning, der gav et indblik i den spændende produktion. I februar mødtes man på Hotel Sorø Storkro, hvor konferencen handlede om Succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Årets sidste konference blev afholdt på Hotel Storebælt i Nyborg, hvor der var en række spændende indlæg omkring temaet Mål det rigtige og skab resultater. Som vanligt beder vi deltagerne om at give deres mening om konferencerne til kende ved at udfylde og indsende et evalueringsskema, og endnu engang kan vi med glæde og stolthed konstatere, at der er en flot stor tilfredshed med langt hovedparten af både de enkelte indlæg, og konferencerne som helhed. Bestyrelsen anvender alle evalueringerne til løbende at vurdere konferencetilbud og temaer. En aktivitet der er ret stor tilfredshed med er workshops som en del af konferencernes program. Det fremhæves som en rigtig god idé og medvirker til at styrke mulighederne for networking. Det har vi naturligvis noteret os, og vi vil medtage ideen om at gennemføre workshops ved planlægningen af kommende konferencer. Samarbejdspartnere Også i det forløbne år har vi haft glæde af de gode relationer til vores samarbejdspartnere. Både annoncering i Glimt fra DFK s konference Mål det rigtige og skab resultater d. 27. november Magasinet Kvalitet, på og på udstillingsstandene på konferencerne kan medlemmerne få viden og indsigt i, hvad der tilbydes af produkter og services på kvalitetsområdet. Oversigten over leverandører i Magasinet Kvalitet og på hjemmesiden får stadig nye tilmeldinger, og flere markerer, at de giver særlig rabat til DFK s medlemmer. Legater Også i 2014 havde vi mulighed for at uddele legater til unge som i deres uddannelse i væsentlig grad beskæftiger sig med kvalitetsstyring. I april tildelte vi 6 legatportioner til 6 velkvalificerede studerende. 1 kom fra CBS, 3 fra DTU, 1 fra Syddansk Universitet og 1 fra Københavns erhvervsakademi. I DFK s bestyrelse glæder vi os til at arbejde videre i 2014 med de mange spændende aspekter af kvalitetsstyring. Følg os på LinkedIn og i de Nyhedsbreve vi løbende udsender. Alle kan tilmelde sig nyhedsservice på Tak for året der gik, og godt nytår til alle medlemmer af Dansk Forening for Kvalitet. 8 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 9

6 Løbende krav om forbedringer eller krav om løbende forbedringer Løbende krav om forbedringer ELLER Løbende krav om forbedringer eller er det krav om løbende forbedringer? Vi har i mange år kendt dette krav i standarderne og kravet kommer også i den kommende version af ISO Af Lasse Michael Ahm / Lasse Ahm Consult Hvad er en forbedring? Jeg oplever, at der hersker uenighed om, hvad der er forbedringer, og hvad der er, som jeg vil karakterisere det - vedligeholdelsesaktiviteter. Vi kender det alle sammen. Eksempel: Der opstår en kundereklamation, og vi går fluks i gang med at håndtere sagen og fastlægge omstændighederne ved reklamationen. Vi korrigerer afvigelsen og gør kunden tilfreds. Langt de fleste (men desværre er der stadig plads til forbedring her) får arbejdet systematisk med årsagerne til reklamationen og iværksætter korrigerende handlinger for at hindre gentagelsen. Flot vil nogen måske synes. Men det har ikke noget med forbedringer at gøre. Det eneste vi får ud af disse aktiviteter er alene, at bringe os op på det niveau, som vi allerede havde en forventning om at være på. Så disse nye implementerede tiltag er altså ikke noget, der forbedrer processerne det retter blot op på de fejl, der er opstået, og i bedste fald sikrer disse korrigerende handlinger, at fejlen ikke opstår igen. Det er ikke meget anderledes med forebyggende handlinger. Det er desværre min erfaring, at meget få virksomheder reelt forstår at arbejde struktureret med forebyggende handlinger. Det vil sige, struktureret at anvende den viden, som man har erhvervet sig ved eksempelvis registrering af afvigelser og på baggrund af disse hændelser at arbejde med potentielle afvigelser. Vi taler her om fejl og mulige situationer, som ikke er opstået endnu, men som med stor grad af sandsynlighed vil opstå og iværksætter derfor aktiviteter, som skal medvirke til at minimere risici for at disse hændelser/afvigelser opstår. Det er min overbevisning, at forebyggende handlinger heller ikke er at kategorisere som forbedringer. Korrigerende og forebyggende handlinger fastholder os oftest blot på det niveau, som vi allerede har en forventning om at være på. Vi sikrer blot processen omkring det allerede forventede output. Jamen hvad er så en forbedring, hvis det ikke er korrektioner, korrigerende og forebyggende handlinger? En forbedring er efter min overbevisning aktiviteter, som forbedrer vores produkter, vores processer, medarbejderne eller virksomheden generelt. Når vi eksempelvis auditerer, anvender langt de fleste auditorer det meste af tiden til at søge og dokumentere overensstemmelse mellem de opsatte krav og vores faktiske processer og output. krav om løbende forbedringer Vi ser og registrerer således både det gode (overensstemmelse) og det mindre gode (afvigelser) i denne form for audits. 90% af alle audits bliver udført på denne ikke særligt værdiskabende måde. Hele processen dokumenteres og afvigelser behandles efterfølgende, for at vi igen kan sikre overensstemmelse mellem det vi siger, og det vi gør. CV Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult ApS Lasse Ahm har Advanced Diploma in Management, er uddannet Emballageteknolog på DTI og har videreuddannet sig til Lead Auditor inden for kvalitetsledelse, Lead Auditor inden for miljøledelse samt Lean Administration Specialist. Lasse Ahm etablerede i 2007 Lasse Ahm Consult og indgik i 2011 som partner i DanskLEAN. Før etableringen af Lasse Ahm Consult har Lasse Ahm primært været beskæftiget inden for reklamebranchen og senere med ansvar inden for salg, udvikling, produktion, kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og hygiejnestyring i ordreproducerende virksomheder inden for papir-, pap, bølgepap- og plastemballager MaQis ApS, Danmark og SoluDyne A/S, Norge er fra den 15. december fusioneret under det fælles navn SoluDyne Fokus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Fusionen mellem MaQis og SoluDyne vil yderligere forstærke satsningen på styring af dokumenter og registreringer vedr. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø for det danske marked. SoluDyne er totalleverandør af business management og alle MaQis nuværende produkter vil blive en del af et fremtidigt produktspektrum. Om MaQis MaQis bliver ved fusionen en af Skandinaviens førende leverandører af ledelsessystemer og rådgivningsydelser inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. MaQis vil under det nye navn, SoluDyne få en forstærket satsning over for sine kunder inden for levering af løsninger til styring af dokumenter og registreringer vedrørende kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Ud over egne produkter vil alle SoluDyne s løsninger inden for virkomhedsstyring tilbydes. Improve Det komplette ledelsessystem til styring af dokumenter og registreringer vedr. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Improve indeholder bl.a. følgende moduler: Dokumentstyring, Afvigelsesbehandling, Reklamationsbehandling, Arbejdsskader, Nærved-ulykker, Kalibrering, Vedligehold, Forbedringsforslag, Ændringsstyring, Handlingsplaner, Human Ressource, Risikovurdering og Audit. MARK Strategisk ledelse Mission, vision, strategier, strategiske og operative mål med kritiske succesfaktorer, nøgletal og handlingsplaner kan opdeles på overordnet organisatorisk niveau til forskellige enheder. APOS Arbejdsprocesorienteret styring Visualisering af arbejdsprocesser gør det enkelt at styre, kontrollere, forbedre og sikre overholdelse af virksomhedens processer, på tværs af afdelinger, organisation, og lokationer, hvor myndighedskrav, kundekrav og selskabskrav er integreret med ledelssystemet. Vi hjælper dig med at blive bedre til business management. Henrik Holstberg SoluDyne integreret business managment system Om SoluDyne SoluDyne er et skandinavisk selskab og er det største konsulentmiljø i Norden med speciale i business management, styring, kontrol, efterlevelse og løbende forbedringer. Selskabet har arbejdet langsigtet med virksomhedsstyring siden opstarten i 90 erne. SoluDyne sælger og servicerer det selvudviklede produkt SoluDyne. SoluDyne tilbyder komplet og brugervenligt, helhedsorienteret business management system, som virksomheder kan vokse med. CAT Kompetencestyring Virksomheden gøres i stand til at udføre effektive tiltag med fokus på rigtig kompetence, mål og tiltag for den enkelte ansatte. Risikostyring SoluDyne leveres med komplet værktøj til Risikoanalyse. QIS Kvalitetsforbedringssystem Kvalitetsforbedringsmodulet er designet til at håndtere alle typer observationer; forbedringsforslag, afvigelser, dispensationsansøgninger, auditafvigelser, HMS og andre typer hændelser. Smart Inspect Mobilløsning der giver brugerne mulighed for at designe egne formularer til indrapportering af f.eks. afvigelser, nærved-ulykker, arbejdsskader, tjeklister mv. Totalleverandør inden for business management maqis.dk 10 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 11

7 Løbende krav om forbedringer eller krav om løbende forbedringer Vi har således ikke forbedret noget som helst indtil nu i denne auditproces. Jeg mener, at vi forsat skal dokumentere vores overensstemmelse, men i stigende grad anvende ressourcer på at identificere forbedringer inden for produkter, processer, medarbejderne, ledelsen og virksomheden generelt. Vi skal altså identificere områder, hvor vi med fordel kan flytte et af disse fokusområder og gøre os endnu bedre - uden at det sker på bekostning af øgede risici. En lang række virksomheder har implementeret eller er i gang med at implementere LEAN optimering af forretningsgangene - gennem værdistrømsanalyser, implementering af 5S og tavlemøder. Alt sammen med det formål, at optimere og forbedre processerne. Oftest ser jeg, at virksomheden har et kvalitetsledelsessystem og en kvalitetsfunktion, mens det er andre personer i virksomheden som arbejder med LEAN og initierer de reelle forbedringer. I mange organisationer er der desværre ikke skabt en naturlig interaktion mellem disse LEAN-aktiviteter og kvalitetsfunktionen. Der indarbejdes forbedringer, som ikke bliver implementeret som en del af kvalitetsledelsessystemet, men disse nye tiltag opdages i stedet ved interne audits. Forbedringerne som fremkommer på tavle- og kaizenmøder gennem kortlægning af værdistrømmene eller ny organisering af arbejdet ved implementering af 5S er jo netop forbedringer, som bringer os et nyt sted hen. En sådan forbedring har jo positiv indflydelse på produkterne, processerne, medarbejderne, ledelsen eller den samlede virksomhed. Det handler om at få indarbejdet en struktur for systematisk og kontinuerligt at arbejde med forbedringer Så det handler altså om at få indarbejdet en struktur for systematisk og kontinuerligt at arbejde med forbedringer. Det er vigtigt, at få fastlagt hele processen i arbejdet med forbedringer. Herunder hvordan forbedringer initieres og af hvem, hvordan vi registrerer forslag til forbedringer, hvordan vi udvælger og prioriterer disse forslag, og ikke mindst ud fra hvilke kriterier vi prioriterer og vælger de løsningsmuligheder, som er mulige, når vi skal implementere et forbedringsforslag. Det gode skal blive bedre Den amerikanske virksomhedskonsulent Jim Collins udtalte engang, at Det gode er det fremragendes værste fjende. Med det mente han, at selvtilfredsheden, længerevarende succes og flotte økonomiske resultater ofte medfører, at vi ikke innoverer vores processer rettidigt og dermed over tid halter bagud i forhold til vores konkurrenter. Vi bliver i stedet for selvfede. Prøv engang at reflektere over dette og nævn så tre virksomheder, hvor det at være selvfed er en udfordring lige nu. En ledelse skal derfor i langt højere grad stille krav om at der identificeres løbende forbedringer, og ledelsen skal ikke lade sig nøje med korrigerende og forebyggende handlinger som identificeres gennem audits, hvor fokus alene er på overensstemmelse. Det er på baggrund af reelle procesforbedringer, at virksomheden skal overleve på sigt og ikke gennem implementering af korrigerende handlinger og eliminering af potentielle risici. Sidstnævnte fokus fastholder os alene på det allerede besluttede kvalitetsniveau og udvikler ikke virksomheden. Hvis der ikke sker udvikling, skaber vi afviklingen. Det er naturligvis vigtigt at pointere, at kravet om procesforbedringer og øget output under ingen omstændigheder må svække produktkvaliteten eller motivationen for de medarbejdere, som er en del af processen. Hvis dette sker har vi intet vundet på længere sigt. Kvantificer dine forbedringer Sæt mål for dine forbedringer. Både hvad gælder antallet af forbedringer og for det ønskede udbytte af forbedringerne. Min erfaring er, at ønsker du at forbedre outputtet af en given proces på 5% - får du 5%. Hvorimod hvis du sætter barren højt med krav om 20% øget output, får du måske ikke 20% men sandsynligvis 15-20% øget output. Så vær ambitiøs på din virksomheds vegne. Styring af forbedringer Det handler altså om, at aktivere det store potentiale der er blandt medarbejderne. Først og fremmest skal medarbejderne forstå formålet med ønsket om at innovere processerne og forandre. Hvis du ikke er i stand til at kommunikere formålet klart og tydeligt for medarbejderne, kan du ikke forvente at de bidrager i din proces med at skabe positive forandringer. Fortiden og erfaringen siger dem, at de har opnået fremskridt gennem det, de har foretaget sig indtil nu, så hvorfor skulle de have lyst til at risikere en forandring. Husk på, at hjernen er doven og undlader at bruge energi på unødvendige ting. Hvis vi gør, som vi plejer, bruger vi mindst muligt energi. Vi kender nemlig processen, og vi er ofte gode til vores arbejde, så disse forhold er, det vi med en kliché kalder modstand mod forandringer. Det er altså naturligt, at de fleste reagerer sådan. Så ønsker vi at skabe forbedringer gennem forandringer skal der være et væsentligt incitament til dette. Når motivationen for at skabe forandringer er til stede, skal vi have identificeret så mange forbedringer som muligt. Jeg oplever ofte, at den medarbejder, som får den gode idé også får ansvaret at udføre selve forandringen. Det er de færreste som motiveres af, at få yderligere arbejdsopgaver i en travl hverdag. Identificer så mange forbedringer som muligt, sæt barren højt og prioriter på baggrund af investeringen og det forventede udbytte Så hvis man som virksomhedsleder gerne vil kvæle ethvert initiativ til forbedringer, skal man blot indføre dette princip og antallet af forslag til forandringer stopper øjeblikkeligt. I stedet skal der altså skabes en række fora, hvor idéer kan tales op til nye og endnu bedre idéer, og hvor idéerne bliver prioriteret på baggrund af investeringen og det forventede udbytte. Inden man vælger hvilke forslag, man vil forfølge og skabe gode løsninger på, er det vigtigt, at der blandt de medarbejdere, som arbejder med disse forbedringsforslag, skabes et fælles fundament for, hvad omfanget og konsekvenserne er af den måde, som processerne håndteres på i dag. Der skal således være et væsentligt incitament til at ændre en proces til det bedre. Det sker oftest ikke uden sværdslag. Kom godt i gang En lang række værktøjer til identifikation af forbedringer, prioritering samt styring af forbedringer er tilgængelige på internettet. Du kan lade dig inspirere af din egen måde at styre afvigelser på og se, om du også kan styre forbedringer på samme måde. Du kan også lade dig inspirere af de LEAN-bøger, som findes på markedet eller du kan tage fat i de mange konsulenter, som arbejder med LEAN rundt omkring i landet. Tag en snak med én af dem, deltag i netværk og få nye inputs. Det vigtigste er dog, at du indser at forbedringer er langt mere end korrigerende og forebyggende handlinger. Spørg dig selv Prøv at reflektere over i hvor høj grad din virksomhed arbejder med produktog procesforbedringer, som ikke er initieret af fejl, reklamationer og andre afvigelser. Tilhører din virksomhed dem som innoverer egne processer i strukturerede forløb, holder workshops og brainstorming om minimering af ressourcer og øget kvalitetssikring, så kan du klappe dig selv på skulderen. Det er naturligvis vigtigt, at virksomheden opretholder et samlet overblik over indkomne forbedringsforslag, igangværende aktiviteter og afsluttede forbedringer. Og ligesom vi kender det fra korrigerende og forebyggende handlinger skal der iværksættes strukturer, som sikrer evaluering af de implementerede forbedringer. Der skal altså implementeres en systematisk overvågning af, om vi reelt opnår det vi går efter. Opfølgning og evaluering er det væsentlige i forbedringer, ligesom det er det ved korrigerende og forebyggende handlinger. 12 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 13

8 workshop Paneldebat torsdag den 26. februar 2015 Odense Congress Center, Odense Ny ISO 9001 muligheder og udfordringer "A 50 % reduction in people required to manage process and procedure documentation" Using QualiWare's technology, literally thousands of customers from private as well as public sectors have reported improvements like the outcome above. Contact us for an informal meeting and presentation of our products and solutions and see if we can help you get a business outcome as the one above or like it. UDSTILLERE: qualiware.com

9 Praktiske oplysninger: TROMPET Tid: Torsdag den 26. februar 2015 kl Konferencen afholdes: Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Konferenceafgift: Konferenceafgiften inklu-derer konferencemateriale og USB stik med kopi af foredragsholdernes præsentationer, samt frokost og forfriskninger. Betaling: Der fremsendes faktura som bekræftelse på din tilmelding. Overnatning: Odense Congress Center tilbyder overnatning i forbindelse med konferencen. Kr. 895 for et enkeltværelse incl. morgenbuffet pr. nat. Skal bestilles og afregnes direkte med hotellet med reference til konferencen. Transport: Offentlig transport Der er ca. otte kilometer fra Odense Banegård Center. Fra banegården kan du, ud over bybusserne, tage en taxi eller en bus til Odense Congress Center. Der kan prajes taxi ved holdepladsen bag hovedbygningen - se skiltning på banegården. Taxa Fyn er Turen ca. 15 minutter. Busserne 81 og 83 kører til Odense Congress Center - begge holder ved busholde- plads B ved banegården. Ankommer du i bil: Kør ad motorvej E20, forlad motorvejen ved Motorvejskryds Odense og kør i retning mod Odense. Følg herfra skiltene mod Odense Congress Center. Konferenceansvarlig: Kvalitetschef Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S - Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet program: Kl Registrering og kaffe Kl Velkomst og indledning v. Kvalitetschef Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet Kl Nye kvalitetsprincipper og nye krav i ISO Seniorkonsulent Lars Brogaard, Dansk Standard. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Evaluering af leverandører mod ISO 9001:2015 kvalitetssystem. Principal Specialist Anne-Lise Struve, Novo Nordisk A/S. Pause Rejsen fra management til lederskab CEO Jesper Brix, Bramming Plast-Industri A/S, hør om de nye krav i ISO 9001:2015: Chef konsulent Bent Møller, FORCE Technology. WORKSHOP Ændringerne i den nye udgave af ISO 9001 standarden er ganske omfattende, og der introduceres helt nye kvalitetsledelsesprincipper. Under workshoppen vil du i samarbejde med eksperterne, få lejlighed til at diskutere de spørgsmål, der er relevante for dig og din virksomhed. Workshoppen vil blive faciliteret af de 3 konsulenter, som du mødte under formiddagens indlæg, samt eksperter fra bl.a. DNV GL og Bureau Veritas Certification. Frokost Kl Kaffepause Kl Kl PANELDEBAT Grundlaget for en udbytterig og livlig debat af krav og kvalitetsledelsesprincipper i den nye ISO 9001 standard er lagt gennem formiddagens workshop og et professionelt ekspertpanel bestående af: Seniorkonsulent Lars Brogaard, Dansk Standard Principal Specialist Anne-Lise Struve, Novo Nordisk A/S Chef konsulent Bent Møller, FORCE Technology Sektorchef Sven Hauberg Nielsen, Bureau Veritas Certification Ledende auditor Steen Christian Larsen, DNV GL Få de nye idéer frem også med medarbejdere. CEO Henrik Rasmussen, Roskilde Festivalen. Opsamling & afrunding v. Kvalitetschef Lars Erik Donau, Danfoss Power Electronic A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet Ny ISO 9001 muligheder og udfordringer torsdag den 26. februar 2015 Du kan tilmelde dig konferencen på Pris Deltagelse i konferencen: Er du medlem af DFK kr moms Er du ikke medlem af DFK, koster det kr moms. Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket includerer, at du får Magasinet Kvalitet og Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris. Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat. Læs om konferencen på Den nye ISO 9001 vil give mere værdi for alle Den nye ISO 9001 vil give mere værdi for alle Interview med Lead auditor Anna-Lise Struve, Novo Nordisk A/S Den nye ISO 9001 standard bliver mere fleksibel og lettere at tilpasse til den enkelte virksomhed og kommer derfor til at tilføre mere værdi, mener lead auditor Anna-Lise Struve fra Novo Nordisk, der er oplægsholder på DFKs kommende konference om den nye version af kvalitetsledelsesstandarden. Af Annemette Schultz Jørgensen, freelance journalist Den mere procesorienterede tilgang handler om at beskrive alle processer, der bliver udført i virksomheden - altså på tværs af afdelinger. Øget fokus på processer, større ansvar i topledelsen og en mere individuel tilgang, er nogle af de fordele, som Anne-Lise Struve fremhæver ved den nye ISO 9001 standard, der bliver indført i Hun er lead auditor inden for supplier audits i Novo Nordisk A/S og en af oplægsholderne på DFKs kommende konference om den nye standard. I Novo Nordisk har vi længe generelt set arbejdet med et procesorienteret fokus, og samme tilgang er derfor også gennemgående i vores kvalitetssikringsarbejde og kvalitetsledelsessystemer. Den nye version af ISO 9001 standarden får også et større fokus på procesorientering. Den passer derfor rigtig godt til vores måde at arbejde på og derfor hilser vi den nye standard velkommen, siger Anne-Lise Struve. Procesorientering en fordel Den mere procesorienterede tilgang i kvalitetsarbejdet handler om, at virksomheder frem for at beskrive, hvordan de udfører arbejdet i enkelte afdelinger, nu i stedet skal beskrive alle processer, der bliver udført i virksomheden altså på tværs af afdelinger. Hør mere på konferencen den En ændring der betyder, at man fremover kommer til at følger processerne fra start til slut, siger Anne-Lise Struve, der er principal specialist og udfører auditering af Novo Nordisk s leverandører, der både er virksomheder i den farmaceutiske industri og i en lang række andre forskellige brancher. Når vi arbejder med kvalitetssikring og auditerer vores leverandører, så er målet for os, at vi gerne skal sikre os, at vi får de varer og ydelser, som vi har specificeret overfor leverandørerne, siger Anne-Lise Struve og fortsætter, I den forbindelse er den procesorienterede tilgang en fordel, fordi den lægger op til, at leverandørerne skal nedfælde og dokumentere alle deres arbejdsprocesser. Tilmeldingsfrist 18. februar 2015 Dansk Forening for Kvalitet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf , 01/15 magasinet kvalitet 17

10 Den nye ISO 9001 vil give mere værdi for alle De skal med andre ord have al deres organizational knowledge ned på skrift, så den bliver forankret i virksomheden og derfor bliver mere personuafhængig. Det skal være sådan, at vi kan være sikre på, at vi kan få den samme ydelse og samme produkt, selvom en virksomhed eksempelvis skifter nøglepersoner. Og det er procesorienteringen med til at sikre. Så en version af ISO 9001 standarden, der lægger større vægt på netop det, er derfor en afgjort fordel for vores arbejde, vores auditering og vores kvalitetssikringsarbejde overfor vores leverandører, siger Struve, der selv er medlem af en international komité, der arbejder med ISO forbedringer. Større risikostyring Den nye ISO 9001 standard vil derudover også få et større fokus på risikostyring. Det nye bliver konkret, at virksomheder skal forholde sig til alle de både eksterne og interne problemstillinger og risici, som er relevante for Leverandører skal være opmærksomme på, hvilke risici, de potentielt har i forhold til at kunne levere ydelser og produkter med ensartet høj kvalitet. Disse risici kan nedbringes ved fokus på at dokumentere processerne. virksomhedens formål og dens strategiske retning, og som vil påvirke virksomhedens evne til at nå sin strategi. I forhold til vores leverandører, betyder det krav, at de i højere grad skal være opmærksomme på, hvilke risici, de potentielt har i forhold til at kunne levere ydelser og produkter med samme høje kvalitet til os. Den risiko kan de blandt andet nedbringe ved at fokusere på at få dokumenteret deres processer, og derfor er det igen en positiv ændring, siger Anne-Lise Struve. Større værdi for leverandører Hun ser dog også den nye ISO standard som en klar forbedring for leverandørerne selv. ISO standarden vil med de her ændringer fremover være lettere at tilpasse de processer, der foregår i den enkelte virksomhed. Det betyder, at der ikke længere bliver tale om, at virksomheder skal leve op til samme firkantede krav ud fra en standardiseret tilgang. De skal leve op til nogle krav, som de selv er med til at definere ud fra deres egne arbejdsprocesser. Samtidig vil de nu også få nedfældet deres arbejdsprocesser, hvilket vil sikre deres organisatoriske viden, når de eksempelvis står overfor udskiftninger i medarbejderstaben. Derfor bliver den nye ISO 9001 standard både mere fleksibel, ligesom den også vil tilføre dem større værdi, siger hun. Øget forankring i topledelsen Endnu en væsentlig ændring i den nye version af ISO 9001 standarden bliver desuden, at ledelsessystemet fremover i højere grad skal forankres i virksomheders topledelse. Det nye bliver blandt andet, at topledelsen skal udvise mere aktivt lederskab og engagement i forhold til ledelsessystemet, og at der i modsætning til før, ikke længere er et krav om, at virksomheder skal udpege en særlig kvalitetsansvarlig. For det ansvar ligger nu hos topledelsen. Tidligere har det været sådan, at alle virksomheder skulle udpege en kvalitetsansvarlig. Det krav udgår nu, og i stedet bliver det topledelsen der altid er ansvarlig for kvalitetssikringssystemerne. Det betyder ikke, at man ikke alligevel kan vælge at udpege en kvalitetsansvarlig. Auditering bliver måske lidt vanskeligere men kravene bliver smidigere og lettere at arbejde med i alle typer virksomheder. Det betyder, at man ikke er tvunget til at gøre det, og er derfor en yderligere smidiggørelse af standarden, siger Anne-Lise Struve, som derfor også oplever denne ændring som en forbedring standarden. Dels fremhæver det topledelsens ansvar, hvad angår implementeringen af kvalitetsledelsesstandarden, dels skaber det større fleksibilitet for mindre virksomheder. CV Anna-Lise Struve Uddannelse: Cand.Pharm og HD Har været ansat i Novo Nordisk siden 1994, og hat i alle år arbejdet i Quality Assurance og med audit af leverandører. Hovedsageligt kvalitets audit men også responsible sourcing audits. Siden 2012 ansat som fuldtids auditor i afdelingen Supplier audits i Global Quality. Kort om Novo Nordisk A/S: Novo Nordisk er et globalt health care company med 90 års erfaring inden for innovation og ledelse i diabetes behandling. Novo Nordisk har medarbejdere fordelt i 75 lande, har markedsprodukter i mere end 180 lande og har hovedkvarter i Bagsværd i Danmark. GIV DINE AUDITORKOMPETENCER ET LØFT. HÆV STANDARDEN MED ET AF VORES MANGE KURSER! DNV GL tilbyder professionelle kurser til alle typer virksomheder inden for alle brancher. Tilmeld dig fx: Auditorkursus i kvalitetsledelse Auditor som coach Lead auditorkursus i kvalitetsledelse (IRCA-certificeret) Grundlæggende kvalitetsledelse Auditorkursus i arbejdsmiljøledelse Kvalitetslederuddannelsen DNV GL er et af verdens førende certificeringsorganer. Vi hjælper vores kunder med at sikre virksomhedens resultater inden for ledelse, produkter, medarbejdere, udstyr og leverandørstyring gennem certificeringer, verifikation, godkendelser, kurser og kompetenceudvikling. Vi indgår partnerskaber med vores kunder og hjælper dem med at opbygge bæredygtige forretninger og skabe troværdighed i forhold til virksomhedens interessenter. DNV GL opererer i mere end 100 lande, hvor over medarbejdere dagligt arbejder engageret på at hjælpe vores kunder med at gøre verden safer, smarter and greener. Læs mere og tilmeld dig på SAFER, SMARTER, GREENER ISO 9001 standarden er jo en kvalitetsledelsesstandard, der skal kunne bruges af alle typer af virksomheder. Det vil sige store og små, private og offentlige og både virksomheder, der arbejder med produkter og ydelser. For små virksomheder med bare få ansatte har kravet om udpegning af en særlig kvalitetsansvarlig godt kunne virke som en bureaukratiserende og besværlig foranstaltning. Nu kan virksomheder selv vælge om ansvaret skal ligge hos ledelsen, eller om man har ressourcer nok til at udpege en selvstændig kvalitetsansvarlig, og den ændring ser jeg klart som en forbedring, da det gør standarden mere tilpasningsvenlig for forskellige typer af virksomheder, siger hun. En mere moden standard Anne-Lise Struve oplever derfor, at den nye ISO 9001 kvalitetsledelsesstandard vil føre forbedringer med sig for alle parter. Der har undervejs i arbejdet med revideringen af den eksisterende standard været diskussioner fremme om, hvorvidt disse ændringer vil gøre auditeringer mere vanskelige, da kravene nu bliver mindre firkantede. Det kan der måske være noget om, men det mener jeg afgjort bliver opvejet af, at vi samlet set får, hvad man kan kalde en mere moden standard. Den vil være lettere at arbejde med for flere typer af virksomhed, og kan derfor skabe mere reel værdi, og det oplever jeg som det væsentligste, slutter hun. VERDENSKLASSE CERTIFICERING DNV GL har købt DS Certificering Se mere på danskcertificering.dk 18 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 19

11 ISO 9001 er interessant, konfronterende og krævende ISO 9001 er interessant, konfronterende og krævende Et uundværligt hjælpemiddel i vores hverdag og et nødvendigt grundlag for fortsat forretningsudvikling. Sådan beskrives forventningerne til indførelsen af kvalitetsledelsessystemet, ISO 9001, i vikarbureauet, SOS VIKAR. Interview med Kvalitetschef Lene Betina Hansen, SOSVIKAR A/S Faktabox: SOS VIKAR er et vikarbureau, som har eksisteret siden Siden starten har ambitionen været at være blandt de mest professionelle på markedet. SOS VIKAR tilbyder vikardækning til offentlige virksomheder inden for sundhedssektoren, samt privat borgere. Vores spidskompetence er hjemmeplejen/plejehjem, psykiatrien, socialpsykiatrien og sygehussektoren. Vi har vikarer over hele Sjælland, Fyn og Syd- og Midt Jylland. Af Media Relations Manager Helle Pryds Bruun / Dansk Standard Kvalitetsledelsessystemet er stadig under opbygning, men det står allerede lysende klart, hvad det skal føre med sig. Vi er i en fase, hvor vi planlægger at samarbejde med en større udenlandsk virksomhed, som vi skal levere sundhedsfaglige ydelser til. Derfor skulle vi akkrediteres, og i den forbindelse fandt vi ud af, at vi havde brug for dokumentstyring. Det var en forudsætning for at blive godkendt, siger Lene Betina Hansen, som er personalechef og kvalitetsansvarlig i SOS VIKAR. Fokus på kvalitet i det offentlige Virksomheden tilbyder vikardækning til sundhedssektoren og er således bl.a. underleverandør til danske kommuner og regioner, når det faste plejepersonale på afdelingerne er ramt af sygdom, eller skal holde ferie. Den opgave har virksomheden løst siden I de senere år har der været stor bevågenhed på kvalitet i det offentlige og krav til dokumentation af kvalitetskriterier. Det er en udvikling, som SOS VIKAR kan nikke genkendende til. Kvalitetschef Lene Betina Hansen, SOSVIKAR A/S Vi har mærket et stigende fokus på kvalitetssikring i forhold til ydelsen til borgerne. Det gælder alt lige fra personalets uddannelsesniveau og personlige kvalifikationer, til overholdelse af specifikke retningslinjer for f.eks. hygiejne og medicinhåndtering. Derudover stilles krav til eksempelvis leveringssikkerhed, fleksibilitet og arbejdsmiljø i de kontrakter vi indgår med vores kunder. Det er alle de krav, vi stilles overfor som leverandører, kvalitetsledelsessystemet skal hjælpe os til at sikre, at vi har dokumentation for, at vi lever op til, siger Lene Betina Hansen. Samme informationsniveau i alle afdelinger Det er imidlertid ikke kun i forhold til kunderne, at kvalitetsledelsessystemet skal løse et behov. Det skal også afhjælpe virksomhedens helt store interne udfordring, nemlig videndeling. Virksomheden er vokset meget i de sidste fire år. Ud over vores afdelinger i Næstved og Skovlunde har vi nu også fået afdelinger i Odense og Varde, og vi har måtte sande, at det har været svært at opretholde samme informationsniveau alle steder. Med det nye kvalitetsledelsessystem forventer vi helt klart, at den enkelte medarbejder fremover skal bruge mindre tid på at finde ud af, hvor information om dette og hint ligger. Brug for hjælp og rådgivning Arbejdet med at opbygge kvalitetsledelsessystemet sker i samarbejde med Dansk Standard. Jeg har haft brug for mere hjælp og rådgivning, end jeg havde forestillet mig i udgangspunktet. Det er utrolig givtigt, at der kommer én, der kan anskue virksomheden ude fra og ind. Mit perspektiv er jo indefra og ud, og nogle gange kan man bare ikke se skoven for bare træer. Jeg vil sige, at processen har været interessant, konfronterende og krævende. Man får øjnene op for, at man på nogle områder har haft et blindt øje. På andre områder har vi heldigvis oplevet, at vi var meget godt med, siger Lene Betina Hansen og giver et eksempel: I forhold til kvalitetsbeskrivelse af vores vikarer, som jo er vores produkt, var vi egentlig langt. Vi havde bare ikke dokumentationen samlet et sted, men vi havde brudstykker, som indgik i forskellige sammenhænge. Eksempelvis tilrettede vi vores informationsmateriale til vores nye vikarer, når vi mente, der var nyt at fortælle, vi fik dog ikke gemt den gamle version systematisk, så vi kunne dokumentere udviklingen. Vi indhentede kursusbeviser, uddannelsesbeviser, attester o. lign., opbevarede dem på kontoret, men havde ikke et automatisk system til at holde øje med at alt var på plads, og hvornår en attest eller et kursusbevis skulle fornyes. Det har vi nu, og det er en kæmpe hjælp. Vi har bare kørt med på en udvikling uden at få dokumenteret forbedring i forhold til, hvor vi kom fra. Vi har manglet systematikken i det. Og det at få ét sted, hvor vores medarbejdere kan tilgå al information, og hvor alle procedurer er beskrevet det bliver fantastisk. Certificering en mulighed ISO 9001 hører til de ledelsessystemer, der har tilknyttet muligheden for at opnå certificering, som en blåstempling af at virksomheden følger standarden. Den mulighed og signalværdi en certificering rummer, er SOS VIKAR ikke blind for. Vi er ikke nået i mål endnu, men vi er nået langt. Målet er at nå et niveau, hvor vi kan vælge at blive certificeret. Det vil være det ultimative kvalitetsstempel ud ad til, og et klart signal om, at vi har styr på vores arbejdsprocesser, slutter Lene Betina Hansen. 20 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 21

12 Nyt fundament for cementkoncern Facts om Aalborg Portland Nordisk Cement Førende global leverandør af byggematerialer Producerer grå og hvid cement, fabriksblandet beton samt tilslagsmaterialer Markedsleder inden for fabriksblandet beton i Skandinavien og hvid cement i hele verden Omsætning 2013: DKK mio. Resultat 2013: DKK 568 mio medarbejdere, hvoraf 300 arbejder i Danmark En del af Cementir Holding S.p.A. med hovedkontor i Rom Certificeret efter ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljø), OHSAS (arbejdsmiljø), ISO (energi) og en række produktcertificeringer efter byggevareforordningen Aalborg Portland er certificeret efter ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljø), OHSAS (arbejdsmiljø), ISO (energi) og en række produktcertificeringer efter byggevareforordningen. Hvis certificeringen koordineres med procesoptimeringen, kan der graves betydelige synergier op. Nyt fundament for cementkoncern Interview med kvalitets- og arbejdsmiljøchef Birgit Jensen og kvalitetsingeniør Pernille Munk Frandsen, Aalborg Portland Aalborg Portland har arbejdet med kvalitetsledelse i mange år og været ISO 9001-certificeret siden Nu har virksomheden også igangsat en indsats for at optimere virksomhedens processer bl.a. via værktøjer som Lean og Six Sigma. Men er de to indsatser integreret? Ikke helt. Jeg tror, at vi kunne spare mindst en tredjedel af de ressourcer, vi bruger i hverdagen, når Lean og kvalitetsledelse er implementeret, men det kræver en højere grad af koordinering, siger kvalitets- og arbejdsmiljøchef Birgit Jensen. Af salgs- og marketingkonsulent Jørn Jensen / Bureau Veritas Aalborg Portland er certificeret efter en lang række standarder, og arbejder samtidigt med at implementere Lean og Six Sigma Aalborg Portland er ikke alene om at opleve udfordringer med integrationen mellem procesoptimerings- og kvalitetsindsatsen. Faktisk mener 52% af de virksomheder, som har deltaget i Bureau Veritas undersøgelse af certificerede virksomheders Lean- og kvalitetsindsats, at der er ressourcer at spare ved en større grad af integration. Vi har lavet en undersøgelse af 40 danske, certificerede virksomheder indsats omkring procesoptimering og kvalitetsledelse, og mere end halvdelen af dem mener, at en større samhørighed vil skabe forbedrede præstationer og markante forbedringer, siger administrerende direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas, som er igangsætteren af undersøgelsen. Læs artikel vedr. undersøgelsens resultater side 24. Hvorfor er det så svært? Med et markant besparelsespotentiale i 50% af virksomhederne, hvorfor går de så ikke straks efter en større integration mellem procesoptimering og kvalitetsledelse? Hos Aalborg Portland er man gået i gang, men det er stadigt svært. Vi startede den første bølge af Lean i 2011, men kun få medarbejdere blev uddannet, og der blev aldrig opbygget et fælles sprog og kultur. Indsatsen er endnu ikke rigtigt forankret i organisationen, fortæller kvalitetsingeniør Pernille Munk Frandsen, som nu er en del af det team, der skal være med til at implementere Lean-Six sigma på Aalborg Portland. Vi har taget udgangspunkt i nogle af dagligdagens opgaver. Eksempelvis har vi gennemgået vores mølleri for at minimere strømforbrug og variation. Vi har introduceret 5S og Kaizen, og vores tavlemøder har også givet øget fokus på arbejdsmiljø og kvalitet, som bliver drøftet ved hvert møde, siger Pernille Munk Frandsen. Styrket arbejdsmiljø som sidegevinst Implementeringen af Lean har også haft en positiv sideeffekt for både kvalitets- og arbejdsmiljøindsatsen. I kvalitetsafdelingen har vi hele tiden arbejdet med kvalitetsmål og KPI er, men med introduktionen af Lean har vi fået meget større synlighed omkring dem. Desuden har vi også løftet vores fokus på arbejdsmiljøet, da alle tavlemøder starter med en status på arbejdsmiljø og sikkerhed. Tidligere havde vi måske fem registreringer af tilløb til ulykker på et helt år, men det er der kommet mere fokus på nu. Der er stor opbakning til denne indsats fra virksomhedens ledelse, siger Birgit Jensen. Kvalitetsingeniør Pernille Munk Frandsen er en del af det team, der skal være med til at implementere Lean-Six sigma på Aalborg Portland. Integrationen med virksomhedens ledelsessystem bliver en af udfordringerne i den proces. Kvalitets- og arbejdsmiljøchef Birgit Jensen. 22 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 23

13 Kvalitet i optimeringsprocessen Kvalitet i optimeringsprocessen Interview med Administrerende direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas Der er mangel på kvalitet i optimeringsprocessen, viser en undersøgelse af 40 certificerede danske virksomheders integration mellem kvalitetsledelse og procesoptimering. Mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder mener, at der er penge at spare, hvis integrationen øges. Men kræver det mere kvalitet i optimeringsprocessen eller en optimering af kvalitetsledelsen? Eller måske lidt af begge dele? Af salgs- og marketingkonsulent Jørn Jensen / Bureau Veritas Resultater af undersøgelsen Integration af procesoptimering og kvalitetsledelse 44% 40,7% 16% 40% 29,6% 29,6% På en skala fra 1 10 hvor 1 = meget uenig 10 = meget enig På en skala fra 1 10 hvor 1 = meget uenig 10 = meget enig Virksomheden kunne spare ressourcer, hvis Lean- og kvalitetsmedarbejderne i højere grad blev organiseret sammen 52% af de adspurgte virksomheder er enige eller meget enige i, at der er et besparelsespotentiale ved en større integration mellem procesoptimering og kvalitetsledelse Virksomhedens Lean- og kvalitetsmedarbejdere er i høj grad de samme 60% er uenige eller meget uenige i, at virksomhedens Lean- og kvalitetsmedarbejdere i høj grad de samme Siden 2006 er der hvert år i Danmark blevet udstedt mere end ISO 9001-certifikater med 2012 som topscorer med certifikater 1. Samtidig har mange af disse certificerede virksomheder indført procesoptimeringsaktiviteter efter filosofier som f.eks. Lean eller Six Sigma, men ofte har indsatserne levet deres eget, uafhængige liv. Læs artikel om erfaringerne på Aalborg Portland på side 22. Administrerende direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas, har iværksat en undersøgelse af 40 certificerede danske virksomheders integration mellem optimeringsindsats og kvalitetsledelse. Vi gennemfører hvert år mere end certificeringsbesøg hos primært danske virksomheder, hvor vi gennemgår virksomhedernes ledelsessystem. I den forbindelse har vi ofte stødt på en organisering af virksomhedernes procesoptimering, som var nærmest helt løsreven fra det eksisterende ledelsessystem. Men hvorfor egentligt? Der er jo mange flere ligheder end forskelle mellem f.eks. Lean og ISO En større integration vil kunne styrke begge områder og give en bedre konkurrencekraft. Derfor igangsatte vi en undersøgelse af omfanget af integrationsudfordringen, siger administrerende direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas. Professor i Supply Chain Management ved SDU, Jan Stentoft. Det er en udfordring Undersøgelsens resultat er, at der vitterlig er en udfordring. 52% af de adspurgte virksomheder mener, at der findes et besparelsespotentiale ved en større integration mellem procesoptimering og kvalitetsledelse. F.eks. svarer 60% af virksomhederne, at organiseringen af indsatsen for procesoptimering og kvalitetsledelse er adskilt. Det er således ikke de samme medarbejdere, som gennemfører f.eks. interne audits efter ISO 9001 og Kaizenmøder efter Lean, selv om begge har til formål at skabe løbende forbedringer. Desuden er 56% uenige i, at virksomhedens Lean- og kvalitetsindsatser i høj grad er koordineret. Der er således en klar tendens til et uopdyrket optimeringspotentiale. Salgs- og marketingkonsulent, Jørn Jensen, Bureau Veritas 48,1% 22,2% 29,6% Undersøgelsens formål er egentligt at rejse spørgsmålet, om vi har gjort nok for at integrere indsatsen for procesoptimering og kvalitetsledelse. Kan vi f.eks. inddrage ISO 9001s proceskort i forbindelse med Leans Value Stream Mapping? Kan vi bruge ISO 9001s vedholdende fokus på løbende forbedringer til at fastholde de fremskridt, som Lean-indsatsen medfører? Kan ISO 9001 have glæde af at anvende de synlige Kaizen-tavler til at sætte fokus på kvalitetsmål? Jeg tror, at der kan være et kæmpe besparelsespotentiale, men indløsningen kræver en styrket integration mellem På en skala fra 1 10 hvor 1 = meget uenig 10 = meget enig danske, certificerede virksomheder har deltaget Undersøgelse er gennemført af Bureau Veritas i september-oktober 2014 Undersøgelsen er gennemført i form af både telefoniske og dybdeinterviews virksomhedens procesoptimering og kvalitetsledelse, og det kan kun ske ved en dedikeret indsats af virksomhedens ledelse. Denne undersøgelse er med til at dokumentere, at der er et markant besparelsespotentiale. Nu er det tid til at gøre noget ved de parallelle systemer, siger Jacob Færgemand. Professor i Supply Chain Management ved SDU, Jan Stentoft, som er medforfatter til bogen Lean uden grænser? 2, kan nikke genkendende til undersøgelsens resultater. Virksomhedens Lean- og kvalitetsindsatser er i høj grad koordineret 56% er uenige i eller meget uenige i, at virksomhedens Lean- og kvalitetsindsatser i høj grad er koordineret 1) ISO Survey ) Lean uden grænser? Lean i offentlige og private virksomheder, Merete Nørby, Jan Stentoft Arlbjørn, Birgitte Norlyk, Karsten Wiborg, Nanna Holm, Rolf Simonsen, 2008 Det er en religionskrig, som især trives godt i virksomheder med små kongedømmer og uden indblanding af topledelsen. Topledelsen skal vide, hvad den skal kigge efter, for du kan ikke finde rav, hvis du ikke ved, hvordan det ser ud. Topledelsen skal kende processerne og gennemskue dobbeltarbejdet for at stoppe suboptimeringen. Ellers fortsætter de små konger med at kæmpe om ressourcer og anerkendelse, fordi at de har skabt de største resultater i deres gren af virksomheden. 24 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 25

14 TILBUD TIL ALLE MEDLEMMER AF DFK Lead Auditor Kurser - Kvalitet 5 dages kursus på dansk med eksamen 5 dages kursus på engelsk med eksamen - IRCA godkendt Yderligere information Annette Koch Petersen Tlf forcetechnology.dk KVALITETSDAGE 2015 KVALITETSDAGE og 21. april og 13. maj 2014 Severin kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart TILBUD TIL ALLE MEDLEMMER AF DFK TEMA: Kvalitet en udfordrende ledelsesopgave Severin kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart KVALITETSDAGE 2014 MÅLGRUPPE Kvalitetschefer og andre kvalitetsmedarbejdere TEMA: De bedste kvalitetschefer hvordan? GRUNDTANKEN Grundtanken 12. MED og KVALITETSDAGENE med 13. kvalitetsdagene maj 2014 TILBUD TIL ALLE MEDLEMMER AF DFK Som kvalitetschef står du ofte overfor svære ledelsesmæssige udfordringer. Du skal tage svære og ofte At hurtige være beslutninger, kvalitetschef som kræver kan få konsekvenser mange kompetencer, for både dig selv og og medarbejderne, det er ikke for produkter tilstrækkeligt og virksomheden. at være erfaren og faglig dygtig. KVALITETSDAGE Vi er gode Det til kræver at måle vore også resultater, gode menneskelige 2014 er vi også lige egenskaber så gode til at vise som at kvalitetsarbejdet at kunne virker? samarbejde, kommunikere med alle typer af personer, teambuilding, På kvalitetsdagene 12. være og forandringsparat, 13. får maj du viden 2014 og værktøjer vedholdende, til at håndtere analyserende, svære ledelsesmæssige tolerant situationer, og meget meget mere. og du får inspiration til, hvordan du kan kommunikere dine resultater. Severin TEMA: kursuscenter, De bedste Skovsvinget kvalitetschefer 25, 5500 Middelfart hvordan? Metoderne til at blive en bedre kvalitetschef Grundtanken med kvalitetsdagene INDHOLD Grundtanken i kvalitetsdagene, at vi skal have det sjovt for at lære, 1. At Ledelsesmæssige være kvalitetschef men ikke så udfordringer kræver sjovt, at vi hvordan mange ikke lærer kan kompetencer, du noget. blive bedre rustet og det til at er håndtere ikke svære TEMA: De bedste tilstrækkeligt kvalitetschefer at være erfaren og hvordan? faglig dygtig. ledelsesmæssige situationer? Grundtanken Det kræver med også kvalitetsdagene gode menneskelige egenskaber som at kunne samarbejde, Mulighederne Vi skal være kommunikere i ISO fysisk 9001:2015 aktive med standardens og alle løse typer krav praktiske til af ledelse personer, opgaver debatteres. teambuilding, i fællesskab, for At være kvalitetschef kræver mange kompetencer, og det er ikke 2. Måling så når af resultater vi langt. hvordan viser du, hvordan kvalitetsarbejdet lykkes? tilstrækkeligt være forandringsparat, at være erfaren og faglig vedholdende, dygtig. analyserende, tolerant og meget Det meget kræver også mere. gode menneskelige egenskaber som at kunne samarbejde, kommunikere med alle typer af personer, teambuilding, være forandringsparat, Vi skal anvende vedholdende, værktøjer, analyserende, som tolerant hjælper og meget os til at sætte ord på vores meget METODER Metoderne mere. erfaring, til refleksion at blive og en læring bedre så kvalitetschef vi bliver bedre til at handle og Du får gennemføre forbedret dine kompetencer forbedringer. Metoderne til at blive en bedre kvalitetschef igennem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling. Du Grundtanken skal lære noget, i samtidig kvalitetsdagene, med at du har at det vi sjovt. skal have Du skal det være sjovt aktiv for og løse at lære, praktiske Grundtanken men opgaver Udbyttet ikke i kvalitetsdagene, så sjovt, i Workshops. af kvalitetsdagene at at vi ikke skal have lærer det sjovt noget. for at lære, men ikke så sjovt, at vi ikke lærer noget. Du skal anvende værktøjer, som hjælper dig til at sætte ord på din erfaring, refleksion Vi skal Vi være skal Vi skal fysisk være gå aktive fysisk fra og kvalitetsdagene løse aktive praktiske og opgaver løse praktiske med i fællesskab, ny viden opgaver for og i værktøjer fællesskab, til for at blive så og når så læring. vi når langt. blandt vi langt. de bedste kvalitetschefer. Foredragsholdere fra industrien og konsulentbranchen bidrager med inspiration og erfaringer Vi skal anvende værktøjer, som hjælper os til at sætte ord på vores erfaring, gennem Vi skal refleksion faglige anvende og indlæg. læring værktøjer, så vi bliver bedre som til hjælper at handle os og til at sætte ord på vores gennemføre erfaring, Vi skal forbedringer. refleksion føle os rustede og læring til så at vi gennemføre bliver bedre forandringer/forbedringer til at handle og gennemføre personligt, forbedringer. sammen med kolleger og medarbejdere, i Udbyttet af kvalitetsdagene ledelsessystemer og i vore organisationer. UDBYTTET AF KVALITETSDAGENE Vi skal Udbyttet gå fra kvalitetsdagene af kvalitetsdagene med ny viden og værktøjer til at blive blandt Du vil de gå bedste fra kvalitetsdagene kvalitetschefer. med ny faglig viden og praktiske værktøjer, så du er bedre rustet til at løse ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen. Vi skal Vi føle skal os gå rustede fra til kvalitetsdagene at gennemføre forandringer/forbedringer med ny viden og værktøjer til at blive personligt, Du blandt Kvalitetsdagene vil få sammen ny de viden bedste med og kolleger idéer kvalitetschefer. til, tilbydes og hvordan medarbejdere, du alle kan medlemmer i kommunikere. af DFK. ledelsessystemer og i vore organisationer. Faciliteres af QMS-Consult. Vi skal føle os rustede til at gennemføre forandringer/forbedringer Det Kvalitetsdagene koster personligt, tilbydes kr. + sammen moms alle medlemmer at deltage kolleger af DFK. - og incl. medarbejdere, Faciliteres forplejning af QMS-Consult. i og overnatning. Kvalitetsdagene tilbydes alle medlemmer af DFK. Det koster ledelsessystemer kr. + moms Faciliteres af QMS-Consult. og at i vore deltage organisationer. incl. forplejning og overnatning. Bindende Bindende tilmelding tilmelding via via senest senest 20. marts april Severin kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Deltag på kurserne, hvis du skal gennemføre leverandøraudit, certificeringsaudit eller audit i dit daglige arbejde som systemansvarlig. Scan koden for yderligere information og tilmelding DFK PÅ LINKEDIN Pris: kr ,- inkl. overnatning og forplejning. Intense kurser med aftenundervisning. DFK har oprettet en gruppe på LinkedIn for at skabe et nyt forum for debat og videndeling. DFK s mission er at skabe rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis herunder ledelse, systemer, processer, audit og værktøjer. DFK har derfor i mange år skabt netop disse rammer for medlemmerne i form af konferencer, medlemsblade, kvalitetsnetværk m.v. og har nu udvidet med en gruppe på LinkedIn. Vi håber, at både medlemmer og ikke-medlemmer vil bruge LinkedIn som et supplement til DFK s øvrige tilbud. Det koster kr. + moms at deltage - incl. forplejning og overnatning Dansk Forening Bindende for Kvalitet, tilmelding Jersie via Solvænge 16, 2680 senest Solrød 10. april Strand, tlf magasinet kvalitet 0 1 / 15 Kvalitetsdagene tilbydes alle medlemmer af DFK. Dansk Forening for Kvalitet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf /15 magasinet kvalitet 27 Faciliteres af QMS-Consult.

15 I henhold til DFK s vedtægter 6.2 indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015 kl på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter DFK s konference: NY ISO 9001 muligheder og udfordringer Dagsorden for generalforsamlingen: Indkaldelse til årlig, ordinær generalforsamling i DFK 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. regnskab til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge. 4. Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen (modtaget senest ) 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget. 6. Fastsættelse af kontingent for Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 2 revisorer. 9. eventuelt. Bestyrelsens indstilling til de enkelte punkter samt det godkendte regnskab for 2014 kan jf. vedtægternes 6.2 rekvireres fra DFK s sekretariat Begge dele vil efter rekvisition blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Ledig stilling på Danfoss A/S søger Factory Quality Engineer Er du en passioneret og professionel ingeniør med stor sans og erfaring med kvalitetssikring, og har du lyst til at spille en vigtig rolle i forbedring af performance i en dygtig afdeling i udvikling? Så er du måske vores nye Factory Quality Engineer i afdelingen Refrigeration & Air Condition Controls hos Danfoss i Kolding. For yderligere information vedrørende stillingen, kontakt Director of Operations Quality, Poul Bramsen på telefon Læs mere på Søger du en kvalitetsmedarbejder, har du mulighed for at indrykke annonce på som er rettet direkte mod målgruppen. er du interesseret så kontakt sekretariatet på Tilmeld dig på Kvalitetsstyring - med fagspecifik viden og innovativ software Konference til HALV pris Skaf et nyt firmamedlem - og deltag i en DFK-konference til halv pris. Hos IPW Systems får du professionelle, webbaserede software løsninger til automatisering af virksomhedens processer. Vi lytter til dine behov og tilbyder den optimale løsning, som altid er modulopbygget, brugervenlig og uden licenser. Ring og hør mere vi glæder os til at tale med dig. ipwsystems dk Olaf Ryes Gade 7R 6000 Kolding Vi ønsker, at så mange som muligt kan få glæde af den viden og den store erfaring, der helt unikt er samlet hos DFK s medlemmer, og som bl.a kommer til udtryk i de arrangementer DFK tilbyder. Fortæl en kvalitetskollega om DFK s aktiviteter, og glæd dig til en konference til halv pris, hvis et firma på din opfordring melder sig ind som nyt medlem. Medlemskabet af DFK koster ikke alverden, og vore konferencer er blandt markedets billigste netop for at prisen ikke skal afholde nogen fra at være med. Se yderligere på hvor også nye medlemmer kan tilmelde sig. Husk at dit nye medlem skal skrive som bemærkning, at du har anbefalet medlemsskabet. Så registrerer vi, at du har en konference tilgode til halv pris. Tilmeld dig på 28 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 29

16 siden sidst siden sidst Velkommen til vore nye medlemmer NYE FIRMA MEDLEMMER: Eltel Networks, Glostrup Sikkerhedsstyrelsen, Esbjerg Vejdirektoratet, Skanderborg Rose Technology A/S, Sønderborg Windar Photonics A/S, Taastrup Tønder Kommune, Teknik og Miljø DTU Danchip, Kongens Lyngby NYE PERSONLIGE MEDLEMMER: Peter Trampedach, Borup Carl-Heintz Freiberg Schultze, Tønder Ulla van Deurs, Glostrup Anja Jensen, Hvidovre Jimmy Caspersen, Odense Knærke Søgaard, Odense Christian Bjerregaard, Åbyhøj Annette Jespersen, Kvistgård Henriette Veje, Vejle Helle Grave Tiedemann, Vejle Lone Hansen, Vejle Ulla Bindslev-Jensen, Odense C. Birgitte Larsen, Nørager Rikke Duevang, Rønne Laurette Sosniecki, Gentofte Freja Holm Betak, Brædstrup Linda Thisgaard, Vejle Gert Vinther Knudsen, Sønderborg Paul Marsden, Speke, England NYE PRØVE MEDLEMMER: Cook Medical, Bjæverskov Oversigt over leverandører Find link til disse leverandører på Bemærk, at leverandører, som er markeret med en giver rabat til DFK It-værktøjer Leverandører af IT-værktøjer til håndtering af kvalitets- og forretningsprocesser. - Basal Kvalitet og miljø ApS - European House of Quality A/S - IPW Systems A/S - ISOWARE A/S - Qualiware Aps - SoluDyne ApS - Symfoni Danmark A/S Kvalitetskonsulenter Konsulenter med speciale indenfor kvalitetsstyring - ACS Gruppen - AM Gruppen - Dansk Standard - rådgivning - European House of Quality A/S - FORCE Technology - Lasse Ahm Consult - Q-Mentor - QMS-Consult - Quality Thinking - SoluDyne - Storm Management - Teknologisk Institut 1 Ccertificerende organer - Acs registrars - Bureau vertitas certification a/s - Dnvgl business assurance - Dancert a/s - Force certification - Intertek denmark - lrqa danmark Listen omfatter kun medlemmer af DFK, og firmaer / organer, som har valgt at annoncere på DFK har ikke taget stilling til virksomhedernes produkter og services Magasinet Kvalitet er et medlemsblad for DFK, Dansk Forening for Kvalitet. Udkommer kvartalsvis. Magasinet Kvalitet 2/2015 Udkommer i uge 18, 2015 Deadline for artikler er Deadline for annoncer er Bladets indhold afspejler ikke nød vendigvis bestyrelsens holdninger. SØG jobs via Jobannoncer på Søger du en kvalitetsmedarbejder, har du mulighed for at indrykke annonce på som er rettet direkte mod målgruppen. Er du interesseret så kontakt sekretariatet på To medlemmer har opsat jobprofiler på Poul Dudal Erfaren Lead Auditor og Kvalitetsrådgiver Læs nærmere på Søger du nye udfordringer? Medlemmer af DFK, som søger nye udfordringer, kan ganske gratis lægge sin jobprofil på Det betyder samtidig, at du, som søger en ny kvalitetsperson til dit firma, nemt kan finde potentielle kandidater der. Vil du benytte dig af tilbuddet, sender du din jobprofil som.pdf fil til sammen med den korte Ansvarshavende redaktør: Ib Orlamundt. Henvendelse: DFK s sekretariat. DFK / Dansk Forening for Kvalitet har som formål at udbrede kendskabet til kvalitet i bred betydning, herunder aspekter ved rørende ledelsessystemer, hjælpemidler og metoder, at formidle udveksling af erfaringer og være forbindelsesled til beslægtede organisa tioner i ind- og udland. Martin Wulff Klitgaard Erfaren leder af udvikling og drift af integrerede ledelsessystemer samt effektivisering af forretningsprocesser og arbejdsgange. Læs nærmere på tekst, du ønsker skal fremgå stå på hjemmesiden. (2-3 linier) - Vi linker til den fremsendte jobprofil. Jobprofilen vil blive taget af efter 3 mdr., eller når den ikke længere er aktuel. Jobprofilen kan genopslås. Kontakt DFK via sekretariatet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand Mandag til fredag kl. 09:00-12:00, Telefon: Mail: eller besøg Design & tryk: Datagraf Communications Medlem af GRATIS medlemsgode 30 magasinet kvalitet 0 1 / 15 01/15 magasinet kvalitet 31

17 DFK Jersie Solvænge Solrød Strand Torsdag den 26. februar 2015 på Odense Congress Center Ny ISO 9001 muligheder og udfordringer - DFK vil bidrage til at alle får en fælles national forståelse for den nye ISO9001. Ny ISO 9001 nye krav, nye muligheder, nye udfordringer. Hvis de nye krav bliver effektivt integreret i ledelsessystemet, vil det gavne både virksomhed og kunder. Så hvorfor vente med at gå i gang efter den nye ISO 9001:2015? Kom til en spændende DFK konference den 26. februar 2015 og bliv opdateret. Du kan tage hjem med ny viden, der gør dig klar til at opbygge et nyt ledelsessystem efter kravene i ISO 9001:2015 eller opdatere jeres eksisterende system.det bliver en dag, hvor du får information om ændringerne i den nye standard, direkte fra nogle af de nøglepersoner, som har været involveret i forløbet med opdatering af standarden, og som dermed også kender baggrunden for de enkelte ændringer. Du får mulighed for at høre eksempler fra en virksomhed, som allerede har implementeret delelementer af de nye krav delelementer, som ikke er implementeret grundet den nye standard, men fordi det for den enkelte virksomhed og dens kunder, har givet værdi. Har du styr på kravene i den nye udgave af ISO 9001? Her er nogle af de væsentlige ændringer i standarden, som senest med udgangen af 3. kvartal 2018 skal være implementeret og godkendt i virksomhedens ledelsessystem. I den nye standard bliver der stillet flere specifikke krav til topledelsen. Dermed vil topledelsen blive yderligere involveret i ledelsessystemets aktiviteter. Kravet til ledelsesrepræsentant udgår. Ansvaret vil fremover påhvile topledelsen. Kravet om dokumenterede procedurer udgår. I stedet er der krav om at vedligeholde dokumenteret information. Begrebet forebyggende handlinger udgår som krav. I stedet er der krav om en risiko-baseret tilgang, som skal føre til proaktive handlinger i planlægning, implementering, præstationsevaluering og den løbende forbedring af virksomhedens ledelsessystem. I ISO 9001 blev procesorientering introduceret første gang i ISO 9001:2000. I den nye standard ISO 9001:2015 fokuseres endnu mere på procesorienteringen, og der stilles i den forbindelse en række nye krav. Opdateringen søger i endnu højere grad at skabe et ledelsessystem, hvor der fokuseres på de forebyggende aktiviteter. Implementering af ISO 9001:2015 vil mange steder blive en stor opgave. Med et anderledes indlæg fra direktøren fra Roskilde Festival Henrik Rass Rasmussen kan du blandt andet høre om, hvordan nye krav implementeres i en organisation med medarbejdere Ekspertpanel På konferencen bliver der mulighed for at drøfte den nye ISO 9001 med kolleger, og du kan stille spørgsmål til et ekspertpanel, som blandt andet vil kunne svare på, hvordan de fortolker de nye krav. Tilmeld dig på DFK afholder også konference den 28. maj 2015 TEMAET ER ENDNU IKKE ENDELIG FASTLAGT Følg med på

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Hotel Frederiksminde Tirsdag, den 16. april 2013 21:11 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl. 12.30 13.30 Kl. 13.30 14.00 Kl. 14.00 14.25 Velkomst

Læs mere

VELKOMMEN. Introduktion til den nye ISO SAFER, SMARTER, GREENER

VELKOMMEN. Introduktion til den nye ISO SAFER, SMARTER, GREENER VELKOMMEN Introduktion til den nye ISO 45001 1 SAFER, SMARTER, GREENER Hvad stiller jeres ledelse af spørgsmål? Hvordan beskytter vi vores virksomheds værdi gennem vores nuværende risikoledelse? Hvordan

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag den 22. september 2016 17.01 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 14.15 Velkomst ved

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

IADK FÄllesmÅde 2. december 2014. Velkommen. Grupperne SJ-1 & SJ-2 17:51 1

IADK FÄllesmÅde 2. december 2014. Velkommen. Grupperne SJ-1 & SJ-2 17:51 1 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 2. december 2014 17:51 1 17:51 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 17:51 3 17:51 4 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 2 den enkeltes spidskompetencer. 17:51

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder Begge med efternavnet 2015 8. november 2016 Agenda Præsentation Lidt om standarder En ny standard bliver til High Levels Structure (Fælles

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Velkommen til Gå-Hjem møde

Velkommen til Gå-Hjem møde Velkommen til Gå-Hjem møde Plan for dette møde Introduktion High Level Structure og ISO 9001 / ISO 14001 standardernes hovedafsnit Risikobaseret tænkning, leadership og management Standardernes enkelte

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed Med kursusrækken THE FUTURE OF MANAGEMENT SYSTEMS stiller vi skarpt på de trends, som vil

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS.

2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS. 2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS. Afvigelser i et ledelsessystem, der har indflydelse på produkt, service, system, manglende opfyldelse af myndighedskrav mv. og som der skal gøres noget ved, kan for det

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 13. marts 2014 21:18 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet)

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Erfaringer fra innføring av ISO 27001 i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Lars Neupart S,-er, Direktør i Neupart A/S LN@neupart.com twi

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 IADK SJ- 2 24. september 2013 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 24. september 2013 16:23 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og

Læs mere

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 1 ISO/IEC 27001:2013 Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 Deltaget i det internationale arbejde omkring revisionen af ISO/IEC 27001 og 27002,

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØLEDELSE & PSYKISK ARBEJDSMILJØ Vil du være med til at udvikle, afprøve og evaluere nye metoder og værktøjer, der kan bruges til at auditere arbejdsmiljøledelsessystemer,

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Velkommen. Gruppe SJ1. IADK - SJ1 19. september 2012. www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1. Tankerne bag. Lasse Ahm Consult. 19. september 2012.

Velkommen. Gruppe SJ1. IADK - SJ1 19. september 2012. www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1. Tankerne bag. Lasse Ahm Consult. 19. september 2012. Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 19. september 2012 23:12 1 23:12 2 Tankerne bag At skabe relationer mellem auditorer At skabe øget værdi når vi auditorer Erfaringsudvekling på tværs af virksomheder

Læs mere

VELKOMMEN. Introduktion til den nye ISO SAFER, SMARTER, GREENER

VELKOMMEN. Introduktion til den nye ISO SAFER, SMARTER, GREENER VELKOMMEN Introduktion til den nye ISO 45001 1 SAFER, SMARTER, GREENER Hvad stiller jeres ledelse af spørgsmål? Hvordan beskytter vi vores virksomheds værdi gennem vores nuværende risikoledelse? Hvordan

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Bæredygtighed i de nye ISO-standarder

Bæredygtighed i de nye ISO-standarder BUSINESS ASSURANCE Bæredygtighed i de nye ISO-standarder De nye ISO 9001- og ISO 14001-standarder Kåre Appel Weng, Steen Christian Larsen, Jens Peter Høiseth 13. marts og 27. marts 1 01 SAFER, SMARTER,

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering TA_RC RAPPORT Emborg-Form ApS Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 27-mar.-2017 PRJC-498414-2014-MSC-DNK Jesper Halmind Jesper Halmind

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere